2008.06.20. 
 

URALKODNI, MEGIGAZULÁS ÁLTAL 7.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. június 15.

 

 

Dicsőség Istennek sokan nagy távolságokról érkeznek hozzánk hétről hétre a vasárnapi Istentiszteleti alkalmakra, határainkon kívülről is, a környező országokból.

El fogom magyarázni a hűségességnek a jutalmát, három-négy tanítás lesz erről.

Amikor az emberek rádöbbennek arra, hogy nem hűségesek, akkor Isten még arra is ad időt, hogy megváltozzanak.

Októberre kapok most meghívásokat és tervezem az októberi alkalmaimat, és úgy tűnhet ebből, hogy még hét évet itt leszünk a földön.

Tanulmányozom a különböző naptárakat és igen zűrzavaros kép alakul ki az emberben.

 

Mindenképpen hatalmat kell azonban gyakorolnunk az olajkrízis felett a világban.

 

Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön indul egy új gyülekezet, és rendszeressé válik ott az alkalom.

 

A mai tanítás folytatása a már folyamatban lévő tanítássornak:

-         Uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által a szavainkon keresztül.

 

Miután a hűségességről tanítottam az azt követő tanítássor a gondolatainkról fog szólni. Bizonyos gondolatsorokat halálra kell éheztetni.

Példabeszédek 18/2

Másik fordítás szerint a bolond abban gyönyörködik, hogy kiszellőzteti az ő gondolatait. Állandóan kiabál, hangoskodik, anélkül, hogy részeg lenne.

/7/

/20/

Hogyan fogunk megelégedni, jól lakni?

Miről beszélünk, miről szólunk, még azt is szeretném hozzátenni, hogy min gondolkodunk.

 

Az emberek leginkább arról beszélnek, amijük nincs. Ezt visszafelé hajtott gondolkodásmódnak lehetne nevezni.

Zsoltár 103-ban mondja az Ige nekünk, hogy – emlékezzünk az Úr áldásáról, az Ő jóságáról!

Nagyon befolyásol bennünket a gondolkodásmódunk.

Zsoltár 103/1-5

Ezeken kell gondolkodnunk és áldani az Urat.

A Filippi 3/14

Amik előttem vannak, azokon gondolkodom.

Én magam is egész hosszú listát tudnék írni azokról a dolgokról, amiről nem szabadna gondolkodnom, ezeket ki kell éheztetnünk.

 

Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik hozzánk nem hűségesek? Vagy úgy tűnik, hogy senki nem marad meg melletted, vagy hogy lehet az, hogy neked nincs egyetlen barátod sem, vagyis senki nem ragaszkodik hűségesen hozzád, senki nem kötődik hozzád.

Nézd csak meg, hogy min gondolkodsz, és miről beszélsz?

 

Ha régóta gondolkodsz ezen, és régóta beszélsz erről, egyszer csak elkezded enni ennek a gyümölcsét.

 

Mi a helyzet akkor, ha azt mondogatod, hogy – nekem soha nem ad senki semmit?

Milyen régen mondogatod ezt?

 

Mi lenne, ha inkább azt mondogatnád, hogy én mindig mindenkinek adakozom, és az emberek visszaadakozzák ezt nekem.

Amikor visszavárod a jó cselekedeteket, akkor soha ne az emberekre vesd a szemed.

 

A Biblia azt tanítja, hogy ha te adakozó vagy, akkor majd az emberek adnak vissza a te öledbe. És az emberek azért fognak neked adni, mert Isten foglalkozik velük, hogy neked adjanak.

Ezek az adakozónak az áldásai, amelyek Istentől vannak, és én ezzel kapcsolatban a szavaimat hosszú évekkel ezelőtt már megváltoztattam.

 

Amikor az ember ezen munkálkodik, és gondosan megváltoztatja a gondolatait és a szavait, ez a körülötte lévő emberekre is hatással lesz.

 

Egyre inkább ki fogod hallani azt, hogy a többiek szájából mennyire kicseng a téves beszéd. Nem volt lehetőségük, iskolázottságuk, nagyon sok elképzelés és panasz van az emberekben, de a lényeg az, hogy amit Isten mond rólunk, az legyen a szavainkban. Mert amit mondunk, az bebörtönöz minket.

-         Soha senki nem segít nekem.

-         Senki nem szeret engem.

 

Sőt van olyan is, hogy azt tanítják a keresztényekkel, hogy csak egyszerű kis férgek vagyunk.

Sok-sok okot lehet találni arra, hogy miért nem vagyunk sikeresek. Rossz időben születtem, rossz családba születtem, nem volt lehetőségem az iskolázásra és ez pedig, ha így beszélsz, ez megpecsételi a saját pusztulásod útját.

 

Mindegy kiről van szó, ha vesszük Smith Wigglesworth példáját, akinek még annyi iskolája sem volt, hogy olvasni tudott volna, 40 éves volt, mire a Bibliát elkezdte olvasni és ez volt az egyetlen könyv, amit olvasott.

 

Szeretnélek ma meggyőzni arról, hogy végre úgy beszélj, hogy én a fej vagyok és nem farok, nem a vég. A helyzetnek a magaslatán vagyok és nem az alján, és áldott vagyok, nagy kegyeltségben vagyok Isten és ember előtt. Bármerre is járok, a győzelmet adja nekem Isten.

 

Bármerre is megyek, Isten Szelleme felettem van. Elkezdünk így beszélni és csak így beszélni, előbb utóbb észrevesszük a változást és a győzelmet.

 

Mi a helyzet akkor, ha teljes szegénységbe van valaki?

Elkezdi mondani, hogy – én kijövök ebből, mert áldott vagyok. Isten gazdaggá tett engem. Mert Ő bizony szegénnyé lett érettem, hogy én az Ő szegénysége által gazdaggá lehessek.

 

Elkezded majd aratni ezeknek a magoknak a termését. És olyan helyzetbe fog Isten hozni, mint ahogy írja az Igében, hogy – magot fog adni a magvetőnek. Vagyis lesz lehetőséged a vetésre.

 

Azt kell meglátni, hogy a szavaink hová is juttatnak minket.

 

Példabeszédek 18/21 

Igaz-ez? Miként történt az, hogy újjászülettél? A Róma 10/9-ben úgy kezdjük ugye, hogy – Mert ha a te száddal vallást teszel!

Vagyis a szavainkat kell kiárasztani, és vallást teszel Jézusról, mint Úrról és a szavaid által a Szent Szellem egy erőt áraszt ki és újjáteremti a szellemedet! És örök életet kaptál a szellemedbe azáltal, hogy új teremtés lettél a Krisztusban, és minden újjá lett az életedben, ami volt elmúlt.

 

Nem hiszik ezt a vallásosak, hanem csak kötésekben maradnak a gondolataik által.

Mi hisszük, hogy képesek vagyunk uralkodni a szavaink által.

 

Kiigazításokat kell tenned az életedben, mert befolyásolni fogják a rossz megvallások az életedet, ha ezeket továbbra is mondod.

Az Úr azt szeretné, ha valóban uralkodnál az életben a szavaid által. Az emberek a szívükben és az elméjükben is tudják, hogy ez nekik nem működik. El fogom magyarázni, hogy hogyan működik ez, mert Isten Igéje nem az ember elképzelése. És ez az igazság, el kell kötelezned magad, hogy Isten Igéje igazság, attól függetlenül, hogy hogyan érzed magad, vagy mit tapasztaltál meg.

 

Néhány okot fogunk felsorolni, hogy miért van az, hogy nem történik meg az, amit a keresztények kimondanak.

 

Az első ok a felsorolásban, hogy amikor az emberek csak kimondanak dolgokat, de nem hiszik azt!

 

Márk 11/23

Miben kell hinnünk? - Azokban a dolgokban, amit kimondunk.

Mi a helyzet akkor, ha hosszan mondjuk ki ezeket? - Elkezdjük enni annak gyümölcsét.

 

Itt maga Jézus tanít, és amit Ő mond az igaz.

Ha szólsz ahhoz a problémához és elparancsolod, akkor az felkel és eltávozik az életedből.

 

Kell hozzá, az, hogy - a szívében nem kételkedik!  Akkor meg lesz néki, amit mondott.

Vannak dolgok, amiket az emberek úgy mondanak ki a szájukon, hogy soha nem hitték a szívükben.

Azért, mert kimondod, nem feltétlenül vonzza maga után, hogy hittél is benne. Nem hittek benne, ezért nem működött számukra.

 

Magyarázzuk ezt azzal, hogy pl. van két rákos beteg ember. Az egyik meggyógyul, a másik meghal.

Mi történik?

Az egyikőjük, amikor erről tanítottál, akkor azzal az elvárással hallgatta, hogy életben marad. A másik, aki hallgatta, kimondta ugyan azokat, de közben azt tervezte, hogy meghal. Onnan lehet azonosítani őket, hogy a temetésüket készítik elő. Döbbenetes!

Jön a család és már a temetésről beszélgetnek. Néha jó a családot távol tartani.

 

Ha igazán hiszel, akkor jó dolgokat fogsz elvárni, és nem depresszióba fogsz hanyatlani, hanem egy örömteljes izgalomba leszel. Sokan, sok mindent kimondanak, amit nem hisznek. Ha igazán nem vagy meggyőződve, hogy a problémádra mi a megoldás, akkor hogyan lehet egy meggyőződést venni. A hit hallásból jön! Nem lehet túladagolni, nem fog ártani neked, ha egyre többet és többet hallod. Honnan fogod tudni, hogy előre haladtál?

Elkezded úgy mondani, és közben tudod, hogy úgy is van. Elkezded mondani és közben egy örömteljes izgalom tölt el!

Nem csak megvallást tettél, hanem kimondtad azt, amit hiszel egy teljes bizalommal. Lehet látni a szemedben, lehet hallani a hangodon, lehet látni az arcodon.

 

Tehát a hit valóságos dolog, nem képzelgéssel teljes valami.

Több mint tíz éve történt Ladánybene környékén, egy este egy ember jött az alkalomra, talán úgy hozták, mert járni sem tudott kimagaslott a jelenlévők közül, a hite beszívta azt, amit hallott.

 

Pál ugyanezt a hitet vette észre, amikor egy embernek szólt, hogy kelj fel és járj a Jézus nevében! És az illető felkelt és járt.

 

Tehát az emberek mondhatnak úgy is dolgokat, hogy nem hiszik azt. Rendben van, továbbra is mondjad azokat, mert közben hallod is. És továbbra is mondjad azt és előbb utóbb a szellemedben egy örömteljes izgalom keletkezik. És amikor így kezded mondani, akkor ki tudod árasztani vele a hitedet és az erőt, és akkor kezdenek a dolgok megváltozni.

Az emberek soha nem kapnak eredményt azáltal, hogy csak kimondják. Ha olyan dolgokat mondanak ki, amiben soha nem hittek, azoknak a szavaknak soha nem lesz eredménye.

 

Példabeszédek 10/19

Az értelmes csendben marad, mondja egy másik fordítás. Aki állandóan beszél, a szavainak nincs súlya.

 

Sokan úgy gondolják, hogy a szavak, amiket szólunk csak azt a célt szolgálják, hogy magunkat kifejezzük.

Arról beszélnek, hogy – miként érzik magukat, miről mit gondolnak. És pont ezeket a dolgokat nem lenne szabad kimondani.

 

Vagyis nem szabad mindent kimondanunk, ami átvillan a gondolatainkban. Ez csak a szánkat fogja kiszárítani, amikor a száj kiköp mindent, ami átmegy a fejen.

 

Példabeszédek 15/28

A gonoszok szája ontja a gonoszt.

 

Az Istenben hívő pedig azt mondja ki, amit Isten, és az valóságba jön.

Arról próbálunk most tanulmányt folytatni, hogy miért van az, hogy a szavaink erőtlenek.

 

Ha valóban kívánjuk azt, hogy a szavainkban erő legyen, hogy az valóságba jöjjön, akkor meg kell válogatni a szavainkat.

És rá kell ébrednünk arra, hogy minket Isten beszélő szellemként teremtett az Ő saját osztálya szerint.

 

És arra kapunk most kiképzést, hogy az Ő mikéntje szerint uralkodjunk az életben, az Ő örökkévaló királyságában tudjunk uralkodni. A szavak tehát nem arra adattak nekünk, hogy most hogyan érezzük magunkat, hanem arra, hogy céltudatosan haladjunk az életben.

 

A hitünket és a látásunkat kell szavakba önteni, a szeretetet kell szavakba önteni és tenni valamit. Minél inkább vigyázunk erre, Isten annál inkább képes lesz az erőt ráönteni a szavainkra. Isten soha nem mondja ki a rosszat.

Isten soha nem szól semmit, amikor valamit érez, vagy valami a nem tetszésére van!!!!!!

Vannak olyan dolgok, amik már évszázadok óta haragra gerjeszthették és egy szót nem szól, ha csak el nem határozta magát a búsulása haragjában, hogy tesz valamit azzal.

 

Ha szól, akkor az örökre van, mert amit kimond annak meg kell történni. Mi pedig az Ő képére és hasonlatosságára, az Ő családjába lettünk teremtve.

Efézus 5/1 mondja, hogy legyünk Istennek utánzói. A mi szavainknak úgy kell hangoznia, mint Isten szavainak.

 

Tanuljuk ezt a Márk 11/23

Itt tanuljuk, hogy a problémához, mint egy hegyhez kell szólnunk és a szívünkben nem kételkedni, hogy amit mondunk, megtörténik és akkor meg lesz nekünk, amit mondtunk.

 

Vagyis miben kell hinnünk? - Amit kimondunk. Hitünk kell, hogy legyen a szavainkban.

 

Ha nem vagy még kellőképpen az Igében, akkor egy helyzet felett egy specifikus Igét vegyél, és azt újra és újra vedd magadhoz. Mert az emberek, van, hogy megegyeznek, egy akaratra kerülnek, de nincs erő benne, vallásosság csak.

 

Most azokról beszélek, akik igei hit emberek, és ellenőrizd is le magad, hogy amit mondtál és a mellé a hited oda tudjon állni, és készen legyél arra, hogy soha nem hátrálsz meg ebből. És tudod azt is, hogy képes vagy kiárasztani a hitedet, mert Istentől hallottad.

Ismered Isten Igéjét és teljes meggyőződésed, hogy Isten Igéje ez számodra.

Néha az emberek elhamarkodják, sokszor látom, hogy nincsenek készen az imára.

Máskor pedig azonnal imádkozom, mert készen állnak rá.

Természetesen nagyon sok esetben az elveszettekért imádkozunk, ilyenkor a Szent Szellemnek a megnyilvánulásaira, ajándékaira hagyatkozunk.

 

Látok olyan összejöveteleket, hogy az egész jelenlévő sereg elveszett. Ilyenkor úgy jönnek előre, hogy nincsenek a hitükben felkészülve, hogy meggyógyulnak, soha nem is hallottak erről.

Ilyenkor az evangélizációs munka, a Szent Szellem ajándékai, a gyógyítások ajándékai jönnek elő.

 

De bármilyen helyzetben, bármikor képesek vagyunk az Igén cselekedni a hitünk által.

 

Jézus azt mondta, hogy – én csak azt mondom, amit az Atyától hallottam és csak azokat teszem, amit láttam az Atyától. Ezt állandóan megvallotta és mindig megtörtént.

 

Van, hogy nem jó elsietni a dolgokat, hanem hallani kell fentről. Ha állandóan csak folyik a szánkból a szó, akkor újra és újra elvéthetjük, és kudarc halmozódik az életünkben.

Nem gondoljuk végig a dolgokat, csak odadobjuk a Jézus nevét mindenhez.

 

Megkötöttük, de pár perc múlva nem emlékszünk rá, hogy mit mondtunk. Újra és újra imádkozunk. Mondjuk újra és újra, és nem történik meg, mert soha nem árasztottuk ki a hitünket.

 

Volt, hogy Kenneth Haginnak a családjától távol kellett, hogy legyen és a családja megbetegedett.  

Elhatározta, hogy két nap múlva fog imádkozni érte és addig kétóránként éjszaka is felébresztette magát és elolvasta a gyógyulásról szóló Igéket. Tudta ezeket az Igéket, de elhatározta, hogy ki kell árasztani a hitét, amikor imádkozik.

 

Odáig már nem kellett, hogy eljusson, hogy imádkozik érte, mert közben meggyógyult a hozzátartozója. Meditált közben az Igén és elhatározta, hogy most fogom a hitemet kiárasztani. És ekkor a szívből jön elő a hit.

 

Amikor keresztény telefonszolgálatban álltam, akkor is volt, hogy az Úrtól Igét kapjak. És amikor azt megkaptam, akkor azt felolvastam nekik, odaadtam az Úr szavát arra a helyzetre, és utána imádkoztunk, így várhatunk eredményeket.

Meg van tehát az ok arra, hogy az embereknek miért nincs hitük a saját szavaikban. Meg kell változnunk, és állandóan le kell ellenőrizni a szavainkat. Szellemben kell imádkoznunk, Isten Igéjén táplálni magunkat.

És ezt megtettem és Ausztráliában igen felkészültek voltunk.

Szinte azonnal készen álltunk, hogy ketten egy akaraton elmondjuk az imát.

Ezért kell magunkat egy szellemi felépített szinten tartani.

 

Tudom, hogy van az, amikor az emberek nem állnak készen, hogy kiárasszák a hitüket, csak nyüzsögnek, hangoskodnak, de igazán a hitüket nem alapozták meg abban, hogy most miről imádkoznak. Nincs meg a fontossági sorrend sem az életükben, hogy Isten Igéje van az első helyen.   És jönnek, és nem hisznek.

 

A hűségességről azonban szólni fogok a következő héten, mert van annak egy varázsa, amikor az ember itt ül az összevont kenet alatt.

 

Tudjuk, hogy ez így van, mert van úgy, hogy könyörögni kell az embereknek, hogy jöjjenek el az alkalmakra, és nincsenek felkészülve, pedig sok esetben végzetes betegségben szenvednek, sokszor pedig túl elfoglaltak ahhoz, hogy eljöjjenek.

 

Annyira tudatlanok és értetlenek, hogy nem látják Isten Igéjének az értékét. Óriási mértékű a tudatlanságuk és a hűtlenségük.

 

Jövő heti üzenetemet igen fogjátok szeretni, főleg a pásztorok.

Amikor telve van a szívünk hittel, és úgy valljuk meg Isten Igéjét a helyzetek felett, akkor semmi nem tudja visszatartani, hogy az a helyzet meg ne változzon.

 

Döbbenetes számomra, hogy néha az emberek, hogy megadják magukat ezeknek a fájdalmaknak, beleegyeznek ezekbe, ahelyett, hogy elfogadnák, mit mond Isten Igéje ezzel kapcsolatban.

 

Egyszer egy 20 év körüli fiatal hölgy elhatározta, hogy a betegségével kapcsolatban az Igén fog megállni. Nem emlékszem pontosan a betegségre, de fájdalmakban volt és az Igén állt, 30 nap után eljött az alkalomra, előrejött, a kezemet sem kellett rátennem, előtte meggyógyult.

Tanulta az Igét és tanulta, hogy hogyan kövesse a szellemét.

 

Nagyon fontos azt tudni, hogy az Ige és a Szellem egyeznek, nem különböznek. Tehát ha a Szellemet követed, akkor életed minden napján egészségben és bőségben fogsz élni.

Velem is megtörtént, hogy kiszólított Istennek a szolgálója meggyógyulni én keményfejű voltam akkor és nem mentem ki és még 7 évembe tellett, míg a hitemből meggyógyultam.

 

Azt mondja nekünk az Ige, hogy ne beszélgessünk a problémákról, hanem szóljunk a problémákhoz, és ha nem kételkedünk a szívünkben, hanem hisszük, hogy amit mondunk, megtörténik, akkor meg lesz nekünk, amit mondunk.

 

Ez a törvény negatív irányba is működik, amiket mondogatunk, az megtörténik velünk.

Ez vezet a második ponthoz, hogy miért nem történik meg, amit kimondunk?

Az ELSŐ tehát az volt, hogy nem helyezünk hitet a szavainkba.

A MÁSODIK pedig úgy hangzik, hogy nem volt meg a joguk ahhoz, hogy azt kimondják. A jövő héten fogok erről jobban beszélni, amikor az emberek önmagukat nevezik ki.

 

Ésaiás 8/10

Ha Isten Igéjével ellentétes dolgokat mondanak ki! Pl. keresztények milliói átkoztak el az évek során. Nem áll meg a beszédük, mert nem érinthetnek az átkok. Nem tartozom sem a generációs átkok alá, sem keresztény törvények alá. Növekszünk és terjeszkedünk és szélesedünk!

 

Jeremiás siralmai 3/37

Kicsoda az, aki szól és meglesz, ha nem parancsolja az Úr. Az ördög is megpróbálta magát felmagasztalni. - Én-én!

Az ördög ismerte Istennek a szellemi működését. Mit próbált tenni?

Megpróbálta kiárasztani a hitét a kimondott szavaival, hogy Isten ellen lázadjon.

Amikor bevégezte a megvallásait, amit Isten ellen mondott, akkor Isten azt válaszolta, hogy – te a pokolba mész alá!

 

Kinek a szavai fognak megállni? - Isten szavai!

Tehát amiket kimondunk, azoknak egy vonalban kell lenni azzal, amit Isten mond az írott Igével és a Szellemmel is egyeznie kell.

 

Más igazság: - Nincs korlátlan jogom és köröm arra, hogy a te életedben beszéljek és szóljak. Neked pedig nincs korlátlan jogköröd ahhoz, hogy az én életemben beszélj és szólj.

Ha sokan elkezdik mondogatni, hogy – ez a Jim tönkremegy. Nem így van!  Nem lesz rám befolyással!


Sokan mondják, hogy gyere és imádkozz értem, mert engem elátkoztak, mihez fogok most kezdeni?

Semmit nem kell tennem ezzel kapcsolatban, mert semmi közöm az átkokhoz.

 

Róma 12 felszólít minket, hogy – ne átkozzatok.

Azon kívül: - miként lehet azt elátkozni, amit Isten megáldott. Főleg akkor, ha én kijelentem, hogy én áldott vagyok, gyarapodom, és én átjutok a túlsó partra. A te szavaid nem rúgnak labdába.

 

Nekem nagyobb hatalmam van, hogy szóljak az életem dolgai felett, mint bárki másnak. Az ördög jön, és azt mondja, hogy – most pedig meghalsz. Mindegy, ha az orvos mondja is, te jelentsd ki, hogy – Nem, mert én élek és hirdetem az Úrnak cselekedeteit.

 

Tehát a te szavaidnak nincs súlya az életem felett, mert az enyémek uralkodnak.

Sokan azért mentek el a gyülekezetből, mert a szeretteik felett szóltak mások szavakat és azok nem valósultak meg.

-         Kimondtam, imádkoztam, és az illető mégis meghalt.

 

Azt nem tudom, hogy Istent átkozták-e, elmentek-e ilyen mélységbe, de hogy Istennel semmi dolguk, az biztos.

A kérdés úgy hangzott, hogy miben hitt az édesanya, vagy az édesapa.

 

Ti nem tudhatjátok, hogy mások miben hittek. Vannak helyzetek, amelyek felett nincs korlátlan hozzáférésünk.

A gyermekeink felett meg van ez a jogunk.

 

Tehát a hatalmi helyzetünk a saját életünk felett van, és a saját életünk felett a saját szavaink súlya nagyobb, mint bárki másnak a szava.

 

Ezért ha segíteni akarunk másoknak, akkor meg kell találnunk, hogy hol van az ő hitük, miben hisznek legjobban. Szeretnél műtétet? - Rendben van, akkor ott hiszünk, hogy megműtenek, és úgy fogsz gyógyulást kapni a műtét által, mert ez az a hit, amivel Isten tud segíteni az életedben, hogy együtt hiszünk veled.

 

Az emberek sokszor hiszik, hogy egy bizonyos dolgot ki tudnak fizetni, miért nem hiszik, hogy az egész adóságot ki tudják fizetni? - Az ő hitük ott van, hogy nem látják, hogy az egész adóságot ki tudnák fizetni, hogy az hozzájuk jön. Ott van a hitük, hogy nem látják, hogy az egész adóság kifizetéséhez hozzájuk jön a pénz, de egy részlet befizetésére meg van a hitük.

 

Tehát, ha lökdössük őket, arra a részre visszük őket, ahol nincs ott a hitük, nem történik meg nekik. Ezért kérdéseket kell feltenni és meg kell hallgatni az illetőt, és az Úr megmutatja, hogy mit kell tenni abban a helyzetben.

 

Megkérjük Istent, hogy nyissa meg az ő megértésük szemeit, hogy azon a részen világosságuk legyen.

Ha valaki először jön, mert Krisztusban csecsemő, akkor Isten elegendőnek veszi, hogy eljött és ezen a hiten meggyógyulhat.

Annyit meg kell értenie, hogy van egy ellenség, és az Igének a fontosságát meg kell értenie.

 

Tehát összefoglalva meg kell értenünk, hogy mások élete felett nincs korlátlan hatalmi hozzáférésünk a szavainkkal.

 

HARMADIK ok és egyben az utolsó.

Elvesztjük a megvallásaink erejét, ha később a megvallásainkat megváltoztatjuk.

Rá egy hétre, vagy egy hónapra másképp beszélünk, mint amit akkor megvallottunk. Az imáinkat megsemmisítjük a kimondott ellentétes szavainkkal.

Tudom, hogy én a megfelelő helyes imát mondtam el, ha egy akaraton elmondtam valakivel egy imát és egy héttel később, vagy egy hónapra rá, kétségekkel teljes valami előjön, akkor azt mondom, hogy – Köszönöm Istenem, most dicsérlek, mert az imám választ nyert!

Az ördög hoz ilyenkor valamit, hogy essél pánikba, és valami ellentétest tegyél. Ez volt az utolsó lövése. Amikor a legnagyobb a nyomás, akkor megszerezted, akkor meg van neked, akkor kell örvendezned.

 

A szánkkal elveszthetjük, amikor kijelentjük, hogy ez az egész nem működik nekem, mert előtte kijelentetted, hogy ez meg van neked, most meg kijelentetted, hogy ez nem működik neked. Ez megsemmisítette a jó megvallást. A hitetlenség és a kétség szavaival megsemmisítetted.

 

Tehát egy állandó hit-teljes szinten kell lenni.

Amikor beszélünk a gondolataink világáról, hogy a hitetlenség a gondolatainkon keresztül tud betörni hozzánk, szinte hihetetlen, hogy a gondolataink világa milyen széles körben változik. Ezért a gondolatainkat uralni kell és csak az Igén szabad gondolkodni rendszeresen, és Isten Igéjének a vonalában kell azokat tartanunk.

 

Isten, amikor a Messiásról szólt ezer évekkel azelőtt, mielőtt a Messiás megérkezett volna, ez mutatja Istennek a türelmét, a hosszú tűrését, miután kimondta, nem változik többé, hanem kitart a szavai mellett.

 

Ti is ragaszkodjatok a kimondott szavaitok felett, ahelyett, hogy elbizonytalanodnátok.

Ki kell tartani abban, amit mondtál. Legjobb erre, hogy állandóan kimondod: - én gazdag vagyok, képes vagyok másokat megáldani. És ez valóságba fog jönni.

 

Az Ige nem változik, mielőtt olvastuk, mikor olvassuk, vagy elolvastuk, közben ugyanaz. Mielőtt imádkoztunk, mikor imádkozunk és miután imádkoztunk, a megvallásainknak is ugyanannak kellene lenni, nem szabadna változni.

 

Dicsérjük azért az Urat, hogy most megtanultuk, hogy miként kell uralkodni. Nem azáltal, hogy mit érzünk, mások mit mondanak rólunk, milyenek a körülményeink, hinni és mondani mindig ugyanazokat a dolgokat! Mert itt van a vége mindenki számára. Isten azt mondta, hogy uralkodni fogunk az életben.

 

Mindenki jelentse ki: - Uralkodni fogok az életben! Minden hozzám jön! Az Úr mindig győzelemre visz!

 

Egész nap, miközben ücsörgünk, gondolkodunk valamin, és ezt meg kell változtatnunk, ezt csak az Igével tudjuk. Az aggodalmainkat, a rossz gondolatainkat böjtöltetni kell, amíg meg nem halnak. Nagyon sokat fog ez segíteni nekünk, megváltoztatja az életünket és a körülményeinket.

Dicsőség Istennek!                                           Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL