2015.01.16.  

 

A MEGVALLÁS EREJE

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szöveg

2015. január 11.

 

Halleluja! Dicsőség legyen Istennek! Az egyetlen élet, amit élünk érted, Uram, hogy az Úr Jézus Krisztus vezetését követhessük, s ha nem követjük az Urat, akkor nem Ő az Urunk. Uram, mindenben dicsőítünk Téged, hogy a Szellem vezérletében lehessünk. Az Úr Jézus Krisztusé legyen a dicsőség, Ő a mi életünk.

Áldunk Téged, és köszönjük a mai áldásokat, amelyet elkészítettél nekünk. Az Úr az, aki gazdaggá és gyarapodóvá tesz minket, aki egészséget ad nekünk, hogy egészségben élhessünk. Köszönjük, minden dicsőség, Uram, a Tiéd mindörökkön örökké. Áldottak vagyunk.

A zsebkendők felett imádkozik a gyülekezet. Áldott legyen az Úr szent neve, gyönyörű volt ma is az Urat dicsérni. A mai napon is szeretném majd a Szellemet követni.

Kubába küldtük ki Carlos testvérünket, aki Havannában szolgál. Állandóan elénk került, biztos szüksége van az imáinkra. És mivel az Urat követve ment ki, biztos, hogy áldott csodák történnek a kezei által, üdvösségek születnek, mindig is megtörténnek ezek.

Ma több területről szeretnék szólni, nyitva hagytam a helyet a Szent Szellemnek, hogy Ő szóljon. Így megyünk a 2Korinthusi levél 9. fejezetére, és a 6-os verssel kezdjük. Az adakozásról szól ez a rész, s nem csak a pénz adásáról, adományozásáról, hanem arról, hogy gondot viseljünk azokról, akik szükségben vannak.

2Korinthus 9,6–9.

6. Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.

Ha az ember több kukoricát szeretne betakarítani, akkor többet kell vetni, nagyobb területen, több hektárt kell megművelnie. Az egyik gyülekezeti tagunk óriási területet, talán 300-400 hektárt is művel. Ráadásul vetőmag kukoricát termel, ami nagyban különbözik az étkezési kukoricától. Nagy növekedést hozott ez az életében. Tehát a maggal kapcsolatban van itt valami.

7. Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Nem szabadna kárhozat alatt lennünk azért, hogy esetleg úgy érezzük, hogy nem adtunk eleget, vagy nem adtunk megfelelő mennyiséget. Ezért ne kárhoztassuk magunkat.

Az egyik híres pünkösdi prédikátort hallgattam a tévében, aki adományok gyűjtéséből gazdagodott meg úgy, hogy nagy összegeket adtak, és ő is adakozó volt. Követte a Szellemet. De nem érezte az adakozással kapcsolatban magát felszabadultnak. Legtöbbször még beteg is volt. Tízmillió forintos nagyságrendeket képzeljetek el és azokat megsokszorozva, nagy összegeket.

Tehát ezeken a területeken fel lehet növekedni. Mindig nagyon jól éreztem magam, ha adhattam a Szellem vezetésére. Soha nem zavart, hogy mekkora összeg legyen. Egyszerűen el tudtam engedni, nem gondolkodtam róla.

Az elején az embernek a hite nincs ott, de később azután könnyebben megy. Megmutatom majd nektek, hogy mit kell tennetek. Főleg, ha nincs túl sok nálatok, amiből adjatok, de a nevetek fel van írva akkor is. Legyetek örömteljesek, jókedvűen adakozzatok. Így folytatja:

8. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,

Misszionáriusként kezdtem. Amikor eljöttem Amerikából, nem sok pénzzel indultam el. Azután 1990-ben, ahogy Európába jöttem, ugyanúgy nem sok volt nálam. Tehát valóban nem volt nálam sok költhető pénz, és ha elvétem Istent, akkor az nem sokáig tartott volna ki.

Néhány héten keresztül imádkoztam emberekért. Csehszlovákiában, Losoncon kezdtem abban az időben. Egy lakásban szálltam meg, imádkoztam az emberekért, persze nem pénzért. Plakátjaink voltak, és itt a magyarországi határhoz közel egy helyen kiplakátozták a lehetőséget és szerveztek egy alkalmat.  Egy nagy dobozt is kitettek, amibe adakozni lehet, ami 30 perc alatt megtelt! Ez volt az első adomány az Úrnak.

Aztán elmentem egy gazda birtokára és ott az egyik helyiségben imádkoztam az emberekért. Esett éppen az eső, 9 ezer ember jött el. Ahogy az autóúton jöttünk, kilométer hosszú sorban álltak a kocsik és kérdeztem: – Uram, mi lehet ez?

Esernyőkkel jöttek az emberek az esőben. Ott volt a pap is, és azt mondta, hogy minden hívőm itt van. Egy fészerbe mentünk be, ami nagyobb méretű volt, és ott végeztük a szolgálatot. Az egyik ajtóhoz valakit állítanom kellett, hogy ne jöjjenek be túl sokan. Tehát szabályoznom kellett a forgalmat, olyan zsúfoltság volt. De ezt a kegyelem végezte.

Amikor Ausztráliában voltam, akkor nem volt annyi pénzem, hogy az Egyesült Államokba repüljek. Az édesanyám megkönyörült rajtam és azt mondta, hogy veszek neked egy oda-vissza jegyet, mert nem akarom, hogy ott ragadjál. Így lett akkor jegyem. Tehát az Ő kegyelme végezte.

Ha az ember a Szellemet követi, akkor tudja, hogy a kegyelem elvégzi, hogy ez több lesz, mint elegendő, hogy mindenre legyen elegendő bőséggel és minden jótéteményre jusson belőle. Még az íróasztalomra is kiragasztottam ezt az Igét, annyira szeretem.

9. Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az Ő igazsága örökké megmarad.

Mondja a…

Zsoltár 41,1–3.

1.      Áldott az, aki gondol a szegényre,

Egy másik fordítás azt mondja, hogy áldott az, aki gondol a gyengére, a betegre, vagy aki anyagilag van megszorulva.

Része ugye a megváltásnak az, hogy Jézus jött értünk, és a kenetében ezt elvégezte. A Lukács 4,18-ban írja: jött, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdesse, és hogy a megtört szívűeket meggyógyítsa.

Tehát boldog az, aki a szegényre gondol, mert az Úr megszabadítja azt a nyomorúságok idején, a bajok idején. Halleluja! Az Úr megőrzi őt, életben tartja őt, és áldott lesz a földön, nem fogja átadni őt az Úr az ő ellenségeinek kezébe. Az Úr megerősíti őt.

2. Az Úr megőrzi azt és élteti azt; áldott lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának.

3. Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán; bármilyen az ágya, minden betegségéből meggyógyítod őt.

Megfordítja az ágyát, azaz meggyógyítja őt a betegségéből és felsegíti őt. Tehát a gyengének, az erőtlennek, a szegénynek segíteni mindenképpen nagy fizetséggel jár. Vagyis az Úr be fogja tölteni a mi szükségeinket általa.

A 41-es zsoltár, ahogy itt idéztük, sokkal jobban hozza ezt. Amikor adakozunk és adakozunk és segítünk, s ha azoknak vagyunk segítségére, akik itt a gyülekezetben is szükségben vannak, akkor az Úr áldottjai leszünk általa.

Volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Rockefeller. A világ leggazdagabb embere volt. A hatvanas években, talán hatvankettőben, a halálos ágyán volt. Végiggondolta az életét és azt mondta, hogy minden megadatott neki, olyan gazdag volt.

De azt még soha nem cselekedtem, hogy a pénzemet elajándékoztam – mondta. Úgy gondolta magában, hogy itt az ideje ennek, és elkezdte a pénzét osztani. Vagyis elkezdték adományozni a pénzét.

Harminc évre rá a bénultak számára volt egy gyűjtés, akik polio [poliomyelitis, más néven Heine-Medin kór, amit járványos gyermekbénulásként ismerünk.] betegségben szenvedtek. Akkor is gyűjtést végzett a szegényeknek. Később aztán nem volt szükség ilyen gyűjtésre, mert ez a betegség gyógyíthatóvá vált. Egy oltás volt erre, ami által védettség alakult ki.

Előtte azonban, amikor ez a betegség megtámadta az illetőt, akkor bénulást okozott. Nagyon komoly gond volt ez, és nagyon sok embert megtámadott. 24 órában folyt annak idején a tévében is az adománygyűjtés. Maratoni gyűjtéseknek hívták ezt.

De egészséges lett az által, hogy a pénzét el tudta így ajándékozni? Soha nem tudta elajándékozni az összeset. Ma is létezik a Rockefeller alapítvány, ami az ENSZ fennhatósága alatt működik, népek, nemzetek segítésére. 30-40 évet kapott így az Úrtól még afölött.

Amikor a Krisztus életét kezdjük élni, amikor elkezdünk adakozni – nagy érzéseim voltak nekem is. 24 évvel ezelőtt, amikor Újpesten voltam, más volt még akkor a helyzet. Volt ott egy fiatal édesanya, lehet, hogy 18 éves volt, de 14 évesnek sem nézett ki.

Nem volt nála elég pénz, hogy kifizesse a kicsi bébiételét, amit vásárolt. A pénztáros kivette a kosárból, hogy ez túl sok, ezt nem tudja kifizetni. Mondták neki, hogy tegye vissza a helyére, mert nincs annyi pénze. Én pedig elkezdtem túl jól érezni magam abban, hogy adtam. Úgy éreztem magam, mint aki elragadtatott.

Ha az embernek lehetősége van arra, hogy a szegényeket elkezdje így támogatni, akkor egész nap jól fogod magad érezni, és az Úrnak az öröme lesz rajtad. Így lehet megszabadulni a depressziótól, elkezdeni segíteni másoknak. Amit akkor adtam annak az illetőnek, az nem volt egy nagy összeg.

2Korinthus 9,10–11.

10. Aki pedig magot szolgáltat a magvetőnek, kenyeret is szolgáltat eleségül, és megsokasítja a vetéseteket, és megnöveli megigazultságotok gyümölcseit,

Először is Isten a magvetőnek magot szolgáltat. Tehát ez arról szól, hogy az Úr mindenképpen ad magot annak, aki vetni akar. Annak a földművelőnek vagy a kereszténynek, aki adakozik. Vagyis létezik egy olyan élet, ami arról szól, hogy adakozunk.

Ismerek olyanokat, akik olyan mértékben felnövekedtek az adakozásban, hogy a bevételük 90 %-át el tudják adakozni és a 10 %-ból bőséggel megélnek. Tehát, amikor ilyen mag jön hozzád, az nem arról szól, hogy te magad feléld azt, vagyis megedd azt, hanem meg kell érteni, hogy ez a mag azért jött hozzád, hogy elvesd azt.

Volt egy nagyon szegény pünkösdi család és az édesapa pünkösdi pásztor volt. Nagyon szegények voltak. Tizedfizetők voltak, de úgy adták a tizedet az Úrnak, hogyha nem adják, akkor Isten azt majd rajtuk megbosszulja. Félelemből adták, mintha a maffia szedné a tizedet. Azt gondolták, hogy Isten is úgy szedi. Ez a törvény alatt van így.

És az apa elkezdett adakozni apránként, a végén egy nagy adomány érkezett hozzá. Szeretett volna magának néhány jó öltönyt venni. Egymillió háromszázezer forint volt az az összeg, amit ő akkor kapott. Ez 5 ezer dollár a mai pénzben, csak hogy fel tudjuk mérni az értékét, hogy mekkora pénz jött hozzá.

Egymillió háromszázezer forint jött hozzá úgy, hogy soha nem volt ennyi pénze. És magnak jött hozzá, ő pedig öltönyöket szeretett volna vásárolni. Nem volt semmije, szegénységben élt addig. Prédikátor volt. Az Úr pedig szerette volna őt gyarapodásra vinni.

Jött az adománygyűjtés és az Úr azt mondta neki, hallotta az Úr hangját, hogy – tedd be mind az adományba. Az embert ez teljesen lebetegítheti, ha ilyet hall. Odaadta mind, de úgy érezte magát, hogy teljesen lebetegedett.

Utána nem tudta összeszámolni, hogy hány öltöny érkezett hozzá. Ezrével jöttek az öltönyök, amerre csak járt, még a mai napig is, 40-45 év után is megajándékozzák őt öltönyökkel. Nagy szolgálata van. Az Úr adott neki bölcsességet, CD-ket, könyveket, ékszereket.

Az egyik könyvén 20 millió dollár bevétele lett. Egy könyvén! Multimilliomosnak mondható. Úgy történt, hogy nem ette meg azt a magot. Meg kell ugyanis érteni azt, hogy ami hozzád jön, abból mi a mag, amit el kell vetni és mi az, ami nem.

Amikor az emberek az evangelizációra adnak adományt, akkor azt 100 %-ban behelyezzük az evangelizációs munkába, mert azt magnak adják, evangelizációra. Amikor az emberek úgy adnak adományt, hogy azt megcímezve adják, annak oda kell kerülni.

Aki magot ád a magvetőnek… – mivel ez az illető, akiről beszélünk, az egész adományt odaadta, nem maradt neki semmi. De éhen nem halt, mert azt írja, hogy kenyeret szolgáltat eleségül az Úr, mert kellett, hogy egyen valamit.

Ha az ember ad, akkor idő kell arra, hogy a gyarapodás visszajöjjön hozzá. Közben azért ennie is kell. Kell az embernek pénz, hogy életben maradjon. Az élethez kell pénz. És még ezen kívül megsokasítja azt, amit elvetettél.

Indiában voltam. Adakoztam ott egy gyülekezetben, a szegényeknek adtam. És ott nem is remélik, hogy bármi pénz is jut hozzájuk. Nagyon kicsi pénzből élnek ott az emberek. Ezt prédikáltam ott nekik: el kell kezdeni az adakozást ott azon a szinten, ahol az illető van.

Lehet, hogy az nem túl nagy összeg, amit tudsz adni, de Isten azt meg fogja sokasítani. A probléma ott szokott lenni, hogy ahogy jön az emberhez a gyarapodás, az lehet, hogy mag, amit vetésre kaptál.

Akkor tud az Úr növekedést adni, hogyha a magot újra elveted, és akkor még több jön hozzád. És én ezt figyelem régről. Láttam szolgálatokat, akik igen erőssé váltak, nagyon gazdaggá váltak, meggazdagodtak.

Mondhatsz bármit Benny Hinnről, de ő a legnagyobb adakozó és magvető. El kell rejteni előle a pénzt, hogy ne adja oda. Láttam helyeket, ahol autókat adakozott prédikátoroknak, tehát ő magvető.

Megsokasítja a vetéseteket, és megnöveli megigazultságotok gyümölcseit. Kinek szolgáltat magot az Úr? A földművelőnek, aki el is veti. A magvetőnek, aki tényleg be is veti azt a földbe.

Ha valaki Pesten, az aszfalton él, akkor mire van szüksége? A vetőmag kukoricát nem fogja tudni elvetni a földbe és művelni azt. Tehát a közelítést megérted-e? Az ember ott kezdi ezt el, azon a szinten, ahol van.

Egyszer jött valaki hozzám és pénzt kért tőlem. Angolul beszélt, és én akkor éppen jól éreztem magam, adtam neki háromezer forintot. Azt mondta, hogy túl sok, úgy látszik, nem remélt ennyit, nem volt nagy látása.

Ami minket korlátoz, az a mi látásunk arról, hogy hogyan látjuk azt a dolgot? Ahogy növekszik az ember, a sebessége akkor lassú, ha nincs olyan látása. Ahogy én látom a dolgokat, és ahogy te látod, itt van a nagy különbség. Nem úgy látom. És ez meg fog változni.

Ahogy az ember változik a növekedésben, úgy meg tudja engedni, hogy jobb ruhát, jobb cipőt vegyen magának, vagy vegyen magának egy házat. Szolgálatunk kezdetén használt autót vettünk. 23-24 évvel ezelőtt volt ez, akkor csak használt autókat vettünk.

Az egyik ilyennél aztán beleestünk abba, hogy kiderült, az autó, amit vettünk, lopott volt. A rendőrség jött utánunk, hogy tudjuk-e, hogy lopott autóval járunk? És akik ezt végezték, dörzsöltek voltak. Az a motorszám, ami a motorba volt beütve, nem létezett valójában.

Az autó sem létezett hivatalosan. Nem gyártották le soha azt az autót. A maffiának jól benne volt a keze, belül-kívül teljesen átvarázsolták. Utána már figyelmesebb voltam és csak új autókat vásároltam. De arra a szintre fel kellett növekedni.

Tehát, a magvetőnek szolgáltatja a magot Isten és kenyeret is szolgáltat addig, amíg ki nem kelnek a magok, és megsokasítja ezeket. Vagyis, ha adsz ezer forintot az Úrnak, akkor tízezer forintosokat fogsz aratni. A hited szerint lesz ez neked.

11. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hála­adást szerez az Istennek.

A hálaadás, a dicséretek. A szánknak nagyon nagy kapcsolata van azzal, hogy milyen áldásokban járunk.

Zsidó 13,15.

15. Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.

Most szeretnék a Róma levél 8. fejezetére térni, mert a mai napon ezt mindenképpen el akartam mondani. Amikor megvallásokra kerül a sor… Mert élet és halál ugye a nyelv hatalmában van. Ezt meg fogjuk majd nézni a Példabeszédek 18,22-ben, ahol mondja az Ige, hogy mind az élet, mind a halál, a nyelv hatalmában van. Nekünk, hívőknek nagyon fontos ez.

Róma 8,11.

11. De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

Hogyha az ember ezt az Igét egy megvallássá átalakítja, azzal mi hívők a testünket egészségben tudjuk tartani. Így lehet teljességgel felépíteni, vagy helyreállítani a testünket. A Szent Szellem által történik ez, aki bennünk lakozik.

Amit meg kell értenünk, hogy az ember mondhat valamit és mondhatja. Tehát megvallásnak szoktuk mondani, de végül is ki kell mondani. Addig mondja az ember, míg a szelleme elkezdi érzékelni, és akkor ezt végrehajtja a Szent Szellem által. Így meg lehet újítani a testünket. Helyre lehet állítani a testünket.

Tegnap elmondtam néhányatoknak, hogy Kenneth Copeland-ot néztem, most 77 éves. Sötétbarna, majdnem fekete színű, sűrű haja van. Minden szál haja megvan. Egy hitpróba volt pár éve az életében, mert 3 csigolyája teljesen elporladt. A csontjai legyengültek annyira, hogy összeroppantak a csigolyái. Néhány éve történt.

Csontritkulás volt ez, és mozdulni nem volt képes, amikor ez megtörtént. Később felhívták a figyelmét arra, hogy szükséges ásványokat és vitaminokat megfelelő módon bevinni a testébe. Azután teljesen helyreállította a testében ezeket a csigolyákat az Igével.

Ugyanis az az élelem, amit magunkhoz veszünk, nem tudja úgy az ember testét táplálni, mivel a földből kifogytak ezek a tápanyagok. Javasoltam például régebben, hogy gyakrabban kell tojást fogyasztani, de azt a 90 nyomelemet, ásványokat, aminosavakat és sorolhatnám, ami kell a szervezetnek, nem tudjuk pótolni.

Ezért megrendeltem, és rendszeresen magamhoz veszem ezeket. A szervezetet helyre kell hozni így, és helyre kell állítani. Megtanultam, hogy miként kell ezt tenni a hitünkkel. Először is meghallgattam az ő [Kenneth Copeland] megvallásait. És a megvallásai által lehetett látni, hogy mi az, amivel ő foglalkozik a testében.

Ahogy én teszem a megvallásomat a kijelentés által, ami hozzám jött, az által működik. Én úgy mondom ezt, hogy most! Tehát a megvallást mondd te is: most pedig a Szellem, az a Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és aki benned lakik… Úgy kezdődik az Ige, hogy „ha”. De ez nem ha, mert Ő ugye bennünk lakik? Tehát ez nekünk megvan.

Tehát, most az a Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, benned lakozik. Tehát Őróla van szó, a Szent Szellemről, aki benned lakozik. Akik az Úrhoz kötötték az életüket, egy szellem lettek Ővele. Tehát a mi szellemünk és a drága Szent Szellem egy szellemmé olvadt össze.

Danny Pollock példáját, ha hozom, aki 36 évvel ezelőtt gyógyult meg... Danny Pollock például most is szolgál és járja a világot. A szelleméből veszi az erőt hozzá, de nem hajlandó a megvallásait megtenni. A szánkban benne kell, hogy legyen ez. Folytonosan ott kell, hogy legyenek a hálaadások a szánkban. Mindenekért.

Az Úr azt mondta, hogy az én testemre legalább hatvanszor egy nap ezt el kell mondani. Egész nap erről gondolkodom, tehát nem feltétlen szükséges, hogy ennyiszer elmondjam. Nagyon komoly koncentráció szükséges ehhez a nap folyamán.

Tizenhat-húsz éve van egy bizonyos megvallás sor, amit rendszeresen megteszek. Például a 91-es zsoltár, ami az oltalmunkat, megőrzésünket hordozza. Ez a szellemünk részévé válik egy bizonyos idő után.

Az elmúlt években az utazásaim során háromszor történt, hogy a gép nem tudott felszállni. Londonon keresztül nem fogok többet felszállni. Másodszor az történt, hogy a pilóta nem volt hajlandó beülni a helyére. A másik pedig nem töltötte fel a tankot. Egy másik esetben pedig nem akart indulni a gép.

Az Úr mindig megvédelmez minket az ilyen történésektől. Nem mindig az ördögöt kell megtaposni, nem mindig feltétlenül az ördög van benne. Ha a helyes dolgokat mondod ki, akkor az Úr a kezében tartja az irányítást!

Most a testre fogunk visszatérni, és a test dolgait nézzük. Ezt minden nap elmondom: Isten Szellemének az élete árad, folyik az ereinkben, és ez az élet megtisztítja a testemet minden tisztátalanságtól, rendellenes növekedéstől, káros baktériumoktól, káros gombafertőzésektől.

Ez a megvallás a rákot is kiszűri. Utána jönnek az artériák és az erek, mert a szerveinknek meg kell újulnia. Ha például az illetőnek veseelégtelensége van… A szakértő, aki ezeket az ásványokat összeállítja, van egy formulája, amiről állítja, hogy két hét alatt 90 %-ban a dialízises betegeknél a vesét helyre tudja állítani. Mert elzáródásról van szó, a fő ér, ami a veséből kifelé halad, az zárul el. Legtöbbször ez a probléma.

Az összes eremet kitisztítottam a Szellem életével, amely bennem folyik. Az ereimben folyik az Ő élete, és kitisztítja az ereimet, és felújítja, felépíti azt. És az izmaimat is, és a bőrömet is. Minden szervemen végig mentem így, amin csak tudtam.

Amikor a vasúton dolgoztam, ott megtanultam, hogyha az ördögöt nem kötöttem meg, ha egyet kihagytam… Mert minden egyes ördögöt meg kellett kötni, hogy ne tudjon egyikükön keresztül sem felém fordulni, a Jézus nevében. Mert nagyon sok esetben az embert váratlanul is hívták műszakba, és az embernek fel kellett készülni ezekre a helyzetekre.

Tehát a testemben mindent lefedtem. A kromoszómák megsemmisüléséről is hallottam, hogy idős korban a kromoszómák elhalnak. Nekünk 120 évet kell hivatalosan élnünk a Biblia szerint. (1Móz. 6,3) Tehát az elhalt, vagy ellankadt kromoszómákat is életre hívtam.

Szólítottam az artériákat, a glutént, a káros vegyi anyagokat teljességgel kitisztítottam a szervezetemből a hitemmel, és így tovább. És az ereimet újra felépítettem, az artériákat, a szívemet, mert az élet Szelleme árad bennük, és teljességgel felújítja, és felépíti ezeket.

Ezeken a területeken az ember érzékelhet furcsa dolgokat. Ha idejössz, akkor a Szent Szellem megnyilvánulásai által is tapasztalhatsz ilyen megújulásokat. Vonatkoztatható ez a prosztatára is. És lesz egy megvallás, amit szeretnék ma veletek újra végigmondani. A Róma 8,11-et át kell mindenkinek gondolnia, és használnia kell.

Róma 8,11.

11. De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

Mert ez képes felépíteni, felújítani a testünket. És ha annak a Szelleme lakik bennetek – vagyis ilyenkor meg kell vallani, hogy bennem –, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból. Ez múlt időben történt, nem jövő időben. Ez megtörtént. Feltámasztotta.

Vagyis egy teljes helyreállítás volt a halálból való feltámasztás, és újra pótlása mindennek, ami szükséges. A halandó szót kihagyom a megvallásomból, és így szoktam mondani: megeleveníti az élettel feltöltött testemet, a vitalizált testemet...

A néhány napja kapott kijelentés által változtattam a korábbi megvallásomon, mert az én testem nem halandó, nincs benne [szellemi] halál. Tehát a felélesztett testemet képes megeleveníteni, az élettel teljes testemet képes megeleveníteni.

Tehát, ha ma erről megértést, ismeretet kapsz, és egyszer elmondod, attól még ne remélj semmit, hogy változást hoz a testedben. Én átlagban negyvenszer mondom el egy nap. Így vagyunk képesek a testünkben megváltoztatni bizonyos dolgokat. A csontokra is igaz ez, és az ízületeinkre, az inakra, az izmokra.

Ugyanígy működik az is, habár más szervekről van ott szó. Vagy a lábunkról. Az erek például, amik a lábon futnak végig, a visszerek, a hajszálerek, a fő erek, az oldalág erek. Minden érnek tökéletesen kell működnie, és a káros vegyi anyagoknak ki kell tisztulni belőle.

Tehát, egy megvallás következik, amit reggelente szoktam megtenni, de ma nem tettem meg. A meddőséggel kapcsolatos. Meg kell például vallani a prosztatának a normál méretét. A prosztata időskori növekedéséről mondják az orvosok, hogy az is különböző ásványi anyagok hiánya által épül ki a testben.  

De visszakanyarodunk oda, hogy hogyan is táplálkozunk. Ahol sok sütőtököt esznek, például Ausztráliában a sütőtököt napi rendszerességgel fogyasztják, és ott megfigyelték, hogy nincsenek prosztata rendellenességek. Van egy-két orvos ismerősöm, aki elmondta, hogy miközben nézi a tévét, tökmagot eszeget.

Én még azt sem tudtam sokáig, hogy hol van az embernek a prosztatája. Aztán megtudtam. Nem voltam tájékozott benne, és azt sem tudtam például, hogy a nőnek nincs ilyen szerve. Amikor ez kiderült, hogy én erről nem voltam informált, mindenki csak kinevetett.  

Ha egy férfi a szívéről és a prosztatájáról gondot visel, akkor hosszú életet élhet, mondták nekem. A nők pedig nevettek rajta. Tehát van egy megvallás, ami a meddőséggel kapcsolatos. Lassan fogom mondani, hogy ti esetleg fel tudjátok jegyezni, vagy tudjátok majd követni. Ez egy hit parancsszó most:

Ellene megyek a meddőség minden szellemének, a terméketlenségnek, és megparancsolom, hogy engedje el a testedet. Megparancsolom minden prosztatának, hogy az én hangom hallatán gyógyuljon meg, és öltse fel a normál méretet. Elátkozok minden rendellenességet és vírust, amely a nemző szerveinket illetheti, a Jézus nevében teszem ezt. Azok a szervek, amelyek a nemző szerveinkkel kapcsolatosak, mind meg kell, hogy gyógyuljanak, teljesek legyenek, és egészséges magot teremjenek.

Akkor jön az anyaméh, amihez szintén szólunk és parancsolunk, hogy a meddőség minden átka, vagy betegség, ami a méhet illeti, vagy ott lévő rendellenes növekedés, vagy ciszta, teljesen távozzon el a méhből. Mert az asszonyok is megváltást kaptak a törvény átkától, amelynek része volt a meddőség.

És a menstruációs ciklusokban is rendet parancsolunk, tökéletes rendszerességet, minden ciklusnak tökéletesnek kell lennie, és teljesnek kell lenni. Életet és a feltámadást szólítom a méheknek is, és úgy nevezlek, hogy hasznos vagy, gyümölcsöző vagy, teljes vagy, és egészséges vagy. A te méhednek szólom ezt, Jézus nevében.  

Ez egy megvallás. Ezt is használhatod, felöltheted magadra, férfiak és nők a saját részüket. A televízióban hallottam egy nagyon híres prédikátortól, hogy ezt imádkozta a gyülekezete felett és utána nagyon sok baba született. Így most is előjönnek a kicsinyek.

A bal térdben van most gyógyulás, a térdkalács gyógyul meg. Vannak ilyen csodák, három összeroppant csigolya helyett kapott új csigolyákat egy idősebb vidéki férfi. Jött az alkalomra, és hozta a felvételt, hogy csoda történt.

Amikor az ember ezeket [a megvallásokat] kimondja, és mondja és mondja, addig mondja az ember, míg a szelleme meg nem ragadja azt, és akkor megtörténik [a csoda] a testben. Így lehet megváltoztatni a testünk dolgait, a szánkkal történik ez.

Példabeszédek 18,21. 20.

21. Mind a halál, mind az élet, a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

A 20-as vers pedig arról tanít:

20. A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje. Az ő beszédének jövedelmével lakik jól.

Ahogy növekszünk, a hitünk és a látásunk is növekszik arról a dologról, növekszünk azzal kapcsolatban, amit látunk, amit kimondunk.

A texasi ottlétem során beszéltem egy-két kollégámmal. Amit kimondanak, az szörnyű! Mondják például, hogy a hallásom lecsökkent, mert egy puskával lőttem. Azt mondta, hogy amióta lőttem a puskámmal, azóta a bal fülemmel nem jól hallok. Mondom, nem ez a probléma.

Utána egy másik helyen megint rajtakaptam őket. A szánkkal szedjük össze ezt, mert a halál is, meg az élet is ugyanígy a nyelv hatalmában van. Ha az ember hallgatja a szájakat a világban, nagyon hamar rajta kapatik ez az ördög. Nagyon rossz, ami kijön a szájból. Az ember hite az egyik területen kiváló lehet, és egy másik területen pedig nem annyira.

Az illető például nem szegény. A cseh részről, Moraviából mentek ki az ősei, még ő is beszéli a cseh nyelvet. Addig beszélte a cseh nyelvet, amíg nem került iskolába, akkor tanulta meg az angolt. A németek és a csehek nagyon nagy számban telepedtek ki. Texasnak azon a részén még a feliratoknak is az ő nyelvükön kell szerepelniük, olyan nagy többségben vannak.

Úttörőként mentek ki oda, és lakták be azt a földet. Az Egyesült Államok, amiről szó van. Együtt jártam vele ott az egyetemen, és évekig szoros kapcsolatban voltunk. Aztán Isten olyan magas helyre emelte, hogy egy John Deere traktorkereskedés hálózatot nyitott. 35 évig dolgozott ennek a kereskedő láncnak tagjaként, három testvérével. Nagyon gyarapodó lett.

Nem földet adtak el, hanem a kereskedési jogot adta el 25 millió dollárért, és bérleti díjat fizetnek neki. Öt-hat különböző kereskedéssel rendelkezik, igen jó jövedelme van. Tehát a föld a tulajdonában maradt és ő műveli, ő rendelkezik vele, és nagyon nagy gazdagságra jutott.

A texasiak, ha szorgalmasak voltak, így gyarapodtak. Az olajfeltárásokkal, és az olajkinccsel az a rész nagyon gazdaggá lett. Tehát a bennszülött amerikaiak is oda mentek, hogy ott gazdagság van, ez vonzotta őket.

A szomszédos megyében a németek laknak, ők is földtulajdonosok, földművelők, és ők is gazdagok. Egyik oldalon a csehek laknak, a másik részen a németek. 25 éve, hogy most itt vagyok, jobban megértem a mentalitásukat. Európából települtek ők ki. Nem sokat változtak. Ha hazajár, akkor meglátogatja Moraviát.

Tehát, hogy jutottunk ide? Onnan indultunk, hogy mi az, amit kimondanak, és mondják ezeket, és mondják. Ha az embernek ennyi pénze van… Ő teljesen egészséges különben, és korához képest sokkal fiatalabbnak látszik, és teljesen aktív is. Marhái is vannak, tehát egy elfoglalt ember.

De ennél többről van szó. Vagy van egy terület, ahol a hited kiválóságra jut, de a többi területet is fel kell építeni. John Osteennek például a gyarapodás területén óriási hite volt, és tökéletes megvallásai. Hagin első rádiós műsorára, ami műsorszórásban szélesebb körben szórta a tanításait, ő gyűjtötte az első adományokat.

Hagin egészséges volt, John Osteen pedig az anyagiak területén gyarapodó volt. És nála szívműtétre került sor, tehát a gyógyulásában nem tudott úgy megállni. Később betegségben meg is halt. Óriási összegeket gyűjtött össze, 8 milliós [dollár] épületeket épített fel.

Az életed minden területén képes vagy megváltoztatni az életed folyását, gyarapodásban, a gyülekezetek dolgaiban. Mindenkinek megvalljuk a munkahelyet, mindenkinek van munkahelye, van növekedése, jobb munkahelyek jönnek, jobb fizetések jönnek.

Ezeket folytonosan mondjad te is, hogy velünk egy akaraton légy. Mindannyian gazdagok vagyunk, és egyre gazdagabbak leszünk! Amikor ezt mondom, mindenki mosolyog, nem tudom, miért mosolyogtok ennyire. Tényleg így van.

Felemeljük újra a szívünket, és dicsérni fogjuk az Urat. Az elragadtatásról akartam még szólni röviden, de kifutottunk az időből, a tegnapit meghallgathatjátok.

Most felállunk, és elmondok egy hit parancsszót felettetek. A termékenységet fogjuk megparancsolni, akik akarják természetesen, a gyermekeket, a fiakat. Az Ige garantálja ezt, hogy lehessen az embernek családja.

Hatalmat veszünk a Jézus nevében a terméketlenség felett, Jézus nevében megparancsoljuk, hogy elengedje a testeteket. A prosztatáknak megparancsolom, hogy az én hangom hallatára engedelmeskedjenek, és a normál méretet öltsék magukra. Minden betegséget okozó vírusnak, baktériumnak és részecskének megparancsolom, hogy az átok által kiszáradjon a testedből. Az szaporító szerveknek pedig megparancsolom, hogy termővé váljanak, élő és egészséges magokat hozzanak elő.

A hangom hallatán minden méhnek parancsolok, hogy a meddőségnek az átka, a beteges növekedések, a ciszták eltávozzanak a méhetekből, a Jézus nevében. Ti megváltottak vagytok a törvény átkától, minden átoktól. A rendellenes menstruációs ciklusoktól megváltottak vagytok, és teljesek vagytok, a Jézus nevében.

Életet és a feltámadás erejét szólom a méheknek, és azt szólom, hogy hasznosak legyetek, gyümölcsözők legyetek, teljesek legyetek. Egészséget szólok ezeknek a méheknek. Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé, a Jézus nevében. A férfi és a női területeken egyaránt minden teljesen tökéletes.

Tapsoljuk meg az Úr Jézust, áldott legyen a szent neve. Most pedig lehet adni a dicséretnek és a hálaadásoknak az áldozatát az Úrnak, a szánk áldozatait. A szánk tulkaival áldozunk, megköszönjük, mert az Úr ezt elvégzi.

Minden hazug tünetnek ellenállunk, eltávozik, mint a füst az életetekből, és fel tudtok növekedni a szellemetekben. Ezt a szánkkal tudjuk tenni, sehogy máshogy. Az Igével és a szánkkal. Így kell élnünk, ez a mi életünk. A mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben, ezt is tedd hozzá, ez nagyon fontos. Halleluja. Dicsérjük az Urat.

Nagyon nagy a dicséretben az áldás, óriási áldások áradnak. Az erekben nagyon erős a gyógyító kenet. Nagyon fontos, hogy a keringés tökéletes legyen, és hogy a keringés az erekben így legyen. Fogok imádkozni értetek, gyertek előre, hogy a kezemet rátok tehessem.

A jobb kézfejben, a fülben is gyógyító kenet van, hiszem, hogy megtapasztaljátok, hogy jobban hallotok, jobban fogjátok hallani a szent Igéket, amik az Úrtól vannak. Áldott legyen a szent neve. Hittel gyertek előre, és gyógyultan menjetek a helyetekre. Mindkét térdben is meggyógyultok ma az Úr Jézus dicsőségére.

A gyógyító sorok után, az alkalom befejezése előtt még a következők hangzanak el. Tapsoljuk meg az Úr Jézust, Őróla szól minden, az Ő neve magasztaltatik fel, a Szelleme áradt, és lettek jelek és gyógyulások. Többen is vannak, akikkel ez megtörtént. Sok gyógyulás történt.

Sanders pásztor megkéri a gyülekezetet, hogy álljon fel, mert szeretne valamit kijelenteni a jelenlévők felett: Köszönöm Uram mindazokat, akik ma itt vannak, Isten akaratát szólom az életetek felett, a Szellem vezéreljen benneteket életetek minden napján. Az utolsó napokban hatalmas dolgokat cselekedjetek az Úrnak!

Foglaljatok helyet, mert valamit még említett az Úr most. Az időkről beszéltünk tegnap. Az 1Thesszalonika 4,13-at már nem tudtuk tegnap kibontani, de most megtesszük. Tehát a tegnapi imakörön sor került ebben a témakörben több magyarázatra. A pásztoroknak is szólok majd róla. Azt is elmondtuk tegnap, hogy az utolsó időciklusnak a végén vagyunk.

1Thesszalonika 4,13–18.

13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.

Gyülekezetek, és családtagok, akik ma már nem itt a földön vannak, hanem fent a mennyben, akik a fizikai halál állapotán túljutottak.

14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt.

Ez itt arról szól, amikor majd visszajövünk Ővele.

15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk (fizikálisan), akik megmaradunk az Úr eljöveteléig (vagyis, akik nem szembesülnek a fizikai halállal), semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak.

16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával (ez egy parancsszót jelent) és isteni harsonával leszáll az égből: (ez az isteni harsona Istennek a hangja, ez az utolsó trombitaszó, amit a 1Korinthus 15-ben ír, hogy az utolsó trombitaszó) és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban;

Ekkor kapják meg az ő megdicsőült testüket.

17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk (vagyis kiragadtatunk innen) velük együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; (Ez tehát nem a második eljövetele az Úrnak, hanem a Gyülekezet kiragadása innen. Ez a szó a latinból jött így át, hogy elragadás, mert ez egy kiragadást jelent.) És azt követően: és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

18. Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. 

Vagyis vigasztalnunk kell egymást ezzel.

Egy szombat esztendőben vagyunk. Nem lesz most idő, hogy bőven tanítsunk erről, az imakonferencián azonban szóltam erről, és meg lehet majd hallgatni. Békességet hoz ez majd nektek, ha végiggondoljátok.

Tehát azok a zűrzavaros idők, amik majd jönnek az [újjászületett hívők] elragadtatásunk után, azokban a meg­próbáltatásokban nem veszünk már részt. Elragadtatunk. Hisszük, hogy a megpróbáltatások előtti elragadás részesei leszünk.

A gyülekezeti korszaknak a végén vagyunk, az lezárul. Izraelnek marad hét esztendő még, amikor az ítélet esztendei jönnek. Isten azért hozta ezt az ítéletet rájuk, mert nem tartották meg a „hetedik esztendő törvényeit” (a Smita esztendőket, a szombat éveket). Ilyenkor a földnek pihennie kellett. Egy nyugodalomba kellett bemenni a népnek és a földnek is.

Az Elul hónap 29-én minden adósságot el kellett töröljenek. A rabszolgákat szabadon kellett engedni, és a földeknek vissza kellett kerülni az eredeti tulajdonoshoz, még ha el is adta a földjét. És ezt nem tartották be.

Ezért büntetésből 70 esztendőt töltöttek a babiloni fogságban. Így a föld akkor 70 esztendőt tudott pihenni nyugodalomban. Tehát az Elul hónap 29-én minden gazdagság visszakerült az eredeti tulajdonosához. Minden adósság eltöröltetett, minden kötés megszűnt.

1994-ben volt az utolsó ilyen jubileumi év. A hét szombatesztendő utáni idő a jubileumi év. Minden hét évet követi a szombat év. 1994-ben volt az első [lehetőség], utána 2001-ben lehetett volna az Úr eljövetele. Akkor is történtek súlyos események: a New York-i ikertornyok leomlottak, a részvénypiaci zuhanások és mélypontok. Ezek az Elul hónap 29-én történtek.

2008-ban megint azon a bizonyos hónap 29-én, az Elul hónap 29-én volt a legmélyebb zuhanás, amit valaha feljegyeztek. Törölte Isten a földi gazdagságokat. Jöttek a depressziós időszakok. Egy vastag könyv szól róla, mostanában olvastam el. Nem érdemes végigmenni a történéseken, de akit érdekel, elolvashatja.

Ha nem tudjuk, hogy mi következik… Az alapján, ami előttünk van, bizonyosra vehető 100 %-ban, hogy a pusztulás jön megint. Romlás jön. Soha nem volt olyan Istennél az időkorszakok váltásában, hogy egyik korszakból a másikba háromszor 7 évnél hosszabb átlapolás következzen be, tehát 21 évnél tovább nem tartott.

A probléma ott van a legtöbb hívőnél, hogy újra szerelembe esnek a világgal, még prédikátorok is. Gyarapodnak, sok pénzük van, nagy terveket szőnek, szeretik az életüket, szeretik ezt a világot, de ez a világ egyszer lezárul. Ennek vége kell, legyen. És itt a következő fejezet első verse mondja:

1Thesszalonika 5,1.

1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom néktek;

És a Lukács 21-ben mondja az Ige, hogy ezek a történések jelek nekünk. A vérholdak, amelyekről olvashatunk a Jelenések könyvében is. A Niszán hónap... Tehát kétfajta újesztendő­kezdés van a zsidóknál, van a vallásos naptár szerinti újévkezdés, és van a világi naptár.

A vallásosak az újévkezdést március-április körül számolják, és most ez alkalommal, amikor az újévüket kezdik, akkor egy napfogyatkozás lesz. Ez háborút jelent a világnak. 15 napra rá vérhold van az égen, azután újra egy vérhold a sátoros ünnepeken. Jeruzsálem felett lehet majd látni. Tehát ennyire közeliek az események.

Szeptember 13-a pedig a kürtöléseknek az ünnepe. Az Elul hónap 29-ét most szeptember 11-re datálják. Tehát ez a kétféle naptár időszámolása kicsit nehézkes. Szeptember 11-re datálják most. Ez előtt áll a világ, hacsak nem a 144 ezer közül vagy az egyik elhívott.

Amikor olyan sokan mentünk egyszerre Izraelbe, hogy két gépet kellett bérelnünk, és sok busszal voltunk kint, akkor is jöhetett volna az Úr értünk. De nem az Úr eljövetele lett, hanem egy gazdasági mélypont jött a világra. Ebben vagyunk benne most is.

Tehát a megtérésnek az éve, vagyis egy szent év ez, gazdasági összeomlásoknak az ideje ez. És utána újra feléled a gazdaság, ahogy belép a világ a következő 7 évbe. Mindegyikről lehet könyveket olvasni.

1991-92-ben pedig pont az ellentéte történt, gyarapodás indult a csúcsról. És aztán megint zuhanás. Lehet ezeken gondolkodni. 1988-ban felvitte magához az Úr Jesse Duplantist egy elragadtatásban, és felhívta a figyelmét, hogy mondd meg a népemnek, hogy „JÖVÖK!”. Egy gyönyörű elragadtatásban volt része.

És nem figyelmeztek rá, ahogy kellett volna, a világgal való szerelemben maradtak. Nem tudom pontosan, hogy mi, de nagy esemény következik Isten királyságában is. Jessenek azt mondta az Úr, hogy az evangelizációs munkája nem ér véget itt a földön.

Tehát az, hogy legyen meg az Úr akarata az életünkben itt a földön, miként a mennyben is van, ezt komolyan kell venni néhányunknak, és nem szabad a világgal való szerelemben olyan mélységekben részt venni, hogy csak a világot szeretni. Az Úrnak az eljövetelét várjuk, tehát ebben az időszakban vagyunk most. És ez szomorú? Nem, ez vidám dolog lesz nekünk!

Arany utcákra átugrani, és a Báránynak a menyegzői vacsoráján részt venni – ezek az események jönnek. Nincs ítélet, és nincs kárhoztatás, ezt hozzá szeretném tenni! Nem mindenre hívott el az Úr, csak a saját részünk elvégzésére. Az egészet nem egymagunknak kell elvégezni, csak a saját részünket, és azután lesz meg a jutalmunk. És akik hűek voltak a kevesen, azokat az Úr sokra bízza ezután.

És azzal a gyönyörű dallal fogunk most búcsúzni, hogy: Döntött a szívem, követlek Jézus. Nagyon jól énekeljük ezt a dalt. Százával lehet hallani másokat, de ez a legjobb, ahogy mi énekeljük. Nagyon jó, még jobb, mint az angol nyelvű előadások. Dicsőség Istennek! Ámen!*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL