2008.08.21.

 

GONDOLKODÁSMÓDOD MEGVÁLTOZTATÁSA 3.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. augusztus 17.
 

 

A gondolatvilágunk megújításáról folytatjuk a tanítássort. Az a feladatom, hogy megosszam veletek az Igéket, amelyek az elménknek a megszabályozásáról és uralmáról való és nektek kell elvégezni ezt a munkát.

Nagyon sok keresztény az életét úgy uralja, hogy vigyáz a cselekedetének sorára, és azt gondolja, hogy mindaddig, amíg a cselekedetei helyénvalók, addig jól gondolja magát Istennél.

Helyes a magaviselete, olvassa a Bibliát, jár a gyülekezetbe és ezekben a cselekedeteikben gondolja magát megigazulva Isten előtt, pedig nem a külső cselekedeteink a fontosak, hanem sokkal inkább a bensőnk oly fontos.

Márk 12/29-31

Szeretném kihangsúlyozni, hogy – szeresd az Urat a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.

A szeretet a leghatalmasabb parancsolat, a szeretet soha nem vall kudarcot.

A Biblia azt is tanítja, ha szeretetben járunk, akkor a hitünk mindig működni fog.

Több mint győztesek leszünk általa.

Amikor szeretetben járunk, akkor a körülöttünk lévők fogják látni rajtunk keresztül Isten erejének feloldását és kiáradását. Oly sok ígéret szerepel a Bibliában erről, hogy szeretnünk kell Istent a teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből, a teljes erőnkből.

Láttuk az elmúlt heti tanításból, hogy különbség van abban, ha Istent a teljes szívünkben szeretjük és abban, hogy Istent a teljes elménkből szeretjük.

Tehát nem csak a szándékunknak kell helyesnek lenni, hanem minden mozdulatunknak helyesnek kell lenni ahhoz, hogy Istennek kenete áradjon az életünkben.

Legalább olyan fontos a szükséges járulékok sora, mint az indíték, ami belül van.

A szívünknek a szeretete is fontos és az elménkből való szeretetünk is fontos Istennek. Az elménkkel és a gondolatainkkal is kell Istent szeretnünk.

A gondolatvilágunkat is oda kell adni Istennek, mint a szívünket. Ez azt jelenti, hogy különbséget kell tenni a jó és a gonosz gondolatok között.

A gonosz gondolatok sora, pl. a féltékenység, irigykedés, ezek gonoszak önmagukban, Isten mégsem így tesz különbséget a jó és a rossz között. Mert Isten úgy tekint a jó gondolatokra, hogy azok azok, amelyek az Ő gondolataival összhangban vannak.

Azok a gondolatok pedig, amelyek nem egyeznek Isten gondolataival, azok mind gonosz gondolatok és jó lenne, ha soha nem lett volna ilyen gondolatunk.

Nekünk ma meg kell értenünk, hogy mi a különbség a helyes és a téves gondolkodás között. A helyes gondolkodás fogja hozni a helyes cselekedetek sorát. A téves gondolkodás pedig a téves cselekedetekben fog megjelenni.

Amit teszünk tehát, hogy a gondolatainkat kiigazítjuk, hogy a cselekedeteinkben is helyesek legyünk.

Sokaknál kialakulnak az életük során a rossz szokások, és azt próbálják kiigazítani, és miközben munkálkodnak azon, hogy kiigazítják ezeket, zavarttá válnak, mert észreveszik, hogy az egyik rossz szokás helyébe másik rossz szokás lép. Ennek pedig az az oka, hogy a fejünkben nem történt változás, kiigazítás és ugyanúgy meg van a vágy ezekre.

Amikor újjászülettem, mondhatja valaki egy csomó rossz szokásomért okoltak, vádoltak engem.

Korinthus 6/19-20

Ha valaki azért juttatja eszedbe ezt a gondolatot, hogy a tested a Szent Szellem temploma, hogy utána kárhoztasson téged a rossz szokásaidért, akkor ezt tévesen teszi.

Nem azért említi ezt az igazságot az Ige, hogy mi rosszul érezzük magunkat a testünk szokásaival kapcsolatban. Hanem azért írja le ezt az igazságot, hogy megtudjuk, hogy a Szent Szellem ereje a testünkben lakozik és ez az erő, természetfeletti erő képessé tesz minket, hogy minden rossz szokásunk felett hatalmat vegyünk, és azt legyőzzük. Ez a helyes gondolkodási forma.

A Szent Szellem ereje van bennem, ami hatalmasabb erő a földön lévő összes erőnél, vagy démonnál. Vagy az összes rossz szokásnál, - ezért legyőztem azokat! Ez a helyes gondolkodás.

A téves gondolkodás, ami ebből fakadhat, hogy a Szent Szellem bennem lakozik, és mennyire megszomoríthatja a Szent Szellemet mindaz, amit teszek.

És ha valamit rosszul teszek, akkor milyen haragra gerjeszthetem Istent, mit tesz majd most velem Isten.

Megengedi majd, hogy a testem rákbeteg legyen? - Ez téves gondolkodás.

Ugyanazt az igeverset tévesen is lehet magyarázni, rossz indítékkal a szívünkben.

Mert nem akar minket bűnösnek feltüntetni, és nem akarja, hogy kárhoztassuk magunkat dolgokért, hogy azért cselekedjünk helyesen.

A prédikátor, pl. fenyegeti a nyáj tagokat, hogy ha elköveted ezt is ezt a bűnöket, akkor majd ez következik rád. Ilyenkor keresztény robotokat nevelnek, és ezek a keresztény robotok azért cselekszenek helyesen, mert félnek a rájuk jövő ítélettől.

Próbálják tehát a külső helyes cselekedeteket ráerőltetni az emberekre, hogy helyesen éljenek, de Isten nem így szándékozta.

Amikor tudjuk azt, hogy Isten szeret minket és a mi oldalunkon áll és tudjuk, hogy Istennek a jóváhagyottjai vagyunk, tudjuk, hogy Istennek a fiai, lányai, örökösei vagyunk, és tudjuk, hogy Isten értünk van, és nem ellenünk van, és tudjuk azt, hogy nekünk adta a kenetét és az erejét. Akkor nincs szükségünk arra, hogy bárki figyelmét vagy jóváhagyását elnyerjük, mert maga Isten hagyott minket jóvá.

Ha elkezdünk így gondolkodni, akkor koránt sem leszünk úgy megkísértve, hogy az életnek ebben a téves dolgaiban részt vegyünk.

Ha szeretetet, az elfogadást, a jóváhagyást keressük, keressük, hogy valaki elmondja nekünk, hogy milyen szépek vagyunk, vagy milyen fontosak, értékesek vagyunk, vagy keresünk valakit, aki tisztelettel illett minket, ilyenkor mindig az Úrtól kell függővé válnunk.

Az Úr szeretetétől kell függővé válnunk, mert az ember szeretete változhat.

Az emberek egyik napon még szeretnek, a másik napon már nem, az egyik napon még a dicséretedet zengedezik, másik napon már vádolnak téged.

De ez nem fog zavarni téged akkor, ha Istenben gyökereztetted meg a szeretetedet. Az emberek néha megváltoznak, mert az emberi mivoltodat, a tévedéseidet, a hiányosságaidat látják. Ebben a valós világban mindannyiunknak vannak hiányosságaink, mindannyian követünk el hibákat és tévedünk.

Csak Isten a tökéletes.

A bűn rendelkezésünkre áll a nap minden órájában, bárhol járunk és bárhová lépünk. És az, hogy mi távol tartjuk az életünket a bűntől, az nem attól van, mert Isten ítéletétől rettegünk. És nem attól a félelemtől van, hogy Isten akkor majd nem szeret engem, vagy akkor az életem majd nem tetszik Istennek.

Mert felfedeztem azt, hogy milyen nagyon szeret engem, hogy milyen nagyon megbocsátott nekem, és ezért akarok tetszeni neki, és ezért tisztelem Őt.

Amikor újjászülettem nem esett nehezemre bűnt elkövetni. Néhány év elteltével, vagy már most, pont az ellentéte igaz, és nem azért, mert valami különlegesség lennék, hanem tudom, hogy Isten szeret engem.

És teletöltöttem az elmémet azzal a tudattal, hogy Isten szeret engem, és mivel tudom, hogy a másikat is szereti Isten, ezért nem akarok a másiknak sérelmet okozni. Isten szerelme szorongat engem.

Ezért az elménket ezekkel a helyes gondolatokkal töltjük meg és nem a vallásosság törvényeivel. A vallásosságban a keresztény szabályok uralkodni akarnak felettünk. Bármerre járunk a világban, beszélgetünk a keresztényekkel, elmondják az ő szabályaikat, hogy mit tegyél és hogyan.

Ez félelemben, rettegésben felnövekvő keresztényeket hoz elő, akik félnek Isten ítéletétől.

Nekünk nem így kellene, hogy összpontosuljon a figyelmünk. Nem arra kellene figyelnünk, hogy mindent tökéletesen tegyünk, hanem a gondolataink legyenek mindig helyesen Isten szeretetében, az Ő Igéjében gondolkodjunk. Az Ő bölcsességében gondolkodjunk és az Ő áldásaiban.

Ha az elménk megújul, az fog minket megszabadítani az ördög és az ő munkájának erejétől. A pokol minden erejétől megszabadít minket, ha életünk minden területén a gondolataink a helyére kerülnek.

III. János 2

Mint ahogy a lelked gyarapodik. Azért járunk tehát egy jó gyülekezetbe, ahol egészséges táplálékot vesz magához a lelkünk és gyarapszik, és ahogy a lelkünk gyarapodik, úgy az életünk minden területén elkezdjük ezt a gyarapodást.

Az életemnek voltak olyan időszakai, ahol ez a gyarapodás nagyon nehezen tudott elindulni és úgy tudott elindulni, hogy folytonosan megtöltöttem az elmém gondolatait Isten gondolataival ezen a területen.

Ahogy az elmém, a lelkem gyarapszik, ez kiterjed életem minden területére. Még nem érkeztem meg, nem vagyok ott, ahol valójában kellene, hogy legyek, de dicsérem azért Istent, hogy nem azon a helyen vagyok, ahol annak idején kezdtem.

Az oka annak, hogy olvassuk a Bibliánkat az az, hogy elkezdünk helyesen gondolkodni.

És az oka annak, hogy gyülekezetbe járunk, hogy a lelkünk gyarapodóvá válik.

Nem azért, mert elvégeztük a vallásos gyakorlatainkat.

Azért olvassuk tehát a Bibliánkat, hogy elkezdjünk Istenről és Isten felől helyesen gondolkodni.

Magunkról helyesen kezdjünk gondolkodni, és elkezdjünk mások felől úgy gondolkodni, ahogy Ő gondolkodik, és a körülményeinkről is elkezdjünk úgy gondolkodni, ahogy Ő gondolkodik róluk.

Mert amint az ember gondolkodik olyan valójában.

Lehet, hogy nagyobb segítségedre lesz majd, hogy ugyanazt a témát csak egy kicsit másként közelítjük.

Márk 7/18

Amit az ember eszik, ami bemegy a száján, az nem fertőzteti meg. Hanem az a keserűség, méreg, ami benned munkálkodik, az sokkal inkább ártalmasabb néked.

/19/

Tehát az étel a beleinkbe kerül, a szívünket viszont fel fogja emészteni a meg nem bocsátás és a keserűség és a szívünkre rossz hatással lesz a féltékenység, az irigység minden ilyen indulat.

De ha megtöltjük a szívünket Istennek a gondolataival, akkor egészségesek leszünk, és arra vezet majd minket, hogy a helyes dolgokat együk.

Jézus tisztán mondja, hogy ami az embernek az emésztőrendszerébe kerül és nincs rá szüksége, az ki is ürül.

/20/

Az ember szájából, ami kijön, az fertőzheti meg az egész életét, nem ami a száján bemegy.

/21-22/

Ezek mind rossz dolgok. De meg kell találnunk, hogy melyik a bejárat a többihez.

Nagyon jó megszabadulni, a kapzsiságtól, az összes kevélységtől, ostobaságtól, a gonoszságot kitörölni az életetekből.

A szívből származnak ki ezek a gonosz gondolatok. Ez elsőként nagyon fontos!

Mert a gonosz gondolatok ajtó mindezekre, amit felsorol itt az Ige: - házasságtörés, paráznaság, gyilkosság, és ami itt fel van sorolva.

