2010.04.02.   

AZ ÚR KARJA

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. március 28.

 

Az alkalomért mondott ima után, a hozott zsebkendők felett történik az imádság. Majd bejelentések sora következik. Két dolgot szeretnék ma elvégezni. Tegnap az imakonferencián imádkoztunk a tökéletes időjárásért a mezőgazdaság számára. Az ördögöt kiparancsoltuk, nem teheti a lábát az időjárási viszonyokba. Hatalmunkat gyakoroljuk.

Ne feledkezzetek el az április 5-i tortáról, ünnepségről, Európai tartózkodásom 20 éves évfordulója ez. A gazdasági helyzet ellenére nagyon fontos, amit szeretnék elmondani nektek. Egyenként gyarapodónak kell lennetek ebben a válságos gazdasági időkben is, mert ha ez nem így lenne, akkor az Evangélium nem tud kijutni közülünk, nem tudjuk elvégezni ezt a munkát.

Mindegy melyik országban éltek, nagyon sok kapcsolatunk van. Az Úr igen fontos terveket nyilvánított ki a szívünkbe, ami Izraelt illeti. Habár ma az Ésaiás 53. fejezetéről tanítok, de előtte szeretném megtenni, hogy néhány igeverset végig vegyünk. Hat különböző nyelven mennek ki a tanítások.

Négy nyelven pedig már 24 órában lehet hallgatni az interneten a tanításokat, ez a mai naptól a szlovák nyelvvel bővült. Az internet televízióban pedig követni lehet az istentiszteleteket, a világon mindenhol lehetőség van erre.

Példabeszédek 3/9-10 Tiszteld az Urat a te vagyonodból a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen MEGTELNEK a te csűreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi.

Szeretnék ma nektek igehelyeket, igeverseket adni, ahogy az Úr mutatta. A gyógyulásról is szót fogunk ejteni a mai napon, mert az Úr Jézus keresztre feszítésének idejét ünnepeljük. Az Úr Jézusunkat nem pénteken feszítették keresztre, hanem hétfőn. A jövő héten hétfőn van az Ő keresztre feszítésének a napja. És kedden pedig a húsvét ünnepe. És az azt követő nap is egy ünnepnap a zsidó vallás szerint.

Valójában, hogy melyik napon is történt a keresztre feszítés, arról a jövő héten tanítok. Szerdai napon történt a keresztre feszítés. És ünnepnapjuk volt az elkövetkezendő csütörtök is, a péntekjük is, és a szombati napon történt a feltámadás.

Azok a napok, amit az Úr Jézusunk a pokolban töltött, azok mind zsidó ünnepnapok voltak. Három ünnep volt egymás utáni napokon. Mert a húsvéti nap után a kovásztalan kenyerek ünnepe volt. A jövő héten fogom ezt nektek sorban megmutatni.

Amin nekünk cselekednünk kell, az-az Ige. Az Ige fog minket meggyógyítani és gyarapítani. Meg kell változtatnunk azt, amit kimondunk és azokat a szavakat, amelyek a kudarccal és a kárhoztatással kapcsolatosak, azokat nem szabad kiejteni.

Amikor a dolgok nem túl fényesnek látszanak, nem mondunk ki rosszat a szánkkal. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor legjobb, ha becsukjuk a szánkat, és nem szabad elmondani mindenkinek körülöttünk, hogy milyen anyagi nehézségeink vannak. Mert így egy olyan gödör mélységébe ássuk be magunkat, amiből soha nem tudunk kikerülni.

Szakítanunk kell időt arra, hogy megágyazzuk Isten Igéjét a szívünkbe, hogy az gyökeret tudjon ott ereszteni, hogy valójában a látszólagos kudarcaink helyett győzelmet tapasztaljunk meg az életben.

Máté 21/21 …Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami a fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen.

Valóban akarod-e, hogy mindaz, amit kimondasz, valóságba jöjjön? Ez egy szellemi törvény. Ha valóban hiszed a szívedben és nem kételkedsz és Istennek a szavát, Igéjét mondod ki hatalommal, akkor Jézus azt mondja, meg lesz néked, amit mondtál.

Vannak olyan jó pofi mondásaink, hogy a ’pénz nem terem a fán’, vagy ezt és ’azt nem tudom megengedni magamnak’. Az egyik prédikátornak úgy tűnt, hogy az a bizonyos dolog drága neki, rámutatott az ujjával és azt mondta, - visszajövök érted. Látsz egy ruhát, ami túl drágának tűnik, mondd néki, hogy – visszajövök érted!

És azt se mond, hogy szűkös a jövedelmem, vagy egy bizonyos jövedelmem van, mert ezáltal csak megerősíted azt a hitet, hogy szükségben és a hiányban kell élned, és az anyagi helyzetedet egy kötésbe helyezed.

Ezt követően magot kell vetned, és Isten Igéjét kell szólnod az anyagi helyzeted felett, és el kell vetned Isten Igéjét. Mert a magvető az Igét hinti. Márk 4/14 verse ez. El kell vetned Istennek az Igéjét a szívedbe, mint jó földbe, és ahogy ezt teszed, és szólod az Igét, életet szólsz a helyzet felett.

Márk 4/20 A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az Igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincannyit, némely hatvanannyit, némely százannyit.

Ha kétkedés és a félelem szavait vetjük el, akkor pontosan azt is fogjuk aratni. Ne engedd meg, hogy a szavaid legyőzzenek téged, mert az élet és a halál a nyelv hatalmában van. Azokat a magokat vesd el, amelyeket le is akarsz aratni.

Lukács 6/38 Adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek.

Ahhoz, hogy a keresztények anyagi áldásokat arassanak, ahhoz magokat kell vetniük, amely adakozás. Vagyis magokat vetsz ahhoz az anyagihoz, amire szükséged van. Mert ahhoz, hogy aratásod legyen, szükséged van egy magra a földben.

Egyszer egy adománygyűjtés során egy újságíró ült az első sorban. Lehetett látni, hogy ez a szakmája, mert kis jegyzeteket vezetett. Amikor eljött az adomány ideje, ő is dobott egy kis adományt a kosárba, majd elment. De ő nem vetett. Csak, hogy a lelkiismeretét ne zavarja, hogy ő nem adott, úgy cselekedett, mint közülünk egy, de nem minősült magnak, amit adott.

Isten Igéjét, ha elveted, mint magot, akkor az, bármit képes előhozni az életedben, amire szükséged van. Tehát egy kis mennyiséget is elvethetsz, soha nem tudod, hogy hányszorosa jön vissza. Százszorosan is visszajöhet hozzád.

Neked szükséges, hogy gyarapodjál, ezért valakinek az anyagi szükségeire vethetsz, valaki szükségben van és neki adsz, és ezt arra veted el, hogy te gyarapodjál.

Malakiás 3/10 Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.

Vagyis a te tizedfizetésed és a te adakozásaid, azok egy anyagi gyarapodás kapcsolatba hoznak téged Istennel. És olyan lehetőségeket hoznak számodra, amelyek korlát nélküliek Istennél.

Márk 9/23 Jézus pedig mondja nékik: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.

Ezért a problémához az életünkbe, mint egy hegyhez szólnunk kell. Az anyagi helyzetünk felett hatalmat kell gyakorolni. Hatalmat fogunk venni az adóságaink felett. Ez is működő valóság, ha az adóságunkat úgy szólítjuk meg, hogy ki van fizetve.

Lukács 17/6 …Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek.

Ha annyi bizodalmatok és reménységetek lenne, mint a mustármag! Van egy megvallás, amit meg fogunk tenni a mai napon, nem vagyok biztos, hogy az Imakönyvünkben szerepel.

Ahogy a papírt a fából készítik, mint alapanyagból, a papírpénznek is az alapanyaga a fa. Ez egy nagy kijelentés lesz. És a tengerbe fogjuk vetni ezeket az adóságainkat és a Filippi 2/9-ben szereplő névvel fogjuk ezt tenni!

Filippi 2/9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére, minden térd meghajoljon.

Nemcsak megálmodtam ezt, az akitől ezt tanultam 35 évvel ezelőtt, a hitünknek a megvallásait, hogy miként kell alkalmazni az életünkben, ő a mai napon is él. És ő is így szabadult meg az adóságaitól. Megparancsolta, hogy teljességgel eltűnjön az életéből és utána hátat fordított és elment onnan. Úgy tűnt, hogy egy kicsit ostobán csinálta. És a családja ráadásul hallotta, hogy mit művel, de a hite működött. Tehát az anyagi helyzeteinkre meg kell tenni a hitben való kijelentéseinket, állításainkat.

Az adóságaink, ha pénzbeliek, akkor azok mind papírból vannak. Ha most hazamész, vedd elő mindazokat a dokumentumokat, papírokat, amelyek bizonyítják, hogy mikor járnak le a fizetési kötelezettségeid, mekkora az adóságod, milyen kötvényeid vannak, ezeket mind egy papír képviseli és bátran jelentsd ki a helyzetre. Együtt fogjuk most mondani:

Jézus nevében és a Szent Igének a hatalmán mindezeket az adóságokat úgy nevezem, hogy ki vannak fizetve. Adóság hozzád szólok Jézus nevében, ki vagy fizetve és eltűntél az életemből. Tűnj el az anyagi rendszerből. És többé ne létezzél! És most kijelentem, hogy minden adóságom, minden kötvényem, ingatlanra felvett hitelem ki van fizetve! El van törölve! És el van tűnve! Eltűnt az életemből, Jézus nevében! Ámen!

Ezt akartam elmondani ma nektek, hogy gondolkodjatok, és a kijelentést gyakoroljátok. Így működik. Magokat fogunk ma vetni, aki szeretne erre az indításra vetni, vessen. Aki már vetett rendben van.

Az egyik imakörön arról is tanítottam, hogy ha az Urat már megtisztelted… A János 12/24 versét tekintjük majd. Én már láttam ezeknek a bizonyságát, hogy ezek működnek. Ti ebben az országban, ahol éltek, nem vagytok még bizonyosak ezekről, hogy működnek.

Oral Roberts decemberben a mennyországba költözött át. Őt az Úr Jézus Krisztus vitte személyesen haza a mennyországba. A gyógyító szolgálatnak volt oszlopos tagja és a betegekért való imádság volt a feladata. Amikor én még kicsi fiúcska voltam, csak egy tv csatorna volt, azt is fekete-fehérben néztük. Lehetett látni Oral Robertset a képernyőn, 23 ezres sátra volt, és prédikált. Ha az ember bekapcsolta a tv-t, akkor ezt látta. A sötétség királyságában ő volt, aki a legnagyobb veszteségeket okozta az emberiség történetében.

Egyesével imádkozott mindenkiért. Tízezer emberért egy nap. Amikor ezt abbahagyta, akkor az Úr szólt hozzá, hogy építsen egy egyetemi várost. Megtette ezt, egyetlen igeversen állva. Én soha ezt az Igét nem ragadtam meg, hogy ezen állnék, de mindig csak annak kell lenni a szellemedben, amit Ő mutat, hogy tedd meg, amikor az előjön. Az Úr mutatja. Ugye a kis kovász megrontja a kenyeret.

Most a zsidó ünnepek alatt nem lehet, élesztős, kovászos kenyeret enniük. Hét napot előtte és hét napot utána. Ha a kovász belekerül, az szétterjed az egész kenyérben. És ez a mi rossz gondolkodásunk, téves elképzelésünk. Mert ha egy kicsi területen tévesen gondolkodunk, az kihat az összes területre az életünkben.

Használtam az Igét, de nem úgy, és nem azt, ahogy Oral Roberts. De ha érdeklődtök abban, hogy mi alapján cselekedett, figyeljetek. Azért adtam nektek az előző igesort is, mert az- az Ige és azon lehet cselekedni. Tanítani a gyógyulásról fogok, arról, hogy az Úr mit tett a kereszten. És úgy kezdődik az a fejezet, hogy – ki hitt a mi tanításunknak?

Lehet, most még nem hiszel ezeknek a tanításoknak oly mélységéig, de ha megalapozod a szíved ezekben, akkor ezek fognak működni az életedben. És azt soha ne nyomkodd vissza, amit a Szent Szellem előhoz benned.

Tudod, hogy ez hogy működik? – Miután hazajöttünk az elmúlt héten Izraelből, előjött bennem, hogy fél millió dollárt adjak. Én persze lenyomtam. Mondtam, hogy honnan jött ez a beszéd? Visszanyomtam, de újra előjött. Mondtam: rendben van Uram, Te vagy az! Az Úr nagyban gondolkodik.

Ugye az ember nem tudja odaadni, ha nincs neki. És az Úr azt akarja ezzel, hogy magasabbra vigyen fel minket. Ez nem a legnagyobb mag, ami valaha előjött nekem. Ez azt jelenti, hogy valamit bizony fogunk kezdeni Izraelben. A Szellem mondja ezt. A te szellemed. És ez mindannyiótok számára ugyanígy működik, hogy a Szellem fogja mutatni mennyit, és az ember kicsiben kezdi. Lehet, hogy egy pár cipőt kell, vagy egy ruhát elvetni. Attól függ, hogy hol vagyunk, csak ott el kell kezdeni.

És mondom nektek Istenről, hogy ez az embert belülről úgy megüti. És az ember hústeste egyáltalán nem örvendezik ilyenkor, ha adni kell, és ilyenkor ne az ördögöt dorgáld meg. Az ördög még soha senkinek nem adott pénzt, mert zsugori. Szoktam mondani, hogy ha valakit nem igazán kedvelek, és vele kapcsolatban előjön egy jó benyomás, biztos, hogy nem tőlem származik.

Vannak tehát dolgok, amik bennünk működnek és azt hisszük, hogy tőlünk származik, pedig nem tőlünk van. Az újjászületett szellemünk olyan tiszta, mint Jézus. Az nem káromkodja le a másikat, nem irigykedik, nem érez gyűlöletet a másik iránt, az tiszta. Az csak a hústestünk, ami így csinálja, és mondja a Biblia, hogy tegyük le a hústestet és öltözzük fel az új embert.

János 12/24 …Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.

Vagyis el kell vetni. Bele kell, hogy essen a földbe. Én mezőgazdász voltam. Megtapasztaltam, hogy ha belevetem a földbe, az a mag elhal először. Ugyanígy van a pénzzel, ha magadtól elveszed azt a pénzt és elveted, akkor az a pénz meghal a számodra először. Tehát ha nem veted el, csak egymaga marad, ha pedig az a mag elhal, az a mag sok gyümölcsöt terem.

Isten úgy teremtette a magot, hogy benne van a program, hogy teremjen. Tehát a magprogram benne van a magban, és ez Isten Igéje ez a mag, és használjuk, elvetjük. Amikor ezt az Igét az ember előveszi, akkor nagyon specifikusan kell valamit tenni hozzá. Ez nem a tizedünk, ez nem az adományaink, ez egy bizonyos dolog, ami érinti az életünket. És Isten fogja azt neked elhozni az Ige által, a mag által. Nem kell kérdezgetned az Urat, hogy mikor hozza már el neked, vagy mikor lesz már? A mag tudja a dolgát.

A földműves tudja, hogy a magnak mikor van ideje, hogy mikor fog kibújni a földből. Nem mondja, hogy gyerünk, mikor bújsz ki már a földből, nekem már itt van az aratás ideje. Ha valaki vidéken él és látja a gyönyörű vetések rendelt idejét, akkor megérti ezt. Ezen az igeversen egy egész várost felépített, mindaz, amit tett, mindent magvetéssel végzett, semmi nem volt, amit enélkül tett volna Oral Roberts. Így fog ez nektek is működni.

Az Ige bennem felnövekedett és előjönnek belőlem a Szent Szellemnek a teendői, és azzal áradok, és azt teszem, amit mond. Isten tervei mindig jobbak, mint az ember saját tervei. Először is nekem nincsenek terveim. Csak az Ő terveit fogadom el, és nem tudom ezeket előre mind. Amit kinyilvánít, azokban járok. Szellemben járok. Te bizony gyarapodni fogsz.

Ha a Szent Szellem vezet téged, és te hagyatkozol rá, akkor nem a katasztrófa és a tönkremenetel útján fog téged vezetni. Nagyon sok anyagi katasztrófán mentem át az életemben, amíg nem Istennel jártam. Azok nem Istentől voltak, azok mind az én elképzeléseim és az én terveim voltak. Ezért fontos ráhangolódni az Ő teendőire. Ugyanabban a csónakban ültem én is, mint amiben most te ülsz, de itt jobb ülni, ha megalapozta az ember a szívét az Igében.

Köszönjük Mennyei Atyám Jézus nevében, megkötöm a hiány és a szükség szellemét minden jelenlévő felett. Ezek felett az elvetett magok felett szóljuk a gyarapodást, a sokasodást, hogy sokkal több jusson vissza hozzájuk, mint amit elvetettek, hogy százszorosnál is több jusson vissza, mert gyarapodniuk kell Jézus nevében azoknak, akik vetnek. És elfogadjuk az Ige igazságát és magasztalunk és dicsőítünk téged érte Atyám és köszönjük, hogy meghallgattál, Jézus nevében. Ámen.

Ésaiás könyvének 53 fejezetére lapozzunk.

Ésaiás 53/1 Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?

Ezen egy kicsit időzünk. Az Újszövetségben két helyen is találkozunk ennek a versnek az idézetével. Az egész 53 fejezet a Messiásról szól. Az Újszövetségben meg is nevezik Őt, - Jézus. A héber nyelvben pedig Jesua Ha Mesiáh. A zsidó Messiás. Ő a mi Messiásunk. Az egész ott dől el, hogy hiszünk-e benne vagy nem. A keresztények sajnos nem hiszik az 53-as fejezetet. Azt mondják ugyanis tévesen, hogy a gyógyulás nem létezik már manapság, az apostolokkal elmúlt.

Ha Jézus ezt nem tette meg, akkor nem Ő a Messiás. Ha nem Betlehemben született volna meg, akkor nem Ő a Messiás. Ha nem szűztől születik meg, akkor nem Ő a Messiás. Ha nem vitte el az én betegségeimet, és nem hordozta volna el a fájdalmaimat, akkor nem Ő a Messiás. Akkor még mindig várjuk, hogy jöjjön a Messiás.

Az emberek nem ülnek le és nem hajlandók ezt végiggondolni, és nem fogadják el az Ige igazságát. Vagyis nem hiszik ezt a jelentést. Nem hiszik azt, amit prédikálunk, pedig az egész erről szól, ami a magjában le van itt írva.

János 12/37-38 És noha ennyi jelet tett előttük, mégsem hittek Őbenne, Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, amelyet monda: Uram ki hitt a mi tanításunknak? És az Úr karja kinek jelentetett meg.

A csodákra való hivatkozással szól itt.

/38-41/ Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, amelyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? És az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hihették, mert ismét monda Ésaiás: Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondá Ésaiás, amikor látá az Ő dicsőségét, és beszéle Őfelőle.

Látta az Úr dicsőségét. János apostol a Szent Szellem által szól, és Ésaiásról szól, és azt állítja Ésaiásról, hogy Ésaiás látta Jézus dicsőségét. És a gyógyulásokat, csodákat és a jeleket említi ebben a körben. Ma is nagyon erősek a gyógyító ajándékok, főleg a lábfejen, a nagy lábujjon. Jézus végzi ezeket.

Róma 10/13-15 Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mily szépek a békességet hirdetők lábai, akik jókat hirdetnek!

Akiket elküldött az Úr azok prédikálnak. Vannak olyan misszionáriusok, akiket valóban elküldött az Úr, mások csak maguktól mentek el. Vannak, akik sokat tanultak és imádkoztak, de még ettől mindig nem küldettek, vagyis nincsenek felkenve, ha csak Isten el nem küldte őket.

Apostolok 13 fejezetében együtt voltak Pál, Barnabás és a többiek, imádkoztak együtt és a Szent Szellem megszólalt, és azt mondta, hogy különítsétek el őket nekem és küldjétek ki őket a szolgálatba. És az apostolok keze által sok csodát végzett az Úr, írja később az Írás.

Pált tehát nem az édesanyja küldte ki szolgálatba. Pált a Szent Szellem küldte ki. Nem képes az ember prédikálni, ha csak nem küldetett el Istentől. Képes ugyan az ember beszélni, de prédikálni és tanítani képtelen, ha csak el nem hívatott, ki nem jelöltetett és fel nem kenetett, és elküldetett arra a helyre. Dicsérjük érte az Urat.

Róma 10/15-17 Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mily szépek a békességet hirdetők lábai, akik jókat hirdetnek? De nem mindenki engedelmeskedett az Evangéliumnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Ki hitt a mi prédikálásunknak? Kérdezi.

Utána jön az a nagyon jól ismert vers, hogy – Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Ez is visszakanyarodik az Ésaiás 53/1-re, hogy ki hitt a mi tanításunknak. De a 16-os vers megelőzi a 17-es verset. Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Ugyanezt mondja.

Ésaiás 53/1-ben azt mondja, hogy – Ki hitt a mi tanításunknak és az Úr karja kinek jelentetett meg? Az Úr karja jelezte Istennek a megnyilvánult erejét az Ószövetségben. Olvassuk az Ószövetségben, hogy az Úr keze valakire rászállt, Jézus pedig úgy mondta, hogy – én Isten ujja által űzöm ki az ördögöket.

Tegnap az egyik elsőrangú tv állomás egy riportot készített velem, az ördögűzésről kérdezgettek. Mondtam nekik, hogy a hollywoodi mozifilmekből ezt nem lehet megtanulni. Elmagyaráztam nekik, hogy a szellemi birodalomban vannak az angyalok, vannak a sötétség erői. Egy világi tv csatorna ez, igazán semmi tudást nem feltételezünk, aki hallgatja, és ha valaki meghallgatja, és azt hiszi, onnantól kezdve, hogy démonja van…

Nem tudom, kiket faggattak még ebben a témakörben, de biztosítalak benneteket, hogy mi keresztények védelmet élvezünk az Úr által. És mindezek az erők le lettek győzve, Jézus győzte le őket, a lábunk alatt vannak, és a Szent Szellem ereje által történnek a gyógyulások, a gyógyítások ajándékai és mindezek az ajándékok a Testben.

Mind a két riporter újjászületett, elfogadta az örök életét. A gyógyulásukat keresték és meggyógyult a válla az egyikőjüknek, a másik asztmából gyógyult meg ott a helyszínen. Csak azért jöttek, hogy elkészítsék az interjút és semmiféle bibliai tudásuk nem volt erről.

Apostolok cselekedeteiből olvassuk, hogy Pál testéről elvitték a kötényeket, keszkenőket, hogy a betegek testére tegyék azokat, és ahogy ez az erő kiáradt, meggyógyultak a betegségekből, és a gonosz szellemek eltávoztak tőlük. Nem mondtam a fiatalembernek, hogy ez az asztma egy démonikus hátterű betegség és most kiűzöm az asztma démonát belőle, hanem csak azt mondtam, hogy imádkozom a gyógyulásodért.

Rachel lányomtól unokám született a héten, neki olyan súlyos asztmája volt, hogy három különböző gyógyszert is és sprayt kellett használjon, hogy levegőhöz jusson. Amikor leszállt a repülőgépről és beült az autómba, az én hatalmi területemen tartózkodott, azonnal jött a megszabadító kenet. Tapasztalhattam, hogy ez az asztmatikus betegség, egészen az idegszálaiba beült, tehát nagyon mélyen a tüdején belül ment a munka. Teljesen kitisztította őt a Szent Szellem kenete, azóta nem kellett neki ezeket használni.

Látjátok nekem a saját hatalmi területemre kellett őt hoznom, hogy működjön. Saját birtokomra, saját területemre. Amikor beszállt az autómba ledöbbentem. A gyermekszülésnél nagyon könnyen ment a vajúdás, bement az orvoshoz, hogy megnézzék, a személyzet még nem volt ott bent teljesen, de ő már szülni készült. Meg is szült, ilyen gyorsan jött a baba. Aki már szült, tudja mit jelent egy rövid vajúdás és egy könnyű szülés.

Az emberek, amikor a megszabadító kenetről gondolkodnak, akkor azt gondolják, hogy egy nagy harc, ami folyik a Szent Szellem és a démonok között. El tudod képzelni, hogy egy bukott angyal olyan erővel rendelkezne, hogy a mindenható Istennel képes harcba szállni, küzdeni? Isten az újával lepöccinti őket.

Látjátok, van különbség az új, a kéz, a kar között. Amikor Jézus feltámadt a halálból, mi pedig Ővele együtt feltámadtunk, ez egy hatalmas megnyilvánulása volt Isten erejének, és ezt az Úr karja végezte.

Efézus 1/19 És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének munkája szerint.

Mi volt a kérdés az Ésaiás 53/1-ben? Ki hitt a mi jelentésünknek, tanításunknak? És kinek jelentetett meg az Úr karja? Ki hitt a mi tanításunknak és az Úr karja kinek jelentetett meg? Itt a válasz: aki hisz az Ő tanításainak, annak jelentetik meg az Úr karja. Aki hisz a jelentésnek. Én hiszem, amit mond az Ige. Az úgy igaz!

Márk 4/24 És monda nékik: Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok.

Lukács 8-ban hozzáteszi az Ige, hogy – meglássátok, hogy miként halljátok. Miért van így? Mert amilyen mértékkel figyelmeztek arra, olyan mértékkel fogtok abból megértést kapni. Ketten ülnek itt, az egyik kap olyan mély megértést a mai tanításból, hogy az egész élete megváltozik, a másik pedig végig unta az egészet.

Látjátok, a különbség ott van, hogy miként halljátok. Másként fogalmazva, mennyire értékelitek azt, amit hallotok? Ez az értékelés ez a becsülés, amit hallunk, az csak bemelegít minket arra, hogy elkészüljünk a hitünk használatára. Vagyis figyeljétek azt, hogy miként hallgatjátok.

Mert az Úrnak karja azoknak fog megjelenni, akik hisznek a jó jelentésnek. Tehát ha megosztom az Igét veletek az anyagiakról, vagy a gyógyulásról, vagy bármilyen témáról és nem válik boldoggá a szellemed, és nem tudsz benne feloldódni, akkor nem hallottad. Ha ugyan olyan szomorúan és kétségbeesetten mész el innen, mint ahogy jöttél, akkor nem hitted.

Isten arra hívott el, hogy imádkozzam a emberekért. Hollandiából egy asszony megragadott, különböző gondjai voltak hosszú évek óta, mindkét keze és a nyaka is merevítőben volt. Olyan fájdalmai voltak már, hogy beépítettek neki egy elektromos fájdalom elhárítót a beleibe. Turistaként jött Jeruzsálembe és az egyik elektromos, biztonsági kapun, ahogy átment, ez aktivizálódott, és olyan probléma lett belőle, hogy ez az automatikus fájdalomcsillapítás nem működött.

Mondtam, hogy annál jobb, mert most az Úr meg tudja mutatni, hogy Ő vitte el a fájdalmakat. Elővettem a számítógépemet és az ő anyanyelvén megmutattam neki az Igét a Bibliából. Megértette, először is újjászületett, de szomorúan ment el. Ez egy szomorú dolog. Ha valaki hiszi a jelentést, azon nem lehet már szomorúság, és nem aggódhat ugyanúgy, mint előtte. Ha az ember hiszi ezt, akkor az, hatással van a belső emberére, a belső ember pedig kihatással van a külső emberünkre.

A Biblia azt mondja, hogy hosszú élettel elégítelek meg téged. Az én irgalmasságom és jó voltom követ téged életed minden napján. Igen, de az orvos azt mondta…! – Akkor nem hittél ennek a jelentésnek. Az orvos annyit tud elmondani neked, hogy mit lát a fizikai síkon. Te pedig kinek a jelentését fogod elhinni?

Ha az anyagiakra kerül a sor, és te egy adakozó vagy, akkor mi az a jó jelentés? Hogy neked is adatik majd, jó mértéket, megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak neked. Olvastuk a Lukács Evangélium 6/38-ban.

Zsoltárokban mondja, hogy az Úr gyönyörködik az Ő szolgáinak gyarapodásában. Timótheus I-ben pedig azt mondja nekünk, hogy örömmel ad nekünk, gazdagon a mi ellátásunkra, hogy mi azt élvezhessük. Ha az ember ezt hiszi, akkor képes továbbra is szomorúan élni? Ha ugyanolyan szomorúan megyünk el innen, mint ahogy jöttünk, akkor az azt bizonyítja, hogy amit prédikáltak neked, azt te nem hitted el.

Nézzük meg, hogy kinek jelentetik meg az Úr karja? Azoknak, akik hisznek. Ha az autód meghibásodik az úton, és nincs nálad a telefon, nincs aki segítsen. De én látom, hogy bajban vagy és azt mondom, hogy felhívok valakit, akit idejön, hogy segítsen neked. Amikor ezt hallottad, akkor továbbra is rossz kedved van, vagy most már jó kedvre derültél?

Hittél-e annak, amit mondtam? Az emberek nem becsülik, nem értékelik Istennek az Igéjét annyira sem, hogy eljöjjenek azt meghallgatni. Úgy vélik tévesen, hogy Isten Igéje nem képes változást hozni az életükben. Ezért van az, hogy néhányunk életében az Ige nagyobb változást hoz, mint mások életébe.

Vannak olyan országok, ahol az emberek három napot gyalogolnak, hogy elérhessenek arra a bizonyos alkalomra. Szomorúan mondom nektek, hogy a mieink közül vannak olyanok, akik a közelben laknak és nem látogatnak minket. Egyikőjük négy, öt éve nem jött közénk. Itt lakik a sarkon. Hogyan értékeli és becsüli az Igét?

Thessalonika I. 2/13 Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadtátok az Istennek általunk hirdetett Igéjét, nem úgy, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, aminthogy valósággal az is, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek.

Istennek a beszéde az az igazság, amit hirdetünk, munkálkodik bennetek, akik hisztek. Miközben prédikáltatik az Ige Attól, aki elküldött, az illető nem azt gondolja, hogy – ó ez csak az, amit Pál maga hirdetett erről. Azt mondja, hogy – ez Isten Igéje nekem! És mivel becsülte és értékelte azt az Igét, befogadta, az az Ige munkálkodik benne. Jézusról szól az…

Ésaiás 53/2 Felnőtt, mint egy vesszőszál Őelőtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk Őreá, de nem volt ábrázata kívánatos!

Jézus kinézetre teljesen úgy nézett ki, mint egy átlagember, hiszen nem tűnt ki a tömegből, ahogy járt kelt, hogy – Ő lenne Jézus.

/3/ Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. /4/ Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!

A keresztre feszítés abban az időben a legsúlyosabb büntetés volt, amit emberre ki lehetett szabni, a gyilkosok kapták ezt. Meg volt a hely, ahol pl. megkövezték az illetőt, nem egy dicsőséges jelenet az ilyen. Az Ige azt írja, hogy Jézus Istentől ostoroztatott.

Mindezt azért, mert Isten ráhelyezte mindazt a rossz cselekedetet, bűnt, törvényszegést, amit az ember elkövetett, az emberiség minden tagja, a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. Mind Jézusra lett helyezve. Tehát az emberiség bűneiért ebben a pillanatban fizettetik meg a váltság, az ár, és akik körülötte vannak, azok gúnyolják.

/5/ És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.

Nem az Őáltala elkövetett bűnökért kellett, hogy szenvedjen, hanem Isten Őt engesztelő áldozatul adta, helyettesítőként hozta és a mi bűneink voltak Őrajta. A mi helyünket vette ebben. A következő igesort úgy olvassuk, a figyelmünket ráirányítva, hogy ezt a Messiásról írja az Ige.

/6-12/ Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, mindenki a maga útjára térvén: de az Úr mindnyájunk vétkét Őreá veté. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitott meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg! A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népem bűne miatt verettetett meg?! És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halálok után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze, hogyha önlelkét a bűnért áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata végbemegy az Ő keze által. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégedett lesz, ismeretével igaz Szolgám, sokakat megigazít, és vétkeiket Ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott pedig Ő sokak bűnét hordozá és közbenjárt a bűnösökért.

Ésaiás tehát több száz évvel előre tekint és látja a jövőt, látja Jézust szellemben, mint a mi helyettesítőnket. A kereszten sok mindent lehetett látni szemmel, ami kívülről történt a Messiásunkkal, de voltak dolgok, amik belül a szellemi birodalomban történtek, nem lehetett látni.

Az emberiség megváltása nem csak fizikai síkon történt. Szellemi birodalomban is történtek dolgok, amit itt nem lehet látni. Azok, akik testi módon gondolkodnak, csak a testi részét próbálják átélni.

Ésaiás 52/13-14 Ímé beteljesíti Szolgám útját, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiáé volt.

Vagyis történtek olyan dolgok a szellemi birodalomban, amelyek kijelentettek és megláttattak a fizikai síkon. Bár amit a fizikai síkon látni lehetett, iszonyatos volt, mint írja az Ige, de ami a szellemében zajlott, az még ennél is borzalmasabb volt.

Tudjuk, hogy a Gecsemáné kertjében Jézus vért verejtékezett. És úgy imádkozott, hogy – Atyám, ha lehetséges múljék el tőlem e pohár, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És amikor kiitta azt a poharat, akkor jött rá a legrosszabb, Istentől, az Atyától való elkülönülés a szellemében.

A mi büntetéseinket kellett magára venni, a világ bűneiért való kárhoztatást kellett magára venni. Ez nem csak a testét érintette, hanem a szellemét is, hogy mi szellemi életet kaphassunk. A megváltásunk először is szellemi vonatkozású, azután van hatással a lelkünkre, a testünkre, az anyagi életünkre.

A bűn és a betegség az szellemi síkról eredő dolog, nem fizikális. A testünknek van élete, de az életünk a szellemi birodalomból jön. Tehát a szellemünk és a testünk, nagyon erőteljesen összekapcsolódik.

/4/ Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől.

Ezt biztosan elvégezte. Ki hisz ennek a jelentésnek? Miről szól ez a jelentés? Arról szól, hogy a betegségeinket elviselte és a fájdalmainkat hordozta. A Yang fordítás szerint bizonyos, hogy a mi betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat Ő hordozá. Megint egy másik fordítás úgy hozza, hogy láttuk Őt Istentől megostorozottan és Istentől sújtottan.

Ezt Isten végezte vele és nem a római katonák tették. Amire most a hangsúlyt helyezzük, az a pedig szó! Biztosan elvégezte, - pedig Ő viselte a betegségeinket, és fájdalmainkat Ő hordozá. Pedig Ő viselte a betegségeimet, és Ő hordozta az én fájdalmaimat.

Pedig betegségeimet Ő viselte és fájdalmaimat Ő hordozta el.

Pedig betegségeimet Ő viselte és fájdalmaimat Ő hordozá.

Pedig betegségeimet Ő viselte és fájdalmaimat Ő hordozá.

Pedig betegségeimet Ő viselte és fájdalmaimat Ő hordozá.

Pedig betegségeimet Ő viselte és fájdalmaimat Ő hordozá.

Pedig betegségeimet Ő viselte és fájdalmaimat Ő hordozá.

Pedig betegségeimet Ő viselte és fájdalmaimat Ő hordozá.

Pedig betegségeimet Ő viselte és fájdalmaimat Ő hordozá.

Pedig betegségeimet Ő viselte és fájdalmaimat Ő hordozá.

Pedig betegségeimet Ő viselte és fájdalmaimat Ő hordozá.

Pedig betegségeimet Ő viselte és fájdalmaimat Ő hordozá.

A Róma 10/17 szerint: A hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjéből van.
És mindez ahhoz kapcsolódik, hogy ki hitt ennek a jelentésnek. Aki hitt ennek, annak az Úr karja [ereje] megjelentetett. És ott jön az erő. Megérinti az illetőt és az illető gyógyultan kel fel. Amikor a Biblia iskolai éveimben kezdtem, valakihez elküldtek, mert mentális problémái voltak, hogy megszabaduljon. Elektromos sokk kezelést kapott, azt akarta tőlem az illető, hogy imádkozzam egy asszonyért, aki érte imádkozott, amikor ő rákos volt.

Elmentem oda a kórházba, be kellett öltözzek, maszkot kellett felvennem, beszéltem hozzá, majdnem a halálán volt, kezemet rátettem, az erő valóban kiáradt belőlem. Azt hittem, hogy itt az elragadtatás. Olyan volt, mintha egy rakéta jött volna elő belőlem. Mindenki megtudta, mindenki lógott rajtam, én pedig szaladtam, hogy levegyem magamról ezt a kórházi ruhát.

Mi történt? Az Úrnak a karja jelentetett ott meg, mert az illető hitt. Újra és újra láttam ezt az erőt. Vagyis akik hisznek a jelentésnek, nekik az Úr karja megjelentetik. Értünk tette az Úr! Máté 8/16-17 versekben is erről olvasunk: Pedig betegségeinket Ő viselte és fájdalmainkat Ő hordozá. Ugyanezt olvassuk.

A jövő héten a húsvétot ünnepeljük. Nekünk ugyanúgy kell ezekre tekinteni, ahogy maga az Úr tekintett. Egy nagyméretű Biblia kiadással készülünk, nem mindenki akar ilyen nagy méretet vásárolni, drága is lesz. A papírt már megvásároltuk előre, A/4 méretben lesz, megközelítőleg 12 ezer forintba kerül majd. Sokan keresik.

Zsidó 12/1 Annakokáért mi is, akiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden terhet és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. /2/ Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett.

Sajnos a magyar fordításokban nem jön úgy elő, ahogy írva van. Tehát látta azt az örömet, ami a keresztre feszítés után lesz majd, és ezért szenvedte el a keresztet. Mi volt ez az öröm? – Látta a te hitedet, látott téged. Ezt Ő előre látta, a jövőt, hogy mit tesz majd az Ő megváltó munkája érted, és hogy te Ővele leszel majd, Ővele ülsz a trónon, és uralkodsz. Látta előre. Ezért tudta elviselni, hogy Isten Őt megostorozta, megveretett Istentől. Azt az örömet látta, amely előtte volt.

Nekünk ugyanezt írja az Ige, hogy a pillanatnyi nyomorgattatásunk ahhoz képest, hogy micsoda dicsőség vár ránk, elhanyagolható. És örökkévalóságban leszünk az Úrral, az Ő örök dicsőségében. Az már önmagában nagyon jó, hogy újjászülethettünk, de ennél sokkal többet végzett az Úr értünk.

Volt, amit a jegyzeteimből kihagytam, lehetséges, hogy a jövő vasárnap részleteiben vesszük még ezeket. De mivel sokan közületek anyagi nehézségekben vagytok, mások hazug tünetekkel küszködtök a testetekben, ezekkel szemben meg kell állni. Mindegy mi a neve a betegségnek, milyen tünetekkel jár, ugyanúgy Jézus nevében kell megállni.

Tudnod kell, hogy nem kell, hogy legyen neked. Neked már nem kell azt hordanod, nem kell betegség hordozónak lenned, mert Ő elvitte, Ő elvégezte. Tagadd meg a betegséget: Mert Ő elvitte az én betegségemet, elhordozta az én fájdalmamat, ezért én megtagadom a betegséget, és nem vagyok hajlandó, hogy a fájdalmakat én hordozzam, megparancsolom, hogy eltávozzanak a testemről ezek.

Mindegy hogy mi van a testeden, ha rátekintesz, a szívedbe nem fogadod be, ellenállsz neki a szívedben, megtagadod! Tehát mindegy mi van a testeden, a szívedbe nem fogadod be azt és akkor elmegy, elhagy téged az a betegség. Ez a kenet, ez a gyülekezet, ez a hit, ami itt jelen van, ezért van jelen! És az Úrnak a karja neked meg fog jelenni. Ez Istennek ereje és a gyógyulások. És én ezt láttam újra és újra megjelenni.

Mennyien meggyógyultatok itt rákbetegségben, és itt vannak és élnek közöttünk egészségben. Dicsőség Istennek! Sok dologban megharcoltatok és hosszú életet tudtok élni. Hosszú élettel elégít meg benneteket az Úr. Mondja mindenki: - ez én vagyok, mert én elfogadtam. Dicsőség Istennek! Ámen! 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL