2009.10.20.

A 91-ES ZSOLTÁR VÉDELME 3.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. október 18.

 

Köszönjük Uram, áldunk ma téged Atyám Jézus nevében. Kérjük Atyám, hogy minden szükséget töltsél be a mai napon a jelenlévők között. Megdorgáljuk az ördögöt, megszidjuk Jézus nevében. Megparancsoljuk, hogy levegye a mieink pénzéről a kezét a Jézus nevében. Minden természetfeletti adóság eltörlést előre megköszönünk neked Atyám Jézus nevében, mert tudjuk, hogy elvégzed, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tudjuk, hogy megtörténnek ezek. Előtte is elvégezted Atyám, ez biblikus és ezentúl is elvégzed Jézus nevében. Ezeket a terheket felemeljük Atyám az emberek válláról, és neked adjuk a Jézus nevében. Megtörjük a betegség terhét, a betegség szellemét az emberek felett, a rendellenességek, a gyengeségek szellemét Jézus nevében és elparancsoljuk ezeket. Atyám kiárasszuk a Szent Szellemet, hogy közöttünk a megnyilvánulásaival, ajándékaival jelen legyen.  Köszönjük Atyám Jézus nevében az örök szerelmedet. Minden dicsőség a tiéd legyen, a Jézus nevében. Ámen!

Zsebkendők felett történik az imádság. Bill Kaiser is vendégünk lesz hamarosan. Egy adománygyűjtésre is sor kerül ma. Legutóbb amikor ez történt, az emberek szíve megindult az adakozásra.

Az Ige pedig, amit nagyon fontos megérteni, a mai tanítás során is szó lesz arról, hogy ezek a tanítások, amelyek itt elhangzanak, ezeket alkalmazni lehet az életünkre. Ma lesz a 91-es Zsoltár védelméről szóló tanítás befejező része. Én az Ige cselekvője vagyok. A következő hónapokban az Evangéliumot elétek fogom tárni, egy teljesen új megvilágításban fogjátok hallani. A Pásztorkonferencián is és utána is fogtok hallani a megigazultságról a tanításokban, és ezekre azért van szükség, hogy az elménket kiszabadítsuk a fogságból.

Nem kell megsértődni az adománygyűjtések során, senki nincs kényszerítve arra, hogy adakozzon, akik már adtak a mai napon a gyülekezetbe érkeztükkor, az ő részük is idetartozik az adománygyűjtésbe. Nem helyezünk senkit kárhoztatás alá, mindenki a saját szíve szerint adakozik.

Egy újságíró volt itt az elmúlt alkalmak egyikén, az első sorban ült és jegyzeteket készített, onnan lehetett megállapítani, hogy azonnal jegyzetelt. És ő is tett az adománygyűjtő kosárba, aprót, de ő is tett bele. Áldott akart lenni, de a szíve úgy hiszem, hogy nem volt benne, mert nem alapozta meg a szívét abban.

Róma 11/16 Ha pedig a ZSENGE szent, akkor a tészta is, és ha a gyökér szent, az ágak is azok.

Amikor tehát tizedet fizetünk és megtanuljuk, hogy mit jelent tizedfizetőnek lenni, akkor az a tized, amit az Úrnak adunk, megszenteli a teljes pénzünket. Tehát kiveszi a babiloni világrendszerből, pénzrendszerből a pénzünket és Isten rendszeréhez, szellemi törvényéhez köti hozzá a teljes vagyonunkat és pénzünket.

Zakariás 8/12 Mert a VETÉS békességes lészen, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az egek is megadják harmatjukat és örökössé teszem mindezeken e nép maradékát.

Nem úgymond, adok, hanem magot vetek helyette. És mi a Szent Szellem alá vagyunk rendelve. Ábrahám, Izsák és Jákob is megkapta a tizedről a kijelentést a törvény előtt már 430 évvel. Ez nem a törvény alatt van és ezt kijelentés által lehet megérteni.

Ha a gyökér szent, aki a Jézus, tudjuk a János 15-ből, hogy Ő a szőlőtő, akkor az ágak is szentek, vagyis mi magunk is szentek vagyunk, és mi az Igének cselekvői vagyunk.

Tehát nagyobb megértést fogsz erről kapni, mint, hogy most csak úgy gondolod, hogy vetsz. Állandóan tanulmányozom ezt a témakört. És ez valóban olyan, ami képes megváltoztatni az egész életünket.

Példabeszédek 3/9-10 TISZTELD az Urat a te vagyonodból, és a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid bőséggel és musttal áradnak el sajtód vályúi.

Ezt tesszük tehát, az Urat fogjuk megtisztelni ma a tizeddel és a zsengével. Felkéri a segítőket, akik az adománygyűjtésben foglalatoskodnak és a következő ima hangzik el:

Köszönjük Uram ezt a lehetőséget, megkötjük a hiány szellemét, a szegénységet Jézus nevében. Ezt a magot arra vesszük most, hogy megtörjük az adósságokat az életekben, kikerülünk az anyagi nehézségekből, természetfeletti megoldások jönnek, hisszük, hogy a gyarapodás hozzánk jön az életünk minden területén Jézus nevében. És a szolgáló szellemeket kiküldjük, hogy hozzák be a szükséges anyagiakat Jézus nevében! Ámen!

Nagyon fontos pásztorkonferenciára készülünk most, kérjük, hogy az idegeneket ne hozzátok be. Néha olyanok is meglátogatják a pásztorkonferenciát, akik nem is tartoznak a gyülekezetekhez. Megkérjük, hogy ezen az alkalmon az idegenek maradjanak távol. Ti viszont, akiket illet, gyertek fel, mert az idén az utolsó pásztorkonferencia lesz ez. Két hónapja készülök azt elmondani, ami ott elhangzik majd. Remélem, lépést tartotok a tanításokkal.

Zsoltár 91/16 Hosszú élettel elégítem meg őt és megmutatom néki az én üdvösségemet.

Köszönjük az Úrnak. Keresztény körökben nagyon sok téves hit van jelen, mert a hitüket nem Isten Igéjére építik ki, hanem kikerülik az Igét. Nem ismerik el, hogy mit mond az Ige, hanem arra alapozzák a hitüket, hogy mit mondott arról valaki, vagy amit a pásztor vagy a prédikátor. Különböző fokozatokkal, titulusokkal rendelkeznek, könyvekre hivatkoznak, amik teljesen tévesek.

Volt valaki figyeltem, mert minden, amit mondott helyes volt és megrendeltem a könyvét, amiben, mint kiderült hatalmas zűrzavar volt. Volt, hogy Angliából kaptam szép színes folyóiratot, a külseje tökéletes volt, és olyan prédikátorokat gúnyolt ki a lap, akik hisznek az elragadtatásban. A szemetesbe került, mert használhatatlan volt, ami benne volt.

Ha így kimegyünk, és akármit benyelünk, amit a világban találunk, megint mások pedig meghallgatják ezt az üzenetet, izgatottá válik a szívük, de azután semmi nem történik, nem cselekszenek az alapján. Vagy történik egy haláleset, és azt mondják, hogy Isten vette őt el, vagy itt volt az ideje, hogy elmenjen. A prédikátor kiáll, és ilyen hazugságokat szól a pulpitusáról. Hazudnak tehát.

A Prédikátorok 7/17-ben olvashatjuk az Ige második felében, hogy miért halnál meg időd előtt? Ha ezeket az igeverseket összerakjuk, akkor kiderül, hogy nincs egy eleve elrendelt időnk, amikor meg kell halnunk. Ha áldottak vagyunk – írja a Biblia, akkor az életünk teljességében, amikor megelégedtünk, akkor kerülünk a sírba. Van az éretlen kukorica és az érett kukoricacső. Meg van az aratásnak a megfelelő ideje.

Olvastuk a 91-es Zsoltár 16-os versében, hogy hosszú élettel elégít meg minket az Úr és megmutatja nekünk a szabadításunkat. Igen, mondja valaki, de az illető, akit én ismertem 25 éves korában halt meg és az volt az ő ideje. Nem! Voltak olyan gimnáziumi társaim, akik a harmincas éveikben haltak meg, ez nem az ő elrendelt idejük volt, hogy meghaljanak, ezt nem tudom elfogadni a Biblia alapján. Hálát adunk az Úrnak akkor, ha valóban Jézushoz költöztek.

Mondja is azt az Írás, hogy ott jobb lenni, mint itt. Egyszer egy asszony meghalt és a mennybe került és az Úr azt mondta neki, hogy még hat hónapra vissza kell, hogy jöjjön a földre. Ez kb. 100 évvel ezelőtt történt. Azért küldte őt vissza az Úr, hogy legyen bizonyságtevője annak, amit a mennyben látott. Mert hosszabb ideig úgysem bírná ki a földön, ezért csak hat hónapról volt szó, hogy visszaküldi az Úr.

A mennyországban csodálatosak a dolgok, de nem akarom, hogy az itteni életemből kirabolva legyek. Ha nem tetszik, akkor is ez az igazság, amit most elmondtam, és az igazság tesz minket szabaddá. Miért kellene az embereknek meghalni fiatalon az idejük előtt?

Vannak, akik hosszú életet élnek, gonoszul élnek és írja a Biblia, hogy a gonosz az életének felét sem éli meg. Mit tesznek? Bolondul élnek. Lehet az, hogy az ember valami ostoba dolgot tesz és meghal jóval az ideje előtt. A főiskolai éveimből emlékszem, hogy amikor a fiatalok túl sebesen vezették az autót, nem tudom, hogy hogyan élték túl azokat a történéseket, Isten mentette meg őket. Háromszor pördült meg az autó, a háta tört el az illetőnek és túlélte. Ostoba volt az illető.

Isten határozta el, hogy kivisz innen? Nem! Azért történt meg, mert ostobán viselkednek, cselekednek. Azért említem ezt meg, mert az Úr is figyelmeztet minket, ennek ellenére önfejűen megyünk előre és ez ostobaság, ha nem figyelünk az Úr figyelmeztetésére, így lehet idő előtt meghalni. Vannak tehát dolgok, amiket ha megteszünk, azok lerövidítik az életünket. Megint más dolgok, amiket ha megteszünk, azok meghosszabbítják az életünket.

Mi Isten akarata? - Hosszú élettel elégít meg minket, mielőtt elköltözünk. Ugye felfedeztük azt, hogy szükségünk van Isten védelmére ahhoz, hogy itt hosszú ideig éljünk. Hogy megéljük ezt a hosszú időt, ahhoz szükségünk van Isten védelmére. Hogy ez hogyan történik erről már tárgyaltunk.

Az első, hogy Istennek az oltalma, mint egy sátor vesz körbe bennünket. Izrael és Dél-Libanon határán egy háborúban voltam jelen és Istennek a védőszárnyai alatt voltam. Ezrével jöttek ki a lövedékek nap, mint nap, és Matulát soha nem érintették. Süvítettek és elfordultak. Része ennek a védelem működésének az, hogy kimondjuk.

Mit fogunk kimondani? - Nem fogok félni! Egy másik formája az Isten védelmének az angyalok. Az angyalok őriznek minket, együtt jöttek velünk az Istentiszteletre és együtt fognak velünk elmenni haza.

Megint egy másik módja, hogy figyelmeztetéseket ad az Úr. Ma egy újabb formáját vizsgáljuk.

/13/ Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.

Lukács 9/1 Minekutána pedig összehívta Jézus az Ő tizenkét tanítványát, ada nekik erőt és hatalmat minden ördögök ellen és betegségek gyógyítására.

Tudjuk azt, hogy az ördögök problémákat okoznak. Előre elrendeznek dolgokat. Kitervelik az időbeosztásodat úgy, hogy pont, amikor te mész át az útkereszteződésen a részeg ember is akkor menjen át az autójával. Akkor hajt arra.

Ezért amikor dolgoztam azt tapasztaltam, hogy 40-50 útkereszteződésben előre meg kellett kötöznöm az ördögnek a kitervelt gonoszságait. Ezt kellett tennem. Erőt és hatalmat adott minden ördögök ellen. Mi az, ami veszélyes az emberi lényeknek? A balesetek, erőszakok, bűncselekmények. Démonok vesznek mindezekben részt.

Vannak pl. betegségek, amik által szintén meg tudják ölni az embereket és Isten erőt és hatalmat adott minden betegség felett, annak gyógyítására. Ha minden erőt megkaptunk minden gonosz erő ellen, akkor nincs egy sem, ami minket meg tudna ölni, hanem nekünk kell tudni kikergetni őket. Ha minden betegségek felett hatalmat és erőt kaptunk, akkor nem lenne szabad, hogy betegség uralja az életünket. Nem lenne szabad, hogy ő rontsa meg az életedet, neked kellene elpusztítanod őt.

/2/ És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten országát és betegeket gyógyítsanak.

Miért kell a betegeket meggyógyítani? Ez egyik jele az Evangéliumnak, mert a gyógyulás mindig is része volt, a jó hír, az Evangélium kihirdetésének. Ez így volt Jézusnál, az apostoloknál, a prófétáknál az Apostolok Cselekedeteiben, mert az Evangélium, az örömhír erről szól.

Ezt mondta Jézus, hogy – az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy elküldött engem, hogy a szegényeknek az örömhírt, az Evangéliumot hirdessem, olvassuk a Lukács 4/18-ban. Hogy a vakok szemeinek a megnyílását hirdessem, hogy a megtört szívűeknek a meggyógyítását hirdessem, hogy a foglyokat szabaddá tegyem. Ezeket az elme-rögzítéseket és berögződöttségeket kell ilyenkor az emberek megújítaniuk, s ez mind gyógyulási folyamat.

Lukács 9/6 Kimenvén annak okáért bejárák a falukat hirdetvén az Evangéliumot és gyógyítván mindenütt.

Mit tettek tehát? - Hirdették az Evangéliumot és gyógyították a betegeket. A vallásosak azt mondják, hogy amit az előbb olvastál, az csak a tizenkét apostolra vonatkozik, de akkor mi a helyzet a következőkkel?

Lukács 10/1 Ezek után pedig rendele az Úr másokat is hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az Ő orcája előtt minden városba és helyre, ahova Ő menendő vala.

Már nyolcvanketten vannak, akik gyógyítják a betegeket. Milyen küldetéssel küldi ki őket Jézus?

/9/ És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa.

Erőre van szükséged ahhoz, hogy a betegeket meggyógyítsd. Ha ma először vagy itt, akkor tudnod kell, hogy itt jelen van az erő, hogy Isten meggyógyítson téged.

/17/ Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

Az ember örömmel teljes, amikor tudja, hogy van ereje és hatalma a betegségek és a rendellenességek felett. Ezt meg kell tanulnunk, és be kell építeni a szellemünkbe. A rendellenességek, betegségek nem szabad, hogy minket uraljanak. Az ördögök nem szabad, hogy minket uraljanak, nekünk kell uralkodnunk felettük és látjuk, hogy nagy örömmel jöttek vissza, mert engedelmeskedtek az ördögök Jézus nevének hallatán.

Nagyon sok keresztény nem venné szívesen, ha abban az időben kellett volna élnie, mert ott szembesülnie kellett volna ezekkel a gyógyulásokkal. Tehát már nyolcvanketten vannak, akik gyógyítják a betegeket és akkor még az Apostolok cselekedeteiből is hozzá kell adni minden egyes esetet, mert ott is gyógyulnak a betegek.

Azután el kell menni ahhoz az Igéhez, ahol meglátjuk, hogy kinek van joga használni az Úr Jézus nevét. És meg kell néznünk, hogy ki az, aki birtokolja a Szent Szellemet. Hiszen abban a névben van minden hatalom. Ma ugyanaz a név megvan nekünk. Miért ne lenne akkor ugyanaz az erő jelen? Meg van az az erő!

/18-19/ Ő pedig monda nékik: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Ímé adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek.

Semmi nem árthat nektek! Az Újszövetségben vagyunk, - semmi, semmilyen módon nem képes ártani néktek. Millió számra nem hiszik ezt az emberek. Mi hisszük ezt! Hallelúja!

Olvastuk azt a 91-es Zsoltárban, hogy mi kígyókon és skorpiókon taposunk. Miről beszél itt? - Hatalomról szól! Olyan hatalomról, amely mögött maga az Úr áll. Mindazok felett hatalmat kaptunk, amelyek képesek lennének nekünk ártanak. És mindezek a lábunk alatt vannak, hiszen taposunk rajta.

Összefoglalva tehát, - Isten miként fog minket megvédelmezni? Az Ő védő oltalma, sátra alatt elrejt minket. Az Úr angyalaival megvédelmez minket. Isten Szellemétől való figyelmeztetések által előre int minket a veszélyre. És végül is az a hatalom, amit nékünk adott, hogy azzal éljünk, azt használjuk.

Erőt és hatalmat adott nekünk mindazok felett, amelyek képesek lennének nekünk ártani. Mindaz, ami képes megcsípni, megharapni, vagy ártani nekünk. És gyönyörű, ahogy a 19-es versben mondja az Ige, hogy -  Ímé adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek.

Lukács 4/36 És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan szellemeknek és kimennek?

Jézus volt ez maga. Olvastuk, hogy a tizenkettő is ugyanúgy megtette, ezenkívül hatalmat adott a hetvennek és ott van az Apostolok cselekedeteiben ugyanez. És még ki? - Mi magunk is!

/37-38/         És elterjede a hír Őfelőle a környék minden helyén. Azután a zsinagógából eltávozván a Simon házába méne. A Simon anyósa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek néki érette.

Nagy lázzal, a magas láz veszélyes volt ránézve. Itt van Jézus példája, hogy mit tett. Nem könyörgött az Atyához, hogy gyógyítsa meg őt, mint ahogy néhány prédikátor szinte koldulva könyörög. Megnézzük Jézus mit tett, Ő a mi példánk:

/39/ És Jézus mellé állván megdorgálá a hideglelést és az elhagyá őt, és ő azonnal felkelvén, szolgála nékik.

Mit tett a láz?  Elhagyta! Jézusnak hinnie kellett, hogy neki hatalma van erre. És Ő a mi példaképünk. Ő nem imádkozott, hanem szólt a lázhoz, a lázhoz szólt! A láz képes azt meghallani, mert eltávozott a láz. Képes a láz hallani. A rák is képes meghallani, és a leukémia is meghallja, és a fertőzések is meghallják. Mégis milliók vannak, akik hívők és nem parancsolnak egy fertőzésnek. Ez a mi oltalmunknak, védelmünknek egy másik útja, amikor az Úr hatalmat ad erre. Örvendezünk, mert ördögökön vagyunk képesek járni és azokat megtaposni.

Lukács 8/22 Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba Ő és az Ő tanítványai és monda nékik: Menjünk a tónak túlsó partjára. És elindulának.

Menjünk a tónak túlsó partjára, mondja Jézus és a következő Igéből megtudjuk, hogy Jézus elaludt.

/23/ De hajózásuk közben elszenderedék, és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben voltak.

Ha az ember félelemben van, akkor bárhol képes megijedni. Az igazság az, hogy a szánk vitt minket nagy bajba. Vagyis meg kell szabadítani saját magunkat a szánktól. Olvassuk a…

/23/ De hajózásuk közben elszenderedék, és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben voltak.

/24/ És hozzámenvén felkölték Őt, mondván: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait, és megszűnének és lett csendesség.

Mit tett tehát Jézus? - Térdre esett és elkezdett könyörögni, hogy Atyám, kérlek, mentsd meg az életemet? Ne hagyj minket itt meghalni, segíts nekünk? Ez a hústest természete, a hústest szerint gondolkodó elme. A vallásosság tanítja így az embert, hogy legyen ilyen koldus. De a Biblia nem így mondja. A Biblia arra tanít minket, hogy mi legyünk hívők.

Mit tett Jézus? - Megdorgálta a tengert és a szelet. Mit mond ez nekünk? Egyrészt azt mondja, hogy nem az Atya hozta létre azt a szelet, mert különben Jézus nem dorgálta volna meg. Megdorgálta a szelet és a háborgó tengert és lett nagy csendesség.

És azután a tanítványokhoz fordult és megköszönte nékik, hogy felköltötték, mert tudta, hogy senki itt a csónakban közülük ezt nem lett volna képes megtenni? Tehát mindenképpen engem kellett hogy felébresszetek. Ezt mondta? Nem ezt mondta Jézus.

/25/ És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkozának vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki?

Miért mondta a tanítványoknak, hogy hol van a ti hitetek? Főleg akkor, ha nem lett volna erejük. Egy ilyen helyzetben miért mondta volna ezt? Emlékeztek a fügefa történetére, amikor Jézus elátkozta a fügefát? Mit mondott a tanítványoknak? - Legyen nektek is ilyen isteni fajta hitetek.

Mert ha ilyen hitetek lenne, akkor nemcsak azt cselekednétek, ami a fügefával történt, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívetekben nem kételkedtek, hanem ha hiszitek, hogy amit mondtok, megtörténik, meg lesz néktek, amit ti mondtatok. (Mk. 11.)

Ezt tanította Jézus. Megtehették volna. És Jézus azt kérdezi, hogy vajon miért nem tettétek ezt? Láttátok az én hitemet, hogy ez hogy működik. Ti miért nem teszitek ezt? Értsétek meg azt, hogy még arra sem lett volna szükség, hogy Jézust felébresszék. A vallások nem tanították ezt meg nekünk.

A hústestben való gondolkodás azt jelenti, hogy a végén egy rossz döntést hozunk. Egy rossz döntéshez vezet. Egy gondolkodási rendszer alapján marad fent a hústest természete. Most meg fogunk itt tanulni valamit magunkról.

Róma 8/4-6 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a Szellem szerint valók pedig a Szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a Szellem gondolata pedig élet és békesség.

Ha a test szerint gondolkodunk és a test szerint járunk annak vége a halál. A test szerint való járás az egyfajta gondolkodásmód. Olyan gondolatok és olyan szavak, amelyek ellentétesek Isten Igéjével. Különbség van a fizikális testünk és a hústest között.

Valaki azt mondja, hogy az a bűn, amit elkövettem, az tönkre fog engem tenni. Ez a hústest gondolata, ez ellentétes Isten Igéjével. Mert a Biblia azt mondja, hogy az a bűn, amit én elkövettem, azt Isten olyan távol veti el tőlem, mint kelet a nyugattól.

Vagy egy másik gondolat felötlik bennünk, hogy ezt a betegséget soha nem fogom tudni legyőzni. Ez megint a hústest volt, téves gondolkodás. - Mert ha csak eleget tudnék imádkozni! Ez megint a hústest gondolata. A hit azt mondja, hogy nekem megvan a válasz, a hústest azt mondja, hogy ha nem imádkozol eleget, ha nem böjtölsz és nem feszíted keresztre a testedet...

A hústest egy rendszert jelent, és amiképpen gondolkodunk és hiszünk. A böjt csak a testünket befolyásolja. Ahogy megújítjuk az elménket Isten Igéjével, úgy a hústest természete megszűnik létezni. - Nem tudom, hogy sikerül-e ez nekem? Ez a hústest gondolata. - Attól tartok, hogy ez a dolog nem fog majd működni így! Ez megint a hústest. - Soha nem fogom tudni ezt legyőzni! Tehát a hústest mindig abból táplálkozik, amit lát, és az ellentétes Isten Igéjével.

A depresszió nem más, mint hallgatni a hústest szavára. Ha egy gyermeket egy bizonyos környezetben nevelünk, akkor úgy fog gondolkodni, ahogy őt ott nevelték. Pl. Ha majmok között nevelkedik fel egy gyermek, akkor pontosan úgy fog cselekedni, ahogy a majmoktól látta. Ha a sas a pulykák között nő fel, akkor úgy fog viselkedni, ahogy a pulykáktól látja.

Ha olyanok között növekszünk fel, akik negatív módon gondolkodnak és beszélnek, akkor pontosan olyan módon fogunk mi is gondolkodni és beszélni. Ez a nagativizmus ránk ragad. Most forognak a kerekek, és ha év végéig ebben a forgásban maradsz, akkor meg fogsz változni.

Példabeszédek 21/16 Az ember, aki eltévelyedik az értelemnek útjáról, az élet nélkül valók gyülekezetében nyugszik.

Az ember, aki eltévelyedik a megértés útjáról a holtaknak a gyülekezetében marad, mondja egy másik fordítás, vagyis az élet nélkül valók, szellemi halottakról szól. Millió számra vannak újjászületettek, akik a világ gyülekezeteiben vannak, mert úgy gondolkodnak, mint a világ és úgy cselekszenek, mint a világ. Én is a holtak gyülekezetébe jártam annak idején egy ideig, szellemileg elkülönült volt a szellemem, Istentől elkülönült volt, nem voltam újjászületve. Tehát azokkal a dolgokkal, amelyekkel foglalkozunk, naponta kell, hogy friss gondolatokat kapjunk.

Nagyon is fontos, hogy milyen szellemi környezet vesz minket körbe. Tudjuk pl. hogy Mózes kiküldte a tizenkét kémet, hogy kémlelje ki az ígéret földjét. És a tizenkét kém közül tízen visszajöttek olyan jelentéssel a tejjel és mézzel folyó földről, hogy azt mondták, mi olyan kicsinyek  voltunk a saját szemünkben, mint maguk a szöcskék. Az ellenség szemében is és a saját szemünkben is. Ketten voltak, akik jó jelentéssel tértek vissza.  Igen, vannak ott ugyan óriások, de azok olyanok lesznek, mint a kenyér. Menjünk és szerezzük meg őket most.

A családok a gyermekeiket már a kudarc légkörében és mentalitásában nevelik fel. Mindig csak azt magyarázzák a gyermeküknek, hogy mi nem lehetséges, és hogy milyen ostobák stb. Az átkokat mindig könnyebb elsőként megtanulni. Amikor iskolába jártam én is először a káromkodós szavakat tanultam meg. Tehát az ember, ahogy belecsöppen az életbe, mindig a negatívot tanulja meg először.

Először az ember a félelmekre reagál, mielőtt találkozna a hittel. Legtöbbünket nem is hitben neveltek fel. Amiket itt a számból hallotok még a pásztoroknak is igen nehéz bevenni, mert a félelem és a kétség környezetében nőttek fel, hitetlenség, negatívizmus környezetében nőttek fel egész életükben. Még a felnőtt korukra is képesek gyűlöletteljességgel fordulni a gazdagság felé. Akik meggazdagszanak ők is egy bizonyos negatív rátekintéssel vannak, és el is veszítenek így mindent, amijük van.

Ennek ellentétje azonban a Zsidó 11/1-ben a mi hitünknek a meghatározása. - A hit a reménylett dolgok valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződést jelent. A hit egy bizakodással teljes bizonyosságot jelent. A nem látott dolgokról való teljes meggyőződés, bizonyíték.

Egy pontos fordítása, AMP fordítás szerinti meghatározása, hogy mi is a hitünk? - A hit pedig a bizakodással teljes bizonyossága azon dolgoknak, amelyekben reménykedünk. A hit bizonyítéka azoknak a dolgoknak, amelyeket nem látunk és meggyőződés azok valóságáról.

Egy bizakodással teljes bizonysága azon dolgoknak, hogy azok valóban ott vannak, bár nem látjuk. Hogy amit nem látunk, a valóságos. Az embereknek a mentalitása olyan, hogy mindig a múltban vagy a jövőben tartózkodnak, és soha nem tekintik a jelen időt. Amit éppen ma teszünk, jelen pillanatban. A kommunikációnk, a beszédünk, hogy mit mondunk ki, az pontosan meghatározza ezt.

Van pl. egy mondás, hogy az Úrnak a dicsősége rajtunk van. Mit értünk ez alatt? Többet nem fogunk abból megkapni, mint amennyit értünk belőle. Nem fogunk tudni előrébb haladni annál, mint amekkora a megértésünk és ismeretünk abból.

Vagyis hol van ez a dicsőség? - Először is Isten kegyelme rajta van az életünkön, az életünk felett van. Istennek a tökéletessége, Istennek az értékei benne vannak a szellemünkben. Nem a fejünkben vannak. És Istennek a dicsősége ugyanígy a szellemünkben van benne és Istennek a tökéletességei, az értékei, tulajdonságai is ott vannak.

Ha elfogadjuk ezt a megértést, akkor leszünk képesek működni is abban és ott nincsenek kudarcok. Ha te pl. úgy hiszed, hogy egy kudarc az életed, te erre vagy ítélve - ha ezeket a tanításokat hallgatod, nem vagy képes úgy hallgatni, hogy meg ne változzon közben az életed.

Nem lehetséges, mert rád fog ragadni és ennek leszel a megszállottjává, hogy ez így van. Előbb utóbb megváltozik a beszéded is, ez egy fajta hitélet, ami ebből fakad. A hit pedig előszólítja azokat a dolgokat, amelyeket eddig még nem láttunk. Alapot adunk neki és úgy cselekszünk, mintha azok már ott lennének. Mások úgy gondolják, hogy megbolondultál, hiszen ők azt nem látják.

Miről szól tehát a hit? A hit nem azt jelenti, hogy különböző dolgokban hiszünk, mert az ördögök, démonok is hisznek olyannyira, hogy remegnek. A hit ott kezdődik, amikor a hitednek hangot adsz, kimondod és azt meg is cselekszed.  Ha nem adsz hangot a hitednek, akkor nem tudod azt megcselekedni. Az életed abba az irányba halad, amerre a szád szavai hajtják. A hit egy törvény.

Galata 3/25-26 De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.

/23-24/ Mielőtt pedig eljött a hit, törvény alatt őríztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

Ez a szó, hogy Krisztusra vezérlő mesterünk, ez Krisztushoz vezető nevelőt jelent. A Mózesi törvények tehát azért adattak, hogy mintegy vezető elvezessenek valahová. Mintegy buszsofőr, aki elvisz valahová. Vagyis egy olyan buszsofőr, aki elviszi a gyermekeket az iskolába. Tehát nem ő tanítja a gyermekeket. Azok, akik a törvény alatt voltak, számukra a törvény olyan volt, mint egy vezető, aki elvezette őket Krisztushoz. De amikor eljött a hit többé nem vagyunk a nevelő alá rekesztve.

Most arról a fajta isteni féle hitről beszélek, amely az Újszövetségben adatott nekünk és az különbözik az Ószövetségbeli hittől. Mi a különbség köztük? Nagyon egyszerű a különbség köztük. A hit az Ószövetségben egy úgynevezett bizalom volt. Ők bíztak Istenben. Megbíztak Isten tulajdonságaiban. Megbíztak abban, amit Isten mondott nekik és engedelmesen követték azt, amit Isten mondott nekik. Ez volt a bizodalmuk.

Ábrahámot nevezi az Ige a mi hitünk atyjának. Bízott Isten jellemvonásaiban, Isten kijelentéseiben és bízott Isten Igéjében. Ábrahám tehát hitt Istenben és ez tulajdoníttatott neki megigazulásul. Az Újszövetségi bizalom nem egyenértékű az Ószövetségivel, mást jelent. Az Újszövetségben a hitet nevezhetnénk úgy is, hogy egy tükör alapelv szerint működik. Erről olvasunk a…

Jakab 1/25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és meg is marad abban és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az boldog lesz cselekedeteiben.

Isten tökéletes törvényéről szól a Bibliánk. Az Élő fordítás szerint úgy szól ez a rész, hogy Isten törvénye a tökéletes ember számára. Isten törvénye a szabad ember számára. A vallásos meghatározások úgy fordítják, hogy Isten törvénye, amely az embert szabaddá teszi. De ez a meghatározás téves. Két különböző nézőpontból szólnak ezek a meghatározások. Az egyik azt mondja, hogy Isten törvénye, amely az embert szabaddá teszi. Akik ezt így prédikálják, kisugározza az ő gondolkodásukat, mentalitásukat. Mert az Ószövetségi hitből fakad ez a fajta beszéd, hogy Isten törvénye, amely az embert szabaddá teszi.

Isten törvénye, amely az embert szabaddá tenné, vagyis ez a szabadság van a tudatukban, és állandóan megszabadulást igényelnek. Az üzleti vállalkozásaiknak szüksége van rá, az anyagi életüknek szüksége van megszabadulásra, nekik maguknak is szükségük van erre és a családjuknak a megszabadulásra. És időről időre úgy vélik, hogy mindezeknek szükségük van Isten megszabadítására. Ezért állandóan démonokat űznek ki magukból és azokból a dolgokból. Isten Igéje azért van számukra, hogy megszabadítsa őket.

Van egy másik csoport, aki teljesen másként tekint erre. Isten törvényének nevezi, a szabad ember számára törvénynek. Ez a helyes meghatározása. Honnan tudod, hogy melyik a helyes? Egyszerű. Amire szükségünk van, az tudás és megértés, amely az Evangéliumból van. Jézus azért jött, hogy az elveszetteket megtartsa. Jézus azért jött, hogy életet adjon a szellemileg halottaknak. Jézus azért jött, hogy minket Istenhez vezessen. Jézus azért jött, hogy a bűnösöket igazzá tegye. A kérdés úgy hangzik, hogy ezt be is teljesítette-e?

Akik a megszabadulást keresik, a mentalitásuk és az elgondolásuk szerint úgy érzik, hogy ez még nincs meg, és úgy hiszik, hogy Isten ezt még ma is végzi. A kérdés úgy hangzik, hogy mit mond erről nekünk a Biblia? Hol van ma Jézus? Mi az, amit ma végez Jézus értünk? Még mindig munkában van és próbálja bevégezni a munkáját? A Biblia úgy írja, hogy Jézus az Atyának a jobbjára magasztaltatott fel és ott leült. Ha leült, akkor Jézus úgy gondolja, hogy Ő befejezte a munkáját. Miután feltámadt a halálból, a tanítványait úgy köszöntötte, hogy – Mind legyetek üdvözölve. A Máté 28/9-ben olvashatjuk ezt.

Nem azt mondta, hogy csak halkan-halkan, hogy az ördög meg ne hallja. És vigasztalódjatok, mert legyőztem a világot!!! Nem volt a sátánnal problémája mindaddig, amíg nekünk nem lett problémánk a sátánnal és nekünk volt szükségünk a győzelemre a sátánnal szemben. És miértünk szerezte meg ezt a győzelmet, nem saját magáért. És ha úgy gondolod, hogy a sátánt neked le kell győzni az életedben, akkor tévesen gondolod.

Hiszem, hogy én majd győzni fogok ördög. Nem! Ez egy rossz hozzáállás. Ti már legyőztétek azt, a hitetek harca által. A hitetek munkába állítása által. Meg kell ragadnunk azt, ami hozzánk tartozik. Ne engedd, hogy a sátán kiraboljon téged a győzelem öröméből, a gyarapodásból. Mindannyian el fogunk jutni arra a helyre, ahová Isten hívott minket. Nem bukhatunk meg, nem vallhatunk kudarcot, mert Isten dicsősége bennünk van! És ezt annyira szeretem, ezt látnotok kell a…

Korinthus II. 4/6-7 Mert az Isten aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy megismerjük Isten dicsőségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.

Isten parancsolta elő a sötétségből a világosságot a mi szívünkbe. Ez egy ígéret? - A hit az valóságos, az egy teljes meggyőződés. Az emberek sokszor azért olyanok amilyenek, mert nincs bennük ez a meggyőződés. És fogod azt tudni, amikor valakivel találkozol, hogy benne meg van-e ez a meggyőződés.

Akiben nincs meg ez a meggyőződés, abban nem bízhatsz meg igazán, mert a félelem uralja őt és meginoghat. És úgy gondolják, hogy az emberek ellenük fordultak, a hústest gondolkodásmódjában gondolkodnak.

Tehát a világosság jött és ragyogott. Az Úr ismeretének dicsőségére gyújtotta ezt a világosságot Isten a szívünkben. Beragyogott a szívünkbe. És túláradó áradatában közölte ezt velünk. Tehát nem majd felgyújtja ezt a fényt, hanem ez már megtörtént bennünk.

A sötétségből parancsolta, hogy lépjen elő ez a világosság. Nem azt mondja, hogy a sötétséget meggyújtotta, hogy világosság legyen, hanem a sötétségből előhozta a világosságot. Csak Isten tudja ezt megtenni. És a sötétség vált a világosság forrásává. Mert így parancsolta Isten. Parancsolta, hogy világosság jöjjön elő a sötétségből. És túláradóan kiöntötte ezt a szívünkbe, megragyogtatta a szívünket. Jézus Krisztus arcán ragyog ez a dicsőség, amely az Úr Jézus Krisztusnak, Istennek a dicsősége, amely az Ő arcán ragyog.

És erről fogok még tanítani, hogy miként kell nekünk ez alapján működnünk. A 7-es versből megtudjuk, hogy ez a kincsünk megvan nekünk. Ez a kincsünk cserépedényekben van. Ez megvan nekünk! Hogy amaz erőnek nagy volta az Istené legyen és ne magunktól való! Beszéltünk Istennek a tökéletességre való törekvéseiről és az értékeiről, ez mind bennünk van.

A kérdés úgy merül fel, hogy tudunk-e erről, mert ez a kincsünk bennünk, a földi edényeinkben van. Kívülről talán hétköznapinak tűnünk, de belül természetfelettiek vagyunk ezzel a természetfeletti kinccsel. Belénk van programozva mindez. Ezért mindenben, amit teszel, képes vagy, hogy te legyél a legjobb. És azzal tartozol Istennek, hogy ami belül van, azt kihozd.

Ezt a kincset magamban hordozom, Isten dicsőségének a kincsestárháza ez. És ezt Ő gyújtotta meg, ezt a világosságot bennem, hogy felfedje nekem Őt! Ezért kell, hogy az én életem kiválóságra jusson, ezért vagyok én első mindenben. Ha nővér vagy, akkor te legyél a legjobb nővér. Nem az az XY kell, hogy legyél, aki pl. mindig késik. És neked kell, hogy legjobban értsél a munkahelyeden ahhoz a dologhoz, amit teszel.

Annyira más kell, hogy legyél mint a többi, hogy az emberek elgondolkodjanak rajta, hogy miért olyan más ő! Mert én abból a fajtából való vagyok! És úgy ragyogjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Úgy ragyogjon! Hallelúja! Úgy kell, ragyogjon a ti világosságotok.

Hogy ezt megemésszétek, kell majd egy kis idő. Több van itt elrejtve, mint amit gondoltál, vagy amit hittél és tökéletességre kell jutni benne. Mindenkiben ott van ez a kincsestárház. Most ennek a tudatában álljunk fel és dicsérjük az Urat. És ne felejtsétek, hogy az Igétől születtünk és az Igének a cselekvői vagyunk. És ez a kincsestárház bennünk van. Értened kell ezt a dicsőséget, ami benned van, hogy te az Isten dicsőségében járj.

A szellemi birodalom pedig látja ezt benned, a sötétség erői is látják ezt benned. Olyan vagy, mint egy világítótorony, ahogy jársz körbe. Benned van az a világosság, és sugárzik belőled, csak nem fedted még fel. Az ördög pedig menekül előled, és a lábad alatt tartod őt, megtapossuk őt és járunk rajta. Nagyon nehéz az ördögöket elkapni az utcán, a Szent Szellem vezetése kell hozzá, mert mind elszalad előtted, és kiszaladnak a városból, ahol jársz. Ahová én megyek ott nincsenek ördögök, mindannyian elmennek előtte. Így kell gondolkodnunk.

És ahogy én megvallottam mindig, hogy a kenet száz emelet magasra is eljut, amerre én járok. És mikor ezt elkezdtem megvallani, a legmagasabb épületet építették meg abban a városban, száz emelet magasat vallottam meg és a világ legmagasabb épülete épült ott fel. Nagyon fontos, hogy mit mondunk ki a szánkon.

Mondd ki: Ez a kincs bennem van! És bűnmentes vagyok, félelem mentes vagyok, betegség mentes vagyok, adóság mentes vagyok! Hallelúja! Dicsőség az Úrnak!

És hisszük a természetfelettit! Betegségmentes vagy, ezért nem mehetsz haza betegséggel. Megszabadító kenetek vannak nagyon sok mindenre a testben. El sem tudod képzelni, hogy mi zajlik a testekben. Gyertek előre, ha kívánjátok a gyógyító kenetet.

Dicsőség az Úrnak! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL