2011.04.09.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ 5.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. április 03.

 

Kijelentés van ebben a mai üzenetben, és egy kis hit és gyógyítás üzenet is lesz benne, meg fogjátok látni, hogy amint ezeket megértitek, úgy egyre nagyobb, és nagyobb hitet nyertek arra, hogy az életeteket meg tudjátok tartani, minden ellenvetéssel, minden betegséggel szemben.

Arról is fogok beszélni, hogy miként kapunk Istentől egy tervet, egy elképzelést, egy látást, és hogy hogyan lehet azt életben tartani, hogy a meg is valósuljon. Vannak olyan tervek az életünkben, amelyek túl nagyok arra, hogy lássuk azt valóságban, vagyis, hogy felszálljunk és menjünk és repdessünk ezekkel a tervekkel, hogy valóságba jöjjenek.

Nem akarjuk, hogy ilyen túl nagy célkitűzéseink legyenek. Ha Isten ad nekünk egy látást, akkor ahhoz odaadja a szükséges tényezőket is, hogy azok megvalósuljanak. A jövő héten lesz erről majd bővebben szó.

Első, hogy fel kell fedeznünk, hogy Istentől van ez a látás, ez a terv az életünk felett, tudnunk kell, hogy Ő adta. Ezt követően pedig a Szent Szellem ihletettségében kell ezért folytonosan imádkozni. Az imádság a legkönnyebb dolog, egy jól informált, egy jól tanított keresztény számára.

Mert csupán annyit kell tennünk, hogy a kérésünket felterjeszteni, és utána a Szellem szárnyaira kapni. Elmondani, felterjeszteni a trón előtt a kérésünket nem tart sokáig. De az a kérdés, hogy miután ezt a felterjesztésünket megtettük, miként kelünk szárnyra?

Ilyenkor kell elkezdenünk nyelveken szólni. Miután ezt a tervet, vagy üzleti vállalkozást, vagy kérést felterjesztettük Isten elé ezzel kapcsolatban, lehet, hogy egy szellemi terv ez, vagy egy vállalkozás, az Atya elé visszük a kérésünket, hisszük, hogy meg kaptuk, amit kértünk, azt követően elkezdünk nyelveken szólni.

Az imakonferenciáink is ezt a két pontot követi. Elhozzuk az imakérésünket, és miután azt felemeltük, elkezdünk nyelveken imádkozni. Amikor elkezdünk nyelveken imádkozni elképzelhető, hogy amit szólunk nyelveken, nem kapcsolódik, nem kötődik közvetlenül az imakérésünkhöz.

De hamarosan összeköttetésbe kerül az imakérésünk a nyelveken való szólásunkkal, mert az elménk a kérésünkön időzik. Ahogy kiimádkozzuk ezt magunkból nyelveken, olvassuk a Példabeszédek 11/25-ben, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül.

Ha valamit felterjesztünk Isten elé, azt fogjuk észrevenni, hogy az elménket rajta forgatjuk, és az elménk az ajtó le a szellemünkhöz. Amikor az elménket rajta járatjuk azon a bizonyos imakérésen, és közben nyelveken imádkozunk, a Szent Szellem a segítségünkre sietvén, szavakat, szellemi szótagokat fog leejteni ezzel kapcsolatban a szellemünkbe.

Vagyis azzal kapcsolatos lesz a nyelveken való szólásunk, amivel az elménk, a lelkünk foglalkozik. És ezeket a szavakat odaadja a szellemünkbe, hogy megfelelő módon tudjuk elvégezni ezt a kommunikációt Istennel, a kérésünkkel kapcsolatban.

Az egyik oka annak, hogy ez a nyelveken való szólás, oly alapvetően fontos, mert az embernek a világa, ez a világias szókincsünk megromlott. Ezért az embernek az egyszerűen elmondott kis imája, úgymond utálatos szavakból áll Isten előtt. És az, az Ő irgalma, hogy az olyan szavakból formált imáinkat is meghallgatja, amit a világ már lejáratott.

Mondják néha az emberek, hogy az én imám, a mennyezetig sem jutott el. Mi az, amit próbálnak kifejezésre juttatni? – Az az érzésünk, hogy az imánk nem jutott el sehova. Pl. ha valami ellen imádkozunk a világban, és a véleményünk téves az adott dologgal kapcsolatban, akkor azt fogjuk találni, hogy a Szent Szellem nincs velünk egységben, abban a kérésben, és akkor azt egyszerűen leejtjük.

Ha pedig egységben van a Szent Szellem velünk, akkor az Ő elméjét fogjuk átvenni abban a bizonyos dologban. Tehát, amikor imádkozunk szellemben, amikor nyelveken imádkozunk, ezek a szavak nem a világból kivett, használt szavak, hanem a Szent Szellem választotta szavak lesznek.

A Biblia sem az ember által ihletett szavakból, hanem a Szent Szellem ihletése által született szavakból íródott, és a Szent Szellem adta az Írásoknak a felépítését is. A szívünkből való kommunikáció Istennel, egymagában nem lenne elegendő, ezeket is odaadjuk Istennek. De Isten nem a mi útjaink szerint gondolkodik azokban, mert az Ő útjai magasabbak.

Amikor mi a kéréseinket feltárjuk Isten elé, akkor az a mi önzőségünknek a tükrében szólal meg. Szeretnénk egy üzletet, szeretnénk egy vállalkozást, miért? Lehet, hogy éppen egy verseny helyzetet szeretnénk felvenni a szomszédunkkal, és Isten látja ezt a világias indítékot a kérvényedben, és ezt, nem tudja megválaszolni.

Valóságban tényleg úgy áll, hogy te szeretnél egy üzletet, vagy egy vállalkozást, ezután kommunikálnod kell a szellemeddel, hogy a legmélyebb kívánságaid is felkerüljenek. És ezt kell tenned, ahelyett, hogy az önzőségedet tárnád fel Istennek.

Vegyünk egy másik példát. Szeretnél egy gyermeket. De képzeld el, ha valaki olyan indítékból akarja azt a gyermeket vállalni, hogy megmutassa az anyósának, hogy rá milyen áldás száll azért, mert Istent szolgálja. Ha ez az egyetlen indíték arra, hogy az illető gyermeket szeretne, akkor ezt az önzőség vezérli.

Amikor az imakérésünket Isten elé tárjuk, akkor az a világias dolgokkal van fertőzve, és Isten távol tartja magát a mi világias gondolkodásunktól és kívánságainktól. Az ember néha azon tűnődik, hogy imádkozik és imádkozik, és nem kap választ az imáira, és azért van ez így, mert el van a világiassággal fertőzve az, az imádság. Ezért adta nekünk Isten a Szent Szellemét az Ő imanyelvével, és Ő a mi segítőtársunk, Ő a mi vigasztalónk.

János 14/16 És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

18. Nem hagylak titeket árván; eljövök tihozzátok.

Nem hagylak titeket vigasztalás nélkül, mondja Jézus. Egy olyan másik vigasztalót küld nekünk, aki bennünk lakozik. Vagyis ez nem az üdvösségünk ígérete. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat. Ahhoz, hogy befogadhassuk a Szent Szellemet, a világnak először újjá kell születni.

Az újjászületéssel kapcsolatban nagyon sok téves, és zűrzavaros elképzelés van kint a világban. Amikor befogadjuk az Urat, akkor Ő az örök életét helyezi el a szellemünkbe, és mindaz, ami addig volt, a régiek mind elmúltak, és ímé újjá lett minden. Vagyis nincs szükség többé belső gyógyulásra. A szellemedben nincs szükség a gyógyulásra, mert oda Istennek a természete költözött. Nincs ott benned démon, mert a szellemed olyan tökéletessé lett, mint maga Jézus.

A probléma ott van, amikor sajnos az emberek, a hívők is, és pásztorok sem értik azt meg, hogy az ember szellem, van lelke és testben él. Ha az ember a szellemében újjászületik, attól még a lelkében nem változtak meg az érzelmei. Ugyanazok az érvelései, ugyanazok a véleményei vannak a dolgokban. Ezért meg kell változtatni az elménket, meg kell újítani, hogy úgy gondolkodjunk a dolgok felől, mint Jézus, mint Isten.

Ezt követően pedig használnunk kell az akaratunkat. Nem lehet összekeverni ezeket, hiszen pl. az olaj és a víz nem vegyülnek. Az embernek az érzelmei sérültek a világból, a múltból, hiszen a világban tanultunk. Amikor az ember így megújítja az elméjét, akkor nagyobb lesz az értelme az igei dolgok felől. Kenneth Hagin pl. míg az újjászületése megtörtént, addig egy „D” fokozatú tanuló volt, és feljavított egészen a legfelsőbb szintre, az „A” szintre.

Furcsa tanítások keringenek kint a világban, engem is tanítottak a Biblia iskolában, az úgynevezett benső gyógyulásról. A professzorom, aki ezt a könyvet írta, később visszavonta a tanításait, megtért, mert több megértés érkezett a Krisztus Testéhez és kiigazította magát.

Húsz évvel ezelőtt, amikor Magyarországra érkeztem, akkor láttam, hogy az ő könyvei le vannak fordítva magyarra, akik lefordították valószínűleg nem tudták, hogy ő maga, kiigazította ezeket. Itt kell azt megjegyeznem, hogy a helytelen tanítások mennyire összezavarhatnak bennünket.

Tegnap az egyik kedvenc könyvemet olvastam megint végig, a Jelenések könyvét, mert ez teljesen megtisztítja az elmémet, nagyon sok ítélet vár azokra, akik így, meg úgy tanítanak. Nagyon súlyos ítélet, Krisztus teste igen össze van zavarodva, világi és vallásoskodó téves elképzelések miatt.

A Zsidó levélben olvashatjuk, hogy Jézus magát a Szent Szellem által tudta feláldozni Isten előtt. Ez az életünk minden területére így kell, hogy legyen, amikor valami áldozatot mutatunk be Istennek, azt a Szent Szellem által kell, hogy bemutassuk. Isten nem akarja, hogy versenyhelyzetben legyünk bárkivel is, mert mindannyian egyedi és egyetlen teremtményei vagyunk Istennek. Nincs kettő közöttünk egyforma.

Egyikőnk sem mondhatja, hogy a másikról egy másolat, vagy egy utánzat lenne. Mindannyian eredeti példányai vagyunk Istennek, soha a földön még egy hozzád hasonló nem volt. Nem azért vagyunk itt a földön, hogy valaki mást pótoljunk. Isten szemében, a te életedben van valami, ami különbözik a másikétól. És azért, mert ilyen egyedi és kizárólagos vagy, ezért senkivel nem kell versenyhelyzetet felvenned. Bent vagy a királyságban.

Amikor Eszter könyvét olvassuk, akkor mi magunkra is elmondhatjuk, hogy egy nagyon különleges időben érkeztünk ebbe a királyságba. És amikor Eszter üzent Márdokeusnak, hogy miért van a nép ilyen gyászban és hamuban, akkor az elmondta neki egy üzenetben, hogy a király elhatározta egy parancsolatban, hogy a zsidó népet eltörli a föld színéről. Ő pedig a királynak a palotájába jutott be. Üzente Eszternek, hogy ne gondold, hogy te magad megmenekítheted az életedet.

Ki tudja, talán ezért az időért kerültél te is a királyságba. Mit jelent ez? Isten vajon eltervezte-e? Ki tudja, mondta erre Márdokeus, hogy mikor a zsidók ilyen bajba kerülnek, akkor valaki legyen az ő népéből bent a király palotájában. Tehát az volt Márdokeus üzenete, hogy Isten talán ezért az időért rendelt téged a királyságba.

Zsidó 10/7 Akkor mondám: Ímé, itt vagyok, a könyv fejezetében írva vagyon rólam, hogy cselekedjem, oh, Isten, a Te akaratodat.

Ez természetesen ránk is ugyanígy vonatkoztatható. Ezen Ige alapján én is megteszem minden nap a megvallásomat: Ímé itt vagyok Uram, hogy cselekedjem a Te akaratodat, ezért vagyok itt ezen a földön. És a megfelelő időben érkeztem a földre. Kijelentetted-e már ezt valaha az életedről? A megfelelő időben érkeztem. Köszönöm Istennek, hogy a megfelelő időben érkeztem, mert az isteni sorsunkat kell, hogy betöltsük, azért vagyunk itt a földön.

Ezért meg kell köszönnöd mindennap Istennek, hogy a mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben. Isten meghallotta a milliók kiáltását, és utána rendelte el, hogy te megszüless itt a földön. Ezért én a megfelelő időben érkeztem. Mindenki mondja: A megfelelő időben érkeztem.

És ezt az elgondolást meg is kell tartanunk, és akkor fogod tudni biztosan, hogy az életed a program szerint halad, hogy lelkeket nyerhess meg az Úrnak. Arra rendeltetett az életed, hogy segíts az embereknek, hogy másoknak a szolgálatába állhassál.

Szellemi házzá lettünk felépítve, királyok és papok vagyunk Istennek, erről szóltak a tanítások. Legtöbb embernek nincs esélye arra, hogy az élete előbbre jusson, ha ezt a királyi hatalmat és papi könyörgést, szolgálatot el nem végzik érte. A szolgálatoknak nincs esélyük arra, hogy beteljesedjen a szolgálatuk e nélkül.

Legtöbb ember csak odáig jut el, hogy Isten ezt és azt adj nekem, de meg kell gondolnunk, hogy valamiért jöttünk a királyságba. Céllal születtünk meg ide a földre. Hallod-e ezt most? Mindannyiótokat királyokká és papokká tett Isten, és a megfelelő, a helyes időben vagy itt a földön. Tehát nem csak úgy tévedésből jöttél a színre.

Isten előre felkészült az érkezésedre, lehet, hogy a szüleid nem készültek rád, de Isten igenis készült rá, hogy megszületsz. Isten tudta, hogy jössz. Igenis a megfelelő időben érkeztél.

Márdokeus azt üzente Eszternek ki tudja megmondani, hogy ebben a tökéletes időben, ezért jöttél a királyságba, a keserűség idején, a szomorúság idején, a bánat idején. De mi rád tekintünk, és tőled várjuk a megszabadulásunkat.

Ha te nem teszed meg, amit Isten vár tőled, akkor valaki máson keresztül fogja elvégezni az ő népének kiszabadítását. Én azt akarom, hogy Isten használjon engem, szeretném betölteni az én elhívásomat a Szent Szellem által, és meg is teszem, és Ő munkálkodik bennem, hogy ez megtörténjen.

A jövő héten erről fogok tanítani. Ő benned munkálkodik.

Filippi 2/13 Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést jókedvéből.

Vagyis Ő munkálja bennem ezeket, hogy ezek valóban megtörténjenek, mert célzattal születtem e világra, és semmi nem fog téged leállítani ebben, be fogod tölteni ezt a rendelést. Az akarást és annak meg cselekvését is Ő munkája benned, az Ő jókedvéből.  Tehát mindazt a kívánságot, mindazt az erőfeszítéseket, mindazt az erőt Ő adja hozzá, hogy be tudja teljesíteni, és mindezt az Ő örömére teszi.

Róma 15/15 Bátorságosabban írtam pedig néktek atyámfiai, részben mintegy emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által,

16. Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten Evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Szellem által megszentelt.

Ebből olvassuk, hogy a pogányok Pálnak adattak. Vagy fordítva mondván, Pálnak adatott, hogy a pogányok felé szolgáljon. Pálnak a gyümölcsét a pogányok közül kellett előhoznia és bemutatnia. Hogy a pogányoknak a szolgálata kedves és elfogadható legyen Isten előtt.

Pál azt mondja ezzel, hogy az én szolgálatom, elfogadható legyen előtted Uram, az én prédikálásom, az én tanításom, és a lelkek, amelyeket én megnyerek, az a munka, amelyeket én végzek, elfogadható legyen előtted azáltal, hogy megszenteltetik a Szent Szellem által. Ez a mi imánk is, hogy az Úr megszentelje a mi munkáinkat.

Mindent elmond itt, ami nem Istentől van, és amire nem Ő hívott el, hogy tegyük, hogy az ítélet napján elfogadhatók legyünk, hogy minden téves és rossz motivációtól szabadok legyünk. Minden, ami nem Krisztustól való, az leessen rólunk azáltal, hogy a Szent Szellem megszenteli azt.

A közbenjáró, vagyis a Szent Szellem által való imádságokról szeretnék szólni egy kicsit, ezért most el fogok térni a jegyzeteimtől. Sokatok sokat befektetett itt a királyságba, sok órát imádkoztatok nyelveken, és azután abbahagytátok, mások pedig soha nem is kezdték el, azok az imák pedig, amit a nagymamák és a szülők elmondtak értetek, azoknak az ideje, már úgymond lejárt.

Tudom, hogy az imakönyveinkben vannak kiváló megvallások, és ti, akik itt vagytok, ezeket használjátok is. A szellemi imádságokról lesz szó, a továbbiakban is, és mindezt szintén hit által kell elmondani.

Zsidó 11/1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka.

A most hit tehát egy alapot jelent, egy lényegi valós alapot. A most hit tartja fent azt, amit majd építünk rá. A nem látható dolgoknak a bizonyítéka, a kép azokról a dolgokról, amit még nem látunk, a hitünkben van az. Reménylett dolgainknak a valósága a hit, a nem látott dolgokról való meggyőződés és bizonyíték.

Vagyis a hit az a bizonyíték, hogy az neked meg van. Tudod, hogy megvan, nem keresed, hogy hol van, mert tudod, hogy meg van, és a hit cselekszik Isten Igéjén, vagyis választ ad megfelelő módon Isten Igéjére.

2. Mert hittel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.

3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

Ez a világ, az ’aión’ (ejtsd: ajón – Strong száma: G165) görög szó. A világra két szó szerepel, az ’aión’ és a ’kozmosz’. Az ’aión’ szóba fér bele mindaz, ami ehhez az időkorszakhoz tartozik. Az az idő, amelyben mi ma elhívottak vagyunk, amelyben élünk, és ennek egy keretet Isten Igéje ad az életünkbe.

Egy másik kifejezést használok, vagyis kiigazításokat tehetünk, a héber ezt a szót támogatja. Helyrehozhatjuk. Felújíthatjuk, az ’aión’ az életünkre vonatkozó dolgokra utal. Itt a földön, egészen a személyes életünktől kezdődően az országnak a dolgai, kormányra kiterjedően, a gazdaságra kiterjedően, amiben itt élünk.

Tehát nem azt a teremtést hozza, amit Mózes I. könyvében tett Isten, hogy az Ő szavaival megteremtette az akkori világot, a 33-as Zsoltárban mondja az Ige, hogy Isten az Ő szavaival hozta valóságba a világot.

Most itt nem erről szól ez az írásrész, hanem a te életedről, arról az időszakról, amiben te élsz itt a földön, azt hogy formálhatod az Igével, hogy tudod kiigazítani, megjavítani, megjobbítani. Mindegy, milyen zűrzavaros volt az indulás, helyre tudjuk azt állítani, helyre tudjuk állítani a kormány dolgait, az ország dolgait hit által. Az ember a testét is helyre tudja állítani Isten Igéjével.

Vagyis azok, amik láthatók, azok nem a látható dolgokból, hanem a láthatatlanból állottak elő. Ezért van, hogy a kormányszintekért kezdünk először imádkozni, amikor imádkozunk, mert az ő döntéseik hatással vannak az életünkre, és a dolgok most nem úgy tűnnek szemlátomást, hogy jól alakulnának, mindegy.

A hit fogja megváltoztatni azzá, amit mi megvallunk felette. A hit meg fogja változtatni a testedet, kiigazítja, helyrehozza, helyre állítja, felépíti, meggyógyítja, megoltalmaz téged, megvédelmez, hogy szent egészségben élhessél.

Most visszakanyarodunk arra, hogy vannak megvallásaink, amit minden nap meg kellene tennünk, mert az, ami itt működik, az egy szellemi alapelv. Tegyük fel, hogy valami történik az emberben, mert az ördög nagyon trükkös.

Amikor ma jöttünk az alkalomra, beszéltünk arról, hogy a szemben nagyon erős kenet van. Lehet, hogy vakság, mindegy hogy mi. Mert az a hit, amit belevetünk az Igébe, és belevetünk a Szent Szellem működésébe, pl. ha a térdeidben fájdalom van, az ördög hozza a képet, és azt a képet, ezt elkezded forgatni, és azon gondolkodsz.

Ha pl. leülök, vagy ha lehajolok, akkor jön majd a fájdalom mindaddig, míg az ember olyan félelmekbe kerül, hogy egész nap ezen gondolkodik, és utána már kijelenti, hogy ő már nem képes erre, ő ezt nem tudja megtenni. A combban húzódó fájdalmakra van gyógyító kenet jelenleg.

Filippi 4/8 Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény, és ha van valami dicséret.

Pontosan megmondja az Írás, hogy mi az, amiről gondolkodnunk kell. Bármilyen helyzet is lehet az, lehet egy szükség, egy hiány, egy anyagi helyzet, amely aggaszt, a gondolatokat, amelyek jönnek az ellenségtől, más jellegű gondolatokkal nem lehet megváltoztatni.

Azért fontos, hogy min gondolkodsz, mert amin gondolkodsz, az hozzád jön, valóságba jön. Mert amiként az ember gondolkodik, olyan is valójában.

És azután mondod is a fájdalmak mellé, hogy – képtelen vagyok lehajolni. Mondom, hogy hajolj előre! Ezrével voltak esetek, amikor azt mondta az illető, hogy az orvos mondta nekem, hogy én nem tudok lehajolni, vagy, hogy én nem vagyok képes felemelni a térdemet, vagy a lábamat.

Ilyenkor van az, hogy felemeljük a hangunkat, és rájuk parancsolunk, hogy kiessenek ebből az elmebeli gondolkodásmódból, és maguk is megdöbbennek, amikor észreveszik, hogy ez működik. Ahogy az ember idősebbé válik az Úrban, ugye az embernek felelőssége van azzal kapcsolatban, hogy maga is felnövekedjen, és meg kell alapítani az Igét saját életünkben.

Az emberek mondják, hogy szükségük van Jézusra, de ez a csecsemőkori kereszténység. Az igazság úgy szól, hogy Jézusnak van szüksége a te hitedre, Jézusnak van szüksége a te keresztény szolgálatodra, mert itt a földön nélküled semmit nem képes tenni. Te ilyen fontos vagy néki, és Ő benned úgy munkálkodik, hogy ezeket előhozza. Az ördög pedig ezt nem szereti.

Ahogy tehát az ember növekszik az Úrban, egyre inkább érett korba kerül, egészséges, és tegyük fel, hogy jön egy fájdalom, vagy pl. az ember vért köhög fel. Mit tesz ilyenkor az ember, elszalad-e az orvoshoz? Nem!!! Az Igéhez kell menni, az Ezékiel 16/6 verséhez.

Ezékiel 16/6 Ekkor elmentem melletted, és láttalak véredben eltapodva, és mondék néked: A te véredben élj! Mondék ismét néked: A te véredben élj!

Az ilyen váratlan vérzések mögött különben mindig okult erők állnak. És ezt követően megdorgálod az ellenséget. Ennek az Igének benne kell, hogy legyen a szellemedben, ott a helye. Hogy az Ő sebeivel meggyógyultál. Máté 8/17, Ésaiás 53/4-5.

I. Péter 2/24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnnek meghalván, az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Ha meggyógyultam, akkor gyógyult vagyok. Ezt követően elkezdesz szellemben imádkozni. Végig mész a megvallásaidon, és a vese, a szervek, a szív… végig mész. Ha valami probléma van, rosszul működik az egyik szerved, akkor ezt a kiigazítást, vagyis helyreállítást el kell végezni, helyre kell állítanod Isten Igéjével.

Tehát minden szervünkre megvalljuk, ma is végigmehetünk ezen az imádságon: minden egyes szervem tökéletesen működik, megújult, meggyógyult, tökéletesen működik! És utána a Szellem szárnyára kapsz, és nyelveken imádkozol. Hagyod, hogy a Szellem felkapjon. És imádkozol addig, amíg ezt a megkönnyebbülést nem érzed odabent.

A következő pedig, hogy előveszed a lábadat, és a fölött imádkozol, és Szellemben teszed. Azután meg fogsz döbbenni rajta, mert az a Szellem, amely feltámasztotta Krisztust a halálból, megeleveníti a mi halandó testeinket.

Isten adott nekünk egy testet, ezért ezt a testet táplálnunk kell, tornáztatni kell, vitaminokkal kell ellátni, jól kell tartani, kiigazításokat kell elvégezni. Hogyan? Az Igével tesszük. Nagyon szomorú, amit most mondok, de ha az orvosokhoz fordulsz, nem tudod, hogy milyen jelentéssel fognak előállni.

Az egyik testvérünk egyszer összeesett, és az orvosok azonnal műteni akarták. És amikor tiltakoztunk, hogy nem egyezünk bele a műtétbe, akkor ügyvédi levelet kellett küldenünk, hogy ki tudjuk őt kaparintani az orvosok kezéből. Elkészítették a következő röntgenfelvételt, és az teljesen ellent mondott az előző röntgenfelvételnek, amelyet az, az orvos hozott. Teljesen józanság nélkül hozta a jelentését, semmi valós alapja nem volt a jelentésnek és azonnal műtétet javasolt.

Nagyon erőszakosan rá akarták venni az illetőt, hogy azonnal műteni kell, mondták. Az ördög akarta, hogy megszabaduljon az illetőtől itt a földön. Dicsőség Istennek, a mai napig velünk van.

Tehát, ha valami ilyesmi jön, bármi legyen az, az első, amit ki kell mondani, pl. az ember a kis úját beütötte, és igen kellemetlen érzés ez. Az mondod, hogy – azt hiszem eltört a kis újam. Nem! Nem! Nem!

Meggyógyultam, teljes vagyok, egészséges vagyok, a kis újam tökéletes Jézus nevében. Fáj-e közben a kis újad? Borzasztóan. Tehát a szánknak a gyümölcse mit hoz nekünk: Megteremtem az ajkaikon a hálaadás gyümölcsét!

Amit kimondunk, az megteremtődik az életünkben. Amikor a tükörben megtekintjük magunkat, és a csodálatos ábrázatunkat látjuk, azt kell mondani, hogy bennem minden tökéletesen működik. Az ereim tisztán átjárhatóak, a szerveim tökéletesen működnek, a fejem tetejétől a lábam újáig minden csontom tökéletes. A fájdalom eltávozott tőlem, dicsérem érte Istent. Az ember karbantarthatja így magát.

Most a jobb térdben múlnak el éppen fájdalmak. Azután a 91-es Zsoltárra kell térni. Ez biztosítást nyújt nekünk abban, hogy minden balesetből kimenekülünk. A bibliaiskolánk alapítója szigorúan ellene volt annak, hogy velünk valaha is balesetek történjenek. Nem volt megengedve.

Meggyőződése volt, hogy az száz százalékban az ördög munkája. És követelték is tőlünk, hogy minden nap el kellett olvasni a 91-es Zsoltárt. Kétezer diák együtt olvasta, képzeljétek el, hogy micsoda erő volt az.

Tíz-tizenketten beültek a kis buszukba, és elindultak az autóúton, négysávos autópályán, és jött a részeg velük szemben a rossz sávban teljes sebességgel, és amikor már pont szembe kerültek, azt képzeljétek el, hogy nem velük ütközött, hanem a mögöttük haladó kamionnal. Így működik a természetfeletti. Annyira sok bizonyságot lehetne mondani.

Ez úgy működik, ha belehelyezzük a szellemünkbe, mert szellemi lények vagyunk. Minden a szellemi birodalomból állott elő, és mindaz, ami az életünkben változást hoz elő jó irányba, az is a szellemi birodalomból jön elő, Isten Igéjén és a szavainkon keresztül jön, és a Szent Szellem által. Az unokáinkra igaz ez, a gyermekeinkre, hogy megformálhatjuk a jövőjüket, és Isten gondot tud így róluk viselni.

Ha az ember sürgősségi helyzetben van, azonnal elő kell venni a megvallást, és utána azon a területen, nyelveken kell imádkozni. Tehát az összes szervedet bevonhatod. Vagyis nem csak azt mondod, hogy Uram a szívem gyógyulására van szükségem, hanem minden szervem Uram tökéletesen működik, és akkor jön a nyelveken való imádság. És nagyon sok részlet megvallást is választhatsz az imakönyvből, egyedüli specifikus területre.

Hogy az én beleim? Nem! Azok tökéletesek! Ámen! Megtagadod! Egy másik dolog, pl. a HIV fertőzöttek is meggyógyulhatnak ezen az igeversen. Nekünk is volt ilyen bizonyságunk, hogy AIDS fertőzött beteg meggyógyult, orvosi papírokkal bizonyította.

Ma erős gyógyító kenetben vagyunk, ha valaki ma nem gyógyul meg, az hitetlenségben van. Néha beleesik az ember a hitetlenségbe, én is néha beleesem, és ki kell magamat onnan rántgatni. Tudjátok, hogy honnan jön ez? A gondolkodásunkból. Mondják, igen, imádkoztam, de most mi lesz a térdemmel? Hogy mondhatod, hogy nem tudsz lehajolni? Most imádkoztunk!

Márk 16/17 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak,

18 Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket és azok meggyógyulnak.

Az első, hogy ördögöket űznek. Tehát ez nem megszabadító szolgálat, hanem te, aki hiszel, minden betegség felett hatalmad van, a legtöbbjüket démonok okozzák egyébként is.

Milyen dicsőséges, írja, hogy új nyelveken szólnak, ha valami halást isznak, ha bármilyen halálost isznak, tehát nem feltétlen a pohárból isszuk meg, az ereinken keresztül is felvehetjük azt a méreg anyagot. Vegyi dolog is felszívódhat, akár a bőrünkön keresztül. Bármilyen halálos méreg anyag. Ez nem árthat meg nekünk, bármilyen, akármilyen halálos anyag. Így lehet meggyógyulni a HIV fertőzötteknek. És bármi másból is. Segítségül van ez nekünk, ha megértjük.

Tehát, amit az Úr mutatott nektek ma, van ennek egy másik aspektusa is, hogy mi az, hogyan és miként imádkozzunk szellemben, és abban a pillanatban, ha az ördög hoz egy újabb momentumot, vagy egy fájdalommal, vagy egy érzést, abban a pillanatban tagadd meg, hogy: NEM! Megállj csak! Nem, nem! És elkezdesz szellemben imádkozni. Garantálom neked, hogy el fog menni.

Mert a Szellem, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, az a Szellem lakik bennünk, és Ő megelevenít minket. Kapcsold be! Használd. És miközben működteted ezt, Ő közben helyreállítja a testedet.

Fejfájásos dolgokra is lesz ma Istennek gyógyító kegyelme. Gerincben is látni fogunk gyógyulásokat ma, a keresztcsont környékén, a jobb térdben, bármilyen fájdalmakkal küszködtök, a mai napon meg fogtok gyógyulni. Gyertek az oltárhoz, és adjátok oda Jézusnak a bajotokat, fájdalmakat, mert Ő elvitte.

Most mindenki mondja utánam: Jézus hatalmat adott nekem, hogy használjam az Ő nevét. Amit megkötök a földön, a mennyben is kötve van. Amit megoldok a földön, a mennyben is oldva van. Ezért az Úr Jézus Krisztus nevében, megkötöm a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit, megkötöm, és levetem a gonoszság szellemeit a magasságban, és ártalmatlanná és hatástalanná teszem ellenem őket Jézus nevében, és a pásztoraim ellen, és a gyülekezeteim ellen, és az egyházunk ellen, és a gyülekezetünk tagjai ellen, és az ország minden szintje felett. És utána elindítjuk a szellemi imát.

Gyógyító kenet érkezett a mellkas közepén! És most felemeljük a hangunkat a nyelvek imájában bátran, közben gyógyulás van a térdekben.

Mondja mindenki: Nem fogok elbukni! Mert győzedelmes leszek! Semmi nem tud leállítani engem, semmiben nem vallok kudarcot, győztes vagyok a Szent Szellemmel, Jézus nevében! Köszönöm Atya Isten! Hallelúja! Áldott legyen az Úr szent neve!

Használni kell az Igét, használni a Nevet, használni a Szent Szellemet, hogy felkészítsük magunkat a változásokra, amik most még nem úgy tűnnek, azok meg fognak változni. Nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra a hit szemeivel, ezért te meggyógyultál, és győztes vagy. Az Úré a harc, nem a tiéd. Az Úr harcol teérted. Dicsőség az Úrnak! Ámen! 

   

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL