2008.11.17.

A FÉLELEM CSELEKEDETEI

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. november 16.

 

Zsoltár 29/1-2

Dicsőséget adjatok az Úrnak, az Ő neve tiszteletét adjátok az Úrnak és a hitünk mindannyiunknak az Úrban van.

A tanítványságról és a Gyarapodás, növekedésről szóló tanítássorozatot még nem fejeztem be, most viszont a félelmekről fogok tanítani, mert ez is nagyon fontos. Még pontosabban a félelmektől való cselekedetekről, mert a félelem kint van a világban. Ha a félelem alapján teszünk valamit, ugyanúgy működik, mint amikor a hit alapján tesszük.

Ma reggel pl. amikor felébredtem a Zsidó levél 11/1 verse jött hozzám, ami nagyon jól ismert vers, hogy a most hit a reménylett dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Egy új fordítás szerint: - a jelen félelmeink, azok valóságát képezik azoknak a dolgoknak, amiktől rettegünk, és bizonyosságát hozzák azoknak a dolgoknak, amiket még nem látunk.

A most félelmeink!

Ezért fogunk ma erről beszélni, és ha ezen végigmegyünk, akkor tanulni fogunk. Tudjuk, hogy – még ha a halál árnyékán megyünk keresztül, akkor sem félünk a gonosztól.

De a félelem most ebben a pillanatban is kinn van a világban. Tehát semmi rossz nincs abban, ha a félelem megremegteti a térdeinket, vagy a hajunk szála égnek áll abban a pillanatban, a lényeg, hogy ne hozzunk döntéseket, és ne cselekedjünk azok szerint.  Ha azok szerint cselekszünk, akkor létre hozzuk az ördög erejét az életünkben, az pedig a pusztulás.

Ma sok kérdésetekre választ fogtok kapni.

Efézus 4/26

Meddig lehet az ember olyan szívbéli állapotban, ami elkeseredést jelent? Nem lehet túl hosszú ideig. Amikor az ember megharagszik, mérges lesz, felfújja magát és elkülönül. - Mi a baj ilyenkor ? Mondják, hogy valami megbántotta őket.

Nem azt mondja, hogy ne is haragudjatok, mert Jézus is volt, hogy haragra gerjedt, de még sem követett el bűnt.

El fogjuk magyarázni a különbséget.

/27/

Hogyan lehet magunkat megadni a haragnak? - A lendületes temperamentumunk alapján.

A szülők megengedik pl. hogy a gyermekek levágják a hisztit.

És ebben növekednek és egész életükben így viselkednek. A legtöbb szülő nem fegyelmezi meg a gyermekét, nem is gondolkodnak ezen a szülők. Figyelem a szülőket, a gyermekek felnövekednek, és kifogásokat hoznak, hogy miért viselkednek így, de már így nőnek fel.

Azt mondják rá, hogy – ez benne van a természetemben.

Ez pedig teljesen a te hibád, és ez az igazság.

Lehetséges-e, hogy az ember haragszik, de mégsem vétkezik emellett? A bűn vagy a vétek azt jelenti, hogy az ember elvéti a célpontot. A felnövekedett keresztényt nem az érzései irányítják. Lehetséges tehát, hogy valakire valamiért éppen haragszol, de nem mutatod ki az érzéseidet, senki észre sem veszi.

Vannak olyanok, akik ilyenkor úgy felrobbannak, mint egy vulkán. Kitörnek az emberek, mert a haragnak és az indulataiknak megadják magukat, és így helyet adnak az ördögnek. Ez igazság és nagyon komoly dolog. Azt is meg kell érteni, hogy különböző szinteken nyilvánul ez meg. Az ember odáig is eljuthat pl., hogy gyilkol.

Én egy olyan környezetben nőttem fel, ahol sokszor előfordult a gyilkosság is. Ismertem olyanokat pl. akik részegségükben olyan felindulttá váltak, hogy megölték a másikat. Ezért nem szabad megnyitnunk magunkat erre egy kicsit sem. És nem szabad eljutni odáig, hogy az ember gyilkoljon felindultságában.

Ez tehát egy olyan terület, ahol a keresztények megnyitják magukat az ördögnek. Megengedik, lehetővé teszik az ördögnek, hogy tönkretegye, elpusztítsa az életüket.

/27/

Az ördögnek szüksége van lehetőségekre, hogy azokon keresztül hozzáférjen, és pusztulást tudjon hozni az emberek életébe.

Kell neki egy helyet vagy ajtót találnia, amin bejön. És az Írások figyelmeztetnek bennünket erre, hogy – ne adjunk lehetőséget neki!

Sok emberről van szó, - de most rólad elsősorban!

Vannak sokan, akik Istent okolják mindenért. De te adtál az ördögnek helyet.

Ki az, aki felelős azért, hogy az az ajtó be legyen zárva, és hogy ne adjunk az ördögnek helyet és az ajtó továbbra is be legyen zárva?  - Te vagy érte felelős, az első számú út, ahogy a keresztények helyet adnak az ördögnek.

Tanítottunk erről, de nagyon nagy kijelentés van viszont a mai tanításban számotokra arra vonatkozóan, hogy hogyan működnek a félelmek az életetekben.

Jób 3/25

Ez egy szellemi törvény! Amitől félünk, azt odavonzzuk magunkhoz, mint egy mágnest. És ha egészen hosszasan félünk így valamitől, akkor azt magunkra vonjuk. És ha az ember megengedi, hogy ezek a félelmek növekedjenek bennük, akkor ezek meg fognak találni és fel fognak falni. És akkor valóban megtörténik az életükben. Keresztények milliói nem hiszik, hogy ez így lenne. Azt mondják inkább, hogy - nem tudni ez miért történt. Itt alapelveket és okokat találunk arra, hogy miért történnek dolgok velünk. Azt fogjuk találni, hogy megadni magunkat a félelmeknek, az egyik legveszélyesebb dolog az életünkben.

Jób példáját vesszük most, aki a leggazdagabb ember volt a maga korában, Isten egy védelmet épített ki köré és a gazdagsága köré, egy védelmi kerítést, senki nem tudta azt átlépni és békességet adott neki mellé.

A sátán jött ki rá és sújtotta őt minden csapásával, a családját, az összes gyermekét megölte. Az emberek még azt is megkérdőjelezik, hogy – vajon létezik az ördög? - Igen létezik! És azt is írja az Ige, hogy – az ördög tette ezeket.

Azt akarjuk megtalálni, hogy mi az, ami ezt lehetővé tette, mi változott meg, mert Jóbnak egy teljes védettsége volt, Isten egy védősövényt épített köré. Jób maga mondja el, hogy mi történt vele.

A vallásosság szemüvegén keresztül nem fogod ezt megtalálni. Úgy gondolják, hogy miután mindez a rossz történt Jóbbal, utána került a félelmekbe. A Biblia nem ezt mondja.

Mert amitől rettegtem, az esék rajtam, - mondja. Amitől remegve rettegtem, az   jöve rám.  Félt tőle és így jött el hozzá!

A félelmek tehát komolyan veendő dolgok. Megengedhetem-e magamnak, hogy félelmek legyenek jelen az életemben? És valóban adhatunk-e az ördögnek úgy helyet, hogy félünk? Belekerülünk a félelmekbe, és az ördög képes pusztítást hozni általa az életünkbe. Amikor magunkat megadjuk ezeknek, akkor az azt jelenti, hogy az alapján cselekszünk is, amiben hiszünk és cselekszünk az érzéseink szerint, - egy gondolat, vagy sürgetés szerint. A Szent Szellem nem kényszerít minket, hogy gyógyító sorokat állítsunk fel és imádkozzunk a betegekért. Miért tesszük? Mert amikor a Szent Szellem vezet minket ebbe az irányba és indít minket, hogy ezt tegyük, akkor tesszük. A Szent Szellem vezet minket, és tőlünk függ, hogy megadjuk-e magunkat a Szent Szellem dolgainak, hogy tényleg cselekszünk-e az alapján, hogy azt kimondjuk, hogy azt megcselekedjük.  Mint ahogy ez a 29-es Zsoltár is jelentkezett, amit az elején felolvastam nektek.

És ez egy óriási ajtó a Szent Szellemnek, hogy megnyilvánuljon az életünkben.

A Szent Szellem indítására, a hitben való megcselekedése annak, amit a Szent Szellem hoz nekünk, óriási megnyilvánulása Isten erejének az életünkben. Így jönnek elő a csodák.  Amikor a Szent Szellem indíttatására megcselekedjük azt, amit a Szent Szellem mutat. És ekkor tud a Szent Szellem ereje megnyilvánulni az életünkben.

A megszáradt kezű embernek azt mondta Jézus, hogy – nyújtsd ki a kezed. De hogyan tudta megtenni, ha elszáradt a keze? A hit hallásból van, és amikor hallotta Jézus szavait, hit ébredt a szívében, és a hitre megcselekedte Jézus szavait.

És amikor annyira, amennyire tőle tellett, kinyújtotta a kezét, akkor tudott Isten ereje működésbe lépni és hozta a tökéletes gyógyulást.

Amikor a mi képességeinknek a végére értünk, akkor ütjük meg Isten erejének az indíttatását és működését az életünkben. Miért tudott ez a csoda megtörténni ? Mert az alapján cselekedett, amit a Szent Szellem mutatott, amire a Szent Szellem indította.

A Szent Szellemnek az ereje így képes ebben az anyagi világban megnyilvánulni, realizálódni. És Istennek ez a csodatévő ereje, ami döbbenetes dolgokat művel, így képes megjelenni az életünkben, amikor az Úrnak az indíttatásaira, sürgetésére megindulunk és megcselekedjük azt.

Van itt valami, ami nagyon hasonlóan működik !

A félelmeink alapján való cselekedeteinknek pontosan ilyen mechanizmusa van az életünkben, ha az alapján cselekedünk.

Ahelyett, hogy Istennek a csodatévő erejét hozná az életünkbe, helyette a halált és a pusztulást hozza színre. Amikor megadjuk magunkat a félelmeinknek és a félelmeink szerinti irányba kezdünk cselekedni, ez hozzáférést enged az ördögnek, hogy a pusztulást és a halált tudja munkálni az életünkben.

Jakab 2/7-ben mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül holt!

Vagyis, ha nem hiszünk eléggé valamiben úgy, hogy az alapján meg is cselekedjük, akkor nem vagyunk meggyőződve a szívünkben, hiszen nem is cselekedtünk úgy. De ha elegendő mértékben meg van a hitünk abban a dologban, akkor aszerint fogunk cselekedni is.

Az bizonyítja, hogy hittünk benne, mert meg is cselekedtük. Ugyanez a helyzet a félelemmel. Amikor a félelmeink szerint cselekszünk, akkor bizonyítjuk, hogy hittünk a félelemben, meggyőződésünk volt a félelemben, mert az alapján is cselekedtünk. A hitünk alapján, a félelmeink alapján cselekedtünk. Láttam ezt és ez egy nagyon szomorú dolog.  Nem lehet tudni a keresztények számát, akiket az ördög vezérel a félelmek által, de a többségükben ők vannak, és fel sem fedezik.

Amikor az embert a félelmeik vezérlik, akkor az ördög vezérli őket, nem a Szent Szellem.

Keresztényekről beszélek, olyanokról, akik gyülekezetekbe járnak, és nem tudják, hogy mi is az, amit valójában tesznek.

Gondolkodjunk el azon, hogy hová is fog minket az ördög vezetni?

Olyan helyre fog minket elvezetni, ahol lopni tud, megölni tud, elpusztítani tud.

Hová vezet minket a Szent Szellem? A békesség irányába, az élethez, a szabadsághoz, a bőséghez, az áldáshoz, a gyógyuláshoz vezet el minket. Mibe kerül nekünk, hogy a Szent Szellemet kövessük?

Hitbe kerül!

Mert hinnünk kell abban, amit Ő mutat, és azután az alapján kell cselekednünk. Ez azt jelenti, hogy ha elegendő mértékben hiszünk abban, akkor ki is lépünk a szerint.

És akkor meg is fogjuk látni azt. Jelenleg pl. megszabadítás van a fejben. Az agyunkról egy “pókhálót“ vesz le a Szent Szellem. Amikor arról szólok, hogy a Szent Szellem vezessen minket, akkor nem arról szólok, hogy a fejünk vezessen minket.

Mi a helyzet, ha a Szent Szellem vezetne minket egy irányba, de nem lépünk ki? - A hit cselekedetek nélkül holt marad. Nem fogjuk látni az eredményeit. Mi a helyzet, ha jönnek a félelmek, de nem cselekszünk a félelmeink szerint? Akkor azok a félelmek meghaltak és a halott félelmek nem tudnak zavarni, zaklatni.

Amikor jönnek a félelmek, kavargó, zavaró gondolatok jönnek, érzések jönnek és a rossz jelentések jönnek. Megtagadjuk, hogy ezeknek megnyissuk magunkat, hogy ezek vezessenek bennünket. És megtagadjuk, hogy ezek alapján cselekedjünk. Ezeket a gondolatokat megtagadjuk, nem fogjuk kimondani és megcselekedni ezeket. És akkor ezek meghalnak! Nincs akkor ereje ahhoz, hogy téged bántson.

II. Timótheus 1/7

Ezért nem kell, hogy a félelem szellemében éljünk. Ha nem Istentől jön, mit kell tudnod, ha jön a félelem? Akkor tudnod kell, hogy nem Istentől van.

Mit kell tenned? - Nem csak, hogy nem fogadod el azokat a félelmeket, hanem ellenállsz neki, mert nem Istentől jött, hanem az ördögtől. Semmi közösségünk, semmi dolgunk vele. Veszélyes!

Ha elkezdünk gondolkodni ezeken a félelmeken és elkezdünk gondolkodni azokon, akkor helyet adtunk az életünkben az ördögnek.

Jogot adtunk az ördögnek, hogy a pusztulást munkálja az életünkben. Túl sokan vannak, akik ezt nem veszik elég komolyan.

Amikor az ember bátortalan és szégyenlős, az is a félelmek talaja. A félelmeknek különböző szintjei vannak. A félénkség is a félelemhez tartozik. - Folyamatosan folyik a fejben ez a megszabadító munka most. Amikor ma elmész innen, többet ezeken a gondolatokon nem fogsz gondolkodni.

Amikor rettegünk valamitől, hogy megtörténik, az is a félelemnek egy szintje. Mi a helyzet, ha valahová nem mész be, mert remegve rettegsz, hogy ott van valami. Nem mentél be, a félelem alapján cselekedtél, megengedted, hogy a félelem vezessen és kormányozzon.   Nem a Szent Szellem vezetett, tehát akkor ki vezet téged és hová? Azt jelenti, hogy olyan helyen vagy, ahol nem szabadna lenned. Azért nem vagy ott, ahol kellene, mert féltél oda elmenni és ezért egy másik helyen vagy. - Igen de féltem attól, mondod.   - Akkor nem az Úr vezetett.

Sokszor az emberek nincsenek elég felnőtt korba, hogy ezt meghallják, ezért van sok bizonytalanság. Mindannyian keresztülmentünk rajta. Én is.

Senki nem mondhatja, hogy érintetlen ezügyben.

Mi történik akkor, ha az ember valamitől így tart? - Azt a rossz dolgot hozza! Sérelmek nélkül megússzuk ezt? Még ha ki sem mondjuk, vannak ilyen titkos félelmeink, azok is munkálkodnak bennünk. Ezek a rejtett félelmeink, ha sokáig dédelgetjük őket, akkor ki is fogjuk előbb-utóbb mondani azokat. És azt is elmondom nektek, hogy így jön a rákbetegség. Igen huncutul elrejtett gondolatok, javaslatok. Egészen távolról és régről, évekre visszamenőleg. A szívnek teljességéből szól a száj. Ha valami eléggé erőteljesen benned van, ki fog jönni a szádon, elkezdesz beszélni róla. A rejtett titkos gondolatainkat nem szabad hónapokig, évekig megtűrni, mert egyre erősebb és erősebb lesz benned, és a végén az alapján cselekszel. És ha megcselekedted abba az irányba a lépésed, akkor az ördögnek jogot adtál, hogy megcselekedje, hogy valóságba hozhassa az életedbe.

Mit mondott Jób? - Amitől remegve rettegtem, az jöve rám. Úgy, hogy maga Jób szerkesztette össze az összes történést. Jób a végén felfedezte, hogy amitől félt, a végén meg is történt vele.

A másik oldala, - ha az ember hisz benne és elváró reménységgel várja, hogy megtörténik a jó irányba, - az is megtörténik. Tanítjuk a hitet, hisszük a szívünkben és kimondjuk a szánkkal. Ha az ember hiszi a szívében, és a szájával azt kimondja, akkor előhozza annak a valóságba jövetelét.

Elmondom most nektek, hogy mit hozott most az Úr fel a személyes életemből.

A szüleim úgy építették fel a házukat, hogy egy meglévő házhoz hozzáépítettek egy óriási földszinti nappalit és egy fürdőszobát is, ahová tolókocsival is be lehet majd menni, hogy az idősebb éveikben ne kelljen lépcsőn menniük, előkészítették az életüket a reumás dolgokra. Felkészültek erre. - Azt mondtam magamban, hogy szinte el sem hiszem ezt.

Nagyon sok pénzbe került és arra készülvén tették ezt, hogy majd nem lesznek egyszer képesek lépcsőn járni. Ha az ember erre készül, akkor az megtörténik vajon vele?

- Láttunk hatalmas csodákat anyagi területeken, láttunk hatalmas gyógyulásokat. Miért vagyunk annyira vakok, hogy másik irányba is működik, a hitünk ellentétje, - a félelmeink.

Mert ha félünk valamitől, akkor a félelmeink irányába, azok a dolgok is megtörténnek velünk. Ha annyira erősen hiszel abban, hogy az megtörténik veled, akkor azok a dolgok meg is történnek veled. Ezért félsz annyira tőle. És ez pedig az elferdített hit és ad egy jogot az ördögnek, hogy mozdulhasson az életedben.

Mindenki mondja ki hangosan, hogy – én nem félek!

Az ördög azt fogja mondani, hogy – de bizony félsz, és tudod is, hogy félsz és ne hazudjál erről.

-                       Nincs túl későn ördög, ez a legnagyobb hazugság, amit mondtál! Mert ezek csak a félelem tünetei.

     - Mint ahogy a fájdalomnak is vannak tünetei. -

A félelem egy döntéshozatallal jár, mint ahogy a hit is egy döntéshozatallal jár.

Nem az alapján döntünk, hogy mit érzünk, vagy mit nem érzünk. Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is keresztül, akkor sem félek a gonosztól.

Mit tegyek akkor, ha egyszerűen nem tehetek róla, de így van? Persze az emberre néha ráugrik, néha lehengerlő tud lenni, de nem fogok pánikba esni, ez az én szabad döntésem, hogy mit választok, - megadom magam, vagy ellenállok a félelemnek.

Itt meg kell tanulnunk valamit!

Ha az ember a halál árnyékának völgyén megy keresztül, akkor bizony fog érezni ezt azt, fog látni egyet és mást. Mert a halál árnyékának völgye nem a rózsa lugas, és nem a nap süt ott.

Én, amikor Dél-Libanonba mentem, akkor a háború kellős közepébe mentem. Nem volt áram, csak a bombák hullottak. És amikor kimentem az első héten, hogy elmenjek a rádióállomásra, amit nekünk kellett működtetni, nem hogy sötét volt, - feketeség volt. És a kutyák nem ugattak, hanem vonyítottak. Ez is a félelemtől volt. És az ördögnek azt mondtam, hogy megkötöm ezt a félelmet ördög. Azok a szegény áldozatok, akik ott éltek, már hat éve ebben voltak ott, és ahogy jött a világosság hozzájuk, előbújtak a föld mélyéből és elkezdtek beszélni az iskolázásról és az új életről. Tervezni kezdték az új életüket, hogy mi is lesz.

Ilyen egyszerűen hatalmat vettem felette és ellenálltam neki. Nem mentem a föld alá, hanem elmentem a munkahelyemre, mert dolgom volt.

Tehát a halál völgyében meg vannak az érzések, lesznek esetleg neked is olyan érzéseid, hogy a hajad szála is az égnek áll, és a térded összeverődik, annyira remeg a tested, és a szíved majd kiugrik az érzésektől, de a szíved mélyéből – kijelented, hogy megtagadom, hogy féljek! Kizárhatod, leállíthatod a félelmet, meg kell kötnöd, és az útjára kell küldened a félelmet. Az ördög azt fogja mondani, hogy – már túl késő, úgyis féltél eddig is, és te pedig azt mondod neki, hogy – csukd be a szád, nem fogadom el a gondolataid, nem fogadom el a félelmeket. Az érzéseim nem fogják meghatározni és eldönteni, hogy miben hiszek.

Én magam döntöm el, hogy mi az, amiben hiszek, mi az, amit elfogadok és mi az, amit nem. A félelmek azok hazug tünetek, ellent kell állni nekik. Nem kell, hogy féljek, ellenállok a félelmeknek.

Mi van akkor, ha azt mondod, hogy – én mégis félek? Az érzések nem fogják neked diktálni, hogy miben kell hinned. Tanítottuk, hogy az ördög le van bénítva, le van győzve és az ördögnek a lábunk alatt kell lennie. A félelmet akár addig is lehet érzékelni, amíg az ember lebénul. 

Volt egy barátom, aki nagyon szerette a helyzetet, amikor prédikált és jöttek a démonok, és szinte fojtogatták, amíg prédikált. És annál hangosabban prédikált.

Nagyon szerette ezt a mérkőzést. Mert az ördög képébe kell mondani ilyenkor, hogy megtagadom, hogy féljek, nem félek a gonosztól, még ha a halál árnyékának völgyében járok is.

Az ördög megkérdezi, hogy – mi van akkor, ha meghalsz? Ha az Úr késlekedik, akkor mindannyian keresztülmegyünk ezen a fázison, és az nem egy olyan rossz hely, - odaát.

Ennél sokkal rosszabb dolgok történnek velünk a világban. Sokkal rosszabb Isten gyermekének a félelmekben élni, mint meghalni. Mert Jézushoz átkerülni az nem gyötrelem, az sokkal jobb. A félelem viszont gyötrelemmel jár. Mindannyiunkat próbált az ördög gyötörni a félelemmel. Nem tanítottak meg minket arra, hogy mit kell ilyenkor tennünk.

Vannak olyan gyülekezeti táblák, ahol kiírják, hogy – egy kis félelem hasznos. A kis félelem is megnyitja az ajtót!  A bezárt ajtó nem ad helyet a félelemnek, az ördögnek az életünkben.

I. Péter 5/7

Tehát amikor pánikba kerülnénk, vagy aggodalmaskodnánk, - arról beszél. Miért aggodalmaskodunk? - Mert attól tartunk, hogy valami megtörténik majd velünk.

Vagy amit szeretnénk, hogy megtörténne, attól tartunk, hogy nem történik meg velünk.

/8/

Mi köze ennek ahhoz, hogy a gondjainkat az Úrra vessük? Józanok legyetek és vigyázzatok! Figyeljetek arra, hogy az ördög hogy működik, - mondja. Mert keresi, hogy kit nyelhet el. Azért keresi, mert kell, hogy egy helyet találjon benned, egy lehetőséget kell, hogy vegyen benned. Mi dolgunk itt azzal, hogy az Úrra vessük a gondjainkat?

/9/ Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

Tehát valami nagyon fontos alaptételt leszögeztünk. A félelmek nem Istentől jönnek. Mit kell tehát tennünk a félelmeinkkel? - Ellent kell állni nekik! Hogyan! Szilárdan, állhatatosan!  Megtagadom, hogy a félelmek kötésekbe tegyenek engem és uraljanak. Még remeghetsz is közben, és doboghat a szíved is közben, és azt mondja az ördög, hogy – túl késő.

-                       Nem! Az ördög hazug!  És nem veszem ezeket komolyan! Az én döntésem, hogy mit teszek, mert úgy döntöttem, hogy ezeknek nem adom meg magam. Semmi ilyennek!

Oral Roberts felépített egy egyetemet, egy várost, a legrosszabb gazdasági helyzet közepén. Ez egy példa. Ezért vetünk mi is magot, mert az kihoz minket. Egy egész várost felépített, nem félt semmitől.

A félelem kint van a világban, és pánikot okoz.

I.         Péter 5/9-10

Miután megtanultál ellenállni, és ellen is állsz a félelmeknek, megalapozott leszel, szilárd leszel, és biztonságban is leszel. Úgy teszed, hogy megtanulod minden gondodat az Úrra vetni. Úgy, hogy - én megtagadom, hogy aggodalmaskodjak, megtagadom, hogy féljek!

Ki nem állhatom, amikor ilyen próféciákat hall az ember, hogy a gazdaság hová és hová kerül.

Filippi 4/6

Ha valami olyan jelenik meg, ami miatt aggódnál, azonnal fordulj Istenhez, és hálaadással szóljál Istennek felőle!!

/7/

A békesség Istene, - ez nem úgy hangzik, mint ha valaki félne.

/8/

Végül is csak ezekről gondolkodjatok, hogy az ember szabad legyen a félelmektől. Tehát vannak dolgok, amikről nem szabad megengedni, hogy az ember gondolkodjon, mert azok félelmeket fognak táplálni belénk.

Beszélek arról, hogy a szemedet mire vesd. A félelem azt fogja hozni, hogy – nézz csak ide? És próbálja a teljes figyelmedet magára terelni, hogy mire tekintsél, csak rólam gondolkodjál, és csak tőlem féljél igazán. Ha megadod magad ezeknek a félelmeknek, az ördögnek jogot adtál arra, hogy elpusztítson. Élet és halál függ tőle, hogy min gondolkodsz. Ez mind a Bibliában van. Tehát jó dolgokon kell gondolkodni, amelyek táplálják a hitünket.

A gyülekezet nem az a hely, ahol félelmeket tesznek rád. Sok helyen azt mondják, hogy – ettől és attól félünk, keresztények is beszélnek ilyen dolgokról állandó jelleggel, így jön rájuk mindaz a pusztulás, amelyben vannak.

Óriási gyógyító kenet van a szívben jelenleg, és te élni fogsz és nem meghalni, és ki fogod jelenteni az Úrnak cselekedeteit.

Róma 8/6

Tehát az élet és a halál. Választhatunk, hogy melyiken gondolkodunk. Hogyan lehet megvizsgálni, hogy min gondolkodunk? Ha olyan dolgokon gondolkodsz, ami félelmeket gerjesztene benned, - azonnal kapcsold ki!

És ha nem tudod uralni azt a helyzetet, akkor onnan azonnal gyere el, mert beléd kerül és megijeszt téged!

És azt nem engedheted meg magadnak, hogy félj, mert a félelmek nyitják meg az ajtót az ördögnek, hogy amitől félsz, azt rád is tegye.

Ha ezt megtanuljuk, akkor teljesen másként fogunk hozzáállni a hírekhez, az újságokhoz. Nálam egy óriási szemetes van erre a célra, ami jön a levelesbe ilyen témában, amikor újság jelentések jönnek, hogy ki mit lopott, vagy ki tette ezt, vagy melyik politikai párt tette ezt és ezt, minden hír, ami tele van ezekkel, vagy kinek a szavazatát kell megnyerni stb. mind ebbe a gyűjtőbe kerül.

Tanítottunk róla, hogy ha valaki hazudik, az vissza kell, hogy menjen az illetőre.

Ezeket a dolgokat át kell látnunk és nem szabad megengedni, hogy ezek minket megremegtessenek. Gyere onnan el! Mert elkezdünk gondolkodni rajta, mi pedig nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyeneken gondolkodjunk.

Két napot töltöttem Párizsban és nem mentem el különböző előadásokra, az asztaloknál együtt ültették a pásztorokat, és azt mondta az egyik, hogy – a fejem tele van a világ dolgaival, olyan rég nem voltam már így jelen, elfelejtettem, hogy milyen is az.

Én meg mondtam neki, hogy – azért nem mentem le, mert nem is tudtam, hogy van ilyen reggeli összejövetel, én a Bibliámat olvastam odafent a szobámban, és azt válaszolta, hogy – a jobbik részt választottad.

Nem azt mondom, hogy vákuumban kell élnünk, hanem olyan környezetben kell élned, ahol az életet, a hit szavát táplálják beléd, mert a test gondolata halál, a Szellem gondolata pedig élet és békesség.

Tehát olyan dolgokat keressél, amelyek megerősítenek, megnyugtatnak téged, és olyan dolgokat hallgass, ami békességet teremt benned. Ez olyasmi, ami Jézus körül van. Jézus mindig győzelemre fog vezetni minket. Ezek a dolgok igenis kihatással vannak a szellemünkre. Ha valami jó hírt hallottál, mint pl. az Igét hallgattad, újra és újra meg kell hallgatni, mert sok hang van kint a világban, mindegyik azt munkálja, hogy megijesszen, ha pedig még ezeken gondolkodsz is, akkor a világ bolondja leszel. Mindegy ki az, nem lehet megengedni, hogy a félelmeket hallgassa éjjel és nappal, mert igenis hatással lesz rá. Egyikőnk sem olyan erős, hogy állítsa, hogy bármit hallgat, ugyanolyan erős marad és nincs rá hatással. És nekünk a gyógyulásra, a védelemre van szükségünk. Amin én keresztül megyek, ha az ördög próbál valami hazug tünetet tenni rám, - senkit nem hallgatok meg! Az ördög küld majd valakit.

Nekünk pedig szellemi értelművel kell magunkat körbe venni. Az emberek jönnek, hazamennek, és akkor megkérdezik otthon őket, hogy – na most hogy érzed magad? Megkérdezik százszor is, hogy most hogy vagy? Ne mond nekem, hogy ez a hit dolog működik, azt mond nekem, hogy hogyan érzed magad. És ha a szünetekről akarsz beszélni, és hogy érzed magad éjjel nappal, mindegy ki vagy, mindegy milyen erős voltál, vagy milyen erősnek érzed magad, vagy gondolod magad, - a halált munkálod és ez beléd kerül. És teljes leszel, és egyre teljesebb leszel a félelemmel.

Mi nem engedhetjük meg a félelmeket magunkban, mert az halált munkál.

Azt hiszem, segít ez nektek, mert egy bizonyos ideje már kellene erről szólni.

Róma 8/14-15

Vagyis a félelem szelleme szolgaságba, kötésekbe fog vinni.

Zsidó 2/ 14-15

A haláltól való félelem miatt voltak rabok teljes életükben. A félelem tehát elvisz minket a kötés helyére, hogy a kötések kerülnek fölénk, a kötések félelembe visznek.

Ezért én megtagadom, hogy autóbalesetem legyen. És megtagadom azt a félelmet, hogy én valaha beteg leszek.

Megtagadom azt a félelmemet, hogy attól féljek, hogy mentális sérült leszek, soha nem fogom elveszteni a józan eszemet.

Mondja ezt el mindenki.

A II. Timótheus 1/7-ben azt mondja nekünk, hogy Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak szellemét adta. Ezért a teljes életemet egészségben, gazdagságban, védelemben, józanságban élem le.

Ezt soha nem lehet tudni, mondja valaki. - Ez már a félelem. Akik így beszélnek, ezzel azt mondják, hogy az ördögnek minden ereje meg van hozzá, hogy ne úgy legyen. Azt mondják, hogy – jobb, ha csendben maradsz, mert majd ezt vagy azt teszi az ördög.

Miért nem térdelsz le és imádod akkor az ördögöt?

Az én Bibliám azt mondja, hogy az ördög ki lett üresítve, meg lett semmisítve, azt mondja, hogy álljatok ellent az ördögnek, és ő majd megfut tőletek.

De előtte vessétek alá magatokat Istennek és Isten Igéjének, mert másként nem fogod tudni, hogy kell ellenállni az ördögnek. Ha nem félsz az ördög nem tud megragadni téged.

Mindenki mondja: Nem félek, megtagadom, hogy féljek bármitől is! Mert áldott vagyok és nagyon gazdag és egy fő áldás vagyok! Ámen!

Ez mind ott van a Bibliában.

Amikor az angyalok megjelennek a Bibliában különböző személyeknek, mit mondanak? - Ne félj! És ne bátortalanodj el.

Ez a lényeg.  Ezért mondta Isten, hogy ne féljünk, mert azt akarta, hogy az ajtó legyen zárva az ördög előtt, hogy azokat a munkákat ne tudja végrehajtani, amit akar, és Isten munkáit ne tudja leállítani.

Ha olvasod az Ószövetséget, Újszövetséget, Zsidó levelet, minden, amit valaha Isten elvégzett, azt hit által tudta elvégezni. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hinni kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. Először is hinni kell, hogy Ő létezik, és másodszor pedig hinni kell azt, hogy Ő megjutalmazza mindazokat, akik Őt szorgalmasan keresik. Ezt látni kell.

Minden egy mag. Az Ige egy mag. Csak a szellemünkben tud helyet kapni. Az adakozás is egy mag, az egész életünk egy mag.

És valamit látnunk kell.  Múlt héten egy adományt gyűjtöttünk, és amit látnotok kell, - ha a halász kint van a csónakban, belenéz a vízbe és látja ott a nagy halakat. Mit lát? - azt látja, amit szeretne kifogni. Ha odamegyünk az automatához és látjuk a szendvicseket, látod a választási lehetőséget, ha az ember nem látja a szendvicset, akkor nem fogja bedobni a pénzét. De ha látod a szendvicset, és enni akarsz, akkor nagy valószínűséggel bedobod a pénzedet és kiveszed a szendvicsedet. Ez a magokkal a helyzet, amiket elvetünk a gyarapodásunkban. A megfelelő magokat kell elvetni. Túl sokan a rossz magokat vetik el, mert amikor paradicsomot vetnek, akkor kukoricát akarnak aratni.

Hogyan lehet a helyes magokat learatni? Egyetlen módon, a Szent Szellem által.

Az életünk tehát erről szól, követni a Szellemet egész nap! És amikor Ő hoz valamit, azokat nem nyomjuk vissza az életünk egyik területén sem. Mert egy terület kihatással lehet az egész életedre. Amikor szeretnéd hallani a Szent Szellem hangját az életed területein, akkor, ha egy területen hallod, nem szabad visszanyomni a Szent Szellemet.

Életednek a területein, ha problémák vannak, akkor megnyitottad az ördögnek valahol az ajtót!!!!!!!!!!!!!!!

És a pénzes-táskát is meg kell nézni, hogy mit akar azzal az Úr kezdeni.

A félelmek ott is megtámadnak minket. A félelmeket ki kell zárni az életedből és akkor csodálatos életed lesz.

Szabaddá kell tenned magad az életben a szeretet és az adakozás számára. A jövő héten itt leszek, és a szeretetről fogok beszélni, a teljes szeretet kiűzi a félelmet.

Az ajándékokról ha beszélünk, akkor pl. a dicsérők odaadják a szívüket és az életüket és feljönnek nagy távolságról hozzánk, - ez egy adakozás.

Vannak, akik nagy távolságokról jönnek rendszeresen, határokon túlról is és minden héten itt vagytok és vannak olyan tagjaink, akik itt laknak a sarkon és ilyenkor is pihennek még, - évről évre. Egy napon sajnálni fogják ezt.

Nagyon örülünk annak, amikor az Úr gyógyít benneteket. Egy szellemi világ, amiben élünk. És az Úr azt akarja, hogy ezekből a félelmekből kikerüljünk és az Ő útjain járjunk. Pánik van kint a világban, hogy mit hoz a jövő? Mi pedig hitben vagyunk! A hit keresztül visz minket rajta. Jobb munkahelyet találsz, jobb fizetést, a legjobb idő, hogy idetelepüljenek a legjobb iparágak Magyarországra, még több munkahely, ezeket ki kell jelenteni, - most van ennek itt az ideje.

Dicsőség Istennek!                                      Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL