2013.11.07.  

 

AZ ÚR BIZONYSÁGAI A HITRŐL

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. november 03.

 

A tegnapi imakör során a Zsoltár 40,2 gyönyörű igesorából kijelentést kaptunk.

Zsoltár 40,2.

2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat és megerősítette lépteimet.

Hallelúja! Elfogadjuk. A bibliaiskolában énekeltük ezt dalszövegként. Sokan vannak, akiknek beragadnak a lábaik a sárba, ahogy idősebbek és idősebbek lesznek. És ahogy kivonta a lábunkat a sáros fertőből, a pusztulás gödréből… Nagyon igevers erre.

A megvallásaink mellé, amelyeket eddig is megtettünk, hogy a szerveink tökéletesek, az izmaink tökéletesen működnek, ahogy Isten teremtette azt, ezeket állandó jelleggel meg kell vallanunk. S ez egy nagyon jó igevers hozzá.

A bölcsesség és kijelentés szelleme által jött hozzánk a nyelvek imája alatt, úgyhogy Rhémaként használjuk. Élünk vele.

1János 3,14.

14. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az ő atyjafiát, (bármilyen okból legyen az) a halálban marad.

Szellemi halálról, vagyis szellemi elkülönülésről szól itt ez a halál, ebben a versben. Arról szól, aki nincs újjászületve, abban ott van belül az a gyűlölet, bármilyen okból is lehet, bárki felé. Szomszédos országok népei felé nemzeti eltérések, és telve gyűlölettel a másik felé.

Szoktam hangsúlyozni, hogy ez azért maradhat a szívünkben, mert még az ördög természete ural ilyenkor minket. A természetünknek kell megújulnia azáltal, hogy újjászületünk. Onnan tudom, hogy valóban általmentem a szellemi halálból a szellemi örök életbe, mert szeretem az atyafiakat. Itt a gyülekezeten belüli tagokról beszél.

De azon kívül nemhogy a világot szeretjük, hanem a világban élünk. Azt meg kell értenünk, hogy a világban élők nincsenek újjászületve. Nekik először be kell fogadniuk az örök életet, és megtanulják követni ezt az új természetet, amely belül van, a szeretet természetét.

Emlékeztetlek most benneteket, hogy Desmond McAllain, Julie és a két drága gyermekük visszamennek ma Ausztráliába, akik vendégeink voltak. Ma ők fogják a kezeiket rátok tenni imádságban. Des pásztorként és sátoros evangélistaként szolgált az életében.

Volt egy ember, aki egy evangélista alkalom során újjászületett. Mindenki rémülettel látta, hogy egyáltalán bejött. 18 éves, fiatal kinézetű, ázsiai öltözetben, kopasz fejjel egy ijesztő figura volt. Mintha okkultizmusból jött volna, úgy nézett ki.

Bárhonnan is jött, a lényeg, hogy befogadta az Urat, és engem javasoltak pásztorának, hogy járjon majd oda, mert azt gondolták, hogy még legalább millió démon van benne. És amikor beszéltem vele, akkor tapasztaltam, hogy valóban elfogadta az Urat.

Kérdeztem tőle, hogy mit szeretnél? Azt mondta, hogy sírni szeretnék. Elmondta, hogy soha nem volt családja, árvaként nőtt fel, és nem tudott sírni, nem volt soha szeretve. Ha az ember így nő fel, akkor képes, hogy gyilkoljon, akkor képes arra, hogy nemzetek ellen forduljon és legyilkolja.

Felrobbantja akár saját magát is, hogy másokat megöljön vele, mert kemény belül a szíve. A világ formálta, az ördög formálta. Megmondom nektek, hogy az ilyenekben különben démonok is vannak.

De amikor újjászületnek, akkor egy új élet kerül a bensőjükbe, és az addigi lényük, az addigi életük meghalt. A fejének kell, hogy kitisztuljon, és a mentalitását kell, hogy elhagyja. És csak nyomaiban van meg a régi embernek a természete benne.

Ami valójában történik, azt a Galata levélben olvassuk a Szellemnek a gyümölcseiként. Hiszen amikor az ember újjászületünk, akkor Isten természetét fogadja a szívébe.

Isten az embert eredendően saját képére és hasonlatosságára teremtette, de amikor az ember elbukott, akkor elvesztette ezt a közösséget és kapcsolatot Istennel, és így ezek a gyümölcsök sem tudtak növekedni az életében. Csak egyfajta gyümölcsöt volt képes kitermelni, s az a gyűlölet. Ez nem egy jó gyümölcs.

Galata 5,16. 18.

16. Mondom pedig nektek, szellem szerint járjatok, így a testnek kívánságát nem fogjátok véghezvinni.

18. Ha azonban a Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt.

Úgy tűnik, hogy a keresztény gyülekezetekben ez az Ige még nem világosodott meg. Ma segítek abban, hogy egy kicsit jobban megértsétek.

Róma 6,14.

14. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Keresztény körökben ez olyan erővel jön be, mint a Titanic hajó. Ugyanis nem vagyunk a törvény alatt. Semmilyen zsidótörvény alá nem tartozunk és a keresztény törvények alá sem. Egyetlen törvény alá sem tartozunk.

A Szent Szellem alá vagyunk rendelve és a Szent Szellemet kell követnünk. A Szent Szellem és az Ige egyeznek. A törvény is a Szent Szellem által jött a földre, de mi nem abban az időkorszakban élünk, vagyis nem vonatkozik ránk a törvény.

És amikor Jézust elfogadom, mint életem Urát és Megváltóját, akkor megtisztultam a múlt, a jelen és a jövőbeli összes bűnömtől. Vagyis nincs szégyenérzetem. Nem kell szégyellni semmiért magam, és nincs kisebbségi érzetem semmi és senkivel kapcsolatosan.

Olvassuk a Bibliában, hogy Isten a hitet szereti, a hitet keresi a földön. Fogjuk olvasni, hogy Isten a szegényeknek adott valamit a földön, hogy gazdagok lehessenek a hitben. El fogunk oda jutni.

Mikor bibliaiskolába mentem, akkor olyanok közé kerültem, akiket nem e világ gazdagsága érdekelt, és nem a korrupció vezérelte őket, hanem az Úr ismerete volt a szemük előtt. Több ezren voltunk együtt, és a missziók lebegtek a szemünk előtt, hogy mit tudunk elvégezni az Úrért.

Tudjuk, hogy a bűnnek az ereje a törvény, és itt vége. Pásztoraink elmondják, akik a tanításokat szorgalmasan hallgatják, hogy végre megszabadultak a kárhoztatástól, a bűntudattól. Felszabadultak, s hogy mennyire valóságos ez a szabadság az életükben. Keresztények egész életüket azzal töltik, hogy próbálnak Isten tetszésére lenni, de ezt fel kell adni.

Példaként hozhatnám Desmond édesapját, aki egy csodálatos ember volt, és katonatisztként szolgált a II. Világháborúban is. Tehát részt vett a háborúban is harcosként, mint ahogy Sándor bácsink is megtette ezt az orosz fronton, és túlélve hozta őt vissza Isten.

Egy ilyenfajta embert képzeljetek el, aki egy tiszta, egyenes ember, egész életében becsületes. És amikor úgy leépült már a teste nagyon idős korára, hogy kórházba kellett mennie, tudtam, hogy nem fog ott már sokáig életben maradni, mert nem az az egyéniség volt, aki tűrje, hogy bárki kiszolgálja őt.

Des elmondta, hogy édesapja egy tisztességes munkásember volt egész életében, s négy gyermeket nevelt fel. Desmondnak van egy ikertestvére is, van még egy bátyja is, és Donna, a húga. Aznap, amikor az édesapjuk hazaköltözött az Úrhoz, az Úr megnyitotta a mennyet Donna számára. És mit látott? Jézust látta.

Ahogy az édesapjuk, Artúr, beérkezett a mennyországba, átölelték egymást. És ezt látta, és ugyanezt a látást megkapta felőlem, és felőletek is. Vagyis Jézus meg van elégedve mindegyikünkkel. Akkor is örömmel van feléd, hogyha nem tettél semmit érte.

Az Úr keményen foglalkozott velem annak idején, amikor az Egyesült Államokban az imaköröket úgymond kikezdtem. Akkor jól megtanultam, hogy nem kezdek ki más keresztény körökkel.

Ha valaki keresztény csecsemő akar maradni, akkor az az ő dolga. Ha viszont meg akar változni, és Isten felkentje akar lenni, s azt akarja, hogy Isten használja őt végre, akkor az egy másik történet, egy másik élet.

Tehát Isten királyságában működni, az nem ugyanazt jelenti, mint ahogy a világban boldogultál. Lehet, hogy ügyesen manipuláltad azt az országot, ahol az ördög az úr, ahol ő uralkodik, de Isten királysága másként működik.

Isten királysága egy láthatatlan birodalom, és ez már most működik. Nem a jövőben fog működni, hanem már most működik az életünkben. És kellene, hogy befolyással és kihatással legyen a most jelenleg látható fizikai világunkra.

Mert minden a szellemi birodalomból jön, és válik láthatóvá a fizikai birodalomban. A gyarapodásra igaz ez, a gyógyulásra és minden másra. És ezt az egész rendszert, hogy a láthatatlanból a láthatóba jön, a hit működteti.

Ez egy csatornának is nevezhető: a hit csatornája. A hit pedig hogyan születik bennünk? A hallásból jön. Az elménk pedig úgy tud megújulni, hogy Isten Igéjével tápláljuk magunkat.

Teljesen új Evangélium alá tartozunk, miután Krisztusban újjászületünk, ugyanis a bűn többé nem tud uralmat venni felettünk. Azt is mondja az Írás, hogy növekednünk kell ebben a kegyelemben.

Nem leszünk képesek gyógyulást elfogadni, szent egészségben járni vagy gyarapodni, amíg a kárhoztatástól meg nem szabadulunk a szívünkben. Ugyanis ez a hitünket lezárja.

Amikor végre ráébredünk arra, hogy nem vagyunk a törvény alá rekesztve, és így számunkra nincs kárhoztatás a Krisztusban, akkor fog felszabadulni a hitünk úgy, hogy az ígéretek valóságba tudnak jönni az életünkben, és meg tudjuk mindazt élni, amit az Írás számunkra ígér.

Ha valóban a Szellemet fogod követni, akkor a test kívánságát és annak bármilyen kifakadását, problémáját nem fogod végrehajtani. Hogyha olyan Evangéliumot élsz meg, hogy a saját erődből kell állandóan teljesítened, hogy Istennek megfelelj, akkor nem az Újszövetség Evangéliumában élsz.

Visszatérve a Galata levél 5. fejezetére, felsorolja itt a test cselekedeteit és utána a Szellem gyümölcseit.

Galata 5,22-23.

22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

23. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Amikor újjászülettünk, akkor ebbe a körbe kerültünk be – egyszerűen azáltal, hogy Jézust megkértük, hogy legyen az életünk Ura.

Én kereszténynek tartottam magam életem 33 évéig, gyülekezetbe is jártam, de előtte nem voltam újjászületve, hogy megkértem volna Jézust, legyen az életem Ura. Így csak egy keresztény ördög voltam, és ebből van bőven a környéken. Mire van szükségük? Arra, hogy újjászülessenek, hogy valóban Jézus legyen az életük Ura.

Jó sok évvel ezelőtt volt ugyan, amikor egy Kenneth Hagin alkalmon voltunk. Mellettünk egy metodista pásztor ült, aki elmondta, hogy nyugdíjba vonulása után született újjá. Az egész életét leszolgálta így. Elmondta, hogy nem volt újjászületve, csak vallásos volt.

Találkozunk olyanokkal, akik 30-40 évet is leélnek egy ilyen vallásban. Az elmúlt évben, és előtte évben is, ahogy evangelizáltunk, emlékszem két olyan esetre is, ahol az illető hűséggel járt 40 évig a gyülekezetébe és nem volt újjászületve. Ez szomorú!

Ugyanis csak annyit kell tenni, hogy megkéred az Urat erre, mert Ő nem fogja felül uralni a te akaratodat. Vagyis nem kényszeríti rád az újjászületést. De ha újjászülettél, akkor ezek a gyümölcsök elkezdenek növekedni az életedben.

A törvények olvasása és betartása által nem lesz több hitünk. A hit az hallásból van. A szánkból pedig annak kellene kiszármaznia, amit az Ige ír, nem annak, amit az orvos mond, vagy a bankár mond, vagy a gazdaság jelentése, nem ilyeneknek kellene, hogy jöjjenek. Dicsérjük az Urat.

Megígértem előre a feleségemnek, hogy ma nem a jegyzetek szerint fogunk menni, és így is lett. Az egyik pásztorunkkal nemrégen beszélgettünk, és elmondta, hogy visszakanyarodott a 2005-2008 évi régi tanításokhoz, és mennyire szereti hallgatni azokat.

Tehát, miután az ember újjászületett és befogadta Isten természetét, ezek a gyümölcsök, természetük folytán elkezdenek növekedni bennünk. Elmondom nektek, hogy én, miután újjászülettem, ugyanúgy lekáromkodtam mindenkit, mint előtte, mert a hústestem ugyanúgy élvezte, mint előtte. El kellett kezdenem változni, a gyümölcsök pedig növekedtek.

Ezért nagyon felhívom a figyelmeteket, hogy ha valaki újjászületik, ne durungoljátok le rögtön az első napon, hogy miket tesz, és miket mond, mert ahhoz, hogy megváltozzon, időre van szükség.

Miután valaki újjászületett, egy újabb ajándékot ír a János evangélium 14. fejezete, egy olyan ajándékot, akit a világ be nem fogadhat. Ő a Vigasztaló és Segítő, egy segítő nekünk. Mi fogadjuk be ezt a segítőt, ha meghívjuk.

A világ nem képes Őt befogadni, vagyis ez nem az üdvösség. Mert a világ az Urat képes befogadni. S ha az Urat befogadták, utána képesek befogadni a Szent Szellemet. Amikor az ember befogadja a Szent Szellemet, akkor a szellemünk elkezd imádkozni, nem az elménk, s nem az érzelmeink.

Akkor nem magyarul fogunk szólni Istenhez, vagy nem olyan nyelven, amit előtte nagy szorgalommal tanultunk. Hanem egy szellemi nyelvet kezdesz el beszélni a Szent Szellem által, és a szellemedből fogsz szólni az elméd megkerülésével oly módon, hogy használod a hangszálaidat. Pál azt mondja, hogy én többet imádkozom nyelveken, mint ti együttesen.

Amit szeretnék most kihangsúlyozni, hogyha befogadod a Szent Szellemet, akkor a Szent Szellemnek kilenc megnyilvánulása, vagyis ajándéka kezdhet el működni rajtunk keresztül, mint például a gyógyítások ajándékai vagy a csodatévő erők munkái, vagy a hit ajándéka.

Egy példát mondok nektek. Alabama államban történt, egy közlekedési rendőr egy balesetet helyszínelt. Betekintett az autóba, s látta, hogy igen súlyosan megsérült az illető. A nyaka, a feje szinte teljesen elvált a testétől, csak szinte egy hajszál tartotta a helyén.

Mit tett? Rámutatott és azt mondta: Gyógyulj meg a Jézus nevében! És visszakerült a fej a helyére, és az ember életben maradt. Láttam ezt az embert, amikor bizonyságot tett. Vagyis ez azt jelenti, hogy Isten képes használni minket az ilyen életveszélyes helyzetekben.

Tehát Isten képes minket használni ezekben a Szent Szellem megnyilvánulásokban úgy, ahogy azt a Szellem akarja. Ugyanis a Szent Szellemet nem fogjuk tudni irányítani. Nem lehet kierőszakolni ezeket, hogy megtörténjenek.

Most, amikor mi így egybegyűlünk, elmondom nektek, hogy ebben a pillanatban milyen munka folyik. A mellkas közepén folyik egy gyógyító munka. A csontokban, a lábfejnek a csontjaiban, a lábujjba kifutó csontjaiban van a gyógyító kenet.

Nagyon specifikus a Szent Szellem ezen a téren. Amikor jöttünk, amikor otthonról indultunk, akkor a nagy lábujjban volt érzékelhető a gyógyító kenet. Neked, akinek nem fáj, úgy tűnik, hogy nincs is jelentősége – egy nagy lábujj?

A nagy, híres, neves sportolóknak az Egyesült Államokban – mindegy, hogy kosárlabda, kézilabda, foci, bármi legyen –, a leghíresebb játékosoknak évről-évre milliókat fizetnek, hogy leszerződjenek. Az egyik megsérült a nagy lábujján, és az egész évre kiesett, és elesett a pénztől. Nem tudott járni. Micsoda veszteség ez neki.

Ma elvehetitek ezt a gyógyulást. Remélem, hogy itt van ma az illető és meggyógyul ebből. Amikor olyan korán mutatja már az Úr az alkalom előtt a gyógyító kenetet, akkor az illető már hitben közeleg az alkalomra.

A Szent Szellem befogadására ma is lesz lehetőség, az alkalom során. Meg lehet gyógyulni többféleképpen, ott a helyeden is meggyógyulhatsz. Körülbelül egy hónapja történt, hogy az azóta is rendszeresen járó testvérünk ott a helyén meggyógyult. Ezek a gyógyítások ajándékai.

Ezeket nem mi szabályozzuk, hogy hogyan működjenek, a Szellem hozza ezeket. Mi hiszünk ezekben, és nagyon szeretjük az Úrnak ezt a fajta jelenlétét. A zenei szolgálatok nagyon segítik ezt a megnyilvánulást.

Amikor mindez egybejön, akkor meggyógyulhatnak a gyülekezet tagjai a helyünkön. Vagy pedig vannak a gyógyító sorok, ott is megnyilvánulhatnak a gyógyulások. Most nézzük meg az ajándékokat.

1Korinthus 12,1. 4-6.

1. A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.

A Szent Szellem megnyilvánulásai, vagy a Szent Szellem ajándékai, így is szoktuk nevezni.

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem.

Vagyis most a kharizmatosz szónak a kifejtését fogjuk meghallani. Vannak evangélisták, akiknél egy bizonyos területeken gyakrabban hallotok majd gyógyulásokat. Például a süket fülek nyílnak meg, vagy a bénultak gyógyulnak meg leggyakrabban. Lesznek ajándékok.

5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.

Tehát a szolgálatát veheti két evangélista az Úrtól. Ugyanaz a címzetes szolgálatuk, hogy evangélisták, és elképzelhető, hogy teljesen különböző módokon szolgálnak. A prófétákra is igaz lehet ez.

6. És különbség van a cselekedetekben (működésekben) is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.

?Tehát három momentumot lehet megfigyelni, írja is: a 4-es versben, hogy a Szellemtől van mindez, az 5-ös versben, hogy az Úrtól van ez és a 6-os versben, hogy az Istentől van.

A pásztorokra is igaz ez. Amikor egy pásztor végzi a szolgálatát, akkor megfigyelhető, hogy vannak közöttük inkább tanító pásztorok, vannak prédikátorosabb pásztorok. Mindenfajta lesz közöttük, és különböző ajándékaik lesznek, de attól mindegyikőjük pásztor. Ezt mondja itt ez a rész. Tehát különbözőségek lesznek a szolgálatokban, ezért ne próbáljuk lemásolni a másik szolgálatát semmiképpen sem.

Amikor Ausztráliába mentem Izraelből, elmentem ott egy prédikátor összejövetelére. Nem tudtam, hogy ki ő. Tökéletesen kiszólította azt a területet, amelyben én hosszú idő óta ott hitben álltam. Az Úr mutatta, hogy a tudás szava működésben van.

És azt mondta, hogy ezen az oldalon ül valaki a nyakával, akinek ki kell jönnie és meg kell gyógyulnia. Mert Ausztráliában nincs olyan, hogy valaki magától kijön. Kétezrével ülhetnek ott. Lehet, hogy egy előjön gyógyulásra, s ha előjön, meg is gyógyul. Tehát a tudás szava volt működésben, és a kézrátételes szolgálat is ott volt, hogy az erő áradhasson.

Döbbenetes gyógyulások voltak, egyenként lehetett megtapasztalni. Abban az időben úgy gondoltam, hogy az illető egy evangélista. Ez a fajta kenet két szolgálatban található meg kézrátételnél. Az evangélistával vagy a prófétával párosulhat. Ő a prófétai szolgálatban működött, de efelett még apostol is volt.

És kétszáz gyülekezet burjánzott elő a szinte semmiből egyik évről a másikra abban az időben. Tehát előjött a szolgálata, tévében is lehetett látni őt, ma is él. És azt tapasztaltam, hogy ugyanilyen módon teremtett Isten engem is ebben az ajándékban.

A tudás szava ugyanúgy jön nálam is elő, mint ahogy nála tanultam. A bibliaiskola után hat hónapot voltam az ő szolgálatában jelen, és figyeltem, hogy hogyan szólítja elő ezeket, miközben én már tudtam, hogy az ott jelen van.

Vagyis mi az, amit tanultam? A szellemi birodalom dolgait, hogy miként működik. Isten engem is elhívott arra a fajta szolgálatra. Desmond is elvégezte a bibliaiskolát, és utána felkínálta az ő szolgálatait, hogy hozzám csatlakozik.

Az Úr azt mondta nekem, hogy nem, ő nem ide jön hozzád, hanem elmegy ahhoz a sátoros evangélistához, és ott fog szolgálni. Desmond mondta: Jaj! Ne! Három hónap múlva azt mondta: Igen, mégiscsak igazad van, oda kell mennem!

Tehát nem az evangélistának a szokásait kellett eltanulnia vagy a téves tanokat például, hanem azt a kenetet, ami működött a szolgálatán, azt kellett megtanulnia. És megtanulta, s az a kenet nem hagyta el azóta sem.

Tehát most arról beszélünk, hogy a kenetek miként működnek. Különböző szolgálatokban, különbözőképpen működnek. Legyen, tegyük fel ötven evangélistánk. Mind az ötvennél másként jöhet elő a kenet, de a kézrátétel jelen kell, hogy legyen a szolgálatukban, és kell, hogy imádkozzanak a betegekért, és a szívük az elveszettekért kell, hogy dobogjon.

Ausztráliában, Brisbaneban volt egy evangélista, akihez jártam. Mondtam magamban, hogyha a majom beszélni tudna, akkor annak is megengedné, hogy prédikáljon. Mindenkit odaengedett a mikrofonhoz, sarlatánokat is odaengedett.

Ha nem látod a különbséget első látásra az oroszlán és a kismacska között, akkor inkább aranyhalacskát tartsál otthon. Az evangélista direkt így van teremtve, hogy ne lássa, mert az evangélistának a pokol mélyén is kell tudni prédikálni. Kijön, és azt mondja, hogy egy kicsit melegebb volt lent.

Voltunk olyan helyeken a feleségemmel, ahol kérdeztük egymást: Akarsz prédikálni? Nem! Mondtam, hogy én sem. Azután meg kellett térnünk ebből. Mondtuk, hogy hiszen azért jöttünk, hogy szolgáljunk.

Szerencsére ott volt Bereczky Kálmán evangélista, és mondtuk neki, hogy Kálmán gyere előre prédikálni. Azután Kálmán tűzzel nekilátott és tizenöt perc múlva már én is jól éreztem magam ott, az alkalmon. Tehát szellemileg lehet érzékelni, hogy mi van ott.

De az evangélistát úgy teremti Isten, hogy ezt ne vegye úgy észre, mert neki az elveszettek után kell menni. S ha ördögök ülnek a sorokban, akkor az ember nem buzog annyira szellemi értelemben, mintha a szenteknek prédikálhat.

Én is szeretem az elveszetteket, mert tudom pontosan, hogy mi az, amire szükségük van. Szükségük van az örök életre. Amit most végzünk a szolgálatunkban, úgy lehetne mondani, hogy útleveleket osztunk ki a mennyországba. Ez az egyetlen mód, ahogy a mennybe lehet jutni, ha újjászületsz. Vagyis életet adó szolgálatok vagyunk!

Túl kevés az idő ahhoz, hogy az ember abban gondolkodjon, hogy saját királyságot épít. Jobban jársz akkor, ha becsatlakozol egy élő munkába, és közös erővel megyünk az elveszettek után, mert ez az, ami engem érdekel.

Szeretnék segíteni az enyémeknek abban, hogy bátorsággal menjenek ki az utcára, és szolgáljanak az elveszettek felé. Vettem erre egy másik járművet is, hogy többet tudjunk menni, ha menni kell. A pokol az egy nagyon rossz hely, megéri lemenni már csak egyért is, ha ott újjászületik egy.

Az én utóbbi kétéves szolgálatom során az utcákon, tereken több ember született újjá, mint az alkalmakon. És ennek így kell lenni, az Úr így akar most működni, és megváltoztatta az én szolgálati metódusomat is. Vagyis ahogy Szlovákiában szolgáltam, azután Magyarországon a korai időkben, és ahogy most szolgálok, az változott, és ennek örülnünk kellene.

Mondjad ki: Én örvendezek ebben, mert engem is használ így az Úr, én is tudok üdvözíteni. Ámen! Így lettél teremtve, s ha követed a Szellemet, akkor meg fogod találni a szolgálatodat. Mert Istennek az ajándékai és az Ő elhívása, azok megbánhatatlanok.

Amikor vettem ezt a járművet, akitől vettem, az előző tulajdonost is az Úrhoz vezettem. Ennek is örültem. Amikor a tavalyi járművemet vettem az autókereskedésben, azt mondta az illető tulajdonos, hogy inkább utánam akar imádkozni, de mondtam, én nem tudom magyarul.

Látom például, hogy az idősebbek jobban el tudják magyarázni néhánynak, mert az átlagember nem tudja ezt. Azt sem tudják, hogy miért vannak ott. Sokan azért jönnek az alkalomra, mert a gyógyulást keresik. Megint mások azért vannak ott jelen, hogy kijelentést kapjanak arról, hogy az Úr él. Minden élő ember a földkerekségen, aki itt megszületik, mindenki tudja, hogy él az Úr!

És becsületesen be kellene vallaniuk, hogy ateista vagyok. És amikor bevallják, nagyon szeretem hallani, és mondom: tényleg ateista vagy? És nincs szükséged Istenre? Akkor felrobbantom a házadat! Mondja: Nem teheted meg! Miért nem tehetem meg, ha nincs Isten, és nincs igazságszolgáltatás? Akkor bármit megtehetek.

Mondja, hogy: Nem, azt nem teheted, mert az törvényellenes! Á! Szóval a törvényről van szó? Honnan jött a tíz parancsolat? És ateista vagy? Tehát bele lehet hurkolni őket a saját ostobaságuk körébe. És én pedig váljak olyan gonosszá, ateistává, mint ő, és tegyem azokat a gonosz dolgokat, amit ő tesz? Ezt várná tőlem.

És az után jön a törvénnyel, hogy azt nem tehetem a törvény miatt. És jön elő a Biblia törvényeivel. Úgyhogy mindenki tudja a szívében, hogy van Isten. És Istennek jósága az, ami őket megtérésre indítja. Néha hosszabb az út oda, hogy őket az Úrhoz vezessük.

Huszonnégy évvel ezelőtt, amikor eljöttem Ausztráliából, volt ott egy hívő, Peter Fantini. Ők valóban az utcán szolgálnak minden héten. Kimennek az utcára az embereket üdvözíteni. Egy orosz nemzetiségű munkatársat is kapott, aki szintén az utcán született újjá, és vele minden héten kimentek az utcára.

David Marton is velük volt, ő is vezette ezt a munkát egy ideig. Járt is Magyarországon. Egy idő után azonban ő meglankadt ebben a munkában. Peter Fatini barátom mondta azt, hogy utána el is aludt, és valószínű ez okozta, hogy átköltözött az Úrhoz. Elvesztette ezt a buzgóságát az Úr felé.

Ő olyan volt, hogyha az utcán ment… Most a sógoromat hozom példának, aki vadász ember és vannak vadászkutyái. Madarakat, fürjeket szeretnek fogni. A kutyáit nem engedi ki a kutya kennelből. Van öt-hat kutyája. Csak akkor engedi őket szabadjára, ha vadászatra mennek, és akkor jó erőben vannak.

Te nem látsz semmit. Öten-hatan voltuk együtt, volt egyszer egy ilyen vadászat. És nézd meg azt a kutyát, hogy honnan tudta? Nem volt ott semmi, és ahogy a kutya mellett elmentem, ráléptem. Harminc felrepült közülük.

De visszatérve David Martonra, ő volt ilyen vadász természetű. Ha valaki arra ment, és tudta, hogy alkalmas arra, megragadta és jó erélyesen megkérdezte tőle, hogy ugyan szereted-e az Urat? Mondtam, hogy hogyan meri így megszorongatni, hogy nem is ismeri. Szerettem volna eltűnni a föld alá, ő pedig megnyerte őt az Úrnak. És nem vétette el egyszer sem.

Ez onnan ered, hogy annyit gyakorolta ezt az utcán, hogy nem fecsérelte el az idejét olyanokra, akikben nem volt érdeklődés. Amikor a mieinket látom anno az utcákon, volt, hogy az emberek egyszerűen elmentek mellettünk. Most pedig már egyenesen hozzánk jönnek, hogy mit akarunk tőlük? És ez egy szellemi erő.

Egy üzenetem lett volna ma az angyalokról. De annyit elmondok azért, hogy az angyalok munkában vannak. Ha valakivel harmadszor találkozol pár perc leforgása alatt, itt láttad, azután ott is belebotlasz, megint újra találkozol vele. Látod, mondom, hogy ő az üdvösségre van kijelölve.

Szellemi működései ezek a birodalomnak, és minél jobban teszed a dolgodat, annál profibb leszel benne. Nagyon fontos, hogy ezt gyakoroljuk. Az esetek 99 %-ában olyanok jönnek majd, akik egyébként is hisznek Jézusban.

Ahogy megkérdeztem azt az embert Jézusról… Néha próbálnak köntörfalazni, nem akarnak igazán válaszolni erre a kérdésre. De amikor eljön az idő rá, és nagyon határozottan teszed fel a kérdést, nagyon hangsúlyozottan, hogy: Hiszed-e, hogy Jézus Istennek Fia? És hogy meghalt a bűneidért, és hogy feltámadt a halálból?

Ha nagyon erőteljesen teszed fel, akkor nem tudnak már félrebeszélni. Én és a feleségem együtt imádkozunk – mondta. Egy nagyon gyarapodó ember, de nem volt újjászületve. Tehát van, hogy félre kell vonni őt minden mástól, hogy ne zavarja semmi, és ott egyesével megy az üdvösség. Köntörfalazott egy darabig. Mondta, hogy hiszem, hogy van Isten, meg hiszem, hogy valahogy így, meg valahogy úgy, de nem volt konkrét a válasz.

Desmondnak volt egy szomszédja, aki állandóan kifogásokat hozott. Egy óra és negyvenöt perc kellett ahhoz, hogy a kérdéseire választ adjak. Minden kérdését lebeszéltünk, amikor kifogyott a szuflából.

Mondtam, hogy most már lassan mennem kell nekem is, de még előtte megragadtam, és azt mondtam, hogy most van itt az ideje, hogy befogadd az Urat. Nagyon kedves emberek, és keményen végigdolgozták az életüket. De a jó emberek így Jézus nélkül a pokolba kerülnek!

Az Urat be kell, hogy fogadják, ki kell mondaniuk a szájukkal. Mi van akkor, ha odaállsz a házasságkötő terembe. Ott áll melletted a jövendőbeli párod, és az igen helyett, csak hümmögsz? Nem leszel eljegyezve soha. Ez az igazság.

Tehát nekünk mindezt örömmel kellene végezni. A legnagyobb öröm, amikor valaki újjászületik. Az egész menny örvendezik. És ahogy a pásztorok szervezhetik ezeket a munkákat, nincs fenségesebb öröm ennél. És még készítenek helyet odafent, hogy még többen bemehessenek. És amikor az idő alkalmas lesz rá, akkor majd a mennybe megyünk Desmond.

Oral Robertsnek is eljött a napja, a legnagyobb alkalmai voltak az élők között. A szolgálatok között ő okozta a legnagyobb veszteséget sötétség birodalmának. Huszonötezres evangelizációs sátora volt, mindig zsúfolásig tele volt. És amikor az Úr találkozott vele, akkor több millió ember volt odafent az ő szolgálata által. Legalább hatvan millió ember, egy élet gyümölcstermése.

És ezért koronát is nyerünk, hogyha valakit az Úrhoz hozunk. Az Úr az igaz bíró, tehát, amikor a jutalmazásra kerül a sor, akkor az Úr nem szűkmarkú. Az Úr nem felejti el a jó cselekedeteket, amelyeket a királyság érdekében tettél. És ebben is kell örvendeznünk. Nála minden fel van írva, amit tettél.

Álljunk fel. Sok gyógyulás is van. Örvendezünk a Szent Szellem megnyilvánulásaiban. De megmondom neked, hogy mindegyikkel van az Úrnak célja.

Az egész életeddel van az Úrnak egy határozott célja. Amikor megteremtett, már akkor meg voltak a céljai az életedre. Azt javaslom, hogy ezeket találd meg és töltsd be, mert ott lesz a te örömöd és a kiteljesedésed.

Sokan hallgatják a szolgálatunkat az interneten, az elveszettek ott is könnyen befogadhatják az Urat, mert a Szent Szellem könnyeddé teszi számukra is. Nem nehéz az Urat befogadni. És ez a kenet, az Úrnak a felkenetése, hogy tudjuk végezni a szolgálatot.

És az Úrnak szüksége van rád. Ezt mondta Jesse Duplantisnek is a mennyben, hogy Jesse szükségem van rád. Az üdvösségi ima elmondására felkérik Labát Istvánné evangélistát.

Labát Istvánné: Drága szeretett Testvéreim, az Úr Jézus drága szent nevében! Azt mondja az Úr Isten Igéje szerint, hogy szükség néktek újonnan születnetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlan magból újjá kell születnünk. Ez a szent mag Istennek a szent Igéje.

Istennek szent Igéje a legfontosabb az életünkben. Ez a legfontosabb pillanat, aminek meg kell történnie, hogy az a szent mag a szívedbe bepottyanjon. Minden ember bűnös, de Isten szereti a bűnös embert. Minden embert szeret Isten, és minden embert elhívott az örök életre.

Én most Isten szent kegyelméből szeretnélek üdvösségre vezetni benneteket. Azokat a drága életeket, akik ma jöttetek el először. Kérlek benneteket, nyissátok meg a szíveteket az örök életre, az Atya Isten örök szeretetének a befogadására.

Benned legyen az örök élet, ez a legfontosabb, amint hallottad Isten szent szavát. Az örök élet, az Atya Isten örök, romolhatatlan magja legyen benned, hogy nyerd meg a menny királyságát. Gyere az Úrhoz, kérlek szeretettel.

Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levelében a 10,9-10 verse így szól: Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézus Krisztusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk és szájjal pedig vallást teszünk az üdvösségre, az örök életre.

Tartsál velem ebben az imádságban: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt értem a kereszten az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért, hogy szabaddá legyek a bűntermészettől, hogy meg legyek mosva a Bárány Jézus vérével. Én most kérlek téged Jézus, költözzél az én szívembe! Kérlek Jézus, legyél az én életem Ura! Kérlek Jézus, legyél az én Üdvözítőm, legyél az én Gyógyítóm és Szabadítóm.

Drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm az örök életet, köszönöm a szent tiszta véredet. A te szent véred hófehérre mosta az én bűnös életemet. Isten az én bűneimre nem emlékezik vissza, a feledés tengerébe vetette. Kegyelemből, hit által, nem cselekedetekből, kegyelemből újjászülettem, új teremtés vagyok, Isten gyermeke vagyok. Isten lett az én Mennyei Atyám és én az Ő gyermeke vagyok örökre. Dicsőség Istennek. Ámen.

A gyógyító sort követő záró gondolatok: Dicsőség Istennek, az áldások már a miénk Jézus Krisztusban, minden mennyei áldás! Ezekben járjatok! Befogadjuk ezeket az életünkbe, s ez megvan nekünk. Az Úr megerősít minket és megsegít!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL