2010.01.27.

A TEST CSELEKEDETEI 3.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. január 24.

 

Zsidó 11/1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Ezt az Igét kaptuk az izraeli utunk során a csoport számára, a hitünket használtuk és megneveztük azt, hogy a Galilea tengere csordultig van. Későbbiekben azután, láttam egy látásban, hogy a tó valóban csordultig, színültig, a felső piros jelzésig van.

Folytatjuk a hústestről szóló tanítássorozatot. A jegyzeteim vége felé vagyunk ebben. Pál írja a Korinthusi gyülekezetnek, ahol jól működtek a szellemi ajándékok, mint olvastátok, és mégis megfeddi őket, hogy testiek vagytok, és nem tudok hozzátok szellemi módon szólni, mert a test ural benneteket. Testi módon cselekedtek, viszálykodásban vagytok, a szellem útjait járva, pedig a békesség útját járnátok.

A képmutatókról igaz az, hogy megpróbálják megkritizálni az atyafiakat, a testvéreket.   Jézus azt mondja nekünk a…

János 13/34-35 Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. 

Valaki mondta nekem, hogy vigyek ki egy ajándékot Izraelbe szegényeknek, de nem viszek ki ajándékot Izraelbe. A pénzadományokat kiviszem, mert azt tudják használni, de tárgyi ajándékot nem tudok kezelni. A biztonságiak először arra kérdeznek rá, hogy adott-e valaki valamit, hogy átadjam valakinek. Ez megnehezítené az utunkat.

A rabbikról elmondom, hogy befogadják a muszlinokat is. Joe Christian elment vásárolni az egyik üzletbe egy hősugárzót, mert fűteni akart vele, nem került sokba, de mégsem volt annyi pénze. Mondta az árusnak, hogy később visszajön, és akkor majd megveszi. Ez a muszlin árus azt válaszolta, hogy elviheted most, ez nem a pénzről szól köztünk. 

Már évek óta ott él köztük. Megkérdezte tőlem Joe, hogy mondd meg nékem, hogy ők miért tudnak ilyennek lenni, és mi keresztények, pedig nem. A világon mindenütt így összetartanak. Nekünk kellene ilyen szeretetben járni és akkor a világ megismerné rajtunk, hogy mi az Úr Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Ezért foglalkozunk a hústest dolgaival. Az előző két tanítást is meg kell hallgatni, hogy teljes megértést kapjunk.

A hústest nem a fizikai testünket jelenti, hanem a testünknek a természetét, ami a lélek birodalma, ahol kaptuk a különböző programozásokat, hogy milyen tanítások, és milyen gondolatok uralják a gondolatainkat. És ezek azok a gondolatok, amelyek ellentétesek Isten Igéjével, fel kell fedezni azt, hogy ezek azok a gondolatok, amelyeket magunk teremtünk meg, de tisztában vagyunk-e azzal, hogy milyenek Istennek a gondolatai?

Amikor újjászületünk, az örök élet kerül az újjáteremtett szellemünkbe, és Isten gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál. A szellemünk az újonnan született, pontosan olyan, mint Isten természete, mert Isten természete van a szellemünkben.

Az én természetemre az volt jellemző, hogy egész kisgyermek koromtól fogva szerettem harcba indulni. Miközben a buszon hazafelé mentünk az iskolából, állandóan bunyóztunk. A buszsofőr próbált minket megfegyelmezni amennyire tudott, de soha nem sikerült neki.

Valaki pl. megsért minket, vagy hazugságokat szól rólunk, elkezdünk magunkban gondolatokat teremteni, s ezek destruktív [leépítő] jellegű gondolatok. A hústest szüli ezeket, és ezek hozzák elő az erkölcstelenséget, a paráznaságot, a házasságtörést, a gyilkosságot, a bujaságot, a tobzódásokat. A tobzódás azt jelenti, hogy nincsenek korlátok az életedben. Azt teszel, amit csak akarsz, és azt mondasz ki, amit csak akarsz és kijön a szemét is a szádból. Ez a hústest. Ezzel foglalkoznunk kell.

Az életünket és a természetünket egyetlen módon vagyunk képesek megváltoztatni, ha az elménknek a gondolatmintáit meg tudjuk változtatni. Fejünket nem tudjuk lecserélni egy nap alatt, a gondolataink adva vannak olyan értelemben, hogy mit tanítottak az iskolában, mit tanítottak a gimnáziumban, az egyetemen, mit olvasunk az újságban, mire neveltek a szüleink. Ez mind egy adott közeg. Ez a harcot gondolatról gondolatra személyenként kell megvívni. Azt mondod, hogy megtagadom, hogy ezt a gondolatot még egyszer gondoljam. Tényleg szeretnéd a szomszédodat legyilkolni, de ezt a gondolatot megtiltom. Ezt a gondolatot többet nem forgatom a fejemben.

Márk 10/30 Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet.

Amikor a házakat olvassuk, akkor mindenki gondolja, hogy hűha! Amikor az atyafiakat olvassuk… S amikor az atyafit elküldöd a bankba egy összeggel, hogy ezt fizesse be helyetted, és azóta nem látod… Ilyen történt az atyafiak között. Megbocsátunk nekik, és továbbra is szeretjük őket, de most már nem bízunk meg bennük.

Az Ige itt azt írja, hogy isteni kapcsolatok jönnek létre, isteni szeretetben összekötött atyafiak. Ugyanazok a szent kívánságaik vannak, ugyanazok a szent isteni látásaik vannak, és valóban ez kellene, hogy bennünket összekössön, az isteni célok.

Ha a keresztények csak azért vannak együtt, mert ők keresztények és ugyanúgy viselkednek, mint amikor még nem voltak keresztények, akkor annak a vége, előbb utóbb valamilyen egyesített bűn lesz. – Én egy keresztény fiú vagyok, te pedig egy keresztény lány vagy, ettől az intím kapcsolatotok még nem lesz egy szent valami. És egy istentelen kapcsolatot nem lehet szentnek mondani.

Tehát teszünk olyan dolgokat, amelyeket a világ tesz, és úgy gondoljuk, hogy ez rendjén van, mert mi már üdvözültünk. De ez megint csak a hústest, és mi tápláljuk a hústestet ezekkel. A Biblia azt mondja, hogy szeretnünk kell az igazságot és gyűlölnünk kell a hamisságot.       

A keresztény atyafiaknak hívom fel a figyelmét, akik felveszik a telefont, és mondanak egyet és mást, megnézzük, mit mond erről az Ige.

Példabeszédek 26/28 A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert.

/26/ Elfedeztetik a gyűlölség csalással, de nyilvánvalóvá lesz az ő gonoszága a gyülekezetben.

Mondja a Példabeszédek könyve, hogy ha a fa elfogy, kialuszik a tűz, ha nincs rágalmazó, megszűnik a háborgás. Vagyis ha a tűzifát [rágalmazót, viszálykodót] eltávolítod, akkor nem lesz tűz, és nem lesz füst sem utána. Van, hogy néha egy-egy embert el kell mozdítani a gyülekezetből, mert ők rágalmazók. Ezért nincsenek a gyülekezeteinkben viszálykodások, mert a rágalmazókat már mind eltávolítottuk, és békesség van!

Van azonban annál egy jobb út, mint hogy hústestben járunk, - az, amikor szellemben járunk és ott a kenet. Én ebben szeretnék mozdulni Istennél itt az utolsó napokban, ebben a kenetben. Úgy vagyunk teremtve belül, mint maga Isten, az Ő hasonlatosságára, ezért kívülről is meg kell annak látszódni. És nincs annál szebb, mint amikor kívülről is meglátszik ez a szellemi élet, és nem tudsz semmi hasonló lenni ahhoz, mint amikor a testben kielégítjük a kívánságainkat.

Melyiket választanád? Azt, hogy valaki feltámad a halálból vagy, hogy elnyalsz egy fagylaltot? Azért mondom a fagylalt példát mindig, mert ez sem bűn, ha megeszel egy fagylaltot, és ne legyél kárhoztatás alatt semmilyen tekintetben, minden területre igaz, hogy engedünk a testnek. Amikor tehát a hústestről beszélünk, sok mindenre gondolnak az emberek, de valójában nem is tudják mi az a hústest.

Sokkal nagyobb öröm van abban, ha valakire rátesszük a kezünket és megparancsoljuk, hogy a rákbetegség kijöjjön az ő testéből, és az engedelmeskedik. Vagy a leukémiának parancsolunk, hogy az távozzon a testből, és az eltávozik és kinő az illetőnek az új egészséges haja. Tehát inkább ezt az erőt szeretnéd ugye te is látni? Ilyen fajta erő megnyilvánulás nem lesz jelen azoknál, akik a hústestük hangjára hallgatnak.

Mit jelent tehát a hústest cselekedete? Tele vannak féltékenységgel, irigységgel, tele vannak érzéki kívánságokkal, tele vannak félelemmel, méreggel, haraggal, olyan gondolatokat hordoznak, amelyek ellentétesek Isten Igéjével. Annak ellenére, hogy tudják, hogy mi zajlik a gyülekezeteinkben, mégis olyan módon hívják és járják körbe a mieinket, hogy itt nincs semmiféle kenet, és hasonlóképpen beszélnek rólunk. Ez sértő, viszálykodások ezek és telefonon keresztül folynak ezek a pletykálkodások. Tudnunk kell azt, hogy az illetőnek rosszak a gondolatai.

Az isteni fajta erő akkor tud átfolyni az emberen, ha a mi gondolataink egyeznek Isten gondolataival. És Isten ilyenfajta erőben szeretné, ha mi járnánk. Tehát amikor az utcán jövünk és megyünk, és valakit megszólítunk, mert tudjuk milyen gyógyulásra van szüksége, és az illető meggyógyul, pl. a torkában, vagy ahol éppen szüksége van rá. Kívánjuk tehát ezt a szellemben való járást, nem is annyira magunkért, hanem másokért. Amikor szellemben járunk, akkor Isten képes szólni hozzánk. Most éppen a térdben van nagyon erős gyógyulás.

Amikor imádkozol értük, akkor magot vetettél, az Úrnak tettél valamit. Amikor eljössz az ima-konferenciára, és imádkozunk nyelveken, ahogy azt tenni szoktunk órákig, ez is egy bizonyos fajta magvetés, a jövődről gondoskodsz ezekkel az imádságokkal. – Üldöztetésekkel együtt lesznek ezek, mondja az Ige. /Márk 10/30/

Vagyis meg kell tanulnunk magunkhoz fogadni az üldöztetéseket is. Mindezekkel az áldásokkal együtt jönnek ezek az üldöztetések. Meg kell tanulnunk ezeket elfogadnunk, része ez ennek az életnek. Az üldöztetések akkor is jönnek, ha mindent  helyesen tettél. 

A Márk 4/17 mondja, hogy ha befogadtad az Igét és üldöztetések, nyomorgatások jönnek az Igéért, amit befogadtál. Az Ige miatt van ez! Ez azért van, mert az ördög van ebben a világban. Az Ige elmagyarázza, hogy a tolvaj ott terem, hogy ellopja az Igét, a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon.

Máté 13-ban elmagyarázza egy kis kiegészítéssel, hogy ha a szívedben van az Ige, de nem érted meg, akkor lopja ki az ördög. Nem értik, amit befogadtak a szívükbe, akkor az ördög könnyen kilopja.

Azért, mert üldöztetések értek, vagy érnek minket, nem akarjuk feladni, vagy abbahagyni. A hústest ugyanis ezt akarja tenni, túl nagy a forróság a konyhában, menjünk ki a konyhából. Túl sok összeütközés, túl sok viszálykodás van itt, a hústest azt mondja, hogy most azonnal hagyjuk abba, kerüljünk ki ebből a tűzből, ebből a konfliktus helyzetből.

Egy ikertestvér prófétált felettünk, ahogy kint voltunk Izraelben és azt mondta, hogy azzal a tűzzel, amivel ott kint imádkoztunk, azt vissza fogjuk hozni, és az a tűz itt lesz az országon. Gondoljunk bele, hogy ha az ember feladja, utána mihez kezd?               

Jézus azt mondta a körülötte állóknak, hogy az én testemet kell, hogy egyétek és az én véremet kell, hogy igyátok, ha valami részt akartok belőlem! És mi történt? – Elmentek, megbotránkoztak. És amikor a tizennégy vele maradt, Jézus megkérdezte tőlük, hogy ti is el akartok menni? És mit mondtak? – Uram hová mehetnénk? Örök életnek beszédei vannak tenálad. Hová mehetnénk máshová, mihez kezdhetnénk?

Vagyis képes vagy megharcolni úgy a hitnek szép harcát, hogy közben magadhoz öleled az üldöztetéseket, vagy élhetsz úgy is, mint maga az ördög, és kiélheted magad a hústestben. Ebben nincs öröm, szomorúság, depresszió és halál, elbátortalanodás, nyugtalanság, félelmek, aggodalmak vannak benne. Ezek azok a jellemzők, amelyekben a világ él.

Nekünk vagy egy jobb ígéretünk, egy jobb reménységünk. Mi akarjuk a békességet, amire minden egyes gyülekezetnek és pásztoraiknak is törekedniük kell. Békességre maguk között és nem zavargásokra, zűrzavaros helyzetekre, hogy valakinek a hústesti dolgai felgerjesztik a zűrzavart. Az embereknek meg kell változniuk.

Amikor Bibliaiskolába jártam, akkor erősen törekedtem arra, hogy tökéletes legyek. De az órák után vissza kellett mennem a világba. Tudtam, hogy ha az Igében maradnék, akkor megváltoznék.

Galata 3/2 Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Szellemet, avagy a hit hallásából?

Mi a válasz erre? Mindent tökéletesen kellett ahhoz tenned, hogy a Szent Szellem a bensődbe költözzön? Ugye nem? Hiszen pontosan az ellentétje igaz, ahhoz hogy mindent tökéletesen tegyél, ahhoz volt szükséged először arra, hogy a Szent Szellem a bensődbe költözzön.

Ugye a hústest szerinti gondolkodásmód azt mondaná, hogy ezektől a fülbevalóktól, vagy orrgyűrűtől, vagy a köldöködben lévő dísztől meg kell szabadulnod ahhoz, hogy méltóvá válj ahhoz, hogy a Szent Szellem a bensődbe költözzön. Kint Izraelben nagyon szigorúak ebben, mert ha az embernek van egy tetoválás a testén, akkor már a zsinagóga törvényei szerint nem is temetik el. Ez egy súlyos kérdés a zsidóknak.

Tehát a hústest gondolatai szerint így hangzik a vélekedésük, hogy amint megszabadultál az összes ilyen külső szentségtelenségtől, akkor majd a Szent Szellem jön, a bensődbe költözik és akkor még ezt meg azt helyrehoz. De Isten nem ilyen! A Szent Szellem már akkor a bensőnkbe költözik, és szükségünk van rá, míg ezek a külső szentségtelenségek ott vannak körülöttünk, azért, hogy a Szent Szellem szentséget tudjon hozni a bensőnkbe. És akkor ez a szentség, ami a bensőnkbe költözött, meg fog nyilvánulni a külsőnkben is. Ez akkor történik meg, ha hisszük és ki is mondjuk, hogy kik vagyunk a Krisztus Jézusban!

/3/ Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?

Mert most a testben akarjátok elvégezni a tökéletességeteket? Figyeljétek meg, hogy a törvényt nevezi a testnek itt! Ha bármilyen területen kárhoztatásban vagy, akkor tudnod kell, hogy az a hústestből származik. Azt mondja neked, hogy mivel elkövetted azt a bűnt, ezért már soha többé nem tudsz Isten dolgaiból semmit beteljesíteni. Ez a hústest!

Tehát a hústest nem csupán annyit jelent, hogy dohányzol, vagy káromkodsz, vagy rossz dolgokat teszel, vagy rossz dolgokat mondasz ki, ezek már a testnek a cselekedetei lennének. A hústestiség azt is jelenti, hogy te magad próbálod magadat tökéletessé tenni. Ez is hústest!

A hústestnek van egy ilyen törekvése is, hogy mindent maga próbál tökéletessé tenni, helyrehozni az életünkben. És mindezt azért tesszük, hogy utána az az érzetünk legyen, hogy most már békességünk van. Ez is a hústestnek a része. Akkor is teljes békességet kell belül éreznünk, ha a dolgok körülöttünk teljesen elszabadultak! A hústest azt diktálja, hogy mindennek körülöttünk kívül, teljes rendben kell lenni, és irányítás alatt kell lenni ahhoz, hogy belül békességet érezhessünk.

A Szellem azt mondja, hogy ez nem így van. Ne aggódjunk ezek felől a dolgok felől, amelyek körülvesznek minket és nincsenek az irányításunk alatt. Először azon munkálkodjunk, hogy belül legyünk egy irányítás alatt, hogy hitben legyünk és Istennek a Szellemében legyünk! Mert tudjuk, hogy aki elkezdte bennünk ezt a jó munkát, be is végzi az Úr Jézus Krisztusunk napjáig!

Tehát először belül kell, hogy meglegyen ez a békességünk. Mert a hústest úgy gondolkodik, hogy mindent rendbe kell raknunk magunk körül ahhoz, hogy ez a belső békességérzésünk meglegyen, hogy ilyen belső megelégedést érezzünk, hogy magunkat tudjuk értékelni, hogy legyen önértékelésünk. És nem úgy tudjuk magunkat megmérni és értékelni, hogy körülöttünk minden rendben megy-e? Hanem úgy kell a dolgokat mérnünk és értékelnünk, hogy belül kontrol alatt tartjuk-e a dolgokat?

Ha ezt megtesszük, akkor Isten képes lesz arra, hogy kívül is mindent rendbe hozzon. Ezzel nem azt mondtam most, hogy ha kívül minden mindig zűrzavarban van, hogy akkor az jó! Csak azt ne gondoljuk, hogy nekünk kell kívül mindig mindent rendbe hoznunk ahhoz, hogy egyezzünk Istennel, és hogy akkor lesz majd békességünk. Akkor is Szellemben kell maradnunk, és békességünk kell, hogy legyen, ha kívül a dolgok elszabadultak és irányításunk alól kiestek!

Ha a külső feltételek nem úgy alakultak, akkor is kell tudnunk Szellemben maradni? Ha csak akkor tudunk Szellemben maradni, ha kívül minden rendben van, akkor nem vagyunk igazán Szellemben. Mivel a külső tényezőink mind kedvezőek, ezért úgy látszik, hogy békességünk van. De ha ezek a külső tényezők megbillennek és nincs teljes rend kint, akkor tudsz-e belül békességben lenni? Ez fogja meghatározni a jellemvonásodat, hogy tudsz-e a Szellem gyümölcseiben járni? És meg tudod tenni, mert benned van! Az a képesség, hogy a Szellemben járj, az benned van!

/5/ Annakokáért, aki a Szellemet szolgáltatja néktek, és hatalmas csodákat tesz közöttetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-é?

Törvény cselekedetei hozták-e nekünk, vagy a hit hallása. Vagyis ha úgy gondolod, hogy ha elég sokáig olvasod a Bibliádat, akkor Isten majd megcselekszi azt a csodát neked. Nem! Tízezrével vannak azok a Biblia szakértők és Biblia tudósok, akik tízszerte többet forgatták, olvasták a Bibliájukat, mint mi összesen és mégis soha az életükben egy csodát sem láttak. Nem azt mondom megint, hogy ne olvasd a Bibliádat. Sőt az interneten el fogunk helyezni egy Bibliaolvasási napi program tervezetet.

De azt mondom ezzel, hogy mivel többet olvasod a Bibliádat, nem jelenti azt, hogy most már ezzel kiérdemelted Istennek a csodatévő munkáját. A kulcs az, hogy egy olyan pozícióba kerülni, ahol a hitünk elvégzi! Vagyis ha elolvasol egy igeverset és a hitedet fel tudtad oda emelni, akkor most fogadd el azt a csodát!

Lehet, hogy öt igeverset kell elolvasnod ahhoz, hogy az elmédet egy olyan helyzetbe hozzad, hogy oda kerülj, hogy a hit pozíciójába hozzad magad. Tehát nem úgy van, hogy ha befejeztem a Bibliaolvasási menetrendet, hogy akkor majd jobban fogok igaznak tűnni Isten előtt. Jobban teszed, ha igaz vagy Isten előtt mielőtt elkezded olvasni a Bibliádat. Vagy naponta egy órát fogok imádkozni és akkor majd igaz leszek Isten előtt. Jobban teszed, hogy ha már igaz vagy Isten előtt, mielőtt elkezdesz imádkozni. Mert ha nem így lenne, akkor csak arról lenne szó, hogy magadat akarod tökéletessé tenni a hústestben.

Nekünk meg kell engednünk, hogy ahogy a Szellem elkezdte a munkát, úgy be is végezze a tökéletesítésünket. Abban a pillanatban, amikor üdvözültél, az volt életed legnagyobb csodája. Az volt az a pillanat, ami az életed legnagyobb csodája, semmit addig az életedben helyesen nem tettél annak érdekében, hogy üdvözülj. Semmit igazán és helyesen nem tettél az életedben addig, mert a természeted a rossz oldalról volt, ujjá nem született szellemed volt, és a lelked teljesen a test birodalmában működött.

De hallottál Jézusról és befogadtad Őt. Utána, miután az ember keresztény lesz, miért próbálja megváltoztatni a törvényeket, vagy a szabályokat? Mert azt mondja, hogy most már, hogy keresztény lettem, megváltoztatom a szabályokat. Tehát az a rendszer, amibe kerültél, amikor újjászülettél, úgy kellene, hogy tovább menjen minden, most pedig megpróbálod megváltoztatni mondván, hogy te majd testben a többit rendbe hozod.

Mindezeket a vallásoskodó dolgokat meg kell csinálnod ahhoz, hogy Isten a jóváhagyását megadja az életedre. Az Úr Jézus Krisztus gyülekezete sajnos ezt teszi. Tehát ott követjük el a hibát, hogy a szabályokat megváltoztatjuk. A hústest cselekszik így, nem kell megváltoztatnunk azt a rendszert, amelyben újjászülettünk. Jézust hitben fogadtuk el, ahogy vettétek az Urat, úgy is járjatok Őbenne.

A Szent Szellemet is hitben kaptátok. És a gyógyulásotokat is hitben fogjátok megkapni, a gyarapodásotokat is hitben fogjátok megkapni, vagy a jövőbeni házastársadat is hitben fogod megkapni. Minden, amit teszel az életben, annak hitben kell hozzád jönni, mert ami elkezdte ezt a munkálást, annak kell végrehajtania, és így fejezzük be a dolgokat.

Akivel elmentünk a táncba, azzal a lánnyal fogjuk végigtáncolni, mi végig táncoljuk a táncot. Vagy az a férfi, aki felkért minket a táncba, azzal fogjuk végig táncolni. Ki ez? A hit vitt be minket a táncba. Vagyis továbbra is a hittel fogunk együtt táncolni, ne hagyd, hogy bárki belépjen és leállítson téged. Ne hagyd, hogy a hústest azt mondja, hogy velem folytathatod a táncot, vagy a legalizáció azt kérdezze tőled, hogy enyém lehet a következő tánc? A válasz az, hogy nem!

Az egyik romániai gyülekezetünkkel történt meg, hívott minket az egyik evangélista, aki végezte ezt a munkát, hogy jött egy törvénykező keresztény csapat, akik minden hívőjét megkeresztelték vízkeresztséggel, és azt mondták, hogy mától hozzánk tartotok és az egész gyülekezetet elvitték. Egy pásztorunkkal pedig az történt meg, hogy visszament a törvényt tanulmányozni. Teljesen Ige ellenes, teljesen a hústestben van az ilyen.

Tehát a hit vitt engem a táncba, és továbbra is a hit marad a táncpartnerem. A hit nem mindig érződik nagyon jónak, nem mindig tűnik túl jónak. De mivel a hit partnerrel mentem a táncba, mindig is ő lesz a partnerem. Ő hozott el engem idáig és továbbra is a hittel fogok együtt táncolni. Másik oldalról pedig megnézzük, hogy hogyan tudjuk legyűrni a hústestünket.

Galata 6/6-8 Aki pedig az Igére taníttatik, közölje minden javát tanítójával Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is fogja aratni. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a Szellemnek, a Szellemből arat örök életet.

Tehát különbséget tesz az Írás a testnek vetni, vagy a Szellemnek vetni.

/9/ A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk.

Tehát akkor fogunk aratni, ha közben el nem lankadunk. Fel kell azt fedeznünk, hogy a hústestnek a legnagyobb célkitűzése az életünk felett, hogy valahol rávegyen minket, hogy feladjuk. A legnagyobb aratása a hústestnek az, ha feladjuk. Hogyan lehet Szellemben járni? Úgy, hogy nem adjuk fel. Hogyan lehet testben járni? Úgy, hogy abbahagyjuk a szellemben járást. Ki tudja, lehet, hogy téged is megkeresnek telefonon egyszer.

Az ember néha belefárad, de akik az Úrra várakoznak, azoknak az ereje megújul. Néha az embert érik kihívások. Isten azonban soha nem enged bele minket olyan helyzetekbe, amiből tudja, hogy nem vagyunk képesek kijönni. Tehát bármi is, amivel szembesülünk most az életben, Isten nem engedte volna az utunkba azokat, ha nem tudná, hogy van tőle annyi képességünk, hogy abból ki is jöjjünk. Ezt gyönyörűen mondja az I. Korinthus 10-ben az Ige, ez nekem is nagyon sokat segített és biztos, hogy nektek is segíteni fog, mert ez reményt ad nekem és nektek is.

Korinthus I. 10/13 Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagyja, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek, sőt a kísértéssel egyetemben, a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni.

A kísértések nem Istentől jöttek, Jakab levelében mondja, hogy Isten senkit nem kísért, hanem a ti saját magatok kívánságai kísértenek benneteket. És mindannyian különbözőképpen vagyunk kísértve, a gondolataink különbözősége miatt. Tehát Isten soha senkit nem kísértett meg, de nem enged meg egy kísértést sem hozzád jönni, ha látja, hogy nincs erőd arra. A fölött soha nem engedi a kísértést.

Mindig biztos Isten abban, hogy te képes vagy arra, hogy azt legyőzzed. Más szóval: soha ne add fel, és ne éld ki magad a hústestben. Nem tűnik mindig túl könnyűnek ez, de mi győztesek vagyunk, és bizony vannak dolgok, amiket le kell győzni. Jönnek hozzánk ilyen dolgok, és ezeken felül kell kerekedni, és le kell győzni, ezt jelenti a győztes. Mi pedig legyőztük a hústestet. Mert megadatott nekünk a kegyelem és a szeretet hozzá.

Egy gondolatot szeretnék még ide beékelni Istenről. Isten nem engedi meg, hogy vele egyenlők legyünk, bármiben, pl. adakozásban sem. Ő a legnagyobb adakozó. Akik nem adakoznak, azok legalizációban vannak, zsugoriak, földhöz kötöttek. Nem döbbentem rá soha úgy, mint mikor ezzel a rabbival ültem együtt. Ő ugye a törvény alatt van, őnéki nem lehet semmije. Megmutatta nekem azokat az Igéket, amelyek parancsolatként mondják, hogy adjunk a szegényeknek. Ő mindenét odaadja a szegényeknek.

Egyszer adtam neki egy adományt és megtudtam, hogy a felesége beteg és külön kellett neki adnom pénzt, hogy a felesége vegyen vitaminokat. Ő teljesen le volt rajta döbbenve, hogy mit kezdjen vele. Rátette a telefonját, hogy ez külön van. Csodálkozott, hogy ezt nekem adod? Erősen a hústest és a törvény alatt van.

Isten téged akar megáldani. Úgy hiszem, hogy ez a kedves rabbi barátunk nagyon hamarosan az Úrhoz fog térni. Ki fog jönni a törvény alól, mert a hústest kötelékében van. A szegényeknek adott gyűjtésünknek a legjavát neki adtam, mert biztos vagyok benne, hogy ő eljuttatja a szegényeknek.

Isten nekünk mindent kegyelemből adott és Isten megáld minket a világ javaival, mert tudja, hogy rajtunk csak keresztülmegy és megáldjuk vele a szegényeket az Ő akarata szerint. Ez a kegyelem így növekedhet felettünk.

Ezt írja a Korinthusi gyülekezet felett is, hogy – az a kegyelem ért benneteket, hogy ti adakoztatok, mérték felett, az erőtök felett és a kegyelem ott van az életünk felett. Istennél többet nem tudsz adni senkinek, Istent nem tudod felülszárnyalni. Isten nem engedi meg, hogy fölé menjél ebben.

A Messiás ezt tette, - gazdag lévén, szegénnyé lett érettünk, hogy mi az Ő szegénysége által meggazdagodhassunk. És innen ismerjük a mi Úr Jézus Krisztusunk kegyelmét, hogy Ő szegénnyé lett érettünk, hogy mi meggazdagodhassunk. Sokaknak nem jutott el még a bensőjéig, hogy Isten azt akarja, hogy megáldjon minket.

A mieinkkel nem az a probléma, hogy nem adakoznak, vagy nem vetnek, hanem úgy látom, hogy ez a viszálykodás, a legalizáció, a törvények, az elme berögzöttségei, a megsértődöttségek, ezek a hústest cselekedetei és nem visznek előbbre. Mindannyiunknak más és más gondolataink, és gondolatrendszerünk van.

Isten próbálja a keresztényeket egy egységbe hozni, ahogy a Zsoltárokban is lehet olvasni. Ez az a munka, amit végez most, s az örökkévalóságban teszi majd. Ha olyan leszel majd, mint Jézus, akkor megérkeztél benne. Ha még nem vagy ott, akkor az, aki elkezdte benned ezt a jó munkát, be is végzi. Nekem segített nagyon sokat, és remélem nektek is a tanítás. Mert mindannyiónknak vannak gondolatai és teremtünk gondolatokat magunknak.

Ezek a gondolatok, amiket teremtünk magunknak, ezek lehetnek konstruktív kihozatalúak, vagy destruktívak, és a lelkünknek a birodalmából jönnek, amit pedig a neveltetésünk határoz meg. És nem az kell, hogy meghatározza, hanem az Ige. Bennünk vannak ezek, a szellemünkben ott vannak, minden szellemi áldás.

A 'ginoszko' görög szó, tegnap is elmagyaráztam ezt, ez egy bizonyosfajta tudást jelent, az istenifajta tudást. Ha a Krisztusi felnőtt korba eljutsz a növekedésben, akkor ebben a fajta tudásban, a 'ginoszko' fajta tudásban fogsz járni. Isten bölcsessége, Isten tudása nap, mint nap ott lesz az életeden.

A saját kiadású Károly Bibliánkban, amikor az van írva az Ószövetségben, hogy alkalmas időben, megmutatta nekem a rabbi, hogy a héberben nem az alkalmas időben van, hanem minden időben. Vagyis Isten megadja nekünk minden időben, amire szükségünk van. Tanultam tőle. Tehát a hústest törvényei alól szeretnénk kikerülni, és felszabadultak leszünk, és ezt fogjuk érzékelni, a teljes gyülekezet együtt.

A legjobb volt itt a légkör, most ahogy visszajöttünk, a legjobb, amit valaha is tapasztaltuk. A lehető legjobb légkör van itt, és nagyon jól érezzük benne magunkat. Nagyon fontos, hogy mindannyian megújítsuk a gondolatainkat, mert mindannyian boldogok akarunk lenni, mindannyian meg akarjuk az Úr örömét tapasztalni. A hústest nem ad neked ilyen békességet. Legalább most már megértjük, hogy hogyan működik ez.

Ugyanazokat a régi hústest dolgokat most is kimész és megcselekszed, de legalább mostantól érted, hogy ez miként is működik, és miként és hogy tudsz benne megváltozni. Most már másként gondolkodsz arról az emberről, aki te vagy!

Álljunk fel és adjunk Istennek hálát. Isten ad egy Igét, hogy megáldjon minket. Olvastuk az Igében, hogy áldott legyen a mi Mennyei Atyánk, ezt az Igét kaptuk.

Mondjuk el együtt: Köszönjük Uram! Mi megáldjuk a drága Mennyei Atyánkat, köszönjük a Te tervedet. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, köszönjük a Szent Szellemet, köszönjük az Igét, befogadtuk és keressük a változást, hogy Szellemben járhassunk, hogy az Igében járhassunk, és a cselekedeteket megcselekedhessük, a te terveidet, amit az én életemre szabtál. Köszönöm neked, elfogadom ezeket Jézus nevében. Ámen!

Dicsőség Istennek!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL