2012.10.18. 

TÖRVÉNY – MEGIGAZULTSÁG

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. október 14.

 

Áldunk Úr Jézus Krisztus! Magasztalunk Téged Uram! Megtörjük a betegségeket, a gyengeségek, a fájdalmak erejét a testekben, az Úr Jézus Krisztus nevében. Megparancsoljuk, hogy eltávozzanak a testekről és vissza ne térjenek. Megkötjük a hiányt az életekben Atyám, gyarapodást szólítjuk, hogy jöjjön az életekbe. Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé, és általa a Mennyei Atyáé, minden dicséret, imádat, dicsőség és áldás. Köszönjük a drága Szent Szellemet, kiárasztva az életünk felett, aki megcselekszi Isten akaratát. Köszönjük drága Úr Jézus! Hallelúja!  

Zsebkendőkre vetjük a kezeinket és a hit szavát szóljuk felettük. Mindenki mondja: dicsérem az Urat, és köszöntsd a szomszédodat. Megkérem a Szőke házaspárt, az orosházi Gyülekezet pásztorait, hogy gyertek ki. Tisztes részünk, hogy köszöntsünk benneteket, akik két teljes busszal érkeztek a mai napon ide. Sokasodjatok jobbról és balról, hatalmas sereggé legyetek, növekedjetek, ragyogjatok az Úrban az Ő dicsőségére.

Szőke Antal elmondja, hogy hat órakor indultak, de négy órakor volt az ébresztő. A környékből is csatlakoztak hozzánk, köszönjük Istennek, hogy itt lehetünk. A Biblia írja, hogy az ószövetségben volt egy olyan törvény, hogy egy évben háromszor meg kellett jelenni az Úr előtt. Mi az Újszövetségben vagyunk, mi egyszer jelenünk meg évente itt az Úr előtt ilyen létszámmal.

2001. január 13-án, amikor Isten elhívott minket az orosházi szolgálatra, nyolcan voltunk. Azt mondtuk, hogy semmi probléma, Noé bárkájában is nyolcan voltak, és megmenekültek. Azt mondtuk, hogy: – Uram, a Biblia igaz, a Te Szavad igaz, s azt mondod az Igében, hogy minden napon szaporítod a gyülekezetet az üdvözülőkkel!

Amint látjuk, köszönjük Istennek, hogy megszaporította a gyülekezetet, és amikor eljöttünk nyugdíjba, én 1997-ben, a feleségem 2000-ben, akkor megprófétáltuk magunk felett, hogy mi leszünk a legvidámabb nyugdíjasok!

És valóban azok is vagyunk, vidámak vagyunk azért, mert az Urat szolgáljuk. Köszönjük Istennek, hogy szent egészségben, békességben vagyunk a családdal, a gyülekezetekkel és mindenkivel, és köszönjük az Úrnak, hogy amíg Ő akarja, ezt a munkát folytatjuk.

Szőke Antalné, Mária pásztor elmondja: köszönjük az Úrnak, hogy itt állhatunk előttetek, az Ő jelenlétében. Valóban az este, ahogy beszélgettünk a férjemmel erről, hogy az ószövetségben háromszor jelentek meg Jeruzsálemben az Úr előtt. Milyen érdekes, hogy az Úr nem változik, Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, de olyan vágy volt a szívünkben, hogy mikor megyünk már?

Mindenki, a gyülekezetek tagjai is, nagy éhséggel voltak, hogy megyünk. Annyi különbséggel, hogy most nem elrendelve van ez számunkra, hanem belülről jön ez az éhség, a vágy, hogy itt legyünk az elöljáróinkkal, veletek, és főleg az Úrral. Köszönjük az Úrnak, hogy itt lehetünk.

Sanders pásztor elmondja, hogy köszönjük az életeteket Istennek, a szolgálatotokat, nagyra növekedjetek. A minap a metrón utaztam, és úgy tűnt, mintha az egyik drága szentünk is ott utazna, a metrón. Nem tudja ezt Ági, de van egy ‘ikertestvére’, egy egypetéjű ikertestvére, mert olyan közel mentem, amennyire csak lehetett, és nem akartam elhinni, hogy nem ő. Teljesen hasonlított Ágihoz.

Hódmezővásárhelyen lesz egy istentisztelet még az idén, és egy gyülekezeti munka indul ott október 27-én /szombaton/ 15 órakor a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban leszünk, és október 28-án /vasárnap/ 15 órakor pedig Székesfehérváron a Tolnai úti Általános Iskolába várjuk a gyógyulni vágyókat.

Imakonferenciák lesznek a közeljövőben, és Marosvásárhelyen az ottani gyülekezetben, a szokásos helyen a Kultúrpalotában is leszünk. Orosházára is ellátogatunk, hiszen ha ti ilyen nagy számban jöttetek, mi is megyünk december 1-én hozzátok.

Megkísérlem most már egy ideje, hogy mindenkinek elmagyarázzam, hogy mi is a kegyelem. A mai napon a megközelítési útirány, hogy mi is a különbség a törvény és a megigazultság között? Köszöntjük Dániából jelenlévő kedves pásztorunkat és családját. Ők is nagyon szépen növekednek.

Tegnap beszélgettem velük és mondták, és mi is így látjuk, hogy ez a tanítási útvonal ez nagyon furcsa, főleg a régebbi pünkösdi körökben, és idő kell hozzá, hogy megemésszék. De ha velünk maradtok és időt szántok rá… Én a keresztény életem során nagyon alapos és biztos tanításokat kaptam, és én ezért mindig tudtam, hogy megigazult vagyok Isten előtt.

 Azt is megtanították nekünk, hogy újjászületésünkig elkövetett bűneink, amikor újjászületünk, eltörlődnek. De utána más időszámítás jön, mondták, felelősek vagyunk a tetteinkért. A bűneink megvallásait tanították nekünk, és én is nektek sokáig így tanítottam, de most, hogy megvilágosodtam, hogy a múlt, a jelen és a jövőbeni bűneink eltöröltettek a Jézus Vére által, állíthatom nektek, hogy az [a bűnmegvallás] teljes hazugság volt.

Teljes megértést fogtok kapni, ha velünk maradtok, egy kis kiigazításra lesz ugyanis csak szükség. Az Úr segítséget ad majd nekem ebben, és megnyitja a ti megértésetek szemeit, hogy tiszta megértést kapjatok erről. Megjegyzem, hogyha szeretnéd megvallani ezentúl is bűneidet a törvény alatti szokás szerint, akkor megteheted, így is, úgyis meg van bocsátva. De én megértést kaptam arról, hogy nekem teljes mértékben megbocsáttatott.

Újra visszakanyarodunk ahhoz a fához, ami az Éden kertjében volt, és mindenki tudja, hogy ott Ádám milyen bűnt követett el. Ugyanis a jó és a gonosz tudásának fájáról ettek. Ugyanebben a kertben jelen volt az élet fája is. Ugyanolyan könnyedséggel ehettek volna az élet fájáról, mint a jó és a gonosz tudásának fájáról.

A jó és a gonosz tudását neveznénk a mai napon úgy, hogy a törvény ismerete. Tehát neked ma el kell döntened, hogy az élet fájáról, az Úr Jézus Krisztusról, az Üdvözítődről akarsz-e táplálást venni, aki elhozta nekünk a kegyelmet és az igazságot. Vagy az ószövetség alatt szeretnél maradni, és táplálást venni a jó és a gonosz tudásának fájáról? Ami ugyanis már idejét múlta, eltette az Úr az útból, és egy új szövetség alá tartozunk, nem az Ószövetség alá, hanem, egy jobb szövetség alá. Hallelúja! Bátran mondhatjuk.

Következő hetekben is hangsúlyosan fogjuk ezeket a gondolatokat elő és előhozni. A jegyzeteimre fogok most térni. Szeretném, hogyha gondolatról gondolatra, alapvonalról alapvonalra gyarapodnánk ebben a tudásban. Tehát az egyik érvett a másik után fogjuk sorba állítani, hogy a pásztoraink és a nyájak és a gyülekezetek mindenfelé végre szabadon élhessenek a kárhoztatás, a bűntudat és a bűn gondolatától.

Hogy Isten valóban képes lehessen megáldani benneteket és gyarapítani benneteket, az Ő kegyelmével, amit ugyanis nem érdemeltünk ki. Nem tettünk érte semmit, hogy ilyen áldásokban részesüljünk, Ő cselekedte meg a mi érdekünkben. Mert a mi Istenünk az egy megáldó jó Isten.

Ésaiás 54,14–17

      14. Megigazultságban veszel erős alapot, távol leszel az elnyomástól, mert nem fogsz félni, és a rettegéstől, mert nem közelít hozzád.

     15. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem éntőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad.

     16. Ímé, én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és én teremtettem a pusztítót is a vesztésre!

     17. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened

perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Tehát a Jézus Krisztusnak a megigazultságában lettünk mi megalapítva, újonnan születve, és nem a saját igazságunkban. Amikor az ember erős alapot vesz az Úr megigazultságában, akkor négy dolog van nekünk itt felsorolva. Nem lesz félelem az életünkben, nem lesz rettentés, nem lesz elnyomás, és nem lesz olyan fegyver, amit ellened készítettek, és az sikeres lenne. Vagyis ez az erős alapba vetett megigazultság azt jelenti, hogy az Isten igazságává tétettél a Krisztus Jézusban.

Amikor jönnek a jelentések, és mindegy, hogy milyen jelentéseket kapsz, akkor kell ragaszkodnod az elmédben, a gondolataidban ahhoz az igazsághoz, hogy te Isten igazságává lettél a Krisztusban. Nem cselekedetekből nyert megigazulásról beszél, hanem hit által elnyerhető megigazulásról. Nem olyan cselekedetekről szól tehát, amiket mi cselekednénk ahhoz, hogy elnyerjük ezt a megigazultságot.

Én Isten igazságává tétettem Krisztus Jézusban, és a hitünk erre vesz alapot, és nem arra, hogy mi magunk igaz cselekedeteket tettünk volna. És nem olyan cselekedetekben kell gondolkodnunk, amelyeket mi cselekedtünk volna törvény szerint, vagy a szabad és nem szabad parancsolatok szerint, hogy Istennek a tetszésére lennénk ez által, és így lennénk igazak.

Isten azt is kijelenti a 17-es versben, hogy ez az ő igazságuk, amely Éntőlem van. És ez az igazság a magjainkra, gyermekeinkre is rászáll. A Példabeszédek 11. fejezetének 21. verse nagyon fontos.

Példabeszédek 11,21

     21. Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlen a gonosz; de az igazak magva megszabadul.

Példabeszédek 10,6

     21. Áldások vannak az igaznak fején; a gonoszok szája pedig erőszakot rejteget.

Ezért akarja az Úr, hogy erős alapot vegyünk a megigazultságban. A Biblia azt is tanítja, hogy az Úrnak az áldása, az gazdagít meg.

Róma 6,14. Ampl.  (Bővített)

     14. Mert a bűn többé nem gyakorol uralmat felettetek, nem gyakorol nyomást rátok, mivel most nem vagytok a törvény alatt (mint szolgák/rabszolgák), hanem kegyelem alatt, mint akik Isten kegyeltségének és kedvességének élvezői lettek.

Tehát többé már nem vagytok a törvény alatt, mint szolgák, rabszolgák, hanem a kegyelem alá kerültetek. A bűn rajtatok nem uralkodik, nem tud irányítani benneteket. Mert volt idő, amikor a bűn uralta az életünket.

Miért van az, hogy most már a bűn nem képes arra, hogy uralja az életünket? Azért, mert többé már nem vagyunk a törvény alatt. Mert a bűnnek az ereje a törvényben van. Tehát, hogyha az ember a törvény alatt él, akkor a bűnnek ereje és hatalma van felette, és amikor elköveti ezeket a bűnöket, akkor a bűn irányítja, és leuralja az életét.

Ugyanis a bűn elkövetésével járó bűntudat elkezdi uralni az embernek az értelmét, a lelkiismeretét. A törvény követeli, hogy saját erőnkből cselekedeteket hozzunk. A mi képességeink szembe vannak állítva Isten képességeivel. És meg kell cselekedni a mi részünket ahhoz, hogy Isten is elő tudja hozni az Ő részét, az áldásait.

Ha az ember így viszonyul Istenhez, akkor a Biblia arra hívja fel a figyelmét, hogy a bűn uralkodik felettünk, mert a törvény alatt tartjuk magunkat. A kegyelem alatt viszont Isten szabaddá tesz minket a bűn uralmától.

Sokszor magyarázzák ezt másképp a prédikátorok és tartanak attól, hogyha az embereket szabadon engedik a kegyelemben, akkor majd bőségesen elkövetik a bűnt, mert visszaélnek vele. Amikor legalizációt táplálnak az emberekbe, és a törvényt tanítják, nem hallani azt, hogy a törvénynek az ismerete tehet arról, hogy elkövetik a bűnt.

Hogyha az ember a kegyelem alá kerül, akkor a bűn-kép nem képes többé uralni az illetőt. A bűn csak akkor képes uralmat venni az életünk felett, hogyha törvény alatt tartjuk magunkat. A sátán egyetlen helyen volt képes megkísérteni az első emberpárt ott, ahol a tilalom vonatkozott, vagyis ahol a törvény adatott. Egyetlen törvény volt, hogy ne egyél arról a fáról, a jó és gonosz tudásának a fájáról. És csak így tudott jönni a kísértés.

Ugyanez a helyzet ma is, ha teletömködjük magunkat a törvénnyel, akkor megnyitottad magad az ördögnek és az ő hatásainak. Ha valakinek az elméjét a törvény uralja és büszke arra például, hogy megtartom a tízparancsolatot, akkor a bűnnel járó bűntudat és a kárhozatás párosul az életével. Lehet, hogy csak tudat alatt, vagy titokban, anélkül, hogy az emberben tudatosulna.

Ha valaki azt gondolja, hogy hosszú ruhát viseljen ahhoz, hogy szentséges legyen, de azt a hosszú ruhát nem viseled állandóan. Hagin azt mondja, hogy ezt az igeverset úgy is le lehetne fordítani, hogy a bűn helyett a sátánt helyettesítjük be, és azt mondjuk, hogy a sátán nem uralkodik fölöttünk többé. Felettetek.

Mert a bűn itt, mint főnév szerepel, vagyis egy személlyel, vagy egy dologgal lehet helyettesíteni. Így is mondhatnám: hogy már nem a bűnnek a börtönében vagytok többé, hanem a kegyelem ‘börtönében’ vagytok. Ma a Szegedi Csillag börtönből, ami a bűn börtöne volt eddig, Londonba fogunk átköltözni, a megigazultság ‘börtönébe’. Tehát amíg az ember a törvény alatt tartja magát, addig a bűn börtönében lakozik.

Senki nem lett szabaddá téve attól, hogy ne kövesse el a bűnt, akkor sem, ha bekerült a megigazultság és a kegyelemnek a ‘börtönébe’. Itt jegyzem meg, hogy nem a te elkövetett bűneid tettek téged bűnössé, hanem Ádám, az első ember bűne által lettél bűnös. Bűnösnek születtünk, bűnösnek jöttünk a világra, Ádám bűne által.

Vagy mondjuk azt, hogy Londonban a bűn börtönében lakozol. Amikor befogadod az Úr Jézus Krisztust, mint életed Urát és Megváltóját, akkor átkerülsz egy másik börtönbe, a megigazultság ‘börtönébe’, ami most legyen a feltételezés szerint Budapesten. Ez a te döntésed, és választásod alapján megy.

Amikor a megigazultság ‘börtönébe’ kerültél be, akkor még mindig elköveted a bűnt, de már nem úgy, mint mikor a bűn börtönében voltál. Pontosan úgy, hogy mint amikor még a londoni börtönben voltál, a bűnnek a börtönében, és tettél igaz cselekedeteket, az sem tudott téged igazzá tenni, továbbra is abban a börtönben voltál. Ugye? Ámen.

Tanítják a bibliatanítók, hogy a törvény ismerete teszi az embert szenté. Ez nem igaz. A törvény ugyanis nem azért adatott, hogy bárkit megigazítson, vagy szenté tegyen. Tehát nem a bűnnek a megcselekedéséről van szó, hogy az nem lesz többé uralommal felettetek, hanem maga a bűn, mint főnév nem uralkodik többé már felettetek. Vagyis a bűnnek a börtöne nem vesz uralmat többé felettetek.

Mondja valaki, hogy én újjászületett keresztény vagyok. És elköveted a bűnt, és nem azért teszed ezt, hogy a kegyelem még inkább megsokasodjon. Mert a Biblia ugyanis tanítja azt, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem is megsokasodik. Nem azért követjük el a bűnt, hogy visszaéljünk az Úr kegyelmével. Minden újjászületett keresztény elkövet bűnt. Isten kegyelme szabaddá tett minket a bűn börtönétől, kiszabadított onnan.

Róma 6,14-20

14. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

15. Mit is tehát? Vétkezzünk-é, mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.

16. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek; vagy a bűnnek, ami halálra, vagy az engedelmességnek, ami megigazulásra vezet?

17. De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelyre adattatok.

18. Felszabadulván pedig a bűn alól, a megigazultság szolgáivá lettetek.

Vagyis szabaddá tétettetek, mert a szívetekből engedelmeskedtetek. Így fogadtátok el az Urat is, kegyelemből, a szívetek engedelmességéből. Tehát a bűn börtönéből kiszabadultatok, és a megigazultság ‘szolgáivá’ lettetek.

    19. Emberi módon szólok a ti testetek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak, a szentségre.

Tehát mikor még Londonban ültél a bűnnek börtönében, akkor még szabad voltál a megigazultságtól, semmi közöd nem volt hozzá. De attól még az az illető cselekedhetett megigazultságot jellemző, vagy ahhoz illő cselekedeteket.

15. Mit is tehát? Vétkezzünk-é, mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.

Tehát ha átköltöztem a londoni bűn börtönéből a budapesti ‘megigazultság’ börtönébe, akkor hogy tartózkodhatnák továbbá még mindig a londoni bűn börtönében? Már nem élek ott Londonban, már Pesten élek. Vagyis a londoni börtönnek a rendeletei már nem érvényesek rám. Már nem lehetsz az ottani törvények alatt, mert már nem ott élsz.

Azok már nem irányítanak téged. Azok a törvények ugyanis a sátán uralma alatt érvényesek. A bűn uralma már nem érvényes többé az életedre, mert kiköltöztél abból a börtönből, és a megigazultság ‘börtöncellájába’ kerültél. Hogy történhet akkor az meg, hogy ami ott megtörtént, az itt is megtörténik?

Volt egy mondás, amit nekünk tanítottak. Sok Írást és sok tanítást fogtok hallani, és azt újra és újra kell megemészteni, megrágni, lenyelni, megemészteni, mindaddig, míg az ember magáévá nem teszi. Nekem annyira tiszta és világos ez, neked is az lesz.

Róma 5,19

19. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek.

Mindannyian bűnösök vagyunk alapállásból, az egy ember bűne miatt, és elkövetjük a bűnöket, mert bűnösök vagyunk. De nem azért lettünk bűnösökké, mert a bűnöket elkövettük, hanem azért voltunk alapállásból bűnösök, amit az első ember, Ádám tett.

Tehát a bűnös igenis elköveti a bűnöket, de nem azért vagyunk bűnösök, mert bűnöket követünk el. Az ember ugyanis úgy gondolja, hogy a bűnös cselekedetek által leszünk bűnösökké, de az egy ember, Ádám cselekedete által lett minden ember bűnössé.

És nem azért lettünk bűnösök, mert bűnöket követtünk el. Azért voltam bűnös, amit Ádám tett. És ha ezen gondolkodik az ember, akkor ez nem igazán egy fair [korrekt] felállás. Már bűnösnek születtem, azért, amit ő tett. Van itt valami még ezen kívül, ami szintén nem fair.

Istennek az igazságává is azért váltam, amit egy ember [Jézus] tett, és nem azért, amit én tettem. Hallelúja! A bűnnek a börtönében addig voltunk, amíg ujjá nem születtünk. Vissza tudunk emlékezni arra az időre, amikor még nem voltunk újonnan születettek, akkor is tettünk nemes, jó cselekedeteket.

Ezek a nemes, jó cselekedetek kiszabadítottak-e minket a bűn börtönéből? Nem bizony! Ezek a jó cselekedetek nem voltak elegendőek arra, hogy abból a börtönből kiszabaduljunk. Most pedig a megigazultság ‘börtönébe’ kerültünk be.

Itt, ezen a helyen, ha elköveted a bűn cselekedetét, az képes-e arra, hogy kirángasson téged onnan a megigazultság ‘börtönéből’? Nem képes, mert az az egy ember [Jézus], téged igazzá tett, Isten igazságává tett Krisztusban! És ha elvéted a célvonalat, a céltáblát, az nem fog tudni téged a megigazultság státuszából kivenni. Mint ahogy a régi jó cselekedeteid sem voltak képesek kivenni téged a bűn börtönének a cellájából. Hallelúja!

Lefordítani nem kis dolog az ilyesmit, de sikerült. Remélem én sem tévedtem – mondja a tolmács. Tehát az igaz hit, ha igazán helyesen hiszünk, az fog hozni helyes életvitelt, helyes életcselekedeteket. Megbocsátatott nekünk, Isten nem fog kirúgni minket a megigazultságnak a cellájából azért, mert bűnt követtünk el [elvétetted].

A sátán azért retteg attól, hogy ezt így megértsd, mert hogyha erre így rálátsz és megérted, akkor az olyan erőt hoz rád, hogy nem fogod többé elkövetni a bűnt. Nem fog tudni a bűn cselekedete többé kárhozatot, szégyenérzetet, bűnérzetet, bűntudatot rád terhelni.

Azért mert eltéveszted, elvéted, nem fogsz visszakerülni a bűn cellájába, ahonnan jöttél. Azért lettél szabad a bűntől, mert már nem a bűntudat és a kárhoztatás alatt élsz. Végre felfedezted azt, hogy Krisztus Jézusban nincs kárhoztatásod.

Aki a legalizációt kedveli, azt mondja, hogy most aztán igazán szabaddá engedted őket. Azonban ha ráébredsz arra, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye érvényes mostantól rád, akkor bűnmentesen fogsz élni. Mert amivel te harminc éve küszködsz, és nem bírod magadat egyről a kettőre kicsiszolni, Isten egy szempillantás alatt képes a kegyelme által azt elvenni tőled és szabad vagy attól a szenvedélytől.

A hagyományos gyülekezetek egyszerűen elfordultak ettől az igazságtól. Miután újjászületnek a hívők, és elkövetik a bűnöket, kárhoztatásba teszik őket, bűntudattal terheltekké lesznek, és így az ördög egy fogást gyakorolhat rajtuk, a hatalmában tartja őket.

Vagyis újra olyanná válik az életük, mint hogyha a bűn börtönében élnének. Az segít, hogyha többé egyáltalán nem gondolkodunk a bűn témájában. Mert Jézus foglalkozott a bűnnel, teljesen orvosolta a bűn problémát, a bűn amúgy is egy angyalban találtatott.

Zsidó 8,12

12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és az ő gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.

Ez Istennek a látásmódja, és neked ezt hinned kell. Vagyis hinned kell, hogy Isten irgalmas a te hamisságaiddal szemben. És Isten valóban az igazat mondja, mikor azt mondja neked, hogy a bűneidről és a gonoszságaidról többé meg nem emlékezem.

A görögben ez egy olyan erős hangsúlyt kap, hogy nem, soha többé nem! És Isten azt mondja, hogy ha így rám hagyod magad, akkor én képes leszek megváltoztatni a te kívánságaidat. Én magam foglak megváltoztatni téged. Hidd, hogy én megbocsátottam a bűneidet, foglalkoztam a bűnnel, és én majd megváltoztatom a dolgokat az életedben.

Harminc éve utazol már az életpályán, és még semmi nem változott. Ezért mondja Isten, hogy higgy nekem, hogy én ezt megteszem, hogy a bűneidről és a gonoszságaidról többé meg nem emlékezem. Azokat a témákat, területeket, amikkel küszködsz, majd én a kezembe veszem, és a bűntudattól tartsd távol magad.

Mikor kimondjuk, hogy a bűn többé rajtunk nem uralkodik, hozzátehetjük, hogy a betegség sem uralkodik többé rajtunk, mert már nem a törvény alatt vagyunk, hanem a kegyelem alatt. Van, aki úgy gondolkodik, hogyha a betegség felüti a fejét, hogy biztosan valami bűnnel párosult. A szegénység sem uralkodik többé felettetek, mert nem törvény alatt vagytok, hanem kegyelem alatt.

Ezek a gonosz dolgok azért képesek uralni az életeteket, mint a betegség, a szegénység, mert a törvény alatt élitek az életeteket, és nem a kegyelem alatt. És a kegyelemről valószínűleg nem is kaptatok soha tiszta megértést.

Róma 6,1-2

      1. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?

     2. Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban?

Hogyan vagyunk képesek a bűn börtönében továbbra is ott élni, ha onnan már kijöttünk? Csak az elménkben gondoljuk, hogy ott vagyunk. Ha elrontasz valamit, akkor az azt jelenti, hogy a kegyelem csak növekedni fog feletted. Ha nem szándékosan rontasz el valamit, a kegyelem növekedni fog feletted.

Hogyha nem veted alá magad a kegyelemnek, akkor a bűn kezd el uralkodni az életed felett. Hozza elő a Szellem nekem most, hogy az Úr Jézus az én hitem szerzője és bevégzője, és az nem működik a törvény alatt.

A Páli levelekben mindezt a hústest cselekedetének soraiba találod meg. Amikor növekszünk az Úrban és növekszünk a kegyelemben, akkor Isten képes arra, hogy jön, és segítségünkre van a mi erőtlenségeinkben és szükségeinkben.

És Isten megmutatja az Ő szeretetét a megbocsátásában. Ez az, amit Isten tett értünk a kereszten, és ezért olyan borzasztóan, toporzékolósan őrjöng az ördög, ha ezt megtudod.

Kolosse 2,13-14

13. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlen­ségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket,

Minden vétketeket, minden bűnötöket megbocsátván. Hogyha ez így van, hogy megbocsátotta minden bűnünket, akkor ennek igaznak kell lenni a múlt, a jelen és a jövő bűneire is. Én régebben úgy tanítottam (mert engem is úgy tanítottak erre), miután az ember újjászületett, onnantól kezdve meg kell, hogy vallja a bűneit ahhoz, hogy megbocsátást nyerjen.

Amikor Jézus meghalt értünk a kereszten, akkor minden bűn, amit az emberiség onnantól kezdve elkövet, jövő időben történt. És hogyha régóta hallod ezeket a tanításokat, akkor lehet, hogy ez most benned egy harcot fog kezdeményezni.

Ingyen megbocsátotta minden vétkünket – a Bővített fordítás mondja. Tehát ingyen kegyelemből megbocsátotta minden törvényszegésünket. Vagyis meg van bocsátva nekünk. Egyszerűen higgyed azt, amit az Úr tett, hogy neked megbocsáttatott. Mikor tette? A kereszten!

14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;

Vagyis a rendeleteket, a törvénynek az igényeit, követelményeit. A keresztények azokban a napokban ezt megértették, mert Jézust a római kereszten feszítették meg. A rómaiak, amikor érvénytelenítettek egy törvényt, akkor azt leírták, és odaszegezték a fára. A fa törzsére.

Így a mi Messiásunk is ott függött a kereszten, és oda volt szegezve a törvény arra a keresztre, ami érvénytelenítette azt. Ezzel megsemmisítette, érvénytelenítette számunkra, mivel betöltötte a törvényt.

Amikor újjászülettél, akkor a szíved tábláira íródott. Minden egyes parancsolat így felkerült felszögezve a fára, mert te úgysem tudtad volna megtartani a törvényt. A törvény ugyanis nem hordoz magában az irgalmat, és nem hajlítható. Nem rugalmas.

A törvény ellenünkre volt, Jézus pedig szabaddá tett minket a törvény követeléseitől. Teljességgel eltörölte az átkot. Nem azért adta Isten a törvényt, hogy az embert szenté tegye, a törvényt azért adta Isten, hogy az ember lássa a bűnös voltát, hogy minden száj bedugassék.

A törvény az felgerjeszti a bűnt és felhozza a felszínre. A törvény nem lesz arra alkalmas, hogy neked segítsen valaha is, mert ugyanis nem rugalmas. A törvény arra adatott, hogy az ember saját magára nézve meglássa, hogy bűnös volta miatt szüksége van egy Üdvözítőre.

Az ember nem képes arra, hogy a törvénynek egy részét is betartsa, nemhogy az egész törvényt. Mert Jézus jött és betöltötte a törvényt. Amikor beszélt a törvénytudókkal, akkor olyan magasra emelte az elvárást, hogy a farizeusok belátták, hogy a maguk erejéből nem képesek arra, hogy betartsák. Valakire gyűlölettel tekintesz, olyan mintha meggyilkoltad volna.

Jakab 2,10

10. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.

Ha a törvénynek egy kis jottájában [pontjában] vétkes vagy, az egész törvényt megrontottad. Jézus olyan magasra emelte az elvárást, hogy azt az ember a saját erejéből nem volt képes betölteni.

Amikor Jézus elé álltak dicsekedve, hogy soha nem követtem el házasságtörést, Jézus azt felelte, hogyha bűnös szándékkal tekintettél az asszonyra, már elkövetted azt. Tehát ezt a kevélységet, ami bennük volt, Jézus lerombolta.

A kegyelmet addig nem képes elfogadni az ember, amíg rá nem eszmél arra, hogy az ő képességeinek a végére ért. Hogy böjtöltem, imádkoztam, és mégis csak itt tartok, és akkor a végső csalódottságodban ráébredsz arra.

Az Úr megvárja ezt, amíg te a saját erődnek a végére érsz, és ráébredsz arra, hogy szükséged van az Ő kegyelmére az életedben. Saját magunknak a felemelése, előléptetése, kiemelése nem visz minket előbbre. Rá kell ébrednünk, hogy Uram én Benned bízom.

Mert a Zsidókhoz írt levélben közli Isten, hogy én fogom ezt megcselekedni, én teszem ezt, én teszem ezt. A vallásosság szellemében növekedettek mondják, hogy én képes leszek arra, hogy Isten kezét megmozdítsam. Bővített fordítás szerint fogunk olvasni.

Kolosse 2,14-15 Ampl.

14. Érvénytelenítette, eltörölte és eltávolította annak a kötelezvénynek (adóslevélnek) a kézírását, amely – jogi rendelkezéseivel és követeléseivel – hatályban volt ellenünk, ami ellenünkre szólt. Ezt (az adóslevelet, annak rendelkezéseivel, határozataival és követeléseivel) Ő félretette, és teljes mértékben eltette, eltisztította az utunkból azáltal, hogy odaszegezte az (Ő) kereszt(jé)re. 

     15. (Isten) lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, amelyek ellenünk csatarendbe sorakoztak, ellenünk emelték magukat; győzedelmes örömmámorában kiteregette és látványosságként mutogatta őket; közpéldává tévén őket, nyilvánosan példát statuált rajtuk és diadalmaskodott felettük Őbenne és a keresztben.

Sok minden van itt. A Bővített fordítás szerint érdemes meditálni ezen. Amikor a törvény követeléseit odaszegezte a keresztre, ami ellenünkre volt, ezzel fegyverezte le a [sátáni] fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és ez vette el a törvénynek az erejét. És így szabadultunk meg a törvénytől, mert semmissé tette vele a törvényt. Elvette tőlük a fegyverzetet, kiüresítette őket, és lebénította őket.

És te ne fegyverezd fel újra az ördögöt. Mivel tudod ezt megtenni, hogy fegyverzetet adsz az ördögnek? Hogyha az önerős cselekedetekre irányítod a figyelmet, és a törvényre, hogy mit szabad és mit nem. Felfegyverzed vele az ördögöt és visszakanyarodsz a bűntudatra. Nem imádkoztam eleget, mondod. A szégyenérzet és a bűnérzet kezd hatalmába venni.

Többé már nem a mindenható Isten erejében bízol ekkor, hanem a saját erődben és képességeidben. Ugyan hiszel a gyógyulásban, de az ördög fog emlékeztetni a törvényre. Tudod-e, hogy honnan lehet megállapítani, hogy a bűntudat alatt vagy? Akkor, ha hirtelen kijelentést kapsz arról, hogy a másik [ember] milyen, és milyen bűnt követett el.

Vagy valaki, aki meghalt, hirtelen úgy érzed, hogy veled van és beszél hozzád. Nem engedik ki őket a mennyből. Abszolút nem. Senkit nem látogatnak meg a megholt rokonok. Úgyhogy ezt az ördögöt nyugodtan kirúghatod a házból.

És hogyha kijelentést kapsz valaki másnak a bűneiről, akkor azt az ördögöt is kirúghatod a házból, mert az illetőt megmosta a Szent Vér, és Isten nem enged kijelentést venni az ő bűneiről. Az újjászületett keresztényeknél biztos, hogy így van, a Vérben megmosódtak kétezer évvel ezelőtt. Vagyis Isten nem teszi ezt. Szabaddá kell lenned a bűntudattól, ugyanis te a bűntudat alatt vagy, ha úgy látod. Érted-e?

Mi hívők az Úrnak az irányítása alá tartozunk teljes mértékben, és nem a törvény alá. Az életünket Ő irányítja egyedül. Tehát az ördög nem képes foglalkozni veled, hacsak át nem lett adva a tested az ördögnek. [1Kor. 5,5] Csak így tud az ördög foglalkozni veled.

Van azonban az Úrnak fenyítése. A te foglalatosságaid azok nem az ördögtől lesznek, hanem az Úr Jézus Krisztustól, a te Uradtól. És Ő úgy fog téged fenyíteni és tanítani, mint magunk a szüleink tették. Nem a betegséggel és az erőtlenséggel és a szegénységgel fogja tenni.

Tehát az ördög nem tud téged érinteni. És a bűntudattól és a kárhoztatástól, amit a keresztények ültettek beléd, meg kell szabadulnod. Az Úr megostoroz, megfenyít az Igével, és más dolgokkal, teljesen tisztán írja az Ige. De az ördög nem érinthet minket.

És Isten nem fedi fel a másik bűneit neked. Hogyha a másik meg van mosva a Vérben, akkor te honnan veszed ezeket a kijelentéseket? Teljesen és tisztán látható, hogy a bűntudatosságból fakadnak, a kárhoztatásból.

1Korinthus 4,1-7

1. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
      2. Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassék.
      3. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól; sőt magam sem ítélem meg magamat.

Tehát ő mit mond? Még magamat sem ítélem meg. Tudod, hogy miért nem ítéled meg magad? Azért, mert van előtted egy elvárás valakivel kapcsolatban, és az nem te vagy. Az asszonyok például ránéztek Diána hercegnőre, és ha nem olyan szépek, akkor el kezdik magukat kárhoztatni.

Te magadban olyan gyönyörű vagy, hogy nincs hozzád hasonló egy sem. Ezért nem ítélem meg magamat, mondja Pál. Még magamat sem. Meg kell szabadulnunk ezektől a hamis képektől, hogy olyannak kellene lennünk, mint a másik. Mint a világsztárok.

Az Ige tisztán elválaszt minket a világtól, a hamisaktól, a világ dolgaitól. Az újjászületetteknek a serege, a Gyülekezet teljesen el van különítve mind a világtól, mind a zsidóktól, az Izrael népétől. Teljesen különváltan kezeli Isten, az Ő gyülekezeti Testét.

4. Mert semmit sem tudok magamra mondani, de nem ebben vagyok megigazulva; aki ugyanis engem megítél, az Úr az.

Ki az, aki megítél minket? Az Úr. Egész nap a szemei pásztáznak téged.

5. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dicsérete.

6. Ezeket pedig, atyámfiai, példában szabtam magamra és Apollósra tiérettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni; hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen.

7. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?

Mindent az Úrtól kaptunk. Még van egy másik tanítás itt. Hangzott ilyen régebben, hogyha bűnt követsz el, megnyitod az ajtót az ördögnek. Tudod, hogy honnan van ez a tanítás? Ez is az ördögtől van.

Már megbocsáttatott neked minden bűnöd, minden cselekedeted. Amit teszel, megnyitod az ajtót az Úrnak és a kegyelemnek, hogy kapj egy kis fenékberúgást. A Páli Evangélium szerint a bűneink megbocsáttattak a múlt, a jelen és a jövő idejében.

Megnyitja az ördögnek az ajtót, ha a bűntudatban tartod magad. Az emberek sokszor innen veszik a kijelentéseiket, az ördögnek a kárhoztatásából.

Róma 14,21 mondja: Ami nem hitből van, bűn az. Ezt próbáld meg. Ugye hitből élünk, és kegyelemből élünk? Kegyelemből tartattunk meg hit által. Ahol nincs törvény, ott nincs törvény ellen való cselekedet sem.

A gyülekezetek pedig agymosást vettek az ördög tanaiból. Több keresztény törvény van, mint zsidótörvény létezett. A gyávák és a hitetlenek lesznek az elsők, akik bevettetnek a tűznek a tavába, mondja a Jelenések 21,8. Nem szabadna a törvényben dicsekednünk, hogy mit tettünk mi magunk. A Jézusban kell dicsekednünk.

A Róma 6,14 ad magyarázatot mindarra, amit a Róma 7-es fejezetben olvasol. Pál ott kérdéseket tesz fel.  Ugye az Efézus 2,8 tanítja, hogy kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

A Róma 5,2 mondja, hogy ehhez a kegyelemhez, amelyben álltok, hit által van a meneteletek. Két nagyon jó kegyelem írással szeretnék ma elköszönni tőletek.

Példabeszédek 3,5-6

     5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

     6. Minden útjaidban ismerd el Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.

Úgyhogy bízzál Benne mindenkor. Teljes szívedből bízzál Benne.

Róma 7,4

     4. Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi: azé, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.

Hogy megy ez? Úgy, hogy az Úrban bízunk teljes szívünkből, és Őt követjük minden lépésben. Minden beléd lett programozva ugyanis. Nemcsak hogy a Szent Szellem benned lakozik, hanem elvegyült a te szellemeddel. Ketten eggyé lettetek, mint ahogy egy kötelet fonnak, úgy lettél összefonva, eggyé erősítve a Szent Szellemmel.

És az ördög nem képes ezzel elbánni, az ördög nem fér el benned utána már, az ördög a lábad alatt van, ha a törvényt kitetted az életedből. Beléd lett mindez teremtve. Hogyan történt ez? Az Ő természetét ültette el benned. Isten a Szeretet maga. Az Ő természete van tebenned, és annak kell teret adni.

Titus levele 1. és 3. fejezetében utaltam rá már a múltkor is, és nem bontottam ki annyira, ahogy kellett volna, ott is erősen felhívja az Írás a figyelmünket, hogy álljunk le a törvénnyel, és zárjuk be azokat a szájakat, akik a törvényre mutatnak. Ez annyira tiszta.

Öt órakor hajnalban ütött ez meg engem, amikor kinyitottam a Könyvet, hogy ez az Ige a pásztoraimnak. A törvényben is tilos volt bizonyos magokat például vegyíteni, vagy ötvözni. Ugyanígy nem lehet vegyíteni a törvényt és a kegyelmet.

Ha az ember megnyitja magát ennek a kegyelemnek, és tisztán a kegyelem forrásáról táplálkozik, akkor az elméje óriási módon megnyílik a kijelentések felé. A kegyelemben növekednünk kell, és mindannyiunknak szüksége van rá, ami azt jelenti, hogy nem érdemeltük ki, amit kaptunk. Meg nem érdemelt, ki nem érdemelt kegyeltsége, kedvessége Istennek az életünkön. Ez a Krisztus Szeretete.

Kaptatok ma valamit, biztos vagyok benne. Az élet fájáról fogunk táplálkozni jövő vasárnap ismét. Hallelúja! Mondjuk együtt tehát:

Ez én vagyok. Mert én szabad vagyok, szabad vagyok a bűntudattól, mert szabad vagyok a törvénytől. Nem vagyok a törvény alatt, kegyelem alatt vagyok. Jézus alá tartozom. Ő az én Uram. Ő vezeti az életemet. Ő a hitem szerzője és bevégzője. Szeretem az Úr Jézust. Szeretlek Úr Jézus. Ámen!

Az Úr könyörületessége van itt. A ti jelenléteteket szereti az Úr, nagyon itt vagytok, az életeteket. Az Úrhoz tartoztok és szeretné, ha szabadok lennétek minden kötéstől. Szeretné, ha az elmétek szabad lenne, és megtisztulna ezektől a kötésektől, és jön akkor a gyógyulás. Jön a gyarapodás. És gyümölcsöt termünk az Úrnak, ezt írja.

Téged akar felkészíteni, hogy végezhesd a szolgálat munkáját. A mieink igenis tudják, hogyan kell valakit üdvösségre vezetni. Hallelúja! Éneklünk az Úrnak, közben előre jöttök, és kézrátétellel áldást fogunk kérni rátok, és sok gyógyulás lesz ma.

„Ráadás”: Ezt követően pedig az Üdvösség imája és a Szent Szellem keresztség következik. Hálát adunk Istennek, megköszönjük Istennek, hogy a Szent Szellem keresztség elé járulhatunk, hogy beteljesedjünk a gyönyörűséges Szent Szellemmel. Hatalmas ima következik. Meg fogjuk nézni az igei hátterét, és amint beteljesedtetek a Szent Szellemmel, az egész gyülekezet együtt fogja felemelni a hangját Istenhez, egy gyönyörűséges, fenséges szellemi nyelven.

Ez az, amit mondott az előbb Sanders pásztor, hogy szükség néktek nyelveken imádkoznotok. A következő percekben, ez így lesz, mert parancsolat érkezett. Be kell teljesedni a Szent Szellemmel, Isten így rendeli nekünk ugyanis. Fontos ez, mi tudjuk, hogy ez létezik és élünk vele. Ezek a szellemi imádságok a leghathatósabbak az életünkben. Ha elimádkoztuk a rövid kis imánkat, és elimádkoztuk az Igét, utána a szellemi ima, ami meghozza a maradékot, ami még hiányzik, azt hozzáteszi.

És behozza a konyhára, amire szükség van. Minden szükségünk betöltetik általa, minden kívánsága a szívünknek, beteljesedik. Ez az az imádság, amit Isten elrejtett a világ bölcsessége elől. Az értelmünkkel nem fogjuk felfogni, de nem kell kétségbeesni. Olyasmi imádság lesz, mint amikor idegen nyelvből foszlányokat hallanánk, mintha szótagokat, dadogó ajakkal beszélnénk.

De valójában nem dadogunk, hanem egy természetfeletti világból, egy nyelvnek a szótagjait fogjuk mondani, és közben Isten akaratát szóljuk. A Szent Szellem fogja hozni ezt a kiejtést. Két imát fogunk elmondani, az Üdvösségről szóló imát, és a Szent Szellem keresztség imát. A hitünk kinyilvánítását fogjuk most megtenni a következő imával:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus Te vagy az én Uram, Jézus Te vagy az én Megváltóm, Jézus Te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő Szent Vére megtisztított, minden bűntől. Örökkön örökké. Ámen!

Ebben a hófehér szentségben és megigazultságban, ahogy állunk a trón előtt, pontosan olyan igazak vagyunk, mit az Úr Jézus Krisztus. Mert az Ő Vére tisztított meg minket, minden bűnünket magára vette. Ebben a gyönyörű tisztaságban és hófehérségben, ragyogásban, Isteni dicsőségben képesek leszünk most beteljesedni a Szent Szellemben, Aki a Szent Lélek, a Szentháromság harmadik személye.

És Isten úgy rendelte, a keresztények életét, hogy az Ő teljessége által az életünk minden akadály ellenére sikerre jusson. Ha nagyobb, aki bennünk van, akkor tudjuk legyőzni azokat. Be kell fogadni a Nagyobbat. Ez a titka a keresztény sikernek, a keresztény életnek, hogy győzelemre jussunk mindenben. Az Úr Jézus már megszerezte ezt a győzelmet, nekünk érvényre kell juttatni!

Ezt meg kell tanulni, hogy lehet érvényre juttatni azt a győzelmet, amit az Úr Jézus szerzett, hogy ne tudjon minket az ellenség elnyomni a gonosz terveivel. Nem hagyjuk magunkat, és ellenállunk, és aki ellenáll, meg van írva, hogy az ellenség megfut tőle. Vagyis a hitélet az azt jelenti, hogy ellenállunk a gonosznak, megtörjük az erejét.

Megkötözzük, és aztán kiraboljuk a házát is, ha kell, miután megkötöztük. Amit ellopott tőlünk, a hétszeresét kell, hogy visszahozza, és abból tudunk adni másoknak is. Ez egy gyönyörű élet. Ez egy gyönyörű élet, és nem úgy élünk, mint a világ, kétségekben és depresszióban és betegségekben. Mi megtanulunk a Szent Szellem által ‘vízen járni’, a nehézségek fölött, a bánatok fölött, a gyász fölött.

A gyász helyett vigasztalást ad nekünk az Úr például. A betegség helyett kiteljesedést, örömöt, másokért való imádkozást ad nekünk, hogy más betegek is meggyógyulhassanak. Tehát egy csodálatos élet, amire az Úr hív minket és nyújtja a kezét. Meg kell fogni.

Meg kell fogni, ez a mi részünk. Neki is van része, amire elkötelezte magát az Igében, és nekünk is van részünk. Meg kell tanulnunk az Úrral együtt járni, és az nem egyik napról a másikra menő, egy órás lecke lesz, hanem ha vissza- és vissza- és visszajártok, és megtanuljátok Isten Igéjét. Az pedig már a ti szorgalmatokon fog múlni.

Most csak megtanítjuk nektek, hogy létezik ez a fajta imádság. Végtelen egyszerű, és fölépíti az életünket. Aki nyelveken imádkozik, önmagát építi fel. Önmagát. És az Isten tökéletes akaratában szól az imádság. Tehát meg fogjuk kérni a drága Mennyei Atyát, hogy töltse be a szívünket a Szent Szellemmel és utána rögtön imádkozunk nyelveken.

Jézus azt mondta, mennyivel inkább ad a mennyei Atya Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. Így szól az imánk, közös ima lesz:

Drága Mennyei Atyám Az Úr Jézus Szent Nevében imádkozom, azt tanítod a Bibliában, ha kérem tőled a Szent Szellemet, Te örömmel odaadod Őt. Ezért Drága Mennyei Atyám az Úr Jézus Szent Nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Keresztelj meg a Szent Szellemmel Jézus nevébe. Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hittel vallást teszek arról, hogy teljes a szívem a Szent Szellemmel, mert megkeresztelkedtem a Szent Szellemben. Ennek jeleként, nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, és ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Jézus Szent nevében. Örökkön örökké Ámen.

Most egy olyan segítőt kaptál a szívedbe, aki minden helyzetben képes segíteni, és olyan megoldásokat tud hozni, amire nem is gondoltál volna, hogy egyáltalán lehetséges lesz. Természetfeletti adósság eltörlések például, nagyon-nagyon fontos a mai világban. Rengeteg hitel van az emberek életében, és ezek följebb és följebb mentek, ahogy az ember külföldi valutával vette föl. Egyre reménytelenebbek ezek a helyzetek. Nem tudják ezt az emberek fizetni, kiköltözések előtt állnak.

És ilyenkor van egy Segítőnk, Aki képes arra, hogy megmutassa, hogy mi az út. És meg kellene ismerned, hogy el tudd venni a választ, mert embernél nincs meg a megoldás, de Istennél ott van. Mindenre! Mert Ő mindenekfelett való.

És ahogy az Egyiptomból menekülő izraeli nép előtt megnyitotta a tengert, Mózes felemelte a kezét, és megnyílt a tenger. Szétnyílt természetfeletti módon és átmentek száraz földön az izraeliek, az egyiptomiak meg belefulladtak ugyanabba a vízbe. Nem szabad elfelejteni, hogy Istennél nincs lehetetlen, és olyan utakat fog neked kidolgozni, amit most még szemmel nem is látsz.

Lehet, hogy a tenger még elborítja, de a tenger meg fog nyílni, kétfelé, és te száraz lábbal fogsz átmenni rajta, Jézus nevében. Isten hatalmas erre. Ezt a hatalmas Istent a szemünk előtt kell mindig tartani. És nem a problémákra nézni, az nem segíti az embert, az lejjebb húzza.

Amúgy is meglévő gondjaidat, ha arra tekintünk, még nagyobbá lesznek, ha Istenre tekintünk, akkor meg eltörpülnek. És jön az erő, ami megoldja ezeket a helyzeteket. Kulcsfontosságú, hogy megismerkedjünk Istennel.

Most az első kiejtéseket fogjuk megtenni, az Ő Szent nyelvén, az Ő Szent akaratában. Mindenkinek lesz ilyen kiejtése, és fogunk segíteni, akinek nehezebben indulna, de nem hiszen, hogy lesz különben ilyen, mert itt van rá a késztetés nagyon erősen.

Sóhajtással kezdjük, mondjuk: Jézus nevében, nyelveken fogok imádkozni. És a hozsannákkal fogjuk kezdeni. Hozsanna a magasságban. Áldott legyen a mi Istenünk. Ellene megyünk az ellenség terveinek. Megsemmisítjük az életetek felett.

Hatalmas folyam legyen a Szent Szellem kegyelme az életetek felett. Isten a tökéletes akaratát hozza az életetekre. Sok gyümölcsöt teremjetek. Az Igében felnövekedjetek. Mert jó az Úr, és azt lehet érezni. Jó az Úr az övéihez. Az Ő jelenléte milyen csodálatos.

Prédikálás után nagyon gyorsan léptem, akkor nem tudtak úgy jönni az ajándékok, most jöttek a megnyilvánulásai a Szent Szellemnek. A tanítás után átváltani a gyógyító kenetre, a kettő lehet, hogy nem keveredik úgy, ahogy kellene. Nem mutatott az Úr semmit az elején. Most itt vannak az ajándékok.

Köszönjük a drága Úr Jézusnak az életét, ami a ti életetekben jelen van. Csodálatos pásztoraink, evangélistáink vannak jelen, növekednek az Úrban. Tagadhatatlan, hogy gyönyörű növekedésben vagytok mindannyian, és ez áldás nekünk, hogy ezt láthatjuk, és gyönyörű ez az együttlét az Úrban.

Megduplázzuk a keddi és csütörtöki imádságokat, nemcsak délelőtt lesz imakör, 10-től 12-ig a szokásos időben, hanem kedden, csütörtökön délután is, úgy, mint hétfő, szerda, péntek délután. De most kedd és csütörtökön is lesz még ezen kívül 17 órától 19 óráig, egy-egy imakör. Nagyon komoly imaidők vannak, imádságnak az órája ez az életünkben.  

 

A függőleges vonallal jelölt részek más fordításból származnak.

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL