2014.02.06.  

A HIT MÉRTÉKE

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2014. február 2.

 

Köszönjük azt a szent Nevet, amit adtál nekünk, köszönjük a drága Szent Szellemet, az Ő gyönyörű megnyilvánulását, köszönjük Uram a gyógyulásokat. Áldott legyen az Úr Jézus szent neve, minden dicsőséget neked adunk, drága Urunk.

Az ördögnek nem kedves és nagyon nem szereti a hit üzenetét, amikor hitről tanítunk. Semmit nem tehet azonban ellene, mert akkor is elhangzik és az Ige pedig gyümölcsöt terem. Azt tanítja Jézus, hogy minden név fölé felmagasztalta az Ő Igéjét. Ő maga az Ige volt és testté lett és közöttünk lakozott. Hallelúja! A Szentírásból olvasunk.

Márk 11,22.

22. És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.

Más fordítások szerint: legyen isteni fajta hitetek. Hogyha Isten erre szólít fel minket, hogy legyen isteni fajta hitünk, akkor igazságtalan Isten lenne, ha nem adná meg annak a forrását, hogy valóban birtokolhassunk egy isteni fajta hitet.

Egy olyan fajta hitet, amiről szó lesz, amit itt bemutat nekünk. Elátkozott egy fát, a gyökeréig, és hallották, amikor ezt teszi. Amikor arra mentek, a következő nap látták, hogy a fa a gyökeréig kiszáradt. Jézus így biztatta őket: nektek is ilyen isteni fajta hitetek van.

Ma be fogom nektek bizonyítani, hogy ilyen isteni fajta hitet adott Isten mindannyi unknak. Megnézzük ennek a hitnek a forrását, és azt is tanulmányozni fogjuk, hogy ennek a hitnek különböző szintjei lehetnek az életünkben.

Az isteni fajta hitről van szó a következő két versben is, és ez az isteni fajta hit a szívből való hit. Nem az elméből származik. Ezt a fajta hitet csak az Igéből lehet megnyerni, mert a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből van.

Róma 10,17.

17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.

Istennek ez a szent hite így jön. Tehát az isteni fajta hitnek a mértéke a szívünkbe kerül, amikor újjászületünk. Minden újjászületett hívőnek birtokában van, a rendelkezésére áll az isteni fajta hit. Annak egy mértéke megadatik nekünk. Ezután az embernek táplálkoznia kell Isten Igéjével és gyakorolnia kell azt a hitet.

Megeshet, hogy az ember csak eszik és eszik és eszik, s egyre nagyobb és terjedelmesebb lesz. És jön egy kisebb méretű ember, aki felemel egy hatalmas súlyt. Mi pedig a földről sem bírjuk megmozdítani azért, mert a másik gyakorlatoztatta az izmait.

Ugyanez a helyzet a hittel. A legelső baj ott van, hogy az emberek nem is hisznek ebben. Először is ez a hit, amiről ma tanítok, azért olyan fontos, mert tanítja az Ige, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

Zsidó 11,6.

6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Mert hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik. Tehát hol kell kezdeni? Mint ahogy egy gyermek, amikor növekszik, úgy növekszik a hitünk. Egyre nagyobb és erőteljesebb hitünk lesz.

Sokan vannak, akik meg vannak tévesztve. Nem értették meg a hitet igazán. Mindegy, hogy tíz vagy húsz évig jártak ide hozzánk, akkor sincs róla fogalmuk sem. Csak elmebeli tudással rendelkeznek.

A megtévesztések nyelték el őket, mint az elmének a különböző technikái, filozófiai eszmefuttatások és más bolond dolgok a világban. A gondolatok nem képesek arra, hogy szellemi dolgokkal harcoljanak.

Csak onnan lehet elnyerni ezt a hitet, hogyha az ember az Igén táplálja a hitét, és utána gyakorolja is azt. Legyen isteni fajta hitetek! Nektek megvan ez a fajta hitetek. Mindenki jelentse ki Isten színe előtt, hogy nekem meg van ez a hitem! Így folytatja a…

Márk 11,23-24.

23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

Ahogy engem neveltek, mifelénk az volt a szokás, hogy amit az ember mondott, abban meg kellett, hogy álljon. Vagyis hinnie kell az embernek a saját szavaiban. Legtöbbször a gyógyító sorokban nem is imádkozunk, hanem kijelentjük felettetek az Igét.

A gyógyító kenettel szolgálunk felétek és a tudás szavával. A jobb oldalon vannak a gyógyulások most, a belek területén, alhasi részen. Meg tudom mondani, hogy hol folyik a munka, és ott meggyógyultok.

A hitetekkel kapcsolatban tudnak jönni ezek az ajándékok, és az alapján, hogy mit mondtok ki. Az embernek az származik ki a szájából valójában, amiben hisz! Semmi más nem képes az embert megváltoztatni abban, hogy mit hisz, csak egyedül Isten Igéje. És az Isten Igéje élő és ható. De el kell helyezni azt az Igét mélyen, ott belül.

Sokan akarnak nagy hitemberekké válni, de nem a szellemüket építik fel, hanem inkább csak a gondolati síkon próbálják ezt tenni, az elmében. Ez így csak zűrzavart okoz. Amíg az ember el nem mélyed és nem szakít időt arra, hogy gondolkodjon az Igén, addig nem fog előbbre jutni. Ha azonban ezt megtesszük, akkor előjön a belsőnkből.

Nagyon súlyos helyzeteknél ez az Ige előjön a belsőnkből, s ahogy előjön a szívünkből, kimondjuk a szánkkal. Egy tragédia esetén, vagy ha egy rossz jelentést kap az ember a családtagjáról, amit ilyenkor először kimondunk a szánkkal, az lesz meg minden alkalommal. Utána már nem lehet megváltoztatni, mert az ember abban hisz, az jött ki a szájából. S a szellemünknek az ereje hozza azt valóságba.

Kaptam egy tanulmányt arról, hogy a közbenjáró imádságoknál mi is az, amit előhozunk. Csak az tud kijönni a szellem folyamai által, ami már bekerült oda a szellemünkbe. Minél több világosság, minél több Ige, minél több szellemi megértés van a szívünkben, annál több tud előjönni.

Ha az Úr elküld valakit, akkor valójában nem keresztényt küld, hanem hitet küld, ami abban a keresztényben van, mert a hit lesz képes arra, hogy a hegyeket elmozdítsa. Bármerre megyünk, minden pásztor beszámol arról, hogy vannak nehézségek, hegyek vannak ott. Ezt az isteni fajta hitet, amit ad nekünk Isten, ezt pontosan azért adja, hogy ilyen esetekben használjuk is. A szívbéli hitről van szó, amit a szellemünkkel gyakorlunk.

Istennel csak a szellemünkön keresztül vagyunk képesek kapcsolatot tartani, mert a kommunikáció a Szellemmel csak szellem által történhet. Ezért van például, hogy a Bibliánkat is pontos fordításban kellett kiadnunk. Mert Isten Szellem és nem lélek, és Ő az igazság. Nem lélek Ő, Isten Szellem.

Amikor szellemben és igazságban imádjuk, akkor a szellemünkből jön ki ez az imádat, és amikor Isten megnyilvánul ennek válaszaként, akkor szellemiek jönnek elő. Ezért adta nekünk a Szellemet. Az én Igéim – tanítja Jézus – Szellem és élet, és a hústest nem használ semmit.

Az ember meg van tévesztve akkor, ha egész nap csak a gondolatai világában él és ott álmodozik. Az illető azért nincs a gyülekezetben, mert meg vannak tévesztve. Nem tudunk ugyanis semmit elvégezni Istennek, csupán a gondolataink által.

Hogyan lehet megváltoztatni a gondolatainkat? A szánkkal! Ha az ember rossz gondolatokat forgat, depresszióban van például, akkor az Igét kell a szánkba venni. Az Igét kell elkezdeni kiszólni, és az elménknek olyankor meg kell azt hallania. Azért tanítjuk azt, hogy szóld az Igét.

A világban nagyon sokfajta szellem van kint, nagyon sok hang van kint a világban. Újjászületnek az emberek, és nem sokra rá megjelennek, hogy Isten ezt mondta nekik, és azt mondta nekik. És nem Isten mondta nekik, vagyis nem tanulták még meg, hogy ki az Úr és mi az, amit Ő szól.

Meg kell tanulnunk tehát a helyes hangot meghallani, az Úr hangját. Ezt hogyan lehet megtenni? Hit által. Tehát megismered a jó Pásztornak a hangját, és az idegen hangját nem követed! – meg van írva.

Egy újjászületett szellemed, tudatod, lelkiismereted van, vagyis a szellemed kell, hogy vezesse az életed, minden pillanatban. Háromféle módon lehet gyakorlatoztatni a hitünket. Az egyik módja, amiről ma lesz szó, hogy azt ki kell szólni, ki kell ejteni.

A cowboyok világából jöttem, nem titok, ahol mentek a káromkodások is és a goromba beszéd. A csúzlit elővették semmi perc alatt, és ha az én földemre mersz lépni, azonnal megöllek. Meg is ölik a másikat.

Az embernek tartania kell a szavát, amit mondott, és az Igével kell kiállni, bátorságban. Nekünk bátran, mint az ifjú oroszlán, kell szólni az Igét, s az működik. Az életünk minden területén működik. Nincs különbség téve, hogy kinek fog működni az Ige. A következő versben pedig Jézus már az imádságra tér.

24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.

Tehát az Atyához imádkozunk, a Jézus nevében. S amikor azt befogadjuk… A „lambanó” szó a görögben jelenti, hogy megragadjuk, amikor elvesszük. Elvesszük úgy, hogy megragadjuk azt. Vagyis, ha megragadtad, akkor az megvan neked, az a tiéd.

Még jobb, ha valakivel egy akaraton vagy képes így imádkozni, mert ha ketten egy akaraton kérnek az Atyától, az megadatik nékik. Itt a földön kell egy akaraton lenni. Az életünk tovább folyik a mennyben is, de ezt az egy akaraton való imádságot az Úr a földi életünkre korlátozta. A legerőteljesebb imádság ez a földön.

A nagyobbik fiam kért tőlem segítséget, mondta, hogy a szeme romlik. Nem akarok szemüveget viselni – mondta. Mondtam: dicsérem ezért Istent. Nem jár gyülekezetbe, azonban az Igét hallgatja. Szereti az Urat. Küldtem neki Igéket. Ellen kell állnia a tüneteknek.

Kenneth Haginnak a hit könyvét olvasta egy idősebb hölggyel a gyülekezetemben odakint. Egy könyv, amit tanulmányozott. Háromszor elolvasta, mert közel volt a vaksághoz. Nagymamája is megvakult, az édesanyja is megvakult és ő nem akart teljesen vak lenni.

Háromszor végigolvasta a könyvet, tanulmányozva, lassan, gondosan, azután imádkozott és mit tett utána? Elvette, vagyis elfogadta a gyógyulását. Három napra rá levette a szemüvegét és nyolc napra rá tökéletesen látott.

King James úgy mondja – magyarra kijavítottuk – amit csak kívántok, amikor imádkoztok! A New King Jamesben már kérés van, amit kértek. De itt a kívánságainkról van szó, amit csak kívánunk. Kívánom, hogy a szemem világa jó legyen. El kell venni.

A hitnek a szép harcát megharcolta. Mit jelent, ha a hitnek a szép harcát harcolod? Hogy én nyerek, én győzök. Győzelemmel végződik! Nem lehetünk vesztesek benne. Mi vagyunk a győztesek, anyagiakban, munkahelyi dolgokban.

Amin én rendszeresen meditálok, kijelentette az Úr az alábbi versben, hogy az egyiket felmagasztalja, a másikat megalázza:

Zsoltár 75,7.

7. Hanem Isten a bíró, aki az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja!

Megalázza. Van egy új munkahelyed, megdolgoztatnak. És mindenki megpróbálta őt, és öt hónapra rá felemelték őt, feljebb léptették egy magasabb beosztásba. Hogyan történik ez? Hit által és a szájával. Az Igével történik, a 75. Zsoltár Igéjével. Nagyon sok vonatkozása van a 75. Zsoltárnak, sok területen lehet alkalmazni.

Amit szeretnék, hogy tisztán látnánk, hogy minden hívőnek birtokában áll az isteni fajta hitnek a mértéke.

Róma 12,3.

3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

Nem egy mértékről van szó, amit Isten kinek hogyan mér, s akkor más-más mértékről lenne szó, hanem a mértéket adta oda, azt a mértéket. Minden hívő megkapja azt a mértéket, és tőlük függ, hogy azt mennyire használják, mennyire gyakorolják.

Isten igazságos, minden hívőnek ugyanazt a hit mértékét adja oda az újjászületéskor. A hitnek ez a mértéke növekedhet. Első helyen az Isten Igéjével való táplálás által. A második helyen pedig a hitünknek a gyakorlása által.

Efézus 2,8.

8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

Róma 10,17.

17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.

A hit úgy jön hozzánk, ha azt halljuk. És mit kell hallanunk? Isten Igéjét. Azok, akik nem veszik komolyan ezt a hittáplálást a saját életükben, azok 15 évre rá is ugyanolyan csecsemők, mint amikor kezdték. Sőt, még hátrafelé is lehet haladni. A hitünk olyan, mint amikor egy gödörben följebb vagy lejjebb kerülünk. Nem stagnál, hanem dinamikus.

2Korinthus 4,13.

13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;

Mindannyinkban megvan a hitnek ez a szelleme. Ha közösen megegyezünk valamiben, én hiszem és én ezt szóltam. És nemcsak én, hanem mi együtt hisszük és együtt szóljuk, kiszóljuk azt a hitet. Mert a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk, ugyanaz a szellem.

Máté 4,4.

4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik. Hallelúja!

Nemcsak a természetes táplálkozásunk éltet mindet – mondja itt. Nemcsak a kenyér az, ami fontos nekünk, hanem Isten minden Igéje kell nekünk. Ami a kenyér a testnek, az az Ige a szellemnek. Fel is szólít minket az Ige, hogy kívánjuk az Istennek a hamisítatlan tejét, az Igét, hogy azon növekedhessünk. Kívánkozzunk utána!

1Péter 2,2.

2. Mint most született csecsemők, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;

A kenyér a testnek, az Ige pedig a szellemnek a tápláléka – írja. Ahogy táplálkozunk és erősítjük a testünket – például az izomzatunkat súlyemeléssel – egyre nehezebb súlyokat emelünk. A testépítők, hogy hogyan építik fel a testüket a fizikai gyakorlatokkal és a táplálkozással, ugyanez a helyzet velünk, akik az Igén táplálkozunk.

És a meditálás. Nem kell az embernek, hogy a Bibliája mindig a táskájában legyen, csak legyen egy-két Ige, amin állandóan rajta van a figyelmed és meditálsz rajta, és ha kell, előjön. Például, ami a gyógyulásunkat illeti, hogy az előjöjjön a szellemedből, amikor szükséges.

1Péter 2,24.

24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Mikor teszi ezt az ember? Nem akkor kell elkezdeni ezt a hitet kiépíteni, amikor az ördög már megkísért minket a tünetekkel, hanem attól a perctől kezdve, amikor újjászülettünk. Attól a perctől kell építeni ezt a hitünket. Soha nincs túl késő befogadni a gyógyulásodat!

Olyan nincs, hogy túl késő az Ige a számodra. Imádkozhatsz valakivel egy akaraton vagy befogadhatod kézrátétellel az erőt, de abban a pillanatban, amikor az imát elmondtad, el kell kezdened ellenállni az ördögnek. Ezt mondja a következő Igébe…

Róma 10,8. 17.

8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

A hitnek az Igéjét hirdetjük. A Biblia ezt tanítja.

17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.

Azt is tanítja, hogy mondani és mondani kell. A szádban kell, hogy legyen. Miközben kimondod, közben belemegy a szellemedbe. Vannak olyan igetanítók, akik azt tanítják, hogy amikor újjászületünk, akkor minden bekerül a szellemünkbe, ami szükséges az életünkben.

Aki megszületik csecsemőként, őneki is meg van minden szerve, ami kell az élethez. Emberi lény született. De azért még föl kell, hogy növekedjen. Nem? Tehát „teknon” az illető a görögben. Istennek a gyermekeiként megszületik és a csecsemőkortól kezdve növekszik.

Bármelyik korra igaz, hogy Istennek a „teknon”-jai vagyunk. De szellemben és az értelmünkben fel kell növekednünk. Az akadémikus elme éli a virágkorát leginkább, de az nem szellemi erő.

Józsué 1,8.

8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat és akkor leszel sikeres.

Vagyis mi vágjuk, hasítjuk a saját utunkat az életben. Más vallásos vezetőkhöz nem kell elmennem, hogy megmondják nekem, hogy melyik irányba haladjak. A hitünket használjuk és a saját utunkat építjük. Ahol nincs út, ott utat készítünk. Mi által? Meditálás által.

És akkor tesszük mi a saját útjainkat gyarapodóvá. Ki az, aki gyarapodó életet akar? Állítja valaki, hogy olyan boldogan éli az életét a szegénységben? Van olyan? Nincs. Hit által kell kiépíteni. Ki az, aki sikert akar? Az Igén kell meditálni!

Charles Capps amikor őzvadászatra megy, felmászik egy fára. Társai az idén nem lőttek semmit. A prédikátorokkal, a baráti társaságával megy ki. Charles Capps azonban mit tett? A fa tetején elővette a Bibliáját, elkezdett meditálni az Igén. Egész nap.

Amikor már épp alkonyatra fordult, társai mind visszajöttek. Egyszer csak hallottak egy lövést. Minden prédikátor tudta, hogy ez Charles Capps volt, akinek előtermett egy szarvas. És mondták a többiek, hogy egész nap sétálhatott, hogy odataláljon! A prédikátorok megmosolyogják.

Arkinzo államban lakik, ahol nagyon sok a folyó és a hal. Nagyon szeret horgászni. Ő hogyan megy horgászni? Ugyanígy az Igével megy. Az 1Mózes-ben Isten megadta a hatalmat az embernek, hogy uralkodjon a halak felett. Mit mond? Azt parancsolja meg nekik, hogy az én horgomra haraptok, és kapás lesz! A Jézus nevében idejöttök! Ha erre nem haraptok, akkor újra bedobom a csalit és ráharapnak.

Elvittem a gyerekeimet ugyanígy én is, amikor fiatalabbak voltak. A sógorom az egy híres horgász, egész kosarakkal fogja a halakat. Nagyon büszke is arra, hogy ő mennyit fog. Mi meg az egyszerű kis horgászbotunkkal mentünk.

Annyi halat fogtak a gyermekeim, és aztán levettük a halat a horogról, és a sógorom begurult. Ő is kezdte visszadobálni a halakat. Nem értette meg, hogy mitől van nálunk ekkora a kapás? Egyiket a másik után dobtuk vissza. Az Ige cselekedte ezt. Tehát a hitünket sokféleképpen lehet használni.

Az időjárással szemben is lehet a hitünket használni. Vasárnapra jó időt rendelünk. Nézzétek meg, hogy hányan jöttek el vidékről! Többieknek az ördög csak egy kifogást hozott. A hit hallásból, a hallás Isten Igéje által jön hozzánk. Vagyis a hitünket táplálni kell.

Az Isten Igéje a hit, és hitet épít ki a szívünkben. Utána pedig, ha az a hit már kiépült, akkor azt gyakorolni, használni is kell. Ismerek olyanokat, akik évekig építik az Igét magukba, hallgatják az Igét, és semmi nem jön ki a szájukból. Ugyanabban a helyzetben vannak, semmi nem mozdult az életükben.

Lehet, hogy el is tűnnek és elnyeli őket a világ az ostobaságokban. Teaszakértők lesznek vagy bármi, amiben elvesznek. Az Úr meggyógyítja őket rákbetegségből, és aztán elmennek jógázni vagy különböző elmetechnikákra. Én azt javasolom az illetőnek, hogy jobban teszi, ha az elméjét az Igére állítja rá. A Példabeszédek írja, hogy a szívből folyik ki minden élet.

Példabeszédek 4,23.

23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Életnek forrása a szív. De ha nem megy be oda semmi, akkor kijönni sem fog semmi. Az Ige orvosság a mi testünknek. Gyógyítsd meg saját magadat az Igével. A megvallásokat, ha rendszeresen tesszük, akkor egy megelőzést építünk ki az életünkre. Mert a legjobb áldás Istentől nem az, hogy meggyógyít, hanem az, hogy meg sem betegszel.

A 91. Zsoltárt használtam, amikor a háborúban voltam. Úgy jöttek le a katyusák az égboltról, mintha világos nappal lett volna. Nem volt szükség éjszakai világításra, mert a lövedék becsapódások miatt világos volt az égbolt.

Matulából jöttek ezek leginkább, és láttam, hogy Isten a hitem által elfordította őket és más irányt vettek. Mintha reptéren lett volna az ember, olyan volt. A 91-es Zsoltárral éltem akkor. Mondták, hogy az arabok úgysem találnak el semmit.

Nem ez volt a lényege. Az Ige akadályozta meg, hogy oda nem ütött be. A védelmet az Úr hozta. Az Úr angyalai tábort járnak azok közül, akik Őt félik. Mi az, amire várnak az angyalok? Az Igét akarják hallani.

Az angyalok milliói alszanak a Biblián, mert nem jön ki belőle hang. A te szádból kell kijönnie az Igének. Hinni is kell és cselekedni az alapján. Az Ószövetségben elolvasták az Igét, és legnagyobb csodák jöttek.

Ha az időjárással, háborúkkal, különböző helyzetekkel kell foglalkozni a világban, akkor csak felolvasom az Igét. Legalább azt tudom, hogy hol keressem. Jézus is ennyit mondott: Meg van írva! Mert az Igében benne van Istennek a DNS-e. Benned ugyanaz a DNS van!

Azonosítani lehet a te pontos személyedet a hajszáladból például, mert a DNS hordozza az információt. Ugyanígy van Isten Igéjével. Az Ő DNS-ével sokkal jobban jártok, mint az enyémmel. Az ember megtanulja, hogy ezek a dolgok miként vannak.

Nagyon régen volt, hogy Ausztráliában az egyik fogamból letört egy darab. Kaptam egy fájdalomcsillapító injekciót, és nem voltam képes elmondani, mi helyzetben, mert annyira érzéketlen volt. És mondtam, hogy vegyék ki. A vérzés nem akart elállni. Mondtam, nincs szükségem semmire, az Ezékiel 16,6 elvégzi. És elállt a vérzés.

Ezékiel 16,6.

6. Ekkor elmenék melletted és láttalak véredben eltapodva, és mondék néked: A te véredben élj! Mondék ismét néked: A te véredben élj!

Meg van írva. Ez elállította a vérzést. Egy nővérnek is elmondtam ezt a szent Igét az ausztráliai időben és a vérzéseket le tudta állítani vele. Erre aztán a fogorvos azt mondta, hogy persze hipnózissal is képesek vagyunk a vérzést megállítani. A teheneket képes vagy hipnotizálni? – kérdeztem. Mert az állatokra is működik Isten Igéje.

A vasúton voltam akkor és egy kollégám, aki velem dolgozott ott a műszakban, elmondta, hogy kisfiú volt még, éppen borjadzott a tehenük és hívták az állatorvost. Mondta az állatorvos, hogy nem tud mit tenni, mert belső vérzése van a tehénnek és el fog vérezni.

Azt mondta, hogy annyira tisztán emlékszem, hogy a kis nénike azt mondta, hogy jó, akkor egy pillanat. Beszaladt a házba, elővette a Bibliáját, kihozta és a tehén fölött felolvasta azt az Igét. 30 perc nem tellett bele és a tehén lábra állt. Életben maradt, meggyógyult. Kérdezte tőlem: Soha nem tudtam, hogy mi lehetett ez az Ige?

Ugyanígy megvan az Ige, amit használok a szél ellen, az eső ellen. Ha az Igét tegnap elővettem volna, akkor ma ez nem lett volna. Sokkal többen lennének ma itt. A hitünket lehet tehát használni ezeken a területeken.

A fociban és a kosárlabdában is nagyon szeretem megmérni a hitemet. Lehet használni. Képes az ember megváltoztatni a meccsek kimenetelét. Sok területen lehet tehát a hitünket használni.

2Thessalonika 1,3.

3. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, tiérettetek, ahogy ez méltó is, mivel felettébb megnövekedett a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymás iránt való szeretet;

A hit növekszik.

Lukács 12,28.

28. Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!

Vagyis kicsiny volt a hitük.

Róma 4,19.

19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére;

Nem gyenge volt a hitben, hanem erős volt a hitében.

Róma 4,20.

20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,

Erős hittel adott dicsőséget.

Máté 8,10.

10. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az Őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.

Hatalmas hitet.

Jakab 2,5.

5. Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei legyenek annak az országnak, amelyet azoknak ígért, akik Őt szeretik?

Gazdag hitűek. A világ szegényei gazdagok a hitben. Ha néhány politikusnak a vagyonát tekintjük, vagy a maffiáknak a felgyülemlett vagyonát, ahhoz képest a mi kis vagyonunk, ha megmérettetik, akkor mi szegényeknek soroltatunk be mellettük.

Magamat nem tartom szegénynek, de ha a skálán megjelenne a kettő, mi szegények lennénk, de viszont gazdagok vagyunk a hitben. Tehát mi vagyunk azok, akik a világ mércéje szerint lehet, hogy szegényeknek minősítettünk, de gazdagok vagyunk a hitben és valóban gazdagok vagyunk.

A Biblia azzal is előáll, hogy a gazdagok és a világ gazdagsága az gyűjtetik nekünk, az igazaknak. Meddig? Ha megjelenik az a hit, ami képes elvenni azt tőlük, akkor lesz a miénk. Hallelúja! (Préd. 2,27. Péld. 13,22)

Apostolok cselekedetei 6,5.

5. És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Szellemmel teljes férfiú volt,

Teljes volt a hittel. Ugye lehet a pohár teljesen tele színültig vagy csak félig. Lehet, hogy az ember csak félig van a hittel.

Jakab 2,22.

22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;

Tökéletessé lett a hit.

1Timótheus 1,5.

5. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet:

Komoly hit.

1Timótheus 1,19.

19. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;

Hajótörést szenvedett hitük van. Sokaknál ezt hozta az ördög.

1János 5,4.

4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

A világ dolgait a hitünkkel tudjuk legyőzni. Az előbbi 11 példából azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a hit mérhető. Növelhető a hitünk Isten Igéjének a táplálásával és a hitünk gyakorlásával. Tudja az ember, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten Igéje által.

Róma 10,17.

17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.

Azt is tudjuk, hogy a hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

Zsidó 11,6.

6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Ha az így van, hogy hit nélkül nem vagyunk képesek Istennek tetszeni, akkor Istennek felelőssége, hogy ezt a hitet valahogy eljuttassa hozzánk. A mi felelősségünk pedig az, hogy ezt a hitet kitermeljük.

Az Ige a mi hittáplálékunk, mert a hit hallásból jön és a hallás Isten Igéje által. Az ember ezt a hitutazást ott kezdi, ahol éppen van. Sokan ott vesztik el a kedvüket, ahogy a hitüket használják, hogy magasabb mértékekben akarják a hitüket gyakorolni, mint ahol van a hitük. Azt mondják, hogy megpróbáltam ezt a hitdolgot, de nem sikerült.

Kezdd el a hitedet ott használni, ahol a hited szintje áll. Lehet, hogy a hited nincs olyan szinten, hogy amit Jézus elvégzett érted, azt teljesen be tudd fogadni. Lehet, hogy orvosi segítséget kell kérned. Ezért arra a szintre megyünk veled és ott hiszünk, ahol te állsz. Ha a műtétben hiszel, hogy a műtét sikeres lesz neked, akkor veled együtt hiszünk abban.

Van egy drága testvérünk, aki 17 műtét után él ma tökéletes egészségben. Egy másikat is ismerek, akinek a hite ott állt, hogy szükséges volt a szívműtét és utána vált hatalmassá a hitben. Itt tanulta meg, hogy hogyan kell a hitet használni. És utána a hitét hatalmasan használta sok területen.

Tehát vannak dolgok, amiket mi nem tudunk rád erőltetni. Mi az, amin Jézus elcsodálkozott? Mondja a Márk evangélium, hogy „azoknak a hitetlenségén”. Csodálkozik azoknak hitetlenségén. Názáretben volt ez.

Márk 6,5-6.

5. Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén kezeit.

6. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván.

A hitetlenségük miatt csodálkozott el. Utána elkezdte tanítani őket. Sok helyen nem jártunk még. Mindezt pedig azért gondolom, hogy az Úr nem vitt oda minket, mert azokon a helyeken akkora a hitetlenség.

Egyszer egy vakra vetette a kezét Jézus és megnyílt a szeme. Felhívta a figyelmét, hogy oda a faluba ne menj vissza közéjük. Úgysem ismert meg volna senkit, mert előtte nem látott. Teljesen új élet állt előtte.

Súlyos betegségekkel jönnek az emberek, és miután imádkoztunk, vissza kell menniük a hitetlen családi közegbe. Jól érezték magukat, de oda visszamentek. Ha rosszabb lett a helyzet, megint jönnek. Mondtam, hogy ilyen hitetlen környezetben nem fog menni a gyógyulás. A családtagok volt, hogy gyűlölettel voltak irántunk.

17 évvel ezelőtt, megkérdezte az egyik ember, hogyha nem gyógyul meg, akkor eltemetem-e? Elvállalom-e a temetést? De a család nem kért fel erre, hanem a hagyományos egyház temetése szerint másnap eltemették.

Amikor az emberek az életükért harcolnak és a hitüket az élet-halál harcban használják, nagyon fontos megértenünk ezt a Márk 11,23-at, ahol Jézus mondja: ha valaki azt mondja ennek a hegynek, hogy kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik

Márk 11,23.

23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

Tehát kételkedés a szívben nem lehet. Vannak, akik bevallják, hogy ugyan mondták a megvallásaikat, de nem hitték. A szívében nem kételkedik – mondja az Ige – hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki. Tehát a szívbéli hit hozza a gyümölcsöt.

Róma 10,10.

10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

A hitnek a szívből kell kiszármazni, a szellemünkből és nem a fejből. Nézzük meg, honnan jön ez a fajta hit, ami működik?

1Péter 3,4.

Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.

Az igazi valód a rejtett ember. A szívnek van egy ilyen elrejtett embere. A szívben elrejtve. Ez a bibliai ember. Ez az az ember, aki a fizikai halálnál eltávozik a testből. Ugyanis a test nem képes tovább élni, amikor a szellem onnan kiköltözött. Olyan, mint a kesztyű, amit felhúzunk a kézfejre. Az igazi valónk nem a kesztyű, hanem a kéz, ami benne van.

2Korinthus 4,16.

16. Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.

Az a belső ember napról-napra megújul. A belső ember – írja itt. A szívnek elrejtett embere, az egyik helyen így nevezi, a másik helyen pedig a belső embernek. Ez a belső ember képes megnyilvánítani Isten életét a testünkben, vagyis meggyógyítani a testet.

Róma 8,11.

11. De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust, a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

Vagyis életre kelti, megújítja, helyreállítja a ti bennetek lakozó Szelleme által. Ezért valljuk meg az Igét. Megvalljuk, amikor szükségünk van rá. De ne várd meg, amíg szükséged lesz rá, előtte építsd ki a hitedet. Megkérheted az Urat, hogy tartsa meg jó karban a testedet.

Az egyik ember így imádkozott, hogy őrizze meg az Úr az ő fogait. Mi történt? Meg van minden foga, 93 éves. Minden hajszála megvan és barna. Hogyan tette? (Megszabadító kenet van jelen. Valaki megszabadult.) Hallelúja!

Zsoltárok 34,12-14.

12. Ki az az ember, aki kívánja az életet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?

13. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.

14. Távozz a gonosztól és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.

Aki igazán szeretne jó életet élni, mit kell tenni hozzá? A nyelvünket kell visszaszorítani a gonosztól, az ajkaink nem szólhatnak megtévesztően. El kell távozni a gonosztól, jót kell cselekedni és a békességre kell törekedni. Akkor az Úr szemei rajta lesznek, mint az igazakon, és a fülei azoknak kiáltásán. Nekünk kell érvényre juttatni Istennek az áldásait. Mit mond a…

1János 4,4.

4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

Legyőztétek azokat. Kiket? A világban lévőket: az antikrisztust, a démonait és az összes gonoszságát. Azt mondja, hogy legyőztétek azokat. Mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ezért győztétek le azokat.

Meg kell tenni, amit Isten mond, hogy tedd meg. Ha nem tettem idáig… A Nagyobb van benned, fogd Őt munkára. Ő győzelemre fog vinni téged. Könnyed dolog ez. Könnyen megy. A hit jön hozzád. Mit fogunk mondani?

A mieink érdekében ki fogunk mondani igazi dolgokat, igei dolgokat. Én hiszem, hogy igaz hívővé válsz. Sokan vannak a színlelős keresztények, akik csak úgy ímmel-ámmal kerülgetik az Igét. Hol vannak? Elmentek jógázni. Elmentek másként gondolkodni.

Úgy nem lehet előbbre jutni. A szánkkal lehet előbbre jutni. Szívvel hiszünk és a szájjal vallást teszünk. Újjászületni is így lehet, így jön az örök élet az ember szívébe. Tehát ahogy az ember vette az Urat, úgy járjon is Őbenne. Mondjuk ki ezeket a jó dolgokat:

Köszönöm Uram az Igét! Az Igében lévő élet és szellem árad bennem és megtisztítja a véremet minden betegségtől, minden tisztátalanságtól, baktériumoktól vagy a gombáktól. Az Ige megszünteti az összes rendellenes daganatot a testemben. Artériák és erek, Jézus nevében nem szűkültök és nem záródtok el. Artériák és erek átjárhatók és rugalmasak vagytok, megújultatok. A gerincoszlopom is meggyógyult, teljesen megújult és jól van. Az izmaim is jól vannak és megújultak, felépültek. A lábaim is felépültek és meggyógyultak. Az ízületeim megújultak, helyreállíttattak és jól vannak. Meggyógyultam a fejem tetejétől a lábam ujjáig. Megdorgálom a gonosz szellemeket, a Jézus nevében és minden dicsőséget Istennek adok. Hallelúja! Ámen. Áldott legyen az Úr neve!

Ami rád akar akaszkodni a gonosztól, magadat tisztán kell tartanod attól úgy, hogy az Igében fürdőt veszel. A megtévesztés legtöbbször a fejhez tapad, gondolatokat sugall. Erre most megszabadító kenet van hetek óta.

Hisszük, hogy a hívők kiegyenesítik a gondolkodásukat az Igével és az Igén meditálnak. Ezt akarja Isten, hogy leginkább a szellemiekben felnövekedjünk. Használjuk a hatalmunkat, és növekedjünk a hitben. Ámen.

Mondjad: Én vagyok ez, akiről ma szó volt. Növekszem, a Jézus nevében. Dicsérjük az Urat ezért.

Amikor az ember az Úrtól fogad, mit tesz? A hálaadások áldozatát mutatja be. Újra nem kell imádkozni, ha befogadtad, hanem meg kell köszönni, hogy megvan neked. Hálaadások áldozatával járunk az Úr elé, nem kell többet beszélned róla. Az Úr úgy is tudja, mi az.

A tudás szava a múlt hetekben is hozott olyan gyógyulást, hogy 8 éves fájdalom tűnt el, miközben előjött ez az ajándék. Nagyon sokatokkal hitben állunk. Hisszük, hogy előjönnek ezek a megnyilvánulások. A tudás szava erőteljesen működik.

Nagyon szellemi ez az ajándék, az ember ezt nem nagyon tudja előhozni magától, de megköszönjük, hogy működik. A megszabadító kenetet sem tudjuk szabályozni, de az Úr ma előhozta. A sorban, ha akarod, hogy egy kicsit időzzünk veled, akkor szóljál. Fordulhatsz a segítőkhöz és meg fogjuk találni a gyógyultakat.

Tudás szava, szellemek megkülönböztetés ajándéka, a kihordások, a fájdalommal való szülések, amik ide tartoznak, ezek nagyon nagy témakör és lehet, hogy még fogok tanítani róla. Istennek sok útja van arra, hogy meggyógyuljunk. Ha a sorban kérjük, hogy menjél tornázni, akkor tedd meg hittel. Köszönjük Istennek.

Nyakban is van gyógyulás. Nyaki csigolyákon keresztül a gerincoszlopban, az idegrendszerben, ami irányítja a szervezetünknek a pontos működését. Iszonyatos mennyiségű (több mint 160.000) idegpálya fut az agyból le a gerincoszlopon keresztül. Ahogy Isten megteremtett bennünket, annak úgy kell működni.

Idegbecsípődéses problémák őrült fájdalmakat tudnak okozni. Szeretnénk, ha meggyógyulnátok. Jézus nevében hatalmat veszünk a gerincoszlop felett. A fejed tetejétől a lábad ujjáig tökéletesen működjön. Az egész idegrendszer, minden idegpálya, az idegsejtek tökéletesen működjenek. Megtiltunk minden fájdalmat a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.

A gyógyító sor után hangzott el: A félelmet látjuk a szemetekben. Az első dolog, amin munkálkodnotok kell, hogy a félelmek eltávozzanak, mert a félelem az ajtó, hogy az ellenség végre tudja hajtani azt, amivel ijesztget.

Bibliátok legyen, imakönyvetek legyen, és az Ige legyen a szátokban. Ezek nélkül nem lehet előbbre jutni. Meg lehet szabadulni, ez azt jelenti, hogy bizonyos területektől távol kell tartózkodni.

Egy bizonyság hangzott el: daganat tűnt el egy térdből. A Szent Szellemnek vannak furcsa megnyilvánulási formái. Például van, mikor eldőlünk, vagy forróságot érzékelünk, s van, akit esetleg a sírás fog elönteni. Ez mindenkinél saját maga és Isten között zajlik.

Próbáljuk meg, hogy semmit nem engedünk meg, hogy megzavarjon minket, vagy meglopjon attól, amit Isten készíteni akar, mert a Szent Szellem áradni fog a következő percekben. Az Ő szabadságában, amit Ő akar, azt hoz.

A Szent Szellem tüze is szokott jelentkezni. A Szent Szellem tüzében ezt a forróságot érezzük, amikor a nem odavaló részeket a Szent Szellem tüze kiégeti. Kiégeti a sejteket, amelyek nem oda tartoznak, aminek el kell távozniuk. Az Úr hatalmas dolgokat végez. Övé legyen a dicsőség.

Üdvösség ima elmondása után a Szent Szellem keresztsége koronázta meg az alkalmat. Dicsőséget és hálát adunk a mi Urunk Jézus Krisztusnak és a mennyei Atyának a Szent Szellem által. Ámen.

 

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL