2014.05.04.  

HITBEN JÁRNI

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. 04. 27.

 

Hálákat adunk néked, drága Jézus! Megtörjük a betegség, a gyengeség, az erőtlenség és minden nyomor szellemét, a Jézus nevében! A pásztorok felett bőséget szólunk, Atyám. Megtörjük az ellenség terveit, a sötétség minden erejét, ami ellenük irányulna, Atyám, megsemmisítjük a tervüket, töröljük ezeket, a Jézus nevében! A 91-es Zsoltárt pecsételjük az életekre, a Jézus nevében. A bőség oltalmában éljük az életünket. Köszönjük, Atyám!

Kezeinket a zsebkendőkre vetve a hit imáját mondjuk el. Nagyon szépen köszönjük Kovács Sándor és a dicsérő sereg felvonulását. Halleluja! Gyönyörű volt a dicsőítés az Úr jelenlétében. Köszönjük Néki.

Az imakonferenciánkra szeretnénk felhívni a figyelmet, ami május 3-án lesz, 10 órakor fogunk kezdeni dicsérettel. Régebben a vidékiek kedvéért, akiknek utazniuk kellett, kicsit később kezdtük, de észrevettük, hogy ők hamarabb itt vannak, mint a pestiek. Így aztán váltottunk és visszavettük 10 órára. Van, aki már fél 10-re itt van.

Tolmácsokat fogunk kérni, ha tudnak, jöjjenek, mert tanítani szeretnék majd az 1Mózes 6. fejezetéből. Az alapvonal, ahonnan indulunk az, ahogy Noé idejében volt, úgy van az utolsó időkben is. (Luk. 17,26) Egy tanítással nem lehet átfogni ezt a témakört, de el fogjuk kezdeni.

Az Úr azt akarta, hogy ma a hitről tanítsak. Időről időre hatalmat kell vennünk így közösen, egy hittel. Úgyhogy a megvallás, amit meg szoktunk tenni ilyenkor közösen hatalommal, hittel, megtesszük.

Van egy videó, amit körbeküldök egy focimeccsről. Dél-Amerikában történt. Nevetséges igazából a felvétel, akik megnézik, azok is nevetnek. „Kísértet szalad végig a tömegen”, ez a címe. A híres Fox sportcsatornán lehet nézni, a világ minden táján lehet ezt látni.

A képernyő bal oldalán megjelenik egy kis fekete ember, egy ember alakforma és elkezd szaladni. Az egész képernyőn végigszalad, a kordonon is átugrik nagy sebességgel. Kis hátizsákja is van és kísértet formája. Démon igazából, ami ott megnyilvánult.

Az volt az első gondolatom, hogy bizonyára egyetlen keresztény sincs ott abban a tömegben, ahol nézik a meccset, mert nem szaladgálhatnának így a démonok, ahol mi vagyunk, mert mi hatalmat veszünk felettük. A felvétel után jönnek a megjegyzések.

Az egyik mondja, hogy az én házamban is van egy kísértet, és a videokamerás felvételeken visszajátsszák ezt. Egy székben ült az a démon, aztán a kamera elfordult, és mire visszaállt újra a kamera, addigra már nem ült ott. Az illetőnek sem kellett volna ezzel együtt élnie, ugyanis hatalmunk van felettük.

Úgy gondolnánk, hogy van valami ismeretük Isten Igéjéről. Ezek visszanézhetők, mert a biztonsági kamerák veszik föl ezeket a jelenségeket, és az egyik pillanatban ott van, a következőben már eltűnt.

De tudnotok kell, hogy nekünk vannak angyalaink és azok minket óvnak. Azok nem tűnnek el mellőlünk. Amikor velünk utaznak, akkor van, hogy emberi formát öltenek. Fiatal emberek formájában testet öltenek. Férfiak leginkább.

Hatalmat fogunk most venni. Ha felkent az ember és van erre kenete, hogy a szellemek megkülönböztetésében járatos, ha érzékeled, hogy van ilyen elnyomás a közelben, akkor csak nyugodtan kösd meg azt az erőt, és küldd el, hogy távozzon.

Mondtam már, hogy tanítani fogok arról, hogy amiként Noé napjaiban volt, úgy van az a napjainkban is. A különbség az, hogy most teljes hatalmunk van, az ufók felett is például. Azok is démonok. Bukott angyalok, ill. angyali jelenségek egyik vagy a másik kasztból. De hatalmunk van felettük, ez a lényeg.

Nagyon sok könyv van ebben a témakörben. Az óriásokról is lehet olvasni, a kromoszóma manipulációkról, a DNS beavatkozásokról. Sajnos ma is ügyködnek ezzel a tudományok. Kormányszinten folynak ezek. Emberi géneket ültetnek be állatokba. Mi hitben vagyunk minden területen. Olyan szakértőket hallgatok ebben a témakörben, akik 20 éve foglalkoznak vele.

Az Énok könyvét majdnem teljesen kiolvastam már, aztán egy másik könyv következik, ami nincs benne a Bibliában. Sok mindenre kitérnek és elmagyarázzák. Nem kell, hogy az ember a bolondgomba környezetből táplálkozzon.

Ha valamivel találkozol, tudd meg, hogy hatalmad van minden felett Jézusnak az egyszerű nevében, a mindenható, felséges nevében. Ma reggel is hatalmat fogunk venni. Nem egy új megvallás, már megtettük sokszor.

Mindenki mondja utánam:

Jézus hatalmat adott nekem arra, hogy használjam az Ő nevét, ezért amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lészen. Amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ezért az Úr Jézus Krisztusnak nevében megkötöm a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit. Megkötöm és levetem a gonoszság szellemeit a magasságban. Hatástalanná teszem a Jézus nevében a magam és a velem kapcsolatos dolgokban.

Tervei ki lettek üresítve. Hatástalanná lettek téve a gyülekezeteinkkel szemben, a hűséges gyülekezeti tagokkal szemben, a pásztorainkkal szemben, az evangélistáinkkal szemben, a szolgálókkal szemben, akik a kórházakban vagy a börtönökben szolgálnak, a Jézus nevében. Ámen.

Ezt tehát meg kell tennünk rendszeresen. Ha az embernek annyi hite lenne, mint egy mag, akkor azt mondaná: teljes teljhatalmunk van! Ugyanígy a júliusi időjárás felett is, 15-étől augusztus 1-ig teljes mértékben hatalmat veszünk; ahol szolgálunk, ott nem lehet eső. Nem lehet vad, szélsőséges időjárás és nem lehet eső a Jézus nevében!

Biztosítalak a felől, hogy van hatalmunk. Tegnap a Balaton parton, ahol voltunk, kisütött a nap. Eső frontokon mentünk át, miközben haladtunk lefelé az összejövetelre, de mire odaértünk, ott sütött a nap.

Danny Pollock lesz a vendégszolgálónk, és nagyon sokfelé fogunk elmenni. Vidéken rengeteget járunk majd vele, és szeretnénk, ha mindenki el tudna jönni az egyik közeli alkalomra. Jóval előtte tisztáztuk ezt, hogy ne legyen lehetősége az ördögnek másként gondolkodni. Ugye, mindenki örül ennek a hatalomnak?

Ma úgy éreztem, hogy ezt meg kell tennem. Sokszor van, hogy az embernek az időjárással kapcsolatban jóval előbb kell felébrednie, mint ahogy odaérkezik ahhoz a naphoz. Annak idején a Benny Hinn alkalomnál nem voltunk elég szemfülesek. Megtanultuk akkor a leckénket. Ma arról fogunk tanítani, hogy a hit bizony hitben jár. A hit hitben jár.

2Korinthus 4,13.

13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk; Halleluja!

Ez a hitnek a szelleme, ami így működik, hogy hisz és szól. Mert a hitnek szelleme a szívből szól. Amikor a hit a szívből szólal meg, akkor Isten ereje a szívünkből lesz kiárasztva Isten Szellemének ereje által arra, amit kimondtunk. Kedvenc Igém.

Lukács 17,6.

6. Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok, ím, ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.

Ha volna hitetek. Mindegy végül is, hogy milyen magot mond. Azért hozza az Úr a példáját a mustármagnak, mert az a legkisebb mag. Tehát, ha a legkisebb hitünk is lenne, azt mondanánk, szólnánk hozzá és engedne nékünk.

A hitünk fogja megcselekedni azt, amit kimondunk. Nem elegendő azonban csak a hitet szólni, hanem hitben kell járni is. Mert ha a hitet csak szóljuk, de nem járunk abban a hitben, amit szóltunk, akkor az erőnek a behatárolását, korlátokat fogunk érzékelni az életünkben.

Meg lehet mondani, hogy az illető miben hisz, ha meghallgatod, hogy mit beszél. De abból is meg lehet mondani, hogy az illető miben hisz, hogyha megnézzük, hogy miket cselekszik. Nem csak abból, hogy mit szól, mit beszél az illető, hanem hogy miket és miként cselekszik. Abból is rá tudunk látni, hogy miben hisz.

Az egyik drága testvérünknek tegnap megjelent az Úr maga. Személyesen maga az Úr. És mit mondott az Úr? Hogy azokat keresem, akik hisznek! Háromszor mondta ezt. Ha háromszor mondja az Úr, akkor bizonyos lehetsz benne. Azokat keresem, akik hisznek bennem. Azokat az embereket keresem, akik hisznek énbennem. És aztán eltűnt az Úr.

Olvastuk ezt a Máté 9-ben a 28-as versben, hogy bement a házba, és hozzá mentek a vakok, „és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem?” Jézus ezt kérdezte.

Máté 9,28-29.

28. Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.

29. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.

Jézus azt kérdezte tőlük, hogy hiszitek-é azt, hogy én azt megtehetem? Tegnap egy óriási csodát láthattunk, szklerózis multiplexből gyógyult meg egy fiatalasszony. Felvettük, és feltesszük a megfelelő felületekre. Az Úr megadta ezt a gyógyulást és szólítottuk is előtte.

Ha az ember befogadta a gyógyulását és hiszi, hogy megkapta, akkor abban a hitben is kell járni.

Körülbelül 2-3 hete lehetett, egy idősebb úrnak a kezében történt óriási csoda. Reumás dolgok lehettek, de lehet, hogy szklerózis multiplex volt. Nem tudjuk pontosan a diagnózist. Mondtuk neki, hogy vissza kell járnia, hogy megőrizze azt a gyógyulását, amit kapott.

Nem tudta mozgatni sem a karjait, sem a kézfejét. Képtelen volt mozgatni. Teljesen le volt merevedve a vállízülettől lefelé mind a két keze. Van, hogy az ember nemcsak egy betegséggel szembesül ilyenkor, hanem többfajta diagnózis is van.

Mit mondott az Úr a két vaknak? Legyen nektek a ti hitetek szerint! A te hited szerint legyen neked. Az Úr nagyon egyszerűvé teszi. Azt kérdezi tőled, hogy hiszed-e azt, hogy én azt megcselekedhetem? Ugyanezt mondta a tegnapi jelenésben is, hogy azokat keresem, akik hisznek bennem. Mert Ő fogja megcselekedni, te magad nem fogod megtenni.

Van, hogy az emberek a hitizmaikat tornáztatják, mondják, hogy nincs elég hitem erre meg arra. De nem erről van szó. A legnagyobb probléma a hitetlenség, ami mellé párosul. A tanítványokban is benne volt ez a fajta hitetlenség. Az Úr szólt hozzájuk ezzel a fajta hitetlenséggel kapcsolatban.

Názáretben, a szülővárosában nem is tehetett semmi csodát – írja a Biblia. Elcsodálkozott az ő hitetlenségükön. Azt hiszem, hogy az emberek nem a szívükből működtetik ezt a hitet, mert a hit nagyon egyszerűen működik. Mert hitben járunk és nem látásban. Ezt az Ige így mondja pontosan.

2Korinthus 5,7.

7. Mert hitben járunk, nem látásban;

Vagyis az ember vagy a hitében jár, vagy a hitetlenségben jár, a látásban. Ausztráliában az egyik reggeli istentiszteleten részt vettem a Rhema gyülekezetben. Arról volt a tanítás, hogy mit teszel a két időpont között? Amikor imádkoztak érted és a következő vasárnapig, amíg az eljön? Van egy hat és fél napos idő intervallum közte. Miről beszélsz ezekben a napokban? Vagy miben jársz?

Volt erről tanításom: a hiteddel összefüggésben lévő cselekedetek. Tehát nemcsak szólni kell a hitet. Hanem szóljuk a hitet és utána azt ki is járjuk. Vagyis a cselekedeteink nagyon sokat számítanak abban, hogy hogyan fog kiáradni Isten ereje abban a dologban.

Mert a szavaink eloldják Isten erejét, de ha a cselekedetekkel az nem párosul, akkor az mutatja, hogy a hit szava csak úgy szólt, mintha hitünk lenne, de nem volt mögötte igazi hit. A szavaink, amik úgy hangoznak, mintha hitből lennének, de nincs mögötte igazi hit, azok nem fogják eloldani Isten erejét. Végül is a háttérben az volt, hogy nem hittél igazán.

Honnan tudod ezt, hogy valóban hitben vagy? Hogy megnézed, hogy mi az, amiket teszel azt követően. Hogy úgy jársz, abban a hitben jársz, amit megvallottál, amiben hittél, amit imádkoztál, vagy más dolgokat teszel?

Hitben járunk – ez egy járást jelent. Meg kellene hallgatnod magadat, visszahallgatnod. Néha, amit az ember mond, maga is megborzong rajta, hogy milyen borzasztóan beszél. Hogy rosszul gondolkodik, meg rosszul [helytelenül] beszél. Ugyan mondja az Ige:

Jakab 1,22.

22. Az Igének pedig cselekvői legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

Az ember a hitet ugyan szólja, beszéli a hit nyelvét, de nem cselekszi. Nincsen vele kapcsolódó háttércselekedet. Meghallod azt a jó üzenetet, de amikor rákerül a sor, nem cselekszed meg. Megcsaljuk így saját magunkat, mert azt gondoljuk, hogy hitben vagyunk, de végül is nem járjuk ki azt a hitet.

Az Ige cselekvőinek lenni azt jelenti, hogy mindazt, amit a Biblia ír, azt megcselekedjük. Jó kérdés, amikor feltesszük: Igen, de miként tegyem mindezt? Elmondom neked, hogy megadatott nekünk a Szent Szellem, és különböző helyzetekre különböző Írások alkalmazhatók az életünkre.

Vagy az Írások szólalnak meg, vagy pedig a szívedben hallod, hogy az Úr szava szól hozzád, és utána azt válaszolod, hogy én azt nem fogom megtenni. Én magam is voltam így. Az ember ilyenkor gondolja magáról, hogy igazi hitember és közben nem követi a Szellem vezetését. Nemcsak egyszer tettem ilyet sajnos. Az ember kell, hogy vigyázzon, hogy ne essen bele ebbe a hibába. Néha az ember téblábol.

Norvel Hayes például a Kenneth Hagin házában lakhatott egy ideig. Az Úr azt mondta Haginnak, hogy figyelmeztesse őt. Hagin mondta, hogy Norvel Hayes a leges-leglassabban motoszkáló ember a világon. Annyit kellett várni rá...! Nincs olyan asszony, aki valaha feleségül menne hozzá.

Az Úr szólt hozzá [Norvel Hayes-hez], hogy tegyen meg valamit, amit még nem tett meg. Egyszer el is kellett, hogy menjen hozzá, és figyelmeztette őt egy látásban. Tehát az Úr úgymond felemelte a hangját és elég erőteljes volt.

És Hagin felhívta a figyelmét, hogy most már itt lesz az ideje, hogy megtedd ezt a dolgot. És akkor mondta, hogy igen, tényleg itt lenne az ideje. Meg kellene tennem. Egy ilyen fajta hozzáállást képzeljetek el. Akkor meg is tette.

Vannak, akik ehhez hasonlóan tudják, hogy meg kellene tenni bizonyos dolgokat, de állandóan halogatják, odébb csúsztatják, hogy majd, majd, majd. A hit cselekedetek nélkül holt, ezt a Jakab levele írja a 2. fejezetben.

Jakab 2,20.

20. Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott?

A hit ott van a szívedben, de mivel nem cselekszed meg, ezért az a hit halott. Már ugye olvastuk, hogyha akkora hitetek lenne, akkor mondanátok. Ha megvan ez a hited és nem mondod, akkor halott hited van. Akkor nem használod azt.

Nem fog semmi történni abban a dologban, mert nem cselekedtél az alapján. Az a hit nem tud tehát funkcionálni. De azért létezik az a hit, ott van, de nem fogsz eredményeket aratni. Ha egy halott személy van itt, akkor helyet foglal itt ugyan, de nincs haszna abból, hogy itt van. Nem lesznek eredmények, mert halott. Ez a helyzet a hitünkkel is.

Ha nem használjuk, ha nem árasztjuk ki, ha nem szóljuk, nem cselekedjük, akkor nem lesznek eredményei. Ezt mondja Jakab, lehet, hogy ott van a hit a szívünkben, de mivel nem járjuk azt ki, nem cselekedjük meg, ezért eredménytelen, vagyis halott. Nincs eredménye.

Az erőnek és a Szent Szellem erejének a bemutatásában állok elébetek – mondja Pál. Vagyis szólni kell valamit, ha akarod látni a gyógyító kenetet. Most például kiszólítom, hogy a szívben van gyógyulás. Ezek mind cselekedetek, amik párosulnak a hittel, hogy kiszólítom, mondom azt, te pedig elfogadod azt, befogadod azt.

Szombathely környékén volt valaki, Répcelakon talán. Az ő felvételét is lehet látni. Ő annyira súlyosan megsérült egy autóbalesetben, hogy képtelen volt felemelni mindkét karját. A csontjai darabokra törtek és fémekkel, csavarokkal tartották össze.

Az igazi csodatévő erők volt jelen, hogy képes volt utána felemelni a karját. Nemcsak ő gyógyult meg, hanem az édesanyja is, aki hozta az alkalomra. Az evangélistáink is hitben működnek, amikor őket tornáztatják.

Imádkozom például azért, hogy az emberek munkát kapjanak. Amikor megkérdezem, hogy megvan a munkahelyed? Akkor valahogy téblábolva válaszolnak, hogy hát majd csak akad valami! Akkor nem hitben szóltál. Nem működik így. Az, hogy majd meggyógyulok, az nem a hit szava. Majd lesz valamikor egy munkahelyem, az nem a hit szava.

A most hit az így szól. Isten az idődimenzióba tekint le, nála ugyanis nincs idő. Mi vagyunk az időtengelyen. Tudod, hogy miért helyezte [rendelte el] Isten ezt a 7000 évet? Miközben tanulmányoztam, kijelentést vettem erről. Hogy az ördögöt csapdába csalja vele. Mert a menny akkor már meg lett rontva, a világegyetem be lett szennyezve. Még mindig uralkodik a fejedelemségek és hatalmasságok felett.

A démonok, hogy hogyan kerültek ide a földre, azt majd elmagyarázom, az egy másik történet. Azok nem bukott angyalok, ugyanis őket láncokon őrzi Isten a mélységben. Még az özönvíz előtti időre nyúlik az vissza. Kétszer is valószínűleg.

Tehát a földnek nemcsak egyszer volt így ítélete. Ítélet alá esett. A dinoszauruszok birodalma például. Megtalálják őket, hogy étellel a szájukban történt a haláluk. Egy szempillantásban fagy állott be.

A föld akkor még Istennek az eredendő világossága alatt volt. Utána Isten azt a világosságot visszavette. Ez alkalommal visszavert fényt kap ez a világ – mondta Isten. Ugye azt mondta, hogy legyen világosság? És akkor lett világosság. Aztán teremtette a napot, a holdat, a csillagokat.

Isten nem engedi meg, hogy a gonosz világban élők az Ő világosságába kerülhessenek. A rabbik ezt tanítják. Mi nem a gonoszok vagyunk. Hogy ki a gonosz? Elcsodálkoznál rajta. Ez a háborúzás már folyik egy ideje, az ellenszegülés. Dániel könyve szerint ennek eljön a vége. Lehet látni a világosságot az alagútnak a túloldalán.

Ha az ördög tudta volna, akkor soha nem feszíti meg a dicsőség Urát. Ha tudta volna, hogy mit tesz vele – ezt írja a Biblia. Egy olyan idődimenzióban vannak ezek a történések, ami soha nem volt előtte.

A bukott angyalokról Énok könyvében azt lehet olvasni – Mihály úgy nyilatkozott erről –, hogy olyan súlyos az a büntetés – a bukott angyalok büntetése –, hogy még ma is remegnek ettől az angyalok, akik ezt látják.

Mi beleszülettünk ebbe a világba, a bűnnek a világába. Minket nem erre teremtett Isten, és ezért küldte nekünk el az üdvösség-kimenekedést a Jézus Krisztus által. Ez egy ingyen kegyelmi ajándék. Mindenkinek javasolom teljes szívemből, hogy fogadja el.

Mindenki meg fogja egy napon tudni, hogy milyen könyörületes és szerető Istenünk van. Minket egy felmagasztaltatott helyre helyezett. Ebben a világban még nem lehet látni, hogy hova ültettünk, de dicsérjük érte az Urat, mert tudjuk, hogy így van.

A legfontosabb dolog az Úr számára a mi hitünk. Fontosabb bármi másnál, hogy hisszük, hogy Ő megcselekedheti azt. Még pontosabban szólva: Ő már megtette azt. Mi csak kijárjuk. Örülök, hogy itt vagyok a földön és megalapozhatjuk Isten Igéjét.

Jakab 2,21-22.

21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetek által igazult-e meg, amikor felvitte Izsákot, az ő fiát az oltárra?

22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;

Nem azt mondja, hogy a cselekedet tartana meg téged, hanem azt mondja, hogy ahhoz, hogy Isten ereje ki tudjon áradni abban, amiben hiszel, szükséges, hogy vele párhuzamos cselekedetek is legyenek.

Az erő akkor jön, amikor abban, amiben hiszel, mellé szavak és cselekedetek is párosulnak. Akkor nyilvánul meg az erő. Példabeszédek tanítja, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van.

Példabeszéd 18,21.

21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

45-ös Zsoltárban pedig olvassuk, hogy a nyelvünk olyan, mint a sebesen írónak, a gyors írnoknak a tolla. Ha viszont nem áll az ember a szavai mellé a cselekedeteivel is, akkor rövidre zárod a hitedben felszabaduló erőt.

Mert a hited kiáradna, de mivel a szavaiddal nem támogatod azt, ezért az erőt, ami a hiteddel mozgatható lenne, rövidre zárod. Nem járod ki a hit útját, hogy megláthasd, hogy az megtörténjen.

Ha valaki azt mondja, hogy ezt az egészet csak kitaláltam... Mondjuk: Szlovákiában fogok bizonyságot tenni, vagy Németországban. Soha nem megy el, még 20 év múlva is itt tartózkodik az illető.

Nézzük meg Ábrahám példáját. Ő a cselekedetei által igazult meg. Onnan lehetett bizonyossággal tudni, hogy Ábrahám hitben működött, hogy megnézte az ember a cselekedeteit. A cselekedetével lehetett bizonyítani a hitének az intenzitását, vagyis a teljességét.

A hitnek vannak olyan cselekedetei, amelyekkel elő lehet segíteni, hogy Isten ígéretei valóságba jöjjenek az életben! Mutatott esetleg Isten az Ő tervéből valamit...

Ha követjük Isten Szellemét és hitben vagyunk egy dologban, néha úgy tűnik, hogy pont az ellentétes irányba haladunk, mint ahová igyekszünk, a látásunkat tekintve. De attól még az abban a pillanatban a hitednek a cselekedete.

Jakab levelében ez a példa, amit Ábrahámról hoz, mutatja, hogy Ábrahám ezzel az engedelmesség-cselekedetével, hogy a fiát az oltáron hajlandó volt megáldozni, pont ellentétes irányba haladt Isten ígéreteivel, hogy sok népnek az atyja lesz.

Amikor az ígéret már Istentől elhangzott és Ábrahám 100 éves lett, Sára pedig 90 éves, akkor történt meg a csoda velük, hogy megszületett a gyermek, az ígéret gyermeke. Isten szól egy idő után, amikor a fiú felgyarapodott már, tinédzser korú lett, hogy: Vidd a te fiadat, és mutasd be nekem áldozatul.

De Istennek az az ígérete is ott volt, hogy a te fiad által áldok meg minden nemzetet, és a csillagok sokaságához hasonlóan megsokasítom a népedet. Az nagyon nagy hitbeli cselekedete volt Ábrahámnak, hogy mindezek ellenére elvitte a fiát feláldozni. Menj el Mórija hegyére, és ott mutasd be nekem áldozatul a fiadat.

Ha ismered igazán Istent, akkor azt is tudod róla, hogy Isten nem gyönyörködik a gyermekáldozatokban. Az egy másik isten, aki ilyeneket követel. Isten később meg is tiltja ezt az Ő népének, hogy a gyermekeiket feláldozzák.

De Istennek meg kellett próbálnia ezt a szövetséget, amit köt, hogy ez egy igaz és egy erős szövetség, ami megáll Ábrahám szaván, hogy később Isten is megcselekedheti ugyanazt. Ugyanis Ádám cselekedetével Isten kikerült ebből a földi birodalomból, és Istennek valahogy vissza kellett jönnie ide a földre. Ezt egy szövetség által tudta megtenni.

Ma is ugyanígy van, Isten nem tehet semmit, amíg mi nem imádkozunk, nem kérjük meg, bárhol is legyen az a dolog, akár a saját személyes életünkben, vagy kormányszinten. Minden, ami történik az életünkben, az Istentől való cselekedet, az imádság által történt. Vagy úgy, hogy megkértük Őt, vagy nyelvek imája által, szellemi imádsággal. Valamilyen fajta imádság által tudta Isten megcselekedni.

Ábrahám engedelmes volt. Felvitte a fiát Mórija hegyére. A kést felemelte, hogy leszúrja és akkor kiáltott az Úrnak angyala: tedd le a kést! Azt is megtudjuk a Zsidó levélből, hogy Ábrahám kapott egy látást Istentől. Magának Jézusnak a feltámadását láthatta.

Úgy gondolta, hogy Isten az ő saját fiának a feltámadását mutatja neki. Készen állt arra, hogy ha neki meg kell ölnie a fiát, akkor Isten a halálból is fel fogja támasztani. De Isten a látást a saját Fiáról, az egyetlen egyszülött Fiáról mutatta.

Zsidó 11,17-19.

17. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és az egyszülött fiát vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket kapta,

18. Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked a te magod;

19. Úgy gondolkozván, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani fiát, ezért vissza is kapta őt, mint előképet.

Ábrahám ígéretet kap Istentől és utána pont azzal ellentétesen kell, hogy cselekedjen, Istennek a szavára.

Nagy hiba, amit látok prédikátoroknál, amikor arra igyekeznek, hogy majd besegítenek Istennek, hogy amit mondott, az nem is úgy van, és ők kitalálják helyette, hogy hogyan legyen. Istennek szüksége van a mi segítségünkre?

Mózes, amikor felemelte az ő karját és a Moábbal harcolt Izrael népe – adok neked erről most egy kijelentést. A végén már két oldalról tartották fel a kezét, hogy a nép győzzön. Kikkel harcolt akkor az izraeli hadsereg? Az óriásokkal. Fel vannak sorolva a Bibliában.

Izraelnek meg volt parancsolva Istentől, hogy az óriásokat mind pusztítsa el a földről. Józsué valamennyit megölt, kivéve a Gáza területén élőket. Mózes idejében a Golán fennsíkon voltak az óriások. Abban az időben ott tartózkodtak a Hermon hegyén.

Két parancsnokát küldte fel, mondhatnánk két vezérét küldte oda, és az egyik óriást megölték. Az Ógot, aki például 15 láb magas volt. A városaikat és erődítményeiket lerombolták.

Egy másik ilyen katonai vezére pedig 60 nagyobb erődítményt foglalt el és pusztított el teljesen. A Hermon hegye környezetében is ezt tették. Tehát normál testméretű emberek győzték le azokat az óriásokat.

Sokat tanulmányozom ezt a témát és még egy könyvet rendeltem ebben a témakörben. Egy nagyméretű, súlyos, nehéz, vaskos könyv lesz. A kormányok eltitkolják, amikor óriás nyomokra bukkannak. Egyszerűen eltűnnek ezek a nyomok a világon mindenhol. De vannak képeim erről, vagy 100 kép lesz ebben a könyvben.

A megpróbáltatások idején, hogy mi következik majd, hogy milyen dolgok az itt maradottakra? Egy kijelentés számotokra, hogy arra nincs semmilyen mód, hogy mi itt maradjunk a megpróbáltatásokra.

Nem kell gondolkodnod rajta, tehát nem kell nagyon tanulmányozni, hogy miként volt Noé napjaiban. Erről lesz egy tanítás. Azok is, akik angolul tudják majd követni, el tudom őket vezetni a megfelelő témakörökhöz, hogy helyesen tanulmányozzák ezt.

Tehát kenet kellett ahhoz, hogy legyőzzék őket. Mózes, aki felkentje volt Istennek, jobbról és balról két segítőjének fel kellett emelnie a kezét a magasba, hogy az ő népe nyerjen. Kellett hozzá, hogy legyenek harcosok, kellett Istennek a hite és az ereje, hogy Isten ígéreteit valóságba hozza, hogy megtörténjen. Az a kenet, amit Mózes hordozott magán, segítette Izrael népét arra a győzelemre.

Jakab a soraiban, amikor a hitről beszél, pont Ábrahámot választja ki példaként arra, hogy a hit ígéretével ellentétes irányú cselekedeteket kellett tennie, miközben hitben volt. Vagy nézzük meg Jézust, aki volt, hogy sarat tett a vaknak a szemébe.

Vagy a szíriaiak vezére, aki beteg volt és a prófétához hozták, hogy meggyógyuljon. A próféta ki sem jött, hogy megtisztelje a harci vezért, hanem azt mondta, hogy menjen és merüljön alá a Jordán vizében hétszer, és akkor meggyógyul. És erre ez a magas beosztású katonai vezérember megsértődött.

Ez sincs sokszor a segítségünkre, amikor megsértődünk, mert ilyenkor nem azokat az utakat fogjuk követni, amiket Isten mutat. Kigondolunk más utakat, hogy Isten nagyon lassú ebben a dologban és nem látom a haladást, és majd én segítek Istennek a megoldásban. Nem látjuk, hogy bármi történne ebben a dologban és rásegítünk.

Hogyha Isten nem teszi, akkor én majd megteszem. De ez nem biblikus így. Nincs a Bibliában ilyen. Ilyenkor csak azt tesszük, hogy korlátozzuk Istent. Van, hogy az ember imádkozik egy munkahelyért és három lehetőség kerül elő. Melyiket kell, hogy válasszam? Azt választotta, amelyik a legtöbb pénzt ígérte. De melyiket mutatta neki Isten a szívében? Nem azt választotta.

Isten – gondoljuk – olyan ostoba, hogy Ő már nem tudja előre, hogy másfél év múlva az a cég, akit választottál, tönkremegy majd? És az, amelyiket Ő mutatott, hogy azt válaszd, Isten tudta, hogy majd az ezt a céget felvásárolja, mert kívánatos lesz. És felmagasztaltatik és felemeltetett.

De az ember okosabb Istennél. Orvosok, ügyvédek és jogászok, megvannak az ő eszmefuttatásaik. Van egy igeversem nekik, hogy nincs tanács, és nincs bölcsesség, és nincs megértés Isten felett, mert minden Őnála van. Neked nem lehet nagyobb bölcsességed Nála.

Nem akarok senkit megsérteni, sem a szeretett ügyvédeinket, senkit. De erre a leckére mindenkinek szüksége van, hogy ne okoskodjuk túl Istent, mert az illető nem volt képes megbízni Istenben. Nekünk meg kell bíznunk abban, amit Ő mutat, amire vezet.

Hogyha az ígéretével ellentétes irányba kapom most a helyi vezetést, akkor is megbízom abban, hogy az Ő ígéretei valóra válnak, csak most ebbe az irányba kell mennem. Amikor Csehszlovákiából eljöttem, két hónapra előre le voltak kötve az alkalmaink.

Az utolsó összejövetelre, amit megtartottam, 11 busszal jöttek el egy településről. És oda meg is hívtak. Moravia felé volt ez az út. De Isten nem akarta, hogy abba az irányba menjek. Ezért lemondtam. Az egészet felszámoltam.

Eljöttem ide, ebbe az országba a nagy szolgálatra. A temetőt képzeld el. Olyan volt akkor Magyarországon, mintha temetőben lennék. Istent egy dolog érdekli; hogy az Ő akaratában legyél. Hogy őszinte legyek most hozzátok, nagyon nem tetszett nekem Budapest.

Senkit nem ismertem és bolondokházának tűnt itt minden. Akkor még a gyalogos járdákon is úgy közlekedtek az emberek, hogy autóval fölhajtottak, megfordultak, fölparkoltak. Nekem ez nagyon szokatlan volt.

Ha a legjobbat kívánja az ember, akkor meg kell nézni, hogy most amit érzek, az a hústestből fakadó érzés? Mert ha elkötelezzük magunkat, hogy a Szellemet követjük, akkor tudjuk, hogy a végére minden jóra fordul.

A saját cselekedeteinknek a jutalma – amikor a saját fejünkből gondoljuk, hogy most ezt, meg azt tesszük –, füst lesz a jutalom fönt a mennyben, amikor a tűzpróbán kell átmenni. Mert csak a hústest gondolta ki.

Tehát a Szent Szellemet követnünk kell mindenben, mindenkor. S van, hogy a Szent Szellem a mi szemszögünkből nem a legjobb utat választja ki arra. Van, hogy nem a legdrágább ruhát veszem meg, mert néha az ember kifogja, és a legrosszabbra kap így rá.

1000 dollárokért megveszed a legócskábbat. Fél millió forintért. Miközben láttam, hogy valaki megvette, mondtam, hogy én ezt a cuccot fel nem venném semmi pénzért. Fél millió forintot adott érte, és ráadásul úgy tűnt, mint a rongy. Nézd meg a gazdagok mit magukra vesznek, mert ennyibe került. Felveszik a szemetet is, csak azért, hogy villogjanak.

Tehát vezessen a Szent Szellem, hogy ki tudjon áradni a Szent Szellem ereje. Ha a hústestben jársz, akkor korlátozod Izraelnek Szentjét.

Sokszor van, hogy az emberek úgy színlelik, mintha hitben járnának, de csak hápognak, mint a kacsa, mert csak zajt csapnak, de nem a szívükből jön, amit szólnak. Aztán rákerülnek arra az útra, amikor már a helyes úton lennének, és úgy érzik, hogy abszolút nincsenek Isten akaratában. Mindenkinek épülésére lesz a következő Ige.

Példabeszédek 21,30.

30. Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.

Más szóval nincs értelme vitatkozni Istennel, ha Ő kijelöl valamit, mert a hitnek a szelleme az hitben kell, hogy járjon és nem látásban. Hallottam egy próféciát, Dick Mills prófécia volt egy személy felett. Egy nagy neves szolgálatnál szolgált és úgy gondolta, hogy ő is majd neves lesz és úgy kezdi. Az volt a prófécia, hogy ne vesd meg a kicsiny kezdetet.

Annyira büszke vagyok a pásztorainkra, hogy nem veszik azt rangon alulinak, hogy elkezdik tanítani az Igét. Külföldre került az egyik például, és ott a környezetében elkezdte tanítani a német ajkúakat egyszerű Igékre.

Adtam is neki ezért pásztorkártyát, mert mondtam, hogy ez a pásztor dolga, hogy amit tud, azt odaadja a másiknak tiszta szívéből. Mert egy test se dicsekedjék az Úr előtt – mondja a Korinthusi levélben az Ige.

A Kolosse levélben a 4,3-4-es versből lesz egy megvallás. Nem most fogjuk tenni. A prédikátorainknak kell ezt használni. Meg kell vallani, hogy az Evangélium hirdetésére ajtót adjon az Úr, hogy kiejthessük az Evangéliumot úgy, ahogy hirdetnünk kell azt. Ámen.

Az Úr azt is mutatja, a János evangélium 7,38 versében tanítja Jézus, hogy élő víznek folyamai fognak ömleni annak belsejéből, aki hisz. Ez az én belsőm – mondjad, kérlek szépen!

Sok évvel ezelőtt, amikor Ausztráliában szolgáltam, ez volt a gyakori megvallásom: Ahogy megyek az úton, a kenet kiárad belőlem, és a rabokat mindenfelé szabaddá teszi! Volt, hogy egy kilométerrel mögöttem a sorban, vagy előttem történt szabadítás, és hozzátettem: még 100 emelet magasságban is. És a démonok valóban sikítozva szaladtak ki az emberekből.

A megvallásom még arra is vitte azt a várost, hogy ott akarták felépíteni a világ legmagasabb hivatali épületét. Majdnem fel is építették. A pénz rendelkezésre állt, a tervek megvoltak, csak néhány ostoba ember közbelépett és leállították.

Felfedeztem végül is, rájöttem, hogy az én szavaim, megvallásaim hozták ezt. 100 emelet magasban is megszabadulnak az emberek – volt a megvallásomban. Kezdjél tehát te is valamit megvallani, ami árad belőled. Ez a kenet, ami belőled árad, megszabadítja azokat, akik az utcán elmennek melletted.

Isten képes arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok bőségben, hogy mindenkor mindenekben elegendő legyen. Mindenekben, hogy minden jó cselekedetre bőségben legyetek. Ez a prófécia mára, ezt mondja a Szellem, a János 7,38-ban:

János 7,38.

38. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.

Ez árad ki belőletek, a bensőnkből árad ki és Ő képessé tett erre. Minden kegyelmét rátok árasztotta. Hogyha valaki képes és hisz ebben, akkor mi fogja megcselekedni? A kegyelem. Nem te fogod megcselekedni azt. Micsoda kihívás! Ő fogja megcselekedni azt. Te csak higgy benne. Ezt mondta a két vaknak Jézus, hogy hiszitek-e, hogy én megcselekedhetem azt?

Megáll az emberben az ütő néha, hogy igen, nekem csak hinnem kell, és az Úr megcselekszi. Ha imádkozol az Atyához a Jézus nevében, akkor ezt működésbe hozod. Fogod látni a hitedet működésben, ami gyönyörűséges.

Ott, ahol laksz, kiárasztva az egész településre a hitedet. Semmi nem fog ugyanis történni, amíg valaki azt valóságba nem szólítja. Isten így választotta ezt az utat. Dicsérjük Őt érte.

Tegnap, ahogy néztem az alkalmon, hogy kik jöttek el, – nagyon sokan, nagyon sokan voltak a régiek – és láttam, hogy már képek is kerültek föl az idővonalra a Facebookon. 35 pásztorom volt például jelen tegnap. Csináltam egy külön pásztor csoportképet és a Krisztus Szeretete Egyház Facebook oldalon fent lesz. Megújult az oldalunk, gyertek és nézzétek.

Az új bizonyságok is rajta lesznek. Én is rajta vagyok a Facebookon. 250 e-mailt kaptam ma reggel. Általában naponta 700 e-mail érkezik a címemre. A legbolondabb dolog volt valaha a Facebook – gondoltam.

Ki az, aki 700 e-mailt el tud olvasni egy nap? Az emberek megálmodják ezeket. Akkor kezdtem a Facebookot újra fontolgatni, amikor szerették volna az ismerőseim megtudni, hogy mi történt ott kint Thaiföldön. Mondom, felteszem a Facebookra.

Álljunk fel! Valamit kimondtunk ma már, ugye? Ha az ember a laza végeket egybefonja, összefűzi és megértést kap ezekről... Mi ebbe beleszülettünk, és ha az ember az egész képet egyben látja… Sokszor az ember a fától nem látja az erdőt.

Amikor az ember meglátja, hogy mi az, amit az Isten már megtett az emberért, s hogy miért történt az özönvíz? Még a madárvilágot is Isten eltörölte ott. Mert az angyalok megfertőztették a teremtést és még a gének szintjéig is módosították a teremtést.

Tehát, olyan lények jöttek elő, amik nem voltak benne az Ő teremtésében. Hibridek jöttek létre, az emberek hibridek lettek. A vegetáció is hibrid lett. Keresztbe kasul szaporodtak az állatok és az emberek. Egy részük állattá vált.

Nyolc lélek maradt a földön, aki tisztán megtartatott. Istennek meg kellett őriznie az emberi vérvonalat, hogy Jézus megszülethessen. Ez még az előtt történt, mielőtt ítélet érte a földet. Nézzél körbe! Hány pusztult bolygó van a világmindenségben? Csak kövek vannak. Lepusztult állapot.

Az általam hirdetett jó hír, hogy ennek hamarosan a végére érünk, mert az időhatárokhoz elérkezünk. Aztán Isten újrateremti az egészet. Tűz által elpusztíttatik és Isten újat teremt. Az igazi tiszta teremtésben fogjuk tudni Istent dicsérni mindörökké.

Az Úr Jézus Krisztus lesz az igazi király és a mi mennyei Atyánk és a Szent Szellem. A mennyei seregek, akik a mennyei Atyával maradtak a harcban. Rólad is angyali seregek gondoskodnak.

Tehát Lucifer volt az, aki az egészet kigondolta és megpróbálta végrehajtani, hogy az angyali seregeket is maga mellé állítja Isten ellen. De lehetett látni, mi lett a következménye; a pusztulás. És most már értik ennek a végét.

Csukjuk be a szemünket, az Úr jelenlétében vagyunk. Az Úr mutatja, hogy eljött az idő, hogy megtaláld a terveit, az akaratát, a helyedet. Legyél boldog abban, ahova az Úr helyezett, és ne vesd meg a kicsiny kezdetet. Nagyobb dolgok lesznek utána. Semmi más ne foglalkoztasson, minthogy az Úr használja a hitedet. Engedd meg neki, higgyél benne.

Ahol most vagy, ott fejleszd föl a hitedet, és fűzzétek egybe a hiteteket, és együtt áradjatok, mint egy test, és a nagyobb cselekedeteket el tudjuk végezni, mint egy test, a szellemi kapcsok és kötelek által. Az atyafiak és testvérek által.

A gyülekezetek és evangélisták mind együtt áradván a szellemben. Mert az egész a szellemben kell, hogy áradjon. Az Urat kell, hogy felmagasztalja, és a hatalmasabb cselekedeteket tudja így az Úr elvégezni. És Isten, amikor megnyilvánul így a földön, nem egy emberen keresztül, hanem az Ő népén keresztül, szeretetben járnak egymással és innen fogják megismerni, hogy megnyilvánul az a szeretet, hogy megmutatjuk ezt a szeretetet. Úgy, ahogy Jézus szeretett minket, azzal a szeretettel.

Pontosan úgy szeret, amint vagy, amilyen vagy. Maradj a helyeden. Végezd el a munkádat. Gyakorold a hitedet. Erre vagyunk elhívottak mindannyian, hogy a hitünket gyakoroljuk. Legyünk bizonyságai az Úrnak. Legyünk békességben, legyünk örömben az utolsó napokban, és dicsérjük az Urat ezekért. Köszönjük Úr Jézus. Ámen.

Ő egy igaz Isten, és ha eljön az ideje, akkor Ő tudja, hogy hol élsz. Mindent tud rólad. Tudja pontosan a részleteket rólad és gondot visel rólad. Ezért figyelmezz Jézusra és hidd, hogy Ő meg tudja tenni. És hidd, hogy fordulópontok jönnek az életedben, nemcsak a te életedben, hanem a másik életében is. Azért tudjuk megváltoztatni ezeket, mert az Isten Igéje nálunk van és Ő cselekszi meg. Az Ő kegyelme elegendő hozzá.

És ahogy mi kilépünk, úgy növeszti a kegyelmét fölöttünk. Megnöveszti és így növekszünk kegyelemről kegyelemre. Ezért többé ne ítéld meg magad, ne kárhoztasd magad, legyél boldog. Halleluja! Legyél boldog, és áldott legyen az Úr neve az életedben!

Egy szolgáló konferencián kiszólítottak, és az volt a kárhoztató szó ellenem, hogy ne ítéljem magamat, mert megítéltem magam, és úgy éreztem, hogy nem végeztem még sokat az Úrnak. S az ember úgy érzi, hogy rossz irányba halad, hogy nem abba az irányba megy, ami elrendeltetett. Ábrahámnál is így tűnt akkor, amikor a fiát kellett feláldoznia. És ennél Istennek még többet ér, hogy bízunk benne akkor is, amikor nem látjuk a végét.

Mindenki mondja: Hitben járok. Nemcsak szólom a hitet, hanem ki is járom azt. Hiszek Istenben. Hiszek Jézusban, és Ő meg tudja cselekedni azt. És megcselekedte, és én elfogadom ezt. A Jézus nevében a mai naptól megértem ezeket nagyobb bölcsességgel, hogy miként működik Isten királysága. Hogy miként működik. És jobb leszek, mint eddig. És jobban fogok járni ezekben, mint eddig, a Jézus nevében. Ámen. Halleluja! Dicsőség Istennek.

A Szellem működései mind sikerre jutnak, mert hittel fogadjuk az Ő munkáit. Gyertek előre hittel a gyógyító sorokba.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL