2011.06.29.
 

A SZAVAID EREJE 6.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. június 19.

 

Nagyon sok kijelentés jön Krisztus Testéhez, és nagyon sok hívő van, aki kívánja ezeket a kijelentéseket. Nem igazán az akadémikus eszmefuttatásokra van szükség, hanem az utolsó időkben, az Úr Szellemétől a valós kijelentésekre van szükség! Izraellel kapcsolatban is, és mindennel kapcsolatban óriási mennyiségben érkezik a kijelentés.

Mi továbbra is a Szent Szellemet szeretnénk követni, mert Ő tudja, hogy mire van szükségünk, és Ő vezessen minket abban, hogy mi a táplálékunk. A legfontosabb Ige, amivel a fenti témakörben eddig is kezdtük a tanításainkat:

Jakab 3/2 Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

Az eddigi tanítások letölthetők az internetről. Ami fontos, hogy megértsük, hogy akkor válik Isten szemében tökéletessé az illető, ha nem vétkezik a szájával.

Példabeszédek 18/20 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.

A 20-as vers lényege, hogy minden növekedésünk, minden gyarapodásunk a szánkkal kezdődik. A hit szavaival, hogy mit mondunk ki.

21.  Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Az életünk és a halálunk függ attól, hogy valójában mit is mondunk ki. A Biblia beszámol egy vérfolyásos asszonyról, aki évekig beteg volt, és miként gyógyult meg. A gyógyulását az hozta, hogy mit mondott ki!

János evangéliumában olvashatjuk, hogy Jézus jóval több csodát tett annál, mint ami a Könyvben meg van írva, ezek azonban azért írattak meg, hogy mi higgyünk, és megértéseket vegyünk ezekből a történésekből.

Máté 9/20 És ímé egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az Ő ruhájának szegélyét.

Tizenkét évre utal az Írás itt, ez mutatja nekünk, hogy ha valakinek a betegsége már hosszabb ideje tart, akkor is van segítség. Bizonyára egy gazdag asszonyról van szó, mert írja az Írás, hogy minden pénzét az orvosokra költötte, minden gyógymódot kipróbált, semmi nem segített rajta.

Mutatja ez nekünk, hogy ha már sok mindent kipróbáltál, és hosszú ideje küszködsz a betegségeddel, ez nem azt jelenti, hogy számodra már nincs remény, és nincs segítség. Azért, mert hosszú ideje vagy ebben a betegségben, az nem azt jelenti, hogy Isten akarata számodra az lenne, hogy te ne gyógyulj meg.

Tehát mindegy, hogy milyen régről húzódik ez a betegség, és milyen rossz állapotban vagy jelenleg, az nem azt jelenti, hogy abból nem vagy képes meggyógyulni. Nem adjuk fel, sok esetben, egy apró kiigazításról van szó. A rókafiak rontják meg a szőlőtöveket.

21. Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok

Vagyis mit mondott ki? Hogy én meggyógyulok! Nem azt mondta ki, hogy talán megesik, vagy meglehet, hanem nagyon bátran kijelenti, pedig látjuk, hogy mennyi mindenen ment keresztül eddig.

Ha az ember már annyi mindent megpróbált, akkor hajlamos arra, hogy – megnézzük ezt is, hogy működik-e? Már annyi mindent kipróbáltam a tizenkét év során. De ő nagyon erőteljesen kijelentette, hogy – megérintem a ruháját és meggyógyulok!

Ha csak megérintem, az Ő ruháját meggyógyulok – mondja egy másik fordítás. A Bővített fordítás kihangsúlyozza, hogy: folytonosan újra, és újra ezt mondogatta magának - ha csak megérintem a ruháját, helyreáll az egészségem!

Tehát az ismétlődést a szavainkban – hangsúlyozza a Bővített fordítás. Folytonosan ezt mondogatta magában, ha megérintem a ruháját, meggyógyulok. Azért mondjuk ezt, mert mi ugyanígy a hitünkben képesek vagyunk kiiskolázni, felépíteni magunkat.

Kenneth Hagin azokban az esetekben, amikor az illető folytonosan jött a gyógyító sorokba, és nem kapott gyógyulást, hónapokig tanított először. Arra tanította őket, hogy tegyék meg a megvallásaikat, hogy ha a következő alkalommal beállok a sorba, ott meggyógyulok. Így lehet az embernek hitben felkészíteni magát arra.

Ez egy olyan pontkontaktus, ahol a hitedet kiárasztod, hogy akkor befogadod. Ha az ember ezt nem teszi meg, akkor egyre távolabb kerül attól, amit kíván a szívében.

Beszéltem már nektek róla, hogy annak idején, amikor Oral Roberts szolgálata a tévében is nézhető volt, hoztak egy asszonyt, aki tolókocsiban volt, mert teljesen bénult volt. Azt tanította a szolgáló, hogy ha megérintesz valamit, mint egy kontaktus pontot, és ő a jégszekrényt érintette meg, és azaz erő kiáradt és meggyógyult a bénultságból.

Tehát egy időponthoz kell kötni, hogy te abban a pillanatban befogadod a gyógyulásodat. Kijelentette az asszony, hogy én akkor meggyógyulok. Ez az angolban a legerőteljesebb kifejezési forma, nincs benne bizonytalanság; vagy talán úgy lesz? A hitedet hozzáteszed, és biztosan megtörténik!

Miért van az, hogy nem mindenki mer így beszélni? A hitünk hiánya miatt. A vérfolyásos asszonynak át kellett magát törni egy egész tömegen. A II. Korinthus 4/13 elmagyarázza, hogy miként működik a mi hitünk, úgy szól, hogy hittem, és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk. Hiszünk, és azért szólunk!

Jézus azt mondta a gyógyultnak, hogy leányom, a te hited tartott meg téged! Tehát azt mondta az asszony magában, hogy én bizony meggyógyulok! Teljessé leszek! Ez volt az ő hite, ami szavakban megjelent.

Nem érezte még, hogy az megtörténik, nem is látszott rajta, hogy meggyógyult volna már, és az előző évek sem bátorították őt sok jóval. Biztos, hogy tele volt reménységgel az évek során, de soha nem történt semmi vele. De amikor hallott Jézusról, akkor a szívében lévő hit megszólalt és kijelentette, hogy meggyógyulok. Így folytatja a …

Máté 9/22 Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén monda: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony, abban az órában.

A te hited tartott meg téged. Ebben az esetben Jézus nem állított fel gyógyító sorokat, csak az úton volt valahová. Az asszony nem kérdezte meg, hogy megfoghatja-e a ruhája szegélyét? És milyen jó, hogy a vallásos teológusok sem tudták őt útközben lebeszélni, hogy ne tedd ezt, mert ez nem Isten akarata számodra, hogy meggyógyulj.

Kb. tizennyolc éve, egy meghívásom volt, hogy imádkoztam egy emberért, és aznap este, egy teológiai tanulmányokkal foglalkozó fiatalember lebeszélte őt, hogy ez nem Isten akarata, hogy te meggyógyulj, Isten manapság nem gyógyít, mondta neki tévesen.

Egy asszony, aki eljött az alkalmakra, Isten csodát tett vele, eltűntek a csomók a testéből. De amikor megtudta később a vallásos körökből, hogy ezek azért voltak a testén, hogy Istent dicsőítsék, és nem tudta, hogy most akkor miként tudja visszaszerezni ezeket, nagyon meg volt zavarodva. Ezt teszi a vallásosság!

Tehát nem volt semmi bizonytalanság benne, kijelentette, hogy ez megtörténik! Nem volt lehetősége a hitetlen szavaknak bekúszniuk a fülébe, hogy – azt soha nem tudhatod, hogy mi az Úr akarata.

Megfigyelted-e már, hogy a keresztényeknél megesik, ha elkezdesz valami jóról beszélni, azonnal megfordítják a szót és előhoznak, valami lesújtót helyette? Találsz egy igeverset a Bibliában, ami téged meg akar áldani, azonnal elkezdik idézni, hogy jaj, néktek! Jaj, néktek!

Elkezdesz az áldásokról beszélni, és azonnal megfordítják a témát, és elkezdenek az ítéletekről beszélni, a negatívumok vannak a szájukban. Szeretik mellé idézni a …

Jakab 4/13 Nosza immár ti, akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kereskedünk, és nyerészkedünk;

14. Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.

15. Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, akkor ezt vagy azt fogjuk tenni.

16. Ti ellenben elbizakodottságotokban dicsekedtek: Minden ilyen dicsekedés gonosz.

17. Aki tehát tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.

Erre mondják, hogy látod akkor lesz, ha az, az Úr akarata. Mi a helyzet a vérfolyásos asszony esetével? Ha azt mondta volna, hogy majd meglátjuk, mi történik? Soha nem lehet látni előre.

Kinek van igaza? Azt mondom nektek, hogy mind a két sor igazság. És itt van az, amikor az emberek bajba keverednek, mert megtanulnak egy igazságot, és megpróbálják azt érvényesíteni minden helyzetre, mint „az igazságot”!

Vannak olyan helyzetek, amikor igenis kell használni a hitedet, és ki kell jelenteni, hogy az meg van neked. Más esetekben pedig ki kell jelenteni, hogy ha az Úr akarja, akkor fogjuk ezt tenni.

Ugye, amikor azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, ha ez a te akaratod, akkor kifejtjük azt, hogy mi még nem tudjuk, hogy mi az Ő akarata. És ezt nem lehet minden helyzetre elfogadni, hogy ne tudnánk, hogy mi az Ő akarata.

Vannak olyan keresztények, akik eltervezik a jövőjüket, és egyáltalán nem egyeztettek az Úrral előtte. Dicsekszenek, hogy egyszerűen ezt teszik majd, és látjuk, hogy úgy tekint erre a Biblia, hogy ez gonosz dicsekedés.

Efézus 5/17 Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.

Vannak dolgok, amikor nem tudjuk, hogy abban a dologban mi az Úr akarata, de ha tisztán, és egyértelműen kijelenti az Úr a Szent Szellem által az Igéből, és meg lehet érteni, akkor ahhoz ragaszkodnunk kell. És ha tisztán kicseng az Úr akarata, akkor nem szabadna azt mondanunk, hogy – ha ez a Te akaratod.

Túl sok keresztény van azon a helyen, hogy nem tudja, mi az Úr akarata. És úgy teszik a dolgaikat, mintha az el lenne rejtve előlük. Nekünk valójában telítve kell lennünk Isten Igéjével, és tudnunk kellene, hogy mi az Úr akarata az Ige alapján.

Lesznek az életünkben olyan helyzetek, amikor igenis ki kell jelenteni, hogy ezt fogom tenni, ez fog történni, ez lesz. Mert nem a homályban tapogatózunk, hanem tisztában vagyunk az Ő akaratával.

Ezért adta nekünk Ő a Bibliát, a Szent Szellem, és adta nekünk a szolgálati ajándékokat. Ezért bizalommal teljesen tudnunk kell Isten akaratát, és abban növekednünk is kell. Az Úr nem akarja, hogy a sötétségben legyünk, nem akarja, hogy csak találgassunk, ezért adta nekünk a Bibliát.

És ha azt ott látod, akkor nyugodtan kijelentheted, hogy ezt teszem. És ez több mint kétezer alkalommal fordul elő így a Bibliában. Megkérdezi valaki, hogy miről fogsz prédikálni vasárnap? Arról, hogy megteszem, meg lesz nekem. Hol van ez a Bibliában? Több mint kétezer helyen megtalálod.

Amikor valami ilyen sokszor előfordul a Bibliában, akkor arra oda kell figyelnünk. Mint ahogy az asszony szájából elhangzott, hogy akkor meggyógyulok. A Zsidó levél 11. fejezetében a hithősökről olvasunk, és látjuk, hogy minden egyes esetben, tisztában voltak azzal, hogy mi Isten akarata abban a helyzetben számukra.

Ábrahám az egyik legnagyobb hithős a Bibliában, és az Ő és fia Izsák történetét fogjuk megvizsgálni.

Zsidó 11/17 Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és az egyszülött fiát vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket kapta,

18. Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked a te magod;

19. Úgy gondolkozván, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani fiát, ezért vissza is kapta őt, mint előképet.

Tehát úgy gondolkodott, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani a fiát, és ezért kapta vissza, mint előképet. Hiszen Isten közölte vele, hogy Izsák a te ígéreted szerinti mag.

Később pedig szólítja Ábrahámot, hogy vidd fel a te fiadat áldozatul énnékem. Ebben az esetben, ha Izsák meghal, akkor Isten ígérete miként jön valóságba?

Ábrahám arra a következtetésre jutott, hogy ha meghal a fia, Isten majd feltámasztja a halálból. És ez kitűnik a nyelvezetből is, ahogy szól a szolgáinak.

Mózes I. 22/5 És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok.

Nézzétek meg, hogy tisztán kijelenti a szolgáknak, hogy maradjatok itt a szamárral, mi pedig felmegyünk a gyermekkel, áldozunk és visszatérünk. Visszatérünk hozzátok!

Azért ment fel a hegyre, hogy ott feláldozza a fiát. Ki fog áldozatot mutatni? Én és a fiú. Ki az, aki visszajön? Én és a fiú. Nem azt mondta, hogy talán majd visszajövünk, mert lehet, hogy Isten még sem támasztja fel, akkor mégsem tudunk visszajönni. Vagy remélem, hogy úgy lesz majd. De nem ezt mondta.

Áldozunk, és utána visszajövünk hozzátok! – mondja egy másik fordítás. Mi megtesszük ezt a dolgot, és utána mindketten visszajövünk hozzátok.

A Biblia rávilágít arra, hogy Ábrahám hitte ebben az esetben a feltámadást. Ha az embernek van hite, akkor nem kezdheti mindig azzal, hogy ha…, vagy megpróbáljuk…, vagy soha nem lehet tudni előre...

Azt gondolják, hogy ez egy nagyon jó keresztény hozzáállás. Pedig ez a kétségnek és a hitetlenségnek a tükröződése, mert ha az ember nem tudja, akkor nem tudja. Tehát bizodalomnak kell lenni bennünk az évek során felgyülemlett bizonytalanság vagy kétkedés helyett.

Ábrahám ezt az Istennel való szövetsége alapján teszi meg. Mert Ábrahám megismerte Isten szövetségét, Isten azt mondta neki, hogy minden, ami az enyém, az a tiéd, és fordítva, ami a tiéd, az, az enyém. Isten azt mondta, hogy rendben van, akkor a fiadat kérem tőled.

Igen Isten, de te tudod, hogy a magvaim, az áldás, a fiamon keresztül jön. Ábrahám ezt végiggondolta, ezért tudta, hogy a gyermek nem halhat meg azon a hegyen. Istennek fel kell támasztania, vagyis hitte teljes szívével a feltámadást.

És ez az engedelmesség, amely Ábrahám részéről mutatkozott, ez adta meg a szövetség részeként Istennek azt, hogy Ő is feláldozhatta az egyszülött Fiát értünk!

Az angyal szólt a mennyből, hogy tedd le a kést. És így lett képes Isten arra, hogy odaadja az Ő Fiát, és a Fiát feltámassza a halálból. Isten, ahogy ezt megcselekedhette, Ábrahám hitéhez kötődött mindez, ezért hívják Ábrahámot, a mi hitünk atyjának.

És Ábrahám valóban azt mondta, hogy mi felmegyünk a gyermekkel, és miután áldoztunk, visszajövünk. Nem megpróbálunk, hanem bizony visszajövünk.

Ugyanezt a hit bátorságot megtaláljuk Dávidnál. Góliáttal való mérkőzését ismerjük. Góliát Izrael Istenét mocskolta, és szégyenítette. Dávid kijelentette, hogy én a fejét veszem! Annyira komolyan kijelentette, hogy végül elvitték a király elé.

Sámuel 17/32 És monda Dávid Saulnak: Senki se csüggedjen el emiatt; elmegy a te szolgád és megvív ezzel a filiszteussal.

Megvívok ezzel az emberrel, mondta Dávid, és a király engedte.

37. És monda Dávid: Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e filiszteusnak kezéből is. Akkor monda Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr legyen veled!

Ekkor nem volt már idő, hogy Dávid elimádkozza, hogy Uram, ha ez a te akaratod. Tehát, amikor a király sátorában kellett kinyilvánítania a szándékát, akkor nem lehetett azt mondani már, hogy Uram, ha ez a te akaratod. Saul pedig azt mondta, hogy menj el, és az Úr legyen veled. Az óriás pedig átkozta őt. Megnézzük mi a válasz erre?

46. Ma kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, van Istene Izraelnek.

Ezen a mai napon imádkozni fogunk bizony, hogy mi az Úr akarata e felől. Nem! Azt mondta, hogy én ezt fogom tenni a mai napon. Az egész föld tudja meg, hogy van Izraelnek Istene. Nagyon sokan itt tévesztik el a hitükben.

Látod-e a teljes önbizalmat, és a bizalmat Istenben? Nincs benne, talán majd, vagy majd ha. Nem! Kijelenti, hogy a fejedet veszem, sőt még a te seregedet is lefejezem. És megtörtént, még kardja sem volt. Ilyen bátorsággal szólt a hite.

A vérfolyásos asszonynak is a hite szólt, ha érintem, meggyógyulok, és pár percre rá megtörtént. Ezek a példák ma azért vannak itt előttünk, hogy lássuk, hogy a hit szelleme miként működik. Mert hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk.

Milyen fajta beszédet szól a hit? Benne van a Bibliában. Én ezt megteszem! Ha valaki ismeri Isten akaratát, akkor ilyen bátorsággal tudja szólni a hit szavát.

A Zsoltárok valójában énekek Istennek. És az volt a rendeltetésük, hogy az emberek egész nap ezeket énekeljék, és ezeken gondolkodjanak közben. Ha az ember énekel egy dalszöveget, akkor az van a szájában, és azt forgatja a fejében. Nézzük meg a Zsoltárokból:

Zsoltárok 3/6 Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely köröskörül felállott ellenem.

Egész nap énekelték, hogy nem félek, nem félek. Nem azt énekelték, hogy ma este végre megpróbálok elaludni, hanem helyette:

Zsoltár 4/8 Békességben fekszem le és legott elalszom; mert Te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

Ezeket énekelték Istennek. Elkezded énekelni, és működőképes! Ezért fontos a daloknak szövege, egész nap énekled, az autóban is. Kialakul egy kép benned. És amint az ember gondolkodik, olyan is valójában.

Az emberek ugyanezt a törvényt működtetik, csak negatív irányba. Mondják, hogy érzem, valami rossz fog történni. Csak figyeld meg, valami rossz jön. Nézd meg, valamit egyszer eltervezünk, mindig történik valami rossz. Amikor szükségem lenne rá, nézd meg, így lesz most is.

Nekem is meg kellett változni ezekből, és nagyon jól szolgált engem ez a dolog, ameddig szükségem van rá, addig szolgál nekem, mert mindennek együtt kell működni Isten dicsőségére az életemben.

És igenis befejezzük a futásunkat, bevégezzük ezt a munkát. Lehet, hogy vannak olyanok, akik ezért minket kritikával illetnek, de mi ezt túléljük, és a legjobbra kiterjesztjük a hitünket.

Zsoltár 23/1 Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

És mondják, hogy bizony nehéz időket élünk manapság, a tőlünk telhető legjobbat próbáljuk. Nagyon sokan vannak, akik a szívüket nem alapozták meg Isten Igéjével.

A gyógyulásunk, és az anyagi gyarapodásunk, ugyanazon a hiten nyugszik. Nem lesz az embernek termés, akkor, ha nem vetett magot előtte. Isten az egész teremtett világot a vetés és aratás alapelvre helyezte.

Amit behelyezünk a szívünkbe – még a gaz is – ki fog nőni. Isten nem csúfoltatik meg, amit az ember elvet, azt fogja aratni is. Hallelúja! Nem szűkölködöm, azt jelenti, hogy soha nem lesz szükségem, mindig minden szükségem betöltetik.

4. Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is át, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

Mondják: legalábbis megpróbáljuk, kemény idők ezek, a sötétség ideje,

6. Bizony jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Az Úrnak a jósága és kegyelme követ engem. Bizakodunk benne, hogy valahogy csak túljutunk rajta, mondják. Nem! Az Úr házában lakozom örökkévaló ideig. Honnan tudjuk? Ugye, az teljesen helyénvaló, hogy azt mondjuk ki, amit a Biblia mond rólunk.

Zsoltár 71/16 Az Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a Te igazságodról emlékezem!

Az Úrnak az erejével, nagy tetteivel járok. Az Úristennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem. Amikor az ember szemlátomást megnézi a helyzetet, azt mondja, hogy ez szinte lehetetlen. Az érzékszervei alapján úgy tűnik, hogy nem látjuk miként lesz. Úgy érezzük a dolgot, hogy ez nem úgy lesz, úgy érzem, hogy nincs hozzá kedvem sem.

A hit azonban azt mondja, hogy igenis, én azt megteszem! Ha az ember nem tudja ezt kimondani a körülményeknek a képébe nézve, akkor nincs megalapozva a hitében!

Ha az ember bizonytalankodik, és kétkedik, akkor nem tudja elfogadni azt. Nem lehet bizonytalankodni, azt mondani, hogy majd meglátjuk, talán így lesz, talán úgy.

A te szavaid nagyobb súlyt gyakorolnak az életedben, mint bárki másé! Ha nem mondod ki azt, amit az Ige mond rólad, akkor azt fogod megkapni, amit te magad mondasz. Ha az Isten azt mondja rólad, hogy meg tudod tenni, és te pedig rávágod, hogy képtelen vagyok, akkor nem fogod azt megkapni, amit Isten mond, hogy a tiéd.

Azt fogod megkapni, amit te mondasz arról. Ha ilyenkor bölcs vagy, akkor azt mondod, hogy igenis, képes vagyok. Bármilyen körülmények között képes vagyok.

Zsoltár 91/1 Aki a Felségesnek (Elion) rejtekében lakozik, a Mindenhatónak (Shaddai) árnyékában nyugszik az.

Egy biztos lakozás, nem bizonytalan, hogy talán, talán.

2. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem Őbenne bízom.

14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet.

Újabb kijelentések a 14-16. versekben.

15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt.

16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet.

Ez Isten, aki azt mondja, hogy megteszem, én bizony megteszem. Miért mondod akkor te azt, hogy majd meglátjuk, majd holnap kiderül. Mit mondasz ilyenkor Istenről? Hogy majd akkor hiszem el, ha látom, vagyis a hústestben közlekedsz.

Nem hiszed. Ha Isten azt mondja, hogy én megteszem, akkor neked azt kell mondani rá, hogy Ő bizony megteszi. Mert az Úr, az én oldalamon van.

Zsoltár 118/6 Velem van az Úr, nem félek; ember mit árthat nékem?

Kijelenti, hogy nem félek, mit árthat nékem az ember? Azt jelenti, hogy a te csapatod lesz a győztes.

7. Velem van az Úr az én segítőim közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre.

Dicsérjük az Urat! Egy napon eljutunk arra a tanítássorra is, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek, mondja az Úr.

Zsidó 13/5 Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van, mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.

Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled! Mit kell akkor nekünk mondani? Nézzük a…

6. Úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat nékem?

Ha tudjuk, hogy Ő mit mond egy helyzetről, akkor az, bátorságot szül bennünk. Ha Ő azt mondja, hogy Ő megteszi, akkor bizony megteszi.

Hittem, és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk. Ő fog engem megszabadítani, Ő fogja betölteni a szükségeimet, én pedig bevégzem a futásomat, mert Ő velem van. Hallelúja!

Ésaiás 57/19 Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!

A megvallás azt jelenti, hogy mindig ugyanazt kell mondani, amit Isten mond!

A vérfolyásos asszony azt mondta ki, hogy meggyógyulok! Elkezdjük magunkat felnövelni ebben a hitben. A legközelebbi alkalommal, amikor kézrátételre kerül a sor, én meggyógyulok. Hallelúja! Nézzük meg, hogy, hogy szól János apostol szája a…

János III. 4. Nincs annál nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.

Azt mondja az Úr, hogy nincs annál nagyobb örömem, amikor látom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Igaz, hogy János írta le, de sokkal többről van itt szó, mint, hogy mit ír János, mert Isten gondolata ez. A mennyei Atya szavai ezek. Tudjuk jól, hogy …

Zsidó 11/6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza mindazokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Ez azt jelenti, hogy egyikőnk sem képes Istennek tetszeni hit nélkül. A vérfolyásos asszony, azt mondta, hogy meggyógyulok, kijelentette a hitét.

Példaként elmondom, hogy ha a gyermekednek azt mondod, hogy ezt, és ezt kell tenned, és elsírja magát, és azt mondja, hogy nem tudja ezt tenni, és azután megbeszélitek, elmagyarázod neki, és a végén azt mondja, hogy rendben van apuci, megteszem.

Ilyenkor érzed azt, hogy valamiféle erőt ültettél el a gyermekben. Mi pedig a mindeneknek Atyjától, a mennyei Atyától vesszük ezt az erőt.

Amikor tanítottam a fiamat, a baseballban, hogy hogyan kell a labdát ütni… Minden sportnak meg kell tanulni az alapjait, a helyes mozdulatokat. Mindig sírva fakadt, hogy neki ez nem megy. Teniszben megint másként kell a labdát visszaütni, a golfnak megint meg van a maga technikája.

Amikor elsajátította a mikéntjét, ő lett a legjobb játékos. Vagyis amikor csak siránkozunk, hogy mi az, amit nem tudunk, mi az, ami nem megy nekünk, nem látjuk a kiutat, akkor nem hozol áldást a mennyei Atyára. Akkor szerzünk nagy örömet neki, és akkor vagyunk mi nagy áldás neki, ha látja, hogy mi az Ő igazságában járunk.

Tisztán látható a mai nap után, hogy hogyan működik a hitünk: hisszük, és azért szólunk. És ennél nagyobb örömet nem vagy képes adni Istennek, mint amikor képesek vagyunk ellenállni a félelmeinknek, és a közelmúltban történt kudarcaink ellenére meg tudunk állni.

És kijelentjük, hogy Jézus nevében előre megyek, mindegy hogyan érzem magam; megteszem; nekem az megvan; látni fogom megtörténni; hiszem azt; elveszem a gyógyulásomat. Nincsenek fájdalmaim! És megszabadulok minden fájdalomtól, ami a testemet akarná érinteni!

A kulcs a szánkban van. Sok próba jön, mielőtt az ember felléphet a következő szintre. Növekszünk hitről hitre, és dicsőségről dicsőségre.

Van egy másik igazság, amiről majd bővebben fogok nektek beszélni, hogy a száj miként tud úgy működni, hogy az életnek a fája növekedjen ki belőle. Nézzük meg, mert nagyon fontos, hogy megértsük mi az, ami törést okoz a szellemnek.

Ismertem híres embereket, akik elmennek az orvoshoz, és az orvos egy rossz jelentéssel áll elő. Creflo Dollarral is megtörtént, az orvos azt mondta a vizsgálatok után, hogy sajnos rákot állapítottunk meg. Sok évvel ezelőtt volt.

Azt válaszolta az orvosnak, hogy – jövő héten visszajövök doktor úr. Egy hétre elrejtőzött az Igébe, és az Igét öntötte magába. Visszament egy hétre rá, és nevetve mondta az orvosnak, hogy most vizsgáljon meg. És az orvos nem talált rákos sejtet.

Meg fogjuk érteni, hogyan működik ez. Tehát a mai naptól az egész nyár során a gyógyulások lesznek napirenden a tanításaink során, nagyon sok mindent meg fogunk érteni a gyógyulásról. A mai napon is sok gyógyító ajándék van jelen. Meg kell tanulnunk mi a hit, és meg kell tanulnunk uralom alá venni a nyelvünket.

      Példabeszédek 15/4 A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a szellem gyötrelme.

A gyógyító szó szerepel itt az eredetiben, tehát a gyógyító nyelv, életnek fája. A héberben az a szó áll, hogy gyógyító. Azt jelenti, hogy a gyógyító nyelv, életnek fája, s azt érti ez alatt, hogy olyan nyelv, amely gyógyulást hoz, amely a gyógyulás szavait szólja. Ez a gyógyító nyelv hozza az életnek fáját.

Az abban való hamisság, az ellentmondásosság, az pedig törést hoz a szellembe. Romlását hozza a szellemnek, összezúzza a szellemet. Megsebesíti a szellemet, lecsökkenti a szellem erejét, megsebesíti a szellemet – ezek különböző fordítások.

Ellentmondásosság a nyelvünkben. Összezúzza a szellemünket, ez az ellentmondásosság a nyelvünk szavaiban megsebesíti a szellemünket, eldeformálódást hoz a szellemünk dolgaiban, és hamarosan az ember meglátja azt a testében kívül is. A testnek a romlásai, a hiányosságai, a gyengeségei, azok nem a kívül láthatókból jönnek elő, hanem a szellemünkből jönnek elő.

Ha az ember megsebesítette a szellemét a nyelvének a romlott szavai által, a romlottsága által, akkor nem telik el sok idő, és meg fogod látni azt a testednek dolgaiban. Mindegy, hogy mi a hatásmechanizmus, ez először szellemben indult el.

Ez az ellentmondásosság, amit kimondtál a nyelveddel, nem más, mint az Isten Igéjének való ellentmondás. És ez, amikor Isten Igéjével ellentéteset mondasz ki, ez törést hoz a szellemedben, és nem kell sok időnek eltelni, és jön a testeden a rákos sejt növekedés, jön az agyvérzés, a diabétesz.

Ez azért tudott előjönni a testben, mert ellentmondásos volt a nyelved és ez romlást okoz a szellemednek. Az ördög egész életünk során ezen munkálkodik. Tehát ezek csak olyan megérzések, amiről az ember igazán nem is beszél, csak úgy érzi, hogy valami rossz jön.

Az ördög sugallatai ezek, hogy ezek majd jönnek, ezeket ő akarja cselekedni. De a gyógyító nyelv, az életnek fáját munkálja.

Joel 2/28 És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

Mit jelent ez? Hogy, itt az utolsó időkben, amikor kiönti Isten az Ő Szellemét, akkor egy bátorságot fog hozni, hogy bátorsággal szóljuk Isten Igéjét. Megtelünk az Ő Szellemével, ahogy Ő kiönti az Ő Szellemét, és egy bátorsággal szóló, gyógyító nyelv lesz a szánkban. Ahelyett, hogy a halál szavait szólnánk, az élet szavait fogjuk szólni. És megtelünk Isten Szellemével, azért, hogy szólhassuk az élet szavait.

Lészen az utolsó napokban, hogy kiöntöm az én Szellememet minden testre, és a ti fiaitok, és leányaitok prófétálni fognak. Az erő szavait fogják szólni, Isten áldott Igéjének a szavait fogják szólni, ezek a nyelvek pedig élet fáját hozzák az életünkbe.

Korinthus I. 2/6 Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;

7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre;

8. Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:

Vagyis Istennek a titkon való bölcsességét szóljuk, ami azt jelenti, hogy nagyobb Ő, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.

Mit teszek ilyenkor? Isten bölcsességét szólom, életnek fájává válik a nyelvem. Az életünket és a családunknak életét képesek vagyunk a szavainkkal megváltoztatni. Képesek vagyunk megváltoztatni a munkahelyünk dolgait, a közösségeinket, ha megváltoztatjuk a nyelvünk szavait.

Ha Isten Igéjének a szavait szóljuk, a Szellem erejével megtelve, és azt is mondja az Írás, hogy kérjük, imádkozzunk a késői esőkért, mert szeretnénk az aratást élvezni az életünkben. Nem koldulunk ilyenkor, hanem felgerjesztjük a szellemünket, beteljesedünk Szellemmel és prófétálunk, Istennek a bölcsességét szóljuk.

Ugye, amikor megtelnek a fellegek, akkor szakad le az eső. Hogy lenne képes minket az ellenség legyőzni, ha a szánkban az életnek fája van. Hogyan lennénk képesek, hogy legyőzzenek minket, ha nálunk van a megoldás, a válasz. Soha nem leszünk legyőzöttek. Mert Isten bölcsessége bennem munkálkodik.

Mindenki mondja: a bölcsesség szava munkálkodik bennem, gyógyító nyelv az enyém. Ámen!

Kezd el használni, ott van benned. Miként tesszük? Elmélkedni fogunk, és figyeljünk arra, mi az, amit beszélünk, mi az, amit imádkozunk, mi az, amit szólunk, beszélünk, főleg azokban az időkben, amikor látjuk, hogy nem vagyunk áldottak. Akkor is az Igét kell szólni, és hallgatni kell az Igét és meg kell engedni az Igének, hogy átitassa a rendszerünket.

Amikor szóljuk az Igét, akkor azzal táplálkozunk, az életnek az Igéjével táplálkozunk! Az Igén való elmélyedés is ezt hozza. Nem csak szóljuk az Igét, hanem elmélyedünk rajta. Amikor elmélkedünk az Igén, akkor a szellemünk elkezdi emészteni azt.

Képzeld el, hogy képes vagy Isten Igéjének az elmélyedésén arról a helyről, ahol ülsz, megváltoztatni a körülötted lévő egész világot. Képes vagy irányítani az életed a te házadból. Csodálatos életet kaptál, erre hívott el minket Isten, soha nem leszel így legyőzött.

Még valamit szeretnék elmagyarázni a szellememből nektek. Az Úr azt mondta nekem, hogy kezdjem el a hitemet használni a Magyarországi futballmérkőzésekre is. Egy ideje már használom a hitemet az ilyen mérkőzésekben. Tehát, ha valahol nem engednek be minket evangélizálni, vagyis nem fogadnak el minket, akkor a focicsapatnak ott bevégzett és akár le is kapcsolhatják a világítást, a futballpályán, mert nem lesz, aki nézze a mérkőzést.

Az én egyetemem több mint százéves múlttal rendelkezik, két országos bajnokságot nyertek egyetemi szinten, az Egyesült Államok sporteseményein. Az elmúlt három évben pedig nyolcat. Golfban, a kosárlabdában, és a teniszben. A futásban az elmúlt három évben nyolc győzelmük volt, ma is lesz egy nagy győzelmük. A semmiből jöttek ezek elő.

A vendégünk, aki érkezni fog, ő is mondja, hogy, hogyan is történik mindez? A hit által. Az Úr ezt megteszi, a többi egyetemi csapatkapitány is valószínűleg vakargatja a feje tetejét, hogy, hogyan is van ez. Itt az országban is lesznek ilyen fejvakargatások.

Az Úr mondja, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek. Benne van a Zsoltárokban, ha olvasod. Mindenki, aki nem él Jézus nevével, aki nem hívja segítségül az Úr nevét, bajba kerül. Bárhol a világban, legyen az nemzet, üzleti vállalkozás, politikai dolog, bármi legyen az, az egész világot érinti ez, és fogod látni.

Azok menekednek meg, akik az Urat segítségül hívják, és nekünk van egy olyan gyógyító nyelvünk, ami képes a helyzeteknek gyógyulást szólni, és a hitednek el kell jutni erre a helyre, és képes vagy orvosolni ezt a helyzetet.

A közbenjáró imádságok igen erőteljesek. Az üdvösségek, amelyek a héten előjöttek, teljesen rácsodálkozással álltam előtte, hogy az Úr mennyire használja a hitünket. Azonnal, egyenként hatalmat veszek felettük, amikor odajönnek.

Az elmúlt héten történt egy üdvösség a kertünkben is. A hölgy, aki becsengetett, ő sem volt először biztos, hogy ő hisz-e, vagy sem. Miután hatalmat vettünk – mert nem lehet olyan ördög, amely képes lenne visszatartani minket az üdvösségtől – befogadta az Úr Jézust. És a hitedet használhatod te is ezekben.

Sok olyan összejövetelünk lesz a jövő héten, amikor az imakör itt közben munkálkodik a könyörgésekben, és ez egy nagy szelet bocsát ki a vitorlánkba, és úgy megyünk előre, visz minket, és az Úr összegyűjti az övéit.

Kérdeztük, hogy hiszi-e, hogy Jézus él, hogy meghalt és feltámadt? Hát, ő nem tudja. És magunkban megparancsoltuk az ördögnek, hogy többet ne nyilvánuljon meg rajta keresztül. Ezt nem magyarul mondtam előtte, nehogy megijedjen. De az Úr Jézus nevében van a hatalom, és ezt használnotok kell.

Meggyógyultak törött csontok, vállak, bordák, az egyiknek az összes bordája el volt törve, gyönyörű bizonyságok voltak, és ezek a megtértek fogják látogatni a helyi gyülekezeteket. Lehet, hogy nem nagy számban tértek meg, akik ott voltak, de akik megtértek az Úrhoz, azok be fognak járni a helyi gyülekezetbe.

Mi nem tanítjuk, hogy mi a szent élet, hanem mi éljük az Igét, és az emberek észreveszik rajtunk, hogy mások vagyunk, mint amit a világban látnak, és ezt megkívánják. A 2-es Zsoltár 8-as verse szerint, kiküldjük az angyalokat, hogy hozzák be az elveszetteket, mert az elveszetteknek az Úrhoz kell jönni.

Az Úrban kaptál ma valamit, képes vagy az életedet megváltoztatni, mindegy hol születtél, vagy milyen környezetben, vagy milyen helyzet állt elő az életedben az elmúlt évek során.

Gyógyulások vannak a bokákban, a térd alatti lábrészen, az erekben gyógyulás van. Tegnap estétől már tudtuk, hogy lesznek ezek a gyógyulások, amely hit által működik. Az evangélista a hit ajándékában működik, képes arra, hogy felpumpálja a hiteteket.

És maradjatok távol a másfajta megnyilvánulásoktól, amelyek a negatív dolgokkal akarnak benneteket leterhelni, ne fogadjátok el azt az elmétekbe, mert az elménket tisztán kell tartani.

Nagyon jó idők jönnek, lehetett látni már az elmúlt héten történtekből és ez folytatódik. Minden imádságot köszönünk nektek. Ámen! Dicsőség az Úrnak!  

 

A más bibliafordításokat a bal szélen függőleges vonallal jelöljük.

  

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL