2008.04.29.   


URALKODNI, MEGIGAZULÁS ÁLTAL 3.

 Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. április 27.

 

 

Kisgyermek bemutatására kerül sor.

A kis Dávid az Úr legfiatalabb hőse, az édesapa Viktor és az édesanya Krisztina nagyon boldogok, hogy a kisbabát az Úrtól elnyerték, itt a gyülekezetben találkoztak, összebarátkoztak és a második kisfiukat ajánljuk most az Úrnak.

 

A kicsi Dávid 3 hónapos, álljunk fel és áldjuk meg a családot, - köszönjük Istennek az ő kis életét, köszönjük Úr Jézus, ezt a kis gyönyörűséget. Hálát adunk az édesapáért, az édesanyáért, hogy Isten bölcsességében tudják őt felnevelni az Úr útjain. Szellemi ajándékok adassanak néki, szolgálati ajándékok, prédikátor lesz belőle Atyám, hálát adunk ezért Istennek.

 A démonikus erőket mind megtörjük az élete felett, ami ellene jönne, Jézus nevében. Angyalok szolgáljanak neki, angyalok védelmezzék, őrizzék őt, Isten bölcsessége legyen az élete felett, egész életét könnyedén tudja élni Isten kenetében. Egy olyan utazást adj neki Atyám, hogy élete minden napján Téged szolgálhasson Jézus nevében.

Köszönjük Neked gyönyörűséges Atyám!

Nagyon boldogok legyetek, áldottak legyetek, az egész családra kívánjuk az áldást.

Két gyönyörű dicséret következik: - Isten jelenléte áradjon ki rátok, nyissátok ki a szíveteket.

 

Dicsőség Istennek!   Az Úrnak a jelenlétében lenni a legfenségesebb dolog.

 

Sokan talán nem értik, hogy a szolgálat azt jelenti, hogy egy természetfeletti kenetben való részesítés. Természetfeletti impartálásokra kerül sor. És a kisbabáknál ez nagyon gyakran előfordul, mint a kis Dávidnál is most, hogy az Úr részesítette őt egy szolgálati ajándékkal.

Jobb ilyen korban részesülni ebben, mint ahogy mi felnőtt korban találkoztunk az Úrral, és akkor kaptuk meg.

 

 

 

 

Krisztus Jézusban uralkodni!

 a tanítássorozatnak a következő részét hallhatjátok ma.

Az elmúlt héten nem tudtam befejezni, darabokból kell összeszerkesztenem a tanítást, de hiszem, hogy segítségetekre lesz.

Természetfeletti munkákat végez közben az Úr, sok területen végzi a gyógyítást.

 

Róma 5/17

Beszéltünk arról, hogy királyokként kell uralkodni az életben, és ennek az uralkodásnak része az, hogy ne legyünk kárhoztatás és bűntudat alatt, mert az önmagunk kárhoztatása a hitünk gyilkosa.

Ehhez először is el kell fogadnunk a megigazulás ingyen kegyelmi ajándékát, amit Isten ad nekünk.

 

Másodsorban nem a bűneinkről, a múltunkról, kell beszélni, hogy mit követtünk el a múltunkban, hanem arról a megigazultságról, amelyben minket Isten részesített.

 

Ajánlom, hogy az internetről töltsétek le az előző tanításokat és hallgassátok meg.

A Hálózat TV-ben is megtekinthetők a tanítások rövidített formái, és itt szeretnénk bejelenteni, hogy a Hálózat TV-ben vasárnap délelőtt fél tízre tették át Egyházunk műsorát.

 

Beszéltünk arról, hogy a világosságban kell járnunk, abban a világosságban kell járnunk, ami a rendelkezésünkre áll. Amely világossággal nem rendelkeztünk, azt ne tartsuk számon, mert azt nem kéri tőlünk számon Isten.

 

Felhozza az Úr most nekem, a történetet egy híres énekesről, aki újjászületett, nem keresztény énekes volt, nagyon szerette az Urat, miután énekelt visszament a szobájába, olvasta a Bibliáját, megitta az italát, felszippantotta a kábítószerét, és így dicsérte az Urat.

 

Közel egy év telt el, amikor megtudta, hogy ez nem a helyes útja az Istennel való járásának. De nem volt kárhoztatása, mintha bűnt követett volna el, mert nem volt benne világosság ezen a területen, később pedig megváltozott.

 

Tehát erről beszélünk, és ezt nézzük ma át alaposabban.

Egy olyan területet érintünk most, ami okozhatja az életedben, hogy kárhoztatod magad. Nagyon fontos, hogy minden területen megszabaduljunk attól, hogy magunkat okolnánk, kárhoztatnánk valamiért, mert ez meggyilkolja a hitünket.

 

Isten megbocsátja, elfeledkezik róla, és teljesen igaznak tekint minket.

 

Lukács 6/37

Mi történik, ha mégis ítélünk? - Akkor megítéltetünk.

Mi történik, ha valakit kárhoztatunk? Mi is kárhozat alá kerülünk. Ez az igazság. Keresztény ítélőbíráknak erre nagyon kell figyelmezni.

 

El fogom magyarázni, hogy hogyan kerülünk oda, hogy valakit ítélünk.

Jakab 5/9

Ne panaszkodjatok egymásra, mert ha ezt teszitek, akkor is elítéltettek.

Másokat megítélni az azt jelenti, hogy te magad fogsz kárhozat alatt élni.

 

A legtöbb keresztény tudja ezt, amikor ezt teszi, mégsem tartja azt ítélkezésnek. Azt mondja, hogy – csak elmondom a véleményemet.

Úgy gondolom, hogy az illetőnek nem lenne szabad ezt tennie.

Vagy: - hogyan tehetett XY ezt, meg ezt.

 

Ebben a pillanatban megítélted őt, bűnösnek ítélted őt, magadat pedig felsőbbrendűnek ítéled felette. És a Biblia azt mondja, hogy ebben a pillanatban te is megítéltetsz és kárhoztatsz.

Ha okosan akarsz cselekedni, akkor inkább maradj csendben, mert kegyelemre van szükségünk, és nem akarjuk, hogy ítélet érjen, nem akarjuk, hogy ítélet szálljon ránk.

 

Ha több kegyelmet akarsz Istentől, akkor több kegyelmet kell vetned.

Ha az illető igen elvéti, elrontja, akkor vessél neki egy kis kegyelmet, mert ha elítéled őt, akkor te is el leszel ítélve.

Ha kárhozat alatt élsz, akkor pedig nem leszel képes arra, hogy uralkodj az életben.

 

Keresztényeknek fel kell azt fedezniük, hogy sok minden, amivel foglalkoznak, az nem az ő dolguk.

Miért gondolkozol a felől, és közben ítélkezel?

Mondod, hogy – nem ítélem meg őt.  De azért beszélsz róla!

De mindemellett megítélted. Bűnt követtél el, mert a szíved tudja, hogy nem kellett volna tenned, és ezért magadat olyan helyre teszed, ahol te is ítéletet kapsz. Ez pedig azt jelenti, hogy azon a helyen nem működik a hited, és abban a bizonyos dologban el fogsz bukni.

És ez sok kérdésre választ ad nekünk, hogy mi történik az úgynevezett hit emberek életében.

 

Róma 14/3

Sokszor az embereknek furcsa elképzeléseik vannak dolgokról, ez pedig azért van, mert nincs világosságuk azon a területen.

Ha az Úr befogadta őt, akkor te is befogadhatod őt.

Az embereket inkább abban kell bátorítani, hogy abban a világosságban járjanak, ami nekik van, és ne ítéld meg a te mércéd szerint, és ne kárhoztasd őket.

 

Az Úr emlékezetembe hozza, hogy vannak dolgok, amiket én nem tehetek meg. Mindamellett azok nem bűnök, semmi rossz nincs bennük, de amikor én még elveszett voltam, tettem ezeket, - versenyeztem, pénzben játszottam és különböző játékokban vettem részt, és ezért az én szívem ebben kárhoztatna.

 

Mások viszont ha ezt teszik, megtehetik.

Nekem sok minden van, amit nem szabad tennem.

Amikor újjászülettem, később rájöttem, hogy azokat a dolgokat, amiket tettem, nem szabad többé tennem, de nem voltam bűnben.

Ez magyarázatot fog adni valószínűleg, hogy néhányan megtehetik azt, amit te nem tehetsz meg.

 

Ez azért van, mert különböző mértékben áll rendelkezésünkre a világosság, és neked is van a birtokodban világosság. Isten is tudja ezt, és a te szellemed, szíved is tudja ezt.

Lehet, hogy a másik még azt is gondolja rólad, hogy mily csodálatosat tettél, de a szívedben érzed, hogy helytelen volt.

Másként szólva, teszel valamit, amivel keresztény létedre az embereket igen boldoggá tetted, de Isten látta, hogy fél szívvel tetted, nem volt benne a szíved teljesen.

És legyél inkább hideg, de ne legyél langymeleg, mert az Írás azt mondja, hogy Isten kiköp a szájából.

Isten tudja, hogy mikor van az, amikor csak játszmákat játszunk vele, tudja, mikor vagyunk tényleg odaszántak és mikor nem. És te is fogod tudni, mert a Szellem abban a dologban megelevenít, hogy – tudtál volna jobbat is tenni.

 

Nem kimondottan a lusta emberekről beszélek most, hanem arról, hogy a tőled telhető legjobb módon tedd meg. Ha az Úr ad valamit, akkor azt a teljes lényedből tedd meg.

Mert a királyok Királyát és az urak Urát szolgálod, tudja pontosan mi az, amit meg tudsz tenni és mi az, amit nem.

 

Arról beszélek most, hogy vannak, akik sok mindent elvégeznek, de pl. egy évbe telik nekik.

Ha odaszántan tették volna, lehet, hogy pár hét alatt meg tudták volna csinálni, mert ezekben az elvárásokban kell ezt mérni, és mindannyian odaállunk egyszer az Úr ítélőszéke elé, és az Ő mértéke szerint leszünk megítélve, nem más mértéke szerint.

 

Hogyan leszünk igazak? Hogy volt a mi Úr Jézusunk tetszésére az Atyának?

-        Mindenét odaadta, hogy az Atyának tetszésére legyen. Mindennap. Ugyanígy képesek vagyunk mi is erre, ha hajlandóság van bennünk.

Tehát az örömhír az jó hír, de van úgy, hogy elvétjük és szűkén vagyunk a dicsőségnek, ha elvétettük meg tudunk térni belőle és meg tudunk változni, és akkor Isten megtisztít bennünket minden hamisságtól.

 

A gyülekezet mégis nagyon alacsony szinten tartja magát. Ha pl. a dicséretben van valami probléma, és nem teszünk érte semmit, nem tesszük meg a legjobbat, amit tudnánk abban a dologban, az Úr ezt is tudja pontosan! És minden, ami kevesebb annál, ami a tőled telhető legjobb lenne, - nem kedves az Úrnak!

 

Ha szabadon akarsz élni a kárhoztatástól, akkor ki kell jelentened, hogy

 – ennél jobban is meg tudom tenni azt.

Ennél egy kicsit erőteljesebb is tudok lenni, képes vagyok az érzéseimet, a hibáimat uralni, meg tudom válogatni a helyes szavakat. Ez az, amikor az Úr szeretete a szíveden felbuzog, teljes szeretettel, teljes szívedből, teljes elmédből teszed azt.

 

Így vagyunk megjutalmazva a Mindenható Istentől minden nap, Őreá tekintünk, nem az emberek szolgálatára tekintünk.


Amiről én itt beszélek, hogy a mi erőfeszítéseinkben szűkölködünk, nem teszünk eleget.

Évek során tapasztalom, hogy az emberek hogy végzik a szolgálatukat az Úrnak, - fél szívvel, fél odaadással.

Évekig nem tudtam magamban megfogalmazni, hogy mi az az illetővel kapcsolatban, amit nem szívlelek benne.

 

Meg voltak a képességeik hozzá és mégis húzták, vonták a dolgot, a legjobb erőfeszítéseikkel nem tették azt meg.

Én soha nem engedem meg magamnak azt, hogy a figyelmemet elvonjam abból az irányból, amit az Úr akar, hogy megtegyek.

 

És ezek az emberek, akikről most gondolkodom, elterelődtek más irányba.

Más elfoglaltságokba kezdtek, eltüntek, vasárnap is a piacra kellett menni, ahelyett, hogy valamit az Úrnak tettek volna. Mások pedig a tőlük telhető erőből, amit meg tudnak tenni, úgy teszik. És Isten így tud minket feljebb vinni, feljebb emelni és még több világosságot adni, hogy azt még jobban el tudjuk végezni.

 

Még több világosságot kapnak, ha abban a világosságban járnak, ami van nekik. Így lehet több világossághoz jutni.

 

Egy evangélista pl. így lett felkenve. Nem volt szolgálata kiment a tengerpartra, az utcákra, és bármi, ami megmozdult arra rátette a kezét. Később az erő is ott volt, a Szent Szellem jelen volt a szolgálatában.

Mert Isten meg tudta bízni az illetőt a kenettel. Isten nem fecsérli el a kenetét, természetfeletti képességeit.

 

Az a szolgáló, akinek a szolgálatában én üdvözültem, tizenegy évig kereste az Urat a kenetért.

És így tudta megfogalmazni, hogy mi történt vele: - egyik nap még nem volt meg neki ez a kenet, másnap már Isten felkentje volt.

 

És ha nem vagyunk odaadók nem kapunk semmit Istentől.

A gyülekezetben pedig csak nagy ítélőbírák ülnek, Isten pedig ellenáll a kevélyeknek.

Ha nem abban a világosságban jársz, ami neked van, és nem teszel meg mindent, amit tudsz, hogy meg kell tenned, akkor sötétség jön feléd, és egyre inkább süketebb leszel, és a kárhoztatás jön feléd.

 

Hányan hisszük azt valójában, hogy az Úr a legjobbat érdemli tőlünk.

Például a pásztorodtól a legjobb üzenet, amit el tud mondani, azt érdemli az Úr. A legjobb imát elmondani, a legjobb közbenjárást megtenni.

 

Hallottam valakit imádkozni, Isten nem tudta használni, mert nem volt benne a hit és csak egy blabla volt az egész.

 

Mindenben a legjobbat szeretnénk tenni az Úrnak.

Ha így megyünk előre, akkor biztos, hogy növekedés jön, Isten tud növekedést adni a képességeinknek.

Mert nincs semmi, ami túl jó lenne Isten királyságának. A felszereléseink, berendezéseink is a legjobbak kellene, hogy legyenek, mert semmi sem túl jó Istennek.

 

Mi az Úrnak a legjobbat akarjuk adni, mert Őt képviseljük, az Ő küldöttei vagyunk ebben a világban, és ha a keresztények akarnak ebben vitázni, akkor is így van, Őt képviseljük itt és növekszünk és minden héten újabb pásztorokat helyezünk hivatalba. Romániába, Szerbiába is most indultak új gyülekezeteink.

 

Szélesedünk, növekszünk, terjeszkedünk, nincs fontosabb, mint hogy új gyülekezeteket plántáljunk.

Ahhoz, hogy az Evangéliumot kivigyük a világba, gazdagnak kell lennünk hitben, kijelentett tudásban, a világosságban és gazdagnak kell lenni a fizikai világ dolgaiban, és Isten képességeiben is.

 

Tehát amiről beszélünk ma, hogy – szabadon kell élnünk a kárhoztatástól. De miként tudjuk ezt a szabadságot megélni, ha szégyenérzetben vagyunk, és állandó jelleggel bűntudatunk van, kisebbségi érzésünk van, az kínoz és gyötör bennünket.

Isten királyságában nincs senki kisebbségben.

 

Tehát be kell fogadnunk a megigazultság ingyen kegyelmi ajándékát és abban a világosságban kell járnunk, amink van, és nem szabad beleesnünk az ördög csapdájába, hogy másokat megítéljünk, mert akkor mi is megítéltetünk.

Azt hiszem nem rossz ezt hallanunk, mert én valóban akarok uralkodni az életben.

 

Tegnap pl. egy döbbenet-teljes megtapasztalásban volt részem és mivel nem voltam kárhozat alatt így uralmat tudtam venni felette. Később elmondom ezt nektek.

Olyan természetfeletti volt, mint bármely gyógyulás, de az Ige volt, amely működött és azonnal leállított valamit.

 

Az én testem felett való uralkodás úgy tud megvalósulni, ha nem vagyok kárhozat alatt semmilyen tekintetben.

I.        János 3/18

A fiacskáimat olyan kiskorúakhoz címzi, akik újjá vannak születve, de nem járnak abban a világosságban és szeretetben, amelyben kellene, ezért még csecsemőkorúak. Isten pedig nem alkalmaz csecsemőket.

 

A kicsi Dávidot felkente Isten a próféta kenettel, de van még egy-két lépcsőfok, amin győzedelmeskednie kell, míg odaér.

 

Tehát itt a kiskorúakhoz szól az Ige. A kiskorúságban lévők pedig nem tudják végezni Isten dolgait.

/19-20/

Ha tehát a szívünk vádol minket, kárhozat alatt vagyunk, nincs értelme, hogy elfussunk Isten elől, elrejtőzzünk. Mert az igazság az, hogy nem Isten vádol, vagy kárhoztat minket, hanem a mi saját szívünk teszi ezt velünk.

 

Ilyenkor nincs értelme Isten elől elszaladni, mert Isten tudja, hogy a szívünk kárhoztatva van és csak fél erővel teszünk valamit Istennek. Az Úrhoz kell ilyenkor mennünk, meg kell vallani neki és meg kell változnunk benne.

És Ő hűséges és igazságos, hogy megbocsát neked és megtisztít téged minden hamisságtól.

/21/

A “ha” szócskát figyeld!

/22/

Ez az, hogy uralkodni az életben.  Amit csak kérünk, megnyerjük tőle. De csak akkor jön ez elő, ha a szíved nem kárhoztat téged.

Mert mondom, hogy nem Isten vádol, hanem a mi szívünk. A szíved bizony tudja, hogy mi az a világosság, amid van és azt is tudja, hogy ha valamit jobban tehettél volna, mint ahogy tetted, és azt is tudja, mikor valamit meg kellett volna tenned és nem tetted.

 

Tudok olyanokat is, akik valamikor elhívottak voltak a szolgálatba és azt válaszolták – nincs szükségünk nekünk erre a dologra.

Elvesztették a jutalmukat.

 

Senki jobban nálad nem tudja a dolgaidat, mindenki mást félrevezethetsz, de ha a te szíved kárhoztat, zavar valamiben, Isten azt tudja. Ha bejössz a gyülekezetbe, akármilyen színfalakat raksz fel, a szíved akkor is fogja tudni.

 

Ha a szívünk nem vádol minket, akkor van bizodalmunk Istenhez. Ezzel a bizodalommal akármit kérünk, megnyerjük tőle.

 

Ha a szívünk kárhoztat minket, akkor nincs meg ez a bizodalmunk Isten felé, és ha kérünk, azt nem nyerjük meg.

Ha a szívünk vádol, kárhoztat minket, zavar minket, azt ki kell egyenesíteni, mert ha nem fogjuk megtenni, akkor nem fogunk uralkodni itt az élet dolgaiban.

 

És ez a fajta vádoló kárhoztatás megöli a hitünket.

 

Akinek meg van ez a “bizodalma”, ő a tőle telhető legjobbat tette le Isten előtt. Ha nem teszed ezt a legjobbat, akkor nem lesz meg ez a bizodalmad, hanem ott lesz valahol a szívedben helyette a kárhoztatás. És ezt a fajta kárhoztatást a legkisebb mértékben sem fogjuk megengedni az életünkben, hogy jelen legyen.

 

Nem tolerálhatjuk a legkisebb mértékét sem a bűntudatnak bennünk, mert a bűntudatunk megint csak kirabol bennünket a hitünkből.  Tönkre fogja tenni ezt a bizodalmunkat Istenhez. Meg fog minket akadályozni abban, hogy bármilyen szinten is uralkodni tudjunk.

 

Szabaddá válhatsz, megdorgálhatod az ördögöt egy szempillantás alatt, de ha a nap felében megadod magad az ördög dolgainak, akkor az ördög ki fog nevetni. Öt perccel ezelőtt még én mondtam neked, hogy mit tegyél, mondja az ördög, most meg te akarod mondani nekem, hogy mit tegyek? Én vagyok az ördög, és nem hiszem, hogy ez sikerül neked!

 

Ezeket mind tudjuk a szívünkben és ez nagyon fontos dolog. Nem túl sok keresztény érti ezt. Kiabálhatsz, megvallásokat tehetsz, imádkozhatsz, de ha ez itt akadály, akkor nem fog semmi megtörténni.

 

Az összes hit könyvet kiolvashatod, de nem fog működni a hited, mert nem lesz meg ez a bizodalmad. De könnyen rendbe hozható, aki ért hozzá, hogy kell rendbe hozni. Könnyű!

 

Ismerek olyan prédikátort, aki a képedbe mondja, hogy – Jaj bocsáss meg, most ezt és ezt tettem, bocsáss meg, - ahogy elkövette, mindjárt megteszi ezt.  És ott van Isten irgalma felette. - Mert Ő hű és igaz, hogy elvégezze ezt, Ő a mi Urunk. És megtisztít minket minden hamisságtól, és igazzá tesz

Mindegy milyen borzalmasan buktál el, képes vagy felállni és azt mondani, hogy – most pedig ördög úr én jövök, és az ördög tudja is!

Nem adom meg magam többet számodra, Istennek vetem alá magam és ellenállok az ördögnek.

 

Engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellent az ördögnek és megfut tőletek,- mondja az Írás.

Engedelmeskedni, alávetni magad Istennek, azt jelenti, hogy egyben nem engedelmeskedhetsz az ördögnek és most az ördögnek meg kell téged hallgatni, mert a szíved tiszta, nincs benne kárhoztatás, nincs benne szégyenérzet, bűntudat érzet.

 

Amikor az ördög újra és újra előhozza, - ha tudná minden 5 percben előhozná -, te változtasd meg a gondolataidat. Erről is fogok tanítani.

 

Meg kell változtatni a gondolati mintáidat, és akkor valóban fogsz uralkodni a Krisztus Jézusban.

 

Menjünk tovább:

-        van valaki, akiről mondják neked, hogy jó ember, csak néha hazudozik.

-        Ez a kettő üti egymást. Mert te és a szavaid egyek! Nem lehet az, hogy te egy jó ember vagy, de a szavaid nem jók. Nem lehet az, hogy a szíved egy jó szív és mindig meg akarja téveszteni a másikat.

Az emberek ezen a területen is zavartak.

Meg lehet változni ebből is.

 

- Jó ember ez az illető, de azért pénzt ne hagyjál kint, ha a közelben van, mert van egy kis problémája a lopással.

És az emberek beszélnek róla, és rá egy hétre újra elköveti.

 

- Az egész gyülekezeti világ számára elmondható, hogy nem tisztelik a szolgálati helyeket, és ezért van kevés eredmény, ami előjön.

 

Nézd meg az Ószövetséget, hogy mindenképpen elrendelte Isten az Ő felkentjeinek tiszteletét, és az Újszövetségben ugyanez a helyzet. Sok felekezetben az a szokás, hogy felveszik a szolgálókat, ha nem tetszik, akkor kirúgják, vagy áthelyezik őket. Teljesen Biblia alapok nélküli. És ezért van, hogy oly sokan nem is fogadják el az isteni hitet.

 

Az én elképzelésem arról, hogy valaki Isten szolgálója, hogy valóban egy szolgai mentalitást ölt fel magára.  Előfordult azonban velem is, hogy bárhová hívtak elmentem mindenhová szolgálni, és a nagy összejöveteleken is van az embernek dolga, tehát vigyázni kell, hogy mi a határ ebben.

 

Olvassuk az Írásban, hogy a szolgálók a teljes életüket átadták a szolgálatra, imádságra, az Igére. A szolgálóknak valóban ezt kell tenniük az idejük nagy részében.

Az emberek a szolgálókat oly sokszor tiszteletlenséggel illetik, pl. utcai evangélizáció során kint vagyunk a téren és evangelizálunk és egy buzgó valaki az utcán elkezdett aláírásokat gyűjteni, hogy ez a munka szűnjék meg. Az ördög szorgalmasa volt.

 

Megdöbbennél, ha tudnád pontosan, hogy hány egyház, gyülekezet nem evangelizál. És nincs meg a tiszteletadás a másik szolgáló felé.

 

Tehát egyik oldalról magukat túl magasra magasztalják, másrészt pedig nem adják meg a másiknak a tiszteletet.

Sok esetben, ahogy bánnak a szolgálókkal, az annak a visszatükröződése, ahogy bánnak Isten dolgaival, ez aztán befolyásolja azt is, hogy miként tudják elfogadni azt, nem tisztelik azokat, akik Istent képviselik. A legtöbb keresztény ezt nem is érti.

 

Istent is kevésbé tisztelik és Isten dolgaira pedig ugyanez kivetődik, nincs tisztelet Isten szolgálói felé sem az életükben.

 

Más szolgálatok felé, más pásztorok felé is megadjuk a tiszteletet, mert azt a helyet meg kell tisztelni. És isteni tisztességet kell adnunk, meg kell, hogy követeljük ezt az isteni tiszteletadást mi magunktól is a hivatalok irányába.

 

Ugyanez a helyzet a Miniszterelnöki hivatalunkkal, de bármely ország Miniszterelnöki hivatalát tekintve.

Mondják: - mit gondolsz ki vagy te?

A hivatalt kell megtisztelni.

És én felkent vagyok arra, hogy álljak egy hivatalban. Úgy kezelnek minket, mint a hétköznapiakat, egy napon meg fogják tudni az igazságot.

 

De vajon azok, akik nem tisztelik az Istentől elrendelt hivatalokat, szolgálatokat, vajon ők milyen tiszteletet kapnak az Úrtól?

Mert Isten igenis adott hivatalokat és azokba a hivatalokba apostolokat, prófétákat, evangélistákat, tanítókat és pásztorokat helyezett el. Nem vagyunk tisztelettel feléjük, nem kezeljük megfelelően őket, ha hétköznapian beszélünk róluk, és csak játszadozunk, úgy gondoljuk, hogy mindent megmondhatunk nekik, mit tegyenek.

 

Teljes mértékű tiszteletlenség ez Isten hivatalához és az illetőhöz, aki azt betölti.

Isten helyezi el ezeket a hivatalokat, nem a mi irányunkba való tisztelet kikényszerítése, hanem az Istentől való hivatal tisztelete, amelyet Isten elvár azzal a hivatallal szemben.

Fejlődni fogunk ebben, - mondja mindenki.

 

És ha ebben képesek leszünk növekedni, akkor képesek leszünk bemutatni Isten dicsőségét. De az emberek teljesen el vannak tévedve abban, hogy mit jelent ez a tiszteletadás.

Istennek az Igéjét fel kellene magasztalnunk, és Istennek a szolgálati helyét pedig tisztelettel kellene érintenünk.

 

Isten Szellemének is meg kellene adni a tiszteletet. Istennek minden dolgát tisztelettel szabadna illetni. Ha az ember ezt megteszi, akkor olyan mértékben lesz képes Istentől elfogadni dolgokat, ahogy soha előtte.

Ha megtanulod a helyes tisztelet kinyilvánítást, akkor számodra nem létezik az, hogy “nem”, hanem minden hozzád jön, amit kérsz.

 

Ennek a tiszteletadásnak a hiánya tartja távol oly sokunkat attól, hogy Isten áldásait el tudjuk fogadni.

 

Az elménkben le kell azt szögezni, hogy mi ebben megváltozunk és akkor Istennek egy erősebb jelenlétét fogjuk megtapasztalni és a személyes életünkre is igaz lesz ez.

Valóban fogunk tudni uralkodni az egy Jézus Krisztus által.

A Szent Szellem csak abban a közegben tud megnyilvánulni, ahol tisztelettel illetik Őt, egy erős jelenléttel jelenik meg akkor ott.

Dicsérjük ezért az Urat, akarjuk ezt és mondunk erre egy Áment!

 

János 3/16-21

Azt mondja az Írás, hogy az embernek a személyes bűnei összekapcsolhatók az embernek a személyes világosságával. Azt is beszéltük, hogy ahol nincs törvény, ott nem létezik a bűn sem.

 

Ha nem tudod a jó és rossz közötti különbséget, akkor nem vagy számonkérhető azért, hogy mit cselekedtél.  Ha meg van ebben a világosságod, választhatsz a jó és a rossz között, és mégis a rosszat választod, - sokszor az emberek csak tudatlanságból cselekszik ezt, többet tudnak azonban annál, amit valójában cselekszenek, milliók utasítják el így az Evangéliumot, hogy hallottak róla, tudják és mégis elutasítják.

Hóseás 4/6-ban Isten azt mondja, hogy elvész az én népem, mert tudomány - ismeret - nélkül való, - és visszautasították a tudást.

 

Amikor az ember meglát valamit, és mégsem abba az irányba tart tovább. Ezrével járnak az emberek a gyülekezetekbe úgy, hogy nem hisznek a nyelveken szólásban.  

Látják ugyan valóságát a Bibliában, mégis kizárják ezt az életükből, azt mondják azért, mert a gyülekezetük nem hisz benne.

Sokan például szégyellnek minket felvállalni, ugyanígy Jézust is szégyenlik felvállalni.

Mindig is ott volt ez Jézusnál is.

 

Ha például a rokonaid nem látják meg, ne maradj velük sötétségben!!!!!

Én a családomat pl. békén hagytam. Megláttam valamit, amit ők nem láttak.

 

De Isten elvárja tőled, hogy amit már megértettél, annak teljességében járjál.

Amit látunk, hallottunk és tudunk, az mindenképpen egy elkülönülést, egy elszakadást fog hozni valakiktől.

Vannak akik látják ezt a világosságot és megtagadják. Ezért van, hogy az emberek különböző irányokba indulnak el.

 

Ezért mondta Jézus, hogy – ebbe fog kerülni, hogy az én tanítványom legyél. Mindenbe bele fog kerülni.

Így aztán képesnek kell lenni arra, hogy elhagyd azt a munkahelyet, ha a világosság elvisz téged abból a közösségből, akkor neked a világosságot kell követned.

 

Nem értik ezt az emberek. Amikor elmentem a Biblia iskolába, akkor a világosságot követtem. Édesanyám küldött hozzám embereket, akik megpróbáltak engem kivenni a Biblia iskolából. Nekem oda kellett mennem. Arra is kaptam később egy erős vezetést, hogy az egészet otthagyjam. Néha csodálkozom, hogy hogyan voltam erre képes.

Abban az időben meg volt ehhez a világosságom és engedelmeskedtem.

 

Neked is el kell így határoznod magad, hogy ha jön hozzám a világosság, akkor én a világosságot követem.

 

Hányan vannak, akiket a gyülekezetünkből elvittek olyan közösségek, akik rossz irányba gyakoroltak rájuk hatást.

Amikor láttam a világosságot arról, akkor elkezdtem nyelveken beszélni. Mindegy mit gondolnak, vagy mondanak  erről az emberek, - felvállalom. 

Remélem, hogy tudatlanságból teszik, mert különben a Szent Szellem kárhoztatása lenne.

Láttam a világosságot a gazdagság, gyarapodás világosságáról, tehát nem kell tovább szükségben, hiányban élnem.

 

Köszönöm Istennek ezt a világosságot, én a világossággal megyek tovább. És azokkal kell, hogy együtt legyél, akik a világossággal vannak, ha olyanokkal vagy, akik nem akarnak a világosságban utazni, te a világossággal maradj, és azokkal utazz a világosságban, akik abban járnak.

 

Ha nem látod azt, nem ítélünk meg, sokan még nem látták meg, de továbbra is keresik.

És közben lesznek bizonyos dolgok is, ezeket felvállaljuk, de nem fogunk hátrafordulni és visszafelé menni Isten akaratától, mert - ez a mi helyünk.

Ha elhagyod azt a helyet, ahol ezt a világosságot megtaláltad és elmész onnan, akkor az ördögnek hozzáférést adsz, hogy megérinthessen.

 

Mi pedig Isten tökéletes akaratát akarjuk az életünkben, mert az lesz az a hely, ahogy gyarapodni tudsz, növekedni tudsz, tudsz terjeszkedni.

 

Még egy dolog, ami a jövő héten jön majd, csak kitérek itt most rá, - a szolgálni szó – szótő – ugyanaz, mint az imádat.

Azok, akik bármilyen módon a gyülekezet indításában voltak, azok mind az Úr imádatát végezték.

 

Bármi, amit teszel az Úrnak, azt az Úr az Ő imádatának veszi, minden, amit csak úgy elvégzünk az Úrnak.

Azt is látjuk, hogy vannak emberek, akiknek nincs túl sok világosságuk, de teljes erőfeszítéssel elvégzik azt, és az Úr ennyit kér tőlünk.

Így lehet megszerezni a jutalmainkat, teljes erőfeszítéssel elvégezni azt, amit tennünk kell.

 

Dicsőséget adunk Istennek!                              Ámen!


BÉKEVÁR FŐOLDAL