2009.04.22.

A SZENT SZELLEM VEZETÉSE!

Jegyzet Csidei Katalin tanításából
2009. április 19.

 

Drága Mennyei, Atyám a feltámadt Úr Jézus Krisztust magasztaljuk, aki velünk van mindörökkön örökké. Drága Édesatyánk, hálát adunk neked az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy együtt lehetünk szeretetben és egységben.

Áldunk Uram és magasztalunk. Kérünk, minden szükséget töltsél be a mai napon, legyen az szellemi, lelki, fizikai vagy anyagi jellegű.

Hívjuk a Szent Szellemet, hogy áradjon ki a szívünkbe, vezessen minket, tanítson minket, vigasztaljon minket.

Köszönjük neked Uram, hogy együtt lehetünk, a Te dicsőségedre ajánljuk fel a mai napot. Nyújtsd ki a Te kezedet Uram gyógyításra, add, hogy jelek és csodák történjenek a Te Szent Fiadnak Jézusnak neve által. Te vagy az, aki megnyitod a vakok szemeit, felegyenesíted a meggörnyedteket és szereted az igazakat.

Álld meg Uram hatalmasan azokat, akik eljöttek erre az alkalomra, nyisd meg az Ő szívüket a Te Igéd befogadására, mert a Te Igéd nem tér vissza hozzád üresen, hanem elvégzi azt, amiért küldted, és áldást hoz mindazok számára, akik a szívükbe fogadják.

Álld meg Uram hatalmasan ezt a gyülekezetet, álld meg a pásztorokat, álld meg Jim Sanderst és Erzsébetet, álld meg és őrizd meg Uram őket, köszönjük neked Uram! Tiéd minden dicsőség és minden hála! Ámen!

Üdvözöljétek a szomszédotokat az Úr Jézus szeretetével, öröm van ma az Úr Jézus jelenlétében.

Köszönjük, hogy eljöttetek ezen a szép áprilisi napon. Sanders pásztor és felesége Jeruzsálemben imádkozik ma értünk.

Akik először vannak ma itt köztünk, bocsássátok meg, hogy nem ők szolgálnak ma itt, de én hiszem, hogy az Úr betölti minden szükségeteket, ami idehozott titeket a mai napon.

Hirdetésekre, bejelentésekre kerül sor, ami a gyülekezet tájékoztatására szól.

Ezek közül az egyik, hogy a TV-2 interjút szeretne készíteni az egyházunkban meggyógyult testvéreinkkel. Ezért olyan tanúbizonyságokat keresünk, ami orvosi bizonylatokkal dokumentálható, mind a beteg, mind a gyógyult állapotról. A felvételeket április 26-án kívánják elkészíteni itt a Konferencia Központban.

Kérjük a pásztor testvéreket, hogy mihamarabb jelezzék a könyvek@krisztusszereteteegyház.hu e-mail címen, ha van ilyen személy a gyülekezetükben.

Drága testvéreim, ez egy nagy ajtó, amit az Úr megnyitott számunkra. A TV-2 egyik munkatársa a csornai evangélizációs alkalmon kereste meg Bálint Zsombort, és ő kérdezte meg, hogy hogyan tudnának erről a munkáról tudósítani, ami itt folyik Krisztus Jézusban, és ennek most itt a gyümölcse.

Tehát várjuk mindazokat, akik dokumentummal, lelettel tudják bizonyítani a beteg ill. a gyógyult állapotot, hogy a forgatáson el tudják mondani az Úr Jézus gyógyító erejét.

 

A húsvét öröme látszik az arcotokon, a feltámadt Úr Jézus öröme, akit ünnepeltünk a múlt héten, köszönjük az Úrnak. Hallelúja! Minden évben megújítja a szívünket, amikor visszaemlékezünk, hogy nekünk egy élő Jézus Krisztusunk van. Csodálatos öröm van a szívünkbe, mert ez adja meg nékünk, hogy számunkra is van örök élet. És ezt minden évben húsvétkor ünnepeljük. És ennek az öröme van még most is a szívünkben.

A mai napon a Szent Szellemről (a magyar bibliafordítások többségében Szentlélek) szeretnék tanítani nektek. Arról a csodálatos Szent Szellemről – mikor az Úr Jézus feltámadt és felment az Atyához – akit Ő elküldött nekünk, és ma is itt van velünk. Ő a Szent Háromságnak az a Személye, aki naponta minden percünkben, minden órában, éjjel és nappal velünk van és az Ő vezetéséről szeretnék most beszélni nektek.

Az én életemben is voltak olyan időszakok, amikor Isten többet szeretett volna adni és kijelenteni nekem, mint amit képes voltam a hitnek azon a szintjén elfogadni.

Azt hiszem, hogy mindannyiónknak voltak az életében olyan időszakok, amikor azt mondtuk, hogy ha Istenre hallgattam volna, vagy egy kicsit elcsendesedtem volna, talán más döntést hoztam volna és másként alakult volna az életem. Meg kell tanulnunk, hogy van itt valaki onnan fentről, van itt valaki a világmindenség Urától, Isten Szent Szelleme, aki mindent tud. És ez a vezető, tanító, vigasztaló Szent Szellem rendelkezésünkre áll. Ezt mi elfelejtjük, és nem tudjuk igazán, nem használjuk ki, hogy milyen az az élet, amit a Szent Szellem vezet.

Van egy természetes életvezetésünk. Van egy természetes életvitelünk. Néha nagyon okosnak tartjuk magunkat és azzal érvelünk, hogy én okosabb vagyok, felnőttebb vagyok, tapasztaltabb vagyok. Szeretünk az eszünkre hallgatni. És irányítanak bennünket az érzéseink, az életünk dolgai, a gondolataink. Hozunk döntéseket dühből, fellángolásból, hozunk döntéseket fejből, észből, érzelemből és úgy is, hogy megkérdezünk másokat. Ha jogi problémám van, megkérdezem a jogászt, vagy megkérdezem a közgazdászt, a pénzügyi befektetőt, az orvost, megkérdezek más embereket. Csak egyet felejtek el megkérdezni – Isten Szent Szellemét, aki mindent tud.

A mai napon szeretnék arról szólni nektek, hogy lehet egy magasabb életet élni a Szent Szellem vezetésével. Lehet egy magasabb színtű olyan úton járni, amit Isten nekünk elkészített, ahol az áldásai vannak.

Korábban a tanításokban és a könyvekben is olvashattunk, tanulhattunk arról, hogy hogyan, milyen módokon vezethet minket Isten Szelleme. Nem erről szeretnék ma szólni. Tudjuk, hogy vezethet minket belső vezetés alapján, vezethet minket prófécia alapján, vezethet látomások által és sok-sok féle módon. Most nem a módot szeretném elmondani nektek, hiszen erről már mindenki sokat tud, hanem megpróbálom a hétköznapi életben használhatóvá tenni számotokra a Szent Szellem vezetését.

Ezért engedjétek meg, hogy imádkozzunk mielőtt az első Igét felolvassuk, és nyelvek imájában kövessetek engem.

Drága Szent Szellem köszönjük, hogy itt vagy nekünk, köszönjük Neked, hogy megnyitod a mi szívünket. Te vagy a mi tanítónk, Te vagy a mi vezetőnk, Te vagy a mi segítőnk, Te vagy a mi vigasztalónk, nyisd meg a szíveket az Ige befogadására. Érintsd meg a szíveket, áradj ki, fújj ránk Uram, érintsen minket a Szent Szellem tüze, ez a szél fújja át az életünket, tisztítsa meg az életünket. Köszönjük Neked Uram. A Szent Szellem tüze égessen ki belőlünk minden olyan dolgot, ami hátráltatja az Úrral való együtt járásunkat. Köszönjük Neked Uram, hívunk drága Szent Szellem, áradj ki és elégíts meg minket a mai napon. Ámen!

Róma 8/14 Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Olvassuk együtt! - Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Amikor elfogadtuk Krisztus Jézust életünk Urának és Megváltójának, akkor Isten gyermekei lettünk.

Ha tehát mi Isten gyermekei vagyunk, akkor elvárhatjuk-e, hogy Isten Szelleme vezéreljen minket? - Igen elvárhatjuk, hiszen Isten Igéje az igazság. És akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai. Isten fiait kell, hogy Isten Szelleme vezesse. De a Szent Szellem egy úriember, egy nagyon szelíd, nagyon tapintatos úriember, aki soha nem kényszerít minket semmire, aki nagyon finoman vezet minket, nagyon halkan, nagyon kedvesen próbál minket arra az útra terelni, amelyen járnunk kell.

Szeretnénk mindig a Szent Szellemet követni, szeretnénk, ha Ő vezetné az életünk minden pillanatát. És milyen jó lenne, ha a Szent Szellem, amikor ránk gondol, akkor mosolyogna, hogy milyen jó veled együtt dolgozni, milyen jó veled együtt menni. Nem kell ötvenszer elmondani neked, nem kell álomban megrázni téged, hogy figyelj már rám!

Szeretném, ha olyanok lennénk mindannyian, akiket a Szent Szellem könnyedén, mint a fuvallat, egy-egy gondolattal tudna vezetni az életünkben.

Nagyon jó lenne a Szent Szellem számára, ha mindannyian könnyen vezethetővé, megzabolázhatóvá válnánk.

A lovakat zablával irányítják, s vannak közöttük olyanok, amelyeket könnyebben, van, amelyeket nehezebben lehet irányítani.

Közöttünk is vannak olyanok, akiket nagyon könnyen tud a Szent Szellem vezetni, mert nyitott a szíve, könnyű, mert várja a Szellem vezetését, kéri a Szellem vezetését, támaszkodik a Szellem vezetésére.

Van, akinél bizony eléggé rángatni kell azt a zablát, és mégis más irányba megy, mégis más irányt vesz, mert az okos fejére, vagy az indulataira hallgat. Vannak, akik könnyedén egy belső megérzés, egy belső gondolat hatására tudnak együtt gondolkodni a Szent Szellemmel, de van, aki égő csipkebokrot akar látni, hogy tudja, hogy annak úgy kell lenni. Van, aki látomást akar látni, van, aki számára legalább tizenkét embernek kellene bizonyságot tenni arról, hogy - neked ezt üzente az Úr és akkor hajlandó megmozdulni abba az irányba.

Pedig úgy kell megismerni a Szent Szellemet, hogy Ő finoman, könnyedén fog szólni hozzád, és ha jelez, figyelnünk kell erre az apró jelre.

Erre egy példa, pl. felálltatok és egy könyvet akartatok levenni a polcról és a kezetek egy másikért nyúlt.

Voltár már úgy, hogy odamentél valakihez és elhatároztad, hogy most mit fogsz mondani neki és mikor kinyitottad a szádat egész másként tudtál szólni hozzá.

Ilyen finoman is tud vezetni Isten Szelleme!

Vagy az utolsó pillanatban, amikor lekésed a buszt, azt a buszt, amire nem lett volna szabad felszállnod – ilyen finoman is tud vezetni Isten Szelleme. Nagyon oda kell figyelni az apró jelekre, hiszen Ő rezzenésekkel, belső megérzésekkel is vezet minket. Ha megtesszük és figyelünk az Ő vezetéseire, akkor a megfelelő időben a megfelelő helyen leszünk, és az ördög minden csapdáját elkerüljük, amit ő készített ellenünk. Akkor azon az úton leszünk, amelyen az áldásokat helyezte el Isten számunkra, és ha azon az úton megyünk, amit Isten készített el számunkra, akkor boldogok leszünk, áldottak leszünk, el tudjuk venni az áldásokat és kikerüljük az ördög csapdáit. Szükségünk van tehát rá, hogy vezessen minket Isten Szelleme.

Tudomásul kell vennünk, hogy sem a fejünkben, sem a szívünkben, sem az érzelmeinkben nem tudunk annyit, mint a Mindenható Isten.

Nem tudjuk a jövőt, nem ismerjük a holnapot. Isten Szelleme pedig ismeri. Ő tudja, hogy miért irányít téged arra a helyre. Ő tudja, hogy miért azt adja melléd.

Amikor két fiatal lobogó szerelemmel szereti egymást… De tudják-e, hogy egyikük milyen lesz tíz év múlva, vagy a másik negyven év múlva milyen lesz. Tudják-e azt, hogy el tudják-e viselni majd egymás hibáit, el tudják-e viselni egymás terheit? Nem tudják. Csak azt tudják, hogy – szeretem a másikat, és vele akarok lenni, és vele akarok élni. Ilyenkor is keresni kell a Szent Szellemet. Ő tudja, hogy ki a te igazi társad, mert Ő lát titeket negyven év múlva is, látja azt, hogy min tudtok együtt, közös erővel átmenni. Tehát a jövő biztosítéka is az Ő kezében van.

Kezdjünk el ismerkedni a Szent Szellemmel, ismerjük meg Őt jobban. Számos referenciát találunk róla, legalább negyven féle megnevezése van a Bibliában és egy nagyon sokszínű személyiségről van szó, amikor a Szent Szellemről beszélünk.

A legismertebb kifejezései: - segítő, tanító, vigasztalás Istene és nagyon sok van ezen kívül.

Nézzük mit mondott róla az Úr Jézus:

János 14/16-17 És én kérem az Atyát és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

Az igazságnak ama Szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt, és nem ismeri Őt, de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

Ezt akkor mondta az Úr Jézus, mielőtt a keresztre ment, mielőtt meghalt és feltámadt volna. Mielőtt pünkösd eljött, mielőtt felment az Atyához.

-                       Én majd kérem az Atyát!

Szeret minket az Úr Jézus, közbenjár értünk az Atyánál, és azt mondja, hogy kérem az Atyát és más Vigasztalót ad néktek, aki veletek marad mindörökké. Soha nem hagy el, mindörökké veletek marad!

Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy – Ő velünk van, a Szent Szellem bennünk van, aki nálatok lakik, és bennetek marad.

A Szent Szellem nem csak nálunk lakik, nem csak velünk jár, mint ahogy Jézus járt a tanítványaival együtt, akiket nagyon szerencsésnek tartunk, hogy az Úr Jézussal járhattak, hanem a szívünkben vesz lakozást a Szent Szellem. Az a más Vigasztaló, akit majd küld az Atya Jézus kérésére.

Csodálatos dolog belegondolni, hogy ez a segítő, ez az isteni tanácsadó bennünk van, velünk van. Ha ezt a szívedben igazságként elmélyíted, akkor nem szabad félned, mert nagyobb Ő, aki benned van, mint aki a világban van. Isten Szelleme benned lakozik. És azt mondja az Ige, - örökre, mindörökké nálatok lakik, és bennetek marad.

A tanítványok aggódtak, de gondolj bele az Ő helyzetükbe, azt mondja nekik az Úr Jézus, hogy – elmegyek! Elmegyek, és nem láttok többé, de majd ha elmegyek, és helyet készítek számotokra… Azt is mondja, hogy de majd elküldöm nektek a Vigasztalót, más Vigasztalót küldök nektek. Megijedtek.

Három és fél évig követték az Úr Jézust. Követték a tanításaiban, követték a csodatételeiben, követték a szenvedéseiben és látták a dicsőséges feltámadását utána.

Ezek a tanítványok még az utolsó vacsora előtt vannak. Elmegy! Mi lesz velünk? Kitől fogunk kérdezni, ki fog minket vezetni, megvigasztalni, ki fog minket segíteni, tanítani, mi lesz, ha Jézus elmegy? Kétségbe esnek.

És mit mond erre az Úr Jézus?

János 16/7 De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok.

Mit mond az Úr Jézus? - Jobb lesz nekünk, ha Ő elmegy.

Tudjuk, hogy Isten Igéje igazság. Ő igazat mondott. Ha az Úr Jézus azt mondta, hogy jobb lesz nektek, akkor most jobb nekünk, mint a tanítványoknak, akik vele lehettek. Jobb lett nekünk, - mert ha én nem megyek el, akkor nem tudom elküldeni a jobbat számotokra!

Örülni kell a szívünkben annak, hogy jobbat kaptunk, mint a tanítványok, akik együtt jártak Jézussal.

Sokan mondják, hogy bárcsak ott lehettem volna, milyen könnyű volt meggyógyulni annak a vérfolyásos asszonynak, aki csak megérintette a ruháját és jött a gyógyulás. Vagy milyen könnyű volt annak a vak szemnek megnyílni, amire az Úr Jézus sarat csinált és a szemére tette. Milyen könnyű volt nekik, vele lehettek.

De gondoljatok bele, hogy az Úr Jézus egy ember volt, emberi testben lévő Isten, egy helyen és időben. Ha Péter kérdezett tőle valamit, akkor már János nem tudott kérdezni, mert meg kellett várnia, míg Péternek válaszol.

Vagy amikor imádkozott, vagy aludt, akkor nem lehetett Őt zavarni, hiszen neki is szüksége volt pihenésre.

Mi mikor kérdezhetjük meg a Szent Szellemet? - Éjjel és nappal, bármilyen helyzetében az életünknek! Velünk és bennünk van. Fekszel az ágyadban és jön egy gondolat, és már kérdezheted is, hogy – drága Szent Szellem adjál nekem tanácsot, hogy most hogyan döntsek, merre menjek?

Jézus azt mondta, hogy jobb néktek, mert ha én el nem megyek......

Ennyiből vagyunk jobb helyzetben, hogy állandóan, időtől és tértől függetlenül rendelkezésünkre áll az állandó segítő, tanító, vigasztaló, mindenható Isten Szelleme.

Mondtam, sok neve van a Szent Szellemnek. Talán a segítőt emelném ki leginkább. A segítő azt jelenti, hogy melletted áll valaki, aki segít mindenben.

Nagyon sokan, akik elveszítik a hozzátartozóikat, vagy akinek elköltözik a hozzátartozója ebből a világból, hazaköltözik az Úrhoz, ez a szívünkben szomorúságot okoz, de azt mondja az Ige, hogy nem bánkódunk, mint akinek nincs reménysége. Mert sokan vannak, akik elmentek ebből a világból, de ők átmentek ebből a világból és mi tudjuk, hogy hová.

Ha egy barátod Győrből Budapestre költözik, attól te még tudod, hogy ő létezik csak máshol, olyan helyen, ahol te majd találkozni fogsz vele és szerintem a mennyország jobb hely, mint Budapest.

Tehát ne szomorkodjunk azon, mert a menny ugyanolyan valóságos, mint ahogy Budapest valóságos és Ő megvigasztal és segít és mellettünk áll.

Köszönjük Istennek a Szent Szellem szolgálatát, aki mindent tud.

Higgyétek el drága testvéreim, nem csak az élet nagy dolgairól tud, hanem tud az élet minden dolgáról, a gyermeknevelésről, a pénzügyi befektetéseidbe döntést hozni, tud egy állásnál segíteni neked, tud a szerelmed kiválasztásánál, a társad kiválasztásánál segíteni, tud egy házasság válságban segítségedre lenni, tud egy betegségnél segíteni, hogy operáltassam-e magamat vagy sem, mi legyen a megoldás számomra, tud benne segíteni, mert Ő mindent tud. A jövendőt is tudja, az út végét is látja.

Vannak, akiknek nagyon sokat segít a Szent Szellem. Azt mondjuk rájuk, hogy szerencsés emberek, ő pedig azt mondja, hogy – nem én, hanem a Nagyobb, aki bennem van.

Vagy azt mondják, hogy milyen okos ember, milyen befektetéseket csinál, milyen ügyesen kigondolta ezt a dolgot, de mindig tudni kell annak, aki kigondolta azt a dolgot, hogy – Isten Szelleme, vezetett engem, és én meghallottam, odafigyeltem rá. Növekednünk kell a hitben. Ugyanúgy gyakorlatot kell szereznünk a Szellem vezetésének a megtanulásában, mint ahogy gyakorlatot kell szereznünk a hitünk próbájában.

Azt szoktam mondani, hogy akinek egy kerékpárra van hite, az ne kérjen autót Istentől. Az kérjen csak egy kerékpárt.

Ugyanígy a Szellem vezetésében kezdj el apró dolgokra figyelni a belső megérzésedet figyelni. Bennünk van Isten Szelleme, valamennyi dolgunkban tanácsot ad, segít, vezet minket, tanít minket. Bennünk van a probléma, figyelsz-e rá? Odafigyelsz-e, megkérdezed-e Őt, kéred-e a véleményét mielőtt döntesz, vagy pedig azt teszed, hogy kigondoltad és azt mondod, hogy – Uram áldd meg, amit én kigondoltam, mert én ezen az úton akarok menni, segíts, hogy ez sikerüljön. Legtöbbször ezt tesszük. Meghozzuk a döntést, és utána imádkozunk Istenhez, hogy segítsen megvalósítani ahelyett, hogy előtte keresnénk az Ő arcát, hogy arra kell-e mennünk, azt kell-e tennünk ebben az időben?

Mondjuk együtt: - a Szent Szellem bennem van! A mennyei tanácsadó, az Isteni vezető, a szent tanító bennem van minden napon és minden éjjel azért, hogy engem segítsen.

Melletted áll mindig, hogy segítsen neked.

Nem játszom most el, de ha azt mondanám itt valakinek, hogy jöjjön ki ide – és most bocsáss meg Uram – de ha azt mondanám neki, hogy én vagyok a Szent Szellem és lemehetsz két oldalon a lépcsőn, de az egyik oldalon el fog törni a lábad, válassz melyik úton indulsz el? Én ott állok mögötte.

Valaki azt mondja, hogy – én feldobok egy érmét vagy a jobb vagy a bal, és elindul. Mennyi az esélye? 50 %, vagy eltalálja a helyes utat vagy nem. Van, aki azt mondja, hogy megkérdezlek benneteket, mert ti biztos láttátok, hogy melyik lépcső romlott el. Megkérdezek embereket, tanácsot kérek, és azután ha eltörtem a lábam, van kit okolni. - Te mondtad, hogy az a lépcső jobb és én annak alapján döntöttem.

Mögötted pedig ott áll a Szent Szellem, nem kell mást tenned, mint ránézni, és ha érzed az intését, akkor ne indulj arra, de ha mosolyog, akkor arra mehetsz.

Azt akarom ezzel mondani, hogy mindegyikőnk mellett ott áll. Ha jó érzésed van egy döntéssel kapcsolatban, akkor jól döntöttél, jó úton vagy. Ha egy pici kételkedés van a szívedben, ha egy rossz érzés fog el, hogy nem igazán kedves nekem ez az oldala a lépcsőnek, hiába tanácsolták azt nekem, hogy ez a biztos, én belül a szívemben érzem, hogy ezen az oldalon, ezen az úton kell mennem, - akkor bizony azon az úton menjél, mert ilyen formában próbál a Szent Szellem téged vezetni. Ha még kéred is, mondd ki – Uram segíts!  Szent Szellem segíts engem a döntésemben, vezess engem azon az úton, amelyen járnom kell, segíts nekem, hogy a megfelelő döntést hozzam, segíts nekem, hogy azt a döntést hozzam, ami Isten akaratában van, ha tárgyalok, ha beszélek, ha egy családtagommal vagyok. Tehát kérni kell, mert ott áll melletted. Nem fog ellökni téged a jó lépcsőhöz, mert szabad akaratot adott néked Isten, hogy a jó utat választhasd. Nagyon sokan vannak hónapokig Isten segítsége nélkül. Miért? Isten nem személyválogató. Azért, mert nem tanulták meg, hogy támaszkodni lehet a Szent Szellemre, hogy meg lehet hallani az Ő vezetését, hogy meg lehet kérni Őt, hogy tanácsot lehet kérni tőle, és hallani lehet tőle.

A Példabeszédekben mondja, hogy – bízzál az Úrban teljes szívedből, /mert Ő ott van a szívedben/, és a saját értelmedre ne támaszkodj.

Van, aki a logikára figyel, van, aki az eszére, van, aki a testi jelekre, van, aki látomásokat vár, de nekünk meg van a mi segítőnk, aki bennünk van.

Mondjuk együtt: a Szent Szellem az én segítőm, Ő vezet engem, Ő irányít engem, Ő mutatja az én utamat, Ő tanít engem, Ő emlékeztet engem, Ő segít engem állandóan.

Ha kimondjuk, megismételjük, a hit hallásból van, a hallás Isten Igéje által, tehát ki kell mondanunk!

Engedjetek meg egy kis kitérőt. Számomra egy kedves történetet olvastam az interneten a gazdasági válsággal kapcsolatban.

Nagyon éreztem az igazságát, azért mondom el nektek. Egy indiai herceg odahívatja az ékszerészét, és azt mondja, hogy készítsen számára egy olyan ékszert, ami ha szomorú megvigasztalja, amikor pedig boldog, akkor emlékeztesse. Telik az idő és egyszer megjelenik az ékszerész egy teljesen sima gyűrűvel. A gyűrűre egy szó van bevésve: - elmúlik!

Drága testvéreim ennél jobb üzenet nem lehet ma számunkra, akik kétségbe vannak esve: - elmúlik!

Ha szomorú vagy, ha bánatod van, ha nehézséged van, ha hitpróbád van: - elmúlik!

De amikor jól megy a dolgod, amikor nagy örömben vagy, emlékezz arra, hogy az is elmúlik.

Tehát ugyanígy emlékeztet minket a Szent Szellem is, mint ahogy a gyűrű emlékeztette, mert amiben most vagy és számodra kilátástalannak tűnik, és úgy tűnik, hogy nem bírod már erővel, - el fog múlni. Dicsőség az Úrnak! El fog múlni!  Nincs olyan rossz, amiből ne jönnél ki az Úr segítségével.

Keressd a Szent Szellem vezetését. Magunktól egyetlen egy dolgot sem tudnunk igazán csinálni. A Szent Szellem nélkül nem tudok prédikálni, nem tudunk a betegekért imádkozni. Nem tudnak nélküle a betegek meggyógyulni, de a Szent Szellem segítsége nélkül nem tudod megjavítani a fűnyíródat, amikor elromlik. Kérd a segítségét, Ő mindent tud erről.

Hétköznapi dolgokban is kérd a segítségét, - Uram segíts! Könnyebb lesz az életünk.

Isten tudja, hogy az emberek nagyon sokszor azért nem kérik meg Őt, mert nem valóságos számukra.

Nagyon sokáig tanítottak minket, engem is többek között… – egy hagyományos egyházba jártam 40 évig és a Szent Szellemről nagyon kevés szó esett, az Ő valóságáról, hogy köztünk van, hogy nekem milyen csodálatos segítőm, tanítóm van, vezetőm van, nem hallottam.

Az egyik legnagyobb öröm, amit az Ige olvasásakor és a tanításakor a Krisztus Szeretete Egyházban kaptam a Szent Szellem közössége és a Szent Szellem ajándékai! Dicsőség az Úrnak! Ő egy Személy! Őróla tudnunk kell! Aki nem ismeri Őt, az nem tudja segítségül hívni, vagy fél tőle, vagy nem tudja mi az.

Amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy mi az a Szent Szellem, akkor tudom, hogy fogalma sincs arról, hogy Ő egy Személy és nem egy tárgyról van szó, vagy nem egy energiáról van szó, vagy egy fizikai valamiről van szó, ami itt hanyatt vágja az embereket. Nem erről van szó! Ő egy Szellem, Ő egy Személy, Isten Szelleme, a harmadik Személy a Szent Háromságban.

Egy nagyon figyelemre méltó tanításban hallottam, hogy hol nyilatkozik ki legjobban a Szent Háromság három személye.

Amikor az Úr Jézust megkereszteli János a Jordánban, mert ott van a Fiú, és galamb képében leszáll rá a Szent Szellem és megszólal az Atya! - Ez az én szeretett Fiam. Mind a három létezik, mind a három egy Isten! A Szent Háromság ott van jelen. Tehát a Szent Szellem egy Személy!

Megnézzük ennek egy bizonyságát a

János 14/16-17 És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

Az igazságnak ama Szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt, és nem ismeri Őt, de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

Az “Ő” egy személyes névmás. Amikor valamiről úgy beszélünk, hogy – Ő, akkor egy Személyről beszélünk.

Amikor azt mondjuk, hogy az, akkor egy tárgyról beszélünk.

A Szent Szellem Személy, Ő nálatok lakik, és bennetek marad!

Most arra keresünk bizonyítékokat a következő igesorban, hogy a Szent Szellem Személy!

János 16/7-15 Bibliából .......

Azt hiszem, hogy ennél több bizonyság már nem kell. De akik itt vannak és betöltekeztek már Szent Szellemmel nem kétséges számotokra, hogy egy Személyről beszélünk, a harmadik Személyről, Isten Szent Szelleméről.

Róma 8/16 Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

A tárgy nem beszél, - a Szellem bizonyságot tesz.

Róma 8/26 Hasonlóképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk és maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Mit tesz Isten Szelleme? - Bizonyságot tesz! Szól! Esedezik érettünk! Ezt egy tárgy nem tudja megtenni, ezt csak egy Személy tudja megtenni. A tárgy nem hall, a tárgy nem tud segíteni, nem tud közbenjárni érted, ezt csak egy Személy tudja megtenni.

Isten Szelleme tehát egy Személy, aki tanít minket, aki vezet minket, aki segít minket.

Ha az Apostolok cselekedeteit elolvassátok, javaslom ezt, hogy tegyétek meg egy másik szempontból. Az Apostolok cselekedetei arról szól, hogy hogyan vezeti Isten Szelleme a korai gyülekezet szolgálóit, apostolait, evangélistáit, tanítóit. Nézzétek meg, hogy hogyan vezeti őket a Szent Szellem.

Nézzük meg, hogy hogyan irányította őket a Szent Szellem ebben az időszakban?

Mert hogy irányította, ez bizonyos, mert le van írva az Apostolok cselekedeteiben. Nem volt ez furcsa számukra! Természetes dolgok voltak.

Apostolok cselekedetei 8/29-ben Fülöp evangélistáról van szó.

8/29 Monda pedig a Szellem Fülöpnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez!

Mit csinál? - Monda a Szellem valamit. Szólt Fülöpnek.

Nem írja itt az Ige, hogy hangosan szólt, de értette Fülöp! Tudta, hogy mit kell tennie, meg is cselekedte, és ezzel eljutott az Evangélium üzenete egy másik földrészre.

Nagyon sokan vannak úgy, hogy azt mondják: - ezt hallottam Istentől, azt hallottam Istentől. Ezt mondta nekem az Úr, azt mondta nekem az Úr. És valaki azt mondja, hogy én nem szeretem már ezt hallgatni, mert nincs ellene fellebbezés, nincs vita, nem lehet érvelni ellene, ha te kinyilatkoztatod, hogy a legmagasabb mondta ezt neked.

És ebben akkor is hiba van, ha te ezt másnak címzed, és azt mondod neki, hogy – általam azt üzente neked az Úr, hogy ....!

Drága Testvéreim, mindig vizsgáljátok meg ilyenkor a szíveteket, ha neked is azt mondja az Úr, akkor rendben van az üzenet, de ha a te szívedben egészen más van azzal a dologgal kapcsolatban, akkor eltévesztette valaki a vezetést. Óvakodjunk attól, hogy rendszeresen prófétáljunk mások felett és próbáljuk Isten üzeneteként, a Szent Szellem vezetéseként másnak megmondani, hogy mit csináljon.

Nekem is volt ilyen esetem, amikor valaki jött hozzám és azt mondta, hogy – azt mondta nekem az Úr, hogy neked ezt kell tenned!

Berzenkedtem ellene, és azt válaszoltam, hogy ha majd az Úr akarja, akkor szól nekem.

Hiszem, hogy jól tettem, tehát a vezetést, amit akarsz, kérd magad számára. Van, aki kap vezetést a gyülekezet számára, vagy másik szolgáló számára, de vizsgáljátok meg nagyon a szíveteket, nehogy valakit félelembe, nehogy valakit olyan helyzetbe hozzatok ezzel, hogy nagyobb kárt okozzatok, mintha nem szóltatok volna semmit sem.

Ennél rosszabb már csak az lehet, amikor valaki azt mondja, hogy - én sosem hallok Istentől. De amíg ezt mondja, addig sosem fog hallani.

Tehát a szívünknek nyitva kell lenni arra, hogy vezetést kapjunk az életünkbe, de óvakodjunk attól, hogy valakit azzal a vélt, vagy valós üzenettel bombázzunk, hogy – általam üzeni neked az Úr!

Van, amikor próféciákon keresztül, van, amikor a pásztoron keresztül üzen az Úr, ez akkor a tiéd. Ezt Sanders pásztor is mindig elmondja, ha te a szívedben egyetértesz vele, hogy – igen ez az enyém. Mert kerestem a választ valamire, és pontosan arra kaptam meg a választ, enyém, elveszem.

Nagyon sokszor, amikor egy prófécia hangzik el, akkor azt mondja a pásztor, hogy aki úgy érzi az övé, de nem áll itt kint, vegye el, mert lehet, hogy eltévesztjük a vezetést.

Nálunk sokkal nagyobb szolgálók is eltévesztik a vezetést. Vizsgáljuk meg a szívünket, mert a magunk tévedése a magunk kára, de ha másnak okozunk vele kárt, lelkifurdalást, gyötrődést, vagy visszük esetleg egy szolgálati útra, nem arra az útra, amit Isten neki készített akkor azt sajnos nekünk fogják felróni, és mi okozunk akkor kárt Krisztus Testének.

Szintén a Szellem vezetéséről beszélünk. Itt Péterről van szó, amikor a látomást kapta és mi történt a látomás után megnézzük a:

Apostolok cselekedetei 10/19-20 És amíg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a Szellem, Ímé, három férfiú keres téged.

Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ővelük, mert én küldöttem őket.

Nincs ideírva, hogy hangosan szólt volna a Szent Szellem. Péter gondolkodott a látomás felől és szólt neki a Szellem, hogy – én küldtem őket, menj el velük.

Bocsássatok meg, hogy most egy hétköznapi dologról szólok. Ha egy gyülekezetben, vagy az egyházban egy másik testvérünk jön hozzám egy üzleti ajánlattal, akkor nekem abban feltétlenül meg kell, hogy bízzak? Hiszen újjászületett keresztény testvérről van szó.

Isten Igéje azt mondja, hogy szeresd a te felebarátodat és bízzál az Úrban, a te Istenedben!

Nem mindenkiben kell megbíznod, akivel szeretetben jársz.

Vannak különböző dolgok, mindig azt szoktam mondani, hogy sem baráttal, sem testvérrel, sem gyülekezeti testvérrel üzletet nem kötök. Azért nem kötök, mert nem szeretném a barátságot, a rokoni kapcsolatot, vagy a keresztény testvériséget ezzel elrontani.

Van olyan, hogy azt mondják nekünk, hogy bízzál a másikban, hiszen szeretetben járunk, testvéred ő az Úrban, nem fog téged becsapni. És azt tanítják nekünk, hogy higgy a csodában.

Ha most befektetsz 1000 Ft-ot, tízmilliót fogsz visszakapni, és mi bízunk ebben a csodában is, csak azt nem nézzük meg, hogy a Szellem hová vezet minket.

Mit mondott Péternek a Szellem? - Bízzál meg benne, mert én küldtem!

Kérdezzük meg az Urat, amikor bárki odamegy hozzád egy üzleti ajánlattal, hogy - ennyit lehet vele keresni. Uram, tőled van ez?

Mert ha nem tőle van, akkor ne lépj bele, ne bízz meg benne, szeresd őt, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy szeresd, de ne bízzál meg mindenkiben csak azért, mert abba a gyülekezetbe jár, mert újjászületett, mert keresztény. Ne legyél hiszékeny üzlet dolgában.

Köszönjük az Úrnak, hogy adta a Szent Szellemét és köszönjük a Szent Szellem vezetését, higgyünk és bízzunk Istenben, higgyünk és bízzunk a Szent Szellem vezetésében és szeressük az embertársainkat.

Ez ebben a hétköznapi példában az üzenetem, és engem is megérintett ez az üzenet, mert én is hajlamos vagyok arra, hogy – ő csak nem csap be engem? Becsaphat, mert e világban élünk, és senki sem tökéletes.

Pálról és a tanítványokról olvasunk, akik menni akartak hirdetni az Evangéliumot az

Apostolok cselekedetei 16/6 Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományait, mivelhogy eltiltá őket a Szent Szellem, hogy az Igét Ázsiában hirdessék.

Megtiltotta a Szent Szellem, hogy az Igét Ázsiában hirdessék.

/7/ Misia felé menvén, igyekezének vala Bithiniába jutni, de nem ereszté őket a Szellem.

Eltiltá őket a Szent Szellem, hogy az Igét hirdessék, azután nem ereszté őket a Szellem, azután egy látás jelenik meg Pálnak mondja a

/9/ És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak, egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk.

Ott volt a helye. Mi ebből a tanulság számunkra. Egyrészt tudjuk, hogy egy Személyről beszélünk, aki eltiltja, nem engedi, visszatartja valahonnan.

Drága testvéreim, amikor mi annyira szolgálni akarjuk az Urat, és azt mondjuk, hogy – itt indítunk új gyülekezetet, és nem jön össze, nem jönnek az emberek. Pedig mindent megtettünk.

Én ugyanebbe a hibába beleestem és végig is csináltam.

Győrben pásztorkodtunk már 8 vagy 9 éve. És azt mondtuk, hogy itt van mellettünk Veszprém megye. Veszprém megyében egy pápai csoportja volt akkor az Egyházunknak, ez jó pár évvel ezelőtt volt és kinéztük magunknak Zirc városát.  Gondolva, hogy ez jó helyen van, Győrből el tudjuk látni, meghirdettük az alkalmat, meghívtuk Jim Sanderst. Szórólapoztunk, meghirdettük, mindenhol ahol csak létezik és összejött egy alkalom. Következő héten visszamentünk, vittük a zeneszolgálatot és eljöttek négyen. Azután odajártunk másfél hónapig és kettő ember volt, egy házaspár, ahol az asszony súlyos beteg volt, és már négy hónap eltelt, tél volt, hóban, fagyban mentünk minden héten Zircre a férjemmel, akkor azt mondtam, hogy – Uram kell ezt nekünk csinálni? Ez a két ember eljár Győrbe, megkapja a ’táplálékát’, és nem kell egész napunkat ezzel tölteni. Megkérdeztem őket és kiderült, hogy boldogan eljönnek Győrbe.

Az egész Zirci kezdeményezés elmaradt.

Telt az idő és Izraelben voltunk a testvérekkel együtt imádkozni, kerestem az Úr arcát, hogy merre és hová menjünk. És akkor a szülőfalum Bakonybél jött elő, ami ugyancsak Veszprém megyében, Zirctől 15 km-re van.

Bakonybél! Láttam a templomtornyot, az egész falut, ott a hegyek völgyében. Mondtam, hogy – Uram! Bakonybél? Hát ott születtem! És akkor megint jött, - Bakonybél! De Uram Názáretben te sem tudtál tenni semmi csodát.

Erre tudjátok mi volt a válasz?  - Nem te teszed, hanem Én!

És ezzel nem lehet ellenérvelni. Még ott Izraelben kimunkálta az Úr. Ezek belső gondolatok, ami bennünk munkálkodik. Úgy beszélgettünk az Úrral és jöttünk ki és mondtam a testvéreknek, hogy megvan az új szolgálati helyünk, az Úr hazaküld a saját falumba szolgálni.

Gondoltam: nem tudom, hogy fogják ezt ott abban a faluban lenyelni, egy nagyon régi, ezer éves Benczés apátság van ott, kő kemény katolikus mindenki. Mindenki ismer bennünket, mit szólnak a rokonaim? Mondtam, na mindegy, az Úr Bakonybélt jelölte ki, még az is a szívemen volt, hogy egymás után két evangélizáció.

De mennyire más, amikor a Szellem vezet és nyit meg egy ajtót! Varga István evangélista társammal és feleségével mentünk el az első evangélizációra. Mi nem tudtuk, miért kell mennünk Bakonybélbe, ahová eljött akkor onnan három-négy ember. Eljöttek a Győriek a hitükkel segíteni és a környéken lévő testvérek, de akiért igazán szólt az egész, három-négy ember volt ott.

Közöttük volt egy idős bácsi 80 év körül, ünneplőben ült az első sorban. Ők tudták, hogy miért vagyunk ott, mi még akkor nem. És amikor vége lett az alkalomnak, ez a bácsi odajött Varga Istvánhoz és azt mondta, hogy neki van egy nagyon súlyos, agydaganatos kis unokája, aki három éves, elmennénk-e imádkozni érte?

Az evangélista mondta, hogy az alkalom végén elmegyünk. Elmentünk és találtunk egy csont, bőr, pár kilónyi, már teljesen kopaszon ott lévő kislányt az édesanyjával és édesapjával, akik újjászülettek.

És ennek a kislánynak volt a nagypapája az az idős ember, és mint a család feje, aki eljött, mert ők imádkoztak Istenhez, hogy küldjön valakit, gyógyítsa meg a gyermeket.

Két evangélizációs alkalmat hozott az Úr egymás után, következő héten ismét eljött az evangélista és több mint húszan voltak ott, többek között a bácsi, a felesége, a fia és az egész családját elhozta és jöttek egyre többen és többen. Ekkor ott a második alkalommal eldöntöttük, hogy elkezdjük a bakonybéli gyülekezeti szolgálatot és dicsőség az Úrnak, kettő és fél éve minden héten – második héten, attól függ, hogy hogyan alakul a program, olyan áldásban, örömben van részünk… Most karácsonykor elhozták ezt a kislányt, akinek hosszú haja van, tökéletesen meggyógyult Isten dicsőségére. Azt mondtuk, ha ennek a szolgálatnak semmi de semmi más eredménye nem volt, mint az, hogy ez a gyermek meggyógyult a nagyszülők és szülők imádságára és azt valaki meghallotta és odaküldött bennünket, és odamentünk, akkor ez a szolgálat már betöltötte a célját.

Így vezet az Úr! Mint Pálnak is és nekünk is szól, ne akarj olyan helyen alkalmat kezdeni, ami nem a tied, mert van ahol nem a te szódat értik meg. De a Szent Szellem tudja, hogy ki az, aki a te beszédedet meghallja, hol van rád szükség, hol kell neked előjönnöd, hol kell neked Igét hirdetni és hová kell menned. Mert valamennyiünkre szükség van, és azt az ajtót, ahová a Szent Szellem vezet, meg fogja nyitni és meg fogja áldani. Ne erőlködjünk fizikai testből, hogy nekem nyolc gyülekezetem van, nálam 150-en vannak, egyetlen egy ember nagyon fontos az Úrnak és megnyitja az ajtót.

Ezért kellett Bakonybélbe gyülekezetet nyitni és szolgálni ott. Keressük a Szent Szellem vezetését, keressük az Úr arcát, hogy élni tudjunk, hogy sikeresen tudjunk élni.

Ha eredményesek akarunk lenni az életünkben, ha áldottak akarunk lenni az életünkben, ha el akarjuk venni az Úr áldásait, akkor keresnünk kell a Szellem vezetését.

Nem égre emelt szemekkel, nem ordítva nyelveken imádkozva, megbotránkoztatva másokat. Fordulj magadba, - Uram segíts! Ez egy perc alatt meg van, sokszor belül, gondolatban, - drága Szent Szellem mutasd az utat, most mit válaszoljak? Egy pillanat, mielőtt kinyitod a szádat, hogy válaszolnod kellene, kérd a segítségét, ha tárgyalásra kell menned, kérd a segítségét, ha kifizetetlen számlád van, mit tegyek most? És aki mindent tud, a jövendőt is, segíteni fog nektek, mert Isten gyermekeit Isten Szelleme vezeti.

És mi Isten gyermekei vagyunk és a János Evangéliumban azt mondta az Úr Jézus, hogy – kérem az Atyát és más Vigasztalót ád néktek, egy másikat, aki olyan, mint én vagyok, de veletek van, és bennetek van, és mindörökké veletek lesz. Nem hagylak benneteket árván, elküldöm nektek, és nálatok lakik, és bennetek marad mindörökké és segítőtök lesz, akit a világ be nem fogadhat, azt mondja az Ige.

A világ azért nem fogadhatja be, mert nem ismeri Őt.

Mert nem prédikálnak róla, mert nem ismeri Őt, mert nem tudja, hogy rendelkezésére áll egy ilyen csodálatos vezető, segítő, tanító, vigasztaló és nem veszi igénybe.

Mint ahogy mondottam, mintha ott állna melletted, mögötted, mindig ott van. Szólj neki, kérdezz rá, nézz rá legalább, hogy mi az, amit szeretnél.  Ezt a vezetést figyelned kell, hogyan veszed majd: - egy belső bizonyosság által, egy megnyugvás által, van, aki hangot hall, sok féle vezetése lehet. Vagy van, amikor azt mondjuk, hogy az álom már a legmélyebb bugyra, amikor semmire nem figyel az illető, és akkor álomban figyelmeztet, hogy azonnal változtatni kell. Te határozd el a szívedben, hogy ettől kezdve keresni fogod a Szellem vezetését, használni fogod az életedben, kikéred az Ő tanácsát, kikéred az Ő vezetését, útmutatását.

Ne történjen olyan dolog az életedben, amelyet nem Isten Szelleme vezérel.

Az Imádságos könyvünkben csodálatos Igékből, amiről ma prédikáltam összeállított imádság van, szeretném, ha ezt elolvasnám, és ti nyelveken követnétek, álljunk fel mindannyian és kövessetek.

Ima következik a szellemi vezetésért, kék imakönyv 84-85 oldaláról.

Köszönjük az Úr Jézus kegyelmét, az Atya Isten szeretetét és a Szent Szellem közösségét, ami velünk van ebben a pillanatban is.

Az első alkalommal érkezettekkel az üdvösségi ima elmondása következik. Amiért idejöttél ma, a Szent Szellem fogja beteljesíteni az életedben. Itt az ideje, hogy behívjuk a szívünkbe a feltámadt Úr Jézus Krisztust, aki örökké él és közbenjár értünk az Atyánál.

Mi hiszünk a feltámadt Úr Jézus Krisztusban, hiszünk Isten Igéjében és hiszünk abban, hogy ha betegekre vetjük a kezeinket, azok meggyógyulnak. Nem mi vagyunk a gyógyítók, az Úr Jézus a gyógyító. A Szent Szellem a gyógyító, Isten csodálatos ereje itt van velünk, fogadjuk be Őt a szívünkbe.

A hit imája következik:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm, legyél az én Szabadítóm. Megvallom, hogy Jézus az én életem Ura, Jézus az én Megváltóm, Jézus az én Gyógyítóm, Jézus az én Szabadítóm.

Én meg vagyok váltva, Jézus Krisztus vére által örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől és ez örökre szól. Köszönöm Uram az örök életemet, a megváltásomat, köszönöm a gyógyulásomat, köszönöm a szükségeim betöltését, köszönöm, hogy erőt adsz a mindennapokhoz. Köszönöm, hogy adsz nekem fület a hallásra, hogy meghalljam a Szellem vezetését és a megfelelő időben legyek a megfelelő helyen. Minden dicsőség a Tiéd Uram és minden hála. Ámen!

Dicsőség Istennek!                          Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL