2008.08.26.

GONDOLKODÁSMÓDOD MEGVÁLTOZTATÁSA 4.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. augusztus 24.
 

 

Az elméről szóló tanítássorozat nagyobb segítségünkre lesz, úgy gondolom, mint bármi eddig. Vannak olyan berögzött gondolatmintáink, amiktől meg kell szabadulnunk, hogy Isten áldásaiban részesülhessünk.

Keresztényeknek Isten Igéjének a vezérvonalában kell élni az életüket, és az érzelmeiktől függetlenül kell az Igén cselekedni, és ez az érvelésünket is meghaladja.

Isten Igéjének a vonalában kell élni az életünket, mert Jézus Krisztus és az Ő Igéje, évszázadok során is és a mai napon is megállja a próbát, azon megállhatunk.

Ha vásároltál már pl. egy videó készüléket, adnak hozzá egy használati utasítást, ami igen bonyolultnak tűnik, senki nem szereti azt az útmutatót végigböngészni, inkább azonnal bekapcsolni azt a készüléket, hogy már működjön is.

Nem olvassuk el ezeket az útmutatókat, pedig ha elolvasnánk, sokkal többet tudnánk azokról az eszközökről, amiket használunk.

Ugyanez a helyzet sok kereszténnyel. Óriási képességünk van nekünk keresztényeknek ott belül, de mivel nem olvassuk el a használati útmutatót nem élünk azzal. Nem szenteltünk arra időt, hogy miként is működik ez az isteni rendszer bennünk.

Ha megtanuljuk ezt az isteni rendszert működtetni magunkban, akkor sokkal magasabb szintre jutunk el az életünk minden területén, mert Isten így teremtett minket és így szándékozta, hogy éljünk.

A szellemi hadviselésben igenis nekünk kell a győzteseknek lennünk és ezt a csatát nem golyó-fegyverekkel nyerjük meg. Ez a szellemi hadviselés arról szól, hogy ki fogja meghozni a döntéseket az életünkben. Ki az, aki befolyással lesz a gondolatainkra és ezek a gondolatok miként vetítődnek ki a döntéshozatalainkra.

Mindannyiunknak kell döntéseket hozni, jókat vagy rosszakat. Van, hogy bizonyos dolgok alapján hozzuk meg ezeket a döntéseket.

Meg kell győződnünk arról, hogy Isten befolyásolja ezeket a döntéseket és az Ő döntése alapján hozzuk-e meg.

Mert győzelmet arathatunk a depresszió felett, a nyugtalanságaink felett, a betegség és a különböző kórok felett. Győzelmet arathatunk az érzelmi  problémáink felett. Isten azt akarja, hogy győztesek legyünk, és azt akarja, hogy mi uralkodjunk. De meg kell tanulnunk, hogy miként is működik ez az isteni rendszer.

Az ember elmehet egy bizonyos gyülekezetbe és ott jó prédikációkat hallgathat, sok mindent hallhat ott, de nekünk valójában azt kell megtanulnunk, hogy a mi rendszerünk miként működik, mert akkor tudjuk azt elfogadni, amit Isten nekünk rendelt áldásként.

Róma 8/28

Akik Istent szeretik! Az előző tanításokban hallhattuk, hogy Istent szeretnünk kell teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből is kell Istent szeretnünk.

Azt mondja az Ige, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra válik. Nem azt mondja az Ige, hogy minden, ami történik velünk az életben az minden jó, hanem azt mondja az Ige, hogy Isten mindent a javunkra fordít a végére.

Azoknak teszi meg ezt Isten, akik Őt szeretik.

Vizsgáljuk meg mit is jelent Istent szeretni az elménkből?  Többet jelent annál, hogy elmondjuk neki, hogy szeretjük. Amikor azt mondjuk, hogy Istent szeretjük az elménkből, akkor egyben azt is mondjuk, hogy kapcsolódnunk kell az elménkkel Isten elméjéhez.

A saját elménket Isten elméjéhez kell kapcsolnunk, a gondolatainkat Isten gondolataihoz kell kapcsolnunk, ezt el kell végeznünk, ez egy odakapcsolódás, nem egy érzés.

Van, hogy a szeretet egy érzés, de az elménkkel való Isten szeretete azt jelenti, hogy oda kapcsolódunk Isten elméjéhez.

Használjuk azt a példát, amikor egy kutyát pórázon sétálni viszünk. Ha pórázzal visszük sétálni, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ahová a póráz megy, oda megy a kutya is. A kutyát odakötöttük a pórázhoz. Ahová te mész, oda megy a kutya is.

Ezt jelenti az az odakötjük, odakapcsoljuk magunkat. A kutya bizonyára nem kedveli ezt a pórázt annyira, de így biztosak lehetünk benne, hogy a kutya ott köt ki, ahová mi megyünk.

Ugyanígy, ha odakötjük a gondolatainkat Isten gondolataihoz, akkor biztos, hogy egy irányba haladunk. Ha odakapcsoljuk a gondolatainkat Isten gondolataihoz, akkor biztosak lehetünk benne, hogy azon gondolkodunk, amin Ő.

Amit az Ő Igéje mond, azzal egyet fogok érteni. Nem a látásomhoz, nem a saját véleményemhez vagy érzéseimre fogok támaszkodni.

Biztosak vagyunk abban, hogy amit Isten kimond, az úgy van! Szeretni Istent azt is jelenti, hogy oda kell kapcsolni magunkat Isten gondolataihoz. Ha Isten azt mondja, hogy szeret engem, hogy örömét leli bennem, akkor így kell, hogy legyen még akkor is, ha én magamat nem szeretem. Ha Ő azt mondja, hogy szeret engem, akkor az én gondolataim kötelesek abba az irányba gondolkodni.

Lehet, hogy te nem kedvelsz engem, de Isten kedvel engem.

Jó példa erre a Biblia iskolából az egyik növendék lány. Nem fogadta el az ő üdvösségét. Az iskola tanácsa elé hívatták, végigvezették őt az Írásokon, ezeket sem fogadta el, nem tudtak vele mást kezdeni, el kellett őt távolítani az iskolából.

Mindegy tehát mit érzek azzal a dologgal kapcsolatban, az a lényeg mit mond arról Isten. Az én gondolkodásmódomat hozzá kell hangolnom az Ő gondolataihoz, és akkor szeretem Őt, ha az én gondolataimat odakapcsolom az Ő gondolataihoz. Ha Őt szeretem, akkor Isten mindazt, ami történik az életemben, a javamra fogja fordítani, mert szeretem Őt.

Elszántam magam arra, hogy ugyanazokat a dolgokat, különböző megvilágításban tanítsam, ezért talán egy más irányból megközelítve jobban megérjük.

I.         Korinthus 2/9

    Jakab 1/12

Minden a javukra válik, - mondja azoknak, akik Istent szeretik, itt pedig életnek koronáját említi. Látjuk tehát, hogy mit jelent Istent szeretni. Nem csak az érzéseink alapján szeretjük Istent, hanem a gondolatmintáinkkal és a gondolkodásmódunkkal is szeretjük.

Ez jelenti, hogy szeretjük Istent, tehát amikor odakötjük a gondolatainkat Isten gondolataihoz.

Nagyon sok szép Igehelyet találhatunk ezzel kapcsolatban pl. a

V.      Mózes 11/13

Eljön az aratása mindazoknak, akik Istent szeretik.

    Zsoltár 91/14

Meg fog szabadítani téged.

1.        Korinthus 8/3

Köszönjük Istennek, hogy Ő ismer minket.

Mondjuk ezt hangosan.

Korinthus 2/9

Minden elképzelésünket felülmúló jövőnk van akkor, ha szeretjük Istent. Nagy fontossággal bír, hogy valóban szeressük Istent.

Istent szeretni tehát egy hozzákapcsolódást jelent a gondolatvilágunkban Isten gondolataihoz. Amerre Isten gondolatai mennek, afelé gondolkodunk mi is.

Azért adta nekünk a Bibliát, hogy megismerhessük azt, hogy Ő miként gondolkodik. Az életünkben nagyon sok minden van, úgy a gondolatainkban is, amit úgy örököltünk, vagy átvettünk másoktól, vagy megtapasztalásunk alapján vettünk át. Vannak olyan berögzött gondolatmintáink, amelyek kudarchoz vezetnek, ha nem változtatjuk meg őket.

Ezeket a berögzült gondolatainkat azonosítani kell, mielőtt megszabadulunk tőlük. Ezek helyett újakat kell vennünk, amelyeket Isten ad nekünk.

Ezek a téves gondolatminták tönkreteszik az életünket, mert tévesen gondolkodunk azokról a helyzetekről.

Emellett korlátozza Istennek a hozzáférését és munkáját az életünkben. A sikert is korlátozza az életünkbe, azt, amelyet meg kellene tapasztalnunk az életünk során, nem csak az, hogy min gondolkodunk, hanem miként gondolkodunk.

Egy példa. Valakiről azt gondoljuk, hogy nem szeret minket, ez egy gondolatminta, lehet, hogy nem is így van.

Lehet, hogy egy téves gondolati minta vezetett ehhez, hogy ezt gondold. És elkezdesz úgy gondolkodni, hogy általában az emberek engem nem kedvelnek. És nem is tudok jól kijönni az emberekkel.

Látnod kell, hogy hová vezetett ez a téves gondolkodásmód.

Ez a megrögzött gondolatminta más, mint egy gondolat. Ez egy fajta gondolkodásmód, nem csupán egy gondolat.

Találkozol megint valakivel, és azt gondolod, hogy ő sem kedvel téged. Lehet, hogy nem kedvel téged az az illető, de ebből arra következtetni, hogy általában nem kedvelnek engem az emberek, - egy következtetést vontál le, hogy az emberek általában nem kedvelnek engem.

A probléma ott van, hogy ez meg fogja határozni azt a magatartásformát, hogy miként fogsz velük viselkedni. Meghatározza a cselekedeteid sorát és saját magad prófétáltad meg, hogy mi fog veled történni. Valóban az emberek kezdenek elfordulni tőled és úgy viselkedni veled, mert így viszonyulsz hozzájuk.

Korinthus 10/4-5

Erősségeket, okoskodásokat és magaslatokat kell lerontanunk, mert a bukásunk, vagy a győzelmünk a gondolatainkban dőlnek el. A hadviselésünk nem emberekkel folyik, hanem a gondolatainkban zajlik. Mi zajlik a fejünkben, milyen berögzült gondolatmintáink vannak, mert ez fogja megformálni az életünket. Ezért fontos nagyon erről beszélni.

Az elménknek a hadviselésében ezeket az okoskodásokat lerontani, csak Isten Igéjével lehet. Az igaz gondolatmintákat csak Isten Igéjével tudjuk megszerezni.

Azért fontosak ezek a gondolatminták, mert az, hogy miként gondolkodunk, meghatározza azt, hogy milyen elvárásaink vannak. Hogy miként gondolkodunk, meghatározza, hogy milyen elvárásaink vannak az élettel szemben. A gondolatmintáink keretet fognak adni a magatartás mintáinkhoz. A magatartásmintáink pedig meghatározzák, hogy miként is döntünk majd. A döntéseink meghatározzák a cselekedeteink sorát, a cselekedeteink fogják kialakítani a szokásainkat, a szokásaink pedig a jövőbeni jellemvonásainkat. És a jellemvonásaink pedig utat vágnak a sorsunk alakulásához.

Lehet, hogy küszködtél az életed során bizonyos dolgokban, de ez nem azt jelenti, hogy az életed során végig ott lesz ez a küszködés. A küzdelmeink arra kell, hogy vezessenek, hogy erősek leszünk, a jövőben pedig még erősebbek leszünk.

Amíg a csibe a tojáshéjon belül van, az az erőfeszítése, hogy kijöjjön a tojáshéjon, ez nem örökre szól. Egyre jobban erősödnek a kicsi izmai és kitör a tojáshéjból. Miután kitört a tojáshéjból a korlátai megtörtek, kitört a korlátai közül, hamarosan meg fogja tapasztalni a jövőjét, a sorsát. Azok az erőfeszítések a tojáshéjon belül szükségesek voltak.

Amely küzdelmeink vannak most jelen pillanatban, vegyük úgy, hogy a tojáshéjon belüli küzdelmeink. De Isten nem úgy teremtett minket, hogy örökre a tojáshéjon belül éljünk. Az elménk azonban egy ilyen tojáshéjon belüli burok.

Isten azért helyezte a tojáshéjat, mert egy ideig védelme volt a kiscsibének. Adott pillanatban azonban meg kell küzdenie a csibének, hogy kitörjön a tojáshéjból és erőfeszítéseinek nyomán egy adott pillanatban szabaddá lesz.

És az erőfeszítésed eredménye győzelem lesz, és Isten adja az erőt hozzá, mert nem kell a tojáshéjban küzdened örökké. Nem kell küzdelmeket folytatnod örökké.

Néhányaknál ez a küzdelem úgy tűnik, hogy örökre való, mert a téves gondolataiktól nem szabadulnak meg.

Keresztények, van, hogy megkísérlik, hogy az életük dolgait külsőleg, erőkkel változtassák meg, ilyenek pl. az újévi fogadalmaink. Ezek az újévi fogadalmak, ezek általában egy hónapig tartanak. Kívülről próbáljuk ezeket a változásokat eszközölni, míg belül semmi változás nem ment végbe. Hiszem, hogy helyes dolog pl. ha az evési szokásainkat megpróbáljuk megváltoztatni, de ha a gondolatainkat nem változtatjuk meg ez irányba, akkor az egész felesleges volt.

Lehet, hogy te azt mondod, hogy olyan böjtöt folytatsz, hogy nem eszem több almatortát, én pedig inkább a téves gondolataimat fogom kiböjtöltetni. A berögzött gondolatmintáimat fogom kiböjtöltetni, és a helyes gondolati mintákat helyezzük a helyére, akkor az életünk egyre jobban fog alakulni. Mert a gondolatmintáink határozzák meg, hogy miként döntünk abban a helyzetben, a helyes gondolat mintáink pedig meg fogják határozni a cselekedeteinket. A cselekedeteink pedig kialakítják a szokásainkat, a szokásaink a jellemvonásainkat alakítják ki, a jellemvonásaink pedig meghatározzák az életünket.

Ha az ember a jellemvonásain kezd munkálkodni, ahelyett, hogy a szokásait kezdené, a cselekedetét kezdené munkálni, de leginkább kezdjük a gondolatmintáinknál, mert ez kihatással lesz az életünk összes többi területére.

Ha az embernek a jellembeli tulajdonságain kell változtatni, arra is képes.

Nem azt mondom, hogy életünk minden napján ostobán viselkedjünk, ezt is le lehet állítani. Arról beszélek most, hogy hogyan lehet az életünkben hosszú, huzamos változásokat eszközölni. Fogok mondani olyan berögzült gondolkodásmódokat, amelyeken meg fogsz lepődni és valóban ezekben meg kell változnunk.

Miért is olyan fontos, hogy miként gondolkodunk? Három pontba szedjük.

Mert meghatározzák az elvárásainkat, meghatározzák a magatartás mintáinkat és megalapozzák az életünk minőségét, az életünk jelenlegi színvonalát, hogy miként élünk most, a gondolatmintáinknak köszönhetjük.

Ha az 1-től 10-ig felállított skálán meg akarjuk magunkat mérni, mindannyian valahol ott vagyunk.

Azt hiszem, hogy senki nem állíthatja, hogy már megérkezett, mindannyian ott vagyunk ezen a skálán valahol.

A berögzült gondolatmintáinknak az oka sokszor előítéletek is lehetnek. Ahogy tehát gondolkodunk, azt egy előre berögzült gondolatminta sor határozza meg.

És itt jön az, hogy a vallás, vagy a társadalom miként hozhat téves gondolatmintákat az életünkbe. Pl. kint igen sokan gondolkodnak úgy, hogy én nem bízom a színes bőrűekben, vagy a feketékben. Vagy azt mondják a színes bőrűek, hogy – engem a fehér ember elnyom.

Mi történik akkor, ha az ember találkozik egy színes bőrűvel?  - Akkor ez a gondolatminta már befolyásolja a barátságunkat az illetővel.

Ugyanez a helyzet a vallásokban is. Egy vallási előítéletekkel teljes világban élünk. És az az igazság, amit fel tudok kínálni az illető számára, ő akadályozva van abban, hogy azt elfogadja.

Mert előre lerögzült gondolatminta szerint határozom meg, hogy – nem szeretem a színes bőrűeket.

Ez annyira súlyossá és rosszá válhat, - még amikor fiatal voltam, iskolába jártam, egy farmon nőttem fel, egy kisvárosban éltem, ahol nem voltak körülöttünk színes bőrűek. Olajkutak és tehenek voltak jelen ezeken a farmokon az egész megyében. Itt nőttem fel addig, amíg a szárazság olyan súlyos lett, hogy a por a levegőben vastagon állt, nem lehetett a portól megszabadulni.

Mindenen ott volt a por. Ezért édesapám elment Kelet-Texas-ba és vett ott egy nagyobb farmot. Teljesen más világba kerültem, ott bizony jelen voltak a színes bőrűek és teljesen elszeparáltan éltek. Így jött el 1957 amikor 120 mérföldes körzetben hoztak létre egy iskolát számukra. Az Egyesült Államok hadseregének kellett, hogy közbelépjen. Egy millió ember volt kint, hogy ezt leállítsa. Légierőnek, ejtőernyősöknek kellett közbelépni, háború is volt ebből kifolyólag.

Fajgyűlölet volt, ebbe a légkörbe cseppentem, soha előtte ilyet nem láttam, ezért nagyon jól megértem azt, amikor egy vallásos fajgyűlölet alakul ki. Nagyon súlyos helyzet ez. Itt az országban is vallásszabadságnak kellene lenni és ez néha viccszámba megy, hogy milyen megrögzült gondolatminták állnak ellent az ember útjának.

Most valamit szeretnék itt közbevetni, tehát ahonnan én jöttem, ott volt egy olyan mondás is, hogy a zsidó ember mindig a pénzedet szeretné, másik mondás, hogy – az ügyvédekben nem lehet megbízni.

Addig mondogatod, míg egy napon szükséged lesz egy ügyvédre, - egy kábítószeres asszony megtért, és egy óriási szolgálata lett, nagyon mélyről jött, az utcán élt kábítószerben, és megölt sok embert. Amikor bíróság elé állították kábítószeres volt. Azt vallotta, hogy életében még nem találkozott becsületes ügyvéddel és Isten jelenlétében megvallotta, hogy bűnösnek érzi magát, de nem ez az igazság, mert nem minden ügyvéd becstelen.

Mi a helyzet a következő mondással, hogy - a szekták uralják az országot.

Szektáznak. Ez megint csak egy berögzült gondolatminta.

Sok évvel ezelőtt egy illető halálán volt egy betegségben, a felesége elvitte őt egy varázsló boszorkányhoz. És képzeljétek ez a boszorkány tudománnyal rendelkező asszony azt mondta a feleségnek, hogy hozza el a férjét egy ilyen összejövetelre, majd itt meggyógyul.

Ez 15-16 évvel ezelőtt volt és az illető meggyógyult.

Az hölgy soha nem járt gyülekezetbe, teljesen világi beállítottságú. A gazdagok közül való.

Pár évvel ezelőtt valamiért megharagudott rám, feleségemnek a fülébe fújta a nótát fél óráig és az jött ki belőle, hogy – te nem Istentől vagy, te csak egy szekta vagy és fújta, fújta a nótát.

Honnan vette mindezt, soha nem járt közöttünk, nem járt gyülekezetbe. Látod-e, hogy hogyan dolgozik az ördög? Az ördög teremti meg bennünk ezeket a berögzült téves vallásos gondolatmintákat. A legtöbb háború annak idején a vallások miatt robbant ki.

Az illető tudatlanságában egy varázslóhoz, boszorkányhoz ment. A világon bárhol odamész egy prédikátorhoz és megkérdezed, hogy van-e szekta az országodban, azt fogja tőled kérdezni, hogy – ne haragudj, de mi az a szekta?

Nem hallottak róla. Itt hallani róla. Tehát arról beszélek, hogy miként mélyül el bennünk ez a téves gondolkodásmód. Egy napon ez ítéletet kap.

Megint egy másik ilyen berögzült gondolatminta. - Minden prédikátor csak a pénzemet akarja. Ez is elterjedt széles körben.

Ha az ember egy ilyen agymintával rendelkezik, hogy – mindegyik prédikátor csak a pénzemet akarja, mi fog történni a pénzével? Nem fogja befektetni Isten királyságába. És ha ismered az Igét, akkor azt is látod, hogy mindezeket a gondolatmintákat az ördög programozta be előre az emberi agyakba.

Ez meghatározza a hozzáállásomat, vagyis meghatározza a cselekedeteimet, és nem fogok adni egyáltalán Isten királyságának épülésére adományokat.

Mi történik akkor, ha nem adok? - Nem is fogok kapni.

Maradj távol azoktól a keresztény szektáktól, ott nem kapsz üdvösséget, mondják.

Én 33 éves koromig jártam gyülekezetbe minden vasárnap és nem voltam újjászületve.

A vallásos berögzült gondolatmintáink beívódnak a politikába is. A politikusokat egy dolog érdekli, hogy újból válasszák őket, nem akarnak megütközést sehonnan.

Ez a téves gondolatsor, ami ebben az asszonyban is munkálkodott ahhoz vezette, ami azután kijött a száján és a cselekedeteiben is.

Vallásos emberek nem akarták elhinni, hogy Jézus meggyógyított valakit, hazugnak nevezték a mieinket, akik bizonyságot tettek erről, soha életükben nem hallottak róla, hogy Jézus a gyógyító.

A mieink pedig a béketűrésükben végighallhatták ezt. Megmutatták nekik az igehelyeket. Ezek a vallásos emberek jártak Istentiszteletekre, de talán még Bibliájuk sem volt. Megváltoztak és barátokká lettek a mieinkkel. Másfél órába tellett, amíg megvilágosodtak. Az elméjükben az volt, hogy ezek hazugok. Teleszórják a postaládákat, és a szórólapjaikon az áll, hogy ne menj olyan összejövetelekre, ahol Jézus nevében imádkoznak érted, és azt hazudják, hogy meggyógyulsz, mert nincs ilyen a Bibliában. Ki a hazug akkor?

Ezek tehát berögzült gondolatminták. A gyülekezetnek pedig nem lenne szabad, hogy harcban legyenek egyik a másikkal.

Romániában evangelizáltunk egy mező közepén. Mondtam a román segítőnek, hogy figyeld az utolsó sort, mert mindig ott kötnek ki ezek.

És ímé ez alkalommal egy ortodox jött el az utolsó sorba. Az összejövetelünkön pedig ott volt az egyik ügyvédünk is. Megkérdezte később, hogy vajon mi hozta el az összejövetelünkre. Nem hazudott, azt mondta, hogy azért jöttem, hogy miként tudok ártani majd ennek a munkának.

Azt kérdezte tőle az ügyvédnő, hogy – nem is tudtam, háborúban vagyunk?

Mert a gyülekezeten belül nem ildomos a háborúzás. Hanem az a parancsolat a mi osztályrészünk, hogy úgy kell szeretnünk egymást, hogy erről ismerje meg a világ, hogy az Úr Jézus tanítványai vagyunk.

De ezek a téves gondolatminták ide vezetnek. Mondok egy jó pontot is, az egyik ortodox pap eljött, megnézte a könyveinket, megnézte, miben hiszünk, és azt mondta, - ó, ezek keresztények és elment békességgel.

Tehát nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy azt az elején most feltüntettük. Én szeretetben fogok járni, és nagyon fogok arra vigyázni, hogy az én gondolataim illeszkedjenek Isten gondolataihoz.

Igaz lehet, hogy van olyan prédikátor, aki a pénz után szalad inkább, de ez nem azt jelenti, hogy minden prédikátor a pénzed akarja.

Még jelen vannak ezek a rossz gondolati minták, nekünk akkor is egy cél felé kell járnunk, egy célt tűzünk ki magunknak, hogy hirdetjük az Evangéliumot, és szeretetben járunk. Mindamellett azt is elmondom nektek, hogy kitörtünk a tojáshéjból.

És az ördög pedig a lábunk alatt van és meg fogjuk változtatni ezeket a dolgokat, amelyeket az ördög rosszra szánt.

Lássuk tehát, hogy mik ezek a gondolatminták, - ezek azok a gondolatsorok, melyekről tévesen gondolkodunk. 

Amikor szembesülünk ezekkel, és látjuk, hogy Isten Igéje nem így gondolkodik ezek felől, akkor azokat tisztázni kell.

Ma itt abbahagyjuk, és innen fogjuk folytatni a tanítást.

Hoztam egy listát, hogy milyen gondolatokat böjtöltessünk a héten pl:

-                       hogy bűnnel teljes vagyok, állandóan bűntudat terhel. Amikor az ördög hozza a hazug tüneteket, akkor az első, amit hoz vele, hogy bűnös vagy. Böjtöltesd ki ezt.

- Soha nem megyek semmire, az ördögnek ez egy másik hazugsága, böjtöld ki.

-                       Szégyennel teljes vagyok. - Nem kell szégyellned magad semmiért!

-                       Azt mondja az ördög, hogy már ehhez túl késő. Egy embernek volt egy ilyen elképzelése, hogy amit akarok, ahhoz már túl késő. Az ördög mondta ezt neki a gyógyulással kapcsolatban, hogy igaz ez a gyógyulás, meggyógyulhattál volna, de neked már túl késő, elrendezte az üzleti dolgait és öngyilkos lett. Az üzleti dolgait hagyhatta volna az Úrra, és ha úgyis halálos beteg, akkor várhatta volna, hogy az Úr meggyógyítsa, miért kellet, hogy ezt végezze? Az ördög beszélte a fejébe ezt az ostobaságot.

-                       Jó emberekkel mindig csak rossz dolgok történnek. Nem velem nem. Semmiképpen sem, tehát ettől a gondolattól is szabadulj meg!

Szabadulj meg ezektől! A hitmegvallásaimat megteszem, de hogy azok működjenek, ahhoz a gondolataimat ki kell takarítani. Mert hinnünk kell a szívünkben, és ellent kell állni a rossz gondolatoknak és annak a nyomásnak, ami az ember gondolataiba, elméjébe érkezik, és az érzelmeinkbe érkezik, ellent kell állni.

 

Dicsérjük az Urat!                           Ámen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL