2009.07.29.

A HIT KAPCSOLATAI

Jegyzet Jim Sanders tanításaiból
2009. július 26.

 

Nagyon szeretném, ha a mai napon sikerülne befejezni a tanítássort, azt a témát, amit elkezdtünk a korábbi hetekben. Mert meg kell azt értenünk, hogy a hitünk működéséhez nem csak arról van szó, hogy megtesszük a megvallásainkat, hanem a hitünkhöz hozzá kell még adnunk bizonyos dogokat. Hiszem, hogy ma végig tudok menni a tervezett mondandómon.

Máté 25/14 Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és amije volt, átadá nékik.

/15/ És ada az egyiknek öt tálentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kele.

A saját képességeikhez mérten adta nekik a tálentumokat. Mindenkinek vannak ilyen tálentumai, hiszen a Róma levélben olvassuk, hogy Isten ajándékai és elhívásai megbánhatatlanok, visszavonhatatlanok.

Van tehát elhívásunk. És mivel van elhívásunk, van hozzá ajándékunk is. Ajándékozottak vagyunk, mindegy mennyi ideje vagyunk a gyülekezetben, vagy hány évesek vagyunk.

/21/   Az ő ura pedig monda néki. Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.

Mivel a kevesen hű voltál, ezért sokra bízlak ezután, - mondja az Úr. Ez folyamatosan működik az életünkben, ahogy hűségesek vagyunk és bebizonyítjuk magunkat Istennek, úgy fejlődünk és haladunk.

Gondolkodni sokféleképpen lehet, nekünk úgy kell gondolkodnunk mindig, hogy Isten királyságára irányítsuk a figyelmünket. Miután az embert Isten megvizsgálta, hogy abban, amit rábízott, abban hűséges volt, utána teszi uralkodóvá a fölött. - Más szóval elhívást kap a szolgálatra!

Ahogy Pál mondja, hogy Isten hűségesnek talált és ezért rendelt el a szolgálatba. Utána válunk uralkodóvá az elhívásunk és a szolgálatunk felett.

Azt tapasztaltam azoknál, akik hűségesen kezdték Istennél és Isten rájuk bízott néhány dolgot, hogy mások nem szeretik őket. És nem kedvelik azokat, akiket Isten már uralkodóvá, vagyis gondviselővé tett a sok felett.

Ez egy nagy csapdája az ellenségnek. Vegyük példának Benny Hinnt. Benny Hinn már nincs abban megpróbálva, hogy Isten felkentje lehessen. Ő már felkent. És eszerint kapja majd az ítéletét is. A szolgálata szerint, hogy azt betöltötte-e? De nem tudnám nektek felsorolni, hányan vannak azok a keresztények, akik úgymond nem boldogok Benny Hinnel kapcsolatban. Vannak egész alapítványok, akik harcolnak ellene.

Visszatekintve egy szolgálóra még a Biblia-iskolaéveimből, aki nagyon híres ma is és gyarapodó. Kaptam egy címet, ahol az interneten kereshettem és 30-40 oldalon keresztül, ahogy kerestem, ahol csak szerepelt a neve, minden oldal ellene fordult.

Végül is konkrétan a nevére találva, megint csak ugyanez volt a helyzet. Egy újabb címet keresvén is azt tapasztaltam, hogy a keresztények milyen nagy gyűlölettel vannak iránta. Istenkáromlónak nevezik. Mondom nektek, hogy róla minden mást lehetne mondani, csak ezt nem.

Ezeket szerettem volna elmondani nektek az elmúlt tanításokkal kapcsolatban még, mert ezeket a két előző tanításhoz még hozzá kellett volna kapcsolni.

 

A mai napon pedig arról szeretnék szólni nektek, hogy mik azok a dolgok, amelyeket hozzá kell kapcsolni a hitünkhöz. Mert vannak bizonyos dolgok, amelyeket hozzá kell adni a hitünkhöz. Azért nagyon fontos ez, mert a megvallásaink önmagukban nem fogják elvégezni a szükséges dolgot, hogy eredményt hozzon.

Róma 12/3 Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

Vagyis amikor újjászületünk, akkor megvan nekünk a hit mértéke. Az Istennel való kapcsolatunkban minden a hit körül mozog. Példaként, ha a kerékpárt vesszük, a kerékagy a küllőknek a központja, az abroncsnak és minden más részének.

És a kapcsolatunk nem lesz olyan Istennel, mint amilyennek azt kívánjuk, hacsak a hitünk nincs a kapcsolat középpontjában. Mert ez a hit annyira központi magja az Istennel való kapcsolatunknak, mint ahogy a keréknek a központja a kerékagy. A hittel tehát szorosabban és közelebbről kell foglalkoznunk és meg kell határoznunk különböző definíciók szerint, hogy mi is a hit.

A hit szó mindig is hordozott önmagában egy hűség, hűségesség fogalmat! Mert lehetetlen a hit és hűség fogalmát egymástól elválasztani, illetve elkülönülten tárgyalni. Amikor a hűségről beszélünk, akkor az magában hordozza a stabilitás, vagyis az állandóság, a megbízhatóság, az odaadás, az odaszenteltség tulajdonságokat.

És ezekben a tulajdonságokban tudjuk mérni az Istennel való közösségünket, vagy kapcsolatunkat. Tehát a hit jóval túl mutat azon, hogy kijelentjük, mit szeretnénk Istentől megkapni, és megtesszük a megvallásunkat, hiszünk benne és az megvan nekünk. Persze ez része a hitünknek, és erről fogok ma beszélni, hogy mi szükséges még hozzá.

A hűség pedig magába foglalja azt a kitartó hűséget ahhoz az egyhez, amelyhez az Isten egy fogadalommal, vagy elfogadással, megvallással hozzá köt minket. Ebben fogjuk tudni meghatározni a hűségességünket, vagy a megbízhatóságunkat Isten felé. Azután meg kell vizsgálni, hogy a stabilitást megtaláljuk-e az életünkben?

Meg kell találjuk az odaszánást is az életünkben Istennek, ha abban az igaz hitben akarunk működni, amiről az Írások szólnak! Mert a hitünk nem tud nagyobb szintre emelkedni az életünkben, mint amilyen szinten a stabilitásunk, a megbízhatóságunk és az odaszánásunk áll.

Ahogy Pál írja a Timótheushoz írt első levelében, hogy – Isten hűnek talált engem és ezért rendelt a szolgálatra! Emlékeztek rá, hogy olvastuk az alkalom elején, hogy aki a kicsin hű volt, arra bízatik a nagyobb feladat.

Az, hogy uralkodóvá, vagyis valami fölé helyez minket Isten, az nem a mennyre vonatkozik. Ha gondviselővé helyez minket valami felett, az nem a mennyben lesz majd, mert ott nincs szükség arra, hogy valami felett uralkodjunk.

Olvassuk el a

Máté 24/45-46 Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Áldott az a szolga, akit az ő ura mikor hazajön, ily munkában talál.

Először is szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a és bölcs szolgálóról szól! A bölcsességről nagyon sokat szólhatnánk és a Példabeszédek is tele vannak Isten bölcsességével, amiből tanulhatunk.

Akit az ő ura gondviselővé tett az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt.

Ahogy mondta Péternek is és mondja nekünk is, hogy – tápláld, legeltesd az én nyájamat! Nézzük meg a 46-os versben, hogy mi a következménye ennek?

Áldott az a szolga, akit az ő ura mikor visszajön, ily munkában talál.

Az egyik legfontosabb kérdés számunkra az Úr visszajövetelével kapcsolatban az, hogy vajon talál-e majd hűségességet az életünkben? Talál-e megbízhatóságot, állandóságot az életünkben? Ezek az istenifajta tulajdonságok az életünkben.

Jézus azt is mondja, hogy vajon talál-e majd hitet a földön, amikor visszaér? Ha igen, akkor ezeket a tulajdonságokat fogja találni a személyben.

A hit továbbá jelent feltétlen, teljes bizalmat Isten felé. Mert nem lehet jelen a hit abban az esetben, ha ez a feltétlen bizalom nincs meg bennünk Isten felé. Tehát a hit sokkal több annál, mint hogy valamit követelünk és kijelentjük, hogy az a miénk.

Ezek a tulajdonságok, amiket említettem, fogják meghatározni, hogy tényleg rálátunk arra, hogy igaz hitünk van-e Istenben? És ha ezek megvannak, akkor az igaz megvallásaink valóban meg fogják hozni azt, amiben hiszünk Istennél.

A hit egy teljes bizonyosságot hordoz magában Isten minden képességével kapcsolatban!

Lapozzunk el az I. Timótheus 4 fejezetében a

/8-10/ Mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de az istenfélelem mindenre hasznos, mert megvan benne a jelenvaló és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Hiszen azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mert reménységünket az élő Istenbe vetettük, aki minden embernek Üdvözítője, a hívőknek mindenképpen.

Ez az istenfélelem azt jelenti, hogy Istenhez való hasonlatosság! Azért, mert az élő Istenbe vetjük a reménységünket. Bízunk Istennek a képességében, az Ő erejében. A hit továbbá azt is jelenti, hogy egy bizalommal teljes reménységünk van. Teljesen biztosnak kell lennünk. Egy pozitív megvallást tesz arról, amiben hiszünk.

Ha az illető bizalommal teljes Isten felé, akkor nem fog tenni a hitével ellentétes megvallásokat! Ha az Istenben való bizodalmunk megrendül, akkor halljuk, hogy a hitével ellentétes kijelentéseket tesz csalódottságában!

A hit tehát azt jelenti, hogy bizakodóak vagyunk és azt, hogy egy teljes bizonyossággal és pozitív bizonyságtétellel elvárjuk azt, amiben hiszünk. Mindezek magukba foglalják a hitet. Tehát a hit jelent még egy teljes bizonyosságot, egy teljes megbizonyosodást.

Zsidó 10/21-22 És mivel nagy főpapunk van az Isten háza felett, Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől a vérrel való meghintés által és testük meg van mosva tiszta vízzel.

Tehát a hitnek teljes bizonyosságával kell közelednünk Istenhez. Amikor Isten előtt hitben akarunk állni, akkor teljes bizonyossággal kell lennünk mind afelől, ami Ő maga: Istennek a tulajdonságaiban, a fedhetetlenségében, személyében, a megbízhatóságában.

És teljes bizonyossággal kell tudnunk azt, hogy Isten meghallja az imáinkat. A megvallásainknak mindig is Isten Igéjének a vonalában kell elhangoznia.   Tehát az igaz hit azt jelenti, hogy teljesek vagyunk abban a bizodalomban afelé, aki az ígéretet tette számunkra.

A hitünk csak egyetlen módon működik: ha teljes bizodalmunk és bizonyosságunk van Isten felé. És így fognak a megvallásaink is csak működni.

Hangsúlyozom, hogy az emberek, ha megtették a megvallásaikat, hiszik, hogy abban rendben vannak, de az csak egy része. Nagyon fontos része az ember hitének a működésében, hogy megvallásokat tesz. De ha nincs hűségesség az életemben Isten felé, ha nincs bizalom Isten irányába az életemben, ha nem bízom meg, és nem reménykedem Istenben, ha nincs bizonyosságom Isten ígéretei felől, akkor nem lesznek hatékonyak a megvallásaim.

Akkor a megvallásaim, csak üres szavak. Nem lesznek hittel teljes szavak. Azt hiszem ez az oka annak, hogy az emberek nem kapják meg azt, amiben hisznek! Vannak dolgok, aminek a kiépítéséhez hosszabb időre van szükség.

Hallgattam Jesse Duplantis szolgálót a héten, aki elmondta, hogy egy bizonyos dologban 16 évbe telt, amíg az előjött az életében. Vannak olyanok, akik nem tudják megkapni azt, amit megvallanak. Valahol valami hibádzik tehát, valaki téved, de azt tudjuk bizonyosan, hogy Isten soha nem téved.

Tehát nem arra van szükség, hogy mi birtokoljuk a hitet, hanem egy olyan hitre van szükség, ami birtokol minket. El kell jutnunk erre a helyre.

Jézus, amikor a földre jött, akkor az Ő hite teljesen uralta Őt. Nem azért jött a földre, hogy Ő birtokolja Istent, hanem azért jött a földre, hogy Isten teljesen birtokolja Őt! Nekünk is ezt kell tennünk a hitünkkel.

Mindaz, ami belőlünk kijön, az hűségességből fakad. Mindaz, ami belőlünk kiárad, az egy bizalomból fakad, egy megbízhatóságból. Egy bizalommal teljes reménység van bennünk, teljes bizonyosság. És mindaz, ami a szánkból kijön, az egy pozitív kijelentése annak. És akkor ez a hit fogja uralni a hívőt. Nem úgy áll majd, hogy én próbálok hitet nyerni, hanem egy olyanfajta hitet próbálunk kimunkálni az életünkben, ami ural minket.

Ez egy kis időbe telik, amíg ezt a hitet elnyerjük, de utána ez a hit fog uralni minket. Volt-e már olyan az életünkben, amikor egy probléma úgy tornyosult előttünk, mint egy hegy? Bizonyára volt ilyen. Szóltunk-e hozzá?

Valamit akartam nektek megemlíteni, és az most előjött, - a múlt héten úgy emlékszem, hogy hoztak egy rendeletet, hogy a különböző külföldi valutákban felvett kölcsönökre és hitelekre a részletfizetések összegét ezentúl a bankok nem módosíthatják.

Mert ez ennek az országnak ez egy katasztrofális helyzetet szült, emberek tízezreit hozta lehetetlen helyzetbe. Volt, akinek majdnem megduplázódott a havi törlesztő részlete ezért, mert a bankok módosították a visszafizetendő részleteket.

A bankok felé nem érzek túl nagy szívélyességet, de ugyanezt látni az Egyesült Államokra is. Mondhatni, hogy világviszonylatban nagy bajokat kevertek és hoztak elő ezek a dolgok. Ha valaki ilyen problémával szembesült, akkor szívesen összefogjuk a hitünket és ezeket a hegyeket elmozdítjuk az életünkből.

Valakinek bizonyára megvallásokat is kellett tenni. Bárki képes arra, hogy ezeket a problémákat elmozdítsa az életéből, úgyhogy ha nem kételkedik a szívében, és megparancsolja annak a hegynek, hogy eltávozzon az életéből! Hogyan tudunk ilyen hitre szert tenni, ami ural minket?

Az emberek próbálják Istent a fizikai síkról megközelíteni a hústest oldaláról. Úgy gondolkodnak, ahogy a fizikai ember gondolkodik, a testi gondolkodás szerint. De Istent így nem lehet a gondolatainkkal megközelíteni és hatékonynak lenni. Istent a szellemi oldalról kell megközelíteni.

Tehát ahhoz, hogy a hitünk teljesen hatékony legyen és ezeket a hegyeket el is mozdítsa, a hitünket össze kell kapcsolni bizonyos dolgokkal. Ha akarunk egy finom ételt készíteni, a bizonyos alkotó elemeket bele kell tenni az edénybe, és úgy kell összefőzni, hogy jó íze legyen, és valami legyen belőle. A járulékos részeket bele kell tenni.

Ha a hitnek csak az egyik oldaláról közelítünk, akkor nem tudjuk a hitünket olyan hatékonyan működtetni, ahogy azt Isten szolgáltatná. A hitnek valamennyi komponensét együtt belevetjük a hitünkbe, akkor sokkal hatékonyabban fog működni, mintha csak egy komponensét működtetjük annak.

Ha egyesítjük ezeket a komponenseket, amelyből a hit valóban előáll, akkor a hitünk hatékonyabban fog működni, mintha csak egyet kiragadunk belőle, és csak azt az egyet működtetnénk a komponensek közül.

Azért van ez, mert az alkotóelemek összességében erőteljesebbek, mint egy komponens egymagában. Tehát ezért bele kell olvasztanunk a hitünkbe mindazokat a komponenseket, amelyből a hitünk áll és így összességében együtt kell a hitünket működtetni.

Példabeszédek 3/1-2 Fiam az én tanításaimról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te szíved: Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és bőséges gazdagságot hoznak néked.

Ha elkezdjük a hitünkhöz hozzákapcsolni azokat a komponenseket, amikről szóltunk, annak az lesz a következménye, hogy a hitünk, ha elkezd hatékonyan működni, a hitünk hozzánk kapcsolja azokat a dolgokat, amiket szeretnénk.

Mit ad hozzánk? - Napoknak hosszú voltát hozza, hosszú életet és bőséges gazdagságot hoz. Ha tehát hozzáadod ezeket a komponenseket a hitedhez és a hitedet így hatékonnyá teszed, akkor ez a teljes hit azzal szolgál feléd, hogy hozzákapcsolja az életedhez mindezeket, amit itt felsorol.

Ha a hitnek csak egy komponensével akarsz dolgozni és ezzel a részkomponenssel akarod megszerezni mindazokat az ígéreteket, amiket az Írások mondanak, csak egy része a hitnek azt nem fogja elvégezni. De mindezeket a komponenseket egybevegyítve a hitünk birtokolni fogja mindezt az ígéret sort.

El ne feledkezzél az én tanításomról, az én törvényemről, vagyis Isten szaváról, - alapelveket jelent ez. Isten alapelveket adott a gyermekeinek. Az alapelveket tehát hozzá kell vennünk járulékosan a hitünk működéséhez.

Ezeket az alapelveket, ha hozzávesszük a hitünkhöz, és azokat működtetjük, ezek olyanok lesznek, mint egy erődítmény az életünkben. Úgy megerősítik az életünket, hogy soha nem fogunk elbukni.

Ellapozunk a következő Igékhez, amit most más megvilágításban fogunk megnézni és óriási megértést fogunk meríteni belőle:

II. Péter 1/4-5 Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Eképpen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a hitetekhez adjatok hozzá igaz emberséget, az igaz emberséghez pedig az ismeretet.

Először is felhívom a figyelmeteket arra, hogy igen nagy ígéretekről van szó! Tehát Isten valami olyat akar megcselekedni az életünkben, ami igen nagy. A nagynál is nagyobb, túláradó. Hogy ezek által az ígéretek által, az isteni természet részeseivé legyetek!

Minél több ígéretében járok már Istennek, amikor ezek mind egybejönnek és a hit teljesen birtokol engem, akkor ki tudom kerülni a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon. Tehát a világnak a romlásait, a pusztulásait ki tudom kerülni az életemben. Miért?

Mert a hit oly mértékben ural, birtokol engem, hogy ha azt mondom a hegynek, hogy keljen fel és vesse magát a tengerbe, megcselekszi, enged nekem. Olyan hitnek vagyok a birtokában, hogy amikor azt mondom az ördögnek, hogy menjen, akkor elmegy! Ha azt mondom a betegségnek, hogy elmenjen, akkor elmegy! És így Istennek a túláradó áldásai kezdenek az életemben megjelenni!

Ezért mondja az 5-ős Igében, hogy teljes szorgalommal, igyekezettel azon legyetek! Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a törekvésnek mindig az elménkben, a gondolatainkban ott kell lenni, naponta hozzá kell adnom ezeket az említett dolgokat a hitemhez, amit Isten adott nekem. Teljes igyekezettel, teljes szorgalommal kell hozzáadnom ezeket a hitemhez.

És mindemellett, amiket hallunk, és amin gondolkodunk, azok nagyon fontosak. Mert vannak dolgok, amiket hallunk, hogy azok semmit nem adnak hozzá a hitünkhöz, vannak dolgok, amiket kimondunk, és semmit nem tesznek hozzá a hitünkhöz, vannak dolgok, amiket megcselekszünk, de semmit nem adnak hozzá a hitünkhöz.

Tehát ma itt vagyunk, és ezeket halljuk itt. Ezzel hozzáadtunk a hitünkhöz, mert szolgáltunk a hitünknek azzal, hogy ezt hallottuk – teljes szorgalommal, teljes igyekezettel.

Mi az az életedben, amiben szorgalmasnak találod magad? - Eszegetsz, van, aki az autóját tartja nagy szorgalommal tisztán, van, aki igen szorgalmas abban, hogy a konyhája mindig tiszta legyen, sőt vannak olyan háziasszonyok, akik naponta kétszer végigtakarítják a házukat, hogy tiszta legyen. Az én édesapám pl. mindig arra tanított engem, hogy mindig minden igyekezettel azon legyek, hogy minden villanyt lekapcsoljak, ami nem kell.

Tehát amikor teljes igyekezettel van valaki valamin, akkor azt biztos, hogy nem fogja elhagyni. Az életünk egy napján sem, egyetlen helyzetben sem fogjuk azt a dolgot elhagyni, mert állandóan azon igyekszünk, hogy az meglegyen.

Minőségi szinten kell egy döntést hozni, hogy – ezeket a dolgokat nem fogom elhagyni az életemben, semmilyen körülmények között, egy nap sem. Teljes igyekezettel azon leszek, hogy ezeket hozzáadom a hitemhez.

Ekkor lesz képes a hitünk azt a hegyet [hegyként tornyosuló problémát] felemelni és beledobni a tengerbe! Minden démon fog engedelmeskedni a hitünk hangjára, a betegség is meghajtja a térdét a hitünkre, s el fog menni!

Ilyen pl. az, amikor teljes igyekezettel készülünk a nyári vakációnkra, hogy az jól sikerüljön. Rákészülünk, mindent elrendezünk, hogy készen álljunk a nyaralásra. És ha nem tudjuk ezeket időben lerendezni, akkor nem lesz teljes a nyaralás.

Tehát fel kell készíteni magunkat, hogy ebben teljes igyekezettel leszünk. Teljes igyekezettel azon leszünk, hogy a hitünkhöz ezeket hozzáadjuk. Jelenti ez azt, hogy semmiképpen nem fogom hagyni, hogy ez elkerülje a figyelmemet. Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy ezeket adjátok hozzá a hitetekhez. Ez a hozzáadni azt is jelenti, hogy táplálni, ellátni. Teljes igyekezettel azon legyetek, hogy a hiteteket ellássátok, tápláljátok ezekkel. Hozzá kell ezeket adni a hitünkhöz.

Ennek a hozzáadni szónak van egy olyan jelentése is, hogy szolgálni valaki felé. Ellátni a hitünket vele, szolgálni a hitünkhöz azzal, hozzá adni a hitünkhöz azt, és ezt napi rendszerességgel meg kell tenni a hitünkkel. Ilyenkor szolgálunk a hitünk felé. Hozzá adjuk a hitünkhöz ezeket nap mint nap. Miért?

Azért, hogy a hitnek minden részlete jelen legyen, hogy működjön számunkra. Mik voltak ezek, amiket említettünk? Első a hűségesség!  Mi volt a hűségesség? A hűségesség jellemvonásaiban benne van a teljes stabilitás, állandóság, megbízhatóság, odaszánás, odaszentelés. Ezeket a jellemvonásokat szorgalmasan kell fejleszteni.

Akkor is szorgalmasan munkálkodni kell rajta, amikor nem úgy érezzük. Akkor is szorgalmatosnak kell lenni ezekben, amikor nem akarjuk. Sok olyan dolog van, amit a testünk abban a pillanatban nem akar megtenni, de a hitünket el kell látni a hűségességgel.

Mit mond a Zsidó 10/25 verse? - El ne hagyjuk az összegyülekezéseinket! Miért? Mert ilyenkor is hozzáadunk a hitünkhöz.

Szolgálunk a hitünk felé, és teljes bizodalmat fejlesztünk ki Isten felé ilyenkor. Egy bizalommal teljes reménységet. Amikor így szolgálunk a hitünk felé, vagyis ezeket hozzáadjuk a hitünkhöz, így lesz erőteljesebbé a hitünk. És mindezeket teljes igyekezettel, teljes szorgalommal kell hozzácsatolni a hitünkhöz. Szolgálunk a hitünkhöz, hozzá kapcsolunk a hitünkhöz, tápláljuk vele a hitünket.

A legjobb része még hátra van a mai tanításnak, megnézzük most a:

Lukács 22/31-32 Mondá pedig az Úr: Simon! Simon! Ímé, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.

El ne fogyatkozzék, kudarcot ne valljon a te hited. Jelenti ez az el ne fogyatkozzék, hogy: ne hogy kihagyjuk, vagyis imádkozom, hogy a hitedet ki ne hagyd. És azért is tanít minket arra, hogy miket kell még szolgáltatni a hitünkhöz. Imádkozom azokért a dolgokért, amelyek hozzátesznek a hitedhez. Miért?

Azért, mert az ördög arra törekszik, hogy megrostáljon téged, mint a búzát. Akkor sikerül neki, ha nem adod hozzá azokat a bizonyos dolgokat a hitedhez. Ilyenkor előnyt adsz neki ahhoz, hogy hozzáférhessen az életedhez. Másrészt, ha másként lenne, akkor Jézusnak nem lett volna szükséges ezt az imát elimádkozni.

Tehát mindazokat a dolgokat gondosan őriznünk kell, hogy a hitünk megmaradjon, hogy az ördög ne tudja lecsökkenteni a hitünket a nullára, – hogy el ne fogyatkozzék a hitünk.

Zsidó levél 13/5 fejezetében mondja Jézus, hogy – Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled! Jézus mondta, hogy soha el nem hagylak téged. Ha akarod, hogy a hited valóban működjön, akkor ezek a hozzákapcsolt részek feltétlenül szükségesek.

Az ördög azon munkálkodik, hogy a lényegről elterelje a figyelmedet, hogy azokat a dolgokat lehagyjuk és megfeledkezzünk róla, ami szükséges a hitünkhöz. Azért mert ő is tudja, hogy egy alkotóelem a hitünkhöz hozzáadva nem fog úgy működni és nem lesz olyan hatásos, mint az összes alkotóelem egyben. És ha nem vagyunk ebben gondosak, akkor az ördög képes arra, hogy lecsökkentse a hitünket nullára. És ilyenkor hiába vannak a jó megvallásaink, annak nulla az eredménye.

Vagyis mire van szükség? Hogy minden egyes alkotóelemet egyesítsünk a hitünkkel. Még egyszer megnézzük mik ezek? Ezért ismét visszatérünk a:

II. Péter 1/4 Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek.

Most olvassuk el az 5-7 verseket, hogy mit kell hozzáragasztanunk a hitünkhöz, hogy a hitünk működjön?

/5-7/ Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a hitetekben mutassátok meg /vagyis adjatok a hitetekhez/ IGAZ EMBERSÉGET, az igaz emberséghez ISMERETET, Az ismerethez MÉRTÉKLETESSÉGET, a mértékletességhez pedig KITARTÁST, a kitartáshoz pedig az ISTENFÉLELMET, Az istenfélelemhez pedig atyafiakhoz való HAJLANDÓSÁGOT, az atyafiakhoz való hajlandósághoz pedig SZERETETET.

/8/ Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem restek, sem gyümölcstelenek a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében.

Ha ezek megvannak bennünk, akkor ezek tesznek majd minket képessé arra, hogy valóban megálljunk és ne legyünk sem restek, sem gyümölcstelenek.

/9/   Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról.

Akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfelejtkezik arról, hogy valóban megtisztult a régi bűneiből. Megfigyelted-e, hogy hány keresztény van abban a kelepcében, hogy a régi bűneiről beszél, nem felejtkezett el arról és arról megvallást tesz.

Mert a régi bűneiben és azoknak a kárhoztatásában él. Amikor ezt a kárhoztatást megengedem magamnak, akkor azon a szinten fogok élni, ahol a világ, akik nem ismerik az Urat.

Tehát a hitem lecsökken oda, ahol a világ van, és az én hitem is úgy fog reagálni a világ dolgaira, mint a világban élőké. És így azok a dolgok, amelyeket birtokolok, azokért ugyanúgy meg kell dolgoznom, mint a világnak.

Ha ezek megvannak és gyarapodnak és bővölködnek bennetek, ezek majd azt teszik veletek… Mit tesznek veletek? - Azt, hogy nem lesztek sem restek, sem gyümölcstelenek!

Újra térjünk vissza az 5-ös vershez, hogy mit kell hozzáadnunk a hitünkhöz? A hitünkhöz hozzá kell adni az igaz emberséget, vagyis az erkölcsi tisztaságot, vagy jóságot, az ismeretet. Ez azt jelenti, hogy tanulmányoznunk kell, hogy az a tudás, ismeret rendelkezésünkre álljon. Egyfajta bölcsesség ez, mert szeretnénk eljutni oda, hogy Istennek a teljes bölcsességében, az epignosisban tudjunk működni nap mint nap.

Az ismeretben pedig mértékletességet, a mértékletességhez ragasszunk kitartást, a kitartáshoz ragasszunk istenfélelmet, ami az Istenhez való hasonlatosság. Vagyis ez az istenfélelem atyafiakhoz való hajlandóságot  jelent, testvérekhez való kedvességet, a testvérekhez való ragaszkodáshoz pedig adjunk szeretetet!

Ez tehát többek között azt mondja nekünk, hogy ha kedvesek vagyunk a testvéreinkhez, akkor hatékonyabban fog működni a hitünk. Vagy ha szeretetben járunk egymással, akkor is hozzáadtunk a hitünkhöz. Ha megbocsátunk, hozzáadtunk a hitünkhöz.

Az ördög pedig nem akarja, hogy ezeket cselekedjük. Azt akarja, hogy nehezteljünk egymásra, tartsuk számon ezeket. Mert azon mesterkedik, hogy a hitünket lecsökkentse a nullára. Mi az oka ennek? Miért szeretné ezt? Mert tudja, hogy ha valóban meg van a hitünk, akkor a hitünk képes hegyeket megmozgatni! Jézus azt mondta, hogy – minden lehetséges annak, aki hisz!

Az ellenség nem akarja, hogy ezeket hozzákapcsoljuk a hitünkhöz, nem akarja, hogy kedvesek legyünk egymással, nem akarja, hogy megbocsássunk egymásnak. Azt akarja, hogy nehezteljünk egymásra, és ne kedveljük a másikat. Ha ezt eléri, akkor ezzel is lecsökkenti a hitedet, mindaddig, amíg az a nullára csökken. Ha ide eljutott, hogy a hitedet lecsökkentette a nullára, és akkor megtámad, akkor ő fogja a győzelmet aratni az életedben.

Isten olyan győzelmet adott nekünk a hitünk által, hogy mindenkor képesek legyünk győztesek lenni. Hála legyen az Istennek, aki adja nekünk, – mindenkor adja nekünk – a győzelmet Krisztus Jézusban!

Egy ilyen hitet ad nekünk, amely teljesen birtokol minket a működésében. Annyira birtokol minket, hogy a sátán nem tud hozzánk férni, nem tud minket birtokolni a hitünkben és teljesen a lábunk alatt van!

Ha valaki nem szeretetre méltóan és nem kedvesen viselkedik a másikkal, senki másnak nem ártott csak saját magának, és az ördög együttműködik ebben veled. Van egy imádság, ami a harmadik személlyel kapcsolatos.

Ezt a harmadik személyt az ördög szokta küldeni, és úgy munkálkodik az életünkben, hogy minket bajba keverjen azáltal, ahogy arra reagálunk. Az ördögnek ezzel az a célja, hogy minket elpusztítson általa. Misszionáriusai, küldöttei vannak az ördögnek a harmadik fél személyében.

Ezt bele fogjuk kapcsolni az imádságainkba, a közbenjáró imáinkba, mint egy imát, mint egy megvallást! Amikor Isten küldi a harmadik személyt az életünkbe, Ő azért küldi, hogy az bátorítson minket, szeressen minket, előrébb vigyen minket.

Ha pedig mindezeket hozzáadjuk a hitünkhöz, és ilyen hittel megyünk Isten elé imádkozni, akkor Isten meg fogja hallgatni és válaszolni az imánkat.

A hitünket pedig el kell vetnünk, mint egy mustármagot. És amikor elvetettük a hitünket, úgy hogy azt kimondtuk, akkor az fel fog növekedni egy nagy fává. Oly hatalmas fává, hogy a világ összes madarai képesek azon megnyugodni. Ezeket bele kell dolgozni az imaidőnkbe. Csak idézni szeretném itt a:

Példabeszédek 28/20 A hűséges ember bővölködik áldásokban.

És itt a végén egy igen jó igehelyet hozunk elő:

Jelenések 17/14 Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány legyőzi őket, mert uraknak Ura, és királyoknak Királya, és az Ővele való hivatalosak /vagyis hűek/ választottak és hűek is.

Elhívottak, választottak és a hűek! Ezek fognak az Úrral visszajönni. Lássad a sorrendet: - elhívottak, választottak és hűek! Hallelúja! Az Úr visszajövetelekor jövünk így vissza az Úrral!

Azt hiszem ez segített ma nekünk a hitünkben, hogy a hitünk működéséről megértést kapjunk. Több dolog elhangzott ma itt.

Gondviselővé az Úr nem a mennyben fog tenni téged bizonyos dolgok felett, hanem már most itt a földön, amire elhívott téged, hogy megtedd, amire most kijelölt, hogy azt megtedd. Meg leszel próbálva abban, hogy hűséges vagy-e benne, hogy igazan állsz-e benne?

Nagyon szeretem, amikor Pál mondja, hogy – hűségesnek, igaznak talált engem az Úr, és így rendelt a szolgálatra. Ez egy nagyon fontos rész.

Ismertem hűséges embereket, meg volt bennük a feddhetetlenség, a megbízhatóság, a testvéri szeretet, a hűség és nem tudtak semmit a hitről, ill. a hit megvallásáról. Hiányzott ez a komponens az életükben és szenvedtek.

Minket úgy neveltek, hogy gyermekkorunkban belénk nevelték ezeket a tulajdonságokat, és akik a televízióban híresek a szolgálatukban – láthatod őket – szintén így gyermekkorukból hozták ezt magukkal. És mikor megtanulták a hitet és megvallásaikat, akkor már készek voltak rá, hogy fussák a pályát. És az Ige így működött számukra.

Az emberek meg vannak próbálva és nem is tudják. Valakinek adtam pénzt, hogy fizesse be a bankba és addig futott vele, hogy nem ért be vele a bankba. Tehát hiányzik ez a karakter és nem fog a hite működni, nem adta a hitéhez. Anyagi problémái lettek, meg van az oka, hogy miért.

Tehát ezeket hozzá kell adni a hitünkhöz, hogy a hitünk működjön, a megvallásaink működjenek. Mert ekkor működik a hitünk. Ez egy nagyon fontos üzenet!

Itt ebben az életben adatott nekünk elhívás az Úrtól. Sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak. Miért? Mert nem mennek át a próbákon.

Az egyik legnagyobb próbatételünk a pénz teszt. Nem lesz az illető sikeres prédikátor, ha a pénzteszten megbukik. Ez csak egyik a sok közül. Találkoztam pásztorokkal, akik annyira megdöbbentek ezeken a próbákon, hogy nem mentek át rajtuk.

És most pedig a nagy impartálások ideje van, az Úr szeretne közölni veletek ajándékokat, szellemi ajándékokat. De ezekhez szükséges, hogy ezeket hozzáadjuk a hitünkhöz és akkor Isten gondot visel rólunk.

Jesse Duplantis 16 évig állt valamiben hitben. Ő volt az, akit elragadott az Úr a mennybe is, hogy láthassa, és hogy találkozzon az Úrral.

Mit mondott neki az Úr! - Jövök! Azt válaszolta, hogy tudja mindenki, hogy jössz Uram!  Az Úr felemelte a hangját és azt mondta, hogy – Nem tudják! Tehát felemelte az Úr a hangját! És ha az, akkor több mint tíz évvel ezelőtt volt, - 1994-ben volt ez, tizenöt éve – akkor most ennyivel közelebb kerültünk hozzá?

Szeretnénk, ha a dolgok a helyükre kerülnének, ha az Úr elhelyezett egy helyre, akkor maradj ott, ott legyél hűséges, ragaszkodj ott ahhoz a helyhez! Ott áldott leszel! Ma kell, hogy gondviselővé váljunk valamik felett. És az Igével uralkodunk a betegség felett, a hiány felett, a szegénység felett.

Én olyan csodákat láttam, hogy el sem tudnád képzelni. A személyes életemben is láttam csodákat. Láttam gyógyulásokat egy szempillantásban. Az ellenség hazug tüneteket próbál rád tenni, de azokat nem fogadjuk el, el kell menniük. De erre a helyre el kell jutni, és így lehet eljutni. Egy elkötelezés a részedről, hogy ezt megcselekszed, hogy elfoglalod a helyed és ott meg is maradsz abban. Ott kell elkezdeni, ahol állsz és ez nem egy szomorú dolog. A jutalom az örökkévaló érte!

Mi igenis nacionalisták vagyunk, de Isten királyságának nacionalistái vagyunk. Mert Isten királyságát építjük.

Olvasod te is az I. Korinthus 10/32-ben, hogy meg ne botránkoztassuk se a zsidókat, se a pogányokat – vagyis a nemzeteket –, sem az Isten gyülekezetét.

Én úgy értékelem, hogy én Isten királyságához tartozom, hogy az útlevélben és jogosítványba mi van írva, az egy más dolog. De az én királyságomnak, Isten királyságának nincsenek határvonalai. Hallelúja! Nincs határok közé szorítva.

Boldog napok, amikor ezeket már látjuk és egy új elme szerint kezdünk gondolkodni. Nagy gyógyulások vannak most is jelen az alkalmon.

Fogok Jézus nevéről is prédikálni, ahogy az Úr előhozza a dolgokat. Nagyon fontos, ha kiépül a hitünk Jézus nevében is.

A Bibliaiskolába jártak velem olyanok, akik utána Afrikába mentek és az őserdőben találkoztak valami óriáskígyó féleséggel. Nem volt náluk semmi védekezési eszköz… Tudom, hogy nem hazudtak. Az ördögnek a megnyilvánulása volt ott. Az ujjukkal rámutattak és mondták, hogy – Jézus nevében! És megváltozott ez az óriáskígyó, formát váltott, pillangóvá változott és elrepült! Tehát az az óriáskígyó már magában az ördögnek a megnyilvánulása lehetett, hogy megijessze őket. De elrepült!

Dicsőség Istennek! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL