2009.08.11.

AZ ŐRÁLLÓ FELADATA

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. augusztus 09.

 

Áldunk Téged Úr Jézus Krisztus, magasztalunk gyönyörűséges Urunk. Mily hatalmas dolgokat tettél az életünkben, meggyógyítottál minket, megtisztítottál minket gyönyörűséges szent véreddel. Áldunk téged Atyám a Szent Szellemért, akit a szívünkbe adtál örök lakozóként, vigasztalóként.

Gyógyulások vannak a keresztcsont környékén, köszönjük Atyám! A gerincoszlopban gyógyulások vannak. Hálás a szívünk Atyám, mindenekfelett imádattal szeretünk téged. Minden dicsőséget néked adunk Atyám, minden gyógyulásért, minden szabadulásért a Jézus nevében. Ámen.

Imádkozunk a hitben hozott ruhadarabok felett. Ha valaki először van itt közöttünk és ilyen súlyos problémája van a gerincoszlop környékén, a gyógyulás itt van rá, azért most fogunk imádkozni. Ha nincs ilyen közöttünk, akkor tovább folyik az alkalom. Köszönjük Atyám.

Hálát adunk Atyám a hitben hozott ruhadarabokért, a szent kenet árad ezekbe Jézus nevére, és a pontkontaktusra amikor a testhez ér és kiárad ez a szent kenet, megszűnnek a betegségek, megszűnnek a fájdalmak és szabadulások jönnek, gyógyulások jönnek Atyám a te hatalmas szent kegyelmedből, a Mindenható nevében, magasztaltassál fel Atyám!

Öleljük meg a szomszédunkat. Köszönjük a zenei dicséretet, az Úr imádata fenséges volt!

Elmondom nektek, míg helyet foglaltok, hogy a tegnapi napon igen áldottak lehettünk, hogy együtt lehettünk a nagy családdal. Az Úrnak nagy taps jár ezért, mert óriási munkát végzett tegnap az Úr! Dicsőség neki érte!

Nem is gondoltam volna, hogy az Úr mit végez ott el tegnap. Én a tegnapi napon hajnal kettőkor ébredtem, és mondtam, hogy nem is készítettem fel magam mentális értelemben erre. Mivel ötezer embernél többen voltak ott jelen, a Petőfi Csarnok részéről kérték, hogy legyen mentő ill. ambulancia szolgálat azok számára, akik esetleg szükségét veszik majd. Több mint ötezren voltunk.

Meg szeretnénk köszönni a szigethalmi csapatnak, külön Lajosnak és Sándornak a munkájukat, felajánlásukat, köszönjük az ő életüket. Mindketten részt vettek ebben, és a felajánlásaikat, amit a gyülekezetben tettek, hogy egy egész ökröt szántak erre, és megvendégelték a sokaságot. És mivel ez egy profi csapat volt, akik az ökröt sütötték, így a többi főzős csapat is be tudott jönni az ő engedélyükkel. Ez egy hatalmas segítség volt, ezt hozzá kell tenni.

Az ördögnek volt ott egy felkentje, aki próbálta megakadályozni, leállítani az örömünket, de nem sikerült! Az Úré volt az utolsó szó és az mindig jó!

Az ember van úgy, hogy elvéti az Urat és nem is tudja, nagy dolgokról is lemaradhat így az ember. Először júniusra terveztük ezt az összejövetelt, és utána augusztusra helyeztük át. Akkor még nem tudtam, hogy az én drága lányom is itt lesz velünk. Nem ez volt az egyetlen oka, de emlékeztek, hogy azon a júniusi napon nem volt jó az időjárás sem, esett az eső.

Nagyon sokaknak kell köszönetet mondanunk és hálát adnunk, hogy igen nagy áldozatokat hoztak, hogy ott együtt lehessünk, pl. így Romániából jötteknek, és elhozták a sátrakat, székeket, és azt felállították ott nekünk, hogy árnyékban lehessünk. Az Úr adott nekünk felhőtakarót, bizony nagy taps jár ezért, csapatmunka volt!

És ötezer embert sikerült megvendégelni a helyi gyülekezeteknek a vendéglátásából, hogy készítettek bográcsokat és készítették az ételt, főztek és sütöttek.

Akik itt részt vettek és főztek, álljanak fel, hogy megköszönjük az ő munkájukat, többek között B. Szabó Gyula, és akik főztek, köztük József, köszönjük. Vannak szegediek is és mások, akik főztek, ott voltak a bográcsoknál a nagy melegben és végezték ezt az odaadó munkát. Mindenkit meg tudtunk vendégelni, ez egy óriási izgalmat hozott a szívünkbe. Együtt lehettünk és nagyon jó volt együtt lenni.

Az emberek sorba álltak azért, hogy bejuthassanak, hatalmas sorokban álltak a bejárat előtt. Nagyon csodálatos volt. És a felajánlásaitokat köszönjük, köszönjük, hogy a szíveteket belehelyeztétek, köszönjük, hogy ott voltatok! Az elveszettek felé segítettetek a szolgálatotokkal, áldottak voltatok.

Néhányan nagyon régen készülünk erre, és a szívünket beleadtuk. Akik tegnap nem voltak ott, azok nagyon sokat vesztettek ezzel, veszteség érte őket. Nem kárhoztatással mondom, amit mondok, mert én is elvéthettem volna az Úr akaratát, ha nincs felettem a kegyelme.

De amikor izgatottá válik a szívünk és elszaladunk egy Benny Hinn alkalomra… Ez az összejövetel nagyobb méretű volt lélekszámra vonatkozóan, mint az ő európai alkalmai. Tudom, hogy ott mi zajlik és összevetve a kapcsolataikat, még Oroszországból is hoznak be hívőket, hogy telt ház legyen az alkalmain. És még akkor sem voltak annyian, mint mi tegnap együtt a mieinkkel.

Ezt nagyon jó látni és érezni, hogy ekkora családdá lettünk. Nagyon jó ezt látni, felemelő volt az ember lelkének, és ad egy látást arról, hogy hogyan megyünk tovább. Nagyon messziről jöttünk, az Úr megmutatta nekünk, akik ott voltunk, hogy valójában mivé nőttük ki magunkat. Egy dolog tette ezt, - az Ige!

Ahogy azt az Apostolok Cselekedeteiben a 19 fejezet 20-as versében olvassuk, hogy Isten Igéje hatalmasan növekedett és hatalmat vett a jelenlévők felett. Erősen növekedett és hatalmat vett! Az evangélistáinknak egy egész serege volt jelen.

Kubából hazajött testvéreinknek is óriási bizonyságaik vannak! Vannak tanítások spanyol nyelvre lefordítva. Spanyol nyelven is le lehet majd tölteni, a spanyol nyelvű ismerőseid számára meg fogjuk adni a lehetőséget.

Tehát a tegnapi nagy izgatottság a szívünkben, hogy szerettünk volna adni egymásnak és megajándékozni egymást. És ’vetettünk’ egymás felé, ennek jutalma lesz.

Volt, amikor felhőtakaró takart be minket a nap elől, volt, amikor nem volt ez, de az emberek ugyanúgy imádták Istent! Jó volt ezt látni. Mindenki elvégezte a feladatát és nagyon szép munkát végeztetek.

Az Úr megmutatott ott nekünk valamit, - hogy miként tudunk egységben elvégezni valamit, és hogyan tudunk tovább növekedni. És fogunk tovább növekedni és áldjuk azokat, akik ott jelen voltak, és én is áldott voltam, mert ott lehettem.

Az is látszott, hogy nagyon sok evangélistánk van és nagyon sokfélék ők, az utcai evangelizációt is beleértve, hogy állandóan kint lenni az utcán és munkálkodni az Úrnak. Nagyon sok közbenjáró jelen volt, sok imádságos. Amikor látni őket egybejönni, mind egyben! Amikor az ember egymagában munkálkodik az utcán, vagy pl. ha utazó szolgálat mindig egymagában utazik, nem tűnik oly nagynak a munka.

Néhány pásztorunknak pedig javasolom, hogy kerüljön be ebbe az egységes munkatervbe, hogy nézze figyelemmel, hogy mit is végez Isten köztünk, mert az utcai szolgálatokra mindenütt szükség van, akik együtt munkálkodnak a pásztorokkal. Az ő odaszánásuk miatt van az, hogy a gyülekezetek ott vannak ahol. Nélkülük nem lennének a gyülekezetek, és nem lennének abban a hívők jelen.

A tanítás része ennek, a pásztori munka része ennek, és ezt nagyon jól tudjuk. És egy napon az Úr a részeket mind egybeszerkeszti. És aki nem volt ott tegnap, az bizony erről lemaradt. Én nagyon örültem annak, hogy ott lehettem, és ezt láthattam, nem volt elképzelésem arról, hogy ez mekkora méretű lesz. De bizony az emberek, a hűségesek messze földről is eljöttek. Nem is járultunk hozzá a buszköltségeikhez sem, mindent önköltségen rendeztek a helyi gyülekezetek. És jöttek a saját erejükből, a saját költségükre.

Mutatja ez a mi Mindenható Istenünknek a hatalmát az életünk felett, hogy megadta a mikéntjét, hogy hogyan és miként legyen. A mi feladatunk mindig csak annyi, hogy tudjuk azt, hogy miként kövessük Őt.

Amikor kint voltunk ott terepszemlén, akkor jött a szívünkre, hogy az időpontot júniusról, augusztusra tegyük át. Az Úr adta ezt az időpont módosítást egy szempillantásban.

A Szent Szellem vezetésének követésében néha meg kell tennünk egy lépést ahhoz, hogy azt a következőt is meg tudjuk majd tenni. Akarja néha a Szent Szellem, hogy megtegyük azt az első lépést, hogy lejöjjünk a megszokottról, hogy kilépjünk.

Emlékeztek, amikor az Úr mondta Illésnek, hogy menjen el a patak partjára, majd ott a hollók fogják őt táplálni és húst hoznak neki. Az Úr szokatlan módokon és hatalmasan el tudja végezni a munkát, és az Ige növekedése hozza ezt.

Mindenképpen van valami, amivel tudjuk ezt a növekedést biztosítani. Ez az Ige! És együtt fogjuk elvégezni. A víz, amivel pedig öntözni kell az Igét, az az imádság, és az újabb tanítások. Ez nem egy egyemberes munka volt, ezt mindenki látta, hanem egy jól szervezett, együttműködő csapatmunka együtt. Mindenkinek meg volt a része benne és a feladata. Csak annyit kell elvégezni, ami a mi részünk, amire minket Isten elhívott.

Egy testvérünktől szeretnénk ma elbúcsúzni, drága, hűséges régi testvérünk volt ő, aki nagyon régen idejárt a gyülekezetbe, minden vasárnap itt találkoztatok vele, és bizony, amikor az embernek búcsúzni kell a testvéreitől, ezek nem könnyű pillanatok. De Isten kegyelme által ez is lehetséges. Nagy Sándorné Piroskától szeretnénk búcsút venni, életének 72. évében hunyt el a múlt héten. Akik részt tudtok venni, menjetek el az ő búcsúztatójára és így kérünk Sándor testvérünknek is vigasztalást, aki itt maradt. Amikor a hűségesek nincsenek itt, azt az ember hamar észreveszi.

Erről tanítottam nemrégen, hogy hűnek kell lenni az Úr dolgaiban. Akiket elhívott az Úr, akik hűségesek maradtak hozzá.

Néhányan, akik most kint voltunk Izraelben, péntek hajnalban érkeztünk vissza. Egy pásztorunk még mindig kint tartózkodik. Az Úr őt egy másik szervezésben vitte ki, és valószínűleg ma érkezik meg. Nagyon megkedvelték őt a meghívói, ez az ott élő magyar család. A saját otthonukba látja őket vendégül. 

Örömmel tudatjuk veletek, hogy 15-20 hívővel bővült Krisztus Teste Izraelben, süket-némákért imádkozhattunk, akik újjászülettek és beteljesedtek a Szent Szellemmel. Nagyon meleget képzeljetek el ott kint. Tegnap itt hűvös áramlat volt ahhoz képest, ami ott van. Ha akarjátok tudni, hogy mi az igazi szárazság, akkor most augusztusban menjetek ki Izraelbe.

Következő utunk során szeretnénk kivinni néhányat az evangélistáink közül, Varga Istvánnak is hisszük lesz lehetősége, hogy kijöjjön, és tovább imádkozhassunk és jelekkel, csodákkal jöhessünk vissza.

Október 14-21-ig tervezett utunkon még van kb. 10 üres hely a teli buszhoz. Itt román és magyar személyek is lesznek, magyar idegenvezetővel lesz az utunk. Az azt követő november 10-től 17-ig terjedő útra már a busz szinte teljesen tele van. 105 ezer forintba kerül a repülőjegy, a többit dollárban kell fizetni. A pontos összegéről a titkárságon lehet érdeklődni.

Tegnap az MTV is kint volt és forgatott, és kaptunk tőlük is személyesen kérdéseket. A nagy TV-ben is láthatjátok majd a tegnapi összejövetelről a beszámolót. Kilenckor jöttek, mondván, hogy 10-kor forgatnak, és utána elmennek, de délután 3 órakor még ott voltak.

Sőt még egy piacra készülődő újságíró hölgy is hallotta a dicséreteket és bejött hozzánk a csarnokba érdeklődni, hogy mi zajlik itt. És nagyon sok riportot készített a gyógyultakkal.

Nem tudtam neki elmagyarázni, hogy miért is járok Izraelbe, de az Ezékiel 3/17 verséből megtudjuk mindannyian. Mondja ott az Ige, hogy – őrállónak állítottalak én téged Izrael földje felett.

Mivel nem tudják az emberek, hogy Istennek szava elhangzott Izrael felett, hogy akik áldják Izraelt, áldottak lesznek, és akik átkozzák Izraelt, azok átkozottá lesznek. Ezért nagyon nagy csapdája van itt ebben az ördögnek.

Ugyanígy az Ésaiás 52/8-ban felszólítja Isten az őrállókat, hogy emeljék fel a hangjukat Istenhez, amikor ezt a munkát végzik!

Az Ésaiás 62-ben pedig azt mondja a próféta, hogy ne maradjanak csendben azok, akik közbenjárók és őrállói Istennek. Az 1-es és a 6-os versben mondja. Ne hallgassanak, ne maradjanak nyugton.

A mai napra van egy üzenetem és nem egy hosszú üzenet. Ez az üzenet ma reggel jött elő. Isten megáld minket az életünk minden napján.

Ésaiás 56/10-ben mondja, hogy az őrállói vakok és süketek, nem látnak és nem hallanak!

Én mondom nektek, hogy én nem ide tartozom közéjük, mert én nem vagyok sem vak, sem süket és nem vagyok tudatlan. Nem fogom bezárni a számat, amikor az antiszemitizmussal találkozom. A politikusoknak elmondom, hogy nem lehet a rántottából újra fehérjét és sárgáját csinálni. Vagyis ez azt jelenti, hogy a múlt elmúlt!

Egy hetedik világhatalom jön elő, ahogy azt Dániel könyvében, az Ószövetség egyik könyvében olvashatjuk, meg van ez prófétálva. És azután jön egy nyolcadik, aki az antikrisztus lesz. Tudjuk, hogy ő iszlám háttérrel rendelkezik majd. Ez a hetedik világhatalom, ez egy európai háttér kell, hogy legyen, tehát ez az Európai Unió.

Ha elmegyünk pl. Szlovákiába, látjuk, hogy már nincsenek határok. Ugyanez lesz hamarosan, ha Romániába megyünk. Látjuk, hogy egybeszerkesztettek a határok, semmi nem fogja leállítani azt, amit itt Isten prófétál. Isten ezt megprófétálta és ez egy hatalmas erővé szerkesztődik egybe az idők végén.

Ha az ember őrállónak van rendelve Istentől és látja, hogy közeleg a kard, és nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti az embereket erre… Én figyelmeztettelek már előre benneteket, hogy ezek az emberi jogok jogkörében mozgó csoportok között nagyon gyakran találni antiszemitizmus beállítottságúakat. Egyenruháikban masíroznak az utcákon fel és alá, és az antiszemitizmus van az ajkaikon. Nincs is szükség arra, hogy az embernek valami nagy kijelentése legyen Istentől, egyszerűen látni a szemeinkkel. Az ó és az új együtt van a szemünk előtt egyben. És hamarosan meg lehet majd látni az antikrisztust is, aki egy iszlám személy lesz.

Ábrahámban minden nemzetek megáldattak. Nagyon fontos és olvassuk el az idevonatkozó Igéket, mert átkozottá válik az ember, ha Izraelt átkozza. Ha viszont áldjuk Izraelt, akkor áldottakká válunk. Nekünk áldottaknak kell lennünk, szükségünk van pl. az esőre, szükségünk van az új munkahelyekre, állásokra, mert a családunknak szüksége van élelemre, ellátásra, gondviselésre.

Nem akarjuk, hogy mi vakok legyünk, hogy ne lássuk azt, amit az ördög munkál ebben az időben. Nagy csapda ez, ha valaki tudatlan ebben az időben és ebben az ügyben. Az ember szembesül a világban azzal, hogy a világi emberekben az ördög munkálkodik.

Megpróbáltak minket különböző jogi manőverekkel leállítani, illetve lerövidíteni a jogköreinket. Ezt a tegnapi napon is tapasztaltuk. Egész nap segítségünkre volt az Egyháznak két jogásza is, hogy védjék az Egyház oldalát. Percről percre kellett megharcolnunk dolgokat. Lehet, hogy tíz ügyvédünk is lesz majd. Itt most az Egyházban öt jogászt tudok felsorolni, aki megállja ebben a helyét.

Korinthus I. 10/32 Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.

Tehát Isten három fajta népcsoportot lát. Látja a pogányokat, a zsidókat és Isten gyülekezetét. Ez utóbbiak mi vagyunk. És én tényleg nacionalista beállítottságú vagyok. De miként? Úgy, hogy Isten gyülekezete nacionalistája vagyok, vagyis nem tartozom egyetlen néphez sem más vonatkozásban. Persze, ha egyik országból a másikba megyek, akkor útlevelet kell használnom. Kell, hogy legyen jogosítványom, ha autót vezetek. Ezek a földi bizonylatok.

Ezenkívül van egy másik nézőpont. Új teremtés vagyok Jézus Krisztusban. És Istennek küldöttje vagyok, Istennek a nagykövetségében állok, hogy itt a földön Őt képviseljem. És átutazó vagyok ezen a világon. Hallelúja.

Mózes I. 12/1-3 versekben olvassuk, hogy ha valaki áldja Izraelt áldott lesz, ha valaki átkozza Izraelt átkozott lesz.

Mózes I.  27/29-ben mondja ismét ezt, és

Mózes IV. 24/9-ben is ezt mondja.

Azért hozom ezt ilyen erősen elő, mert mindaz, amit megengedővé teszünk a földön, az növekedni fog. És nem akarom megengedni azt a lehetőséget, mert vannak, akik tudatlanok és rossz irányba haladnak, hogy mindenki az ő hatásuk alá kerüljön. Isten ahogy azt mondta Ábrahámnak, hogy tebenned áldatnak meg a földön minden nemzetek és népek, ez az

I. Mózes 18/18-ban van.

Az I. Mózes 22/5-18-ig, és a Galata levélben 3/8-hoz ellapozunk.

Galata 3/8 Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak: Tebenned fognak megáldatni minden népek.

Ez itt az Újszövetségben van leírva. Láttuk, hogy mily hatalmasan megáldott minket Isten ebben az Egyházban, amelyben vagyunk. Áldottakká vagyunk téve! Tehát nem fogok hallgatni ezzel kapcsolatban. Nagyon sok politikai pártot támogathatnánk, akik nem antiszemiták, és ezek erőteljes politikai pártok.

Ésaiás 62/1 Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül mint fényesség az ő igazsága és üdvössége mint a fáklya tündököl.

Más szóval nem fogjuk becsukni és bezárni a szánkat. És a …

/6/ Kőfalaidra Jeruzsálem őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak: ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne hallgassatok!

Péter I. 2/9-ben tanítja azt az Ige, hogy mi királyi papság és szent nemzet vagyunk Isten előtt! Ezek mi vagyunk. Egy család és egy nemzetség Isten szemében, egy egység. Ez csak egy kis bevezető volt az Úrtól.

Korinthus II. 5/6-8 Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy amíg e testben lakunk, addig távol vagyunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből és elköltözni az Úrhoz.

Ezt tudjuk, egy bizodalommal teljes tudásról van szó. Egy bizonyosságról, nem csak találgatjuk ezt.

Amíg itthon [a földön] vagyunk e testben, addig távol vagyunk az Úrtól. És a szellemünk, tudjuk, hogy a szívünkben van. Jézusnak egy hússal és csonttal teljes [megdicsőült] teste van a mennyei Atya jobbján, a hatalom helyén, és amikor mi ebből a testből kiköltözünk, akkor leszünk vele fent. Amíg viszont itt ebben a fizikai testben élünk, addig tart ez, amíg a szellemünk a fizikai testünkből a fizikai halál pillanatában ki nem költözik. Utána már nem ember fizikai értelemben többé.

Múlt héten is néztem olyan bizonyságokat, akik a fizikai halált követően a testüket elhagyván a pokolnak a valóságát tapasztalták meg, és onnan vissza tudtak még jönni.

Az egyik egy prédikátornak a fia volt, aki 24 évesen egy halálos lövést kapott a szívén. Annyira meggyötörte az édesapját ez az esemény, hogy ő maga is meghalt és a mennybe került. Hihetetlen a történetnek az utána következő része. Azt mondta, hogy a levelekben és a növényekben is ékes kövek, gyémántok, rubin kövek vannak és az élet vizében is gyémántkövek voltak, a folyóban. És a fák olyan hatalmas törzzsel rendelkeztek, hogy tíz ember sem tudta őket körbefogni.

A fiát megpillantotta a folyó túloldalán, és azt mondta neki, hogy megígérted, hogy befejezed a futásodat, menj vissza a földre és cselekedd meg. Fia visszajött a testébe, nem tudott még megmozdulni, mert már előtte halott volt, halottnak volt nyilvánítva. Próbált kommunikálni az orvosokkal, hogy elmondja, hogy ő most már él újra, de nem tudta még az ujjait sem mozdítani. Már teljesen összecsomagolták, mint azt ilyenkor szokták, de mondta az Úr neki, hogy legalább a szemét nyissa ki és kinyitotta a szemét, és az orvosok üdvözölték, hogy – üdvözlünk téged, hogy visszajöttél. Ezeket a történeteket nagyon szeretem hallgatni.

Az oka, hogy ma erről beszélek, hogy az Úr mutatta, hogy erről beszéljek, másrészt pedig, hogy lássuk, hogy az újjászületettek számára a halál nem tragédia.

Filippi 1/21 Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.

A test ugyan meghal, de a belső ember még mindig él. A testet sátorháznak nevezi. Pál a fizikai halálról ír, és azt írja, hogy neki ez a halál nyereség.

Tehát annak az elméletnek itt vége, hogy amikor az ember meghal, és azt gondolnánk, hogy vége az életének, mint pl. egy kutya elpusztul. Azt nem lehet nyereségnek nevezni mikor egy kutya elmúlik.

Annak a teóriának is vége, hogy ha meghalunk, és akkor csak úgy lebegünk a mindenségben, mint ahogy a felhők mennek. Döbbenetes, hogy hány ember hiszi pl. így. És a reinkarnáció elméletének is véget vethetünk ezzel. Az sem más, mint egy elmélet, egy elgondolás, ami nem igei. Úgy gondolják ők, hogy az ember újjászületett ugyan, de a következő életében egy tehén, vagy egy ló formájában jelenik majd meg a földön, vagy esetleg egy pillangóként jön vissza. Mi lenne abban a nyereség, ha pl. egy tehén formájában jövünk vissza, a végén még valaki megenne minket. Ha meg szúnyognak jövünk vissza, akkor meg lecsapnak minket.

Mutatja ez, hogy az emberek milyen oktondi dolgokat tudnak kitalálni akkor, amikor eltévelyednek a Bibliától és a hamis tanításokba mennek. Az az igazság, hogy az ember a fizikai halálnál, mivel örök életű lény, örök életre lép át. Vagyis hazatér az Úr Jézus Krisztushoz, ami számára nyereség. Látjuk ezt újra a

Filippi 1/21 és 25-ben – Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. És ebben bízva tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre.

Újra arról szól tehát, hogy a fizikai halálnál ez a belső ember valójában nem hal meg. Tehát a belső ember él akkor is, amikor itt a földön e testben él, és akkor is él, amikor Krisztushoz költözik. És Pál azt mondja, hogy ő még nem döntötte el, hogy ő melyiket választaná, a kettő között szorongattatik.

Mert szeretne elmenni Krisztushoz, mert az sokkal inkább jobb. Hacsak annyit írt volna, hogy jobb, már az is egy jó hír, de azt mondta, hogy az sokkal inkább jobb! Még annál is jobb! De azt is írta, hogy e testben megmaradnom a ti számotokra hasznosabb.

Mert amíg Pál a testében marad közöttük, addig képes szolgálni feléjük. Erre van szükség az emberek szempontjából. Mindannyiunk számára igaz ez, hogy azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk mások felé.

Azt is vegyük észre, hogy maga Pál hozza meg a döntést, hogy melyiket válassza. Nem azt mondja, hogy majd Istennek adom át a döntést, hogy ő melyiket válassza? Vagyis Isten nekünk itt ad egy választási lehetőséget, hogy mi melyiket válasszuk. Ha valaki úgy hiszi, hogy Isten a döntőbíró ebben, hogy mikor megyünk el innen, akkor egy hatalmas ajtót nyitott ezzel az ördögnek. Sokkal több közünk van ahhoz, hogy itt maradunk, vagy elmegyünk innen, mint azt gondolnánk. Nagyon szeretem a következő Igét:

Thesszalonika I. 5/23 Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

Tehát a szellemi növekedésünk során meg fogjuk érteni, és ez segít majd nekünk, ha megérjük, hogy mekkora különbség van a szellemünk és a lelkünk között. És a magyar bibliafordítás nagyon fontos az Egyházunk kiadásában, hogy végre megszületett az a fordítás, ami megkülönbözteti a szellemet és a lelket, mert a kettő nem ugyanaz.

Az eredeti görögben is meg van különböztetve, a magyar nyelvben is meg van a két külön szó rá, ostobaság összekeverni a kettőt. Az ember, ha nem helyezi ezeket a szavakat a maga helyére, akkor soha nem fogja megérteni, hogy Isten miként teremtette az embert, milyen felépítésben. Isten ugyanis Szellem és nem Lélek.

Róma 2/29 Hanem az a zsidó, aki bensőképpen az, a szívnek szellemben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van.

Az Egyesült Államokban hatalmas vita van erről, hogy az ember szíve a lelkéhez, vagy a szelleméhez tartozik-e? Teljesen tisztán mondja az Ige. Ebből a versből kinyilvánul, hogy mit mond Isten. És akkor miért kell ezen összezavarodnunk? Sokan azt gondolják, hogy a lélek és szellem ugyanaz, még prédikátorok is gondolják, és úgy prédikálnak a lélekről, mintha az a szellem lenne. Ez nem lehetséges, nem lehet összekeverni. Ugyanúgy nem lehet állítani, hogy a testünk és a lelkünk ugyanaz lenne. A Zsidó levél 4/12-ben mondja

Zsidó 4/12 Mert az Istennek Igéje élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.

Ebből megtudjuk, hogy Istennek Igéje képes arra egyedül, hogy szét tudja választani a szellemnek és a léleknek a dolgait. Vagyis végig kell mennünk ezeken a folyamatokon, hogy ezeket meg tudjuk különböztetni.

Gondoljuk tehát végig, hogy a fizikai testünkkel összeköttetésben vagyunk a fizikai világgal, a szellememmel tudok kapcsolatba lépni a szellemi birodalommal. Egy birodalom maradt még ki, az intellektuális értelmi világ. A lelkemmel vagyok képes kapcsolatot teremteni az intellektuális birodalommal.

Az ember szellem és az embernek a szelleme az a része, amellyel képes Istent megismerni. Az embernek birtokában van és rendelkezésére áll a lelke: az érzékszerveink, az érzelmeink, az akaratunk és az értelmünk. Az ember, mint szellemi lény pedig a testében él. Miután az ember ezt megérti, az üdvösség utána nagyon könnyen felfogható.

János 6/35 Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem meg nem szomjúhozik soha.

Ádám mielőtt bűnbe esett volna, Istennel együtt járt és beszélgetett vele. Ádám tehát közösségben volt Istennel. Ádám, amikor bűnbe esett akkor elkülönült a szellemében, elszakadt Istentől.

Amióta az ember a földre született, mindig is létezett a szívében egy éhség Isten felé, hogy Isten jelenlétét vágyja. Ez a szívbéli éhség hajtja az embert arra, hogy valamivel ezt az éhséget megelégítse, kielégítse.

Néhányan a világ birtoklásának a vágyába esnek. Megint mások a világ hamis vallásainak esnek martalékául. Pedig semmi más nem tudja megelégíteni ezt a szívbéli éhséget és vágyat, mint maga Isten.

Ez a szívbéli éhség, ami hajtja, űzi az embert mindenféle téves utakba is. Ott van ennek az útnak vége, amikor megtaláljuk az Úr Jézus Krisztust! Amikor ez a kijelentés megérkezik a szívünkre az Úr Jézus Krisztusról, akkor tudjuk Őt befogadni a szívünkbe és vele együtt az örök életet.

Újjászületik az illető, és Isten gyermekévé válik. Amikor az ember így újjászületik akkor születik meg az élő kapcsolata Istennel. Közösségbe kerül Istennel. Ez a szívbéli éhség végre megelégül.

Róma 6/23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Isten tehát az ember szellemén keresztül tud kapcsolatba lépni az emberrel. A bűnös, aki még soha életében nem hallotta az Evangéliumot, amikor ez prédikáltatik neki, akkor a szívében egy meggyőződés születik arról, hogy ő bűnös. Ez nem egy fizikális érzés, nem egy mentális érzés, belül mélyen, a szív mélyében van ez, és úgy jön létre, hogy Isten Szelleme, Isten Igéjén keresztül kapcsolatba kerül az ember szellemével.

A múlt vasárnap volt itt egy igen kigyúrt, igen nagy testalkatú, fizikális erővel bíró fiatalember. Megkérdeztem őt, hogy hisz-e Jézusban? Azt mondta, hogy nem. De azt válaszolta, hogy szeretne. Ilyenkor van arra szükség, hogy valaki bizonyságot tegyen neki. Ezért kértem meg valakit közületek. Tegnap a Petőfi Csarnokban láttam, hogy előre jött üdvösségért és beteljesedett a Szent Szellemmel is.

Róma 1/16 Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek.

Amikor választ ad az illető a szívében az Evangéliumban hallottakra, akkor fog a szellemében újjászületni. A szelleme újjászületik azáltal, hogy örök életet fogadott el a szívében. Életünk során a legnagyobb csoda, ami csak történhet velünk, hogy befogadjuk a szívünkbe ezt az örök életet. Ezt nevezi az Írás az újjászületésnek, az új teremtésnek!

Valójában ekkor történik, hogy Isten a maga lényét, természetét és a valóját részévé teszi a szellemünknek, részesít benne bennünket. Mondja ezt a Korinthus II. 5/17-18-ban.

Az újonnan születés az, amikor Isten ad életet, születést az embernek. Ez az azonnali születés, a Szellemtől való születés, nem a testben történik és nem a lélekben, hanem a szellemben. Az ember szellemi lénye Istennek az újrateremtése által egy új szellemi csodává válik.

Jakab 1/18 Az Ő akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy első zsengéje legyünk az Ő teremtményeinek.

/21/ Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.

Tehát ebben a részben a lelkünkről szól az Írás. Amikor újjászülettünk, akkor a lelkünk is üdvözült volna? Nem! Vannak olyan keresztények, akik hosszú évekkel ezelőtt újjászülettek és a lelkükben még mindig nem jött elő az üdvözülés. Keresztények sokasága halt meg úgy, hogy a lelkük nem üdvözült. Természetesen a mennybe kerültek. Mert Istentől születtek és a szellemük Isten gyermekévé vált.

A lényegi különbség ott van, hogy a lelkükben nem üdvözültek. A lélek dolgai, az egy folyamat. Jakab levele nem a bűnösöknek íródott, hanem keresztényeknek, és írja nekik, hogy a lelkük még nem üdvözült.

Ezt mondja itt a Jakab 1/21-ben, hogy elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes üdvözíteni, megmenteni a ti lelkeiteket. Tehát segítségünkre van, ha megértjük a különbséget a szellem és a lélek között.

A szellemi részünk az a legbelső részünk, amely újjászületik és az örök életet befogadja Istentől. A lelkünknek a részei, mint pl. az intellektus részünk és az érzelmeink, azoknak szükségük van az Ige befogadása által arra, hogy ez megváltozzon, annak újra kell épülnie. A Zsoltár 23/3-ból tudjuk, hogy Isten az egyetlen, aki fel tudja építeni így a lelkünket.

Zsoltár 23/3 Lelkemet megvidámítja, a megigazulás ösvényein vezet engem az Ő nevéért.

A következő Ige pedig a:

Róma 12/1-2 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti ELMÉTEKNEK A MEGÚJÍTÁSA által, hogy megvizsgáljátok mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Itt megint olyan hívőkhöz szól Isten Igéje, akik már újjászülettek, Szellemmel beteljesedtek, és még nem újították meg az elméjüket. Az embernek a szelleme az újjászületésnél egy szempillantásban megújul, hiszen újjászületik, de a lelkének és a testének területei egy szempillantásban nem újultak meg. Tehát ezeken a területeken még dolgunk van. A testünket be kell mutatni Istennek élő és szent áldozatul, az elménket pedig meg kell újítani az Igével.

A felépíteni, helyreállítani szavak, hogy megvidámítja a lelkünket jelentik, hogy ez csak az Igével lehetséges, ahogy a 23-as Zsoltárban írva van. Ha felújítunk egy antik bútordarabot, pl. egy széket, egy folyamaton kell, hogy végig menjen. Az embernek a szelleme az nem felújított lesz, az vadonatúj lesz, újonnan teremtett lesz.

A lelkünk az, ami egy megújítási folyamaton megy keresztül, miközben megújítjuk az elménket. A gyülekezetekben erre van leginkább szükség a hívő körökben, hogy az elménket, a gondolkodásmódunkat megújítsuk. Csak egyedül Isten Igéje képes arra, hogy az elménket megújítsa, visszaállítsa arra a helyre, ahol Isten akarja, hogy legyen. A Bibliának a vízválasztó Igéjével szeretném zárni ma a tanítást:

János 10/10 A tolvaj nem egyébért jön hanem, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek.

Jézus mondja ezeket. Miért jött Jézus? Hogy különböző parancsolatokat adjon, hogy azok szerint éljünk? Vagy etikai kódrendszert adjon nekünk, hogy aszerint éljünk? Hogy új vallást hozzon létre, vagy egy új egyházat alapítson? Nem! Egy célból jött, - hogy életünk legyen és bővölködjünk! Ez az élet szó az egyik leghatalmasabb szó a Bibliában.

Azért kellett ezt Istennek megcselekednie, mert az ember szellemileg halott volt. A szellemi halál állapota magának az ördögnek a természete volt, amit beoltott az Édenkertben az emberbe, amikor Ádám elbukott. És a világkorszakokon keresztül Isten azt munkálta, hogy az ördögnek ezt a munkáját lerontsa az emberben. Ezért jött Jézus a földre.

Itt mondja Jézus ebben a versben, hogy – azért jöttem, hogy életük legyen. Az embernek egy dolog segít az életében a szükségei betöltésében, ha elfogadja Istentől ezt az örök életet. Semmi más nem tudja ezt helyettesíteni.

Ha az ember befogadja ezt az örök életet Istentől, azzal Isten természetét fogadta be a szívébe. Isten természetét, amely önmaga Istennek! Ez az az isteni cselekedet, amelyet Isten amikor elvégez, az az ember természetét abban a szempillantásban megváltoztatja az ördög természetéről Isten természetére.

Ezt a munkát végzik az evangélistáink. A halottakat változtatják élővé, és örök életet adnak nekik. Hatalmas szolgálat. A pásztorok és a tanító szolgálatok pedig az elme megújításán munkálkodnak mindaddig, amíg az teljesen meg nem újult.

Ez a gyógyító kenet is elsősorban ezt a részt munkálja, hogy az embereket a gyógyulások által megvilágosítja Isten örök életéről. És egy másik nagyon fontos része a munkának az elménk megújítása. Ez megváltoztatja az életünket itt a földön, mindaddig, amíg az ember képes hegyeket (problémákat) elmozdítani, az életünkből. Áment mondunk erre!

Álljunk fel együtt a megvallást a szánkkal kell megtenni, mert szívvel hiszünk az igazságra. Az igazság Isten Igéje, az igazság, hogy Jézus él.

Az igazság nagyon fontos, és minden az életünkben úgy működik, hogy a szánkkal ki kell mondani, mert különben nem történik meg. Isten Igéje egymagában az elménkben működve nem elegendő, a szánkkal ki kell mondani. Még pontosabban az Igén addig kell elmélkedni, míg a szellemünk részévé válik. Nem az egészen, hanem elég egy igevers, beépítve a szívünkbe, hogy a részünkké váljon.

Az Ige részévé válik a szellemünknek, vagyis eggyé leszünk az Igével, és az megszünteti a betegségeket és a fájdalmakat nagy gyorsasággal. Oly mértékig lehet ezt az embernek beprogramozni a szívébe, hogy egyszerűen feltör onnan a szükség idején. Tehát az ember meditál, elmélyed, időzik az Igével, és amikor az beépül a szívébe, akkor ha jönnének a hazug tünetek, nem is gondolkodik rajta az ember, hogy miként, egyszerűen csak feltör, feljön és kiárad az ember szelleméből.

Erre kell magunkat kiképezni, felkészíteni magunkat erre, mert van egy ellenség kint a világban, aki leselkedik ránk, ezért fel kell ölteni Isten minden fegyverét magunkra, hogy megállhassunk az ördögnek minden cselvetésével, minden ravaszságával szemben.

Isten fegyverzete ez, nem a mi fegyverzetünk, de számunkra van tervezve ahhoz, hogy a földön végig tudjuk utazni az utunkat és győztesek legyünk benne. Mindent le tudunk győzni Isten Igéjével. Isten Igéje már győzedelmeskedett, az ördög le van győzve és a lábunk alatt van! Tehát az ördög tudja, hogy én tudom, hogy ő le van győzve.

A fülben van a gyógyító kenet, tökéletesen kell hallanunk ez az igazság. Az üdvösségi ima elmondása következik.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újonnan születtem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől örökkön-örökké! Ámen!

Miért tesszük ezt ennyiszer? - Hogy amikor ti kimentek a kinti világba és valakit megragadtok az üdvösségre, az Úrhoz tudjátok vezetni. Mert az Úr képes – ha elmondta ezt az imát – örök életben részesíteni az illetőt. Újjá teremti azt a szellemet. Te is képes vagy rá. Ez a legóriásibb csoda, nem csak hogy képes vagy rá, hanem tenned is kellene. És az Úr ezért koronát is ad neked. Egy külön korona jár annak, aki ezt a munkát végzi.

Titeket kell, hogy felkészítsenek a szolgálatok az evangélizációs munkákra. Isten nem úgy szándékozta, hogy az evangélista vagy a pásztor végezze az egész munkát, hanem az egész gyülekezetet, minden tagját szeretné bevonni abba.

Az Apostolok Cselekedeteiben van erre a bizonyíték, amikor Jeruzsálemben szétszórta a gyülekezetet. Szétszórta őket minden felé, kivéve az apostolokat. Tehát elmentek a városból mindenfelé, hogy hirdessék az Evangéliumot. Ti is tudjátok ezt tenni és kellene, hogy tegyétek. A szívetekben van. A pásztorok bizonyosodjanak meg arról, hogy a nyájaknak ez valóban a szívükben van, hogy mindenki képes legyen erre.

Ausztráliában egy évben legalább 8-szor, 10-szer ezt az üzenetet mondtam el, szinte kéthavonta előhoztam ugyanezt az üzenetet. Az eredménye pedig az újjászületettek száma.

A katonaságban is ezt a munkát végzik. Kiképezik a katonákat, beléjük sulykolják azokat a dolgokat, amelyeknek biztosra kell menniük. Az embernek a tudatalattijában is benne van, álmában ha felébresztik, tudja mit kell tennie.

Mindenki mondja: - Képes vagyok rá! Képes vagyok valakit az Úrhoz vezetni, akár 5 percenként. Szolgáló szellemek hozzátok az elveszetteket énhozzám, mert a Jézus nevében képes vagyok erre, a Te képességeid által. Köszönöm Uram! Hallelúja!

Dicsőség az Úrnak! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL