2014.02.19.  

A HIT MÉRTÉKE 3.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2014. február 16.

 

Hálákat adunk Istennek, a Jézus Krisztus szent nevében, dicsérjük Őt! Magasztaltassék az Ő szent neve! A dicsérőket köszöntjük a mai napon, hálákat adunk Atyám. Áldunk és magasztalunk Téged, drága mennyei Atyánk. Köszönjük, hogy a csodálatos megváltásodat véghezvitted. A drága Szent Szellemet üdvözöljük, köszöntjük a gyógyító kenetet.

Nagyon erőteljes a gyógyító erő. Köszönjük! A fájdalmak elmúlnak, a betegségek eltávoznak. A csontbetegségek kiszáradnak a testből, mert elátkoztuk azt. Nem engedjük meg a rákbetegséget a testekben, elátkozzuk a gyökeréig, Atyám! Megparancsoljuk, hogy eltűnjenek a testekből a gonosz betegségek.

Szólunk a gerincoszlophoz, hogy az első csigolyától az utolsóig tökéletesen működjön, kiegyenesedjen az Igével. Jézus nevében. Hallelúja! Mind a két oldalon elfogadjuk a szervek gyógyulását, köszönjük Uram. Az Úr áldásait elfogadjuk, mert hatalmas a megtartásra. Ámen. A zsebkendők fölött együttes hittel imádkozunk.

Köszönjük, hogy az Úr Jézus él és nincs más Úr. Ő az egyetlen Úr, a Jézus Krisztus! Azért jöttünk ma egybe, hogy Őt ünnepeljük. Köszönjük, Hallelúja. Üdvözöljük a szomszédunkat Jézus szeretetében, nagy örömben, az Úr Jézus örömében. Jézus él, ezt ünnepeljük a mai napon és mindörökké. Nagy az örömünk, hogy együtt lehetünk veletek.

Gyönyörű volt a Kertben a Jézussal sétálni. Ez a dal volt ma a dicséretek csúcspontja. Nagyon köszönjük Istennek. Ezt elhallgatnám napestig. Február 22-én pásztorkonferencia lesz, 10 órakor kezdünk. Az imakonferenciákat március 1-jével kezdjük kéthetente. Onnantól lesznek sűrűbbek az imakonferenciák a választásokig.

Kinek szól a pásztorkonferencia? Az evangélistáknak, a pásztoroknak… Olyan bárányok jelennek meg ilyenkor innen a városból is, akiket az előző pásztorkonferencia óta nem láttam, nem is pásztorkodnak. Ha így tervezed, hogy jössz, annak ellenére, hogy nem vagy szolgáló, akkor lesz egy beszélgetésem veled. Szinte mondhatom, hogy idegennek tűnő emberek.

Az aktív szolgálók számára van az összejövetel, és akiknek engedélyt adunk. Vannak egyedi esetek, amikor jóváhagyjuk, hogy az illető jöhet, és velünk lehet. Tehát az egy különleges összejövetel és a szolgáló pásztorainkat szeretném kérni, hogy jöjjenek.

Azt hiszem, hogy a pásztorok viszont, ha eljönnének, az egy nagyon kedves gesztus lenne. Ha szeretnéd később beszerezni a DVD-t, meghallgatni, nincs lehetőség rá, mert sem az interneten nem közvetítjük ki az ott elhangzottakat, sem későbbi felvétel formájában nem hallgathatod meg. Tehát ez egy elhatározás részemről, hogy ennek így kell lenni.

Nem gyülekezeti összejövetelek a pásztori alkalmak, jó összejövetelek, nagyon szeretem ezeket a jelenléteit az Úrnak. Minden összejövetel felett kedvelem, mert itt különleges jelenléte van az Úrnak. Sőt különleges kijelentéssel jön ilyenkor az Úr hozzánk és látogat meg minket. Gondoltam, hogy ezt megemlítem nektek, mert jó, ha az ember ékes rendben cselekszik, mindeneket. Ugye?

A közelmúltban történt vidéki alkalmakról elmondom, hogy nagyon-nagyon jól sikerülnek az összejövetelek. Felnövekedett keresztényekkel találkozunk. Az ötféle szolgálati hivatal ezt a célt szolgálja, hogy felkészítse a hívőket a szolgálatra. És most az impartálásoknak az ideje van. Ez a tegnapi napon is történt és az utóbbi időben.

Hihetetlen csodák történnek meg, amiről a gyülekezetek tagjai számolnak be. Egy külföldi gyülekezetben adnak számot arról, hogy 11 esetben imádkoztak olyan esetben az illetőért, aki már az agyhalál állapotában volt, és visszajöttek az életbe.

Egy másik gyülekezetben 7 halott feltámadásáról számoltak be az utóbbi időben. A gyülekezet tagjai végzik ezt, mondják el ezeket az imákat. Mert a személyt illeti a történés és nem a prédikátort.

Egy esetben a pásztor feleségét hívták föl, hogy imádkozzon: most kaptam a hírt a kórházból, hogy az édesanyám meghalt; imádkoznál érte? Nagyon egyszerű imát mondtak el és újra lélegezni kezdett az édesanyja.

Tanítás azt a célt szolgálja, hogy egy megértést és egy kijelentést hozzon a mi szívünkre. Hit által és az Úrban való bizodalom által, bármit el lehet nyerni!

Olyanok is vannak, akik jártak hozzánk hosszabb ideig, és most arra a következtetésre jutottak, hogy a Biblia az csak egy történelmi hagyományok könyve, és Jézus nem is olyan, mint ahogy a Biblia írja. Az ördögnek a hazugságát nyelték be. Az ember így megtévesztetik és visszamegy a világ dolgaiba.

Találkozom veled a nagy vásárlóközpontban és úgy mész el mellettünk, mintha soha nem is láttuk volna egymást. Vásárolgatsz és éled boldogan az életedet. A királyságból nem lehet így sokat elnyerni, be kell fejezni a futásunkat.

Ez a bölcsesség, ami Istentől van, az Ószövetségben, a héber nyelvben ez a hákamáh (ejtsd: hakma) szó. Jelenti például, hogy egy kalapáccsal valamit beverni a földbe. Addig ütni, sulykolni, amíg be nem megy mélyen a helyére. Így kell, hogy a bölcsesség, az Ige a szívünk mélyére kerüljön.

Sok megtévesztő tanítás van kint. Van például az a verzió, hogyha újjászülettél, akkor már a teljes hit rendelkezésedre áll, amire valaha szükséged lesz. Hogy szellemi felnőttkorba születtél meg, s hogy minden rendelkezésedre áll. Aztán vannak, akik visszakanyarodnak a pozitív gondolkodásmódhoz, s ebben bontakoznak ki, hogy a lélek terén elvégeztetik minden.

Ezek is megtévesztések, mindenfajta megtévesztés. Amikor így kikerülnek a világnak a megtévesztésébe, akkor súlyos mélységek is elkapják őket. Azonban – ahogy mondja az Ige, az 1Timótheus 6,12-ben – harcold meg a hitnek szép harcát. Ezért, mivel van erről egy könyvünk is – a hitnek a harcairól – szeretném ezt elétek hozni.

1Timótheus 6,12.

12. Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amiről szép hitvallást tettél sok bizonyság előtt.

Ha minden megvan már nekünk, akkor mit kell megragadnunk? Egy üvegházban élünk a világ előtt, és az Úr Jézus Krisztusnak bizonyságtevőiként állított ki minket az Úr. A szép harc azt jelenti, mint mondtam már sokszor nektek, hogy én nyerek.

Vannak helyzetek, amikor sok minden kell a győzelemhez. Vagy ha valamit meg akarunk változtatni, akkor hozzá kell még venni az imaidőmhöz számos órát naponta, hogy az a dolog tényleg megváltozzon.

Mi az, amit az Úr nekem szól? Azt mondta nekem, hogyha szeretnéd, hogy megtörténjen az, amit kívánsz a szívedben, akkor 5 órát imádkozz ma. Vagy 6 órát imádkozz, 7 órát imádkozz ma. Vagyis, ha meg akarom látni azt, hogy megtörténjen. Megcselekedtem az Igét, és megvallottam az Igét és miután imádkoztam, köszönöm azt az Úrnak.

Ami nagyon-nagyon hatékony, az a hálaadás. Nekünk Isten odaadta a Szent Szellemet. Miután mindeneket elvégeztünk – mondja az Írás –, megálljatok! Van ilyen is, amikor ebben kell gyakorolni magunkat, hogy megállunk abban, a hitnek a szép harcát harcolva. Ilyenkor sem változtatunk a szavainkon, ugyanúgy az Ige kell, hogy szóljon a szánkból.

Mindeneket elvégezvén pedig megálljatok! Addig állunk, amíg nem látjuk a változást. Vannak időszakaszok, hogy a nyelvek imájának az óráit töltöm így. És így kapok kijelentéseket, olyan világosságokat, amivel a mennyei Mindenható akar foglalkozni például. Ezek kijelentés által jönnek. Nem történnek meg, ha előtte ki nem jelenti.

Pásztoroknak mondtam, hogy ezeket az összejöveteleket az Úr jelentette meg, hogy ezeken a helyeken szeretné, ha hirdetnénk az Evangéliumot. Nagyon jó összejövetelek. Úgy gondolta a kedves pásztorunk tegnap, hogy elegendő lesz a hely, ahova terveztük az alkalmat. És gondolkodtam magamban, hogy hát, nem biztos.

Amit ugyanis Isten most végez, összegyűjti az övéit és impartálásokat helyez el a hívők számára a szívekbe, a gyülekezet tagjai számára. Nagyon jó látni Magyarországon a felnövekedett keresztényeket, pásztorokat a gyülekezetekben. Isten képes használni már őket, ez azt jelenti.

Importálás által fel lehet jutni a következő szintre. És ott mi történik? Új megtévesztésekkel szembesül az ember. Újabb ördögökkel kell megméretni és új hegyek várnak, amik mind a lábunk alatt vannak. Jobb, ha hiszed, hogy ez így van. Ezekben a helyzetekben meg kell állni.

Vannak olyanok, akik belül igen szívósak, de nem úgy tűnnek kívülről. Elsőre nem mondod meg, hogy mi lakozik bennük. De amikor erről beszélek, hogy szívósak. Ha a Szent Szellem hozza ezeket a bizonyosfajta szülési kihordásokat, akkor jobban teszed, ha tudod, ki vagy valójában Krisztusban.

A keresztények java részét a Szent Szellem azért nem képes használni ezekben, mert nem tudnának megállni benne. Isten ismeri az övéit. A szellemi csecsemőkorban lévőket, akik nem növekedtek fel oda, azokat a Szent Szellem nem képes használni.

Honnan ismerted például Dávid királyt? Ki az, aki tudta róla, hogy csupasz kézzel megölte az oroszlánt, a medvét? Isten azt mondta, hogy őt fogom felkenni. És Sámuel nézi végig Éli fiait és gondolkodik, hogy melyik lesz közülük? Aztán már csak a tinédzser fiúcska marad. Az ő feljegyzései között már szerepelt, hogy megölte az oroszlánt és a medvét.

Ti találkoztatok már ilyennel, hogy valaki megölt volna ilyen vadállatokat? Lehet, hogy Sámson. Ő is elég erőteljesen tudott pusztítani, az oroszlánok menekültek előle. Ez jelképezi az ellenséget, mert mint ordító oroszlán, járkál szerteszét, de Jézus már kihúzogatta a fogait.

1Péter 5,8.

8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el:

Csak cuppogni tud a keresztényekre. A fogínyét mutogatja, mert foga nincs. És halálra cuppogja őket a félelemmel, amit gerjeszt. Az ördög mindenféle formában jelentkezhet.

Álljatok ellen, az ördögnek! – szól az Írás. Ebben is zavarodottak a keresztények, hogy ez mit jelent. Mit jelent ez? Hogy a félelem gondolatainak kell ellenállni! Amikor az ember szembe kell, hogy nézzen a tényekkel és az a gondolat állandóan a nyomában van.

A múltja az embernek mindig a nyomában van, a sírboltba akar minket benyomni a múltunkkal. Teljesen újjászületettek vagyunk már és Isten fiaivá lettünk.

A gyermekek, amikor megszületnek, ugye akkor még csecsemőkorúak. Minden így van Isten teremtett világában, hogy ami megszületik, az csecsemőkorú. Ugyanígy a keresztény is, amikor megszületik, az Úr dolgaiban még csecsemőkorú. Az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál – mondja Isten.

Ésaiás 55,8.

8. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr!

Mi ilyen piciben gondolkodunk, Ő meg olyan hatalmasban. Mikor Gedeont meglátogatta: Istennek hatalmas hőse vagy – mondta neki. Gedeon miben járt? Azt hiszem, éppen borsajtót készített, és egy kis nemzetségbeli leggyengébb embernek tartotta magát. Ő nem úgy látta magát, mint Istennek egy hatalmas harcosa. Akkor körbenézett, hogy kinek szól az Úr szava.

És bizony így szól az Úr tehozzád a gyülekezetben, hogy lépjél ki és kezdjed használni a kezedet. Ha imádkozni akarunk valakiért, akkor nem elég megkocogtatni a vállát. Ragadd meg bátran és úgy imádkozz.

Az, aki rákbetegségből gyógyult meg egykor Kecskeméten, annyira rossz állapotban volt már (Fórisnének hívták) hogy, kocsiban hozták oda sok-sok évvel ezelőtt. Csak az ujjamat tudtam rátenni. Csak feküdt a kocsiban. Minden erejét összeszedte, csak úgy tudta kinyitni a szemét. Az Úr meggyógyította őt.

A bölcsességgel teljes orvosok még egy műtétet javasoltak neki. Csont és bőr testet képzeljetek el, nem volt már semmi rajta. Akkor találták meg az orvosok nála a csodát, hogy eltűntek a daganatok. Eltelt 30 nap, mire fel tudott kelni az ágyból, és el tudta mondani, hogy meggyógyult. Ez az isteni hatalmas erő van jelen most. Megtörténnek ezek ma is.

Gondot kell viselni magunkról, az egészségünkről. Be kell venni a helyes vitaminokat, a táplálék kiegészítőket, ez jó dolog. A bibliaiskolában rengetegen voltak körülöttem, akik böjtöltek, az egyikőjük 8 alkalommal böjtölte végig a 40 napos böjtöt. Csak vízen. És ezt két év alatt végezte el és egészséges volt. Én beveszem a szükséges vitaminokat is, de hiszem Istennek a mindenek feletti, felséges hatalmát.

Istennek az ereje jelen volt a gyülekezetekben. Mi is birtokoljuk ezt, imádkozunk szellemben, imádkozunk az ajándékokért, a Szent Szellem megnyilvánulásokért. Kenneth Haginnak azt mondta az Úr, hogy inkább egy böjtölős életet éljen, és ne folytasson annyi böjtöt. Azt jelenti, hogy a normál mértékeket nyugodtan fogyassza el.

Texasban nőttem föl, pont úgy, ahogy ő, ugyanabban a mentalitásban. Mai napon is ugyanúgy élnek ott az emberek. 7 órakor van a reggeli, 12 órakor a következő étkezés, 5-6 között pedig az esti étkezés. Ez a hét minden napján így zajlik.

Ha gyülekezetbe mész, ott viszonylag korán kiengednek, hogy még el tudj menni, az ebédedet eltudd, fogyasztani az étteremben. Igyekeztünk még a baptisták előtt kiszabadulni a gyülekezetből.

Például hagyjál el egy étkezést egy nap, és az legyen a böjtöd. Ha esti összejöveteleken prédikálsz, akkor az alkalom utáni esti étkezéseket hagyd el, ha nem akarsz nagy testű prédikátor lenni. Inkább reggelit fogyasszál, és 2-3 körül fogyaszd a második étkezésedet.

Volt egy híres kövér prédikátor ember. Elmondta, úgy hízott meg ennyire, hogy nem tudta, este már nem szabad ennie. Most, amióta vigyáz erre, láttam az utóbbi időben, nagyon szépen leadta a túlsúlyát. Mert ugye elmegy és alszik veled együtt, amit este eszel, rád telepszik. Ez az Isten bölcsessége, hogy ilyenkor már ne együnk. Kis kitérő volt ez.

Visszakanyarodunk oda: meg kell harcolnunk a hit szép harcát. Ha a hitnek a harcát kell harcolnunk, az azt jelenti, hogy vannak akadályok az úton, amik a hitünket el akarják rabolni.

Először is egy olyan bölcsességet kell nyerni az Úrtól, hogy azt megtudd, hogy Isten nem hazug és ezért bízzál az Igéjében. Azt is tudni kell, hogy a hit hallásból és a hallás pedig Isten Igéje által van.

Róma 10,17.

17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.

Az ismeretünknek a hiánya, amit nem hallottunk soha, arról nem tudunk, ez az egyik legnagyobb akadálya a hitünk működésének. Ha nem értjük azt, hogy miként kell az Igét alkalmazni az életünkben, az azt is jelenti, hogy a mi hitünk hiányos azon a területen.

Sok igevers van, amit alkalmazok, használok, élek vele, de nem memorizálom ezeket. Hanem amikor szükségem van arra, hogy elővegyem, ha az Úr mondja: háborúk esetére például, vagy egész furcsa dolgok lehetnek, akkor elmegyek ahhoz a vershez, és azt elolvasom.

Aztán elmegyek oda, hogy az oldás-kötés hatalmát gyakorlom. Az Atyát kérem meg először Jézus nevében, mert Ő semmit nem képes a földön megcselekedni, amíg valaki nem kéri meg rá. Semmit! Ezért kell, hogy valaki legyen itt neki a földön, aki azt elimádkozza.

A földön több dologról van szó, mint csupán a te személyes életedről. Mások életéről is szó van, akik e nélkül a pokolba kerülnek. És mindenféle ördögök, erőszakok, korrupciók, a tolvajkodás, a hazugságok és a megtévesztések, mind e mögött az ördög maga áll.

Azt hiszem, hogy a Mindenható teljesen képes arra, hogy úgy, ahogy mondja, meg is cselekszi, hogy kivágja a gonoszt a földről, és a hívőnek a „szarvát” pedig felmagasztalja, ami a hatalmat jelenti. Minél nagyobb a kenet az életeden így, annál nagyobb a kijelentés, és annál többet tudsz elvégezni az Úrnak.

De ha a hét minden napján a bevásárló központokat járod, vagy TV-s műsorokat nézel, ahol olyan agymosást kapsz, ahogy a világ gondolkozik, akkor úgy kezdesz te is gondolkodni, és úgy kezdesz te is beszélni, ahogy ők beszélnek, a helyett, hogy azt a magasabb rendű tudást nyernéd el. Nem figyelek semmit arra, amit mondanak. Nem érdekel, mit mond az időjárás jelentés, a gazdasági jelentések nem érdekelnek. Van egy magasabb rendű forrásom.

Az egész világ egy katasztrofális helyzetben van, de mi úgyis el leszünk ragadva különben. Utána lesz az igazi mélységekbe menetel, próbálják a pénzüket menteni, vagy mindazt, amit tolvajkodtak. Mi pedig boldogok leszünk. Az én kincseimet mennyei helyekre rejtettem el, ahol nem eszi meg a rozsda. Hallelúja!

Ahogy ezt az ismeretet elnyerjük az Igéből, úgy nyerjük el azt a hitet is hozzá. Akkor már ott van az a hit is hozzá. A hitünk növekszik Isten Igéjének a megértésével. Vagyis mire van szükségünk? Megértésre. Mi az, amiről megértést kell vennünk? Elsőként az újjászületésről.

A főiskolai, gimnáziumi osztálytársaimat, ha nézem és az e-mailjeiket, ha nézem, újjászületett keresztények, mind egytől-egyig; de nem értik, hogy mit jelent ez. Semmit nem tudnak például a gyógyulásról.

Vagy hogyan kell az Igét alkalmazni, a Jézus nevét használni. Először meg kell értenünk az újjászületést, a megváltásunkat meg kell érteni, hogy mit hordoz? Meg kell érteni a megigazultságunkat. Nézem a keresztényeket, akik azon munkálkodnak folyton-folyvást, hogy magukat igazzá tegyék. Pedig az van megírva, hogy Jézus minket megigazított Isten előtt.

Mindenféle törvényekhez kanyarodnak vissza, megpróbálják a zsidótörvényeket megtartani, vagy a keresztény rendelkezéseket, hogy az életük Isten tetszésére legyen ez által. Vagy próbálják magukat valamivé faragni, ezáltal.

Egy kijelentést kell arról nyernünk, hogy mi Krisztusban, Őbenne vagyunk. Van erről egy könyvünk Kenneth Hagintől, kiváló könyv. Ezért van a könyv jelen, hogy megértsd ezt, hogy Őbenne vagy. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, mondja a Biblia.

1János 4,4.

4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

A kicsiny gyermekeimnek nevezi őket, és legyőztétek azokat! Legyőztétek az ördögöt, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Jézus legyőzte az ördögöt és a nagyobb, a Szent Szellem van bennetek.

Ő fog benneteket sikerre vinni, Ő fog győzelemre vinni. Őbenne van ez. Amikor Isten mondja ezt, akkor mindig Jézusra hivatkozik, hogy Őbenne. 144 utalási helyet találsz az Újszövetségben, hogy mi Őbenne vagyunk, s hogy kik vagyunk Őbenne. Amikor ránk tekint az ördög, akkor nem minket lát, hanem az Urat látja bennünk.

Sok keresztényt hallgatok mostanában, akik felnőttkorba jutottak, egy következő szintre. Egész héten nagyon érdekes dolgokat hallgattam tőlük. Megemlítem ezért most azt, hogy az ördögnek az egyik neve, az ősi kígyó, a sárkány, a vörös sárkány. Sok neve van. Mit jelent ez? Hogy valóban egy kígyó. Így is néz ki.

A dinoszauruszok idejében ő volt a legnagyobb királyságnak a feje. Akkor a kígyóknak még volt lábuk és a gyíkok is lábon jártak. De amikor Isten elátkozta őket, az Ádám bűnbeesése után, akkor a hasukon kellett kúszniuk, mert a lábukat elvesztették.

Egy viccet hallottam ezzel kapcsolatban, hogy Ádám és Éva idejében a kedvenc háziállatuk a gyík és a kígyó volt, csak akkor még lábon jártak. Maga az ördög járkált úgy kígyó testben és így tudta megtéveszteni őket. De vicc ez különben. A hírekbe is be lehet tenni, s akkor 250 ezer letöltésünk is lesz. Elkezdenek érdeklődni a keresztények.

Az idegenek, a betolakodók, akik más bolygóról jöttek, hogyan vannak ezek felöltözve? Hasonlók ezekhez a szörny állatokhoz, maszkjukban és minden öltözetükben. Az a királyság azonban megbukott, az volt a hatalmas királyság akkor.

Előtte pedig kerubja volt Istennek, biztosította az oltalmat Isten trónján. Őrzést látott el. Egy királyság felett volt, őrálló. Így tehát öt kerubnak kellett lenni a mennyben, most már csak négy van. Most már csak négy arca van. Az ember arccal, az ökör, a sas és az oroszlán arccal őrzi és takarja be a királyságot.

Hol vannak a dinoszauruszok? A kúszómászók? Akik mérgeket ontanak, amikor csípnek, harapnak, a nyelvükkel, ha megmarnak. Honnan származnak ezek az állatok? Istennek ott foglalkoznia kellett valamivel.

Akik ezzel foglalkoznak, akik szakértői ennek a témakörnek, azért is kedvelem őket, mert Oklahoma városból vannak és Jean Wilkerson is innen való. Próféta volt ő, aki prófétált Kenneth Hagin felett is. Megprófétálta, hogy el fog ragadtatni a mennybe.

Megprófétálta Brezsnyev halálát, hogy 30 napon belül bekövetkezik és mi történt? Így is lett. Utána jön majd valaki – mondta –, de az nem az igazi, az is meghal 60 napon belül és aztán lesz az, akit Isten kijelöl, Gorbacsov.

Nemcsak ezt prófétálta meg. Már ilyenkor kezd az embernek a szőr felállni a hátán, de ez még nem minden. Azt a próféciát is hallottam, hogy miután meghaltak ezek, bekövetkeztek. Utána a pápáról kezdett prófétálni, hogy meghal és rá megint választottak egyet, de az nem az volt, akinek jönnie kellett, s aztán jön, akinek kell és pontosan úgy lett. Akkor jött János pápa.

Tehát komolyan veszem azokat, akik az ő tanítványai. Ez a tudás azonban, ha ezzel tömöd magad, ez nem hoz neked hitet. Nekem az a feladatom, hogy benned olyan hitet építsek ki, ami azt biztosítja, hogy győztes tudj lenni.

Azokat a dolgokat, amelyek előttünk álló események, és figyelmeztetni akar minket az Úr, megteszi. Jönnek vérholdak, jönnek napfogyatkozások idén és jövőre is. Ezek jönnek. A legnagyobb kísértés, ami érinthet minket, az, hogy [idő előtt] elmegyünk. Hogy nem futjuk meg a futásunkat. És az borzasztó dolog, úgy elmenni.

Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy az Igébe kapaszkodjatok, és az Igéhez ragaszkodjatok. Nagy megtévesztése az ördögnek az idők vége. Az ördög maga, akivel szembesülünk sokszor. Az emberek azt gondolják, hogy van elegendő hitük, hogy foglalkozzanak azzal a bizonyos dologgal.

Kenneth Copeland pásztor alkalmán voltam, 1100 hitember volt együtt, mind prédikátor. Volt egy imakérés, előtte kapta ezt az imakérést és mondta, hogy ezt nincs hatalma elimádkozni, mert ő egy próféta, nem apostol. És ott sok apostol volt.

Olyan dolgokkal is kell foglalkozni világviszonylatban, amit lehet, hogy meg sem értenél. Azt tudom, hogy az Úr szeretné használni a mieinket, vagyis téged, titeket, hogy felnövekedjetek.

Mi az, amiért én kapom majd az ítéletet? Hogy te mennyire vagy felnövekedve szellemiekben. Szellemi mértékekben. Milyen állapotban vagy a szellemieket tekintve. Ezért az igazságot kell előhozni neked, az Igét, hogy a maximális mértékben felnövekedhess.

Azt akarom, hogy óriássá növekedj. Nagyobbra növekedj, mint én magam. Mert Ő szeretné, ha még nagyobb felnőttek lennének a földön. Én időt töltök a Zsoltárokkal. Miért a Zsoltárokkal? Mert tele van próféciákkal, ami a jövőnket illeti. Tele van kijelentéssel, és még elrejtettekkel, amik nem teljesedtek be.

A 91-es Zsoltárba mindenkinek benne kellene lennie naponként. Ez a legjobb oltalom az életünkre, amit megélhetünk. De más dolgok is vannak ott az ördög és az ő csapata, hogy Isten hogyan foglalkozik velük és Istennek milyen elbánásai vannak velük. Pál is írt ezekről a dolgokról, nemcsak Dávid. Pálnak is kellett, hogy így használja a hitét.

1Sámuel 15,23.

23. Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, Ő is megvetett téged, hogy ne légy király.

Ezt a fajta ellenszegülést és engedetlenséget varázslásnak hívja. Mind az az ellenszegülés – legyen az, akár, hogy nem a helyeden vagy, itt kellene lenned a gyülekezetben és elmentél máshova vagy bármilyen fajta más engedetlenség Istennek – Isten szemében varázslás bűnének minősül. Mintha varázslónak mentél volna.

Ezt nem vagy képes kívülről megmondani, hogy az illető éppen varázslás bűnében van-e. Isten látja egyedül a belsőt és Ő képes látni azt, hogy a keresztény ellenszegülésben van. Ellenszegülésben van Isten tervére vonatkozóan, Isten Igéjét tekintve.

Inkább a hagyományait szereti, mint amit Isten Igéje ír. Jézus azt mondta erről: ezzel tettétek semmissé Isten Igéjének erejét. Ami nincs a Bibliában, ne sértődj meg, ha idejössz és mondod nekem, én pedig nem fogadom el, ami nincs megírva.

Van, hogy megköveznek ezért minket, amikor a vallásszabadság jogainkat nyirbálják. Van erre egy Ige, a 2. Thessalonika levélben. Ahogy reggel felébredtem, ez jött a szellemembe. Mi az, amit tenni fogok? Használni fogom ezt az igeverset.

2Thessalonika 1,6.

6. Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak.

Amíg a saját kis világunkban élünk, nem tudjuk, hogy mi az, ami zajlik a világban, hogy milyen akadályokat gördített az ördög az Evangélium útjába. Ez által az embereket, akiknek prédikálhattunk volna és elvették a lehetőséget, a pokolba juttatja őket.

Egy másik fordítás mondja: Igazságos dolog az az Istentől, hogy szenvedésekkel fizessen azoknak, akik megszigorítják más keresztények életét és helyzetét, vagy akik titeket szenvedésekre visznek.

Igazságos az az Istennél, Isten előtt, hogy nyomorúsággal fizessen azoknak, akik titeket nyomorgattatnak. Akik üldöznek, akik zavarnak benneteket.

A kormányokra és a nemzetekre pedig van egy igevers, a 79. Zsoltárt használom itt. Te szeretnéd-e magad is használni az Írást? Ha az Írást kezded használni, az működni fog.

Zsoltárok 79,12.

12. És fizess meg szomszédjaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, oh Uram!

Hétszeres visszafizetést kérek az Úrtól azoknak, akik a mieinket nyomorgatták. Izraelre is ezt imádkozom. Így tovább, tovább, ahogy hozzák a lehetőségek. A nemzetekkel is foglalkoznunk kell és a népekkel.

1Thessalonika 4,6.

6. Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert az Úr az, aki ítél mindezekben, amint előre megmondottuk néktek, és erről bizonyságot tettünk.

Ha átvered a keresztényt, svindlerkedsz, becsapod a másikat, akkor nem az ördöggel kell szembenézned, hanem a Mindenható Istennel kell majd szembenézned. Mert az Úr figyeli, hogyan bánsz az újonnan született atyafiakkal, testvérekkel.

Nem minden keresztény van újjászületve. 33 éves koromig kereszténynek véltem magam, de nem voltam újjászületve. Ha az ember azonban továbbhalad és keresi, az Írásokban talál egy másik páli Igét. Mutatok nektek itt valamit, sokféle útja van, és a szolgálatban használja ezeket az Úr.

Figyelmeztetek mindenkit, hogy keresztény létére ne tegye azt, hogy egy evangélistát, pásztort vagy egy apostolt a szavaival elátkozzon. A bűnnek a zsoldja a halál, mondja a Biblia. Mi újszövetségiek vagyunk, az pedig ószövetségi törvény. Nekünk megbocsáttatott a múlt, jelen és jövő vonatkozásában. Számunkra másként vannak a foglalatosságok. Ővele van, a mennyei Mindenható Istenünkkel, és Atya Istenünkkel.

Sok keresztény megvallja az Igét, és utána azt nem érti, hogy miért nem halad semmi előre. Száraz helyen van az illető, minden a legnagyobb szárazságban van. Mert Istennek az ellenszegülésében vagy. Nem tiszteled az Isten választottait és Isten népét, akik fölötted vannak, vagy akik veled egy szinten, vagy akik alattad vannak.

Akkor azzal magyarázzák, hogy Isten nem szeret engem, meg az Ige nem működik nekem. Vagy Jézus nem ez, és Jézus nem az. De Jézus él! Minden pillanatban át és átpásztáz az Úr. Ez a szó az angolban, hogy átpásztáz – átvilágít, átvizsgál, hogy vajon most miért gondolod ezt? Mihez kezdesz ezek után. A szíveket nézi.

Emlékszünk arra, hogy a hajótörött hitről szóltunk a múlt héten, amikor a különböző hit-minőségeket olvastunk a Bibliában, hogy milyen hitünk lehet. Azt mondja Timótheusnak, hogy mindazok a próféciák, amelyek az életed felett elhangoztak… A prófétálás szelleme itt volt a korábbiakban is, és hiszem, hogy bele fogunk majd menni.

1Timótheus 1,19-20.

19. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;

Eldobták a hitüket, elhajították a hitüket – mondja egy másik fordítás. Elhajították maguktól a jó lelkiismeretüket, eldobták. A lelkiismeretünket tisztán kell tartani, mint a szekrényünket. Minden összedobálva benne, némelyeteknek ez az élete. Meg kell tenni ezt, meg kell tenni azt, mindjárt rátérek erre és arra.

A feleségem megtanulta mára, de kezdetben úgy vélte, hogy nem kell azonnal fizetni azt a számlát, van egy határideje. De azonnal kifizetjük, átutaljuk, ahogy megjön a számla, mert nem akarok többet azzal foglalkozni, legyünk túl rajta. Kifizetem a számlát.

Ami az ügyeket illeti, mindent azonnal elintézünk. Utána szabad az ember attól és nem lóg rajta. Sokszor van, hogy elkezdünk szellemben imádkozni, s előjön valami és mondjuk, hogy jaj, ezt is el akartuk intézni, csak elmaradt. A Szellem azonnal hozza.

Mi az, amit Pál itt a levélben ír arról a kettőről, aki a világot jobban szerette? Meg van nevezve a nevük, és azt írja, hogy átadtam őket a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromolják az Istent.

20. Akik közül való Himenéus és Alexander, akiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromolják az Istent.

Hogy a bántalmazó beszéddel felhagyjanak, átadtam őket a sátánnak – mondja egy másik fordítás. Hogy a keresztényeket ne káromolják. Újjászületett emberekről szól itt az Írás.

Hogy Jézus csak egy történelmi személyiség volt a Bibliában, és Isten nem olyan, mint ahogy az Ige írja. Gyülekezetbe jártam eddig, most pedig eljárok jógázni, és pozitív gondolkodásmódot tanulok.

A pozitív gondolkodásmód nem fog segíteni, mert egymagában a gondolataid megváltoztatásával semmire nem mész. Isten Igéjére szükséged lesz. Szólnod kell a szádból, és hitnek kell lenni benned. Miközben mondod a száddal, hinned kell, hogy az valósága jön.

Ezt a fegyelmet kell megtanulni, írja Pál, hogy megfegyelmezzék magukat. Pálnak meg van a hite arra, hogy amit leír, az működik. A varázslást lehet, hogy úgy mérjük, hogyha valaki tényleg elmegy a varázslóhoz, és akkor ott van a varázslás.

De ha így mérjük, Isten mértékével, akkor az egész gyülekezet varázslásban van, aki nem akar a kegyelem Evangéliumához térni. Azok a szolgálatok, akiknél én a hitet tanultam, a legnevesebb szolgálatok. Nem akarták elfogadni a kegyelemnek ezt a vonalát.

Mi pedig nem vagyunk a törvény alatt. Pál pedig azt írja a Galata levélben, hogy ezt kijelentés által vette az Úrtól. A törvényben nem fogod megtalálni és az Ószövetségben sem. A négy Evangéliumban, ahol Jézus a földön járt és cselekedett, ott sem fogod megtalálni.

Az apostolok maguk sem értették. Lehet, hogy a következő alkalommal fogjuk megnézni, honnan vehetjük ezt. Olyan stószban állnak a jegyzeteim, amelyeket soha nem mondtam el, mert a Szellem mindig hozott mást helyette. Megengedem a Szellemnek, hogy had áradjon.

Galata 1,11-12.

11. Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az Evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;

12. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.

Tudjuk, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak.

2Korinthus 5,17.

17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

A keresztény bírák, a démonhajszolók. Kenneth Hagin könyvében olvassuk, hogy a szolgálatában volt valaki, aki részegeskedett, és őt használta inkább az Úr, mint az odaszánt keresztény asszonyt. Akkor az Úr elmagyarázta neki, hogy miért van az, hogy egyeseket használ az Úr, másokat pedig nem. Mert ellenszegülésben vannak.

Az a szent asszony, aki jött a gyülekezetbe és tízezret fizetett, negyven éve oda járt a gyülekezetbe. És mit látott Isten benne? Feketeséget és rondaságot. Mert ellenszegült Isten tervének. Akik elmennek különböző bolondságokra, és egyszerűen ellenszegülnek Istennek, s nem ott vannak, ahol kellene.

Ahogy Illés mondta Elizeusnak, hogy mit kezdjek teveled? Menjél az utadra – mondta neki. Elizeus nem engedett és az utolsó pillanatig ott volt mellette. A veszteség, amit elvesztenek, az örök életre szól. Nem marad túl sok idő az óraketyegésből. Nagyon kevés idő maradt. Április 15-e [vérhold] itt van a nyakunkon.

Tegnap mi volt, mit gondoltok? Tegnap volt, amit én személyesen időzítésnek hiszek, hogy mikor lesz az elragadtatás – másfél év volt tegnaptól az elragadtatásig, a következő smita esztendőig.

A történelmi időkre visszatekintve: 1994-ben volt az utolsó jubileumi lezárás. Utána 3 smitánál hosszabb időkorszakot, azaz háromszor hét esztendőt soha nem hagyott Isten. Még napfogyatkozás is lesz akkor.

A hold a legközelebb helyezkedik el majd a földhöz és vérhold lesz a sátoros ünnepen. Vérholdak lesznek, napfogyatkozások lesznek. Isten hatalmas jelenései, jelei ezek az égen. Ha valaki ostobán akar viselkedni és bedugja a fejét a homokba, mint a strucc madár, azt is meg lehet tenni, de attól még ezek jönnek és együtt fogunk elmenni.

Vissza kell kanyarodni sokaknak, akik eltávolodtak az Igétől és az Úrral időt tölteni, és az imádságban időt tölteni, imádkozni. A közbenjáró imádságok annyira fontosak, hogy a kedd délutánt is bevezettük, 5-7-ig is van imaóra. Minden nap lehet jönni. Nincs kifogás.

Nagyon boldog vagyok azért, hogy becsatlakoznak vidékről is. Egész gyülekezetek egybecsatlakoznak, és együtt imádkoznak velünk. A célkitűzésünk, ami az első helyen van, hogy ahány lelket csak tudunk, vigyünk haza az Úrnak, újjászületve.

Jött haza Indiából valaki, 38 ezer gyülekezete van annak az apostolnak a szárnyai alatt. Nem mind maga plántálta ezeket, de kapcsolatai vannak ezekben. Az Úrnak megvannak azok a helyek, ahol használni tud minket. Ausztráliában is várnak munkára, szolgálatokra a hívők.

Titeket itt akar használni az Úr. Itt az a hely, ahol lennetek kell. Sok üdvösséget kell még learatni, meg a szomszédos országokban is. Mi az, amit fogunk tenni? Kezünket fogjuk használni, a hangunkat fogjuk használni, imádkozni fogunk értük.

Bizonyságot fogunk tenni, az Igét fogjuk nekik szólni, az Úrhoz vezetjük őket. S ha az Úr pont téged akar használni, akkor meg fogja gyógyítani őket. Szól-e most ez valakihez? Emelje fel a szívét, kezét, ha hozzá szól ez és mondd:

Itt vagyok Uram, a kezeim felkentek, a hangom felkent, a szavaim a kegyelmet hordozzák, hogy az embereket az Úrhoz vigyem. Hogy felépítsem az embereket, hogy a halottakat feltámasszam, hogy gyarapodást szólhassak felettük, hogy gyarapodás jöhessen hozzájuk. Hogy gyógyulás jöhessen, üdvösség, hogy a Jézus Krisztus felmagasztaltassék. És ez én vagyok. Ez az én szám, az én nyelvem, s az Úr fogja használni, mindezt az Ő dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztusunk dicsőségére. Ámen. Ez az igazság.

Elrendelünk bizonyos dolgokat, hogy te isteni egészségben járjad végi az utadat, a fájdalmak eltávoznak a testedből. A hústestedről, a csontjaidról, az ízületekről, a rákbetegség, a leukémia eltávozott tőled.

Minden akadály eltávozott, nem lesznek balesetek az életedben, a Jézus nevében. Mindez a Jézus nevében. Előre mész, mert oltalmazás alatt vagy. Szent oltalom alatt vagy, angyalok védelmeznek az utadon.

Gyarapodást hoznak neked, behozzák a szükséges pénzt a számodra. Amit az Úr mutat, hogy megtedd, ahhoz a szükséges pénz beérkezik hozzád. Más keresztényektől, családoktól, ahogyan csak az Úr rendeli, hogy felmagasztaltassék az Úr neve.

Semmi másra nem kaptunk elhívást. Nincs más gyógyító, csak Jézus! Csak az Ige, semmi más! Ámen.

A gyógyító sorokat követően hangzott el:

Sátoros ünnepeknél lesz a zsidók hite szerint az elragadtatás majd. Az öt kürtölés pedig a smita ünnepen, az angyali harsonákból szól. Mi az első és az utolsó, az Ige szerint? Azt fogjuk megnézni. Istennek a hangján fog szólni.

1Korinthus 11,22-23. 51-54. 57.

22. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban mindnyájan megeleveníttetnek.

23. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi az Ő eljövetelekor.

Ekkor az Úr majd megjelenik, amikor minket elvisz. A második jövetelnél pedig vele együtt jövünk vissza. Az Úrral jövünk vissza. Az 51-es vers mondja:

51. Ímé, titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.

Tehát nem mindannyian fogunk meghalni (ez az elaluszunk, amit itt ír az Ige), de mindnyájan elváltozunk. Hogyan fogunk elváltozni? Feltámadással. Megdicsőült testet öltünk fel, mint a Jézus. Mi így fogunk felölteni, a Gyülekezet. Ez nem a második eljövetel.

Az elragadtatással az Úr csak a felhőkre fog eljönni, ahogy az 1Thesszalonika 4-ben olvastuk régebben, és oda ragad el az Úr, a felhőkre.

52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.

Vagyis elváltozunk, egy szempillantásnyi idő alatt. Nagy hirtelen fog történni, ez lesz az utolsó trombitaszónál.

53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

54. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz Ige, mely meg van írva: Elnyeletett a halál a győzelemben.

Ez lesz az a pillanat, amikor elnyeletik a halál a győzelemben.

57. De hála az Istennek, aki a győzelmet adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Tehát ez volt az utolsó trombitaszó. Az első trombitaszó pedig a Sínai hegynél hangzott el. Egyre hangosabban és hangosabban szólt, és ahogy jött le, az Ő aláereszkedésekor, mindannyiukat remegés és félelem töltötte el, az egész hegyet tűz borította be. Az Ő hangja olyan volt, mint a hangos trombita szólása, hangzása. Jelenések 4,1-2 is azt mondja, hogy az Ő hangja, mint a hangos kürtzengések hangja.

1Thessalonika 4,15. 14. 16.

15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak.

14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt.

Mindazokat, akiket tudunk, hogy már a mennyben vannak – drága Jenő testvérünk és a többiek is –, azok az Úrral visszajönnek.

16. Mert maga az Úr, riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban;

Vagyis a mennyből egy kiáltással tér vissza, egy parancsszóval, az arkangyal szózatával. Az egy arkangyal hangja lesz. Isteni harsonával leszáll az égből, és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban. Az Isteni harsona, ez az utolsó trombitaszó, amit a Korinthusi levélben ír. Az Istennek a saját hangja lesz. Mint a kürtzengések, olyan lesz a hangja.

17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

Ez nem összetévesztendő, nem összekeverendő azzal a második eljövetellel, amikor az Úr a földre jön el. Mindazok, akik Krisztusban újonnan születettek, és a különböző időkorszakokban, akik azon időmérce szerint üdvözültek, Illés és szolgálótársai, az Úrral együtt jönnek Ővele vissza. És ők felveszik a testüket a földből. Földből fognak előjönni és elragadtatnak. Ugyanolyan DNS felállásban fognak előjönni.

A testünk ugyanis pont úgy néz ki, ahogy a szellemünk, egy az egyben. Testben vagyunk, vagy testen kívül vagyunk, ugyanúgy nézünk ki. Csak a megdicsőült korszakunkban örök 30 évesek leszünk. Van, aki idősebb kort ölt majd föl, az elragadtatáskor. Legtöbbünk pedig fiatalabb kort ölt magára.

Láttam a nagypapámat az álmomban, alig tudtam fölismerni 30-35 éves állapotában. Én 60-70 éves korára emlékszem vissza a nagypapámra, olyan fiatalon nem is láttam soha. Alig-alig ismertem meg.

Jelenések 4,1.

1. Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben – ez nekünk lesz –, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék – ez a Mindenható Istennek a hangja, olyan, mint a trombitának a szólása, hangzása –, ezt monda: Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni azután.

A Sínai hegyen volt az első ilyen szólás, ez pedig az utolsó. Többfajta utalás van az Írásokban az utolsó trombitaszóra, és az időzítés, az elragadtatás is több helyre tevődik, de az ott egy angyali harsonaszó, ami íródik.

A mi elragadtatásunknál pedig isteni harsonaszó lesz. Mint amikor a Jézus szól a Lázárhoz, aki holtan fekszik a sírban. Ha nem szólította volna nevén, hogy Lázár, akkor minden halott kijött volna a sírból. Valószínűleg az Ő hangjában mindazoknak a neve benne lesz.

Egy óriási angyali működés lesz. A legnagyobb angyali működés, amit valaha is láttunk, hogy mindenkit összegyűjtsenek a Gyülekezetből, innen a földről. Periston kapott egy látást erről. Olyasmi lesz, mint egy nagy villámlás, ami közeledik, és a szellemünkbe hatol. Ez mindannyiunkat ez fog érinteni.

A világ számára ez egy katasztrofális pillanat lesz. Mert ez a hatalmas mágneses térváltozás hatással lesz az elektromos működésekre a világon mindenhol. Ha addig a különböző pénzintézetek, bankrendszerek nem omlottak volna össze, akkor abban a pillanatban azoknak is vége.

1Thessalonika 5,1.

1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom néktek;

Ugye? Ezt írja. Mert ők zsidó emberek voltak és volt egy zsidó időnaptáruk, ami szerint számolták az éveket és tudták az időket. Mint ahogy a napkeleti bölcsek is tudták, hogy melyik az az esztendő, amikor meg kell látogatniuk a kis Jézust. És megtalálták az útjukat, Jeruzsálembe mentek. A csillagok állása vezette az útjukat, a szokásos pályájuktól eltérően. Vérhold volt akkor Jeruzsálem felett.

A NASA visszaszámlálása és tanulmányaiból tudjuk, hogy akkor volt a legközelebb a hold a földhöz. Odavezette őket. A smita esztendő, az újesztendő kezdete, az egy napfogyatkozással indul.

Gondolkodom ezen sokat, és a smita esztendő, a vérholdak, a sátoros ünnepek a zsidó népnek, micsoda egybeesések. Mit mond itt az 1Thessalonika 5,1? Hogy nem kell, hogy írjak néktek, mert tudjátok az időket és az időszakokat.

Azok, akik próféciákban vannak (mint Jean Wilkerson is), mondtam nektek, hogy Oklahomában prófétált. Ezek is ott próféták és a próféciában szolgálnak. Biztos, hogy az ő tanítványai. Teljesen más szinten vannak, egy magasabb szinten.

Nagyon örültem annak, hogy rájuk találtam és hallgatom a tanításaikat. Ezt a viccet is tőlük hallottam, hogy vannak, akik azt beszélik, hogy Ádámnak és Évának a házi állatkái között volt maga az ördög is, a kígyó láb formájában.

Hálát és dicsőséget adunk az Úrnak a mai tanításért. Hallelúja!  

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL