2014.11.15.  

 

AZ ÖRÖK ÉLET

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. november 09.

 

Atyám, Jézus nevében járulunk eléd. Az Úr Jézus magasságos neve megdicsőíttessék a mai napon minden életben és minden élethelyzetben. Jézus nevében, a mélységekből kiszabadítod a szegényt. Atyám, köszönjük, hogy felemeled a magaslatokra, ahová magunk nem jutnánk el, a Szellemed által teszed ezt.

Drága Szent Szellem, ajtót nyitunk neked, hogy szabadon cselekedj a mai napon. Amit csak elterveztél, azt meg tudd cselekedni, végre tudd hajtani. Nem állunk az utadba, drága Szent Szellem. Tiéd az alkalom, átadjuk neked, hogy a szádból szólhassunk, Atyám.

A te kezed gyógyítsa ma a betegeket, a te Szellemed áradjon, a te szíved vigasztalja, Atyám, az elcsüggedteket, a Jézus nevében. Jézus hatalmas nevében megcselekszi a mennyei Atya mindezeket, mert hisszük, és az imánkat meghallgatta és megválaszolta a Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Zsebkendők felett imádkozunk. Az Úr jelenlétében foglaljatok helyet. Nagy dolgok vannak ma a szívemen. Megköszönjük a dicsérők odaszánt drága életét.

A drága és szeretett apostolunk, Sanders pásztor életét is egy nagy tapssal köszönjük meg, akivel a jövő vasárnap már találkozhatunk, itt lesz, örömmel köszöntjük őt. Hosszú útra ment szolgálatra és családi látogatás is volt benne. A legkisebb unokájának az odaajánlása van most az ausztrál gyülekezetben. Hisszük, hogy impartálást, [átadások, közlések] ajándékot kap ez a drága kicsi gyermek. A következő unoka is úton van.

Most nagyon szaporák lettek a gyermekáldások a családokban. Megköszönjük Istennek. Így van megírva, hogy megáld minket és a magjainkat, a magjaink magjait is megszaporítja.

Megköszönjük ezt az áldást és megáldjuk az ő életét, és minden nap megemlékezünk imádságban őróla. Hisszük, hogy az Atya betölti az Ő tökéletes akaratát az életében, és támogatjuk őket imádságban. Akik elöl járnak, azokat mindennap támogatjuk imádságban, ne feledkezzünk meg erről. Ez volt az első, ami megjelent ma a szívemen.

A következő dolog, amit szeretnék, és ami nem lesz teljesen szokványos, mert ez nem szokványos így a mi gyülekezetünkben, de mivel hiszem, hogy a Szellemtől vettem, ezért meg szeretném cselekedni.

Kik azok, akik ma vannak itt abban a korosztályban, akiket tizenévesnek neveznek, esetleg még a húszas évek első felében vannak? Álljon fel ez a korosztály és jöjjön előre. Akiket az Úr úgy nevez, hogy a fiak. Szeretnék egy áldást mondani felettetek, az egész gyülekezet hitével együtt. Akik ma vannak először, azok se restelkedjenek, mert az Úr áldást készített ma nektek. Gyertek előre!

Az Úr kegyeltjeivé lettetek, mert az Úr hívását meghallottátok, ez a hívó szó. Az egész gyülekezet áldása lesz most rajtatok. Álljon fel a gyülekezet egésze. Nem olyan áldás lesz most, mint ami a kézrátétel által szokott áradni, hanem a közös hitünk megfogalmazása lesz ez. Van köztetek olyan, aki ma jött először, mert ma jött el a napja?

Ti vagytok a következő generáció, az Úr épít rátok. Remélem, érzitek a súlyát ma. Az Úr épít rátok, az Úr számít rátok, az Úrnak komoly tervei vannak veletek. Nincs egyetlen egy sem az Isten országában, aki úgy érezhetné, hogy szinte felesleges. Nincs ilyen, mert az az ördög hazugsága lenne.

Ha úgy érzitek, hogy itt a helyetek, gyertek gyorsan előre, hogy megáldjunk ma benneteket. Gyülekezzetek ide az Úr elé, a gyülekezet pedig nyújtsa ki a kezét. Ugye hoztunk ma olajat magunkkal? Nem azok a szüzek vagyunk, akiknek nem volt olaj a lámpásukban. Azok a szüzek vagyunk, akiknek tele van a lámpásuk olajjal és tudnak adni a másiknak is. Ezt fogjuk ma kiönteni az életetekre. Közös hatalmat veszünk.

Tudjátok meg, hogy az Úrnak hatalmas tervei vannak veletek, és az Úr szeretné betölteni ezeket. Nem véletlen az, hogy te az Úrral találkoztál, mert az Úr elhívása, elrendelése van feletted, és az Úr tüzével fogod azt végrehajtani és megcselekedni. Az Úr minden akarata be fog teljesedni az életed felett. Én a Szellem által prófétálom ma ezt.

Hiszem, hogy az Ő szíve mondja, hogy ti egy buzgóságot nyerjetek. Egy buzgóság, egy tűz legyen a szíveteken, egy szikra legyen a szíveteken. Szikrára van szükség! Sokszor az embernek megvannak a tervei, de hiányzik hozzá az az szikra, hogy elindulok benne és megcselekszem. Ez lesz most a szíveteken, meggyújtja az Úr.

Emelje fel a kezét az egész gyülekezet, mindenki, aki ezzel az imával egy akaraton tud lenni, Jézus nevében! Ti vagytok az a generáció, a következő generáció, és áldást parancsolunk most rátok. Az Úr Jézus Krisztus áldásait! Nektek semmi más dolgotok nincs, csak megnyitjátok a szíveteket, és azt mondjátok, hogy: igen és ámen. Igen, Uram, és igen és ámen minden tervedre. Elkezdjük az imát, emeljük fel a hangunkat Istenhez.

Hozsanna a magasságban neked, Atyám! Köszönjük az odaszánt életeket. Atyám, hívjuk a fiatalságot északról, délről, keletről, nyugatról. Hallják meg azt a hívó szót, hogy te hívod őket, hogy te szereted őket, hogy te terveket készítettél a számukra.

Atyám, a családtagjainkat is itt látjuk most a hitünk szemeivel, hogy itt vannak, hogy bejöttek a királyságba. Megtörjük felettük az ellenség minden tervét, szándékát, időzítését, Jézus nevében. Megsemmisítjük ezeket a munkáit, amit eltervezett, hogy ne tudja azokat végrehajtani. Ne tudjon lopni, ölni és pusztítani, Jézus nevében. A szent vér oltalma alá helyezzük az életeiket, Atyám.

Fiatalok ők, Atyám, akiknek a te terveid, szent terveid, a szent akaratod be kell, hogy teljesüljön az életükben, hogy az aratás bőséges legyen. Hogy ők kimehessenek, és ne szégyelljék, és ne röstelljék az Úr Jézus nevét, és a fiatalok ellenvéleményeit, és azt a tömegnyomást, ami ma a világban kint van, Atyám. Hogy meg tudjanak állni, Atyám, a világban, és a te dicsőségedet tudják képviselni.

És ki tudják mondani minden akaratodra, hogy: igen, Uram, ezt az utat választom, mert ez a te akaratod. Igen, Uram, megcselekszem azt engedelmességben, mert odaszánt a szívem, a Jézus nevében. Odaadom a szellememet, lelkemet, testemet neked, Atyám. A te akaratod legyen meg az életemben, abban a szent olajban és abban a szent tűzben, amit csak te tudsz nekem adni a Jézus Krisztus szent nevében.

Emeljétek fel most a kezeiteket és mondjátok, hogy – Ámen! Köszönöm szépen! Hiszem, hogy az Úr Jézus, amit akart, az ma itt elhangzott felettetek. Tapsoljuk meg őket!

Bizony számít az Úr rátok! Az Úrnak terve van veled, és te azt meghallod és meg­cselekszed, Jézus nevében. És egy percig sem fogod azt gondolni, hogy Isten országában te csak egy jelentéktelen valaki vagy. Egy kis senki, semmi. Soknak mondja az ördög, hogy ugyan mit számít az, hogy te vagy, létezel? Ilyeneket mond, ne hallgassatok rá. Igen fontos vagy az Úrnak, ezt meg kellett tudnotok ma.

Hívjátok be a fiatalokat, az ismerősöket, az osztálytársakat, a barátokat. Mondjátok meg, hogy lesz egy jó buli a jövő héten, és hozzátok be őket Isten országába. Áldott legyen az Úr szent neve. A legjobb útra hívod őt, ha elhívod, hidd el nekem. Köszönöm szépen, fáradjatok a helyetekre. Most pedig eléneklünk egy dalt, ami nektek szól, hogy felgerjesszük bennetek Isten szerelmeit Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.

Megköszönjük Istennek az Ő jelenlétét, a Szent Szellem hatalmas áradásait, jelenlétét. Egy kicsit szellemben fogunk szólni a Szellem által az Úrhoz. Kérlek, ejtsd ki, legyél bátor ebben, mert az Úr szeretne megnyilvánulni rajtad keresztül. Ha egy imádságot hoztál ma a szíveden, akkor azt mondd el neki, ha dicséretet hoztál, azt mondd el neki. Ha egy dallam van most a szíveden, akkor kezdj el nyugodtan énekelni, mindenki azt, amit szeretne az Úr elé tárni.

Atyám, a te magasztos szent neved dicséretére dicséreteket hoztunk most eléd. Bátoríts ebben minket, Atyám, és fogd össze a szíveket, hogy érezhessük az egység kötelékében a te szeretetedet. Dicsőség legyen neked, Abbá Atyánk. Jézus megjelentette nekünk ezt a nevet. Mennyei Atyánk, szerető Atyánk, gondoskodó Atyánk lettél.

A gondviselés Istenéből szerető mennyei édes Apuka lettél és adtad nekünk a Főpapot, az Úr Jézus Krisztust, aki könyörög érettünk a Szelleme által bennünk és általunk. Ezek a könyörgések jönnek most a trón elé. Bátran erősödnek, a szívekről folynak azokért a dolgokért, amit nem tudjuk, hogy kérnünk kell, és nem tudjuk, hogy miként.

Drága Szent Szellem, te bátorítasz minket. Minden gondunkat tereád vetjük, úgy, ahogy írva van. Megtagadjuk, hogy aggodalmaskodjunk, féljünk vagy rettegjünk. Drága Szent Szellem, szabad utat engedünk neked mindenekben az életünkben. Áradjál és áradjál és hozd a jeleket, a csodákat, a gyógyulásokat!

Hatalmas bővizű folyam vagy, öntözd meg az életünket. Bőséges esőket ígértél, a kései esőket ígérted. Kérjük a kései esőket, öntözd meg a te örökségedet. Hozsannákat zengünk a magasságban. Hatalmat veszünk minden ellenség felett. Minden betegség, fájdalom eltávozik Jézus nevének hallatán.

Angyalokat küldünk ki szolgálatra! Óh, Messiás, gyönyörködünk benned! A Szellem által kérünk, vigasztald meg a gyászolókat, kötözd be a sebeiket, a megtört szíveket, öleld magadhoz őket. Teljesen rád bízzuk az életünket.

Szólítjuk az elveszetteket. Lépjetek elő északról, délről, keletről, nyugatról. Lépjetek elő az Úr Testébe. Nagy sokaságban seregeljetek az Úr elé. És az Urat imádni gyertek, mert Ő méltó egyedül. A Sáronnak rózsája és völgyek lilioma Ő, és Krisztus illatjává tett téged is. Áldott legyen az Ő neve, áldott legyen az Ő neve, és áldott. Dicsőség legyen Istennek! Messiás, és Messiás, dicsőséget adunk Istennek. Ámen.

Köszönjük az Úrnak ezt a leheletfinom ölelését, amiben részesítette szíveinket most. Ő mindenkor jó. Akkor is, amikor mi nem vagyunk annyira jók, Ő akkor is jó. Soha nem tudja megtagadni Önmagát. Ő az örök szeretet, örök hűség, a dicsőség Szelleme, szerető szív. Ma meglábaltuk ezt a folyamot, amibe bármikor beleléphetsz mostantól.

Ha most szóltál először így nyelveken, vagy még nem szóltál, lesz még rá lehetőség, segítünk. Ezekbe a vizekbe mostantól bármikor jogod van belelépni, ráfeküdni a víz színére és engedni, hogy a víz vigyen. És a folyamok visznek. Tudod, az a jó ebben, hogy az Úr tökéletes akaratában fogod magad találni. Nem visz rossz helyre. Megbízhatsz benne.

Foglaljunk helyet. Az Úr színe előtt vagyunk, és nagyon hálás vagyok azért, hogy eljöttél ma mindannak ellenére, hogy máshol is tölthetted volna ezt a mai vasárnapot. Engedtél az Úr szavának és ellenálltál annak a csábításnak, hogy esetleg ma családot látogass, vagy egy finom ebédet főzzél.

Vagy bármire kirendelhetjük ezt a vasárnapot, hiszen az időből van legtöbbünknek talán a legkevesebb. Mégis eljöttél. Az Úr nagyra veszi azt, amikor Őt tesszük az első helyre és bőséges jutalmakat ad ezért az életünkre.

Nem régről, csak 25 esztendeje ismerem az Urat, bár ismerném régebbről. Ti, akik fiatalok vagytok, sokkal nagyobb előnyötök van ebben, mert az egész élet előttetek áll, és ha naponta csak egy kicsit jobban megismered Őt és az Ő jóságát, hogy mennyire jó, akkor garantált az, hogy az életedben azokon a nehézségeken, amik előtt állsz, sokkal könnyebben tudsz átmenni. Vagy esetleg már nem is kell átmenned rajtuk, mert már megtanultad, hogy annak a kihívásnak hogyan mondj nemet, és nem mész bele abba a mellékvágányba.

Csak azt tudom mondani nektek, hogy az Úr jóságában csak gyönyörködöm, és egyre többet megismerek belőle, és kifogyhatatlan. Nem lehet kimeríteni a jóságát, és ezért az ember egyre nagyobb vágyódást érez utána, és egyre nagyobb szerelembe esik az Úrral, hogy csak Őreá vágyakozik állandó jelleggel, ahogy Ő kijelenti magát. Még többet vágyik az ember az Ő jelenlétéből.

A földi dolgokkal úgy van az ember, hogyha azokban keressük ugyanezt, mert még nem ismerjük az Urat, nem tudnak minket így megelégíteni. A fiatalságnak rengetek téves útvesztője lehet a mai világban. A kábítószertől kezdve sorolhatnám, hogy hány helyre akarja őket az ellenség benyelni. Azért kell nagyon imádkoznunk felettük, mert nincsenek könnyű helyzetben.

A mi időnkben sokkal egyenesebbnek tűnt az út még akkor is, ha az ember nem ismerte az Urat. Nem volt ennyi útvesztő lehetőség, mint ami manapság van. És ha az ember azt meri mondani az iskolában, hogy ő Jézus hívője lett és nem akar ebben [világi dolgokban] részt venni, akkor még ki is nevetik a többiek. Nincsenek könnyű helyzetben a fiataljaink, ezért igazán nagyon szükségesnek érzem a szívemben, hogy támogassuk őket imádságban.

Bátorítsuk őket, és ha valaki megismeri az Urat és kiáll az Úr mellett, akkor legyünk a segítségére a fiatalságnak. Nagyon nagy szükségük van rá, hogy ne legyenek elnyomás alatt emiatt, mert ha üldözések is érik őket, tudjanak megállni abban a dicsőség örömében, amit az Ige ír erről. Az Úr még jobban meg fogja őket jutalmazni ezért.

Összevont imakonferenciára hívunk benneteket november 29-én, szombaton. Az Úr jóságában szeretnék ma az Igéből meríteni. Amiről a mai napon a szívem kíván beszélni, az az örök élet. Hogy rácsatlakozzunk az elmúlt heti tanításra, nézzük meg a Zsidó levélnek azt a részét, ahol a Sion hegyéhez fűződő örökségünket taglalja. Ott egy hatalmas örökségről olvasunk.

Azt szoktam tanácsolni, hogyha valakinek olyan nehézsége van az életben, hogy még nem látja a kiutat… Egyelőre nem látja, hogy hogyan és miként lesz ebből a kiút, a megoldás, akkor mielőtt mélyebben elkezd imádkozni, kezdje az imáit a Zsidó levél 12. fejezetében ezzel a pár verssel, hogy tulajdonképpen hová rendelt minket az Úr a szellemi birodalomban?

KÖZÖSSÉGÜNK A SIONNAL

Milyen közösségeink vannak itt a Sion hegyénél? Kiknek a társaságában vagyunk a szellemi birodalomban? Kik azok, akik támogatnak minket? Ha az ember végigolvassa, és egy kicsit időzik ezen, sokkal nagyobb bátorsággal fog tudni odajárulni a trón elé. Amit a Zsidó 4. fejezetében mond az Úr, hogy járuljatok oda bizodalommal, hogy teljes bizodalommal a kegyelem királyi trónja elé, mert oda egy meghívásunk van.

Az ember fel kell, hogy ruházza magát és kell, hogy egy látást kapjon arról, hogy tulajdonképpen ki vagyok én a birodalomban és kik állnak körülöttem, kik a segítőtársaim, hol helyezkedem el én ebben a birodalomban. A szellemi birodalom a Sion hegye. Olvassuk el:

Zsidó 12,22-28.

22. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,

Láttuk, hogy a Sion hegye egy város – amit itt a Szentírás ír nekünk –, és nem akármilyen város, hanem Isten városa. Azt is olvastuk, hogy egy mennyei város. Kibontja az Ige, hogy ez nem más, mint a mennyei Jeruzsálem, ahová mi járultunk. Az angyalokkal is közösségünk van. Bátran együttműködhetünk velük a hitünkben, számíthatunk a szolgálatukra.

Ha számítunk a szolgálatukra és az Igét szóljuk, akkor az angyalok nagy szorgalommal, buzgalommal, hatalmas erővel fognak az oldalunkon állni mindenben, és a segítségünkre lesznek. Láthatatlanok, tehát nem ismert a világ előtt, hogy kik állnak mellettünk, de bizony ott vannak. Továbbá ugyanennek a mondatnak a kibontása, hogy járultatok…

23. Az elsőszülöttek seregéhez és Gyülekezetéhez, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához: Istenhez, és a tökéletessé tétetett megigazultak szellemeihez,

Ezek mi vagyunk, akik újjászülettünk Krisztusban. Egy hatalmas sereg. Mögöttünk ebben a seregben ki az, aki támogat minket? Ki az, aki áll és támogat minket? A mindenek bírájához járultatok, Istenhez, és a tökéletessé tétetett megigazultak szellemeihez. Ez egy másik csoport, akik már odaát vannak. Akik szintén újjászülettek, de tökéletessé tétettek azáltal, hogy már nincsenek kihívásaik a lélek vagy a test területén. Ugyanis azt levetették.

A testet levetették, a lélek pedig a szellemmel együtt az Úrhoz költözhetett, vagyis nem kell megküzdeniük a test kívánságaival, a test tüneteivel, és nem kell megküzdeniük az elme téves gondolataival. Vagyis tökéletessé tétettek. Ezt a csoportot külön említi. Hozzájuk járultunk, ez azt jelenti, hogy közösségünk van velük.

Ez a közösség azt is jelenti, hogyha például egy szeretetted odaát van már, és szeretnél vele valamilyen fajta közösséget – a Biblia nem írja, hogy a halottakkal beszélgethetünk –, megteheted azt, hogy a Jézus Krisztus főpapon keresztül köszönetet, üzenetet, köszöntést adsz át, és eljuttatod az üdvözletedet a Főpapon keresztül az odaát lévőknek.

Hogy gondolsz rájuk, hogy az emlékedben hordozod őket, hogy tudod, hogy nem múltunk van, hanem jövőnk és hogy találkozunk. És vigasztalhatod magad ebben, mert közösségben vagy velük, csak egy más dimenzióba léptek át, de vannak, léteznek és a szeretet soha nem múlik el. A szeretetkapcsok megvannak.

Kenneth Hagin temetésén történt, hogy az összegyűlt hatalmas tömeg, akik a bibliaiskola éveit kijárták, és szolgálatba léptek – amikor Hagin átaludt, átköltözött az Úrhoz, akkor bizony hatalmas tömeg gyűlt egybe –, örömrivalgásokban voltak, hogy Hagin hazaérkezett, végcélba jutott. Kiabáltak, hogy Jézus, Jézus, add át az üdvözletünket Hagin testvérnek! – így kiabáltak. Ezt meg lehet tenni, ez teljesen igei. Üdvözölték őt a Főpapon keresztül.

Egy kereszténynek igazából nem gyász, amikor ilyen „veszteség” éri. Nem gyászként éli meg, hanem az Úr az Ő kegyelméből megadja azt a kegyelmet, hogy abban az örömben, amiben ők odaát vannak, abban részesít téged. Ez benne van abban az örömben, amiben ők odaát vannak, és nem tudsz úgy gyászolni, mint a világ, még akkor sem, ha elvárnák tőled, mert egy öröm gerjed a szívedben, hogy ők már ebben az örömben vannak odaát.

És ebben részesít az Úr, ez az Úrnak egy csodája, Ő ezt elvégzi. Azt mondja, hogy a gyászolóknak a hamu helyett ezt az öröm palástját adom, a vigasztalásnak a szellemét adom. Vagyis így megvigasztal minket, hogy abban az örömben részesít, amelyben ők odaát vannak, és a Főpapon keresztül bizony összeköttetésbe kerülhetünk.

Sőt, ők is üzenetet adhatnak át nekünk a Főpapunk engedélyével, álmokat láthatunk, kaphatunk tőlük üzeneteket, csak szigorúan mindent a Főpapunkon keresztül. Ő a Testnek a feje. Ők betekintést nyerhetnek abba, hogy mi a szellemi fejlődésünket miként éljük meg, időről időre tájékoztatásokat vehetnek a Főpapunktól, hogy hogyan haladunk előre a szellemiekben, mert azt is tudnunk kell, hogy ők sem feledkeztek meg rólunk.

És egy napon találkozhatunk velük, egy hatalmas öröm lesz, amikor az Úr a felhőkbe ragad minket, találkozhatunk velük odafent. Bizony ez nagy kegyelem. Nem múltunk van, hanem jövőnk van azokkal, akik előttünk elmentek.

Ezért az Ige egy külön csoportban említi őket, nem velünk együtt említi az elsőszülöttek seregével, hanem úgy említi őket, hogy a tökéletessé tétetett, megigazultak szellemeivel. Ők már odaát vannak. De igen, nagyon is léteznek. És úgy folytatja, hogy:

24. És az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

Megint a járultatok szót lehet idefűzni, mert több versen keresztül van a felsorolás. Tehát kihez járultunk a Sion hegyén? A Sion hegyén odajárulhattunk az Újszövetség közben­járójához, Jézushoz.

Nagyon fontos, élő tényező a Sion hegyén, hogy odajárulhattunk a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Az elmúlt héten volt lehetőségünk bőségesen kibontani ezt a részt. Vannak külön tanítások a szent vérről és vannak imádságok az imakönyvben.

Igenis fontos tudnod, hogy a szent vér miként működhet az életedben, mert megszólal. Megszentel, az ártatlanságodat, a fedhetetlenségedet szólja, az oltalmadat, a védelmedet szólja. Jézus teljes bűnnélküli voltát szólja feletted. Az Ő megigazult voltát szólja feletted, vagyis az ellenség semmivel nem vádolhat, mert látjuk, hogy megszólal. Azt írja, hogy a meghintés vére jobbat beszél, mint Ábel vére.

Ábel vére azt kiáltotta Istenhez… Mert minden ártatlanul kiontott vér felkiált Istenhez a földről. Ezt tudni kell. És Ábel vére azt kiáltotta, hogy büntesd meg a másikat azért, amit velem tett. Ítéletet kérek erre, elvette az életemet. Ítéletet kért.

Jézus vére pedig nem ítéletet kér a mi bűneinkért, hanem azt mondja, hogy az én ártatlanságom van őfelettük. Én bűnhődtem őértük, és így ők szabadok. Hatalmas dolog. Az Ő szeplőtelen vére van feletted és ez a vér megszólal. Így folytatja a következő versben:

25. Vigyázzatok, meg ne vessétek Őt, aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből való. 

Akik a földön szólót megvetették. Ez volt az, amikor a zsidó nép a Sínai hegyhez vonult. Ha olvassátok előtte a verseket, akkor fogjátok látni, hogy ott egy részben arról fog szólni, hogy miként járult a zsidó nép, Izrael népe a Sínai hegyhez, ahová maga Isten szállt le, és szólt hozzájuk.

Nekik pedig nem volt lélekerejük, hogy Isten szavát hallják, mert annyira megrettentek Isten szavától. Ez félelmetes volt számukra. Azt kérték, hogy Mózes, te menj fel a hegyre, de Isten maga ne szóljon hozzánk. És írja, hogy megvetették a földön szólót. „Sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből való.”

26. Akinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is. 

Ez Isten szava. 

27. Ez a „még egyszer” jelzi a megrendíthető, vagyis teremtett dolgok átváltozását, hogy a rendíthetetlenek megmaradjanak.

Tudod-e, hogy ez az a folyamat, ami ma is zajlik a világban? Mindazok a dolgok az életünkben, amiknek nincsenek igei alapjai, azok ezen a rázkódáson mennek keresztül. És mindaz, ami nem igei alapon áll, azoknak meg kell rendülniük.

Meg van írva: el fognak tűnni. Legyenek azok kormányok, legyenek azok gazdagságok, el fognak tűnni az életünkből, amik nem igei alapon vannak. Legyenek azok párkapcsolatok, ha nem igei alapon nyugszanak, azok mind meg fognak rendülni. Meg van írva. Csak azok fognak megállni, amik örök alapokkal bírnak, amik igei alapok.

Ezért érdemes az Igét kiépíteni a szívünkben és kiépíteni a párkapcsolatainkban, és kiépíteni a családunkban. Minden szeretetkapcsot az Igével összefűzni, mert csak az marad meg, az a rendíthetetlen. Minden más meg fog rendülni. Írja Isten Igéje, hogy még egyszer meg fogom tenni, amíg csak az Ige marad – addig szitálja ezt a világot. Isten megírta ezt. És folytatja:

28. Mivel tehát rendíthetetlen királyságot nyertünk, legyünk hálásak, és ezzel szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és istenfélelemmel

Ez a királyság, amit megnyertünk, egy igen gazdag erődítmény. A Sion azt is jelenti – héber szó –, hogy erődítmény.

És mi Istennek ehhez a hatalmas erődítményéhez járultunk oda, ahol az angyalok vannak, mindenek bírája, a Főpapunk, a szent vér, a szentek serege. Ez egy hatalmas szellemi erődítmény. Ezt a rendíthetetlen királyságot nyertük – mondja.

Mivel tehát rendíthetetlen királyságot nyertünk, ezt senki meg nem rázza, senki ki nem fordíthat minket innen, senki el nem lophatja tőlünk. Ez örök, és rendíthetetlen, szilárd alapokon van. Kőszikla alapokon van. Rendíthetetlen királyságot nyertünk, legyünk hálásak – így folytatja. Hú, de sok embernek meg kell ezt tanulnia!

A keresztényeknek, akik már benne vannak, hogy ne panaszokkal éljenek, ne bántásokkal éljenek. Hogy azért tartok itt, mert te ezt meg azt tetted. Vagy te meg ezt vagy azt nem tetted. Nem ezt mondja! Hanem legyünk hálásak és ezzel szolgáljunk Istennek tetsző módon. Vagyis ezzel a hálával kell szolgálnunk. Nem maradhat el, hogy Istennek tetsző módon élj.

Nem cselekedetekben kell gondolkodni egy kereszténynek. Itt felhívja a figyelmünket, hogy legyünk hálásak és ezzel szolgáljunk Istennek tetsző módon. Vagyis vár tőlünk egy szolgálatot, mert a papi szolgálatunkban pont ez áll meg, hogy megköszönjük mindazokat, amiket Ő szerzett. Hogy megköszönjük mindazokat, amiket Ő cselekedett. És egy hálaadás szolgálatával állunk és szolgálunk Isten előtt.

Ugye tudjuk, hogy királyokká és papokká tett minket? És ha a papi szolgálatunkat ellátjuk, és a helyén van, vagyis Istennek tetsző módon végezzük, akkor a királyi dolgaink is rendben lesznek. Akkor tudunk jól királykodni az életben, tudunk jól uralkodni az életben, tudunk jól trónolni az ellenség felett. Nagyon fontos dolog.

Így írja tehát: legyünk hálásak, és ezzel szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és istenfélelemmel. Ez nem maradhat el egy sikeres keresztény életből, hogy hálaadásokkal szolgáljunk Istennek. Ma is fogjuk még gyakorolni, mert látom, hogy sokan először vagytok benne ebben a folyamban, hogy Istennek hálákat adni.

Kérdezik az emberek, hogy ugyan miért adjak hálát Istennek? Ahogy megismered az Igét, és egyre jobban megismered az Igét, úgy egyre jobban ott lesz a szívedben ez, hogy hálákat adjál. Mert bizony van miért hálát adni. Ami itt le van írva a Bibliában, az mind úgy igaz.

Lehet, hogy még nem valóságos az életedben, de attól még ez az igazság. Lehet, hogy a tények másként állnak az életedben, de attól még ez az igazság, és Isten azt is elmondja, hogy az igazságban hogyan lehet járni, hogyan lehet azt élni.

Vagyis ez egy kihívás, és igenis meg tudjuk járni ezt az utat, mert egy erődítmény vesz minket körbe. A Sion hegye! Nem a magunk erejéből kell megcselekedni, hanem támogatva vagyunk és segítve mindenekben, Jézus nevében. Ámen.

Sion hegyén tehát rendíthetetlen dolgok örökösei lettünk, és ezen a hegyen Isten ajándékokat készített nekünk. Ugyanis Istennek az a természete, hogyha odajárulsz hozzá, azonnal megajándékoz. Ez a természete. Nem tud más lenni, Ő tud adni. Isten ajándékokat készít azoknak, akik Sion hegyéhez járulnak.

Sion hegyéhez járulni, ez teljesen igei, és ezen a hegyen ajándékok várnak ránk. A kardinális ajándékok közül, tehát a fő és alap ajándékok közül, amiről ma szeretnék nektek említést tenni és részleteiben vizsgálódni az Igéből, az az örök élet. Ugyanis az örök élet az egy olyan ajándéka Istennek, amelyet egyetlen más vallás sem tud felmutatni!

Vannak különböző istenhitek a világban, és nagyszámban gyakorolják azt a népek, de egyetlen egy hívő nem tudja azt közülük elmondani, hogy mivel én ebben az Istenben hiszek, azért nekem örök életem van, mert nincs nekik.

Ezt az örök életet csak Jézus Krisztus által lehet megszerezni! Mert Jézus ezért jött. Azt mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, kizárólag, csakis énáltalam! Vagyis ez egy olyan ajándék, amit csak a keresztény ismerhet meg. Szeretnék erről beszélni, mert úgy érzem, ha foglalkozunk és időzünk az örök élettel, akkor közelebb fogunk kerülni annak az áldásaihoz, amit élni szeretnénk az életünkben.

AZ ÖRÖK ÉLET JELLEMZŐI

Az örök életnek, mint természetnek vannak jellemzői, jellemvonásai, tulajdonságai. Ezt a Biblia úgy hívja, hogy a Szellem gyümölcsei. A Galata 5,22-23 versekben olvashatjuk.

Galata 5,22-23.

22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

23. Az ilyenek ellen nincs törvény. 

A szeretettel kezdi, hogy ennek az örök életnek, ennek az isteni életnek, amelynek a birtokosai leszünk, az első jellemvonása, amiről meg fogod ismerni, az a szeretet. És ha a szeretetet szem előtt tartod és gyakorlod, akkor a többi gyümölcs is egyre jobban meg fog látszódni az életedben. De a szeretetet, mint elsőt, nem lehet elhagyni.

Sorolja tovább: szeretet, öröm… Hányan szeretnénk örömben élni? Az örök életnek egy jellemvonása.

Békesség. Hányan kívánjuk ezt a békességet állandóan? Jézus azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek. Vagyis ennek az örök életnek a jellemzője, a természetének jellemzője az a tengernyi békesség, hogy bármin is kell keresztülmenned, tudod, hogy ezt a békességet senki el nem lophatja, mert a belső életnek a jellemzője, tulajdonsága ez a békesség.

Írja a továbbiakban: béketűrés… Vagyis, hogy hosszan tűrsz. Harmadszor mondod, és még mindig nem engedelmeskedik a gyermek, s akkor elmondod negyedszer is béketűrésben.

Szívesség, hogy szívesen teszel dolgokat a másiknak, szívesen segítesz. Ez is az Ő életének a jellemvonása, hogy szívességben vagyunk a másik felé.

Jóság, ahogy téged megismernek, mivel az örök élet benned van, szeretsz jókat tenni a másiknak, ez egy jóság.

Hithűség jelentése: hű vagy a hitedhez, ha meg vagy próbálva, akkor is csak az érvényes számodra, ami meg van írva. Ez hithűség. Hűség, mondja néhány fordítás, de igazi értelmében hithűség, hogy hű vagy a hitedhez, és hű vagy az Úr Jézus Krisztushoz, és hű vagy az Ő Igéjéhez, és akkor a másikat sem fogod megcsalni. Ez garantált.

Szelídség, vagyis szelíd vagy. Tudod-e, hogy a báránynak mi az egyik jellemzője? Szeret odabújni a gazdájához. Szelídlelkűséggel van, nem támadólag, és nem ellenkezik, nem harcoskodik a másikkal, nem vitatkozik. A szelídség nagyon fontos jellemzője ennek az örök életnek. Szelídlelkűség. És ez a szelíd és csendes szellem romolhatatlansága, ez az, ami olyan becses Istennek. Ez egy nagyon becses jellemzője ennek az örök életnek. A szelídség.

És ír még egyet: mértékletesség. Ha ettél már két tányérral, akkor a harmadikat nem fogod elfogyasztani. Még akkor sem, ha a kedvenc ételedről van szó. Vagy bármi másban mérték­letesség. Nem vagyunk kapzsiak az anyagi világban. Nem akarunk mindent magunknak. Azt keressük, hogy amink van, abból mit adhatunk.

Mértékletesek vagyunk e világban. A világ nem ismeri ezt, a világ harácsol. Van neki, és még többet akar. Az kell nekem, ami a szomszédnak van, sőt még annál jobb legyen nekem, hadd pukkadjon meg. Bennünk van ez, amikor a világban vagyunk.

Amikor az Úr élete kerül belénk, akkor kapunk egy új természetet, és annak az új természetnek egyik jellemzője az lesz, hogy mértékletesek leszünk, tudjuk a mértéket, hogy az Úr eddig adja, és a többit már nem nekem szánja. Azért adta, hogy abból adni tudjak. A mértékletesség szelleme. Azt írja, hogy…

23. Az ilyenek ellen nincs törvény. 

Vagyis, ha ezt az [örök] életet engeded magadban és magadon keresztül megnyilvánulni, akkor nem lesz szükség arra, hogy a törvény megmondja neked, hogy ne lopj, hogy ne hazudj, ne harácsolj, hogy a másikét ne kívánd. Nem lesz rá szükség. Felmentést kaptál a törvény alól, mert betöltötted azt ennek az [isteni] életnek a tulajdonságai által, jellemvonásai által.

Az ilyenek ellen nincs törvény, nem kell törvényekben gondolkodnunk, ha Isten élete bennünk van. Vagyis ez egy gyönyörű dolog, amikor Isten élete elkezd megnyilvánulni rajtunk keresztül, Isten gyönyörködik benne.

De nemcsak Ő, hanem neked is jól fog esni így élni, és másoknak is meg fogja nyitni a szemét, hogy más lettél, és kívánni fogja azt. Kívánatos földdé tesz minket az Úr ezekkel az ajándékokkal. Ezek voltak a Szellem gyümölcsei.

AZ ÖRÖK ÉLET MEGNYILVÁNULÁSAI

Most rátérünk az örök életnek a megnyilvánulásaira. Mert ugye mondtuk, hogy vannak az örök életnek jellemzői, ezek voltak, amiket felsoroltunk a Galata 5. fejezetéből, és vannak az örök életnek megnyilvánulásai. Mert ez az élet szeret úgy megnyilvánulni.

A Biblia egy gyűjtőfogalommal a Szellem ajándékairól beszél. A Szellem ajándékai, hogy Isten megmutatja az erejét, Isten megmutatja a közléseit, ami ebből az [örök] életből fakad. Ezeket az ajándékokat sorolja az 1Korinthus 12,8-12 versekben.

Itt olvashatod a Szellemnek az ajándékait. Mert Isten kívánkozik arra, hogy a világ megismerje Őt, és mivel így rendelte, ezeken az ajándékokon keresztül tud megnyilvánulni a világ felé. Hiába szeretnél másfajta ajándékot, ezeket rendelte. Ő ezekben tud működni, mert a szava köti Őt. Ha e fölött látsz valamit, akkor az varázslás, attól fordulj el, azt a Biblia nem tanítja. Szigorúan mindig az Igénél kell maradni.

Nézzük ezeket az ajándékokat. Vannak az erőajándékok. A különleges hit, ez az a hit, amit magad nem tudsz kiépíteni, hiába olvasod el még egyszer a Bibliát, nem lesz annyival több hited, hogy ez a hit ott legyen. Ez a hit a mennyből származik és jön a szívedbe abban a pillanatban, amikor Isten el akarja végezni azt a csodatevést. Ez a két ajándék együtt működik: a csodatévő erők munkái és a hit ajándéka.

Erre nem lehet rágyúrni, hogy na, még egy kis hitet gyűjtök, nem. Ez a mennyből jön, ez egy ajándék, a különleges hit ajándéka. És akkor adja Isten, ha be kell fogadnod az Ő csodatevéseit, hogy az megnyilvánuljon. Ez a két ajándék együtt jár: a különleges hit és a csodatevő erők ajándékai. Ez is a mennyből jön, úgynevezett csodatermések. A fizikai világ törvényei szerint ez lehetetlen, hogy megtörténjen az a csoda.

És az erőajándékok közé tartozik a gyógyítások ajándékai. Ebben nagyon nagy kegyelmet kaptunk Istentől, mert rendszeresen láthatjuk ezeket működésben. Isten a gyógyításokat képes előhozni a saját hitünk által is és az ajándékok által is. Tehát a gyógyítások ajándékai az Ő ajándéka, és egyszerűen rád ejti, és megvan neked, és te meggyógyultál.

Ma például rengeteg ajándékot adott az Úr, a dicséret első pillanatában már itt volt a kenet rengeteg területen. A bokacsontokban, a lábszárcsontokban nagyon erőteljes csodát fog végezni az Úr ma. A merev nyakban lesz egy megszabadító kenet, hogy ne legyen ott több fájdalom, és tudjad forgatni a nyakadat.

A szem és a fül területét rendszeresen munkálja az Úr, ezek mind az Ő ajándékai. A szívben lesz ma kenet és belső szervekben. Valaki rákos területen fog ma meggyógyulni, rákos területen küszködik, valami szervi probléma. Tehát olyan ajándékai Istennek, amiket Ő elkészített mára, mert szereti az ajándékait, rád ejti és meggyógyulsz általa. Ezek az erőajándékok.

Vannak a kijelentés ajándékok. Hármas csoportokba vannak szedve. Voltak az erőajándékok, és vannak a kijelentés ajándékai Istennek. Isten szereti kijelenteni az Ő terveit, szándékait. Ez a bölcsesség szava, az ismeret (másként szólva a tudás) szava, és szellemek megkülönböztetése.

Vannak, akik úgy mondják, hogy a bölcsesség szava a jövőre vonatkozó kijelentést hoz. Az ismeret, tudás szava a jelen dolgaival kapcsolatos, a jelen helyzetekkel. A szellemek megkülönböztetése pedig egy olyan ajándék, ami az egyik legfontosabb.

Az egyik kedvenc próféta asszonyom azt mondja például, hogy ha az ajándékok közül válogatni lehetne – és ő sok ajándékban jár –, akkor ezt választaná először. Persze nem lehet válogatni köztük, Isten adja, és megmondta, hogy miért.

Mert ekkor meg tudjuk különböztetni a hitványt a jótól, hogy mi van Istentől, és mi az, ami nem Istentől van az életünkben, hogy ne tévelyegjünk soha. Tisztán ráláss arra, ha valaki eléd áll, és mond valamit, hogy az Isten szívéről szól, vagy az ellenség küldötte. Nagyon fontos ajándék ez az életünkben, úgyhogy vágyakozzunk rá. A Biblia tanítja is, hogy kívánjátok a szellemi ajándékokat.

Vagyis ezt az ajándékot kérd mindig Istentől, hogy nyilvánítsa meg, hogy te egyszerűen tudjad. A szellemek megkülönböztetése által aztán vannak ennek mélyebb rétegei, vannak olyan területek, hogy az egész démonikus világ megnyílik az ember előtt egy ilyen betekintés által. Vannak, akik mondják, hogy oda nem is szeretnének betekintést, de ez megint nem úgy megy, hogy mi mit szeretnénk, hanem Isten miként rendeli.

Ha akarja, hogy láttasson veled valamit, hogy tudj abba az irányba imádkozni, akkor meg fogod látni. Vagy meg fogod látni az emberi szellemeket odafent, hogy a mennybe kapsz egy látást. Tehát ez az ajándék működteti ezt.

Vannak még a kijelentés ajándékai után a kiejtés ajándékok. Tehát kilenc ajándék, három csoportban. A harmadik csoport a kiejtés ajándékok, és a kiejtés ajándékokban van a prófétálás ajándéka (erről még szólunk), a nyelvek nemei, és a nyelvek magyarázata.

Ez utóbbi kettő, ha együtt működik, tehát van egy, aki szólja a nyelveket, és a másik magyarázza, akkor az egyenértékű a prófétálás ajándékával. Tehát röviden ennyi. Ezek Isten szívéről született ajándékok, hogy Krisztus Testét megajándékozza, és hogy előbbre vigye.

Krisztus Testének építésére vannak ezek az Ő kegyelméből. A szívünk kívánja, hogy ebben gyarapodjunk, növekedjünk. És mindez az örök életnek a megnyilvánulása, a jellemzője, gyümölcsei, termékei.

Visszatérünk az örök életre, miután egy kis áttekintést adtunk, hogy Istennek milyen gazdag ez a termőföldje, ahová az örök életet bevetette. Szögezzük le, hogy az örök életet egyikünk sem kérte Istentől.

Mondhatja-e azt valaki az élők között, hogy én odaálltam Isten elé, és perlekedtem vele, és elkértem az örök életet, és megnyertem. Rábeszéltem Istent erre, hogy Ő az örök életet adja oda az embernek. Nem volt ilyen. Istent soha senki nem kérte erre, Isten saját maga dolgozta ki, a saját szíve szerint, hogy odaadja azt az embernek.

Sőt, ha olvassuk az Írásokat erről, az Efézusi levél 1. fejezetéből, három helyen említi meg, nagyon közel egymáshoz, hogy ez az Ő eleve elrendelése volt, hogy neked örök életed lehessen. Vagyis ez nem az emberi életnek a szikrája volt, hogy nyerjük el Isten örök életét.

Azért hangsúlyozom ezt annyira, mert hogyha nem az embertől származott ez az elképzelés, akkor miként tudná azt az ember elveszteni, miután megnyerte? Sok keresztényt tanítanak tévesen arra, hogy az örök életet elvesztheti. Ez így teljesen téves.

Az Efézusi levélből megnézünk néhány igehelyet, ahol nagy erővel mondja Isten számunkra, hogy ez az én tervem volt, az én akaratom volt, és ezt én hajtom végre, minden emberi cselekedettől mentesen.

Efézus 1,4-5.

4. Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által,

5. Eleve arra rendelt minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jókedve szerint,

Vagyis fogadjuk el, hogy ez Istennek eleve elrendelése volt, hogy a maga fiává fogad minket Jézus Krisztus által, az Ő akaratjának jókedve szerint. Ezt az Ő jókedvében rendelte el, mert hiányoztunk neki. Az ember elveszett voltába Isten nem tudott belenyugodni.

A mindenható Isten előre látta valamilyen formában Ádámnak a bűnbeesését, hogy a sátán megkísérti. Azt is látta, hogy engedetlen lesz. Eleve, a világ megteremtetése előtt elrendelte az ember megváltását, és elrendelte az örök életet. Tehát ez Istennek a rendelése.

Ha valakitől hallod, hogy van eleve isteni elrendelés, és mond ezt meg azt, s ijesztget, akkor tudd meg, hogy bizony van előre isteni elrendelés, és az nem más, mint az ember örök élete. Mennyire másként beszélnek az emberek a világban, mert nem ismerik Istent!

Istennek van eleve elrendelése, és ez a mi örök életünk, amit tőle kaptunk. Köszönjük ezt meg Istennek!

9. Megismertette velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,

Háromszor téríti vissza a figyelmünket az első fejezetben erre az Ige. Ezt eleve elrendelte magában. Senki nem kényszerítette rá, nem beszélte rá, nem vette rá, ez az Ő elrendelése volt, hogy neked örök életed legyen. Hatalmas felszabadulást hoz az embernek.

11. Őbenne, akiben vettük is az örökséget, amelyre előre elrendelt minket az Isten a saját végzése szerint, aki mindent a saját akaratának tanácsából cselekszik,

Erre az örökségre eleve elrendelt, harmadszor mondja ebben a fejezetben. Eleve elrendelt az Atya Isten saját végzése szerint, vagyis ez egy végzés volt. Az Atya Isten szava volt, és azt mondta, hogy ez az én rendelésem.

Semmi nem tud megmásítani ebben, megmásítani, kimozdítani, az embernek örök életet rendelt. Az Ésaiás 63,5-ben mondja, s amikor ezt olvasom, mindig nagyon megindítja a szívemet, azért vettem ide be, mert ez volt a helyzet.

Ésaiás 63,5.

5. Körültekinték és nem volt, aki segítsen – nem volt az emberek között, aki megváltást tudott volna hozni –, és álmélkodám és nem volt, aki támogasson, ezért saját karom szerzett nékem üdvösséget, és felindulásom támogatott engem!

Isten azt mondta, itt nincs más, ezt nekem kell elvégezni. Isten ezt elrendelte: saját karommal, saját erőmből én fogom megcselekedni azt. Nem volt más lehetőség ugyanis az ember megváltására, csak az egyszülött Fiú halálra adatása által volt lehetséges az embert, az elveszettet megváltani. Ez eleve elrendelés volt, s úgy vegyétek az örök életet, mint ajándékot.

Egy másik nagyon fontos gondolat következik. Az, hogy Jézusnak meg kellett halnia, mert ez eleve elrendelés volt. De ez nem jelenti azt, hogy Ő ki lett volna szolgáltatva a halálnak. Bár átadatott a halál állapotába, mert ez volt szükséges a megváltásunkhoz. Meg kellett ízlelnie a halált, de egy pillanatra sem volt kiszolgáltatva a halálnak. Nagyon nagy dolog ez.

Azt mondta Jézus erről, hogy van hatalmam letenni az én életemet, és van hatalmam ismét felvenni azt. Őt senki nem ölte meg, nem gyilkolta meg ilyen tekintetben. Ő tette le az életét, odaadta az életét érettünk. Az utolsó pillanatig ura volt minden helyzetnek, a kereszten is, és azután is. Ezt azért nagyon fontos megérteni, mert Ő egy dicső Úr, Ő nem lett kiszolgáltatva a halálnak, a halál soha nem uralkodott felette.

Tudod-e, hogy mennyit érsz te Istennek? Amikor látom, hogy az emberek mennyit gondolkodnak ezen, hogy hát az én kis semmi voltomban mit érhetek Istennek, azt szoktam mondani, hogy nézd meg, hogy mekkora árat fizetett érted Isten. Mekkora árat fizetett, hogy odaadta az egyszülött Fiát, akinek ezt az iszonyatos halált fel kellett vállalni.

Jézus volt az, akin keresztül meg tudta nekünk mutatni a szeretetét, hogy mennyit érünk. Jézus azért jött, hogy mi megismerjük, hogy az Atya mennyire szeret minket. Valakinek meg kellett ezt mutatnia, hogy odaadja az életét értünk, hogy mi élhessünk.

Az Atya üzenete volt ez a világnak. Úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött Fiát adta értünk. Ez volt az Ő üzenete: Tekints a keresztre, és lásd meg, hogy mennyire szerettelek téged! Ez volt az Ő üzenete az embernek: szeretlek téged! Eleve elrendeltem a Fiamat teérted, hogy meghaljon a kereszten.

Szeretnék egy részt felolvasni a János evangéliumból, hogy megpecsételjem azt, amit mondtam az imént, hogy Jézus nem volt kiszolgáltatva egy pillanatra sem a halálnak. A halál nem uralhatta le Őt, a nagyon dicsőséges Úr Jézust. Jézus kereszthalálának utolsó pillanatait nézzük meg:

János 19,28-30.

28. Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, monda: Szomjúhozom.

29. Volt pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért szivacsot töltvén meg ecettel, és izsópra tévén azt, odanyújtották a szájához.

Az Írásban minden, ami meg van említve felőle, az nagyon fontos. Ugyanis itt az átoknak melyik részéről szól a megváltásunk? Arról szól az Ige itt – az Ószövetségben olvasod –, hogy az atyák ették az egrest, és a fiak foga vásott bele.

Vagyis azok a bűnök, amit az atyák elkövettek, a fiakon kéretett számon. Van olyan rész, ahol olvasod, hogy ezer íziglen bűnhődnek a fiak, az atyák bűneiért. Ez a törvény átka alatt volt. Jézusnak az ecetet ezért kellett megízlelnie, mert az ecet úgyszintén kimarja a fogakat. Megváltás lett ez alól!

Az atyák vétkei többé nem szállhatnak a fiakra, arra, aki Jézusban van. El lehet felejteni a generációs átkokat. Nagyon sok keresztényt tesz szabaddá, ha megérti, hogy ez a pont miért történt. Minden egyes momentumnak nagyon fontos jelentése van. Ezért kellett neki megízlelni az ecetet. Köszönjük meg Istennek, hogy mindezeket elvégezte.

30. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá szellemét. 

És amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor minden prófétálást, ami felőle írva volt, a kereszthalált illetően is, betöltötte. És lehajtván fejét, kibocsátá szellemét. Ebből azt olvashatjuk ki, hogy Jézus felkészült a halálra.

Nem úgy halt meg, mint legtöbb ember, hogy kileheli az életet magából, és azután leesik a feje, mert meghalt. Hanem Jézus felkészült erre a halálra, hiszen ezért jött. Felkészítette magát a halál pillanatára.

Amikor minden bevégeztetett, elvégeztetett, lehajtotta a fejét, és azt mondta: Igen Uram, eljött ez a pillanat! És amikor lehajtotta a fejét, tudta, hogy most felkészült erre, és eljött a halál pillanata, utána bocsátotta ki a szellemét. Ura volt ennek a pillanatnak is. Minden pillanatnak.

Nem úgy halt meg, mint egy közönséges ember. Felkészült rá, tudta, hogy jön a halál pillanata. Meghajtotta a fejét Isten előtt. (Az Úr könyörületessége is itt van most.) És amikor erre elkészült, kimondta: A kezedbe helyezem a szellememet! Akkor kilehelte a szellemét. Kiadta a szellemét, átadta teljesen Istennek.

Egy nagyon fontos rész következik ezután, amikor kilehelte az Ő drága szellemét, mert le kellett mennie abba a birodalomba, ahová nekünk kellett volna jutni. A halál és a bűn birodalma a pokol, de úgy ment le oda, hogy végig uralta a halált. Fel kellett öltenie a halál állapotát. És a halál által semmisítette meg azt. Megvolt Istennek a célja ezzel, mert azt írja az Ige:

Zsidó 2,14.

14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt,

Az ördög addig uralta a halált, amíg Jézus meg nem jelent, és fel nem vállalta a halált. És a pokolban volt egy óriási megmérkőzés, aminek a vége az lett, hogy Jézus kijött a halálból győztesen és diadalmasan. Halleluja!

Ha egy bűnünkért is nem fizetett volna meg, ha akár egy ördöggel is le nem számolt volna, akkor nem jöhetett volna ki a halálból. Akkor ma is ott lenne. De kijött, harmadnapra Isten kihozta Őt a halálból. Uralta végig a halál szellemét. Uralta a pokol minden erejét, és így győzte le a halált, és győzelmet vett a halál felett. Nem volt kiszolgáltatva a halálnak.

Ez nagyon fontos, mert te ki lettél volna szolgáltatva. Ha te kerülsz le oda, onnan te többet ki nem jössz, mert te elkövetted azt a bűnt. De volt egy Megváltó, akit Isten eleve elrendelésből elküldött, aki oda lement, aki uralta a pokol minden erejét, és győzelmet vett felette.

Méltóság volt abban is, ahogy kilehelte a szellemét. Amikor lement a pokolba, ott is a méltóság szellemével végezte el a győzelmet. Végig Ő volt a méltóságos, a diadalmas, a győzedelmes – teérted. Ő soha nem követett el bűnt. Óriási dolog.

Jézus mondja, hogy senki nem veszi el az én életemet éntőlem, én teszem le azt én magamért és tiérettetek, mert van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Tehát mindig uralma volt a halálnak. A halál felett Ő volt az úr végestelen végig, és így az Úr voltában vett győzelmet a halál felett.

Szeretném, ha megértenétek, hogy Ő nem adatott a halál alá. Ezért tudunk mi ma uralkodni, mert Őbenne vagyunk. Ezért tudunk a halál felett uralkodni. És megsemmisítette azt, akinek hatalma volt addig a halálon.

Addig, amíg ezt Jézus el nem végezte értünk, az ördög uralkodott a halál felett. Azt lopott el és akkor az életből, akit csak akart, aki éppen megtetszett neki. Ma ez nem így van, mert megsemmisítette azt, akinek hatalma VOLT a halálon. Többé nincs neki. Ugyanis a pokol és a halál kulcsai Jézus kezébe kerültek, amikor győzedelmesen kijött a halálból.

Egy épületbe mikor tudsz bemenni? Ha tudod, hogy kinél van a kulcs, akkor uralod azt a helyzetet teljesen. Akkor zárod be, akkor mész be, akkor jössz ki, ha nálad vannak a kulcsok. Különben ki vagy szolgáltatva.

És a Jelenések könyvében azt írja, amikor János látja Jézust jelenésben:

Jelenések 1,17-18.

17. Mikor pedig láttam Őt, leestem az Ő lábaihoz (Tudod, hogy amikor te meglátod Őt, ugyanez történik? Az ember a szívében tudja, hogy nincs más hely, a lábaihoz leesni teljes imádattal, hódolattal. Ez teljesen ösztönösen történik az emberrel, ha Ő megjelenik. Az ember összeesik Isten ereje alatt.), mint egy holt. És reám veté az Ő jobb kezét, mondván nékem (Az Úr mindig felemeli az embert, és azt mondja.): Ne félj; én vagyok az első és az utolsó,

18. És az élő; pedig halott voltam, (Ő járt ott, és most figyelj!) és ímé, élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

Vagyis a pokol és a halál legyőzetett a diadalban! Teljes győzelem. De örülök annak, hogy együtt örültök velem. Dicsőséget adunk Istennek. Egy olyan győzedelmes Urunk van, hogy a pokol és a halál kulcsai nála vannak.

Ez azt jelenti, hogyha az ördög eltervezi, hogy ma az életedet veszi, el tud-e lopni, ha Jézus nevét kiáltod? Nem tud! Mert Jézus az Úr az életed felett! És Jézus az Úr a halálod felett! És Jézusnak élsz, és Jézusnak halsz, ez van írva. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha halunk, az Úrnak halunk. Ő az élet és halál Ura.

Kérlek szépen, hogy ne félj többet a haláltól! Keresztény számára a halál egyszerű kiköltözés a testből. Ez az életünk legcsodálatosabb pillanata, fogjuk magunkat, ki innen, és indulunk a hatalmas felfedező utunkra. Egy szempillantásig se rettegj többé a haláltól.

Ha az ördög tehetné, akkor itt most mindannyiunkat elvinne magának a halálba. De nem tud minket megölni. Azért nem tud, mert nem ő az ura a halálnak. Ha meg tudná tenni, hidd el, hogy mindannyiunkat lesöpört volna már innen, mert ellenség vagyunk neki, de nem tudja megtenni.

És amikor Jézus azt mondja: Ímé élek örökkön örökké! – akkor abból az életből adott neked. Mert amikor kijött a sírból, kijött a halálból, akkor győzedelmesen jött ki egy új élettel. Az Atya mondta: Ímé, én ma szültelek téged! Egy újonnan születés által jött ki Jézus a halálból, és ha te hiszel Őbenne, abból az életből részesülsz.

Az új ember, az új teremtés életéből, abból a feltámadás életből, abból a győztes életből, akinek hatalma van a halál felett, abból részesültél. Az Ő életéből adott nekünk. Ezt írja a 1János 1,2 verse. Ebből az örök életből, amit így elnyert. Mert azt írja, hogy élek örökkön örökké. Ez az örök élet. Ebből adott nekünk!

1János 1,2.

2. És az élet megjelent és láttuk – ez az örök élet – és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet – ez a keresztények fő üzenete –, amely az Atyánál volt és megjelent nékünk;

Figyeljük meg ezt a gyönyörűséget, ez az örök élet az Atyánál volt, és megjelent nékünk. Isten kegyelme volt. Miért? Olvastuk az Efézusi levélben, mert eleve elrendelte, hogy neked örök életed legyen. Eleve elrendelte, hogy az örök életből részesülhess. Mert Őbenne volt az élet, ezt a János evangéliumban írja az 1,4-ben.

János 1,4.

4. Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága;

Amíg Jézus nem járt a földön, az emberek nem ismerték az örök életet. Amikor Ő megszületett, az Ige testté lett, akkor Őbenne megjelent Isten örök élete itt a földön. Vagyis mi, akik a Jézus Krisztust befogadtuk, már nem a saját életünkből élünk, hanem ebből az örök életből élünk. Ezért vagyunk mi mások, mint a világ.

Ez az örök élet ugyanis megnyilvánulhat bennünk, és Isten akarja is, hogy megnyilvá­nuljon, továbbá hogy mi megtanuljunk együttműködni ezzel az élettel, és így éljünk az Ő dicsőségére. És ez az élet egy más élet.

Ez az élet úgy szól, hogy akár mérgeket is ihatnak, meg nem árt nékik, s ha betegekre vetik a kezeiket, akkor azok meggyógyulnak, azonkívül kígyókon és skorpiókon is taposhatnak, de semmi nem árthat nékik. Ez az örök élet a mennyből jött.

Jézus mondta, hogy én a mennyből való vagyok, ti innen a földről valók vagytok. Ezt azoknak mondta, akik még nem ismerték az örök életet. Nekünk már azt mondaná, hogy ti is a mennyből valók vagytok, velem együtt, mert egy Test lettünk, és az én életem van bennetek.

Mi más emberek vagyunk itt a földön. Magunkra úgy kell tekinteni, hogy mi olyan emberek vagyunk, akik a mennyből valók vagyunk, csak itt a földön élünk egy ideig – nagy alázatban, tisztességben, az Úr imádatában, és az Úrnak élünk –, de az örök élet van bennünk.

Meg fogunk látogatni egy-két igehelyet. A János evangélium az, ahol a legtöbbet olvashatunk az örök életről. Hadd ismerkedjünk egy kicsit vele, mert ebből az életből kell élnünk itt a földön úgy, hogy az dicsőséges legyen. Most fogjuk látni, hogyan fogunk részesedni ebből az örök életből.

János 3,15-16.

15.  Hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Örök élete, ami már uralkodik a halál felett. Ami uralkodik a pokol felett, ami uralkodik az ellenség minden ereje felett. Ez az örök élete legyen. Megismétli, hogy aki hiszen Őbenne, örök élete legyen. Vagyis miből áll ez a hit? Ezt elvenni Istentől, ha hiszed, hogy Ő elvégezte, akkor az a tiéd. Hit által jön hozzád.

János 5,24.

24. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

Te ott vagy az életben, általmentél, a haláltól nincs mit félned, rettegned. És az életben uralkodhatsz az egy Jézus Krisztus által, mert általmentél, mert hiszel Őbenne. Az örök életet megszerezte néked. Amikor kilépett a sírból, te Ővele együtt kijöttél a halálból, általmentél a halálból az életbe.

A farizeusokat dorgálja egy helyen Jézus, és amikor ezeket teszi, azokból is tanulhatunk, ugyanis ők is keresték az örök életet. A gazdag ifjú is odament Jézushoz, és megkérdezte, hogy Uram, mondd meg nekem, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Ő is azt kereste.

Keresték az Ószövetségben is ezt az örök életet, mert tudták, hogy az élet többről szól, minthogy itt a földön élünk ideig-óráig. Ennél többről kell, hogy szóljon ez az élet, amire Isten minket elhívott. Megnézzük a…

János 5,37-40.

37. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok.

38. Az Ő Igéje sincs maradandóan bennetek: mert akit Ő elküldött, ti annak nem hisztek.

A zsidók a mai napig olvassák az Írásokat, és még sincs bennük meg az örök élet.

39. Tudakozzátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok – mármint az Írások –, amelyek bizonyságot tesznek rólam;

Azt mondja nekik, hogy bújjátok az Írásokat, reggeltől estig hajlongotok és mondjátok, és az örök élet még sincs bennetek. Tehát az Ige egymagában nem elegendő. Mi kell még hozzá?

40. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen!

Mert azt, akit Isten küldött, azt elutasították. Egymagában az Írásokból nem lehet örök életet nyerni, ha kihagyjuk belőle azt, akit Isten küldött. Jézust, aki megcselekedte. A bűnhordozót. A mai napig nem ismerik el, hogy Ő eljött és elvitte a bűneinket.

Ma is várják a Messiást. Igen, visszajön, de már másodszor. Jézus azt mondja nekik, hogy hiába olvassátok az Írásokat, ha nem akartok hozzám jönni, nem lesz belőle örök életetek. Vagyis csak Jézuson keresztül van az örök élet. Ha te hiszed, hogy az Atya küldte, és Ő elvégezte, akkor van örök életed.

János 6,40.

40. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz Őbenne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon.

Itt megint előjön, hogy mi az Isten akarata. Sokszor gondolkodunk rajta, hogy vajon mi Isten akarata, és itt egyszerűen és érthetően le van írva. Vagyis Isten akarata az ember számára az örök élet. Jánost nagyon megfoghatta, amikor Jézus az örök életről beszélt, mert az összes Ige szinte itt van leírva az örök életről a János evangéliumban.

János 10,27-29.

27. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem

Nem csak a nagy semmibe megyünk.

28. És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

Vagyis ez az örök élet egy örök biztonságot jelent. Örökre az Atyáé vagy. Senki ki nem ragadhat, nincs az az ördög, nincs az a megpróbáltatás, nincs az a mezítelenség, az a szegénység, az a gyász, az az ellenséges támadás, ami jönne az életedre, ami kiragadhatna az Atya kezéből. Az Ő szerelmei tartanak ott téged, az örök élet van benned.

29. Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.

Dicsekszik az Atyával! Tudjátok, hogy nekünk is dicsekedni kell az Atyával? Az, aki énbennem van, az nagyobb mindeneknél. Ezt naponta meg kell tenned. Ilyenkor nem magaddal dicsekszel, hanem azzal, aki benned él. Jézus megerősíti, ha az örök életet befogadtad, nincs mitől félned.

Senki ki nem ragadhat téged onnan az Atya kezéből. És a múltkor pedig néztük, hogy Jézus az átszegezett kezeit rád tette, amikor esküt tett. Kettőjük keze között vagy! Senki ki nem ragadhat. Nincs mitől félnünk ebben a világban. A félelemhez semmi köze egy kereszténynek, akiben az örök élet él.

János 12,49-50.

49. Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki küldött engem, Ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek.

Vagyis parancsolat az, amit ti hallotok tőlem.

50. És tudom, hogy az Ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta nékem.

Vagyis Jézus egy fokozattal megerősíti a hangsúlyt, most már nem csak úgy beszél, hogy az Atya akarata – olvastuk ezt a 6,40-ben –, és parancsolatként jött hozzátok, mondja. Az Ő parancsolata az örök élet. Parancsolatként vettem, mondja Jézus, ezért jöttem a földre. Ez az örök élet.

Nagyon sokszor elmegyünk amellett, hogy mit kaptunk Istentől. Az az örök élet bennünk él. Bennünk van az Ő természete, az Ő lénye, az Ő lényegi valója. Lüktet bennünk ez az örök élet. Jézus azt is megfogalmazza, hogy mi az az örök élet.

János 17,3.

3. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Vagyis, amikor az örök élet a szívedbe kerül, garantált, hogy az Atyáról egy ismeret is jön vele. Többé nem idegen Isten, hanem egy ismeret jön vele, hogy megismerjenek téged, mondja Jézus. Hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Az örök élet ismeretet hoz neked. Ismeretet az Atyáról. Az örök élet jelenti, hogy a Jézus-tőről fakadtál. Egy olyan szőlőtőről fakadtál, aki maga Jézus Krisztus. Jézus mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.

Ennél szebben nem lehet képletesen megmutatni, hogy mit jelent az, hogy közös élet jár minket át. A szőlőtőről fakadó szőlővessző vagy, ha az örök életet elfogadtad, és az a dolgod, hogy gyümölcsöt teremjél. Mert az a „szőlőnedű” jár át, ami a szőlőtőből fakad. Ezért vagyunk, hogy gyümölcsöt teremjünk. Van egy másik gyönyörű kép, amikor Jézus azt mondja:

Efézus 5,30.

30. Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.

Ha megnézed, így folytatja: az Ő húsából és az Ő csontjaiból valók. Lehet-e közelebb kerülni az Úrhoz, minthogy az Ő húsából és az Ő csontjaiból való vagy? Lehet közelebb kerülni hozzá? Nem. Az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő húsából és az Ő csontjaiból valók.

Vagyis, ha valaki téged érint, valami megsérti a testedet, belevájódik a húsodba, érzi azt Úr? A saját testével is hasonló történt. Egy test lettünk az Úrral, egy Szellemmel lettünk átitatva, ez az örök élet szelleme. Hogyha ez ennyire igaz, hogy ez az örök élet így átitatott minket – márpedig semmi mást nem szóltam, csak az Igét, az Ige pedig az igazság –, az örök élet bennünk van.

Gondolkodtál-e már azon, hogy a gyógyulás, amit annyira keresünk, az nem más, mint ennek az örök életnek egy megnyilvánulása a testünkben? Amikor ez az örök élet át tudja járni a testünket, ez az isteni élet, akkor ott gyógyulásnak kell lennie. Nem lehet másként. Isten beteg? Vagy Jézusnak lennének rákos daganatai? Nincsenek. Mi pedig az Ő testéből vagyunk.

Szó szerint vedd, mert direkt másik szóval él ott, amikor sorolja, hogy nem a testéből. A második szó, hogy az Ő húsából, és az Ő csontjából vagyunk. Nagyon erős Ige ez. Ha ezen naponta meditálsz, akkor annak a gyógyulásnak jönnie kell, azt senki nem tarthatja vissza tőled. A következő versekben megint az örök életről van szó.

1János 5,9-13.

9. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, (Márpedig, ha jön a szomszéd és mond valamit, gyorsan el tudjuk fogadni, hogy valóban úgy van, nem kell sok idő hozzá. Ki mondta? Piri néni! J De nézzük meg, mit mond a Biblia?) az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az Ő Fiáról.

10. Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. (Ha hiszel Isten Fiában, akkor te magadban hordozod Istennek a bizonyságtételét, ami azt mutatta, hogy Jézus feltámadt a halálból, és a feltámadás ereje van benned, az Ő bizonyságtétele van benned. Isten bizonyságtétele van benned. Bármilyen ellentmondó körülmény ellenére Isten bizonyságtétele azt fogja mondani, hogy ez így van, ahogy meg van írva. Ez az Ő bizonyságtétele. Bizonyságtétele van önmagában, vagyis hordozzuk magunkban Isten bizonyságtételét.) Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette Őt, (Szörnyű, aki így viselkedik. Hazuggá tenni az egy igazmondó Istent, az örök Istent. Aki nem hisz az Istennek, azt mondja, hogy áh, ez az egész örök élet, meg ez az egész gyülekezetesdi, hagyjál már engem vele, az Istent meghazudtolta, hazuggá tette Istent.) mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tett az Ő Fiáról.

11. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten; – ez az a bizonyságtétel, hogy örök élet van benned, örök életet adott nékünk Isten – és ez az élet az Ő Fiában van.

12. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Ez mindent eldönt. Ha befogadtuk a Fiút, akkor megvan bennünk az élet. Ha valaki nem ismeri a Fiút, vagy nem hallott róla, vagy elutasította, hazuggá tette Istent, abban nincs meg ez az élet, mert nincs meg benne a Fiú. Teljesen tiszta, egyértelmű és érthető.

13. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.

Megint felhívja a figyelmünket, hogy el ne feledkezzetek erről. Képzeld azt el, ha az ellenséggel van egy mérkőzésed, hoz egy hitpróbát, vagy egy megpróbáltatást, vagy éppen gonoszkodik valamiben, de nem adunk neki ötleteket, hogy miben. Tegyük fel, hogy van egy mérkőzésed vele, és az örök élet van benned, és az Ő nevét veszed az ajkadra, mit ír itt az Ige? Hogy Isten bizonyságtétele megszólal benned. Isten maga fogja elsöpörni.

Felhívja a figyelmedet, hogy Isten Fiának a nevében higgyél, és az örök életet hordozod magadban. Tudd, hogy örök életed van. Pontosan úgy kell engedelmeskednie az ellenségnek – ha te az örök életet hordozod magadban, és az Isten Fiának nevét kiejted –, mint amikor Jézus parancsolt neki itt a földön.

Mert az Ő élete van benned, és ha az Ő nevét hallja, akkor nem téged lát, hanem a Jézus Krisztust. Az Ő élete fog áradni, fogja elvégezni azt. És most emeld fel a kezed, és köszönd meg Istennek, mert ez így van, és erről világosságot kell nyerni. Az ördög retteg tőlünk, csak mi nem tudjuk ezt! Sokan még nem tudják ezt.

Hálákat adunk Istennek! Egy nagyon pici gondolat még arról, amit akartam. Azt mondja a János 10,10-ben, hogy a tolvaj [ördög] nem egyébért jön, hanem, hogy lopjon, öljön és pusztítson… Ezt a részt gyakran idézzük, és utána úgy folytatjuk: …én azért jöttem, mondja Jézus, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ez volt az eredeti fordításunkban.

De ha egy kicsit belenézünk a különböző fordításokba, és az eredetibe, akkor ott meg fogjuk látni, hogy más célzattal mondja Jézus a gondolatot, ahogy ott folytatódik. Úgy mondja: azért jöttem, hogy túlcsordultig legyen bennük ez az örök élet! (Ján. 10,10)

Tehát a bőséget arra érti, hogy az az élet, ami benned van, amit Ő odaadott neked, amivel kijött a sírból győzedelmesen, ami legyőzte a halált, legyőzte a pokol minden hatalmát, ez az élet benned túlcsordultan legyen.

Túlcsorduljon a lelked és a tested birodalmában. Túlcsordultan legyen, és semmi nem tud majd megfogni az életben. Mert, ahogy kicsordul, úgy elvégzi a munkát. Ahogy kicsordul erre a világra, elvégzi Isten ereje. Minden ellenséges támadásra elegendő. Azért hozza ott a párhuzamot Jézus. (Ján. 10,10)

Jön ugyan a tolvaj, hogy öljön, lopjon, pusztítson, de tudd meg, hogy van egy örök élet, és ez az örök élet neked adatott. És én azért jöttem, hogy ez az örök élet túlcsordultig legyen benned, és ez mindent elvégez. Ez győzedelmessé tesz téged, akármilyen tolvaj jön, és akármivel törekszik. Ez az élet, ha túlcsordultig van benned, ez győzelemre vezet. Ezt tudnod kell, ez Jézus élete tebenned.

Használni kell a mindennapjainkban ezt a megértést. Ne feledkezzünk el róla, hogy nem akármilyen földi emberek vagyunk, hanem a menny állampolgárságával rendelkező, földön járó emberek vagyunk. A menny állampolgárságának tagjai vagyunk. Olyan útlevelünk van, amelybe be van írva ez a hatalom, és az ördög remegve elfut tőled, ha hangot adsz neki.

Ahhoz, hogy ez az élet meg is láttassék az életünkben, mi szükséges? Merthogy magunkban hordozzuk ezt, most már látjuk, hogy az Igék. Amiket eddig felolvastam, meggyőztek mindenkit. Teljes meggyőződésben lehetünk, hogy ez így igaz, Isten nekünk adta ezt az örök életet.

Mi szükséges ahhoz, hogy ez látható legyen az életünk minden napjaiban? Mert Isten minden percben és minden helyzetben ott akar lenni, amiben vagyunk. Az egyik imaidőm alatt a szellememből jött, és megdöbbentem azon, amit hallottam.

A két akaratból az egyiknek meg kell halnia! Nem tudtam mit kezdeni vele sokáig, csak leírtam magamnak, és elmélkedtem rajta, mindaddig, amíg megértettem, hogy az Úr mit akar megértetni velem, és az egész Krisztus Testével.

Mikor tud ez a szent élet, szent erő győzedelmeskedni az éltünkben? Akkor, hogyha mindig az Ő akaratának adunk teret, és a mi saját elképzeléseink, a hústest akarata alá kell, hogy szálljon, és meg kell, hogy szűnjön. A két akaratból az egyiknek meg kell halnia ahhoz, hogy ne legyen kétfejű szörnyeteg az ember. Csak egy „fejünk” lehet.

Egy olyan alávetés szükséges, hogy mindig tudd, hogy Ő merre törekszik. Merre akar áradni az Ő akarata. És ha azt az irányt, azt az útvonalat veszed fel, akkor az Ő túlcsorduló ereje előtted mindig elrendez mindent. Mindig ott lesz, elsimítja a dolgokat. Előtted megy, lesöpri az útról, ami nem odavaló, utat tör. Szoktam ezért imádkozni, hogy mindig a Te teljes akaratod legyen meg az életemben, Jézus nevében. Ámen.

Óvva vigyázz engem Atyám attól, hogy én a saját akaratommal előre törjek, mert akkor az Úr félre áll. Az Úr a leghatalmasabb gentleman [úriember] a világon. Azonnal azt fogja mondani, hogy rendben van, erre akarsz menni? És félreáll, s akkor nagy bajban vagyunk, amikor elvétjük ott, hogy merre menjünk, merre igyekezzünk.

Tehát az időtöltés az Úrral, hogy meghalld azt, hogy mi az Ő akarata, és utána meghajtsd magad, és azt mondd: igen, az én akaratomnak meg kell halnia. Ez egy nagy kihívás, és meg kell tenni, egy sikeres keresztény életnek nagyon fontos része ez. Nem mondom, hogy mindig könnyű, de azt elmondom, hogy megéri, mert dicsőséget hoz elő. Megéri az Ő életének szabad utat engedni.

Most felállunk, és megteszünk egy megvallást, hogy az újonnan született életünket, a romolhatatlan Igéből való megszületett életünket működésbe hozzuk. Ezt fogjuk most tenni, mert szükségünk van arra, hogy a szavainkkal útirányt váltsunk, ha eddig nem így tettük volna. Kezedet emeld fel a megvalláshoz, mert az jelzi azt, hogy a szíveddel itt vagy.

Az ember, ha felemeli a kezét Istenhez, akkor ez egy jelzése annak, hogy – igen Uram, a szívemmel is itt vagyok. Felemeljük a kezünket, mert ez egy kedves áldozat Istennek, és kedvesebb illat neki, mint az ószövetségi templomban az illatáldozat. Elkezdjük a megvallást:

Jézus azért jött, hogy az Ő élete élhessen bennem. Újonnan születtem, az Ő élete van bennem. Jézus élete van bennem, az Ő örök élete munkálkodik bennem. Megoldást hoz minden helyzetre az életemben. Mindenre van erőm a Krisztusban, mert az örök élet megláttatik rajtam. Jézus örök élete meggyógyítja a testemet, megújítja a szerveimet, a feltámadás ereje által teljes egészségben élek. A Szellem gyümölcseiben növekszem, a Szellem ajándékaiban szolgálok. Helyet adok az életemben az örök életnek, mert meg van írva, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit most a testben élek, az Isten Fiának hite által élem, aki szeretett engem, és Önmagát adta értem. Jézus azért jött, hogy túlcsordultig legyen bennem az Ő élete. Az örökkévaló Királynak, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen.   

Tegyünk fel még egy koronát ennek a tetejére, még egy Igét hoztam, a Júdás 24-25-öt, hogy soha el ne essünk. Dicsőség Istennek! Ez a megvallásunknak tetejére jön.

Annak pedig, aki engem az eleséstől megőrizhet, és az Ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek dicsőség, fenség, erő és hatalom, most és mindörökké. Ámen. 

És váltsunk nyelvekre, dicsőséget adunk Istennek. Az örök élet fog áradni a gyógyító sorokban, Jézus nevében. Mert Ő megígérte, ha felgerjesztjük ezt az erőt, akkor túlcsordultan van bennünk. A drága Úr Jézus szent nevében fogjuk a gyógyító sorokat felállítani.

Mindenhol jelen lesz az életünkben ez az örök élet. Azért jöttünk ma össze, hogy ünnepeljük a Jézust! A nagy királyt, a hatalmas királyt! Jézus cselekszik közöttünk! Elkezdjük a gyógyító sorokat, a hitetekre szükség lesz. Amíg egyben vagyunk a hitünkkel, azt nyilvánítsuk ki azok felé, akikért imádkozunk. Dicsőség Istennek. Ámen.

 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL