2009.05.27.

ISTEN JELENLÉTE!

Jegyzet Bill Kaiser tanításából
2009. május 24.

 

Bejelentések között elhangzik elsősorban, hogy június 1-én, pünkösd hétfőjén lesz a következő országos imakör összejövetele. A Szent Szellemben való szólás, a nyelvek imája egy következő dimenziójába lépett az imakör. Gyertek és imádkozzatok velünk, mert hatalmas áttöréseket hoz. A Szent Szellem késztetését lehet benne érzékelni, ami nagyon fontos. Többet fogunk imádkozni ez alkalommal, 12 órakor kezdünk.

Izraeli utak előkészítéséről esik szó, július 29-én indul egy kisebb létszám. A többi utak változatlanok, novemberben és októberben megy egy-egy buszra való csapat.

A Jézus él c. dalunkról jutott most eszembe… Látni, ahogy mostanában a televízióban az orvosok nyilatkoznak, hogy a gyógyulások maguktól is megtörténtek volna. Két dolog jutott most eszembe erről. Két olyan csoda, ami nem természeti úton jött elő.

Kenneth Hagin szolgálatában történt, az egyik ismerőse úgy törte el a felkarját és alkarját, hogy szilánkosra, ezer darabra tört a csontja, a bal karjában. A biztosító fizetett neki. Isten úgy meggyógyította őt, hogy tökéletesen tudja használni a kezét, írni tud vele, semmi baja nincs. Amikor megröntgenezték, kimutatta a röntgen a csontok szilánkokra való törését. Ezek Isten csodái közé sorolhatók.

Hisszük, hogy Isten további jelei és csodái jönnek elő. Mik ezek a jelek és csodák? - Amin csodálkozik az ember, hogy megtörtént.

A másik eset pedig egy másik gyülekezetben történt. Volt ott egy ember, aki születésétől fogva vak volt, de úgy, hogy nem volt szeme. Az evangélista, aki a sorban imádkozott, nem tudta, hogy mi a baja. Megparancsolta neki, hogy lásson a szemével. És tökéletesen lát, üvegszemekkel! Amikor kiveszi az üvegszemeit és semmi nincs ott, akkor is tökéletesen lát, én személyesen is láttam ezt az embert.

Meg akartam ezt említeni nektek, mert előjött bennem. Az orvosoknak ilyenkor el kell fogadni, hogy ez nem természeti sík, ez természetfeletti, mint az Ezékiel 16. fejezetében a 6-os Ige. Elapasztja a vért, még az állatokra is ráolvasható az Ige. Az Ige felettük is működik. Elő kell vennünk az Igét.

Egy kis öreg nénike is ezt tette, amikor az istállójában a tehene már majdnem elvérzett. Kivitte a Bibliáját az istállóba és felolvasta a tehén felett az Ezékiel 16/6-os verset. Az állatorvos azt mondta, hogy nincs segítség a tehén számára, de a tehén egy órán belül felállt és meggyógyult.

Olyan sok csodáról számolhatnánk be az anyagiak terén is, amik történnek. Természetfeletti adóság eltörlések például. A forintunk erősödik, természetfeletti folyamat ez is.

Adományt fogunk gyűjteni, hogy lehetőségetek legyen magot vetni, mert így kell megtisztelnünk Istent – a jövedelmünk minden zsengéjével. Kérem ezért azokat a pásztorokat, akik fel vannak készülve erre a feladatra az Úrhoz méltóan…

Példabeszédek 3/9-10 Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtóid vályúi.

Ez most természetes folyamat, de természetfeletti lesz az aratásod. Ezt a szolgálatot Isten megáldja és még többet várunk Istentől ennél, az egész ország számára is.

Ezen a héten ez a hetedik összejövetelünk, és a nyolcadik ma délután lesz.   2Korinthusi levélben is találunk a magra vonatkozó utalást, hogy milyen természetfeletti módon cselekszik Isten.

2Korinthus 9/10 Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül ád, és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét.

/11/ Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.

Nagyon jó ez a hálaadás. Most imádkozunk: - Köszönjük Uram! Megtörjük az ellenség erejét, köszönjük, hogy adtad a lehetőséget nekünk, hogy magot vethessünk, amit megsokszorozva hozol nekünk vissza. Megnyomottat, megrázottat, túl csordulót hozol vissza, megsokasítod az elvetett magot. Amit adnak Atyám, azt megsokasítva hozod vissza hozzájuk a Jézus nevében. Ámen!

Gyógyító kenet van jelen és megszabadító kenet, jelzi Jim Sanders. A depressziósoknak mondja, hogy ha nem változtatják meg a gondolataikat, a gondolatmintáikat, akkor akármennyit imádkozhatunk értetek, nem fog addig megváltozni az életed, amíg a gondolkodásmódod meg nem változik. Ezt értsd meg! A probléma tehát a gondolatmintákban van. A probléma ott van, hogy másokon gondolkodtok és nem az Ő gondolatain, és úgy tekintetek helyzetekre, hogy az teljesen reménytelen. De Istennél nincsenek reménytelen helyzetek. A világ számára reménytelen csak, mert a világ a sötétségben van, de bennünk világosság van, mi a világosságban vagyunk. Ezeket az igeverseket újra és újra elő kell venni, meditálni rajta és jön belőle a világosság. Ne a múlton gondolkodjál, menjél előre.

Nagyon sok gyógyító ajándék van jelen, énekelni fogjuk újból azt a dalt, hogy Jézus él! Emlékszem arra, amikor én voltam először gyógyító összejövetelen, elveszett voltam, nem voltam újjászületve és az első, amit megtapasztaltam, belépvén Isten jelenlétébe, az Ő kenetébe a gyógyulásokban. Az első, amit megértettem, hogy – Ő él! És hogy törődik velünk. És ezért nem érdekelnek a különböző teológiák, hogy ki hogyan magyarázza az Igét és a hitetlenségek sem érdekelnek. Az akadémikus tanulmányok sem érdekelnek annyira, mint az, hogy Ő él és ma is gyógyít! És ti, akik először vagytok ma, ezt meg fogjátok tapasztalni.

Sok-sok gyógyító ajándék van jelen, a tüdőben, a vesében, a jobb fülben, a lábszárcsontban, idegbecsípődésekre, szívre van gyógyító kenet és sok más területen. Bill Kaiser szeretné ma rátok tenni a kezét. Nem kell várakozni, ma meggyógyulhattok, nyakban is van gyógyító kenet, az evangélisták is jelen vannak, megtornáztatnak benneteket. Célzattal tesszük mindezt, mert így kell tenni. A Szellemet követve lesznek gyümölcsök.


A kézrátételes imádság után Bill Kaiser veszi át a szolgálatot, aki dicséretvezető volt és nagyon szépen énekli ezt a dalt.

Dicsőség Istennek, köszönjük Jézusnak! Olyan jó veletek lenni ma reggel és köszönjük a sok kedves ajándékot, amit hoztatok nekünk. Feltételezzük, hogy szerettek minket, és mi is szeretünk titeket.

Többet is értek már magyarul. Például: hallelúja, igen, köszönöm! És tegnap megtanultam egy új áldást is: - Jézus él! Hallelúja!

Tegnap a dicséretet ellátó szolgálat adott nekem egy nyelvleckét és annyira áldott voltam. Édesanyám nem egy ostoba fiút nevelt. Ha valamivel megáld Isten, hogy azt énekeld, akkor miért nem énekled azt még többet? Lehet, hogy neked már minden áldásod megvan, amit Isten adni akar. Amikor úgy érzed, hogy neked már minden áldásod megvan, s amikor ezt a dalt énekeljük, akkor nyugodtan kisétálhatsz innen. De én úgy vagyok vele, hogy én soha nem tudok elég áldást kapni Istentől, mert tudom, hogy ahogy Isten megáld engem, minden alkalommal egyre inkább Jézushoz hasonlóvá tesz.

- Akar-e valaki közülünk Jézushoz még inkább hasonló lenni? - Jézus él!

Bill Kaiser vezetésével dicséret hangzik el: - Jézus él című dal!

Jézus él! Jézus él! Jézus él! Hallelúja! Jézus él! Jézus él! Jézus él! Hallelúja! Jézus él!......

Kiáltsatok nagy Hallelúját! Jézus él! Jézus él! Jézus él! Ha-le-lú-ja! Köszönjük Úr Jézus!

Hallelúja! Isten jelenléte! Életet megváltoztató jelenléte! Kevés olyan alkalmon voltam életem során, ahol Istennek olyan jelenléte volt, ami itt ma reggel köztetek!

Ezek az összejövetelek mindig megváltoztatják az életünket. Köszönjük Istennek a gyógyulásokat, köszönjük a csodákat, de ami még ennél is fontosabb, hogy az életünk mindennapjait megváltoztatja.
Volt az életünkben egy első alkalom, amit szolgáló konferenciának neveztünk. Hét nappal a szolgáló konferencia előtt bementünk a szállodába, és a hét nap során Istennek egy hatalmas jelenléte volt velünk.

Bármely pillanatban, nappal vagy éjjel úgy éreztem, hogy kinyúlok és megérintem Jézus kezét, és így érzem itt magam ma reggel. Kinyúlok és megfoghatom Jézus kezét. Csukd be a szemed, nyúlj ki és fogd meg Jézus kezét. Nyúlj ki hitben és fogd meg Jézus kezét és engedd meg, hogy a szeretetét beléd árassza. És engedd meg, hogy az irgalmát beléd árassza és engedd meg, hogy az életét beléd árassza. Engedd meg, hogy az Ő jelenlétét beléd árassza! Hallelúja! Hallelúja!

Köszönjük Uram, Jézus jelenlétét! Hallelúja! Mert Ő él! Igen Őt keresztre feszítették és három napot töltött a sírboltban, de a Szent Szellem leszállt rá. És Isten dicsősége ment be abba a sírboltba és Istennek egyszülött Fiát feltámasztotta a halálból. Abból a sírboltból egy megújult és megdicsőült testben jött elő. Egy olyan testben, amelyben csodálatos módon lehet egyik helyről a másikra eljutni. Mégis egy olyan test, ami látható.

Ez nem láthatatlan, hanem a látható jelenléte Jézusnak. Az Ő megdicsőült teste képes zárt ajtókon keresztül átjönni, s az Emmausba vezető útról egyenest a Felsőházban megjelenni. Ahogy látták Őt az Emmausi úton és azután pedig látták Őt a Felsőházban. Jézusnak ezt a megdicsőült testét lehet látni, de nem kell, hogy lássuk. Mert úgy hiszem, hogy ma itt van jelen közöttünk láthatatlan módon, de pontosan olyan erőteljesen mintha látnánk Őt.

Néhányan megtapasztalták itt az előbb a csodálatos gyógyulást. Megint mások megszabadultak aggodalmaiktól, de hiszem, hogy mindannyiónkat megérintett ma Jézus keze, mert Ő él!

Tegyél most magadnak egy szívességet, ragadd meg ebből a jelenlétből mindazt, amire képes vagy. Engedd meg, hogy teljesen betöltsön, egy friss és egy új módon. Mert amikor kimész ebből a teremből, és úgy gondolod, hogy esetleg elhagytad Jézust – nem hagytad el, mert Ő veled együtt megy ki innen. Könnyebb akkor érzékelni az Ő jelenlétét, amikor ketten-hárman összejövünk. De ha szeretnénk érzékelni az Ő jelenlétét, akkor azt önmagunkban is megtehetjük.

Ezért azt mondom, hogy gyakorold az Ő jelenlétét az életedben. Amikor valami olyat tettél, hogy úgy érzékeled, hogy az Ő jelenléte eltávozott, akkor köszönd meg az Ő jelenlétét, mert Ő soha nem hagy el minket. Néha úgy érzékeljük, hogy Ő elhagyott, de soha el nem hagy minket, mert ígéretet tett arra, hogy a Szent Szelleme által örökre bennünk lakozik.

Sajnálatos az, hogy egy olyan testben élünk, ami előbb-utóbb megöregszik, és utána meghal. Ez az öreg test hozzászokott bizonyos dolgokhoz. Ha valaki a forróbb éghajlathoz szokott, akkor azt kedveli, vagy van, aki a hidegebb éghajlathoz szokott, és ezért azt kedveli. Ugyanígy hozzászokhatsz Jézus jelenlétéhez, ha ezt megengeded magadnak. De ne szokjál hozzá Jézus jelenlétéhez, hanem gerjeszd fel magadat és köszönd Jézus jelenlétét mindig az életedben.

 

Az Úr azt mondja, van egy olyan út, amelyet csak kevés gyermekem tanult meg járni. Amely megértésed feletti megelégedést biztosít számodra! Egy út, amellyel az én Fiammal lépésről lépésre együtt jársz. Ez egy jó út, mondja az Úr! Ez az az út, amelyet minden népem számára elrendeltem, de az én Fiam kijelentette, hogy csak kevesen fognak belépni abba. Ne azok között légy, akik elmennek! A néhány között legyél, akik belépnek ebbe – mondja az Úr.

Hozzál ma döntést arról, hogy te velem jársz, hozzál ma döntést arról, hogy te meghallod az én hangomat, és engedelmes leszel. Mert ahogy velem jársz, úgy vezetlek, mert tudom azokat a lépéseket, amelyeket én terveztem számodra, ezek jó és csodálatos lépések, mondja az Úr, jön az idő, amikor sokan kiesnek az útról, de én ma kiárasztottam rád a Szellememet, hogy te ne menj el!

Határozd el a szívedben ma, hogy te ezen az új és friss úton jársz velem – mondja az Úr! Mert ez az én elhívásom neked ma! Meglátogattalak a mai napon téged, és örök okom van rá, hogy átölelhesselek téged a keblemen és egy friss megújítást adjak neked. Add magadat nekem, mondja az Úr, mert én kívánkozom, hogy veled járhassak. Tudjad ezt – mondja az Úr. Ma, amikor kimész innen én veled megyek, akiket te megérintesz én is megérintem – mondja az Úr!

Akiknek megparancsolod a gyógyulást, én meggyógyítom azokat, azokat, akiket te szeretsz, azokat én szeretni fogom! Akiknek te felfeded Jézust, én is felfedem nekik Jézust. Járj velem, mondja az Úr, mert meg van a feladatod, az idő pedig rövid. Lásd, hogy megértek a mezőtáblák az aratásra és gyűjtsd össze az enyémeket, mondja az Úr. Járj velem, és én összegyűjtöm őket, és együtt fogunk örvendezni – mondja az Úr.

 

Ezt mondja az Úr! Hallottad-e ezt? Hiszem, hogy ezt Isten szólta! Tudod-e, hogy ezt Isten mondta? Emeld fel mind a két kezed és mondjad: – Én hallottam ezt, Istenem. Elfogadom a jelenlétedet Istenem. Ó hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Dicsőség és hallelúja! Hallelúja!

A mi Istenünk egy csodatévő Isten. A gyógyulás, része ennek. Isten oly sokkal hatalmasabb, mint csupán a gyógyulás. Isten oly hatalmas, hogy a halottakat is fel tudja támasztani, hiszen feltámasztotta Jézust is. Jézus feltámasztotta Lázárt is a halálból. A naini özvegy fiát is feltámasztotta Jézus a halálból. Jerikóból is feltámasztott egy embert.

Amikor Jézust keresztre feszítették és kilehelte a lelkét, sokan kijöttek a sírboltokból Jeruzsálemben. A Bibliában olvasod a Máté 27/52-ben. Sokan a meghaltak közül a halálból támadtak fel és sétáltak Jeruzsálem utcáin.

Ilyen hatalmas dicsőséget árasztott ki a Szent Szellem, amikor vette Isten dicsőségét és bevitte abba a sírboltba. Ez az erő ma is rendelkezésünkre áll. Nem csak egy választott, vagy néhány személy számára, hanem mindenki számára, aki úgy dönt, hogy ezzel az erővel kíván együtt járni.

Ez nem erő saját magunk számára, és nem azért kaptuk ezt az erőt, hogy mások szemei rajtunk megakadjanak, hanem erőt kaptunk arra, hogy a bűnöst felébresszük, hogy meglássa Istent, hogy a világnak a figyelmét felkeltsük, hogy felfigyeljen az egyetlen élő Istenre.

Isten keresi azokat, akik hajlandók erre a hatalmas kiáradásra. Azt hiszem, hogy sokakat talált magának Isten ebben a mai közösségben. És ne lepődj meg, ha olyan erőt érzékelsz majd magadon, ami eddig nem volt jelen az életedben. Ha érzékeled majd ezt az erőt az életedben, akkor ne lepődj meg, hanem borulj le Isten előtt, és könnyek között köszönd meg neki. Isten meg fogja magát dicsőíteni az életeden keresztül. Isten dicsőséget vesz magának az életeden keresztül.

Az 1Thesszalonika 5/24 mondja: - Hű az, aki elhívott titeket és Ő meg is cselekszi azt.

Nem áll meg ott, hogy csupán elhívott téged. Elhív téged és azután rajtad keresztül meg is cselekszi azt, azért, hogy Ő megnyerhesse a dicsőséget, hogy a Jézus felmagasztaltassék, hogy minden ember Jézushoz mehessen.

Ugye érted, hogy Isten olyanra hívja el az embert, ami magától lehetetlen. Mert ha olyan dolgokat kellene cselekednünk, ami magától nem lehetetlen, akkor Istennek nem járna abból dicsőség. Hallasz engem?

Isten nem olyanokra hív el minket, amit magunktól képesek vagyunk megcselekedni, olyanokra hív el minket, amelyekben szükségünk van az Ő erejére, és szükségünk van az Ő kenetére, szükségünk van az Ő jelenlétére. És szükségünk van arra, hogy Ő munkálkodjon rajtunk keresztül, hogy elvégezzük azt, amiben Ő részesít minket.

Sokan kaptak elhívást Istentől és látták azt az embernek lehetetlennek tűnőt, és azt mondták Istennek, hogy – én erre képtelen vagyok, és ezért nem tették meg. Istennek valaki mást kellett találni, aki elfogadta ezt a lehetetlennek tűnő elhívást és megtette. Meg kell értenünk, nem emberi lények vagyunk a Szent Szellem bennünk lakozásával, hanem szellemi lények vagyunk, és a hústestbe vagyunk betakarva. Hallod-e a különbséget?

Új teremtések vagyunk a Jézus Krisztusban. Meg vagyunk tisztulva a bűneinktől. A régiek mind elmúltak újjá lett minden. Egy új lény vagy. Ugyanúgy nézel ki kívül. De Istennek megvan az oka, hogy ezt tette, mert Isten ezt a hatalmas erőt el akarta küldeni a sötétségbe.

Ezért küldte el Jézust a bűn testének hasonlatosságában, a bűn nélkül. Jézus több mint 30 évig járt egy olyan testben, mint a tiéd vagy az enyém. Miért?  - Azért, hogy akik olyan testben voltak, mint te, meg én, azok elfogadják Őt.

Jézus nem úgy nézett ki, mint valaki, aki a Marsról jött, nem úgy nézett ki, mint egy robot, hanem ugyanúgy nézett ki, mint te, meg én. Ugyanolyan kezekkel és lábakkal. El kellett mennie a mosdóba is néha. Őneki is ilyen teste volt, mint a miénk, mindaddig, amíg Isten a dicsősége által fel nem támasztotta Őt abból a sírboltból.

Vajon mondta-e Jézus, hogy köszönöm Istenem ezt a megdicsőült testemet? Mert most már nem kell, hogy időt szakítsak arra, hogy mindennap elmenjek ebédelni, nem kell, hogy aludni menjek. Köszönöm Istenem ezt az új megdicsőült testemet!

Neked még nincs ilyen megdicsőült tested, de egy napon neked is lesz, de még nincs, ezért még kell enned és aludnod, de a szellemed az megdicsőült, a szellemi embered megtisztult Isten előtt. A szellemi embered a Szent Szellem temploma lett.

A te szellemi embered tiszta Isten előtt. Ezért Isten rád meri bízni az Ő erejét. Ezért meri rád bízni az Ő erejét és így tudja, hogy képes vagy végigmenni Budapest utcáin.

Miután Jézus megdicsőült és felment az Atya jobbjára, tíz napot várakoztak még a tanítványok és utána eljött rájuk a Szent Szellemnek ez az ereje. Péter, mielőtt a kakas megszólalt, megtagadta Jézust háromszor. Annyira bántotta ez a szívében, mert nem tudta biztosan, hogy Jézus megbocsátott-e neki? Nem volt szükséges ez a szomorúság. Jobban kellett volna, hogy ismerje Jézust, mert Jézus elfelejtette ezt.

És Péter ott volt abban a Felsőházban, amikor Jézus a zárt ajtókon keresztül megjelent és akkor tudta Péter, hogy neki ez megbocsátatott. És Péter szabaddá lett attól a kárhoztatástól, amibe magát helyezte. Sok nap után Jézus felemeltetése és az Atya jobbjára helyezése után a tanítványok a 120-al elmentek a Felsőházba, és pünkösd napján a Szent Szellem esett le rájuk. És a Szent Szellem lakozást vett azokban az újonnan született szellemekben, belső emberekben, amelyet Jézus a feltámadása által adott nekik.

A tiszta szellemedben, a Szent Szellem lakozik. A Szent Szellem jött és lakozott ezekben a tanítványokban. És Péter, ahogy járta Jeruzsálem utcáit és az árnyéka megérintett egy bénultat… Nem egy evangélizációs alkalomról volt ott szó, ez volt az első bemutatása annak, hogy miként működik egy utcai evangélizáció. Ahogy Péter árnyéka betakarta ezt a bénát, az árnyéka megérintette. Csak az árnyéka! Ahogy átfedte ezt a bénát, a Szent Szellem lezuhant rá és meggyógyult, és ugrándozott, és dicsérte Istent. Valószínűleg ezt a dalt énekelte, hogy – Jézus él. J És beszaladt a templomba, hogy dicsérje Istent.

Az egyszerű halászember, akit Péternek hívtak, egy durva kötésű fickó, nem volt túl sok iskolája, de Isten Igéje benne lakozást vett.

Mindegy, mit gondolsz magadról, hogy mennyire elméleti vagy, vagy milyen okos vagy. Ha újjászületett vagy, ez az erő benned él!

Töltsd fel az elemeket, csatlakozz be Jézusra, gyakorold az Ő jelenlétét, imádkozz a Szent Szellemben, legyél annyira telve a Szent Szellemmel, hogy nem vagy képes mindazt magadtól tárolni. Olyan sok a Szent Szellem benned, hogy még az árnyékodban is Ő lakozik, mint Péternél.

És nézzél magadnak egy jó napsütéses délutánt és kezdjél sétálni Budapest utcáin és engedd meg, hogy az árnyékod a bűnösökre essen, engedd meg, hogy az árnyékod a vakokra és a bénákra essen, mert Isten erre hívta el az Ő gyermekeit.

És ne korlátozzuk Isten erejét a gondolkodásunkban, mert ez az erő már bennünk él. Ha az elemek gyengék bennünk, csatlakozzunk rá Jézusra és töltsük fel ezeket az elemeket és engedd meg, hogy Isten ereje megdicsőítse önmagát rajtad keresztül.

Hallelúja! Hallelúja! Jézus él! Jézus él! Jézus él! Hallelúja!

Isten jelenlétében vagyunk itt ma reggel. A Mindenható, a mennyet és földet teremtő Isten jelenlétében vagyunk!  És most imádjuk Őt, miközben állva énekeljük ezt a dalt!

Dicséret! Hallelúja! Dicsőség Istennek!


Jim Sanders elmondja, hogy szabaddá kell lennünk, meg kell törni a belső kötéseknek. Húsz évvel ezelőtt lehetett kb. amikor Kenneth Hagin egyik imakonferenciáját látogattam meg, felkeltek kiabáltak! Negyvenöt percen keresztül. Ötezren voltak. Még nem hoztuk be magunkat! Torkuk szakadtából kiáltottak és tapsoltak Istennek. Mondtam magamban, hogy Ausztráliában még senki nem tette ezt eddig, és itt sem, de az Ige ezt teszi velünk. Felszabadulunk! Megtört bennünk a kötés, eggyé lettünk, senki nem mondta nekik, és mégis ezt tették.

Billékkel a Biblia övének területéről jöttünk és az Ige bizony működik, az Ige él, és az Ige világosság. Az Ige megnyilatkozása világosságot hoz. Egy nagyon fontos időt élünk, mindenki tudja, Bill is, hogy valami igen készülődik.

Ezeket az igeverseket mondom most nektek. Minden nyelvre kérem, hogy fordítsátok le és a DVD-k is legyenek bekapcsolva, mert az Úr valami igen jelentőset fog cselekedni szellemben!  És ez bizonyos embereken keresztül fog folyni.

A testvéreink, a többiek, akik az oldalvonalon kívül ültek, és akik csak gúnyoltak minket, és gúnyolták a hit üzenetét, és gúnyolták az üdvösséget, és az újjászületést, és az új teremtést, és nem tértek még meg, saját magukat tisztítják minden nap. Közben pedig Isten tesz valamit. Isten ahhoz, hogy használni tudjon minket bárhol, tudni kell azt, hogy Ő miként születteti ujjá az Ő gyermekeit. Meg kell ezt érteni.

Köszönjük Istennek, hogy a mieink ezt értik és őket fogja Isten használni, és Isten felkentjei lesznek. Ez a kenet növekedni fog rajtatok, az alkalmak mértékében növekedni fog. És jönnek a keresztények, akik csak gúnyoltak minket és azon csodálkoznak, hogyan lehet ez? Azért lehetséges, mert ez az igazság, ez nem egy szekta, ez az Úr Jézus Krisztus Gyülekezete, és így működik Isten királysága! És azok szomorúak lesznek.

Zsoltár 78/65-66-os versei között fel fogunk ébredni.

/65-66/ Akkor felserkene az Úr, mintegy álomból, mint hős, aki bortól vigadóz, És visszaveré ellenségeit, s örök gyalázatot vete reájuk.

Ésaiás 25/9 És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, Ő az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk üdvösségében.

Hallelúja! Mi vártunk erre. Az evangélistáink és pásztoraink úgy gondolom, hogy készen állnak, és az embereink is készen állnak, mert ők fogják elvégezni a munkát. Vártunk és vártunk és most itt van az Úrnak a mozdulása

Billnek a nyolcadik alkalma a héten, nekem a hetedik. És Billnek délután lesz a kilencedik és nekem a nyolcadik alkalmunk. Nem akartam mindezekre én magam is elmenni, azt akartam, hogy ő menjen, én nem terveztem, hogy elmegyek.

Ésaiás 33/10-es versét nézzük, az Úr szól most nektek. A késői eső, amiről prófétáltunk eddig, most itt van és ennek közepette prófétálások lesznek és a végén próféciák lesznek. Most benne vagyunk már!

Pásztorok, amit úgy gondoltak, hogy nem tudnak megtenni, vagy próbálkoztak, de nem tudták megtenni, most fog működni!

Mert most vagyunk Isten időzítésében, az Ő üdvösségében örvendezünk. Az Ő útjaiban örvendezünk.

Izraelben keresek valakit, aki Isten útján hajlandó menni, egy izraelit keresek, aki nem ellenszegülő az üdvösség üzenetével szemben. Jézus a halottakat a saját útján fogja feltámasztani. Csak egy útja van ennek, az igei útja!

Nem fogok tanítani rebellis szelleműeket. Istennek megvannak azok, akik hajlandóak lesznek. Mert az ellenszegülő szelleműeket újra tanítani, az szinte lehetetlen. Istennek megvan a hadserege, akik a mai napon is képesek menetelni. Boldogan mondhatom nektek, hogy én része vagyok ennek és ti is, akik magatokat felkészítettétek és megtanultátok a kenetet.

Meg kell tanulnotok a kenetet, hogy miként működik. Mindig szoktam mondani, hogy miként lehet repülőgépet vezetni tanulni. Azt kamion sofőr mellett nem lehet megtanulni, mert nagy zűrzavar lenne belőle, nagy zuhanás.

Kathryn Kuhlman történetét nagyon kedvelem. Édesanyja elment egy napon valahová, ő meg még kislány volt akkor, és azon a napon lett volna édesanyjának a nagymosása. Azt mondta magában a kislány, hogy én magam kimosok anyukámnak. És összemosta az összes színt egybe, és várta az anyukáját, hogy hazajöjjön, hogy megmutassa milyen jót tett. Az anyuka alig tudott szóhoz jutni, mert a ruhákat mind tönkretette. Érzékelte, hogy az anyukája nagyon nehezen mondja ki, amit mondott: - Olyan csodálatos munkát végeztél Kathryn.

Láttam, hogy ez hogy megy. Láttam keresztényeket, akik szinte mindent tönkretettek azzal, amit tettek, és azt hitték, hogy olyan csodálatos munkát végeztek, de pontosabban, károkat, pusztítást okoztak az Úr munkájának. Mint ahogy Kathryn Kuhlman tette. És vajon az Úr mondaná-e erre, hogy oly csodálatos munkát végeztél?

Az Úr az Ő útjain akarja végezni, az Ő idejében. Ez az az idő, most kell felcsatolni az öveinket, és most kell menni a munkába. Ha nyolc alkalmat tudtam egy héten tartani, akkor az evangélistáinknak mi a kifogásuk. Ott vannak, készen állnak. Mi a pásztoraink kifogása? A Szent Szellem benne van most, mintha az Úr felébredt volna. Mint amikor a részeg kijózanodik. Láttál olyat?

Prágában jártam, és a németek, akik ott iszogattak a reggeli asztalnál, éjszaka óta nem mozdultak onnan. Az egyikőjük az asztalnál szunyókált egy kicsit, majd felébredt. Meg lehet látni azt, milyen, amikor egy részeg felébred.

Az Úr mondja azt az Igében, hogy – Felébredt az Úr és készen áll. És most mi együtt felkészültünk erre, készen állunk.

Ésaiás 33/10 Most fölkelek, így szól az Úr, most föltámadok, most fölemelkedem!

Az Úr lesz felmagasztaltatva! Mi - te és én, az Úr csak használni fog minket. Ő lesz felemeltetve, Ő lesz felemelve rajtunk keresztül, mert Ő nem osztja meg a dicsőségét egyetlen emberrel sem. Az Úr Jézus Krisztus dicsőségét nem lehet érinteni, minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak kell adni. Mi csak hálákat adunk, mielőtt még használ minket. Ámen!

Minden dicsőséget néki adunk előtte, benne és utána! Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ez az az idő!

A dicsőséget néki adjuk a következő dallal is. Istené legyen a dicsőség, mondja az angol! Dicsőítés!

Dicsőség Istennek, valami megtört ma. Többé nem románok vagyunk, és nem magyarok vagyunk, nem szlovák, vagy ukrán nemzetiségűek vagyunk, hanem tudjuk, hogy Isten királyságához tartozunk a Szellem újságában. Ez a jelenlét veletek van mostantól, és az Úrnak adjuk a dicsőséget.

Tapsoljuk meg az Urat! Hallelúja!

Dicsőség Istennek! Hallelúja! Vigyétek magatokkal ezt a jelenlétet. Ha elmentek, ez veletek megy, az emberek látni fogják a különbséget bennetek, nagyobb mértékben látszik ez rajtatok, mint valaha. Életetek minden napján bennetek marad. Az Úrnak hálákat adjatok, Őt dicsőítsétek mindabban, amit néktek adott, és fog gyarapítani titeket, eddig is megtette, és most is teszi, és a jövőben is teszi. Áldjuk ezért Őt Jézus nevében, mindenért, amit értünk tett: a múltban, a jelenben és a jövőben.

Hálaadással teljes a szívünk Uram! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL