2011.09.02.
 

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2011. augusztus 28.

 

Továbbmegyünk a tanítással, amit az elmúlt héten elkezdtünk, hogy nem szabad a félelmeink alapján cselekedni. Mert, ahogy az ember képes a hite alapján cselekedni, ugyanúgy beleeshet abba a hibába, hogy a félelmei alapján kezd cselekedni. És ez pont az ellenkezője.

Ugyanúgy kapunk eredményeket, ha a hitünk alapján cselekszünk, és akkor a irányban változik az életünk, mintha a félelmeink szerint cselekszünk, és akkor megkapjuk azt, amitől féltünk, és ezt nagyon fontos tudnunk.

Az egyik legveszélyesebb dolog, amit a Gyülekezeti Testen belül a hívő elkövethet, ha a félelmeinek a vezérletében cselekszik. Ezért nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy féljünk.

Efézus 4/27-es versben mondja: Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.

A Bővített fordítás jobban kibontja ezt: Az ördögnek ne adjatok ilyesféleképpen helyet, még egy talpalatnyi helyet sem, ahol a lábát megvesse, ne adjatok neki lehetőséget.

Jób 3/25-ben felvesszük a vezérfonalat, az elmúlt héten is időztünk ezen a versen.

Jób 3/25 Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.

Amitől tartottam, amitől féltem az esett meg rajtam. Ezek után megengedhetjük-e magunknak azt, hogy féljünk? Nem!

Mert így helyet adunk az ördögnek az életünkben, pedig az Ige felhívja a figyelmünket, hogy ne adjunk helyet az ördögnek, mert amitől félünk, és rettegünk, azzal helyet adunk az életünkben, az ördögnek. Lehetőséget, nyitott ajtót adunk az ördögnek az által, ha félelmekbe kerülünk.

Engedni valaminek vagy megnyitni valaminek magunkat, annyit jelent, mint egy gondolaton vagy egy érzésen, illetőleg egy ösztökélésre cselekszünk. Ugyanezt tesszük a Szent Szellem esetében is. Még ha a Szent Szellem ösztökél is bennünket valamire, hogy azt megtegyük, nekünk kell akkor is rászánni magunkat arra, hogy azt megtegyük, meg is cselekedjük.

Jövő héten erről fogok tanítani többet, és ebben az irányban fogjuk kibontani a mondandót. Mert sokan úgy gondolják, hogy Jézus bármikor, bármelyik napon, bárkit képes meggyógyítani, de ez nem igaz. Azokat, akiket meggyógyított, aznap volt képes meggyógyítani, nem előtte egy nappal és nem utána. Mert én csak azokat cselekszem, amelyeket látok az én Mennyei Atyámnál cselekedni – mondja Jézus.

Ugyanez igaz a mi életünkre, nekünk is tisztán kell látni, hogy mi az, amit az Ő akaratában aznap meg kell cselekednünk. És ezt fogjuk bővebben kitárni a jövő héten. Mit is jelent ez a valaminek engedni, odaszánni magunkat? Azt jelenti, hogy azt a dolgot meg is cselekedjük, ki is mondjuk.

Ez a leghatalmasabb ajtó, amit Isten ereje számára megnyithatunk, hogy az Ő ereje megnyilvánuljon az életünkben. A Szent Szellem buzdítására, ha azt hitben meg is cselekedjük, az elképesztő, bámulatos csodákat képes hozni az életünkben.

Minden egyes csoda úgy jött elő az illető életében, hogy abban, amiben hitt, az alapján, azt meg is cselekedte, és a Szent Szellem vezette őket abban, hogy azt tegyék. És amikor arra a hitbuzdításra azt a cselekedetet megtették, akkor volt képes Isten ereje működésbe lépni.

Jézus azt mondta, hogy nyújtsd ki a kezed. Pontosan azt a kezét kellett, hogy kinyújtsa, amely teljesen le volt száradva, le volt bénulva, de kapott egy buzdítást, egy indítást, hogy azt megtegye.

Pontosan ez a része volt a testének, ami nem működött, de Jézus szavaiban, amikor ezt kimondta, jelen volt az erő, és a Szent Szellem ösztökélésére tette azt meg, hit által elkezdte azt megtenni.

És amikor az illető elkezdte ezt a mozdulatot, amikor elért a saját hitének a határához, vagy a saját képességének, erejének határához, akkor találkozhatott Isten erejével.

És ez azért történt meg, mert cselekedett. Odaszánta, átengedte magát Isten erejének azáltal, hogy helyet adott a Szent Szellemnek.

Amit a legtöbben nem látnak, hogy ugyanez képes egy másik irányban is működni. Mert, ha a félelmeink alapján cselekszünk, ugyanezt a működési mechanizmust indítja el, egy másik irányba. Csak ahelyett, hogy a jelek, a csodák, a csodatévő erők munkája jönne elő, a halál és a pusztulás lesz a végkimenetel.

Odaszánni magunkat a félelmeknek, engedni ezeknek a félelmeknek, és a félelmek alapján cselekedni, ez a lehető legveszélyesebb dolog, amit tehetünk az életünkben. Amit ebben az életben megtehetünk, ami a lehető legrosszabb az az, ha engedünk a félelmeinknek. Ez az ördögnek helyet, jogot és hozzáférést ad, hogy a halált és a pusztulást munkálja ez által az életünkben.

Tanulmányoztuk az elmúlt héten, hogy a hit cselekedetek nélkül holt, vagyis, ha nem párosul cselekedetekkel. Ha valamiben nem hiszel oly mértékig, hogy az alapján cselekszel is, akkor annak nincs realitása. Mert igazából nem hiszel abban.

Nem vagy teljesen meggyőződve afelől, mert ha cselekszel is a szerint, akkor hiszel abban annyira, hogy be is bizonyítottad, hogy abban a dologban valóban hiszel, mert bebizonyítottad, bemutattad, hogy hiszel abban a dologban.

Ugyanez a helyzet a félelmekkel is, mert ha a félelmek alapján cselekszel, akkor bebizonyítottad, hogy valóban félsz attól. Annyira meg vagy győződve, hogy az a félelem, amitől félsz, az képes ártani neked, hogy az alapján, annak az irányában cselekszel is.

Nagyon szomorú, hogy a keresztények nagy részét az ördög vezeti a félelmek által. Ha a félelmeinket követjük, akkor ördög vezéreltek vagyunk, nem a Szent Szellem vezet minket, hanem az ördög.

Nagyon sok hívő él a világban, akik nem fedezik fel, hogy ezt rossz irányba működtetik. Mert ha az ördög vezet téged abban az irányban, akkor képes azon az úton lopni tőled, képes elpusztítani téged és képes ölni.

Melyik irányba fog vezetni a Szent Szellem? Ő a világosság, az élet, a szabadság útján vezet, minden kötések nélküli úton, a bőség, a gyógyulások útján, és az áldások útján vezet téged.

Mi kell tehát a Szent Szellem vezetésének követéséhez? Hit, hinned kell az alapján, amit Ő mutat neked, ki kell nyilvánítani a hitedet annyira, hogy az alapján cselekszel is. Vagyis ki kell lépni az alapján.

Mi van akkor, ha a hitünk által cselekszünk? Vagyis kilépünk? Ha a fejünkben lévő gondolatok alapján cselekszünk, akkor bizony előfordul, hogy elesünk. Ha viszont a hitünk alapján cselekszünk, akkor meg fogjuk látni azt a csodát.

Mi a helyzet akkor, ha a Szent Szellem vezet minket, de az Ő vezetése alapján nem lépünk ki? A hit cselekedetek nélkül holt. Vagyis nem fogod látni az eredményeket. Ugyanígy mi a helyzet, ha jönnek a félelmek, megkísértenek, de nem cselekszel azok alapján? Ugyanígy holtak ezek a félelmek, és a holt félelmek nem képesek arra, hogy ártsanak neked.

Mert bizony jönnek a félelmek, jönnek a rossz gondolatok és ezek a zavargó érzékelések, érzések is jönnek, esetlegesen jönnek a fájdalmak, érzékeled azokat, jönnek a rossz jelentések, de megtagadod, hogy ezeknek odaszánd magad! És megtagadod, hogy ezek alapján egy lépést is tegyél előre.

Ez jelenti azt, hogy nem is gondolkodsz, nem beszélsz ezekről, és nem teszel semmit ennek a vonalában, s akkor ezek elszáradnak az életedben, nem lesz erejük arra, hogy ártsanak neked.

2Timótheus 1/7 Mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, és szeretetnek és józanságnak szellemét.

Ez egy örömhír, egy jó hír, hogy Isten nem a félelem szellemét adta nekünk. Ez azt jelenti, hogy nem kell a félelmeknek szerepelniük az életünkben. Azt is jelenti, hogy a félelmek nem Istentől származnak. Ha jönnek a félelmek, akkor első helyen tudni kell azt, hogy nem Istentől vannak. És mivel nem Istentől vannak, nem szabad azokat elfogadni, hanem ellent kell állni azoknak.

Akkor válnak a félelmek veszélyessé az életedben, ha elkezded őket forgatni a fejedben, elkezdesz ezekről gondolkodni, azután elkezdesz ezekről beszélni, és a végén elkezdesz ezek alapján lépéseket tenni, cselekedni. Így helyet adtál az ördögnek az életedben, hogy a pusztulást munkálja, véghezvigye. És erről nem lehetett elég tanítást hallani.

Mert Isten nem adott nekünk különböző mértékű vagy különböző fokozatú félelmeket, hogy egy kicsit féljünk, vagy egészen a rettegésig terjedne a félelmünk.

Mi az az érzés, ha esetleg nem mered aláírni az aláírási íveinket? Mert valamitől tartasz, és ezért nem írsz alá, mert valami félelem visszatart. Mit tettél? A félelmed szerint cselekedtél. Megengedted, hogy a félelem uralja azt a napodat. És ezt bizony sokaknak kell ma meghallani, hogy jelen vannak a félelmek az életedben.

Nem a Szent Szellem az, aki vezet téged ebbe az irányba. Ha a félelem vezetett, akkor olyan helyen vagy, ahol nem szabadna lenned. Ha valamitől annyira rettegsz, hogy az alapján cselekedtél és olyan helyen vagy, ahol vagy, akkor nem azon a helyen vagy, ahol lenned kellene. Vagyis aznap, vagy azokon a napokon nem az Úr vezetett, amikor abban az irányban haladtál előre.

Tehát amikor valamitől igen félünk, rettegünk, akkor az alapján gondolkodunk, elkezdünk ezekről beszélni, és nem lehet ezeket a titkos félelmeinket évről évre dédelgetni és őrizgetni, mert ezek bizony növekszenek bennünk. És ha elég erőteljesen növekedett, akkor elkezdünk abba az irányba lépni, cselekedni is. Amikor elkezdünk cselekedni az alapján, akkor jogot adunk az ördögnek arra, hogy azt, amitől félünk, azt végre is hajtsa az életünkben.

Az Úr emlékezetembe hozza John Osteen történetét, aki nagyon félt repülőgépre szállni. Kapott egy meghívást és hozzá egy ingyen repülőjegyet, hogy meg tudja tenni ezt az utat, és ő nem mert menni. Isten megragadta figyelmét, és tudta, hogy most itt az ideje, hogy ezzel szembesüljön. Végül is egy oda-vissza repülőjegyet vett magának, abban az időben még propelleres gép volt, elment oda és visszajött.

De a pilóta megjegyezte, hogy minden erejével ‘visszafogta’ a gépet, annyira érzékelhető volt a félelme, de végül is legyőzte ezt a félelmét. Neked ugyanígy le kell győznöd a félelmeidet, szembesíteni kell magad a félelmeiddel.

Amitől rettegtem az esett rajtam, amitől remegve remegtem, az jött rám – mondja Jób. Tehát, ha negatív irányban valamitől nagyon félsz, akkor szinte elvárod azt, hogy az majd megtörténik veled.

A hit úgy működik, hogy hisszük a szívünkben és kimondjuk a szánkkal, és elvárjuk, hogy az megtörténjen. Így lehet a gyógyulásokat és a csodákat előhozni. De miért vagyunk annyira vakok, hogy nem vesszük észre, hogy ugyanez működik a másik irányba is?

Ha valamitől annyira félünk, hogy jaj, csak az a dolog nehogy megtörténjen velünk, annyira hiszünk abban, hogy az majd megtörténik velünk. És ha erőteljesen hiszünk ebben, hogy szinte már elvárjuk, hogy mikor fog az megtörténni, bizony akkor ettől a dologtól igen félünk, és ez egy elfordított, elferdített hitnek a működtetése. És ez ad az életedben az ördögnek egy jogot, hogy ő léphessen.

Hangosan mondjuk most mindannyian: Nem félek semmitől! Semmitől sem félek. Ördög, te félsz most, mert a lábam alatt vagy, Jézus nevében. Ámen!

A félelmeinknek megvannak a látható tünetei az életünkben. A félelmek, vagy hogy félünk valamitől, az egy döntés következménye, mint az is, hogy hiszünk valamiben. És nem az alapján döntünk, hogy mit érzünk, vagy mit nem érzünk.

Zsoltárok 23/4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy, a Te vessződ és botod, azok vígasztalnak engem.

Tehát, ha ott kell átmennem a legszörnyűségesebb helyen, a halál árnyékának völgyén, akkor sem félek. Valaki visszakérdez, hogy mi van akkor, ha egyszerűen csak rám ugrik az a félelem? Jelentsd ki: - Nem félek a gonosztól! Ki kell akkor mondani a száddal.

Valaki azt mondja, hogy igen, én ilyenkor bepánikolok. Valaki azt mondta a minap, hogy neki pánikbetegsége van. Egy kereszténynek nem szabadna, hogy ilyen démona legyen. A szánkkal szedjük ezt össze, és mi döntünk, mert egy választásnak a következménye ez, hogy megnyitjuk magunkat abba az irányba, vagy ellenállunk neki.

A halál árnyékának völgyéről van itt szó. Ha ezen a sötét helyen kell átmennünk, ott fogunk érezni valamit, fogunk ott látni bizonyos dolgokat. És rögtön fel fogod fedezni, hogy nem a virágágyások között vagy, és a nap nem ragyog feletted. A sötétség völgyében vagy, a halál árnyékának völgyében vagy.

Vajon ott lesznek-e érzéseid? Voltam Dél-Libanonban a háború idején, ahol hatalmas volt a félelem, sötétség volt ott jelen, félelemmel teljes volt ott a légkör. A kutyák nem ugattak, hanem vonyítottak. És az embernek a térde remeghet ilyenkor a félelemben.

De belülről felkelt bennem az az érzés, hogy én ellenállok ennek az érzésnek, mert belül én döntöm el, hogy ellenállok ennek az érzésnek. Mindig átmegyek ilyenkor támadóállásba, megkötöm azokat a félelmeket, és elparancsolom Jézus nevében!

Először, meg kell tagadnod, a félelmeidet, mert amikor csak érzékeled a félelmeidet azok csak tünetek. Ellent kell állni nekik! Megtagadom, hogy féljek! Mi a helyzet, ha érzékelem magamon, hogy a félelmek kísértenek?

Ne engedd, hogy azok diktáljanak abban, hogy mit teszel, vagy mit nem teszel, mert akkor az ördög lenne az, aki vezet. Az ördög azt mondja ilyenkor, mikor te tele vagy félelemmel, hogy most már túl késő, túl késő. Nem túl késő.

Amikor szinte lebénított a félelem annyira rád tapadt, akkor is kimondod, hogy ellenállok neked, megkötöm a félelem szellemét, és elparancsolom Jézus nevében. Nem félek a gonosztól.

Amikor komoly helyzetekbe kerülsz, mint én is voltam, egy háború közepén, egy muszlim településen, és az ördög próbál egy pániktámadással ellened menni, és mondja, hogy mi lesz, ha meghalsz? És ezek a félelmeknek a tüneteivel jönnek elő, innen tudod, hogy az ördögtől van.

Ha az Úr még elég sokáig úgy határoz, hogy nem jön még értünk, akkor mindannyian meghalunk egy napon. És néha úgy beszélünk a halálról, mintha az a legrosszabb dolog lenne, ami csak történhet a hívővel.

Egy hívő számára a halál nem a legrosszabb, ami történhet vele! Isten gyermeke számára a legrosszabb, ha a félelmeiben él és a félelmeiben hal meg. Hiszen tanítja a Biblia, hogy ha kiköltözünk a testből, akkor hazaköltözünk az Úrhoz. Nincs ott gyötrelem! A félelem az, ami gyötrelemmel jár – ezt viszont írja az Ige.

Mindannyiunkat megpróbált az ördög megkísérteni a félelmekkel és a gyötrelmekkel. Nem tanítottak meg minket arra, hogy ilyenkor mit tegyünk. Tehát, ha nem adsz a félelmeknek helyet az életedben, azáltal nem adsz az ördögnek helyet az életedben.

Péter I. 5/7 Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.

Az aggodalmak, amin rágódunk, hogy az a bizonyos rossz dolog megtörténik velünk.

/8/ Józanos legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve kit nyeljen el.

Miért mondja, hogy bizony józanok legyetek és vigyázzatok? Mert a ti ellenségetek, - a tiétek -, az ördög, mint ordító oroszlán… Tehát valójában nem tud ártani semmit, csak lehetőségeket keres! Mit kell tenni? Minden gondodat, minden aggodalmadat ráveted az Úrra!

/9/ Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben…

Mert Istentől nem a félelem szellemét kaptuk. Honnan jönnek akkor a félelmek? Az ördögtől. Mit kell tennünk ilyenkor? Ellent kell állni ezeknek a félelmeknek. Milyen hosszan kell ellent állni nekik? Józanul, szilárdan állni kell.

A te saját akaratod, a te döntésed szerint kell ellenállni az ördögnek. Ellenállok ezeknek a félelmeknek, megtiltom, hogy ezek a félelmek engem rabságba, szolgaságba vigyenek. Mindegy, hogy az ördög mit mond, még ha azt mondja is, hogy neked most már túl késő. Nem túl késő.

Ezek csak arról szólnak, hogy érzékeled azokat a félelmeket, és ellent kell állnod nekik. Ördög én úgy határoztam, hogy ezeknek a félelmeknek nem adom oda magam, megtagadom, hogy ezektől féljek. Mitől? Semmitől nem félek!

/9/ Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

/10/ A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga fog tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká tenni.

Tehát, hol lesz a végeredmény? Tökéletesek, erősek, szilárdak és állhatatosak leszünk. Ugye milyen jól hangzik ez? Hogyan leszel képes ezt megtenni? Ha ellenállsz a félelmeknek és minden gondodat az Úrra veted. Megtagadod, hogy aggódjál efelől vagy afelől, hogy félj ettől meg attól.

Filippi 4/6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Mi történik, ha semmi felől nem aggódsz? A következő versben írja, hogy Istennek a békessége fog téged vezetni. Ezek a versek a gondolkodásunkat is érintik:

/7/ És az Istennek békessége mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

/8/ Továbbá atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret.

Ez a gondolkodásunkról is szól. Ezekről gondolkodjatok, azt írja. Ez jelenti azt is, hogy vannak olyan dolgok, amiről viszont nem szabad gondolkodnunk, mert ezek a gondolatok félelmeket fognak táplálni belénk. A félelmek fogják lekötni a teljes figyelmedet, hogy nézzél rám, és ettől és ettől féljél nagyon.

Ha odaszánod magad ezeknek a félelmeknek, ha megengeded ezeket, akkor az ördög ezáltal jogot kap arra, hogy el is pusztítson. Élet és a halál forog kockán, hogy min gondolkodsz! Számít-e valamit, hogy min gondolkodunk?

Ha a dolgokon gondolkodunk, az a hitünket táplálja. Pl. ha a gyülekezet dolgait nézzük, vagy helyette valami más világi ostobaságot nézünk. A kinti világi dolgok a félelmeket próbálják belénk oltani. Mivel ők félnek, ezért azt akarják, hogy te is féljél, remegjél dolgoktól.

Tartunk attól, hogy ez megtörténik, és ránéznek a testre, és megállapítják az ezt, meg azt, és azt akarják, hogy te arról beszélj. Mi lesz, ha az nem úgy alakul, ahogy te gondolod? – kérdezik. Mondják, hogy most még helyre tudnánk hozni.

Fél éjszaka fent voltam, és e felől aggodalmaskodtam, és nem aludtam semmit, mert a nyugdíjamnak most vége! Képzeld el, hogy mi lesz, és hogy lesz most? Nincs rendjén így gondolkodni és beszélni.

Azt kell megérteni, hogy amitől félünk, az ránk jön, az megragad magának minket. És ezzel egy nyílt, legális jogot adsz az ördögnek, hogy megfogjon. Látjuk, hogy mennyit számít, hogy min gondolkodunk.

Róma 8/6 Mert a testnek gondolata halál, a Szellem gondolata pedig élet és békesség.

Vagyis az élet és a halál múlik rajta, hogy miként gondolkodunk. A test gondolatát vagy a Szellem gondolatát választjuk. Különbséget hoz-e az életünkben, hogy min gondolkodunk? Hogyan lehet rajtakapni magunkat azon?

Ha félelmeket gerjeszt benned, akkor mit kell tenned azonnal, ha észreveszed? Le kell vágni azonnal azt a gondolatot. És ha nem a te hatáskörödbe tartozik az a hely ott, akkor gyere el onnan. Mert nem engedheted magadnak, hogy azt halld, ami ott zajlik, mert amikor azt hallod, az is beléd ivódik, és elkezdesz félni attól.

Nem engedheted meg magadnak, hogy félj, mert a félelem helyt ad az ördögnek arra az életedben, hogy azt meg is cselekedje, amitől félsz. Ha megtanulod ezt az alapigazságot, akkor még a könyveket is jobban meg fogod válogatni, hogy elolvasod-e vagy sem!

Ha valamit hallgatsz, és az zavaró, akkor elmondod, hogy ez a beszéd engem zavar, és elköszönsz, és elmész. Nem hallgathatom ezt a beszédet, mert ez belém ivódik, és nekem meg kell védelmeznem magam. Ahogy a Példabeszédekben mondja, hogy őrizzük a szívünket.

Ezért nem hallgatok meg semmiféle tanítást, pl. az átkokról. Azok a tanítások, amik a műholdról jönnek le, ha már egyszer tanított az átkokról, akkor bármiféle másról tanít, nem hallgatom meg.

Kizárom az illetőt az életemből, akármilyen híres is legyen. Mert az nem igazság, amit ő tanít, az hazugság, és az ördögtől van, és a kis kovász megkeleszti az egész kenyeret. És ha az a pici benne van a rosszból, akkor az egészet megrontja, és nem hallgatom meg!

Nem azt jelenti, hogy egy vákuumban élek, hanem azt jelenti, hogy olyan szolgálatokkal és olyan forrásokkal és tanításokkal veszem magam körbe, amelyek az igazi tiszta forrásból az igazságot táplálják belém.

Mit jelent tehát, hogy a Szellem gondolatát kell gondolnunk? Életet és békességet hoz neked. Ez jelenti azt, hogy szellemi elméjű, vagy szellemi gondolatokat gondolsz. Azokat a dolgokat kell megtalálnod, amelyek életet és erőt plántálnak beléd, és megnyugtatnak téged.

És azokat hallgatom folytonosan, akik arról beszélnek, hogy mi az, amit Jézus már tett értem… És, hogy Ő mindig és mindenkor győzelemre visz engem! Ezek azok a tanítások, amelyek jó hatással vannak a szellemünkre, és vissza kell jönni, hogy még többet és többet halljunk belőlük. Ezeket kell újra, és újra hallanunk.

Megkérdezed, hogy miért? Azért, mert nagyon sok hang van kint a világban, és a legtöbb azért szólal meg kint a világban, hogy téged jól megijesszen. A legtöbb keresztény talán még jobban ért ehhez, mint a világ.

Ha ezeken gondolkodsz, meditálsz, akkor bolonddá leszel. Nincs ugyanis közöttünk olyan, aki képes lenne a félelem oldaláról egész nap hallgatni a tanításokat és állítja, hogy ez nincs rá hatással. Ez nem igaz, ezért kell magunkat megvédelmezni.

Mi a magyar adókat, híreket nem hallgatjuk, semmilyen kábeltévé, semmi nincs bekapcsolva hozzánk, semmiféle magazin, újság nem jöhet hozzánk. A televíziónk a keresztény műholdakra van felcsatlakoztatva. Ezer műsort lehet rajta nézni, leszűkítettük, és csak a keresztény műsorokat nézzük.

És ezekből sem mindegyiket, mert vannak olyan keresztény források, amelyekből egyáltalán nem táplálkozunk. Mert senki sem állíthatja magáról, hogy ő olyan erős belül, hogy ha ezeket mind végighallgatja, az semmilyen hatással nem lesz rá.

Ausztráliában történt egy nagyon kedves barátommal, hogy az egyik rokona, a húga jött hozzá azzal a hírrel, hogy haldoklom. Huszonhat éves fiatal, tanult, férjezett hölgy volt és azzal a hírrel jött, hogy haldoklom. Állandóan a rockzenét hallgatta és az a halált szolgáltatta neki.

Akkor abbahagyta ezt a zenehallgatást és elindult az élete vissza a halálból az életbe. A mai napon is jól van és él. Mivel megváltoztatta azt, ami a szellemébe ment, amit hallgatott, ezért maradt életben!

Vannak olyanok köztünk, akik a Szellem gondolatát gondolják itt, de azután, amikor hazamennek, akkor a családtagok között vannak olyanok, akik megkérdezik tőlük, hogy – most hogy érzed magad? És mondják, hogy ugyan ne gyere már nekem ezzel a hit beszéddel, hanem mond meg, hogy hogyan érzed magad?

Mert látom, nem is nézel ki olyan jól, mint kellene. Tényleg mondd el nekem, hogy érzed magad? Elkezdesz beszélni, hogy most hogy érzed magad, mindegy ki vagy, ez a halált fogja szolgálni neked, és elkezdesz újra félni a haláltól.

Róma 8/14 Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

/15/ Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

A félelem szelleme a szolgaságba visz minket el.

Zsidó 2/15 És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt, teljes életükben rabok voltak.

Tehát a félelem a szolgaságba, rabságba hajt téged oly módon, hogy ő akar uralkodni feletted. Ez párosul azzal, hogy az ördögnek adtál helyet magad felett, és a félelem valóban odaadja ezt a helyet az ördögnek feletted.

Ezért én megtagadom, hogy féljek, pl. hogy egy betegség erőt vesz rajtam. Soha nem fogom elveszteni a józan eszemet. Igen, de emlékszel, hogy a nagynéni is, hogy behomályosodott, és ahogy telnek az évek, te pont úgy nézel ki, mint a nagynéni.

Hogy mondhatsz ilyet, hogy te nem jutsz arra a sorsra, mert soha nem lehet azt tudni. Mondja azt a II. Timótheusz 1/7-ben, hogy nem a félelem szellemét adta nekünk Isten. És ilyenkor pedig a félelmek kísértenek.

És miért mondják az emberek ezt nekünk? Mert ők valóban ettől tartanak, és azt gondolják, hogy az ördög nagyon erőteljes. Ausztráliában beszélgettem egyszer egy emberrel, és az ördög került sorra és valóban úgy válaszolt: – Figyelj, csendesen, mert mi lesz, ha meghallja az ördög!

Pontosan azért mondjuk, hogy ő is meghallja! Mert ha ennyire tartunk tőle, hogy mit hall meg, és mit nem, akkor akár már térdet is hajthatunk neki. Én tudok a Bibliából egy másik igehelyet. Az ördög kiüresíttetett, megfosztatott minden erejétől, hatalmától, és a lábunk alá lett helyezve. Semmi nem maradt a fegyverzetéből. És az van leírva, hogy álljatok ellen az ördögnek, és megfut tőletek.

Ez nem új a földön, mert már a Zsoltáros is énekelte, hogy elesnek mellőlem ezren, jobb kezem felől tízezren, és hozzám nem is közelít. Dávid is tudta ezt az alapelvet, ki is mondta, és nem is félt így az ördögtől, és nem is tudta megfogni az ördög.

Ezért én megtagadom, hogy bármitől féljek, vagy remegjek. Le van írva, hogy mi áldottak vagyunk. Hányszor van leírva a Bibliában, amikor az Úr egy angyal által szól, vagy Ő maga szól, minden egyes esetben azzal kezdi, hogy ne félj!

Újra és újra azzal kezdi az üzenetét, hogy ne félj! Mózestől, Józsuétől és folytatni lehetne, hogy minden egyes esetben így hozza az Úr az üzenetet. Ez nem csak egy barátságos köszöntés. A legkritikusabb, a legsötétebbnek tűnő helyzetekben hozta ezt az üzenetet, amikor úgy tűnt, hogy a halál van a közelben.

Miért hozzák az angyalok ezt az üzenetet? Mert a félelem volt az, ami elvehette volna Isten munkájának a sikerét attól a helyzettől. Tehát a félelem volt az, ami alááshatta volna a sikernek a végbemenetelét.

Jairus esetében, pl. aki Jézushoz ment, hogy vesse a kezét a haldokló kislányára, és miközben mentek a házhoz, jött a hír, hogy ne zavard a Mestert, mert a kislányod meghalt. Jairus tudta, hogy nem hazug hírrel jöttek hozzá, hanem ez megtörtént.

Mit mondott erre Jézus? Ne félj! Most fel ne add a hitedet, ne félj, csak higgy, és ő megtarttatik. Amit a hírvivők mondtak, az az volt, hogy most már késő, ne zaklasd a Mestert, hagyd a Mestert, hogy menjen.

Jézus így szeretne az életedben munkálkodni, mert Ő csak hit által tud működni. Egy gyilkos ellensége van a hitednek, és ez a félelem! A 23-as Zsoltárban mondja, hogy: – Nem félek a gonosztól! Itt most befejezzük, és legközelebb innen folytatjuk.

A kijelentést megkaphattátok arról, hogy hogyan kell megállni ezekben a helyzetekben. Tehát ne cselekedj a félelmeiden, ne engedd, hogy a félelmek megragadjanak.

Mindenki álljon fel és jelentse ki: – Én pedig nem félek, semmitől sem félek, mert az ördög egy hazug, Jézus az igazság! A Szent Szellem pedig igazságot hoz, mert Ő az igazság Szelleme. Az ördög a hazugság szelleme, mert ő a hazugság atyja.

Ismerem a jó Pásztort, ismerem az Ő hangját és más hangját nem követem. Csak a Jézus hangját hallom meg. Minden más hangnak ellenállok, csak Jézus hangját hallom meg. És én gyarapodom, áldott leszek, és növekszem, új ötletekkel, új kijelentésekkel a gyarapodás hozzám jön Jézus nevében. Hallelúja!

Jézus nevében új munkahelyek jönnek, jobb munkahelyek, Hallelúja! A vállalkozás fellendül, feltalálások jönnek. Ezt megparancsoltuk, a pénz hozzánk jön, és ezért gazdagok vagyunk, mert a Biblia ezt mondja.

Mit mond a gyenge a Bibliában? Erős vagyok! Hallelúja!

Dicsőség Istennek! Ámen!

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL