2009.03.17.

ERŐTELJES IMÁDSÁG

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. március 15.

 

Mindenkinek a figyelmét szeretnénk arra felhívni, hogy megváltozott az egyházunk számlázási címe: Török Flóris 70. számra kell kiállítani a számlákat.

Április 4-én lesz a következő országos imanap, szintén 12 órakor kezdődik itt az Egyházban.

Izraelbe is tervezünk utat, valamikor az őszre fogjuk indítani, nagyon sok hitet és imát viszünk oda.  Már 4-5 buszra van jelentkező.

El fogom ma magyarázni, hogy miért olyan fontos, hogy együtt imádkozzunk, erről szól a mai tanítás. Mert ilyenkor erőt oldunk el és árasztunk ki a szellemi birodalomból a fizikai világba.

Indul a tanítás és a mai napon is tanulunk valamit, mégpedig az imádsággal kapcsolatban, hogy miért, hogyan és miként imádkozunk, és ez mit hoz az életünkbe, erről fogunk ma egy teljes megértést kapni.

Jakab 5/16

Az egyik akadály talán a keresztények ima életében, hogy úgy érzik ők nem méltók arra, hogy imádkozzanak, mert nem tartják magukat igaznak. Ha Krisztusban vagy, akkor igazzá tétettél, Krisztus igazságát kaptad meg, azzá lettél, igazzá lettél. Ez a megigazultságod nem a magaviseletedtől, vagy a viselkedési formádtól származik, hanem attól, hogy Krisztusban jog szerint igazzá tétettél.

Mindannyian, akik újjászülettünk Krisztusban megigazultak lettünk Isten előtt. A szentségünkkel lehetne ezt fogalmazni, hogy milyen magatartásformát viszünk, - szentül élünk. A megigazultságunk pedig jelenti azt a helyet, amit Krisztusban elfoglalunk. Ezt a pozíciót azért kaptuk meg Istentől, amit Jézus tett értünk, semmi más jogunk nincs rá. Isten ezt a munkát értünk végezte el, nem mi cselekedtük meg saját magunkért. Semmi mást nem kellett ehhez tennünk, csak az Istentől való kegyelmi ajándékot elfogadni az életünkben. A bővített Bibliafordítás szerint is szeretnénk elolvasni ezt az Igét.

-                       Ismerjétek azért be egymásnak a hibáitokat, tévedéseiteket, helytelen lépéseiteket, vétkeiteket, bűneiteket és imádkozzatok is egymásért, hogy meggyógyuljatok és visszanyerjétek elmétek és szívetek szellemi egyensúlyát, a megigazultak őszinte, szívből jövő, kitartó, buzgó imádsága hatalmas erőt szabadít fel, ami erőteljesen munkálkodik!

Ezt a második részt szeretnénk ismét hangsúlyozni: - a megigazultak őszinte, buzgó, szívből jövő, kitartó imádsága, hatalmas, óriási erőt szabadít fel, amely erőteljesen munkálkodik az életünkben, dinamikus az ő működésében. Óriási erő áll tehát rendelkezésre egy buzgó imádságban, egy ilyen imaéletben.

Az, aki tehát megigazult helyzetben áll Isten előtt, annak a buzgó imádsága, óriási erőt szabadít fel. A kereszténynek a legerőteljesebb működési formája, az időtöltés, a közösség Istennel, amelyet imádságban és az Ige által tud megcselekedni. Itt a földön az Istennel való együtt járásunkban, ez a legerőteljesebb, a legnagyobb erővel rendelkező egység. Az Ige és az imádság!

Mondják az emberek gyakran, hogy – olyan nehéz időt szakítanom az imádságra. Ha valami ennyire fontos, akkor arra kell, hogy időt találjunk az életünkben. Tehát valójában úgy szól, hogy találunk-e erre időt, hogy imádkozzunk, ha ez ennyire fontos? A kereszténynek az életében, az Istennel való együtt járásában, a két legnagyobb erőt felszabadító tevékenység az Igében és az imádságban való időzés!

A keresztényeknél nem az a probléma, hogy nincs erő az életükön, hanem az a gond, hogy nem töltenek időt az Igében és az imádságban. Hallottam, hogy a keresztények éneklik, hogy – Uram küld el az erőt most!

Pünkösd napján megtette ezt az Úr, elküldte az erőt! És jó hírem van a számotokra, a Szent Szellem azóta sem hagyta el a földet. Olvassuk az Apostolok Csel. 1/8-ban, hogy – vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok és erővel felruházott, Isten erejével felruházott tanúim lesztek. Itt ezen a helyen is jelen van. Istennek a gyermeke tehát nincs szűkén Isten erejének. Valaki mondaná, - hátha talán több hitem lenne. Akkor mit tennél? Vársz arra, hogy Isten azt neked adja? Ugye meg kell értenünk azt is, hogy miként tudja Isten azt odaadni nekünk? Egyik fő kérdés, hogy olvasod-e a Bibliádat? Mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjéből van. Nincs annak sok értelme, hogy Istenhez azért imádkozzunk, hogy adjon nekünk több hitet. Ha több erőt keresünk az életünk felett, akkor fel kell fedeznünk, hogy az már itt van a földön, sőt bennünk van.

Tehát ahol a problémát keresni kell, az az Igében és az imádságban való szűkös időtöltésünk. Az emberek leggyakrabban egy krízishelyzetből vagy egy szükségből indítva imádkoznak, ahelyett hogy folytonosan Isten arcát keresnék és egy közösséget, egy meghitt bensőséges kapcsolat kiépítését keresnék az Igén és az imádságon keresztül.

Mondja az Ige, hogy egy buzgó, egy komoly, egy szívből jövő imádság legyen! Ezek nem érzelmi szavak, hanem az egyénnek a szelleméből fakadó jelek ezek! Amikor imádkozunk akkor ugye természeti, fizikai testben vagyunk. Valaki odavágja nekem, hogy nem jövök vasárnap a gyülibe, de szellemben ott leszek veled. Miért nem hozod magaddal a testedet is?

Tehát a testben imádkozunk és az imádság nem egy érzelmi kitörés kell, hogy legyen. Az imádság egy szellemi megtapasztalás, a szellemünkből fakad, és hit által jön az is elő.

Jakab hangsúlyozza, hogy annak az imádságnak, amit imádkozunk szívből jövőnek, buzgónak kell lenni. Az emberek öt percet, ha imádkoznak, aminek az a lényege, hogy – Uram áldjál meg engem. De ennél azért többről van szó.

Ez a buzgó, szívből jövő, őszinte mélyről fakadó imádság nem azt jelenti, hogy milyen hangosan tudunk imádkozni. De másrészt ki kell hangsúlyoznom, hogy ez a buzgó, kitartó, szívből jövő, komoly imádság felveszi a Szent Szellem késztetéseit, sürgetéseit. És így az ember valóban lesz, hogy nagyon hangosan fog imádkozni.

A Biblia iskolában annak idején volt egy imaszoba, nagyon hangosan imádkoztunk, mindannyian ott voltunk azon a napon. Bejött a Biblia iskola elnöke és ki is fordult azonnal.  Nagyon hangosan imádkoztunk és valóban szellemben voltunk. Csak az egymagában, hogy hangosan imádkozunk, nem jelenti azt, hogy több erő van az imáink mögött.

De amikor a Szent Szellemnek a sürgetését fel tudjuk venni magunkban, és ha megértjük azt, hogy a Szent Szellem együtt munkál velünk az imádságban, miközben mi imádkozunk, akkor valóban hatással lesz az imádságod ezekre a külső megnyilvánulásokra is. És azokra a dolgokra is hatással lesz, amikről imádkozunk. Mit mondunk tehát? Hogy ez az imádság valahol belül generálódik bennünk. Ha viszont a külső tényezőkkel próbáljuk színlelni a belső buzgóságunkat az imádságban, akkor az az imádság nem lesz hatásos. Amikor az Ige arról szól, hogy buzgón és teljes szívből imádkozzunk, akkor az Ige arra utal, hogy a Szent Szellem sürgetéseit, késztetéseit érzékeljük a szellemünkben. Mit jelent ez, hogy bennünk jelen van a Szent Szellemnek ez a sürgetése? - Ezt hogy érzékelni tudjuk, néha több időre van szükség, nem öt perc, tíz, van, hogy fél óra kell hozzá.

Tegnap a templom zsúfolásig tele volt, már az elejétől így imádkoztunk, de igazán csak az első óra elmúlta után kerültünk ilyen mélyen bele.

Meg kell érteni, hogy miért olyan nagyon fontos ez, mert ez a fajta imádság hozza elő Istennek ezt az óriási mértékű erejét, ahelyett, hogy csak nézelődünk körbe, hogy mi is történik valójában körülöttünk.

Ha valóban Isten Igéje szerint imádkozunk, akkor észlelni fogjuk a Szent Szellemnek belülről a késztetéseit, sürgetéseit, mert a Szent Szellem adja ezt, és ez a fajta sürgetés fogja érzékelni azt is, hogy mi az, amiről imádkozunk. És azt is meg kell érteni, hogy van, aki hangosabban, van, aki halkabban imádkozik, de ugyanaz az erő működik bennünk.

A Szent Szellem a mi segítőnk, a mi közbenjárónk és szeretnénk tőle átvenni, érzékelni az Ő indíttatásait és sürgetéseit, késztetéseit, hogy mi is az, amit magunkban hordozunk, amit imádkozunk.

Miután elvégeztem a Biblia iskolát elmentem egy imakörbe, de többet nem mentem oda vissza. Mindannyian Biblia iskola végzettek voltak, hosszú listájuk volt, hogy miről imádkoznak, de úgy véltem, hogy csak időfecsérlés lenne és nem mentem vissza.

Meg kell tehát engednünk, hogy ez kifejlődjön bennünk, és ne csak színlelten, időnket fecsérelve imádkozzunk. Isten meghallja a hit imáját. Csak azért, mert sírunk az imádságban, csak a sírásunkért Isten nem fog meghallani minket. Nem a sírás ellen prédikálok, volt idő, amikor én is sírtam, amikor imádkoztam, de ha csak sírásból áll az imádságom, akkor Isten nem fog meghallani engem, mert valami még hiányzik az imámból. Hitre van szükség ahhoz, hogy az ember belül a szellemében észlelje a Szent Szellemnek a sürgetéseit és késztetéseit, azzal a dologgal kapcsolatban, amiről éppen imádkozom. És ha elég sok ideig időzöm a Szent Szellemmel abban a fázisban, akkor a Szent Szellem segíteni fog azt a dolgot keresztül imádkozni és általános értelemben egy öröm is párosul azzal kapcsolatban. Érdekes módon tegnap, amikor már elkezdtünk imádkozni ott volt érzékelhetően ez az öröm a szívemen. Ezt nem lehet letagadni, ha ott van, és ma is jelen volt. Amikor az imaszobámban imádkozom, innen lehet észlelni, hogy megérintettük Isten trónját az imánkkal. És tudom, hogy Isten meghallotta az imámat és tudom, hogy Isten megválaszolta, vagyis meg van a válasz az imámra. Isten a hitet hallja meg tőlünk. Ez a szívből jövő imádság, az ember szívében lévő hitből generálódik és születik. Amikor a szívről beszélünk, akkor a szellemünkről beszélünk, mert szellemi lények vagyunk.

Nagyon jó azt megérteni pontosan, hogy Isten miként teremtett bennünket. A valós, az igazi lényünk az a szellemünk. Van lelkünk és testben élünk. A lelkünk részei az értelmünk, az akaratunk és az érzelmeink. De most nem ezekről beszélünk, hanem a szellemünkről és arról az imáról beszélünk, amikor nyelveken imádkozunk. Arról az imáról beszélünk, amikor a szellemünk imádkozik, nem az elménk. Mert meg kell értenünk, hogy Isten is Szellem, és akik Őt imádják szükség, hogy szellemben és igazságban imádják Őt. A magyar nyelvű Bibliánkban ez az igevers is helyesen szerepel már.

Büszkélkedünk vele, hogy olyan módon áll a Bibliánkban, mint a világ összes többi nyelvén is olvasható. Vagyis meg lehet érteni, hogy mit ír ott az Írás. Ha soha nem időztél a Szent Szellemmel, akkor valószínűleg nem vagytok összeköttetésben egymással. Ha soha nem imádkozol szellemben, természetesen a saját anyanyelvünkön is elmondhatunk egy felkent, kenettel teljes imát, de ha soha nem imádkozunk nyelveken, akkor soha nem lesz arról megértésünk, hogy mi az, amit a Szent Szellem szeretne, hogy imádkozzunk.

Vagyis valójában nem leszünk összekötve egymással úgy, ahogy kellene. Lehet, hogy a Szent Szellem éppen azt kívánja tőled, hogy a világ túlsó végén valakiért imádkozzál.

A tegnapi első ima téma, amit a Szent Szellem felhozott, az az Ausztráliában zajló választások, amelyek a jövő héten lesznek, - ezért imádkoztunk.

A lányom küldött is egy imakérést, hogy el ne feledkezzünk imádkozni a választásokért. De amúgy nem gondolkodtam rajta és valaki azt válaszolhatja, hogy én nem akarok értük imádkozni. Fedezd fel, hogy ilyenkor magot vetsz el és a Szent Szellem azt szeretné, hogy ezt tedd.

Tegnap az imakörben mindenkinek adtam egy igeverset a Példabeszédek 21/30-as versét, hogy – nincs olyan tanács, amely megállna Isten ellen. Ezt meg kell értenünk.

A Szent Szellem lehet, hogy úgy szeretne téged használni, mint egy edényét. Szeretné használni a hangodat, keres valakit, akit használhat. És addig, amíg valaki azt ki nem ejti a hangján, addig a Szent Szellem nem tud tenni azzal a dologgal kapcsolatban semmit. Ő tudja pontosan, hogy mire van szükség, még mielőtt imádkoznál. A Biblia tanítja azt, hogy Ő jól tudja, de valakinek ki kell imádkoznia. Ezért kell érzékenynek lenni a szívünkben a Szent Szellem indításaira és sürgetésére, főleg még mielőtt elmegyünk imádkozni, mert valahol valakinek szüksége van az imánkra.

Amikor Izraelbe megyünk imakörökkel, imatestvéreinkkel együtt, akkor általában ott Izraelért imádkozunk. De láttam már azt is, hogy amikor ott kint imádkozunk, akkor ezek az imák visszakapcsolódnak magyar területre és akkor az itteni dolgokért imádkozunk. Tehát Isten Szellemét nem lehet leuralni. Mondja az Írás, hogy imádkozzunk egymásért, de mi sokszor nem tudjuk egymás körülményeit úgy, mint azt a Szellem ismeri. És ilyenkor egy érzelmi kitörésből fakadó imádság nem használ annyit, mint ha ráhagyatkozunk a Szent Szellemre, és általa imádkozunk.

A következőt szeretném elmondani. A mi szellemünknek kell észlelnie a Szent Szellem dolgait, a sürgetéseit, a késztetéseit a Szent Szellemnek, hogy miről is imádkozzunk. Ha ilyen imakörben részt vettél már, akkor fogod tudni azt a pillanatot, amikor megütjük azt a szintet. Ilyenkor egybekapcsolódik velünk a Szent Szellem egy teljes egységben lévén és a szín tiszta Igét imádkozzuk a Szent Szellem által. Mindig az Igét imádkozzuk ilyenkor, és ezért szeretjük az imakörök előtt is kiejteni, kimondani Isten Igéjét.

Jézus örökkön örökké él, hogy könyörögjön érettünk. Azért él, hogy ezt megtehesse. Készen áll, hogy megtegye.

I.         Korinthus 2/3-4

Nem egy csodálatosan körbe öntött imádság az, amiről bizonyságod lehet, hogy Isten ezt most meghallgatta. Pál mondja, hogy az én beszédem nem emberi bölcsesség hitető beszédeiben áll. Tehát nem emberi bölcsességgel jöttem hozzátok, hanem Isten Igéjével jöttem hozzátok. Meg kell érteni, hogy nekünk Isteni bölcsességben kell járnunk. Nem azokat a szavakat szólta, amiket gondolt, hogy szólnia kell, hanem a Szent Szellem adta neki a szavakat, mert a Biblia úgy született, hogy Isten embereit ihlette meg a Szent Szellem és írták le azokat. Értenünk kell azt, hogy Isten Igéje, az maga Isten bölcsessége. Azért jöttem hozzátok, hogy Isten Igéjét, vagyis Isten bölcsességét szóljam nektek. És az én beszédem egyben az erőnek bemutatásában is állott. Láthatjuk tehát, hogy Isten Igéje telve van Isten erejével. Azért jöttem, hogy Isten Igéjét, Isten bölcsességét szóljam nektek, ami teljes az Ő erejével.

Amikor épp csak újjászülettem volt egy Ige, amit azóta is nagyon szeretek a Márk 16/19-20

A velük szó nincs az eredetiben, hanem úgy szól, hogy az Úr együtt munkálkodott, és megerősítette az Igét - az Igével munkálkodott együtt.

Zsidó 2-ben is olvashatjuk ezt, hogy Isten az Igét követi jelekkel és csodákkal azért, mert az Igében ott van Isten ereje.

I.         Korinthus 2/5

Tehát a szavaink, a beszédünk, nem az emberi bölcsesség szintjén van, hanem afölött emelkedve Isten bölcsesség szintjén van mindez.

Olyan szavakat szólunk tehát, ami az emberi erő és az emberi bölcsesség felett van, ami nem más, mint Isten Igéje. Isten Igéje azért van jelen a földön, hogy bemutassa számunkra Isten erejét itt a földön. A hitünk tehát Isten erején nyugszik. Amikor gyülekezetbe jövünk, akkor nem arra van szükségünk, hogy egy jó történetet halljunk, hanem az Ő Igéjéről kell hallanunk, amiben az erő van, mert az erő az Ő Igéjében van benne. Ha bölcsességre és életre van szükséged, akkor szakítsál magadnak időt arra, hogy olvassad az Igét, egy mindennapi szokásoddá kell, hogy váljon. És szakítsál arra is időt, hogy imádkozz a szellemben, és azt fogod észrevenni, hogy bölcs döntéseket fogsz hozni, mert a bölcsesség egyszerűen előjön a szellemedből azért, mert a bölcsesség forrásához mentél el. A buzgó, odaszánt szívvel teljes imádsága az igaznak teszi lehetővé számunkra Isten erejét hatalmas mennyiségben.

Ezért mondja Pál, hogy én nem szégyellem az Evangéliumot hirdetni, mert Istennek ereje az. Isten belelehelte az erejét az Igébe. Ezért én sem szégyellem, hogy azt prédikáljam.

Ezért mondja Pál, hogy én nem az emberi bölcsesség hitető beszédeiben jöttem hozzátok, hanem a Szellemnek és az erőnek a bemutatásában, ami az Igében van. Ezt látni kell.

Tehát leszögezhetjük, hogy nincs erő probléma az életünkben. A probléma ott van, ha az Igével, vagy az imádsággal nem időzünk eleget, mert az erő már rendelkezésünkre áll.

Pál azt mondja, hogy a megfelelő szavakat, beszédeket kell használnunk attól függetlenül, hogy beszélünk, prédikálunk, bármilyen szót ejtünk ki.

A helyes nyelvezetre van szükség. Jézusnak is meg volt ez a helyes szótár nyelvezete, Ő maga volt az Ige. Semmi más nem jött ki a szájából, csak az Ige.

Mondhatja valaki, hogy – Isten nekem még nem jelent meg a színen.

Ez nem volt pontos kijelentés. Vagy: - úgy tűnik, hogy soha semmit nem teszek helyesen. Ez is rosszul hangzott, mert ezekben a szavakban nem található meg Isten ereje.

Úgy tűnik, hogy Isten az én szükségeimet nem tölti be.

Nem Isten oldalán vagy, nem azokat a szavakat szólod.

Sokszor az emberek a téves dolgokat imádkozzák. Miért?

Mert a problémát imádkozzák. Isten Igéje meg szigorúan, kizárólag a válaszra összpontosít.

Emlékszel arra, amikor először a kezedbe vetted az Imakönyveket, hogy milyen furcsa volt azt egy helyzetre elimádkozni? Először úgy tűnt, hogy nem is ez az imádság. De ha elszánod magad, hogy Isten Igéjét fogod imádkozni, akkor a választ fogod imádkozni. Isten már tudja a problémádat. Tudta a problémádat még mielőtt belekerültél volna abba a zűrzavarba. Amit Isten kér tőlünk, hogy a megoldást, a választ imádkozzuk! Mi a választ szóljuk, a megoldást prédikáljuk, a megoldást prófétáljuk. Mindannyian ezt tesszük, mert meg van ez parancsolva az Írásokban. Prófétáljuk az Igét, ez azt jelenti, hogy az Igét szóljuk az életünkre, azért mert Isten ereje, Isten Igéjében található. Sok esetben volt vérzéses probléma, példaként használom, mert sokan tudjátok milyen helyzet ez.

Amikor a vasúton dolgoztam, egy tehénnek vérzéses problémája volt, nem állt le a vérzés. Azt mondta az állatorvos, hogy nem tudok segíteni rajta, mert ez egy betegség az állatnál, és el fog vérezni. Egy idős nénike volt ott és azt mondta, én tudom, mit kell tenni. Bement a házba és kihozta a Bibliáját és felolvasott egy Igét az állat felett. És a tehén felkelt és már nem vérzett. Ezékiel 16/6 volt ez a vers.

Mindig is meghozta a csodát az életemben. 33 éve használom ezt a csodát, sok más dologra is. 

Ha el akar önteni az árvíz, az Igét kell használni, ha tűzveszély van, akkor is az Igét kell használni. Nagy pusztítás volt, nem voltam ott, de az Igét attól még használtam erre a helyzetre. A tűz kialudt. Isten ereje, amely az Igében van, az végezte el és dicsérjük az Urat ezért.

Az emberek kérdezik, hogy – győzelem prédikátorok vagyunk? Megkíséreljük azoknak lenni. Ha gúnyolnak minket, felvállaljuk. A Biblia azt mondja, győztesek vagyunk, mi abban járunk. Mert nekünk a győzelemben kellene járnunk, amit Isten már számunkra biztosított. Amikor az ellenség támadna, akkor az Úr egy védőfalat emel ellene, ez pedig nem más, mint az Ige. Felemeljük ezt, és az Igébe megyünk, és ott imádkozunk. Minket a győzelem érdekel. És anyagiakban is értjük ezt, nem csak a gyógyulásunkra, életünk minden területére értjük. Tehát vannak Igék, amelyeket alkalmazok az imádságban és azok nem emberi bölcsességen, hanem Isten bölcsességén nyugszanak. És nekünk Isten bölcsességében kell járnunk. Amikor ezt tesszük, akkor az emberek bármit gondolhatnak rólunk.

Mi a szellemi birodalomból előhozzuk azt, amire szükségünk van. Istennek az ereje, az mindenhol jelen lévő, azt jelenti bárhová mész, jelen van, mindenkor rendelkezésre áll és nem úgy van, hogy jöttünk azért, hogy megkapjuk, hanem magunkkal hoztuk, bennünk van. És ezért olyan Igéket kell kiárasztanunk, amelyek magukkal hozzák Isten erejét. Mindaz, ami ellentétes Isten Igéjével, arról biztosak lehetünk, hogy nem fogja árasztani Isten erejét. Vannak keresztények, akik szeretnének együtt mozdulni Istennel, de állandóan azt hajtogatják, hogy ők mennyire méltatlanok. Ez sem fogja árasztani Isten erejét. Mert ezek ellentétesek Isten Igéjével és Isten bölcsességével. Azt gondolják, hogy mikor ők így beszélnek, akkor nagyon alázatosak Isten előtt.

Isten a zsidókat kihozta Egyiptomból, betöltötte minden szükségüket, és azt írja az Ige, hogy megalázta őket. Azáltal, hogy mindent biztosított számukra, - ivóvizet, kenyeret, és az aranyat is magukkal hozták. És úgy írja, hogy megalázta őket, mert minden szükségüket betöltötte. Ez azért alázat, mert tudatta velük, hogy mindez Tőlem van. Erre a helyre nekünk is el kell jutnunk, - tudnunk kell, hogy minden Istentől van. Megemlékezett rólam, amikor beteg voltam pl.

Azt mondja a Jakab 5/15 hogy nekünk a hit imáját kell elmondanunk, és az Úr felsegíti a beteget. Elmondjuk a hit imáját, vagyis az Igét imádkozzuk, és az Úr felsegíti a beteget. Nem feledkezünk meg arról, hogy az Úr tette. Ez oly könnyű és követhető.

Volt idő, hogy televíziós tanácsadásban szolgáltam, 19-23 hívásom volt 3 óra alatt, az emberek tanácsokat kértek, ahogy meghallgattam őket, a Szent Szellem adta az Igét, továbbadtam nekik, imádkoztam értük. És a tanácsadásnak ezzel vége volt. Nekünk is alázattal teljesnek kell lenni Isten előtt, mert tudjuk, hogy Isten adta az életünkbe ezeket.

Meg kell értenünk, hogy honnan van a forrása annak, hogy a dolgainkra megoldások jöjjenek. Amikor én ezt megértettem akkor az ördög után eredtem. Volt, hogy a rossz imát mondtam el, ezalatt azt értem, hogy az üdvösségi imát mondtam el egy asszony felett, a veséje nagyon fájt és az Úr felsegítette őt az ágyból és a veséje meggyógyult. Fogtam az imakönyvet és mondtam, hogy tudom, hogy hogyan kell megszabadulnunk ettől a vese problémától, de mondom nektek, hogy a nem odavaló imát mondtam el, de az Úr felsegítette őt, meggyógyult.

Lukács 5/17

Az Úrnak ereje volt jelen, hogy meggyógyítsa őket, de nem mindenki gyógyult meg, aki ott jelen volt. Nem az erőnek a szűke, hanem a hitnek a szűke volt, hogy nem hittek benne. És látjátok mit tett? - Tanított és akkor volt jelen az erő a gyógyításra. És mit tett? Az Atya szavait tanította nekik. Vagyis Isten Igéjében erő van. Azt is mondja, hogy Jézus maga Isten ereje. Tehát az Ige is rendelkezésünkre áll, mint Isten ereje. Jézus jelen volt, az Ige jelen volt és jelen volt a Szent szellem is.

Apostolok Cs. 10/38 

Tehát látjuk, hogy mind a három ott van. Isten ereje ott van, hogy gyógyítsa a betegeket, hogy minden szükséget betöltsön. Hányótoknak van meg az ismerete arról, hogy az Úr ereje ma is jelen van a gyógyításra?

Jelen van, mert jelen van az Ige nálunk, jelen van Jézus, és jelen van a Szent Szellem nálunk. Jelen van, hogy gyógyítson, vagy bármit tegyen az életünkben, amire szükségünk van. Az imádság is egy beszéd, egy nyelvezet. Mindig kell, legyen benne rész Isten Igéjéből. A mi beszédünknek is ugyanígy Isten Igéjéből kell állnia, és egyetértésben kell szólnia Isten Igéjével. A mi beszédünknek egyezségben kell elhangoznia Isten Igéjével. Mert az legalább olyan fontos, mint amit imádkoztunk, vagy amiben hiszünk, amikor egymás között csak beszélgetünk. És a beszédünkben jelen kellene lennie a Szellem nyelvezetének is, vagyis az imaéletünkben olyan szavaknak és olyan beszédeknek, amely a Szellem erejét oldja el és árassza ki.

Nagyon egyszerű a helyzet, amikor az ördöggel szembekerülök, akkor veszem az Igét, és az Igével megtaposom őt, és az Igével legyőzöm őt.

A 80-as években lehetett, nagy szárazság volt és bejelentették az időjárás-jelentésben, hogy egy napos esőre lehet számítani. Azonnal rávágtam, hogy nem, hanem 7 napos lesz ez az eső és 7 napig tartott. Vízkorlátozásokat kellett előtte bevezetni. Ugyanez megtörtént pár évre rá a felső vezetésben.

Éjszaka volt és aludtam, kb. hajnali 2 órakor az Úr felébresztett, és nagyon esett az eső és az emberek ilyenkor is panaszkodnak, hogy miért esik. És mondtam az Úrnak, hogy Uram csak essen, szükség van rá. Másnap azonban volt egy előre eltervezett alkalmam és esett az eső. Olyan nagy eső esett, hogy autóval nem lehetett megtenni az utat, mert elöntötte a víz az utakat. De az imámban benne volt.

Használhattam volna, hogy az Ésaiás 43/2 szerint imádkozom. A repülőgép sem indult, mert azon a területen nem tudott leszállni a szél miatt. Elköteleztem magam, hogy megtartom azt az alkalmat. Elővettem a Bibliám, mert az az igazság. Megkötöttem az ördögöt és egy nagy villámlás jött végig a kifutópályán, végigsöpört. Mondtam, hogy köszönöm Uram, értem a helyzetet, Istennek használni kell a mi szavainkat, nem áll meg tanács ellene. Megköszöntem neki.

Volt idő, amikor nagyon keményfejű voltam a korai időkben.

De a történet befejezése az lett, hogy eljutottam vasúton.

Azért mondom ezeket nektek, hogy amikor imádkoztok, akkor tudjátok, hogy az erő rendelkezésetekre áll, amit használhattok.

Galata 2/20

Megfeszíttettem Krisztussal, Isten így lát minket. Ha Krisztus bennünk él és az erő pedig Krisztusban van, akkor Isten ereje bennem él. Mi a helyzet, ha gyengének érezzük magunkat? - Azt mondja neked az Írás, hogy

– mondja a gyenge is: hogy Erős vagyok. Joel 3/10

Tehát amikor gyengének érzem magam, akkor azt mondom, hogy erős vagyok. Mert Isten ereje bennem él. - Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mindegy, hogy hogyan érzem akkor magam, ha a Krisztus bennem él. És azt is írja, hogy ha annak a Szelleme él bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő bennetek lakozó Szelleme által. Tehát ha Krisztus bennem van, akkor az erő bennem van. Ennél több erőt nem lehet szerezni.

Ez azt jelenti, hogy ha olvasom az Igét, ha meditálok az Igén, ha imádkozom, és ha Jézus bennem van, az Ige bennem van, a Szent Szellem bennem van, ilyenkor Isten bölcsessége mondja meg, hogy mi az, amit tennünk kell abban az esetben, mert az ember magától soha nem fogja tudni.

Az ember azt mondja, hogy ezt nem lehet megtenni, ez lehetetlen, Isten azt mondja, hogy ez lehetséges. Isten olyan ajtókat nyit meg nekünk, amit ember nem képes, sőt bezárni sem képes. De Isten ereje van bennem. És mindenre képes vagyok a Krisztus által, aki engem megerősít. Tehát miután tudjuk, hogy Krisztus bennünk él megnézzük a

János 15/7

Ez Isten ereje, az Ige. Jézus és az Ige bennem van.

I. Korinthus 3/16

Ez megint Isten Szelleme. Ez az egy Szellem van mindannyiunkban. Krisztus bennem van, az Ige bennem van, a Szellem bennem van!

Visszakanyarodunk az imádságra: - amikor tehát buzgó szívvel imádkozunk, teljes szívünkből imádkozunk, akkor Istennek teljes ereje áll mögöttünk és olyan erőt biztosít számunkra, ami dinamikus arra, hogy bármit megváltoztasson az életünkben. Teljes mértékben képes megváltoztatni helyzeteket. Olyan erővel rendelkezik ez az imádság, hogy képes valakit a világ másik oldalára transzportálni, és ott megváltoztatni helyzeteket, ha a Szent Szellem buzgalmában imádkozunk. Egy másodperc alatt többször megpofozhatod így az ördögöt. Ez Isten bölcsessége, hogy megváltoztassa az életünk bármely körülményét. És Ő fog útmutatást adni ebben, nekünk meg követni kell azt.

Róma 8/26-ban mondja, hogy amikor nem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk, akkor van az az idő, hogy az Ő szavaiban kell imádkozzunk, akkor van az az idő, hogy szellemben kell elkezdeni imádkozni. Amikor elkezdünk imádkozni, addig imádkozunk, amíg ezt a kiejtést át nem vesszük Tőle.

Izraelben egyik alkalommal is ezt tettük Joe Christien is ott volt velünk és azt mondta, hogy el nem tudjátok képzelni, hogy mit végeztetek el most az imátokkal.

Egy látomása volt közben és egy óriási angyalt látott, aki leszúrta egy lándzsával Izrael ellenségeit, akik körbevették a határokon.

Hogy történt ez? Belekerültünk a Szent Szellem buzgó imádságos áradatába. Két órát imádkoztunk délelőtt és két órát délután minden nap. Néhányatoknak most ez egy új megértés. Eddig talán nem értettétek, hogy miért imádkozunk olyan sokat nyelveken. Ezért hozott ma ide az Úr, hogy ezt meghalld. A szolgáló angyalok hoztak ma ide, hogy ezt meghalld.

Ezért ma délután négy órakor egy rendhagyó imádság lesz a 70-es számú épületben, ha soha nem tapasztaltad meg ezt a buzgó szellemi imádságot, akkor most gyere el és vegyél részt benne. Lehet, hogy 15 percig bírod csak, és azután elfáradsz.

Fel lehet ebben növekedni nagyon.

A legközelebbi imakörben jobban kihasználjuk az időt és az egész időt végig fogjuk imádkozni addig, amíg a Szent Szellem hoz újabb és újabb kiejtést. Ez 3 héten belül lesz, részt vehettek benne, mert szükség van rá, ez az az idő, amikor az országban meg kell változni dolgoknak.

Sok helyre kimennek ilyenkor az imádságok, de ha elég hosszan vagyunk egybe, akkor a végére a Szent Szellem mindig összefogja.

Tegnap a végén még mondtam a jelenlévőknek, hogy még 10 percet tartsatok ki, mert volt már aki elfáradt. De akkor összefogtuk az erőinket és még 10 percet együtt imádkoztunk így, olyan dolgok jöttek elő, amiről nem is gondolnék. Családi dolgoktól kezdve. Mindenkinek végezte a Szellem a családi hátterét is. Munkálta. Elvégzi a Szent Szellem. Egyre inkább megerősödünk ebben is.  Minél többet imádkozik így az ember, annál inkább megerősödik ebben is, és felépíti a hitünket és köszönjük Istennek. Képesek vagyunk megváltoztatni bármit is. Furcsák dolog az, hogy az emberek mégis kikezdenek bennünket. Tudatlanok. Van, akik kigúnyolnak, kinevetnek minket. De az Ige nálunk van. Volt, hogy a Bibliámat imádtam, ami abból állt, hogy pár évente leporoltam, a különbséget az hozta, amikor elkezdtem használni. Ezt nagyon nem szereti az ördög.

Álljunk fel mindannyian és mondjuk: - mindezt el is fogadom, az Igét, a Jézust, a Szent Szellemet és telve vagyok erővel, telve vagyok kijelentéssel, telve vagyok bátorsággal, és egészségben járok és meggyógyultam, és gazdag vagyok, és dicsérem az Urat! És még többet fogok tenni! Az életemben szeretnék dolgokat megváltoztatni Jézus nevében, az Ő dicsőségére. Ámen! Szeretném, ha az Úr megalázna engem, ahogy a zsidókat tette. Ámen!

Az Úrnak az öröme itt van és a gyógyító kenet, a Szent Szellem ereje van jelen a gyógyításra.

Dicsőség az Úrnak!                         Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL