2014.10.25.  

 

AZ IGÉVEL ÉLEK

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. október 19.

 

Három csodálatos kisbaba bemutatására került sor az alkalom elején, ezt követően pedig több területen gyógyítások ajándékai jelentkeztek. A kézrátételes imádság után sokan, többségében a szekszárdi gyülekezet hívei megvallást tettek a gyógyulásukról. Gyönyörű dicséretekkel folytatódott az alkalom.

Egy üzenet érkezett a fiamtól. Nem titok, hogy ma már az iPhone-on keresztül nagyon könnyedén megy az üzenetváltás. Sokan tudjátok, hogy a felesége kisbabát vár. Nővérként dolgozik, és néha ez segítség lehet, néha pedig nem igazán jó.

Kimerült, negyven órája előfájásai voltak, és a baba még nem áll készenlétben, hogy megszülessen. A neve is megvan már. Nekem is megvan a „nevem”, negyven óra után a baba már jöjjön ki, a Jézus nevében! Most elaltatták a kismamát, hogy pihenjen egy kicsit.

Az Ige a mindennapi életre van. Világviszonylatban hányan vannak azok a keresztények, akiknek nincs igei tudásuk, hogy hogyan kell eljárni. Negyven órája téblábolnak, és nem történt semmi. Mondtam már, hogy egy orvost kellene keresni, a burkot megrepeszteni, és akkor a baba megszületik, mert ezt tették a másik kis unokámnál is.

Ausztráliában lesz egy pár hét múlva a másik kisgyermek bemutatása. Pár hét múlva ott leszek. Tehát ostobaságnak tartom a kórház és a nővérek részéről is, a keresztényeknél pedig tudatlanságnak. Én kezdetektől az Igével élek, és a mai napig ezt teszem, s most még több dologra alkalmazom.

Tegnap szó esett a laodiceabeli gyülekezet üzenetéről is, a Jelenések könyve 3. fejezetéből. Még a földrengések felett is van hatalmunk. A jeruzsálemi templom lerombolása előtt három évvel Laodicea elpusztult, lerombolták. Róluk írja Jézus, hogy langymeleg keresztények voltak. Az Úr azt mondta nekik, hogy ott állok az ajtó előtt és kopogtatok. Ugyanígy az Úr sok keresztény szíve ajtaján kopogtat.

A kegyelem Evangéliumának idejében élünk. Nem vagyunk a törvények alá rekesztve – sem a zsidó, sem a keresztény törvények alá –, hanem az Úr fennhatósága alatt teljes szabadságunk van. Az ördög nem tudja beleütni az orrát így a dolgainkba. De az Úr képes rá.

Jelenések könyve 2. és 3. fejezete a gyülekezeteknek íródtak. A kegyelem Evangéliumának idejében íródtak, nagy szabadságban élhettek. Mivel nekem az Úr megadta a teljes szabadságomat, be tudom neki bizonyítani, hogy mennyire szeretem, azzal, hogy félem Őt, és hogy szolgálom Őt.

Ha megbízunk Őbenne, és megtanuljuk az Ő kormányzását és az Ő működési rendszerét, hogy miként mennek a dolgok, ha az elménket is megújítjuk, és a gondolatainkat is úgy járatjuk, hogy az Ő Igéje szerint megfelelő legyen az, ha az igaz Evangéliumot halljuk, a valós Evangéliumot, a kegyelem Evangéliumát…

Azok a gyülekezetek mind a kegyelem ideje alatt éltek ugye? Mégis voltak zavaros helyzetek. Figyelmezteti őket az Úr, hogy elmozdítja az ő gyertyatartóikat. Tehát nemcsak az efézusi gyülekezetnek, hanem az összes gyülekezetnek írta ezt az Úr valójában. A mi gyülekezeteinknek is szólnak ezek a levelek.

Az első dolog, amit ott említ, hogy ébredj rá arra, hogy elhagytad az első szerelmedet. Volt idő, amikor nem voltak okos telefonjaink, nem volt internet, és nem volt Facebook, hogy feleméssze, elvegye az időnket az Úrral való közösségtől.

De én is így eltévelyedtem, mert elmentem távolabbra, de a kegyelem visszahozott. Mert a kegyelem arról szól, hogy az ember egy kapcsolatba kerülhessen az Úr Jézus Krisztussal.

Nem azért vagyunk itt a gyülekezeti korszakban, hogy a törvénynek engedelmeskedjünk, hanem hogy engedelmesek legyünk az Úr Jézus Krisztusnak, aki vezet minket. És az Írásokat nem azért tanulmányozzuk, hogy újabb törvényeket merítsünk ki abból.

Az Írásokat azért olvassuk, hogy miközben belenézünk az Ige tükrébe, elváltozzunk, átváltozzunk az Ő képére és hasonlatosságára. Mert pontos hasonmásai, teremtményei vagyunk Istennek, mert amikor Jézus megjelenik, akkor hasonlóak leszünk Őhozzá. Már most hasonlóak vagyunk Őhozzá, mert az Ő képére és hasonlatosságára, képmására lettünk teremtve.

Jézus tehát leírja nekünk az Igében, hogy mit kell tennünk. Mindig azt válaszolta, hogy meg van írva, meg van írva, meg van írva. Háromszor. Tehát ez nagyon egyszerű így, hogy mit kell tennünk: ahogy meg van írva!

Amikor a bibliaiskolába elmentem, és ott ezt megtanultam, minden, ami csak két lábon járhatott, azt megkötöztem. Voltak dolgok, amit nem is kellett volna. A lényege ennek, hogy az Ige cselekvője voltam. Érjük-e ezt?

A fiam nem így van, mert nem tudja ezeket, pedig egész életében keresztény volt. Megkeresztelkedett a Szent Szellemben is. Kiskorában panaszkodott, hogy apuci, miért kell nekem ezt így tenni? Néhányan ti is ezt teszitek.

Márk 16,17-18.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek;

Tehát uralkodni és királykodni kell az ellenség felett. Nem egy megszabadító szolgálatra kapunk itt felhatalmazást, hanem minden hívőnek adatott ez a hatalom. Aki hisz, annak jár. Aki hisz. Aki hiszi ezt itt. Vannak-e itt hívők? Bizony! Az én nevemben végzik

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.

A pünkösdieket egy nagy összejövetelükön próbálták megmérgezni. Szántszándékkal a vizükbe tettek valamit. Egyikőjük vett egy kijelentés, hogy a vizükben méreg van. Hatalmat vettek felette azonnal. Leellenőrizték a vizüket, és annyi méreganyag került az ivóvizükbe, hogy az egész város elpusztítására elegendő lett volna. De egyiküknek sem lett semmi baja.

Ugyanígy működik ez a rákbetegségre, vagy a leukémiára, vagy minden más betegségre. A gyülekezetekben is alkalmazzák ezt az igehelyet erre. Tehát meg nem árt nékik. Bármely hívőre igaz ez, ahogy írva van, hogy a hívők „betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak”.

Hogyan lehet megállapítani, hogy a Biblia igazság, vagy hazugság? Meg kell cselekedni. Emlékszem, amikor legelőször imádkoztam így valakiért, aki a világból való volt, és működött. Akkor vasúton dolgoztam, és mozdonyvezető voltam. Mozdonyokat vezettem, és olykor volt, hogy órákat kellett várni, míg megjött a váltás. Hajnali két-három óra volt akkor, onnan rögtön mehettem be a bibliaiskolába.

Volt tehát egy pár óra időm ott, hogy imádkozzam érte. Mit mondott? Azt mondta, hogy még rosszabb lett, amióta imádkoztál. Rosszabbul vagyok most. A válaszom pedig az volt, hogy ez nagyon jó, mert most megy el, és el is múlt.

Amiért a bibliaiskolában imádkoztunk, szinte minden esetben másnap kaptuk a jelentést, hogy rosszabbodott a helyzet. Mondtam, hogy jó, akkor ezt az imakérést eldobhatjuk, mert a dolog működik. Nyugodtan hajítsd el a hátad mögé, mert az megvan.

A világon mindenhol így megy. Ha azt jelzik vissza az emberek, hogy a fájdalom még súlyosabb, rendben van, akkor megmozdult, csak a rossz irányba. A másik irányba, az ellenkező irányba is meg lehet mozdítani.

A Máté evangélium 18. fejezet 18-19. verseiben felhatalmazást kaptunk, hogy meg­köthetünk dolgokat a földön, és az a mennyben is kötve lesz. És megoldhatunk dolgokat a földön, és a mennyben ugyanúgy lesz. Tehát az oldás is benne van.

Én az oldást még nem használtam akkor, csak a kötést. Volt ott egy munkatársam, aki egy nagy övvel vette körbe a nagy beleit. És szegény, amikor megkötöztem, olyan fájdalmai voltak. Sérvvel küszködött különben. Egy sérv problémája volt, és kifelé voltak a belei.

Annyira félt a műtéttől és a következményektől, hogy nem ment el orvoshoz sem. Egy nagyon erőszakos ember volt különben. Azon az éjszakán nagyon rossz helyzetben volt, és én megkötöztem azt az ellenséges erőt, ő pedig nagyokat nyögött, és még nehezebben ment neki.

Jött egy másik mérnök, mert akkor engem éppen áthelyeztek, és helyettest kellett küldeniük. Egy nagytermetű mérnök ember volt. Mondta, hogy az autómban van egy pisztoly, előveszem, és egyszerűen lelövöm ezt az embert, hogy ne szenvedjen már ennyire, mert nem bírom nézni. Ötös csapat voltunk.

Norvel Hayest is hallottam erről beszélni. Tanította azt is, hogy vannak dolgok, amit meg kell oldani, el kell engedni. És mondtam, hogy – Úr Isten. Akkor elmondtam ezt az imát, és eloldoztam azt az erőt róla. Mi történt? Rá egy hétre be mert menni műtétre. A félelmek miatt évekig küszködött vele, és akkor elhatározta, hogy megműtteti magát. Az orvosok nagyon jó munkát tudnak végezni.

Egy másik eset is volt, Ausztráliában volt egy alkoholista. Ha megértitek segíteni fog. Hajnali három óra felé minden éjszaka egy liter skót whiskyt megivott, akkor kellett neki leöntenie. Minden éjszaka így volt, és utána ilyen részeg állapotban autóba ült és vezetett. Odaküldtek hozzá valakivel. Felesége már elhagyta.

Bementem hozzá. Egy széken kívül semmi berendezés sem volt már. Már mindent kipakoltak onnan, valószínűleg a felesége. Viccelek, hogy milyenek a feleségek. Tehát bementem és ezt láttam. Az Úr adott nekem ott egy Igét, és ez a szó jött, hogy kulcsok. Mondtam, hogy az ablakokhoz a kulcs. Minden ablak kulcsra volt zárva.

Kérdeztem tőle, hogy miért tartod zárva az ablakokat? Hogy a gengsztereket, és a maffiózókat kirekesszem. Mondtam neki, hogy a maffia nincs a nyomodban, nem fog ide bejönni. Ha a western korszakot nézed, ott láthatod, hogy valamiért jönnek, de neked itt csak szemét van, nincs semmi, amit ellopjanak. És megszabadult ettől a félelmétől.

Ezután nem ment be a kórházba, mert nem bírta a fényt maga körül elviselni. Minden sötétítőt behúzott. Azt mondta, hogy a túl nagy fény elroncsolja a szememet, nem tudok kórházba sem menni.

Azt válaszoltam neki, hogy arra teremtett minket Isten, hogy képesek legyünk a világosságban járni. Ettől a félelmétől is megszabadult. Másnap elment a kórházba kezelésekre. Tehát a félelmek tartották vissza.

A félelmek nagyon erőteljesen tudnak jönni az ember életébe, pont ellentétesen működik, mint a hit, és nincs köztes út. Tehát vagy az északi sarkon van az ember, vagy a déli sarkon. Az egyik a hit, a másik pedig a félelem. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Minden félelmet, ami az életünkbe jönne, képesek vagyunk legyőzni Isten Igéjével.

Megváltást kaptunk a törvény átkától. Én hiszem ezt, mindig is hittem. Soha nem voltam a törvény alá rekesztve, csak a zsidóknak íródott az. A következő versben mondja, hogy az Ábrahám áldása a miénk lehessen.

Galata 3,13-14.

13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:

14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.

Az áldások a miénk. Én pogány voltam, mert elveszett voltam, reménység nélkül való voltam a világban, szövetség nélkül való voltam. A pogány népeknek ugyanis nem volt soha szövetségük Istennel. Mi [újjászületettek] az Ábrahámi szövetségen keresztül kaptuk meg az üdvösségünket, négyszázharminc évvel a törvény előtt.

Ábrahám törvény nélkül élt Isten előtt, Jákob és Izsák is törvény nélkül éltek. Nekünk pedig Istennek a Szelleme, Istennek a természete, Istennek az élete oltatott belénk. És van bennünk egy Tanító, egy vezető, aki megmutat mindent.

Mi a baj a keresztényekkel? A bedugott fülük. A hústest azt szereti, ha egyszerűen meg­mondják neki, mit tegyen. A törvényt kedveli, mert könnyű a hústestnek akkor, ha felolvassák neki, hogy mit tegyen. De a törvényből nem lehet hitet kinyerni. Csak az Igéből lehet a hitet megnyerni.

És Istennek a DNS-e a szívünkbe transzportálódik át az Ige által. A Szellem és az Ige egyeznek, nem két külön dologról van szó, hanem ők egyek. Dicsérjük Istent!  

Minden, ami nem a világosságból fakadt, azt ki lehet javítani az életünkben. Lehet szólni hozzá. És mit teszünk azután, miután szóltunk hozzá? Meg leszünk benne próbálva. Miután szóltunk, miután megkötöttük, miután Jézus nevében ellene álltunk. Nem Isten fog minket megpróbálni, az ellenség fogja ezt tenni, és abban meg kell állnunk. Írja az efézusi levélben, hogy mindeneket elvégezvén megálljatok abban.

Amikor a vasútnál dolgoztam, és végeztem a hatalmi munkáimat, volt ott egy evangélista. A sötétség ereje – egy fejedelemség – olyan kihatással volt rá, hogy majdnem öngyilkosságot követett el. A bibliaiskolában prédikált egyébként, és ott is beszélt erről, hogy az Úr Jézus Krisztus maga eljött és üdvözítette őt.

Az egyik hálózatláncnak volt raktár rendszere, nagy terület, ahol a tehervagonokat rendezik, besorolják a megfelelő vonatba. Ott, azon a helyen megkötöttem ezt a depressziót felette. Akkor még baba Jim voltam, de tudtam, hogy az Ige működik.

Az ördög azonban nem tudta, hogy én valóban hiszem-e vagy sem. Más ugyanis ismerni az Igét, és megint más teljesen hinni benne. Három hónapig egész nap alhattam, éjszaka 11 órakor elmentem dolgozni. Depresszió szállt rám, és a kocsik kisiklottak, mindenfelé történések voltak. Körülbelül két hónap telt így el, és mondtam magamban, ha ez így megy tovább, ki fognak innen rúgni. Mintha atombomba robbant volna ezen a helyen.

Három hónap után az egész megtört, és a hely szabaddá lett, a depresszió eltávozott. Ez volt az első, ahol megpróbálhattam az Igét. Ahogy az ember folytatja a próbákat az úton, egyre könnyebb és könnyebb lesz az út. Ez 36 évvel ezelőtt volt. Most a dolgok másként vannak, az ördög már a városból elszalad előlem, az országból is.

Viszont ezen keresztül kell menni, mert azért jön az ellenség, hogy megnézze, hogy a betegség területén, az erőtlenség területén miben hiszünk. És lesznek majd, akik megpróbálnak kiszakítani az Igéből.

A legkisebb lányom elmesélte tegnap, hogy egy 120 ezer dolláros állást ajánlottak fel neki ausztrál dollárban, egy még magasabb beosztásban. Most is magas beosztásban dolgozik. És amit ő válaszolt erre, az egy egyszerű „nem” volt, mert azt tervezi, hogy bibliaiskolába megy. Egy helyes döntést hozott. Akik 26-28 évesek… Valahol ő is ebben a korosztályban mozog.

A másik barátom egy cseh származású, és tulajdonos a testvéreivel egy autókereskedésben. Hatszázmilliós vagyonuk van, és még akkor nem számoltuk a földeket, a területeket, az épületeket.

Van, hogy az emberek nem képesek arra, hogy ekkora pénzt jól kezeljenek. Ha a kezükbe pénz kerül, akkor az eltűnik. Addig, amíg az ember el nem határozza… A királyság telve van pénzzel, az Úr el tudja hozzád juttatni, mert minden tőle jön. Hallani kellett ezt nektek.

Mindegy, hogy milyen növekedési fokon vagyunk, meg van írva, hogy Jézus szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által gazdaggá lehessünk.

2Korinthus 8,9.

9. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek.

Azt is mondja a következő Igében, hogy…

2Korinthus 9,10. 6-8. 10.

10. Aki pedig magot szolgáltat a magvetőnek, kenyeret is szolgáltat eleségül, és megsokasítja a vetéseteket, és megnöveli megigazultságotok gyümölcseit,

A magvető afölött van, mint aki csak tizedet fizet. Ő állandóan magot vet, ő nem csak a 10 %-ot adja oda, hanem afölött adakozik. Az Úr magot ad a magvetőnek, és megsokasítja az elvetett magját. Vagyis el kell kezdeni ott, ahol az ember jelenleg van, mert ott könnyen tudod végezni. Még a baptisták is tudnak így gyarapodni.

Ő egy cseh ember, ott az egész területen csehek élnek, a saját gyülekezetük az anya­nyelvükön van. Csehül beszélnek ott az emberek, megőrizték ezt. Ha átléped a határvonalat, azt követő részen német telepesek vannak, németül beszélnek. Ráadásul ez Texasban van. És nem is árusítanak semmit.

6. Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.

7. Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Meg tudjuk sokszorozni ezt az Újszövetségben. Mindenki úgy adjon, ahogy a szívében eltökélte. Hogyha az ember nem a hitéből ad, hanem csak a hústestből, akkor a kárhoztatás is könnyen bejön, és akkor nem fog működni a hite. Tehát az Urat meg tudod próbálni abban, ami itt le van írva. Ő képes arra.

8. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,

Tegnap beszéltem arról, hogy itt a szegényekről is szó van.

10. Aki pedig magot szolgáltat a magvetőnek, kenyeret is szolgáltat eleségül, és megsokasítja a vetéseteket, és megnöveli megigazultságotok gyümölcseit,

Az Úrtól kapod a magot, hogy elvethesd. Voltak pünkösdi körök, ahol nagyon szegények voltak. Az apukája is pünkösdi szolgáló volt. Sajnos itt is szegények a pünkösdiek. Azért fizették be a tizedet, mert nem akarták, hogy a maffia lecsapjon majd rájuk. Úgy gondolták, hogy Isten úgy működik, mint a maffia.

Úgy fizették be Istennek a tizedet, hogy akkor azt letudtuk. Az első dolog, hogy nem vagyunk a törvény alatt. A másik dolog, hogy úgysem működik a tized sem, ha nem hiszel benne. Tehát az illető, akiről a történet szól, elhatározta, hogy elkezd magot vetni, és így elkezdett jönni hozzá a pénz. Így eljuttatott hozzá az Úr egymillió forintot.

Elkezdett gondolkodni rajta, hogy most végre vehetnék magamnak egy rendes öltönyt, vagy olyan dolgokat, ami még soha nem volt eddig az életemben. Mit mondott neki az Úr? Ez mag! Ezt oda kell adnod! Sírva fakadt, mert vásárolni akart rajta ezt-azt, öltönyt, és mindenfélét. De elvétette volna, ha ezt teszi. Volt ereje és odaadta a pénzt.

Talán jó harminc évvel ezelőtt volt ez. Miután ezt megtette, több ezer öltönyt kapott ajándékba. Mindenhol, ahová jár, a prédikátorok vesznek neki ajándékba. És mondja, hogy nincs rá szükségem. Nagyon gazdag, tévében lehet látni, minden csatornán ő beszél.

A pünkösdi körökben gyűlöletes ő. Miért? Mert az Igén cselekedett, és gyarapodik Isten királyságának rendje szerint. Nem tudott előtte ő sem róla semmit. Olyasmi ez, mint mikor elvetünk egy babszemet. Mit fogunk abból profitálni? Babot! Nem egy szemet aratunk, hanem bőséggel. Ilyen az Isten királysága.

Tehát, aki magot szolgáltat a magvetőnek… Ez azt jelenti, hogy az Úr eljuttatja majd hozzád a magnak a bőségét, hogy vethess. A magot azonban nem szabad megenni, mert ha elfogyasztod azt a magot, amit vetned kellene, akkor nem lesz aratás.

Vannak gyülekezeti tagok nálunk, akik vetőkukorica magot termelnek. Ugye ez a magvető kukoricatermesztés arról szól, hogy mag legyen. És az a mag nagyon sok pénzért eladható, mert hibrid. Nagyon sok bevétel van ebből.

Persze az előállítása is nagyon sok pénzbe kerül, és óriási beruházásokat igényel. De azért folyik az egész munka, hogy mag jöjjön elő. Tudni kell, hogy ami így hozzád érkezik, az magként jött hozzád, vagy az ellátásodra jött.

Hogyha magvető vagy, akkor ugye azt írja, hogy magot szolgáltat az Úr a magvetőnek, olyannak, aki azt tovább is adja. És közben kenyeret is szolgáltat eleségül. Kérdés, hogyha az ember mindenét odaadja, akkor mit fog enni? Isten kenyeret szolgáltat.

Tehát a magvetőről gondoskodik az Úr oly módon, hogyha mindenét elvetette is, akkor is legyen mit ennie. Mert arra idő kell, hogy amit elvetett, majd kinőjön. Mert ugye az ember ősszel elveti, tavasszal aratja.

És megsokasítja az elvetett magokat, és megnöveli a megigazultságotok gyümölcsét. Arról szól tehát itt az Ige, hogy megsokasodik a mag. Óriási cselekedete ez Istennek. Ha képes vagy kezelni, akkor megsokasítja a magot.

A dolog itt úgy áll, hogy az emberek sokszor nem képesek, nincsenek készen még a szívükben arra, hogy a pénzt jól kezeljék. Ha megnyerné valamelyikőtök a lottót, vagy nagyobb pénzhez jutna, nagy valószínűséggel soha többet nem látnánk, elmenne a gyülekezetből.  Mi történt az XY-al? Palotát vásárolt magának. Ez az igazság.

Tehát, ha az ember pénzhez jut, nem változik meg. Én nagyon-nagyon gazdag emberek között nőttem fel. Földtulajdonosok, olajkút tulajdonosok, olajmágnások között. A marhatartók földjein is még plusz lefúrtak, és találtak olajat, abból is volt pénzük.

Így tehát a legérdekesebb része, hogy most például ezrével vannak a szélerőművek a földjeiken. Beruháztak ebbe, van tehát olajuk, marhatartásuk, amiből nagyon sok pénz van, most pedig a szélerőművekből, amik villamos energiát termelnek. Ezrével vannak ezek az erőművek a földjeiken, ameddig a szem ellát. A szél persze fúj.

Mit hoznak ezek egy hónapban? Mindegyik kétezer ötszáz dollárt hoz nekik. Mennyi pénz ez nekünk? Hétszázötvenezer forint, ha jól számoljuk kutanként és havonta. És a hektárjaikon, míg a szem ellát, ilyen erőművek vannak. Ez nagyon sok pénz. Ezért nem fogják eladni a földjeiket. Ha visszamegyek, ezt látom.

Keresztény családok voltak ezek különben, és így kerültek bele a gazdagságba. A nagypapám – sokszor meséltem nektek –, hogy a legnagyobb adakozó volt a környéken, a nagymamám is ugyanígy, és az édesanyám is adakozó volt, sok más dolog mellett. Tehát itt lehet az embernek teret nyerni, ha elkezd adakozni.

Ha megnézzük Benny Hinnt, óriási adakozó szíve van. Nem egy titok ez, hogy hogyan lehet meggazdagodni. Hogyan lehet ezt az utat követni? A Szent Szellem vezetésével. Tehát magvetőnek kell lenni, mert az Úr magot ad a magvetőnek. Mit tesz az ember a maggal, ha hozzá érkezik? El kell vetni azt. Ha az ember megeszi azt a magot, akkor nagy bajba kerül, mert az nem tud kikelni.

A jegyzeteimben is benne van, a Lukács 6,38 szerint tanítja nekünk az Ige, hogy adjatok, és néktek is adatik, megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak az emberek… Tehát az embereken keresztül fog hozzád visszaérkezni, mert Isten az égből nem fogja leejteni a hamisított pénzt, ugye?

Tehát hozzád a dolog az embereken keresztül érkezik. Ha vetsz is, akkor aratsz. Azzal a mértékkel fog hozzád visszajönni, amilyen mértékkel te is vetetted azt. Megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak neked.

Lukács 6,38.

38. Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.

Ez még az Ószövetség és Újszövetség átmeneti időszakában volt az Evangéliumba írva, de azért egy nagyon jó Írás ott. Visszatérve az Igére, ez a megsokasítja szó nagyon tetszik nekem a tízes versben.  Ez annál jobb, mint a megnyomott, megrázott, színig telt, mert afölött van ez a megsokasítás!

Tehát, ha valaki adományt hoz és imádkozik, hogy az Úr a százszorosát hozza neki, akkor korlátozod az Urat. Én úgy szoktam mondani, hogy a minimum százszoros jöjjön vissza hozzád és az afölötti. De legtöbbször a kétszeressel elég kezdeni, mert az embernek arra van hite. Azután a tízszeresre, mert még nincs ott az embernek a hite, de növekszik és megsokszorozódik. Halleluja.

Mert nekünk, a Gyülekezetnek a gyertyatartó fényével kell, hogy világoljunk a világnak. A pásztoroknak mondtam már, nyilvánosan még nem, hogy akik újjászületnek, azoknak azonnal be kellene csatlakozniuk egy helyi gyülekezetbe. Van néhányszáz gyülekezetünk. Mert ezek egyedülállóak a maguk nemében, és arra a helyre kerülsz így be, ahol az Úr képes táplálni, és szellemi összeköttetésbe kerülsz általa.

Ahogy tegnap a Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében időztünk, láttuk, hogy az Úr különböző gyülekezeteknek ír ott. János apostolt egy kis „szabadságra” küldték. Amikor Efézusba küldték, akkor az a Római birodalom egyik központja volt. És ott nagyon elfoglalt volt, mert a hamis tanításokkal kellett foglalkoznia. A hamis próféták tanaival, amik felütötték a fejüket a gyülekezetekben.

Pátmosz szigetére küldték őt egy évre, ott Isten adta neki a Jelenések könyvét. Krisztus után 96-ban meghalt az uralkodó, és váltás történt, megint visszakerült Efézusba. Tehát miközben az efézusiaknak szól, prófétál, közben ő felvigyázást is ellát fölöttük, és ez döbbenettel hatott rám.

Amikor az ember újjászületik, megtapasztalja az Úrral való első szerelmet. Sokan vannak az új keresztények közöttünk, akik növekszenek az Úrban. Efézusban kegyelem gyülekezetek voltak, olyan gyülekezetek, ahol nem volt jelen a törvény.

Az Úr mégis mivel foglalkozik? Az egyik, hogy az emberek nem változtak. Állítják: most mi már a kegyelem gyülekezet vagyunk, így most már akármit teszünk, az nem bűn. Az igaz, hogy megbocsáttattak a bűneink a múlt, a jelen és a jövő tekintetében, de az Úr kiket keres magának? A győzteseket keresi, azokat keresi, akik képesek legyőzni a világ dolgait, és együtt tudnak uralkodni az Úrral.

Két dolgot kell legyőzni: ami a fülünk között megy [gondolatainkat], és ami a ruhánkban van [hústestünket]. Ilyen egyszerű. El kell változnunk az Úr képére, azért időt kell tölteni Ővele. A legnagyobb dolgok, amit az Úrnak tettem… Akkor még csak egy-két éves voltam az Úrban, és az ördögöt elkergettem.

Tehát egy újonnan született hívő is képes hinni. Van hitük, és képesek sérüléseket okozni az ördögnek. Az ördögnek időbe telik, amíg küldötteket küld hozzá, hogy elmagyarázza neki, hogy ez a dolog úgysem működik. Általában vallásosakat küld így, vallásos küldötteket, mert hívők ők is, hisznek a Jézus nevében, hisznek a jézusi hatalomban.

A szolgálók arra adattak, hogy titeket, a hívőket felkészítsék a szolgálat céljára. Tehát nem arról szól a gondolkodásom, hogy milyen törvényt törtem meg, vagy tetszik-e az életem az Úrnak, vagy valami ostoba átkot szedtem-e össze valahol. Nem a démonok felől aggodalmas­kodunk, mert mind a lábunk alatt vannak. Szabadoknak kellene lennünk.

Az Úrnak kell, hogy ez a szabadságunk meglegyen, hogy az Úr megláthassa, hogy valójában mit gondolunk róla, mihez fogunk kezdeni az életünkkel. Tehát nem olyan életet akar tőlünk az Úr, hogy a törvényekből kiolvasva valaki megmondja nekünk, hogy mit tehetünk, és mit nem. Ez elmúlt az Ószövetséggel.

Nekünk olyan természetünk van, amelyben benne van az örök élet. Mindez megvan nekünk. Minden bölcsesség, és minden tudás bennünk van. Belül van a bensőnkben, és onnan kell kimeregetni, kiszedegetni. Ez az a sunesis nevezetű bölcsesség, amiben megvan az a képességünk, hogy meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól.

Amíg az embernek nincs meg az a gondolkodási módja, hogy képes úgy gondolkodni, mint az Úr, és nem változik abban. Mit mondott a Lukács 1,17-ben, hogy a legrosszabbat hozza hozzánk, akik nem hisznek, akikkel nem képes senki beszélni, azokat elhozza hozzánk az Úr, hogy a mi gondolkodásmódunkból meríthessenek.

Vagyis egy olyan életet nyernek így, ami valóságos, amit élni lehet, mert a törvényekből nem jutunk előbbre. A világot nem érdekli ez, csak a világi életmód. A hét gyülekezet mindegyike szabad volt.

Vannak jó gyülekezetek és jó gyülekezeti tagok, de vannak olyanok is, akik svindlerek, kívánságok követői, nem változtak, és nem is akarnak változni. Nem tervezik, hogy ők megváltoznak valaha, mert azt mondják, hogy ez a kegyelem gyülekezete.

Itt van ez a Jézabel asszony. Adtam neki időt, hogy megváltozzon, de nem tette, ezért most a fiait is, vagyis a gyümölcseit, amit az ő tanai, a tanítása eredményez, mind megölöm. A gyülekezeten belül szólta ezt az Úr.

Vannak tehát, akik nem akarnak változni, azokat pedig el kell távolítani [a gyülekezetből], mert az újakat megzavarják. Az Úr azt akarja, hogy felnövekedjünk.

Hét gyülekezet van ott, és gyertyatartókként kell ragyognia a gyülekezeteknek, mert azok a gyertyatartók. Mindegyiknek írta, hogy változzál meg, térjél meg, hogy elnyerhesd a jutalmadat! Örök koronákat akarunk nyerni úgy, hogy követjük a Szellemet.

Tehát, ha az ember a Szellemet követi és keresi az Urat, hogyha a megigazultságot keressük, mindezek megadatnak nékünk, amik afölött vannak, amit keresünk, ha az Urat keressük első helyen.

Sokféle úton és módon eltávolodtunk ettől. Ha visszakanyarodunk, és az újaknak megadjuk a lehetőséget, hogy örvendezhessenek az első szerelmükben, és nem a törvénnyel csapkodjuk őket. A csecsemőkorúak botlanak és elesnek. Időbe telik, amíg átváltoznak.

Róma 8,27-es Ige a Szent Szellemről szól, és erről beszélünk amúgy is. Tehát szellemi lények vagyunk, van lelkünk és testben élünk.

Róma 8,27

27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

Egy másik fordítás ki is mondja: az Atya, aki keresi a szíveket, aki vizsgálja a szíveket, tudja mi a Szellemnek az elméje, a gondolata, mert az Isten szerint folytatja a könyörgéseit.

Hogyan néz ki a Szellem? – kérdezné valaki. Jézus azt tanította, hogyha engem láttál, akkor láttad az Atyát. Aztán azt is tanította, hogy az Atya, aki bennem van, Ő cselekszi e dolgokat. Aztán hivatkozott, hogy az én Atyám, aki a mennyben van. Vagyis az Isten Szellemét, az Atya Isten Szellemét az Atyjának nevezte. Istennek és Atyának nevezte a Szellemet.

Hogyan néz ki a Szent Szellem? Ha láttál engem, mondta Jézus, akkor láttad az Atyát, láttad a Szellemet. Mindkettőjüket az Atyjának nevezte, az Atya Istennek, és az Atya Isten Szellemének. Hogyha újjászülettünk, akkor egy szellemmé lettünk Ővele.

Emeld fel a kezed és mondd: ez az én szellememről szól! Mert egy szellem lettél Ővele. Nagyon segít ez a gyógyító szolgálatban. Segít az életünkben, hogy megértsük. Jézus az Atya jobbján van a mennyben. Isten azonban jelen van a mi szellemünkben is az Ő a Szellemével. Az Atya.

Az Atya Isten, aki vizsgálja a szíveket, tudja, hogy mi az elméje [gondolata] az Atya Szellemének. Mert az Atya Szelleme a hívőkért, a szentekért esedezéseket folytat az Atya Isten szerint. Ezek a fohászok, sóhajtások folynak folyton-folyvást.

Most például a jobb térdben van a gyógyító kihordás. Előzőleg megszabadító kenet folyt, nagyon sok megszabadítás folyik az istentisztelet során is. Ez így mára elég lesz, azt hiszem.

Tehát ez a kommunikáció, ami folyik az Atya és az Úr Jézus között, azt mondta, hogy csak azt mondom, amit az Atyától hallok. Van valami nálad, amiről tud az ördög. Igen erőteljes dolog az [hit], és ez a szellemünkből jön elő. Krisztus Testének erről ismerethiánya van. Nem ismeri. Mi ismerjük ezt.

Imádkozom most mindannyiótokért: a megértésünk szemei megnyíljanak, hogy kijelentéseket kaphassunk, hogy megértéseket kaphassunk erről az Evangéliumról, az Úr Jézus Krisztus Evangéliumáról, hogy hogyan teremtett minket, hogy mi kik vagyunk Krisztusban, hogy nyíljanak meg a szemeink erre, a Jézus nevében. Ámen.

A kegyelem meg fog minket változtatni, mi magunkat nem vagyunk képesek megváltoztatni, de Isten kegyelme által azok a dolgok egyszerűen eltávoznak rólunk. Dicsőséget adunk Istennek.

Álljunk fel! Amiről ma akartam szólni, hogy nyugodtan szólj dolgokhoz, és hogy ismerd el a Filemon 6. szerint a benned lévő jókat, hogy a hitedben való közösség hathatós legyen. Az utóbbi években használom ezt, hogy elismerem azt, hogy mi van bennem. Mit kell elismerni? Amit akarok, hogy az úgy van, az elvégeztetett. A Róma 8,11-et. Mit mond ott az Ige?

Ha annak… De igazán nem is kell oda a „ha” szó, mert ez most már megvan. Most nekünk megvan a Szellem, annak a Szelleme, aki feltámasztotta a Krisztus testét a halálból. És aki feltámasztotta Krisztusnak ezt a halott testét a halálból, Ő bennem lakozik. Nem jövő időben, hanem most a jelenben megeleveníti, felépíti, feltámasztja, ha kell a mi halandó testeinket is, az Ő Szelleme által, amely bennünk lakozást vett.

És ekkor a Róma levélben a 8,27 vers sokkal nagyobb értelmet nyer. Ezt valljuk meg mindig. Vagyis meg fogjuk vallani:

Köszönöm, Uram, hogy megújítottad a testemet, és megnövelted az erőmet. Megújítottad az ízületeimet, megújítottad a csontjaimat, megújítottad a bokáimat és megújítottad az izmaimat. Minden szervemet megújítottad. Istennek a Szelleme árad az én véremben, megtisztítja a véremet minden betegségtől, minden tisztátalanságtól, minden rendellenes növekedéstől, minden daganattól, minden rendellenes baktériumtól, a gombáktól, a parazitáktól, a Jézus nevében. Artériák és erek, nem szűkültök, és nem zárultok el. Artériák és erek, tiszták és rugalmasak vagytok, és megújultatok. Köszönöm, Uram, hogy megújítottad a testemet a fejem tetejétől a lábam ujjáig. Köszönöm Úr Jézus. Ámen. Halleluja. Dicsőség Istennek, hogy ez megvan!

Más dolgokat is megvallhatunk. A megvallások imakönyveinek három kötetéből az anyagiakra is. Köszönöm Uram, hogy egy jó munkahelyet adtál nekem. Az anyagi életünkre is használhatjuk Isten Igéjének a megvallását.

Köszönöm, Uram, hogy a családom újjászületett, hogy a családom minden tagja az Urat szolgálja. Köszönöm, hogy az üzleti dolgaimban gyarapodó vagyok!

És lehet folytatni.  És ismerjük el, hogy ez így van. Ha jönnek a rossz hírek, akkor dugd be a füledet, és annak a dolognak a képébe mondd bele az igazságot, ami jön. Így kell élni a hittel. Ha az ember kifejleszti ezt a gondolkodásmódot, akkor elismeri, hogy az úgy van.

Tudtam mindig, hogy van egy ördög, amikor újjászülettem. Azt is tudtam, hogy meg kell tanulnom az Igét használni ellene, és ezért elkészült a hitem arra, hogy szembenézzek vele. És most bármikor meg tudom tenni.

Ezt a gondolkodásmódot el kell sajátítani. A Filemon 6. igeversen gondolkodjatok el, mert naponta meg kell tennünk ezt, hogy megismerjük ezeket a jókat, amik bennünk lakoznak.

Filemon 1,6.

6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden benned lévő jónak megismerése által.

Egy kicsit tovább tartott a tanítás, de nagyon jó volt az időnket így tölteni, és a legkevesebbet sem bánt, hogy egy kicsit tovább tartott. Dicsőség Istennek. Ámen.

 

*Barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL