2009.03.31.

SZELLEMI ÚJJÁSZÜLETÉS

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. március 29.

 

Áldunk Téged Uram! Izrael Istenét áldjuk! Teremtetted Izraelt, áldunk ma Téged. Atyám áldunk Téged, magasztalunk Téged, áldjuk Izraelt, az új kormányt, amely ma életbe lép, bölcsesség lesz felette Istentől a Jézus Krisztus szent nevében! A kenet szálljon rájuk, hogy a helyes döntéseket hozzák meg, védelme legyen Izraelnek, dicsősége, oltalma legyen rajta az Úrnak, minden problémájában legyen vele Isten. Galileai tó túlcsordulóan legyen tele vízzel, bőségesen legyen eső Izraelben, Uram. Az Úrnak áldása van Izrael felett. Minden erejét a sötétségnek megkötjük Atyám, nem engedjük, hogy bántalmazza Izraelt az ellenség Jézus nevében. Minden dicsőséget az Úrnak adunk.

Köszönjük a Szent Szellemet, köszönjük a Vigasztalót, köszönjük a megváltás csodálatos tervét, amit beteljesítesz a szemünk láttára, Uram. Ámen!

A hozott ruhadarabok felett a hit imáját mondjuk el Atyám! Hálás a szívünk, kezeink rátételével a Te szent erőd árad a ruhadarabokba és a testekhez érve a Te erőd árad Atyám a testekbe, és a kenet megtöri az igát, megtöri a betegségeket, megtör minden gonosz munkát. A vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei megnyílnak, a csonka-bonkák járnak Atyám, mindenki új életre kel fel a Te kegyelmed által Jézus Krisztus szent nevében! Ámen! Hallelúja! Áldjuk meg a szomszédunkat egy öleléssel, köszöntsünk mindenkit nagy szeretettel. Hallelúja!

Jöjj Izrael, ne félj, bízzál Istenedben, mert Ő téged vár! – Dicséret!

Nagyon sok gyógyulás van a mai napon is!

Isten megmenti Izraelt minden bajából. A 25-ös Zsoltárban, a 22-es Igében mondja ezt Isten, hogy imádkozzuk, és hogy gyűjtsünk ma Izrael számára egy adományt. Adunk egy Igét is hozzá.

Zsoltár 41-et olvassuk el.

Egy új kormány lép ott hatalomra és Izrael felett az átok megtört! És ez az új kormány nem fogja a zászlójára tűzni, hogy szétosztja a földeket, hogy Izraelt elosztja, elajándékozza, hanem úgy lesz, ahogy azt az Ige írja.

Ha észrevetted, akkor látod, hogy nagyon nagy szárazság van Izraelben, a lehető legrosszabb, ami eddig volt. Mert az eddigi legistentelenebb kormánya volt Izraelnek. Zsidó ellenes, a történelem során a legjobban zsidó ellenes kormány. Reméljük és hisszük, hogy a világgal ez az új kormány egy kegyeltséget fog élvezni, mert van egy világi nyomás, hogy Izrael adja át a földjeit az ellenség kezébe.

Az arab világnak egy része, a muszlin hitűek úgy hiszik, hogy ez a föld mindig is az övéké volt, és ez nekik jár, 400-500 évre visszamenőleg is. 

Kint számos ismerősöm van, pásztorok, szolgálók, és nagyon nehéz most ott a hívőknek. Még akik újjá vannak születve, ők sem tudnak szinte semmit a megvallásokról és bizony, amiket beszélnek, azokat meg is kapják. Mondják, hogy milyen szegények, milyen nehéz ott kint és ez a beszéd meghozza a gyümölcsét, azt is kapják meg. És ha megtanulják a megvallásaik fontosságát, megtapasztalják, hogy ez meg is változtatja az életüket.

Nem tudták, hogy az ördög mennyire beleemésztette magát, vagy beleette magát az életük dolgaiba. És most megtudták.

Zsoltár 41/1 Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr.

Mit mond a héberben? - Aki a betegekre és a gyengékre gondol, azokat az Úr a veszedelem napján megmenti.

Mert tudjuk, hogy a názáreti Jézust felkente Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Ővele.

Mert az Isten volt Ővele!

/2/ Az Úr megőrzi azt és élteti azt, áldott lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának.

Más szóval ez egy védettséget jelent. Védelmet jelent számukra.

Romániában olvastam fel egy másik Igét erről, hogy – a gonoszok szájának ostora elől elrejti azt az Úr!

/3/ Az Úr megerősíti azt a betegágyán, bármilyen az ágya, minden betegségéből meggyógyítod őt.

Amikor valaki már közel kerül a halálhoz, láttam ilyen eseteket, ahogy imádkoztam, láttam egy ilyen esetet, pl. egy asszonyt, aki Izsákról jött. A kecskeméti összejövetelre hozták el őt, nem tudott bejönni az alkalomra, ki kellett mennem hozzá, az autó hátsó ülésén feküdt. Arra is alig volt ereje, hogy felnyissa a szemét, csont és bőr volt, hús nem volt rajta. Szinte csak egy ujjamat tettem rá, elátkoztam ezt a helyzetet Jézus nevében és megparancsoltam, hogy ez a betegség meghaljon benne, és hogy meggyógyuljon meg Jézus nevében, és elmentek. Az orvosok – akik bölcsesség hiányában az ördög hamis prófétái oly gyakran – elhatározták, hogy még megműtik, hogy daganatokat távolítanak el belőle. A vége jóra fordult, mert amikor bevitték őt a műtőbe, felnyitották, nem találták a daganatokat. Így tudták meg, hogy meggyógyult. De az állapotát jellemezte, hogy még 30 napig tartott, míg erőre kelt és el tudott jönni, elmondani az igazságot. És még sokkal több idő, mire a haja is kinőtt.

Tudtommal ma is él és jól van, egészségben van. Az Úr ezt meg tudja tenni. Nehéz azt megfogalmazni, hogy mit jelent az Úrral járni. Mert az Úrral járni azt jelenti, hogy az ember az igazsággal jár, vagyis nem sötétségben.

Egy napon majd részletesebben kifejtem, most csak annyit, hogy nekem nem kell engedelmeskednem a törvényeknek, mert az az Ószövetség ideje volt. Nem tartozom semmilyen törvény alá, mert én az igazságban járok. Jézus az út, az igazság és az élet, és ha nem cselekedjük az igazságot, akkor hazudunk, és akkor a sötétségben járunk! Nem cselekedjük az igazságot!  Mindannyiunknak más és más a világossága. Én többet tudok, mint ti, ezért nagyobb a felelősségem is, mert nagyobb a világosságom. Nektek néha még nem nagy a világosságotok. Ez Istenről való kijelentett tudást jelent. Csak az Igéből lehet megszerezni ezt, és megismerni Őt. És nem lehet úgy Őt megismerni, hogy a szabad és a nem szabadokat sorolgatod.

Valaki, aki újjászületett, egy híres rock zenész, szerette az Urat és nagyon híres énekes volt, vissza-visszament, hogy felszippantsa a kábítószerét és megigya az italát, azután elővette a Bibliáját és elkezdte dicsérni az Urat, semmit rosszul nem tett, hanem abban a világosságban, ami rendelkezésére állt, abban járt. Ezért nem volt kárhoztatása Istentől. Nem tudtak még hozzá a legalizációban [törvénykezésben] lévő keresztények elmenni és fejbe verni őt a törvénnyel, és nem tudták kárhozat alá helyezni. Nem tudták így a hitét meggyilkolni. Azt az ördög teszi, amikor keresztény törvényekkel akarja legyilkolni a hitünket, és halálos ágyra juttatja az embereket. Az egyik keresztényünkhöz is eljutottak, amiről nem tudtunk és azt mondták neki, hogy azért vagy a halálos ágyadon, mert bűn van az életedben.

Megkérdeztük tőle, hogy honnan szerezte ezt a kijelentést, hová jártál, ahol ezt hallottad? És akkor hazudott erről és két hétre rá meghalt. Egy másik is, aki így kárhozat alatt tartotta magát, az Úrhoz költözött.

Így dolgozik az ördög a vallásosságban és bennem nincs ilyen! Nem vagyok a törvények alatt, sem a zsidó, sem a keresztény törvények alatt. A szeretet törvénye alatt sem vagyok, a szeretett kiöntetett ugyanis a szívembe és én abban a szeretetben járok!

Adok nektek erről egy Igét az

1János 1/5 „És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincs Őbenne semmi sötétség.”

Nincs benne sötétség! Ez azt jelenti, hogy Ő nem használja a gonoszt, nem használja az ördögöt, nem használja a betegséget, és nem használja a szegénységet és a hiányt. Az az ördög, a világ, és ezzel nekünk semmi dolgunk, mert az Úr minket gazdaggá tett.

2Korinthosz 8/9 „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek.”

Vagyis mi gazdagok vagyunk,

1Péter 2/24 „Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk: AKINEK SEBEIVEL GYÓGYULTATOK MEG.”

Vagyis meggyógyultam és ezt tudom is!

Ha bármi, ami megpróbálna megközelíteni, fájdalom, gyengeség vagy betegség, a házam környékét vagy a testemet, akkor rálépek az ördögre és megtaposom, a lábam alá parancsolom. De sokkal jobb a dolgod, ha még egészséges vagy, és akkor plántálod magadba az Igéket a gyógyulásról.

Ekkor kell magadat felépíteni a gyógyító Igékkel, és amikor a tünetek jönnek, akkor meg kell dorgálni és ellenállni neki. Nekünk szigorúan ragaszkodnunk kell az Igéhez, és meg kell állnunk abban. Ellent kell állni a hiánynak, nem fogadjuk el a hanyatló, a széteső gazdaságot. Mindez az ördögtől van, a félelem is. Az ördög az félelmet hoz, és azt fogja kérdezni, hogy mit fogsz most kezdeni, vagy mit fogsz kezdeni a pénzeddel? El fogod temetni a zsákban? Melyik valutába fogod tenni a pénzedet?

 

Mondok neked egy néhány rossz hírt. Nem a magyar forinttal kapcsolatban, hanem a külföldi valutákkal! Az Egyesült Államok-beli Dollárt le fogják értékelni és erre fogadást is köthetsz. Vagy pedig inkább az Euróra szavazol, és abban helyezed el a pénzedet, biztosabbnak tartod azt? Nekem vannak komoly szakértőim, és Európára is kiterjed a szakértelmük: két éven belül az Euró mint pénznem, tönkremegy. Akkor mi a következő, ha annyira okosnak érezzük magunka? Mit tehetünk? Jön a Világvaluta. Az antikrisztus útját készítjük elő.

 

Mert Kína és Oroszország nem akarják tovább az Egyesült Államokat finanszírozni, és olyan személyt helyeztek a Fehérházba, aki erre nem alkalmas. Tehát, hogy hogyan működik Isten keze – látod-e?

Az üzletemberek nem prédikátorok, az emberek billióit kezelik. - Öt évbe telik mondják, mire az emberek rendbe jönnek ebből a jelzálog krízis helyzetekből. Öt évvel ezelőtt már jelezték. Három évvel ezelőtt már jelezték, hogy teljes mértékben vegye ki mindenki a pénzét ezekből a papír pénznemekből. Mit vesztenek?   Semmit!  Van készpénzük, aranyuk, kincstárjegyeik vannak, ez garantált. Mit vesznek most? - Amit csak akarnak, és mindent olcsón. És így a milliárdosok még gazdagabbak lesznek a világban.

 

 A Biblia az igazság és pontosan ez jön, ami meg van írva, egy világvaluta jön. És mit mondanak a szakértők? - Az eurónak hat évbe tellett, míg megerősödött, az új szakértők véleménye szerint ez a világ valuta három év alatt képes lesz előjönni. De igazából az is hat év lesz, mert az lesz a tökéletes idő az elragadtatásunkhoz. Mivel az elmúlt évben nem volt elragadtatásunk, ezért van még hat évünk a ’héthez’. Ekkor lesznek ezek a híres nap- és holdfogyatkozások, amit már előre jeleznek, mindezek akkor fognak megtörténni.

 

Tehát hol kell, legyenek az én kincseim? Mert ahol a kincseink vannak, ott van a szívünk is. Engem nem zavar. Nekem csak az a feladatom, hogy a mi gyülekezeteinket megvédelmezzem, a számláinkat, az épületeinket rendben tartsam. A szolgálatainkra figyeljek, hogy mindegyik józan és stabil legyen. Nincsenek adóságaink egyáltalán és van készpénzünk a bankban és kifizetjük a számláinkat idejében. Isten királysága pénzének jó sáfárjai vagyunk és nem fogunk összeomlani. És így kellene neked is lenned, lehet, hogy még nagyobb bölcsességet kellett volna, hogy szóljak neked erről.

 

Ha el akarod ásni a pénzedet, akkor az aranyat ásd el! Valószínűleg úgy fogják lejjebb és lejjebb értékelni a valutákat, hogy az aranynak az árát felviszik az ötszörösére. Egy éve jelzik már ezt nekem, hogy ez így lesz, de mi gyarapodni fogunk. A földön a legóriásibb dolog, hogy itt az országunkban nincs még bevezetve az Euró, hogy nekünk még mindig a forint a valutánk. A politikusok úgy gondolják, hogy ez az országnak az átka, - ők nem tudnak túl sokat. Mi pedig dicsérjük az Urat!

 

Lehet, hogy úgy gondolod, hogy én bolond vagyok, de mivel a pénzünket forintban tartjuk, ezért a forint erős fog maradni és azáltal is megerősítjük a forintunkat, hogy adunk Izraelnek. Nagy titok ez, igen szigorúan titkos.

 A 41-es Zsoltárban olvasott igevers az egy titok!

Ha az én atyámfiainak adsz, mondja Jézus… Ott Ő az izraeli testvéreinkről beszél. A zsidókról. Nekem van már odahaza egy gyűjtésem az izraeli zsidó szegényeknek és csak arra vár egy borítékban, hogy átadjam nekik, és mivel a váltás idejét várom, amikor lesz a legkedvezőbb a valutaváltás, akkor fogom megtenni. Az biztos, hogy a jövő hónapban megyek Izraelbe és viszem nekik ezt a pénzt.

Tehát megtaláltuk a módját, hogy közvetlenül a legszegényebb rétegnek juttassuk el ott a pénzt. Abban az ortodox zsidó negyedben tudják, hogy nekik azt a pénzt Isten küldte. És a hálaadásaik felhangoznak a mennybe. Isten szeme fénye, teremtése Izrael!

Ésaiás 43-ban mondja az Úr

Ésaiás 43/14 Így szól az Úr, a ti Megváltótok, Izrael Szentje

/3/ „Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek Szentje, a te Megváltód!”

Egyszer valaki elment tőlünk, mert fel volt háborodva, azt mondta, hogy Jézus nem volt zsidó. És itt az országunkban bőven van ilyen. De mondják, hogy a világon mindenhol vannak ilyenek, nem csak nálunk.

/15/ „Én az Úr vagyok, a ti szent Istenetek, Izrael Teremtője, Királyotok. „

Izraelnek Teremtője vagyok és a te Királyod, uraknak Ura és a királyok Királya Ő. És Ő teremtette Izraelt.

Ki próbálja elpusztítani Izraelt?

Figyelsz az ördögre? Most Iránból van egy szóvivője, aki azt mondja, hogy minden baj gyökere az egész világon: - Izrael. Ha Izraeltől meg tudnánk szabadulni egyszer és mindenkorra, akkor az összes problémánktól megszabadulnánk - mondja.

De ez nem lehetséges, soha nem fog megtörténni. Mert ha eljön az idő vége, akkor összesen egy nemzet lesz a földön. És mi lesz a neve? - Izrael! Nem lesz más nemzet!

Ésaiásban azt is írja az Ige, hogy: – Előtte a népek [nemzetek] kevesebbek a semminél.

Egy dolog miatt fontos neki, - a hívők miatt. Minden újjászületett hívőt megáldunk minden országban. Nem szitkozódunk semmilyen csoport felől, mindegyiket megáldjuk!

Menjünk vissza a kijelentésünkhöz, János 1. levelére, mert nagyon jó az, amikor kijelentést kapunk. Aki úgy gondolja, hogy én Istenkáromló vagyok, vagy elvesztettem a józan eszemet, vagy azt hiszik, hogy én hazudozom, - nem értik a lényegét. Mindenkit szeretünk, és tovább megyünk, megáldjuk őket.

/6/ „Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot cselekesszük. „

Nem azt mondja, hogy nem engedelmeskedünk az igazságnak, hanem azt mondja, hogy nem cselekedjük az igazságot.

/6/ „Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot cselekesszük. „

Mi a különbség aközött, hogy engedelmeskedünk, vagy nem engedelmeskedünk az igazságnak, és nem cselekedjük az igazságot?

Én cselekvője vagyok az Igének és megcsaljuk magunkat, ha nem az igazságnak engedelmeskedünk, ha nem az igazságot cselekedjük. Ugye a hitet azt igazoló cselekedeteknek is kell követni, - írja Jakab levelében. Tehát mi cselekvői vagyunk az Igének, és ha nem nyitod meg a szádat, és nem teszed meg a megvallásaidat, akkor semmit nem fogsz kapni! Mindegy, hogy mit tudsz, ha nem mondod ki a hitedet, nem fog történni semmi. A gondolataink nagyon fontosak, a gondolatainknak Isten Igéjében kell lenni és a gondolatainknak megfelelően kell beszélnünk is.

Ahol a kincseink vannak, ott van a szívünk is.

2Korinthus 5/17-ben mondja: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.”

Az Ószövetségben nem voltak újjászületve, nem volt bennük az örök élet. Egyetlen dolgot tudtak tenni, engedelmeskedtek a törvénynek, és ha engedelmeskedtek, akkor gyarapodók voltak.

Nem volt pontos ismeretük az ördögről. Jézus akkor még nem halt kereszthalált. A megváltásnak csak a terve volt meg Istennél és az ígéret volt meg számukra. Miután az Úr ezt elvégezte értünk, nekünk már megvan az Úr ígérete. A zsidók a megváltás tervében voltak, és mi is benne voltunk a tervben. Mi nem megváltottak vagyunk, hiszen csak a zsidóknak volt szövetségük Istennel.

Megpróbálom most ezt elmagyarázni, és azután lehet, hogy újra és újra végig kell rajta mennünk.

Isten okosabb az ördögnél!

Amikor Krisztus meghalt, akkor mindannyian mi Krisztusban voltunk, és amikor Ő feltámadt a halálból, akkor is Krisztusban voltunk. Mindez az Ábrahámi szövetségen keresztül és a megváltáson keresztül történt.

Mit mond a Biblia? - Hogy feltámasztatott a mi megigazulásunkért. /Róma 4/25/

Hogy lehet átok nálam, vagy bennem, ha nem is tartoztam soha a törvény alá? Valamennyire ma szabadabbak leszünk, ha nem is mindannyian értjük meg egészen.

Az Efézusi 2/2 „Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik.”

/12/ „Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségétől idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon.”

Tehát voltak, akik a törvény alatt voltak, és voltak, akik nem tartoztak a törvény alá. Kiderül ez a Korinthusi, a Galata levélből és így tovább.

Mi kegyelem által üdvözültünk és Istennek fiaivá, örököstársaivá váltunk Krisztussal. Hogyan történt mindez? Hogy váltunk mi új teremtésekké?

Először is hinni kell valamiben. Az emberek újjászületnek. Mit kell tenni ehhez, hogy ez történjen? Vízkeresztséget kell venniük? Vagy megvallották bűneiket? Vagy csatlakoztak valamelyik gyülekezethez? Lépcsőkön mentek felfelé? Vagy mit kell tenni ahhoz, hogy az ember újjászülessen? Mert ezt nagyon fontos tudnunk!

1Péter 1/23 „Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.”

Vagyis Péter Isten Igéjéből született újjá. Megnézzük…

Jakab 1/18 „Az Ő akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy első zsengéje legyünk az Ő teremtményeinek.”

Isten tette! Ő szült minket az Ige által. Tehát kell itt, hogy legyen valami az üdvösségről.

Ha az ember akar egy süteményt sütni és hozzávalónak sódert, és cementet vesz, akkor abból nem lesz egy finom sütemény. A legjobb, ha elővesszük a recept szerinti adalékokat, és pontosan úgy vesszük a hozzávalót, ahogy írja.

Vagyis nem szabad sötétségben járnunk semmivel kapcsolatban.

Most a Róma 10 fejezetében megnézzük a

/9/ „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.”

Vagyis valamit hinnünk kell ahhoz, hogy újjászülessünk. Ahhoz is hinnünk kell valamit, hogy meggyógyuljunk. Ahhoz is hinnünk kell valamit, hogy gazdagok legyünk.

Ahhoz, hogy újjászülessünk, látjuk az Igéből, hogy mit kell hinnünk: - azt, hogy Jézus feltámadt a halálból. Miért kell ezt hinnünk? - Mert Ő él! Mert ha feltámadt a halálból, akkor élnie kell most is.

Ezt látjuk a gyógyító összejöveteleken is. Megmutatja magát, hogy Ő él! Jézus él!

Amikor először részt vettem egy gyógyító összejövetelen, akkor az első az volt, amit megállapítottam magamban, hogy – Isten él! És Isten gyógyítja őket, és szereti az Övéit. Tehát Isten él! Ezért mindig megkérdezem az embert, akivel beszélek, hogy – hiszi, hogy Jézus feltámadt a halálból?

/10/ „Mert szívvel hiszünk a megigazulásra”

Nem mondja, az Ige, hogy megvallja a bűneit! Nem mondja, hogy vízkeresztséget vesz a gyülekezetbe, azt sem mondja, hogy gyülekezethez kell csatlakoznia.

Mi történt Kenneth Haginnal? - Háromszor halt meg úgy, hogy lefelé indult a szelleme, a pokol kapuja felé és mindig azt kiáltotta, hogy gyülekezethez tartozom. De ez nem jelent semmit. Ő hetente négyszer volt gyülekezetben, gyülekezethez tartozott. A legutolsó útja során újjászületett, és így amikor a következő alkalommal kilépett a testéből akkor a világosság felé indult és szózat hangzott hozzá, hogy – még nem végezted be a munkádat, menj vissza!

És amikor megragadta az Igét, meg is gyógyult, a Márk 11/23 szerint gyógyult meg. Hitte, hogy befogadta, megkapta és e szerint cselekedett. Két dolgot kell hinni, a Márk 11/23-24-ben alapok vannak, ahhoz hogy valamit kapjunk Istentől.

De most itt az üdvösséggel kapcsolatban nézzük: - ha valakivel beszélgetek az üdvösség kapcsán, egy dolgot kell kérdeznem: hiszi-e, hogy Jézus feltámadt a halálból?

Én 33 éves koromban születtem újjá, egész életemben hittem Jézusban és minden héten jártam gyülekezetbe, volt hogy kétszer is és ennek ellenére egy ördög [ördögi természetű] voltam. Megvallottam a bűneimet és meg is keresztelkedtem, sőt gyülekezethez is csatlakoztam és nedves ördög voltam. Mindezt azért, mert nem gyakoroltam a szabad akaratom szerinti megvallását annak, hogy: – Uram hozzád tartozom, Te vagy az életem Ura. Mert ahogy írja a:

Róma 10/10-ben, hogy „.....szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.”

Amikor újjászülettem, akkor a sátánnal való múltammal kapcsolatban kijelentettem, hogy – sátán most már nem te vagy az ura az életemnek, mert mostantól fogva Jézus az ura az életemnek!

Tehát az ördög olyan ostoba, mert az is valójában, és hogy megértse, hogy – mostantól fogva ez így van!

Befogadtam az örök életet azonnal, abban a pillanatban a szellemem részévé vált az örök élet, akkor újjászülettem. Isten természete került a szellememben. A szellememben megjelent, de még nem voltam beteljesedve Szellemmel. Vagyis más szóval még nem volt bennem a Szent Szellem. A bizonyság már meg volt a szívemben, hogy Isten gyermeke lettem, de ahogy írja az Ap.Csel 1/8-ban, hogy – vesztek erőt miután a Szent Szellem eljön reátok, hogy nékem tanúbizonyságaim legyetek, és ez az erővel való felruházás később jött az életembe.

János 14-ben elmondja nekünk az Ige, hogy a világ nem képes befogadni a Szent Szellemet, először tehát újjá kell születni, - ez nem vallás, ez a valóság. Amikor beteljesedünk Szellemmel, akkor képes a szellemünk imádkozni Istenhez. Ezek azok a nyelvek, nem az elménkből imádkozunk többé, hanem a szellemünk imádkozik Isten tökéletes akaratában Őhozzá.

És ezt gyakoroljuk is, mert ebben erő van, mert az igaznak a buzgóságos könyörgése óriási erőt biztosít számotokra. Mindannyiunknak szüksége van arra, amit Isten ad.

János 20/31 „Sok más jelt is tett ugyan Jézus az Ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben,

/32/ Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében. „

A Biblia tehát Jézusról íródott, hogy megtudjuk, hogy Ő a Messiás, és hogy megtudjuk, hogy Isten Fia.

Megkérdezem az embereket, hogy – hiszitek, hogy Jézus Istennek Fia? Főleg a muszlinoknál fontos ez a kérdés. És meglepődsz, amikor válaszolnak, mert azt mondják, hogy – persze. Ha az ember ezeket végig veszi, az 100 %-ban meghozza számára az örök élettől való újonnan születést.

Amit Kenneth Hagin mondott a megtapasztalásaiból, azt írta, hogy észrevette, hogy az emberek jöttek az üdvösségükért, de nem mindenki született újjá. Csak fele született újjá. És az Úr azt mondta, hogy ezt kell tenned, ezért ezt tesszük mi is. Hiszem, hogy ő az Úrtól hallott! Ti is így születtetek újjá itt. Jobb, ha hiszitek, hogy ez így is van!

1Korinthus 15/3-4 „Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, És hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az Írások szerint. „

Volt, hogy azt mondtam, hogy – hiszem, hogy Jézus meghalt a kereszten. A Jehova tanúja megállított és azt mondta, hogy ezt nem hiszem.

Mondtam, hogy jó tegyük félre azt, hogy hol, és mondjuk azt, hogy – Jézus meghalt az én bűneimért, - és így újjászületett. És azután elmentem az Írásokhoz, mert azt mondják, hogy csak karóra feszíttetett, nem hiszik konkrétan, hogy az kereszt lett volna. Elvittem az Írásokhoz és megkérdeztem, hogy látod-e, hogy a kezeknél a szögeknek a helye és a lábán a szögeknek helye ott volt? És azt mondta, hogy soha nem hittem, amit tanítottak. Mert az egy hazugság volt.

Valóban a kereszten halt meg értünk Jézus. Az embereknek akkor tudsz segíteni, ha tudod az igehelyeket, és el tudod vinni a világosságot nekik. Így teljesen meg tudott térni a tévhitéből.

Így tanultok ti is, és tudnunk kell azt, hogy a kereszt a mennyben is igen nagyra becsült jelkép! Az ördög pedig hamisítványokat hoz elő, de nem kell vele foglalkoznunk. A boszorkányoknak is meg vannak a keresztjeik, a varázslóknak is. Ahol az eredeti van, ott mindig van egy hamisítvány is. Ami valódi, azt szeretik hamisítani is. Ne keseredj el, ha hamisítványokkal találkozol.

Tovább megyünk, és miért teszem most mindezt. Erről volt szó tegnap a Pásztorkonferencián is. Mert az Úr akar benneteket nagyon nagy mértékben használni. Nagy gyógyulásokat végez az Úr, és itt az ideje, hogy kinyúljunk az elveszettekhez. Ha azt akarod, hogy használjon az Úr, ahhoz hinned kell, ami itt le van írva. Ha valakit az Úrhoz akarsz vezetni, ezeket tudnod kell.

Róma 4/25 „Aki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. „

5/1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

/9/ „Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megmenekülünk a haragtól Őáltala.”

Tehát az én problémám nem Isten. Isten szeret engem és próbál segíteni nekem, minden létező lehetséges úton, módon, ha hagyom neki.

Ezért nagyon fontosak az Imakönyveink és a benne levő megvallások, hogy az Igét helyesen alkalmazzuk az életünkre.

Bizonyos barátaim hívtak egy imádsággal kapcsolatban, és azután imádkoztak. A létező legnagyobb hitetlenség és a téves beszéd vette őket körbe. Valaki 30 éve az Úrban van, nem igazán szeretem őt megdorgálni, de akkor éppen ezt kellett tennem. Lehetséges, hogy Isten így is megkegyelmez neked, de az ilyen imádság csak egy forró levegő. Legálisan Isten nem tud tenni semmit, mert jog szerint az egész a tiéd már. Az az imádság nem a hit imája volt, nem az Ige volt, csak emberek elképzelése és pünkösdi szójárás és keverék volt.

Tehát én nem imádkozom akkor, ha az csak időfecsérlés. Nem kell imádkozni sokszor, ugyanis csak egyszer valamiért, mert Isten meghallja az első imámat is. Jézus él! De utána ragaszkodnom kell ahhoz, amit elmondtam.

Hagin történet megint, hogy a gyülekezeti vének összejöttek egy tanácsra és megbeszélték a problémáikat. Azután e felett imádkoztak és utána az egyikőjük Haginhoz fordult és megkérdezte, hogy – Hagin testvér, most pedig mihez kezdünk majd?

Ez a hozzászólás nem volt összhangban az elmondott imával. Azt válaszolta nagy bölcsen Hagin, hogy most úgy fogunk cselekedni, hogy az Ige az igazság. És akkor kaptak választ is az imáikra.

Miután imádkoztunk, utána hálaadásban kell lennünk, mert Ő már megválaszolta az imádságunkat, sőt mielőtt te imádkoztál volna, Ő már tudta, hogy mire van szükséged.

Ésaiás 43/25 „Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg.”

Nem fog emlékezni rá!

Olvastuk az 1János 1-ben, hogy ha világosságban járunk, amint Ő a világosságban van, Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől /7/.

Kérdezik tőlem gyakran, hogy miként mersz odamenni abba a démonbarlangba és ott imádkozni ezekért a démonnal megszállt emberekért?

Bárhová elmegyek, ahová az Úr elküld engem, mert a démonok a lábam alatt vannak, rajtuk járok! Lehet, hogy próbálnak elfutamodni félelmükben, de néha mégis sikerül rájuk lépnem!

Visszakanyarodunk az I. János 1/7-re, mert a hitetlenséget el kell kergetnünk.

Ha pedig! - Mit jelent a „ha”? Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással.

Akkor akár közösségünk lehet a világgal is, elvegyülhetünk közöttük, mert másként nem tudunk bizonyságot tenni feléjük, hiszen mi erőt kaptunk erre. A démonok nem fognak rám ugrani, hanem a rajtunk lévő kenet megtisztítja azokat az embereket is, a démonok elmennek. Más helyekre mennek el. Elmennek! Nem jönnek vissza!

Amint Ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Dicsérjük az Urat az Ő szent véréért!

Ésaiás 43/26 „Juttasd eszembe, no pereljünk együtt.”

Hogy emlékeztess rá! - Mire mondja ezt az Úr? Hogy emlékeztessük Őt az Ő Igéjére. Pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál.

Ez a közbenjáró imádságra vonatkozik, mert ezt tesszük magunk elé, amikor a kormányért imádkozunk, vagy a rendőrségért imádkozunk, vagy amikor a város különböző helyein imádkozunk, ezt az Igét helyezzük magunk elé. Az Ige, ami ezt számunkra megadja. Ezért adta Isten az Igéjét, hogy utána az Igéjére emlékeztessük Őt.

Ahogy az előbb itt az Úrral úgymond vitáztam, hogy – akarsz ma adományt gyűjteni Izraelnek?

Mondtam, hogy szeretnék rá egy Igét, mert az Úrral perlekedtem, főleg amikor adományok gyűjtéséről van szó, és ekkor adta nekem a

Zsoltár 25/22 „Mentsd ki, Isten, Izraelt minden bajából.”

Így ezt meg fogjuk tenni. Ha már adtál, akkor nem kell tenni semmit az adományba, a 41-es Zsoltár az egy gyönyörűség, az az első három vers, amit az elején felolvastunk, - ha magot vetettél, olvasd el azt és emlékeztesd az Urat, hogy – nézd Uram, ez itt meg van írva, és ez megvan nekem.

Adtam az izraeli szegényeknek, ezért a bajok idején megmentesz engem a veszedelmektől! J

Adománygyűjtésre kerül sor, előtte a Zsoltár 41-es Igéit fogjuk olvasni, mert amit az Úr ad, az egy jó vonal, amin haladnunk kell.

Lényeg az, hogy a szegényekhez ott eljusson az a pénz, amit most adtok.

/1/ „Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr.”

A nyomorultakban benne vannak a betegek, a szegények, - a veszedelem napján megmenti azt az Úr, vagyis téged, aki adsz.

/2/ „Az Úr megőrzi azt és élteti azt, áldott lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának. „

/3/ „Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán, bármilyen az ágya, minden betegségéből meggyógyítod őt.”

Másik fordítás szerint: bármilyen az ágya, az Úr megfordítja azt, - a betegségét.

Köszönjük Úr Jézus! Megtörjük a szükség szellemét, a szegénység szellemét, ellene megyünk.

Ezt a magot úgy vetjük Uram, hogy ezt együtt adjuk Izraelnek mindannyian. A pénz eljut oda és áldás lesz nekik.

És cselekszünk ezen az Igén Atyám, ahogy Te mondod, hisszük ezt és minden áldást elfogadunk, ami ebből kinövekszik. A szolgáló szellemeket kiküldjük, hogy hozzák be az aratás pénzeit, és minden szükség betöltessék, a gyógyulások is jönnek a szentek testébe, a Jézus nevében. Köszönjük neked Atyám a Jézus Krisztus szent Nevében! Ámen!

Dicsőség Istennek!BÉKEVÁR FŐOLDAL