2016.01.30. 
 

DICSŐSÉG ISTENNEK

Faragó István élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2016. január 24.

 

A mai tanítás címe: Istené minden dicsőség. Az embereknek a legnagyobb bajuk a kevélység, a „ki, ha én nem” hozzáállás. Isten azt mondta, hogy kérjetek és adatik, meg­nyomottat, megrázottat, színig teltet adok a ti öletekbe, ha kértek tőlem. Olyan sokat prédikálok börtönben, börtönszolgálatban. Istené minden dicsőség!

Nem az enyém, nem az emberé, hanem Istené. Isten azt mondta, hogy nektek adok mindent, minden a tiétek, kérjetek és nektek adom. Nagyon sokan megkérdezik a börtönben tőlem, hogy akkor miért nem kaptam meg, miért nincs meg az életemben az, amit kértem. Vagy hol van Isten, miért nem segít?

Akkor megkérdezem tőlük, hogy szerinted Isten azért akar neked mindig mindent odaadni, hogy neked jó legyen? – Miért? Miért? – kérdezik. – Ha Ő azt mondta, hogy nekem adja, akkor az azért van, hogy én boldog legyek.

Igen, ez a testi ember. Igen, de ez ötven százalék, hogy te boldog legyél. A másik ötven százalék az, hogy amikor te megkapsz valamit, amikor te azt tudod mondani, hogy ez az enyém, akkor mondd mellé azt is, hogy dicsőség Istennek!  Tudod, azért, mert te ma itt a földön egy ember vagy, akit Isten teremtett.

Te ma azért vagy itt, hogy te elmondd a világnak, hogy Jézus él, és szeret téged. Semmi másért nem vagy te itt a földön, hanem azért, hogy te legyél Isten szája, és bármikor, bármilyen helyzetben el tudd azt mondani a másik embernek, aki még nem atyafi, nem testvéred, hogy azt mondd neki, hogy Isten szeret téged.

Ki volt Lucifer? Kezdjük a legelején! Ki volt a mai sátán? Ki volt? Istennek az első angyala volt, ő volt az az angyal, ő volt az a teremtett lény, aki a dicséretet vezette fönt a mennyországban. Ő volt az, akire azt mondja az Ige, hogy Isten a dicséreteink között lakozik.

Síppal, dobbal, nádi hegedűvel az ószövetségi zsidók dicsérték Istent, amikor vitték a kerubokkal Isten ládáját a tízparancsolattal. Kik mentek elöl? A zenészek, azok mentek elöl, akik hangosan dicsérték Istent, mert az Ige azt írja a Bibliában, hogy a dicséreteik között lakozom. Nagyon nagy angyal volt fent Lucifer a mennyországban, és ő mit mondott?

Ésaiás 14,11–16.

11. Kevélységed és lantjaid zengése a sírba szállt; fekvő ágyad férgek, és takaró lep­led a pondrók!

12. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népe­ken tapostál?

13. Holott te ezt mondád szívedben? Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helye­zem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.

14. Felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

15. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!

16. Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg?

Lucifer azt mondta, hogy mi az nekem, ki az a Teremtő? Ki az az Isten? Hát én én vagyok, aki zenél, aki vezet több száz angyalt! Majd én magasabb leszek Istennél! Azt mondta neki Isten, hogy elrontottad, bocs! Én vagyok a Teremtő, én vagyok az Alkotó, nálam nincsen nagyobb.

De mivel te így gondolkodtál, a legkisebb leszel, csúszó-mászó leszel, akin tapodni fognak azok az emberek, akikhez elküldöm majd az én Fiamat megváltóként, azok taposni fognak a te fejedre. Akkor sem kért bocsánatot, akkor sem tért meg az ő gondolataiból, és tényleg ő lett a sátán, aki itt van a talpunk alatt. Dicsőség Istennek!

Miért is mondom nektek ezt a tanítást? 19–20 éve járok ebbe az egyházba, hála Jim Sandersnek és Erzsébetnek, hogy megtanították nekünk az igaz, tiszta hitet, a Bibliát. Abban az időben jártam egy helyi kis gyülekezetbe, ahol volt egy csodálatos pásztorom, Katona Miklós. Sokan emlékeztek rá, áldom őt minden nap, az útja legyen egyenes, mindörökké, ámen.

Egyik alkalommal, ahogy eljött istentiszteletet tartani, odamentem hozzá, mondtam, hogy Miklós, de jó a frizurád! Azt válaszolta nekem, hogy dicsőség Istennek! Gondoltam magam­ban, hogy miről beszél ez az ember? Én mondom neki, hogy jó a frizurája, és ő azt feleli, hogy dicsőség Istennek? Elment a fodrászhoz, akinek az a szakmája, hogy levágja a haját, kifizette az összeget és kész. Ennek mi köze Istenhez?

Elgondolkodtam azon, hogy igen, sok köze van ehhez. Én mindig úgy éltem 18 éves koromig, hogy jól van, Faragó, megcsináltad. Jól van, te vagy a király. Én megveregettem a vállamat. 18 évesen elkerültem ebbe az egyházba.

Körülbelül 20 éves koromban hallottam ezt a mondatot Miklós pásztorom szájából, és elgondolkodtam rajta, hogy ugyan miről beszél ez. Ok-okozati összefüggés, még jó, hogy jó a frizurája. Akkor jöttem rá arra, hogy minden, amit az ember valaha is tehet, valaha is tesz, az Istent dicsőíti. Ne vegyél magadnak dicsőséget!

Ő se azt mondta, hogy hát persze, dolgozom, prédikálok, van pénzem, még jó hogy kifizetem a fodrászt. Látjátok, ilyen egyszerű! Kicsi dologban, ami szinte semmiség, azt tudta mondani, hogy dicsőség Istennek.

Rájöttem a magam életében egy fél év múlva, mikor először kimondtam, hogy dics… Istennek. Nem mondtam ki, hogy dicsőség Istennek, csak azt mondtam ki, hogy dics… Istennek. Szintről szintre, fokról fokra növekedtem a létrán, ahogy mindannyiunknak növe­kednünk kell. De ma már ki tudom mondani, közel tizenegy-két éve, hogy dicsőség Istennek!

Tudjátok, amióta kimondom azt, ha jó, ha rossz, ha kevésbé ilyen-olyan dolgok történnek az életemben, hogy dicsőség Istennek, azóta szempillantás alatt Isten minden bajomból kihoz. Tudjátok azt, hogy miért kell mindig kimondani?

A börtönben is mindig azt mondom a fogvatartottaknak, hogy mondd ki, ha félhangosan is, hogy dicsőség Istennek! „Kinevetnek. De hát kiutálnak. De hát elzavarnak, hogy én ilyenekről beszélek.” Mondom, hogy na és? Téged zavar? Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van!

Ha téged elzavarnak, vagy bántanak azért, hogy kimondod nyilvánosan, hogy dicsőség Istennek, ne törődjél vele! Akkor mondd ki, hogy Jézus nevében eltakarodsz tőlem! Ezt már magadban mondd ki! Hidd el, nem baj, hogy magadban mondtad ki, mert el fog tőled menni. Mert ugye mit mond a Biblia, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké. Dicsőíttessék az Atya a Fiúban! Ámen.

Van egy-két fogvatartott, aki igen, kimondja azt nyíltan, akár a fegyőrök előtt is, hogy dicsőség Istennek. Néznek, de mivel ugye azt írja a Biblia, hogy Isten Igéje ellen senki nem tud semmit mondani, így befogják a szájukat.

Mert mindannyian olvasunk, tanultuk, egyik évben úgy írja a történelemkönyv, bizonyos dolgokban, hogy forradalom, másik évben meg úgy írja, hogy ellenforradalom. Akkor most az apám mond igazat, vagy a nagyapám? Vagy egyik évben azt mondják, hogy ez a gyógyszer a legjobb, a következőben azt írják, hogy hát azt inkább hagyjuk.

Van egyetlen egy Könyv, az nem változott. Mindannyiunk életében van, ami valaha ott poro­sodott a polcon, a szülőktől, nagyszülőktől, az a Biblia. Amit minden nap a kezünkbe kell ven­nünk, olvasni kell, mert az az egyetlen egy Könyv, amit nem lehet, és nem is tudnak megcáfolni, mert az az Ige. Lehet, hogy a tudósok próbálják bebizonyítani a Biblia negatív mechanizmusát, de nem lehet, mert egyetlenegy írója van, a Teremtő, az Alkotó, a te mennyei Atyád.

De térjünk vissza arra, hogy miért kell igazából mindig, mindenhol, mindenért hálát és dicsőséget adni Istennek. Nem győzöm ezt hangsúlyozni a családomban is, a barátaim és ismerőseim között is, hogy te igazából nem tudnál egy pohár vizet sem fölemelni a nélkül, hogy Isten nem adta volna beléd az Ő Szellemét. Ha Isten nem teremtett volna erőt, nem teremtett volna izmokat, idegeket, amik kapcsolódnak a fejedhez.

Az én egyetlen kicsi feleségem másfél hónappal ezelőtt agyvérzést kapott. A teljes jobb oldala lebénult. Pedig igazából csak az agyában kapott egy vérömlenyt. Ez okozta. A fejünk a legfontosabb. Lehet, hogy a testünk visz előre minket. Testünkkel cselekszünk dolgokat, eszünk, iszunk, öltözünk, a kezünkkel és a lábunkkal, de minden itt dől el a fejben.

Mindennek a mozgatórugója a fej. Neked ki a fejed? Jézus Krisztus! A te mennyei Atyád! Ha a fejre nézel, a fejre tekintesz, Őrá, aki meghalt érted a kereszten 2000 évvel ezelőtt és harmadnapra feltámadt, és folyton-folyvást imádkozik érted, akkor jobb lesz a te életed.

A feleségem ma már teljesen egészséges. Az orvosok azt mondták, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz. Ha megnézed a világban, akkor ez minimum négy vagy öt év. A feleségem két hónap után egészséges. Még előfordul, hogy a belső szervei nem úgy kommunikálnak, ahogy kellene, de ez is ki fog alakulni.

De ennek is mi a lényege? Működhet neked mindened teljesen tökéletesen, ha az agyad nem tudja azt mondani, hogy tedd meg ezt, vagy tedd meg azt, és utána nincs onnan visszajelzés, hogy igenis fej, megtettem, amit parancsoltál.

Adj te is egy visszajelzést Istennek azzal, hogy megteszed azt, amit Ő mondott neked. Elsősorban azt mondta, hogy menjetek széles e világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek, aki megkeresztelkedik, üdvözül.

Van további része is az Igének, de én nem folytatom azért, mert nekem az a hitem, hogy minden ember üdvözülni fog! Minden embernek el kell jutnia olyan szintre legalább, hogy egyszer az életben ki tudja mondani azt, hogy dicsőség Istennek!

2Mózes 16,7. 10.

7. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét; mert meghallotta a ti zúgolódásotokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolódtok?

Mózes és Áron ellen zúgolódtak az emberek, és ők megkérdezték, hogy mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti, akkor miért bántotok ti minket? Mi parancsszóra tesszük, amit cselekszünk, és hűek vagyunk Istenhez.

Hűek legyünk Istenhez és próbáljuk megtenni mindig, amit Ő mond! Ez a legnehezebb. Saját életemből tapasztalom, hogy ha azt az apró, pici, halk, szelíd hangot meghallom, akkor nyolcvan százalékban úgy teszek, de az a húsz százalék bőven elég ahhoz, hogy elvétse az ember. Ne járjatok így! De itt is azt olvassuk, az Úr dicsőségét:

10. És lőn, mikor beszéle Áron az Izrael fiai egész gyülekezetének, a puszta felé for­dulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.

2Mózes 24,16.

16. És az Úr dicsősége szálla alá a Sínai hegyre, és felhő borítá azt hat napon át; a hetedik napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből.

2Mózes 33,18–19.

18. És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nékem a Te dicsőségedet.

Mózes megkérte Istent, hogy mutassa meg neki az Ő dicsőségét. És Isten azt mondta, hogy nézz körbe, minden, ami körülötted van, az Isten dicsősége. Nem az ördögé. Nem a politikusoké. Nem a vezetőké, akik sokszor verik a mellüket, sokszor azt mondják, hogy ki, ha én nem. Minden Isten dicsősége!

Szerintetek a tudósokat Isten vezeti, vagy az ördög? Isten vezeti őket is. Ők is valamikor csecsemők voltak, és ők is úgy születtek, ahogy mi. Anyád méhétől fogva ismerlek titeket – mondja az Úr. És Ő ismer minden hajszáladat.

Csak eltévelyedtél, ahogy növekedtél, és úgy rájöttél arra, hogy milyen jó a dicsőségben fürödni. Fantasztikus dolog! Lehet fürdeni a dicsőségben, de annak ára van. Javaslom nektek és mindenkinek: ne fürödj a dicsőségben! Minden dicsőséget Neki adjál! Tudod, hogy miért? Olvasok egy-két Igét:

19. És monda az Úr: Megmutatom minden jóságomat, hogy előtted menjen, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek.

2Mózes 40,34.

34. És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.

Dicsőség Istennek, hogy az Úrnak Szelleme, az Úrnak dicsősége betölti ezt a házat. Erről a pulpitusról mindenkor csak a tiszta, szent igazság, a tiszta szent Ige hangozzon el, a Názáreti Jézus nevében! Ámen. Már Mózesnek, szinte az első emberek emberének, aki hűen követte Istent, azt mondta az Úr, hogy az én dicsőségem előtted fog menni. Nekem nem is kell több.

Én megmondtam az Úrnak, hogy drága mennyei Atyám, nekem ne adjál többet, mint azt, hogy előttem menjen a Te dicsőséged! Mert, ha előtted megy Istennek a dicsősége, akkor jön elő az az Ige, hogy az ércajtókat összetöröm, a vaszárakat megnyitom, és megmutatom néktek az én dicsőségemet. (Ésa. 45,2)

Isten mindenhol a Bibliában azt mondja, hogy „az én dicsőségem”.  Nem azt mondja, hogy a te dicsőségedet, hanem „az én dicsőségemet”. Övé minden dicsőség, mert Ő a leg­nagyobb! Ő az, aki teremtett minket. Azért kell elmondani sokszor, kimondani nyíltan, mert azt mondja az Ige, hogy Övé minden dicsőség. Mert a Biblia azt írja, hogy aki a kicsin hű, arra nagyot bízok rá.

Szoktam mondani a börtönben az újaknak, hogy most az alkalom végén imádkozzunk egyet. És meg szoktam kérdezni, hogy tegye fel a kezét, aki a Balaton szeletet szereti, egy nagyon apró, kicsi dolgot, ami 100 forint, még a legdrágább helyen is. És akkor szokták mondani, hogy igen, mi azt szeretjük, az egy jó dolog, de nem teszik a csomagba.

És akkor én azt mondom erre, hogy Jim pásztor valaha azt mondta, hogy egyforintos hittel te ne akarjál tízmillió forintosat. Neked most fél forintos hited van, ezért elsősorban imád­kozzunk két tábla csokiért. Amikor megvan a két tábla csoki a csomagodban, akkor mondod, hogy dicsőség Istennek!

Erre azt mondják, hogy miért mondanánk, hisz csak beküldték azt a csokit és kész. Erre én azt mondom, hogy igen, de azért kell azt mondanod, hogy dicsőség Istennek, hogy utána az életedben előjöjjön a következő Ige:

Máté 25,21. 23.

21. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe

23. Monda néki az ő ura: Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe

Lukács 16,10.

10. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az

Mire mondja ezt az Ige, hogy te hű vagy, vagy hűtlen? Az Ige ezt arra mondja, hogy valóban tudsz-e hálát adni Istennek vagy sem. Amikor Jézus meggyógyította azt a tíz leprást, akkor hány leprás tudta azt mondani, hogy köszönöm? Egy!

Te legyél az az egy, és ne az a kilenc! Nagyon nehéz apró-cseprő, pici dolgokra kimon­dani azt, hogy dicsőség Istennek. Nekem négy évembe tellett, hogy ki tudtam mondani. De a mai napon kimondom és kimondom mindig is, hogy dicsőség Istennek.

Tudjátok, sokan úgy vannak vele, hogy de olyan rossz helyzetben vagyok, olyan rossz dolog történt velem, hogyan mondjam ki ebben a helyzetben, hogy dicsőség Istennek? Azért mondd ki, hogy te más legyél, mint a világ!

Azért mondd ki, hogy bebizonyítsd Istennek azt, hogy a legrosszabb, a lehető legnehezebb helyzetben is tudod Őt megáldani. Mert, ha meg tudod áldani a legelső pillanatba Őt, akkor Ő kihoz téged a megpróbáltatásokból.

Aznap este, amikor az én kedves feleségemet bevitték a kórházba, akkor egy ismeretlen szám hívott fel. Egy kedves hívőtársam, Eszter volt az, de én nem akartam felvenni a telefont. Úgy voltam vele, hogy mit akarsz, hagyjál békén, az én problémámnál nagyobb nincs.

Mi vagyunk így emberek, hogy azt hisszük, hogy a mi problémánknál nagyobb nincs. De ez nem így van. Mi úgy érezzük, hogy a mi problémánk a legnagyobb. De Isten problémája a legnagyobb, hogy nem üdvözülnek az emberek. És csak a te szád, igehirdetésed által tudnak üdvözülni az emberek.

Fölvettem a telefont és mondta, hogy én vagyok. Én mondtam, hogy jó, egy dolgot tehetsz, imádkozz az Alizért. Erre ő azt mondta, hogy itt állok mellette! Mert ő a testvérét vitte be vesekővel. De nézd meg, a legnehezebb helyzetben is Isten odatesz melléd valakit. De mondd ki a legnehezebb helyzetedben is, hogy köszönöm Atyám, hogy Te ott vagy!

Mire beértem a kórházba, az Eszter mindent tudott, beszélt vele, fogta a kezét, és ott volt mellette. Utána hadd ne ecseteljem, hogy mik történtek, de hálát adok Istennek, hogy ő két és fél órát ott fogta a kezem. Azért, mert mi össze vagyunk kapcsolva.

Higgyétek el, hogy minden embernek minden körülmények között ott a segítség. Minden embernek mindig ott a kapocs, mert mi egy Test vagyunk. Mind a ketten egy negatív helyzetben voltunk. De az Úr mit mond?

Ha ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, a sötétség órájában is – ahogyan Pál és Silás a börtönben összegyűlt éjfélkor, és nem azt mondták, hogy szenvedünk, nem azt mondták, hogy meghalunk, mert szörnyű helyzetben vagyunk, hanem azt mondták, hogy nincs az a földi halandó ember, nincsenek azok a földi hatalmasságok, akik az én számat be tudják fogni.

Akkor is kimondták azt, amit neked ma többször is ki kell mondanod, hogy dicsőség Istennek. Amikor te ezt kimondod, akkor a menny csatornái kinyílnak, mert Ő a dicséreteid között lakozik. Jusson eszedbe egy dal, vagy két sor a dalból, és mondogasd. Mert az Ige azt írja, hogy Isten a dicséreteink között lakozik.

Nem hiába kezdjük dicsérettel az alkalmat, mert a dicséret alatt összefonódik mind­annyiunk szíve, és csak Jézusra figyelünk, és várjuk azt, hogy mi az, amit ad ma nekünk. Isten azt mondja, hogy mindig, mindenkor adok neked, ha te kérsz. Megnyomottat, megrázottat színig teltet adnak a te öledbe.

De nem mindig azért, hogy a te tollaid még szebbek legyenek, hanem azért, hogy elmondd a világnak, hogy Istentől van. Nehéz az egót visszafogni. Nehéz az egó ellen rugódozni. De ez testi dolog, és te szellemi lény vagy.

Az ember hármas felépítésű: test, szellem és lélek. A szellem az, ami itt él benned, és irányítja a fejed, és a fejed irányítja a tested. A fej irányítja a beszédet is. A fej irányítja a gondolkodásodat. Irányítsa az a Fej, aki megteremtette, a Jézus nevében. Ámen.

Róma 10,9–10.

9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Ha te a szívedben hiszed, és a száddal megvallod, akkor hiszel, akkor üdvözülsz, akkor a mennyországba kerülsz. Isten ilyenkor eltörli minden bűnödet, a drága Fia, Jézus Krisztus vére által.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia

Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért,

a Biblia tanítása szerint.

Kérlek Jézus, legyél az én Uram,

legyél az én Megváltóm,

legyél az én Gyógyítóm.

Köszönöm, drága mennyei Atyám, hogy én a Te gyermeked vagyok,

hogy Jézus az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.

Köszönöm, Uram, hogy a mai naptól fogva bizonyság leszek a világ számára. És el tudom nekik mondani, hogy Te vagy az, aki adsz, adsz, és mindent a Te dicsőségedre teszel, hogy meg­ismerjék a Te szent Fiadat, Jézus Krisztust. Aki azért született, hogy megváltson minket. Ámen.

 

*A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL