2008.12.02.

GYARAPODÁS, NÖVEKEDÉS 4.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. november 30.

 

Mindannyian az Ige cselekvői vagyunk.

Zsoltár 66/1

Másik fordítás szerint: a bőség helyére, a teljesség, a sokaság helyére.

Istennek az akarata, hogy a bőség helyén legyünk. Meg van tehát a helyünk, amit el kell foglalnunk, mert Isten a jó dolgok helyére rendelt bennünket. A gyógyulás helye is egy jó hely, mert a gyógyulás egy jó dolog.

Ap.Cs. 10/38

A názáreti Jézusról van benne szó. Sok helyen olvassuk, hogy az embernek Fia, Istennek Fia. Itt ebben a megszólításban a hely szerint van azonosítva, hogy honnan való Jézus.

És miközben széjjeljárt, jót tévén, meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Ővele.

A betegség rossz dolog, az anyagi hiány helye is rossz dolog. A gyógyulás, a bőség helye pedig jó dolog.

Mégis sok keresztény ezekben az alapdolgokban tévesen lát. Sok prédikátornak a fejében ezt az egyszerűséget meghaladó összezavartság van. Úgy hiszik, hogy a betegség jó dolog. Néha úgy vélik, hogy az anyagi tönkremenetel pedig égbéli áldás. Tévednek! A betegség mindig az átok része volt, és mindig az is lesz. Nincs olyan idő vagy hely, amikor azt mondhattuk volna, hogy a betegség egy áldás, - a betegség átok.

Mondja valaki, hogy – igen de megtanultam valamit akkor, amikor szükségben voltam.

Az jó, ha tanultál valamit annak idején, amikor anyagi szűkölködésben voltál, de ne annak add a dicsőséget, hogy szűkölködtél.

Sok mindent a kemény úton kell megtanulnunk akkor, ha kemény fejűek vagyunk. Van egy könnyű útja is annak, hogy megtanuljunk valamit.

Az átok megnyilvánulásának nincs haszna az életünkben. Tudom, hogy vannak beteg emberek és vannak olyan prédikátorok, akik e felől vitáznak. De Jézus volt az, aki elvitte betegségeinket és elhordozta fájdalmainkat és az Ő sebeivel gyógyultunk meg. És ezenfelül még szegénnyé is lett, hogy mi az Ő szegénysége által gazdaggá tétessünk. És Ő mindezeket elvitte, hogy mi szabadok lehessünk ezektől. Teljesen szabadok!

És ne kárhoztasd magad, ha ezekből az életedben van még néhány dolog, csak ne higgy benne!

Megnézed a Bibliában, hogy hol kellene lenned és megállapítod, hogy még nem tartasz ott. De ne viselkedjünk bolond módon, és ne próbáljuk megmagyarázni, hogy mi miért van az életünkben. Ha még nem beszélsz pl. nyelveken, akkor ne próbáld megmagyarázni, hogy a nyelveken szólás elmúlt az apostolokkal, vagy megmagyarázni, hogy ott azok a keresztények miért nem beszélnek nyelveken.

Ugyanez igaz, ha azt a gyógyulást, amit oly nagyon kívánsz, még nem szerezted meg. Azok, akik imádkoztak, és még nem szerezték meg, amiért imádkoztak, különböző módon megmagyarázzák a megtapasztalásaikat. Mert ha az ember magyarázatokat talál, hogy miért nem érkezett még meg, akkor azzal megvallotta, hogy nem érkezett még meg.

Ha az Igét továbbra is táplálod magadba, és az Úrral jársz, és az Úrral növekszel, akkor meg fogod látni azokat a dolgokat, amiket még nem tapasztaltál meg.

És mondd meg őszintén az Úrnak, hogy – Uram, ezt még nem tapasztaltam meg, emelj fel engem arra a szintre!

De az Igét nem lehet lekicsinyíteni és lehozni arra a szintre, amit mi megtapasztaltunk.

A gazdag beteljesedés helyére hozott el minket az Úr, mondja az egyik fordítás.

Istennek meg van az a helye, amit már számodra eltervezett.

Az Ap.Cs 17/26 mondja, hogy „És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván előre rendelt idejüket és lakásuknak határait.”

Mielőtt megszülettél Istennek már megvolt számodra a helye, hogy hol élj, mikor hol kell lenned, és kikkel kell lenned. És az emberek erről is tévesen tanítottak, mert a szülők tanítják gyermekeiket arra, hogy kisfiam, ha felnősz, az leszel, ami akarsz.

Ez nem igaz akkor, ha Jézus a mi Urunk. Mert ezt Ő már elhatározta számodra, hogy te mivé legyél, tehát nem te határozod el, hogy mivé leszel. A te feladatod, hogy felfedezd, hogy Ő mit rendelt el számodra, hogy te mivé váljál.

Isten szabad akaratot adott nekünk ebben, megengedi, hogy te valami más legyél, mint amit Ő szánt. De azon a helyen soha nem fogsz úgy növekedni és gyarapodni, ahogy szeretnél, csak akkor, ha az Ő helyére kerülsz. Az a hely, amit Ő tervezett számodra, - az a gazdag hely.

Ez a hely egy olyan hely a gyarapodásra, ahol úgy gyarapodhatsz, ahogy sehol másutt és ez mind egy helybéli elhelyezkedést jelent, mind a szívednek és a lelkednek a hozzáállását és feltétel rendszerét jelenti. Ott, ahol igyekszel, gyümölcsözővé és sikeressé válsz. Sok keresztény van, aki unottan éli az életét és boldogtalan. Úgy érzi, hogy igazán nem sok vizet zavar az élete és valószínűleg néhányan így vagytok, de ez nem Istennek a hibája.

Az a kérdés tehát, hogy miért van oly sok unott keresztény?        A válasz,

- mert nem azon a helyen vannak, ahol kellene, és nem azt teszik, amit kellene tenniük és régen ilyen unott életet élnek.

Ha ilyen feltételekkel éled az életed, akkor neked is valami mást kellene tenned. Mert ha azokat a dolgokat cselekednéd meg, amiket az Úr mutatott, akkor elfoglaltságban lennél az életed minden napján.

Megszereztem a kiadás jogát egy könyvhöz, amit régen szeretnénk kiadni: Hogyan vezet Isten Szelleme minket a szívünkben. Ha a szívedet követed és azokat teszed, akkor az idődet nem fogod elfecsérelni. Egy gyümölcsöző életet fogsz élni, ami megéri, hogy az életed minden forrását belefektesd. Felfedeztük-e már, hogy az életünknek meg van bizonyos számú napja. Ez adott és ezt nem szabad elfecsérelni másként, mert oly hamar lejár ezek napja. Úgy kell élni életünk minden napját, hogy később ne kelljen sajnálkoznunk. Egy kicsit már ezeket a területeket érintettük, de ez nagyon fontos.

Három kulcsfontosságú tényező, ami meghatározza, hogy hol van az Istentől elrendelt helyed.

Az első a hajlandóság volt, a második az engedelmesség. Sokan mondják, hogy – oly nehéz ezt a helyet megtalálni. És itt kell megmondani, hogy valamit nekünk is kell tenni hozzá. Lehet, hogy az életünkben volt két-három nagyon fontos útkereszteződés, az én életemben sokkal több volt. Tehát ilyenkor Isten megmutatja, hogy mi az, amit tenni kell, amikor Isten készen áll, hogy most innen tovább visz minket, akkor azt tudni fogod. Már akkor tudtam ezt, amikor még újjá sem voltam születve. Ha ezeket a belső késztetéseket, amiket belülről érzékeltem, elhanyagoltam volna, akkor ma nem lennék itt ezen a helyen. Itt szeretném megjegyezni, hogy Isten teremtett minket és jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Néha egy hitlépést jelent meglépni ezeket, amikor nem tudjuk, hogy mit hoz majd a Szellem utána. Mert Ő el fog minket vezetni arra a helyre.

Gondolkodom éppen azon, hogy hány olyan magyar testvérünk volt, akiket az Úr visszaküldött Romániába, ahonnan jöttek. Biztos, hogy gyermekkoruk óta az volt a vágyódásuk, hogy itt Budapesten élhessenek.

És egyik a másik után, mindegyik tudta, hogy vissza kell mennie és visszamentek. Nehéz döntéshozatal volt, de meghozták a döntést. Az egyikőjük elmondta, hogy itt semmi nem úgy alakult, ahogy szerette volna. De amikor a helyére került, csodálatos dolgok kezdtek történni vele. Munkahelyet, megélhetést talált. Gyönyörű gyümölcsöző élete lett, még gyermekei is születtek.

Tehát minden ember számára el van készítve ez az előre elrendelt életút, amiben ha járunk, akkor leszünk áldottak. Minden egyes életút számára Istennek szükség van bizonyságtevőkre. Istennek szüksége van vízvezeték szerelőkre, orvosokra, üzletemberekre és háztartásbeliekre is, akik úgy ragyognak, hogy az Ő dicsőségében vannak, az életük prédikálja Isten létét.

Azt a megértést kell most elvennünk, hogy mi nem a saját tulajdonunk vagyunk, mi áron vétettünk meg. Bár van szabad akaratunk, mégsem vagyunk szabadok arra, hogy elhatározzuk, hogy melyik úton menjünk, mit tegyünk, mikor tesszük, azt tesszük, amit akarunk és akkor, amikor nekünk tetszik. Ezek a leglázadóbb keresztények a világon. És ezt teszik állandó jelleggel. És ezért van, hogy oly sokan közülük boldogtalanok és be nem teljesedett az életük. És ezért van, hogy nem gyarapodnak úgy, ahogy kellene. A fiataloknak mondom főleg, hogy mindenkinek vannak olyan időpontok az életében, amikor Isten fogja cselekedni, hogy tudsz dolgozni. Fogod tudni, hogy azt a dolgot meg kell tenned. És valószínűleg nagyon kényelmetlen lesz, és hitlépést kell lépned, hogy azt megtedd. De ha megteszed, akkor növekedni fogsz.

Az igei meghatározás úgy szól, hogy nagyobbá leszel, ha ezt a hitlépést megteszed, az élet számodra kitárulkozik és Isten számára egy nagyobb befolyásra fogsz szert tenni és az Úr számára való bizonyságtételed erősebb és nagyobb lesz. Ha eljutottál arra a helyre, hogy tudod, mit kell tenned, és nem teszed meg, akkor pedig csökkeni fog körülötted minden, az anyagiak is, ez azért lesz, mert nem azon a helyen vagy, ahol lenned kellene. Egyre kevesebb és kisebb leszel, az életed Isten számára megkevesbedik!

Egyre jobban fogod látni, hogy mi történik körülötted, hogy állnak össze a dolgok, bele fogsz tudni tekinteni mások életébe is, amikor meghoztad ezt az elhatározást, ezt a döntést, hogy vagy felfelé indulsz, vagy lefelé. Ezt lehet látni mások életében is. De csak a saját életedet tartod a kezedben, a másokét nem.

Az emberek szeretnek kifogásokat hozni, de kár magyarázkodni, hogy – de igen és miért.

Isten megmutatta neked azt, amit akkor ott tenned kellett volna. Mondom, hogy ez az életünkben ilyen horderejű mértékben egyszer, vagy kétszer fordul elő. Mindenki mondja, hogy: - Dicsérem az Urat!

Első volt tehát a hajlandóság, második az engedelmesség, harmadik pedig a hűségességünk.

A hűségesség pedig azt jelenti, hogy amikor oda elérkeztél, ott is maradsz, bármilyen körülmények várnak is ott rád, a nehéz körülmények között is ott maradsz addig, amíg az Úr érted nem jön, vagy az Úr nem enged téged tovább.

Vannak keresztények, akik hathónaponként jönnek hozzám, hogy az Úr most azt mondta nekik, hogy ide, vagy oda menjenek.

Nem!   Zűrzavarban is van az életük, tudom.

 - A hűségesség! Amire a mai napon kitérünk tehát, - hogy ha az ember a helyére kerül, akkor növekedést fog tapasztalni az élete felett lévő kenetben. Mert ott lesz számára egy kenet.

Ésaiás 10/27

Teljesen megsemmisül az iga a kenet miatt. Néhányan, akik köztünk vannak, el tudják mondani, hogy milyen igák szakadtak le az életükről.

Vannak-e vajon olyanok, akiknek még mindig vannak kötések, súlyok, terhek, amik ránehezednek az életükre?

Mi teszi őket szabaddá? Nem a sajnálkozásunk és vigasztalásunk. Isten fog használni valakit, de amikor az iga megtörik az életed felett, azt nem ember fogja tenni, hanem Isten kenete fogja azt megtörni. Volt, hogy az Úr elküldött néhányak házához és az illető nem volt hajlandó kijönni a házából, alkoholista volt, mindenféle kötésben volt. És ott jelen volt egy kenet, az Igék jelen voltak és azok szabaddá tették az illetőt. Csak Isten tudta, hogyan lehet az illetőt szabaddá tenni. Én csak elmentem és beszéltem az illetővel, de a Szellem szólt igazán az illetőhöz a kenetben és tette őt szabaddá. A gazdag hely, ahová Isten visz minket el, nem lenne gazdag hely, ha nem lenne ott bőségben jelen a kenet is.

Nem csak a pénz és az anyagi javaknak a birtoklása teszi azt a helyet gazdaggá, mert a kenet nagy részét képviseli a valóságos szabadságunknak az életünkben, hogy a valóságos sikert megélhessük, megtapasztalhassuk.

Jézus is így szolgált a kenet által és nézzük csak, hogy mi az, amit idézett, amikor helyről helyre járt és szolgált.

Lukács 4/18

Vagyis az Úr maga szólt és tanított a kenetről és a tömeg, aki körülötte volt, szerették volna megérinteni Őt. Az emberek azt nem tudták, hogy Ő Isten Fia. Úgy látták Őt a földön, ahogy járt, mint egy embert, mint egy prófétát. Miért akarták megérinteni, ill. miért akarták, hogy Jézus megérintse őket? - Mert Jézus mindig szót ejtett erről a fajta kenetről.   És ahogy tanította őket, úgy az Igének a hallásából hit ébredt bennük. - A mai napon teljesedett be a fületek hallására, szólt! Ezzel azt mondta, hogy

 – Ímé a kenet itt van, jelen van, rajtam van ez a kenet, hogy a rabok valóban szabadok legyenek, hogy a betegek meggyógyuljanak, rajtam van ez a kenet.  És ahogy Ő beszélt és szólt az emberek hittek és a kenet meg tudott nyilvánulni. A Biblia azt írja, hogy akik csak érintették mindannyian meggyógyultak, a démon megszállottak megszabadultak, a vakok szemei megnyíltak, a csonka-bonkák jártak, a leprások megtisztultak, a halottak feltámadtak.

A halottak feltámadása a Szent Szellem megnyilvánulása, az nem a hit által történt.

Amikor az emberek hozzám jönnek, és azt mondják, hogy nincs hitem, hogy meggyógyuljak, - ha az ember egy ateista, Isten meg fogja gyógyítani, és ha hűségesen keresi, őszintén keresi Istent a szívéből, nem gúnyolódni jön, akkor Isten valóban meggyógyítja őt.

A halottaknak sem volt jelen a hitük, hogy feltámadnak, de Isten Isten és Ő megcselekszi. A kenet által támasztotta fel a halottakat. Óriási megnyilvánulása van ilyenkor a Szent Szellemnek, mert két-három ajándék megnyilvánulásának is jelen kell lenni egyben. A hit ajándékának, nem az illető hitéről van szó, a csodatévő erők ajándékai, hogy visszajöjjön az illető és a gyógyítások ajándékai, hogy a test meggyógyuljon. Ennek a háromnak jelen kell lenni, ez egy óriási megnyilvánulása a Szent Szellemnek.

És a hitetek növekszik ebben a kenetben itt. Főleg, ha valaki először van ma itt. Valóban így jön a hit, hallani kell a kenetről. És amikor hallunk erről a kenetről, akkor hit ébred a szívünkben a kenet iránt, és akkor tud jönni a kenet, ha jön az Ige, akkor jön a hit, és ha jön a hitünk, akkor jön a kenet! Jézus így működött, így szolgált. Amikor az emberek a TV-ben látják, hogy van ez a lehetőség és eljönnek, akkor elsőre hasonlítanak ahhoz az özvegyasszonyhoz, aki Jézushoz ment. Nagyon sokan úgy kapnak gyógyulást, ahogy ő kapott, a vérfolyásos asszony, aki olyan elszántan ment Jézushoz, azt mondta, ha ruhája szegélyét érinthetem, akkor meggyógyulok. Mi történt az ő esetében? Hallott róla és hitt benne és azután a hit alapján cselekedett.

Ti meg itt vagytok, ez már hit, hogy eljöttetek.

Az az asszony befogadta azt az erőt, ami őt teljessé tette. Tizenhét, tizennyolc éve végezzük ezt a szolgálatot az országban. És vagy nagyon vallásosnak kell lenni, vagy igen ostobának, hogy valaki ezek után is tagadja a gyógyulás tényét, azért vélekedsz így, mert így akarsz erről vélekedni. Az Ige szabaddá tud tenni.

Az Úr hozta most az emlékezetembe azt az időt, amikor Biblia iskolába jártam, meghatározott volt azoknak a neve, akiknek a könyveit olvashattuk, mert azok a könyvek olvasás közben szabaddá tettek és a kérdéseinkre azokból a könyvekből kaptuk a táplálást, tehát a szellemünk táplálása azokból a könyvekből volt.

Ha az ember erről a területről, a biztonságos talajról lelép, akkor nem maradt a helyén és más emberek hallgatásából és más könyvek olvasásából pedig hitetlenség kerül az emberek szívébe.

Mi pl. nem hiszünk az átkokban, mert vannak könyvek, amelyek az átkokról szólnak. Miért kell nekem az átkokról olvasni? Először is megváltást kaptam a törvény átkától, nem kell, hogy könyveket olvassak az átkokról, másrészt már a kezdetek kezdetén sem tartoztam a törvény alá, mert nem tartozom a zsidók közé, a zsidók voltak a törvény átka alatt. És ők kaptak megváltást a törvény átka alól. Én reménység nélkül voltam és elveszett voltam a világban. Efézusi levél 2. fejezete szerint, ha én elveszett voltam, akkor nekem egy üdvözítőre volt szükségem. Jézus a halálból az én megigazulásomért támasztatott fel. Nem a megváltásomért, hanem a megigazultságomért tette ezt Isten, hogy engem megigazulttá tudjon nyilvánítani.

Engem megvásárolt és kifizetett Isten, ezért szabad vagyok. Nincs semmi, amit én tudtam volna ennek érdekében tenni. Mert mint pogány, a szövetségtől távol való, nem tudtam cselekedeteket tenni, csak a zsidóknak számíttatott be, hogy jó cselekedeteket tettek. De ők sem tudtak megigazulni abból, csak egynek sikerült, egy tökéletesnek, aki betartotta az egész törvényt. És ha én elfogadom az Ő cselekedetét, kegyelemből az Ő áldozatát, az Ő véráldozatát, amely megtisztít, amely szabaddá tesz engem, mindez megvan nekem, nem kell, hogy én fizessek érte. Nem kell, hogy munkáljam a saját üdvösségemet, vagy azt munkálnom, hogy megtartsam a saját üdvösségemet. Amikor újjászülettem, akkor az örök élet került a szellemembe. És Krisztusban új teremtéssé lettem, a régiek pedig mind elmúltak és Isten gyermekévé lettem. Egyszerű ez az én számomra, mégis az emberek kikerülnek a helyükről, kikerülnek a kenetből. Az ördög munkálkodik.

Tudni kell, hogy Jézus legyőzte az ördögöt, az ördögnek is vannak tanai. Keresztények prédikálnak ebben, hisznek benne és propagálják. Nagyon sok agymosást kapnak a tévtanítások által és nagyon sok konfliktusba kerülnek a tévtanítások által.

Tehát ez a rész, amikor kikerülünk a helyünkről. Ha tényleg le van győzve az ördög, és valóban így van, akkor miért van nekem szükségem könyvekre a démonokról?

Mit fogok tanulmányozni róluk, vastag könyv és a táskájában azt hordja a Biblia helyett, azt tanulmányozza. Kérdezte, hogy imádkoznék-e a férje üdvösségéért?

A Biblia tisztán mondja, hogy az ördög le van győzve és a lábunk alatt van.

Miért kellene tanulmányoznom azt, aki már legyőzetett, miért kellene tanulmányoznom valakit, aki már meg van bénítva? Pontosan megmondom neked, hogy mi az, amit ezek a könyvek beléd szítanak. Félelmet! Ezt fogsz szerezni belőlük, mert azok átkokat keresnek, akik ezt olvassák. Még a szemetest is át kell nézni, hogy mi van benne, állandóan a démonoktól tartanak és azokat a helyeket keresik, hogy hol tudnak ezek a démonok hozzájuk érni.

Amikor megjelenek, akkor ezek a démonok elszaladnak.

Nagyon szomorú, most tudtuk meg, hogy vannak közöttünk olyanok, akik már régről ezeket a könyveket ajándékozzák a mieinknek. Azt mondta, hogy neki annyit segített ez a könyv, - nem segít nekünk! Félelmeket fog belénk ültetni és kétségeket és hitetlenséget fog szülni.

Hónapokba és évekbe telik, amíg valakit ilyen irányba kiképeznek.

Mi egy olyan helyre kerültünk el az Úrban, hogy képesek vagyunk az Úrnak jó dolgokat tenni, hogy Istennek tényleg felkentjei lehettünk.

Ausztráliban voltam, volt ott egy igen erős apostol, többen is voltak, Isten felkentjei voltak és Isten használta őket. De tudod-e, hogy miért volt képes Isten a két legnagyobbat közülük felkenni? Mert megszerezték a Kenyon könyveket. Addig pünkösdi kötésekben voltak, nem volt képes Isten addig használni őket. Az egyik legszorosabb barátom és felesége egy kis motel szobát béreltek ki és abból a szobából ki nem jöttek egy fél évig, semmi mást nem tanulmányoztak ez idő alatt, csak a Kenyon könyveket.

Azt mondta, hogy egy napon pedig, amikor felkelt, megfürdött és felvette az öltönyét, a felesége Helén is felkelt, aki próféta volt, ő is a legszebb ruháját vette fel, és azt mondták: - miért tettük ezt most vajon? Hogy lehet az, hogy valaki jön, amikor nem is tudják, hogy itt vagyunk. - Jött valaki!

Az Úr!  Meglátogatta őket. Hat hónapba tellett. Egy másik szolgálóról is szól a tanítás, aki egy évet töltött egy szobában, nem lépett ki a szobából. Kétszáz gyülekezetet épített ki. Óriási gyülekezeteket, a legnagyobb számú gyülekezetek ezek voltak. De először szabaddá kellett, hogy váljanak, hogy Istennek felkentjeivé lehessenek.

Szabaddá kellett válniuk az átkoktól, a démonoktól, a legalizációtól, a cselekedetektől, az önmegigazító tanításoktól. És az Úr felkente, felemelte őket arra a szintre, ahol képes volt használni őket. Miért kellene visszamennünk? A Galata levélben írja Pál, hogy amit szellemben kezdtetek, azt most a hústestben próbáljátok munkálni, visszamentek a kétségek és a hitetlenség talajára? Nézd meg a gyümölcseiket. Nekünk parancsolatunk van, hogy szeressük az atyafiakat és testvéreinket, szeretjük őket, de nem keresgélünk semmit, nincs szükségünk ezekre a könyvekre, amelyekből a démonokat tanulmányozzuk. Ezekről a démonokról, annyit kell tudnunk, hogy mind a lábunk alatt vannak.

Nem kellenek ezek a könyvek nekem az átkokról, mert szabad vagyok. A múltban sem kellettek ezek a könyvek, most sem, mert mind hazugság. Nem hiszem a hazugságokat, mert Jézus szabaddá tett engem, és szabad is vagyok, és szabad is maradok ezután is!

Te hogy vagy ezzel?

És azt is mondom neked, hogy Istennek a felkentje vagyok és az is maradok és az ördög nem fog tudni engem innen elmozdítani.

Veled hogy van ez?

Ahogy azt Hagin testvér is mondta, ahol pásztorkodott, hogy ha valahol meg tudod szerezni a többet és a jobbat, akkor menjél oda, ott áldott légy és szerezd meg. De én itt teérted vagyok. Nálánál jobbat nem találtál és az igazság nála volt. És engem Isten azért hozott Magyarországra, hogy titeket mindannyiótokat felkenhessen, és a helyeteket elfoglalhassátok, hogy világítótoronnyá lehessetek, hogy szabadok lehessetek, hogy szabadok lehessetek arra, hogy a kezeiteket a betegekre tehessétek. Nem hogy tiltsátok a hívőiteket, hogy ne tegyék ezt, hanem szabadon tehessék a lelkiismeretük szerint a Szellem vezérlésében, és az Urat szolgálhassák boldog, örömteljes szívvel. Szabadon teljes gazdagságban, és meggyógyultan, szent teljességben. 

Romániai pásztorainkat is mind megáldjuk most, magyar és román nyelvű gyülekezeteink vannak kint, mindannyian növekedésben vannak. Most már, ha egy könyvnek a kiadását kérem, akkor magyarul és román nyelven is megkérem és meg is kaptuk.  

Dicsőség Istennek!                          Ámen! BÉKEVÁR FŐOLDAL