Mindezek a gonosz dolgok az életünkben a gonosz gondolatoknál kezdődnek.

Még egyszer megnézzük, hogy mik a gonosz gondolatok? - Isten Igéjével ellentétes gondolatok.

A jó gondolatok pedig Isten Igéjével egyező gondolatok! Helyesen gondolkodni Istenről, helyesen gondolkodni saját magunkról, helyesen gondolkodni a másikról és helyesen gondolkodni a körülményeink felől.

A gondolataink fogják meghatározni az életünket!

A gondolataink sora fogja meghatározni az életünk folyását!

A mindennapi megvallásaink nagyon fontosak, de azokat állandóan gondolni is kell.

Sokan gondolják, hogy a gondolataikat nem képesek uralni. Ha az elménkben végigcikázó gondolataink ki lennének vetítve a homlokunkra, akkor jobban odafigyelnél, hogy milyen adás is megy át rajtad.

Rájönnél arra, hogy kézben tudod ezeket tartani, és jobban figyelnél arra, hogy helyesen gondolkodsz és nem tévesen.

És most nem a jó és rossz cselekedetek között teszek különbséget, hanem jó gondolkodás és téves gondolkodás között saját magunkkal kapcsolatban, másokkal kapcsolatban, a körülményeinkkel kapcsolatban, a megpróbáltatásainkkal kapcsolatban. Hallanod kell ezt és meg kell értened.

Senki nem követi el a bűnt, hogy előtte ne gondolkodott volna arról.

Jön egy gondolat, hogy – soha nem viszem semmire, csupa kudarc az életem. Innen nincs tovább, és ezen gondolkodunk. És a gondolataink fogják meghatározni a döntéseinket, a döntéseink hozzák elő a cselekedeteinket, a cselekedeteink alakítják ki a szokásainkat, és a szokásainkból pedig alakul ki a természetünk.

A szokásaink pedig meghatározzák az úti célt az életünkben.

Istentől a legjobbat szeretnénk magunk és a gyermekeink számára is és nem annyira a jellemvonásaik felől kellene aggodalmaskodnunk, mert ezeket a szokásaik alakítják ki, a szokásaikat pedig a cselekedeteik hozzák és a cselekedeteik előtt döntéshozatal, van és a döntéshozatalok előtt pedig foglalkoznunk kell a gondolatainkkal.

Látni kell ezt a sort. Ha a sorsunk felől aggódunk, akkor először a gondolatainknál kell kezdeni, mert a gondolataink meg fogják határozni, hogy milyen döntést hozunk, a döntéshozatalaink meghatározzák majd a cselekedeteinket, a cselekedeteink hozzák elő a szokásainkat, és a szokásainkból pedig kivetődik a jellemünk, a jellemvonásainkból, a tulajdonságainkból pedig kialakul a sorsunk.

Ha az Istentől rendelt sorsot szeretnénk beteljesíteni az életünkben, akkor el kell köteleznünk magunkat, hogy Isten gondolatait fogjuk gondolni az életünkben és akkor a sorsunk jó irányba halad.

Nézzétek meg az életemet, mint példát. Harminc évvel ezelőtt kezdtem a világ különböző részein, soha nem gondoltam volna, hogy hol kötök ki, ha tudom, megdöbbentem volna.

Az emberek tévesen a figyelmüket arra összpontosítják, hogy hogyan szabaduljanak meg a rossz szokásaiktól.

A keresztények legtöbbje a külsőségekre törekszik, hogyan tudják magukat mások előtt tökéletességben feltüntetni.

De a gondolataikban van egy csomó szemét dolog.

Miközben az Igén állunk, lesz olyan szakasz az életünkben, amikor nagy nyomás nehezedik az elménkre, az érzelmeinkre, a gondolatainkra. Ilyenkor tudja az ember, hogy meg van a győzelem, mert az ördög az utolsókat rúgja.

II. Korinthus 10/3-5

Egy hadviselésről és annak a fegyvereiről beszél. Látjuk, hogy vannak fegyvereink.

Miért van szükségünk a fegyverekre? - Mert egy háborúban állunk. És a háborúban az dől el, hogy ki fogja irányítani, befolyásolni a döntéshozatalaidat. Ki fogja elnyerni a befolyást a döntéshozatalaid felett. Az ördög ebben a hadviselésben nem a pénzed, nem a családtagjaid és nem is az egészséged után sóvárog, hanem a döntéseid meghozatala után. Ha a döntéshozatalaidat elnyeri magának, hogy ő hozza meg ezeket, akkor az egész életedet a kezében tartja.

Ha képes kihatással lenni az életedben a téves gondolkodás által, akkor az életedet azáltal tönkre tudja tenni.

Ha viszont megengeded, hogy az életed döntéshozatalaiban az jusson érvényre, amit Isten mond arról, akkor az életed egyre jobb és jobb lesz.

Ha egy olyan gondolattal futsz neki, hogy soha nem jutok előbbre, és kudarcot vallok, ha állandóan ezen gondolkodsz, akkor ez előbb utóbb meg fog nyilvánulni a külső cselekedeteidben is, mert a külső cselekedeteink tükrözik a belső gondolatainkat.

Ha viszont azon gondolkodunk, hogy mi vagyunk a fej és nem a farok, mi vagyunk fent és nem lent, mi vagyunk azok, akiben a Nagyobb lakik, és győzelemre visz minket, akkor a cselekedeteink ebben az irányban mutatkoznak majd.

És nem kell akkor állandóan azon izgulnunk, hogy a szokásainkban ne történjenek hibák. Az elménket kell megújítani, és át kell alakuljon az elménk Isten Igéjében.

Négy dolog tehát, amiben a háború zajlik, a 4-es és 5-ös vers mondja, hogy erősségeket kell lerontanunk, mik ezek az erősségek? Az érzelmeink területén lehetnek ilyen erősségek, vagy pedig az elménkben egy gondolatsor lehet ilyen és ha állandóan megadod magad ezeknek a gondolat kísértéseknek és állandóan küzdelmet folytatsz abban, hogy hogy érzed magad, vagy egy másik viszonylatában, akkor ez egy erősségként épül ki az életedben, mert ebben a gondolkodásformában téged rabságban tart. Ezeket az erősségeket le kell rontani az Igék szerint. Miként tesszük ezt meg? Az okoskodásunk és a képzeletvilágunk lerontása által. Mi ez a képzelgés?

Azok a képek, amelyeket kialakítunk saját magunkról, hogy miként is látjuk saját magunkat. Ezek képek, amelyek az elménkben kiépülnek.

Ha azt mondom, hogy egy nagy fekete kutya, akkor nem a betűket fogod látni, hanem megjelenik ennek a nagy fekete kutyának a képe.

Ez a kép kialakul benned. Az elménkben ezeket a képeket le kell vetnünk, mert magunkról kialakítottunk egy képet.

Az a kép, amit magunkról kialakítottunk, meg kell nézni, hogy Isten Igéjével egyezik-e?

Mert az tisztán érthető, hogy Isten mindannyiunkat a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Ha Istenről olvasok a Bibliában, akkor azt is mondhatom, hogy saját magamról olvasok, és ezeket a képeket kell magamról kialakítanom.

Dávidnak is meg volt arról a képe, hogy képes legyőzni az oroszlánokat, nekünk is meg kell lenni a saját képünknek.

Péter is járt a vízen, Jézus is. Amíg nincs meg ez a hit benned és nem alakul ki ez a kép magadról, addig vizes leszel, ha kilépsz a víz színére.

Ezért adott mindig Jézus történeteket, képeket vetített az elménkbe, hogy Istenről meglegyenek a helyes elgondolásaink. A híreknek, a filmeknek a világa, a Tv-nek a világa ugyanerre törekszik, hogy bennünk kiépítsen képeket.

A politikai pártok is erre törekszenek, hogy a kommunikációs csatornákon ott legyenek, hogy képeket tudjanak kiépíteni bennünk önmagukról.

A gonosz filmek ezért veszélyesek, mert az elmékben erősségeket építenek ki. A szexuális bűnügyeknek a hátterében ezek a veszélyes filmek állnak.

Ezért azt javasolom, hogy vannak olyan műsorok a Tv-ben, amelyektől tartsd magad távol, mert egy biztonsági szolgálatot kell ellátnod az elmédben.

Tehát hogyan tudjuk ezt leállítani?

/5/

Minden gondolatot foglyul kell ejteni.

Azzal fogom zárni magam ma, hogy bemutatom, hogyan lehet ezeket a gondolatokat foglyul ejteni és az elménkben jobb és helyesebb képeket előhozni.

Helyes képeket előhozni és ezeket a gondolati fellegvárakat pedig nem előhozni, mert ezek lehetnek az aggodalmaknak, a félelmeknek az erősségei, a kívánságaink erősségei.

Hányan fáradtatok bele abba, hogy az ördög építse ki bennetek ezeket az erősségeket.

A harcunk nem a démonok, nem az ördögök ellen folyik. Nem egy épületet kell lerontanunk, hanem ezek az elménkben és érzelmeinkben felépített fellegvárak, hogy ne adjuk meg magunkat rendszeresen ezeknek a kísértéseknek. A nagypapámnál is ez volt, az édesapámnál is ez volt és most nálam is ez lesz. Mindegy, hogy honnan volt, a lényeg, hogy foglyul ejtsd, hogy lerontsad.

Amely Isten ismerete ellen emeltetik az életünkben, azokat le kell rontani. Ezért gonosz gondolat és ezért kell lerontani, foglyul ejteni.

Három módon lehet: - az első, hogy meg kell növelni a biztonsági őrjáratot az elménk gondolataiban.

Hisszük-e, hogy Isten szeret minket? És ezzel, hogy Isten szeret engem, Isten értem van, ezért azt a másik gondolatot nem engedem be. Isten nem ellenem van, ezért ez a gondolat a szívembe nem költözik be, mert nincs egyezsége Isten Igéjével, ebbe a házba nem költözhetsz be. Így kell őrködni az elménk felett. Helyette az öröm és a szeretet kell, hogy ott legyen.

Második pont, hogy helyette Isten Igéjén gondolkodjunk éjjel-nappal. Ezt tesszük-e vajon?

-         Ma olvastam a Bibliám fél órát. Mit olvastál ki belőle? - Nem emlékszem rá.

Úgy kell olvasnunk, hogy utána tudjunk rajta gondolkodni.

-         Isten Igéjét hangosan ki kell ejtenünk. Teszünk most egy próbát, hogy hogyan üresítjük ki az elménket, ez úgy megy, hogy elkezdünk gondolkodni 1-től 10-ig. Elkezditek, és közben hangosan elkezded kiabálni a neved. Mi történt a számolásunkkal? - Megszakadt! Mert a szavaink erősebbek és leuralják a gondolatainkat.

Ezért nem szabadna, hogy keresztény ember depressziós legyen. Egyetlen dolog szükséges hozzá, hogy kikerüljünk ebből, a soha nem jutok előbbre gondolatsorból.

Kezdjük el megvallani Isten Igéjét, és ez le fogja állítani azokat a gondolatokat.

A harc tehát az elménkben zajlik és a gonosz gondolatokat ki kell cserélni az elménkbe, oda az Igét kell tenni és ahhoz ragaszkodni. És amikor az Igén cselekszünk, akkor bombázzák az elménket más gondolatok, akkor azoknak a gondolatoknak ellent kell állni, le kell vetni ezeket a magaslatokról, de úgy, hogy elkezdünk egy másikról gondolkodni, nem fogunk megszabadulni attól a gondolattól. Gondolatot gondolattal nem lehet megszüntetni, néha egy egész fejezetet el kell, hogy olvassak a Bibliából hangosan, mert az elmém olyan hangosan hozza a gondolatokat, hogy nem tudom lehalkítani azokat, csak ha hangosan olvasom Isten Igéjét.

Az elmének el kell hallgatnia.

Álljunk fel, mondjuk együtt, hogy – megváltoztatom a gondolataimat és növelem a biztonsági előírásokat, magamról pontosan fogok gondolkodni, mert Isten képére lettem teremtve, Istennek gyermeke vagyok, a Szent Szellemmel telve vagyok, és győztes vagyok, és gazdag vagyok Jézus nevében! Ezen gondolkodjatok a héten!

 

Dicsőség Istennek!                               Ámen!

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL