2010.06.02.   

KRISZTUS TESTE 3.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. május 30.

 

Visszatérünk a kapcsok és kötelek Krisztus Testében c. tanítássorozatunkra. Ilyen szellemi kapcsokat rendel az Úr már születésünktől fogva. Kirendeli a szülői kapcsokat, a szülő és gyermekek közötti kapcsokat. A baráti kapcsolatainkat és a barátainkat is Isten választja meg. Lehet, hogy te úgy gondolod, hogy te választod meg őket, Isten azonban rendelkezni szeretne e-felől is, és lehetséges, hogy ebből erednek a problémáid.

Efézus 4/16 Akiből az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Hallelúja!

Korinthus I. 11/29-30 Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak Testét. Ezért van tiköztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.

Itt az Úrvacsorának a rendjéről szól az Ige, amikor a kenyérből, mint az Úr testéből részesedünk, akkor tekintenünk kell megfelelő módon az Úr testére, arra, hogy az Úr Jézus Krisztusunk teste értünk, szó szerint megtöretett. És az Ő sebeivel mi gyógyulást vettünk. Ez a kulcsa a mi gyógyulásunknak és látnunk kell, hogy ez Isten megváltási tervében szerepelt.

Másrészt tisztelettel és megfelelő módon kell tekintenünk Krisztus Testének valamennyi tagját. A Testnek a tagjait, a többi tagját. Mert ha nem tekintünk megfelelő módon Krisztus Testének többi tagjára, ez akadályozhatja a gyógyulásunkat és megnyithatja az életünkben a problémák számára az ajtót.

Róma 14/7 Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának.

Nem magunknak élünk, és nem magunknak halunk meg. Nem szabad úgy gondolkodnunk, hogy csupán én és Jézus. Mi része vagyunk egy Testnek és a Testben mi egy rész vagyunk. Egy Test tagja vagyunk, amely tagokból alakul ki az egész Test.

Addig nem tudjuk élvezni a teljes lehetőségeink teljét, amíg nem tekintjük ezt a egész Testet egyben, hogy, hogy funkcionál, hogy működik. Ezután néztük az …

Korinthus I. 12/18 verset. Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta.

Isten a Testben az Ő tetszése szerint helyezte el a tagokat, nem mi határozzuk, vagy döntjük el, hogy mi lesz a mi helyünk a Testben. Nem úgy szól, hogy én ezt szeretném csinálni, vagy az leszek.

Hanem a mi részünk az, hogy megtaláljuk mi is az, amit Isten már számunkra eleve elrendelt, és azt megtesszük. Nem csak te egymagad vagy azon a helyen, hanem Isten körülvesz téged ott másokkal, Isten elrendeli ezeket az összekötő kapcsokat közted és a körülötted lévők között.

Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy te jól érezd magad abban és a körülötted lévők ugyanígy. A kapcsolataink így tehát, nem csupán véletlenszerűen jönnek létre. És itt szeretném evangélistáinkat figyelmeztetni, azokat, akik az utóbbi időben nem Istent tették első helyre. Egy dolog felől biztosíthatlak benneteket, hogy Isten most foglalkozik ezekkel, és Ő fog segíteni abban, hogy magadat elszeparáld azoktól, akik nem oda valók, és ennek láttam már, hogy ez elindult, már történik.

Tehát Isten hoz az utunkba ilyen elrendelteket, és mások útjába pedig visz minket, Isten kapcsol így össze lelkeket. Tény az, hogy te magadat is odakapcsolhatod egy bizonyos körhöz és az nem Isten lesz. Nagyon könnyű azonban megkülönböztetni a dolgot, a lényeg ott van, hogy ha egy muszlin hitűhöz kapcsolódsz, az nem keresztény, vagy bármilyen pogányhoz, ha odakötődsz, az nem keresztény.

És Isten nem fog oda kötni téged egy elveszetthez, ebben biztos lehetsz, ezt ki kell törölni a gondolatainkból. És már figyelem egy ideje, hogy így vagytok néhányan, egyik katasztrofális helyzetből, a másikba mentek.

Ámos 3/3 Vajon járhatnak-é ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással!

És a világ dolgai pedig ellenségeskedés Istennel szemben, ellenére vannak Istennek. Most tehát arról beszélünk, hogy Isten köt, kapcsol össze embereket. És ha Ő teszi, akkor azzal meg van Istennek a célja. Ha Ő így összekapcsol lelkeket, hosszútávra meg van a célja vele. Egy olyan igerészbe fogunk most beletekinteni, ahol annak idején a keresztények tévesen az angyalok imádatába kerültek.

Kolosse 2/19 És nem ragaszkodván a Főhöz, akiből az egész Test, a kapcsok, és kötelek által ellátva és egybeszerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel.

Vagyis a Test Fejétől, Jézustól jönnek ezek a kapcsok és kötelek és ezeken keresztül jön az ellátás a tagokhoz, és így jön a növekedés. Egybe van kötve a Test így, és növekszik egy Istentől való növekedéssel. A Fejtől van a növekedés, de a Test többi tagján keresztül jut el hozzád a növekedés.

Jézus nem közvetlenül adja az utasítást a kéz tagjainak, hogy mit tegyenek, tehát nem huzal nélküli összeköttetés van, hanem a kapcsok és kötelek, mert vezetékeken keresztül megy el az impulzus sor, hogy mit tegyen a kéz. Meg kell értenünk, hogy Isten nagyon sokszor a szükségeink betöltéséhez a többi tagtól való ellátásként rendeli el a mi ellátásunkat. Sok keresztény úgy gondolkodik, hogy én közvetlenül az Úrtól kapok meg mindent, amire szükségem van, csak Jézus és én, mi ketten jól állunk.

Huszonkét évvel ezelőtt adtam valakinek egy pásztori helyet és bizony elkövetett hibákat, és az Úr figyelmeztetett, hogy beszéljek vele. Ő pedig azt mondta, hogy ő megszerzi az Úrtól, ami kell neki, hall ő az Úrtól. Magyarul, - nincs szükségem a segítségedre. Ismerte, hogy működik a hit, nagyon kemény helyzeteken ment így keresztül, kétszer majdnem meghalt, majdnem az életébe került, kint van magában, a senki földjén.

Garantálom, hogy ismeri a hit működését és a Bibliai alapelvek működését, és mégsem működik neki. Mert, ha valaki keményfejű és egy rebellis szellemű, akkor szenved önmagában odakint. Természetesen az embernek van egy személyes, közvetlen kapcsolata az Úrral, mindennap van ez a közvetlen kapcsolatunk, és kapunk közvetlen útmutatást tőle, de lesznek olyan dolgok, amelyeket, ha nem vagy hajlandó elfogadni a másiktól, akit odaküld az Úr, akkor nem fogod megkapni.

Amikor újjászülettem, kutattam, hogy miként működik ez az erő, és elmentem egy Biblia iskolába. Természetfeletti sorozatba kezdett az Úr, hogy ott elhelyezett és megélhetést adott ott nekem. Teljes ellátást adott nekem ott az Úr évekre, mindennel táplált, amire szükségem volt. Így lehetővé tette számomra, hogy növekedjek, és azóta is helyről-helyre visz engem a világ körül, mikor hol kell lennem.

Amikor elhozott ide Európába, akkor is megtapasztalhattam ezt az áramlást, ami tőlem megy másokhoz, és másokon keresztül, pedig jön hozzám a Test többi tagjától. Más szolgálatoktól is jön hozzám a táplálás, ellátás, amely szellemi táplálást jelent. Egy szellemi táplálás vonal ez. Kétirányú ez a táplálás, tőlem megy másokhoz és másoktól jön hozzám. Ezeket a kapcsokat, összeköttetéseket meg kell védelmeznünk, mert amíg élek, addig ezeken keresztül folyik két irányba is a táplálás.

Akiket Isten tehát hozzánk kapcsol, azokat nem néhány napra szándékozik kapcsolni. Ha Isten oda kapcsol hozzád másokat, akkor azokon a kapcsokon keresztül jön hozzád kijelentés és teljes szellemi ellátás Istentől. Mivel sokan nincsenek a helyükön, ez az oka, hogy nem növekednek úgy, ahogy kellene. Nem követték az Isteni útmutatásokat, és nem oda kapcsolódtak fel a Testbe, amit Isten mutatott nekik. Itt Európában is ismerek ilyeneket húsz évre visszamenőleg. Probléma volt az is, hogy máshová kapcsolódtak inkább fel. Vagy megint mások hozzánk kapcsolódtak egy ideig, azután leszakadtak rólunk.

Szeretném, ha megértenétek, hogy is működik ez. Oly sok szolgálat van kint a világban, sokfajta különböző tanítás. Sokszor vannak olyan kérdések, amelyek nincsenek megválaszolva, és ezek a kérdések, amelyek benned munkálkodnak, ezekre azt mondja Isten, hogy – térj vissza egy bizonyos könyvhöz, mondjuk egy Kenneth Hagin könyvhöz és onnan merítsél.

Én pl. a szolgálati időm során, miután elvégeztem a biblia-iskolát, három különböző alkalommal, az összes kazettáját megvásároltam, és ezt hallgattam, ez volt az alapja annak, amin állok, és a mai napig nem hagytam el ezeket az alapokat. Ez természetesen mondhatjuk, hogy nem az egyetlen szolgálat a földön, ami rendelkezésünkre áll, mert nagyon sok jó szolgálat van. Nagyon sok jó nevű szolgálat van, és nagyon sok jó gyülekezet van a földön.

Tehát attól a mentalitástól, hogy mi vagyunk az egyetlenek a földön, akik…., ettől a felsőbbrendűségi érzéstől, hogy miénk a legjobb gyülekezet a világon, el kell szakadni. Úgy lehetne mondani, hogy neked a legjobb. De ha az enyémről ki merem jelenteni, hogy a legjobb, akkor mindenkit másodosztályba helyeztem.

Úgy talán mondhatjuk, hogy mi vagyunk az egyik legjobb, így helyet hagyunk a másik számára is, hogy ő is a legjobbak közé tartozhat. Hiszek abban, hogy a mi egyházunk gyülekezetei jó helyen állnak, amit teszünk, tőlünk telhető legjobban tesszük. Gyógyító kenetet termel ki, apostolokat nevel ki, szolgálatokat nevel ki. És ezek most nagy erővel jönnek elő, erről nem sok szót ejtünk. De ugye nem mondjuk senkiről, hogy ők csak másodrangúak lennének.

Sok olyan szolgálat van Krisztus Testében, akiket arra hív el Isten, hogy táplálékkal, élelemmel lássa el a szegényeket. Nagyon sok jó szolgálat van kint, akik a világban szolgálják az elveszetteket, a hívőket, az Úr Testében. Engem az Úr személy szerint ehhez a szolgálathoz köt. Természetesen, ha akartam volna, máshová is csatlakozhattam volna e helyett. De én ott maradtam, ahol az Úr mondta, és ott kaptam meg azt a hitüzenetet, azt a kijelentést, amit az Úr akart.

Ez nem jelenti azt, hogy az a szolgálat jobb, mint a többi. Amit ez jelent, hogy ez volt Isten választása számomra, és Isten választása a te számodra, és neked akkor az a legjobb, ha ott veszel részt a munkában. Mert Isten azt akarja, hogy én a szellemi ellátásomat, táplálásomat, arról a vonalról vegyem. Abból táplálkozzam, amely azokból a kazettákból, DVD lemezen lévő tanításokból, könyvekből jön elő.

Az ember nem szerzi meg a mondandóját, ha csak egyszer hallgatja meg, ezért újra és újra végig kell rajta menni. Így azután vannak olyan dolgok, mint amit jobban el tudok prédikálni, mint maga Hagin tette, mégis ott kell maradnom, oda kell csatlakoznom. Nekem egy kicsit váltanom kellett, mert a pásztorok számára kellet, hogy pásztor üzeneteket is hozzak elő, hogy tápláljam őket. Néhány szolgálatunkkal az történt, hogy nem maradtak rajta azon a vonalon, ahová az Úr kapcsolta őket.

Néhányukat évek óta nem láttam. Amikor végre azután megjelennek, jócskán lemaradnak szellemi értelemben. Az internet hallgatóságunkról készül egy úgynevezett statisztikai nyomtatás, hogy ki hol hallgatja, és mennyien hallgatják. Egyes nagyobb városokban, ahol szolgáltam sokat, nem összemérhető azzal a hallgatósággal a hallgatók száma, amely a határokon túl tapasztalható. Elenyésző. Svédországban pl. többen hallgatják, de a világon mindenhonnan vannak letöltések, hallgatóink.

Ez mutat valamit. Mutatja azt is, hogy hol vannak, milyen szinten vannak, küszködnek, mert nem ragaszkodtak ehhez az összekötő kapocshoz. Nem tartották meg ezt a kapcsolatot. Onnan egy folyamatos táplálása érkezik ugyanis hozzájuk a Szellemnek. Megmutatom nektek ma, hogy miként működik ez a szellemi táplálás.

Jössz, itt leülsz és nem hallod meg ezt az üzenetet. De a Szellem fog és felemel téged, és egy másik üzenetet hallasz meg itt, és az, az üzenet, amit kihallasz, megváltoztatja az egész életedet. Csak azáltal, hogy azon a helyen vagy, ahová a Szellem felkapcsolt. Helyette mégis vannak, akik szaladgálnak mindenfelé, keresik a helyüket és próbálkoznak, törekszenek, és nincs eredménye.

Korinthus II. 4/16 Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromol is a belső mindazáltal napról, napra megújul. 

Magunkat ebbe be kell tudni azonosítani. Mi olyan hívők vagyunk, akik nem magunknak élünk, és nem magunknak halunk. A Test többi részéhez vagyunk odaillesztve. És ha azt nem ismered fel, és nem teszed lehetővé, hogy ott az áramlás fel- és alá menjen, vagyis neked is oda be kell vinni az áramlást természeti és természetfeletti, vagyis szellemi értelemben is. Ha ezt az áramlást nem tartod fent, akkor hiányosságok fognak fellépni, ez neked sokba fog kerülni.

Tudok olyan pásztorokat, akik nem tudnak eljönni minden pásztor összejövetelre. Ez rendben van, de az internetet sem hallgatják, és ebből kifolyólag igen lemaradtak, pedig ha ők a helyükön lennének, a hitnek egy hatalmas egységét teremtené meg a Testben. Aki a legutóbbi pásztorkonferenciára (május 24.) nem jött el, az a dicsőség megnyilvánulásáról maradt le.

Nem szabad, hogy elteljenek évek, mielőtt az ember visszalátogat, ha csak az ember nem akar ostoba maradni, mert az Úr odakapcsolt fel téged arra a helyre, oda kötött fel téged, hogy onnan táplálkozz. És onnan van neked egy szellemi táplálás, ami lényegi számodra. Most arról beszélek, hogy ez alapvető, vagyis lényegi számodra. Egyetlen egy ilyen összejövetelen olyat hallhatsz itt meg, ami megmenti az életedet, megmenti a gyülekezetedet.

Az életedet teljesen elviheti egy fordulattal jó irányba. Itt tapasztalható, hogy az egyik vasárnap, zsúfolásig vagyunk, a másikon pedig csak szétszórtan. Ha az ember megőrzi a helyét, akkor megőrzi magát attól, hogy szélsőségekbe esne. És ennek pontosan az, az oka, hogy ott azon a helyen meg van a Szellemtől való táplálása.

Van, aki úgy vélekedik, hogy ha én Istenre figyelek, akkor tőle közvetlenül mindent megkaphatok, de garantált, hogy nem így van. Isten fog szólni hozzád, és el fog juttatni hozzád dolgokat és lesznek dolgok, amivel kapcsolatban szolgálni fog feléd. Úgy rendelte, a Testben, hogy lesznek dolgok, amiket a téged körbevevő Test tagjain keresztül juttat el hozzád. Ha ezt nem fogadod el, akkor hiányosságok fognak fellépni, azokat a dolgokat nem fogod tudni megszerezni.

Ausztráliába mentem el és két bridzsenisz hölggyel találkoztam, ezek kint élnek a szabadban, nem jönnek be a házakba lakni, mint általában az emberek. Ez azt jelenti, hogy nincs internet, számítógép az életükbe és nagyon közel állnak az Úrhoz. Egyikőjük egy szolgálati ajándékot kapott, a másik pedig egy szellemi ajándékot, kézrátétel által. Másként nem tudták volna megszerezni, csak azáltal, hogy ott voltak.

Az egyikőjük feljebb emelkedett a kapcsok által, harminc éve áll az Úrban. Hol vannak a többiek. Nem fogok utánuk szaladgálni. Senki után nem fogok szaladgálni. Mi az, amit Illés tett? Elizeusra vetette a szolgálati köntösét, és amikor Elizeus megkérdezte, hogy elmehet-e csupán csak a szüleitől elbúcsúzni, azt mondta, hogy mi közöm nekem teveled.

Nem akarok most más gyülekezeteket megdorgálni, vagy ellene beszélni, de meg kell találnod azt a helyet, ahová Isten téged helyezett. Mi sokakat, akik hozzánk szeretnének jönni, visszaküldünk a gyülekezetükbe, ahová tartoznak. Egy nagy gyülekezet jönne össze, magyar viszonylatban azokból, akik szerettek volna jönni, és mondtuk, hogy menjenek vissza. Nem tartoztak Isten szemében hozzánk.

Olyan időket élünk, ahol a keresztény média világa uralkodik, keresztény információ halmaz. TV-ben annyi neves szolgálatot lehet találni a műholdas adásokban, hogy ha az ember nem óvatos ezekben, akkor annyira összezavarodhat amennyire csak lehetséges és szórja tovább ezt a zavartságot mindenfelé. Huszonöt szolgálattal próbál kapcsolatot teremteni. Huszonöt különböző látást szerez ezektől, és huszonöt különböző célkitűzés alakul ki benne.

Annyira szétszórja magát az illető, hogy gyakorlatilag egyik helyen sem hoz hasznot. Arra kellene összpontosítani a figyelmünket, hogy melyik az a hely, ahová minket Isten kapcsolt, ahelyett, hogy olyan helyre csatlakozunk, ahová Isten nem mondta nekünk, hogy menjünk el. Ez nem jelenti azt, hogy azok nem jó szolgálatok, vagy, hogy ott nem végeznek jó munkát, de azt jelenti, hogy téged Isten nem oda rendelt.

Itt az ideje, hogy végre egyesüljünk az erőinkkel, ha keresztül akarunk törni ezeken az időkön, amik jönnek. Ezt meg kell értenünk. Nagyon jól járnál, ha ott maradnál, és oda kapcsolódnál, ahová Isten eredetileg mondta neked. Ott maradnál, amit Isten első helyen mondott neked, hogy mit tegyél, és szolgálnád a te részed, a Test felé, mint táplálásodat, és kapnád a te táplálásodat a Testtől, amit Isten neked elrendelt. Ez mind benne van a Bibliában.

Filippi 1/19 Mert tudom, hogy ez nékem üdvösségemre lesz, a ti könyörgéstek által, és a Jézus Krisztus Szellemének segítsége által.

Létezik a Szellemnek egy táplálása, egy segítő vonala. Minden, amire valaha szükségünk lesz az életben, a Fejtől jön hozzánk. A Test más tagjain keresztül jön hozzánk. És értsd meg, hogy Isten ott helyezett el téged a Testben, ahol Ő akarja, hogy legyél. És Isten a többi tagot pedig köréd rendelte, ez az Ő elrendelése, hogy kiket.

És nincs értelme áttekintgetni egy másik csoporthoz, hogy én azokat jobban kedvelem. Vannak barátaim más gyülekezetekből, sok ilyen kapcsolatom van, nagyon sok rabbi barátom van például, de vannak olyan baráti kapcsolatok, akiket közvetlenül melléd rendelt az Úr. Mert mindannyian ugyan tagjai vagyunk annak az egy Krisztus Testének, de vannak olyan tagok a Testben, akik nagyon ritkán tartanak kapcsolatot. Megint más tagok pedig közvetlenül egymás mellé rendeltek és össze vannak kapcsolva.

Igen, mondod, de én nem szeretem azt a helyet, ahová Isten engem rakott. Ez nem helyes beszéd. Isten megválasztja a társaságainkat is. Köszönöm, mondod, én megválasztom a sajátomat. Ez a problémád valószínűleg. Mert ha Jézus valóban az életed Ura, és a Fej irányít téged, akkor nem te választod meg azt sem, hogy melyik gyülekezetbe jársz. És azt sem határozhatod el, hogy melyik az az időpont, amikor onnan eljössz. És azt sem döntheted el, hogy milyen karriert szánsz magadnak, vagy milyen szakmát választasz.

Valahol azonban el kell kezdeni, addig fogsz ezen az úton menni, míg megtalálod azt, amit Isten rendelt. Lehet, hogy éhes leszel közben, de amit mondani akarok, hogy nem te választod meg a barátaidat. Vagy belefáradsz egy baráti kapcsolatba, akkor fogod magad és egyszerűen elejted. Úgymond dobod azt a barátodat. A világban élnek így az emberek, a saját dolgaikat teszik, azt akarják, hogy úgy legyen, ahogy ők akarják. De nem engedik meg az Úrnak, hogy Ő legyen az életük Ura.

Mondja valaki, hogy én eljövök ebből a gyülekezetből, lehetséges, hogy egy kicsivel korábban még azt hallottad tőle, hogy Isten küldött engem ebbe a gyülekezetbe. Ha valóban Ő küldött, akkor hogy, hogy most lecsatolt onnan. Kikapcsolt onnan? Belefáradtál ebbe, meg abba, meg ezt nem szereted, azt nem szereted.

Ha a katonaságnál eljössz a helyedről, az szökevénynek számít. Itt pedig, olyan, mintha Isten akaratából kiléptél volna. Hányan tudjuk azt, hogy Jézus a mi üdvösségünk kapitánya. Ha Ő a kapitány, akkor meg kell várni, hogy mi az, amit Ő parancsként kiad. Sokan énekelnek arról, hogy ők az Úr katonái, és az Ő hadseregében vannak, de az egész csak egy hangzatos valami. Valójában, ahol erről beszélnek, ott meg kell, hogy legyen az ennek megfelelő rend is.

Ez az oka annak, hogy oly sok keresztény nagy bajokba keveredett. Szökevényeskednek, és kiszöknek Isten tökéletes akaratából. Nem is hogy talán megsértődnek, egyserűen megunják a helyüket, és valami izgalmasabbat keresnek, és elkezdenek ugrándozni, egyik gyülekezetből a másikba. És oda ugrándoznak, ahová ők akarnak, és nem a Szellemtől vezéreltetve lépnek, nincs mély elkötelezettség a szívükben az Úr Jézus Krisztus felé, hogy elismernék, hogy Ő a Fej.

Figyeltek-e most? – Miért van annyi probléma az életükben, gondolkodnak rajta? Magukat csapják be azzal, hogy nagy szellemi embereknek képzelik magukat. Azt kell megvizsgálni, hová helyezett téged Isten, oda kell kerülni, és ott maradni, és megengedni, hogy rajtuk keresztül, a kapcsokon keresztül az Úr táplálása eljusson hozzád, és rajtad keresztül vissza feléjük.

Mert te is ellátási vonalat jelentesz azok számára, akik felé téged Isten elrendelt. Fedezd azt fel, hogy a testedben is a tagok, a testrészek, egymásnak segítésére vannak, és együtt működnek. Tehát ez a Test és egy közös együttműködésben van az ellátás.

Ez a rákbetegség, amikor a saját kiskirályságukat elkezdik építeni azok a testek. Ausztráliában egy 19 éves lánynak van egy daganat a gyomrában, akkorára növekedett ez a kiskirályság a gyomrában, az orvosok azt mondták rá, hogy még ha nem is rosszindulatú, akkor is a halálát okozza, ha tovább növekszik, mert kiszívja az életet, a többi szervtől, - elszívja. Nekem az utamon az is feladatom lett volna, hogy elátkozom ezt a daganatot, a családdal kellett felvennem a kapcsolatot. Harminc évvel ezelőtt édesanyja a gyülekezetem tagja volt.

Miről beszélünk tehát? A Test ellátásáról. Mi az, amit te táplálsz a testbe? És azok, akikhez magadat kapcsoltad, akikhez kötődsz, azok mit táplálnak beléd? Nem egy egyirányú folyamat ez. Találkoztam egy gyülekezettel, régen ismerem őket, azt mondja ott a szolgáló, hogy az, hogy legeltesd a nyájamat, az nem szellemi táplálás. De miről mondta akkor az Úr, mit kap akkor az a nyáj? Mi az, amit te táplálsz a nyájba?

Az emberek a világi dolgaikat bevitték a gyülekezetbe. Megérkeznek a hallgatók, nézők, a prédikátornak pedig szerepelni kell, a zene világi lett, nincs benne egy szemerkényi kis kenet sem. Pedig ilyenkor is minden egyes tagnak a táplálása kell, hogy a kenetet hozza. Nem a prédikátortól kell várni, hogy mindenkit felpumpáljon. Jézus azt mondta, hogy tápláld az én nyájamat. Mivel? Az Igével.

Amikor megmozgatjuk a lábujjainkat, akkor honnan jön ez a mozgás? Az egész testednek az idegrendszere, minden egyes impulzus részt vett benne, hogy odáig eljusson. Beszélünk arról, hogy az emberek élete felett kenet van, de létezik nagyobb kenet is, az összevont kenet. Lehet ezt érzékelni, ha együtt vagyunk. Az elmúlt heti pásztor összejövetelen, az a teljes elvárás, amivel jöttek a pásztorok, - óriási volt az Úr jelenléte. És fogjuk használni ezt az összevont jelenlétünket, amikor a sátoros összejöveteleinket tartjuk a nyáron.

Igen, én akkor éppen nyaralni megyek, mondod, hát érezd jól magad. Egy összevont, egy egységben lévő hit jelentkezik, amikor a tömegnek az együttes hite jelentkezik. Jött utánam egy prédikátor és próbálta nekem magyarázni, hogy a kenet és a gyógyulás már nem a ma számára van, ez már megszűnt, ez nem létezik. Persze így nincs is megnyilvánulás köztük, nincs a Szent Szellemnek az ajándéka köztük, semmi mást nem tesznek, mint tanítanak.

Arra tanítanak, hogy hogyan adakozzál, hogyan gyarapítsad őket. A műholdakon csak ez megy. Tehát, hogy az ajándékozásra figyeljél, de a szemünket Jézusra kell szegeznünk. Pál mondja a…

Korinthus I. 2/4 És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott.

Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is Krisztusban, nem sok atyátok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban - mondja az I. Korinthus 4/15. Ha nyomást gyakorlunk az illetőre, hogy valamit megtegyen nekünk, az nem hitből van. Ha az illetőre nyomást gyakorolsz, hogy adjon neked pénzt, az nem hitből van. Ha hitben vagy, akkor soha senkire nem gyakorolsz semmilyen kényszert, vagy nyomást.

Azért is nagyon óvatosnak kell lennünk abban, hogy hová fogsz csatlakozni Krisztus Testében, mert abból fogunk részesedni, ami az illetőnél van. Nagyon tisztán mondják az Írások, hogy ne legyetek felemás igában a hitetlenekkel.

Az I. Korinthus 10/32-ben megmondja nekünk az Írás, hogy Isten hány féle népre tekint: a zsidókra, a pogányokra és Isten gyülekezetére.

A Példabeszédek 13/20 írja, Aki jár a bölcsekkel bölcs lesz, aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.

Vajon járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással, mondja az Ámos 3/3. Én elvesztettem olyan társaságokat, akikkel annak idején együtt indultunk, mert ma nem vagyunk egyetértésben a gyógyulás, a kenet dolgában. A biblia-iskolát együtt végeztük el, ma is barátságban vagyunk, de nem tudunk együtt járni semmiben.

Ne tévelyegjetek a jó erkölcsöt megrontják a rossz társaságok. Az I. Korinthus 15/33-ban van.

Tehát ha közösségben vagy bizonyos társaságokkal, akkor a bennük lévő szellemi dolgokból fogsz te is részesedni. Beléd kerül, beléd ivódik. Így lesz. Hazugság az, ha azt gondolod, hogy a másik nincs rád semmilyen hatással, vagy befolyással. Látjuk tehát, hogy a Szellem szerint kell a társaságaidat megválogatni és abban maradnod. Fel kell fedezni, hogy vannak helyzetek, amikor te vagy az ellátás más felé.

Az I. Korinthus 1/10-ben mondja az Ige, hogy: Mindannyian egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Így tudnak ketten együtt járni.

Efézus 4/15 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban.

Vagyis mi az, amit te, mint táplálást adsz. Lehetséges még az is, hogy az ember a pulpitusról a halált szolgálja a Biblia betűivel. Vagy bárkinek. Mindaz ugyanis, ami kárhoztatást szül, mert a betű megöl, írja a Biblia, vagyis a Biblia igeverseit tudjuk arra használni, hogy kivesszük onnan a szövegkörnyezetből és kárhoztatjuk vele a másikat. És ez halált szolgál a másik felé. Az illetőnek jobb lett volna, ha nem is találkozik veled az nap, mint, hogy téged hall, bár 25 igeverset idéztél neki.

Minden igevers az igazság. Igen, de lehetséges, hogy a téves dologgal jössz elő, rossz szándékkal idézed, és az illető szívébe halált táplálsz bele. Vagyis a Szellemtől vezérelten szabad csak szólni, ha az életet akarod szolgálni. Ha az igazságot szólod szeretetben, akkor az mindig életet szolgál a másik felé. Az igazság pedig az Ige, a János 17-ben olvasod. Nem a te véleményed, nem a filozófiai eszmefuttatásaid, nem a saját elképzeléseid, hanem amikor az Igét szólod. Az Igét pedig csak szeretetben szabad szólni.

Tehát több mintha csak az igazságot szólod. Szeretnél segíteni a másiknak, felépíteni a másikat, a szavak, azok tartályok, a szeretetet kell, hogy hordozzák, mert vagy életet szolgálsz a szavaiddal, vagy halált. Hitetlenséget is adhatsz, a hit helyett. Bátortalanságot is szolgáltathatnak a szavaid a bátorítás helyett.

Mi az, amit te táplálsz a másikba, mit táplálsz te a másik szívébe, és mi az, amit ő szolgál viszont neked? - Minden szó, amit szólok az az igazság, és azt szeretetben szólom. – Bárcsak így lenne! Hányan hallottátok ezt? - És hozzáteszik a legyőzöttségüket is. Hogy érzed ma magad? És most ne azzal a hit dologgal gyere elő megint, hanem mond el, hogy érzed magad.

Az I. Korinthus 3-ban olvastuk, hogy akik Isten templomát megrontják, megrontja azt az Isten. Nagyon súlyos dolog az, amikor károkat okozol Krisztus Testének. Ugye azzal kezdtük a mai napon, hogy nem tekintik megfelelő módon Krisztus Testét. Tehát bármi dolog, ami sértő lenne Krisztus Testére vonatkozólag, előtte jobban teszed, ha imádkozol, és megint és megint imádkozol, és a végén hozd meg azt, a helyes döntést, hogy nem fogod azt megcselekedni.

Efézus 4/25 Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk.

Tagjai vagyunk egymásnak. A felebarátról sokat ír a Biblia, hogy úgy cselekedj a felebarátoddal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled cselekedjen. A Biblia tehát nagyon sokat ír erről. Amikor kérdezte az illető, hogy de ki az én felebarátom? Az a felebarátod, akivel éppen együtt vagy, az a szomszédod, akivel éppen szomszédságban vagy.

Hozzá fogom tenni a megvallásomhoz, hogy ez a nap az Úr akarata az életemben, és azt is hozzá fogom tenni ezentúl, hogy lépéseim az Úrtól elrendeltek minden esetben. Így tehát nem botlunk bele valakibe, akivel nem kell aznap találkoznunk.

Az, hogy nem terveztél aznapra olyat, az nem jelenti, hogy Isten nem tervezte el számodra. Vagyis kik vesznek ma bennünket körbe, mi az, amit én táplálok beléjük? Így folytatódik az…

Efézus 4/27-29-ben Az ördögnek pedig ne adjatok helyet. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak.

Nem csak szellemi dolgokat táplálunk a másikba, hanem természeti, fizikai síkon is adunk a másiknak. Egy vezeték vagyunk a másik felé. Ha eluntad magad azon a helyen, az azért van, mert semmit nem adtál a másiknak. Olyan ez, mint a belégzés és a kilégzés. Próbáljunk meg belélegezni anélkül, hogy kiengednénk a levegőt, és még lélegezzünk be, és még lélegezzünk be hozzá, és még, ne fújd ki a levegőt, csak lélegezzetek be.

Ugye amikor kilélegzünk, akkor kiszolgáltatjuk magunkból azt, ami bennünk volt, és akkor vagyunk képesek belélegezni. Nagy tanítás volt az a biblia-iskolánkban, hogy ha odaadod azt, ami nálad van, azt a tudást, pl. ami nálad van, akkor fogsz nagyobb tudásra szert tenni. Tehát így megy, az adok, és a kapok.

Délutánonként dolgoztam, amikor a Biblia iskolát jártam, és két baptistával találkoztam ott, akik egy igevers felett veszekedtek, érvelgettek. És a professzorom épp akkor fejezte be arról a tanítást. Én pedig jól lefújtam a fejüket.

/29/ Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak.

Minden, amit mondasz, a Fejtől származik? Isten Szellemétől jön, vagy a rossz szellemek hatása alatt mondod? Mert aminek megnyitod magad, annak megfelelően fogsz szolgáltatni magadból ki életet, vagy halált. Vagy Isten Szellemének adod át magad, vagy a rossz szellemnek.

A Test minden tagjához van elrendelve egy ilyen tápvonal. Minden egyes tagnak más és más az ellátása. Mást kell adnia természeti és szellemi értelemben. Neked meg kell érteni, hogy mi a helyed a Testben. Megtalálni a helyedet, és megtalálni azt az ellátást. Lehet, hogy te fogsz adni olyan bátorítást, vagy tanácsadást, vagy bölcsességet, amit senki más nem tud adni.

Mi az, ami nálad van, amit adni tudsz. Keresd meg azt a kegyelmet, ami a tiéd. Ne próbálj valaki más lenni, aki nem vagy. Jézus Isten Fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. A Biblia azt mondja, hogy amint Ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Mindannyian szeretnénk növekedni, sátrainkat kiszélesíteni.

Korinthus II. 10/15 Akik nem dicsekszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek növekedtével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen.

Korinthus I. 1/21 Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken minket, az Isten az.

Ez mindannyiunkra vonatkozik. És dicsérjük az Urat. Tanítottam már erről máskor is, de most minden nyelvre fordítva kiment a tanítás. Dick Mills prófétálta felettünk, - kiküldött minket a világ minden tájára, hogy kapcsok, köteleket rendelt az Úr. A Szellemnek a táplálása folyik rajtunk keresztül oda hozzájuk, ti pedig itt vagytok és minden héten fürödni tudtok ebben. És nagyon sokan vannak a környező országokban is, akiket elrendelt az Úr hozzánk, és nagyon fontos nekik, hogy ott legyenek. És nekünk is fontos.

Ahogy a Test egyik része növekszik, úgy az egész Test épül általa. Ezt meg kell értenetek. Az emberek nagyon sok problémáját okozta ez, hogy ezt nem látták és nem értették, hogy azon a helyen kell maradniuk, ahová az Úr helyezte őket, ezen a kétirányú táplálási láncon, ahol  elrendelt szellemieket és anyagiakat.

Álljunk fel. Befogadta-e valaki ma ezt az üzenetet? A szívemen volt, hogy ezt elmondjam, és dicsérjük az Urat. Az emberek sokszor kérdezték tőlem, hogy mit keresel te itt az országban, és mondtam, hogy micsoda ostoba kérdés. Az Úr keze oda tesz minket, ahová akar.

Megvallás: Ez én vagyok, a megfelelő helyen vagyok, és ott is maradok, és ott kapok. És figyelem összpontosítással maradok ott, nem fogok eltévelyedni, arra fókuszálok, amire Isten elhívott, és bevégzem a futásomat. És növekedni fogok. És mindent megkapok, amit az Úr nekem szánt.

Isten ereje miről szól? Ott jön Isten ereje, ahol Isten akaratában állsz, a megfelelő helyen, a megfelelő időben. Tehát nagyon lehúzottak vagytok ma, úgy látom, újra azt az örömet kellene felölteni, ami a múlt héten volt. Nagyon jó veletek az Úr jelenlétében, saját helyünkön, a tulajdon helyünkön lenni nagyon jó!

Dicsőség Istennek! Ámen! 

BÉKEVÁR FŐOLDAL