2008.10.21.

GYARAPODÁS, NÖVEKEDÉS

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. 10. 19.

 

A gyarapodásról és a növekedésről kezdünk egy sorozatot és az ehhez szükséges pontokat fogjuk a mai napon tárgyalni és a pásztorkonferencián is erről lesz majd szó.

Zsoltár 66/12

A Zsoltáros is átment néhány dolgon, - még akkor is, ha saját hibánk miatt kellett ezeken keresztülmennünk, ha megtértünk belőle és bocsánatot kértünk az Úrtól Ő megbocsátott, kihoz minket a bajból, a bőség földjére hoz ki minket az Úr.

Meg kell értenünk, hogy Isten akarata az, hogy növekedjünk, gyarapodjunk. A 73-as Zsoltárban mondja az Ige, hogy az istentelenek gyarapodnak, és ők jutnak el a gazdagságra.

Kolosse 2/19-ben pedig azt tanuljuk, hogy mi pedig az Isten szerint való növekedéssel növekszünk. Ez egy másfajta növekedést jelent, mint amiben az istentelenek élnek.

Prédikátorok 2/26-ban mondja az Írás, hogy Isten erőt ad nekünk örömmel együtt, hogy a gazdagságot megszerezzük. És ezt használjuk mi a gyarapodás útjának. El akarjuk venni a mi részünket ebből. Mert a mi gazdagságunk több annál, hogy a mi részünk meglegyen, minket képessé tesz Isten arra, hogy másoknak is tudjunk adni.

Áldott dolog az, ha az ember képes adni, mert jobb adni, mint kapni.

Az Istentől való gyarapodás, amikor a szükségleteink be vannak töltve, függetlenné tudunk így válni az emberektől, de nem válunk függetlenné Istentől. Képesek leszünk eljutni arra a helyre, ahol tudunk adni az Evangélium terjedésére és másoknak is tudunk adni. Igazi gyarapodás, amikor másoknak segíteni tudunk, hogy az ő álmaik is valóra váljanak.

Ennél nincs nagyobb mulatság és öröm, ha másoknak is tudunk segíteni, hogy az álmaikat, látásaikat be tudják teljesíteni, azok megvalósuljanak.

Amikor a Biblia iskolába jártam, érzékeltem másokon a pénzbeli terhet, hogy anyagi szükségeik vannak. Ezeket az érzékeléseket meg kell tanulnunk, amikor a Szellem vezérel valamiben minket.

Abban az időben volt egy arany nyakláncom egy Dávid csillaggal, Izraelben vásároltam és azt a vezetést érzékeltem a szívemben, hogy adjam ezt oda egy zsidó növendéknek, aki együtt tanult velem a Biblia iskolában és egy idő után meg is cselekedtem.

Amikor az Úr foglalkozik az emberrel és kifejleszti azt a képességét, hogy ezt meghallja, akkor ez a fajta adakozás a legcsodálatosabb dolog az életünkben.

Isten ezt azzal a célzattal teszi, hogy minket egy olyan aratásra készít fel, ami fenségesebb annál, amit álmodunk, vagy el tudnánk képzelni. Isten egy jó Isten és olyan jó dolgokat akar velünk tenni, amit el sem tudtunk képzelni soha.

Az Úr akkor engem abban használt, hogy amiben mások hisznek, azt el tudta juttatni az illetőhöz.

Ausztráliában volt egy pásztorfeleség, akinek egy zsáknyi gyűrűje volt, mert elkezdte a gyűrűit elajándékozni és évek multával annyi gyűrűje lett, hogy egy kis zsák kellett hozzá. Odajött hozzám és azt mondta nekem, hogy most már te add ezeket oda azoknak, akiknek akarod, mert már annyi gyűrű jött hozzám, hogy én már mindenkinek ajándékoztam. És nagy boldogan megcselekedtük ezt.

Tehát amikor az Úr foglalkozik velünk egy bizonyos dologban, hogy azt adjuk oda, azt örömkiáltással kellene megtennünk, mert azon a területen, amit elvetettél, soha nem leszel szűkében, lehet az gyűrű, vagy bármi.

Istennek meg van a fejében az az elképzelés, hogy miért indít téged arra, hogy ezt megtegyed.

Ha visszamenőleg nézem az én szüleimet, nagyszüleimet, nem volt változás a családomban, egész életüket egy helyen élték, nem így volt ez velem.

Mert engem Isten elkezdett elmozdítani a gazdag helyre, a bőség helyére. Ez harminc évvel ezelőtt volt. Egyik napról a másikra nem jut el az ember erre a helyre, hanem megvan ennek a felkészülés ideje.

Azért nem voltam soha rajongója a Biblia iskola ötletének, mert meg vagyok győződve, hogy az ember azon a helyen éli az életét, ahol Isten akarja őt látni, és ott kívánja gyarapítani.

És ezért nagyon jó az internettnek a jelentősége, mert az emberek a helyükön tanulhatják az Igét hétről-hétre.

Ap.cs 17/26

Az egész világ tehát egy vérből lett és meg vannak a határai annak, hogy hol kell, legyen a lakhelyünk.

Bővített fordítás szerint: pontosan meghatározta az ő időszakukat és lakóhelyüket. Pontosan meghatározta a lakóhelyünk határait is. Meg kell legyenek a területeink, az otthonainknak a helye, de ez nem úgymond bárhol van. Tehát nem úgy van, hogy akárhol és akármikor megszülethettünk volna, Istentől meghatározottak ezek a helyek és időpontok. Isten előre elrendelte a születésünk idejét és helyét.

Van, amikor a szülők biztatásként azt mondják a gyermekeiknek, hogy – fiam azzá válhatsz, ami csak akarsz lenni. A szülők, lehet, hogy így gondolják, de ez így nem igaz, főleg hívőknél.

Mit értünk ez alatt? - Ha Jézus az Ura az életednek, akkor nem te vagy az életed ura. És ez már az életedre egy elhatározott dolog. A te feladatod, hogy felfedezd mit írt Isten számodra, képes vagy megtalálni ezt a helyet, ha lépésről-lépésre követed Isten vezetését. Ez Isten szíve nekünk.

Ha nem vagyunk még ezen a gazdag, bővölködő helyen, próbáljunk meg eljutni oda.

Ha már elfoglaltuk ezt a gazdag helyünket, és kikerültünk onnan, akkor pedig törekedjünk arra, hogy oda visszakerülhessünk, mert meg van az a hely számunkra.  

A héberben ez jelenti a hely szerinti elhelyezkedést, vagy jelenti azt az egy helyet, ahol pl. ülsz a székeden, a másik jelentése pedig ennek a héber szónak egy feltételt jelent. Tehát megvan Istentől a hely és meg vannak a feltételei. Meg van a hely és meg van a feltétel. És azon a helyen fogsz kiválóságra jutni, úgy, mint sehol másutt. Ott fogsz fejlődni, növekedni, oly módon, hogy sehol másutt úgy nem tudnál, mert az a te gazdag beteljesedésednek a helye. Ez az a hely, amelyet Isten számodra elrendelt, még mielőtt megszülettél volna. A hely és a feltételek egymással összekapcsolódnak.

Ábrahámot az Ige hitünk atyjának és a gyarapodás atyjának nevezi. Ő Istennek engedelmeskedvén gazdaggá lett. Ábrahám gazdag volt. És Ábrahám akarta, hogy mindenki megtudja, hogy őt Isten tette gazdaggá.

Ezért a harcban legyőzött királytól nem fogadta el a prédát, mert azt mondta, hogy – nehogy azt mondják, hogy te tettél gazdaggá.

Senki ne kerüljön itt összezavarodottságba, Isten tette Ábrahámot gazdaggá. Az, hogy gazdag vagy, nem jelenti azt, hogy te Isten hite szerint gazdagodtál meg, mert lehet, hogy adóságok tornyosulnak a fejed felett.

Máté 6/33-ban tanácsolja nekünk az Ige, hogy keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek. Jézus azt mondja, hogy mindezek a dolgok, amit előtte felsorol, megadatnak néktek. Isten fogja ezt hozzáadni az életünkhöz.

Teljesen más ez, mint amikor az ember próbálja ezt magától megszerezni. A hústermészet azonnal akarja ezt. Azt mondja a hústestünk, hogy szerezzük meg most azonnal, a hitünk pedig azt mondja, hogy ha kivárjuk, akkor óriási lesz.

Várakozunk az Úrra és az Ő útjain, és időzítésében tegyük ezeket.

A Példabeszédek 10/22-ben mondja az Ige, hogy az Úrnak áldása, az gazdagít meg és Ő nem ad hozzá szomorúságot, amikor az eljön hozzád. Tehát nem úgy van, mint a világban, hogy megvesszük, és azt mondjuk, hogy bárcsak ne vettük volna meg.

Én is jártam ezen a helyen, ahogy azt sokan teszik, hogy elhamarkodják, azután fizetik a részleteket, és azt mondják, bárcsak ne fogtam volna bele.

Ahelyett, hogy elhatároznák, hogy tizedet fizetnek és adakoznak, saját maguk fognak bele a dolgokba, és amikor meg kell állniuk egy helyzetben akkor nincs mire számítani, nem tudnak számítani az Úr segítségére, nincs alapja az életükben.

Mi a válasz erre - ilyenkor az ember arcra esik, és bocsánatot kér, mert nincs értelme, hogy az ördögöt tapossuk, ha mi vétettük el.

Tehát mi magunk rontottuk el, - annyira akartam, hogy az nekem legyen, pedig volt a szellememben erről egy jelzés. De olyan egyszerű volt, csak oda alá kellett írni a nevünket.   Az egész világ bajban van most emiatt.

Írd csak alá nyugodtan, hogy 1000 részletekben visszafizeted, most pedig nincs senkinek pénze, a részleteket sem tudják fizetni, kamatokat sem, az egész világ nagy zűrzavarban van.

Furcsa helyzet ez, amibe most a világ került. Mielőtt az ember beleveti magát ebbe a könnyű részletfizetésekbe és adóságokba, tegye inkább fel magának a kérdést, hogy – képes vagyok-e tizedet fizetni, képes vagyok-e adakozni? Mielőtt az ember az elkötelezést megteszi, számolja ki ennek a költségeit, mielőtt aláírnák azokat a dokumentumokat.

És ne írjunk alá csak úgy akármit. Hisszük, hogy Isten majd valahogy az egészet kidolgozza. Ez nem hit, hanem bolondság, a hústestnek az elhamarkodott cselekedete. És közben az Úr a szellemünkbe ellenőrzést ad, azt mondja nekünk, hogy - várjál rám.

Vannak azután az igei emberek, akik magukat hívják így, akik munkahelyekről munkahelyekre vándorolnak, gyülekezetről gyülekezetre lebegnek, kipróbálják ezt is, azt is, hogy Isten akarata, de nem, és a családjuk szenvedi meg ezeket, és a gyermekeik fizetik meg az árát.

Katasztrofális állapotban van az anyagi helyzetük.

Bennünk kellene, hogy legyen az Úrnak a vezetése és meg kell engednünk, hogy vezessen minket.

Az életünkben kell, hogy legyen egy bizonyos mértékű stabilitás, és évről évre kell, hogy épüljünk. Az egyik dolgot felépítjük, és arra ráépítjük a másikat. Ha valamit megszerzünk, azt úgy szerezzük meg, hogy ki tudjuk fizetni, és utána gondolkodunk egy másik dolog felől.

Miután kifizettük azt a dolgot, magunk mögé tehetjük, hogy az már megvan, és így mindenben szilárd alapot vehetünk.

Ami ebben a gyülekezetben megvan, az mind ki van fizetve, az mind a miénk, soha nem voltak adóságaink, elmaradásaink és nem is lesznek.

Az embereknek mégis felfordul az életük, és gondolkodnak, hogy miért vagyok itt?

Nekem volt egy drága nagypapám, aki 74 évig élt, beállíthattad az órát reggel 7-re, mert akkorra a reggelinek az asztalon kellett lenni és oda kellett ülni.

Több mint 50 éves házasságban éltek a nagyszüleim, és az édesapám, aki szintén 74 évet élt, náluk pedig reggel fél 8-ra kellett a reggelinek az asztalon lennie évről évre. Ha visszamegyek a kis városkámba, ott semmi meg nem változott, a polgármesteri hivatal épülete, minden egyes kis épület ugyanaz.

A kis gyógyszertár, aminek nagypapám 33 évig volt a tulajdonosa, a hét minden napján dolgozott, 6 napon keresztül 16 órát, vasárnap 8 órát, 33 éven keresztül, egy napot sem volt szabadságon. Egyetlen egy napot sem maradt távol betegen, gyarapodott és minden vállalkozást ő kezdett a városban, úgy hogy segített másoknak. A legnagyobb adakozó ő volt, akit valaha ismertem az életemben. Ezt a stabilitást szereti Isten.

A keresztények mégis elszaladnak a családjukkal együtt, az után rájönnek, hogy mégsem ez volt az a hely és akkor a nagymama pénzéhez megint hozzá kell nyúlni, még költünk belőle, és megint elmegyünk 6 hónapra más helyre, ott is megpróbáljuk, ott is kiderül, hogy nem az Úrtól volt.

Van egy üzenetem részedre az Úrtól, - hogy ezt le kell állítani, mert ez így nem helyes. A gyermekeid fizetik meg az árát. A gyermekek azt kiáltják, hogy – jaj már nem akarok. Tudják, hogy nem Isten az.

Első dolog, amikor felnövekednek, hogy a gyülekezettől minél távolabb kerüljenek. Nem szabadna, hogy így legyen.

Tehát a hitre és a gyarapodásra egy új látószögből fogunk rátekinteni. Ez az alap.

Ésaiás 51/2

Ábrahámról van szó, aki áldott volt, mert Isten egymagában gyarapította őt.

I. Mózes 12/1-2

Mondta neki Isten, hogy hagyja el az atyja házát és menjen el arra a másik földre. Megnézzük, hogy várakozott-e Ábrahám?

Nem hallgatott senkire, elment. Jobb, ha nem tanácskozol a családoddal, én kétszer tettem ezt meg. Ha Isten benne van, akkor jobban jársz így, ha nincs Isten benne, akkor bajban vagy.

Józan ésszel gondolkodva azt mondjuk, hogy – nem is tudja hová megy.

Isten majd megmutatja, - ez a mi életünk, egy nagyon jó élet, követni minden nap a szellemünket és bennünk a Szent Szellemet.

/4/

Ahogy az Úr mondta úgy el is ment.

Mi történt volna Ábrahámmal, ha otthon marad?

13/1-2

Ábrahám engedelmes volt és elment megcselekedte azt, amit az Úr mondott neki és gazdaggá vált.

Zsidó 11/8-9

Hit által engedelmeskedett, - nem tudván.

Nagyobb hitre van szükségünk, vagyis a hajlandóság, hogy – ennek ellenére kilépünk, amikor kilépünk, akkor mindazt magunk mögött kell hagynunk, amiben addig kényelmesen éreztük magunkat.

Minden esetben, amikor én ezt megtettem, az Úr növekedést adott nekem. Nem csak dolgokra gondolok most, hanem befolyásra.

Erős hangot képviseltünk Isten királyságában és az Igét ki tudjuk vinni.

Tehát Istennek meg van-e vajon a helye, terve és az elhelyezkedése, a pontos helye és a küldetése ahhoz a helyhez? Olyan gyarapodást rendel ott számodra, amit sehol másutt nem érsz el, erre a helyre vagy teremtve, és ez a hely pedig neked teremtetett, ezen a helyen működnek az ajándékaid, és ott ragyog neked a kegyelem és a segítség a számodra az egy különbség, és ez az a hely, ahol lenned kell, mert az összes többi helyen hiányban leszel.

A keresztények úgy gondolják, bárhová mehetnek, amikor csak tetszik nekik, vagy amikor elegük volt és akkor vethetnek és adhatnak, amikor akarnak, és ahol akarnak, ott vethetnek. És ezt is teszik. És úgy gondolják, hogy ha ehhez megteszik a néhány megvallásukat, akkor már gyarapodni fognak. De ez nem igaz!

Tehát szorgalmasan teheted a megvallásaidat, teheted a vetéseidet, de ha nem a helyeden vagy, úgy nem fogsz gyarapodni.

Ahogy néhányan mondják, hogy menjetek széles-e világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Az apostolok cselekedetei előtt mondta ezt.  Pál apostol mondta ezt, hogy menjetek széles-e világra és hirdessétek az Evangéliumot? Amikor Pál Arábiába akart menni, akkor figyelmeztette a Szent Szellem, hogy abba az irányba ne menjen. Egy másik irányba akart indulni és a Szent Szellem oda sem engedte, hogy menjen. Mit jelent ez? Hogy az a hely nem neked van. Nem azt jelenti ez, hogy Pál nem elhívott volt, vagy te nem elhívott vagy. Pálnak is meg volt a jó üzenete, neked is meg van. De Istennek nem az volt az akarata, hogy ő azoknak segítsen. Vagy nekünk. Te vagy én összességében egy-egy személy vagyunk csak, Krisztus nagy testének a tagjai. Nagyon sok ember van a testben, nagyon sok forrás van, ahogy mondtam nektek, arra nem kaptunk elhívást, hogy mindent mi végezzünk be, csak a magunk részét.

És erre kell, hogy figyeljünk, a saját részünkre.

Születhettünk volna 100 évvel ezelőtt is, de Isten ebben az időben helyezett ide bennünket, mert Ő látja az egészet a kezdetektől a végig. Azok, akik nem engedelmeskednek annak a helynek, amit az Úr rendelt számukra, olyan helyeken vannak, és azt végzik, ami egyáltalán nem az Úr akarata.

Zűrzavaros helyzetükben azt a megvallást teszik, hogy minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Kiknek? Nem mindenkinek. Hanem azoknak, akik az Urat szeretik és az Ő elhívásának engedelmeskednek.

Én hat hónapos keresztényként elköteleztem magam, hogy misszionárius leszek, de fogalmam nem volt róla, hogy mi ez. De Isten ezzel az elkötelezéssel megragadta az életemet és elkezdte kormányozni abba az irányba, amerre Ő akarta. Ha visszatekintek, akkor azt látom, hogy elkezdett engem vezetni olyan dolgokban, amikről nem is tudtam. És az volt az oka ennek, hogy én megkértem Őt erre, hogy Ő ezt tegye és odaadtam az életemet arra, hogy az Úr tanítványa leszek.

És az Úr a te szavadat is megragadja, szavadon fog, mint engem. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindent kell értened, ami zajlik körülötted. A hit tetszik Istennek, ez azt jelenti, hogy hitben vagyunk, és sokszor nem tudunk minden részletet, hogy éppen hová tartunk.

Abban az időben Isten talált egy embert, Ábrahámot, aki engedelmes volt és elhagyta azt a helyet, ahol volt és elment oda, ahová Isten mutatta neki és gazdag lett és azért történt ez meg vele, mert nem maradt otthon.

Én hálát adok Istennek a szüleimért és a gyermekkoromért, a barátaimért, de édesanyám pl. megpróbált kivenni a Biblia iskolából.

Istennek meg vannak a tervei veled és az érvei, hogy miért akarja azt, amit.

Tehát üdvösséged van, de ha visszautasítod Isten terveit, akkor nem tudsz eljutni arra a helyre, ahol képes lennél úgy gyarapodni. Nem vagy képes felfejlődni, ha csak nem azon a helyen vagy, ahová Isten vezérelt téged.

És onnan el ne menj.

Amikor Pált a damaszkuszi úton Isten megérintette azzal a hatalmas világossággal, azt mondta neki, menjen be a városba, és ott mondják el majd neki az igazságot.

Pál mondhatta volna, hogy Uram nem látok, haza sem tudok menni, nem hogy oda. De itt kezdődött az ő szolgálatának az alapja. - menjen be a városba.

Ha haza ment volna, Isten nem tudta volna neki ugyanazt a szót szólni.

Böjtölhetsz és imádkozhatsz akár mennyit, bárki segíthet neked, nem fogsz oda eljutni, mert ellenszegülésben, engedetlenségben vagy.

Az engedelmesség tesz téged képessé arra, hogy amit Isten számodra elrendezett, azt meg is szerezd. Mert ami benned munkálkodik, az a vezetés fog téged hitlépésről, hitlépésre elvinni arra a helyre. Tehát az az engedelmesség, amit arra a belső hangra engedelmesen meglépsz, az a belső hang a szellemedben fog téged elvinni arra a helyre.

Az tesz téged képessé arra, hogy amit Isten neked szánt, azt el is tudd venni magadnak.

Kérdezheted, hogy miért nem képes az Úr engem itt kiképezni? Nem! Ha azt mondta neked, hogy odamenj, akkor ez a hely neked itt nem jó.

Ha azt mondta, itt legyél, akkor az a hely neked ott nem jó.

Mert az a hely, ahol növekedni fogsz, gyarapodni fogsz, az ott van, még akkor is, ha az ott pusztaságnak tűnik, örvendezz benne, az a te helyed.

Amikor Magyarországra jöttem, akkor azt kérdezték tőlem, hogy mikor mindenki elmegy ebből az országból, akkor te miért jöttél ide?

Az emberek nem figyelnek kellőképpen az Úrnak erre a belső vezetésére. Itt kezdi az ember pedig a növekedést.

A múlt csütörtökön volt 17 éve, hogy összeházasodtunk, és ennek az az érdekessége, hogy az a ház, ahová nem rég költöztünk azt 17 évvel ezelőtt kezdte építeni annak építője.

Tehát amikor az Úr látja az engedelmességünket, hogy azokat megcselekedtük, akkor tudja odaadni azokat az áldásokat. Áldásokkal követi azt az utunkat, amelyeket engedelmességgel járunk. Mi a helyzet, ha az ember mégis ott marad azon a helyen és nem hajlandó mozdulni?

Mi a helyzet akkor, ha én nem mozdulok, nem jövök Európába, ott maradok azon a helyen? Akkor növekedtem volna, gyarapodtam volna így a szolgálatban, mint ma? Nem!

Lehet-e gyarapodni azon a helyen, mint bármely másikon? Nem!

Istennek meg van az a gazdag helye a számodra és az egy elrendelt helye számodra, és más emberek vannak hozzá kapcsolva, ez nem valami olyasmi, ami keresztül villan az agyadon. Ezek Istennek tervei, és neked kell megtalálni őket és szigorúan ragaszkodni ahhoz a tervhez, ott kell maradni. Nem nehéz azt megtalálni, az az ördögnek a hazugsága, hogy ott nagyon nehéz idők lesznek.

A legtöbben tudták ezt a helyüket és mégis elmentek onnan, de az Úr meg tudja mutatni, hogyan tudsz oda visszamenni. Az emberek elszaladtak a helyükről, de bocsánatot kérnek az Úrtól és megtérnek, akkor az Úr később visszasegíti őket arra a helyre. Ez egy nagyon fontos időszak, amiben élünk, és meg kell találni a helyünket, és fel kell fedeznünk, hogy ott a helyünkön van a gyarapodásunk, növekedésünk.

Az internet világban minden gyülekezethez eljutnak a tanításaink országszerte. Szeretnénk, ha mindenki meg tudná ragadni azt, amit az Úr neki elrendelt.

I. Mózes 26/1

Az éhség annak idején azért volt, mert hatalmas szárazság volt, de jelenthet ez anyagi nehézséget is az emberek életében. Isten képes-e minket fenntartani a szárazság idején is? A világosság képes beragyogni a legnagyobb sötétséget is. Ahelyett, hogy ilyenkor visszavonulnánk és meghátrálnánk, előre kellene törnünk és hinni ezt a világosságot. 

Az egész világ mehet lefelé, de neked akkor is kellene, hogy növekedjél. A többiek mind félelemben vannak, te viszont nem, te Istent dicséred.

/2/

Azt mondta az Úr neki – ne menj Egyiptomba.

-                       Igen, de ezt tette az édesapám is.

-                       Azért, mert az édesapád azt tette, nem azt jelenti, hogy te is azt tedd meg.

Mit mondott neked Isten, hogy te mit tegyél? Neked nem fog úgy működni, ahogy apukádtól láttad, ha csak Isten neked is nem mondta, hogy úgy tedd.

A keresztények mégsem veszik be az életükbe azt a fontos tényezőt, hogy Isten vezesse őket. A kettőt nem lehet elkülöníteni egymástól.

Vannak azok, akik hitből megteszik a megvallásaikat, de nem követik a Szellemet. A Szellem követése is hitből van. Naponta meg kell nézni a bensőnket. Ellenőrizni kell, hogy mit tesz ott a Szent Szellem. Erre is hitre van szükség.

Az ember megteheti a helyes megvallásait, de utána a Szellemet kell követnie. Így lesz, hogy éppen sarat fogsz tenni a vak szemére, mint ahogy Jézus tette, - néha ilyen bolondnak tűnő dolgokat fogsz tenni.

/3/

Tisztán mondja az Úr, hogy ezen a földön maradjál, pedig ott éhség volt, mindenki elment onnan. Isten pedig azt mondta, maradj ezen a helyen!

Magadtól nem tudod tenni, az Igét kell követned. Az Ige nem tér üresen Istenhez.

Te pásztor nem tudod, hogy az Ige a szádból hová megy. Soha ne becsüld alá az Igét. Még ha sok évet töltöttél el 6 emberrel, akkor sem fogod tudni, hogy ők mit végeznek el az Úrnak, lehet, hogy ők milliókat üdvözítenek. Tehát oda kell menned, ahová az Úr mondja, és ott kell maradnod addig, amíg az Úr mondja. Ne tekints a számokra. Sokan elbátortalanodnak, amikor a számokra tekintenek. Amikor az Úr mondja, hogy maradj, akkor ott maradj. - Igen, de az emberek nem bánnak ott velem túl jól. Az emberek nem értékelnek engem, nem tekintik az én ajándékaimat. Maradj ott. Ha az Úr azt mondta, maradj ott, akkor nincs ahhoz a helyhez hasonló számodra.

Sehol máshol nem tudsz úgy növekedni és gyarapodni, mint azon a helyen, ahová Ő helyezett téged. Ez a te gazdag helyed.

/6/

/12/

Hol vetett? Azon a földön, abban a kiszáradt gazdaságban százszorost aratott, az Úr megáldotta őt. Növekedett, terjeszkedett.

/13-14/

Annyira gazdaggá lett, hogy a királyok megkérték, hogy hagyja el azt a területet.

A kérdés, hogy Izsák ugyanilyen gyarapodó lett volna Egyiptomban? Nem, mert az Úr azt mondta neki, hogy maradj ezen a helyen, itt foglak megáldani téged.

Szomorú az, hogy az Úr küld embereket a világon minden felé gyülekezetekhez és mondta nekik, hogy maradjanak ott, ott fizessék a tizedüket, ott vessék a magjaikat és nagyon nagy izgalomban vannak kb. 6 hónapig, és az után panaszolják, hogy nem engedik itt, hogy azt tegyem, amit én akarok, ezért azután elmennek.

Megmondom neked, hogy ha Istennek akarsz engedelmeskedni, akkor ki fogsz tartani, mint az Úr Jézus jó katonája. El fogod szenvedni a nehézségeket, amint az Ige mondja.

Én az életemben nagyon sok fegyelmezést kaptam. Az elején négy éves katonai kiképzésben vettem részt. Az Úr tanított ott engem. Sok mindent kellett ott tűrnöm.

Keresztények azt mondják, hogy – igen de én szabad vagyok, oda megyek, ahová akarok. Igen megteheted, de kisétálsz Isten akaratából. Vethetsz és megteheted a megvallásaidat, és nem fogsz gyarapodni, és nem fogsz növekedni, ha nem a helyeden vagy.

Éjjel nappal megvallásokat tehetsz, éjjel nappal vetheted a magjaidat, de ellenszegülésben vagy, nem fogsz gyarapodni.

Ha hajlandó és engedelmes vagy, akkor fogod a földnek javait enni. Ha ellenszegülsz, és ellene állsz, Ésaiás 1/20-ban olvashatod, hogy mi akkor a helyed. Akkor elpusztulsz, felfal a pusztító.

Ausztráliában egy szolgáló alatt töltöttem az éveimet, minden héten kértem az Urat, hogy tovább mehessek, és minden héten megtagadta a kérvényemet.  Hit kell ahhoz, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy maradj, akkor ott is maradsz.

Tehát azt azért tudjad, hogy az Úr nem hagyja, hogy egész életedben gyötrelmeid legyenek azon a helyen. Amikor az Úr azt mondja, hogy maradj, akkor Ő tudja a te helyzetedet, és bíznod kell benne, hogy Ő megváltoztatja ott a helyzetet és a lelked vágyakozásait Ő fogja megelégíteni.

Bíznod kell benne, mert ha megtörsz ebben és elszaladsz onnan, akkor rangot törsz, megtagadod a parancsot, - a katonaságnál is mondják azt, hogy mindenkinek meg kell tartania a rangot és a parancsot, ha az ember megszegi a parancsot, akkor kikerült a helyéről és az életével fizet.

Bárhol is vagyok Isten, megáld engem. - Ha így lenne, akkor el kellene ismerni, hogy az a terv, amit te magad adtál magadnak, az jobb annál, amit Isten adott számodra. Isten nem fogja azt mondani, hogy – ó, felejtsük el az én terveimet és menjünk a tiéddel előre.

A legnagyobb kijelentést és megértést akkor veszed, amikor megérted, hogy Isten többet tud nálad és okosabb nálad.

V. Mózes 12/5-7

Ott azon a helyen, ott, ahol a gyülekezetbe beruháztál, ott egyél.

/8/

Ne azt cselekedjétek, ami a saját szemetekben jónak látszik.

/11/

Arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr.

/12-13/

Minden hely nem jó rá.

Rendben van-e tehát, hogy bárhol ahol látjuk a szükséget, oda vetünk? Bármely hely, amely felötlik az elménkben, hogy ide kellene?

Előfordul az is, hogy az emberek annyira telve vannak kevélységgel, hogy nem tudják, hogyan fogadjanak el a másiktól.

 Mindenről kell hallanunk az Úrtól, kérdezi valaki? A válasz, hogy mindig is így volt.

Isten irgalmaz a kicsiknek, a csecsemőknek, amikor az ember még nem tudja jobban, amikor mindenben keressük az Urat, közben növekszünk egyik tévedésből a másikba. És ismét és ismét elvétjük. És azután a végén a helyes dolgokat fogod tenni.

Tehát Isten Szelleme nem úgy van, hogy vagy sikerül megütnünk, vagy éppen elvétjük.

Mondja megint valaki más, hogy – én nem hallok Istentől. Ez megint az ördögnek egy nagy hazugsága.

Attól félek, hogy elvétem Isten vezetését. Fel is írhatod magadnak, hogy el is fogod véteni Isten vezetését.

Ez az egész hit által működik.

Megmutatom nektek a Könyvből, hogy képesek vagytok Istentől hallani és minden más hazugság.

János 10/3-4

Ismerik az Ő hangját. Az ördög hazudik, és összezavartságot hoz. Én hallom az Ő hangját, én hallok Istentől. Jelentsük ezt ki.

/5/

Attól el kell távozni.

/27/

Vagyis ők engem követnek. Azt jelenti, hogy te Őt követed és a megfelelő időben a megfelelő helyen leszel így. Előre elrendelt minden idő és hely számunkra.

Mindenki, aki újjászületett, hallotta Jézus hangját, ismerik Őt. Mindenki, aki Őt segítségül hívta, az hallott tőle. Minden újjászületett hívő hallotta az Ő hangját. Képes követni Őt, mert amikor kezdték, akkor is tiszta vezetésük volt.

Probléma ott van, amikor elhatározod, magadtól eldöntöd, hogy most nem úgy teszed, elkezdesz tudatlanul cselekedni, és ekkor kezdesz magadnak problémákat okozni. Kezded színlelni, hogy nem hallottad az Urat és elkezd ez rád hatással is lenni, mert egyre süketebb leszel. Egyre engedetlenebb leszel, egyre jobban ellenállsz az Úrnak, míg teljesen összezavarodsz. Nem tudod, hogy mi van Istentől és mi nincs tőle.

De nem így kezdted. Senki nem így kezdte, mert tisztán hallottál Istentől. Itt van egy nagy igazság.

Ha nem akarod az igazságot, mi marad hátra neked? A hamisság, hazugság. Ezért van annyi hazugság a keresztények között, mert abban szaladgálnak és semmi köze az Úrhoz.

Az ellenség a megtévesztő, ha elutasítod az igazságot, akkor az összezavarodottság marad számodra, valaki más van számodra, akit elfogadsz.

Legtöbb kereszténnyel az a probléma, hogy ma nem akarják az igazságot hallani, de holnap, amikor bajba kerülnek, akkor akarják hallani, hogy mi is lenne az, amit az Úr mond. Saját magadat zavartad össze. Mindegy mennyire vagy süket, mennyire vagy engedetlen, mennyire elvétetted Istent, újra érzékennyé válhatsz könnyedén. Meg lehet könnyen térni és megváltozni. Ha megkéred Őt és elfogadod Őt, meg tudsz változni.

Meg kell csak térni belőle.

Ma sok hangzott el, egy kis előkészítő ez a pásztorkonferencia előtt, pásztorok lesznek jelen és gyülekezeteik, ez egy nagy tömeg, és az igazságot kell hallaniuk.

Nagyon nagy segítségünkre van az, ha itt halljátok az igazságot és befogadjátok az Igét. Veletek kapcsolatos az, hogy hol vagytok.

Megtesszük azt a megvallást, hogy ismerjük az Ő hangját.

Tehát van egy gazdag hely mindannyiunk számára, és Ő erre a gazdag helyre akar elvezetni minket, és ezt hinnünk kell, és bízni kell az Úrban, mert Ő tudja, hogy hová vezet minket.

Vele kell kapcsolatban maradnunk és nem arra tekintenünk, amit érzünk, vagy látunk. Úgy tűnt, hogy az Úr mindig a rossz helyekre küldött engem. Nem tudja az Úr, hogy én Budán jobban szeretnék? Nem nekem itt van a helyem.

Tehát a szolgálatodat sem te választottad, ez Istentől elrendelt volt számodra előre, hogy pásztor legyél. Kell, hogy az emberek ezt felfedezzék, és az elhívásukkal maradjanak. Az Úr minden városban, településen akarja, hogy meglegyenek a pásztorai. Része kell, hogy legyél ennek. Ez egy óriási dolog és ne menj el a helyedről, maradj a helyeden, az a gyarapodó helyed.

Az emberek hat hónap alatt nem látják azt meg, már a nagyszüleiden, szüleiden keresztül építi azt neked Isten. Hosszútávra gondolkodik, óriási alapokra épít. Fel kell fedezni a helyeinket és találd meg végre a helyed, ragadd meg a helyed, és ott tűrd el a nehézségeket, mint az Úrnak jó katonája.

Álljunk fel és mondja mindenki:

A Szellem vezet engem, Jézus az én Pásztorom, ezért nem szűkölködöm, Ő vezet engem, Ő jó Pásztor és én megismerem az Ő hangját és az idegen hangját nem követem Jézus nevében! Uram bocsásd meg nekem, az időket, amikor elvétettelek, elvétettem a vezetéseket, akár tudatlanságból, akár engedetlenségből, megtérek ebből és megváltozom, és Téged követlek, minden nap, gyarapodom minden napon dolgokban és befolyásban, mindenben gyarapodom Jézus nevében! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL