2014.06.15.  

 

PÜNKÖSD NAPJA

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. június 8.

 

Köszönjük az Úr jelenlétét. Hálákat adunk Neked, Atyám! Tiéd a dicsőség! A mai napon ünnepeljük a pünkösd napját, az Úr Jézus Krisztus feltámadását követő 50. napon. Miután kiontotta a vérét értünk, hogy üdvösségünk lehessen, feltámadott az Ő teste a halálból.

Ünneplünk Téged ezen a napon, hogy átadtad nekünk a Szent Szellemedet, a Szent Szellemed megnyilvánulásait, áradásait, ajándékait. Mindazokat az áldásokat köszönjük, amiket ránk árasztottál, Atyám. Az anyagi áldásokat, a vigasztalásokat köszönjük Neked Uram, mindörökkön örökké. Köszönjük, Úr Jézus. Ámen.

A kezeinket a zsebkendőkre vetjük, és a gyógyító kenet árad ezekbe, ahogy a Szent Szellem adja. A hit cselekedetére lesznek a jelek és a csodák, Atyám, mert hittel imádkozunk, és a testek befogadják a szükséges gyógyulást. Megdorgáljuk az ellenség erejét, Atyám, és minden dicsőséget Neked adunk. Az ember nem dicsekszik. Az ember hálát ad a szívéből a Te jóságodért a Jézus nevében. Ámen.

Micsoda dicsőséges nap a mai! Üdvözöljük a szomszédunkat egy ölelő szent csókkal. Áldd meg a szomszédodat az Úr Jézus szeretetével. Megköszönjük az Ő csodálatos jelenlétét.

Hogy mi történt kétezer évvel ezelőtt pünkösd napján? Azért említem meg itt az elején, mert mindig sokan vannak az újak, és az ember, amikor a világból jön be, akkor természetesnek veszi, hogy aszerint lép és jár, amit lát, és nem aszerint, amit hinne a szívében.

Ha valaki újonnan jött be, és ma van itt először, akkor nagyon könnyű lesz gyógyulást elfogadni, mert a Szent Szellem ajándékai jelen vannak. Később, amikor az ember növekszik, az Úr elvárja tőlünk, hogy a pelenkás korból kilépjünk, és már saját magunk kezdjünk például öltözködni és gondot viselni magunkról.

Múlt héten az üzenet – amit az Úr nektek szólt –, hogy álljatok ellen az ördögnek, és ő megfut tőletek. Ellenállni az ördögnek azt is jelenti, hogy az öt érzékszervünk diktálta dolgoknak ellen kell állnunk. Ha ezek az érzékszervek azt suttognák, hogy nincs meg neked, amiben hiszel, akkor csak jelentsd ki, hogy te azt kétezer évvel ezelőtt megkaptad. Kétezer évvel ezelőtt üdvözültél. Mindez el van végezve.

Egyszerűen az a helyzet, hogy az embernek nincs teljes megértése erről. Ahogy ebben növekszünk – tanítja a Biblia –, hogy hitben járunk, és nem látásban. Mit jelent ez? Az alapján járunk, amit Jézus mondott nekünk. Halleluja! Nem abban, hogy mit látunk, vagy mit érzékelünk.

A gimnáziumi osztálytársaim közül a múlt héten is többen hazamentek az Úrhoz. Ma reggel megint egy ilyen levél érkezett. A múlt héten kettő – akivel ez történt –, nagyon közeli barátaim voltak. Valószínűleg egyikük sem értette, hogy mit jelent a hit szép harcát megharcolni.

Egyik barátomat bevitték a kórházba, és másnapra már a testében nem volt élet. Azt írták nekem, hogy gyógyíthatatlan rákbetegség áldozata lett. Olyan világi keresztények, hogy semmit nem tudnak az Ige mélységeiről. De azért hálákat adunk és Istent dicsérjük, hogy újjászülettek.

Azt válaszoltam, hogy az orvos 100%-ban hazudott. A barátom pedig elhitte ezt a hazugságot, az összes többivel együtt. Nincs olyan dolog Istennél, ami gyógyíthatatlan! Akár rákbetegség, vagy bármilyen más betegség.

Mert nekünk itt van az Úr, és Ő elvégezte a munkát a kereszten. Az Ő sebeivel meggyógyultunk. Sokfajta módon lehet segíteni és gyógyulásra vezetni a testet. Például a nyomelemek, ásványok pótlásával, az étrend megváltoztatásával.

Tegnap elmondtam, hogy szerintem könnyebb a rákbetegség tüneteivel úgy harcolni és győzni, hogyha az ember csak a rákkal harcol, és nem veszi fel hozzá a kemoterápiát, mert akkor azzal is meg kell harcolni. A kemoterápia ugyanis 97%-ban gyilkol.

Pár százalékban hozzájárul a növekmények, a daganatok összezsugorodásához, de nem hoz gyógyulást. Ha az ember kemoterápiás méreganyagokat fogad be, akkor azzal is meg kell harcolni a szervezetnek.

Már az iskolában is hazudoznak nekünk, amikor az evolúciós elméletet tanítják. Mert a tudósok be tudják bizonyítani, hogy teljességgel lehetetlen, hogy az evolúció létrejött volna. Nemcsak a Biblia alapján tudom bebizonyítani neked, hanem a történelmi idővonal alapján is.

Jóval előttünk emberek különböző fajtái éltek már itt a földön. Az elmúlt 6000 évről, illetve az előtte lévő időkről beszélek most. A különböző kormányok világszinten azonnal eltüntetik ezeknek a nyomait, ha ilyen bizonyítékra akadunk. Például a csontokat.

Sok-sok hazudozás van a világban. Van egy csoda gyógyszer, amit most hirdetnek. Ez is 85%-ban hazugság. Mert elmondják a jó híreket, de a mellékhatásokról hallgatnak. A mellékhatások sokszor súlyosabbak, mint maga a betegség, amire szedik az emberek.

Én 36 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy hitben fogok járni. A mai napon is egészségben élek. Nincs betegség bennem. Nem is lesz soha betegségem. Halleluja, dicsőség Istennek! Ezt dolgozza fel az ördög! Az Úrnak adunk dicsőséget. Az Igéjét adta, ami él, az Úr Jézus Krisztusban.

Két dologban hiszek. Hiszem, hogy Jézus elvégezte ezt, és azt is hiszem és tudom, hogy létezik az ördög. Tudom, hogy van az ördög és ő a betegségek szerzője. Ha hozza a hazug tüneteket a testembe, akkor azonnal megdorgálom őt az Igével, és elparancsolom, mert ez meg van írva.

Néhányan közülünk azt a hibát követték el, hogy nem készítették fel magukat a hitharcokra, mintha az ördög nem is létezne a világban. Nem alapozták meg a szívüket az Igével. Nem az egész Könyvön kell meditálni, egy igevers elegendő.

Volt idő, amikor háromhavonta végigolvastam a Bibliát az elejétől a végéig. Aztán rádöbbentem arra, hogy nem ott van a kincs, hogy az ember mindent fúj kívülről, hanem, hogy mi van a szellemünkbe betéve.

Tudod-e, hogy pünkösd napján – a Szent Szellemről lévén szó –, mi az, amit Ő fel fog hozni neked? Azt fogja mondani: megvan neked.

Amikor azt hallod, hogy rákbeteg vagy, amikor azt hallod, hogy leukémiás lettél, ha azt hallod, hogy most halálos beteg lettél, akkor az nem a Szent Szellemtől van, hanem ez az ördög szava.

Az ördög és a hústest suttognak együtt: hogy szegény vagy, hogy tönkrementél és soha nem mész semmire. Mondtam, hogy úgysem kapod meg azt a munkahelyet, látod-látod? Az ördög az, aki így mondja.

Sok hang van kint a világban. Nekünk meg kell tudnunk érteni, hogy melyik a helyes hang, amit meg kell hallani. A Szent Szellem mindig az Igével egyezően szól. Csak ezt hozza. Az egyik legnagyobb probléma, amit fölfedeztem, hogy az ember nem áll ellen az ördögnek. Nem Jézussal van a baj! Ő elvégezte, és te meggyógyultál. A hitetlenségeinkkel kell foglalkozni.

Amikor az Igét beépítjük a szívünkbe, akkor az változtatja át a szellemünket, és ott újjá leszünk. Az fogja megváltoztatni a testünket, az fogja megváltoztatni a gondolkodásmódunkat és az egyéniségünket.

Az ember még a káromkodást is elhagyja. Az egész természetünk megváltozik. Ezt csak Isten képes elvégezni. Elkezded szeretni az embereket. Elkezdesz szeretetben járni még azokkal is, akik elveszettek.

Ők nem tehetnek róla, hogy olyanok, ugyanis nincsenek újjászületve. A természetük még a rossz oldalról van. Az ördög természete van bennük, és szükségük van arra, hogy újonnan szülessenek. Akkor kell a lelkükben egy megújulásnak létrejönni.

Amikor újjászülettem, emlékszem, hogy még utána is káromkodtam, gorombáskodtam az emberekkel, de elég rosszul éreztem magam olyankor. Azon gondolkodtam, hogy most mi a baj? Föl kell növekedni szellemiekben, és át kell változni, meg kell újulni. Az ember elváltozik így.

Az egy felesleges erőfeszítés lett volna, hogy magamtól próbálom a rossz szokásaimat elhagyni. Attól nem lettem volna szentebb. Amikor az ember szentebb lesz, egyre inkább elváltozik a Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára.

Tanultuk azt, hogy az ember szelleme olyan, mint az Úrtól való szövétnek. Az által vizsgálja meg az Úr az ember belsejét.

Amikor befogadjuk Isten örök életét és mellé a Szent Szellemet, mi fog kifolyni a bensőnkből? Ahogy János hirdette: élő víznek folyamai fognak ömleni annak belsejéből. Ez a Szent Szellem, ha az ember befogadja Őt. 

Amikor én befogadtam a Szent Szellemet, olyan testi voltam, mint egy darab kenyér, sőt még utána is. Azokban a napokban böjtöltünk. A bibliaiskolánk hitt abban, hogy havonta három napot böjtölni kell. De volt, aki negyven napos vízböjtre adta magát. Én általában 15 napot böjtöltem egy hónapban.

Azokban a napokban, amikor böjtöltem, úgy tapasztaltam, hogy minden olyan bolondul alakult körülöttem. Például a boltban a pénztáros egyszerűen ostobán viselkedett. Sikoltozni kezdtek az emberek. Bolond dolgok történtek. A Szent Szellem áradt ki, mert bennünk van.

A drága Szent Szellem által van, hogy nyelveken is szólunk. A világ nem képes befogadni a Szent Szellemet, ehhez először újonnan kell születni. Azután vagyunk képesek befogadni a Szent Szellemet, aminek az egyértelmű jele lesz, hogy nyelveken szólunk.

Az Apostolok cselekedetei 2-ben olvashattál arról, hogy az Úr a feltámadása után 40 napot a földön töltött, és azután volt még 10 nap pünkösd napjáig. Miért voltak mindannyian egy szobában? Ebbe most nem akarok elmélyedni.

Nem ez volt az igazság, ha olvassuk a Bibliát. Kint voltak a szabadban, és ott voltak együtt. De most a hagyományos tanításokkal szeretnék folyni. Az már nagyon jó, ha ma, a szent napon eljutunk oda, hogy megértjük a pünkösd jelentőségét.

Apostolok cselekedetei 2,1-8.

1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.

2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.

3. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok közül.

4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.

5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.

6. Minekutána pedig ez a zúgás lett, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.

Tehát amit hallottak, azt a saját anyanyelvükön hallották. Az ő saját akcentusuk, nyelvjárásuk szerint. Például, ahogy én beszélek angolul, abból a hanglejtésből meg lehet állapítani, hogy én Texasból vagyok. De azt is meg tudom mondani, ha valaki angolul beszél, hogy Brooklynból, vagy Kaliforniából való, mert olyan akcentussal beszél.

Tehát azt próbálja az Ige megértetni velünk, hogy a saját nyelvükön, a saját akcentusukkal hallották beszélni őket. A német nyelvnek is vannak különböző nyelvjárásai. Ha németül beszél valaki és Svájcból, vagy Ausztriából jött, akkor ezt meg lehet mondani róla.

7. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem galileabeliek-é ezek mindnyájan, akik szólnak?

8. Mimódon halljuk hát őket, ki-ki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?

Itt olvasod a felsorolást, hogy hányfajta nyelv hangzott ott el? Isten csodálatos dolgait szólták a felsorolt nyelveken. Az akcentust is hordozta a kiejtésük. Azt hitték, akik hallották, hogy megrészegedtek. Péter ekkor szólt nekik, hogy ezek nem úgy részegek, ahogy ti gondoljátok, mert ezt mondja Jóel próféta…

Apostolok cselekedetei 2,16-17. 21. 24.

16. Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától:

17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

21. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Halleluja! Nem akarok most kitérőket, a lényege ez a dolognak. Mi vagyunk a bizonyságai – prédikálja tovább.

24. Akit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.

Nem hagyta az Úr Jézus lelkét a pokolban, hanem fölemelte Őt onnan. Nem engedte, hogy a teste rothadást lásson. Ezt ünnepeljük pünkösd napjával. Az 1Korinthus 14,14. vers tanítja…

Tehát az Apostolok cselekedetében leírt esemény történelmi jelentőségű volt. Akkor történt először. Azóta nem kell várakozni a Szent Szellemre. Akkor azért kellett várakozniuk, mert Jézus meghagyta nekik, hogy míg eljön a Szent Szellem, várakozzanak.

De már eljött a feltámadást követő 50. napon, miután az Úr felemeltetett a magasságba. Visszakanyarodva arra, hogy ma mindannyian befogadhatjuk a Szent Szellemet. Mi történik utána?

1Korinthus 14,14.

14. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen. 

Ha ezen a nyelven imádkozom, magyarázza Pál, a szellemem imádkozik ilyenkor, és az értelmem gyümölcstelen. Tehát imádkoznom kell a tanult, értelmes nyelvvel, amit beszélek, és imádkozom a szellememmel is, ezen a nyelven.

Amikor a Szellem által imádkozunk, akkor Istenhez szólunk titkokat. Ez a fajta imádság a legbenső lényünkből árad ki. Tanultuk, hogy hármas felépítésű lények vagyunk. Szellemi lények vagyunk, testben élünk és van lelkünk.

A lelkünkben vannak az érzelmeink, az akaratunk és a gondolataink, az értelmünk. Az igazi lényünk, a valós lényünk az a belső ember. A fizikai halálnál – ezeket az Igéket is olvastuk nemrég –, kilépünk a testünkből, eltávozunk a testünkből.

Filippi 1,21-24.

21. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.

Pál mondja, hogy a fizikai halál nekem jobb, az nyereség nekem.

22. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom.

Jutalmam lesz azért, és akkor melyiket válasszam?

23. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb;

24. De a testben megmaradnom szükségesebb tiérettetek.

Azt mondja Pál, hogy én szorongattatom. Az ki? Az a belső ember. Ez a belső ember azt választaná, hogy eltávozzon a testből, a halált választaná, és akkor az Úrral lehetne. Ha az ember odafönn egy látogatást tesz, akkor már nem akar ide visszajönni – mondom neked.

Volt egy osztálytársam, aki kb. egy hónappal ezelőtt távozott odaátra. Vele azt történt, hogy fiatal korában kiesett, vagy kidobták egy kocsiból, egy baleset volt. Évekbe telt, míg megtanult újra járni. Osztálytársam volt, így láttam, hogy nagyon nehezen járt, de nem tudtam akkor, hogy pontosan mi az oka, hogy csak így tud menni.

Nem hagyta el magát, jött-ment, üzleti vállalkozásba kezdett, és most nemrégiben – egy hónapja – ő is átköltözött az Úrhoz. Amiért ezt említem, hogy ő különbözött a többi osztálytársaimtól abban is, hogy az ő temetése másként volt. Az ő temetésén ünnepeltek, örömben voltak, és örömteljes énekeket énekeltek, vigadoztak, vendéglátás volt.

Örvendezésben voltak, nem könnyeztek, hanem örvendeztek. Mert így hagyta meg. Mit mondtam erre? Mondtam, hogy egy osztálytársamról biztosan tudom, hogy a mennyben van. Szinte állandó jelleggel előttem van. Mit mond ez nektek? Nagyon közel volt ő az Úrhoz. Egész életét az Úrral tölthette.

Mert ami vele történt, az azt hozta neki, hogy még közelebb került általa az Úrhoz. Szeretnék azokról is biztosat tudni, akik vele barátkoztak, hogy ők miként vannak, mielőtt hazamennének az Úrhoz. Ugyanis nem értik, semmit nem tudnak a gyógyulásról.

Nem értik, hogyan is kell harcolni a hitnek szép harcát. Nem értik, hogyan kell megparancsolni az ördögnek, hogy eltávozzon, hogy elfusson. Ha ellenállsz a fájdalmaknak, a betegségnek, a gyengeségnek, s ezt hitben teszed állandó jelleggel, akkor mit kell tenni, miután az ember imádkozik? Mit teszünk? Hálákat adunk.

Mit tett Jézus? Mielőtt Lázárt feltámasztotta volna a halálból, olvassuk, hogy Istennek hálákat adott. Köszönöm, hogy mindenkor meghallgatsz, és meghallgattál! Még akkor nem imádkozott. Én is köszönöm az Úrnak, hogy meghallgatott engem, mielőtt még imádkozom.

Ez nagy hit, mert tudjuk, hogy Ő meghallgat minket. Mert le van írva, Ő mondja, hogy meghallgatja és megválaszolja az imáinkat. Az az ördög maga, aki tolvajkodni akar, és hitetlenséget hoz. Hitetlenséggel teljes embereket hoz.

Egyszer az Úr meggyógyított egy vakot, és azt mondta – mivel úgysem látta, honnan jött, mert akkor még vak volt –, azt mondta neki az Úr, hogy oda ne menj vissza közéjük. Soha többé ne menj oda be közéjük! Miért? Mert ott a hitetlenség volt, s újra elvesztette volna a szeme világát. A gyógyulást tehát nagymértékben és nagyon nagy számban el lehet veszteni.

A saját szülővárosában Jézus nem tudott csodákat tenni, ott csak néhány kisebb betegségből gyógyította meg a körülötte lévőket. Nem volt csoda például. Ugyanaz a Jézus volt ott, de a hitetlenség vette Őt körül.

Ahogy az Úr vezet minket már évek óta, bizonyos területeken járunk, és alkalmakat tartunk. Sok helyre nem mentünk be, ahol a városban a hitetlenség atmoszférája van. Most más a helyzet, már mindenhova betesszük a lábunkat, ahol megnyílik az ajtó, mert újonnan kell születniük, be kell fogadniuk az Urat. Ámen.

Én a test dolgaival nem sokat foglalkozom. Néha a test [tünete] mond az embernek valamit. Ha ilyen jelzéseket ad a test, akkor nézz utána, hogy megkap-e minden ásványi anyagot, vitamint, nyomelemeket, aminosavakat. Mindazt, ami kell a szervezet működéséhez, azt megkapja-e? Nyilvánvalóvá válik, ha az ember idősödik, korosodik, ezeket pótolni kell.

De mi a jó hír ebben? Hogy meg lehet újítani még a testünket is. Ha az ember szeretné, és összeszedi magát, 120 évig is élhet. Ezt alapvetően akkor lehet megtenni, ha az ember helyesen táplálkozik is egyben.

Javasoltam, hogy minden nap reggelizzetek például valamilyen tojásételt. Még az organikusan termesztett zöldségek és gyümölcsök is szegényesek, mert kifogyott a föld az ásványokból. Fel kell fognia az embernek, hogy a testünknek szüksége van bizonyos mennyiségű forrásanyagra.

Nem ez fog meggyógyítani minket, csak segíti a testet, hogy összekapja magát. Az Ige működik. Az Ige változtatja meg a testet. Prédikátorokat tudnék sorolni nektek, akiknek csigolyaporladásból kifolyólag mozgásképtelen állapotba került a testük, és a hitükkel fölépítették. Vadonatúj csigolyákat kaptak. Kalciumot kellett pótolni. Annyira fájdalmas volt ez az állapot, hogy mozdulni nem tudott a fájdalomtól. A gerincoszlopára volt ez kihatással.

Hallgattam a megvallásait, és abban elmondta ezt a történetet. De ugyanannyi hite volt előtte is, mint amikor ez történt vele. Már szolgálatban volt akkor 40-50 éve. Három napot töltött így az ágyban mozdulatlanul. Elkezdte a teste a számára biztosítani, ami szükséges. Sokféleképpen meg lehet tenni ezt.

Nemcsak hogy azt akarjuk, hogy meggyógyuljatok, hanem őrizzétek meg a kapott gyógyulásotokat. A Szellem legyen bennetek, aki megjelenti, hogy mit egyetek, mi az, amire szükségetek van, mit vegyetek magatokhoz.

A spárga például a legjobb zöldség a világon. Lehet kapni sok helyen. Rengeteg üzletben lehet kapni. Most van a szezonja, fontos tápanyagforrás. A gomba is most elérhető árban van. Érzékenynek kell lenni a Szellemre, hogy mire vezet. Hosszú életet lehet így élni. A torokban van most gyógyító kenet.

Valakinek a hite bekapcsolódott, így a Szent Szellem működései mozdulásba jöttek. Mozdult a Szellem, tudja, hogy azon a területen szükség van a gyógyulásra. A Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt ragadja meg a problémát. A szellemed odaszánásával, és a Szellem segítségével meg tudod őrizni a gyógyulásodat.

Követni kell a Szellemet, ezt is tanítottam. Így meg is lehet gazdagodni. Ha az ember felsül vele, akkor nem követte a Szellemet. Akkor az ember a saját feje után ment inkább. Vagyis ha az ember megvásárolja azt a bizonyos autót, és amikor kihajt vele a szalonból, s leesik a négy kereke, akkor felteheti az ember a kérdést: vajon követtem-e a Szent Szellemet?

Ki lehet képezni, nevelni lehet a szellemünket a Szent Szellem követésére. Mert ez itt mind le van írva. Az örömhír, hogy képes az ember a nehézségeket megváltoztatni. Képes megváltoztatni a testét, helyzeteket, munkahelyi körülményeket. Nekünk ilyen hívőknek kellene lennünk, akik változásokat tudnak előhozni!

Az Úr nem tud semmit sem tenni addig, amíg meg nem kérjük. Ő azonban tudja, mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk azt. Mit mondott Jézus? Köszönöm, hogy meghallgattál engem! A János 11-ben olvastuk ezt.

János 11,41.

41. Elvették azért a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem.

Jézus itt azt mondja, hogy Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Szomorú arcokat látok. Mondjuk el együtt: Atyám, köszönöm Neked, hogy meghallgattál engem. Minden alkalommal, amikor imádkozom.

Utána föltámasztotta a halottat. Képes vagy feltámasztani az életedet, a testedet, a vállalkozásodat, saját magadat. Uram, támassz föl engem! Köszönjük Uram, köszönjük Atyám. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Köszönjük Úr Jézus. Ámen.

Úrvacsorát fogunk most venni az Úr asztalánál. A csodálatos dicséret folytatódik. Akik az úrvacsora asztalnál szoktak segíteni, azokat kérem, jöjjenek előre. Forduljatok felém, mielőtt kiosztjátok a kenyeret.

Jézus szent nevében kezünkbe vesszük a kenyeret. Hálákat adunk Neked, mennyei Atyánk, minden jelenlévő életéért. Jelen vagyunk, hogy Neked tiszteletet adjunk és megköszönjük, amit értünk tettél, hogy feláldoztad a testedet. A te sebeiddel meggyógyultunk.

A Te tested áldozata által megdicsőült testet öltünk egy napon. Mindezt értünk tetted, mert Isten úgy szerette e világot, hogy az egyszülött Fiát adta, valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Most tisztelet adunk Neked, és rád emlékezünk, és megköszönjük ezt Jézus nevében. Ámen.

Ugyanazon az éjszakán Jézus vette a poharat, és azt mondta, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ez az én vérem, mely tiérettetek ontatott. Jézus kiontott vére nélkül nem lenne üdvösség. Jézus kiontott vére által új szövetségünk van, egy új életünk van. Eggyé lettünk az Úr Jézus Krisztusban. Erre emlékezünk ma, és tisztelettel tesszük ezt, és a vérből, Atyám, iszunk ma, a szent véredből. Ámen.

Mostantól nemcsak a hagyományos számítógépeken lehet nézni egyházunk internet tévé adását, hanem az okos telefonokon és egyéb eszközökön is. Az elmúlt két hét átállása kis nehézséggel járt. Egy kivetítőt is tervezünk ide.

Erőteljesen itt van a gyógyító kenet, belelépünk ebbe. Szolgálni szeretnénk benne. Igen erős a gyógyító kenet. Mit jelez ez? Hogy a hitetek bekapcsolódott. Ezékiás királynál 30 napba telt, míg érzékelte a gyógyulását. Az izsáki asszonynál, akit súlyos állapotban hoztak kézrátételre, a műtét során a felnyitáskor nem találták a daganatokat.

Csak az ujjamat tudtam rátenni, mert csont és bőr volt. Amikor elmondta az üdvösségi imát, befogadta a gyógyulását. Erős kenet van a jobb térdben. Nincs mit elveszteni, csak a betegségeket. Vegyétek el a gyógyulást, amiért jöttetek. A gyülekezet tagjait is meggyógyítja az Úr. Nagy szerelmével vár az Úr benneteket, gyertek a gyógyító sorba.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL