2012.03.02. 

FELNÖVEKEDNI A GYÜLEKEZETBEN

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. február 26.

 

Az alkalom átadása és a zsebkendők feletti imádság után, Sanders pásztor elmondja, hogy az Úrnak az öröme van ma jelen, jó az Úr. Tapsoljuk meg az Urat, egy gyarapodó év előtt állunk, új munkahelyek jönnek, gyógyulások jönnek, a Szent Szellem megnyilvánulásai jönnek, ezek úgy jönnek hozzánk, ahogy az Úr szája szólta. 

A szellemi birodalom már megváltozott, lehet érezni ezt a változást a levegőben. Amit az Úr végez, az mind jó irányú változás. Mi be fogunk illeszkedni a Szellemnek a vonulatába, a Szellemtől rendelt helyre behelyezkedünk és ott az életünk leghatalmasabb évét, amit eddig éltünk, meg fogjuk tapasztalni és megélni, a Jézus Krisztus szent nevében. Ez az igazság!

Szeretném felhívni a szíves figyelmeteket, hogy kiküldjük az éves leveleinket, nagyon sok ezer címünkre, 5-7 ezer cím ez, ahol tudjuk, hogy évente örömmel fogadják a Hírmondó levelünket. Ebben közöljük azt is, hogy hol találkozhatunk a közeljövőben.

Közelgő alkalmak helyszínének és időpontjának közlésére kerül sor. Újra indul a Hálózat tévén a műsorunk, ez egy nagyon fontos hír, az első adás március 1-én, csütörtökön 17 órakor lesz, 20 percben egyházunk friss tanításaiból, az ismétlés pedig mindig szombaton van 9,30 órás kezdettel.

Egy másik fontos hír, az 1 %-os lehetőség az egyház számára, 1 % pedig az alapítvány számára. Fontos ez, mert egy rangsort állítanak ez alapján fel az egyházak között, és ha a keresztény egyházakat vesszük, nagyon előkelő helyen voltunk eddig is. A 9. helyet értük el az elmúlt esztendőkben, ami egy igen nagyon szép hely, ha figyelembe vesszük, hogy több mint 300 egyházat tartottak eddig nyilván. Hisszük, hogy ezt a helyet most is megőrizzük, sőt feljebb lépünk majd, ehhez kérem ebben a buzgalmatokat, szorgalmasak legyetek ebben.

Van egy telefonszámos tanításmondó vonalunk is, amit fel lehet tárcsázni. Látjátok, minden lehetőséget megragadunk, hogy eljusson hozzátok az Ige és beépüljön a szívetekbe, mert akkor terem, ha gyökeret ver.

Egy bizonyság hangzik el, ami annak a nagy pecsétje, hogy az Úr milyen jó hozzánk, és ha mi szaván fogjuk Őt, akkor Ő felmagasztalja a nevét az életünkben. Mint ahogy a következő drága testvérünk is elmondja ezt a bizonyságában, hogy vannak helyzetek, amikor egy munkahely megszűnik, lejár a munkanélküli segély, és az ember ott tart, hogy mihez kezdjen, hogyan tovább?

De, ha az ember az Úrhoz fordul, és imádkozik, akkor kimagasló és jó munkahelyek jönnek, jobb fizetéssel, nagyobb lehetőségekkel, az Úr ezt megcselekedte a bizonyságtevőnk életében. És az egyik munkahely nyitja az ajtót az üdvösségekre, és további lehetőségekre, erre nyitva van a szemünk mindig.

Szeretünk egymásnak segíteni, de tudjátok meg, hogy a hitetek működik, és a hitetek által jöhetnek ezek hozzátok. És azt is ki fogjátok hallani a bizonyságból, hogy a világban lévők meglátják rajtunk a különbséget, hogy mi az Úréi vagyunk. Lehet látni a különbséget, és mennyire éhezi a világ a Krisztus illatát. Lengyel Tiborné mondta el megvallásait. Neki a KSZE mindennél többet adott!

Sanders pásztor elmondja, hogy a titok az Úré, de tudjuk, hogy nagyon sok jó dolgot készít az Úr. Vannak még nem publikus dolgok, amik ennek kapcsán jöttek Krisztus Testéhez, és hisszük, hogy az Úr a legjobbakat hozza elő.  

Valaki telefonált, hogy talán tíz évvel ezelőtt járt a gyülekezetbe, elmondta, hogy a tíz év óta viszont már nem járt, de most szüksége lenne gyógyulásra, mert megtámadta őt a rákbetegség.

A mi Istenünk nem egy idióta. Ahogy az a természeti világban is van, AZ ÚJJÁSZÜLETETT GYERMEKEITŐL IS ELVÁRJA, HOGY FELNÖVEKEDJENEK, és egy idő után saját maguk öltsék fel a ruházatukat, saját maguk tudjanak táplálkozni.

És mondom nektek, hogy véleményem szerint, nagyon sokan lézengenek kint a világban, nem járnak be a gyülekezetekbe. Nem látják a célját, hogy miért kellene járniuk, mindaddig, amíg valami bajba nem kerülnek.

Szeretnél-e egy olyan hadsereget, amely soha nem kapott kiképzést, soha nem tartott fegyvert a kezében. Indul a háború, és mondják a tábornoknak, hogy képes vagy-e rálőni ezekre a lázadókra? Nem tudják, hogy hogyan kell használni a hatalmukat, nem tudják, hogy hogyan kell megharcolni a hit szép harcát - mert nem kellene keresztülmennünk azokon a bizonyos dolgokon.

Amikor újjászülettem, tudtam, volt egy kijelentésem erről, azt tudtam, hogy az egészről nem tudok még semmit. És azt is világosan láttam, hogy az ördög egy valóságos ördög. Azt is tudtam a szívemben, hogy Isten nem tesz az Ő népére betegségeket, szegénységet, fájdalmakat. Ezen kívül semmit nem tudtam az Írásokról.

De ez a szellemi élet benned van, amikor újjászületsz, a szívedbe kerül. Egyszerűen vannak dolgok, amelyeket tudsz. Vallásos tévtanításokat kell ahhoz hallgatni, hogy az ember egy olyan agymosásban részesüljön, hogy elkezdjen másként hinni, és más utat járni, nem a szellemi utat. Törvények alá teszik az embert, szabad – nem szabad rendelkezések alá, és a bűnök megvallásától kezdve minden más inkább, csak ne a Szellemet kövesd.

A kereszténység ugyanis, nem egy vallás, és nem is egy életforma. Tehát nem egy életforma! Úgy lehetne meghatározni, hogy Isten élete az emberben! Istennek az isteni természete az emberben, vagyis benned, amikor újjászületsz. Ez a leghatalmasabb dolog, amit Isten tett veled, ami a Bibliában szerepel, tehát itt kell kezdeni. Ezután meg kell újítani az elmédet, meg kell tanulnod, hogy te ki is vagy Krisztusban.

És Istennek meg kell, hogy mentsen téged, az úgynevezett vallásos emberektől, addig, amíg meg nem kapod azt az igaz kijelentést, hogy te ki is vagy valójában. Meg kell találnod azt az életet magadnak, hogy te miként követed a Szellemet. Mert ha nem, akkor a hústestben élsz, és ha a hústestben élsz, akkor nem követed a Szellemet. A kettő ugyanis nem ötvözhető. Egyre süketebb és süketebb leszel, Isten kiabálhat utánad, akkor sem hallod meg.

Ez valószínűleg egy járvány, ami terjed, hogy nem járnak gyülekezetbe. Mert a gyülekezetben Isten ajándékokat tud nekünk adni. És rajtatok keresztül a csatornáitokat használja, mindenki, aki bejön a gyülekezetbe, hoz magával valamit.

Állítom, hogy ki fogunk kerülni a kárhoztatás, a törvénykezés, a különböző keresztény rendelkezések sorai alól, és végre szabaddá fogunk válni. Óriási jutalma van ennek a mennyben, az örökkévalóság számára. Csak ha már azt megtanulod, hogy szabaddá válsz, és szabad vagy arra, hogy kövesd a Szellemet. Tehát meg kell újítani az elménket, és itt a Róma levél 12 fejezetére szeretnék térni.

Róma 12/1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok.

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.

3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

Vagyis ne mérjük magunkat, ne szabjuk magunkat e világhoz, és újítsuk meg az elménket. Mit jelent ez? Hogy kezdjünk el egy újfajta módon gondolkodni. Vagyis két élettel kell foglalkoznunk, a külső életünkkel, és a benső életünkkel, ennek párhuzamában a külső emberrel, és a belső emberrel.

A keresztény életet belülről lehet élni, és úgy kellene élnünk az életünket, hogy ezzel az erővel, ami belülről fakad, ezzel kellene élnünk, mert az a Nagyobb, aki benned van, az fog győzelemre vinni téged, Ő fog vezetni a győzelemben.

És ezért nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy mások véleménye, külső rendszabályok, rendelkezések, a külvilág dolgai ne vigyék el a figyelmünket arról, hogy ott belül kik is vagyunk valójában. Az én feladatom az, hogy megtanítsalak benneteket onnan belülről élni, és az rá fog világítani mindarra, ami hamis ott kint a külvilágban.

Tehát át kell változnunk, és ez az átváltozás belülről kezdődik. Furcsa dolog az, hogy a keresztények próbálnak azzá lenni, mint akik már belül valójában azok, és kívülről élik az életüket. Az ördög is kívül való ebben a világban, ahogy nézzük, és ő dörzsöltebb nálad. Ha viszont megtanulsz belülről élni, akkor fog tudni előjönni az az igazság, hogy az ördög már ebben a szellemi birodalomban ki van üresítve minden erejéből.  

Ugye, ha a kívül valókat nézzük, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy magasabban kezdünk gondolkodni magunkról, mint kellene. Mindaz, ami nem kapcsolódik a szellemiekhez, az előhozhatja ezt a magasabb rendű gondolkodást. És az ördög, mivel Isten jelenlétében volt időtlen időkig, ezt a fajta felülkerekedést hordozta a természetében, hogy eldöntötte magában, hogy én majd nagyobb leszek Istennél, és majd Isten fölé emelem az én ülőszékemet. És ilyenkor kerül a hústest igazi valós tragédiákba.

Az igazi földi utunkat így lehetne összefoglalni, hogy a szellemünk a lelkünk és a testünk együttes utazása. Az Úr figyelmeztet minket az Igében, hogy ne legyünk testi gondolkodásmódúak, hanem az elménket kapcsoljuk hozzá inkább a szellemünkhöz. És ezt csak az Igén keresztül lehet elvégezni, ahogy a Zsidó levél 4/12-ben mondja, hogy csak az Ige képes elválasztani ezeket a határvonalakat.

Zsidó 4/12 Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.

A Róma 8/2 fogalmazza meg, hogy mi egy magasabb rendű törvény alatt élünk, a Jézus Krisztusban való életnek szelleme vonatkozik ránk. Vagyis ez nem más, mint Isten Szelleme, aki benned él.

Róma 8/2 Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Vagyis ez egy szellemi élet, a te szellemed és a Szent Szellem együtt élhetik ezt az életet.

Máté 22/36 Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

38. Ez az első és nagy parancsolat. 

39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

Vagyis legelőször magadat kell szeretni. Nem akarom, hogy engem úgy szeress, mint te saját magadat, néhányatokra igaz el. Először saját magadat kell megtanulni szeretni, elfogadni, és utána tudod a másikat ugyanilyen szeretettel szeretni.

40. E két parancsolat az alapja az egész törvénynek és a prófétai beszédeknek.

Vannak gimnáziumból való osztálytársaim, ötven valahány éve nem találkoztam az egyikkel, néhány évvel idősebb volt nálam, megnősült, és olyan súlyos betegség támadta meg, hogy akkor meg kellett volna, hogy haljon, pontosan nem tudom a betegség nevét.

Egyik műtét a másik után következett az életében, keresztényről van szó. És a felesége 26 év óta úgy éli az életét, hogy ápolja őt. Onnan tudom, mert elküldték azt az újságot, amelyben az osztálytársak életéről számoltak be. Az egyetlen ok, amiért ő még életben van, az az Úr, és a felesége szeretete, amellyel ápolja. Csodálatos családból származott ő, és a testvérei, valamint a szülők, tiszta keresztény háttér volt, nem pünkösdi körből, csak egyszerű keresztény körből származtak.

Az egész törvénynek, és a prófétai beszédnek ez az alapja, első helyen szeresd Isten, és utána a felebarátodat, mint magadat. Nekünk az újonnan születés adatott meg, és annak gyümölcseként a szeretet.

Mivel Isten természete a bensődbe került, ezért ez a természet képes arra, hogy vezesse az életedet belülről. Meg is fogalmazhatnánk, hogy az ígéret földje ma az életünkben az a szellemi élet, amikor a Szellem vezet minket. Ez a mi ígéret-földünk, a szellemben való élet.

Zsidó 7/25 Ezért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik Őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy közbenjárjon érettük.

Ő készen áll arra, mondja az Írás. Nem azt mondja, hogy végzi ezt, hanem készen áll arra, hogy könyörögjön. Ezért végezzük mindezt a szellemi imádságot nap mint nap. Hozza a munkahelyeket, növeszti a hitedet, megerősíti a hitedet, felépít a hitedben – mondja a Júdás 20. verse. Védő, oltalmazó falakat emel fölénk, és a szellemi birodalomba helyez minket.

Az Úr minden nap ad nekem egy Írást, és az mi? Arra emlékeztet engem mindig, hogy Pál többet imádkozott, mint ti mindannyian együttvéve. Arra ösztökél engem ezzel, hogy én is többet imádkozzam szellemben. Ha elkezdesz így imádkozni buzgón naponta öt – hat órát, akkor átjutsz abba a másik birodalomba.

Régi, nagyon híres szolgálatokat hallgattunk, és közülük az egyik, akinek az imádságai által kerültem én be a királyságba, 15-16 órát imádkozott naponta nyelveken, közbenjáró imádságos volt ő. Isten küldte ezt a közbenjáró imádságos urat, és a feleségét az evangélista asszonyhoz, és Haginnak hívta fel a figyelmét, hogy vezessék [imában támogassák] az ő szolgálatát, ameddig szükséges.

Azt követően pedig, ahogy imádkozott, mindent meg tudott mondani előre, hogy hová kapja majd a meghívásait, hogy milyen helyzetek jönnek, és ezt mind azáltal vette kijelentésként, hogy ennyi órát imádkozott érte. Így lehet megtanulni, amikor az ember, közbenjáró imádságokat imádkozik a szellemben, a Szellem által.

Az illető nem Igéket sorolt, hanem elsorolta azokat a bizonyságokat, amelyek az imádságai által jöttek elő, előre kijelentvén azt az Isten. És egy dolgot biztosan tudok az Írásokból, hogy amikor szellemben imádkozunk, közbenjárunk, akkor Jézus Krisztus maga könyörög velünk együtt. És ez a mi életünk, szellemben.

Az említett szolgálat imádkozott engem be a szolgálatba, 37 évvel ezelőtt. Elmondom, hogy hogyan költözött haza az Úrhoz. Túlontúl telített lett a Szent Szellemmel, és egyik nap a pulpitusról költözött el az Úrhoz. Vicki Jamison is rátette a kezét. Volt, akit nekünk is figyelmeztetnünk kellett ezzel kapcsolatban, hogy ne álljon többet a sorba.

Ausztráliában beszéltem egy asszonnyal, aki ugyanígy 16 órákat imádkozott naponta szellemben, és testen kívüli megtapasztalásai lettek. Az Úr felhívta a figyelmét, hogy két hétig ne imádkozzon semennyit nyelveken, ha a testében akar maradni, mert állandóan kilépett a testéből, tudott mindent a szolgálatunkról szellemben.

Tehát néhányan azért vagyunk úgymond olyan keményfejűek, mert nem töltünk időt a szellemi birodalomban, nem imádkozunk szellemben, hanem helyette kint élünk a világban, és élünk az elménkben, a gondolatainkban, ahelyett, hogy szellemben élnénk.

Az imádságos körünk csütörtökön egy óriási áttörésben részesült. Egy nagy győzelemben, Izraelben folytak az imáink. Amikor mi így megöntözünk más helyzeteket, akkor Isten minket is megöntöz. És amikor így együttesen összefogjuk az erőinket, és együtt imádkozunk, akkor Isten megáld minket.

Amikor itt-ott vidéken tartjuk az alkalmainkat, akkor első pillanatban meg tudjuk mondani, hogy milyen ott a szellemi föld. Ott azon a részen, senki nem imádkozik nyelveken, szellemben. Olyan halott az alkalom, mint a leesett ajtókilincs. Azért megyünk oda, hogy felelevenítsünk. Mindenki szellemi halott volt ott.

És tudod-e, hogy a Nagyobb lakik énbennem, és az Ő kegyelme nagyobb, és a Nagyobb visz engem győzelemre.

Nem jönnek vissza azonban az emberek, hogy megújítsák az elméjüket, és belekerüljenek a szellemi életbe. És azt a győzedelmes életet éljék itt a földön, amit Isten szándékozott adni a számukra. Mondom neked, hogy könnyebben tanulod meg itt a földön, mert fent nem lesznek ilyen lehetőségeid, hogy megtanuld.

Hallgattam egy másik szolgálatot, aki beszámolt arról, hogy a mennybe látogatott. Ma is él. Ötven évvel ezelőtt meghalt egy balesetben, és a mennybe került fel. Beszámolt arról, hogy mindaz, amit itt tanulunk a földön, azt fent használni fogjuk. És körbevezették őt a mennyben, de nem fogok most beszámolni arról, hogy mennyi helyen járt. Valaki, aki itt a földön akkor újjászületett, és az édesanyja már a mennyben volt fent, hírül vitték neki, hogy a fiad, most újjászületett. Óriási dolog ez.

Milyen csodálatos lenne, ha azok, akik testi életet élnek, és nem szellemben vannak, azok a keresztények megtanulnák, legalább az újjászületést szolgálni. Romániában volt egy másik eset, tíz évet jártak hozzánk, és azután egy másik keresztény csoport ’felvilágosította’ őket, hogy nem lehet ám csak úgy a kezedet rátenni egy betegre. Nem tudták soha, hogy ez az igazság, és a gyülekezetünkben lévőket megtévesztették. Nem tudtam, hogy ennyire ostoba lehet valaki, hiszen 40-50 evangelizációs alkalmat végig szolgáltak velünk.  

Amikor arról szól a Biblia, hogy el ne hamarkodd a kézrávetést, ott a pásztoroknak a felkenetéséről beszél Pál apostol. A betegekre való kézrátételről a Márk 16-ban olvasol, hogy a hívőket jelek követik, kezeiket betegekre teszik, és azok meggyógyulnak. Így kell a kezeinket a betegekre vetni!

És mivel ilyen ostoba tévtanításokba mentek bele, elvesztették a szellemi életüket. Démonikus körökbe kerültek be. Mi nem vagyunk démonikusak, nem vagyunk kötésekben, csak az Igét szóljuk.

Az ördög úgy viselkedik néha, mint az egyik gyülekezeti tag, el fog járni a gyülekezetbe, mintha ő is odatartozna, és ő is úgy beszél, mint te, azután elsírja magát, majd a földre esik le. Az ördög is embereken keresztül működik. Gyülekezeti tagságon keresztül működik az ördög, becsatlakozik, mint ahogy egy sport klubnak a tagjává lehet válni, vagy egy politikai pártnak a tagjává.

Nagy különbség van azonban aközött, hogy csak tagja vagy a gyülekezetnek, vagy tanítványa vagy az Úr Jézus Krisztusnak!

Tanítottam sok-sok esetben arról, hogy tagsággá válni… És a börtönőrt egy héten egyszer rád eresztik, bezárnak a börtönbe még jobban. Isten abban érdekelt, hogy te felnövekedjél még jobban szellemben, és én e mérték szerint fogom kapni az ítéletet, hogy te mennyire növekedtél fel szellemben. A teljes szellemi igazságra el fogsz jutni, ha itt szerzed meg, ha nem.

Ha törvény alatt akarsz maradni, Isten azt sem bánja, maradhatsz a törvény alatt is, csecsemőkorban. Az Úr megengedi azt is, ha valaki csecsemőkorban akar maradni egész élete során, de akkor is lesz az Úrnak egy előcsapata, aki elvégzi, aki felnövekszik. Én fel fogok növekedni. Én szeretnék valahová eljutni Isten királyságában. Mert én láttam, hogyan sorakoznak a [szentek] seregei, és az utolsó sorban odafent ülni nem egy jó hely. Sokan vannak a gyülekezetben, az egész Krisztusi Test hatalmas.

A gyülekezetnek, mint olyannak az ideje lezárul. Március 15-16 körül van a hét éves elragadtatás félideje, az én személyes véleményem szerint. És az [elragadtatás] után lezárul a gyülekezeti korszak. Nincs többé gyülekezet, hanem el fogjuk foglalni a mennyben a helyet, azt az egyharmadot, akik [egyharmad angyal] fellázadtak Isten ellen, és Isten ellen fordultak. Oda, abba a részbe fogunk beilleszkedni. Nagyon szerencsések vagytok, hogy újonnan születtetek, Szellemmel beteljesedtetek, felnövekedtetek szellemben.

Egy DVD-n az egész múlt év tanításaihoz hozzájuthatsz, és több van azon, mint gondolnád. Krisztus Testéhez olyan mértékben jönnek a kijelentések, hogy egy héten két-három olyan kijelentést hallok, amit akkor vett maga a szolgáló is az angyalok szolgálata által. A mai napon is két tanítást fogsz egyben hallani. Nagyon sok kijelentés van benne. Azért, mert egyszer meghallgattad itt, nem szerezted meg a teljes kijelentést.

Letöltöttem az egyik prédikátor anyagát, közbenjáró imádságos is ő. Ez több évre való anyag, amit meg kell, hogy hallgassak. 48-50 óra anyagát kell, hogy meghallgassam, ha csak őt akarom hallgatni, hogy mit mond. Ma is hajnali kettőkor keltem, hallgattam az Igét.

Ez egy élet. És olyan módon taposunk az ördögön, hogy nem is hinnéd, de még többet el akarunk végezni. Nagyon sokan lógnak ki a sorból, akik nem tartoznak sehová, és élik azt az életet, amit úgy nevezhetnénk, hogy a kutya élet, vagy a macska élet.

Az ördögnek vannak olyan dolgai, amelyekkel képes téged kint tartani, ahogy a világban élnek, pl. számítógépes játékok, és egész nap a számítógépen játszod ezeket, és azzal töltöd az idődet. Vagy valami más, lényeg az, hogy elfoglaljon, jól lekösse az idődet, és ne maradjon időd a szellemi dolgokra.

Ha a számítógépről le lehetett vakarni végre az új magyart, akkor a fülébe akasztja a két fülhallgatóját, meg a telefonját is, és a kettőt váltogatja, és így tölti az idejét. Az elmének a világában él az illető. De az nem a Szellem birodalma. Nekünk pedig be kell kerülnünk a szellemi birodalomba.

Belépsz egy étterembe és addig csend is volt, de abban a pillanatban bekapcsolják a zenét, vagy belépsz az ajtón, és bekapcsolod a tévét. Miért? Mert ha valóban hallanál valamit, akkor lehet, hogy még meg is ijednél, talán még a szellemedből is hallanál valamit. Kell egy kis zaj, hogy lezárjuk azt a forrást [szellem vezetését]. Ha mindent lekapcsolsz, a telefonodtól kezdve, és csak a székben ülve csendben vagy egész nap, meg is gazdagodhatsz.

Az egyik így gazdagodott meg, milliárdossá vált. A hétnek egy napját félretette arra, lezárt minden külvilági információt, és csak az Úrra figyelmezett. Mert minden információ, amire szükséged van, azt fentről megkaphatod. Ő tudja, hogy mi következik erre a világra, tudja, hogy hol kell lenned, de te nem hallgatsz rá.

Nem jönnek be még a gyülekezetbe sem. Milliárd számra lesznek csecsemők, de legalább nem a pokolba kerülnek. Tehát az Úrhoz vezetem őket, ahol csak tudom. Valakivel együtt voltam a buszmegállóban, és jött hozzám egy ember és elkezdett hozzám beszélni.

Végül is, amit akart tőlem azt megtehettem volna, de nem ez volt a lényeg, hanem a mellettem álló, az Úrhoz vezette. Egy fájdalomcsillapítóra akart pénzt kérni, hogy a lábában lévő fájdalmak elmúljanak. Egy pillanat alatt ezt is megoldhattuk volna.

Hogy van az, hogy mindenki csak hozzám jön oda? A világon mindenütt megtörténik ez velem. Német és francia nyelvűek, elkezdik mondani a mondókájukat, valamit akarnak, de a legjobbat kapják meg, az újjászületésüket.

Egyetlen dolgot kell megkérdezni, hogy vajon katolikus vagy-e? Ugye mi katolikusok vagyunk? Nem orosz katolikusok, vagy római katolikusok vagyunk, mi Jézus katolikusok [katolikus = egyetemes] vagyunk. Egyetemi katolikusok vagyunk. Igen, persze katolikusok vagyunk, természetesen!

Mert az apostoli hitmegvallásban benne van, a protestáns hitnél, minden vasárnap megvallják. És hozzáteszik, hogy Jézust elfogadom, mint az Uramat. Én egész életemben mondtam ezt az imát, az újjá nem született életemben. Visszakanyarodok a jegyzeteimhez.

János 8/31 Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; 

32. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.

Egy megfegyelmezett életet igényel az, hogy visszajárjon az ember a gyülekezetbe, tanulmányozza az Igét és felnövekedjen. Az egyik prédikátor mondta, hogy már arra is hit szükségeltetik, hogy az ember felkeljen reggel és bejöjjön a gyülekezetbe. A magyar embernek ez egy nagy hitmegpróbáltatás, pedig nagyon fontos, hogy fel tudjanak növekedni szellemben.

Itt vagyunk Pesten, és nézzük meg, hogy hányan vagyunk mi itt most pestiek. És nézzetek körül, hogy hányan vannak Pest határain kívülről, bárhonnan? Ha megnézzük, hogy hányan vannak pestiek, akkor azt tapasztaljuk, a számok alapján, mintha egy pici városból, pl. Szigetszentmiklóson lennénk, mintha egy Dallas melletti kisvárosból lennénk. Na, viccelni is lehet.

Tudod, hogy mi ez a járvány? Az ördögnek az idővégi megtévesztése ez, hogy ne járj gyülekezetbe! Nézd meg, hogy vannak, akik veszik a fáradtságot, és Romániából, Szerbiából, Szlovákiából feljönnek a gyülekezetbe, és te meg nem jössz. Nézd meg, hogy ez nem idővégi megtévesztés-e? Ha a mennybe kerülünk, a dolgok bizony másként lesznek.

Minden evangélista, és mindazok, akik valaha valakit üdvösségre vezettek, azért jutalmat fognak nyerni, jutalom jár érte. Ha egyet az Úrhoz vezettél, már koronát kapsz, és abban drágakövek lesznek, és így lesz kiékesítve a koronánk, és jutalmak járnak. És mi együtt fogunk járni odafent, és nem szanaszét fogunk járni, hanem egyben leszünk.

A pokol odalent egy nagyon rossz hely, de nem is az a legrosszabb része, amit a pokolban töltenek, hanem utána az egész pokol, a tűznek tavába vettetik, az a legrosszabb. Örökkön-örökké tűz emészti őket. Tehát addig beszélek, amíg vissza nem jönnek a gyülekezetbe a többiek.

János 15/7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Nem tudunk gyümölcsöt teremni, ha csak nem lakozunk, nem maradunk az Úrban. A tagság, hogy valahová tartozik, az nem visz előbbre sehová. Van, aki azért jön ide be hozzánk, mondja, hogy ő az egyháznak a tagja, s a végén a kenyérosztásból szeretne hazavinni egy kis kenyeret. De nem a tanításért jön.

Tehát, lehet valaki úgy tagja ennek, vagy annak a gyülekezetnek, hogy nem merít azokból a hasznokból, és áldásokból, amelyek azzal együtt járnak, hogy ő oda tartozik. Az, hogy az Úrban lakozunk, az egy folytonos kapcsolatra utal az Úrral.

Ha énbennem maradtok, – ez azt jelenti, hogy az Úr képes arra, hogy megbízzon benned, és ha megbízik benned, akkor képes lesz arra is, hogy megáldjon téged. Mert egy kapcsolatod van az Úrral, és azt a kapcsolatot nem fogod csak úgy kihajítani az ablakon, mert gondoltál egyet.

Az Úrnál néhány teszten meg kell felelned, mert ahhoz, hogy sokra használjon, sok teszt vár rád az úton, és néhányban az Úr is meg fog vizsgálni. Tőlünk sokan elmentek más gyülekezetekbe, amelyeket most engedjetek meg, hogy így nevezzek, hogy ’tagság gyülekezetek’, tehát oda tartoznak, és tagjai annak a gyülekezetnek, azért, mert ott szabadabbak, és azt tehetik, amit akarnak.

Tehát tagsági szervezetek, gyülekezetek formája ez, ahelyett, hogy Istennek a szervezett családjába tartoznának. És nem számon kérhetők semmivel kapcsolatban, a szellemi vezetőképességükkel sem, mert nincs semmi, amit számon lehetne kérni tőlük. Azt teszem, amit én akarok, és amit nem akarok, azt nem teszem.

Irányítás nélküliek, hacsak meg nem engedik, hogy belülről az Úr maga vezesse őket. Az Ige, ami naponként hozzánk jön, az az, ami igazán megváltoztat minket. És azután, eljutsz arra a pontra, hogy szeretnél te magad együttműködni az Igével.

És nem csak arról van továbbá szó, hogy tagja lettél egy olyan gyülekezetnek, ahol uralom alatt vagy, és valaki megmondja, hogy mit tegyél és mit ne. Néhány gyülekezetben olyan szabadság van, hogy azt teszel, amit akarsz, más gyülekezetekben pedig olyan uralkodás van, mintha egy háborúban lennél, úgy érzed magad.

Tehát, ha az Úrral való kapcsolatról beszélek, akkor tudnod kell, hogy abban benne van egy erő, amely megerősít téged, egy kenet, egy bizonyosság, egy belső tudás. Én szeretem őket, ők szeretnek engem, egy bizonyosság erről. Az igazi közösségben benne van az is, hogy szükségünk van egymásra! Itt nem csak a pásztorról van szó.

Különböző kenetek, és különböző ajándékok vannak bennünk, és amikor itt hallgatod az Igét, akkor vételezhet a szellemed kijelentéseket, új elképzeléseket, új ötleteket vehetsz a Szellemtől. És ezt a légkört, ami ma itt van a gyülekezetben, ezt kimondottan kedvelem, ami itt jelen van most. Egy áldott közösség, ami itt jelen van, és lehet benne érzékelni, hogy te szabad vagy.

Tehát ez a szabadság, amit csak az Ige tud előhozni, ez jön elő belőlünk, mert felszabadít minket az Ige, és azért vagyok itt, mert élvezem azt, hogy itt lehetek veletek. És az igazi tanítványság, Jézus igazi tanítványai közösségben vannak Jézussal, bármi áron követik az Úr vezetését, és az Urat! Bármibe kerül nekik, követik az Urat!

Az elmúlt évi tanításaimat is egy DVD-n meg lehet vásárolni, az összes tanítást egyben, és az idei tanítások is ugyanígy rendelkezésetekre lesznek bocsátva, azon kívül le is tölthető mindegyik szabadon, ingyen a netről.

Tehát meg kell érteni a fontosságát annak, hogy az Urat kövessük, és az Úr felhívta a figyelmünket, hogy vegyük fel a keresztünket [elhívásunkat], és naponként haljunk meg önmagunknak.

Legnagyobb megtévesztése az ördögnek, hogy egy hamis, csűrt-csavart életet kínál néked. És ha egy ilyen közösségbe tartozol, színlelik, és csak megjátsszák, hogy ők hitből élnek. Mint ahogy az Ige írja, hogy az istenfélelem látszata meg van bennük, de megtagadják annak erejét. II. Tim.3/5 verse mondja ezt.

Jézus Krisztus Gyülekezeti Testének nagy része meg van tévesztve. Vallásosak? Igen. Rájuk nézel, boldogok? Igen. A Biblia azt írja, hogy minekutána mindeneket elvégeztetek, megálljatok, és ott álljatok. Legtöbb keresztény erre sem képes.

Amikor az ördög jön, és megpróbálja őket, akkor darabokra szétesnek. Ezeket a ’tagság gyülekezetbe’ járókat először is az jellemzi, hogy embernek tetszeni akarók, és szégyellik, ha ez vagy az, megtörtént velük.

Jézus is megvetette a gyalázatot, nem tekintett a gyalázatra, ami érte. Annál inkább keresztény leszel, ha jönnek ezek a támadások, mert megpróbált lettél, a hited megpróbáltatott! És ez értékesebb az aranynál, a tűzben kipróbált aranynál.

És én helyesen szeretném használni a hitnek az erejét, hogy tetszésére legyek Istennek. A ’tagság gyülekezetekben’, csak csatlakozol valahogy oda, hogy megtapasztald azt a bizonyosat. Tanítványnak lenni egy gyülekezetben, az azt jelenti, hogy nyitva vagy a változásokra, tanítható vagy, és ha kell meg is változol.

A legnagyobb akadály az igaz gyülekezetekben, hogy vannak ezek a ’tagság gyülekezetek’ is mellette, és azok nem a Szellemben működnek, de ez nem igaz itt ránk. Az ördög hazug és le van győzve! Elvesztette a helyét a mennyben, és elvesztette itt a helyét az életemben!

Ha az Úr tanítványának vallod magad, akkor nem szabad beleragadni a saját útjaidba. Az egyik prédikátor azt mondta erről, hogy az a te életed. A saját életünkkel akár a pokolba, a hústesti életünkkel, a kutya, vagy macska élettel, nyugodtan hajítsuk a pokolba.

Ez az élet vitt minket bajba, nem növekszünk szellemben, és a makacsság, ami bennünk van, hogy úgy gondolod, hogy Istennek teszel egy szívességet, néhányan meg úgy viselkednek, mintha az egész életünket itt a földön élnénk, ami hátra van. A szellemi életben van egy csodálatos megnyugvás, bemegyünk a nyugodalomba.

Ma a tanításom másik részében a szavakra akartam kitérni, hogy milyen fontos, hogy miként beszélünk, és ismeretre van ahhoz szükségünk, hogy meg tudjuk változtatni pl. a párbeszédeket, amelyek elhangoznak közöttünk, mert az ördögnek is vannak olyan démonjai, akiknek az a feladatuk, hogy figyeljék a párbeszédeinket. Maga az Úr is figyelmez a párbeszédeinkre.

Egy álmot szeretnék nektek elmondani, amit Madonna, az egyik régi tanítványom kapott álmában. Egy nagy összejövetelen, banketton volt, egy álom ez persze, nem kell mindent szó szerint érteni benne, és nagyon szégyelli, hogy így történt az álmában, de így történt. Ült ugyanis a székén, és hirtelen érezte, hogy el kellene menni a mellékhelyiségbe, és nem ment ki, és mint egy kis csecsemővel, vele is megesett ez a baj. Egy álom ez.

És később újra érezte ezt a késztetést, hogy mennie kell, megint nem ment ki, és megint ugyanez történt. Tehát az egyik is és a másik is megtörtént vele, még rosszabb helyzetbe került. Gondolta, hogy majd ha a többiek elmennek, szépen felkel a székéből, és mindent rendbe tesz, kitakarít.

Az álomnak a mostani részében lesz a tanulság. Vége lett ennek az összejövetelnek, gondolta, hogy most kitakarítom ezt a zűrzavart. És ahogy felkelt a székéről és megnézte, már semmi nem volt alatta, már valaki eltakarította. És ahogy körbenézett, látta, hogy keresztény testvérei, akik hátul a sorokban voltak, nem nézték az arcát, nem néztek rá, csak összetakarítottak, és tudta, hogy ők azt megtették, kitakarítottak. Nem néztek rá, nem nézték ki, nem szégyenítették meg, és gondolta magában, hogy ez az atyafiak igaz szeretete.

Volt egy másik álma, az Úrtól való álom. Egy kerítésnél állt, és ahogy áttekintett a kerítés túloldalára, almát vagy valami ilyesmit hámozott, kint a szabad ég alatt, és ahogy pucolta az almát, a héját leejtette a földre, és közben nézte a tájat a kerítésen keresztül. Jött hozzá a pásztor és elkezdett neki beolvasni, hogy hogyan mer szemetelni, és hogyan meri ezt tenni. A törvénykezéssel állt elő, és azután elment. Megszégyenítette. Mit jelent ez?

Mi a probléma a gyülekezettel? A pásztorok a törvény alá teszik őket. Az atyafiak élik a Krisztus életét, az atyafiak szeretetéből tudod az isteni szeretetet meríteni. A pásztorban nem volt szeretet. Az Úr adta Madonnának ezt az álmot. Azt hiszem, hogy ez jelent valamit. Sokat mond el az Írás a pásztorokról az Újszövetségben. A mi pásztoraink mások!

Ez a Krisztus Testére vonatkozik a világban, hogy a törvény alá teszik a nyájakat, és uralkodnak felettük. Még pontosabban a pásztor, vagy az evangélista, vagy bármely szolgálat is legyen, azért adta az Úr ezt az öt hivatalt, hogy általuk felkészítse a hívőket a szolgálat munkájára. Nem azért, hogy uralkodjanak felettük.

Mondom nektek, hogy igen csodálatos pásztoraink vannak az egyházban, és Donna az álmot Ausztráliában kapta, ahol él is. De ez az egész világra vonatkoztatóan egy helyzet. A jegyzeteimnek a feléig sem jutottam ma el, de majd folytatjuk.

Efézus 4/11 És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

Nézzük, hogy miért?

12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére:

13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére,

Azt jelenti, hogy felnövekszünk mindaddig, amíg olyanok nem leszünk, mint Jézus. Ha azt elértük, akkor pont olyanok leszünk, mint Jézus. Belül, a szellemünkben már pont olyanok vagyunk, a jézusi életünk ott van, és bennünk lakozik. És igenis a Nagyobb van benned!

A legutolsó igeverset a listából szeretném elmondani nektek, hogy mindenki olyan érzéssel menjen ma haza, hogy valami dobogjon a szívén, s emeljen fel minket ez az Írás.

Ésaiás 54/17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Ez koronázza meg az életünket. Hallelúja! Ez így igaz, egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés. A nyelvnek milyen fegyverei vannak? A kárhoztatás fegyvere. Nincs kárhoztatás ellened, ami megállna. Aki fordította az Írást, szerintem el sem hitte, hogy mit ír le annak idején.

Álljunk fel, és ki fogjuk mondani a szánkkal, amit kell. Azért vagyunk ma mindannyian ilyen boldogok, mert tudjuk, hogy mindannyian gazdagok vagyunk! Hallelúja! Mindenki mondja, hogy:

Gazdag vagyok, a pénz hozzám jön, én vagyok a fej, és nem a farok. Megparancsolom a pénznek, hogy hozzám jöjjön Jézus nevében! Megparancsolom a munkahelyeknek, hogy hozzám jöjjenek, a gyülekezetünk minden tagjához, minden egyes tagjához. Megtöröm felettük az ellenség erejét, a munkahelyek felett, a vállalkozások, új találmányok felett, új tervek felett, új ötletek felett. Jöjjetek elő! Most! Jézus nevében!

Az én testem tökéletes! A Szent Szellem, az a Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, bennem lakozik, megeleveníti a testemet, életet ad a testemnek, megújítja a testemet, meggyógyítja a testemet, minden nap, az életem minden napján, mindezt az Isten dicsőségére, és az Urunk, Jézus Krisztus tiszteletére, áldott legyen az Ő szent neve. Áldunk Téged Úr Jézus! Hallelúja.

Ha milliószor elmondanád, az sem lenne elegendő, a szádban mindig ez legyen. Nagyon boldogok vagytok ma, mert szabadok vagytok, és maradjatok is szabadok minden kötéstől. Ne engedjétek, hogy a súlyok, terhek rátok essenek, minden gondot az Úrra kell vetni, egyszer, és mindenkorra, minden gondot. Dicsőség Istennek! Ámen!

    

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL