2009.06.25.

A HIT HALLÁSA

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. június 21.

 

A tanítássorban most a hittel fogunk foglalkozni. Szeretnék valamit mondani a hitről: mindenki úgy gondolja, hogy mindent tud és ért a hitről. Izraelben épp ezen kellett most keresztülmennem.

Annyit imádkozhatunk, amennyit csak akarunk, a legjobb imaharcosok lehetünk a világon, tudhatjuk az egész Bibliát, és azt is tudhatjuk, hogy miként kell imádkoznunk, a megvallásainkat is mind megtehetjük, de amit a szánkkal beszélünk utána, az a meghatározó.

Volt pl. egy gyülekezeti tagunk, aki naponta kétszer ment végig az összes imádságon az Imakönyvben. De most arról szólok, amikor utána szemetet beszélünk, azt beszéljük, ami történt eddig. Azt beszéljük, hogy milyen nehéz is valójában, és hogy milyen harcos az életünk. A szánk egyre csak nagyobb lesz erre, és a problémánk meg csak növekszik. Tudunk minden apró részletet a hitről, de lehetünk olyan keményfejűek, hogy semmit nem fogadunk el mástól.

Egy tizenhat üzleti vállalkozással foglalkozó bibliatanítóra emlékszem most éppen, aki igen gyarapodó is volt egyben. Ő mondta, hogy csak pár percet kell eltöltenie valakivel és megmondja, hogy mennyire prosperáló az élete az illetőnek.

Ha valakinek a segítségére sietek, pl. az üzleti vállalkozásában, akkor rá kell, hogy vegyem, hogy csukja be a száját. Engem így neveltek. A fiúknak egyébként sem lehetett sírni, a katonai iskolában nem lehetett panaszkodni, ezt kivették belőlünk. Az atlétáknál nagyon könnyű a helyzet az edzések során, mert megtanulták, hogy a sérüléseik során milyen keményen kell megállni.

A Biblia tanítja, hogy – mondja a gyenge, hogy erős vagyok. Ha tehát csak siránkozunk, nem fogunk imaválaszokat kapni.

Róma 10/17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Ezt az igeverset mindenki ismeri. Keresztül fogok menni most a jegyzeteimen egy kicsit mélyebben. Tudjuk tehát, hogy a hit hallásból van. Hallanom kell valamit. Hallanom kell Isten Igéjét.

Meg fogom nektek ma azt mutatni, hogy képesek vagyunk Istennek az Igéjét, a szavát Istentől közvetlenül meghallani!

És ha nagy hőstetteket akarunk az Úrnak megcselekedni, ahhoz az szükséges, hogy az Úr hangját valóban meghalljuk. Sokszor az ember leredukálja ezt az igazságot arra, hogy halljuk és halljuk az Igét, mondván olvassuk a Bibliát. De itt nem csupán ennyit mond.

Amit olvasunk a Bibliában az nagyon fontos, nem lehet ezt kikerülni, hiszen a hitrendszerünknek az alapját adja, és alapját képezi a hozzánk érkező kijelentéseknek is.

Itt azt jelenti ki az Ige, hogy a hit abból jön hozzánk, amit meghallunk.

Ha nem hallottuk meg, csak pl. olvassuk,  honnan próbálunk hitet nyerni? - Olvassuk csupán, és azután elhanyagoljuk teljesen azt a részt, hogy mit is hallunk ki abból Istentől, vagy még rosszabb a helyzet, amikor nem is hallunk semmit, miközben olvassuk az Igét, és így el is hanyagoljuk mindazt, amit olvasunk.

Tehát amit olvasok, az fog engem abba a pozícióba emelni, hogy mit is hallok meg abból.

Amíg az ember nem hall így, addig a hit nem érkezik hozzá! Mert a hit azon a hangon érkezik hozzánk, amit valójában meghallunk!

Isten Igéjét úgy kell hallanunk, mint Isten Szavát, ami hozzánk érkezik. Ezt mondja itt az igazság, hogy a hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van.

Ha Istennek a Szavát meg akarom hallani, ahhoz az kell, hogy szóljon hozzám. Ez jelenti azt, hogy Istennek meg van a Szava, a mondandója hozzánk.

Kicsit összetettebb ez az üzenet, de nagyon fontos. Zsoltár 29-ben megnézzük, hogy mit tanít az Ige Isten szaváról?

Zsoltár 29/4 Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges.

Ezt szeretnénk megszerezni, mert eredményeket akarunk látni. Nagyon rég tapasztalom, hogy azok, akik a környezetemben vannak, nincsenek arról meggyőződve, hogy amit én teszek, azt előtte Istentől hallottam.

Múlt héten Izraelbe utaztam egy ismerősömmel együtt. Szükségük van ott esőre, és a Galileai tó túlcsordultig van. Ezért nem érdekel engem, hogy a világ miként próbál megoldásokat keresni, nem akarom hallani a pótmegoldásokat. Mert nekünk van egy Istenünk, aki megtölti, és ha nincs telve, akkor annak meg van az oka, hogy miért van úgy. Mert senki nem veti a hitét Istenbe, hogy Ő megtölti.

Az Írások garantálják, hogy Isten egy esztendőben kétszer ad bőséges csapadékot. Engem egy dolog érdekel, hogy összeköttetésbe kerüljek Ővele. És ezt fogjuk megnézni, hogy ez hogy működik, ezért nekem a világ összezavartságát és téveszméit nem kell végighallgatnom.

Valakinek kell majd hallania Istentől. Az erő az Úr szavában van, mert az Úrnak szava erős! A hit Isten Igéjének a meghallásából van! Istentől eredő hitünk nem csak az Ige olvasásából jön hozzánk. Amiről most fogok szólni az néhányatokra erőteljesen fog hatni.

A hitünket úgy is meghatározhatjuk, hogy a hitünk által van hozzáférésünk Isten erejéhez! S nem a könnyeink, nem a siránkozásaink által. Tudjuk, hogy a hit az egyetlen és kizárólagos út ahhoz, hogy Isten erejét megnyerjük.

Amit én hirdetek, az Isten Igéje nektek. És nem elég meghallani azt, amit én mondok! És a hozzáférhetőségeken meghallgatni, a különböző digitális hordozókon, az sem elég. Az egy szükséges kezdet! Az nem a dolgok vége, az a dolgok kezdete. A legtöbben így kezdjük: a hit onnan kezd jönni hozzánk, hogy meghalljuk, amit prédikálnak.

A Róma 10/15-ben mondja az Ige, hogy – Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek?

Vagyis az illetőnek valamit hallania kell először. Az emberek azért nem nyerik el a vélt hitük eredményeit, mert úgy gondolják, hogy ami a prédikáció során a fülükbe jut, abból megvan a hitük. De a hit attól még nem jött hozzád, mert végighallgattál egy prédikációt. Mi jutott el hozzád, amikor végighallgattál egy prédikációt, vagy egy tanítást? Akkor információhoz jutottál, de a hit egymagában csak azáltal, hogy információt szereztél, még nem a tiéd, az csak a kezdet.

Információ nélkül nem leszel képes kijelentést kapni. Kijelentés nélkül nem leszel képes hitet nyerni. Figyelj most! - Az igazi hit csak onnan képes származni, ha magától Istentől hallottál!

Ez sok úton jöhet hozzád. Legközelebb erről fogok tanítani. Tehát nem elég csak hallgatni a prédikációt, az alatt közvetlenül Istentől kell hallanod. Istentől kell meghallanod.

Két ember tanulmányoz egy bizonyos Igét, az egyik eredményeket nyer, a másik nem. Vajon miért? Tanulmányoztam az Írásokat és az Úr azt mondta közben, hogy ...! Eredményekre jutott, mert meghallotta aközben az Urat! Ámen!

Minden, amit teszek, az így történik. Izraelben azért adtam azokat az összegeket és pontosan azokat és azért, mert az Úr mondta. Mindenkinek bizonytalansága volt erről, hogy ez helyes-e? De bátran állíthatom, hogy ismerem az Úr hangját, és én ennek engedelmeskedtem, és Ő többet tud, mint én, ezért engedelmes voltam.

Sokszor hallunk nagyon jó bizonyságokat és akkor elmondhatjuk, hogy Isten nem személyválogató, de más szempontokat is figyelembe kell vennünk. Használhatod ugyanazt az Igét, állhatsz ugyanazon az Igén, amin a másik állt, de lehet, hogy neked ugyanazon az Igén keresztül más útmutatást fog adni a te helyzeteddel kapcsolatban. Egyszerűen mondva: ugyanazon az Igén állva, lehet, hogy neked az Úr pont az ellentétes útmutatást adja, mint amit a másiknak adott.

Tehát a te javadra, előnyödre fog válni, ha megtanulsz közvetlenül hallani az Úrtól, mert amit Ő mond neked, az lesz a te sikered. Lehet, hogy más útmutatásokat ad neked, mint amit a másiknak adott. Ugyanabból a tanítássorból, Igesorból jöhet ki a két különböző útmutatás.

Képes vagyok úgy elprédikálni egy prédikációt, hogy száz különböző útmutatást vesztek belőle. Miért? Mert akik hallgatták, azok a prédikáció mögött az Úr szavát képesek voltak meghallani. Az igazi hit az csak Istentől való hallás által jön. Elmegyek különböző helyekre és a prédikátoroktól különböző dolgokat hallok.

Emlékeztek Jozefre, akinek Londonban azt mondták az orvosok, hogy menthetetlen és csak hónapok, hetek vannak hátra az életéből. És elkezdte hallgatni az egyik üzenetet az internetről, s mindaddig újra és újra hallgatta, míg a Szent Szellem meg nem elevenítette közvetlenül a számára szükséges igazságot. Kizárta a tv-t, a híreket, a világ minden csatornáját. És én kerestem itt az alkalmon valakit, akinek olyan tünetekből kell meggyógyulnia és végül kiderült, hogy a Szent Szellem őt találta meg odakint.

Tehát össze tudott kapcsolódni azzal a hanggal, ami az Ige szólása mögött van, és abból eredt az igazi hite. Ha ezzel a hanggal nem vagy képes összekapcsolódni, akkor a hited nem tud erőre kelni.

Nagyon figyelmesen hallgass most! Nem vagy képes hitben járni, hacsak nem hallasz közvetlenül Istentől, és nem engeded, hogy a Szent Szellem vezessen azon végig. Különben csak a törvénynek a holt betűje marad számodra. Tudjuk, hogy a betű megöl, a Szellem pedig megelevenít.

Istentől kell hallanod és a Szent Szellemtől kell vezéreltetve lenni ahhoz, hogy hitben tudj járni. Az, hogy tanításokat hallasz róla, az a hited kezdete: hogy befogadod az Igét, meditálsz az Igén, időt töltesz az Igével. Miért? Azért, hogy Isten hangját meghalld mögötte.

Két évig tanítottam róla, hogy szellemi lények vagyunk és Isten a mi szellemünket fogja használni. Egy teljes mechanizmus van bennünk erre. Mert a Szent Szellem hall Istentől, és a Szent Szellem átadja a te szellemednek, majd a te szellemed felnyújtja az értelmednek. És ez a nap 24 órájában működhet.

- Ne arra menj ma az autóddal, hanem inkább erre. Egy bizonytalanság lesz benned, szinte egy piros lámpa kigyullad benned, hogy azt a bizonyos dolgot ne vedd meg. És ha nem hallgatsz rá, hamarosan mind a négy gumid defektes lesz. Egy belső riasztó berendezés működik benned ilyenkor, megpróbál belülről riasztani, jelzéseket leadni, hogy az az út nem jó, ne arra menjél. És ilyenkor engedelmeskedni kell. Ha ezeket a belső figyelmeztetéseket leuraljuk, nem vesszük figyelembe, akkor az nekünk előbb-utóbb kerülni fog valamibe.

Józsué 1/8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres. 

Péter arra is figyelmeztet bennünket, hogy Isten Igéjének a hamisítatlan teje után vágyakozzunk, hogy azon növekedhessünk. Azon növekedhessen fel a szellemünk.

Egyetlen dologgal vagyunk képesek táplálni a szellemünket, - Isten Igéjével. És ha ezt tesszük, akkor egyszerűen csak fogunk tudni dolgokat belül. Nem is kell, hogy halljunk Istentől, egyszerűen csak belül fogunk észlelni dolgokat. Hiszen szellemi lények vagyunk, ami a belső emberünk, és újonnan született szellemek vagyunk. Ez egy igaz vezető, soha nem véti el, csak mi akarjuk leuralni és elnyomni. Legfőképpen a hústestünk kívánja tenni ezt.

Fel kell valóban növekednünk szellemben és az Igén elmélkednünk kell. Ezt kell tennünk. Miért? Azért, hogy valóban hallhassunk valamit.

A bővített fordítás azt mondja a Józsué 1/8-ban, hogy hogyan foglalkozzunk bölcsen az e világ dolgaival. Amikor az ember foglalkozik az Igével és elmélyed benne, akkor azt azért teszi, hogy Istentől halljon valamit. Amikor arról beszélünk, hogy halljunk, akkor ezek közül az utak közül bármelyik jó. Az egyik olyan erős lehet, mint a másik. Az igazi hit, a valódi hit az Istentől való hallásból származik!

Mit tett Hagin testvér, amikor a betegágyán feküdt? Tanulmányozta az Írásokat. A Márk 11/24-et tanulmányozta, és azt mondta az Úrnak, hogy én hiszem, hogy megkaptam a gyógyulásomat. Én hiszem, hogy elfogadtam a gyógyulásomat. - Mert amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek és meglészen néktek.

Mit mondott tehát a Szellem neki? - A beteg emberek maradnak csak ágyban, az egészségesek nem! Mit tett erre? - Olyan század eleji ágya volt, aminek négy oszlopa volt és az egyik oszlopot megragadta és azon megkapaszkodva felhúzta magát. Amilyen gyenge csak lehetett olyan volt, forgott vele az egész szoba és utána mi történt? Mint a meleg méz, folyt végig az egész testén a kenet és ő teljessé lett, meggyógyult.

Istentől hallott. És az igazság az, hogy a hit abban volt benne, amit hallott Istentől, neki az alapján csak cselekedni kellett.

Ha hallottál valóban, akkor mindegy milyen lehetetlennek tűnik, nyugodtan cselekedd meg, mert meg fogod tudni tenni. Mert a hit abban a hangban, abban a szóban van, amit Isten szól hozzád. Tehát nem vagy képes sikeresen járni, ha csak nem Istentől hallottál és nem a Szent Szellemtől vezérelve lépsz.

Amikor az ördög megkísértette Jézust és felvitte a templom ormára, azt mondta neki, hogy nyugodtan vesd le innen magad, úgyis meg van írva, hogy majd az angyalok őrzik a lábadat, hogy meg ne üssed a kőbe.

Jézus nem engedelmeskedett erre a kihívásra, mert azt mondta, hogy semmit nem cselekszem, hacsak nem az Atyától hallottam előtte. Még akkor sem cselekszem, ha meg van írva, csak akkor cselekszem, ha hallottam az Atyától!

Nekünk szükségünk van a sikerekre, az áttörésekre, a csodákra. Nem csupán a hitem által jönnek ezek elő, hanem azáltal, hogy hallok Istentől. És ez nemcsak a holt betűből jön elő, hanem az is kell hozzá, hogy a Szellem megelevenítse azt a betűt. És ez magyarázza azt, hogy az egyik személy sikereket ér el, a másik pedig nem.

Ma mindenki azért jött, hogy tanuljon, és eredményeket tudjon felmutatni. Itt az idő számunkra, hogy felmutassuk ezeket az eredményeket és akkor a szívünk izgatottá válik és vissza fogunk jönni, hogy még többet vehessünk magunkhoz.

Mondom neked azt a jó hírt, hogy itt képes vagy megtanulni és utána az ördögöt jól megtaposni. Az egyik fordítás szerint a Róma 16/20-ban az áll, hogy Isten hamarosan szétzúzza, elroncsolja a sátánt a lábaitok alatt! Azért, mert a Szellem képes arra, hogy szóljon nektek, miközben a prédikáció hangzik.

Pálról van itt szó a következőkben, amikor hallotta Istennek szavait, amikor hozzá szólt. A többiek nem tudták kihallani, hogy mit szól Isten Pálnak, csak egy zajt hallottak.

Apostolok Cselekedetei 22/6-9 Lőn pedig, hogy amint menék és közelgeték Damaszkuszhoz, déltájban nagy hirtelenséggel az égből nagy világosság sugárzott körül engem. És leesém a földre, és hallék szót, mely monda nékem: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig felelék: Kicsoda vagy Uram? És monda nékem: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik pedig velem voltak, a világosságot ugyan látták, és megrémültek, de annak szavát, aki velem szólt, nem hallották.

Tehát, ahogy olvastuk az előbb, akik Pállal voltak, látták ugyan a világosságot és meg is rémültek, de annak szavát, aki Pállal szólt, nem hallották.

Az Apostolok Cselekedetei 9-ben, ahogy olvasod elsőként ezt a megtörtént részt, ott fogod látni, hogy a többiek is, akik vele voltak, hallották a zajt, de nem hallották tisztán, ami Pálnak szólt.

Tehát figyeljünk erre, hogy a többiek, akik Pállal voltak, látták ugyan a világosságot, de nem értették ki belőle, hogy mit szól az Úr szava Pálhoz. Mindenki képes tehát elolvasni az Írásokat, de hányan képesek meghallani azt a szót, amit az Írások mögött mond az Úr? Mert bizony az Úr akar valamit szólni és az nem vallásosság.

Azt szeretném, ha most meglátnád, hogy a világosság egyenlővé tehető a reménységgel. A hang pedig a lényegi alapot adja. Amikor olvassuk a Bibliát, akkor elolvassuk mindazt, ami lehetővé válhat az életünkben, potenciájában, amit Isten adni akar nekünk. Amikor olvassuk a Bibliánkat, akkor arról olvasunk, hogy mi az, amit remélhetünk Istentől. Ez a remény egy buzgó elvárást jelent. A világosság, a fényesség egyenlő a reménységgel, az Úr szava pedig egyenlő annak a valóságával. Ha csak az Ige világossága jön el hozzád, akkor az egy reménység, de ha nem hallod meg az Úr mögötte lévő szavát, akkor nem tud segíteni neked. Ha azt a hangot nem hallod meg, akkor nincs meg annak a reménylett dolognak a valósága, akkor csak remény van, az pedig alap nélküli dolog az életünkben.

A Példabeszédek 13/12 mondja, hogy a késleltetett reménység beteggé teszi a szívet. Megbetegíti a szívet.

Sok gyülekezeti tag úgy van, hogy elmegy és meghallgatja a prédikátort, de soha nem hallja meg azt a hangot mögötte! Ha csupán Istennek a világosságát látod, de nem hallod a hangját, - azt jelenti, hogy a te reménységednek nincs alapja. Legtöbben sajnos ilyenek a keresztény világban. Megvan a reménységük, de nincs meg a reménységük alapja.

Nézzük meg a hitünk definícióját, hogy mit mond a most hitről, a jelen hitről a

Zsidó 11/1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Tehát ahhoz, hogy legyen hitünk, ami a reménylett dolgainknak a valósága – ahogy olvastuk az Írásokat közben – reménységet kaptunk a szívünkbe és tudunk az életünkre vonatkozóan belőle olyan dolgokat, amiben elkezdünk hinni. De hogy az a reménység egy biztos alapot vegyen az életünkben, ahhoz szükségünk van arra, hogy Isten hangját meghalljuk. Amikor személyesen szól hozzánk, útmutatásban szól hozzánk, közvetlenül és célzattal szól hozzánk. És ehhez, hogy ezt meghalljuk időre van szükség. A hétköznapi keresztény, aki csak felületesen keresztény, soha nem vesz alapot az Igéből, a reményeiről beszél egész nap.

Miért van ez így? Azért, mert nem hajlandó mélyebbre menni, hogy az Úr szavát meghallja. Ezért sok reménységgel rendelkezik, sok Igét tud kívülről idézni, az egész Bibliát tudja, de eredményeket nem tud felmutatni. Miért? Azért, mert nem hallott az Úrtól. Miért nem hallott? Nem töltött elég időt azzal, hogy halljon Istentől, s nem ment ezután.

A reménység üzenetét hirdetni nagyon egyszerű. De saját, személyes felelősséget kell vállalnod az életed dolgaiért, mert én nem vagyok felelős azért, hogy te az életedben milyen szavakat szólsz és miként alakul az életed.

Én meg tudlak tanítani téged, de neked kell meglépned azt a következő lépést, ami ehhez kell. Neked kell időt töltened Istennel, mint egy komoly kereszténynek, aki így alapot vesz a reménységéhez. Ezért van az, hogy a képmutatósdi soha nem jut győzelemre, és nem kap jutalmat a mennyek országából.

Tehát ha az embernek csak reménységei vannak, de nem hallja meg mögötte Istennek a szavát, akkor nincs alapja annak a reménységnek, ami van a szívében, és így nem kap eredményt. Nem lesz eredménye annak, hacsak az Igéket idézi sorba. A legtöbb keresztény megelégszik ennyivel.

Én személy szerint nem elégszem meg a felszínessel, hogy csak látszólag legyen meg az Ige az életemben, hanem elmegyek és ráfordítom azt az időt, ami kell ahhoz, hogy halljak Istentől.

Hallottam prédikátorokat, akik jelezték az életük során, hogy jön a változások ideje, de nem tudják megfogni, hogy mi az és ilyenkor van, hogy hetekre elvonulnak a világtól. Ehhez el kell csendesedni a világ dolgaitól.

Egy dolog biztos, hogy Isten akar szólni hozzánk, és a Szent Szellem pedig vezérelni akar minket az úton, és ki akarja jelenti a teljes igazságot. Be akarja nekünk mutatni a jövendőt, akar szólni hozzánk, mondani akar nekünk dolgokat. És nem nehéz hallani tőle. Lehet, hogy az emberben egy ilyen belső lökés szerint jön. Vagy a saját szellemünkben meghalljuk. Nagyon sokféleképpen jöhet a Szent Szellemnek a közlése. A te részedről ilyenkor egy dolog szükséges, hogy meg is cselekedd, és akkor meg fog az jelenni a szellemi birodalomból.

Emlékeztek Oral Robertsre, egy egész várost épített így fel. Hogyan tette ezt? Elmondom nektek. Abban a pillanatban, ahogy az Úr szava hozzá szólt, vette a kis ásót, kiment arra a területre, ásott egy gödröt, odaajánlotta azt a területet Istennek. Volt egy alkalommal, hogy csak egy dollárja volt, és azt elvetette az Úrnak arra a munkájára. De a fő dolog, hogy hallott az Úrtól, és azt odaszánta az Úrnak, azt megcselekedte, mert hallott az Úrtól. Egy teljes város épült így fel. Senki nem akarta, hogy az létrejöjjön, mindenki ellene volt kormányzás szinten is.

Mi ott rontjuk el, hogy megpróbáljuk a szellemieknek az aratását learatni, anélkül, hogy lenne a hitünknek alapja. Másrészről pedig képesek vagyunk a szellemünket követni 24 órában. A Szent Szellem már elhozta neked az Igét, már átadta a szellemednek és az a valóság, az alap, amin neked cselekedni kell.

Én ma a reménységet tudom adni neked, de minden alkalommal, amikor én prédikálok, van egy második prédikáció is alatta. Az első prédikáció, amit hallasz, az a figyelmedet megragadja, az alatta lévő pedig megragadja a te álomrendszeredet. Vannak álmok más szellemektől is! De ha fókuszálsz rendesen, jegyzetelsz és Istenre figyelsz, akkor valami fog hozzád jönni, amit Isten szól neked. Bármikor, amikor a Szellem szól hozzád, azt azonnal írd le.

Ma is leírtam reggel több dolgot is, hogy nehogy véletlenül is elkerülje a figyelmemet, azonnal le kell írni. Tehát nem mennydörgés szerint szólt hozzám Isten az égből, hanem egyszerűen a szellememből feljön. Ezért egy kis papír és toll mindig legyen a lakásban a kezed közelében, hogy felírd, amit hallasz tőle, és utána már csak cselekedni kell, mert meg van a lényegi alap hozzá és a hit, mert Isten szólt és abban benne volt a hit.

Amikor ezt hallod, amikor Isten szól hozzád, abban benne van a szükséges hit, az alap ahhoz. A hit az magába foglalja azt a cselekedetet is, hogy amit hallottál, azt megcselekszed. Mert a hit hallásból, Isten Igéjének a hallásából, Isten szavának a meghallásából van.

Isten részéről semmi baj nincs, nem ott kell a bajt keresni. Amíg a szellemi süketségedből meg nem gyógyulsz, addig nem vagy képes Istennek hőstetteket véghez vinni. Mert óriási eredmények elérése az nem csak abból születik, hogy végighallgattál egy prédikációt, hanem hatalmas eredmények felmutatása azáltal jön az életünkbe, hogy kigyógyulunk a szellemi süketségből.

Hallottam óriási tanítókat, nagy tanításokat, de mögötte meghallottam Istennek a szavát is. Néha ez egy robbanásszerűen jön az életünkbe. Máskor meg az is előfordul, hogy Isten kis darabokban juttatja el hozzánk a teljes képet. És ne kérdezd, hogy miért van úgy, nem tudom, de valóban darabokból áll össze a kép. Izraelben az elmúlt hét ilyen volt. Más alkalmakkor pedig a vezetés csak egyszerűen feljön. Az imakonferenciánkon nagyon könnyű hallani.

Ausztráliában az egyik apostol szolgált és hírtelen megállt a szolgálata közben és felém fordulva azt mondta, hogy soha ne próbáld megmagyarázni az embereknek azt, hogy miként hallasz. Miért? Először is a kenet végzi, és az tud megtanítani, másrészt a hang! És velem igen furcsa dolgok történtek meg, amikor Isten szólt. Egyszer egy macskára néztem és úgy tűnt, mintha világosság sújtott volna rám abból az állatból. Tehát, hogy Isten mikor hogy végzi, nincs rá magyarázat, de Ő áll mögötte.

Egy dolgot le kell szögezni, ha ezt gyakoroljuk: azt, hogy a Szellem és az Ige mindig egyet mondanak.

János 10/3 Ennek az ajtónálló ajtót nyit: és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket.

Vagyis a nyáj hallja a pásztor hangját, saját nevükön szólítja őket és kivezeti őket.

/4/ És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.

Vagyis ő előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Miért megy előttük? Nem kell így aggódnia a juhoknak, hogy valami csapdába esnek. Ezt tettük előzőleg, ezért imádkoztunk szellemben az alkalom elején. Tehát az Úr maga megy előttünk.

Délután 2 órától ismét tartunk közös imaórát, mert nem akarjuk, hogy az ördög tervei közül egy is megvalósuljon, hanem azt szeretnénk, hogy Isten valamennyi terve valósuljon meg az életünkben.

Ezért kell imádkozni. Akkor gyertek, ha szívesen itt tudtok maradni, nem minden vasárnap van ilyen imaóra. Óriási erő van az együttes imádságban.

Az Egyesült Államokban előfordult az, hogy egy bizonyos idő után abba kellett volna, hogy hagyják ezt a rendszeres imaórákat, mert átmentek hústestbe és elvesztették a mögötte lévő örömet. Ezt a Szellem vezérletével kell tennünk, és ezt ma pl. megtesszük.

Tehát meg fogjuk köszönni az Úrnak, hogy előttünk jár! És mi pedig Őt követjük! Mert ismerjük az Ő hangját! Ugye milyen könnyűvé tette számunkra az Úr! Ezt fogjuk tenni.

Tehát a hitünk az Úr szavának a meghallásából származik és minden erő Jézus nevében foglaltatik! A hitről taníthatnék az örökkévalóságban is, lehet, hogy a jövő héten még tanítani kell a különböző utakról és módokról, hogy miként tudunk Szellemtől vezérelve lenni és nem kívülről jövő hangokat keresünk ilyenkor!

Ezek szavak a szellemünkből jönnek elő úgy, hogy a Szent Szellem felnyújtja azokat. Nem keresünk látásokat és álmokat, nem követünk prófétákat, mert az Újszövetségben vagyunk és mindaz, amire szükségünk van az bennünk van, - belül. Mindaz, amire szükségünk van!

Meg is valljuk ma ezt, álljunk fel!

Köszönjük Uram!

Köszönjük Mennyei Atyám! - Én meghallom a te szavadat tisztán, és könnyen követem azt! Te vezetsz engem, a Szent Szellem vezet engem, átadja azt a szellememnek és én az Urat követem, a nap 24 órájában! A Szellem vezet engem Jézus nevében! Ámen!

Amikor innen kimegyünk, beülünk az autónkba és elkezdünk vezetni, akkor is a Szent Szellem vezet minket. Hamar meg fogod tanulni, ha figyelsz rá.

Az elménk az próbálja kiokoskodni a Szellem szavát. Ki lehet fejleszteni ezt bennünk, úgy, hogy jók leszünk benne.

Dicsőség Istennek! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL