2013.04.17. 

VÁLTOZZATOK EL A TI ELMÉTEKNEK MEGÚJÍTÁSA ÁLTAL

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. április 21.

 

Az Úr azt szeretné, hogy a hatalomról szóljak. De amiről az elején szólni szeretnék, az az elménk megújítása. Azért, mert szüksége van mindannyiunkra arra, hogy a gondolkodás­módunkban megváltozzunk. Ugyanis az az akadálya, hogy valóságba jöjjenek Isten király­ságának az ígéretei és az áldásai. Meg akarjuk élni és meg akarjuk tapasztalni mindezt, de ez így nem fog működni, hogy közben a világ formálta a gondolkodásmódunkat.

Keresztények mindannyian, amikor újjászületnek, szeretik az Urat, és nincs kérdésem efelől, de valahol útközben visszakanyarodunk és a „disznóólba” megyünk vissza. Mindezt azért, mert nem szakítottunk elég időt arra, hogy az Igéből megújuljon az elménk, és ez egy folyamat. Tehát visszamegyünk a világ dolgaiba.

Most az elmúlt heti jegyzeteim következnek, és nagyon jó, hogy végre sor kerül erre. Az idei munkákról tudni kell, hogy olyan területekre kívánunk elmenni, ahol soha nem jártunk még, és nincsenek még ott gyülekezeteink.

Szeretnénk minden pásztornak lehetőséget adni arra, hogy ebben részt vegyen, amennyiben közelében van lehetőség, de ne legyetek egymásra ezért féltékenyek vagy irigyek, hogy miért pont ott, vagy arra.

Mert az elmúlt héten kaptam az Úrtól, hogy ezt a négy területet fel kell szántani, és elmegyünk négy településre. Egy nagy csapattal, egy hadsereggel megyünk, és annyi területet veszünk be, amennyit csak képesek leszünk.

Az Üdvösség Hadsereg pontosan ezt tette, amikor Angliában evangelizáltak, egy had­sereggel mentek. Voltak Ausztráliában olyan ismerőseim, akik Billy Graham szolgálatában születtek így újjá. A pünkösdi pásztorok, felkentek, evangélisták, mind abból a közegből jöttek elő, születtek újjá. (Erős gyógyító kenet van jelenleg a torokban.)

Ilyenkor, amikor átsöprünk ilyen területeket hatalmas erőkkel, akkor várható, hogy olyanok is előjönnek, akik az Úrnak nagy elhívását bírják az életük felett, és hordozzák, és be is fogják tölteni azt.

A pásztoraimnak, amikor Budapesten a Benny Hinn alkalmat szerveztük 1999-ben, mondtam, most nagyon kell vigyázni magunkra, mert az ember olyan munkabedobással dolgozik – mondják mifelénk, hogy mint a kutya –, és a munka, amiért munkálkodunk, egy, két nap alatt végbemegy, de hónapokig elő munkákat, szervezési munkákat végzünk.

Óriási háttérmunka folyt ennél az FTC csarnokos alkalomnál. És az utómunkák is nagyon erőteljesek voltak, és leterheltek minket. Nehogy úgy érezze az ember, hogy hiába vetette be az erejét, ez része ennek a szolgálatnak.

Tehát ne érezzék úgy a pásztoraink, hogy esetleg egy munkából kimaradnak, vagy nem vesznek benne eléggé részt, vagy a lehetőségeikhez képest nem tudnak úgy részt venni, ahogy szeretnének. Mindenkire sor fog kerülni. Sok-sok települést fogunk végigjárni a nyáron. Biztosak lehettek benne, hogy mindenki részt fog benne kapni.

Szeretetben járunk, mert a viszálykodás akadályozná ezt a munkát. Az igazság, amit ma előhozok, az pont erről szól, és ezt meg kell érteni. A problémáknak java részét az okozza, amikor a hívőink nem mennek úgy bele az Ige mélységeibe, hogy valójában felnöveked­het­nének általa. És így nem járnak abban az isteni-fajta szeretetben, ami nekünk el lett rendelve.

Példabeszédek 23,7.

7. Mert amiként az ember gondolkodik a szívében, olyan is valójában. Mert hiába mondja ő: Egyél és igyál! de azért nem jó szívvel van tehozzád.

Az első rész a fontos most. Tehát, hogy a vessző hol van, az nem mindegy. Ezért vannak különböző fordítások ebben az igeversben. Ahogy az ember gondolkodik, a szívében olyan is valójában – ezt mondja az Ige. 

Ésaiás 59,19.

19. És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az Ő dicsőségét. Mikor kijön ellenségére, mint egy sebes folyóvíz, melyet az Úr szele hajt.

Ha esetleg olvassátok a King James Bibliát, szintén egy vessző téves helyre került, és ezért olyképpen hangzik, mintha az ellenség jönne ki, mint egy sebes folyóvíz. Pedig azt mondja az Írás, hogy amikor az ellenség előkerül, akkor az Úr, mint egy sebes folyóvíz jön rá! És mind­ezt az Ő kegyelméből teszi. Tehát az Ő kegyelme rendelkezésünkre áll az ilyen helyzetekben.

Tehát ahogy az ember gondolkodik, olyan is valójában az ő szívében. Mert, ahogy gondolkodunk, amiképp gondolkodunk, az fogja meghatározni a szívünk állapotát. Mert az elme az összekötő kapocs a szellemünk és a külső világ között.

Vagyis, ami a gondolkodásunkban zajlik, és végbemegy, az fogja meghatározni a szívünk állapotát. És ha rossz gondolatokkal élünk egész nap, akkor bizony rossz dolgok kerülnek le a szívünkbe.

Tehát azok a gondolatok, amelyeket hordozunk egész nap, azok lekerülnek a szívünkbe, a szellemünkbe, és a szellemünk azt fogja megteremni nekünk az életünkben. Vagyis, amiként az ember gondolkodik, az kerül be a szívébe, és az kerül a szájába utána, és az jön az életébe.

Példabeszédek 4,23.

23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Figyelmeztet minket az Ige! Itt egy folyamat megy végbe. És az emberek próbálják a fizikai látható birodalom dolgait megoldani úgy, hogy nem vesznek tudomást arról, hogy azt valami előtte létrehozta a szellemi birodalomban.

És ha ezt a szellemi birodalmat vesszük szemügyre, és ezt gondozzuk első helyen, akkor ez kihatással és jó hatással lesz a látható fizikai világban folyó életünkre. Ugyanis a látható birodalomban az életünk dolgait próbáljuk rendbe hozni úgy, hogy elhanyagoljuk és a figyelmünket nem a láthatatlan birodalomra tesszük. És az az elménknek is a része.

Ezért alapvetően fontos a gondolkodásmódunk megváltoztatása ahhoz, hogy az életünk jó irányba megváltozzon. Egy nagyon erős állítás van a következő Igében:

Róma 12,2.

 2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek meg­újítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.

Ha Isten mond nekünk valamit, hogy azt tegyük meg, akkor azt meg kell tennünk.

2Korinthus 10,4-5.

4. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erős­ségek lerontására;

5. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emel­tetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

Megint felhívást kapunk arra, hogy ne hasonuljunk el ehhez a világhoz. Minden, ami a világban majd történik velünk, mindannak a gondolkodásmódunk az alapja. Figyelmeztettünk sokatokat arra, hogy milyen könyveket tanulmányoztok, mit vesztek a kezetekbe. Azok a könyvek befolyásolni fogják a gondolataitokat.

És nem szabad magunknak megengedni azt, hogy a világ módjára gondolkodjunk. Leg­nagyobb ellensége a királyságban való életünknek, hogy a világi gondolkodásmódot engedjük be az elménkbe.

A demokrácia rendben van a világ országaiban. De vegyük tudomásul, hogy Isten királysága az egy királyság. Királya van, és szent rend van ebben a királyságban. És Isten dolgait próbáljuk elvégezni egy téves gondolati felépítményrendszerben.

Vegyük a példát: A Biblia mondja, hogy az atyafiak megtévesztése, átverése az rossz dolog. Tehát nem lehet egy demokratikus szavazást tartani arról, hogy ez helyes vagy nem, mert a Biblia mondja, hogy helytelen.

Ha a Biblia tisztán mondja egy dologról, hogy az helyes, vagy téves, hiába tartunk arról demokratikus módon egy szavazást, nem az fog dönteni. Vagy azt mondjuk a gyülekezetben, hogy szavazzunk e dolog felől, és akkor világi eszmefuttatások, eszmejárások fognak bejönni a gyülekezetbe. És így fogjuk elvéteni Istennek az akaratát csupán azáltal, hogy az elmék nincsenek megújítva.

A világi gondolkodásmódban a legjellemzőbb dolog, hogy rögtön valaki mást kezdünk okolni. Ez a demokrácia jellemzője. És a pszichiátriák vannak tele vele. Ha elmész, és meghallgatod őket, mindenki valaki mást okol valamiért.

Tehát egy hagyományos, egy demokráciában kiépült elmebeli gondolkodásmóddal nem lehet megnyerni a királyság áldásait és működéseit. Ahhoz, hogy a királyság eredményeit elérjük az életünkben, ahhoz a királyság szerint kell gondolkodnunk.

Fel kell azt fedeznünk, hogy egy olyan világi rendszerben nőttünk fel, ahol a gondol­ko­dásmód is rányomta a bélyegét az elménkre. És az ottani gondolkodásmódok és a gondolatok fonala nem fog megállni a királyságban. Hogyha ezt nem látod be, akkor nem lesznek elég hatékonyak az útjaid, és csak veszteségek lesznek az útjaidon. 

Krisztus Testének 90 %-ára elmondható, hogy rossz módon tekintenek Isten dolgaira a gondolataikban. Ahogy például a prédikátort megítélik, nem veszik tudomásul, hogy két vagy három tanú egybeesése kellene hozzá, hogy valamit egyáltalán elfogadjanak. És a világi ítélet mércéivel ítélgetnek.

Ezek a fajta eljárások, elmebeli gondolkodások a világból valók. Az Ige felszólít minket, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz, vagyis ne e világ mértéke szerint gondolkodjunk. A világi gondolkodásmódot ne vegyük magunkra, és a világi kifejezésmódokat ne használjuk.

Olvastuk a 2Korinthus 10-ben, hogy le kell rontani ezeket az okoskodásokat és ezeket a magaslatokat, amelyek téves gondolkodások alapján születnek. Tehát ezek azok a magaslatok, gondolkodások, amelyeket a világ rendben hagy, jóváhagy. Azt mondja, hogy jól van úgy.  

Sok gyülekezetben jóváhagyják ezt, azt mondván, hogy a világ is így gondolkodik, ezeket az időket éljük. Isten Igéje, időtől függetlenül, bármilyen időkorszakban működik! Az ellen­ség tá­madja meg a gyülekezetet ezekkel a világi gondolkodásmintákkal, hogy tévesen gondolkodjunk.

És beszivárogtak a tanítások által is a gyülekezetekbe. Nemes cselekedetekre buzdítanak legtöbbször téves gondolati forrásokból, mintákból, és téves utakra visznek minket, mondván, hogy ez egy nemes cselekedet.

Hamar észre fogod így venni magadon, hogy nem hitből cselekedtél, hanem úgy csele­kedtél, ahogy a világ plántálta neked, és hogy az Igével kompromisszumra keltél, habár az elején nem így gondoltad, de a végén hajlottál rá.

Az elején mondtad, hogy nem, ez nem Istentől van, én ezt nem fogadom el. Ha tudjuk uralni az embernek a gondolkodásmódját, a gondolatait, akkor képesek vagyunk kézben tartani az illető életét is.

A Biblia felhívja a figyelmünket, hogy ne hasonuljon el az életünk a világhoz, a világ gondolkodásmódjához, hanem át kell változnunk, meg kell változni. A Bővített fordítás hozza, hogy megváltozni, az elme megújítása által.

És ez a legnagyobb munkafolyamat, amiben részt kell venni egy kereszténynek. Mert ez a megváltozás, ez nem egy egyszeri esemény az életünkben. Ez az átváltozás, megváltozás, ez egy életfolyamat, az egész életünk folyamán kísér. Folytonosan megy ez, mindig jobbak és jobbak leszünk ebben a gondolkodásban, ahogy Isten gondolkodik.

A megtévesztés akkor jön az ember életébe, amikor úgy gondolja, hogy nincs is olyan terület, ahol neki változnia kellene, hogy ő már megérkezett, hogy ő már ott van, és neki már nincs szüksége változásra.

Tehát az a Jim, aki tavaly létezett, az már nem létezik, mert elváltozott. Azt mondta egyszer valaki, hogy én emlékszem rád, hogy milyen voltál. Ő arra az emberre emlékszik, aki húsz évvel ezelőtt voltam. Én pedig a teljes átváltozás folyamatában vagyok, és nem feltétlen értek egyet azokkal a dolgokkal, amelyeket régen szoktam cselekedni.

Tehát a szellemi felnövekedésünknek egy nagyon fontos része, az elmebeli állapotunknak a megújítása, megváltozása. És onnan tudom, hogy te is növekszel, hogy a döntéseidet Isten Igéjére alapozva hozod meg.

Onnan tudom, hogy te is változol, hogy Isten Igéjének a vonalán, azzal egyezségben hozod meg a döntéseidet. Hogy szeretetben jársz, és most már nem okolod a másikat azokért a dolgokért, amelyeket valójában te tettél.

Egy szellemi ember nem helyezi előtérbe a világ dolgait, hanem Isten dolgait helyezi első helyre. Az elme állapota, a gondolkodásmód nagyon fontos egy keresztény életében. És tudnunk kell, hogy az ellenségnek a fő munkaterülete a gondolkodás birodalma, hogy miként gondolkodunk.

És nincs valójában hatalma feletted, hacsak az elmédben nem adsz neki helyet, hogy befogadod azokat. Elfogadod az ő szavait, elfogadod az ő gondolatait, megnyitod magadat az ő gondolatainak. Ott adtál helyet neki.

Tehát ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el. Változzatok el abban is például, hogy miben hisztek, hogy mi a te saját elképzelésed. És mi a te hozzáállásod egy dologhoz. Változzál el, és kezdjél úgy hozzáállni a dolgokhoz, ahogy azt Isten tenné.

Tehát a te elképzeléseidet add le, és vedd helyette Isten elképzeléseit azokról a dolgokról, mert Isten odaadta az Ő Igéjét, tehát ki tudod fejleszteni azt a hitet, ahogy Ő hisz abban. És ne azt várd, hogy a dolgok úgy változzanak el, ahogy te hiszed önmagadtól.

Ez a folyamat szükségét látja, hogy az ember elővegye a Bibliáját és az abban található isteni gondolatoknak adja meg magát, szánja oda magát. Isten Igéje nélkül tehát nem lehet ezt megcselekedni.

Az első dolog volt, amikor kezdtük a szolgálatot, hogy a Bibliát a görög nyelvhez igazítva a szükséges részeket átdolgoztuk. Mert mondta Bill Kaiser is, hogy így nem tudnék prédikálni, a régi fordítással. Vagyis, hogy tisztán jöjjön elő, amit Isten mond.

Efézus 6,11.

11. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek min­den ravaszságával szemben.

Az ördögnek a ravaszságaival szemben! Meg kell értenünk, hogy a győzelmünk minden esetben Isten Igéjében van elrejtve. Ez az a győzedelem, ami legyőzte a világot. Az a győzedelem, ami legyőzte a világot, a mi hitünk. Ez az Igéből jön elő.

És Jézus nagyon egyszerűvé tette. Amikor szólt az ördöghöz, akkor annyit szólt, hogy meg van írva, nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából származik. (Mát. 4,4)

Állandóan le kell magunkat ellenőrizni. Egy-egy helyzetben meg kell nézni, mit ír az Ige, és úgy szabad csak gondolkodnunk. Mert tudnunk kell, hogy az ellenség a gondolkodá­sunkban fog megtámadni először.

Tehát a régi gondolkodásmódunkat ki kell szaggatni, és az Igével kell helyettesíteni új gondolatokkal. És így, amikor innen elmész, a világ már nem jelent egy veszélyt számodra, hogy hogyan gondolkodik, mert te tudod, hogy miként kell azt gondolni.

Te már más vagy, mert másként gondolkodsz arról. A régi gondolkodásmódból való megújulásunk, az tehát egy folyamat, minden napos munkánk. A tv, a hírek és a rádió, ha ezeket hallgatod, az nem fog segíteni ebben, nem fogja elvégezni ezt. Megváltozott-e a gondolkodásmódom a tíz vagy húsz évvel ezelőttihez képest?

A szentségben való élet valójában nem jelent mást, mintegy egyelméjűséget Istennel. A szentség valójában így határozható meg: az elménk Isten elméjében elmerülve eggyé válik azzal! Amit Ő mond, az az igaz.

Ésaiás 5,20.

20. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá és a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé!

Valaki épp ma reggel kérdezte tőlem, hogy mi zajlik a világban? Mi ez a sok minden? Látható ez az Egyesült Államokban is. Amit most aratnak, az mindazért van, mert minden­honnan kizárták Isten Igéjét. A hatalmunk jött itt be, és erről mindjárt szót ejtünk.

A szentség tehát azt jelenti, hogy az elménk Isten gondolkodásmódjával, elméjével egyezően gondolkodik. Szükségünk van egy csomó jó magra, hogy mit vessünk el az elménk­ben. És ezek a magok Isten Igéjéből jönnek, az az igazi mag. Hinnünk kellene az Igét, nekem mindenképpen. És ha nem, akkor magadat rá kell arra beszélni!

Egyik fiam esete: Joseph Prince tanítását hallgatta és valamin nagyon felháborodott. Mondtam, hogy csak rágcsáld nyugodtan, ízlelgesd, és a végén le fog csúszni. És sok kijelentés van benne.

Óriási kijelentéshalmaz jön Krisztus Testéhez, nem is tudom, hogy a pásztorok hogyan boldogulnak vele. Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy elvesztettem a józan eszemet, hogy így beszélek, de ez folyik Krisztus Testéhez.

Tehát, mindig Isten Igéjéhez kell ragaszkodnunk, és amikor nincs válasz a világban, akkor onnan fogunk tudni választ meríteni. Amíg itt a földön élünk, fel kell fedeznünk azt, hogy Isten Igéje nélkül nem vagyunk képesek sikerre jutni egy-egy ilyen nehéz helyzetben.

Gary Wood amikor 18 éves volt, amikor egy baleset folytán a fizikai halál állapota bekövetkezett, és a mennybe felkerült. Azután újra felöltötte a testét. Onnantól kezdve, amikor jött egy eset, annyit idézett, hogy meg van írva!

Meg van írva! Elfogadom az Úrtól, elfogadom a mennyből ezt az áldást! Mindenre ki­jelentette. A testünk szerveire, a testünk tagjaira, amikor imádkozik új szervekért. Kijelenti, hogy elfogadom azt.

Tudnunk kell azt, hogy mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön értünk, addig egy munka­folyamatnak a részesei vagyunk, hogy ebben munkálkodunk az Úrral. Mi az Úr megjelenését várjuk, nem a második eljövetelét. És amikor Ő eljön, akkor mi hasonlókká válunk Őhozzá, pontosan olyanok leszünk. Olyanokká leszünk, amilyennek most nem is gondoljuk még.

Honnan van az emberben ez a fajta félelemgondolkodás? Ennek a gondolkodásmódnak, hogy félünk, meg kell változni. Úgy kell megváltozni az elménknek, hogy valóban képesek legyünk azt megvizsgálni, hogy mi az Istennek, jó, megengedő és tökéletes akarata.

Azért kell erre nagyon figyelmezni, mert Isten akaratában van benne a mi gyarapodásunk, jólétünk. A gyarapodásunk az nem azt jelenti, hogy van egy autónk. A jólétünket az határozza meg, hogyha megtaláljuk Istennek az akaratát. Ha bekerülünk arra a helyre, akkor minden a helyére kerül, jön hozzánk a jólét és a gyarapodás.

Vannak, akik úgy élnek és úgy haltak meg, hogy soha nem tudták meg azt, hogy mi Isten akarata az életükre nézve. Egy olyan helyre igyekeznek az életben, amelyről gondolják, hogy az az a hely. De nem oda igyekeznek, ahová Isten akarja, mert az elméjüket nem újították meg Isten Igéjével. Ezt mondtam a fiamnak is az idén.

Elvittem az egyetlen istentiszteletre, amellyel kapcsolatos egy bibliaiskola is, és a legnagyobb áldás az életében, amit tehettem, hogy kifizettem azt a bibliaiskolát, amit most jár. Tehát nem egy új munkahelyet kerestem neki, és nem egy új autót vettem neki, és nem az egyetemét fizettem ki, hanem mondtam neki, hogy menjen el ide, és itt újítsa meg az elméjét. És ott ő is érezte, hogy ez az a hely.

Az az üzenet, ami a bibliaiskola vezetőjétől elhangzott, abból is kihangzott, hogy meg kell találnunk, lokalizálni kell azt a helyet, amely Isten akarata az életünkben. És Isten akarata fogja hozni azt a helyet, ahol gyarapodni fogunk.

Legnagyobb probléma a hívők életében, akik hozzánk járnak, hogy nem növekedtek fel szellemben erre a helyre, és ezért nem járnak szeretetben. Egyszerűen megtagadják azt, hogy ők szeretetben járjanak. Tehát ezt ma kell elvégezni, hogy nagyon szorgalmasan megújítani a gondolkodásmódunkat, a rendszert, amelyben gondolkodunk, mert nincs még egy öt évünk.

A mieink közül túl sokan visszakanyarodtak a világba és a régi életüket élik. Nem táplálják a hitüket, és nincs növekedés az életükben. A Jelenések 2-ben meditáltam a héten, és ott az van, hogy azok, akik bevégezték a munkáikat, azok lesznek a nemzetek felé rendelve, hogy uralkodjanak, akik megfutották a futásukat.

Róma 12,3.

3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

Tehát az által a kegyelem által, amely adatott nekünk, azáltal mondom nektek. Mind­annyitoknak adatott egy kegyelem arra, hogy valamit meg tudj tenni. És a Biblia azt is tanítja, hogy növekednünk kell ebben a kegyelemben.

Nem lehet az, hogy keresed a végcélt, az isteni rendelést, és közben az odavezető útról pedig nem veszel tudomást. Nem leszel így sikeres Isten királyságában, mert van egy folyamat, amit el kell végeznünk.

Tehát az, amit én sikernek nevezek az életemben, hogy sikere jutottam abban, az lehet, hogy egészen más, mint amit te kitűztél magadnak, és te jelented, hogy sikerre jutott az. Mert különböző kegyelmek helyeztettek el az életünkre.

Tehát én akkor nevezhetem magam sikeresnek, ha azt a kegyelmet, amit Isten az én életemre helyezett, azzal éltem és azzal együttműködve sikerre jutottam. Kár tehát ezért egymást összehasonlítgatnunk, mert az az új impartálás, amit esetleg most te kaptál arra, hogy oda eljussál, abban én hiába mérem meg magam, mert nem hoz nekem sikert.

Tehát egy folyamat ez, és miközben a folyamatot munkálod, együtt munkálkodsz Istennel, több kegyelmet, és nagyobb kegyelmeket kapsz. És Isten ki fogja osztani a még több ajándékát, és a még több kegyelmét számodra. És ezt a folyamatot az elménkben folytonosan munkálni kell. Ez egy folyamat.

Ezt nem tudod elvégezni akkor, hogyha magadat folytonosan egy másik szolgálathoz hasonlítgatod. Tehát nem azt akarom megcselekedni, amit egy másik szolgálatnál látok, hogy az ott működik, hanem azt akarom megcselekedni, amit Isten személyesen számomra szabott.

Ugyanis nem leszünk sikeresek olyan területeken, ahová Isten számunkra nem szabott kegyelmet hozzá, mert az nem Isten akarata számomra, hogy én abban legyek. Tehát nem hiszem, hogy velem akarsz üzleti vállalkozásba kezdeni. Egy biztos, hogy nekem erre Isten nem adott kegyelmet.

És ha nem vagy a helyeden, akkor nem vagy abban a kegyelemben. Ahol a kegyelmedet megtalálod, ott a te helyed, és ott azon a helyen fogsz gyarapodni, mert Isten odahelyezett téged. Ez az oka annak, hogy sokan például nem tudnak előbbre jutni a gyarapodásban.

Nekem ehhez az életem folyamán szükségem volt arra, hogy egyik helyről a másikra eljöjjek, mert különben azon a régi helyen nem tudott volna ez a kegyelem bennem működni úgy, ahogy itt tud.

És ha az ember a világi helyén marad, akkor hiába van elhívása, és hiába van hozzá az a kegyelem az életén, nem fog tudni működésben abban munkálódni, amit Isten neki adott. Tehát ki kell kerülni arról a helyről, és van, hogy az Úr az embert így mozdítja.

Ezért mondom az evangélistáimnak nagyon szigorúan, hogy hagyjanak fel a pásztorlással és a tanításokkal. Engedjék meg azt, hogy szabadon folyhasson az az evangélista kenet, amit az Úr nekik adott. A pásztorok pedig csak a pásztori „bottal” foglalkozzanak.

Azért van sokszor kudarc a szolgálati életükben, mert más területekre tekingetünk, amire nem kaptunk kegyelmet és elhívást. Például arra sem kaptam kegyelmet Istentől, hogy énekes legyek. És ha rap-et énekelnék, itt nálatok annak sem lenne például sikere.

Figyeltem a Walt Disney világában a keresztényeket. Óriási tömegek jöttek össze, és kortárs zenei stílusban énekeltek keresztények. Lehet csapni nagy színpadi füstöket, meg látvány technikákkal előhozni bármit, de nincs igazán keresztény gyümölcse.

Tehát el kellett kezdenem nekem is a gondolkodásmódomat munkálni. Az elmémbe be kellett ültetni Isten csodálatos, romolhatatlan magjait, hogy azok legyenek ott. És rajta kell maradni az úton, ha az ember elhatározta magát.

Amikor még édesanyám idejében farmerkodtam, tehát földműveléssel foglalkoztam, elvetettem ugyan a magot, de egy csepp, eső sem esett rá. Nem nézett ki valami jól a helyzet.

Tehát találd meg azt, amit úgy szenvedélyesen, odaadással tudsz tenni. És ha megtaláltad ezt a kegyelmedet… Addig azonban nem fog menni, amíg ezt az elme munkát el nem végzed, hogy megújítod az elmédet Isten Igéje szerint, és nem a világ módjára gondolkodsz már.

És ha ebben elkezdesz munkálkodni, egyszer csak azt veszed észre, hogy belesodródtál abba a kegyelembe, amit Isten akar, hogy legyél, és azt végzed, amit kell. Mindig mondom, hogy Isten nem képes felkenni csecsemőket. Tehát vannak olyanok, akiket Isten nem képes ellátni a kenetével, nem tudja odaadni nekik.

Azt azonban el tudja végezni, hogy elvisz téged arra a helyre, és elhelyez ott ahol, képes vagy arra, hogy felnövekedj Isten kegyelmében, megtanuld az Igét, és akkor jutsz el a helyedre. Tehát ez egy folyamatos, folytonos munkálás. Egész héten tanulmányoztam ezt a témát. Pásztoroknak, evangélistáknak szükségük van erre a folyamatos táplálásra.

Az embereknek tudni kell, hogy mennyire fontos ez, hogy felnövekedni és a helyükön maradni, ahol növekedhetnek. Sokan vonultak nyugdíjba, ami azt jelenti, hogy a királyságból „nyugdíjba” vonultak és visszamentek a világba. Vissza kell kanyarodniuk, és az Igében kell növekedniük. A világnak a működései nem hoznak növekedést.


Most pedig a hatalom témakörét fogjuk érinteni. Tehát a hitünk és a hatalmunk területe következik.

Máté 28,18-20.

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében,

20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Jézus mondja ezt: minden hatalom, és minden erő nékem adatott mennyen és földön. És Ő a Fej. Úgy jönnek itt az Igék sorba, ahogy nékem azt a Szellem adta, amikor e felől imád­koztam. Nagyon sokan vannak újjak, akik mostanában csatlakoztak be hozzánk, nekik hallani kell arról, hogy milyen hatalmunk van.

Márk 16,15-20.

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és leült az Istennek jobbjára.

20. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az Igével, megerősíté azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

A 20-as verset nagyon szeretem, és ez velem van, amióta újjászülettem. Az Úr együtt munkált velük, és megerősítette azt. Milyen Igével munkált együtt? Isten Igéjével, ami meg van írva, azzal az Igével.

Az Evangélium, ne felejtsük, hogy az a kegyelem Evangéliuma, és az nem lehet egyvelege a törvénynek és a kegyelemnek. Az csak a kegyelem. Visszatérek majd, és a Galata levélből fogok erről tanítani.

Aki hiszen, és megkeresztelkedik, üdvözül. Itt nem a vízkeresztségről van szó. Amikor újjászületünk, akkor a Szent Szellem keresztel meg minket a Krisztus Testébe. Következő lépésként Jézus keresztel meg téged a Szent Szellemben.

Ezen kívül van még két keresztség. Az egyik a vízkeresztség, amelyben ha részt veszünk, az szimbolizálja, hogy valóban mi történt velünk szellemben. És van még egy keresztség, a tűzkeresztség. Dicsérjük az Urat ezekért.

A Lukács Evangélium 10,19 versére tekintünk. A bal fülben erős gyógyulás van, vala­kinek a füle megnyílik ma. A Szellem nagyon szereti ezt a hatalomtanítást. És a bal szemben is van kenet.

Lukács 10,19. 

19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellen­ségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. 

A Márk 16-ra hivatkozva szeretném megemlíteni, hogy azoknak ad itt az Ige hatalmat, akik hisznek az én nevemben, mondja Jézus. Tehát a hívőknek.

Sok pásztor nem hisz, evangélista nem hisz. Nem a mi köreinkből. De akik hisznek az én nevemben, azok képesek ördögöket űzni. Ez hatalom, a hívő hatalma. Ez nem megszabadító szolgálat, átkoktól és démonoktól való megszabadító szolgálat. Nincsen ilyen nálunk, mert mi ugyanis megváltást kaptunk a törvény átkától, nem vagyunk már a törvény alatt!

Tehát ez hatalmat ad nekünk, hogy új nyelveken szólhassunk, amikor Jézus megkeresztel minket a Szent Szellemével. És kígyókat vesznek fel, és képesek halálos dolgokat inni, ami nem árt meg nekik. A világ legnevesebb szolgálatai használják ezt leukémia, rákbetegség ellen. Tehát semmiképp nincs olyan méreg, ami a testedben árthatna.

És minden hívő képes arra, hogy a betegre tegye a kezét, és a betegnek meg kell gyógyulni! Ez itt a te hatalmad. Ez nem egyenértékű azzal a szolgálattal, amely kézrátételes szolgálat, ami két hivatalban lett elhelyezve, az evangélista és a próféta szolgálatában, mert akkor a gyógyító kenet működik.

Viszont bárki – két hívő – képes arra, hogy egy akaraton imádkozik. Azt mondja, hogy imádkozom érted. Ezen a ponton, amikor az imánkat elmondtuk Jézus nevében, te befogadtad a gyógyulásodat velem egy akaraton, és ezért te meggyógyultál.

Ez hit, a most hit, a jelen hit, ami működik. És a hit pedig a reménylett dolgaink valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, olyan dolgokról, amit nem tudunk az öt érzékszervünkkel észlelni.

Tehát mindegy, hogy hogy érzi magát az illető a testében. Meggyógyult, mivel mindketten egy akaraton megegyeztetek abban, hogy az illető meggyógyult. Ezért ő gyógyult, és ezen kívül másként is lehet imádkozni, lehet elmondani a hit imáját is, Jakab 5,15 szerint is.

De most itt a hatalomról beszélünk. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, és az Úr pedig együtt munkálván az Igével, megerősíti azt a jelek által. Milyen jelek követik? Gyógyulást kapnak az emberek.

Tehát Isten nem úgy tervezte, hogy az evangélista, meg a próféta szakadjon bele a munkába, és minden munkát ő végezzen. Isten az egész Gyülekezetet [Krisztus Testét] el­rendelte erre a munkára!

Kell, hogy legyenek tanítóink, kell, hogy legyenek evangélistáink, kell, hogy legyenek apostolaink, kell, hogy legyenek pásztoraink, hogy felkészítsék a hívő sereget az elvégzendő munkára. Meg van a hatalmunk, újjászülettünk, Szent Szellemmel beteljesedtünk.

És el tudjátok végezni ezt a munkát az Igén cselekedve, mert meg van írva! Jézus szavai ezek, Ő írta meg. Aki hisz ebben, akinek csak hite van. Tehát nem az érzékelések alapján megyünk, hanem a hit alapján.

Háromféleképpen lehet az Úrtól kapni valamit, de erre most nem fogok rátérni, mert ezen a megkezdett úton akarok maradni.

Tehát a jelen hit az alapja, vagyis a kitapinthatóságát hozza a reménylett dolgainknak. A remény pedig honnan jön a szívünkre? Hogyha olvassuk az Igét, és azt elkezdjük hinni. És a hit is onnan jön, ha kezdjük hallani az Igét. A hit, hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Tehát ez itt a bizonyítéka annak, hogy meggyógyultál. Az Ige. Azoknak a dolgoknak, amit az öt érzékszerveddel, a világi érzékszerveiddel még nem vagy képes érzékelni. A Zsidó 11,1 vers, amit idéztem. Tehát elmondtam nektek. Ez a most hit, a jelen hit.

Lehet, hogy mindannyian együtt imádkozunk például valamiért. Ha ketten egy akaraton vannak a földön bármely dolog felől, amit csak kérnek… Bármely dolog felől a földön, tehát itt a földön kell, hogy legyen a két hívő. Ha elragadtatunk, akkor fent leszünk. Azután persze visszajövünk az Úrral. Lóháton. Húha!

Vannak, akik nem hiszik, hogy állatok is vannak fent a mennyben. De bárhogy is van… Tehát a hitnek a vonalán kell gondolkodnunk. A gyógyulás tekintetében is ezen cselekszünk. De ha a gyógyító kenetben szolgál valaki, ha azt a kenetet befogadod…

Az evangélista vagy a próféta, ha imádkozik érted, az a kenet beléd árad, az olyan, mint a gyógyszer, Isten ereje. És ha kitartó hitben vagy vele, hogy az gyógyulást hoz neked, az minden tünetet meg fog szüntetni a testedben.

Tehát abban a kenetben kell, hogy legyen akkor a hited, mert az erő az az Igében van. Nagyon kiválóan működik ez a kenet az elveszettek számára, mert azok ezt képesek érzékelni, megtapasztalni.

2Korinhus 4,13. 18.

13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem, és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk.

Tehát úgy kezdődik, hogy hiszünk, és azután szólunk, az a hit szava. Én hiszek, és azért szólok. Ugye mondja az Úr, hogy ha akkora hitetek van, mint a mustármag, akkor azt mondanátok. Vagyis el kell kezdened mondani!

Mert a nyelvünk olyan, mint a sebesen író írnoknak a tolla. Ezért kezdd el mondani az életed dolgait a nyelveddel: Izraelbe megyek októberben. Vagy ezt és ezt fogom végezni, el­végzem az evangélista munkáját. És ne a temetésedet kezd el tervezni, mert az nem a most hit.

18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra: mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

Isten Igéje, romolhatatlan magot jelent. És mi újjászülettünk ettől a romolhatatlan magtól, amely él és megmarad örökké. Ettől a magtól születtünk meg. És nem tud működésbe jönni az Ige, ha csak nem cselekszünk az alapján. A cselekedet, az egy hitcselekedet.

Nem az érzékek diktálják, hogy mit látunk, vagy mit érzünk, vagy hogyan érezzük magunkat, vagy mit tudunk megízlelni belőle, vagy mit hallunk? Figyelmezzünk arra, hogy mit hallunk, mondja az Ige. Nagyon fontos, hogy mit engedünk be a szívünkbe a fülünkön, az élet forrása, az a szívünk, oda nem szabad mindent beengedni.

Tehát ez nem a világbeli gondolkodásforma, hanem Istennek a gondolkodásrendszere. Jézus él és Ő az Ige. Ő megnyilvánult, megjelent testben, így jött el közénk. Testben meg­jelent. És ha azt érzed, hogy nem érzem magam túl jól, és olyan gyenge vagyok, akkor azt mondja az Írás, hogy: Hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok!

Ha lenne hited, akkor ezt mondanád. Mint a mag, ha annyi hited volna, mint egy kis mag, akkor azt mondanád, hogy erős vagyok és gazdag vagyok.

Mondd ki: Gazdag vagyok, és egy jobban fizető munkát kapok, és gyarapodó vagyok, és a gyülekezetem növekszik. És meggyógyultam, mert Jézus meggyógyított engem, ezért szent egészségben járok. A testemben minden artéria tiszta és átjárható. Megtiltok minden téves működést a testemben. A szerveim és a szöveteim pontosan úgy működnek, ahogy Isten teremtette azt. Megtiltok minden téves működést. Jézus nevében.

És mindegy, hogy hogyan érzed magad, mondd, és folyamatosan ezt mondd ki. Hallelúja.

Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. – Ha meggyógyultam gyógyult vagyok, ha gyógyult vagyok, egészséges vagyok. Ámen!  

Elvitte betegségeimet, elhordozta fájdalmaimat. A Máté 8,17 Ige alapján. És mindegy, hogy hogyan érzed magad. Az a lényeg, hogy ezeket ki kell mondani, a hit szavával kell kimondani, amit szeretnél látni az életedben valóságba jönni. (Nagyon sok gyógyulás jött több területen.)

Tehát ezeket el kell kezdeni működtetni. A kegyelem jön rád, a Szent Szellem beindult a szavaidra, az egész gépezet beindult a szavaidra. És a kihordások, a közbenjárások, a Szellemi ajándékok mind beindulnak a szavaidra, az az a gépezet, ami beindítja.

És közbenjáró imádságosokat is beállít az Úr melléd, hogy az, amit mondasz, valóra váljon. A családoddal ugyanezt tudod tenni. Tehát az ördögöt le kell vágni onnan, és az egész család bejön az Úrhoz. A közbenjáró imádságok az utóbbi időben a családokról szólnak. (Gyógyulás van a jobb térdben.)

Tehát a hit triggereli [megindítja, kiváltja] az egész működést. A hit tudja meg­ragadni azt a kegyelmet, és ez egy új elmebeli felállást igényel. Fogod ezt a fajta életet szeretni, ha megérted, hogy hogy működik. Ezt akarta a Szent Szellem, hogy ma elmondjam. Ezt a szellemi hatalmat, amit kaptunk, hogy éljünk vele.

Tehát a hitünk azon a szinten, ahol van, azt ne ítéld meg, csak használd. És az apostoli kenet feletted van, és az előre visz. Úgyhogy ne aggodalmaskodj, hogy hol tartasz, a Főpapunk akkor is velünk van. Nekünk van egy Főpapunk a legfelsőbb rendjeivel.


„Ráadás” a gyógyító sort követően. Sandersné dr. Kovács Erzsébet: Szent Szellemmel történő keresztségre kerül sor, amely egy nagyon fontos teljességet hoz az életünkbe, és egy olyan imádságot, amelyben Isten tökéletes akarata elő tud jönni. Ezért ez egy igen fontos dolog, és ahogy az én életemet megváltoztatta, habár én nem voltam beteg, de nekem is volt mit jobbá tenni az életemben. Mindenkinél így van ez.

Az Úrral minden lehetséges! Nincs semmi, ami lehetetlen lenne annak, aki hisz, ezt tanítja a Biblia. Ha az orvos azt mondja, hogy ezen nem tudunk segíteni, annál jobb, mert minden dicsőség Istené lesz. Csak örülni lehet az ilyen jelentéseknek, mert az orvos nem fogja mondani, hogy én gyógyítottalak meg. De Jézusé lesz minden dicsőség.

Nézzétek meg és forgassátok az Örömhíradó újságot, hogy hány csoda van benne, csak az elmúlt hónapokban. Meggyógyultak prosztata rákból, és mindenféle súlyos gyógyíthatatlan betegségekből, és mindez Jézusnak a munkája volt, mert akik hittel fordulnak hozzá, azokat meg tudja tartani. Isten országában minden hitből van.

És olyan egyszerű hinni, ez a gyermeki hit. Hiszem, hogy meg van nekem, milyen könnyű ezt kijelenteni. Akkor teljes a hitünk, ha ezt kijelentettük. Tehát ki kell jelenteni, hogy amit kértünk, az meg van nekünk. Isten igaz, és Ő nem tartja vissza az áldásait. Ha megkértük, az meg van nekünk.

Most együtt fogunk imádkozni azokkal, akik ma vannak itt először a gyülekezet és Isten színe előtt, az angyalok színe előtt. Az üdvösség imájának elmondására kerül sor, mert azt mondja a Biblia, hogy aki hisz, az megtartatik.

Ha a szívünkben hiszünk, és a szánkkal vallást teszünk, akkor megtartatunk. Ilyen egyszerűvé tette Isten. Nem kell a bűneinket felsorolni, mert mindet úgysem tudnánk felsorolni. Tehát itt felmentést kaptunk az alól, hogy felsoroljuk a bűneinket, nem kell ezt tennünk. Vannak gyülekezetek, ahol ezt gyakorolják, mi az Igét gyakoroljuk.

A bűnmegvallás az le van ugyan írva, de nem az üdvösséghez. A későbbiekben sorolhatod Jézusnak, ha akarod, másnak nem kell tudni róla. Tehát Jézus és közted zajlik ez a keresztény élet. Ő a Főpapod, aki imádkozik, könyörög érted, a Szent Szellemet segítőnek adja.

Tulajdonképpen a Szentháromságról van szó: az Atya, aki úgy szerette a világot, hogy adta az egyszülött Fiát, hogy Őbenne üdvözülj. Isten küldte a Szent Szellemét, hogy el­vezéreljen minden igazságra. Ők hárman egyek: az Atya, a Fiú és a Szent Szellem.

Ma itt egy szerető Istenről kaphattál megértést, aki nem kárhoztat, aki nem ítélkezik feletted, aki nem kéri számon, hogy mit tettél, hogy miért tetted, és mit miért nem tettél, mert Ő mindennek a tudója, és pontosan ezért elküldte a Megváltót, mert tudta, hogy magunk nem boldogulnánk az Ő mércéje szerint. Küldte a törvényt, de a törvényt senki nem tudta betölteni.

A törvény csak azért volt, hogy meglássa az ember, hogy bűnös, és szüksége van egy Megváltóra. A Megváltó eljött, és most egy test sem tud dicsekedni Őelőtte, mert minden kegyelemből van.

Mentsük fel magunkat a kárhoztatások alól, ugyanis minden betegségnek valahol a gyökere a kárhoztatásban van. Amikor az ember elkezdi magát kárhoztatni, hogy ezt másként kellett volna tenni, ezt nem kellett volna tenni, vagy azt meg kellett volna tenni, és így az ember elkezd gyötrődni magában.

Gyötrődik és gyötrődik, miközben az egész munka el lett végezve odafent. Mi pedig a gyötrődéseinkben beszedjük magunknak a betegségeket, az ördög meg tapsol hozzá, s hozza a tüneteket. Mentsük fel magunkat, Isten Igéje szabaddá tesz, meg van írva: az én Igém szabaddá tesz. Élni kell vele, járni kell benne, olyan egyszerű.

Isten semmi mást nem kér, csak azt, hogy higgyél Benne. Ami le van írva, az úgy igaz. Nem­csak azért írta, hogy jó vastag könyv legyen, hogy azt higgyük, soha nem érünk a végére. Elég, ha egy Igét tudsz, és abból meg tudsz élni Isten országában. Az egy Rhema neked, megelevenít.

A Róma 8,11 szerint minden keresztény meggyógyulhat! Annak a Szelleme, aki feltá­masztotta Jézust, megeleveníti a ti halandó testeiteket. Ha Őt befogadod, mától garantált neked a gyógyulás bármilyen betegségből, mert hiszed. És látom, hogy hiszitek, látom rajtatok, hogy a Szent Szellem szólt a szívetekhez.

Én, nem tudlak meggyőzni a hitről, én szólom az Igét és Ő győz meg arról, hogy ez az igazság. A Szent Szellem feladata ez, Ő végzi ezt. Egy bizonyságot tesz a szívetekbe az igazságról. Nem vagyunk vallásosak, ezt mindenkinek mondom.

Nem kell félni attól, hogy itt újabb vallásosság ér benneteket, mert a tiszta Igét szóljuk, az pedig nem vallás, az hitvallás. Ezt fogjuk most tenni, a hitünket valljuk meg. Üdvösségi ima elmondására kerül sor.

A következő példa jutott eszembe, hogy megértsétek, hogy mi ez az „újonnan születtünk”, hogy valóban újjászülettünk a Szent Szellemtől. Amikor a kismama a kilencedik hónapban jár, s szaladnak vele a szülőszobára, mert jönnek a vajúdások. Utána egyszer csak megreped a burok és eltávozik a magzatvíz. Előbb-utóbb kibújik az a kisbaba. Kézzelfoghatóvá válik, hogy megvan, hogy világra jött. Az anyuka meg tudja ölelni, bepólyálják, elkezdik táplálni. Tehát egy kézzelfogható dolog, hogy új élet jött a világra.

Ugyanez történik szellemben is, amikor megszületünk. A mennyei birodalom örvendezik, angyalok örvendeznek felettünk, hogy megszülettünk az Ő Szellemétől. Addig is szellemi lények voltunk, csak egy másik királysághoz tartoztunk. Az ördög királyságában voltunk, mert Ádámban mindannyian elveszettek lettünk.

Jött a Megváltó Úr Jézus, és ha benne újjászülettünk, egy kézzel fogható szellemi új élet jön elő, újonnan születtünk. Egy új szellem jött elő. Az új szellem nem ismeri a betegséget. Ahogy Jézus nem beteg, úgy mi sem, bent a szellemünkben. A titok ott van, hogy ebben meg kell tanulni járni, az áldásokat valóságba hozni az életünkbe.

Ezt kell megtanulnunk, hogy miként van ez. Az ár ki van érted fizetve, hogy soha többet egy beteg napot ne töltsünk az életünkben, hogy egy szemernyi fájdalmunk ne legyen. Ki van fizetve érte a teljes ár. Ha azt mondom neked, hogy itt egy arany óra, ki van fizetve és a tiéd, elveszed tőlem? Persze, ha már meg van fizetve az ára, akkor a tiéd.

Ugyanígy a tiéd mind az utolsó áldásig! A miénk, mert a drága ár, a szent vér volt a váltság, ami kifolyt értünk. Egyszer elvégezte Isten. Nagyon fájdalmas volt, amin Jézusnak végig kellett mennie, de megtette értünk. És most már nem az Ő fájdalmain gondolkodunk, hanem az Ő áldásaiban élünk.

Elvégezte, hálás a szívünk, és abban az örömben élünk, ahogy Ő van. És Ő örvendezik, ha te elveszed az áldásokat, hogyha ebben járunk. Ha megtanuljuk ezeket kijárni, akkor neki dicsőséget hozunk vele. Az egy dicsőség, ha nem a betegségben szenvedek, hanem felöltöm magamra azt, amit Ő szerzett nekem. Ugyanis teljes árat fizetett értem, és nekem semmit nem kell hozzátennem. Én csak benne élek. És ha benne élek, az dicsőséget szerez Neki.

Tehát, ha az ember ezt megérti, ez egy másfajta gondolkozásmód, amint ma hallottátok. És ebben a gondolkodásmódban örvendezések, gyönyörűség és békesség van. Az Ő jobbján gyönyörűségek vannak mindörökké, nem betegségek. Ebben meg kell tanulni járni, és erre kapunk most egy nagy segítőtársat. Egy kiváló segítőtárs a Szent Szellem.

Amikor a Szent Szellem beköltözik a szívünkbe, az olyan, mint amikor az ember kap egy olyan segítséget, amiről soha nem remélte volna, hogy létezik. Egy olyanfajta megerősítés jön az életünkre, hogy még álmodni sem mertünk volna róla, hogy ez létezik, és megtapasz­talhatóvá válik. Tehát a világot teremtő isteni Szellem, a Szent Szellem, a szívünkben lakozást vesz. Beköltözik, és örökre ott marad. És miért? Hogy minden igazságra elvezessen!

A gyógyulás az az egyik igazsága a megváltásnak, és el fog rá vezetni. Pecsétet tesz rá, hogy így van, ez az igazság, és elviszi a fájdalmakat, betegségeket, mert Jézus már meg­cselekedte. Így ráhagyatkozhatunk. Amit Ő most majd nekünk hoz az életünkbe, az mind kegyelemből van, nem lehet kiérdemelni, nem lehet azt mondani, hogy engem nem fog tudni meggyógyítani, mert ezt, meg azt tettem, ugyanis a múlt el van törölve.

Nem emlékszünk arra, hogy mi volt, mert Isten sem emlékszik. Ugyanis, ha vissza­lapozunk oda, hogy mit tettünk, azt valóban mi tettük, de az a szellem már nem él bennünk, és a szellem szerint lesz a számonkérésünk. Az a szellem már nem él bennünk, új teremtések lettünk. Hatalmas munkája volt ez Istennek.

És amikor emlékeztetni akar rá az ellenség, akkor mondd azt, hogy aki azt tette meghalt, új teremtés vagyok. Nincs számonkérés, Jézus megfizette azoknak a bűnöknek az árát. Való­ban a bűnnek zsoldja a halál, ezt írja a Biblia, de számodra ez a halál, már ki lett fizetve, Jézus meghalta azt a halált.

Ezért egy keresztény, amikor eltávozik, akkor nem meghal, hanem kilép a testéből. Nincs haláltusája, nincs halálfélelme, és nem tapasztalja meg úgy a halált, mint a világban az, aki nincs újjászületve. Ha megfigyeltétek, egy haldokló közelében lenni, egy keresztény nem haldoklik. Egy keresztény szépen kilép a testéből, és eltávozik, elköltözik egy dicsőséges helyre. Nincsenek haláltusái, mert Jézus azt meghalta értünk. Jézus a halált magára vette értünk.

Tehát ez egy gyönyörűséges élet és valóságos. Lehet ezt élni, és élni is kell. Tehát ez a lényege, úgy dicsőítjük meg Istent, ha élünk vele. Az egy sértés, ha valaki akar adni egy ajándékot, és azt mondod, hogy nem veszem el. Az egy sértés, a másikra nézve. Azért adja, hogy örömet szerezzen neked, és te nem élsz vele.

Isten szemében ez olyan, mintha nem tekintenéd azt, amit Ő akar adni neked. Igenis tekintünk minden kis apró örömet, kijelentést. Minden ajándékát elvesszük, így a gyógyulást is, amely egy hatalmas dolog az életünkben.

A drága Istennek a Szent Szelleme úgy vehető el, hogyha megkérjük. A kérés egy ima lesz, és azt mondja az Ige, hogy aki kér, mind kap. A Szent Szellem, a Szent Lélek. Senkinek ne legyen kétsége, hogy milyen szellemről beszélek. A Szent Háromságban, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek van jelen, és a Szent Lélek úgy szólíttatik nálunk, hogy Szent Szellem, ennyi a különbség. És most imádkozunk. Be fogunk teljesedni. Szent Szellem keresztség imája következik.

Az a sóhajtás, ahogy sokszor szoktunk felsóhajtani Istenhez, hogy: Jaj Istenem, hogyan tovább? Segíts meg! Annyiszor sóhajtozunk, még akik ateisták, azoknak is kiesik a száján, hogy: Jaj, Istenem! – amikor bajban vannak. Egy zuhanó repülőn nincs egy ateista sem, mindenki tudja hová kell kiáltani. Ti pedig már nem vagytok ateisták. De így van ez, amikor az ember bajba kerül, akkor mindig tudja hová kell kiáltani.

Most nem bajban lévén, de megtanulunk Istenhez szólni, hogy soha ne kerüljünk bele azokba a bajokba. Ez a bölcs ember, aki előre kiépíti a jövőjét Isten Igéjével, és a Szent Szellem segítségével. Most elkezdünk fohászkodni a drága Szent Szellem által, aki ad nekünk egy kiejtést olyan dolgokért, amit nem tudjuk, hogy kérni kell, és nem tudjuk, hogy miként kell kérni – írja ezt a Róma 8,26 Igéje. Ez legyen az első Ige, amit otthon elolvasol a Bibliádban.

Nyisd ki a Róma levélnél, és olvasd el a 8,26-os Igéjét. Ott azt írja, hogy azok a dolgok, amiket kérnünk kell, és amint kérnünk kellene, azt nem tudjuk. Nem tudjuk. Vagyis szükségünk van valakire, aki azt mondja, hogy – figyelj, ezért imádkozni kell. Figyelj, azért is imádkozni kell. Fogalmunk nincs róla, hogy az ördög mit készít holnapra, senki nem tudja.

Isten azonban tudja, és a Szelleme által lehet ezekért könyörögni és kell is. És ha ezt megteszed, másként alakul az életed. Ez egy kötelező imádság minden keresztény számára, akivel ezt megismertetik. Én is olyan keresztény voltam, akinek fogalma nem volt arról, hogy van ez az imádság, pedig pünkösd napját minden évben megünnepeltük.

Pünkösd napja pont erről szól. Leszállt a Szent Szellem, beteljesedtek Szent Szellemmel, vettek kiejtést, és úgy szóltak, ahogy a Szellem adta nékik szólniuk. Mostantól pedig olyan keresztény leszel, hogy pünkösd napját mindennap megélheted az életedben. Lehet így imádkozni és kell is. Tehát, a kiejtés, ami jön, az a Szent Szellem által jön.

Az első szótagot, ha kiejtjük, a többi folyván jön, mert élővíznek folyamaiként jön. Tehát nem lesz gond, hogy mi lesz a következő szótag, egyszerűen folyik az emberből, ömlik. A Szent Szellem által jön. Olyan kiejtés, amit eddig nem tudtunk beszélni, mert a Szent Szellem nem lakozott ott. Most, hogy lakozást vett belül a szívünkben, onnan szeretne imádkozni a te dolgaidért és Isten trónja elé emeli az életünk dolgait. Vagyis ez egy nagyon fontos imádság, és közbenjáró könyörgések. Mindenkinek szüksége van rá.

Elkezdjük, egy készség kell hozzá, hogy kiejtjük. Most Istenhez fogunk felsóhajtani és elkezdődött a nyelvek imája. Öröm tölti el az embert, amikor elkezdi ezt a kiejtést, ez egy örömmel párosul. Ugyanis az ember megkönnyebbül gondolatoktól, amik gyötörnék. Kínzó gondolatok, nyomasztó gondolatok elhalványulnak, ezek eltávoznak, és belülről feljön, amit Isten hoz, azok a jó dolgok. Isten egy jó Isten, és jó dolgokat hoz onnan belülről, mélyről, és ezt ki kell ilyenkor meregetni.

Ilyenkor meregetjük ki azokat az áldásokat, amikor onnan veszünk kiejtést. Az olyan, mint egy kis vödör, amivel kimeregetünk. Kimeregetjük az áldásokat. Aki szorgalmasan nyelveken imádkozik, annak áldások árasztják el az életét. Isten semmi jót nem tart vissza tőlünk az életben.

Ennek az imának semmi értelme a fejünkben, mert a szellemünk, az a fejünk alatt elfekvő mély sík. A szellemünk el van rejtve a világ elől, a testbe van beburkolva. Nem baj, hogy a fejünkben nem értjük ezt az imát. A szívünkből jön. Azt, hogy a szívünkben mi hogyan van, azt a fejünkben nem értjük. A szívünkből jön. Akit az zavar, hogy a fejében nem érti, nem baj.

Öt percig zavar, utána elmúlik ez az érzés. A szívünkben megnyugszunk ebben az imád­ságban és utána egy nagy békesség önt el minket. Közben, ahogy elkezdtük az imádságot, a vádliban, az erekben észleltem gyógyító kenetet, ha valakinek erre szüksége van, a Szent Szellem ezt elvégezte. Egy ér gyógyult ott meg.

Megköszönjük Istennek a kiejtéseket. Én utánanéztem a Bibliában, hogy valóban létezik ez az imádság. És az volt az ördögnek a veszte, mert elkezdtem használni. Amikor megindult ez a kiejtés, nagy épülést hozott a királyságban, és a ti életetekben is fogja hozni a változásokat. Tessék utánanézni.  Dicsőség Istennek. Ámen.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL