2008.09.24.

ISTENTŐL VALÓ MEGIGAZULTSÁG
Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. szeptember 21. 

 

Pál apostol mindig úgy írja, hogy – ezt az Evangéliumot, vagyis ez nem mindenféle, vagy más Evangélium.

A megigazultságnak ezt az Evangéliumát kell megértenünk és hirdetnünk, ez az Evangélium a megigazultságnak az Evangéliuma.

Nem mindenféle Evangéliumról beszélünk, hanem a megigazultságnak erről az Evangéliumáról, amiről Pál beszél.

Róma 3/20-21

Egy másik fordítás szerint a következőképpen hangzik az Ige: - Most Istentől egy megigazultság törvény nélkül jelent meg! Vagyis a hangsúly azon van, hogy egy bizonyos fajta megigazultság. Mert a Biblia különböző fajta megigazultságokról beszél.

Ha ezt ma megértjük ez a jövőben nagyon fog segíteni nekünk.

Ésaiás 64/6

Minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ez mutatja, hogy különböző fajta megigazultságok vannak. Van egy fajta megigazultság, amely a zsidó törvények alapján jön elő. Van egy másik fajta megigazultság, amely az emberi rendszeren keresztül jön elő. Van az embernek a saját tulajdon mértéke szerint való megigazulás.

Minden egyes családban megvannak a családon belüli elvárások, mércék. És mondhatjuk, hogy ebben a családban ez a szokás, ez a törvény, - ez az, amit mi teszünk, amiként mi járunk és bárki, aki megszegi ezeket az előírásokat, azokat kizárjuk a családból, mert a mi családunkat ez és ez illeti. Ennek a családnak ez a megigazultság a mércéje.

Az én édesanyám pl. nem tudta megérteni, hogy én miért hagytam el a mi családi gyülekezetünket. Ennek egyik oka az volt, hogy az a gyülekezet egy halott gyülekezet volt. Rád tekintenek és megmondják, hogy miként kell élned, mert megvannak a saját mércéjük szerint kialakított igazságaik.

Róma 10/1-3

Mivel az Istentől eredő megigazultságuk felől tudatlanok, ezért a saját ismereteik szerint a zsidó rendeléseket próbálják teljesíteni. Ma is sok körben tapasztalható ugyanez a tendencia. Sok keresztény életében ez tényként igaz. Az ő tulajdon igazságukat próbálják kimunkálni.

Róma 3/21

Látjuk ezt? Mondjuk együtt: - Törvény nélkül!

Egy újfajta igazság jelent meg, egy Istentől való megigazultság, amely törvény nélkül munkálkodik.

Filippi 3/7-9

Az én saját igazságom a törvényből, - nincs nekem, hanem van Istentől való megigazulásom hit által. A törvénytől való megigazulás is csodálatos, Isten maga mondja a törvényről, hogy a törvény tökéletes volt. A törvény tehát igaz volt. Van egy megigazultság Istentől a törvény által is. Most egy másfajta megigazultság nyilvánult meg Istentől, a törvény nélkül való megigazultság.

Ez a megigazultság Istentől úgy nyilvánul meg, hogy a törvény nélkül jelenik meg, - ezt mondja Pál a 9. versben.

/9/

Ez a megigazultság Istentől van hit által. Úgy szoktuk röviden nevezni, hogy – megigazultság hit által!

Ez az a megigazultság, amelyet Jézus Krisztus hozott a világnak. Az Evangélium által vált lehetővé számunkra ez a megigazultság, - Istentől.

Ez egyfajta megigazultság Istentől Jézus Krisztus által. Ez a fajta megigazultság egy különleges fajta megigazultság. Ez egy olyanfajta megigazultság, amelyet az ember a törvény cselekedetei nélkül fogad el, hit által.

Úgy adatik neked ez a fajta megigazultság, hogy a törvény cselekedeteiben nem kell igaznak lenned.

A bűnös anélkül, hogy minősíttetne annak, hogy igaznak nyilvánítsák, ez a megigazultság tulajdoníttatik neki hit által. Ez az a fajta megigazultság,

 - függetlenül és tekintet nélkül a bűneikre, Isten minden bűnöst hív erre a megigazulásra, mindegy milyen bűnei vannak. Mert ez a megigazultság az ember szellemének tulajdoníttatik, akkor, amikor megigazulttá tétetik, ez az a fajta megigazultság, amely abban a pillanatban Isten természetét közli az ember szellemével. És ez azt teszi az emberrel, aki bűnös volt, hogy a bensőjében teljesen átalakul! Új teremtéssé tétetik Krisztusban. Ez egy nagyon különleges fajtája a megigazultságnak. Egy fajta megigazultság Istentől. Hit által nyerhető el a Krisztus Jézusban. Akkor is, ha nem munkálkodtál meg érte, működik a számodra, mert ez Istentől való megigazulás hit által.

Az ember ilyenkor igaznak nyilváníttatik, ami azt jelenti, hogy nem bűnös, vagyis megigazíttatott a Krisztus Jézusban való hit által. Békességünk van így Istennel a Jézus Krisztus által. Ez a megigazultság eljött hozzánk. Azt mondom egy embernek, hogy – igen bűnös vagy, de mint bűnöshöz eljött hozzád az Istentől való megigazulás. Csupán annyit kell tenned, hogy ezt elfogadod, és megtermi benned azt, amiről beszélünk. De az ember azt mondja válaszként, hogy én nem vagyok igaz. Ez igaz, ezért vásárolta meg Isten ezt számodra és nevezi az – igaz Evangéliumnak.

Ha hiszel Jézusban, akkor ez a fajta megigazultság a tiéd lesz! Ez az a megigazultság, amelyet Isten ad az embernek, és szellemében élővé teszi Isten előtt. Ez az a fajta megigazultság, amely az embert eggyé teszi Istennel és benned Isten megigazultságát hozza elő. !!!!

Úgy nyilvánul meg benned ez a megigazultság, hogy abban a pillanatban a szívedben tudod, hogy mi a helyes és mi az igaz.

És egy pillanat alatt képes vagy követni az Ő életét, és meg tudod ítélni, hogy mi az, ami igaz. És mindez a Jézus Krisztus megigazultsága, a Jézus Krisztusban való megigazultságban van, erről beszél Pál, hogy – ez az Evangélium. Nem egy másfajta Evangélium.

Nagyon jó ezt újra megnéznünk a Filippi 3/9-ben

Nincs tulajdon, nincs saját igazságom. Mégis sokan próbálják úgy vezetni az életvitelüket, amit mások mondanak, hogy ez a helyes, ill. ez a helytelen. Hány ember éli az életét, úgy, hogy a saját igazságát próbálja munkálni.

-                       Befedjük a fejünket egy kendővel, hogy így igazak leszünk Isten előtt. Vagy hetente háromszor böjtölnek, hogy igazak legyenek Isten előtt. Vagy naponta háromszor imádkoznak, hogy igazak legyenek Isten előtt.

Egy ortodox rabbival leszek a jövő héten Izraelben, akinek naponta háromszor kell imádkoznia, ahhoz, hogy igaz legyen. És voltam a zsinagógájában késő este, nekem is kellett vásárolnom egy bársony fejfedőt és fel kellett tennem és zsúfolásig tele volt ez az imaház, és én pedig imádkoztam nyelveken. Alig tudtam megkülönböztetni a hangomat a többiektől. Később odajött hozzám és azt mondta, hogy annyira örülök neki, hogy legalább ezt a deknit megvásároltad magadnak. Igazi vallásos helyen voltunk Jeruzsálemben.

Pál tehát azt mondja, hogy – ne a saját igazságom szerint tulajdoníttassék nekem az igazság, mert Isten előtt nem a saját igazságomból kívánok megállni, és nem aszerint kívánok megállni Isten előtt, amit én helyesen tettem volna, mert nem azt akarom, hogy Isten a saját helyes cselekedeteim alapján mondja ki rólam, hogy igaz vagyok.

Bármilyen jó cselekedetek is voltak, ne mondjátok ki rám, hogy igaz vagyok a saját cselekedeteim szerint. Isten nem a saját cselekedeteim miatt tekint engem igaznak.

Mert a Jézus Krisztusban való hit által akarom, hogy az igaz minősítést elnyerjem Istentől. Mert hiszem, hogy amikor meghalt, akkor értem halt meg. És hiszem, hogy amikor Őt eltemették, értem temették Őt el. És Isten, amikor feltámasztotta Őt a halálból, akkor Ővele együtt engem is feltámasztott a halálból. Ezt mondja Pál.

Amit Isten elvégzett Krisztusban, én arra hivatkozom, mert a saját igazságaink mind olyanok, mint a levetett szennyes ruha. A szennyes ruhának van egy bűze Isten orrában. Nem arról van szó, hogy én jobban cselekedtem a dolgaimat, mint XY, - lehet, hogy úgy van, de Isten erre nem tekint, ez nem adja meg a minősítést nekünk.

Minket egyetlen módon fogad el Isten, hogy hitet helyezünk a Fiának, Jézus Krisztusnak a megváltásába. Nem az, amit mi tettünk, hanem amit Ő tett értünk. Miért prédikálunk másoknak? Nem azért, mert mi igazabbak lennénk, mint mások, és nem azért, hogy mi szeretnénk, hogy olyan igazak lennének, mint mi. Mondja mindenki, hogy – nem, nem! Azért minősülünk erre a titulusra, mert valaki meghalt értünk. Elfogadjuk, hiszünk benne, és ezért munkálkodik ez az igazság a számunkra és hisszük, hogy bárki, aki hisz, az ugyanígy megigazul a bűneiből.

A keresztények nem olyan emberek, akik soha nem vétenek, a keresztények olyan emberek, akiknek a bűnei, vétkei egy másik emberre lettek helyezve, - Jézusra!

Minden rossz cselekedetem Jézus számlájára lett írva, én szabadon járhatok mindettől, nincs kárhoztatás számomra. És nem azért van ez, mert én valamit nagyon jól tettem volna. És nem azért van ez nekem, mert valamit úgy tettem, hogy nem tévedtem benne. Ahányszor rosszat tettem, az minden egyes esetben az Ő számlájára lett írva, ezért én szabadon járhatok attól, olyan szabadon, mintha az ember soha az életében rosszat nem tett volna, és ezért kell dicsérnünk az Urat, mert ez egy hatalmas örömhír, a megigazultságnak ez az Evangéliuma, és a világnak hallani kell erről. Nagyon sokan kárhoztatásban halnak meg a saját bűneik miatt.

Ha csak tudták volna, hogy az ő bűneik mind Jézusra lettek terhelve és Jézus elvitte őket.

Nézzük ezt meg a

II.       Korinthus 5/19

Nem tulajdonítja nekik a bűneiket, mert minden bűnük Jézusra lett terhelve. Minden esetben, ha valaki rosszat tesz, az Jézusnak a terhére lesz írva. Ez jó hír!!!

Ezért élhetjük úgy az életünket, hogy a bűnnek a tudata, még csak az érzete sem érint minket. Lehet, hogy nem érezzük még így, de fogadjuk el, hogy így van. És még ha tudatában is vagy annak, hogy rosszat tettél, akkor sem leszel megbüntetve érte, mert nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak...

Olvassuk ezt el a

Róma 8/1

Nem az érzéseik szerint járnak, nincs kárhoztatásuk, hanem a Szellem szerint járnak és nem a test szerint. Lehet, hogy ma nem érzed magad igaznak, de a Szellem szerint az vagy!  

/2-4/

Dicsérjük Istent, és Áment mondunk ebben. A törvénynek igazsága beteljesülhessen bennünk. Pál ezt az Evangéliumot hirdette, és én ebben hiszek, és abban is hiszek, hogy az Úr visszajön. Hiszek és bízok az Ő nevében, és bízok az Ő üdvösségében. Nem kellett soha küzdelmet folytatnom, egy újabb üdvösségért, mert tudatlanok az Istentől való megigazultság terén és nem vetették alá magukat az Istentől eredő megigazulásnak, tudatlanságból tették ezt.

Nézzük ezt meg újra, nem túl hosszú a mai mondanivalóm, de azt akarom, hogy azt tisztán megértsétek.

Róma 10/3

Ennek a megigazultságnak alá kell vetni magunkat, oda kell adni magunkat ennek. Ezért nem értem, hogy a keresztények miért állnak ennek ellene ennyire. Nem vetették alá magukat, nem rendelték alá magukat az Istentől való megigazultságnak Krisztus Jézusban.

Mert alá kell magunkat vetni, engedelmeskedni kell ennek az igazságnak, hinnünk kell azt, hogy amit a kereszten Ő elvégzett értünk, az elegendő volt, nem kell többé küszködnünk, mert a küzdelmeinknek úgy sincs eredménye, semmi más nem segít nekünk, ehhez nem tudunk hozzátenni, nem tudjuk jobbá tenni azt, ami már egymagában tökéletes. Jézus megváltó munkája tökéletes munka volt, mert Ő egy tökéletes áldozat volt, ezt tehát nem tudjuk megjobbítani. Képesek vagyunk-e hinni benne? Képesek vagyunk-e bízni benne, kellene, hogy bízzunk benne, mert ez a világosság Evangéliuma. És amikor hiszünk ebben, akkor azt elfogadjuk. És Istennek a világossága fog felragyogni a szellemünkön.

Jézus azt mondta, hogy kövessetek engem, mert aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem az élet világosságában fog járni. Ez tehát a világosság Evangéliuma is egyben, a kijelentés Evangéliuma. Ha a kijelentés eljön hozzád, akkor a szellemed élővé válik, és elkezded azt meglátni, amit az ember magától nem lát.

János 1/4-5

Az életnek Evangéliuma is, az örök élet Evangéliuma is a mi Evangéliumunk, ami az örök élet részévé lesz.

Az élet volt az emberek világossága és a világosság a sötétségben fénylik.

/6-9/

János azt mondja, hogy – nem én vagyok a világosság, Jézus az igazi világosság és ez a világosság megvilágít minden embert. Mert az ember a sötétségben van, és szüksége van erre az igazi világosságra. És ha megismerik Jézust és befogadják Őt, akkor az igazi világosságot fogadják be, ami megvilágosítja őket.

A megigazultságról nagyon sokat tanultunk, de most igen sok az új hallgatónk és most erre az alaptémára vissza kellett térnünk, de hiszem, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy visszakanyarodjunk erre.

I.         Korinthus 2/9

A világ embere nem látja, hogy mi készült az Istent szeretőknek. De amikor az Evangélium előjön, akkor ez az Evangélium világosságot hoz.

/10/

/12/

Amíg be nem fogadod Jézus Krisztust, addig nem fogod megismerni, hogy mi az, amit Isten elkészített neked. És úgy jársz sötétségben, mint az az ember, aki nem tudja, hogy mi az, amit Isten a számára készített.

Így nem csodálkozik az ember azon, hogy mindenért meg kell küzdeniük. És kell hazudozniuk és kell a világban azokat a dolgokat tenniük, mert nem tudják, hogy mik azok a dolgok, amiket Isten számukra félre tett. De most számunkra Isten Szelleme kijelentette ezt. Mert mi nem e világnak szellemét kaptuk, hanem az Istennek a Szellemét vettük, amiket Isten ingyen kegyelemből ajándékozott nekünk.

Ez a világosság Evangéliuma. És te magad hordozod ezt a világosságot magadban.

János 8/12

Ha az Urat követed, akkor biztos nem sötétségben fogsz járni, hanem az életnek a világosságában fogsz járni. Ha követed az Ő Evangéliumát, akkor nincs zavarodottság a fejedben, nincs zavarodottság az anyagiak terén.

Csodálatos. Nincs többé sötétség a családod dolgaiban sem, mert Őt követed az élet világosságát és fogod tudni, hogy mit miként kell tenned. Nincs többé sötétség az életedben, mert a világosság eljött hozzád. Pál azt mondta, hogy – ezt az Evangéliumot kell követnünk.

Csodálatos az életünkre, ha Jézust követjük, akkor többé nem járhatunk a zavarodottságainkban. - Aki engem követ nem járhat a sötétségben.

Azokban a helyzetekben, ahol eddig nem volt megértésed, a világosság által most egy tiszta megértésben jársz. Ez az üdvösség által jön. Mert ahogy az üdvösségedet befogadtad, minden sötétség elhagyta az életedet. Nincs többé sötétség, nincs többé zavartság. Ha Őt, Jézust követed, akkor a sötétségnek vége az életedben.

Mert a világosság Evangéliumában élsz és az igazi világosság pedig beragyog téged, megmutatja neked a jövendőt, - ez nagyon fontos, mert Ő maga mondta, hogy megmutatja neked a bekövetkezendőket. Ezért nekem nem kell a holnap felől gondolkodnom, hogy mit hoz a holnap, mert ez a világosság megmutatja nekem, hogy mit hoz a holnap, az én utam, ezért világos és tisztán látom a jövőmet. Ez a világosság Evangéliuma, nincs többé sötétség az életünkben.

Világosságunk lehet az üzleti életünkben, a családunk életében, a gyülekezetünkben a jövőnket illetően. Ez az Evangélium az élet és a világosság Evangéliuma.

A világon mindenfelé van az embereknek problémái azzal, amire most kitérünk.

Zsoltár 74/20-21

A földnek sötét helyei, a helyeket lehetne pusztaságnak, vagy akár városoknak is, vagy az utunk sötét helyeit is jelentheti. Erőszakkal teljes lakhelyek ezek. Ezek a sötét helyei a földnek erőszakkal teljes lakhelyek, - mondja az Ige, az egyik fordítás városokat jelöl meg.

Épp hogy most jöttünk vissza Dániából. A pásztor azt mondta, hogy ő abban a városban akar szolgálni, mert ez a város mindig hírhedt volt a sötétség cselekedeteiről. Ezért ment oda négy évvel ezelőtt és nagyon sikeres abban a munkában, amit végez.

Az Ige tehát betekintést ad a szellemi birodalomba, azokra a helyekre, ahol nincs világosság. És ahol nincs világosság, ott gonoszság van, erőszak van, gyűlölet van. Mindez azért, mert nincs az Evangélium világossága jelen. Lakóhelyek, nyugvóhelyek ezek, a gorombaság, és a kegyetlenség lakhelyei.

Mert a gonoszság ott magának lakóhelyet épített ki és kegyetlenséggel teljesek ezek a helyek és a kegyetlenség munkái működnek. A földnek sötét helyei erőszakkal teljes helyek. Meg vannak telve az erőszakkal, mert ezeken a helyeken az Evangélium hiányzik, nincs jelen, és ezért van jelen az erőszak. A sötétség uralmáról szól ez a vers.

Itt a sátán szabadon élhet az emberek életében.

Az Evangélium pedig Istennek az ereje, az egyedüli világosság, ami Istentől származik. Az egyedüli igaz világosság, ami az embert képes szabaddá tenni.

Máté 5/14-ben pedig mondja, hogy – Ti vagytok a világ világossága!

Zsoltár 74/21 ismét

Azt szeretném nektek elmondani, hogy mi is a probléma. Akik üdvözültek, azok is gondolkodtak ezen, hogy vajon miért engedte ezt meg Isten. Sokan ezért visszautasítják az Urat, mert úgy gondolják, hogy Isten ezt megengedte.

Az Újszövetségben választ kapunk erre is a

János 10/10

Ha valaki a háborúban katona volt, vagy a zsidók, amikor az üldöztetéseket túlélték, foglalkoztatja őket ez a kérdés, hogy vajon miért engedte meg Isten, hogy így legyen? És ez az igevers választ ad erre, hogy – a sötétséggel teljes lakhelyek erőszakkal vannak tele, mert nincs ott a világosság és a sötétségben megengedett az erőszak.

És ez nagyon fontos, hogy a világosságnak be kell hatolnia oda, hogy megszűnjenek ott a gonosz munkák. Én nagyon szeretek elmenni ezekre a sötétséggel teljes lakhelyekre, mert ott lehet halat fogni. És lehet az ördögön taposni. Hallelúja! Ebbe az irányba kellene haladni mindannyiunknak.

Mert az Úr elküld olyan helyekre, amit általában nem én választok, hogy most oda szívesen elmennék, mert amikor kezdtem a szolgálatot, akkor a háborúnak a kellős közepébe csöppentem így, de dicsérjük érte az Ő Nevét.

Örülünk-e ennek a jó hírnek mindannyian?

 

Dicsőség Istennek!                          Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL