2016.11.26. 
 

AKINEK SEBEIVEL – 1.

Joe Christian élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2016. november 13.

 

Sandersné dr. Kovács Erzsébet: Dicsőség Istennek! Azt hiszem, hogy rögtön bele is kez­dünk! Magam nem készültem ma táplálékkal, mert bízom abban, bőségesen lesz táplálék Joe Christian próféta szájából. Köszöntsük Beverly és Joe Christiant, drága testvéreinket! Tapsoljuk meg őket a Jézus nevében.

Joe Christian: Márton nap alkalmából libát szokás enni. Mártonról annyit kell tudni, hogy püspökké akarták avatni, de a libák közé menekült, mert nem akarta vállalni. Mi is ettünk libahúst Beverlyvel egy csodálatos barátunk jóvoltából, aki ott fönt van az emeleten. Az étteremben rendelt nekünk libaételt. Csodálatos volt!

Ahogy Mártonnal is történt, hogy püspökké akarták előléptetni, és elrejtőzött a liba ólban, és a libák elkezdtek gágogni, amit a libák tesznek ilyenkor. Azért rejtőzött oda el, mert nem akart püspök lenni. Tudod-e, hogy sokan így vagytok ma, hogy el akartok rejtőzködni, de Isten tudja ponto­san, kik vagytok, és ezek a libák fel fognak fedni benneteket. Meg fognak találni benneteket.

Az a telefonszám, amit említettél, amíg az étteremben voltam, összehasonlította a telefon­ját az enyémmel. Nekem nincs internet a telefonomon. Így hirtelen lett internetem. Tehát ha megvan az a telefonszám, aminek van internet kapcsolata, akkor rá tudsz csatlakozni. Ha elrejtőzködtél Isten elől, Ő tudja a telefonszámodat. Az én számomat is tudja.

Ma nagyon döbbenetes dolgok történnek majd, a technológia területén is természetesen. Ami még nem működik tökéletesen, vagy a teljességében, a Google fordító program például. Beírom magyarul, és akkor kiadja angolul, vagy fordítva, tehát a tolmácsolásban segít. Ha a mikrofont rácsatlakoztatod, akkor bele is beszélhetsz, és azt is fordítja, tolmácsolja. Tehát vagy a magyart, vagy az angolt is veheted alapnak, és lefordítja.

Ez nem probléma Istennek sem, mert Ő minden nyelvet beszél. Amikor a nyelveken szólunk, azt is érti. Nagyon fontos neki. A technológiák számunkra fontosak ugyan, de nem lenne meg nekünk egyetlen sem, hogyha Isten nem adta volna nekünk a képességet, hogy ezeket felfedezzük.

Sokan járunk úgy iskolába, gimnáziumba, főiskolára, egyetemre, hogy úgy gondoljuk, hogy most már tudunk valamit. Vagy kiépítjük az izmainkat, és azt hisszük, hogy most már vagyunk valamiféle csodák, mert már izmosak vagyunk. Isten nem így tekint ránk.

Isten úgy tekint ránk, hogy már azt látja, amivé szeretne minket majd formálni, meg­változtatni. Oly nagyon szeret minket, hogy megteremtett bennünket. Mielőtt a világot teremtette volna, már mindnyájatokat egyenként – akik itt jelen vagytok ebben a teremben – ismert személyesen. Tudta, hogy ma idejössz, és pontosan hol fogsz leülni.

Tudja, hogy min gondolkodsz, amikor bejössz, és min fogsz gondolkodni, mikor kimész innen. Semmi nincs elrejtve Isten elől. Bármit próbálsz eltitkolni, vagy elrejteni Isten elől, az teljesen értelmetlen dolog. Tehát vagy még ebben az életedben, míg itt a földön élsz, megállsz Isten előtt, vagy az azt követő mennyei életünkben megállunk Isten előtt.

Ésaiás könyvére térünk. Az én Bibliám olyan – mivel Izraelben éltem nagyon sokáig, és tanulmányoztam a héber nyelvet –, hogy az egyik oldalán a héber betűket lehet olvasni, a másik oldalán az angolt. 1979-ben találkoztam Beverly drága feleségemmel, Betlehemben találkoztunk először.

Mind a ketten Izraelben voltunk, egymástól függetlenül mentünk oda, nem is ismertük egymást, ott egy ima összejövetelen ismerkedtünk meg egy pár hétre rá. Néhány hét múlva össze is házasodtunk Jeruzsálemben, ez volt 1979-ben. Azóta is szeretjük egymást! Egy nagy tapsot kérünk Jézus Krisztus dicsőségére! Halleluja!

Először 10 évet éltünk Izraelben, aztán visszamentünk az Egyesült Államokba, ott 21 évig éltünk. Négy gyermeket fogadtunk örökbe, és neveltük föl azt a négy drága gyermeket. Ezután 21 év elteltével úgy döntöttük, hogy visszamegyünk Izraelbe, és ott megint közel tíz évet éltünk. Így aztán a korral egy kicsit előre is haladtunk. De az Úr jó hozzánk.

Ésaiás 53,5–6. 8.

5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.

A New King James (NKJ) verziót fordítom az angol szerint, mert ez az egyetlen verzió, amiben párhuzamosan olvasható a héber a másik oldalon. A hébert mindig szeretem össze­hasonlítani vele.

És Ő megsebesíttetett bűneinkért. Azt jelenti, hogy Isten Fia hajlandóságból, engedel­mességből megengedte, hogy a testét értem és érted megsebesítsék. Mindannyiunkért! Még mielőtt teremtette volna a mennyeket, vagy a földet, Ő már elhatározta a szívében, hogy ezt megcselekszi érted és értem.

Isten – az Atya Isten, a Fiú Isten, és Szent Szellem Isten – teljes egyetértésben, egységben cselekedték ezt meg. Csak Istennél lehetséges, hogy többes számban szól, hogy Ők, és mégis egyként vannak, egy személyként. Ha magunkra, vagy az emberekre tekintünk, azt látjuk, hogy van egy testünk, van lelkünk, és szellemi lények vagyunk. Mindezt egy személyben hordozzuk.

Ugyanígy Isten is egy. Nem három Isten van, egy Isten van. Ez egy olyan csoda, amit soha nem fogunk igazán megérteni, de mindig is így volt, és így is lesz. Amikor ezt elhatározták, és úgy mondom, hogy Ők, akkor teljes egyetértésben voltak ebben.

Amikor Jézus itt a földön járt, megfigyelted-e, mindig azt hangsúlyozta, hogy nem a magam akaratát jöttem cselekedni, hanem annak akaratát, aki elküldött, az Atyáét. Mert a Fiú Isten magára öltötte a test ábrázatát, és így jött le a földre. Így volt Ő teljességgel Isten, és teljességében ember is.

Ő volt az egyetlen, aki a tökéletes áldozat lehetett, az egyetlen, aki tökéletes. Ezért ez a tökéletes megsebesíttetett a mi vétkeinkért. Hogyha bárki mással tette volna ezt Isten, az nem hozott volna megváltást. Mert ha valakit megsebesítenek a bűnökért, az még nem hoz megváltást, hacsak az maga nem Isten, a tökéletes áldozat. A bűn nélküli.

A mi vétkeinkért rontatott meg. Nem ért volna semmit ez a művelet, ez a cselekedet Isten részéről, ha nem az egyszülött szent Fiúval teszi ezt. De azért, mert Ő maga Isten volt, és teljességgel szent, és Isten Fia volt egyben, ezért a mi vétkeink így megbocsáttattak.

Mert valóban megsebesíttetett, megrontatott, és a folytatás úgy mondja, hogy a békessé­günk büntetése rajta van. A mi békességünk, a mi shalom teljes békességünk. Ez mind­annyiunk felett ott van, ha befogadjuk Őt a szívünkbe. Azért, mert Ő ezért megbüntettetett, és az Ő sebeiben van a mi gyógyulásunk. Abban gyógyultunk meg.

Jézust senki nem lett volna képes megölni, hanem elhatározta az Atya Isten, a Fiú Isten, és a Szent Szellem Isten, hogy ezt megcselekszik a Fiukkal, Jézussal. A héber nyelv szerint a Je-su-ah, a modern héber nyelv szerint pedig Jesua jelenti az üdvösséget. Nevének jelentése: Ő a mi megváltónk, üdvözítőnk.

A bűneink, a vétkeink váltságát kellett, hogy megfizesse, így szerezte meg nekünk a bé­kességet. Az Ő sebeivel van a mi gyógyulásunk. Ő megnyitotta magát, a testét, megengedte, hogy ilyen sebek érjék, hogy felsebezzék az egész hátát, és a korbácsütések a húsáig, csont­jáig sebesítsék meg értünk.

Azért tette meg, mert tökéletes áldozat akart lenni értünk. Még mielőtt téged teremtett, már tudta előre, hogy Ő ezt meg fogja tenni érted. Tudta előre, és aztán teremtett meg téged. Pontosan tudta, hogy fogsz kinézni, tudta azt, hogy hol vannak a gyengeségeid, az erőtlen­ségeid, és azokat is szerette benned! Szerette!

Neki nem az a fontos, hogy tökéletes légy, mert csak Ő egyedül a tökéletes. Ő tesz téged tökéletessé. Ő határozta el, hogy hogyan is nézzél ki, és Ő döntött a tökéletlenségeid fölött is, és az én hiányosságom felől is. Minden tudott rólunk, mielőtt a világ elkezdődött volna. Hogyha valami felől aggodalmaskodsz az életed bármely területén, akkor mindig emlékezz arra, hogy Isten ezt már tudta előre, és azt is, hogy mit fogsz tenni.

Már akkor elhatározta, hogy érted meghal. Mielőtt teremtett téged, már elhatározta ezt. Nem döbbent meg a bűneiden. Gondolkodjál el azon, hogy mi is a kegyelem! Tudod-e, hogy nincs értelme a kegyelemnek akkor, hogyha az ember életében nem lenne ott a bűn?

6. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, mindenki a maga útjára térvén: de az úr mindnyájunk vétkét Őreá veté.

Tudta ezt, még mielőtt bármelyikünket teremtette volna. Tudta, hogy a bűn jön az életedbe, és azt is tudta előre, hogy Ő ezzel kegyelmes lesz. Semmi nem döbbenti meg, nem lepi meg Istent. A Prédikátor könyvében van, hogy Isten egyszerre ismeri a dolgok kezdetét, és a végét is. Ez mindenre vonatkozik az egész földön.

Ha meggyógyultál, akkor azért gyógyultál meg, mert Isten meggyógyított. Ha egy nyelvet könnyen megtanultál, akkor az azért van, mert Isten odaadta ezt a képességet neked. Ha ügye­sen tudsz megfejni egy tehenet, akkor az azért van, mert Isten odaadta ezt a képességet neked.

Nincsen semmi, amit magadtól vennél, hogy egy ügyvéd legyél, csak ha Isten adta azt neked. Vagy, hogy autót vezessél. Vagy megtervezzél egy autót. Mindez a képesség nekünk adatott. A technológiák igen magas szintre jutottak.

Tudod-e, hogy meg van írva ez is, hogy az idők végén a tudás egyre nagyobbá lesz? Ő tervezte így. Ő adja ezt a képességet az embernek. Ezt a gondolatsort folytathatnánk, de nézzük a következő Igét, mert aztán a szolgálatra is sort kell kerítenünk.

8. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivá­gatott az élők földjéből, hogy népem bűne miatt verettetett meg?!

Kivágatott azt jelenti, hogy meghalt értünk.

Dániel 9,26.

26. A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.

A próféták elmondták előre tehát, hogy neki meg kell halnia. Az, aki felkente a Mossíahot, a Messiást, Ő, a felkent az, akinek majd meg kell halnia. De nem saját magáért hal meg. Azt írja itt a fordítás, hogy nem saját magáért hal meg. A kereszten nem önmagáért halt meg. Teérted tette!

Az úton a keresztre menvén sebeket fogadott, magára vette ezeket teérted, a gyógyuláso­dért. A fizikai gyógyulásodért is és a szellemiért is. A végső pont, amit szeretnék ki­hangsúlyozni itt, hogy azért tette ezt, mert szeret téged. Azért tette ezt, mert tudta, hogy te ma ki leszel Őneki.

Lukács 19,47–48.

47. És tanít vala minden nap a templomban. A főpapok pedig és az írástudók és a nép előkelői igyekeztek Őt elveszteni:

Vagyis nem tudtak módot találni rá, hogyan veszítsék el. Említettem előbb, hogy ember nem volt képes Őt elveszíteni, megölni Őt, nem tudta senki. Amikor Ő elszánta magát és megengedte, hogy ezt tegyék vele, akkor tudták megölni.

Addig az időig nem tudták az életét venni. Amikor beteljesítette mindazt, amit az Atya és a Szent Szellem róla a teremtés előtt elhatározott, hogy mindazok a próféciák beteljesedjenek Őfelőle, akkor jött el az ideje annak, hogy az Ő életét elvegyék.

48. És nem találták el, mit cselekedjenek; mert az egész nép rajta csüngött, Őt hall­gatván.

Vagyis azt tudjuk tehát, hogy a nép, az átlagos nép mindnyájan ott csüngöttek körülötte, hogy Őt hallgassák. Az előző versszakból pedig kiolvastuk, hogy a főpapok, az írástudók és a népnek az elöljárói, előkelői szerették volna Őt megölni. De addig nem tudták az életét venni, ameddig Ő abba bele nem egyezett és azt mondta, hogy rendben.

Máté 4,23–24.

23. És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának Evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.

24. És elterjedt az Ő híre egész Szíriában: és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.

Amit szeretném, ha látnál, amit ki szeretnék emelni, hogy Jézus tudta, hogy ezeket meg­cselekszi, mielőtt még a betegség létezett volna, azok a betegségek, hogy meggyógyítja azokat. Mert Ő mindent tudott, és ez nem volt meglepetés az Ő számára. A mai napon sem lepi meg Őt.

Olyanok vannak itt a teremben, akik fizikai szükségben vannak, de Őt nem lepi meg ez. Tudta, hogy a bűn behozza majd magával a betegségeket a világba. A bűn, a világegyetem minden elkövetett bűne, az emberiségnek a bűnei olyan légkört teremtenek a világban, ahol a betegség betelepedik az ember életébe. Ezért van a betegség a földön.

De Jézust ez nem lepte meg, mert mindeneket Ő teremtett [nem a betegségeket!]. És mindeneket Ő gyógyít meg, így az elkövetkezendő életben tökéletesek leszünk, és úgy fogjuk Őt ismerni, amint most Ő ismer már minket.

Olvashatjuk a Bibliánkban, az 1Korinthus 13-ban, hogy az ismeret egy napon elmúlik, a prófétálások, a tudás és az ajándékok is elmúlnak. Mert itt részleges az ismeretünk, ez csak egy része a teljes ismeretnek. Ő az, aki odaadja nekünk az ismeretet, például, hogy hogyan lehet az internetet létrehozni.

Ez a részleges ismerethalmaz, ami most a miénk, ez mind eltűnik, elmúlik egy nap. Be fogunk lépni a tökéletes és teljes tudásba, amikor majd szemtől szemben látjuk Őt! Akkor teljességgel ismerjük majd Őt, de most még nem.

Ha már most megkaptuk volna ezt a képességet, hogy teljességgel láthassuk, hogy ismer­hessük, akkor nem követtük volna el a bűnöket és akkor nem lett volna szükségünk a kegyelemre. Mert elkészített minket arra, hogy kegyelemből megbocsásson nekünk, hogy a kereszten meghalhasson értünk.

Ez szinte hihetetlen, hogy ezt Ő így megcselekedte, hogy mindezt előre eltervezte. Mert a csodák Istennél teljesen természetesek. Az ember számára nem, mert nálunk most még nincs jelen a mindentudás.

A mennyben, amikor már színről színre látod Őt, akkor nem beszélhetsz arról, hogy csoda történt, mert mindent színről színre látsz majd. Itt a földön szükségünk van a csodákra. A mennyben pedig minden ismert lesz előtted. Ott már nem csodának fogod nevezni, ott a mindentudás, és a minden ismeretének birtokában leszel.

A mai napon azt fogjuk imádkozni, megkérjük Istent, hogy amit előre eltervezett, azokat a dolgokat megtegye. Mert Ő már tudta előre. Úgyhogy ne is döbbenj meg rajta, amikor megteszi azokat. És azt aztán egyáltalán ne gondold, hogy azért történt, mert valaki itt elöl áll!

Mert az Atya dönti el és határozza el előre, hogy miket fog tenni, és miként fogja tenni azokat, és így tovább. Nem az ember határozza meg ezeket. Ő dönti el, mert szeret téged. Isten szíve telve van azzal, hogy az Ő szeretetét kinyilvánítsa neked, ezért ez a terem telve van az Ő szeretetével. Halleluja!

Dicsőséget adunk Istennek! Megköszönjük a világosságot, ami jön az Igéből. Megköszön­jük a szeretetet. A drága Úr Jézus Krisztus kegyelmeiért hálát adunk, a Jézus Krisztus szent nevében.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL