2011.05.10.


   A SZAVAID EREJE 3.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
  2011. május 08.

 

A mai napon egy olyan tanítást hozunk elétek, az elmúlt hetihez kapcsolódóan, amelyből ha mélységes megértést veszünk, megváltozik az életünk. A jövő héten is ennek a folytatását hallhatjuk majd. A szavaink ereje 3. rész következik ma, de egy olyan alcímet is adhatnánk neki, hogy a királyság kulcsai.

Fontos, hogy megértsük, amit az Ige tanít. Jézus azt mondta, hogy ha halljátok, és ha látjátok, és a szívetekkel megértitek, akkor meggyógyítalak benneteket. A konferenciánkon is szó lesz majd erről, mert ha úgy tartjuk, hogy hitben vagyunk, és mégis elmegyünk az orvoshoz, és egy rossz jelentést kapunk, akkor nem vagyunk hitben.

Kenneth Hagin felesége egész élete során hallotta a férjét a hitről prédikálni, és mégsem volt tiszta megértése a hitről. Egy műtétet kellett felvállalnia, és az Úr jelezte, hogy a műtőasztalon lett volna a halála. Férje pedig egy olyan hitet oktató szolgáló volt, akin keresztül milliók tanulták meg a hitnek a működését. De ő nem hallotta meg, ill. nem vette komolyan. Tudta, hogy ha arra a műtétre sor kerül, akkor ott meg fog halni. Hagin visszatartotta a feleségét, nem engedte neki a műtétet, és végül megkérdezte az Urat. Azt válaszolta az Úr, hogy azért, mert te megkértél, ezért közbelépek, és megváltoztatom a történések menetét, nyugodtan vidd a kórházba és legyen meg ez a műtét.

A konferencián is fogok erről beszélni. Nagyon sok problémánk onnan ered, hogy valójában mi is jött ki a szánkból, a jelen életünk dolgait illeti ez. A NIV verzió szerint olvassuk a:

Jakab 3/2 Mindannyian sok dologban megbotlunk, ha valaki sohasem hibázik, vétkezik abban, amit mond, az tökéletes ember, képes az egész testét féken tartani.

A testvérige, amit a tanítás indításaként az elmúlt alkalommal is olvastunk a:

Példabeszédek 18/20 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.

21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Visszakanyarodván a testünknek a jólétére, egyszer megkérdezték Smith Wigglesworthot, hogy érzi magát? Azt válaszolta felemelt hangon, hogy én nem kérdezem meg Smith Wigglesworthot, hogy ő hogyan érzi magát, én megmondom Smith Wiggleswortnak, hogy hogyan érezze magát. Ez a hit.

Ahhoz, hogy a jövedelmeinkben növekedést lássunk, a beszédünkben is ott kell, hogy legyen ez a növekedés. Ezért figyelmeztetlek benneteket, hogy amikor arról beszéltek, hogy mire van szükségünk pl., akkor ez már nem a hitállítások közé tartozik.

Valószínűleg van egy rossz szokásod, és ez abból látható, hogy túl sokat beszélsz, - szükségünk van erre, meg szükségünk van arra. Ez a dolog, abszolút nem segít neked. Mondod, hogy de valóban szükséged van rá. Igen, de ebben az állításban nincs ott a hit. A szükségeidet vallod meg.

A szükségeidben van a hited, mert állandóan csak ezt hallod, hogy erre van szükségem, szükségem van, szükségem van, és így csak abban növeled a hitedet, hogy mennyi mindenre van szükséged.

Az igazság úgy van, hogy a jelenlegi szükséged állapotát vallottad meg. Mi a helyzet azzal a verssel, hogy – Az Úr az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm! Nem azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, és erre, meg erre van szükségem, hanem azt mondja, hogy nem szűkölködöm.

Mi lenne akkor, ha elkezdünk úgy beszélni, ahogy az Írás szól, és nem pedig úgy, hogy erre, meg arra lenne szükségem: Nem lesz szükségünk semmiben, és a számláinkat is ki tudjuk fizetni. Nem kerül több levegőbe, több lendületbe, hogy ezt mondd ki, minthogy a szükségeidet sorold. Vagy valami olyasmit mondj ki, ami később ártani fog neked.

Tehát, amikor az ember a növekedést keresi, akkor hol keresse ezt? Az újsághírekben, vagy a tévében? Nem! A felépülésünket ebből a hiány helyzetből az orrunk alatt egy pár centivel lehet megtalálni, onnan jön a teljes ellátásunk.

Ugyanis, ha rátekintünk újra a Példabeszédek 18/20-ra: A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje, az ő beszédének jövedelmével lakik jól.

Hol lehet megtalálni a növekedést? A szánkban. Ahhoz, hogy többet tapasztalj meg a jólétből, többet kell beszélni róla. Nagyobb növekedésről beszélek most. Jézus tanítja a…

Máté 12/34 …Mert a szívnek teljességéből szól a száj.

Miért van, hogy mindenki a hitetlenséget és a kétség szavait szólja? Azért beszélnek az emberek a kétkedés és hitetlenség szótárával, mert belül telve vannak ezzel. Ezen meditálnak, ezen elmélkednek, és így beszélnek állandóan. Egy kicsi túlfeszültség éri őket, és mindjárt sírva fakadnak, hogy minderre szükségem lenne.

Ebben nincs jelen a hit, hanem csak a félelmek és a hitetlenségek vannak jelen. Mi a gond a félelemmel? Az a gond a félelemmel, hogy amitől félsz, az megvalósul, az hozzád jön. Elkezdünk arról beszélni, hogy milyen rossz a helyzet, és olyan rossz is marad, és még rosszabbá válik.

Hogy lehet ebből felépülni? Mert a gyülekezetnek fel kell fedeznie, hogy az egész nemzetünk számára itt van a válasz, hogy helyrejöjjünk. Az egész világnak Isten Igéjében van a válasz, hogy kijöjjünk a váltságból. Nálunk meg van a válasz Isten Igéjében, náluk nincs meg.

Mondják: bizony nem tudjuk most, hogy mihez is fogunk kezdeni. Ez a lehető legrosszabb helyzet, ahol valaha voltunk. A legzűrzavarosabb a helyzet, amit valaha láttunk. Nem lehet munkát találni sehol. – A szükség, a hiány, a csökkenés van a szádban! És megvallod a hiányát! Megvallod azt, hogy mire van szükségem! Az igaz pedig hitből él!

A hit pedig úgy szólítja a dolgokat, mintha már meglennének azok a nem lévők. Igen, mondod, de nincs még meg, nincs még meg a munkahelyem, nincs még meg az üzleti vállalkozásom. Ezért kell beszólítanod, ezért kell hívnod azt, mondanod kell, hogy a dolgok fellendülnek, ez az üzleti világ fellendül. Egyre több munkahely lesz, és egyre többet keresünk. Valóban? Valóban? – Nem értik! Valóban hiszed ezt?

Éjjel és nappal ez legyen a szádban, ezt mondd ki! Ne próbád ezt, hanem cselekedd meg, és nézd meg, mi történik? Jézus azt mondta, hogy a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

Vagyis amit mondasz, és a szívedben nem kételkedsz, akkor meg lesz, amit mondasz. És ezt Jézus mondta. A kezdetektől így volt ez. Olvashatjuk ezt a …

Példabeszédek 18/21 Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Vagyis, amit kimondunk bárhol, bármikor is, az vagy a segítségünkre siet, vagy hátráltat bennünket, amit kimondunk az vagy meggyógyít, vagy megbetegít bennünket. Amit kimondunk, az vagy pénzt hoz hozzánk, vagy gyarapít minket, vagy pedig kevesebbé tesz minket. Amit kimondunk, az vagy életet szolgáltat nékünk, vagy a halálunkat szolgáltatja.

A legtöbb gyülekezetbe járó erről semmit nem tud, és nem hiszi. Honnan mered ezt így állítani, hogy ez így van, kérdezik. Onnan, hogy csak figyeld meg, mit beszélnek. Ha valóban komolyan hinnéd, hogy amit kimondasz, az életet, vagy halált szolgáltat neked, akkor nagyon figyelnéd, hogy mi jön ki a szádon. Ha mindenféle rossz dolgot kimondasz a szádon, ez azt mutatja, hogy ebben nem hiszel.

Én azt hiszem, hogy te és én, mindketten lehetünk hívői a Bibliának, és a szavainkkal meg is cselekedhetjük azt, amit a Biblia mond nekünk. És az emberek képesek arra, hogy meglássák ennek a gyümölcseit az életünkben. Ki fognak minket gúnyolni mindaddig, amíg végül meg nem látják, hogy amit mi kimondunk, az valóságba is jön.

És akkor rá fognak kérdezni, hogy miként történt ez meg veled? – A megvallásaimat komolyan vettem, amit te úgy kigúnyoltál. Mert ez bizony így működik. Nehogy azt hidd, hogy mindent tudsz már ebben a témakörben.

Máté 16/13 Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdé tanítványait, mondván: Engem, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?

Jézust az érdekelte, hogy az emberek mit mondanak felőle, hogy ki is Ő valójában?

14. Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.

15. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?

Jézus akarta tudni, hogy ti kinek gondoltok engem? És ma az emberek billióiról akarja Jézus ezt tudni. Hogy a föld és a menny valóságos-e, hogy a világnak szüksége van-e egy Megváltóra? Igen, a világnak szüksége van egy Megváltóra, és nekünk van Megváltónk!

Mi dönti azt el, hogy valaki megváltott, üdvözült, vagy elveszett? Visszakanyarodunk oda, hogy mi az, amit te mondasz róla, hogy ki is Ő?

Róma 10/9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

Ha a száddal megvallod, hogy Jézus az Úr, akkor üdvözülsz. Megtette ezt itt mindenki. És valóban működik-e? Az egész földgolyónak meg kell ezt érteni.

10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Mi az, amit az emberek Jézusról mondanak? Sok mindent, vannak, akik még gúnyolódnak is, másokat meg nem érdekel a dolog. Hogy a mennybe, vagy a pokolba kerülsz, egy dolog dönti el, hogy mit mondasz ki Őróla? Hogy ki Ő pontosan teneked?

Nem csak, hogy mit gondolsz róla, hanem mit mondasz ki róla. Én kimondom, hogy Ő az én Uram, és Ő az én üdvözítőm.

Máté 16/16. Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

Te vagy a Krisztus az élő Istennek Fia. Te kinek nevezel engem, kérdezte Pétertől. Péter számos esetben tévedett, és hibázott, de most nagyon pontosan válaszolt. És nézzük meg ezt a bizonyosságot, amit kimondott: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia, Te vagy a Messiás, aki eljövendő, Te vagy a Felkent.

Teljes bátorsággal mondta ki. Ezt teljes bátorsággal kell kijelenteni nekünk is. Ő az én Uram, Ő az én Megváltóm, az én Gyógyítóm! Hoz-e ez változást? Számít-e valamit, hogy mit mondunk ki Őróla? A menny és a pokol közötti különbséget hozza.

Romániában az egyik legnagyobb felekezet vezetője a tévé képernyőjén vitába szállt, hogy ez nem így van. Az üdvösségi imánkat meglátta, és megkérdőjelezte, és szinte gúnyolta, hogy ez nem így van. Az illetőről még azt is megkérdőjelezem, hogy újjá van-e születve?

Hagin konferencián, egy alkalommal találkoztam olyan metodista pásztorral, aki miután nyugdíjba vonult, akkor találkozott az újjászületés üzenetével, és akkor született újjá. Azon gondolkodtam utána, hogy vajon a gyülekeztében volt-e valaki, aki újjá volt születve?

17. És felelvén Jézus, monda néki: Áldott vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.

18. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én Gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

Péter tehát egy kőszikla, de nem az, amelyre Isten a Gyülekezetet építi. Nem az, az alapkő, amelyet az építők megvetettek. Jézus az a kőszikla, amelyre Isten alapította a Gyülekezetét. Péter kőszikla, és az Úr téged is kősziklává tesz, ha megkapod ezt a kőszikla biztos kijelentést az Úr Jézusról.

Amire alapítani lehet ezt a bizonyosságot, azt meg kell értened, azt a kijelentést, a kijelentésben van ez a kőszikla biztos szilárdságunk, hogy Jézus az Istennek Fia. Mert erre a kijelentésre, mint kősziklára építem fel a Gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

És a sötétségnek nincs olyan ereje, ami képes lenne győzedelmet venni a Gyülekezet felett. Mert az Úr mindig is építeni fogja a Gyülekezetét. Az ördög ugyan próbálkozni fog ezzel és azzal, de nincs olyan bölcsesség, és nincs olyan tanács, amely megállna az Úr ellen. A Biblia azt is mondja, hogy az, aki a mennyben ül, mindezt neveti.

Gondold el, ha te lennél az Isten, és te lennél, aki teremtetted az ördögöt, Isten látja a kezdetektől egészen a végeket, még mielőtt az ördög elbukott volna, Isten teremtette az ördögöt. Az ördög próbál elrejtőzködni, és onnan a rejtekfal mögül bizonyos dolgokat rád helyezni. Az egész naprendszert átlátja Isten, a csillagrendszert, és neveti, és megkérdezed Istent, hogy – Isten min nevetsz? Az ördögön!

A sötétség ostobává teszi az embert, mert a sötétségben nincs jelen a bölcsesség. Ahogy Isten letekint, képes megmondani, hogy te hol fogsz kikötni azon az úton, ahol most tartasz. Ha az ember megnyitja magát a hústestnek, akkor a következményét annak csak később fogja látni. A bölcsesség az, amely tudja előre, hogy mi lesz annak a vége.

Amikor megvallod Krisztust, akkor Ő beépít a Gyülekezeti Testébe. Olyan hatalmi helyre helyez, amely helyen a pokol kapui nem képesek rajtad diadalmat venni.

19. És néked adom a menny királyságának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.

Kerüljünk bele ennek az áradatába. Mit mond itt az Írás? Mi az, amit te mondasz? Az alapján, amit te kimondasz, ímé itt vannak a kulcsok, azok a kulcsok, amelynek alapján működik a menny királysága.

Amikor valamit megkötsz, azt is úgy teszed, hogy kimondod, ha valamit megoldasz, azt is úgy teszed, hogy valamit kimondasz, és ezek a kősziklán állnak meg. A Jézus kősziklán állsz, és jogod van arra, hogy szólj és beszélj a Jézus nevében!

Meg van a jogod, és az erőd, a hatalmad, hogy megköss dolgokat. Ha itt a földön kiállsz, és valamit megkötsz [megtiltasz], az meg van kötve. Meg van kötve itt a földön, meg van kötve felettünk a mennyben és alattunk is. Ha valamit megoldasz [megengedsz, kiárasztasz], akkor az meg van oldva. És azt mondja itt az Úr nekünk, hogy ezek a királyság kulcsai.

Mit jelent az, ha egy kulcs nálad van? Egy kulccsal képes vagy bezárni egy ajtót, vagy kinyitni, és ezzel meg tudod akadályozni, hogy azon az ajtón bármi átjöhessen. Ha egy kulccsal kinyitod a zárat, és kinyitod az ajtót, akkor bármi át tud jönni rajta, amit megengedsz.

Azt mondja itt az Úr, hogy megadom a kulcsait annak, hogy ez az egész királyság hogyan működik. És mi az, amit ezt követően azonnal mond? Hogy meg kell kötni! És akkor meg van kötve! Mit jelent ez? Hogy be kell zárni, és vedd magadhoz a kulcsot, és zárd be azt az ajtót, akkor nem tud hozzád jönni, vagyis tartsd távol magadtól.

Mit mond még, másrészt, hogy oldj meg dolgokat. Vannak dolgok, amelyek meg el vannak zárva előlünk, amelyeket meg ki kellene nyitni, fel kellene oldani. Megint másokat pedig meg kellene kötöznünk, és bezárnunk. Vagyis nekünk kell ezeket végezni, hogy néhány dolgot megkötni, és megint más dolgokat pedig feloldani.

Miként tesszük ezt? Azáltal, ami kijön a szánkon, a szánk, szavunk által végezzük. Az ördög igen retteg ettől az igazságtól. Miért vajon? Az első dolog, ha ezt megértjük, amit meg fogunk kötni, az az ördög. Ezért azt szeretné, ha minket a sötétségben tudna tartani, hogy így mindenféle korlát nélkül tudna munkálkodni az életünkben. A hazugságokkal, a tudatlanságunkat kihasználva, kijátszva a jogainkat, tudja sötétségben tartani az egész Gyülekezeti Testet így.

Szinte érthetetlen, hogy miért lázonganak a hívők oly mértékben ellene annak az egyszerű üzenetnek, amikor a megvallásokról tanítunk? Miért törődünk vele? Azért, mert ilyenkor sokkal több dolog mozdul meg a természetfeletti, láthatatlan világban. Tehát ilyenkor a természeti világ felbolydul, és az emberek tudatlanságukban ellenállnak ennek.

Azt teszik vele, habár nem tudják, tudatlanok, hogy a saját lábukba lőnek vele. Miért harcolnak az üzenet ellen, amely felruház minket azzal a képességgel, hogy megkössük az ellenséget, hogy lezárjuk az ellenséget és az áldásokat pedig kiárasszuk az életünk felett? Megmondom nektek, hogy miért, itt van az Igében, a…

Máté 12/29 Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, hanemha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát?

33. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát.

34. Mérges kígyóknak fajzatai, mimódon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj.

Először tehát Jézus arról szól, hogy meg kell kötni a hatalmast, és később pedig arról, hogy ki kell mondanunk. Mi módon szólhattok? Az erős emberről szól. Azért beszél a szólásról, mert ezáltal tudjuk megkötni őt.

35. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat;… – A szavainkkal tesszük ezt, ahogy kimondjuk. A szív bőségéből, ahová a szavainkat helyezzük, a száj kimondja a jókat. – …és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.

36. De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.

37. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak.

Amikor a Krisztus ítélőszéke előtt állunk majd, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindent visszahallunk abból majd, amit itt a földön mondtunk. Ésaiás könyvében azt olvassuk, hogy Ő teremti meg a hálaadást az ajkainkon. Ez arra irányít engem, hogy az Úr szeretné megváltoztatni azt, ami kijön a számból.

Azt mondta a zsidó népnek, hogy kihozlak benneteket erről a földről, és beviszlek benneteket egy jó földre. Megáldotta őket és jó dolgokat mondott ki rájuk. De ők nem egyeztek ezzel, ők másként, teljesen ellentétesen beszéltek azzal, amit az Úr mondott.

Mi történt az életükben? Az, amit az Úr mondott, vagy amit ők beszéltek? Az jött valóságba az életükben, amit ők maguk beszéltek. Itt halunk meg a pusztaságba. Az igazság úgy szól, hogy a te szavaid nagyobb súlyt képviselnek az életedben, mint bárki másé, Istent is ideértve.

Mi történik akkor, ha Isten azt mondja feletted, hogy te tisztára vagy mosva a szent vér által, és te azt mondod erre, hogy ez nem így van, én nem hiszek Jézusban. Üdvözült vagy, vagy elveszett vagy?

Az emberek boldogtalanok, az emberek haragszanak Istenre, mert Isten nem volt képes megvalósítani azt az életükben, amit mondott, hogy megteszi. Mi történt meg ugyanis? Azt kapták meg, amit saját szájukkal kimondtak. A szavaikkal megváltoztatták az életük menetét, és az egészet Istenre teszik, Őt okolják érte. Ugyanúgy, amit a zsidók is, azt kapták, amit a szájukkal beszéltek.

A megvallás szót a Zsidó 3/1-ben megtaláljuk. Megtaláljuk itt, hogy Jézus a mi megvallásaink, hitvallásunknak apostola és főpapja.

Zsidó 3/1 Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a hitvallásunk apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra.

Zsidó 14/14 Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.

Ragaszkodjunk a hitünk megvallásához! Ragaszkodni azt jelenti, hogy ne legyél bizonytalankodó benne. A megvallás azt jelenti, hogy mindig ugyanazt mondod ki. A legfontosabb a megvallásainkban, hogy csak azt mondjuk ki, amit Ő mond. Azt kell mondanunk, amit Ő mond.

Ha Ő azt mondja rólunk, hogy a szükségeink be vannak töltve az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban, akkor csak ezt lehet mondani. Akkor nem beszélhetünk arról, hogy mire van szükségünk, vagy mi az, amink éppen nincs, mert csak azt mondhatjuk ki a szánk szavaival, amit Ő mond rólunk.

Ha Ő az Igében azt írja, hogy Jézus Krisztusban megigazított minket, és Isten igazságává tétettünk Jézus Krisztusban, akkor ne beszélj arról, hogy, hogy érezed magad, és ne beszélj arról, hogy milyen összezavart vagy, és milyen hiányosságaid vannak. Hanem azt mondd csak, amit Ő mond rólad. Azon elmélkedem most, hogy vajon érted-e, hogy hol van a problémája az embernek?

Az ördögnek csak annyit kell tenni legtöbb kereszténnyel, hogy hoz egy kis tünetet, hogy ezt érezd, vagy azt érezze, vagy felvillant a múltból egy történést, egy eseményt, és elkezdenek azonnal beszélni, hogy én nem ez vagyok, nem tudom azt megtenni, szegény vagyok, képtelen vagyok erre. Kimondod ezeket.

Egy olyan prédikátort hallgattam, aki prédikátor családból született, és nagyon szegény családból jött elő. Pünkösdi család volt, szinte ennivalójuk sem volt, hét gyermek volt a családban. Megtanulta, hogy miként kell megváltoztatni a gondolatait, és mindig olyan gondolatokra gondol, amelyek kellemes képeket társítanak. Vízesést, vagy egy gyönyörű zenét társít mellé. Tehát teljességgel megváltoztatta az elméjét, és annak járását, és nagyon szeret ilyen könyveket is olvasni.

Te magad is megváltozhatsz, és egy akaratra kerülhetsz Jézussal. Jézus soha nem nevezett téged kudarcnak, soha nem mondta, hogy te nem vagy képes rá. Hanem azt mondta, hogy mindenre van erőd a Krisztusban, aki téged megerősít, és minden áldást megadott, ami téged képessé tesz arra, hogy te Istenhez méltóan járjál ebben az életben, teljes Istenfélelemmel.

És, hogy a Nagyobb van benned, és ezért te több vagy a győztesnél! Hol tartana már az életünk folyása, ha mindig csak ez jött volna ki a szánkon? Hiszed-e hogy Istennek gondja van az Ő Igéjére, hogy beteljesítse azt? Arról beszélek, ha mindig csak azt mondtad volna, amit Ő mond rólad?

Látod-e, hogy az ellenség hogyan ügyködik azon, hogy a hívő áldásait kilopja az életéből? A keresztények nagyobb része arról szeret beszélni, amik rosszak, és nem arról, amik jók. Ha nem magukról beszélnek éppen valami lealacsonyító módon, akkor másokról beszélnek gonosz módon. Hallottad-e XY-al mi történt, el sem mondhatom, hogy hová jutott. Valakivel találkozik annak is elmondja, és a legnagyobb zűrzavarban van az élete.

Ha így mondod, gondold el, hogy ugyanazzal a lélegzetvétellel elmondhatnád a hitmegvallásodat is, és életet szolgáltatnál vele. Ha el tudnád zárni a szádnak a folyását, mert úgy beszélsz, mint a vízfolyás, akkor az Úr adna neked egy szót, hogy mit szóljál.

Ha az Úr ad számomra lehetőséget, hogy segítsek az illetőn, az, az illetőtől is függ. Ha valamit kapunk a Szellemtől és a hitünket használjuk vele, attól függ, hogy milyen súlya van a szavainknak, hogy mennyire vannak hozzánk kapcsolódva szellemben. Akkor tudsz nekik segíteni. Sok esetben, ha az illetőt ismerem, elkezdem a megvallásaim, hogy – igenis kijön belőle, és a túloldalon, amikor kijött a megpróbáltatásból, erősebb lesz, mint valaha.

Meg van a jogom, hogy ezt mondjam, ugyanezt te is megteheted a családoddal. Mind afelett ilyen hatalmad van, amelyre kihatnak a köreid. Ha valami rosszat hallunk, el kell csendesedni, és addig nem szabad kimondani semmit a szánkkal, amíg belülről valamit a szívünkből nem kapunk.

Mi az, amit képes vagyok kimondani, ami megváltoztatja azt a dolgot, hogy jó irányba induljon? Nemcsak arról van tehát szó, hogy elővesszük a megvallásainkat, és a gondolatainkat üresjáratban csak megvalljuk, hanem arról van szó, hogy megvalljuk, és a hitünket is beletesszük.

Abban a pillanatban, amit az Úr megelevenít neked, abba tudod a hitedet tenni. Ha kijelentésből jön az a valami, akkor az embernek szíve izgalomba jön, mert tudja, hogy a helyzetet képes vele megváltoztatni. Lehet, hogy napok, hetek, hónapok, vagy akár évek kellenek hozzá, de ha az Úrtól megkaptam, akkor azt képes vagyok kimondani. Amit az Úr ad neked a szádba, azt ne változtasd meg, ugyanazt mondd állandóan.

A megvallás Imakönyveinkben, az I., és a II., Imakönyvekben az életed minden területére találsz igei megvallást.

Máté 12/36 De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.

Vagyis az elkövetkezendő időkben lesznek olyan napok, amikor visszahalljuk azokat a beszédeket, amelyeket most mondunk. Mik ezek a hivalkodó beszédek? Jézus ugyanezt a szót használta, azokra az emberekre, akik a tereken ácsorogtak, és munkára vártak, hogy felvegyék őket a szőlőbe dolgozni. Az üres, lötyögő, beszédről van szó.

Minden szó, amit kimondunk, annak képesnek kell lenni működni. Vagyis teremni kell a szavainknak, minden egyes szónak, amit kimondunk. Mivel ebben a világban nőttünk fel, soha nem tanítottak meg minket arra, hogy a szavaink teremnek nekünk, legtöbben úgy gondolják, hogy a szavaik csak arra valók, hogy kifejezzék magukat.

Amikor Jézus szólt, az meghozta-e a különbséget? Valóban látható volt a változás. Mondta Jézus valaha is azt, hogy – ó, micsoda zavaros egy helyzet, micsoda szomorú ez az egész felállás. Nem! Jézus szavai mindig változást hoztak. Szólt, a fákhoz, a szélhez, parancsolt a hullámoknak, parancsolt az elnyomottaknak, a betegeknek és megváltozott az életük, a helyzetek megváltoztak.

Igen, mondják, de az Jézus volt. Ki mást követnénk, ha nem Jézust, nekünk Jézusutánzóknak kell lennünk. Maga Jézus mondta, hogy kövessetek engem. Ő mondta, hogy: aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, sőt nagyobbakat is cselekszik majd azoknál! Ez János 14/12-es Igéjében van.

Nekünk valóban úgy kell beszélnünk, járnunk, szólnunk és cselekednünk, mint ahogy azt az Úr tette. Úgy kell engedelmeskednünk, mint ahogy Ő engedelmeskedett. És meg tudjuk tenni, képesek vagyunk.

Néha bizony szűkre szabatik a helyzetünk, de megtisztulhatunk, és ez nagyon fontos, hogy újra felkelünk, és újra indulunk, friss, új indulásban vehetünk részt. Ha hibákat követünk el, az Úr megbocsát nekünk, ezt ki nem mondom Uram többet, dicsérlek, mert én ez vagyok. Minden nap megváltoztatom, ha szükséges, amit ki kell mondanom, csak azt mondom. Mert úgysem hiszem a másikat, miért mondanám?

És csak azt mond ki, amit az Úr maga mondott ki rólad, és legyél benne következetes. És figyelj arra is, hogy mit mondasz ki az ismerőseidről, a barátaidról. És mit mondasz a barátaidnak, ha bejönnek jókedvvel, és kiöntöd a lelkedet nekik, és hazamenni már teljes depresszióban térnek haza. Magadnak sem segítettél és nekik sem. Igen, de olyan jó volt kiöntenem mondod, de a baj az, hogy már beengedned sem lett volna szabad. Tartsd magad attól távol.

Példabeszédekben mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd a te szívedet. Amikor már kiengeded magadból, az már azt jelenti, hogy valami rosszat beengedtél. Lehet, hogy a hústestünk egy kicsit megkönnyebbülve érzi magát, de szellemi értelemben rosszabb helyzetbe vagy, mint előtte voltál.

A hústestedet kell megfékezned, és a nyelvedet kell megragadnod, és a saját köteles feladatát kell, hogy ellássa a nyelved. Valamikor meg kell állni egy pillanatra, és elgondolkodni, hogy ezt most érdemes-e kimondani? Fog-e épülést hozni a másiknak, vagy csak a hitetlenséget szólom már megint.

És ha megállsz, és keresed a szívedben, akkor talán majd az Úr mutat valamit, hogy mi az, ami segít téged. Jöhet egy gondolat, jöhet egy történet, jöhet egy Ige, az használd fel, mert az, az Úrtól fog jönni, arra a helyzetre, arra az időpillanatra lesz egy Ige.

Főiskolás koromból az egyik szobatársam baptista neveltetést kapott, pár éve volt egy mély beszélgetésünk, mindaz a hitetlenség, ami benne volt, hogy Isten miért engedi meg, hogy ez, meg az megtörténjen? Pilóta volt a háború során, édesapja is egy nagyon híres pilóta volt, Tokió bombázásában részt vett, kitüntetése is volt, háborús hős volt, katonai érmék, kitüntetések, egész fal tele vele.

Kérdezik, hogy miért ez a rengeteg pusztulás a világban? Miért engedi ezt meg Isten? Hallgattam hosszú ideig, és egyszer csak jött elő belőlem az Írás, a János 10/10, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy lopjon, öljön, és pusztítson, én Jézus, azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Az egyik baptista unokatestvéremnek is oda kellett adnom ezt az igeverset, a nővérem temetése napján, mert ő is nagyon rosszul volt beprogramozva.

Ha ebben járatos leszel, akkor az emberek meg fognak majd állítani, és várnak majd tőled, hogy mondjál valamit, mondj egy jó Igét. Mert az életnek és szeretetnek a hordozója, és szolgálója leszel, és nem a kárhozatnak és az ítéletnek a prófétája.

Ha a jövő héten elétek állnék, és azt mondanám nektek, hogy – jaj, néktek, de jaj ám! Megnézhetitek majd magatokat, és prófétálni kezdeném Isten ítéletét, hogy mi száll majd rátok, majd meglátjátok, milyen nyomorultak és értéktelenek vagytok, előbb utóbb kiürülne a terem, mert erre nincs szükségetek, hogy ezt halljátok, és nem is akarjátok hallani. Ha az Úr maga szolgál feléd, még akkor is, ha egy jó fenekelést kapsz tőle, akkor azt kell mondanod, hogy igen erre volt szükségem. Mert abban élet van, és Ő reményt hoz vele, megerősítést hoz vele. Ámen!

Az Úr számon kér majd minket a szavakról, amelyeket kimondtunk, és ez minden napra igaz, hogy ez miként hat ki a másikra, amit te kimondasz. Jézus a mennyország kulcsait nekünk adta. Az Úr maga adta a kulcsokat nekünk. Mit teszel ezekkel?

Ezekkel a kulcsokkal vannak dolgok, amit le kell zárni. Le kell állítani bizonyos dolgokat. Le kell állítanod! Részünk van benne, hogy bizonyos dolgokat leállítsunk, megint másik dolgokat, pedig el kell oldanunk. Meg kell érteni, hogy mindez a szavaink erejében benne van.

Lapozzunk a Lukács 13 fejezetére. Amikor az emberekért imádkozom, és felkiáltok, lehet, hogy nem tudjátok, hogy ilyenkor mit mondok. Meg fogod most tudni.

Lukács 13/10 Tanít vala pedig szombatnapon egy zsinagógában.

11. És ímé, volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni.

12. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből.

Asszony feloldattál a te betegségedből! Ezt szoktam én is imádkozni, hogy légy szabad attól a betegségtől, engedjen el az ellenség, ezt szoktam kiabálni.  

13. És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.

Arról nem ír az Ige, hogy amikor tizennyolc évig meggörnyedve volt attól a betegségtől, akkor dicsőítette-e Istent? Most, hogy szabad lett, és kiegyenesedett, most dicsőítette Istent, és az emberek hallották.

14. Felelvén pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, mondta a sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek azért és gyógyíttassátok magatokat, és ne szombatnapon.

Tehát azok, akik soha nem gyógyítottak, azok hogy tudnának gyógyítani akár a hét többi napján. A vallásos emberek tele vannak ilyen mondókákkal, hogy mikor szabad, mit szabad, mit nem szabad. Nézzük, mit válaszol az Úr:

15. Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató, szombatnapon nem oldja-é el mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni?

Azonnal képmutatóknak nevezte őket. Ha valóban hiszel a szegénységben, akkor miért nem úgy élsz?

16. Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött, ímé, tizennyolc esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?

Milyen csodálatos, hogy ezt az asszonyt többre sorolja az Írás, mint pl. egy egeret? Vagy egy ökröt? Jézus hogyan tette őt szabaddá? Azt mondta feloldattál! Mivel mi Őbenne vagyunk, ezért nekünk úgy kell járni, amint Ő járt.

Ha hiszel Jézus szavaiban, akkor neked itt a földön le kell zárni bizonyos dolgokat, más dolgokat pedig fel kell oldoznod és meg kell engedned, hogy megtörténjenek. És ebben a dologban szorgalmasnak kell lenned, mert a kötés-oldás hatalmának gyakorlásában le vagyunk maradva.

Be kell ezt építeni a szívünkbe, és utána el kell kezdeni cselekedni, bizonyos dolgokat lezárni a szánk szavaival. A lakásban ezt és ezt megkötöm, a testemben ezt és ezt megtiltom. Nem akarja az ördög, hogy te tudd, hogy te ezt teheted. Mi a különbség, hogy megtörténik, vagy mi hozza a különbséget? Amikor hiszed, hogy az megtörténik, és akkor mondod ki.

Tehát nem csak arról tanít Jézus, hogy mondjuk, hanem, hogy hittel mondjuk. Ha hiszed, hogy az a dolog lezárható, és azt kimondod, meg lesz kötve, mert hittel mondod. Ha valamit el kell oldani, el kell oldani az életed felett a gyarapodást, akkor ezt is hittel kell szólnod.

Hol kezdődik tehát a felépülésünk? A szánkkal! Munkahelyi dolgokra, szerződésekre, üzleti vállalkozásokra alkalmazható ez az alapelv, és neked ezt ki kell árasztani, el kell oldani, hogy az életedben ezek áradjanak. Mindazt, ami akadályoz, és gátol, azokat pedig letiltani, megtiltani, megkötni.

Teszek egy megvallást felettetek, tegyétek le a Bibliát és álljatok fel, együtt fogjuk mondani: Munkahelyek, – ugyanis az országnak szüksége van munkahelyekre – eloldjuk a munkahelyeket, üzleti dolgokat Magyarországra, a városba, munkahelyek, üzleti szerződések, szerződő ügyfelek eloldatnak, hogy áradjanak az életemben, az én vállalkozásom felett megkötök valamennyi akadályozó erőt, amely lelassítaná, vagy leállítaná, ezeket megkötöm Jézus nevében, és lezárom. Hallelúja!

A kulcs, hogy működjön, hogy hiszed-e? Valamit vehetsz a saját szíved szerint, a saját családod dolgait, a saját helyzetedre, és várd el, hogy az megtörténjen. Minél inkább jársz az Úrral, minél inkább rá vagy hangolva, hogy meghald az Úr szavát, annál inkább fogod tudni, hogy mit kell mondani bizonyos helyzetekben, és nem fogsz üres szavakat szólni a fejedből.

És az Úr nagyon határozottan meg fogja mutatni, hogy mit kell mondanod bármely helyzetben. Mert azt mondta neked, hogy te légy a világ világossága, amely kihat az emberek életére.

Ezért Jézus nevében megkötjük a depressziót, a reménytelenséget, a betegséget, a kétségbeesettséget, ezeket megkötjük Jézus nevében, és eloldjuk az életükből, szabaddá tesszük a jelenlévőket.

Gyógyulás van a bal térdben a Szent Szellem ereje által. Meggyógyultál a bal térdben, mert a gyógyító kenetet, a Szent Szellem gyógyító erejét kiárasztjuk az életetek felett, az életetekre, a testetekre, az életetek minden területére, hagy működjön a Szent Szellem ereje. Hallelúja. A bal térdben erős kenet van, a hitünk ugyanis működik. Dicsőség Istennek!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL