2008.04.21.   

JEGYZETEK
A KONFERENCIA KÖZPONTBAN ELHANGZOTT ALKALMAKRÓL


Kedves Testvérek!
Ezen az oldalon önkéntes Testvéreink által készített feljegyzéseket olvashatjátok.
A pesti központi tanításból azt írták le, és azt adják közre, ami megragadja az ő szívüket.
Amennyiben eltérés mutatkozna a Békevár és a KSZE által közzétett vasárnapi szöveges tanításokban,
akkor a KSZE változat tekintendő irányadónak.

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a tanítások nem szó szerint kerültek leírásra.
Ha az olvasottakkal kapcsolatban bármilyen kétely merülne fel,
kérjük, hogy feltétlen nézz utána és ellenőrizd le azt.

Az eredeti tanításokat megnézhetitek, illetve meghallgathatjátok
a www.ksze.org weblapon a Tanítások menüpontban.


Az Igék hozzáolvasásával kapsz teljes értékű tanítást!
Az Igék a revideált Károli fordításból valók,
amelynek versszámozása a King James Biblia számozását követi.
Ez a Biblia-változat az alábbi linken érhető el:
http://www.ksze.org/tartalom/10/

 

nyil-forgo-fuggo.gif (2638 bytes)
KSZE tanítás - Levelező listán!
A leggyorsabban e-mailben, doc formátumban kaphatod meg Jim Sanders tanításait.
Ehhez iratkozz fel a Lev-listánkra a következő oldal bal alsó sarkában:

http://lev-lista.hu/?p=listpage&l=ksze-tanitas

.
De az Archívumból is letöltheted azokat, ha ide kattintasz:
http://lev-lista.hu/arch/arch.ph?l=ksze-tanitas
Bővebb info:
http://www.freeweb.hu/bekevar/ksze-tanitas.htm

 

Ráadás!
Hogy az értékes mag ne essék a földre, 2011. júliusától új szolgáltatással jelentkezünk!
A KSZE internettévé/rádió által közvetített nyilvános alkalmakon elhangzott
olyan értékes részeket teszünk itt közzé, amelyek más módon nem érhetőek el.
A meghallgatáshoz vagy letöltéshez kattints ide!

Köszönjük az Úrnak a "vasárnapi munkacsoport" (gépelők és szöveggondozók)
odaszánt szívét, akik elérhetővé tették az alábbi tanításokat.
 

Kedves Hittestvérek!
A Szent Szellem az erőforrásainkkal való sáfárkodásra intett, ami magába foglalja az idővel való jó gazdálkodást is. A kiteljesedő szolgálatunk miatt 2016. december 31-vel megszüntetjük ezen az oldalon a vasárnapi tanítások írásos formában való közzétételét. Köszönjük a megértéseteket!
A továbbiakban az alábbi két lehetőség áll a rendelkezésetekre:
1./ Békevár Lev-lista (olvasd el a forgó nyíl alatti részt)
2./ A KSZE oldalon a vasárnapi tanítások alodal

 

Szöveges - 2016.
161225 Kit ünneplünk karácsonykor? (Sandersné)
161218 Áldás ereje a szavainkban
(Sandersné)
161211 A gyógyulás hangja
(Sandersné)
161204 Az igákat összetörte
(Sandersné)
161127 Hogyan találd meg Isten akaratát (Joe Christian)
/ az útmutatások az Atyától vannak - az oktatás pedig az anyától /
161120 Akinek sebeivel 2. (Joe Christian)
/ Jézus azért jött - hogy betöltsön minket az Ő lényével - és így az Ő királyságát létre tudja hozni /
161113 Akinek sebeivel 1. (Joe Christian)
/ Jézus megsebesíttetett jelentése = Ő megengedte - hogy a testét megsebesítsék / már a teremtés előtt - elhatározta ezt / Ő sebeket fogadott - a gyógyulásodért / mindezt azért tette Jézus - mert szeret téged / a bűn olyan légkört teremt - hogy a betegség képes megtelepedni / Jézus kegyelemből megbocsátott /
161106 Igaz ítélettel ítéljetek (Sandersné)
/ Róma 8,28 - minden a javunkra munkálkodik / megdolgoztatjuk a problémát - a hitünk által / az igaz Bíró - nem kárhoztat / az Ige óva int - ne ítélkezzünk / ha a lelkiismereted nem vádol - szentségben állhatsz / ha a lelkiismereted elítél - meg kell térni az ítélkezésből / azzal a mértékkel leszünk megítélve - amilyen mértékkel ítélkeztünk / ne az embert ítéljük meg -  hanem a helytelen dolgokat - mert szükség van a szellemi ítéletre / a tévelygő estében - az Úr megmutatja: figyelmeztetni kell vagy elég az imádság / nincs szükség a kényszerközösségre - menj át az út túloldalára / miközben kiigazítod a testvéredet - szükséges a szellemi óvatosság - hogy ne akaszkodjon rád a rossz szellemisége / figyelj az ösvényre - az eltévelyedés kilop az áldásokból / ha figyelmeztetnünk kell valakit - akkor szeretettel emeljük fel - lássa a segítő szándékunkat / a rossz fa árnyékéban - még meg se pihenj /
161030 Növekedésünk a Szent Szellem közösségében (Sandersné)
/ a Szent Szellem közléseket hozna - de sokszor elkerüljük - mert nem tanultunk meg hallani / a Szent Szellem közösség - egy krisztusi társulás - a közös célok érdekében / bízzunk abban - amit a Szent Szellem megjelent / Jézus igája = Szent Szellem közösség - amelyben olajat kapsz / ha másokat megítélsz - a Szent Szellem visszahúzódik - nem vesz részt abban / ha nem értesz egyet valakinek a cselekedetével - nem kell közösséget vállalnod vele - de tudsz érte imádkozni / a nyelvek imája az alapja - a szellemi birodalomba való belépésnek /
161023 Krisztus Testének sátoros ünnepe - Elragadtatás (Sandersné)
/ Isten a kürtzengést - figyelemfelkeltésre használja - a dicsőségének megjelenése előtt / az elragadtatáskor - a testünk elváltozik - megkapja a megdicsőült testet / a sátoros ünnep 7 napos - a menyegzői vacsora 7 éves / ezután visszajövünk az Úrral - részt veszünk az armageddoni csatában / a csatában mindannyiunknak - rendelt helyünk van az alapján - hogy milyen hatalmat építettünk ki / a millennium alatt a népeknek - évente meg kell jelenni Jeruzsálemben - az Úr színe előtt / a sátoros ünnepet - akkor is ünneplik /
161016 Sátoros ünnep (Sandersné)
/ tedd le a gondjaidat - dicsérd az Urat - és örvendezz előtte / ne időzz a múlt nehézségein - az Úr azon már átvitt / üres kézzel - ne menj az Úr elé / ha adsz valamit az Úrnak - az egy hálaáldozat - ezzel elismered - hogy mindened Tőle származik / képességed szerint - hálás szívvel adj az Úrnak - és kösd oda az oltárhoz / ahogy elismered az Úr jóságát - a hited fel fog buzdulni / az oltárra öntött víz - előképe a késői esőnek / Jézus is az ünnep utolsó napján - kínálta fel az élő vizet / Jézust az üldözés sem - tartotta vissza - a prédikálástól - követendő példa /
161009 Üldöztetések Jézus nevéért (Sandersné)
/ Jézus nevének a használata - az Atyának dicsőséget szerez / az Atyának nagyobb vágya az - hogy a te vágyad beteljen / Jézus nevéért üldözni fognak - fegyverkezz fel az Igével / hitcselekedet által - jön a csoda / tarts ki hitben + tedd meg a megvallásaidat + imádd az Urat + nevesd ki az ördögöt = akkor jön a csoda / aki hisz - az birtokol /
161002 Jézus nevét segítségül hívni (Sandersné)
/ Jézus az Atya nevében cselekedett / Jézus szolgálatának a célja - megismertesse az Atya nevét / Jézus neve nekünk adatott - így most ebben a névben kell cselekednünk / ugyanaz a gazdagság benne van a névben - mintha Jézus jelen lenne / Jézus neve olyan - mint egy üres csekk - szabadon kitöltheted / felkérés a kegyelem trónjáról: hívj segítségül + én megszabadítlak + te dicsőítesz engem /
160925 Az Ő neve cselekedte ezt (Sandersné)
/ János ev. 14. fejezete - nem a imádságról szól - hanem a Jézus nevében való rendelésekről / ha parancsolunk a névben - az ellenség térdet hajt / János ev. 16. fejezet - az imádságról szól / Jézus neve egy cselekvő név - ha e névben kérünk az Atyától - akkor azt megkapjuk / Jézus neve - robbanásszerű változásokat képes hozni / Jézus neve kincs - nincs más név / Jézus neve - uralkodik és cselekszik / Jézus ránk hagyta a nevét - ami mögött erő áll / ha kiejted e nevet - az olyan - mintha maga Jézus mondta volna / kéz felemelése = Jézus nevében egy hatalmi lerendelés /
160918 Jézus nevének hatalmában (Sandersné)
/ a szőlőtő és a szőlővessző - elválaszthatatlan egységben van - mindkettőben ugyanaz az élet folyik / kétféle lakozás - mi Jézusban + Jézus mibennünk - ez egy teljes képviselet / azért jelent meg Isten Fia - hogy az ördög munkáit - lerontsa az életemben / amikor ezt kijelented - az angyalok munkába lépnek - lesöprik az ellenséget / a golgotai engesztelés - képes arra - hogy a bűnöst igaznak nyilvánítsa / ha tudatosítod - hogy Ő benned lakik - akkor tudnak megnyilvánulni a cselekedetei / Jézus felmagasztalásával - mi is a hatalom legmagasabb helyén ülünk / Jézus neve nyitja meg - a mennyei birodalom teljes gazdagságát / Jézus nevét kiejtve - a teljes szellemi birodalom megmozdul
160911 Az Úr öröme (Sandersné)
/ az öröm birtokában - könnyebben átjutunk a nehézségeken / aki elcsügged - elengedi az örömöt - nehezebben tud átmenni a problémákon / az öröm egy felhajtóerő - ilyenkor az Úr a tenyerén hordoz / az Úr öröme - a mi erősségünk / Isten magasztalásával - eltörpül a bánat / ha nem gerjed föl az öröm - nem garantált a győzelem / amikor kitör belőled a természetfeletti öröm - az Úr megláttatja a megoldást /
160904 Hogyan jöhetsz ki a pusztaságból (Fábián Attila)
/ az Igében elmélyedve - sok kérdésre kaphatsz választ / a pusztaság az a hely - ahol megtanulhatsz dolgokat / a problémák közepette - be tudod bizonyítani - hogy hiszel / a hit szembeáll a problémával - megküzd vele és legyőzi / Jézust a Szellem vezette a pusztába - ahol sátán megkísértette - majd Jézus megleckéztette / Jézusnak a szolgálata elején - meg kellett tapasztalnia a győzelem ízét / a nagyobb benned - megnyerted a csatát - tovább kell menned /
160828 Szükség néktek újonnan születnetek! (Sandersné)
/ az Úr elvárja tőlünk - hogy kinyúljunk - a bajban levők felé / gyülekezetbe járás - közös hit - hatalompajzs - védelem / a keresztény élet kulcsa - újjá kell születni / a vezetőknek tudnia kell - erről az alap dologról / a gyülekezetbe járás - nélkülözhetetlen ahhoz - hogy elfoglalhassuk a hatalmi helyünket / az üdvösség (sozo) szó jelentése széleskörű / a szent vér megtisztítása által - a mi státuszunk a megigazulás / az üdvösség két tényezője: szív és száj / Jézus Úr voltát kell kijelenteni - az életed felett / egyedül a Szent Szellem - tudja meggyőzni az elveszetteket / az üdvösségre vezetés lépései /
160821 Eljött a megszabott idő (Sandersné)
/ megpróbáltatásokban kitartani - mert az Úr a kereszthalálban elvégezte a szabadulást / kijelenteni hitben - Isten akarata beteljesedett az életemben! / ha hitben kitartasz - jön az imaválasz / az Úr azért választott téged - mert előre látta - hogy te megállsz az elhívásodban / emeld fel Jézus nevét minden helyzet fölé - jelentsd ki, hogy Jézus nevében hatalmat veszel és uralkodsz / Isten békessége a vezetőnk - ha nincs ott, akkor ne lépj / az egység kenetet hoz - ami megtöri az igát / a szolgálatokon keresztül - minden szentre folyik az olaj / kettős mértékű kenet jön azokra - akik kitartottak a helyükön / vedd a Szellem kardját - ne fogadd el a negatív helyzeteket /
160814 Isten Igéjével élni (Sandersné)
/ kevesebbet a világból - az Úr felé irányulni / a megmérettetésekkel bizonyíthatjuk - hogy működik a hitünk - csillogóbban jövünk ki / Isten Igéjében - élet és erő van / Jézus a pusztába Szellemmel telve ment be - miután kiállta a próbát - erővel megtelve jött ki / ha a Szellem erejével szólod az Igét - eltávozik a sátán / a bölcsesség kiált - te is kiálts a bölcsességért - és a kettő találkozni fog /
160807 Mert Ő mondta... (Sandersné)
/ a 7 egy biblikus szám - nagy teljességre készülhetünk / Isten a világosságban lakozik - és átlát mindent / a menny akaratát szólítsuk a földre - ez az ima gyorsan előbbre visz / a menny akaratát - a szavainkkal illeszthetjük a földre / a hit a jelen pillanat - a remény a jövőhöz fűződik - a szeretet pedig örök / a halászok feladták az addigi életüket - és bizalommal követték Jézust / a hitharchoz: hit és jó lelkiismeret kell - mert kárhoztatás esetén nem működik a hit /
160731 És lészen azután... (Sandersné)
/ Anna imája és fogantatása - így működik a hit / ideje van mindennek / a sötétségnek fogalma sincs - mi lakozik a világosságban és mit munkál az / a világosság elnyeli a sötétséget - de fordítva nem működik / Isten a világosságban lakozik - és tudja, mit rejt a sötétség / Istennél a múlt nem létezik - a jövő pedig bizonytalan, mert függ a döntéseinktől - Nála csak a jelen létezik / a legnagyobb kincsünk - Isten ismerete / ha az odafelvalókkal törődünk - az itteniek rendeződnek /
160724 A mag öntözése (Sandersné)
/ Isten titkai akkor nyílnak meg - ha időt töltünk Vele / a szellemi hallás, látás és megértés által - jön a gyógyulás - és maradandó lesz, ha megőrzöd / az Ige hallásából hit ébred - ezt a hitet párosítani kell a helyzetekkel - hogy teremhessen / igazi öröm akkor terem a szívedben - amikor gyümölcsöket teremsz Istennek / a jó termés kulcsa - elmélyült kapcsolat Istennel / a felszínes kapcsolatnak - nincs eredménye / a gyülekezetbe visszajárva - kapjuk meg az öntözést - Isten Igéje által /
160717 És terem százannyit (Sandersné)
/ amikor megnyílnak Isten országának a titkai - akkor tudunk élni az áldásokkal / a titkokat az Ige által lehet megismerni - de nem minden újjászületett számára nyílik meg / a gyümölcstermésnek vannak fokozatai - olyan föld légy - amely százszorosat terem / a tolvaj ki akarja ragadni a szívbe vetett Igét - ezért a figyelmed középpontjában Isten Igéje legyen / meg kell vallani - az én szívem egy jó föld, mert hallja és megérti az Igét / az a jó föld - aki hallja és megérti az Igét - ehhez időt kell tölteni az Igével / a szívünkben levő Ige - vezetni fog / amikor halljuk az Igét - a szívünk elkezd hitet termelni /
160710 Eloldatni az ellenség kötelékéből (Sandersné)
/ a menny áldásaiban járhatsz - ha használod az oldás-kötés hatalmát / Jézus feloldozta a katonákat - a bűneik terhe alól / ezt te is megteheted mással - így nem lesz következménye / István ugyancsak feloldozta - az őt megkövezőket / a feloldozással ajtót nyitunk - Isten kegyelmének / Pált így érte el Isten kegyelme - a damaszkuszi úton / vágd le a szorításokat mások életéről - és oldd el felette Isten bölcsességét - hogy rálásson a hibáira /
160703 Szellemi imádságok (Sandersné)
/ Isten szerelme - szerzett vissza / hatalmi helyre ültettél - uralkodhatsz Krisztus által / imádkozd a próbákban levőkért - Uram, adj nekik kitartást! - így tud gyümölcsöt teremni / szellemi ítélőképességet kapsz - hogy jó döntéseket tudj hozni / meg kell szabadulni az engedetlenektől - akik ártanak a nyájnak /
160702 Tanítás a szelekről
(Sandersné)
/ északi szél - a menny erejét, frissességét és dicsőségét hozza / keleti szél - ítéletet hoz és elnyeli az ellenséget / nyugati szél - irgalmat, megszabadítást, valamint újraépítést és helyreállítást hoz / déli szél - ellátást hoz a szükségek betöltésére /
160626 Elfoglalni a helyünket (Sandersné)
/ akik elfogadják a megigazultságot - azok be tudnak menni az Istennel való közösségbe / a közösségben lehet növekedni - a szellemi éhség visz közelebb / veszélyes távol maradni - a gyülekezettől / egy nagyon gazdag közösség - ha az odafelvalókra figyelmezel / ha a szellemieknek adsz helyet - nagyobb erővel üt át a szellemi gazdagság / a testedet meg kell öldökölnöd - az Ige kardjával / öröm gerjedjen a szívedben - amikor gyülekezetbe mész / csak teljes szívvel - szolgálhatod az Urat / a Szellem jelzéseit - hálával vedd - a bölcs szereti a dorgálást /
160619 Azért nem csüggedünk (Sandersné)
/ a belső meggyőződés - egy nagy kincs / egyben egy kulcs is - ami az olajat adja / a szeretet - átvisz mindenen / a szeretet emésztő lángnyelvek - ezen a tűzpajzson - nem tud átjönni az ellenség / amikor az isteni szeretetre hivatkozol - az Úr teljes figyelmét bírod - és angyalokat küld a segítségedre / a kőszikla alap Jézus szeretete - meggyökerezzetek és alapot vegyetek ebben /
160612 Szavaink kapcsán (Sandersné)
/ a szellemi ember nem mondja - én beteg vagyok - mert a szívében él a megváltás / a tiltás nem a jó megoldás - tedd rá az Ige áldását - bátorítsd az Igével / a hálaadással, dicsérettel - az élő hitedet tárod a trón elé - ami mozgósítja az angyalok seregét / nem fér meg együtt: panaszkodás és dicséret / az örömöt - dicsérettel tudod megőrizni / a hittestvéreddel röviden oszd meg - ebben a helyzetben hitben állok / panaszkodással és siránkozással - a Szellemet kioltjuk / áldd meg, aki neked ártott - ezzel parazsat gyűjtesz az ő fejére - ami emésztő tűzzé válik és felemészti a nem odavalókat / csak akkor szólj - ha az Úr indít rá / ha nincs még itt az ideje - akkor az Úr dolgozik rajta /
160605 A lélek üdvössége (Sandersné)
/ először gyakorold az ellenség feletti hatalmadat - majd imádkozz nyelveken / a "kígyókra" neked csak rálépned kell - azt megrontani Isten ereje fogja / kedves áldozatot vigyél a trón elé - Isten a testedet kéri égő áldozatként - emésztő tűz fogja felemészteni a tüneteket / amikor felteszed a testedet az oltárra - akkor odaszánod magad, ami egy szolgálat / a kezed nem tehet meg bármit - a lábad már nem a te lábad - a szád nem a te szád többé / meg kell vizsgálnod a gondolatokat - hogy az Igével megegyezők-e /
160529 Új nyelvek - új gondolatok (Sandersné)
/ Isten az embert - beszélő szellemnek teremtette / csak azon tudnak dolgozni az angyalok - amit kimondasz / a nyelvek imája - az imaszobába való / a nyilvánosság előtt - értelemmel imádkozzunk / kétféle irány: a prófétai üzenet Istentől jön - a nyelvek imája a trón elé megy / Bábel előtt egy nyelv volt - ezt Isten összezavarta - de Krisztus Testének visszaadta az egy nyelvet / nyelveken imádkozva - egy belső megnyugvás jön /
160522 Pünkösd a mindennapjainkban (Sandersné)
/ a Szellem ereje a garancia arra - hogy amikor kimondod Jézus nevét - az ellenség térdet hajt / kétféle kenet van: amit újjászületéskor kapunk, az bennünk van - amit a Szent Szellem keresztségkor kapunk, az felettünk van / vigasztald magad a helyzetekben - szóld a Zsoltárokat / nyelvek imája során - a szellemünkből szólunk - ami Isten trónja elé megy fel / a nyelvek nemei és magyarázata - Isten trónjától jövő üzenet / amikor Szellem által imádkozunk - oly módon épül a hitünk - hogy a Szellem megmutatja - mit kell tenni az épülésed életében / buzgó imádság - áttöréseket hoz /
160515 Amikor pünkösd napja eljött (Sandersné)
/ az Ige kenete az egyetlen - amely képes megtörni az igát / Jézus kiküldi a tanítványokat - de időzítéshez köti - miután felruháztatnak erővel / a Szellem mozdulása az életedben is - nagy hirtelen jön - és hozza a megoldásokat /
160508 A törvény toldalékként jött az ígérethez (Sandersné)
/ szellemi látást kaptunk: amit látunk - azt Isten nekünk adja / fontos egy látást - kiépíteni az Igéből / a szívünkben megfogantakat - képesek vagyunk előszólítani / különbség: ellenség képei - Biblia képei / addig volt szükség a törvényre (toldalékra) - amíg eljön a Mag / a test cselekedetei - nem kedves illat - Isten előtt / ígéretnek gyermekei vagyunk - a magban megáldattunk / ha hitben maradunk - Isten ígéretei - valóságba jönnek / ha oda vetünk - ahová az Úr mutatja - százszorosát aratjuk / az ábrahámi áldásokban - benne van - a tized szövetsége / a tizedfizetés - áldásokat fog hozni /
160501 Akik Ábrahám hitéből valók (Sandersné)
/ Ábrahám áldásában megjelenik: Isten irgalmassága + megszabadít az ellenségtől + az ábrahámi szövetség része a gyógyulás + üdvösséget hoz az egész házra + szellemi látást ad az ígéretek meglátására /
160424 Megáldván megáldalak (Sandersné)
/ amit látsz - az a tiéd / a látás hordozza azt az erőt - hogy valóra váljon / szellemi látás - megmutatja a megoldást / amikor áldás száll ránk - hálaadás + tizeddel szolgálni / Ábrahám áldásaihoz - az ő hite szerint kell élned /
160417 A mi hitünk (Sandersné)
/ egy búzaszál könnyen török - a kéve nem / az elkóborolt bárányt - az ellenség könnyen megfogja / a bibliai meditálás 3 fázisa: Igét mormolni + folytonosan mondogatni + hangosan kiáltani / az angyalok meghallják az Igét - Atya szavára kimennek cselekedni / ha az Igén gondolkodsz - hozzád jön: erő + világosság + vezetés /
160410 Örökségünk az Úrban (Sandersné)
/ 1. Az ellened készült fegyverek - nem lesznek jószerencsések / 2. Nem kérhet ki a betegség - a bűnbocsánat és a gyógyulás karöltve jár / 3. Jézus békességet hagyott nekünk - emlékeztessük magunkat erre - a keresztre tekintve, ahol ez elvégeztetett /
160403 Még nagyobb kegyelmet (Sandersné)
/ a feltámadás életéből - kellene élnünk - ahol nem fog rajtad e világ gonoszsága / egy vadonatúj életre - lettünk iderendelve / az Úr gondoskodása - felépíti a repedezéseket - megújítja a szerveket / még nincs megdicsőült testünk - ezért a testünk felvehet tüneteket - de te csak Jézusra figyelj / nem vagyunk törvény alatt - de nem viselkedhetünk vadszamárként - viselkedésünk kedves legyen Neki / kezdd el keresni - mi a te elhívásod / egy izgalom jelenik meg a szíveden - amikor megtudod - hogy imád meghallgatást nyert / amikor kiejted Jézus nevét - az ellenség térdet hajt / a keresztény életet - nem lehet felületesen élni - mert megcsalnád önmagad /
160327 A mi húsvéti bárányunk (Sandersné)
/ a helyi gyülekezet egy kincs - ne vond ki magad alóla / Jézus lábának sebei - biztosítják az útjaid beteljesedését / Jézus oldalából - született a Gyülekezet /
160320 Embernek fia - Istennek Fia (Sandersné)
/ a lefegyverzett sötétség erői - úgy nyernek erőt - hogy az emberek teret engednek nekik / a földön - a testben való lakozás által - van a mi hatalmunk / Isten Fia testben jött el - így hatalmában állt parancsolni / Jézus testet öltése - jogot adott arra Istennek - hogy legálisan megjelenhessen a földön /
160313 Szavaink ereje (Sandersné)
/ kínai orvoslás megvallással: Már megtörtént! / szellemi atmoszférát teremtettek - hogy fizikailag megnyilvánuljon - amiben hisznek / lelkesedjünk - a szellemi alapelvekért / kimondott szavaink - léteznek a szellemi világban - és életre kelnek / áldottként megyek át helyzeteken  - és előjön Isten dicsősége / hitünk ereje beszippantja - a láthatatlanból a láthatóba / döntéseink meghozatalához - hitre van szükség / megpróbáltatásaink láthatóak - de a Sion hegyére kell tekintenünk - a láthatatlanokra / végig tudunk menni - ha mindig Jézust látjuk - akinél a megoldás van / a szív éhsége kell ahhoz (Zákeus) - hogy Jézussal szorosabb közösségbe kerüljünk /
160306 Végére mehetetlen kegyelme (Sandersné)
/ azok uralkodnak az életben - akik a kegyelmet - bőséggel veszik / a kegyelem - dicsőséget fog hozni az éltedre / az utolsó időkben élünk - vannak helyzetek - amit csak Jézus tud megoldani / a helyzetek készen állnak arra - hogy Jézus visszajöjjön / prófécia Kathryn Kuhlman idejéből - aki elmegy az alkalmakra meggyógyul /
160228 Isten ajándékai (Sandersné)
/ Isten ajándékai: örök élet + megigazultság + Szent Szellem / Isten országa: megigazultság + békesség + öröm / az örök élettel - kerül belénk - Isten természete / a Test tagjaként - az isteni élet kering bennünk / a Nagyobb kerül beléd - aminek az erejét - az ellenség nem állhatja / Isten megigazító munkát - végzett el rajtunk - hit által / megkaptuk a Vigasztalót - aki Jézus hasonmása /
160221 Isten számít rád (Sandersné)
/ Isten kettős örökséget ígér - ha kitartunk a próbákban / ékességet + örömöt ad - megéri a cserekereskedelem / szíved legyen - készenléti állapotban / kihívott a sötétségből - elrendelt helyünk van / királyokként uralkodva - papi szolgálatunk van / eljuttatja a megoldásokat - ha hitben vagyunk / közösség Vele - nagy kincs / ha megteszed a saját részedet - előrébb lendülnek a dolgaid / ima során kérdezd meg - mi a te részed benne - így tud előjönni a természetfeletti / ellenség nem nyelhet el - egyik kezeddel dolgozz - másikkal védekezz / keresnünk kell - Isten akaratát /
160214 Az Ige a szánkban (Sandersné)
/ szólj a hegyhez - ne akadályozzon / Szellem által szólt Ige - eltávolítja a problémát / emésztő tűzként - szólod az Igét / ha alkalmazod a hitet - az győzelemre visz / hit beszédének kell a szánkban lenni - hogy a hit törvénye működhessen / hit beszéde = egy szívbéli hitből fakadó - szájbéli megvallás / meg nem vallott hit - nem hoz eredményt / problémából szólítsd elő - a megoldást / földnek nincs hatalma - a meg felett / mag dönti el - mi fog teremni / amit bevetsz a szívedbe - annak lesz hatalma az életed felett / hit egy szolga - aki végrehajtja az imáinkat / természetfeletti életre hívattunk el - kezd kicsiben / Ige termésre van beoltva - ezért vond be mindenbe / Rhema Igének - ajánld oda a helyzeteket /
160207 A megtérés helye
(Sandersné)
/ a kenet - megtöri + megsemmisíti az igát / csak úgy tudsz előre menni - ha elfelejted a múlt hibáit / a hústest tétovázik - az Úr elhívásán / az elhívás legyen - a szemed előtt / a fonák beszédűek - maguk után akarják vonni a tanítványokat / az Igéhez ragaszkodva - tudsz csak előre menni / a farkasok ellen segít - ha odaajánljuk a bárányokat az Igének / romlott gyümölcstől - tartsd magad távol / Jézus sem bízta magát a sokaságra - mert ismerte, mi lakozik bennük /
160124 Dicsőség Istennek! (Faragó István)
/ van egy Könyv - ami megcáfolhatatlan - ez a Biblia / az írója a Teremtő - az Ige megcáfolhatatlan / ha előtted megy Isten dicsősége - akkor jön elő az Ige - ami összetöri az ércajtókat + leüti a vaszárakat /
160117 A teremtés rendje (Sandersné)
/ teremtés lépései - Isten a készbe helyezte be az embert / az ember alkotása - először szellemben, majd fizikailag / ördög elferdíti az igazságot - a gondolatoknál kezdi a megtévesztést / elkezdenek romlottá válni a gondolatok - eltávolodnak az egyszerűségtől / Isten teljes fegyverzetet adott - ami a védelmünket szolgálja - ezért kötelező viselni / a te státuszod Krisztusban = gyógyult - akkor is, ha tünet jelentkezik / gonosz szellemi erők - másokon keresztül akarnak megnyilvánulni - hogy téged lesöpörjenek a szeretet útjáról / állj a helyedre - add ki a parancsszót / Rhema Ige a helyzetedre vonatkozik - ez a te kardod /
160110 Az Úrban való járásunk (Sandersné)
/ mozdíthatatlanul állj az Úrban - ha jönnek a megmérettetések / szellemi fejlődés szakaszai - a baba növekedéséhez hasonlatos > ül, felek, áll, jár, fut / elménket felövezni - a gondolataid között nem lehet más - csak ami szentség az Úrnak / ha józanul tudsz gondolkodni - a kegyelem útján vagy / pályánkat megfutni - végcélba eljutni - jutalmunkat átvenni / Úr letöröl minden könnyet - tömlőbe gyűjti azokat - gyöngyök, koronák lesznek belőle / válás mögött - a viszály és a szakadás szelleme van /
160103 Ímé, újakat cselekszem (Sandersné)
/ nagyobb lesz az újéve dicsősége - mint az elmúlt esztendőé volt / rajtad múlik - mit engedsz a szívedbe: megsértődsz vagy megáldod a másikat / ha áldást mondasz az ellenségedre - akkor az isteni tűz parazsa gyűlik a fején / ekkor két lehetősége van: vagy megtér a sok imádság által + vagy a Szellem ereje kiemészti a gonoszt az életéből / így a helyzeteknek egyszerűen meg kell változni / Jézus üzenete: ha az én népem tudná, hogy mennyire szeretem őket - semmitől nem félnének és nem rettegnének / a szeretet garantálja - hogy amin át kell menned - nem lesz bántódásod / az egész évre rátesszük a szent vér oltalmát / Jézus nevében - eddig és ne tovább - ellenállok ördög - nem hátráltathatod az Úr munkáit / el ne hagyd a helyed - szellemi öntözést, növekedés kapsz /

Szöveges
- 2015.
151227 Az Ige testté lett (Sandersné)
/ hit mindig győz - ami a szeretet által működik / Jézus a mi békességünk - megváltáskor hozta el / mi a hitpróbákon - békességgel tudunk végigmenni / Isten szerelmetes szíve - vágyódott az elbukott ember után / hatalmas árat fizetett - hogy visszakerülhessünk Hozzá / Istennek nem kedves a felfuvalkodottság - elszéleszti őket, nem kellenek Neki (Luk. 1,51) / megváltás üzenete: kihozott a rabságból + bevitt egy gazdag földre - mert célja van veled / nevükön szólítja azokat - akik kívül vannak - és besereglenek a Testbe /
151220 Karácsony ünnepén (Sandersné)
/ ha Őbenne vagy - nincs mitől félned / Jézus nevében uralkodsz - minden ellenséged kivágattatik / az Úr buzgó szerelemmel - vágyakozik utánad / ahogy Mária befogadta az Igét - ugyanúgy kell befogadni a gyógyulást + üdvösséget is / Jézus elhozta - a békességet + jóakaratot / minél jobban közeledsz Jézushoz - annál nagyobb a békességed / Messiás születésének üzenete - bármi is jönne - velünk az Isten + bennünk az Isten /
151213 Megszáradt csontok (Sandersné)
/ Isten 7 szövetséget kötött az emberiséggel: Ádám + Noé + Ábrahám, Izsák, Jákób + Mózes + Dávid + Izrael (12 tanítvánnyal úrvacsora) + Jézus Krisztus / ha a legaljára kerülsz valaminek - az engedelmesség által - felmagasztalás jön / zaklatások esetén jelentsd ki - Jézus az én békességem / ha be vagyunk teljesedve a mennyei békességgel - akkor reménységünk lesz - ami garantálja a problémamegoldást - hit által / az ellenségnek nincs bennem semmije - mert nem adtam helyet neki - ezért teljhatalommal tudok uralkodni felette / ha az Úrra tekintesz - a botránykövek dobogókká, kősziklává válnak - hogy feljebb léphess / Ezékieltől kérdezte az Úr - menthető még a helyzet? / a prófétának fogalma sincs - de Isten azt mondja: nem reménytelen a helyzet - prófétálj, szólj a helyzethez / Einstein egyenlet - Istentől kapta - 5000 éve a Bibliában meg van írja / szavaknak teremtő ereje van - a sejtjeink meghallják - reagálnak rá / a kimondott Ige - összezúzza a problémákat / vízminta kísérlet - lefagyasztva eltérő eredmény /
151206 Jézus egy napja
(Sandersné)
/ Isten kegyelme - váratlanul látogat meg / a hegynek azon az oldalán jön le - ahol nekünk a legszükségesebb / a törvény alatt - betegség fertőző volt / a kegyelem alatt - Isten szeretete kiáradva - legyőz minden akadályt / amikor a Rhema Ige szól hozzád - és kijelenti, hogy az a tiéd - akkor az megvan neked / nemcsak a szolgálat létezik - hanem az Istennel való közösség is / a szolgálatban nem lehet olyan szélsőség - hogy ne tudjon a szolgáló megújulni / ha megdorgálod a háborgó szellemi munkákat - csendességnek kell jönni /
151129 Jézus a gyógyító
(Sandersné)
/ Jézus gyógyító munkája vonzó - az Istenről téves képed adó vallásos nézetek taszítóak / helyesen kell bemutatnunk - Jézus szeretetét + megváltását / Oral Roberts fia - apja kenetének kettős mértékét kérte / amikor édesapja elaludt - két angyal vitte fel a szellemét / a palást lesett apja szelleméről - és ráesett a fiára / azóta megsokszorozódtak a szolgálatában - a jelek és csodák / nagyon gazdagít minket az ilyen bizonyság - de nem mindenkiét szabad elfogadni / Isten leheletével jön az életünk - a szellemünk beköltözik a testünkbe - az utolsó lehelettel visszaszáll / amikor Isten rálehelt Ádámra - akkor keletkezett a vére / Isten lehelete és a vér - szorosan kapcsolódik / Jézussal új leheletet kapott a világ - a szent vért leheli az emberre - és egy új teremtés áll elő / Isten lehelete + a szent vér keringése a Testben - szorosan összefügg / életünk két fő problémája - anyagiak + gyógyulás területe / Jézus mindkettőt - orvosolta a megváltásban / Jézustól hatalmas áldozat volt - hogy letette a mennyei gazdagságát - szegénységi állapotban jött el / alázatot öltött magára - mert meghajtotta magát Isten akaratának / az engedelmessége eredményezte - a felmagasztalást - Jézus győztes neve a miénk / Isten gondoskodik - a szükségeink betöltéséről + még efelett is ad / aki befogadja ezt az igazságot - annak elkezd munkálni a szellemében - a hit pedig megragadja / nem elég egyszer hallani az Igét - állandóan öntözni kell azt - hogy teremjen / folytonosan emlékeztetni kell magunkat - a megváltás elvégzett munkájára / nagyobb lakik bennünk - így legyőzhetetlenek vagyunk / Isten rendelése szerint - a helycsere során - a világ bűnét - Jézusra terhelte / a keresztnél állók azt hitték - hogy Jézus követte el a bűnöket - ezért megérdemli a kínzást / Jézus hatalmas árat fizetett - a szörnyű sebekben - Ő elvitte a betegségeinket - a gyógyulás hozzánk tartozik / gyógyulás van - az Ő szárnyai alatt - menj be alá / amíg tiszta bárányként élt - addig halhatatlan volt / miután az összes bűn rajta volt - a testét összezúzták + képes volt meghalni / neked békesség jár - mert a zaklatás is Jézusra lett terhelve / a békességet ki kell kényszeríteni - mert a zaklatás megfojtja a hitet / Igének semmi sem lehetetlen - lásd magad a győzelemben / akik Istent szorgalmasan keresik - azok megtalálják + megjutalmazza azokat / Isten figyelmeztet - az én szavaimra figyelmezz - mert sok hang van kint a világban / ellenőrizd le - mit engedsz a füledhez - mert az egy bemenet a szellemedbe / őrizd az Igét a szívedben - mert a tolvaj ki akarja lopni / a láthatókat nem letagadni kell - hanem megtagadni / az interneten a tiszta evangélium jó - de más oldalak károsak lehetnek / aki haragot tart - az a maga ellensége - mert nem képes az Ige feldolgozására / egy szent hívás van felettünk - ennek mindennél erősebbnek kell lenni - hogy be tudd teljesíteni / minden helyzet - képes megfordulni - nagy hirtelen / Ezékiás megbetegedett - próféciát kap, hogy végrendelkezzen - de a könyörgés megfordította a halálos ítéletet / soha nem szabad feladni - kegyelmet kell kérni /
151122 Az Úr a szívekre beszél (Sandersné)
/ csak Jézusra tekints - Nála van a megoldás / csak Jézus szavára figyelmezz - nagyon drága árat fizetett / engedd meg - hogy Ő szeressen / gyülekezeti Test = menedékváros / gyülekezetben nem lenne szabad bántani egymást - ott csak Isten szeretetének szabadna lenni / Jézus bűnösként is szeret - ezt el kell vinni a világba / bízd az Úrra az ügyedet - Ő megperli + előhozza az igazságodat / gyökerezz meg a szeretetben - mert ez a hit mozgatórugója / engedj el minden sérelmet - örömöd lesz + hited jobban működik + egészségben élsz + bemész a teljességbe / Isten Igéje - szabaddá tesz / keménynyakúakat figyelmezteti - alázzák meg + igazítsák ki magukat / mindenen képesek vagyunk átmenni - amikor az Úr közösségében vagyunk / bátorítsd magad - mint Dávid / amint látod a megoldást - a hited elkezd rajta munkálkodni / ünnepelheted a győzelmet Krisztusban - Ő nem tart vissza tőled semmi jót / Jézus hívja a megfáradtakat - hogy nyugalmat adhasson / Jézussal egy igában lenni gyönyörűséges - ne végy magadra más igát / Ő igája könnyű - mert ott lesz az olaj - ezért nem jelent terhet / te igád személyre szabott - amiben nincs betegség, hiány, kárhoztatás / a kitartó hit - gyümölcsöt terem / a kihívásokban megállunk - mert a nagyobb lakik bennünk / Jézus közölte velünk - a természetfeletti hitét - ez képes a vízen járásra / víz = Szellem jelenléte - ami hordoz + vezet / Ő a segítő jobbját kínálja - ha megragadod / ha hiszed az Igét + szólod - csak úgy lehet neked / az Igére tekints - a szemeddel + füleddel +  szívedben hordozd  - termést hoz + vezetést ad / ha elengeded a feszültséget + megnyitod szíved Istennek - akkor tudja közölni a szeretetét feléd / vizsgáld meg a szívedet - ha tudsz hálát adni - akkor az Ige gyökeret vert / erősítsd a szíved az Igével - ezután imádkozz - ha ott van a hála - akkor megáll az imád / az élő hit - kincs Istentől / mindenki elhívása - Ige gyökeret verjen + gyümölcsöt teremjen / hálaadás a hitedet ébresztgeti - ami az Igével karöltve munkába indul / a szív csak az Úrnál nyugszik meg - ilyen állapotban tudsz hallani Tőle + engedelmességben megcselekedd azt / áldás csak a helyünkön jön - ez teljességet hoz az életünkre / ha nem Isten tökéletes akaratában jársz - ki kell igazítanod magadat / utána bőséggel jönnek az áldások - ha Őrá tekintesz / a meggyőződés egy erős hit - járnod kell abban / nagy gyarapodása lesz az Úr szolgájának - nagy győzelmeket szerez a felkentjének / démoni hadsereg sem képes visszatartani - hogy Jézus lábaihoz borulj segítségért / Krisztusban a győzelem garantált - így bizonyságtevők leszünk / elősarjasztja a gyógyulásodat (Jer. 30,17) - Istennel való közösségben egy gyógyítási munka folyik / az Ige nem tér Istenhez üresen - elősarjasztja azt - amit bevetettél a szívedbe / az Úr kéri: hidd + valld az Igét = Ő megcselekszi / Isten megelégít + afölött ad - áldás lehess másoknak / Benny Hinn adakozása - tized szövetsége + afölötti adakozás + afölötti magvetés / pénzpróbákon is át kell menni - Isten az engedelmességünket akarja - hogy megáldhasson / Isten nem a pénzünket akarja - csak azt, hogy meghalljuk Őt + kérését megcselekedjük / amit hittel bevetettél - annak teremnie kell - hivatkozz Istennél az elvetett magokra / magokat öntözd imával, megvallással: hiszem, hogy százszorosat terem + de megtanítasz az ezerszeresre / Úrnak öröme van ebben - gondja van az Ő Igéjére / ha az Úrnak adsz - attól nem lehet elszegényedni - az inkább áttörést hoz / jelentsd ki: levágatnak a terhek - angyalok megcselekszik / a szellemi hadviseléshez - hatalmas szellemi fegyverzetünk van / Isten tetszésére van a szellemi törekvés - szeretnék még többet (kíván, követ, kutat) / minél többet veszel az ismeretből - úgy tudsz többet átnyújtani másoknak /
151115 Egy a közbenjáró
(Sandersné)
/ Isten úgy mutatta ki a szeretetét - a világ felé - hogy Jézusnak testet alkotott / Ő bűn nélkül született - majd a feltámadásakor Ő lett az elsőszülött - általa mi is újjászülethetünk / az Evangélium - Isten szeretetéről szól - amely kinyúlt az elbukott ember felé / ha Őbenne maradunk - elváltozunk, Őrá hasonlítunk - ez a legnagyobb jutalom a földön / Isten számít ránk - hogy hirdessük az Evangéliumot / buzgónak kell lennünk ebben - mert sok az elveszett a világban / ÓSZ kijelenti Isten jellemvonásait - Jézus egy új nevét hozta - gondviselő Abba Atya / amikor Szellem által könyörgünk - garantáltak a megoldások / Isten is hozott egy új nevet - Jézust, amit felmagasztalt - Őt követve mi is magasztaljuk Jézus nevét / e név kulcs az uralkodásban - erre térdet kell hajtani mindennek / ha időzöl a néven + ha hívod a nevet - kitisztul a légtér - minden megváltozik - angyalok megoldásokat hoznak / nincsenek reménytelen helyzetek - mert Jézus neve azok fölött van / ha felmagasztalod Jézus nevét - a probléma felett - akkor az eltörpül / merülj alá a szeretetben - mert az Ő jelenlétében - nem maradhat a gonosz / Isten magasztalása - kulcs az áttöréshez (Pálék) / magasztalással - mennyei dimenzióba emeljük fel helyzeteinket / ha a névben hatalmat veszel - az megtöri az ellenség erejét / amikor Jézus neve megy elöl - megtörnek az igák / meg van írva a győzelmed - a folyékony szeretet - megfizette az árat / felmagasztalás által - meg tudod ragadni a megoldást / akinek a szíve azonosul Isten természetével - Szellemtől vezérelt lesz - hasonlóan ösztönösen cselekszik (adakozik) / minél jobban megismered Őt - annál jobban szereted / egyre jobban szolgálod Őt - nem tarthat vissza semmi / mi vagyunk a világ világossága - világítanunk kell a világnak - így meglátják másságunkat - ez ajtó az evangelizációra / jelentsd ki - az ellenségnek nincs bennünk semmije / a világosság elnyeli a sötétséget - a világosság beborítja az utadat / Isten visszaemelt - a kiesett helyünkre - eredeti terve szerint - megkoronázott az Ő dicsőségével / Krisztus a közbenjáró - Isten és ember között / ha a szeretetet figyelmen kívül hagyjuk - elsodortatunk az igazságtól / döbbenetes változást hoz az - amikor valaki találkozik a Szeretettel / ha engedjük áradni a szeretetet - felemészti a szívünkben - a nem odavaló dolgokat / amikor Isten megsokall valamit - nagy hirtelen cselekszik / a "nagy hirtelen" Istene - csodákat hoz (pálfordulás) / az Úr magára veszi - a szenteket ért sértéseket, megjegyzéseket / a világosság elnyelte - Pál gyűlöletét - azonnal átadta magát az Úrnak / az Úr szolgálatának - nagy jutalma lesz / az Úr kegyelmes volt - ott volt a megbocsátás - elfogadta Pál szívének kiigazítását / ellenségeinkhez is így kell viszonyulnunk - áldással világosság jön az életükre - ami megfordítja őket /
151108 A kenyér és a bor (Sandersné)
/ Isten egybe akar szerkeszteni - az egy krisztusi Testbe - mert csak egy kereszt van / a mi áldásunk - az ábrahámi áldásnál kezdődik - nekünk ebben kell járnunk / Isten elhívja Ábrámot - a teljes képet nem közli vele - de ő engedelmes / amikor engedelmesen hitben kilépünk - ott lesz a kegyelem - és megmutatja a következő lépést / ígéret Ábrámnak - áldás + nagy nemzetté lesz / kettős áldás - Ábrámra + áldás lesz másoknak / küldetésünk az - hogy a rajtunk levő áldást - továbbvigyük másoknak / Isten az áldások Istene: megáldalak téged és áldássá leszel + megáldom azokat, akik téged áldanak (1Móz. 12,3) / az ígéret - Ábrahámnak + Krisztusnak adatott (Gal. 3,16) / rá 430 évre jött a törvény - ami nem érvényteleníti az ígéretet / törvénnyel bejött a levitai papság - ha betartotta, áldott volt - ha nem, akkor átok alá került / Jézus betöltötte + eltörölte a törvényt / Jézus szabaddá tett a törvény alól - és visszahozta az ábrahámi áldásokat / az ellenség nem szívleli - amikor áldásokban járunk - de a megmérettetésekben is Jézus a király / megjelenik Melkisédek (Jézus előképe) - úrvacsora elemek + megáldja Ábrahámot / amikor úrvacsorát veszünk - Isten kiterjeszti felettünk az áldásokat / nincs helye az átoknak - ha a világosságban járunk / győzelem van abban - amikor Krisztus halálát hirdetjük / úrvacsoránál ünnepeljük: az ellenség nem árthat - ha a megigazultság útján jársz / az úrvacsora jelentése = az ellenség nem birtokolhat - mert a szent vér és a megtört test oltalma van feletted / az áldást vevő - szövetségi szolgálata - a tizedfizetés a hálaadás jele - törvény előtt 430 évvel / ha Krisztusban vagy - az ígéretek neked szólnak (Ef. 1,3) - Krisztus nélkül nincsenek áldások / Jézus összezúzott testét jelképezi - búza és szőlő súlyos megmunkálása / kenyérben és borban - van a győzelem, áttörés / a kereszthalállal törd meg - az ellenség minden erejét / Jézus az élet kenyere - együk a testét + igyuk a vérét / akik nem tudják a kijelentést venni - azok megbotránkoznak - és továbbmennek az áldások nélkül / te Jézusban lakozol - az ellenség elől elrejtve / Ján. 6,53 versig eszik - Ján. 6,54 verstől rágni - úrvacsorára utal / az úrvacsora során - hálaadásunk bőséges / a közösség kinyilvánítás során - Jézus győzelmét ünnepeljük az életünk felett / Jézus meghagyta - hirdessük az Ő halálát - a helyzeteink felett - hogy győzelem lehessen belőle / böjt a javunkra van - a test odaszánása - a Szellem indíttatására / elcsendesedés - fellendíti a szellemi életünket / test elcsendesítése - szellemieknek nagyobb hangsúly / ha könyörgünk azokért - akik eltávolodtak az Úrtól - kapnak még egy esélyt / ha tudsz sírni az elveszettekért - ekkor bent vagy az Úr szívében / amikor imáinkra az Úr szerelemre gyullad - emésztő tüze - felemészti a gonoszt /
151101 Általmentünk a halálból az életbe (Sandersné)
/ Biblia ír az életről és a halálról - ez élő reménység a számunkra / aki hitre jut Jézusban - az a halála után is él - mert Jézus meghalta a halált értünk / Pál nyereségnek nevezi az átköltözést - de nem szabad siettetni - mert a földi szolgálatunkat be kell teljesíteni / élő halottak járkálnak = elveszettek a halál völgyében - akik a pokolba jutnak / Jézus az jött - hogy világosságot hozzon nekik / Ő szabadságot hozott - hogy félelem nélkül szolgálhassuk Őt / halálfélelem oka = nincs újjászületve vagy nem növekedett fel szellemben / a feltámadás fiai lettünk Krisztusban - a halál nem uralkodik rajtunk / Jézusnak testet kellett ölteni - hogy a halálával - leszámolhasson a halállal / Jézus átment a haláltusán - hogy nekünk már ne kelljen / Jézus a haláltusájában - buzgóságosabban kezdett imádkozni / amikor nyomás alá kerülsz - te is légy buzgóbb az imában - add oda magad teljesen az imának / nincs haláltusa, halálfélelem - számunkra elalvás van / halál nem lophatja el az életünket - nekünk hatalmunk van a halál szelleme felett / szabad vagy a haláltól - a megváltás kiterjed erre is / Krisztusban meghaltunk + feltámadtunk - az örök élet nem képes meghalni / ima: az elveszettek idővel meghallják az Úr szavát - befogadják az örök életet - átmennek az életbe / kétféle élet létezik: földi élet + örök élet / örökölt bűn + elkövetett bűn miatt - Jézusnak le kellett menni a pokolba / Jézus teste reménységben nyugodott - mert nála volt az Atya ígérete / Atya szeretete - győztesen kihozta a Fiát / a feltámadás - a kereszténység hatalmas csodája + alapköve / Isten a feltámadással bizonyította - hogy Jézus a Fia / itt kezdődik a kereszténység - ami az új teremtés - új életét jelenti / most még csak lüktet bennünk a feltámadás ereje - de a végső gyümölcse a megdicsőült test lesz / a megigazulást - Isten adja ajándékba azoknak - akik hisznek a halálban + pokoljárásban + bűn árának kifizetésében + ördög feletti győzelemben + feltámadásban / Jézus halála eredménye - Isten megbékélt az emberrel / Jézus feltámadása - hozta a megigazulást / a halál nem uralkodhat rajtunk - mi uralkodunk a halál felett / a dzoé élet átfolyik - a szőlőtőből a vesszőbe - gyümölcstermés az elhívásunk / mindenre igaz - megvallani azt - amit 2 évezrede elvégzett Jézus / megpróbáltatásoknál kijelenteni - ezek csak ideig valók - Isten országa örökkévaló / halottak-napi ünneplés - a halál elnyeletett a győzelemben! / Isten nem szereti - ha bánkódunk az elaludt szeretteink után / nincs halál a hívő számára - az Úr felébreszti - isteni sorrendben / Jézus a felhőkön - mágnesként vonzza - a megdicsőült testeket / ha ezen elmélkedsz - elmúlik a depresszió / szeretteink a lelátókról drukkolnak - hogy megfussuk a pályánkat /
151025 Isten dicsőségének hordozói (Sandersné)
/ Isten királysága - hit + szeretet által működik / az elveszettek hívogatását - nem szabad feladni - egy következő lehetőséget is kell adni / Isten akarata - hogy növekedjünk a dicsőségben / az Úr elbánik az ellenségeimmel - soha többé nem látom! / eljön az idő - amikor eleget kiáltottál az Úrhoz - ima + győzelem prófétálása - már csak hitlépést megtenni / Isten megadta a mikéntet Mózesnek - botjával a tengert ketté választotta / amit Isten elé teszel - azt felruházza az Ő erejével / engedelmesség esetén - csodatevő erők megnyilvánulnak / a csoda létrejötte - hitlépést követel - mert a megoldást átadta nekünk / az Igéből látást meríteni - lépést meg kell tenni / Szent Szellem - erős széllel - hajtja az életünket / Isten Szelleme - elsöpri az ellenséget - közben utat nyit / csodák sora: tenger kettéválasztása + egyiptomi szekerek lassítása + tenger visszazáródás / szólítsd Jézus Úr voltát - a helyzetek felett / Mózes a pálcát nyújtotta ki - Józsué a frigyládát vitte / ne másold le más vezetését - bajba kerülhetsz / papok vitték a szövetség ládáját - az elöljárók elöl mentek - hogy mindenki láthassa őket / Jordánba lépve - kettévált a folyó / múlt dolgai bekorlátoznak - Isten látását kell megragadni - sikerre visz / egyszemélyben vagyunk - papok és királyok / szent papság vagyunk - "ládánkban" hordozzuk - Isten dicsőségét / ha a helyünkön vagyunk + megyünk előre - Isten tud cselekedni / királyként uralkodunk - a király szava hatalmas / ha a papság - szellemi áldozattal megy elöl - a dicsőség árad - Isten elsöpri az ellenséget / ha a papok jól végzik a szolgálatukat - a királyok könnyen uralkodnak / a jó ereje hatalmasabb - mint a gonosz / képesek vagyunk parancsolni - az ellenség engedelmeskedik / tudnod kell - mi van megírva / az Úr végzésénél - nincs erőteljesebb / minden utadra - oltalom van kirendelve / Jézus neve által - hatékonnyá válnak az útjaink / dicsérd az Urat - ha jól mennek dolgaid - és ha reménytelen a helyzeted / Jézus neve - kiöntött olaj - a kenet pedig utat tör / akik Isten szeretik - minden a javukra fordul / felemeltetés vár - uralkodásra vagy elhívatva - dicsőség trónjára vagy ültetve / dicsőségre alkotott - edény vagy /
151018 Tegnap, ma és mindörökké (Sandersné)
/ hit azt suttogja - az ember szívéhez - soha ne add fel! / aki meghallja a hit bátorító szavát - már átkerült a nehézségeken / legyen a szemed előtt - Őbenne élek - így nem állhat meg a betegség / Jézus a feltámadás és az élet - a halottak feltámadtak / Szent Szellem - a csodatevések ereje / ha az Igén elmélkedsz - az élet átfolyik rajtad / dünamisz = robbanásokat hozó csodatevő erő / tudatosítsd magadban - nem hétköznapi lény vagy - benned van a feltámadás ereje / kézrátételnél az erő kiárad - csodákat tesz / mennyből jöttünk - földi ruhánk - ad hatalmat / mi vagyunk a földön - Krisztus Teste / hitizmainkat - folyton erősíteni kell / ha hitben vagy - a hálaadás folyamatos / Isten dicsőségében - nincs is szükség kézrátételre / dicsőség szó a héberben = súlyos, nehéz, tekintéllyel teljes / Ószövetségben sátortemplom - majd Salamon temploma / Isten megjelenik: nagy fényesség + köd / ahol Isten lakozik - onnan képes megnyilvánulni / a dicsőség Atyjának - a dicsőség gyermekei vagyunk / ma te az Ő dicsősége vagy - itt a földön / Istennek kér trónja van: mennyben + szívedben / Jézus a szívedben is - szeretne egy helyet magának / a szíved trónjáról kell - hogy uralkodjon az életedben - ehhez Őt kell tenned az első helyre / dicsőséggel együtt kell munkálkodni - hogy megjelenhessen a világ felé / az egység a kulcsa - a dicsőség megnyilvánulásának / az ördög az egységet akarja meglopni - hogy megfosszon a dicsőségtől / tökéletes egység - mi Őbenne - Ő mibennünk / a szent vér kiontásával - megtisztította a lakhelyeit / új teremtéssé tett - bennünk lakozik - nem építményekben / mi lettünk - Isten temploma / ahol Krisztus lakozást vesz - magával hozza a teljhatalmát / ha egy helyzet felett - kijelented Isten dicsőségét - megjelenhet emésztő tűzként / nem szabad megszomorítani - a Szent Szellemet - történet a kártyázásról / Szent Szellemmel - ápolni kell a közösséget - hogy növekedhessünk benne / a Szent Szellem külső határa - a testünk / Ő folyamatosan ellenőrzi - a külső határokat / ha megoldást kérünk - Ő mindent a javunkra fordít / amit az Úr kezébe adunk - azt az Ő dicsőségére fordítja (Lázár) / megpróbáltatások idején - Jézusra tekinteni - nála vannak a megoldások / növekvő sorrend - ÓSZ-i próféták > Keresztelő János > új teremtés / nagyságot képviselsz - értéket hordozol a földön / ahová mész - a dicsőség megnyilvánul / Jézus legközelebbi szolgálótársa - Keresztelő János / az ellenség szorongattatásában - János hagyta a szívét - elfordulni az igazságtól / nem szabad ide eljutnunk - hogyan történhetett meg velem? / ha nem az Úrra tekintesz - hanem a körülményeidre - egyre lejjebb jutsz / Jézus egy rámenős hitet - vár el tőlünk / Keresztelő János elvesztését követően - magában félrevonult / de az önsajnálata megszűnt - amint meglátta a szükségben levőket - és az elhívása szerint szolgált / Szent Szellem csodáinak - a tanúi legyünk / mindannyiunknál kincsek vannak - amit el tudunk vinni másokhoz /
151011 Isten dicsőségének lakozása (Sandersné)
/ Isten dicsősége - lakozást keres magának / más módon lakozott: Ószövetségben - Jézus idejében (átmeneti idő) - Újszövetségben / dicsőség kiáradásában - mindhármuknak része van: dicsőség Istene - dicsőség Ura - dicsőség Szelleme / legfőbb cél - mi megismerjük ezt a dicsőséget - rajtunk keresztül pedig a világ / dicsőség = Isten jelenlétének legerőteljesebb megnyilvánulási formája / dicsőség héber szó = fontosság, súly / Isten jelenlétében - a dicsősége ránk száll - elkezd ragyogni + munkálkodni / kőtáblás szövetség adásánál - a dicsőségfelhő - a legsűrűbb jelenlét / az emésztő tűz - felszámolja az ellenségeinket / a kézrátételnél - a dicsőség elvégzi ezt / a sűrű jelenlétben - a betegség nem tud megmaradni / aki sietve elmegy - nagy áldásokról maradhat le / dicsőségben nem jut eszünkbe - éhség, barát, otthoni dolgok / Isten dicsőségének a vágya - lakozni szeretne az emberrel / templomépítés - szövetség ládája - abban lakozott Isten dicsősége / Mózes véráldozatot mutat be - vérrel meghinti: népe + oltárt + Könyvet - majd a hegyen megmutatja az Ő dicsőségét / párhuzam: Golgotán vérontás - ennek elismerése után - fogadhatod be a Szent Szellemet + a dicsőséget / Isten a szövetség ládájának - tetejéről szólt / ahol az Ő dicsősége lakozik - ott meg fogod hallani Őt / a dicsőséget megismerve - éhezni fogjuk azt / arra vagyunk teremtve - mi Őbenne lakozzunk - Ő mibennünk / amikor megismerteti velünk a dicsőségét - akkor az összes jóságát kiárasztja ránk / profetikus kijelentés: Állj a kősziklára! = Jézus / ez az a hely - ahol egyedül meg tudunk állni / kőszikla hasadéka = Jézus megnyitott oldala / Úr megmutatja a jóságát: helyet készít a kősziklán + elrejt a hasadékában / Isten két trónja: mennyben + szívedben / szívedben van egy hely - Jézus számára / ha meghívod - hogy veled uralkodjon - az ellenség térdet hajt / Isten országa - egy szellemi birodalom - ez rejtve hordozza a hatalmat + dicsőséget / amikor az Ige testté lett - Isten dicsősége - kijött az ÓSZ-i templomból - hogy majd bennünk lakozhasson / dicsőséget ki kell aknázni - járnunk kell abban / akik Jézushoz legszorosabban ragaszkodtak - őket mindig vitte magával - hárman egyedüli helyekre jutottak el / Jézus szereti - ha mi törekszünk - egyre közelebb kerülni Hozzá / Atya dicsősége - feltámasztotta Krisztust a halálból - mi új életre keltünk / az új élet csak a dicsőség által vagyunk képesek élni + azért kaptuk az új életet - hogy a dicsőség megjelenhessen általunk / dicsőségre lettünk teremtve - örökké az Úrral leszünk / Úr dicsősége lakozásra vágyott bennünk - ezt Krisztus halála által tudta megvalósítani / benned elrejtette a dicsőségét - és a maga idejében előhozza onnan / Ő dicsőségének gazdagsága - kimeríthetetlen / ÚSZ-i dicsőség - nagyobb az ÓSZ-inél / csatlakozz az Atya akaratához - dicsőségben fogsz járni + megváltozik az életed / Noé napjaiban - a föld mélységéből + egekből fakadt a víz / hasonló a mostani kiáradás is - szívek mélységéből + egek csatornáiból fakad / egy dicsőség-invázió - jön a földre / a világosság - elnyeli a sötétség erejét / Ő kiszélesíti a lépteinket - anyagi források, imaházak, felkérések / az Ige igazságát - a hiteddel tudod rákényszeríteni - a helyzetekre / amikor uralkodsz a szíved trónjáról - így tud áradni a kenet - és ekkor semmi másra nem tekintesz / Úr dicsőségét szemlélni = állandóan Őrajta van a szemed - és így elváltozunk / megvallás: megkoronáztalak Jézus - Te vagy az Úr a problémám felett - csak a Te akaratod történhet meg - minden mást megtiltok / ilyen módon uralkodtál Jézussal - és áradni kezd a dicsőség - meglátod a megoldást / győzelem kulcsa - hitben végig kitartani /
151004 Aki felemel
(Sandersné)
/ Igébe belenézünk - meglátjuk azt - miként lát bennünket az Atya / Isten a megváltásért - túl nagy árat fizetett - hogy ne járjunk az áldásokban / az Urat megismerve - Neki akarunk dicsőséget szerezni / meg kell tanulni - átadni magunkat - az Úr terveinek - ennél jobb nincs / Általa élünk - Neki élünk / elkezdjük keresni - Urat és a vezetését / csak karöltve - jutunk előbbre / csak a megmérettetésekben tudjuk meg - ki lakik belül / ha Őhozzá fordulsz - megoldásokkal a segítségedre siet - és meg tudsz állni / Atya a Fiának adta a dicsőséget - Jézus nekünk adta - így az bennünk lakozik / helyzetekre dicsőséget szólítani - így teljes lesz a föld - az Úr dicsőségének ismeretével / képes vagy - együttműködni vele / nincs reménytelen helyzet - ha hiszel - meglátod az Úr dicsőségét / Ő ismeri a kihívásaidat - elkészíti a megoldást / elvárás kell - a dicsőség növekedéséhez / Elizeus kettős kenete - kétszeres csodák / ha látod Jézust - a megpróbáltatásainkban - akkor a kenet növekvő mértékében - hozza az áttörést / ha Isten áll az első helyen - akkor minden megadatik / Isten megkeresi a módját - hogy megáldjon - ha nyitsz Őfelé + szolgálatát keresed / sunemita lélekjelenléte példaértékű - bajban oda kell futni - ahonnan az áldásokat kapta eddig / egy problémát - nem kell megosztani azokkal - akiknek nincs erre fogadó hite / szájával nem vétkezett - így nem egyezett bele a veszteségbe / végig hitben volt - Isten dicsőségét meglátták / lásd meg az Úr dicsőségét - a helyzetek felett / ha Jézusnak adod a problémát - Ő előhozza belőle a dicsőségét / szánkban és szavainkban - kulcsfontosságú győzelmek vannak / amikor Jézusért üldöztetnek - nagyobb dicsőség jön elő / amikor nyelveken imádkozunk - és a győzelmet érzékeljük - a Szellem elkezd énekelni / ha elkezded dicsérni Istent - megváltozik a légkör / ha dicséred Istent - leszakadnak a kötések / kulcs: a dicséret mélységébe kell menni - ahol csak Őt látod / ha Jézust látod - növekszik a kenet - az meghozza az áttörést, megoldást / amikor nehéz helyen vagyunk - Isten hatalmas dicsőséget tud kihozni abból / Atya természete - felemel téged - hogy több gyümölcsöt teremhess / életet és örömöt ad - ezzel felemel a dicsőségbe / amikor megpillantod Jézust - megszűnik minden más - megfeledkezel a problémákról / Szellem hódítja meg a világot - így Jézusnak sok követője lesz / Isten edényei vagyunk - az Ő dicsőségét hordozzuk - megöntözött kertek vagyunk / ragyognunk kell a dicsőséget - hogy megkívánja a világ /
150927 Ha hiszed, meglátod majd (Sandersné)
/ Mózesnek a sátornál - megjelenik Isten dicsősége / Józsué ott marad még a dicsőségben - ő folytatta Mózes szolgálatát / ha vágyakozol utána - úgy tudsz beljebb menni - az Ige által / a dicsőséget szemlélve - elváltozunk / ha elhalványulna - jelzi, hogy eltávolodtunk - mielőbb vissza kell térni / Isten elrendelte - dicsőségben járjunk / ezt az elhívást - senki nem változtathatja meg / az Édenben - dicsőségfelhőbe voltak öltözve / a kísértésnek engedve - elvesztették azt / Isten a fölött - visszaállította a dicsőséget / ebben kell járnunk - hogy a világ megláthassa / nincs megoldhatatlan - megoldás elkészítve - elő kell szólítani / Jézus azt a dicsőséget - amit kapott - nekünk adta / ezt a bensődben hordozod - de jársz-e abban? / ha törekszel - az Ige szerint élni - Ő segítségedre siet / dicsőség szó - magában hordoz - egy óriási gazdagságot - de ott van még több / Ő meg akarja ismertetni - dicsőségének gazdagságát / aranyedényeken keresztül - ki akarja árasztani a dicsőségét / ennek meg kell jelenni - a helyzeteinken + másokon - hogy áttörést, növekedést hozzon / a világosság elnyeli a sötétséget - nyerjünk teret az Evangéliumnak / karöltve járnak - Úr dicsérete + Ő dicsősége / ellenség gyűlöli azokat - akik Istent szeretik / ha a félelem megpróbál - hatalmába keríteni - akkor dicsérd, magasztald az Urat - az a győzelem kulcsa / imádkozáskor ismerd el - Isten teljhatalmát / Ő hatalma elegendő - a megoldáshoz / tedd Úrrá Jézust - a problémád felett - így eltörpülnek a problémáid / Őrá tekints - ismerd el - egyedül Ő tud megszabadítani + számíts a segítségére / ha Istenhez fordulsz - nem fog válasz nélkül hagyni / amíg félsz az ellenségtől - addig az ő erejének nagyságát ismered el / a rettegéssel - az ellenségnek társz ajtót / imáidra - Isten bíztatást + útmutatást, időzítést ad / ha Istent engeded előre - gyönyörködni fogsz a győzelemben / keskeny ösvényen maradva - kiszélesíti a lépteidet - ehhez hallani kell az Úrtól / Istent úgy kell imádnod a győzelemért - mintha már benne járnál / ha a pásztor az Igét szólja - az megerősíti a gyülekezetet / ne a fenyegetésre tekints - Ő megígérte a szabadítást / amit megvallasz - azt Ő beteljesíti / ellenség gazdagsága - nálad fog kikötni - ha hitben kitartasz / megmérettetés során - dicsérd, magasztald az Urat / az életed legyen - egy hálaadás-sziget / ellenségeidre kérd - Isten rettentését - gonosz remegve elfut / vagy Isten dicséreteiben jársz - vagy önsajnálatba merülsz / naponta ismerd el: általad élünk - neked élünk / hitben kitartva - meglátod Isten dicsőségét / ha átadod Jézusnak - a helyzeteidet - Ő tud változtatni az életeden - ha felébredt a hited ehhez / szádban dől el minden - ha itt vétkeztél - hatástalanítsd a kötés hatalmával - hogy ne legyen hatalma a rossz magnak / aki a szájával nem vétkezik - a győzelem garantált / nekünk nincsenek harcaink - mert azokat Isten harcolja meg / egy legyőzött ellenséggel van dolgunk - aki ijesztgetni jár / ha tudod Isten dicsérni - a megpróbáltatások közepette - megvan a győzelmed / ha átadjuk a terheinket - Ő azonnal elveszi - és megkönnyebbül a szívünk / így a hitünk felkel - és munkába indul / királyként uralkodunk - papként imádjuk Őt /
150920 Isten esküvése (Sandersné)
/ ha a végrendelkező meghal - érvényessé válik a végrendelet / Krisztus halálával - érvényes a végrendelet (az Evangélium) / Krisztusban Ábrahám magja vagyunk - így az ígéretek a miénk / Isten az ígéretek tételekor - önmagára esküdött / tántoríthatatlanul higgy benne - mert azok valóságosak / meríts vigasztalást az ígéretekből - azok nem változtathatók meg / Isten két esküt tett - Ábrahámnak + Főpapunknak / Isten ígéretei - reménységet szülnek / ha meglátod ezt - a lelked le tud horgonyozni - nincs többé bizonytalanság / lelkünk horgonya - behatol a kárpiton túl - ahol a szent vér került bemutatásra / ha nem erre figyelünk - akkor megrendülhetünk / lelkünk szilárd horgonya - Isten reménysége + Igéje + szent vér / ez biztosítja - hogy a lelkünk ne háborogjon / Isten dicsőségének - az örökösei lettünk / szellemünkben van - hogy ebben járhassunk / dicsőség = Isten megnyilvánult jelenléte / megnyilvánulási formái: sűrű köd + felhő + fényesség / Isten dicsősége megjelent: ÓSZ-i sátornál + papok szolgálatában + Mózes a hegyen + Jézus a hegyen + damaszkuszi úton / Krisztus - Isten dicsőségének a visszatükröződése / Isten dicsőségében - nem maradhat meg: betegség + gonosz erők - mert az emésztő tűz felemészti / Isten dicsőségében - minden olajozottabban megy / ha vágyakozunk a dicsőségre - nagyobb mértékben fog megjelenni / dicsőségtől elváltozunk - arcunkon ragyogni fog / ezt meglátja a világ - elkezdi kívánni Isten jóságát / tanítványság titka: először tanítvánnyá lenni - utána közeledhetünk Istenhez / Jézus három tanítvány - közelebb volt az Úrhoz / Jézust és 3 tanítványát - a hegyen dicsőség fogta körül / Jézus színeváltozása - arca ragyogott + ruhája fénylett / Péter rosszul értelmezte - nem hangolódott a Szellemre / ha nem vagyunk kellőképpen szellemben - nagyon mellé tudunk fogni - bármilyen dicsőségfelhőbe is kerülünk / mélyebb dicsőségben - Isten könnyebben meghallható / kétféle dicsőség: Mózes mulandó dicsősége - mi örökkévaló dicsőségünk nagyobb / túláradó dicsőség betölt - majd kiárad a templomunkból / ha nem az Ige vonalában járnánk - e dicsőség akkor is bennünk van - arra vár, mikor áradhat ki / szellemünkben levő dicsőség - szabadságot garantál / testünknek és lelkünknek is el kell változni - dicsőségről dicsőségre / mit kezdünk a dicsőséggel? - ragyogtassuk a világra / ahol az Úr megmutatja a dicsőségét - ott megjelenik a jósága is / az Úrral együtt járva - nem lehet betegnek és szegénynek lenni / Krisztus szenvedéséről - és az azt követő dicsőségről prófétáltak / a megpróbáltatásainkat - a dicsőség szellemével - tudnunk kell kezelni / Isten elhívott minket - a királyságába + dicsőségébe - e kettő kézen fogva járnak / a dicsőség - utat tör + felemészti a gonoszt + megvilágítja utunkat / az élő Ige - a dicsőségét szeretné ragyogtatni az életedben / az Ige élő és ható - uralkodik a helyzetek felett / megingathatatlan vagy - Isten ígéreteiben - ha az Igére tekintesz / a dicsőség olvaszt egybe - az Atyával / amit odaadunk Jézusnak - abból dicsőséget hoz elő - nincs reménytelen helyezet (Lázár) / jelentsd ki - nem vesz erőt rajtad a gonosz / háborgások idején - meg kell tanulni - a békességet kiárasztani / dicsőség megnyilvánulásának útja: együtt járás a Úrral - ami egy szerelmi közösség / dicséred az Urat - dicsősége megláttatik - Pál és Silás szabadulása / ne add fel! - nyomulj bele a dicsőségbe / szögezd le az ördögnek - felragyog néked az Úr dicsősége /
150913 Emlékeztetni titeket (Sandersné)
/ Isten a jótéteményeit - naponta megmutatja - újra megcselekszi / folyton emlékeztesd magad az Úr jóságára - ne az ördög festette képre tekints / nehéz időkben - ne csüggedj - mindig áldjad az Urat / buzdítsd magad - honnan hozott ki / erőteljes lesz az Úr jelenléte - ha dicséred Őt / az Úr mindig azzá lesz - amire épp szükséged van! / ha az Úrra figyelmezel - kivezet a problémákból / minden helyzetből van kimenekedés - ha megtanuljuk áldani Őt / az ellenség el akarja vonni a figyelmedet - de te emlékeztesd magad Isten jóságára / kincseket kaptunk Istentől - amit kamatoztatnunk kell / fel kell gerjeszteni - a kegyelmi ajándékokat / ismerjük az Evangéliumokat - de emlékeztetésre van szükségünk - újra kell hallanunk / a hozzáállás - mindent eldönt Istennél / ébredjünk rá - mi az örökségünk Krisztusban / csak úgy lehet - ahogy meg van írva / minden ígéretnek - valóságba kell jönnie / teljes ár ki lett fizetve - emlékezz a szent vérre - erős légy ebben az igazságban / emlékeztesd magad - ragadd meg - hogy a világ megláthassa / a hitünk bátorítással tud - felszínre jönni / gerjeszd fel a szellemieket - prófétáld meg a győzelmedet / Isten mindenre képes - ha nincs benned félelem / valld meg - amit Isten mond rólad - felgerjed a hit és erő - garantált a győzelem / a föld drága gyümölcsét - a drága vér tudta megszerezni / érted is kiontatott - önértékelésed megnő / annyit érsz Istennek - mint amennyit a szent vér / emlékezz rá - megmosott + megszentelt + megigazított - szeplőtelen vagy / Szellem temploma vagy - már nem a magadé vagy / a gondod sem a magadé - Istennek gondja van az övéire / kétszeresen az Úré vagyunk - megteremtett + visszavásárolt / szabaddá tett - szolgálhatunk Neki / a szent vér megértése - erőt fog hozni / Isten saját vérének tekinti - Jézus vérét / a földön kellett kiontatnia Isten Fia vérének - hogy a dzoé élet átadhassa a földön az embernek / Jézus hozta el - az Atya örök életet / az újjászületettek jogosultak - az örök dicsőségben élni / az Atyának gyönyörűsége van - ha elismered a véráldozatot / lássd Jézust és vérét a kereszten - így a tekinteted lekerül a problémákról / az örök élet a tiéd - ha kijelented a szent vért - azonnal munkába lép / az örök élet + Isten ereje számára - nincs lehetetlen / megszólal a szent vér: méltóvá tétettél + áldásokban járj + átkok és ördög terve megsemmisült / az ellenség ereje - nem nagyobb Isten erejénél / a szent vér Isten életét hordozza - Isten élete az Ő erejét hordozza / Isten jövőképén gondolkodj - ne az ördög ijesztgetésein / a szívedre nehezedő dolgokat - emeld fel a trón elé - kezdj hált adni - köszönd meg a megoldást / ha időzöl az Úrral - a súlyok leperegnek / csak úgy lehet - ahogy meg van írva / várjuk az Urat - egyre közeledünk hozzá / zsidó ünnepek: 09.14. újév (Jubileumi év) - 09.23. engesztelés napja - 09.28. sátoros ünnep + vérhold / első két nagy ünnepük betöltetett: páska ünnep a keresztre feszítéssel - pünkösd napja a Szellem kiáradásával / Isten betartja a rendelt ünnepeit - az Úr látogatása a legvalószínűbb - a sátoros ünnepek valamelyikén /
150906 Ha magunkat megítélnénk (Sandersné)
/ hosszú élet kulcsa = Jézus tanításait hallgatni + megérteni + megcselekedni / így nem kell annyit küszködni - a gonosz mellékvágányaival / ne fontoskodj kiszedni - a kis szálkát más szeméből / a saját szemedből - szedd ki a gerendát - mert mindent eltakar előled / ahogy megítéljük a másikat - azzal a mértékkel az visszajön ránk / jobban tesszük - ha nem ítélkezünk / ha elvétjük - gyorsan vissza kell térni - a jézusi útra / szellemiek azok - akik felnövekedtek + Isten szemével látnak / a szellemiek - a szelídség szellemével - igazítsák ki a másikat / a szelídség fontos tulajdonság - benne van Isten szíve - ezt adjuk át másoknak / 4Móz. 12,3 - Mózes a legszelídebb ember volt / ha az Úr indít - kezelni kell helyzeteket - beszélni kell a másikkal / a szelídség szellemével tedd - hogy kísértésbe ne ess / kiigazítás jelentése - élet beszédét a másik elé tartani - mert Isten is mindig - az Igével dolgozik / ahogy a másik az Igére tekint - abból dicsőség fakad - elváltozik dicsőségről-dicsőségre / csak a szeretet és igazság kötelékében - lehet helyzetekkel foglalkozni - közben vigyázz - kísértésbe ne ess / a kísértés egy módja - a másik megítélése / de a mi feladatunk - mások felemelése / Isten hosszútűrő, kegyelmes - ad időt a megtérésre / amikor az Úrtól ítéltetünk - akkor taníttatunk / becsülni Krisztus Testét = úgy bánsz a másikkal - ahogy Jézussal tennéd / magunkat kell megítélni - hogy ne ítéltessünk meg / Biblia tanítja - Isten létét és az ördög létét - legyünk tisztában a szándékaival / az ellenség legyőzetett - de akkor is ellenség - idővel visszajön / azon kívül - hogy kijelentjük: legyőzetett - nem foglalkozunk vele / nincs hozzáférése: az Igében járó + szent vérrel meghintett és abban lépdelő - szentekhez / pórul jár - ha kikezd egy hitben járóval / az ördög packázásait - Isten jóra fordítja / azért cselekszünk jót - mert szeretjük Istent - az Ő örömét munkáljuk / Jézusra fókuszálva - haladunk előre / a harag egy indulat - amivel foglalkozni kell - uralni kell / ha tovább viszed - helyet adsz vele az ördögnek / a megváltásban szabadságot kaptunk - kérdés, járunk e abban? - megigazítjuk-e magunkat? / aki megtér - visszakerül a kegyelem alá - Isten oltalma alá / a megtérés - kizárólag az illetőre + Istenre tartozik / közbenjáró szerepe - kegyelmet kér - ezzel visszatartja - a közeledő ítéletet / Isten először mindig a jót közli - nem zúdítja rád a kritikát / de a Szeretet szándéka - a kiigazítás - hogy jobb legyél / Úr rávilágít - hol kell változni / ehhez ad világosságot - hogy az Ő szemével láthass / majd a szeretetét közli - s abban jön egy erő - ami képességet ad megváltozni / amikor a szeretet ereje erősebbé válik - képes vagy irányt váltani / Különbség: Szent Szellem meggyőz - ördög kárhoztat / amikor lejárt az Úr időzítése - és nem igazították ki magukat - kegyelmet kell kérni rájuk / segítségünkkel látják meg - a változás szükségességét / a feltámadó világosságban - először ráeszmél arra - hogy az ördög kelepcéjében van - és akkor tud kijönni a világosságra / kárhoztatás által kelepcében van - nincs a Szellem szabadságában / úgy segíthetünk - ha az élet beszédét tárjuk elé + időt kérünk a megtérésre az Úrtól / kegyelmet kérünk a másikra - megítélhesse, kiigazíthassa önmagát / ahogy világosságot kap - dönt az irányváltásról / ahogy kegyelmet kap Istentől - rálát a helyzetére - Szellem ereje kihozhatja a fogságból /
150830 Ítéletnek szelleme (Sandersné)
/ Ige minden esetben - a démonikus erők fölé emelkedik - mert Jézustól hatalmat kaptunk / amikor kijelented a hitedet - az Úr munkába indul vele / ha vágyakozik a szíved - akkor tudja a Szellem előhozni / Isten megkérdezte a prófétáit - mit látsz? / te miként látod? - reménytelennek vagy a hit szemével / az Úr ad egy képet - hogy ezzel dolgozzon a hitünk / ha van egy igei képed - azt az Úr végrehajtja / Úr átvitt a világosságba - ott látnunk kell az Úr akaratát + előmenetelünket / ezért gondozd a szívedet az Igével - folyton gondolkodjál rajta / emelkedj a láthatók fölé - láss a hit szemével - az Úr megcselekszi / hit fejezetében (Zsid. 11.) - ötvenszer olvashatod - hit által cselekedte az Úr / neked is megcselekszi - ha elpecsételed, megvallod - Ő csodákra képes / romlott beszéd = ami nem építésre való - káromkodás, kárhoztatás / szánkból a felemelő - kegyelem üzenetének kell elhangzania - nem a kárhoztatásnak / így a kegyelem Szelleme - nem tud együttműködni a szavainkkal - és megszomorodik / amikor építő módon szólunk - a Szellem elkezd dolgozni vele / Szellem + Ige - karöltve vezet bennünket + hozza a világosságot / aki a Szellemet túlhangsúlyozza - könnyen elszállhat / aki csak az Igét sulykolja - a Szellem nélkül szárazságban maradhat / hogy mit mond a Szellem - azt az Ige által halljuk meg - de a Szellemnek rá kell lehelnie az Igére / Én beszédem Szellem és élet - első helyen van a Szellem! / Szellem lehelete által - válik élővé az Ige - és bőségesen terem / haragudni lehet olyanon - amik nem Isten elvei szerintiek / le kell rendezni a szent haragot - hogy ne vétkezz / ha mást megítélsz - nagyító alatt fognak vizsgálni - mert ítélet alá helyezted magadat / magad szeméből - távolítsd el a gerendát / ördög csapdába vonszol - szót akar kilopni - amivel dolgozhat / így ítélet alá kerülsz - és ezzel kivesz a kegyelem alól / ne ítélkezz - ez a leghasznosabb - mert a javadra van / a szívekbe - csak Jézus lát bele / kegyelem alatt - nem ér ítélet / kikerülve a kegyelemből - az ítélet szelleme érint / ördögnek ne adj helyet (Ef. 4,26) - ezt követi: ne szólj romlott beszédet + meg ne szomorítsd a Szellemet / az ítéletben nem kaptunk részt - mi hatalmat kaptunk Krisztusban / ha a szíved vádol - nem hallod Őt jól / fordulj Jézushoz - fogadd a szent vér tisztítását / ordító oroszlánként körbejár - nincs hozzáférése - amíg nem adunk / ha ítélkezel - a hóhér kezébe kerültél / amíg meg nem térsz - a Szellem nem tud kegyelmet szolgáltatni / szülő megítélheti a gyermekét - de engesztelődjön ki / Úr mindent elengedett - ezért elvárja tőlünk - hogy kegyelmet gyakoroljunk / Jancsi és Juliska tanmese - Jancsi megtér és szabad - Juliska az ellenség kezében, hordozza a tüskét /
150823 A Segítő bizonysága (Sandersné)
/ Úr arra rendelt - örökkévaló gyümölcsöt teremj / Istennél nincsenek - reménytelen helyzetek / megpróbáltatások nem csüggesztenek - mert látjuk a megoldást / zsoltáros imája: erősítsd meg Uram - a számomra készített terveidet - hogy beteljesedhessenek / Úr gyönyörű helyet készített = Krisztus Teste / elküldte a Segítőt - legyünk közösségben vele / ha együttműködünk vele - Ő vezet bennünket / figyelmeztetései - kimentenek + előre visznek / Isten Szellemét - a világ nem fogadhatja be - csak az új teremtés / Szent Szellem - olyan mint az Atya + olyan mint Jézus / Isten Szelleme - nem kézzel fogható - de jelenléte tagadhatatlan / sokrétű feladata van - ha ezt tudatosítjuk - hatékonyabban tud működni / bársonyos olajat hoz - a töredezett szívekre - hogy tovább mehessünk / hallani a Szellemtől - fontos kulcs - a sikeres keresztény élethez / Szellem fontos feladata - szól + vezet + megjelent + felkészít - nem kell hallgatni a hitetlenekre / Ő szól - de nem mindenki figyel rá (Jób 33,14. 1Sám. 3,1-11) / Jézus nevére - Szellem munkába indul / ha engedsz a Szellem vezetésének - akkor Isten fia vagy / a fiúság Szelleme - a segítségünkre siet - amikor kiejtjük - az Atya vagy Jézus nevét / a felnövekedett fiak - a Szellem vezérletére cselekszenek / szellemünk érzékeny műszer = a lelkiismeretünk hangja / ha elvéted - szíved vádol - akadály / el kell ismerned a hibádat - le kell hívni a szent vért - hogy a szív megtisztuljon - helyreálljon a hallás / összhangba kell hozni - Szellem + szellemünk hangját / ha szívünk nem vádol - felszabadultságot ad / szent vérrel megtisztítva - bizalommal járulhatunk - a trón elé / ha szívünk nem vádol - akármit kérhetünk - megkapjuk / keresztény élet alapja - kézen fogva járni a Szellemmel / egy mindenható páros - bennünk lakozik - jól együttműködnek / az ember dolgait - az ember szelleme ismeri / Isten dolgait - a Szent Szellem ismeri / a két szellem közösségéből - van az előremenetelünk / vigyázzatok - ki ne oltsátok - meg ne szomorítsátok / teljes szív = nincs benne hordalék - Szellem elmossa / ha nem figyelünk a szellemünkre - elkérgesedik a lelkiismeretünk - mindent megenged - homályban tapogatózunk / Szellem szól - apostolok nagy mesterei a hallásnak / elmélyedt közösség - mikor + mit + merre / ördögnek hatékonyan parancsolni - a Szellem általa lehet / időzni a Szellemmel - a leginkább építő + gondolatok elcsendesednek + bölcsesség jön / ha tépelődünk - Isten ad egy látást - ha nem tudjuk értelmezni - tovább kell menni a Szellemmel / Szellemre hallgass - ne embereknek akarj tetszeni / sorrend fontos: tetszett a Szellemnek - tetszett nekünk / bajba kerülhetsz - ha megtárgyalod másokkal - megnehezíti a döntést / Szellem hangjára - azonnali engedelmesség / Szellem tiltással - szeretne megvédeni / Szellem szólhat - testvéreken keresztül is / Jézus mindig - tisztán vette a vezetést / olyan idők következnek - hogy hallanunk kell a Szellemtől /
150816 Ha szívünk nem vádol (Sandersné)
/ kulcsfontosságú - hogy a szívünk ne vádoljon - teljes a hitünk + közösségben élhetünk az Úrral / hitünket szabadítja fel - bűntudat + kárhoztatás megszűnése / mustármagnyi hittel - szólni a hegynek - az eltávozik / szólj a száraz csontokhoz - egyberendeződnek + életre kelnek (Ez. 37.) / ugyanis a teremtett dolgok - hallgatnak Isten szavára / ha az Igét szóljuk - élethelyzeteink a helyére kerülnek + megélednek / amikor a tanítványok versengtek - nem a Jézus által felruházott hatalmon gondolkodtak / Ő mindent megtehet - ha mi hisszük / ellenség munkáját leállítani + elparancsolni + megtiltani a visszatérésüket / látható dolgok - megrabolják a hitünket - így lehetetlen hitben parancsolni / hitünket - folyton őrizni kell - hogy mindig működjön / hit képe = hiszem > parancsolom > megvan nekem / hit titka = mustármagnyi hit - szól a hegyhez - az eltávozik / több a hitünk - mint Jézus tanítványainak - mert újjászületéskor megkaptuk a hit mértékét / amikor a hitünk alábbhagy - befurakodik az ellenség (betegség) / a tünet egy megtévesztés - Krisztus sebei a való igazság / imakérés esetén Hagin - elsőként felépítette a hitét - Ige igazságán elmélkedett - Jézusra bízta a helyzetet / hit kulcs = ha a szívben nincs kételkedés - elegendő a mustármagnyi hit / szentek vagyunk - szeretettek és elfogadottak / teljes szeretet kiűzi - aggodalmaskodást, félelmet, vádló hangját / szeretetet magunkhoz kell ölelni + állandóan teljesnek lenni vele - ez fogja hozni a hitet / aki szégyelli a múltat - az semmibe veszi a megváltást / a megnyilvánuló szeretet = mindenki látja, hogy Isten téged szeret - ebben jelennek meg az áldások / felszabadítja a hitet - amikor Istennel együttműködsz / teljes szívből szeretlek = nincs semmi hordalék - ami elfoglalná a szeretet helyét / keresztjeink = elhívásunk / Isten a saját keresztedhez - adott kegyelmet / ezért ne akard felvenni - más keresztjét / olaj átsegít helyzeteken - Ő mindent a javunkra fordít / ha nem engedjük el az Úr kezét - csillogóbban jövünk ki a problémákból / újjászületéskor nagy ajándékcsomag: örök élet + agapé + Szent Szellem / ha a szívünk vádol - a hitünk nem működik / venni a szent vért - megtisztítva nem vádol a szívünk / a házasságtörő fel lett mentve - ez erőt adott - hogy többé ne tegye / kárhoztatás esetén - újra visszaesett volna / az ellenség egyedül harcol az egyik oldalon - mi az Úrral együtt a másik oldalon / ne csüggedj - Ő a mi oldalunkon áll - Tőle van a győzelmünk / ördögnek annyi hozzáférése van csak - amennyit adsz neki /
150809 Ahogy Isten látja (Sandersné)

/ Ábrahám áldásaival megáldattunk - teljesedjünk ki ebben / siker kulcsa - Isten szemszögéből látni / kijelentés a szent vérről - megsokasítja az áldásokat / megváltás fizikai része a Golgotán - szellemi része elrejtve / ÓSZ állatáldozatainak vére - elegendő volt a test megtisztítására (gyógyulásra) / ÚSZ vére hatalmasabb - teljes megváltás (gyógyulás + bűneltörlés + szellemünk újjáteremtése) / szolgálatra szentel - szent edényei lehetünk - amibe kiöntheti a dicsőségét / Isten elvégezte a megváltásunkat - nekünk járni kell abban - hogy birtokolhassunk azt / a szolgálat Istentől való ajándék - hálaadás kedves illata + Evangélium hirdetése / Isten megvalósult ígéretei - örömöt fakasztanak / igehirdetés - befogadás - gyümölcstermés / Kánaánt népének adta - vegyétek birtokba / probléma - alábecsülték magukat / Isten velük volt - de nem az Ő szemével látták a helyzetüket / előmenetelünk = Isten tetszésére vagyunk / ahogy Isten látja - az megáll / vereség (ellentétes gondolatok) - nyereség (azonosul Isten látásával) / Mózes és Áron tudta - csak Isten segíthet - leborultak a földre / szakadás szelleme - más elöljárókat keresni / nép hitetlen a föld elfoglalására - de újra kegyelmet kaptak - hogy tovább mehessenek / a jó jelentést hozók - együtt munkálkodtak Istennel - így ők bementek az ígéret földjére / Izrael népe - az Úrhoz kiáltott - Nála van a segítség / Mózes és Jeremiás kétségei - miért engem választott az Úr? / Isten mielőtt elküld - erővel felruház / nem mi végezzük a munkát - hanem az Úr / mindazt ki kell zárni - ami nem Istennek adná a dicsőséget / Gedeon gyapjúzása - egy előkép / Jézuson volt a kenet - a világ bűnben volt / kereszten bűnelhordozás - Jézus került szárazságba - Isten harmatja a világra került át / fogd Isten kezét - ragadd meg az Ő látását / Uram, láttasd velem úgy - ahogy Te látod / abba hagyod más kárhoztatását - nem figyelsz más tetteire - mindenki csak magáért ad számot / meghatározó - megfelelő időben és helyen lenni  - így kimenekednénk /  döntéseinknek - következményei vannak / Dávid bajba került - gonosz tervet készített / később megtér - helyreállítás Istene kinyúl / Dávid rangsorolása példaértékű - elsőként az Úr elé ment - leborult előtte - megoldást keresett / Úr szolgálata volt az élete - csak ezt követték az emberi dolgok, család (2Sám. 12,20) / Isten előtt leborulni = teljes lényünk átadása / ha elsőként - a felmagasztalás Istenéhez fordulsz - megoldásokat hoz / Nála nincs lehetetlen - ha az Ő szemével tekintesz a megoldásokra / Ő a helyreállítás + újrakezdés + kegyelem Istene / Ő túlcsordultan ad - a problémák nem Tőle származnak / bajok idején - elsőként az Úr templomába menj - borulj le előtte - imádd Őt / ha átadod a problémádat imádatokkal - akkor Ő azt a kezébe veszi - javunkra fordítja / Ő adja a kimenekedést - így született Salamon / Isten parancsolta: sötétségből világosság ragyogjon / te csak imádd Őt - Ő előre visz  téged - felettébb hozza a megoldásokat / el kell jutnunk Isten ismeretére - növekedni kell abban /
150802 A Szent Szellem szolgálatai (Sandersné)
/ Isten az embert - igen magasra emelte - ezt Jézuson keresztül látjuk meg / testet öltve - Ő örökkévaló képviselőnk / Szentháromság egyik tagja - megdicsőült emberi testben / helyreállított + hatalmat adott / az Ige dicsőséges - mindenek feletti teljességet hoz / szolgai formát öltött - alázatot vett magára - engedelmes volt a keresztfáig / Ő volt az egyetlen - aki Isten rendelésére azért született - hogy meghaljon / testnek és vérnek - részesévé kellett lennie - hogy a világ minden bűne - az Ő testére legyen terhelve / szellemben nem lehetett elvégezni - a megváltást - mert mi testben követtük el a bűnöket / Jézus helyettünk hordozta - a mi büntetésünket - hogy megváltottak lehessünk / Jézus bevégzett munkájáról - a Szellem által nyerünk bizonyságot / Szellem szolgálatait Isten rendelte - általa gazdagodni fog az életünk / ha megismered a lenyűgöző voltát - nem kívánkozol vissza a világba / az egész szellemi birodalom - a miénk lett Krisztusban / ha a megváltás valóságában járunk - áldásait kivisszük a világba / Szellem bennünk él - ha nagyobb közösségre jutunk vele - akkor kevesebb rossz történik velünk / Szellem közösségében való növekedést - első helyre teendő / SZÍVEDDEL KÖZLI a tudást - építi a szellemi látásodat / a robbanásokat hozó erő - bennünk van / belső ember erejéből - éljük a külső életünket / az elménk + testünk is - innen merít / ERŐVEL MEGERŐSÍT - az új kegyelmet felölteni - hogy ne lankadjunk - tovább visz / folyton beteljesedni - túlcsordulást észreveszik / te ráteszed a kezed - Szellem ereje elvégzi / így tekints magadra: erős vagyok az Úrban - az Ő hatalmas erejében / Szellem közössége fontos - erőfeszítést kell hoznod - hogy ki ne essél / Szellem magában hordozza - Isten csodatevéseit - nála nincs lehetetlen helyzet / TŰZFALLAL VESZ KÖRBE - Isten szerelme - egy emésztő tűzzel - minden gonoszságot kiéget / amikor Péter a pogányoknak - a bűneltörlésről prédikált - Szellem leszállt rájuk = szeretet-ölelés / ISTENI SZERETET-ÖLELÉS - a tékozló fiút is így fogadta apja / a Szellem átölel - az Atya szerelmes szívével / úgy szeret - ahogy vagy / többé nincs akadály - közted és Atya között / vőlegény-menyasszony vágyódás valóságos / Isten vágyódása szellemi - ami sokkal erősebb / ölelés kifejezi = szeretett + elfogadott + kincsem vagy / Úr balja a fejed alatt - így eltávoznak a háborgó gondolatok / jobbjával átölel - senki ne érhessen hozzád / minél jobban megismerjük a Szellemet - annál inkább szeretjük Őt / az emberi kapcsolatokra - ez kevésbé jellemző - olykor kiábrándító a túl szoros kapcsolat / növekedés nélkülözhetetlen - nincs stagnálás / vagy előre haladsz az Úrral - vagy visszahúz a világ / hallgass + engedelmeskedj a Szellemnek - mert megkérgesedik a lelkiismereted / Krisztus Testének - egyben van ereje / engedetlenektől szabadnak lenni - nem segítik a munkát / ÖRÖM, MEGÚJULÁS - minden utunk - Isten akaratában legyen / szolgálat ne teher legyen - megújulva örömben járjatok / a szeretet nem egyirányú - Isten szeretetét gondozd a szíveden / SZELLEM BIZONYSÁGTÉTELE - más a szolgálata - elveszettek felé (megfeddi bűn tekintetében) és az újjászületettek felé (megszentelt) /
150726 Szentségben és megigazultságban (Sandersné)
/ imádkozd a szent vért - naponta legalább háromszor - fiatalokat is megtanítani erre / ha nem is látod - Isten attól még munkálkodik rajta / magasztald az Urat - a helyzeted felett / az ellenség nyíltan megszégyenül - nevesd ki az ördögöt / Keresztelő Jánost bemutatták az Úrnak - ezután Zakariás prófétált / Isten szabaddá tesz - hogy félelem nélkül szolgálhasd - szentségben és megigazultságban / a megigazultságunk napja - egy örök ragyogás / beragyog a mennyei dicsőség - s növekszünk e világosságban / felragyog a megigazulás napja + gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt / Ő vezérel bennünket - a békesség + igazság útján / ha szeretnél félelem nélkül - szolgálni az Úrnak - olvasd naponta e próféciát (Luk. 1,67-től) / a folyamok vize - bőséges, friss, hűs, felüdít - ilyen a megváltásban nyert békességünk / megigazultságunk - a tenger habjához hasonlítható / folyamatosan elsimít + helyreállít - Isten igaznak jelent ki / vér eltörölte a bűnt - Krisztus igazságával tiszta vagy - igaz pozíciódat soha nem veszítheted el / életünk megszentelése - a Szellem egyik szolgálata  / teljes megigazultságunk mellett - a megszentelődésünk egy folyamat / Isten úgy tekint rád - ahogy az Igéjében mondja / Jézus bevégzett munkájának köszönhetően - Ő szeplőtelennek lát - magas helyre helyezett / Keresztelő János - a legnagyobb próféta volt - de mi új teremtésként - nálánál is nagyobbak vagyunk / testünket szánjuk oda az Úrnak - Ő ilyen kedves áldozatokra vágyik / Ő váltságot fizetett érte - így a mi testünk az Övé / amíg a testünket élő áldozatként a trón elé emeljük - az elménket az Ige pásztázásával újíthatjuk meg / Szellem folyamatosan rásegít erre - ez a mi megszentelődésünk / újjászületéskor - érezhető a változás / ha a Szellemmel jársz - Ő megszentel / ha felajánlod a testedet - Ő megtisztít / ha ellenállsz a betegségnek - Ő elűzi azt / örök élet megújítja a testünket + örök korúak lettünk / Igével nem egyező gondolatokat - Szellem eltávolítja / a trón elé - csak szent gondolatok juthatnak / amikor Krisztust megvallod Uradnak - Isten kijelenti: igaz gyermeke vagy + újonnan szül + életét közli veled + beléd kerül a szeretete / Szellem meghívásra működik - akkor jön - ha kéred a segítségét / megszentelődést kívánni kell - az elváltozás felépít - így Krisztus képviselhetjük / testünk az Úrnak rendeltetett - könnyen szánjuk oda az Úr dolgaira / paráznaság, stb. - a test cselekedete / Szellem elmossa a hordalékot - a közösség meghittebb lesz / te döntöd el: ó ember életét éled - vagy Istennek szánod a testedet / ha a megigazultságnak szánod magad - a Szellem magához ölel - nem vonzanak a világi kívánságok / ha odaszánod magad - a szentség több gyümölcsöt terem / főpap süvegén felirat: Szentség az az Úrnak! / a bűnmegvallás hallgatása közben is - a gondolatai csak az Úr szentségén járhattak / mi homlokunkra is rá van írva - ez megvéd a zaklató gondolatoktól / ha te ellenállsz a gonosz gondolatoknak - a Szellem eltávolítja azt /
150719 A hűség jutalma (Sandersné)
/ hűség = egy nemes jellemvonás - a Szellem gyümölcse - amelyben lehet növekedni - és ez ragyogni fog az életünkön / legyünk hűek - az Úrhoz + Igéhez + szolgálathoz + szeretteinkhez / ha hűek vagyunk a pénzen (kisebb rész) - akkor bízzák ránk az isteni kincset, a kenetet (a nagyobbat) / hűség = Isten csodálatos ékköve - a szívben elrejtve - amit csak Isten lát / a cselekedetek mutatják meg - mennyire hűséges a másik / a Szellem képessége által élhetünk - Istennek tetsző lelkiismerettel / megvizsgálandó a szívünkben: hitetlenek vagyunk - vagy hithűek / kívánnunk kell megismernünk - Isten hűségét - szíveden kapsz bizonyságot erről / Isten szívének rosszul esik - amikor hűtlenek vagyunk / de Ő irgalmas + megbocsátó - a hazug Jákob felé is megmutatta a hűségét / hűség = az Úrral való együttjárásnak a gyümölcse / bízhatsz benne - Ő örökké hű: az Igéjéhez + hozzád / Isten hűségét - semmi nem tudja hatástalanítani - meg fog jelenni az életedben - ha Vele jársz / fontos a Szellem vezetése - ez a közösség építése által működik / a Szellem vezet - hogyan szeresd a házastársadat / örök hűséget pecsétel a szívetekre - ha Vele együtt jártok / Szellem 9 gyümölcse - az újjászületéssel kerül a szívbe / így nem kell megparancsolni - hogy szeretetben járjon / ugyanis a szeretetfa - csak szeretetgyümölcsöket terem / a hűségnek is - meg kell mutatkozni - a hívő életében - amit cselekedetekkel ékesíthet fel / Ruth hűséges - ragaszkodott anyósához - a hűsége áldásokat hozott / a hűség manapság ritka - de egy olyan nagy kincs - amit munkálni kell a szívünkön / az Úr adja a szívekre - ezt a nagyfokú ragaszkodást / a hűség egyfajta kötelék - amit csak a halál választ el / a hűséges ragaszkodást - Isten megáldja / a hűség jutalmai - a kegyelem sokasodik feletted: oltalom + ellátás / Isten szemmel tartja: szeretetet + hűséget - kirendeli a jutalmát bőséggel / ha keressük az oltalmát - újabb jutalmakat ad / Isten kegyelmei - egyre feljebb emelnek / ha hű vagy az Igéhez - akkor csak úgy lehet az életedben - ahogy meg van írva / Isten hithűséget vár - hogy be tudja teljesíteni - az ígéreteit / hűséggel el lehet jutni - magas helyekre / Isten hűsége - az egekig ér /
150712 A törvény cselekedeteiből (Sandersné)
/ a törvény úgy adatott - a kegyelem és igazság Krisztus által lett / a törvény idejében - nem volt kijelentve Isten / a legnagyobb kincs - Isten ismerete - nem volt elérhető / Jézus azért jött - hogy Istent Atyaként kijelentse / Abba héber szó = apuci, drága apuka / Ő egy apa-gyermek - közvetlen kapcsolatra vágyik / Isten = egy gondoskodó szülő + szerető tűzzel ölel / Jézus bevitt - az Atya kebelébe = lüktető, szerető, együtt érző, gondviselő szív vezet / amíg nem volt törvény - Isten nem kérhette számon a bűnt / a törvényt - senki nem tudta betölteni / a törvény - bűn felismerésére vezetett / de a bűn ismerete - nem fog előbbre vinni / Jézus megmutatta - hogy a törvény igaz és szent + betöltötte / ezért amit elkövetsz - nem neked tulajdoníttatik / ha ezt megértjük - értékelni fogjuk a kegyelmet + nem fogunk vele visszaélni / Jézus törvény nélkül jött - kegyelmet + igazságot hozott / új dolgot hozott - a törvény nélküli megigazulást / hit által jött - Isten igazsága = ez a kegyelem / Jézus a törvényt - eltette az útból - így nem tudunk véteni ellene / mi betöltjük a törvényt - Krisztus által / hitből való megigazulás = Ábrahám elhitte - amit Isten mondott neki / mi a hit gyermekei vagyunk / ha nincs törvény - akkor a törvény elleni cselekedet sincs / ha el is vétjük - nem veszítjük el a megigazulásunkat / mert bűneink - Jézusra lettek ráterhelve - így mi Isten igazságává tétettünk Krisztusban / tulajdonítás egy teljes helycsere = neked tulajdoníttatik Isten igazsága - Jézusnak tulajdoníttatik a te bűnöd / megigazultság ismerete - felszabadítja a hitedet / hitet gondozni kell - Isten gyönyörködik abban / ne hallgass - törvényt, kárhoztatást - mert lezárják a hitedet / fel lett szegezve a keresztre: bűn + bűntermészet + törvény / kísértéskor jelentsd ki: a bűnnek nincs élettere az életemben! / kegyelmet megismerve - nagyobb alázatban tudsz járni / megigazulás csak - a Krisztusban levő hit által van - erről gondolkodjál / így senki nem teheti mellé - a saját cselekedeteit / aki hisz és elfogadja Jézust - Isten odaadja a Szellemét - akit hordozunk magunkban / Szellem fog tanítani - hogyan szeressük a házastársunkat - hogy ne legyen paráznaság / az új teremtésben - megszűnt az akarás - a test kívánságaira / Szellem szelíden vezet - emiatt nem akarod a szívét megbántani - Istennek nem tetsző cselekedetekkel / új törvény alá kerültél - Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye érvényes rád / ez a dzoé élet - nagyobb a halálnál! / az Ő élete kering benned - így az Ő gyümölcseit fogod teremni / Jézus orvosolta a bűnproblémát - s amikor bevégezte - leült az Atya jobbjára / a múlt mindenkit megkísért - de el kell bánni vele / ha semmit nem tulajdoníthatunk magunknak - akkor a bűneinket sem /
150705 Az igazi megtérés (Sandersné)
/ amitől félsz - afölött nem tudsz hatalmat venni / félelmet megdorgálva - tudod érvényesíteni a hatalmadat / a félelem ellene van - az Úrral való közösségnek / szüntelen imádkozni - hatalommal mondani / sóhajtásnyi ideje mindenkinek van - az Úr azt is meghallja / az Atya várja - hogy kérd a szívedből / tévelygők - vádolnak minket / ki akarnak mozdítani - a Kősziklára épült hitünkből / ha Jézushoz hasonlóan vádolnak - akkor jó úton jársz / Isten szeretete - vonzza a bűnösöket / ezért meg kell igazítanunk magunkat - hogy a gyülekezetben - Jézus jelenléte tiszta legyen / Úr kitartó elszántsággal - keresi az elveszettet / amikor megtalálja - nevén szólítja - visszaviszi az akolba - örömünnepséget tart / nem hangzott el követelmény - az elkóborolt felé / meghallotta az Úr hívó szavát - megadta magát e szeretetnek / szeretet hívta + igent mondott rá = megtérés / pásztorhoz tért - aki a lelkére vigyáz / Ő kihívott e világból - ahol a bűn és kárhoztatás van / juhai Rá figyelnek - meghallják a Szavát - Ő kivezeti őket / karjára vesz - hogy közelebb legyél a szívéhez + érezd a szeretetét / agapé szeretetből - növekedés lesz / szoptatós korban - karján hordoz / termő korban - előtted megy / ha ragaszkodsz az akolhoz - a helyeden bővölködsz / bőség legelőjére + csendes vizekhez visz / jó Pásztor - megvidámítja, helyreállítja a lelket / Ő vezet + felemel + nyugtat + legeltet + megvidámít - ha vigyázunk a közösségre / Jézus látja - mikor áll készen a szív - hogy elfogadd a szeretetét / Ő egybegyűjti azokat - akik megsebesültek, elsodródtak / Úr akaratánál - nincs jobb az életünkben / megtérés = Isten kijelenti a jóságát - beleegyezésedet adod - hogy átitasson a szeretetével + jóságával - szíved megtérésre indul / megtérés = meghallod az Úr szavát - igent mondasz neki / Isten beszéde - megelevenít minket / Ő szívéből van - száj szólja - a Szellem által = megelevenítő erejű / ha Őt szolgálod - a fizetség nem marad el / ha Jézus kér - azonnal mondj igent / Isten áldásainak mértéke - hajót elsüllyesztő bőség / addig imádkozz - amíg megjelenik Isten jósága - az illető felett / Jézus jósága amikor megjelenik - az meghódítja a szívedet - így mindent fel tudsz adni / az Úr jósága az - hogy elfordulsz a téves utaktól / az Úr jósága az - hogy elfordulsz a téves utaktól / hited felszabadításában - erő van - hogy az áldásokban járhass /
150628 A szent vér váltsága (Sandersné)
/ a szent vér = váltság + oltalom + békesség / ezt megvallva - hatékonyabbá tehetjük - áttörések jönnek / Isten elhatározta - az ember teremtését / képünkre = pont úgy nézzen ki / hasonlatosság = a szellemi birodalomban épp úgy tudjon működni / amikor ezt kimondta - szellemi lényt teremtett - ezt előszólította fizikailag / megformálta az embert - az Ő életét lehelte belé - így Ádám megláthatta Istent / éltünk a születésünk előtt is - de élünk az elmúlásunk után is - mert visszakerülünk a szellemi birodalomba / amikor Isten - az élet ajándékát adta az embernek - megszületett az emberiség vére / az életet - a vér hordozza / Ő elrendelte: a születési idődet + a lakhelyedet / Édenben bukás - mezítelenségüket önerőből igyekeztek - fügefalevelekkel takargatni / de a bűn elfedezéséhez - vérontás szükséges / Isten állatbőrből - körülkötőt készített - amely hordozta a vért is / különbség: szent vér vagy fügefalevél fedez be / Isten szent = nem engedheti meg - hogy a bűn büntetése elmaradjon / de egyúttal irgalmas is = nem engedi - hogy az embert terhelje az ítélet / ezért ÓSZ-ben bevezette - az engesztelést - állatáldozat által / mert a fügefalevéllel - nem lehetett kifizetni a bűn árát - csak véráldozattal / Isten az oltárra vért adott: az elfedezés időleges - a bűnnek súlya van - az ÓSZ-i véráldozat-rendszer egy előkép / a törvény hozta - a bűn ismeretét / a szövetség ládájának fedelét - évente meghintették vérrel / Isten a törvényszegés helyett - az elfedező vért látta / az ÓSZ-i templomban a pap nem ülhetett le - Jézus az Atya jobbjára leült / Isten a megváltásban - egy új vért hozott - amely már teljesen eltörölte a bűnt / ha hivatkozol Jézus vérére - Isten élete lép működésbe / a szent vér azt hozta - hogy meghívást kaptunk - a Szentek Szentjébe / Jézus váltságdíjjal kiszabadított + átvitt minket + alkalmassá tett a megigazultsággal / Isten nem emlékszik - szeplőtelennek lát a véren keresztül / békességet szerzett - a kereszt vére által / érvényesítsd a kifizetett váltságot - és az ellenség elkerül / az emberi vér - kiált az igazságszolgáltatásért / a szent vér - pedig megszólal felettünk / ha az ellenség kikér - tudnod kell - a váltság kifizettetett / járulj a meghintés véréhez - szóld a váltságot - ellenség rettegéssel elfut / tarts ki előtte a szent vért - az megszólal + megperli ügyedet + védelmet ad / tanulj meg élni a szent vérrel - semmisítsd meg vele - az ördög erejét / meg kell tanulni - együtt lüktetni - a szent vérrel / vérrel hitben együttműködni - ami a hívő győzelmét hozza / Isten a vért - tanúként is rendelte - elmondja az igazságot / a szent vér által - beléphetünk a trónterembe / mi királyi papság - szellemi áldozatokat mutatunk be / A szent vér szabaddá tett! - ennek megvallás szellemi áldozat + igazság / ezt a szádból hallania kell - a szellemi birodalomnak / ahogy szólsz hitben - Atya maghallja - munkálkodni kezd / ha nem szellemben imádkoztál - az a földre esett / szellemi fegyverzet: öv = megigazultság - sisak = gondolatokat óvja - mellvas = szívet védi / szent véren időzni + besulykolni - napi háromszor imádkozni - óriási változásokat hoz /
150621 Közel van hozzád az Ige (Sandersné)
/ minden párkapcsolat - ez évben rendeződik / Ige megszólal - életet hoz / kétféle megigazulás: Istentől eredő + cselekedetek által / a hitből eredő megigazulás - garantáltan sikert hoz / HIT BESZÉDE - szádban és szívedben van - érvényesíteni tudod a megigazultságot / Isten a javadra cselekszik - öröme lesz benne - ha rád áraszthatja áldását / az áldások közelebb vannak hozzád - mint gondolnád / 5Móz. 30,19 Isten soha nincs ellenünk - helyesen: Bizonyságul adom bennetek a mennyet és a földet... / a megpróbáltatásokban - választani kell: a rossz jelentésnek vagy az életben hiszel - ami a szádban és a szívedben van / ragaszkodj az Igéhez - mert az az életednek hossza / ha együttműködünk az Igével - az valóra válik / Isten elküldte az Igét - fogadd be, vedd át - ezzel az életet választottad / együttműködni Istennel - hitmunkát igényel - így abban járhatunk - amit  Ő elrendelt / de a vallásoskodás mögött - nincs hit / alapvető dolog - hinni kell - hogy Isten létezik / megjutalmazza azokat - akik szorgalmasan keresik / először a jelenlétével ajándékoz meg - a megnyilvánult jelenlétében vannak a szellemi ajándékok / HIT TÖRVÉNYE = az Istentől való megigazulás törvénye / Isten a Fiát - engesztelő áldozatul rendelte / aki hisz Jézus elvégzett munkájában + megvallja - azt Isten igaznak nyilvánítja / a szent vér feletted - igaz vagy / üdvösség alapköve = szívvel hinni + szájjal megvallani - Jézus Úr voltát / a hit beszédét kell alkalmaznod - hogy a hit törvényét működésbe hozhasd / ha a szádban van az Ige  - másként látsz dolgokat / meghatározó, hogy min gondolkodunk - mert az lesz a szánkban / a gondolatokat uralni kell - ezt te magad tudod elvégezni / ha folyton az Igén gondolkodsz - egy vezetést hoz - az alapján fogsz cselekedni / irányított gondolkodásmód - áldott leszel / a gondolat egy belső kép - a szellemed ezt megragadja - és végrehajtja / alapvetően a gondolataink döntik el - gyarapodást, egészséget / Ige egy tükör - Igében kitartani / HIT SZELLEME - Isten a te oldaladon munkálkodik - a te részed a hit törvényét működtetni + a hit szavát szólni / megkaptad a hit szellemét - amely munkálja a hitedet - gondoskodik a gyümölcstermésről / Ige körforgása - kimondjuk - bevetjük a szívünkbe - valóságot ölt / ha a Szellem ráfekszik a szavainkra - az valóságot ölt / Isten elvárja - a hit győzelemre jusson / a hit szelleme egy kincs bennünk - működésbe hozva - megváltoztatja az életünket / a hitnek ugyanazon szelleme - munkálkodik Istenben és bennünk is / a te elhatározásod - miről gondolkodsz / Lázár sírjánál a kő elhengerítése - a hit kinyilvánítása volt / ha hitben kilépsz - Jézus cselekszik /
150614 Kősziklára épült (Sandersné)
/ dicséret + imádat - összeszerkeszti a szíveket / az első szerelem tüzét - olajjal kell táplálni - hogy a szívek izzanak az Úrért / Isten szeretete - a szívünkbe került - meríteni és növekedni ebben / ha a szeretet lüktet a szívünkön - nem fogjuk feladni - fel tudunk kelni - új erőre kapunk / Isten útjai magasabbak - azok békességes ösvények / Ő gondolatai magasabbak - ez alapján meg kell újítani a gondolatainkat / amikor közelítünk az Úr gondolataihoz - életünk édessé válik / Jézus minden imájára választ nyert - mi is ilyen sikeresek legyünk / ha felemeljük a szemeinket + imát mondunk - csodák történnek / Atyát meg kell szólítani + a helyzeteinkben a neve felmagasztaltassék + Ő akaratát szólítsuk / a mennyben minden - az Úr tökéletes akaratában van - ez az Ő rendelése számunkra / kérni kell a magasabb gondolatokat - vágyakozni az Ő útjaira / Ő cselekszik: gyors változások + akadályok megszűnnek + új ajtók nyílnak / az Ige magja - kiszármazik a számból - termőföldet talál - gyümölcsözővé válik / az Úr gondolatai: jó gondolatok + békesség / az Ige nem tér vissza üresen - összes iga kijössz - örömmel, ragyogással / kerülj be az Úr - időzítésébe + rendelt helyedre - mert ez a legjobb / az élet útja = teljes öröm / beteljesedni Jézussal = Ő akarata + Ő útjai + Ő gondolatai + teljes öröm / az Úr újrateremtett alkotásai vagyunk - előre elkészített - jó dolgokra / naponta találsz benne újakat - és gyümölcsöző leszel / Ján. 15,16 akármit kértek - Ő megadja / Isten arra rendelt - hogy minden imánkra - választ adjon / így más megvilágításban - fogunk imádkozni / mielőtt kimondanánk - Ő már ismeri kérésünket - várja, hogy kimondjuk - és választ kapjunk / az ima hatalmas helyétől - akar megfosztani az ördög - mert veszélyes vagy a számára / az Úr az elejétől - a végéig lát mindent / Isten az Ő erejét közölte velünk - a Szellem felkenetésében szolgálhatunk / ahogy Isten Jézussal is vele volt - velünk is mindenütt ott van / uralkodj a félelem felett - Szellem garantálja a győzelmet / akármi jön - nem csüggedünk - Szellem megelevenít / Pál írja a megpróbáltatásokról: pillanatnyi + könnyű / Júda oroszlánja bennünk - minden helyzetet képes kezelni / megtanulni kiengedni - ellenséget megsemmisíti / Isten szemével másként látjuk - ahogyan jött a megpróbáltatás - úgy el is múlik / minden próba végén - el van készítve a kimenekedés, győzelem - ami örök dicsőséget szerez / kvantumfizika - apró részecskék addig megfigyelhetők - amíg rá tekintünk - így vannak a szellemi dolgok / amikor az Igén elmélkedünk - a láthatatlanon, a hiten van a figyelmünk / kősziklára építeni = láthatatlanokra alapozni / próbákban megállunk - mert a láthatatlanokra figyelünk / ha Igére építetted az életedet -  a próbák ellenére - mozdíthatatlanul megállsz / amíg látod a hit szemeivel - az addig megvan neked / 1Kor. 1,28 "semmi" = a hited neked kincs, a világnak semmi - "valami" = a megsemmisítendő problémák / ha a láthatatlanokra tekintesz - fantasztikus előmenetelt kapsz / Jer. 1,10 kétirányú feladat - amit az Igével tudsz elvégezni: ördög munkáit kigyomlálni - Isten munkáját építeni / mit látsz és szólsz? - a problémát vagy az Igét? / Bármi másnál - az Ige fog legelőbb - gyümölcsöt hozni / Isten egyik jellemvonása: elrendel dolgokat - utána előszólítja / a jó ember - a szíve kincseiből - szólítja elő a jókat / az erős hit - nem a láthatókra tekint - ez a természetfeletti csodák kulcsa / Ábrahám előre dicsőséget adott azért - amit nem látott - ez a hit kulcsa / a hit nem a meglevő tagadása - hanem a meg nem levő előszólítása / a tagadás, a hazugság által ugyanis - gyengülnek a szavaink / azt kell kijelentened - hogy gyógyult vagy Krisztusban / meg kell érteni a hitet: mit tesz és mit nem tesz /
150607 Ahova a folyamok bemennek (Sandersné)
/ élet folyója megszabadít - hibás gondolatoktól + rossz emlékektől / csak a szeretet burkában - szabad visszaemlékeznünk / a helyi gyülekezet - egy nagyon erős hatalmi hely / az Ige megfürdet - csillogóbbak leszünk / Kánaán elfoglalását megakadályozta - panaszkodás, vádolás / könnyen felkel - a vádoló természet / a Kőszikla Jézus - abból ittak - amely követte is őket / Isten természete a bőség - folyóként zúdult az erecske / Mózeshez első alkalommal így szólt - sújts a kősziklára / második alkalommal így szólt - szólj a kősziklához / Mózes engedetlensége miatt - másodszor is rásújtott - ítélet következett / az engedetlenség - késlelteti az áldásokat / Krisztust csak egyszer lehetett sújtani - a bűneinkért / Mózes feladata volt - megmutatni a népnek - a kimondott szavak erejét / ez a Márk 11,23 előképe - ha hittel szólsz - meglesz az / Szólj a Kősziklához - adjon megoldásokat (békességet, munkahelyet, stb.) / én leszek a te száddal - beteljesítem szolgám beszédét - olyanná leszel, mint az én szám / nem lehet ostorozni - a szent vérrel megmosott - Krisztus Testét / akik ezt teszik - idő előtt elköltöznek - a test cselekedeteinek súlyos ára van / szóld az Igét - meghasad a kőszikla - áldásait ontja / az újjászületettek bensőjéből - folyamok ömlenek - a szomjúhozókra / Isten Szelleme által - van a növekedés / a folyam Isten életét és bőségét hozza - csatlakozz be / szóld az Igét - áraszd a világra - a természetfeletti vizeket /
150531 Az Úr keze (Sandersné)
/ vegyétek birtokba - a Testnek adott ajándékokat / Mózes felemelt keze jelzi - Isten hadakozik az ellenség felett / Isten kirendeli a segítséget - a fáradó pásztoroknak - jobb és bal felől / az Úr mindig küld segítséget - hogy akik elöl járnak - ne lankadjanak / tanulság: ha Rá tekintesz - felemeled Hozzá a kezed - jön a segítség / emlékoltár neve: Jehova Nisszi - a mi zászlónk - aki győzelemre visz / az Úr szerelméről szól a zászló - aki emésztő tűz - aki eltörli az ellenséget - győzelemre visz / Jézus neve - mindenek feletti - ezzel a névvel emeljük fel a zászlót - Szellem tüze győzelemre visz / a felemelt kéz jelzi - az Úr előtt állsz - ami kedves illat / tudatosítsd: az Úr szerelme az én zászlóm - az Ő keze hatalmasan cselekszik / Isten ereje - csak akkor lesz jelen az életedben - ha tiszteled a helyi hatalmat (államapparátus, pásztor) / Isten kinyújtott keze - számodra védelem, áldás - az ellenségnek veszedelem / az Úr hűséges ahhoz - aki ragaszkodik az Igéhez + szólja az Igét + hitben megáll / ha ez igaz volt az ÓSZ-ben - mennyivel inkább igaz egy jobb szövetségben / amíg az Úrral jársz - az Ő keze feletted van / az Úr szeret cselekedni - megmutatni az erejét a helyzetekben / az Ő szíve vágya az életedben - a keze felmagasztaltasson / az Úr szentséges karja - a Szent Szellem - aki a szent vér erejét hozza az életünkre / kezdj magadnak prófétálni - a Szellem maghallja - Ő megcselekszi az erős jobbja által / megdorgál az Úr - mert szeret / ha nem úgy gondolkodnék, ahogy Te - azonnal dorgálj meg - mert az a javamra van / Ő ezt olyan szeretettel teszi, hogy felemel - nem úgy, hogy megszégyenülj / áldás jelenti - az Úr kiszélesíti a határaidat - a hitünk alapján / először hűségeseket küld - jobb és bal felől - utána jön a növekedés / Jézus kezei át vannak szegezve - hogy a dicsőség sugarai - áradhassanak belőle az életedre / a kezében van a hatalmának rejteke - a világosság elnyeli a sötétséget / az Úr elrendelte a kézrátételt - ennek során a Szellem kiárad - az Ő akarata szerint / ha hozzákapcsolod a hitedet is - még hatalmasabb dolgok történnek / a kézrátétel jele - a gyógyulás / ennek gyakorlása során - egyre erősebb lesz a kenet / áldd meg a szeretteidet naponta - a kiáramló fénysugarak elpecsételik őket / kezünk rátevésekor - együtt mozdul a Szellem / ez egy kiáradási pont - a Szellem így tud áradni + betölteni / szolgálati felkenetéskor - az Úr felruház képességekkel - az Ő akarata szerint / az Úr keze a földön - a te kezed / ha te ráteszed a kezed valakire - az Úr akkor tudja odatenni az Ő részét / felemelt tiszta kezek = megbocsátó szív + szent vérrel megtisztítva / örülj a másik sikerein - adj hálát érte - így lesz neked is több / a legdrágább kincset is helyezd - az Atya kezébe - ez a legjobb hely + az Úr kezében levő dolgokra dicsőség száll / ezt követően prófétálj: Úrnak karja, öltsd fel az erőt és cselekedj hatalmasan a helyzetemben / megmozdul a helyzet - ha együttműködsz Vele + ha kiárasztod a hitedet / az őrállók felemelik a hangjukat - ezért meglátják az imaválaszt + örömujjongást /
150524 Pünkösd (Sandersné)
/ minden cserépedényre - szüksége van Istennek / Jézushoz mérd magad - ne másokhoz - ne legyen kisebbségi érzésed / több gyümölcsöt teremhetsz - ha hagyod megmetszeni magad / ne feszélyezzen - mit mondanak rólad - tedd félre / fontos Szellemmel túlcsordulva beteljesedni - mert a Szellem cselekszi meg Isten akaratát / túlcsordulással kapjuk Isten országából - öröm + békesség + jelenlét / Jézust a földön is körbevette a Szellem - fogantatás + vitetve a pusztába + megtérve a pusztából + ördögök kiűzésekor + véráldozat bemutatásakor + örvendezéskor + parancsolatok adásakor / Szellem itt egy isteni hivatal - aki Isten akaratát cselekszi - nem lehet Őt kihagyni / mi életünk sikerét is - a Szellem hozza / pünkösd után - a Szellem bizonyságot ad a szívekbe Jézusról - ez egy sziklaszilárd hit gyökere / kiküldi tanítványait - de várakozást kér - az erővel való felszerelésig / felruházás nélkül - semmit sem cselekedhetünk / Úr akaratában + "ott" helyünkön kell lenni / Szellem csak akkor tud mozdulni - ha a Test egységben van / Szellem hirtelenséggel mozdul - kiárad a jelenlevőkre / aki keresi a teljességet - a Szellem készséggel betölti / csak az erő birtokában - tudjuk beteljesíteni Isten akaratát / a mi részünk - az odaszánás / folytonos teljességre kell törekedni - újra be lehet telni Szellemmel / Szellemmel teljesen - lesznek ellenzőid / ha szárazságban érzed magad - újra be kell menni a teljességbe / Szellemtől beolajozottan - az ellenség nem talál fogást / amikor Jézus a hatalom legmagasabb helyére ült - az Atya odaadta a Szellemet / ha megismerjük a Szellemet - jobban vonz - még többet kívánunk belőle / Szent Szellem = felhő, vízfolyam, szél, tűz / Vigasztaló = aki melletted halad, mindenben segít - ha hozzá fordulsz / Szellemmel közösségben - felfedi a tévtanításokat - ha rá figyelsz / Szellem kiszármazik az Atyából - megcselekszi az Ő akaratát + betölt téged - majd visszafolyik az Atyába / Szellem közben betölt - Atya akaratával + hitével + szeretetével / Szellem közösségében lenni - abban növekedni / Szellem szólni fog a szívedhez - olyan, mint egy szerelmetes közösség - akik ismerik egymás gondolatát / szegényes lehet a keresztény élet - mert nem ismerik a Szellemet / Szellem folyik ki az Atyából - közléseket hoz - és általa jön - biztonság, vigasztalás, megnyugvás / úgy képviseld Krisztust - hogy láthassák - jó Urad van / ha befogadtad a Szellemet - egy pecsét van rajtad / a Szellem általa sóhajtozik - ne fogd vissza / legalább 5 percet - imádkozz nyelveken - megoldásokat hoz / az Úrnál - mindenre van megoldás /
150517 Kései esők jönnek (Sandersné)
/ hitünk kinyilvánítása - egy akaraton / pásztoroknak kérünk - tüzet, segítőket, mecénásokat, hűséges újakat - hogy meg ne lankadjanak / a legcsodálatosabb dolog - az Igében gyönyörködni / Szent Szellem - mint láthatatlan ügynökség - Isten munkáit végzi / Jézus 40 napig megjelent - útmutatásokat szólt / kezd a háttérbe vonulni - hogy átadja a helyét a Vigasztalónak / erőfelruházás a magasból - megismerni a Szellem teljességét - nélküle képesség nélkül lennénk / Szellem mozdulásra készen - nagy hirtelenséggel jön - változásokat + megoldásokat hoz / Felház megtelt - az Úr jelenlétével - túlcsordultig lettek Szellemmel / a teljességnek jele - nyelveken szólás - csak ÚSZ-ben adatott - a vérrel való megtisztítást követően / nyelveken szólva - csodálatos dolgokat láthatunk / a Szellemet az Atya - akkor tudta elengedni - amikor a Fiát a jobbján tudta / a Szellem drága ajándék - Jézus kérésére kaptuk / Szellem kiáradását - megnyilvánulás követi - lehet látni + hallani / első pünkösdkor korai eső - zárás előtt késői esők / együtt kell munkálkodnunk imádságban - hogy az esők lehullhassanak / előbb valakinek szólnia kell - Isten akaratát - hogy Isten megcselekedhesse / Istennek egy Szellemmel teljes - Testre van szüksége / Isten örökké a trónján ül - Szelleme készenlétben vár / egységben, egyként szólnak (Bábel) - olyan erőt mozgósít - Atya akaratát megcselekszi + ellenséget megsemmisíti / ezért akar meglopni az ördög - a nyelvek imájától / két óra szellemi imában - figyelmedet megragadja + irányítja - elfelejteti, amire nem kell emlékezned / Jeruzsálem békességért ima = Uram, jövel! - tegyél rendet + vedd vissza a földedet / Szellem késztetéseit - megragadni + valóságba hozni /
150510 A gyülekezet titka (Sandersné)
/ a szeretet - a legnagyobb fegyver - a gonosz ellen / amit vetünk - le is fogjuk aratni / ideje van a szólásnak - ideje van a hallgatásnak / Dávid és Jonatán - lelke egybeforrt - szerették egymást - mintha egyek lettek volna / [Jézushoz közeli 3 tanítvány - szívük állapota azonos volt] / nyomorúság idején - Isten küld kapcsokat - hogy ne légy egyedül / akin Isten kenete van - arról Isten kegyelme kiárad - elkezd munkálkodni az életeken / akik tudatosan befogadják Krisztust - föléjük kerül a kenet + kegyelem - felemeli őket / Isten szeretné megmutatni a jóságát - a megoldások nála vannak - a kenet töri meg az igát / kitartó hitet kér Isten - csak Őrá nézz - ez a kulcs a győzelemhez / gondokat Istenre bízni - felszabadulás jön a nyomás alól / a mennyben sajnálni fogjuk - az aggódás perceit / Isten megoldásokat készít - láthatatlanból áll elő - a látható valóság / kérd az Ő szemeit - hogy úgy láthass - ahogy Ő lát / a magasztalás - egy szellemi erő / ha Istent magasztalod fel - a problémáid felett - azok eltörpülnek / Biblia a titkok könyve - el volt rejtve: Jézussal együtt mi is meghaltunk + eltemettettünk + feltámadtunk / Isten hatalmas terve - újra egybeszerkeszt mindeneket / az ellenség nem láthatta - a mi életünk el lesz rejtve Krisztusban / Isten tündöklését + dicsőségét + bölcsességét - rajtunk keresztül fogja - megismerni a világ / Jézus magához vonzotta (Ján. 12,32) - kárhoztatást + bűnt + ítéletet + betegséget + fájdalmat - hogy te szabad lehess / Isten nekünk - ki akarja jelenteni a titkot / Krisztus lakozást vett bennünk - elrejtette Őt bennünk / nem egy átlagember vagy - az ördög nem tud csak úgy eltaposni! / a titok kijelentése - erőt fog hozni / Isten helyet keres a szívekben - amit megtisztíthat - beköltözhet és ott megpihenhet / Isten lakozásra vágyik - légy az Ő nyugodalmának helye / a földön a te szíved - a Szentek Szentje /
150503 Ha az Úr Jézus van középen (Sandersné)
/ imádat = minden más megszűnik - csak Jézust látod / legdrágább valuta - könyörgés tiszta szívből - testvéreink így felemelhetnek / imádkozás növekedést hoz - Istent cselekvésre sarkallja / az imádság felhajtóerőt hoz - a könnyebbség olaját adja / a szellemi ima során - a Szellem beolajoz - ellenség nem talál fogást / a törvény - hiábavalóvá teszi a hitet /  a hatékony hit - a kegyelem által tud gyümölcsöt teremni / mentsd fel magad - a kárhozat alól / a kegyelem vére feletted - Őbenne lásd magad / az Ige békességet ad - ebben megnyugszik a szív / ha igazságtalanság ér - bízd Istenre / vigyázz a hitedre - el ne lopja az ellenség / az ellenséged megáldásával - esélyt adsz a változásra / hitünk egy pajzs - imáinkkal körbevehetjük hittestvérünket - győzelmet hozhat / Jézus a közeli tanítványaival - többet közölt / fontos, ha vannak - akik ott állnak mellettünk - vészhelyzetben őrködnek / az Úr rendelt imatestvért - akire bármikor számíthatsz / az imából erőt merítve - tudsz megállni / fontos szellemi feladat - őrhelyre állni / vannak imák - amit csak abban a pillanatban tudsz elmondani - holnap már nem, mert már eldőlt / ahogy a házasságban - ki kell fejeznünk a szeretetünket Jézus felé - Ő átölel a Szellemével / Jézus helyet készít = egy szellemi hely - a hatalom helye / Jézus átszegezett kezei - bennünk lakoznak - kézrátételnél az Ő kezei kerülnek a betegre - garantált a gyógyulás / Szellem bennünk lakozik - ezzel együtt jár egy kijelentés áradat / Atya szívdobbanása - ott lüktet az életed felett / Jézus uralmat vesz - a helyzetek felett - ha kijelented a nevét / a bűn és a gyógyulás kapcsolata: Jézus nem kérdez a bűnről + nem kárhoztat + nem tekint a múltra - az Ő kegyelme mindenkit elért és meggyógyított / Jézus bebizonyította - a bűn nem akadálya - a gyógyulásnak / az Ő jelenlétében - benne van Isten gyógyító szándéka / két dologra van szükséged: Jézusra + pár jó barátra - akik Jézus elé állítanak / Isten látja - a szívünk gondolatait - szeretne segíteni - hogy másképp gondoljuk / át kell adni a terheket - Ő válaszol, felemel, figyelmedet irányítja - soha nem kárhoztat / a farizeusok irigyek voltak Jézusra - mert a vallásosságuk miatt - nem tudtak csodákat tenni / mivel nem volt közösségük Istennel - nem volt kenetük sem / nem bűnbakot kell keresni - hanem megoldást / ha Jézus elé helyezed ügyedet - és Ő van középre - akkor minden ügyed megoldódik /
150426 Akinek van füle, hallja (Sandersné)
/ az Úr legnagyobb öröme - ha szerethet téged / ha kifejezed a szeretetedet - Ő is kiárasztja feléd - ez elkezd gyógyítani, megoldásokat hozni / ha utat adsz a szeretetének - ő képes a földről is felcsókolni / engedd, hogy a szívedet - megolvassza a szeretete / Isten egy elfogadó szeretet - úgy szeret, ahogy vagy / az Ő szeretete - fog megváltoztatni / alapszeretet (megváltás) > lakozó szeretet (bennünk él) / a szívben van egy hely - amit csak Isten tud betölteni / nyissuk meg a szívünket - amikor az Úr szól / ha ráhangolódunk - megváltoztatja az életünket / ha odaszánjuk magunkat a hallásra - nagymértékben fogunk hallani / ha kicsivel beérjük - akkor azt a keveset is ellopja az ördög / amilyen mértékkel vesszük a hallást - olyan mértékkel kapjuk a ráadást / kétféle fül - fizikai és belső ember füle / ez fogja meghallani - a királyság titkait / akinek van füle = a szavak mögötti üzenet meghallása / az üzenet csak akkor kerül a szívbe - ha a belső füllel meghallottad / a hit - a belső fül hallásából fakad / ha nincs nyitva a belső fül - nem értheti + az Ige nem fog rajta / a szíveddel csak akkor fogsz megérteni - szellemi dolgokat - ha meghallottad a szellemi füleddel / összefüggés: szellemi hallás + szívbéli megértés + gyógyulás / fontos élesíteni - a szellemi füleinket / Szellem szól - de miként halljuk? / megjelenti a jövőt - s ha meghalljuk - nem vagyunk tudatlanok / felgerjeszteni a hallás kívánságát - előmenetel van ebben / az Ige magja - gyökeret ver + gyümölcsöt terem / fontos figyelnünk + megragadnunk a hallottakat / ha hallunk - Isten felfed dolgokat - az felhajtóerő lesz / Krisztusban felnövekedettekhez szól - Isten bölcsessége - csecsemők még nem értik / az érzéki ember számára felfoghatatlan - mert csak a szellemi embernek - tudja kijelenteni / nyelveken szólás során - meríthetünk Isten bölcsességéből - amit az ellenség elől elrejt / az elme nem mindent ért - de a szellemünkbe minden be van írva / Isten felfedi a titkait - a Vele való közösségben / ha a Szellem szavait szólod - a szellemi birodalom mozgásba jön / ha figyelmen kívül hagyod - a korábbi megértést - akkor nem tud hozzá csatolni újabbat / Ő csak az éhező szíveket - tudja megelégíteni kijelentéssel / ha megértést veszel egy tanításból - a Szellem elvisz egy másik megértéshez / ezt jelenti - "a szellemiekhez szellemieket szabván" / ha intenzíven keresed Istent - egy idő múlva már más leszel / ha beengedet a szívedbe a hallottakat - szellemi tudássá válik - s azt senki el nem veheti / siker kulcsa - megragadni a szellemi dolgokat / érettkorúságra törekedni - érzékeiket kifejlesztették - a jó és rossz megkülönböztetésére / az úton járva fejlődnek ki - a szellemi érzékek / imával megérintsük az Úr szívét - a különleges hit - különleges áldásokat hoz / Sámuelnél az Úr kezdeményezett - csak akkor jön további közlés - ha választ adunk / rá kell hangolódni - a csendes kis hangra Ő szól a szívedhez / Isten a kommunikáció nagymestere - a te részed meghallani Őt / figyelmezz jobban - legyél fogadókész /
150419 Az Úr jósága megtérésre indít (Sandersné)
/ az Úr megtalálja az életeket - felkarolja, építi - hogy továbbvihessék a kegyelem üzenetét / meghallgatnak minket - mert látják rajtunk - hogy mások vagyunk / amikor belenézünk az Igébe - az Úr dicsősége ragyog ránk / befogadjuk az Ő dicsőségét - keressük a nyitott szíveket / vigyétek hírül - megoldás csak Jézusnál található / az utcai sétáló evangelizációk - fontos előmunkák / egyedül Jézus szeretete épít fel - Igében gyökeret verne épülünk fel / Józsuét lenyűgözte - Isten jelenléte - a sátor bejáratánál maradt (2Móz. 33,9-11) / az Úr jelenléte - ma is ugyanígy érzékelhető / akik Jézushoz mentek, meggyógyultak - az Ő nevében ugyanaz az erő jelen van - a Szent Szellem végzi a munkát / gyógyítani csak Isten tud - a láthatatlanból hozza elő / Isten jobban akarja a gyógyulásodat - mint el tudnád képzelni / Csel. 10,38 sorrend - Szent Szellem + erő / a Szent Szellem - Isten szeretetét képviseli - általa öntetett ki az agapé / ne Isten erejét és megnyilvánulásait keresd - elsőként a szeretetét kell megismerned / a szeretet jön elöl - magával hozza Isten erejét - meggyógyít / Jézus szertejárt - jót tett, gyógyított / amikor mi járjuk a vidéket - az Ige meg fog nyilvánulni - szabadulás jön / Jézus megjelent - hogy lerontsa az ördög munkáit - bátorítson ez / ha ezt megvallod - azzal pecsétet teszel rá - a szellemi birodalom meghallja - angyalok munkálkodnak + ördög elfut / Mennyire szeret Isten? - tekints a keresztre / Jézus a megváltásban - kiemelt a sötétségből - átvitt az Ő birodalmába / a világosság fiai vagyunk - a sötétségnek nincs hatalma felettünk / a farizeusokat - foglalkoztatta az örök élet / Jézus elé térdelt = elismeri, hogy nála van a válasz / gazdag ifjú hiányossága - pénzvezérelt lett - Jézus követése helyett / az Úr akarata - első helyre tedd Őt / ha más férkőzik elé - nem letesz teljes közösségben Vele/ semmi ne szorítsa ki az Urat - az első helyről / mindig találsz megoldást - amit nagyon szeretnél / Zákeusban volt egy törekvés - ami tetszett Jézusnak / Atya látta Zákeus éhes szívét - elrendelte Fiának - hogy hozzá menjen / ő közösségre vágyott - ennek a szépsége - Jézusnak vannak váratlan közlései / Jézus nem kárhoztatta - csak szerette - ez megtérésre indította Zákeust / életünk kincse - Jézust szabadon szerethetjük / Isten vágyódik - az emberrel való közösségre - akit szeretetre és közösségre teremtett / Istennek csak az a kedves - ami tiszta szívből jön + amit a szeretet ihlet / kőszív helyett hússzív - így érezheted azt a szeretetet - amivel az Atya szeret / légy mindenkor - szeretet vezérelt / a parancsolatok hallatán - kárhozat alá kerülsz / ha Isten szívétől hallod - megbocsátás, átölelés jön / Ő rámutat a hibáidra - de nincs kárhoztatás - felszabadul a hited - mehetsz tovább Vele / ha megismered Isten agapéját - az szorongat (összetart) + sürget - ez a szeretet jótettre sarkall / alap szeretet csomag (úgy szerette Isten a világot...) + lakozó szeretet (bennünk él) / Közel-Keleten ha jön egy vendég - az ünnep költségeit - a befogadott állja / Istené minden költség - Ő bennünk lakozik - ilyen a lakozó szeretet / teret adni neki - együtt munkálkodni Vele / az emberek szívén - végtelen éhség van / csak Krisztusban található - Isten teljessége és szeretete / Atya szíve keresi a nyitott embereket - te beszélj nekik Jézusról / Mózest bátorító üzenet (2Móz. 14,13) - vannak ellenségek - de ha az Úrra néztek - nem fogjátok többé látni őket / az elragadtatást - 2000 éve hirdeti az Ige /
150412 Az Úrra nézek szüntelen (Sandersné)
/ szent kezeink felemelése - köszönet Istennek - hogy Ő közöttünk van + Ő a legelső + többet szeretnénk belőle / Isten Igéje - a legfelsőbb hatalom az életünkben / ha befogadod az Igét - beépül a szellemedbe - szellemi gyümölcsöket terem / így lesz a láthatatlanból - látható valóság / kimondhatatlanul fontos - táplálkozni az Igével / ha nem töltjük be - a szellemünket az Igével - más költözik oda / csak az Igével lehetünk teljesek - az kiszorít minden gonoszt / az Ige jóízű - folytonos éhség iránta / ha nincs éhség - meg kell vizsgálni - mi került a helyére / nem sétakocsikázásra hívattunk el - kitartani a küzdőtérben / félre kell tenni - terhet + bűnt / bűnnek nincs hatalma felettünk - de megkörnyékező formában jelen lehet / győzelem + siker titka - ha Jézusra szegezzük figyelmünket / nézvén Jézusra = leveszed a tekintetedet, elfordulsz és Jézusra szegezed a figyelmedet (Zsid. 12,2) / amiről töprengünk - azokat erősítjük + adunk nekik életet / amikor Jézusra tekintünk - Ő megragadja a hitünket - megcselekszi azt / hitünk bevégzője = beteljesítője, megvalósítója / ne engedd - figyelmed elterelődjön a hitedről / amikor Jézus visszajön - a csillogó, győztes hitet keresi / ha Jézusra tekintesz - meg tudsz állni - öröm + korona a jutalom / naponta kimondani - szeretlek Jézus - mennyei olaj + növekedés árad - a Vele való közösségedre / ha kifejezed a szeretetedet - Jézus felé - Ő is közöl veled valamit / ha Jézusra tekintesz + Őt követed - minden rendben lesz / a figyelemelterelés - az ellenség fegyvere / Isten viszont - elfordítja a figyelmünket azokról - amin már nem tudunk változtatni (Ésa. 6,1) / ugyanis a múlttal kapcsolatban - nem tudjuk használni a hitünket / az indíték meghatározó - helytelen a múlton rágódni - de helyes: terhet átadni az Úrnak, bizonyságot tenni, hálát adni / Jézus lendíti előre az ügyedet - ha a hited együtt munkál Vele / ha leveszed a szemed Jézusról - jönni fognak a bajok / szemeinket állandóan Jézusra szegezni - Ő az egyetlen - aki ki tud menteni / a gyülekezetbe járás nagyon fontos - mert hit vesz körbe / ha a gyülekezetbe járók - összekapcsolják a hitüket - az hatalmas erővel bír / egy helyzet felett - az első szavad lesz uralkodó - ezért mindig hitben szólalj / hivatkozz a szövetség vérére - és az egész szellemi birodalom - elkezdi munkálni a győzelmet az életedben / a bibliai reménység - egy erős hit / azért emelünk fel valamit - hogy jól látható legyen / a rézkígyó a póznán - Jézus előképe - Őrá tekintsünk folyton / ha sürgetünk  valamit - és testben cselekszünk - bajba kerülhetünk - így születhetnek kis "Ismaelek" / Dávid az Úrra tekintett - Ő megmutatta a kiutat - a győzelem örömmel jár / kulcs a sikerhez, kimenekedéshez - az Úrra nézünk szüntelen - és Ő kidolgozza a megoldást / kvantumfizika: amire a figyelmünket helyezzük - az láthatóvá válik /
150405 Feltámadás (Sandersné)
/ ÓSZ-ben bárányvérrel - megjelölték házaikat - pusztító elkerülte / a páskabárány - Krisztus előképe / ami nincs az Úr tetszésére - azt ki kell tisztítanunk a "templomunkból" / ha Isten szerint gondolkodunk a helyzetünkről - Ő akkor tud megnyilvánulni az ajándékaival / az élet kenyere = az örök élet / ez bennünk van - mert elfogadtuk a megtört testét + érvényesnek jelentettük ki a szent vérét felettünk / Jézus megmosta a tanítványok lábát - ez előképe a vérrel való megmosásnak / az úrvacsora - Krisztus rendelése - Ő halálának állít emléket / Jézus testének - meg kellett töretnie / ÓSZ-ben a vér - a test tisztaságára volt szánva / ÚSZ-ben bűneltörlés - új teremtés jött elő / a kovász a bűnt - a kovásztalanság a bűnmentességet jelképezi / hálaadás pohara - közösségünk van a szent vérrel / szent vér megmosott - lüktet felettünk / szent vér él - megszólal felettünk - bizonyságtevő felettünk / Jézus megtört testével - közösségbe kerültünk - tudatosítani kell / Ő sebeivel - meggyógyulhass / ha időzöl vele - a szent sebek megszólalnak / Isten a megváltásban - jelen volt Krisztusban / úrvacsorát méltó módon vesszük - ha kellően értékeljük a kereszt munkáját / Izsák - Krisztus előképe / Ábrahám engedelmessége által - tudott Isten szövetséget kötni az emberrel / Ábrahám magja vagyunk - Krisztus által / Jézus szenvedésének - célirányos jelentése van / tenyér sebei - megszólalnak a szükségeid / homlok sebei - gondolatok tisztára mosása / ecet - megtörte a generációs átkot / a keresztig Abbának nevezi - a kereszten Istennek / amíg bűnösök voltunk - mi sem szólíthattuk Atyának / teljes helycsere után - Atya gyermekei lettünk / "Elvégeztetett!" - meghajtotta magát Isten előtt / a kárpit ketté hasadt - ÓSZ ezzel lezárult - Szellem bennünk lakozhasson / halál + feltámadás - húsvétkor ünnepeljük / kő elhengerítésének célja - tanítványok benézhessenek az üres sírba / szellemünk újjá lett - testünket is meg kell elevenítenie / emmausi úton Jézus nem fedte fel magát - nagyobb az öröme - ha az Írásokból érted meg / Krisztus Testéhez - egyre több kijelentés jön /
150329 A páska Bárány (Sandersné)
/ ha folyton az Úr dicsőségére tekintesz - át tudsz menni minden nehézségen / Ő kézen fogva vezet - győzelemben járhatsz / Jézus elvégezte a részét - mi abban járjunk / húsvét ünnepe = hatalmas megváltás beteljesedése / páska = elkerülés / ÓSZ-ben a bárány vérével - oltalomként megkenték az ajtót - ami a keresztfa jele / készenlétben lenni - a fegyverzet használatára / 7 napos páska alatt - kovásztalan kenyeret ettek / Egyiptomból kimenekedtek - pusztában a fától - édesedett meg a víz / fa - keresztfa előképe / páskabárány teszi édessé - a keserűt az életünkben /
húsvétkor
mindenkinek - meg kellett jelenni a templomban - így Jézusnak is / Jézus minden húsvétkor - ad kijelentést küldetéséről /
1.) templomtisztítás - eltávolítani minden nem odavalót - rossz indítékot / tiszta szívvel jönni - az Úr dolgait keresve / Szellem templomává lettünk - tiszta templom akarok lenni /
2.) természetfeletti eledelről - az élet kenyeréről prédikált Jézus / testét enni és vérét inni - kemény beszéd miatt - elfordultak tőle / tanítványok válasza - örök élet beszédei vannak nálad /
3.) megtisztítás - bejelenti: elmegy + küld mást + vele kell közösségben lenni / Jézus megmossa - alázatos szolga lelkületű - tanítványai lábát / szent vér megmos - megigazulttá tesz / Jézus a páska vacsorán - köti meg a szövetséget a tanítványaival / itt az úrvacsorában bemutatta - test megtöretését + vér kiontását / örömmel ment a keresztre - látta, mi következik utána /
úrvacsorát hálával venni - ekkor megszólal feletted / régi kovász - bűnre utal / kovásztalan kenyér - bűntelenségre utal / pohár = közösséget jelent a szent vérrel - kering az életed felett - oltalmat jelent / Ő bűnné tétetett - elhordozta betegségeinket - új életet nyertünk / szellemünk el van pecsételve - szent vér pecsétjével / ki kell jelentened: Ő teste értem töretett meg - sebeivel meggyógyultam + Ő vére értem ontatott ki - ami tisztára mosott / ha így részesedsz az úrvacsorából - akkor igaz számodra a megváltás / ÓSZ áldozati bakjai - Jézus előképei / ÓSZ-ben folyton ismételni kellett - Jézus egyszer és mindenkorra bevégezte / bor és kenyér - Jézus előképe - keresztség alapja / Istennel való együtt járás - két alapja: részesedni a borból és kenyérből + tizedet vinni Isten elé - ez a győzelmünk alapja / aki nem veszi komolyan - mi történt a megtört testben és kiontott vérben - az vétket követ el / Bárány halála - új életünket jelenti / Pál kijelentésben kapta - az úrvacsora elemeit / Ádám oldalbordájából hozta elő Évát - Jézus megsebzett oldalából a gyülekezeti Testet / ÓSZ-ben a bakok áldozata - bűnmentesség + gyógyulás / ÚSZ-ben a szent vér - sokkal erőtelesebben működik / nincs gyógyulás - ha nem úgy tekintünk az Úr testére - nem veszsük elég komolyan - hogy Ő már elvégezte / Isten magának tisztított egy népet - beépítsen Krisztus Testébe / mindenkinek van rendelt - helye, elhívása - ezt megtalálni + betölteni /
150322 A helyreállítás Istene (Sandersné)
/ Fábián Attila bizonysága - visszakerült a lopott holmi / tanítások többféle formátuma - ők segítő szolgálatok / Isten esőt ad - Krisztus megigazultsága által / kegyelemeső részesei lesztek - a végső kiáradás jön / Isten kipótolja - a kártevők pusztításait / helyreállítást végez - és még a fölött ad bőségesen / késői esők jönnek - abban csodálatos helyreállítás / olyan helyreállítást végez - hogy nem kell szégyenkezni / a pünkösdi hatalmas kiáradás - az esőknek az első része / de az utolsó időkben - lesz egy késői eső is / a korai és késői esőket - együtt hozza le - egy hatalmas kiáradásban - a Szellemének kiárasztása által / ha megszégyenültél - Jézus visszautasítás miatt - Ő azt is elvitte a megváltásban / gyalázatért - kettős jutalom jár / meggyógyítja a megtört szíveket - ha a kezébe adjuk az életünk darabkáit / elváró hit alapján - Ő megcselekszi / Ő Jézus megtört testéből - hozta elő Krisztus Testét / a kenet Jézusra került - majd Krisztus Testére / ez a kenet végzi el: szívek gyógyítását + foglyok szabadítását / Úr jókedvének esztendeje = elengedés esztendeje / jubileumi évben helyreállítás, öröm, vigasztalás - engedetlenekre bosszúállás / Isten helyreállít - ha az Igéjére tekintünk (Zsolt. 80) / eltérve az Úr útjától - kísértések jönnek - de Jézus neve megtöri az igát / amikor kiárad az Ő dicsősége - akkor jönnek a megoldások / az Ige felemeli a lelkeket - ha beengedjük a szívünkbe / Nála mindig van segítség / az életedben is eljön a helyreállítás - Krisztusban jött el a helyreállításunk / helyreállít  - családi kapcsolatokat, szent kötelékeket, békességet + ami tolvajlás után jogosan visszajár + ezen felül részesülsz áldásban / minőségben és mennyiségben helyreállít - minél nagyobb a kár - annál nagyobb a kárpótlás / reménytelen helyzeteket - Isten élővé tesz / izraeliták gondolkodásában - benne van a helyreállítás / Dávid és Jonatán - egybeforrt a lelkük / ez olyan közeli kapcsolat - hogy minden rezdülésükben egyek / szeretet foka - Jonatán halála után - örökösén gyakorol irgalmasságot / az Atya szíve - Jézussal forrt össze - téged is oda vett be -  meg akarja mutatni neked a jóságát / tolvajtól hétszeresét visszakövetelni - a te életedben + a felmenőid életében / Jézus teljes helyreállítást végzett - test, lélek, szellem területén / hálaadásunk bőséges - öröm támad a szívünkön - Atya is örvendezik / a leprát nem Jézus kapta el - hanem a leprás kapta el az egészséget - mert a kegyelem hatalmat vett a betegség felett /
150315 Az üdvösség örököseinek szolgái (Sandersné)
ha Jézusra tekintesz - az öröm olaja csorog rád / Jézus kiválóbb - az angyaloknál / ahogy Istent imádjuk - becsatlakoznak ők is / természetfeletti megnyilvánulások: szelek erejével + tűz lángjával / mi a trónra ültettettünk Jézussal - az angyalok nem / szolgálatra küldettek azoknak - akik befogadták Jézus megváltását / nem vagyunk az angyalok főnökei - csak együttműködünk velük az Ige vonalában / mi felkiáltunk - Úr meghallgat - kimenekedést küld / az Úr rendeli ki az angyalokat - nem mi parancsolunk / hatékonyabb együttműködés - te kijelented: az Úr az én oltalmam... - erre cselekszik az angyali sereg / az Úr parancsol az angyalainak - mi az Igét szóljuk - ezzel elősegítjük a hatékonyságukat / felveszik a kardjaikat - harcba indulnak / mi nem parancsolunk az angyaloknak - nem imádkozunk hozzájuk - nem imádjuk őket / ha nem az Igét szóljuk - nem tudják megcselekedni - a küldetésüket / ők az Ige elhangzására figyelnek - az ismerős szó nekik / az új világ uralkodója - Krisztus megdicsőült Teste lesz / Isten az embernek - mindent alávetett / Isten megkoronázta Jézust - a dicsőség és tisztesség koronájával / mindezt felölti azokra - akik Őhozzá tartoznak / Krisztushívő vagyok - Jézus az első az életemben / testvérség van közöttünk - mert egy Atyától származunk / a következő időkorszakban - angyalokat fogunk ítélni / Istennek gondja van az igazakra - Lótot kimentette Szodomából - az angyalaival / az angyaloknak szerepük van - az időzítésben (Izsák felesége) / megvallás az időzítésre / utadon megőriznek - bevisznek a célba / Isten irtja ki az ellenségeinket - szavaink + angyali seregek által / nyelveken szólva - felemeljük a hangunkat - ezzel felkiáltunk az Úrhoz - összefogott hittel - seregeket küld a megoldással / az Úr akarata ellen cselekedve - idővel elkérgesedik a lelkiismeretünk / Istennél mindig van - kiigazítási lehetőség / magyarázó angyal - kevesen vannak / ha nem halljuk meg az Úr közléseit - angyalokat küld / elmagyarázzák - mit cselekedjünk - jobban rálássunk téves útjainkra / az Úr üzeneteit meg kell köszönni - ezeket össze kell vetni az Igével / angyalok átjárását segítő eszközök - a Bárány vére által - legyőzetett a vádoló / a Bárány vére által - a te javadra írják a győzelmet / hivatkozz a szent vérre - mert az érted onttatott ki / a szent vér megszentel, betakar, megóv - ha ezt megvallod - az angyalok harcba indulnak / tartsd ki a szent vért - a sátán ellen - így sikerre jutnak az angyalok / 
150308 A láthatatlan birodalom seregei (Sandersné)
/ a kenetes ruhadarabok - életeket képviselnek / szegek kiesnek - terhek leesnek, összetörnek / az Úr igáját öltsd fel - az könnyű és gyönyörűséges / Isten a félelmek fölé emel - a dicsőségében hordoz / ami összeköt bennünket: Jézus él + vonzás a szíveken / angyalokat nem imádjuk - csak együttműködünk az Ige vonalában - ekkor járunk az áldások teljességében / angyalok a segítségünkre adattak - Isten seregéhez tartoznak - az Ő akaratát teljesítik / tudjuk őket hátráltatni - és hatékonnyá tenni - így gyors megoldások jönnek / Dániel imájára - azonnal elindult a válasz az ÓSZ-ben - a jobb szövetségre ez még inkább igaz / erőforrásaink: Szent Szellem + Krisztusban új teremtés + angyalok / szolgáló szellemek - hatalmas erejűek - sokféle feladattal / dicsérő angyalok - Zsolt. 103,20 / Igét cselekvő angyalok - Ige elhangozhat - Úr szájából + mi szánkból / Ige elhangzása segíti - a küldetésük beteljesítését / különbség: a rendelkezésre álló angyaloknak az Igét szóljuk - az afeletti angyali segítséget az Atyától kérjük / Ő uralkodásának helye = ahol hatalommal kiejted Jézus nevét / végrehajtó angyalok - megfontoltan szólj az angyal előtt - ne gyorsalkodj a száddal! / ha a szánk szinkronban van az Igével - ők hatékonnyá válnak / harcos angyalok - karddal rendelkeznek - kergetik az ellenséget / ha együtt járunk Istennel - Szellem megjelenti az ellenség terveit - de te a kimenekedés helyén állsz / szellemünknek is van szeme - imádkozni: nyissa meg az Úr - meglássa a kiutat / gyógyító angyalok útján (Bethesda) - Isten már az ÓSZ-ben is gondoskodott a gyógyulásról / neves evangélisták - kézrátétel mellett - gyógyító angyalok / gyülekezet angyala - a gyülekezet dolgaira + oltalmára van kirendelve / erősítő angyalok - Dániel & Jézus esetében / kísértések idején - nekünk is elküldi szolgálatra / tudatában lenni - körülöttünk vannak + cselekszenek / válasz - Isten akarata szerint jön / lelkeket szállító angyalok - elhalálozás után / aratómunkások ők - egybegyűjtik a lelkeket - elragadtatásban is szerepük lesz / érzelmeik vannak - örvendeznek a megtérőkön / végrehajtó angyalok - két dimenzióban mozognak - földön ténykednek - de látják az Atyát - veszik a parancsolatait / üzenethozó angyalok - Kornéliushoz üzenettel küldetett - üdvösség mikéntje / ez egy isteni kommunikáció - az épülésedre / tudunk angyalok nyelvén szólni - szellemi imában a Szellem utasításokat címez az angyaloknak / Sion hegyén állomásoznak - munkába állíthatók / időzítő angyalok - Ábrahám a szolgája által rendelt feleséget Izsáknak / előtte ment az angyal - így Rebeka épp akkor ment a kúthoz / generációs angyalok - atyai áldáskor - kirendelték őket a következő nemzedék életére / őrző és vezető angyalok - imáink nyitott eget munkálnak - tiszta útvonal - a segítség számára / szabadító angyalok - angyal egy szavára - leestek Péter láncai / angyal jelenlétében - természetfeletti dolgok történnek / ítélet végrehajtó angyalok - Heródes nem az Úrnak adta a dicsőséget - ítélet szállt rá / mi nem vagyunk egyedül - Isten segítséget rendelt számunkra /     
150301 Kegyelem és békesség (Sandersné)
/ a hálaadásban - Isten gyönyörködik / a reménység Istenének szemei rajtunk - munkálja a megoldást / a dicséret felkészít - az Ige befogadására / nem látják eléggé - mire való a hatalom / érvényesítsük - a teljhatalmunkat! / tévelyegnek - akik nem ismerik az Írásokat + Isten hatalmát / Tőle vitetve - oltalom alatt vagyunk - ott meg tudunk állni - dicsőséges győzelem jön / ördög megkérdőjelezi: Isten szeretetét + Isten fia vagy? / mi az Atyától szeretettek vagyunk - ez a győzelmünk kulcsa - ha beengedjük - Ő segít - elsöpri az ellenséget / Úr szólta: ha ismerné az én népem, mennyire szeretem őket, akkor soha semmitől nem rettegnének / Isten szerelme mindenen átsegít - elkészíti a megoldást / Logos az írott Ige - Rhema a neked szóló Ige arra a helyzetre / megmondatott... - a szívedhez szól - él benned - ha kiküldöd az Igét - elhat mindenhová / ördög egy időre elmegy - újabb kísértéssel visszajön / ha tudjuk - mi van megírva - győzelem lesz a vége / Jézus nekünk adta - a nevét + minden a győzelmét / minden erő felett győzelmet + hatalmat vett - új életben jött elő / a feltámadás hatalmával ruházta fel - az új teremtést / erős lenni az Úrban + hatalmának erejében / ha felöltöd a fegyverzetet - meg tudsz állni / gonosz erők - különböző szintjei (Ef. 6,12) / mindezek felett - hatalmat kaptunk - használnunk kellene / szintenként kell gyakorolni - hatalmat venni + megsemmisíteni a terveit + megálljt parancsolni / a legfelsőbb szinttel Jézus foglalkozik - de a hatalmunkat nekünk kell kijelenteni / a kereszt bevégzett munkáját - naponta érvényesítsd / Jézus a legfelsőbb Fej - a vezető szerep - a Gyülekezet által kerül gyakorlásra / te adsz engedélyt - hogy az Ő ereje munkába lépjen / ahol hatalmat gyakorlunk - ott tud áradni az erő / minél magasabb hatalmi szinten állsz - annál nagyobb erő áll rendelkezésre / ha kijelented - hogy hatalmad van az Ő nevében - akkor munkába lép / segítségül hívtad a nevét? - ez egy munkatársi kapcsolat / Isten megmutatta a hatalmát - amikor feltámasztotta Jézust - vele együtt bennünket is / Őt ültette a mennyei helyekre - te is Vele együtt trónolsz / a világegyetem hatalmi rendszerének - a legmagasabb pontján ülsz - együtt királykodunk / jelentsd ki - hatalmad van a helyzet felett / szellemben fent ülünk - testben lent élünk / Jézus nevében levő hit által - jön a teljhatalom / ha ráébredünk - működik / az elemek - meghallják a parancsszót / Jézussal egy hajóban - nem boríthatnak el a hullámok / hatalomvétel után - bemenni a nyugodalomba / állandó háborgásban - nem lehet élvezni Isten áldásait / vonzóvá kell tennünk Krisztust - a világ számára / a kegyelem mértéke által - uralkodunk / annyi kegyelmet vegyél és ölts fel - amivel győztesen élhetsz / a békesség kincs - ragaszkodj hozzá /
150222 Hatalmunk Krisztusban (Sandersné)
/ a hallgatóságnak része van abban - miként jön elő az üzenet / a legyőzött ellenség - kezdettől Isten ellensége - mi "megörököltük" / láthatatlan szellemi lény - hatalmától meg van fosztva / a hatékony hadviselésünkhöz - szellemi fegyverzetet kaptunk / az ellenség azért gyűlöl - mert Isten szeret téged / ellened fordul - hogy Istennek fájdalmat okozzon / hadviselésünk fegyverei - Isten által hatalmasak - ördög minden erejének lerontására / fel kell öltöznünk - a rendelt fegyverzetet + tudnunk kell használni - győztesek lehessünk / ha rá tud venni - hogy a sugallatain időzz - akkor teret nyert / a második égben vannak - az ellenség seregei / irányítani próbálják: városokat, embereket, hívőket / ördögnek vannak tervei ellened - résen kell lenned - fegyverzet nélkül nem mehetsz ki / hatalom gyakorlásában ismeretet kell szerezni - ellenállhassunk + győztesek lehessünk / gonosz befolyásokat - fel lehet ismerni - önzőségről, haragról / aki nem igazítja ki magát - a sötétség hatása alá kerül / különbséget tenni - mi van Istentől - mi van az ördögtől / Krisztus értelme bennünk - tudunk úgy dönteni, mint Ő / amit a Szellemtől vételezünk - azt cselekedjük meg - utána jön a győzelem / hústest nehéznek tart - szellem ujjong, amikor az Igét hallja / döntéseinket az elmében hozzuk - ott dőlnek el a dolgok / magaslatokat lerontani - elmét kitakarítani / uralkodj királyként - trónolj - használd a királyi hatalmadat - légy FEGYVERFORGATÓ / ne adj helyet az ördögnek - mi uralomra lettünk teremtve / további fegyvereink: 1./ Szellem kardja (Isten Igéjét vágyni + szomjazni + elmélkedni + élni), 2./ dicséret, magasztalás (bosszantja az ellenséget - eliszkol, amikor hallja - dicséred azért, amit tett a megváltásban), 3./ nevetés (Isten neveti az ellenséget - mi is kövessük - az Úr öröme erősít) / Jézus Szellemmel megtelt - pusztába vitte / követendő: megtelni Szellemmel + hagyni magad vitetni - ez a legjobb / ha nem tudnál megállni ott - nem vinne oda / miután kijössz - tömegek jöhetnek hozzád / megmérettetés során - megtudjuk, kik vagyunk - meg tudunk állni benne / a kísértő - a leggyengébb pillanatot keresi / a próbákban - el van rejtve egy gyöngyszem - amit megtalálva - ragyogóbban jössz ki belőle / Dávid felkenetése - csak 20 évre koronázták meg / hitpróbái: kisebb kísértések + Góliát + Saul / testből nem állt bosszút - Istenre hagyta / Ő megszabadította - trónra ültette / Jézus Igével válaszolt: meg van írva... / ha nem tudod - mi van megírva - tévelyegni fogsz / válaszod: semmi közöd Isten tulajdonához - te elvetett vagy én a választott / Jézusnak az ördög - könnyebb utat kínált - soha ne válaszd / ha meg tudod válaszolni a kísértéseit: nincs bennem semmilye - az a győzelem helye / Igével visszaverned - Isten bebizonyítja - te az Ő fia vagy / egy időre elmegy - majd visszatér / kísértésben csak az Igét szóljuk - győztesen kijössz - Szellem erejével szolgálsz / ördög elcsavarja az Igét - sokan összezavarodnak / olyan Test tagja vagy - amelynek Jézus a feje - garantált a győzelem / ismered-e Őt - mit végzett el a kereszten / a hatalmat - a Gyülekezet gyakorolja - aminek tagja vagy / amikor Jézus nevét használod - a teljes hatalmi rendszer működésbe lép / újjászületéskor hatalmat kaptál - minden démon hallotta - amikor Jézust Úrrá tetted - ördögnek engedelmeskednie kell / "Én szerelmes fiam..." - ez feletted is elhangzott - szavadra mindennek engedelmeskednie kell / a mennyei kormányzás - hatalmi szintjeit - képviseled a földön / a legmagasabb hatalmi helyre ültettél - ha élsz a hatalommal, parancsolsz - Isten teljes ereje képes működésbe lépni / a hatalomgyakorlás - engedélyt ad az erő bevetésére / mögötted áll - a menny teljes ereje - mértéke a hatalom szintjétől függ / ha megállsz a hatalom helyén - tud folyni az erő / a hatalom gyakorlására - van elég hited / új teremtés zubbony - egy hatalmi ruházat / oldás és kötés hatalma - a kezünkben / ragaszkodj ahhoz - ami meg van írva - Ige hatalmat vesz a helyzeted felett / angyalok - az Ige elhangzására figyelnek / te vagy a földön  - Jézus keze /
150215 Aki hisz énbennem (Sandersné)
/ akkor válik igazi áldássá az Ige  - ha beengeded az értelmedbe + s azon keresztül lekerül a szellemedbe / ha meg vagy győződve az Ige igazságáról - s a gondolataidban nem vagy eltéríthető - visszafordíthatatlanul elváltozol / ha beépítjük a szellemünkbe - miként lát az Úr - valóságba jön / amit megértünk az Igéből - azt folyton alkalmaznunk is kell / aki az Igét cselekszi - az lesz áldott / Jézus szeret - ez a megváltásunk alapja - hatalmas árat fizetett érted / bizony, bizony! - egy nyomatékos hangsúlyozás / ha hiszel Jézusban - te is fogod cselekedni azokat... / időzz ezen - s a Szellem áradásában - csodák tudnak létrejönni / Jézus a földön - csak egy helyen tudott szolgálni / miután a Szellemét kiárasztotta - nincs helyhez kötve Isten munkája / Isten a Szelleme által végzi - a még nagyobbakat / Úr elhívott - számít rád - légy odaadó munkatársa - így kiáraszthatja a dicsőségét / parancsolj, követelj a névben - és megtörténnek azok / bártan kérj a nevében - Ő mögéd áll és megcselekszi - ha együtt jársz Vele és ráfigyelsz / felhatalmazásod van a név használatára - nem te cselekszed / azért nincs - mert nem kéritek + nem jól kéritek / pedig hatalmas ígéret - amit csak kértek, megkapjátok / Isten jó - nem tartja vissza a jót - kifizette az árát / ha nem adja - akkor jobbat tartogat - vagy még csiszolgat előbb - ne távolodj el Tőle / figyelj a szent időzítésre + helyes indítékra + Isten akaratára / ördög el akarja venni a kedvedet - hogy ne használd a hitedet / számára a legveszélyesebb a hited - ha használod / a buzgó ima - drága valuta / robbanásokat hoz - ha megtanulod kiárasztani az erőt / annak tudatában imádkozz - hogy igaz vagy - ez hatalmas robbanásokat hoz / rövid imák is - ajtók Isten számára / Illést tudta használni - mert buzgó, bátor és kitartó volt / mindent meghatároz - miként tekintünk a dolgokra / járulj a trón elé - buzgó ima - mert Ő a segítő jobbját nyújtja - irgalmat, kegyelmet nyersz / Isten terveiben - kimenekedés, felemelés / Józsefet eladták - irigységre, féltékenységre figyelni / szabadulásának kulcs - Isten vele volt + megszabadította + adott kedvességet, bölcsességet / Isten veled is ott van - nincs olyan, amin ne tudnál átmenni - meg kell vallani / tudatosítsd - Isten a te oldaladon áll - győzelemben élhetsz / ha a szádban van a győzelem - Ő majd kivitelezi - felkarol, kézbe veszi ügyedet / meddig kell kitartani a magvallásokkal? - amíg az ördög fel nem adja / mi nem a meghátrálás emberei vagyunk - hanem a hitéi / szögezd le - nem hátrálsz meg - örök jutalmat nyersz / hit szép harcai - hit pajzsát tartjuk + Ige nyilait lőjük - ez megsemmisíti az ellenséget / József előléptetést kapott - időzzél ezen / panaszkodással - nem jutott volna előbbre / Isten játékszabálya szerint - megnyilvánul az Ő élete / imaválaszokhoz - teljes hit + szeretet szükséges / a teljes szeretet - meg tud bocsátani / ha szeretet nem teljes - a hited nem működik / ha szeretetből segítesz a másikon - magaddal tetted a legjobbat - ez lendületet ad a hitnek / isteni fajta hit - szavaink óriási ereje - meglesz, ha szívében nem kételkedik - nem tekint időre, körülményekre / ne a hegyRŐL beszélj - hanem a hegyHEZ szólj / először megbocsátani - csak utána imádkozni - a meg nem bocsátás akadály, fogság / el tudod engedni - Isten segítségével - hit által / ellenséged - az Ítélőbíró kezébe kerül - járj közben érte / Jézus amikor ez ellenségeire gondolt - a javukra imádkozott / a szeretetben járás legmagasabb foka - kegyelmet kérni az ellenség számára / tudatlanságból bántanak - nem kaptak szeretetet - sérelem, erőszak érte őket / a sebek - újabb sebeket szülnek / ha erre rálátsz - könnyebben megbocsátasz / mivel Isten gyermeke minőségben bántott - súlyos helyre került - imádkozz érte - rálásson, megtérjen / jobb lesz a világ - ha imádkozunk az üldözőinkért - szeretetbalzsam jön a szívedre / ha kegyelmet kértél a másikra - kijöttél a kelepcéből / ha hitben és szeretetben maradsz - Isten kezébe adod ügyedet - a javadra fordítja - te nyersz vele / feljebb léptet - csillogóbb leszel / nem vagyok magamra hagyatva - Isten Fia megjelent nekem / te használod a hatalmadat - Ő elvégzi / ördögnek van valamennyi ereje - ha hatalmat kaptunk / te adhatsz teret az ördögnek - szavaiddal, cselekedeteiddel, meg nem bocsátással / Jábes imája - fordulat, áttörés / növekedés Istenét szólította - oltalom, határ kiszélesítése /
150208 Botránykő (Sandersné)
/ szellemi imában sorrend: mi kívánságunk + az Úr kívánsága + ítéletek az ellenségeink felett / az imádságok ezen szintjén - az Úr 7 úton megszalasztja az ellenségeinket - a rettentés és ítélet szellemével / megbocsátás, a sérelem elengedése - ne ítélj - nem mi ülünk az ítélőszékben / engedd a Szellemet előre - megsemmisíti az ellenség útjait / az ellenünk használt fegyverek nem Istentől vannak - egyik sem lesz jó szerencsés / kárhoztasd, ami ellened perbe száll - megállni a hatalomban / Isten elrejt az ellenség elől - a keskeny (szeretet) út közepén - nem lát az ellenség / erre a rejtekhelyre - a szellemi imádság által lehet bejutni / böjt - test megfékezése - Szellem nagyobb teret nyer - ajtót nyit a szellemi ajándékokra / Péter kijelentése - Jézus e kijelentés kősziklájára építi fel a Gyülekezetét / nem Péter a kőszikla - halála után is épül a Gyülekezet / mivel Jézus építi a Gyülekezetét - ezért a pokol kapui sem vesznek azon diadalmat / te olyan helyen állsz szellemben - hogy vissza tudod kergetni az ördögöt / a hatalomgyakorlást a földön kell kezdeményezni - elrendelheted, megkötheted, megoldhatod - a menny teljes erejével támogat / az történik, amit megengedsz - ez egy felelősség / Péter egyik pillanatban hatalmas kijelentést kap - a másikban sötét szellemi erők befolyása alá került - emberi módon gondolkodott / Jézus megdorgálta - a sátáni gondolatokat - mert az botránykő, kárára van / a sátáni sugallat - megpróbálta elvonni Jézust - Isten akaratától, a megváltástól / a kísértő gondolatokat el kell távolítani - ezt csak az Ige ismeretében tudod / a gondolatok meghatározzák a jövőnket - az elme a sátán harcmezeje / a megtévesztés veszélyes - semmi valóságalapja nincs / gondolataink tisztán tartása - valóságalapja csak az Igének van / a magunkról alkotott gondolatok - korlátok is lehetnek / a gondolatok készítenek fel - a cselekedetekre / botránykövek azok a gondolatok - amelyek nem egyeznek az Úr akaratával / amely gondolaton időzöl - azt felerősíted - nagyobb életteret adsz neki - életed irányát meghatározza / a gondolataidat te szelektálhatod - időzz azon, mi előre visz / kevés beszédűek legyünk - az pedig az Ige legyen / a nyelv - pecsétet tesz a gondolatokra - megerősíti azt / szűrő a Fil. 4,8 - élj isteni békességben - ez megőrzi a szívedet és gondolataidat / a békesség - a vezérlőmesterünk, a döntőbírónk / gondolatainkat - állandóan korrigálni kell (pilóta) / szögezd le naponta: 1/ mindenben képes vagyok megállni, 2/ Isten szeret engem, 3/ engem lehetetlen megbántani, 4/ szeretetből segítek másokon, 5/ teljesen megbízom Istenben, 6/ mindenben elégedett vagyok / ellenség hitpróbái - Igében megállva - kipróbált lesz a hited / az Úr tüze - leégeti a nem odavalókat (3 héber fiú kötele) / az Úr gondoskodik - hogy át tudj menni a próbákon - csillogóbbak leszünk / a tűzben kipróbált hit - a legnagyobb kincs /
150201 Istennek hét szelleme (Sandersné)
/ Bizonyság: depressziós hölgy - neten tanítást hallgatott - kezdett felemelkedni / annyira vonzotta az Ige - 5 órát imádkozott - teljesen szabaddá vált / Úr legyen a legfontosabb - ha első helyen van - minden megadatik / Isten hatalmat rendelt - Jézus neve által - élj vele / Isten két trónja: mennyben + szívedben / Szellem lakozása bennünk - a leghatalmasabb kincs / ha naponta megkoronázod Őt a szívedben - Ő trónolni fog a szíved tróntermében / Isten szeretné - ha betekintenénk oda - gyönyörködnénk az Ő lakozásában / a szentélyben fogod Őt - megtalálni + meghallani - ha befelé fordulsz / Erzsébet látomása - kereszt sekina dicsőségben / a szentélyben fog rád ragyogni - az Ő dicsősége - dicsőségről dicsőségre elváltozol / Krisztus kereszthalálában van - Isten ereje! /  a Szellem vétele - ma is fontos / Szellem teljességét - borhoz hasonlítja / a teljesség - szellemi örömállapot / ha felgerjeszted a Szellemet - folyton túlcsordultan vagy - természetfeletti csillogást hoz / Írás felszólít: teljesedjetek be + legyetek folyton telve Szellemmel / a túlcsordultból tud - Isten önteni a helyzetekre / szólnod kell magadhoz az Igét - szellemed erre választ ad - hit ébred a szívedben / a hálaadás - egy áldozat - igazi nagy valuta / alávetett élet - felmagasztalás jön / Szellemmel való teljesség - természetfeletti irányítást + kegyelmet + békességet hoz / Szellem 7 összetevője - jellemvonásai / Szellemmel túlcsordultan - vedd elő imakéréseidet / Krisztus Testébe kerülve - tiéd a teljesség - ez egyben az örömmutató / ha teljesek akarunk lenni - az igazságot szóljuk szeretetben / uralkodni az életben - csak a Szellem által lehetséges / földi hivatásunk - bemutatni - Isten mennyire szeret / ébredj rá a benned levő kincsre - ez Krisztus töretlen hite / több helyet adni Jézusnak - hogy megnyilvánulhasson / Őbenne bízz - áttörések jönnek / te Őbenne vagy beteljesedve - a gyülekezeti Test az Ő teljessége / minden élő kőnek - helye van a testben / ha valaki nincs a helyén - az Ő teljessége csorbul általa / Ige él - gyökeret ver - gyümölcsöt hoz / Isten szeret engem! - egy felhajtóerő / letérdelés = jobban kifejezed az odaszánást /
150125 Beteljesedve (Sandersné)
/ József történetének kulcs - az Úr kedvessé tette őt + vele volt + keze munkája áldott / nehézségek esetén - ne keseredj el - mert a Szellem nem tud kimenteni / az elcsüggedés, neheztelés - leállítja Isten munkáit / "vasban járni" (Zsolt. 105,18) jelentése - nem hústest szerint járni - hanem az Úr tanács szerint / megpróbáltatások idején - ha az Urat választod - kimenekedés jön / Isten jóságos, tervei jók - nagyobb szögből lát / az Úrban való bizodalom - hozza a megoldást / ha csak az Igére tekintesz - az Úr veled tud munkálkodni * János keresztsége = vízzel keresztelt - a megtérés keresztségét hirdette: forduljanak el az ÓSZ-i útjaiktól - és térjenek Jézushoz / ez egy figyelmeztető felhívás - jön valami új, Jézus keresztsége / egy előkészítő munka ez: az újjászületésre + Szellemmel való beteljesedésre * különbség: Szent Szellem keresztség - folyton telve lenni Szellemmel / szomjúhozom, több kell, elégíts meg - fakassz élő vizeket / fontos hely - a teljesség helye / ha telve vagy Szellemmel - nincs helye a betegségnek, elsöpri azt - a kettő nem fér meg együtt / szólnod kell - amit a Szellem szeretne: dicséret, hálaadás, alávetés / így beindul a teljességi folyamat - önti rád az olaját, dicsőségét / leghamarabb azt tölti be - élő víz folyamaival - aki a legmélyebb alázatban van / Úr akarata - folyton teljes légy Szellemmel - ez igen gazdag birodalom / ezt a teljességet őrizni - így nem sértődékeny / amikor túlcsordulsz - akkor imádkozz - az választ nyer * Ésa. 11,2 hét Szellem: 1. Úr Szelleme - aki cselekszik; 2. bölcsesség - bölcsen tudsz dönteni; 3. értelem - megérted az Úr akaratát; 4. tanács - az Úr vezet; 5. hatalom - uralkodsz az életben; 6. ismeret bizonyságaid által ismered Őt; 7. félelem - visszatart, óv, rettent / a hét Szellem együttesen - a Szellemmel az életünkben / hatalmas örökség - áldásokat hordoz / ÚSZ (Jel. 1,4. 4,5) hét Szellem - hét tűzcsóva / ha ezzel beteljesedsz - világosságot hoz az életedre / Isten teljessége - Krisztusban lakozik - mi Őbenne vagyunk beteljesedve - teret engedni Neki / ha teljes vagy Szellemmel - olaj kerül rád - kicsúszol az ellenség kezéből - kenet utat tör / a Szellemnek nincs teste - Ő magára ölt - vezetőnk, segítőnk / bizonyság: professzor fejet hajt - Jézus a gyógyító! / az igazi segítség - Jézusnál van / * Isten az odaszánt szíveket kedveli - nem testben járni / van aki a gyermekeinek szenteli az életét - de ha Jézus teljességét kihagyod - nem lesz örömöd benne / Jézus számára - nagyobb teret adni / élő kőként - része vagy a teljességnek / aki elvonja magát a gyülekezetből, az Úr akaratából - megsérül Isten teljessége, terve /
150118 Erővel teljes gondolatok (Sandersné)
/ Isten új utat készít - J.S. Mexikóba ment - apostoli plántálásra / a Biblia nem tagadja a próbákat - viszont garantálja a győzelmet / kutatások kimutatták: a megvallások 1%-ban hatnak a szerveinkre - a gondolatok 99%-ban befolyásolják a szerveinket / az igei megvallásokat követően - az Úr gondolataival egybe kell hangolódni / az elme megújítását - csak te tudod elvégezni - az Ige által / különbség van: az Úr jó - és a mi emberi gondolkodásmódunk között / gondolataink megzabolázása kulcskérdés - hogy rá tudjunk lépni az Úr útjaira / Isten jó gondolatai kell megragadnod - hogy az életed jól alakuljon / aki teljes szívből keresi Istent - akkor fogja megtalálni + útjai beteljesednek / a szíved a legnagyobb kincs - őrizd mindennél jobban / a keresztény élet művészete: az Úr gondolatait megismerni + az Úr útjaira térni / Isten közösségbe rendelt a Szellemével - Ő közvetíti az Atya szeretetét, gondolatait / az Úr jósága vonzza a szívedet - egyre jobban kívánod - csak Ő kell, csak Ő tud első helyen megelégíteni / megújított elmével - nagyobb világosság jön - ebben a világosságban tudod elrendelni az útjaidat - meglesz az neked * különbség: test (világi) gondolata - Szellem gondolata / amerre a gondolataink járnak - arra megy az életünk / Andrew Wommack-ot - az Úr arra vezette - tanulmányozza a feltámadás Igéket / fél évig időzött ezeken - látta magát ezt cselekedni / a kiépült hite feltámasztotta - az 5 órája halott fiát / figyelmeznünk kell a Szellemre - felkészíti a szívünket - hogy győztesként tudjunk kijönni / Szellem gondolata hozza - életet és békességet / Jerikó falai már akkor ledőltek - amikor ő ezt a hit szemeivel meglátta / gondolatokat megszűrni - az Úr gondolatait megragadni / különbség: Szellem szerinti gondolkodás és a Szellem gondolata / a Szellem akkor tud segíteni - ha a Szellem gondolatait gondoljuk * visszafizetni - leépülést hoz / Jézus tanítja az ellenségeinkkel kapcsolatban: megbocsátani + megáldani - vagy megváltozik vagy parazsat gyűjtöttél a fejére * előre tekints - a múlttal ne foglalkozz - mert a múltat nem lehet megváltoztatni / az önsajnálat - ajtót nyit az ellenségnek / szélvédő - visszapillantó aránya / csak hálaadás céljából - szabad hátra tekinteni / 21 nap alatt - át lehet programozni a gondolatvilágot / nyelveken imádkozva - az Úr gondolataid szkenneled /
150111 A megvallás ereje
/ adakozás célja - gondot viselni a szükségben levőkről / ha keveset tudsz adni - a neved akkor fel van írva - adakozás áldást hoz / ha a Szellemet követed - a kegyelem elvégzi: bőséggel legyen neked + jótéteményre is jusson / Krisztus életét élni = adakozó élet / Isten a vetőnek ad magot - a magot vetésre kapod - nem eheted meg / Isten a vetőnek előbb a megélhetést biztosítja - mert idő kell az aratáshoz / a szegényeknek prédikálni kell - hogy a szintjükön elkezdhessék az adakozást - Isten pedig megsokasítja / a helytelen látás - korlátozza, lassítja az aratást / a hited szerint történik - a szánk és az áldások összefüggnek * ha a Róm. 8,11-et megvallássá alakítjuk - helyre tudjuk állítani a testünket / addig kell kimondani - amíg a szellemünk elkezdi érzékeli, megragadni - majd végrehajtja azt a Szellem által / J.S. naponta hatvanszor szólja - szellemünk részévé válik / az Igével + a szánk szavaival - változtathatjuk meg a testünket / az élet és halál - a nyelv hatalmában van / ha a helyes dolgot mondod - az Úr megvédelmez, kezében tartja az irányítást / Szellem élete árad - megtisztítja, felújítja a vitalizált testemet / minden egyes ördögöt - meg kell kötni / hit parancsszó (ima): nemzőszervekre, termékenységre / ha a hited kiválóságra jut - képes vagy megváltoztatni a körülményeidet * az utolsó napokban - hatalmas dolgokat cselekedjetek az Úrnak / az utolsó időciklus végén - a gyülekezeti kor végén vagyunk - az Úr megjelenését várjuk / a "kiragadás" a latinból jött - vigasztaljátok ezzel egymást / az elragadtatás utáni megpróbáltatásban - nem veszünk részt / Izraelnek maradt - 7 év ítélet / minden 7 év = szombatév / minden 7 szombatév = jubileumi esztendő / az időkorszakok váltásában - soha nem volt 7 évnél több átlapolás / égi jelek - napfogyatkozás, vérhold / Elul hónap 29. = szeptember 11. / kürtölések ünnepe = szeptember 13. - gazdasági összeomlás ideje / Úr akaratát komolyan venni - részünket megtenni /
150104 Ébredj fel, aki aluszol (Szemenkár György)
/ nyitott menny - angyalok járnak - pásztort nyugtatják / menny dicsősége száll alá - Úr jelenléte beborít - arany vízeséshez hasonló / az igazi pásztor = Krisztus / az igazi keresztény - ellenáll az ördögnek és megfutamítja / kereszténység alapja - Krisztus meghalt és feltámadt / biankó csekk elfogadásával - megváltás valósággá lesz / Isten a királyságába hívott el - kétféleképpen tudsz belépni: testi vagy szellemi módon / ha nyitott szívvel jössz - Isten birodalmi nagygyűlésére - mennyei jelenlét, erőforrások, megnyilvánulások jönnek / testiséggel visszakerülnek - az újjászületés előtti állapotba / visszafordulás oka - nem fejlődtek szellemben / hármas lények vagyunk - az elme egy szűrő - megújítása szükséges - hogy ne korlátozzuk Isten megnyilvánulásait / szellemi világ nem látható - fizikai világ látható / Isten Szellemből szellembe szól = kijelentés - feltör a tudás - titoktudókká válunk / szellemi sötétségben voltunk - átkerültünk a szellemi világosságba / a vallásban nincs benne Isten - az nem is működik - nem azonos a kereszténységgel / Krisztust befogadtuk - a szellemünkbe költözött - eggyé váltunk Krisztus Szellemével - ezzel krisztusivá váltunk / újjászületéssel - az örökkévalósághoz tartozunk * a menny - egy örökkévaló birodalma / vagyok = jelen idejű / Isten az örökkévalóságban működik - időkorlátok nélkül / újjászületéssel - az örökkévalósághoz tartozol / a nem láthatóak - örökkévalók - állandóan vannak / a hitben járó - benéz az örökkévalóságba / a próféták előre láttak dolgokat - Ésaiás belátott Isten tróntermébe (Ésa 6) - látta a szellemi világban létező, örökkévaló dolgokat / a szent gyógyulásunk (Ésa 53,4-5) - az örökkévalóságban már akkor megvolt - ami a fizikai világba később jött be / mennyei tárházakban - élő szervek - felcímkézve / amikor Jézus megszerezte a gyógyulásunkat - azzal hozzáférést adott - az örökkévalóságban meglevő dolgokhoz - csak hittel ki kell nyúlnod, megragadnod - valóságba jön / Jézus az örökkévalóság alapján munkálkodott - felnézett a mennybe - amit az Atyánál látott - azt cselekedte / ha te "meg akarsz majd gyógyulni" - azzal csak kitolod a jövőbe / a gyógyulás csak akkor működik - ha meglátod azt az örökkévalóságban - kijelentés lesz erről a szívedben - az már a megnyilvánulás útja / Krisztussal együtt - romolhatatlan örökséget nyertünk / Isten családjához tartozunk - isteni képességekkel felruházva / örökkévalóság Istene - te a gyermeke - te is örökkévaló vagy / ne csak "bárány" legyél - hanem Isten hatalmas erejű fia / ébredj fel! - bejárásod van az örökkévalóságba - küldetésed van a földön / gyakorold a hatalmadat - angyalokat állítsd munkába /

Feljegyzések - 2014.
141228 Az igaz és a hamis hit (Fábián Attila)
/ ne csak a fejedből énekelj - a szívedből tedd / a hitünk képes mozgatni Isten erejét - és e szerint kapsz / akik belesüllyedtek a vallásosságba - azok be vannak oltva a megértés ellen - ezért nem élnek az Evangélium világosságának a gazdagságában / meg kell tanulni hitben járni - működtetni a hitünket - így érhetsz el eredményeket / a legnagyobb akadály - a megtévesztés / a világ - a külsőségekre tekint / mi ragadjuk meg - az örökké tartó láthatatlan dolgokat / a Kősziklára építve - képesek vagyunk megállni - az élet viharaiban / milyen hit van benned? - aki nem igazítja ki magát - önmagát csapja be / ha az Ige magja nem lett elvetve - az hamis hit - nem működik / a bibliai hit csakis arra alapozódhat - amit Isten Igéje mond / az élő hit - gyümölcsöt terem / a válasz a Bibliában van - keress a helyzeteddel kapcsolatos Igét / a hitben járás - Istennel való közösség eredménye - ez a közösség eleveníti meg az Igét / azt a személyt kell ismerned - aki a betű mögött áll / ha az Evangélium teljességében akarsz járni - nem elég a heti egyszeri istentisztelet / vizsgáld meg - van-e benned elvárás, izgatottság? - ez a hitszintedet tükrözi / az Úr akkor tud hozzád szólni - ha közösségben vagy Vele - kijelenteni az Ő tervét, céljait / nem hit - figyelmen kívül hagyni a problémát (struccpolitika) / a tagadás nem igei - az a betegséget hangsúlyozza / a valós hit - szembenéz a problémával - legyőzi azt / az Ige alapján - valóságba szólítja a szellemi igazságot - Jézus sebeivel gyógyultnak nevezem magam / legyél vezetve - Isten Szellemétől - kérd az útmutatást / a bibliai magvallás = ugyanazt mondani, amit Isten / az Ige elvárással beteljesedik (Jer. 23) - visszajönnek ez elszéledt bárányok / a bibliai reménység = egyben egy elvárás / hit magával hozza - örömöt, békességet / minél erősebb a hited - annál erősebb a békességed /
141221 Karácsonyi Úrvacsora
/ Úr tervei - bekerülnek a szellemünkbe / Krisztusnak kell élnünk - Ő terveit végrehajtani szeretetből / ha igazán szereted - nem a saját utadat járod - hiszen Ő meghalt érted, visszavásárolt  / én sikeres leszek Tebenned - a sikert Jézusért keresem / Ő hív, hogy kövesd - az Úr szolgálata a legnagyobb megtiszteltetés - nem mindenkit hív szolgálatra / mi az, amire Isten teremtett? - sokan soha nem kerülnek be Isten tervébe * mielőtt kérnéd (Ésa. 65,24. Mát. 6,8) - már előtte elküldi a választ * Isten tüze bennünk munkál - szenvedélyes szerelmünk - visz dicsőségről dicsőségre / fontos, mi van az elmében - amiről gondolkodunk, azt kapjuk / múlttól mentes elme - magasabb gondolatokat előhozni - élvezd az életet, szabadságot / Jézus is gyűlölték - legtöbb probléma a hústestben járókkal lesz / kiszélesíteni a sátrakat (szolgálatokat) - az új kenetek segítenek kinyúlni az elveszettek felé * akik szeretik a világot - nem értik meg - az Úr mennyire szereti őket és mit tett értük / kenetek befolynak a gyülekezetbe - a gyülekezetek tagjai életébe - gyülekezeteket alapítsanak, elveszetteket nyerjenek /
141214 A Szent Szellem közössége
/ Krisztus hozta el: kegyelmet + igazságot - megmutatta az Atya szeretetét / elhívásunk van - Krisztussal való közösségre / Atya és Jézus - mennyben vannak - de a földön megtapasztalhat a szeretete / Isten szeretetéből fakad - kegyelem és békesség / kinyilvánította szeretetét - elküldte Jézust - a szeretet az alapja annak, amit értünk tett / képesek vagyunk élvezni - szeretetét és kegyelmét / Szent Szellem közösség - egy szorosan kiépülő munkakapcsolat - nélküle halott minden / Jézussal való közösség - csak a Szellem által élvezhető, megélhető - Ő teszi valósságossá az Atya és Jézus jelenlétét / nagy kijelentés: Isten soha nem hagy el - mi Őbenne - Ő mibennünk / Jézus elfogadásakor a Szellem belekeresztelt Krisztus Testébe - majd befogadtad az Atyaistent - így lettél új teremtés / Jézus a Szent Szellemet - Atyjának nevezte / Szent Szellem = Atya Szelleme - Ő munkálkodik a földön / Szellemet el kell ismernünk - ez a kulcs a sikerhez / akik befogadták a Szellemet - nem kerültek legyőzöttségbe / kijelentés és bölcsesség bennünk van - ki kell onnan meríteni - jövő veszélyeire figyelmeztet / problémák forrása - ha nem tudják, ki a Szent Szellem / ha megengedjük a kegyelem teljességének megnyilvánulását - eljuthatunk a kegyelem Evangéliumának teljes világosságáig / Pál nem nevezi bűnösöknek - a korinthusi szexuális kicsapongókat - nem követeli a bűnvallást sem - hívja őket, hallgassák - mert nem tudják, kik ők Krisztusban / szellemünk és testünk - az Úré - Ő temploma vagyunk / pontosan lehet tudni az időket (1Thes. 5,1) - gyülekezeti korszak lezárul / utolsó jubileumi (smita) esztendő 1994 - átlapolás max. 3x7 év / összeomlások - Smita évek ugyanazon napján - Elul hónap 29-én, a kürtölések előtti nap / sokan nem vesznek tudomást - Jézus megjelenését várjuk - megdicsőült testet kapunk / erőszakos (Mát. 11,12) = ördögöt ki kell szorítani az életterünkből - megyünk előre / kereszt hordozása (Luk. 14,27) = Isten elhívását hordozza /
141207 Az első parancsolat
/ első parancsolat - tiszteld a szüleidet / Jézus magasra emelte a mércét: ha kívánod más javát... + bűnös kívánsággal tekintesz... / saját erőnkből nem tudjuk teljesíteni - Jézus vére által vagyunk megigazítva / gyermeknevelés - intés óvja őket - de ne gyötörd - ellenállást szül / szülők tisztelete - hosszú élet ígéret / a törvénykezők - megítélik a másikat - ez kihatással lesz az életére és testére / így a hívők elméjéhez - démon tapadhat - erődítmények lesznek az életükben / világosságban járni = megbocsátásban + szeretetben teljes / ha csak az Igére tekintesz - tele leszel fénnyel / szem = szellem tükre / újjászületettek = föld világossága / törvény alatt - szem gonosz - testre kihatással lesz / Ő alkotása vagyunk - Jézus neve + örök élet van bennünk / születésünk előtt - keskeny utunkat - előre eltervezte - hogy jó életet élhessünk / két sorsvonal: természeti út + Isten rendelése (újjászületéstől működik) * Jézus befogadásakor - új szellemi birodalomba születik bele - Igét szorgalmasan kell tanulmányoznia - így cselekedhetünk jókat az újjászületés után / vákuum, szárazság esetén - várakozni az Úrra - készenlétben állni / üldözések az Úr munkáiért - jó dolgok - de nem mulatságosak - viszont előléptetést hoznak / nem látjuk előre - Szellem mit tervez - de áment mondunk rá / Úr rendeli a lépteinket - mi döntünk - Szellemet követve lépj - Ő gyönyörködik saját tervében / a pásztor - nem megy el a nyájától sehová / kenet - ajtókat nyit / bevették az Igét - nyitott lelkűséggel tanulmányozták - felkészülve fogadták - egy vonzás volt jelen / vannak vitatkozók - mi nemes lelkűek vagyunk * elveszettek követelése - hatalmas munka / Jézus azért jött - megkeresse + megtartsa az elveszettet /
141130 A Szeretet elhívása 2.
/ nem ez az igazi világ - az elkövetkezendő a valóságos / a szellemi világból - ezt a világot jobbá tudjuk tenni / óriási jövő vár - a Jézust követőknek / akiknek Jézus az Ura - fel kell növekedni - az Ő követésére / arra lettünk teremtve - Krisztus munkáit végezzük - emberek halászává leszel / különböző ajándékok - különböző szolgálatok / egyszerű prófétálás - felemel / palástok ajándékozásakor - képességek kerülnek átadásra / a szolgálati kenet - a szellemünk részévé válik / benned levő ajándékot - gerjeszd fel - tartsd életben a lángot - vigyázd, őrizd a drága kincset / aki Pált elhagyta - azt nem bízta meg többé / két szövetség különbsége: ÓSZ törvény - ÚSZ kegyelem / a törvény = iga / törvény követése - kárhoztatást szül + akadályozza a hit működését / magunkat felszabadítva - hitünk működik + kegyelemben többet növekszünk / hiba vegyíteni - a kegyelmet és a törvényt / a változáshoz kegyelemre van szükségünk - a törvényből nem nyerünk hitet / a világban vannak elveszettek - akiknek szükségük van a törvény mércéjére / a törvény megnöveli a bűnt - de Jézus megszabadított a parancsolatoktól / törvényt prédikálni = halál / a törvény csak megmutatja a hibákat - de nem tesz tökéletessé / Igével táplálkozni - ez felszabadít a törvény alól - több kegyelmet fogadhatunk / csecsemők élő szellemmel születnek - a számon kérhetőség korától - újjá kell születni / aki nem fogadta be Jézust - neve nincs az Élet könyvében - tűznek tavába kerül / pénzsóvárság miatt - elsodródnak az igaz hittől - hit dolgában kárt szenvednek / gyülekezeti korszak - hamarosan lezárul! - gazdasági válság jön - az elragadtatás miatti kiesés következményeként / elragadtatáskor - megdicsőült testet kapunk + jutalmat a munkánkért, amit tűz próbál meg / Isten tökéletes akarata: gyülekezetbe járás + részünket elvégezni / keresztény tanok 99%-a - nem egyezik a kegyelem Evangéliumával - megéri az igazságot hirdetni! /
141123 A Szeretet elhívása 1.
/ nagy változások - apostoli, prófétai kenetek / az ördög felett kaptál hatalmat - nem a gyülekezet felett / Jézus a szőlőtő - mi a hajtások - az Ő élete folyik át rajtunk - gyümölcsöt tudunk teremni / Úrral több időt tölteni - legyen mit továbbadni / Szent Szellem - megfeddi a világot - számítsunk a Szellemnek erre a szolgálatára / Szellem felfedi a különbséget - bűnös lét és a megigazult lét között / nem úgy működik - hogy te fejbe csapkodod az embereket / bűn megbocsáttatott - múlt, jelen, jövőben / egy név van - mely által meg lehet igazulni / Jézus bűnné tétetett értünk - vérontás - megelevenített bennünket / bizonyság vagy közelségünkben - belső meggyőződést kapnak - megnyitják a szívüket vagy eltávoznak / egyetlen bűn juttat a tűznek tavába - Jézus visszautasítása (a Jel. 22,14-15 nem erre vonatkozik, mert ez a mennyei Jeruzsálem kapujára vonatkozik) / amíg el nem fogadják Jézust - bűn és kárhozat alatt vannak / Szellem felébreszti - a pokoltól való félelmet / melyik gyülekezetben születhetek újjá? - most azonnal befogadhatod / ateistáknak megmondhatod - rossz hírem van a számodra / amit látsz szellemben - azt tudja a hited valóságba hozni / felhagyni: nem Istennek tetsző dolgokkal + amiből nem fakad hitünk / akik az Úrra várakoznak - azoknak újul meg az erejük + kapnak új látást / ajtók - kulcsok / Igén addig meditálni - amíg meg nem nyilvánul / Dick Mills 1999. - tele van a gyülekezetünk apostolokkal és prófétákkal /
141116 Kegyelem alatt vagy
/ Jézus megjelenésére várunk - elvisz minket - elragadtatásnak örülni / a világ - az igazinak csak másolata - örök életünkben ez itt a legrosszabb / családban alapprobléma - irigység - ha valaki feljebb lép / Krisztusban nincs különbség (Gal. 3,28) - nők is szolgálhatnak / törött gerincű zsidó - hölgy imádkozott - meggyógyult / első helyen keresni - Isten királyságát + Jézus igazságát - minden hozzánk jön / befogadni a kegyelmet - Úr munkáit végezni - kegyelem megsokszorozódik - áldások megsokszorozódnak / kegyelem = ki nem érdemelt kegyeltség / odaszánt életet - Isten meg tudja változtatni / hűséges vagy - ha elvégzed a saját részedet / az igazi jutalmak - az örökkévaló jutalmak / helyünkre kerülve - Isten akaratát végezzük / különbség: valaki szava - vagy Krisztus Evangéliuma / tévtanítások (nikolaiták, gnosztikusok, tévé) - ki mondta? - kereszténynek nem lehet démona! / hallásból tapadnak ránk - ebből hit ébred / kapcsold ki a világot - ne hallgass rossz hangokra, emberekre / figyelj - mit engedsz be a szellemedbe / sok félrelegelés - gyomorrontás / utazáskor feltűnik - sok csecsemő gyülekezet / jó szellemi állapotban vagytok - kövessétek továbbra is Jézust / hatalmat kaptunk - minden a lábunk alatt - ördögöt taposd meg - menj tovább / indiai úton - ördögök előre elhagyták a terepet / ne beszélj az ördögről - ajtót nyitsz vele / Jézusról beszélj + a győzelemről / Gordon Lindsay - 6 hónapos csecsemőként - szolgálati ajándékot kapott / ajtók nyílnak - bemegyünk - senki be nem zárhatja /
141109 Az örök élet (Sandersné)
/ fiatalok felett ima / közösségünk a Sionnal / Hagin temetésén - örömrivalgás - hazaérkezett - Főpapon keresztül üzentek / jövőnk van azokkal - akik előttünk elmentek / csak azok fognak megállni - melyek örök alappal rendelkeznek / amiknek nincsenek igei alapjai (párkapcsolatok) - azok megrendülnek / ha ellátjuk a papi szolgálatunkat - akkor a királyi dolgaink is rendben lesznek - jól tudunk uralkodni, trónolni az ellenség felett / ha Sion hegyéhez járulsz - Isten azonnal megajándékoz / az örök élet olyan ajándéka Istennek - amelyet egyetlen más vallás sem tud felmutatni / egyetlen módon szerezhető meg - Jézus által / örök élet jellemzői - Szellem gyümölcsei (Gal. 5,22) / ha engeded megnyilvánulni az örök életet - nincs szükség a törvényre / örök élet megnyilvánulásai - Szellemi ajándékok (1Kor. 12,8-12) / a világ az ajándékokon keresztül - ismeri meg Istent / Isten eleve elrendelése - odaadja az örök életet - fiává fogad - felszabadulást hoz / örök élet az Atyánál volt - eleve elrendelés a Fia halála - ajándékként vedd az örök életet / mennyit érsz Istennek? - ár nagysága megmutatja / Jézust azért küldte - Atya üzenete: szeretlek és élhess! / atyák egrest ettek - fiak foga elvásott - ez a fiak bűnhődése a törvény alatt / Jézus megváltott a generációs átoktól - amikor Jézus fogait az ecet marta / Jézus uralta a halált - meghajtotta a fejét a kereszten - kilehelte a szellemét / Jézus méltósággal vett győzelmet - nem adatott a halál alá - ez alapján uralkodhatunk mi Őbenne /  nem a saját életünkből élünk - az örök életből élünk - megnyilvánulása miatt mások vagyunk / Jézus mennyből való - mi is, mert egy Test lettünk / mennyből valók vagyunk - csak itt a földön élünk - és az örök élet van bennünk / ÓSZ-ben keresték az örök életet - sejtették, hogy az élet többről szól / csak Jézuson keresztül van örök élet - örök biztonság - lüktet bennünk az örök élet / ahogy a szívbe kerül az örök élet - egy ismeret jön az Atyától - az a Jézus-tőről fakad - gyümölcstermés / gyógyulás = az örök élet megnyilvánulása - ha át tudja járni a testünket / ha az örök életet hordozod + kiejted Jézus nevét - úgy kell engedelmeskedni az ördögnek - mint amikor Jézus parancsolt / Jézus azért jött (Ján. 10,10) - túlcsordultig legyen bennünk az örök élet - ez győzedelmessé tesz / két akaratból - egyiknek meg kell halnia / saját akaratunk elől - az Úr félreáll - megéri az Úrnak engedelmeskedni / szavainkkal - útirányt váltunk /
141102 A Sion hegye (Sandersné)
SÍNAI HEGY: Isten keresett magának egy népet - hatalmas elhívással / Isten leszállt a hegyre - hogy beszéljen velük + megtapasztalhassák a szövetségesük erejét / Isten szólt - a nép meghátrált (ebben Isten szentsége és az ember elveszett volta látható) - visszautasították, ami nem jól esett Istennek /
SION HEGYE: az
"Úr erődítménye" - az Úr hegye minden hegy felett álló / Sionra emeld szemed - onnan jön a segítséged / Jeruzsálem legmagasabb hegye - Izrael legszentebb hegye / kiterjesztett értelmezése: Jeruzsálem városa, egész Izrael, mennyei Jeruzsálem / Sion lakótársai: Isten, Jézus, Krisztus Teste, angyali seregek, meghintés vére / az újjászületettek (fent és lent) - igaznak jelentettek ki, de nem vagy tökéletes - be vannak írva Sionba / fontos vagy az Úrnak - a kereszten rád gondolt - vére fölötted van / ártatlanul kiontott vér (Ábel) - felkiált Istenhez, az élet forrásához - ítéletet kér / Jézus vére azt kiáltja - te ártatlan (bűn nélküli) vagy - az Ő ártatlansága szólal meg feletted - mert Ő magára vállalta / a szent vér - örökké él + szolgálata van (bizonyságtevő a földön) /
ANGYALI SEREGEK: szolgáló szellemek - őrangyalok, harcos angyalok hatalmas erejűek / nagy szolgálatokat látnak el - támogatnak, segítenek - becsatlakoznak a dicséretbe / dicséretedre - ők olajozottabban dolgoznak / munkanélküli angyalok - munkába állítani / az Úr kirendeli őket - ha mi együttműködünk / figyelmeznek az Ige elhangzására (Zsolt. 103,20) - parancs jöhet: Úr szájából + szentek ajkáról / "Ő uralkodásának minden helye" = ahol Jézus nevében uralmat veszel /

141026 A megbocsátásról (Sandersné)
/ markaimban metszettelek fel (Ésa. 49,16) = bevésett, felírt a tenyerébe / szent véráldozat - eskü, vérszövetség - Jézus a kezét ráhelyezte az Atya tenyerére - te a kettőjük keze között - rejtve és védve vagy // elöljárónk szolgálata terjeszkedik - mi sátrunk is szélesedik // szolga - törvényt hajtja végre / mi Jézus barátai lettünk - Szellem szolgálatát kaptuk - megelevenítő erő // Mk. 11,23 a hit szaváról tanít - parancsolhatunk / Mk. 11,24 az imádság alapelve - szellemi fogantatás // ÓSz-ben - megbocsátás feltételhez kötött - ÚSz-ben feltétel nélküli a megbocsátás /  javadra mondja - engedd el - felszabadítja a feltámadás erejét / megbocsátás - alapkő / Jézus kifizette a teljes árat - kétszer nem lehet büntetést kiszabni - adósságod eltöröltetett - te igaz és szabad vagy / utánozd Istent - szeretete átjár - ne legyen elzáródás / a megbocsátás - döntés kérdése / meg nem bocsátás - méreganyagot hordozol - sátán prédája - terheket akaszt - kenet képes megtörni / megtört szívűeket - Jézus tudja meggyógyítani - az Igével végzi // tékozló fiú - kegyelemből visszafogadás példája / lecsúszott - felismerte - alázat kell a kiigazításhoz - kárhoztatás nélkül visszafogadta - atya vigadozott / ha Isten felé fordulsz - mindent odaad neked / Isten a teremtményéért felelősséggel tartozik - saját magáért eltörölte a bűnt - visszaszerezte a teremtményét // Jézus sem nyitotta meg a száját - az igazságos bíróra bízta / bízd Jézusra, a védőügyvédedre - ha nem szólsz - előbb kiderül az igazság / elegendő a fedezet - hogy meg tudj bocsátani /
141019 Az Igében élek
/ élj az Igével - a mindennapi életre adatott / Úr fennhatósága alatt - teljes a szabadságunk / Jel. 2-3. fej. - Úr figyelmeztet - első szerelmet elhagyták / uralkodj, királykodj - az ellenség felett / kiderül a Biblia igazsága - ha megcselekszed / ima után ha a tünet erősödik - most megy el - másik irányba mozdítani / felhatalmazást kaptunk - oldásra, kötésre / két véglet: hit vagy félelem / félelem - ellentétes a hittel / félelem - Igével legyőzhető / pogányoknak nincs szövetségük Istennel - mi az ábrahámi szövetségen keresztül kaptuk az üdvösséget / ami nem a világosságból fakad - ki lehet javítani - szólj hozzá hittel / ördög megpróbál - állj meg hitben - egyre könnyebb lesz az utad / ellenség megnézi - miben hiszel - ki akar szakítani az Igéből / különbség: Igét ismerni és hinni benne / magvető - tizedfizető fölött hittel adakozik / mag az Úrtól jön bőséggel - vetés céljára - királyság rendje a gyarapodás / mag mellé - ellátást is biztosít - az aratásig / különbség: magként jön vagy az ellátásodra / embereken keresztül jön az aratás - mértékét a vetésed határozza meg / fokozatok: először a kétszeresét várd el - utána a tízszeresét - majd a minimum százszorosát / le kell győzni: gondolatainkat + hústestünket - így tudunk elváltozni / Úr a legrosszabbakat elénk hozza - meríthessenek a gondolkodásmódunkból / Jézabel szellemisége - akik nem akarnak változni - újakat megzavarják - el kell távolítani őket / örök koronákat nyerhetünk - ha követjük a Szellemet / ismerd el - benned levő jókat (Filem 1,6) /
141012 Az ellenségnek nincs bennem semmije (Sandersné)
/ Igével találkozni - külön kegyelem / ÓSZ - tanulságunkra íratott meg - Eljövendő van elrejtve benne - rátalálva áldás / ÓSZ-i áldozatok Jézusra mutatnak - ÚSZ-ben felfedve / Bálák gonosz tervet szőtt - Izrael ellen / ha félelem jönne - csak azt szóljuk - amit az Úr ad a szánkba / Bálám betekintése - igazak halálába - elkerüljük a halál fájdalmát / Izrael törzsei - szent sátor körül - kereszt alakzatban sorakozott fel / ördög figyelem elterelése - ne tekints a keresztre - majd elnyel / Isten áldást parancsolt Izraelre - ellenség nem tudja visszafordítani - örökkévaló áldások / Isten nem látta - Izrael vétkét - mert a vérre tekintett / jobb szövetségben - nem látja a vétkeinket - áldozati Bárány vérére tekint / bűnhordozó megfizette az árat - hatalmas megváltás - szabadság, megigazultság, örömrivalgás / újonnan plántált ültetésed - élő vizek folyamaiban gyökerezik / aki áldja Izraelt - áldott lesz - Isten választott népe - onnan jött a Messiás / mi vagyunk a szellemi Izrael - Isten minket is megáldott - Ábrahám áldásaival + minden szellemi áldással / felettünk levő áldások - nem fordíthatóak el / hallj Istentől + értsd meg + hit cselekedet / Jézus rájuk lehelte a Szellemet - megnyitotta az értelmüket - értsék az Írásokat a Szellem által - számunkra is nélkülözhetetlen / kijelenteni az Ige hatalmával - az ellenségnek nincs bennem semmije /
141005 Az Úrnak napja
/ aki megtanul figyelni a Szellemre + szavára cselekedni - nagy hitben van / félelem rabságban tart - Szellem ereje képes megtörni / a bűn nem Ádámtól - az ördög kezdetétől van - Jézus eljött lerontani / Jézus elfoglalta a helyünket (helycsere) - engesztelés áldozata - Isten kiengesztelődött a világgal / aki átkerül a kegyelem Evangéliumába - szabaddá válik - be van írva az Élet Könyvébe + belépése van az új Jeruzsálembe / jutalom azoké - akik elváltoznak az Igéhez -  győzedelmeskednek / hiszünk a gyarapodásban - de még nem vagyunk készek fogadni - nem mindenki tudja kezelni / Isten célja - szövetség által alapította Izraelt / nem tartották meg a törvényt - szombat- és jubileumi esztendőt - 490 év ítélet - ebből 7 év van hátra / tetrád sorozat - Izraelnek jel - nekünk ébresztő / le kell telni a 490 év ítéletnek - Szentek Szentje felkenetik - Millennium 1000 esztendeje jön / a 7 éves megpróbáltatás - nem a Gyülekezetre vonatkozik / Gyülekezet véget ér - az elragadtatással / az igazak elragadtatnak (kirántja a helyéből) - Jézussal a felhőkön találkozunk / választottak (zsidók) - itt maradnak / első 3,5 év - 144.000 zsidó evangélista a földön - mi jutalmainkat vesszük át / második 3,5 év - itt nagy nyomorúság - mi a Bárány menyegzőjén / Messiás halála - Gyülekezet 2000 éve - antikrisztus lép színre / a 7 év végén - mi visszajövünk az Úrral - de ehhez fel kell mennünk / újjászületéskor - már elkészítik fent a helyet / mélyedj bele az Igébe - megtisztít - visszatükröződik / egyik oldalon a tiszta szellemünk - másikon a testünk - döntő, hogy a lélek melyik oldalra áll / annak a visszatükröződése leszünk - amire fókuszálunk / akik elfecsérelték a növekedésük idejét - elvesztett jutalmaik - örök veszteségek / rangfokozatunkat a földön tudjuk megszerezni - helyünket elfoglaljuk / Isten világosságává tétettél - hegy tetejére állítattál - kiragyogjuk az Evangélium fényét - fénynyalábok jönnek ki / Úr azt képes használni - aki odaadja magát / Ő annyira áld meg - amennyire lehetővé teszed /
140928 Az élet szellemi eredetű
/ az ember szellem - élete a szellemi birodalomból irányított / feladatunk felfejleszteni - ezt a szellemi életet / elmét megújítani - így Krisztusban győztesen élhetünk / Énok látomásai - utolsó idők két tanúja + mit jelent Isten fiainak lenni / angyalok kezében mérőzsinór - hitet + megigazultságok mérték / hit + cselekedet - eltárolódik a DNS-ben - része az ítéletnek / siker vagy kudarc - ezt az ismeretünk határozza meg / téves tanok kiszaggatása - hosszú idő / igazságot szóljuk - a kenet jelenléte bizonyítja / nagyobb kegyelemmel - többet tudunk elfogadni - gyorsaság jön az életünkre / Úr akkor tud használni - ha hitben és ismeretben felnövekszel / ismeretben növekedve - megsokszorozódva jön - a kegyelem + békesség/ epignosis = mélyebb tudás, meghitt ismeret - az ilyen kapcsolatból mély ismeret származik / a hit mélysége - tőled függ / aki elmegy - nem tudja megalapozni a szívét - az igazságban / Isten ad időt - megtérésre, változásra / Igére addig kell figyelmezni - amíg világosság nem gyúl a szívben / egyik jutalom - Isten eredendő világossága / az epignosis (igaz ismeret) megszerzése - változást hoz / bálványimádás - fösvénység + világ szeretete + saját életút / világi ismeret (akadémikus tudás) - elenyészik egy nap / a városkapun belülre kerülünk (Jel. 22,14) - ha kiképezzük magunkat az Igében / bálványimádás szegénységben tart - Szellem követése szabadságot hoz / gyülekezetből kimarad - világi hagyományokat követi - sokba kerül - szegénységbe visz - mert ott hiányoznak Isten alapelvei / langymeleg - Úrtól eltávolodik / Úr az ajtó előtt áll (Jel. 3,20) - mégsem figyelnek Rá / ami elvenné az időt az Úrtól - korlátozni, megszüntetni / ha ellentétbe kerültél az Igével - akkor nem az Úrtól hallottál / visszatérni az első szeretethez - pályánkat megfuthassuk / aki nincs a helyén - nincs a kegyelemben / hatalom és vezetőség felépítményt rendelt Isten - munkálkodj a gyülekezetben - rangfokozatok vannak - első sorokban legyünk / hűekre bízza az igazi kincset - felkenetés + szellemi ajándék - használd / elmebeli erősségeket - visszatartanak az előrejutástól - Isten Szelleme + Ige ereje képes lerontani / Isten királysága - vetés + aratás alapelvén működik - így jönnek az áldások / aura - szellemi légkör - személy vagy otthon felett / aki a tanításnak ellenáll - szelíden intsd - ez egy lehetőség a változásra / idővégi történésekről /
140921 A háromfajta bölcsesség 2.
/ többféle edény - aranyedények lehetünk - ha megtisztítjuk magunkat / Úr katonája nem elegyedik bele - a világ dolgaiba / elkülönülés a világtól -  erő is megadatik - sikeres szolgálat / odaszánás+akarat+idő - nagyobb életért / kegyelem megtanít - Istennek tetsző életvitelre / Szellem igazságra vezet - ne ismételjük a pletykát / hajlandóság: elmét megújítani + testet megöldökölni / elme kitisztítása - Ige megvallásával / aki megtisztítja magát - megszentelt edény lesz - használatra kész / szellemi csecsemőket - nem ken fel Isten / az Úr a házasságot rendelte - paráznaság a házasságon kívüli testi kapcsolat / a Gyülekezet - családelméleten alapul - férj+feleség / férj + pásztor vezetők - közléseket kapnak Istentől - amit a feleség nem / felkent vezetők hiányában - lemaradsz közlésekről / ami idődet elveszi az Úrtól - bálványimádás fogalma / ember teremtésének oka - 1. elvesztett angyali seregek pótlása, 2. Isten Fia testet ölthessen / Isten képére teremtettünk + hatalmat kaptunk - nem lesz hozzánk hasonló / szabad akarat - ne minden épít - Úr a szívünket figyeli - miként döntünk / világ dolgaiban nincs benne Isten - ellenségeskedés Istennel / újjászületés után - ó ember nyomai / kívánság édesget - figyelmet elterel - kísértésbe visz / ó embert levetni - új embert felölteni / visszatérni az első szeretethez - Urat jobban szeretni / Úrban van helyreállítás - Ige megvallásával / Szellem követése - jobb élet / Szellem megelevenít - testünket megújítja, életre kelti / életünk meghatározója - a nyelvünk / kezdetben szüleink szavai irányították az életünket - de saját kezünkbe vehetjük, megváltoztathatjuk / sorsunk a kezünkben - jövőnket az Igével meghatározni / elhívás visszautasítása - űrt hagy Isten tervében - másokat kell mozgósítani / prófécia: kerülj bele az Igébe és tölts időt az Úrral! / hűségesek - előmenetelt kapnak / ne korlátozd Istent - Ő képes afölött működni / kiváló KSZE szolgálatok - felkent képviselők / világ hamisítvány - nem tudják, milyen odafent /
140914 A háromfajta bölcsesség 1.
/ isteni hatalmasabb bölcsességét megszerezni - szívünkbe besulykolni / világi bölcsesség mulandó - elme (oktatási rendszer), érvelések - bolondság Isten előtt /
1. Sophia bölcsesség
- Isten mindentudása / újjászületéskor részesedünk ebből - működtetni kell / Pál tudta - hogyan merítsen és tanítson - a bölcsesség kútjából / elrejtett bölcsességet - csak a felnövekedetteknek tudja kijelenteni - ezért kell felnövekednünk /  ha Isten élete bennem van - akkor bölcsességben + dicsőségben járok / sikertelenség oka - nem tudják miként lehet - bölcsesség-ismeretté átalakítani / sophia alapbölcsesség - átváltozik sunesis bölcsességre /
2. Sunesis bölcsesség
- Isten dolgainak pontos megértése / képesség - tisztánlátásra, összefüggések felismerésére - tudja, mit kell tennie / ha folyton az Igén gondolkodunk - sikerre visz / Pál leveleiből - kijelentés, megértés / tanítások hallgatásával - épül ki a sunesis bölcsesség - magasabb szintre visz / élet dolgait - bölcsen tudod intézni / világból - nem nyerünk bölcsességet - elménket kell megújítani / sunesis nem a csecsemőknek adatik - azoknak, akik keresik Istent / időznünk kell e bölcsességgel - hogy jó döntéseket tudjunk hozni / Igében elmélyedés - út a sunesis felgerjesztésére /
3. Phronesis bölcsesség
- Isten teljes terve az életünkre - Úr terve csak ezen a szinten működik / a legmagasabb fokú bölcsesség - egy gondolkodásmód - rögzített mentális hozzáállás / ez előre meghatározza - miként fogsz reagálni / Igén elmélyedni - növekszünk a bölcsességben - uralja az elménket /
hit = Szellem kijelentésén való cselekvés / ördög füstje - megzavarhat - de le van győzve / phronesis gondolkodásmód - nem fog elszaladni - Hagin oroszlán álma / aki mindent meghallgat - összezavarodik / szabad akarat = hit + szeretet / Isten a hitet használja - azt küldi ki a hegyek elmozdítására / nem sok időnk maradt - phronesis bölcseséggel tudod / 2015.09.14. kürtölések ünnepe - 3x7 éves Smita átlapolás / könnyek - katasztrófa előjele / változások ideje - Úr új tervei /
140907 A törvény cselekedetei nélkül
/ a család és a gyülekezet - minden áldás alapja / a gyülekezet alapja - a házasság, család / férj vezetősége alatt - beilleszkednek a gyülekezetbe / pásztor vezetése alatt - növekedés - megkülönböztetni a jót a rossztól / Úr nem törvényt szabott - elmondta a növekedés mikéntjét / Isten akarata - gyülekezethez csatlakozni / kegyelemről tanítunk - törvény nélkül elveszettnek érzi magát a vallásos / nem sokan prédikálják - a tiszta páli Evangéliumot /  Evangélium = útvonal Isten erejének kiárasztására - Isten kegyelmének kijelentése - ami eredményeket szül / Pál vallásos rabbinak tanult - de a kegyelemről kapott kijelentést - az igazságot hirdette / a vallásos felépítményrendszer - nem az Evangélium / sokáig másfajta evangéliumban voltunk - igyekszünk gyorsan váltani / kétszeres átok - aki másfajta evangéliumot hirdet / a kegyelem Evangélium hirdetőire - kétszeres áldás / törvény megmutatta - saját erőből képtelen igazzá lenni / a megigazultság arra utal = Isten cselekedte / ki kell zárni - törvényt + kárhoztatást / törvényből - nem nyerhető hit / Isten a szívünkre írta az Evangéliumot - amire szükségünk lesz, beíratott - problémán a fejünkben lehet / a kegyelem Evangéliuma nem ad felhatalmazást - a bűn cselekvésére / erősítsük a hitizmainkat - ha teljes hittel rendelkeznénk, nem lenne szükség a hit ajándékára / Jézus megigazított - igaz módon állunk Isten előtt / Creflo D: bűn nem fogja leállítani - Isten erejét, szabadítását / ami leállítja Isten erejét - az a saját cselekedeteink / kegyelem = nem érdemelted ki / törvény alatt - azt kapták, amire rászolgáltak / kegyelem alatt - a ki nem érdemelt kegyelmet kapod / Isten a bűnös élet miatt nem vonja vissza tőled az erejét - mert már eltöröltetett / örökkévalóságban nincs idő - mi időzónában vagyunk - gyülekezeti kor vége / üdvösség = választ adni arra, amit Isten elvégezett - a kegyelem biztosítja ezt - el kell venni / kegyelem mellé - hitet is kaptunk / a bűn nem képes - eltörölni a megigazultságot / törvény alatt - engedelmeskedni kellett / ÚSZ-ben - válj azzá, amivé tétettél / kegyelmet bőségben venni + megigazultság ajándékát megragadni = uralkodni tudsz / Igét tévesen hasogatja - vallásos zűrzavar / új teremtésekben - benne van az agapé / önzőség - a szeretet ellentéte - ebből fakad legtöbb bűn / szeretet ad - önző elvesz / Isten a szeretetet - mi a Szeretet leszármazottai vagyunk / a szeretet tiszta - felemeli és megáldja a másikat / kegyelem tanít és változtat meg - nem kell kioktatni, mit ne tegyen / a hit - szeretet által munkálkodik / megigazultság = a hit és a szeretet cselekedeteit tesszük - ami a bensőkbe helyeztetett / Isten igazzá tett Krisztusban - én elfogadtam a megigazítás ajándékát / elménket megtisztítani - törvénytől és bűntől / meghívás a Bárány vacsorájára - Krisztus menyasszonya + mások / minden bűn Jézusra lett terhelve - fel kell hagyni a bűn megvallásával / az ellenük szóló kézírás - fel lett szegezve - akkor hogyan számíthatnák azt be nekünk újra? /
140831 A hívők új parancsolata
/ Istentől - hitből-hitbe kapunk / ateisták - nem akarnak vallásosak lenni / arra lettünk teremtve - személyes kapcsolatunk legyen Istennel / elektronikus világ - zaj uralja - elveszi az időt a növekedéstől - nincsenek alapok / kenet kétféleképpen működik - éber vagy aluszékony az ember szelleme / ausztrál álom - magyarokra óriási hullámbecsapódás - mozduljanak nyugat felé / Góg és Magóg előkészületei - megtörni a háborúk erejét (Zsolt. 46,9) / antikrisztus - föld mélyéből jön / felkenetésben részesülők - jó helyre kerültek / Úrhoz tartozol - letetted a saját életedet / ha nem a helyeden vagy - Úr foglalkozik veled - súlyos ítéletek / igazságot kell hallanod - hogy Isten felkentje lehess / Úr meg fog áldani - csak elsőként keressd Őt - kötelezd el magad - minden megadatik / szeretet törvénye alatt - szeretet adakozó - nem bűn / képesek vagyunk szeretni az elveszetteket - örök életre, Isten természetére van szükségük / újjászületéskor - egy szellem lettél Ővele - ez vissza nem fordítható változás / rossz gondolkodásmód - börtönbe zár / megújított elme - örömteli élet / szeretetben járás - egyedüli mód a növekedésre - hit üzemanyaga a szeretet / Lót felesége - megszegte az Úr szavát - azonnali ítélet / Ábrahám nézi a pusztulást - nincs rá hatással - számára nem volt tiltott / azt kell tennünk - amit Isten mond - ami a szívünkbe íratott / kétféle bűn: 1./ nem járunk szeretetben, 2./ nem tesszük meg, amit Isten mutat / hústesti élet - előbb hazaköltözhet / kívánság megtagadása - világ csak az eredeti utánzata / akik nem követik a Tanítót - mi lesz a dicsőségükkel, jutalmukkal? / test megfegyelmezése - pályánkat megfutni / maradj az Igével - Őérte élj - kövessd a Szellem vezetését / aki megérti a kegyelem üzenetét - szabaddá válik / törvénytől - nem növekszik a hit /
140824 Elévült törvény - új parancsolat
/ Mát. 5,34 helyesen - hamisan ne esküdjetek (hazudozás, megtévesztés) / Messiás alá tartozunk - nem a mózesi törvények alá / a világ a törvény alatt él - gyülekezet nem - ezért nem beszélünk a bűnről / meghívást kaptunk a kegyelem trónja elé - még ha rosszat cselekedtünk is - el kell venni az irgalmat / tanítások hallgatása - alapot ad / igazságot + kegyelmet tanítjuk - nem kell másfelé szaladni / ajándék a kijelentés - újabb megértések jönnek / tanításfajták: nem tartalmaz igazságot, részben igaz, teljesen igaz / bűn - a vallásos elméjében / testi gondolkodás - Isten ellenes / szeretet törvénye - magasabb szintű - szívünkbe íratott - úgy szeressünk, ahogy Jézus / Gal. 5,14 a törvény alattiakra vonatkozik - törvény alapja: Szeresd az Urat + felebarátodat / levetkőzni az ó embert - felöltözni az új embert / vizsgáljuk meg magunkat - ne erkölcstelen életet éljünk (2Kor. 13,5) / szexuális bűnökkel foglalkozni kell - üdvösséget nem kérdőjelezi meg - de korlátozza az előbbre jutást / Jézus figyeli - összeházasodnak-e vagy sem - idővel meg kell változni / aki a Tanítónak ellenáll - nem növekszik szellemben / világban élők - miért nem működik a kegyelem? - miért nem tudok férjhez menni? / Úr képes megváltoztatni - kezébe venni az életünket, hogy igazul éljenek - változás olykor szenvedéssel jár / gyermekek fenyítése - ellenszegülő természet / test kívánságai kísértenek - Úr odaadja a kimenekedést / újítsuk meg az elménket - ne a világhoz hasonuljunk / figyelmünket az odafelvalókra - meghatározza a szív állapotát / minden a javunkra van = ehhez a Szellemmel meg kell öldökölni a test kívánságait + követni a Szellemet / ki fordulhat ellenünk? - ki képes vádat emelni ellenünk? /
140817 Való igazság
/ üdvösségünk - Ábrahámi szövetségen keresztül / Krisztus hozta - nekünk a kegyelmet / újjászületés - megváltozik az élete - ha a hústestet alávetésben tartja - aki nem, azok elhagynak / ördög törekvése - gyülekezetből kiragadjon / Szellem nagymértékű ajándékosztása volt - Szellemmel és erővel kent fel - fölénk került (ráugrott) / összes gyógyító kenettel felkent szolgálat - egyetlen USA gyülekezetből jött elő / lépj be a rendelt helyre - Isten használni akar / zsidók két irányzata: írott törvény (haszid) + szóban terjedő törvény (takkanot) / haszid irányzat - elfogadja a Messiást - de buzgók a mózesi törvényekben is / emberi rendelések által - elveszítik az Ige erejét / mi egy új szövetséghez tartozunk - kegyelem alatt vagyunk / hústest gyengeségeit - kegyelem által tudjuk legyőzni - Ige sikerre visz / kétféle működési rendszer: világ (Mammon) + Isten - választanunk kell / első helyen keresd Istent - mind megadatnak, hozzáadódnak (Mát. 6,33) / Úrban bízni + terveit követni - ők növekszenek szellemben / kegyelemben felnövekedve - szabaddá válik a test cselekedeteitől / kegyelem alatt - Isten feltételezi - ellen tudunk állni a test kívánságainak / Isten törvénye - szívünkbe íratott - "Én útjaimon járjanak, hogy valóban, igazán az én népem legyenek" (Ez. 11,20) / ha ellene teszünk - megpecsételi a lelkiismeretét - érzéketlenné válik, nem hall az Úrtól / Szellemnek engedelmeskedj - állj ellen a testnek + világnak - világ ellenségeskedés Istennel szemben / ha megállunk a test kísértésével szemben - alkalmassá válunk Isten magasabb áldásaira / el kell különülnünk azoktól - akik nem jót hoznak ki belőlünk / újjászületett hívőknek - nincs bűnvallás / el kell ismernünk hogy a kegyelem hozzánk tudjon jönni: Úr megbocsátott + nem emlékezik rá / amikor elvétjük - szükségünk van a kegyelemre / bátorsággal járuljunk a trónhoz - irgalmasságot + kegyelmet + segítséget nyerjünk a test legyűrésében / elkülönülés + ellenállás - szellemi növekedést hoz + örök jutalom jár / Szellem kivezet a kísértésekből - győzelemre visz / ÓSZ-ben Isten elvárta az engedelmességet - ÚSZ-ben elvárja az Ige cselekvését / azzá válunk, amit eszünk - ha Igét esszük: részünkké válik, életet ad, romolhatatlan magból születtünk /
140810 Nem erővel, sem hatalommal (Sandersné)
/ Úr munkái és világosságának terjesztése - csak a Szellem erejével + Krisztus hatalmával eredményes / áldanunk kell az Úr munkáit - akadályok megsemmisülnek / Jézus megvetette a ház alapjait és bevégzi - amit az Úr rád bízott, be fogod teljesíteni / új templom épül - élő kövekből - ennek részei vagyunk - amikor elkészül - elragadtatás jön / akik csúfolódnak - végül örvendezni fognak / kihívásnál emlékezzünk - a győzedelmes Névre - megállsz / Isten hajlékot keres a földön - ez a Gyülekezet / templom célja - imádat édes illatként felszálljon + hatalmának kiárasztása / kétféle lakozás: 1. mi Őbenne az újjászületés által - én a mennyben vagyok elrejtve Őbenne + 2. Ő énbennem - Atya pedig énbennem van elrejtve / hatalmának pálcáját kinyújtja - hatalma érvényesül az életünkben / feladatunk hirdetni az Evangéliumot - ami Isten ereje / szelídséggel szólod az Evangéliumot - Isten ereje működésbe lép, munkálkodik / Szellem győzi meg a világot - szívek megdobbannak / ne bántson, ha nem fogadták - részedet megtetted / ahol kihagyják a Szellemet - nem ismerik el a Szellem keresztség fontosságát - ott hiányzik az alapkő - nem adnak helyet - nem működik / Isten rendelt akarata - Jézust betegség zúzza össze - hogy megváltott lehess / Jézus tovább él a hívőkben - így hosszabbítja meg napjait / Jézus legyőzte az ellenséget - meghagyta, hogy uralkodjunk - Ő általunk uralkodik a földön / hatalom érvényesítése - ki kell jelenteni - parancsolni, hogy távozzon / Jézus mennyei ábrázatát (ikon) - hordjuk a földön - Őt képviseljük - Jézus kell látniuk / küldetés teljhatalommal - Ő életét hordozzuk - kézrátétellel élete árad /
140803 Az elme megújítása
/ Péld. 10,22 - az Úr áldása az gazdagít / újjászületés után - bekerülni a rendelt helyre - Úr használni akar / Danny tanításainak két fő területe: az elme megújítása és a hívők hatalma / ahogy megújítjuk az elménket - növekszünk szellemben - magasabb helyre kerülünk / lelkünknek egy megújításon kell átmenni - ezt nekünk kell elvégezni / az újjászületést Isten munkálja bennünk - ezt követően fogadható be a Szent Szellem / ne hasonuljuk a világhoz - változzunk el az elménket megújítva / érzelmeinken úrrá lenni - elmében az erősségeket lerontani - ezt követően jelenik meg a kívánság, az Úr terveibe belépni / kívánni a Ige tejét - ezen növekszünk - egy szellemi fokon tud Isten felkenni / világban levő dolgok - nem Istentől származnak / Jézus ma - Gyülekezeten keresztül uralkodik / Isten igazságává tétettünk Krisztusban - Ő foglalta el a helyünket - elfogadni az Ő munkáját / Ábrahám újjászületés nélkül nyerte az áldásokat - mi újjászülettünk + Isten természete + Szellem gyümölcsei / beoltott Ige átalakít - lelkünk üdvösségét hozza / Igében - rétegekben van a kijelentés / haldokló bizonysága - tűz átjárta / szellemünk megtermi - amit bevetünk oda / védelmi falakat - Szellem lerombolja, kitisztítja / imakonferencián - magasabb szintű tanítások / mi sötétségben születtünk - eredendő világosságot kínálja - aki visszautasítja a megváltást... / angyalok az eredendő világosságban születtek - nincs számukra megváltás / ne engedd - szívedet bármi megtörje - menj tovább / hitetlenek - elméje elvakult - nem látják a világosságot / ezért fontos az elme megújítása - időzni kell az Igén / Krisztusba kerülve - Isten tervei lépnek életbe / felnőtt korúság = jó és rossz megkülönböztetése - csecsemő ere nem képes / mennyben ráébredünk - nagyobb hatalom adatott, mint álmodnánk / Jézus megjelenésére várunk / Énok megkülönbözteti: választottak + igazak / választottak - földön fognak uralkodni / igazak - új Jeruzsálemben fognak uralkodni / kókusz olaj, zsír - felépíti a testet /
140727 Kiálts az Úrhoz! (Danny Pollock)
/ Zsoltár 91 oltalma / események mögött munkálkodó szellemek megkötése - rossz portálok bezárása / egyetlen csoda - felébreszti az embereket / Bartimeus Jézus közelségében ült - lehetőséget adott a gyógyulásra / vérfolyásos - Jézus közelségébe küzdötte magát / hallott Jézus felől - remény és hit ébredt a szívében / hit azt mondta - menj és érintsd meg - meggyógyulsz / csatlakozott a tömeghez - mondogatta magában: ha megérintem, akkor meggyógyulok / hit kiárasztható: cselekedettel + szólással / átfurakodott - hittel megérintette - elfogadta az erőt - meggyógyult / Bartimeus kiáltozott - Jézus, Dávidnak Fia = elismerjük a királyságát és képességét / tudni kell - ki Jézus + mire képes? / ha pozícióba helyezed magad - Jézus közelségébe kerülsz - lehetőség eljön hozzád / ha kiáltasz Istenhez + többet akarsz Jézusból - kritikusok megpróbálnak leállítani / el kell döntened - kire hallgatsz? / ha első kiáltás eredménytelen - újra kiálts fel / Krisztussal ülünk - legmagasabb hatalmi helyen - ördög alattunk / ha elszánod magad egy csodára - nincs semmi, ami elnémíthatna / vak egyenruhája jelképezi - életvitelét, gondolkodásmódját / Jézushoz menet - levetette és ledobta - régi életvitelt maga mögött hagyta - új életstílust vett fel / követni kezdte Jézust - új örökségbe lépett - ezt a szabad életet kínálja Jézus / imádkozott egy balesetesért - legközelebb nem kért újra imát - befogadtam a kenetet, az benne van és a testemben mindent tökéletessé tesz! - ne nézz a tükörbe / aki térdprotézisen gondolkodik - a kenet nem fog segíteni / kézrátételkor - elfogadom az erőt - meggyógyulok / elménk elterelése - hallja az Igét - miközben szóljuk / világi elfoglaltság - besűrűsödnek a dolgai - hiábavalóság időfecsérlés / házi csoportok pásztor nélkül - nem vezet sehová /
140720 A hívő hatalma (Danny Pollock)
/ Isten azokat keni fel - akik használni is fogják, amit ad / Úr megjutalmazza - a kemény helyen megállókat / ahogy szorgalmasan növekszel - változik a kenet / Úr akarata - légy gazdag - támogathasd a gyülekezetet / gyülekezetbe járni - fej nélkül nincs vezetés / vezetőség - rávesz a munkálkodásra - felkent vagy, elhívásod van / újjászületéskor hatalmat kaptunk - Szellemmel megkeresztelkedve jön az erő hatalmas áradata / különbség a hatalom és erő között - rendőr (hatalom) és kamion (erő) példa / mi kitűzőnk: Jézus neve - hatalmunk alapja: kik vagyunk Krisztusban / ígéret földje Kánaán - birtokba kell venni / Jerikó falai - jelképesen a problémák / Isten ereje lerombolta Jerikó falait - ugyanez képes lerombolni a problémáidat / vegyétek be Jerikót - Isten utat nyit / kürt = győzelem, hit, elengedés üzenete / lásd - Isten a kezedbe adta... / analfabétára gép ráesik - gerincsérülés - 10 évig elzárva - Bibliát megérti - meggyógyult - legjobb angol tolmács / Isten gyermekeként lásd magad - mennyei helyeken ülve / hatalmi pozíció a harmadik égből - Jézus magasan felette - ördög jóval alatta, a második égben / Igémben maradtok = bensőséges ismerethez jutsz - kijelentés szabaddá tesz / kiküldéssel együtt jár - felruházott hatalom: prédikálásra, üdvösség hirdetésére / hatalmat venni = szólni kell a problémához - nevén kell nevezni / bár a földön élsz - harmadik égbeli lény vagy - ördög a lábad alatt / hitben szóltál - el van végezve /
140713 A gyógyulás bibliai útjai
/ Jézus szólta: Atya (Szent Szellem) bennem - Atya a mennyben / Atya mennyben -  Jézus mennyben - Szent Szellem földön van / démonikus világ tudja - le van győzve - te tudod-e? / közlés: Szellem + angyalok által / Isten szellemi házat épít - kötelékek által - be kell illeszkedni a helyünkre / evolúció egy megtévesztés - ellentmond Isten alapelveinek - tagadja a teremtést / Úr őrállói a földön - ők a föld pajzsai - Úr használja a hitüket - megoltalmazza a földet / ima megtartja a beteget - Úr felsegíti - bűneink már eltöröltettek / Jak. 5,16 ellentmondás - ha már megbocsáttatott - miért kell bűnvallás? / Hagin 2003-as tanítása - ne gyakorold a bűnvallást - gyülekezet romlására lenne / hívő megharagudott - bujtogatott - megbetegedett - hívta a véneket - elismerte önzőségét - elfogadták megtérését - megkenték olajjal - Isten helyreállítása - meggyógyult / félreértelmezik a bűnvallást - sehol nincs megírva a bűnvallás - hiszen megbocsáttatott / törvény alatt - zsidók megvallották / mi elismerjük - kegyelemből megbocsáttatott - elismerjük, amit az Úr értünk tett / egység imájával- helyzeteket törünk meg / egybegyülekezve - egybefogjuk a hitünket / Creflo tünetei - elszigetelte magát a világtól - Igén meditált / Isten akarata - gyülekezetbe járás - ott erővel jelennek meg az ajándékok / Lilian doktornő - hitotthon - haldoklókat vitték oda - olvassák és szólják az Igét mindaddig - míg gyógyultan kelnek fel / amikor a szellemünkben megvilágosodik az Ige - akkor a testünkben megnyilvánul a gyógyulás / gyarapodás kulcsa - állandóan jól megy a cégem - Norvel Hayes beszélt a szállodához / gyógyító sorban - kézrátétel - testnek parancsolunk - Jézus nevében gyógyuljon meg / magzat nem mozog - szóltak a babához - élsz a Jézus nevében - újra mozgott /
140706 A kenet 3.
/ kihirdetjük az Úr dicsőségét - hit által / kiáltás hangjában - erő van / tanítással nem nyerhető meg a világ - ehhez kenet + Szellem ajándékai kellenek / szellemi vakságot megtörni - ki kell hirdetni az Úr dicsőségét az elveszettek felé / kenet bennünk van - útjainkon a dicsőség kiárad - közelünkben szabaddá teszi / Úr akkor tud használni az ajándékaiban - ha nem érintjük a dicsőséget + pénzt / ajándékok megnyilvánulásához - próbákon kell átmenni / gyülekezetbe járás = Isten akarata / egységgel is képesek vagyunk a világot megnyerni - ha nem harcolunk egymás ellen / Jerry egyenként szolgál - motorosok felé / angyali fények / Jézus felkenetése - Isten jóságával (dicsőségével) / kenet - Isten jóságát hordozta - Úr jelenléte cselekedett / Isten drága felkenetése - bennünk van / Isten szeretné - felnövekednénk + követnénk a Szellemet + Igével táplálkoznánk / vezetéshez szükséges kenet: családapa + hivatalok / főnök: ne gondolkodj - azt tedd, amire kérlek / vezetőség - szellemi elrendelés / az elhívott pásztor - maradjon a helyén - hibái ellenére - függetlenül a nyáj véleményétől / uralni kell - érzelmeinket + gondolatainkat / nyájtolvaj - akik elmennek - kötésbe kerülnek - nem növekednek / ha nem figyelsz - Szellem nem mutat semmit / felkenetést - keresni kell / ha nincs működésben ajándék - prédikálj + imádkozz értük / gyógyulás elveszíthető - ördög kilopja az Igét / Jézusnak megengedte - testet öltsön / Isten terveibe kerülni - izgalmas élet / Isten nem vonja vissza - elhívását + ajándékait / örökséget tartogat - nem kell kiérdemelni / saját részt elvégezni - pokoltól ment meg másokat / Elizeus ökörrel szántott - elöl ment + szívósság / kemény talajt - Szellem tudja feltörni - ehhez Igét, dicsőséget ki kell jelenteni / korai ébredés - erős kenet - szórakozó helyek bezártak - ez senkit nem érdekelt / angyalok utadba hozzák - nyitott szívűeket - szólítsd meg / működjél, terjeszkedjél - gyülekezetek fogjanak össze /
140629 A kenet 2.
/ találkozás a pápával - Igét teszik az első helyre - egységnek kell jönni Krisztus Testére / az Igét használni kell - a szellemünkből jön elő / 9 szellemi ajándék - bármelyik hívőn keresztül - bármikor megnyilvánulhat - ahogy a Szellem akarja / bukáshoz vezet: dicsőség érintése, visszaélés a pénzzel, kevélység / aki odaszánja életét - Úr nagyobb mértékben használja / szolgálatoknak - növekedési fokozatai vannak / helytelen - magunkat előléptetni / Úr adta a kenetet - Őt kell elismerni / elragadtatáskor - szolgálati ajándékot + Szellem ajándékait elhagyjuk / Jézus megmutatta az Ő dicsőségét - az Átváltozások hegyén / elragadtatáskor - mi dicsőségünk elő fog ragyogni - az adja a mennyben a besorolásunkat / rangfokozatot meghatározza - itt a földön milyen szintre növekedtél - ez meghatározza a szolgálatot és életet a mennyben / a földön dől el - miként kezdünk a mennyben / aki rendszeresen jár gyülekezetbe - meglátszik rajta a dicsőség / dicsőség mértéke különböző - ezért növelnünk kell - Ige világosít meg / Isten teljes dicsősége - Igében van / Úrban felnövekedni - Igén keresztül lehet - nagyobb hatalmat ad / sötétségben születtünk - hamisítványok világa ez - a rászedett hívők is a mennyben lesznek - de nagy veszteség éri őket - nem tudják megmutatni a földön megszerezhető dicsőséget / figyelni kell - egót, kevélységet - kenetet tévesen is lehet használni / ellenszegülésben - felkent nem növekszik / Szellem követésével - szolgálatban magasabbra jut - világtól elkülönülten élni / kevélyek - saját útjukon mennek - megtagadják a Szellem követését / Saul visszautasította az Úr szavát - nem pusztította el a génmanipulált egyedeket / zavar a szellemi növekedésben - helyüket elhagyják / tudás fitogtatás - félrevezeti a nyájat - elviszi a helyükről - magát is megtéveszti - sok dicsőséget veszít / Igével harcolnak - elmennek + felkentek ellen fordulnak + toboroznak / Úr szólt: ne bántson ez téged - hamarosan megítélem / nem torzítjuk el Isten Igéjét - hogy előnyöket nyerjünk / szolgálók ítélete - milyen dicsőségszinten van a nyáj - Test szellemi szintje alapján / Jézus ajándékokat bízott ránk - általunk működnek / a nagy "én" - varázslásba jut - önzés mellőzése / helyes: úgy hiszem, a Szellem így vezet... / kemény helyen - jutalom a megállásod szerint / Úr kelyhe - Úr haragjának pohara / utolsó időkben nincs helye - saját fejünk után menjünk - veszteség, bukás jöhet / helyükhöz hűeken - dicsőség ragyog / Úrral szorosabb közösség - nagyobb dicsőség / több Ige benned - nagyobb a dicsőség - ez határozza meg a mennyei helyedet / dicsőségben való növekedésnek - nem lesz vége / szükségünk van együtt maradni -  együtt teremjünk gyümölcsöket / özönvíz volt - tűz jönni fog / Úr használni akarja - a gyülekezeti Testet /
140622 A kenet 1.
/ KSZE Biblia - pontos fordítás / UFO-k felett hatalmunk van - ördög legyőzetett - Szellem kardját forgathatjuk / ördög tudja hogy "meg van írva" - de kíváncsi arra, hogy te is tudod-e? - ezért megpróbál / kenet igát tör - felkenteket használja ebben / Igében lakik - világosság, kenet / betegség igáját - Szellemmel és erővel való felkenetés képes megtörni / ha tünet visszajön - dorgáld meg - el kell távoznia / Ige szellemi eledel - naponta táplálkozni / nyitva hagyott ajtók - hibrid lények - csillag állások / Istentől kell tudakozódni (Ésa. 8,19) / ördög megtévesztései - kísértet módjára / kísértetek - nefilimből származó hibrid lények - nem lesz feltámadásuk / fenevad bélyegét felvevők - tűznek tavába vettetnek közvetlenül / hit cselekedetei - Ige gyümölcsöt terem, ha élünk vele / hit szép harca - mi nyerünk - mert Igén kitartunk / semmi kihatással nincs rád - rák, vegyi anyag, szennyezett étel (Mk. 16,18) / Ige a hasznunkra van - ha alkalmazzuk / ásványok fontossága - 15 éves tartósított szendvics - Szellem vezet étrend változásra / Sanders pásztort - Úr eltranszportálta - világ másként reagál / angyalok védelmeznek - megvallott Ige alapján cselekszenek - állítsd munkába őket / üdvösség = szívvel hinni + szájjal megvallani - kormányt kell váltani / első üdvösség - utána Szellem befogadása / kegyelem - változtat meg / megigazulás - nem saját erőből - úgy menni Jézushoz, amint vagy / Jézusra összpontosítsunk - megoldás ott van / Isten királyságának nacionalistája / kiengesztelődés = más kategóriába helyezett - helycsere Jézussal / Jézus eljött - örömteli életet élhess (Amp.) / Jézust Szellem vezérelte - aki választ adott rá - Isten cselekedett / miért nem nyilvánul meg? - megvallás nem elég egyszer / ha megvallásra semmi nem történik - mondd csak tovább/ ha Igét vallod - hited összhangba kerül az Igével - megvallásban kitartás, öröm / gyógyultra nevette magát - Stan és Pan filmeken / szomorkodásban - nincs hit / megvallásnak be kell kerülni a szellemünkbe - egyre nagyobb hit épül ki a saját szavaidban / zúgolódás - nem fogadta be a szívébe / ha elfogadja - cselekedetei azzal összhangba kerülnek / hegyek elmozdítására - Isten hitet küld / ember centrikusnak lenni - Úrhoz vezetni / hit ébresztése másokban - bátorítással /
140615 Szellemi ház
/ helyi gyülekezet - Isten akarata a beteljesedésben / szeretetben járó - nem akad fenn a másikon / nem tökéletes emberek - igyekeznek a tökéletesség felé / aki rendszeresen gyülekezetbe jár - megújul szellemben, impartálásokat kap - buzgóbbá, égő szívűbbé válik / dicsőséges vagy - mert impartálást fogadtál / ne hagyjon el - lelkesedés, buzgóság / izzon a szellemed a szolgálatra - így tud áradni az Úr élete - ezt fel kell gerjeszteni / megvallani - Szellem megeleveníti a testünket - az életet aktiválja bennünk - helyreállítja az életfunkciókat / Ige tisztító hatású - Úr lámpása világosságot ad / belső ember megújult - lélek folyamatosan újul / szellemi áldozat - hústestet alávetni Istennek / kereszténység koncepciója - helyesen hiszel-e? / bűn cselekedete - nem befolyásolja a megigazultságot / nem fognak gyülekezetbe járni - meghallgassák, mennyire rosszak / Isten gyilkosokat kent fel - Káin, Mózes, Dávid, Pál / úgy változnak meg az emberek - ha kegyelembe mennek be / kegyelem tanít (nem a bűn prédikálása) - megtagadni a testi dolgokat / kegyelemnek van meg az ereje - megszabadítani, életet adni / zsidók: törvény alá kerültek - pogányok: Isten nélküliek / pogányként - soha nem tartoztunk a törvény alá / Jézus jövetele - zsidókat felszabadítsa a törvény alól - pogányoknak új szövetséget adjon / törvény alatt létezett - bűnök megvallása / mi megváltást kaptunk - bűn törvénye alól / nem a bűnt kell megvallani - Igét kell megvallani: köszönöm, hogy minden bűntől megtisztítottál, én ezt elfogadom! / 1Ján 1,9 megvall = elismerem és köszönöm, hogy bűnbocsánatot nyertem! / törvény vége a Krisztus - igazzá tétettünk Krisztusban - elfogadni / mi a jézusi hit alatt vagyunk - törvény alattiak átok alatt élnek / gazdag ifjú - nem volt hite Igén cselekedni - kölcsön adni az Úrnak / törvény a cselekedeteket követeli - Krisztus mindent elvégzett értünk / bukott angyalok - tudást hoztak / ördög időkeretbe zárva - ítélet sújtotta / bukott angyalok - ősfényben teremtve - nincs számukra megtérés / számunkra van megtérés - sötétségben születtünk - átkerültünk a világosságba / közel az idő - zsidók jeleket kapnak - mi Szellem által tudjuk / örök életet - meg kell tudni nyilvánítani a testünkben - el kell fogadnunk /
140608 Pünkösd napja
/ Jézus a feltámadást után 50 napra - átadta a Szent Szellemet + annak megnyilvánulásait - első alkalommal történt - történelmi jelentőségű / ellenállni az ördögnek azt is jelenti - az 5 érzékszervünk jelzéseinek is ellenállni - az alapján járjunk, amit Jézus mondott / Istennél nincs gyógyíthatatlan / hitben járni - elhatározás kérdése / két alapvető dolgot hinni: Jézus elvégezte a munkát + ördög létezik / hiba - nem készítik fel magukat a hitharcokra / szívet megalapozni az Igével - ehhez egyetlen igevers elegendő - kincs a szellemünkben van beépítve / az ördög + hústest - hazugságokat suttognak / sok hang van - a helyesre kell figyelni, ami az Igével megegyezően szól / problémát okoz - nem állnak ellen az ördögnek / nem Jézus a probléma - Ő elvégezte a megváltást / az Ige beépítve a szívbe - átváltoztatja a szellemünket + testünket + gondolkodásmódunkat / az örök élet + a Szellem befogadása után - élő víznek folyamai ömlenek a bensőnkből + nyelveken szólunk titkokat / hit szép harca = ördögnek Jézus nevében parancsolni, távozzon - hitben állandóan ellenállni - hálaadás előre a szabadulásért / Isten meghallgat + megválaszol - az ördög tolvajkodik / ne menj vissza a hitetlen közegbe - el lehet veszíteni a gyógyulást / ásványi anyagok pótlása segít a testnek - de a testet az Ige változtatja meg / gyógyulást megszerezni - majd megőrizni a Szellem segítségével / hit bekapcsolódik - Szellem mozdul - velünk együtt ragadja meg a problémát / szellemünket kiképezni - Szellem követésére / képesek vagyunk megváltoztatni, feltámasztani helyzeteket - olyan hívőknek kell lennünk, akik változásokat tudnak előhozni! / gyógyulást el kell venni - nem mindig azonnal megy végbe - Ezékiás 30 napra gyógyult /
140601 Sok hang van kint a világban
/ ellenállni az ördögnek - elfut, elmenekül / rák okai: ásványok hiánya, ördög, bukott angyalok - ördög másik "házat" épít a testben - ez elpusztítja az eredeti sejteket / RNS kommunikáció a sejtek között - ördög megzavarja ezt - téves jelek a sejtszaporodásra / ördög által épített "házat" elátkozni - nyomelemeket pótolni / termőtalaj elszegényedett / ahol nincs orvos és elektromosság - nincs rák / kemoterápia nem gyógyít - gyógyszereknek mellékhatásai (Alzheimer) / gyógyulás feltétele: ellenállni az ördögnek - RNS kommunikációs rendszert rávenni a helyes üzenetre / Ige orvosság - vessük alá magunkat az Igének / gabonafélékben levő glutén káros - a koleszterin csak figyelmeztető lámpa - kukoricaliszt egészséges / reumás tüneteket - parazita okozza - Jézus nevében elpusztítható / antibiotikumok hatékonyak - többi gyógyszer nem gyógyít / tünetek esetén - elménk figyelmeztet - harcolni, megdorgálni, elparancsolni / gyülekezetbe járni - Igével táplálkozni - szellemi kenyér megtanít - egészségesen élj / bukott angyalok kiestek a helyükről - szent angyalok velünk munkálkodnak / génmanipuláció célja - jézusi vérvonal tönkretétele - csak 8 fő maradt tiszta / elme megújítása egy folyamat - lerontani, ami az Igével ellentmond / Igét elfogadni - szívünkbe plántálja - ennek van ereje a lélek megmentésére (AMP) / gondolkodási mód meghatározza - mi jut le a szívbe - mit terem ott / szívbe beépített Igén - képes vagy megállni - hálát adni / egyetlen áldozat - dicséret áldozata / Péter láncokon sem aggodalmaskodott - angyalok képessége - imára válasz / hit = elköteleződés + nyugalom / hit - látja a választ / rókafiak kártétele - ellenállni / naponta háromszor - hatalmi hangon - ördög képébe mondani - miben hiszünk / ami nem Isten Igéje - megnyit egy ajtót - sötétség erejét hozza / Szent Szellem nélkül - nincs sikeres keresztény élet / külső hangok / külső hangokra - ajtót bezárni / belső bizonyosság, hang - meghallására kiképezni - világosság jön - lehet növekedni a vezetés vételében / nyelvek imája - szellemünkből szól - folyamok a bensőnkből / Szellem bennünk lakozást vesz - eggyé válik, elvegyül a szellemünkkel / Úr gondot visel - ha hozzá fordulsz / Isten Igéjében levő élet + Szellem árad bennünk /
140525 Ellátásunk forrása
/ elragadtatás után - nem lesznek szellemi ajándékok - de a Szellem itt marad az újjászületés miatt / 7. évre kialakulnak az életminták - életre kihatással lesz - helytelen képek átprogramozhatók a bibliai DNS-el / ami beivódik - minta lesz - látás visz a célhoz / egyedül az Ige képes megváltoztatni, programot kicserélni - Isten DNS-e az Igében van - ez megváltoztatja a jövőt / isteni DNS átvételéhez - azonosítani kell magad Jézussal / életünk úgy alakul - milyen kép van bennünk - kép megváltoztatható - téves mintákat kitépni / Zsolt 91. megvallása - belső kép helyes - balesetek elkerülnek / Szellem vezérel - belső vezetést követni / egyetlen igevers elismerése - megvallása gazdaggá tesz - válságból kihoz / Dolly Partont nem korlátozta a szegénység képe - megvallásával kitört belőle / Úr használ bennünket - óriási jutalom vár (Jel. 11,18) / törvényből nem nyerhető hit - nem képes megigazítani / Jézus betöltötte a törvényt - eltette az útból - új parancsolatot adott - Szellemet kell követnünk / volt idő, amikor a törvényről, bűnről, halálról szóltak - törvény-kegyelem egyveleg sem termel hitet - Szellem szolgálata nagyobb / törvény = lepel a szemen - újjászületéskor lehull / Ige = tükör - megmutatja: mire teremtett Isten, mivé legyünk / Igéből kilépve - elhalványul az igazság / Igét beépíteni - állandóan legyen a szánkban / egész nap hitmegvallások - nem lesz probléma a testben / Ige élete + Isten Szelleme árad - megtisztít, tökéletessé teszi és felépíti a testet / törvény követel - igazság a szívbe íratott / kegyelemből igényléseinkre - ellátás jön / Isten eggyé tette Krisztusban - szövetséges + szövetség nélküli - ikertestvérek lettünk a vér által / prédikátor fia meghalt - 4 óra múlva ér oda - megköszönte Istennek, hogy bőségben szolgáltatta az életet családjának - fia életre kelt - mert bele tudott menni az ellátásba / Úr megáldott minden szellemi áldással - ez az Ő ellátása - igényt benyújtani / magad imádkozzál - válasz a szellemedben van - onnan elő kell jönnie / imáitok által - ellátás eloldatik + Szellem segítsége / Szellem ellátása által - imára biztos válasz / Péter az Ékes kapunál: amiben engem részesített Isten, abból adok - kenet biztosít egy ellátást / kegyelem Evangéliumát - nem könnyű megérteni - el ne sodródj / törvénytől megszabadulva - hit kiterjesztése megvallás által - óriási ellátás jön / Illésnek az Úr adott ellátást - tovább lépni - már ÓSZ-ben is követni kellett a Szellemet / Isten értünk van - arra a helyre szeretne vinni - ahol mindent átvehetsz /
140518 A szerelmetes Fiút hallgassátok! (Sandersné)
/ újra egyház a nevünk / szamár tanmese - ha gödörben vagytok - ledobni, talp alá vetni - egyféle kimenekedés > győzelem - ugródeszka a feljebb kerülésre / ne add fel - mindent a javunkra fordít - kimenekedünk - sorsunk = amint meg van írva / sok időt nyelveken - sok megértés, megoldás jön / Zsolt. 27. - Úr az erősségünk - rák nem eheti a testünket - ellenség elhull - kijelented-e előre a győzelmet? - Úr sátorában: oltalom. öröm - hit szemével látni - párbeszéd: Én orcámat keressétek! - Isten ezt kívánja - keresd: akaratát, Igét, mikénteket - beteljesedés - Úr megtart, mi az élők csomójában vagyunk - szabadítás, áttörés / Jézus színeváltozása - szell. magaslatokra visz - ima közben mélységekbe ment - teljes erő birtokában mégis imádkozott - Jézus példát mutat - imádság nélkülözhetetlen / megjelent Mózes és Illés - Jézus halálát beszélték - akinek nem kellett hallani, álomba merültek / Mát. 17,4. Pétert senki nem kérdezte - hallgatnia kellett volna - hiba: egy lapon említi Jézust a prófétákkal - Őt hallgassátok = Fiammal foglalkozzatok - nála élet beszéde - ne álljunk Isten útjába - Fia új utat hozott / Fia által szól - figyelem Őrajta / Róm. 3,21. két tanú: törvény (Mózes) és a próféták (Illés) / kegyelemben hit által van előmenetelünk - törvényhez visszafordulva nem részesedünk / szolga - fél a büntetéstől / a fiúság - egy új járás Istennel / törvény jó úton akart tartani - de nem működött / törvény - Krisztushoz vezet / törvény - most elfecsérelt idő - kárhoztatás a hitet lezárja / eljött a hit - szükség van a Megváltóra - nem vagyunk a törvény alatt - ez felszabadítja a hitet / törvény eltörlése - fiúsággal előléptetve / szolga = nem tudja ura cselekedeteit - fiak szabadok = Atya mindent megoszt velük / a Szeretet őriz meg - ha megismerjük és Őbenne járunk / Ján. 20,17. felmegyek az Atyához = én Atyámhoz + ti Atyátokhoz - kizárólag Jézus az út / Atya parancsolta - mit szóljon - Jézus elhozta az Atya szívének életét - örök életet / Atya gyönyörködik - engedelmességben - örömet szerezhetsz az engedelmességgel / odaadta Jézust - Őt hallgassátok - felvezeti a Vigasztalót / megnyitja a szemet - ne hagyd figyelmen kívül / Szellem szolgálata - szólja, amiket hall - bekövetkezendőket megjelenti / Jézus átadta a feladatát - adott Vigasztalót - együtt járni, hallani / Szellem közlése - pont olyan, mintha Jézus mondaná / ha Őbenne maradsz + Őrá figyelsz - összes ígéret beteljesedik / 2Kor. 1,20. NIV Isten valamennyi ígérete Krisztusban teljesedett be, lett igenné - mi pedig áment mondunk rájuk! / Isten mondja: ez a tiéd! - válaszunk: elfogadjuk / ámen eredete = héber áman - Strong H539 - 1Móz. 15,6. "Ábrahám hitt" (beleegyezett) / a beleegyezéshez te is kellesz - ha áment mondasz - azt senki el nem veheti / bizonyságok fontossága
140511 A felébresztett hit (Sandersné)
/ hozunk: olajat + örömöt + hitet / felelősségünk - helyünkön lenni - teljességben ne legyen hiány / hatékony hitélethez - kincsek bennünk felébredjenek / legizgalmasabb - hittel előszólítani = hittel megragadni, megszülni / szunnyadó hit - felébresztett hit / hitre ráébredve - működésbe hozzuk / hit arcunkon - öröm, izgalom / hit által munkálkodni - utolsó pillanatokban - jutalom azonos / hit sikerre visz - Úr elvárja a győzelmet / Isten elhívott - megerősített, felkent / úton haladsz - kincseket használod - győzelem / ellenség felett - hatalmat + győzelmet adott + megsegít / igazsága jobbjával támogat - kézen fogva vezet - ne ijedj meg - ellenség elvész / nincs reménytelen helyzet - lásd magad előtt az Urat / Isten Szava - igaz + teremtő erő / szavam parancsszó - a szellemi birodalomban / soha nincs késő - ha Jézushoz fordulsz - képes megfordítani / mi haldoklik az életedben? - kiálts Jézushoz! / nincs reménytelen helyzet - ha ismered: hogyan kell segítségül hívni + hitet használni / problémát átadva - Isten cselekszik / Copeland anyja - szívből imádkozott - fia Úrhoz tért / Isten elvárja - hitben járjunk - mit kezdesz a hiteddel? / hiba a hit méregetése - nincs elég hitem: lezár / szellemi birodalom együttműködik veled + válasz jön - amíg hiszel / hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni - hit által válaszolja meg az imáinkat / félelem nélkül lehetetlen az ördögnek tetszeni - ha nem adsz helyet - nem tud mit kezdeni / teljesedj be - Igén gondolkodj - ördögnek nem marad hely / gondolataink ereje - a képzelőerő munkatársa a hitünknek / te döntesz, miről gondolkodsz - csak Igével, imával összhangban gondolkodj - ellenkező gondolatok lezárják a hitet / lásd magad győztesen - lendületet ad / neked az évek alatt nagyobb hited épült ki - mint a vérfolyásos asszonynak volt / Ige termésre van beoltva - az Ige terem, ha a hiteddel együttműködsz / ha Jézust megérinted - hittel + Igével - erő kiárad - megoldás jön / mi született Istentől? - hit + Ige + új teremtés - ha a három összefog - dolgok történnek / ha a hit feléled - egy szikra és cselekszik / működtetni kell a hitet - hit cselekedetek nélkül nem tud megnyilvánulni / a hit - Isten Igéjének szolgálójaként adatott / Igét hallva - hit felkel / ígéreten állni - kétséget eldobni / erős a hited = még nem látod - de dicsőséget adsz Istennek / hitcselekedetek: 1. erős hit dicsőséget ad: úgy van, ahogy meg van írva - 2. Úr templomában dicsőséget kiáltunk: örvendezel, mintha már meglenne - 3. áldások megvallása: összhangba kerülsz Isten akaratával, ragaszkodj a megírtakhoz - 4. azt az imakérést írd le, amit befogadtál és megtermékenyült: ha ráébredsz, hogy a hited legyőzte a világot, gyümölcsöt terem; kísértéskor hivatkozz rá, hogy meg van írva - 5. úrvacsora: kihirdeted, hogy a kereszthalál nem volt hiábavaló - 6. képzelőerő: lásd a végeredményt, a képzelőerő a hit társa / kétféle állapot: szívünk vádol - szívünk nem vádol / megítélni és kiigazítani magunkat - nem így kellett volna / bűneim - kegyelemből fel lettek feszítve a keresztre - Isten ott megítélte - mintha Krisztus tette volna - Jézus vállalta magára - megfizette az árat - jelentsd ki: ez nem engem terhel és szabad leszel / gyenge pontjaidra - előre kérd a kegyelmet /
140504 A bennünk munkálkodó erő
/ háborús övezetek felett megvallani - ott békesség van / rendszeres magvallás szükséges - otthon is / ördög hadseregét - felszólítani az engedelmességre / kútfej: üdvösség, örök élet - folyamok: élet, gyógyulás, szabadulás / Péter közelében (árnyékában) - meggyógyultak / újjászületéskor kerül a bensőnkbe a "víz" - te meríted ki onnan - Szellem velünk együtt végzi a szabadítást / Isten képes hatalmasan munkálkodni - de csak a bennünk munkálkodó erő mértéke szerint - ez a szavainkon alapul / megújíthatjuk a testünket - hiszed: Jézus képes-e megtenni? / valakinek hinnie kell - folyam kiáradjon - a bennünk munkálkodó erő tart meg / a Jézus nélküliben - nincs mi munkálkodjon / kenet újra programoz - erőt fogjátok munkára / amekkora erő munkálkodik benned - úgy végzi Isten a munkát érted / kulcs: elmélkedés az Igén - megmaradni abban + folyvást szóld + cselekedd / N. Hayes 1x elátkozta a tünetet + köszönte és dicsérte az Urat / vállalkozást, házat megszólítani - virágokat, állatokat becézgetni / előre látnod kell - sikerre viszed - cselekedd meg / Ige ereje - eredményeket hoz - Isten akarata beteljesedett / Isten használni akarja - a bennünk levő erőt / Isten imádata gyógyít (Ésa. 53,5) /
140427 Hitben járni
/ annyi hite lenne - mint egy mag - azt mondaná... / a hit hitben jár - hit szelleme: hisz és szívből szól - Isten ereje kiárad / hit cselekszi meg - amit kimondunk + hitben kell járni / ha csak szóljuk a hitet - de nem járunk hitben - korlátozzuk az erőt / miben hisz? - mit beszél és cselekszik / befogadta a gyógyulást - hiszi, hogy megkapta - hitben is kell járni / probléma a hitetlenség - nem a szívből működtetik a hitet - látásban járnak / meghatározó, hogy mi történik - a hit imája és a következő alkalom között / cselekedeteinktől függ - kenet kiáradása / háttércselekedet nélkül - a hit szava = "mintha" hitünk lenne - nem oldja el az erőt / Ige cselekvője = amit a Biblia ír - azt megcselekszi / ha van hited - de nem mondod - halott hit - eredmény nélküli / hitet kell szólni - ha látni akarod a gyógyító kenetet / erő kiáradáshoz - hittel párhuzamos cselekedet kell / hitmegvallás nélkül - a hittel mozgatható erő - rövidzár / hitcselekedetekkel elősegíthető - ígéretek valóságba jövetele / kenet - győzelemre visz / Szellemet követve - kenet kiárad / hústest - korlátozza Istent / utamon a kenet kiárad - rabokat szabaddá teszi /
140420 Bevégeztetett!
/ Jézus feltámadása = a mi feltámadásunk is / bevégeztetett = végéhez ért, teljes ár ki lett fizetve / Ő a feltámadással - kezdte el a megváltási folyamatot / Isten céllal küldte a Fiát: örökbe fogadhasson, Szellemével megóvjon a teljes váltságunkig / örökbefogadottság vége - az elragadtatás - az egész univerzumra kihat / Isten kiengesztelődött - így visszafogadhatott / történelem eseményei közül - leghatalmasabb megnyilvánulás jön - új szerepet kapunk: királyság részesei, uralkodásának részestársai, univerzum helyreállítása / fiakat helyreállítja + világot helyreállítja / e világ romlandó - új világ romolhatatlan / Krisztusban való élet - életet adó szellem /
140413 Gyarapodás
/ csatlakozz be Isten bölcsességébe - vezetés követése hit által / acélkereskedő - Isten kegyeltsége felett - világ meglátta / emberhalászokat - gyarapodóvá teszi / örökbefogadott családtag - teljes csomag / teljes holdfogyatkozáskor > izraeli háborúk - teljes napfogyatkozáskor > világméretű háborúk / mi rendszerünk - kikerüli a 7 éves ítéletet / a kenet Isten népe számára van - a szolgálónak hitből kell elfogadnia a gyógyulását / gondolkodásmód 7 éves korra kialakul - megváltoztatni az Igével lehet / Isten szereti - ha gyarapszunk - Úr áldásai meggazdagítanak / gyarapodás akadálya - téves gondolkodás / meglesz néki - amit mond - hét közben mit beszélsz / azért imádkozunk - dolgok megváltozzanak - ne elemezzük, ne beszéljük tovább / szavainkkal választjuk - életet v. halált - szegénységet v. gazdagságot - betegséget v. egészséget / eladósodott vállalkozás - dolgozók gyarapodás Igéket vallanak - helyreálltak /
140406 Ideje természetfeletti módon gondolkodni
/ hiba - nem maradunk hitben végig / Isten odaadta a hitét - hitben járjunk / hitünket táplálva - hit képes a lehetetlenre / aki megtartja az isteni rendet - békesség, gyarapodás / erőt és hatalmat kaptunk - bizonyságot tegyünk - tanítvánnyá tegyünk - mindenhol megálljunk / sátán elvakít és kötésben tart - mi kikényszerítjük (kierőszakoljuk) a foglyok elengedését / sátán hamisítványokkal dolgozik - az eredeti mellett van egy hamisítvány is - kereszt erőteljes szimbólum a mennyben / Ján. 15,16 gyümölcstermés - kéréseinket megadja / Isten elhelyezett - felnevel - használ / isteni bölcsesség - problémamegoldás - jobb út - előléptetés / Dávid a probléma irányába szaladt - megoldás születik hit által - minden helyrehozható / kulcsfontosságú - hiszed-e - Isten megcselekedheti / valakinek hinnie kell - Isten cselekszik / kezdd használni a hitedet - eljön az idő, amikor mindenkinek kell használnia a hitét / múlt elfelejtése - így jön segítség az előtted álló dolgokra / Jézus már elvégezte - a bűn a jövőben volt a kereszten / 1Ján. 1,9 elismerjük, hogy a bűn ott volt a kereszten - elismerjük az Írásokat, hogy megbocsáttatott nekünk / vér megtisztít - minden bűntől / tiszták vagytok az Ige által - növekedni a kegyelemben /
140330 A hatalom
/ Úr munkáit végezve - lelkeket nyerünk - jutalmakat kapunk / 7000 éves időzóna - tetteink határozzák meg a helyünket az örökkévalóságban / elragadtatás oka: ne legyünk megrontva - ma is távol kell tartanunk magunkat a világi romlottságtól / menny kulcsai = hatalom - változás hatalmi kulcsai vagyunk / kulcsok + hit - ebben járjunk / ellenség nem akarja - megtudd, ki vagy Krisztusban / Ádám elvesztette hatalmi pozícióját - Jézus visszahelyezett minket + szabadságot nyertünk / sátán elmét megvakítja - ne lássák Isten világosságát / Írás isteneknek nevez - Isten osztályába tartozunk / eredendően az ember - férfi és nő egyben - utána választotta szét / házasság - nő és férfi - eggyé lesz újra / feleség egy ajándék - aki nem feleséget keres magának - elvéti azt a jót, amit Isten készített / Isten igazságos - ha felkentje szeretnél lenni - el kell különítened magad a világtól / kívülről átlagos ember - belülről Jézus / Isteni hit - bármit helyrehoz / Jézus a zsidókat váltotta meg - pogányként elnyerhessük Ábrahám áldását / újjá nem született - ördög martaléka / Jézusban új, isteni élet - új királyságban / isteni hitet adott - felnövekedett fiak - helyreállítsunk / királyság küldötte - Krisztus helyén állsz - háttértámogatást élvezed / jogos van: egészség, gazdagság, békesség / ha érted a hit működését - Isten kötelezi magát a cselevésre / hithez - képet kell kiépíteni / tengeri vihar célja - ördög kicsinek akar láttatni / lepra elkerülte Jézust - megvolt a kép, ki Ő / te is építhetsz képet - ki vagy Krisztusban - figyelmed erre irányul - hatalmi helyet betöltöd / veseprobléma - senkinek nem mondta - hozzáállása gyógyulást hozott / szellemben élve - összeköttetés Istennel - testből élve nem képes / helyes hangot meghallani / Isten megválaszolja imánkat - ha tudod, hogy meghallgat - ez kulcs - minden rendben / mustármagnyi hit mondaná - ugorj a tengerbe /
140323 Az igazi világosság (Sandersné)
/ világosságra hívott el - világosság fiai - világosság fegyverei / Őbenne van a világosság és élet - nem járhatsz a sötétségben / Ő élete a szellemünkben - új teremtések lettünk / barlangász bizonyság / szellem-lélek-test megváltást nyert - de csak a szellem üdvözült (teljes szabadítás) / új neved - megpecsételve - garancia - áldást hordozol / gondolkodásmód-váltás - úgy gondolkodni, beszélni, látni... / vágyakat  befogni - hittel kikényszeríteni / látásmód-váltás - gyümölcstál - nincs hiány / vak, süket botorkál - ellenség martaléka / te teszed gyarapodóvá útjaidat - ha Józs. 1,8 / bűn helyett - szent vér van a táborban - megtisztított - megigazultság státusza / ördög ijesztgetése - Isten Igéje = aggódás vagy igei látás / Ige érinti a szívünket - szellemünk hitet termel - hitgondolatok - képek: áldás, megoldás / gondolatok ereje + hittel ötvözve = megoldások / tűzz ki Igét - Isten világossága a helyzetedre - rendeld el - uralkodik a helyzeteden - útjaidon világosság / Ige világossága - szellemünkből felárad - lelkünk szűrőjén áthatol - utunkat megvilágosítja / hitetlenség - eltömi a lélek szűrőjét - nem képes áthatolni / ellenség vágyódik rád - ne adj hozzáférést / tünetek oka - test nincs üdvözítve / harc: orvosi tény (változik) - Ige igazsága (örök) / ha felengeded a világosságot - elnyeli a sötétséget (tünetet) / lépések: 1. betegség szellemét elparancsolni - 2. testednek parancsolni, igazságnak engedjen - 3. Józsué 1,8 szűrőbetét ellenőrzése / parancsolj: te vagy a ház ura + Szellem temploma / új teremtés - gyógyulás-program - beíratott a szellemünkbe / akadályok - 1Pét. 2,24 világossága áradjon + megláttassék / Isten mindenható - de csak a bennünk munkálkodó erő szerint (Ef. 3,20) / látható tagadása - nem a hit munkája / hit definíciója: előszólít / hit szava: te meggyógyultál a szent sebekben - test nem veheti fel a tünetet / hit szava - munkál veled a menny teljes ereje - megvallásaidban erő van / ha a lélek a szellem oldalára áll - test magára marad - be kell állnia a sorba - igazságot magára ölti / Jézus világosságával világítsd át a helyzetedet - ha helyet adsz neki, elnyeli a sötétséget / mellrák - Jézusnak nincs ilyen - nekem sem lehet / ördög nem bírja elviselni - Isten szereti a gyermekét - hazudik /
140316 Isten világossága
/ világosság = ösvény / sötétség = hely / eredeti isteni világosság - isteni ősfény - fényesebb a napnál / Isten maga a világosság - elhívásunk van erre a világosságra / az Istentől származó világosságba a gonosznak nincs engedélye bemenni! / mielőtt teremtette a napot - volt már világosság / ember szelleme - kis fényesség - fogantatáskor leszármazik / Jézus - világ világossága - élettel összefonódik / menny - eredeti világosság dimenziója / Isten visszavonta a fényt a gonoszoktól - igazaknak tartja / világosság - Igében elrejtve / új Jeruzsálemben - Jézus a szövétnek - Isten a világosság / sekina - felhőoszlop, tűzoszlop, szövetség ládájában / Isten rendelte - világosság, gyógyító kenet a kezeinkben van - felkenve ezzel a kenettel - fénysugarak áradnak a kézből / Evangélium - világosságot hordoz / Isten a világosság forrása - nem fogy ki - nincs kezdete, vége - nincs árnyéka - Ő maga a szeretet / időintervallum - ezer éves léptékekben / Jézus visszajövetelekor - tűz, világosság behatol - átváltozás - megdicsőült test / ebből a világosságból születtünk - új teremtés innen jön elő / hithez - világosságon át kapcsolódunk / világosságot használva - világot szabaddá ehetjük / zsebkendőkre téve kezeinket - világosság kiárad / kenet = Krisztus életének megtapasztalása (J. G. Lake) / torinói halotti lepel - ráégető hatás / hit köré kell csoportosulnunk / Pajatron démon - pásztorokat támad /
140309 Szabadulás az ellenség gondolataitól
/ nyelvek imája - távol tartja a behatolót a légkörtől / gondolatmeneteink körforgásának - véget lehet vetni / belső figyelmeztető rendszer - jó Pásztor és téves hangok / gyermekkorban 7 éves korig kiépül - az elmebeli beállítódás - családban berögzült minta / gondolatmenetnek - van kezdete és vége - megújíthatjuk vagy eltörölhetjük / ha lezárjuk a téves gondolatokat - megakadályozzuk, hogy magával hozzon bármit / aki nem halad előre - elméjét nem újította meg / rossz kerékvágás - más helyeken ugyanazok történnek meg / téves gondolatmenet - visszahúz - megakadályoz az elrendelt cél elérésében / támadás az elme ellen - királyság alapelveinek eltörlése / bombázó javaslatok - kísértés ereje / ki nem mondott javaslatok - kimondással aktivizálódnak / gondolat, érv - közvetlenül vagy közvetve jön - döntés: erődítményt lerontod / hazugságokat hoz - vár a leggyengébb pillanatra - vár az egyetértésedre / két út - egyetértesz vagy visszautasítod / ha időzöl rajta - együttműködsz vele / hitben gyengék - nem vetik el / világ - elmét beszennyezi / Igét idézni - Igével dorgálni - védelmet előre kiépíteni / szellemet tisztán tartani - hallhassunk az Úrtól / bukott tudás fája - nincs ige alap / megdorgálni - nem dédelgetni - igei tudást használni /
140302 Tanítás a hatalomról
/ a sötétség minden ereje felett - hatalmad van - mögötted álló hatalmi struktúra / megkötünk - menny ereje támogat - Isten rettentése / próféták tanításai - idő végi eseményeket magyarázzák / Gyülekezet Feje Jézus - csak a Testen keresztül történhet bármi is / minden a tiétek - csak nem hiszitek / ördög lábunk alatt - Jézus nevére engedelmeskednie kell / legyőztétek - csecsemő keresztényeknek szól / Isten mátkája Izrael - Krisztus menyasszonya a Gyülekezet / Úr pohara számunkra - Jézus vére: áldások, üdvösség, örök élet / teljes hatalmad van - tested felett, betegségek felett / vérhold - utolsó Smita év / Igében időt tölteni - védelmet épít - ellenállni - Igében maradni / összes áldás - a szellemi birodalomban van / kegyelem alatt élünk - zsidókat megváltotta a törvény átkától - hogy a pogányokra szállhasson Ábrahám áldása - törvény nélkül is lehet áldott / Úr tetszésére van - ha elfogadod a Szavát / ki vagy Krisztusban - fontos vagy az Úrnak - felnövekedj - Úr terveit betöltsd / szeretet kimutatása - adakozás, ima / Jézus ÓSZ próféta hatalmával - kiküldte a tanítványokat / első és utolsó trombitaszó / bűn természete - örök élet természete / hatalomban ültettünk a trónra - kiaknázni, amit Isten adott / harsonák - megnyílt ég / hüllő birodalom - óriások / örökre beoltott lény vagy - a romolhatatlan Igével / Krisztusban biztonság - óriási jövő vár /
140223 A hit mértéke 4.
/ most hit - jelen időben elvesszük - a hit nem várakozik / jövő idő - nem a hit munkája / hit cselekedete alapján - megfogan a kívánság / kétféle gyógyulás: Isten kezdeményez + hívő kezdeményez / tolvaj - ördög küldötte - rá akar szedni /
140216 A hit mértéke 3.
/ 5 szolgálat - felkészítés a szolgálatra - futásunkat befejezni / tanítás - megértést és kijelentést hoz / hit + bizodalom által - bármit elnyerhetsz / isteni bölcsesség = besulykolni / Úr bizonyságtevőként állít ki / addig megállni - amíg változás látszik / összegyűjti övéit - impartálások - következő szint - használni akar - lépj ki -  üdvösségek aratása / ellenállni - elsőként a gondolatoknak - ördög hitrabló / ismerethiány - a hit akadálya / igeverseket helyzetek felett felolvasni + oldás-kötést használni + Atyát kérni Jézus nevében / magasabb rendű forrás - ne világra csatlakozz / Őbenne = Atya Jézusra hivatkozik - Urat látja bennünk / Zsoltárok - tele próféciával, kijelentéssel / 2Thes. 1,6 és Zsolt. 79,12 - Úr visszafizet / van, aki Igét megvallja - nem jut előbbre - ellenszegülés miatt szárazság / Úr a szíveket nézi - átpásztáz / elragadtatásig másfél év - utolsó jubileum 1994 - 3x7 évnél nincs nagyobb hosszabbítás / elragadtatás hívőknek öröm - világnak katasztrófa /
140209 A hit mértéke 2.
/ megvallás megértése = zár, védelem / Ige működik - el ne hagyd / gyülekezetbe járás - fontos táplálék - tévéműsor nem épít / hit által elmozdulás - Ige megvallása - Atya kérése - Ige alapján cselekedjen / Szellem segít nekünk - velünk együtt megragadja / adakozásról: a fogadó hite élő - más nem figyelt rá / gyarapodás egyszerű - be kell vonni Istent - Ő irányítson - áldáscsatorna légy / Úrrá tetted Jézust - engedd szólni / szeretetben járni + tisztelni: felettünk, egy szinten, alattunk / pásztorháború - nem jut előbbre / Ige az élet - általa szellemiek megkülönböztetése / ima lépései - hit horgászként magához húzza a kívánságot - nem odahozzák, mi megyünk érte - megragadjuk - tulajdoni lap / ellenség megkötözése - angyalok kiszaggatják őket / nem lehet elátkozni azt, amit Isten megáldott: Izraelt, Jézust, Gyülekezetet, újjászületetteket / örökségünk - csak az ábrahámi áldások - törvényhez, átokhoz semmi közünk / felnövekedéshez meg kell hallani: Szellem hangját + szellemünk hangját / miért gazdagok a zsidók? - mert követik Istent /
140202 A hit mértéke 1.
/ Isten felszólít - legyen isteni hitünk - megadja a forrását - Igéből nyerhető hallás által / minden újjászületett birtokolja - a hit mértékét - tőle függ a használata / azt szólja - amiben hisz - amit beültettünk / helyzetekben - amit először kimondunk - az lesz meg / Isten hitet küld ki - hegyeket mozdítson / kapcsolat Istennel - szellemünkön keresztül / gondolatok megváltoztatása - Ige megvallásával / Igével bátran kiállni - működik minden területen / hit növelhető - táplálás + gyakorlás / táplálék: testi és szellemi / élet forrása - szív / Ige használata: vadászat, horgászat, időjárás, háború, vérzés / hit szintjei / világ gazdagsága - hívőké lesz, ha megjelenik az elfogadó hit / Isten felelőssége - hitet eljuttassa hozzánk / mi felelősségünk - ezt a hitet kitermeljük / Ige - a hittáplálék / hited szintjén működj - siker alapja / hitetlen közeg leépít - szívbéli hit gyümölcsözik / hitépítés - újjászületéstől / imaválasz befogadása - megvan - hálaadás /
140126 Ne okold a másikat 3.
/ szellemünk van kapcsolatban Istennel - Ő dolgaira hangoljunk / Szellemünknek kell uralni a testünket (1Kor. 9,27) / külső embernek úgy kell működni - ahogy a belső ember diktál / Isten úgy tervezett - csúcson legyünk / boldogtalanok - másokat okolnak / urald a nyelvedet (TLB) - Úr figyel / Úr helyesli - ha nem beszélsz bántóan - így megválaszolja imánkat - de hátat fordít a gonoszt cselekvőknek / Isten szeret - értékei vannak benned - magadra is így tekints / nincs még egy olyan, mint te / felelősséged van - amit Isten rád bízott - abból a legjobbat hozd elő / szavak magok - jönnek: hallgatás, olvasás, nézés, üzenet formájában - leülepedve maghatározzák a jellemvonásainkat / annak az eredménye vagyunk - amit te vagy mások vetettek / kiigazítások - új magok által / döntés - beengedet a szívedbe vagy sem / csak felemelő szavakat engedj be / zárd ki - amik leértékelnének / Isten fontos ajándéka - a szavak - utunkat munkálják / Ige képes irányítani az életünket - összezavartság helyett békesség / ne próbálj másokat megváltoztatni - magad dolgával törődj - így nyugalomban élhetsz / Krisztus a bűnösökért halt meg - úgy megyünk Hozzá, ahogy vagyunk - utána az Ige megváltoztat / felfedezni Isten szeretetét - saját értékeket felfedezni - átalakulás jön / nagy kiáradás közeledik - jelei láthatóak /
140119 A megvallás törvénye 4.
/ problémák - szájból erednek - ajtót nyit / élet és halál - nyelv hatalmában / jó hír - megvallással megváltoztathatunk dolgokat / egy bizonyos gyógyító kenet - evangélista vagy próféta hivatalán / már csecsemőket felken - tagként ajándékok elplántálva / utolsó finis - másfél év / kevés idő - utoljára megtapossuk / odaszánás közbenjárásra - komoly szükség / nem elfecsérelt idő nyelveken szólni - nyitott portál / hatékony evangelizáció - imaháttér / utcán jön ajándék - imádkozz érte - használni szeretne / várj a szolgálatodra / agy téves impulzusai - fájni kell / gyógyulás jön - Igén cselekszik és megáll / Szellem segítségünkre jön = hitben állunk - velünk együtt megragadja - ellene megy / minden a javunkra van = ha szellemben imádkozik, a javunkra fordítja / világi út választása - Úr útjának elhagyása - visszacsúszás - nincs hitben - anyagi csőd / megvallást hittel tenni - valóságba jön / hitetlenség = ellenerő / amikor a kísértő előtted - őrizd az ajkadat / rendelet - világosság jön - meglásd, miként jön valóságba / helyes táplálkozás - szervezet kitisztítása / hit szava gyógyít / imakérés - hidd, hogy megkaptad - elfogadás - hálaadás - valóság /
140112 A megvallás törvénye 3.
/ megvallásoknak hatalmas ereje van - adj lehetőséget a hitmegvallásaiddal - alkalmazd - változások jönnek / kapcsolat van - kimondott szavaink és életminőség között / felelősek vagyunk a szavainkért - mert azok megváltoztatják az életünket / a mondandó a szellemünkben tárolódik - onnan jön elő / ha működtetjük a megvallás törvényét - erőt képviselünk az ellenséggel szemben - hatalommal érvényesítjük az elnyert áldásokat / amit Isten mond - azzal kell összhangba kerülni - megvallani / az elültetett mag - fává nő - jó gyümölcsöt terem / új mag - jó termés - új életcél - új sors - változások éve / aki nem hallgatja az Igét - még az is elvétetik tőle, amiről úgy gondolta, hogy megértette / kegyelem Evangéliumának elutasítói - nagy szárazságban vannak / nem igei módon beszélőkről - leválni / amiért imádkoztál - utána is mindig ugyanazt vallani / problémából kijönni - hinni és szólni az Igét - Isten fogja megharcolni /  kihirdetni a rendeletet - az utadon megjelenő világosság célba visz / megvallásod szintjéig fogsz felemelkedni vagy elbukni / nyilvánosan kimondani - amiben hiszel / probléma a szánk - előrehaladásodat csak magad tudod leállítani - kezedben a jövő / akit Isten megáldott - senki nem képes elátkozni / ördög a nyelvedet szeretné - ez ad hozzáférés és erőt az életedhez - ne adjatok helyet romlott beszéddel / válogasd meg, mit engedsz a szívedbe - sok időbe telik a gyomot kiszaggatni / helyes táplálkozás - nyomelemhiány / rák házát elátkozni - megvallás működik /
140105 A megvallás törvénye 2.
/ Prófécia / nyitott portál / prioritás - Úr jelenléte / szavak - szellemi erőt képviselnek - behatol a hallgató szellemébe / kimondáskor - életet adunk a szavaknak / az élet és halál hatalma a szádban - learatjuk - őrizd a szád / üres szavak = zaj / a szellemi törvények - befolyásolják a fizikai törvényeket / démonok elvakítanak, rossz képeket hoznak - figyelik a szavaidat (férj: belehalok) / ima - utána ne beszélj a problémáról / szavak építsenek / félelem - démoni munkákat hoz / nyelvet visszafogni - száj bajba sodorhat / pozitív gondolkodás kevés - szavaknak van hatalma / váratlan helyzet - amit először kimondasz, azt kapod / csak azt szóld - amit Isten mond - ehhez ragaszkodj, mindig ugyanazt mondd - megvallásunk útvonalat készít / szavaink értéke - Igével mérhető / Igét elsőként a szívbe helyezni - utána tud onnan kiszármazni / ha tudjuk a működését - szavainknak nagyobb súlya lesz - óvatosabban válogatjuk / akik nem vetették alá magukat az Igének - elmentek / olyanokkal közösség - helyes megvallásokat tesznek, hasonlóan értékes a hitük és sikeresek / Isten igazságszeretetéből fakad - a bosszúállás - kiegyenlíti a számládat / tolvaj a hétszeresét fizesse vissza - ördög tárházait kiürítjük - ez a Szellem munkája az utolsó időkben / gyermekkori címkék eltávolítása / fiatalok kiküldése / növekedni fogsz - fel fogsz emeltetni /

Feljegyzések - 2013.
131229 A megvallás törvénye 1.
/ azt kapjuk, amit kimondunk - egész életre vonatkozik / Ige az élet kenyere - átformál - Ige vonalában járj / nyomelemek, ásványi anyagok fontossága / helyes megvallás + szellemi ima > megújítja a testet / szívbe épített dolgokból - jön elő a beszéd / elronthatod, ha az imával ellentétesen beszélsz - ne szólj a problémáról / ha Igével összhangban cselekszel - Szellem végzi a munkát / legnagyobb változás - szavak által / amit nem akarunk - azt ne mondjuk ki / szoros kapcsolat: szavak + élet minősége / alapvető törvény = ugyanaz a végeredmény / egyszer ima - utána: névre ördög engedelmeskednek kell! / mindennapos fürdés - Ige megmosson / Jézus a Gyülekezeten keresztül uralkodik / 2014 a változások éve! /
131222 Karácsonyi úrvacsora
/ Jelentőségteljes nap december 25. - az angyal szavára Mária testében megfogant az Ige / újjászületés - nem romlandó Magból / Dániel Perzsiában volt fogoly - tanítványokat hagyott maga után - milyen égi jelek kísérik a Messiás megszületését / Perzsa vallás alapja - Dániel próféciái és csillagállások / Perzsa szenátus - felső ház: szellemi tudományokkal fogl. (csillagállások) - alsóház: üzleti világgal fogl. / három bölcs = Perzsia három szenátora - imádni mentek - ajándékot vittek / szülő nő tisztátalan - nem mehetett házba - "nyáj tornyához" ment szülni / ÓSZ naponta kétszer áldozat - csak tökéletes bárány / más tenyészetből - sérüléstől védték - bepólyálták és jászolba fektették / párhuzam: a mi Bárányunk - bepólyálva, jászolban feküdt / Jézus vélt születése Kr. előtt 2. év szeptember 2. - körülmetélése, első vérontása szeptember 10. (Jóm kippur) /
131215 Hatalom
/ Jézus látta - kereszt utáni örömöt / célkitűzés - Atya jobbjára magasztaltatik / így végigmenni a próbákon - hitünk erőteljesebbé válik / éveink száma 120 év - párhozam: 120 jubileum x 50 év = 6000 év - utolsó lejárt 1994-ben / tudni kell - ördög felett hatalmunk van + lábunk alatt van / ami aggaszt - vesd az Úrra / hitben megállni - így lehet felnövekedni / nyelvünk egy toll - hatalommal mondunk - megváltoznak / elhívás megváltozhat - elrendelt helyek / Isten akaratai: jó, megengedő, tökéletes / kapcsok a nemzetek felé / ítélet - elhívás szerint / Úrral feljebb - ott másként jelenik meg / Úrtól tanács jön - ha bezárod a szádat / elhíváshoz ajándékok társulnak / kapcsok - aki elhagyta helyét, célt nem érte el / oldás-kötés a hatalmadban van - eltűrsz vagy leállítasz / miután elbántál az ellenséggel - Úr más területen is fog használni / ember uralkodásra teremtetett / prófécia /
131208 Isten feltétel nélküli szeretete
/ Isten szeretete - nem köthető feltételekhez / Fiát küldte el áldozatul - annyira szeretett / Királyság mozgatórugója - a szeretet - ez tesz teljessé / közbenjárás - egy elhívás / ha szellemben imádkozol (nyögések, vajúdások) - Úr készen áll a közbenjárásra - így Jézusnak adjuk át a helyet / közbenjáró imádságok nagy része - térjenek vissza az Úr akaratába / belső ember képes hinni a lehetetlenben - azt meg tudja ragadni / vegyük fel a keresztünket = a feltámadás erejét látja benned / rövid az idő - nagy lehetőségek elvégzése /
131201 Ne zúgolódjatok, inkább hálákat adjatok (Sandersné)
/ Isten akaratát - hálaadás előhozza - utunk megvizsgálása / hívők része - elme megújítása / zúgolódás - helyet ad a pusztítónak / hangnem, hozzáállás - elöljárók és Isten ellen / Krisztus előképe - rézkígyó a póznán / hálaadó szív - hamarabb kihoz / életnek beszéde - mások elé tartani - kimenekedés / hit megragadta - hálát tudsz adni - ez a hitcselekedet koronája / minden helyzetben hálát adni: jól mennek dolgaink + bajban vagyunk, mert Ő képes kimenteni / Szellem segít a hálaadásban - nyelvek imájának 80-90%-a hálaadás / Szellem viszi fel imáinkat / hálaadások = győzedelmes keresztény élet / Jézus példái / csodákhoz - hálaadással kezdd / hálaadás - probléma kisebbé válik - Úrra tereli a figyelmet / trónterembe a belépés kulcsa - hálaadás / hálaadáshoz társul: békesség, öröm (ördög kinevetése) /
131124 Vérholdak és napfogyatkozások (Sandersné)
/ szent vér - hathatósan kering - rátesszük az életünkre - szólja a győzelmünket / hit egy szolga / Isten figyelmeztet - jeleket rendel - idők komolysága / égi üzenet: Izrael, Gyülekezet és világ felé / alvó óriás kiszolgáltatott - ráébredni a hatalomra / szukkot 7 nap - menyegzői vacsora 7 év / hívőknek elragadtatás - elveszetteknek megpróbáltatás / készülni a találkozásra / lelkek aratása - hatékonyan / ha megnyitod a szádat - meglopod magadat / figyelmünket Krisztusra / utolsó napok jelei: kiáradás, prófétálás az utolsó idők eseményeiről / föld megtelik dicsőséggel - szellemünkből és mennyből jön / dicsőség egybeszerkeszt a Testtel - ellenség számára láthatatlan, elérhetetlen vagy /
2014. április 15. holdfogyatkozás — a páska (szent vér kiontása) ünnepére esik
2014. október 8. holdfogyatkozás — a szukkot (lombsátrak) örömünnepére esik

® 2015. március 20. napfogyatkozás — különlegessé teszi az évet a négy égi jelenség
2015. április 4. holdfogyatkozás — a páska (szent vér kiontása) ünnepével esik egybe

® 2015. szeptember 13. napfogyatkozás — a világra kiható, súlyos események előjelei
2015. szeptember 28. holdfogyatkozás — a szukkot (lombsátrak) örömünnepére esik

131117 Az ég jelei (Sandersné)
/ Vérholdak és napfogyatkozások a közeljövőben - zsidó ünnepekre esnek / kalendáriumok fajtái / pászka (szent vér kiontása) és szukkot (sátoros vigadalom) ünnep / figyelemfelkeltés - Úr napja közeleg / nem kell félnünk - vér oltalma / Úr munkái első helyen - segítség kirendelve - váltófutás / jelek előtt - hatalmas kiáradás /
131110 A bölcsesség és kijelentés Szelleme (Sandersné)
/ Jézus Isten erejével gyógyított / hozzáállás függvény, mit kap / Jézus meglátogatna - nem tennél meg dolgokat / Szent Szellem az Úr hasonmása - ő bennünk lakozik! - tudatosítsd - figyelj a közléseire / amire összpontosítasz - az növekszik / gyönyörködj az Úrban - ad a szívedre kívánságokat / Úr beszédeiben maradni - kérések megvalósulnak / istenfélelem - könnyebb ellenállás / hit karja - hall - kinyúl - megragad / szerelem - lángolás szikráját hordozza / bölcsesség - kijelentés - megismerés - világosság / gyógyító sorban - Isten térereje /
131103 Az Úr bizonyságai a hitről
/ elkülönülés - újjászületés - új természet / nem vagyunk törvény alatt - Szellem követése / Jézus elfogadása - összes bűntől megtisztul / Jézus örömmel ölel át / királyságban működni - befolyással a világra - hit működteti / kárhoztatás lezárja a hitet - felszabadulva az ígéretek jönnek / keresztény ördögök / szánkból az Ige szóljon / gyümölcsök növekednek - idő kell / Szellem megnyilvánulásai / sérült autós - rendőr imája / kenet korai érzékelése - hitben közeleg / kharizmatosz - különböző kenetek / életadó szolgálat: örök életre - útlevél - egyetlen mód / házasságkötéskor "igen" / koronát nyerünk / Istennek szüksége van rád /
131027 Az Ő látogatásának ideje
/ Gyülekezet első 10 évben csak zsidókból állt - visszamentek a hagyományokhoz / Máté héber szövegében - Messiás már eljött / többet időzni az Úrral / Úr látogatásához elcsendesedni / nem szenvednénk annyit - ha meghallanánk az Urat / a kísértés egy árnyék - amiből ki tudsz jönni, ha nem sodródsz el / éhezni az Úr látogatását / kísértések az érzékszervünkön keresztül: eltántorítás, üldöztetés, vádak, engedetlenség / legnagyobb kísértés - kivegyen a helyedről, feladd / elhajlás - félrevezetés - figyelem elterelés / kapcsold ki: TV, számítógép... / 'házadba' csak az Igét engedd / gyógyulás csoda - 91. Zsoltár nagyobb áldás /
131020 Melyiket könnyebb mondani? (Sandersné)
/ hit pajzsai - érvényesítik a vér jogát / összefogjuk a hitünket / legnagyobb hit cselekedet - Ige megvallása / Atya alkalmassá tesz az örökségre - szent vér megmos / kivett a sötétségből - általvitt a világosságba / döntésedben támogat - Te Igén állsz, Ő cselekszik / megtisztít a bűntől - felmentés - folyamatos jelen (1Ján. 1,7) / bűn nem akadálya az elragadtatásnak (Zsid. 9,28) / Őbenne nincs bűn (1Ján. 3,5) - mi Őbenne vagyunk / Ige fürdője / bűn: főnév és cselekedet / bűnhöz való viszonyunk más - megigazultnak minősülünk - szabad bejárás a trónhoz / szent vér lüktet a Testben / Jézus lerontotta az ördög munkáit - nem tapadhat ránk a munkája / ha a talpad alá helyezted - Isten megrontja az ördögöt / szent vér ima - távoznia kell a gonosznak / bűnből feloldozás - gyógyulást elősegíti / bűn + betegség karöltve jár / Istennel együttműködni - magunk megerősítése + vezetést kérni / nem Isten kísért /
131013 Alapok 2.
/ megvallás fontossága, gyakorisága / hit pontos használata / Isten szereti a bűnösöket / Szellem követése - kijelentett tudáshalmaz / befogadni, megköszönni, hálaadás = megvan / erő - hitcsatornán jön / tanúbizonyságot tenni / célzattal vagy itt / felkészítés a gyülekezetben / hatékony evangelizálás / Jesse - Jézus jön! / elragadtatás - megdicsőült test / Test tartja vissza az antikrisztust / utolsó lehetőségek - Úr számít rád / Gyülekezet célja - erő-megnyilvánulás / üdvösségre vezetés gyakorlása /
131006 Alapok 1.
/ időzítésre várakozni / utolsó Smita év - utolsó lehetőségek - sok teendő / négy holdfogyatkozás / különbség: elragadtatás - második eljövetel / templom újraépítése / EU összeomlik / Gyülekezet fogja vissza az antikrisztust / vallásosság - száraz élet / ifjú hite hiányzott / tized - tisztelet, labdajáték / hited veszélyes az ördög számára - ezért le akarja zárni / ha tudod, ki vagy Krisztusban - hited könnyen árad / ne korlátozd maga - menj az Úrral /
130929 Isten titka
/ Bizonyságok: esernyő okozta sérülés; fog kiesés; rákos hálaadás; szklerózis multiplex / Isten DNS-e újraépít / kimond - megkapja / egyszer kell megdorgálni / nagyobbakat tervezzünk - így adunk helyet Istennek / újjászületéskor 9 gyümölcs - Szent Szellem keresztségkor 9 ajándék / nyelvek imája - változás / kimondott hit - mag - befolyás / gyógyító sorban: ördög elengedjen + Isten ereje szabaddá tegyen / bölcsesség - miként alkalmazhatod a tudást / Szellem felnyúl a trónhoz - elveszi az infót - megjelenti / kívánságot kiimádkozni / kárhoztatás hitgyilkos / nincs bűnvallás - elismerni, vér eltörölt /
130922 Békesség
/ Evangéliumok - átmenti időszak / idők vége / elragadtatás - második eljövetel / a hit békességgel jár / Isten gyermeke, örököse, társörököse / hálaadás, békesség - megteremtsünk / látni + hit szavát szólni - létező valóságba szólítani / rókafiak = nem vetik az Úrra teljesen gondjaikat / hit hálát ad, békessége van / ha rosszabbra fordul - ördög utolsó lövése - győzelem megvan / nyelvek imája - felgyorsítja a gyógyulást /
130915 A hitünk legyőzte a világot 6. (Sandersné)
/ Párhuzamok az ÓSZ és ÚSZ között:
ÓSZ törvény erőtlen, ne igazít meg - ÚSZ Krisztusban jelent meg karöltve a megigazulás és kegyelem
Első csoda, vizet vérré változtatta, ami ítéletet tartalmazott - vizet borrá változtatta, ami örömöt, megvidámítást jelent
Isten jelenléte leszállt, s a törvény adásakor 3000 meghalt - Pünkösdkor 3000 üdvözült, új út, meghívás a trón elé
Csipkebokornál Mózes sarut levenni, nem méltó Isten előtt megállni - Tékozló fiúra sarut ölteni, méltó megállni az Úr előtt
Szeretni Istent teljes mivoltunkból - Új parancsolat, egymást szeretni, közölte velünk az agapét, ami a leghatalmasabb erő
Törvény a halál szolgálata - Kegyelem a megigazulás szolgálata
Bűnt ezer íziglen számon kéri - ma nem emlékezik meg róla
Mózes letakarta arcát, ne lássák a halványodó dicsőséget - Jézus központban, ragyogtatja rák orcáját, Szellem dicsőséges szolgálata /
nem keverhető a törvény és a kegyelem / kegyelem új borát új tömlőkbe - ótömlő (törvény, kárhoztatás) szétszakadna / betegség oka: kegyelem helyett törvényt, kárhoztatást tanítják, s a tünet megjelenik / Jézus két Atyáról beszél / ember úgy teremtetett - az vezérli, amit hall - jól vigyázz, mit engedsz be /
130908 A hitünk legyőzte a világot 5.
/ prófécia / korlátozták Izrael Szentjét / karizmatikus katolikusok - szigorúan az Igén állnak - katolikus ébredés / pápa 10milliók felé evangelizált / Szellem masszázsa / vándorló bárányok / haldokló orvos - gyógyulás hálaadással / egyszer kell parancsolni - kitartani - kijelenteni: engedelmeskednek kell! / Úrhoz vezetés kérdései / ha nem állsz ellen - átterjed a kór / hit szava - hamarosan munkába állok / imával egyezően szólj /
130901 A hitünk legyőzte a világot 4.
/ megvallás megújít / smita (szombat) év / elegendő ideig hallgat - részévé válik / szánk és szavaink szerepe / mire figyelmezz / víz elemei csak vegyítés után láthatóak / hosszan vallod - bebetonoz / védelmezd a szíved / Igét bekapcsolni - élet / kitartunk - iga megtörik / kvarkok láthatatlanok - szavakra megjelennek / hit hatása / Ige megvallása - változás / sok a tünet, de a győzelem annál nagyobb /
130825 A hitünk legyőzte a világot 3.
/ építőid közelednek - rombolóid elmennek / viszályt kiszaggatni - gyülekezet felépül / elkülönülés - megigazítás / Ádám eljátszotta - Jézus visszaszerezte / nem vagyunk törvény alatt / nagyobbakat is cselekszünk / elhívásunk - feladataink elvégzése / hazugsággal elveszted a hitedet a szavaidban / hited a legértékesebb / kettő egy ellen / nem jön hited feletti kísértés / Szent Szellem a segítségünkre jön / több a hited, mint gondolnád / naponta egy lelket az Úrhoz vinni /
130818 A hitünk legyőzte a világot 2.
/ időkorszak végén a kenet erősödik / hit meghatározása / egyszer imádkozunk > megválaszolja / most hit / hitünkkel megváltoztatunk / szavaiddal teremted a környezetedet / szavainkkal szabjuk meg az életünk menetét / az Ige az uralkodó / szavainkkal képeket teremtünk / védelem: baleset, háború / Úr akarata /
130811 A hitünk legyőzte a világot 1.
/ Úr előtti egybekelés > új szellemi egység / gyülekezetbe járás / meg kell kérni Jézust / üdvösség jelentése / hit neveti az ördögöt / hitünkkel megváltoztatunk dolgokat / megújított elme / hit szép harca / Isten tetszésére van / hatalom és hit az Igéből nyerhető / Ráadásban: vallásosság - hit különbsége; Szent Szellem keresztség rövid imája/
130804 Minden kárhoztatás nélkül
/ látható - láthatatlanok / hűség kifizetődő / munkában van részed / zsidóknak volt a bűnvallás / 1Ján. 1,9: helyesen elismerni - emlékezni a felmentésre / öröm, amikor elfogadtad / hit ad betekintést a szellemiekbe / Szellem követése = gyarapodás, jólét helye / zsidók kaptak megváltást / áldozatot vizsgálták / hitközegben maradni/
130728 Szellemi lény vagyok
/ ördög trükkjei: fájdalom, betegség / megállni azon, amit Jézus tett / ha nincs megértés > ima hatástalan / elfogadni > győzelemben örvendezni / hármas lények / Erős vagyok! > erő működésbe lép / kétféle gondolkodás: add fel - gyógyult / test háborúzik / belső ember elpecsételve / egyharmad részünk tökéletes /
130721 A megigazultság ajándéka
/ kegyelem = ingyen ajándék + felmentés / áldásokat elfogadni + megragadni / nincs kárhoztatásunk / gyógyulás akadálya: kárhozat / kegyelmet megragadni > uralkodni / bűnmegvallás > "elismerés", hogy Ő megtisztított /
130714 Az Úr angyalai
/ őrző + seregek - Isten fiai számára / Jézus nevét + Igét követik / Ige - hosszú emésztési folyat / Ige elhangzása > munkálkodnak / vezetőket szellemi erők uralják / Szent Szellem mozgósítja az angyalokat / mások imádkoznak értük / őrködés > rajta kapni / lázadó angyalok / DNS manipuláció /
130707 A gadarai megszállott
/ szabadítás nem működött > rangvita miatt hitetlenségbe kerültek / Szellem vezet > előre menni > szent időzítés / kézrátétel - gyógyító kenet - ruhadarabok / kísértés mértéke / automatikus megszabadulás / elmét, testet érheti támadás / csecsemők > mennyei óvoda / rák oka / betegség szelleme /
130630 A szívedbe van írva
/ minden feléled / magjaid megtörik a kötést / szabadság belül kezdődik / szövetség gyümölcsei vagyunk / evangelizáláskor útlevelet adunk / ó szövetség használaton kívül > Apostolok cselekedeteitől kezdjük az életünket / felruháztattunk szeretettel / megigazított = felmentett / új szolgálat > ima háziállatokért
130623 Az ismeret hiánya 3.
/ gonosz szellemek & angyalok / hatalommal felruházva / ellen tudsz állni / félelem ajtót nyit / Úr megőriz / gyermekekre szellemi hatások / erő = kenet a szavaidon / királyság alapelveiben működni /
130616 Soha nem késő! (Csideiné)
/ zárd le a múltat > akadályoz / lásd meg az újat / elhatározás > változtass > Ige működni fog / kelj fel / fő hely Istené / meg tudom csinálni > csodák /
130609 Az ismeret hiánya 2.
/ bánat ajtót nyit / kenet megrontás / menny valóság / elvárás>elfogadás>elvétel / folytonos jelen>most hit / problémamegoldás>üdvösség / család fontossága /
130602 Az ismeret hiánya 1.
/ örvendezz: felruháztattál / nyomás jelzi: megvan a válasz / félelem akadályozza a gyógyulást / nincs késő imádkozni / betegség nem áldás / kiküldettünk / állj ellen /
130526 Soha ne sajnáld magadat!
/ erőviszonyok / önsajnálat / bűneltörlés / szellemi ráhatás / csúfolódók / Szellem káromlása / állj ellen a senkiházinak! /
130519 Akadályok a gyógyulás útján
/ gyógyulás akadály: kiérdemlés / újszövetség>áldások / hitelkártya>adósság / minősítésünk=Krisztus / pünkösdi úrvacsora /
130512 Ő elvégzett értünk mindent!
/ új főpap / Melkisédek csak áld / bűntudattól szabadon / mit kell megvallanod? / gyógyulásakadály: kárhoztatás / ÚSZ gyümölcsei / szent törzsbe oltattunk be /
130505 Nem Isten adja a betegséget!
130428 Elmélyedni az Igén
130421 Változzatok el...
130414 Szolgáljuk az Urat
130407 Szavak
130331 Alázat
130324 Vezetést venni
130317 Melkisédek rendje szerinti papság
130310 Ne okold a másikat! 2.
130303 Ne okold a másikat! 1.
130224 Térjetek meg...
130217 Törvény vagy kegyelem 2.
130210 Törvény vagy kegyelem
130203 Isten Fiának szent vére (Sandersné)
130127 Növekedni Krisztus ismeretében (Sandersné)
130120 Növekedni a kegyelemben (Sandersné)
130113 Válaszok
130106 Ragadd meg az én Szövetségemet

Feljegyzések - 2012.
121230 Örök üdvösség (Zsidó levélről)
121223 Nincs ítélet Krisztusban
121216 Uralom az ellenség felett
121209 Szellemi ébredés 2.
121202 Szellemi ébredés 1.
121125 A hit szeretet által működik
121118 Hitünk megvallása
121111 Gyógyulás 2.
121104 Gyógyulás 1.
121028 Törvény - megigazultság 3.
121021 Törvény - megigazultság 2.
121014 Törvény - megigazultság 1.
121007 Az újszövetség papsága
120930 Növekedni a belső emberben (Sandersné)
120923 Jézus megváltása
120916 Isten kormányozza...
120909 Kegyeltség
120902 Tökéletes megértés
120826 Mi hasznom abból, ha hitben járok?
120819 Vádak elvetve - ügy lezárva
120812 Szavak
120805 Kegyelem
120729 Mentor
120722 Álljatok ellen az ördögnek!
120715 Szellemi ajándékok
120708 A Szellem segítségünkre van! (Sandersné)
120701 Jutalmaink és ítéleteink
120624 Imádság 3.
120617 Imádság 2. (megválaszolt ima)
120610 Imádság 1. (megválaszolt ima)
120603 Jézus neve
120527 Pünkösd
120520 Uralkodásra születtél (Szemenkár Gy.)
120513 Szellemi felnövekedés 4.
120506 Szellemi felnövekedés 3.
120429 Szellemi felnövekedés 2.
120422 Szellemi felnövekedés 1.
120415 Győzelem a halál felett!
120408 Feltámadás
120401 Kegyelem és cselekedetek
120325 Isten szerelme bennünk (Sandersné)
120318 A szavak ereje 3.
120311 A szavak ereje 2.
120304 A szavaink ereje 1.
120226 Felnövekedni a gyülekezetben
120219 Akik törvény által akarnak megigazulni
120212 Tisztán hallani (lelkiismeretről)
120205 A lelkiismeretünk tesz bizonyságot
120129 Kegyelem 7. (Tiszta lelkiismeret)
120122 Mimódon hallgatjátok (Kovács László)
120115 Kegyelem 6.
120108 Mi történt a kereszten?
120101 Ábrahám áldása

Feljegyzések - 2011.
111225 Ő a mi békességünk!
111218 Kegyelem 5.
111211 Kegyelem 4.
111204 Kegyelem 3.
111127 Lépj az örökségedbe (Fábián Attila)
111120 Kételkedés és aggodalom (Csideiné)
111113 Kegyelem 2.
111106 Kegyelem
111030 A hívők hatalma 2.
111023 Jézus neve
111016 A hívők hatalma
111009 Isten a te forrásod
111002 Megismerni... a Szent Szellemet (Sandersné)
110925 Igei igazságok a gyógyulásról
110918 Mivelhogy ragaszkodik hozzám (Kovács László)
110911 Világosságban járni, cselekedni és látni
110904 Nem Isten tesz beteggé!
110828 Félelemből fakadó cselekedetek 2.
110821 Félelemből fakadó cselekedetek 1.
110814 Megigazultság
110807 Jelek, csodák, gyógyulások 6.
110731 Jelek, csodák, gyógyulások 5.
110724 Jelek, csodák, gyógyulások 4.
110717 Jelek, csodák, gyógyulások 3.
110710 Jelek, csodák gyógyulások 2.
110703 Jelek és csodák az ítéletben
110626 Jelek, csodák, gyógyulások 1.
110619 A szavaid ereje 6.
110612 A pünkösd ünnepe
110605 Szívvel hinni (Kovács László)
110529 Legyél áldás mások felé
110522 A szavaid ereje 5.
110515 A szavaid ereje 4.
110508 A szavaid ereje 3.
110501 A szavaid ereje 2.
110424 A feltámadás ünnepe
110417 A szavaid ereje 1.
110410 Tett minket királyokká és papokká 6.
110403 Tett minket királyokká és papokká 5.
110327 Tett minket királyokká és papokká 4.
110320 Tett minket királyokká és papokká 3. (Sandersné)
110313 Tett minket királyokká és papokká 2.
110306 Tett minket királyokká és papokká 1.
110227 Istentől való megigazultság!
110220 Ímé, lássátok! (Sandersné)
110213 Ti azért így imádkozzatok (Sandersné)
110206 Korai és késői eső (Sanderné)
110130 Imádságok, könyörgések
110123 Kumráni tekercsek (Joe Christian)
110116 Gyógyulás hit által
110109 Az Úr kegyeltsége
110102 Az Ige körforgása (Sandersné)

2010.
101226 Karácsonyi úrvacsora
101219 Alkalmas edénnyé válni
101212 A tisztelet 5.
101205 A tisztelet 4.
101128 A tisztelet 3.
101121 A tisztelet 2.
101114 A tisztelet 1.
101107 Bill Kaiser Szegeden: Áldás és újjászületés
101107 Bill Kaiser Budapesten: A Gyülekezet ereje
101106 Bill Kaiser Konferencia Budapesten
101031 Álld meg a szegényeket!
101024 Hogy meggazdagodjatok! (Csideiné)
101017 Akik engem megtisztelnek
101010 Félelmek 2.
101003 Félelmek 1.
100926 Egyek vagytok Krisztusban
100919 A nyelvek különböző fajtái (Sandersné)
100912 A most hit
100905 Az emlékezés könyve
100829 A szavaid ereje 3.
100822 A Szellemmel szárnyalni
100815 Isten ereje működésben
100808 A szavaid ereje 2.
100801 A szavaid ereje 1.
100725 Isten akaratában
100718 A hit gyümölcsei
100711 Vezet a Szent Szellem
100704 A hívők gazdagsága
100627 Az evangelizáció hulláma
100620 Mindnyájan prófétáljatok (Sandersné)
100613 Anyagi gyarapodás
100606 Hagyományok
100530 Krisztus Teste 3.
100523 Pünkösd 2010
100516 Dicséret áldozata (Sandersné)
100509 Ábrahám áldásai (Sandersné)
100502 Krisztus Teste 2.
100425 Krisztus Teste 1.
100418 Jézus neve 2.
100411 Jézus neve 1.
100404 A feltámadás ünnepe
100328 Az Úr karja
100321 Isten maga a szeretet (Csideiné)
100314 Hatalom Krisztusban
100307 A gondolkodás megújítása
100228 A megigazultság 2.
100221 A megigazultság 1.
100214 A test cselekedetei 6.
100207 A test cselekedetei 5.
100131 A test cselekedetei 4.
100124 A test cselekedetei 3.
100117 Kik vagyunk Krisztusban? (Szemenkár)
100110 A test cselekedetei 2.
100103 A test cselekedetei 1.

2009.
091227 Meghallani Isten Szavát
091220 A szeretet győzelme
091213 A hálaadás áldozata
091206 Megbocsátás
091129 A legjobb barátom (Sandersné)
091122 Őrizd a nyelved
091115 A Jézusi út (Kántor Ferenc)
091108 Hit által
091101 Isten imádata (Bill Kaiser)
091025 Egységben Jézussal
091018 A 91-es Zsoltár védelme 3.
091011 A 91-es Zsoltár védelme 2.
091004 1./ A 91-es Zsoltár védelme 1.
091004 2./ Az Ige cselekvője
090927 A gondolkodásmódod megváltoztatása
090920 Hibák a hit útján 2.
090913 Hibák a hit útján 1.
090906 Védelem és oltalom 2.
090830 Védelem és oltalom 1.
090829 Imakör: A hitről
090823 Szellemi felnövekedés
090816 A hit mögötti hatalom
090809 Az őrálló feladatai
090802 Győzelem a hit próbáiban (Csideiné)
090726 A hit kapcsolatai
090719 A szolgálat betöltése
090712 A bővölködés üzenete 2.
090712 A bővölködés üzenete 1.
090705 A hit működése
090628 Ábrahámi szövetség
090621 A hit hallása
090614 Adakozás
090607 Kősziklára épített ház (krízishelyzetek)
090531 Pünkösd ünnepe
090524 Isten jelenléte (Bill Kaiser)
090517 Bill Kaiser konferencia (Jézus élete)
090510 Hála a diadalért!
090503 A hálaadás fontossága
090426 Kegyelem által
090419 A Szent Szellem vezetése (Csideiné)
090412 Győzelem Jézus által
090405 Ragaszkodj a hitedhez
090329 Szellemi újjászületés
090322 Növekedés, dicséret
090315 Erőteljes imádság
090308 A sértődés elkerülése
090301 Adás és elfogadás
090222 Cselekedj hittel!
090215 A húsvét üzenete
090208 Szavak 3.
090201 Szavak 2.
090125 Szavak 1.
090118 Vesd el az Igét (Gyógyulásra várva - Csideiné)
090111 Újévi áldás
090104 A rejtett megtévesztés

2008.
081228 Hit és kétség
081221 A kenet 2.
081214 A kenet 1.
081207 Advent
081130 Gyarapodás, növeledés 4.
081123 A félelem cselekedetei 2.
081116 A félelem cselekedetei 1.
081109 Gyarapodás, növekedés 3.
081102 Én vagyok a feltámadás... (Sandersné)
081026 Gyarapodás, növekedés 2.
081019 Gyarapodás, növekedés 1.
081012 Tanítványság 2.
081005 Tanítványság 1.
080928 Engedd el a múltat
080921 Megigazultság
080914 A gondolkodásmódod megváltoztatása 6.
080907 Az üdvösség
080831 A gondolkodásmódod megváltoztatása 5.
080824 A gondolkodásmódod megváltoztatása 4.
080817 A gondolkodásmódod megváltoztatása 3.
080810 A gondolkodásmódod megváltoztatása 2.
080803 A gondolkodásmódod megváltoztatása 1.
080727 Hűség 5.
080720 Hűség 4.
080713 Hűség 3.
080706 Isten szerelme (Faragó Anna)
080629 Hűség 2.
080622 Hűség 1.
080615 Uralkodni, megigazulás által 7.
080608 Uralkodni, megigazulás által 6.
080601 Az Atya ajándéka (Bill Kaiser)
080531 Imádat (Bill Kaiser)
080525 Jézus (Bill Kaiser)
080518 Uralkodni, megigazulás által 5.
080511 Új teremtés Krisztusban
080504 Uralkodni, megigazulás által 4.
080427 Uralkodni, megigazulás által 3.
080420 Uralkodni, megigazulás által 2.
080413 Uralkodni, megigazulás által 1.
080406 Alázat
080330 Az egység ereje
080323 Oldás és kötés
080316 Uralkodni az életben
080309 A kézrátétel
080302 A gyógyulás Isten akarata!
080224 Hatalom Jézusban
080217 Az Úr elhívása
080210 Jézus a gyógyító


BÉKEVÁR FŐOLDAL