2010.04.21.   

JÉZUS NEVE 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. április 18.

 

Drága Mennyei Atyám hálát adunk a Szent Szellem megnyilvánulásaiért a Jézus nevében. Ezek az ajándékok folynak, áradnak, kiterjesztjük Isten kenetét, a gyógyító kenetet, fejünk tetejétől a lábunk ujjáig gyógyulást veszünk ma. Felmagasztaljuk az Úr Jézus Krisztus nevét, minden dicsőséget néki adunk. Nagy szerelemmel szeretünk téged Atyám!

A hozott zsebkendők felett imádkoznak. A mellkasban, alhasi részen, belek környékén, végbélben gyógyító kenet van. Ezeken kívül rákbetegségre van gyógyító kenet, kérik azokat, akik ezeken az említett területeken szeretnének gyógyulni, jöjjenek előre kézrátételes imádságra.

A félelmekből ki kell lépnetek. Megkötöttük a betegséget, elparancsoltuk a fájdalmakat és a félelmekből ki kell kerülnötök. A félelmek által tud az ördög megfogni benneteket. Az ördög hozza a tüneteket, félelmekkel hozza.

Látjuk ezt a félelmet, hogy ott munkál bennetek, a szemetekben van. És ha félelmetek van, akkor nem tudunk sokat tenni, először a félelmektől kell megszabadulni. És ezt a félelmet Isten Igéjével lehet eltüntetni az életetekből.

Nagyon jó, hogy van olyan köztetek, aki visszajött az első alkalom után, másodszor van itt. Ennek nagyon örülünk. Köszönjük a nagykanizsaiaknak a dicséretet, felfrissülünk a dicséretben és dicsérjük Istent. Meg vagyunk öntözve.

Evangelizációs alkalmakra készülünk, főleg augusztusban országszerte. További bejelentések soraiban elhangzik egy újpesti evangelizációs alkalom időpontja. A következő országos imakör május 22-e szombat. Pünkösd másnapján, május 24-én pedig pásztorkonferencia lesz.

Jövő szombaton Sopronban kerül sor egy gyógyító összejövetelre. Augusztusban a tiniknek lesz a Balaton mellett egy hetes táborozásuk, 250 helyet kötöttünk ott le. A pásztoroknak felhívják a figyelmét, hogy a helyeket le kell kötni, ezért az előlegek befizetése szükséges a megadott időre.

Újabb, egy nagyméretű Biblia kiadására kerül sor. A mai üzenet egy nagyon fontos tanítás, és segíteni fog nekünk. Jézus nevéről folytatjuk a tanítás sort. Első Ige:

Apostolok Csel. 4/12 És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Kolosse 3/17 És mindent, amit csak cselekesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és az Atyának Őáltala.

Jézus nevéről beszélünk ma, hogy kifejleszthessük a hitünket ebben a névben, mert minden erő Jézus nevében foglaltatik. Tehát ebben a névben erő van. A korai gyülekezetek idején ez volt mindösszesen, ami a tanítványok birtokában állt. Mert az írott Ige még nem állt rendelkezésükre, egyedül Jézus nevével voltak tisztában.

Korinthus I. 12/1-10 verse következik. Emlékeztetlek benneteket, hogy a Szent Szellem ajándékai ezek. Vagyis Isten ezeket az ajándékait a gyülekezetben helyezte el. A Szent Szellemben való keresztségünkkel kapcsolatosak ezek. Amikor újjászületünk a Jézus Krisztus által, amikor az Ő nevét segítségül hívjuk és az Ő Úr voltát jelentjük ki az életünk felett: Hisszük, hogy Ő Istennek Fia. Hisszük, hogy Ő meghalt a mi bűneinkért, hisszük, hogy Ő feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

Ekkor, ha erről megvallást teszünk, örök életet fogadunk a szellemünkbe és új teremtésekké leszünk Krisztusban, és a régiek mind elmúlnak, mert ímé minden újjá lett a szellemünkben. És újonnan születtünk, teljesen új teremtések leszünk és az, aki addig voltunk, az Isten szemében meghalt. Szó szerint!

Amikor újonnan születünk, akkor a Galata levél 5. fejezetében felsorolt 9 gyümölcs kezd el növekedni a szellemünkben. Ezek a szellem gyümölcsei. Ma délután is evangelizációs alkalomra megyünk, azok, akik újonnan fognak születni ezen a délutánon, örök életet kapnak majd a szellemükbe, mert meg fogják érteni azt, hogy Jézus él, és be fogják Őt fogadni a szellemükbe.

Tehát az Úr Jézus nevében fognak újonnan születni, az Úr Jézus nevében kapják ezt az örök életet, az Úr Jézus nevében fognak beteljesedni a Szent Szellemben is. A későbbiekben vehetnek vízkeresztséget is, ezt is az Úr Jézus nevében teszik majd. A vízkeresztség azt jelképezi, hogy meghaltunk a Krisztussal együtt, és feltámasztott minket Isten együtt a Krisztussal.

Amikor újonnan születünk, akkor a Szent Szellem alámerít, vagyis megkeresztel minket Krisztus Testébe. Ezt követően Jézus keresztel meg minket a Szent Szellem testébe. János Evangéliumba írja az Írás, hogy a világ nem fogadhatja be a Szent Szellemet. Mit jelent ez? Azt, hogy először újonnan kell születniük.

Újonnan születni azt jelenti, hogy Istennek az Ő örök élet természetét fogadjuk be a szellemünkbe. Ekkor még azonban nem vagyunk a birtokában a Szent Szellemnek. Ez azt követő külön lépés, tisztán tanulhatjuk meg ezt az Apostolok Cselekedeteiből.

Amikor befogadjuk a Szent Szellemet, akkor lesz lehetősége a Szent Szellemnek, hogy a kilenc különböző megnyilvánulásában kijelentse magát az életünkbe. Belőlünk jönnek ezek elő, ahogy a Szellem akarja. Pontosan úgy, ahogy a Szellem akarja.

El fogjuk ezeket olvasni sorjában. Rögtön az első versben kijelenti az Írás, hogy Isten nem akarja, hogy ezen ajándékok felől tudatlanok legyünk.

1Korinthus 12/1-10 A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek, a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Szelleme által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által, másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem szerint. Egynek hit ugyanazon Szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által. Némelyiknek, csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg prófétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata.

Dicsérjük az Urat! Amikor itt előszólítunk egy betegség területet, amiből meggyógyulhattok, az is természetfeletti tudás, a tudás szava, és a gyógyítások ajándékai vannak működésben. Szeretjük a kezeinket rátok vetni, de a helyeteken is meggyógyulhattok ilyenkor.

Ha valakinek egy szerve hiányzik a testében, és Isten ezt újjáteremti, akkor ez a csodatévő erők munkái által van. A gyógyulás egy folyamatot fed át, ami azt jelenti, hogy elindul a gyógyulási folyamat a testedben, és Ő gyógyultnak tekint téged a Jézus sebei által.

Ezékiás király esetében pl. három napba telt miután meggyógyult Isten ereje által, hogy fel tudott kelni az ágyból és be tudta mutatni Istennek az áldozatát. Azokat a működéseit a Szent Szellemnek, amiket itt tapasztalunk, ajándékoknak nevezzük.

Az ajándékok úgymond fölénk jönnek, és működnek és bármikor, bármelyik ajándék előjöhet, és nem tudunk érveket hozni, hogy miért pont akkor jött az az ajándék, annál a kereszténynél. Tehát bármely kereszténynél működhetnek ezek az ajándékok, bár az elhívottak, a prédikátorok, az evangélisták szolgálatában Isten jóval nagyobb számban hozza elő ezeket. A Szent Szellem képes megnyilvánulni azután, miután befogadtuk Őt a szellemünkbe.

Egy gondolatot szeretnék itt elmagyarázni, ha van egy ajándékod így, az azt jelenti, hogy az nem te vagy. Ezek megnyilvánulások, ami azt jelenti, hogy az nem te saját magad vagy, hanem Ő! A világban is képes Isten egy ajándékot adni, ami által beteljesíted azt, amire elhívott. Az egyik ilyen ajándék pl. egy szervező tehetség lehet, hogy valakinek olyan kiváló szervező tehetsége van, hogy képes megszervezni egy bizonyos összejövetelt, vagy egy könyvet megírni. És számára ez könnyedén megy. Tehát ezt egy ajándéknak, képességnek, vagy tehetségnek nevezzük.

Egy másik példa, hogy az internet tévében sugározzuk az adásokat, de fogalmam nincs, hogy ezek a kábelek melyik merre megy és melyiknek mi a funkciója. Ha valaki képes ezeket így összeszerkeszteni, akkor az Istennek az ajándéka, nem kell ezt szégyellni és tagadni sem. Ezeket a számítógépeket sorba kötni, egybeszerkeszteni, hogy működjenek, ez Istentől adott képesség, amiben működik az illető.

Lényeg tehát, hogy amiben működik az a személy az az ajándék, az a képesség, az Istentől való adottság. Nem én magamtól, hanem Istentől van. Egy másik példa, volt valaki, aki az egyik híres evangélistának az alkalmait szervezte. Ázsiában voltak ezek az alkalmak, évről-évre egyre növekvők voltak oly mértékben, hogy utóbb már milliók voltak jelen.

Egyik visszajövetelkor, a szervező azt mondta az evangélistának, hogy mostantól átveszem, és én tartom ezeket az alkalmakat. Csak ő nem volt evangélista. Annyira könnyűnek tűnt ez a szemében, hogy úgy gondolta, ezt ő is meg tudja csinálni, természetes síkon ismerte csak az evangélistát. Úgy gondolta, hogy ő is sikerre megy ebben, mert minden olyan könnyedén ment és óriási szervezőképességei voltak, ő szervezte az alkalmait.

De egy nagy-nagy kudarc lett a vége. Évekre rá visszakullogott Ausztráliába, ott megpróbált pár évig félrevezetni embereket, egy segédpásztor lett valahol, nagyon megterebélyesedett a teste.

Megint mások, akik húsz évvel ezelőtt segítettek nekem, ők is elmentek, saját szolgálatot nyitottak, de nagyon gyorsan kifogytak az üzemanyagból, mert semmi Ige nem volt bennük, és ismeretük sem volt arról, hogy mi az, aminek a működésében jelen voltak.

Van egy mondás mifelénk, hogy az embereket egy ideig képes vagy félrevezetni, de csak néhány ember lesz az, akit állandó jelleggel félre tudsz vezetni, ugyanis az embereknek megnyílik a szeme. Ha pásztor vagy, akkor az a dolgod, hogy pásztorold az embereket, hogy szeresd azokat, abban a városban. Ha pásztor valaki egy bizonyos helyen, akkor annak az egész területnek a pásztora, még akkor is, ha nem mindenki jár a gyülekezetébe!

Megint egy másik fontos dolog, hogy egy másik pásztornak semmi köze ahhoz, amit ez a pásztor végez abban a gyülekezetben. Vannak olyan pásztorszolgálatok, akik küszködnek a szolgálattal és nem jutnak előbbre, azt javaslom, hogy menjenek, és olyan pásztorokkal formálódjanak közösségbe, akik sikeresek.

Országszerte vannak gyülekezetek és ezek az Úr dolga, és nem az enyém. Minden egyes pásztornak saját magának meg kell tanulnia táplálni a nyáját. Első és legfontosabb dolog tehát, hogy a pásztor táplálja a nyáját. Túl sok esetben megtörtént, hogy mivel nem a helyükön voltak, így nem volt felettük Istennek a teljes kegyelme, és így nem volt teljes felettük az isteni működés.

Isten hamarabb megítéli a szellemi bűnt, mint bármi mást, mint a fizikai bűnöket. Mi a szellemi bűn? A kevélység, az ellenszegülés. Vagyis a hozzáállásunk. Ezt látja Ő, és ezt ítéli meg. Azok, akik nem a helyükön vannak, hanem kívül valók, nem a helyükön vannak, mindig meg lehet találni náluk problémaként, ezt a kevélységet.

Egy igevers sort szeretnék adni nektek, a keresztény ítélő-bíráknak szól ez:

János 21/15-19 Mikor aztán megebédelnek, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram, Te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki Jézus: Legeltesd az én bárányaimat! Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: pásztorold az én juhaimat! Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat! Bizony, bizony mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezéd magadat, és oda mentél, ahová akartál, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt pedig azért monda, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván, szóla néki: Kövess engem!

Kövess engem! Először azt mondja az Úr, hogy legeltesd a bárányaimat, és amikor a legmagasabb szeretettel, az agapé szeretettel kérdezi az Úr, hogy szeretsz-e engem? Akkor mondja néki, hogy legeltesd az én juhaimat. A legmagasabb fokon szeretsz-e engem? És Péter a fizikai szeretettel válaszol.

Jézus a harmadik alkalommal leereszkedik arra a szintre, ahogy Péter beszélt. De nem erről akarok most beszélni, hanem a – kövess engem résszel akarunk időzni. Nézzük meg, hogy mi történik ezután:

/20/ Péter pedig megfordulván, látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, ki nyugodott is ama vacsora közben az Ő kebelén és mondá: Uram! Ki az, aki elárul téged?

Figyeljétek meg, hogy János egy kicsit büszkeségében, kevélységében így írja magáról, hogy az a tanítvány, akit szeret Jézus.

/22/ Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!

Kérdezi a tanítvány, hogy azzal pedig mi lészen? Tehát már elkövette azt a hibát, hogy beleütötte az órát olyan dolgokba, amibe nem kellene, a másikra figyel. Semmi köze ahhoz, Jézus azt mondta, hogy engem kövess!

Ahogy az ember elszánja magát, hogy az Urat követi, sok konfliktus helyzetbe kerül másokkal: elmebeli gondolatmintákkal, berögzöttségekkel, gyülekezeti vénekkel, keresztény ítélő bírákkal. A ti véleményetekbe bele fog ütközni, hogy a másik szerint mit kellene tenni, vagy mit nem, de az nem az ő dolga, hogy te mit teszel.

Tehát, amit mifelénk mondtak, hogy ha nem ütöd bele mások dolgába az orrodat, akkor nem fog összetörni az orrcsontod.

/23/ Kiment azért e beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem azt mondta néki, hogy nem hal meg, hanem: Ha karom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá?

Nagy problémát okozott ez a korai gyülekezetekben, félreértették az Úr szavát, és azt hitték, hogy az Úr visszajön még János halála előtt. Ha visszalapozunk az I. Korinthus 12-re és olvassuk ennek a versnek a 11-es versét…

/11/ De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.

Tehát a szellemi ajándékok mindenkire külön-külön, úgy jönnek alá, ahogy a Szellem akarja. Egy sürgősségi esetben, egy autóbaleset, egy rendőr volt a helyszínen, az újával rámutatott a sérültre, akinek a nyaka teljesen volt kitekeredve és a feje szinte külön volt – és megparancsolta Jézus nevében, hogy álljon helyre a rend.

És a fej visszakerült a testére, tökéletesen meggyógyult. Egy sürgősségi esetben soha nem lehet tudni, lehet, hogy a Szent Szellem téged fog használni, nincs senki más, aki ott lenne. Visszakanyarodva oda, hogy mindenki a saját dolgára figyeljen:

Péter I. 5/7 Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.

Mit jelent ez? Azt, hogy mindenkinek a gondját nem én viselem, hanem meg kell tanulni ezeket a gondokat az Úrra vetni, az Övé a gond onnantól. Ámen!

Tehát a Szent Szellem ajándékaira néha várni kell, mert nem úgy jönnek, ahogy mi szeretnénk, nem mi irányítjuk ezeket, mert ezek úgy jönnek elő, ahogy Ő hozza ezeket, tehát várni kell rá. Ma arra szeretnék rávilágítani, hogy az ember képes úgy hitben működni, hogy ezek az ajándékok előjöjjenek! Bárki képes az Atyához imádkozni Jézus nevében, és mi történik akkor?

Visszakanyarodunk ide, mert ez kulcsfontosságú, hogy ebben az időben egyszerre kitörjünk minden irányba. Ha az ember ezt nem teszi meg, akkor nem fog tenni semmit az Úrnak. Különbség van abban, hogy a cselekedeteket végezzük, parancsolunk Jézus nevében és imádkozunk. Itt az imádságról van szó:

János 16/23-24 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.

A 26-os verset olvassuk, a Bővített bibliafordítás szerint:

/26/ Abban az időben, akkor, majd az én nevemben kértek, imádkoztok majd, és én nem mondom azt néktek, hogy én kérem meg az Atyát a ti érdeketekben, mivel erre nem lesz szükség, mivel az Atya gyengéden szeret titeket.

Abban az időben, az én nevemben kértek, és Jézus azt mondja, hogy én nem mondom nektek, hogy majd én kérem az Atyát a ti érdeketekben. A bővített fordítás így hozza: mert erre nem lesz szükség, ez szükségtelen lesz, mert maga az Atya szeret titeket. János I. levelében az 5/13-14 versekben és újra olvassuk:

János I. 5/13 Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.

A hívőkhöz szól, vagyis hozzátok. A keresztények hisznek a névben, de nem használják azt csodákra, hogy az erő előjöjjön, hogy megváltozzanak dolgok, helyzetek a saját testünkben. Tehát a nevet használni kell.

/14/ És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket.

Ebben az igeversben arra utal az Úr, hogy nekünk pontosan úgy kell imádkoznunk az Ő akarata szerint! És ha az Ő akarata szerint imádkozunk, akkor t u d j u k, hogy az Atya meghallgatott minket, vagyis meg van a meghallgatásunk Őnála.

Nem kell valamelyik szenthez odamennem és megkérni, hogy ő imádkozzon Jézushoz, hogy kérje meg az Atyát helyettem. Senki máshoz nem kell odamennem, nekem meg van a közvetlen hozzáférésem, mert az Ige mondja, megvan a név!

Tehát Ő maga szeret benneteket, Ő maga fogja azt meghallgatni és megválaszolni, maga az Atya, mondja Jézus. Ezt mondja a 13-as vers. Nektek írom, akik hisztek az Ő nevében. És azért írok nektek, hogy higgyetek az Ő nevében. Tehát ez másfajta buzdítás.

Mert van egy ördög a világban. De az ördög le van győzve, a lábunk alatt van. Ha használod ezt a nevet és tudatod vele, hogy neki engedelmeskedni kell a Jézus nevének hallatára, be kell zárnia a száját, és engedelmeskednie kell. Imádkoznod tehát egyszer kell és utána kijelented, hogy engednie kell Jézus nevére!

Azok az ajándékok, amiről az előzőekben szó volt, bárkire képesek rászállni, az éppen újonnan Szellemmel keresztelt hívőkre is. Az új keresztények, akiknek semmiféle tudásuk nincs arról, hogy ezek hogyan működnek, ezek az ajándékok rájuk szállnak. És ezeket az ajándékokat képesek vagyunk működtetni hitben. Ha félelem van jelen az ember életében, akkor nagyon nehéz az ajándékok működése.

Példabeszédek 29/25 Az emberektől való félelem tőrt vet, de aki bízik az Úrban, oltalmat talál.

Ezt próbálja az ellenség állandóan velünk, hogy a félelmeink által lezárja a működési körünket, a hitünket. Ha félünk valamitől, akkor ki fogjuk mondani azokat a téves és rossz dolgokat. Ha nem félünk, akkor a dolgok helyesen fognak alakulni.

Olvassuk az Igében, hogy minden egyes esetben, amikor az angyal megjelenik, azzal az üzenettel kezdi, hogy – Ne félj! Ha pedig félelemben vagy, akkor jobban teszed, ha a szád bezárod, mert összezavart leszel. A hit pedig egy pajzsot épít ki az ember körül.

 Pontosan olyan tisztán vagy képes ezekben az ajándékokban működni [és nem működtetni], mint maga Jézus. Azt is képes vagy érzékelni, vagy megkülönböztetni, ha valaki ezt a hústestben működteti. Van, hogy az emberek úgy beszélnek, és úgy teszik, hogy az, csak a fejükből jön.

Máté 18/18 Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön a mennyben is oldva lészen.

Tehát te a szellemi képességeid szerint, ráhatásod van arra, képes vagy arra, hogy megköss [megtilts, elzárj] és megoldj [megnyiss, kiárassz] dolgokat. És képes vagy arra, hogy megkösd az ellenséget, hogy abban a bizonyos területen működjön. És amit te lehetővé teszel, hogy funkcionálhasson, azt Isten is meg kell, hogy engedje.

/19/ Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

Amikor ketten egy akaratra kerülnek, az, az a pont kontaktus, ahol az erő megnyilvánul. Ha ketten megegyeztek, az törvényszintű lett, jogerőre lépett és Isten képes kivitelezni azt.

/20/ Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Ott vagyok közöttük, hogy véghezvigyem azt, amiben megegyeztek tökéletes egységben, összhangban. Olvastuk a Kolosse levélben, hogy mindent, amit csak cselekszetek szóval, vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek.

Ekörül forgott minden a korai időben, minden e köré a név köré összpontosult. A betegek ebben a névben gyógyultak meg, ebben a névben imádták az Istent, ebben a névben fogadták a Szent Szellemet, ebben a névben vették a vízkeresztséget, ebben a névben imádkoztak. Bármi, amit tettek, azt Jézus nevében tették. A Biblia egy csodakönyv.

A csodák könyve a Biblia, és ha kivesszük ezeket a csodákat, és a természetfelettit a Bibliából, akkor csupán csak egy vallásos könyv marad. Ebben különbözik tehát az igazi kereszténység a vallásosságtól. A kereszténység Isten erejének a bemutatása.

Korinthus I. 2/4-5 És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.

Az Ige és a cselekedetek együtt folytak és munkálkodtak. Az Ige és a cselekedetek! A teljességében prédikált Evangélium - mondja egy másik fordítás. Sok gyülekezet vallja magát teljes evangéliumi gyülekezetnek, de nem működnek a teljes Evangéliumban, mint ahogy én sem vagyok holdutazó.

Tehát az Evangélium, amit hirdetünk, mondja Pál, az, az erőnek bemutatásában áll. Annak a bemutatásában, hogy az, az Ige, amit hirdetünk, az működik, és ez az, ami kettéválaszt mindent.

Az Ószövetségbe megyünk, Jézábel történetébe, aki Isten minden prófétáját szerette volna legyilkolni. És tudjuk, hogy Illés pedig ellene fordult. Ma is próbálják azokat, akik Isten Igéjét szólják, félretenni őket. Ugyanaz a szellem működik ma a világban Isten Szelleme ellen. Nagyon jó példa van itt arra, amit szeretnék nektek mintázni.

Királyok I. 18/4 Mert mikor Jézábel megölette az Úr prófétáit, Abdiás száz prófétát vett oltalmába, és rejtette el ötvenenként egy-egy barlangban, és ott táplálta őket kenyérrel és vízzel.

/13/ Nem mondották-é meg az én uramnak, mit cselekedtem, mikor Jézábel megölette az Úr prófétáit? Hogy hogyan rejtettem el az Úr prófétái közül száz férfiút, ötvenenként egy-egy barlangba és tápláltam őket kenyérrel és vízzel.

/18-19/ Ő pedig monda: Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyre, és a Baál négyszázötven prófétáját, és az Áserának négyszáz prófétáját, akik Jézábel asztaláról élnek.

Mit jelent a Jézábel asztaláról élni és enni? Azokat a világ támogatta. Tehát Isten embereinek nem kell, hogy függjenek semmitől a világban. Jézábel szerette volna a próféták életét kioltani. Nem az üzletemberek után szaladt, hanem Isten felkentjei ellen ment. Ha a prófétákat ki tudta volna irtani, akkor az üzletembereknek nem lett volna honnan venni a friss híreket.

A próféták voltak egyedül ellenfelei, hiszen a próféták voltak egyedül azok, akiktől tartania kellett. Ugyanez a helyzet ma is, a próféták képesek úgy hallani Istentől, hogy figyelmeztessék a vállalkozókat, üzletembereket arra, hogy mi az, ami következik.

Mert az ellenség tudja, hogy a gyarapodás kirabolja a próféták képességeit. Ha elvesszük a gyülekezetből a természetfelettit, akkor csak a vallásosság marad meg. Illés próféta tehát ellene megy Baál prófétáinak és kihívja őket egy erőbemutatásra, és meg fogja mutatni, hogy melyiküké az élő Isten. Melyik csoport az, amelyik az élő Istent képviseli.

A Zsidó 2-ben olvasunk arról, hogy az élő Isten, aki a jeleket és csodákat tudja munkálni.  Tehát a vallásosság által tudjuk elkülöníteni azokat, akik a hamis istenek után járnak, és a hamis vallásokat tudjuk megkülönböztetni azáltal, ha az élő Isten ereje megjelenik.

Zsidó 2/4 Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten, jelekkel meg csodákkal, sokféle erő megnyilvánulással és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával, az Ő akarata szerint.

Ma is ez érvényes. A természetfeletti megnyilvánulások leálltak, és ezt pedig csak a gyülekezet képes munkálni. Mi az, ami a természetfelettinek a helyébe lépett? A vallásosság. És ezért van az, hogy a hagyományos gyülekezetekben nem lehet látni Isten élő erejét. Ahelyett, hogy megkennék a betegeket olajjal és elmondanák a hit imáját, elküldik őket, hogy menjenek kórházba.

A hitből való imádság megtartja a beteget és az Úr felsegíti őt, és minden bűne megbocsáttatik, ha bűnt követett el – mondja az Ige. Minden alkalommal ez történt a kora gyülekezeti időben. Nem volt vita arról, hogy ki az igaz és élő Isten.

Királyok I. 18/24 Akkor hívjátok segítségül a ti Istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét, és amely Isten tűz által felel, az, az Isten. És felelvén az egész sokaság, monda: Jó lesz!

26-tól 29-es versekben Baálnak kiáltanak. Nézzük mi történik.

/26-29/ És vették a tulkot, amelyet nékik adott, és azt elkészíték, és segítségül hívták a Baálnak nevét reggeltől fogva délig, mondván: Baál! Hallgass meg minket! De nem jött szó, sem felelet. És ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket gúnyolni Illés, azt mondván: Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten! Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik, és felserken. És elkezdtek hangosan kiabálni és az ő szokásuk szerint késekkel és borotvákkal metélték magukat, míg ki nem csordult a vérük. Mikor pedig a dél elmúlt, prófétálni kezdtek egész az esteli áldozatig, de akkor sem lett se szó, se felelet, se meghallgattatás.

És nézzük meg, Illés mit cselekszik:

/34/ És monda: Töltsetek meg négy vedret vízzel, és öntsétek az égőáldozatra és a fára. Monda ismét. Tegyétek ezt még egyszer! És másodszor is azt tették. Monda még is: Harmadszor is tegyétek meg! És harmadszor is azt művelék,

Mit tettek itt a 34-es versben? Bizonyos akart lenni Illés, hogy lássák, hogy egy csoda történhetett. Sokszor a keresztények próbálnak Istennek segíteni, de az nem megy.

/35-39/ Úgy, hogy a víz lecsurgott az oltárról, és még az árok is tele lett vízzel. És amikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés próféta, és monda: Oh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg e mai napon, hogy Te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy Te az Úr vagy az Isten, és Te fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászálla az Úr tüze, és megemészté az égőáldozatot, a fát, a köveket, és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és monda: Az Úr az Isten! Az Úr az Isten!

Az erő bemutatása nélkül tehát nincs különbség a mi Istenünk és az ő istenük között. Nem kell tehát vitatkoznunk, egyszerűen bemutatásra kell, hogy sor kerüljön. Be kell mutatnunk az embereknek Isten királyságát. Mi történt mégis? A hagyományok kerültek úrrá a hívőkön.

Zsidó 13/15 Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.

Hálaadások! Az Ő nevének való hálaadásokban kell áldoznunk Istennek, és Isten odaadta a korai gyülekezeteknek azt a jogot, hogy használják Jézus nevét. Hogy használják az Igét! Amikor használták a nevét, az olyan volt, mintha maga az Úr Jézus imádkozná azt. Ezt úgy nevezzük jogi szóhasználattal, hogy egy meghatalmazás.

A te jelenléted hiányában meghatalmazol valakit, hogy aláírhassa a nevedet. Minden vonatkozásban korlátlan hatalmat adsz a kezébe. Korlátozás nélkül élhet a neveddel. Az ingatlanod tekintetében, a bankszámlád vonatkozásában, minden vonatkozásban élhet a neveddel.

Ilyen hatalmas és erőteljes Jézus neve ma az életünkben, az igazi hívő számára, aki valóban hisz a névben. Aki ismeri ezt a jogot, hogy hogyan kell használni ezt a nevet, és mit foglal magába ez a név.  Mi pedig itt a földön cselekedjük meg az Ő akaratát, az Ő nevében, amikor az Atyától kérünk Jézus nevében.

Kérhetünk tőle lelkeket, kérhetünk tőle gyógyulásokat. Minden területre érvényes. Ha a nevet használod, akkor azt Jézus megcselekszi, mert nevének használata jogot ad neki, az Úrnak, hogy ott legyen.

Ezt mondta Péter annak a koldusnak: Ezüstöm és aranyom nincsen nékem, hanem amim van, azt adom néked, a názáreti Jézus Krisztus nevében, kellj fel és járj! Tudta, hogy meg van ez a felhatalmazása az Úrtól, hogy használhatja ezt a nevet, és ez a név hozta a csodát, Istennek a csodatévő erejét.

Most Mózest fogjuk megtekinteni, mert Mózes nagyon sok csodát tett. Isten Mózesnek egy pálcát adott a kezébe. Nézzük meg a…

Mózes II. 14/14 Az Úr hadakozik tiérettetek, ti pedig veszteg legyetek.

Az előző versben Isten azt mondja Mózesnek, hogy ezeket az Egyiptombelieket, akiket ma látsz, többé nem látod. Amit kértek az én nevemben, én megcselekszem. Az Úr itt azt mondja, hogy én fogok hadakozni tiérettetek, ha kiárasztjátok a nevet. Mert Jézus benne van a nevében, meggyógyít benneteket, üdvözít benneteket, pénzt hoz hozzátok.

Mindez az Apostolok cselekedeteiben olvasható. És csupán ennyi volt a birtokukban, nem volt nekik több. Nem voltak nekik alapelveik, mint pl. a Máté 11/23, hogy: hiszem és megvallom. Nem voltak tanításaik, kizárólag csak a név birtokában voltak, ez volt mindenük és ezzel cselekedtek mindent.

Mózesnak Isten adta azt a csodapálcát és a pálcával kellett a fáraó elé járulnia. Olvastuk ott, ha pl. a pálcáját a vízbe tette, a víz vérré változott. Mózesnek ezt a csodatévő pálcáját mindenhová magával kellett vinnie. Ez jelképezte számára Isten csodatévő erejét. Nekünk nincs szükségünk ilyen csodatévő pálcára, mert nekünk Isten odaadta a nevet. A név Isten csodatévő erejét jelképezi az életünkben.

Mózes úgy gondolta, hogy bármi, amit tesz ezzel a pálcával, elvárta a fejében, hogy akkor egy csodának kell történnie. Ezért történtek ezek a csodák, mert mindig elvárta! Amikor te kiárasztod, érvényesíted ezt a nevet, akkor neked is el kell várni a csodát. A hit a reménylett dolgok valósága. A reménylett dolgaink, pedig azok, amiket nagy elváró reménységgel várunk, hogy megtörténjenek.

Ha a buszmegállóban állunk és várjuk pl. buszjáratot, és ha már rég nem jött, akkor kiágaskodó nyakkal nézzük, hogy mikor jön már a buszunk. Azon a területen elvárjuk, hogy az meglegyen, várjuk a csodát azon a területen Jézus nevében. És akkor mutatkozik meg, ha valóban van hitünk benne. Tehát valamit tennünk kell először és utána elvárni a csodát. Ahhoz, hogy a természetfeletti megtörténjen, szükséges, hogy egy úgynevezett természetfeletti elménk [gondolkodásunk] legyen.

Azért nem történik a természetfeletti az emberek életében, mert nem természetfeletti a gondolkozásuk. Pedig nekünk a Krisztus elméje a miénk. Az én gondolataim, nem a ti gondolataitok – mondja Isten, de mi Istentől lettünk. Isten pedig nem természeti Isten. Az ember esett ki ebből a természetfelettiből és esett alá a természeti szintre.
Az Úr szeretne minket visszaemelni, felemelni arra a természetfeletti szintre, ahonnan kiestünk.

Számunkra ezért a természetfeletti csodáknak természetesnek kellene lenni. Ezek Isten munkái, amikor Ő megjelenik a színen és te képes vagy arra, hogy Őt színre hozd, mert Jézus azt mondta, hogy ott vagyok közöttük.

Láttam egy nagyon híres evangélistát a tv-ben, egy élő műsort, a világ minden részéről jöttek a híres szolgálatok. Milliók születtek újjá a szolgálatában, talán százmilliók. Azt mondta, hogy igazán súlyos dolgot tett, – a titok tehát, hogy, hogy jöttek az ajándékok.

Az Atyát megkérte Jézus nevében, hogy a Szent Szellem jelenléte és az ajándékok ott legyenek az alkalmain. Ez ugye földrengés erejű?

Egy argentin szolgáló ő, nagyon híres. Minden szolgáló órák hosszat szolgált. Olyan egyszerűen prédikáltak, hogy szinte az ember, sértésnek venné, ha hallgatná. Tehát ahogy az előbb olvastuk a II. Mózes 14/14-es versben: Az Úr hadakozik tiérettetek, ti pedig veszteg legyetek.

A 15-ben kérdezi Isten Mózestől, hogy miért sírsz hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy menjenek előre. De mi van előttük? A tenger, mögöttük pedig az Egyiptombeliek. És Isten azt kérdezi, hogy Mózes most miért sírsz énhozzám?

Emeld fel a te pálcádat, nyújtsd ki a kezedet a tengerre, és oszd ketté, válaszd ketté. Neki mondta Isten, hogy tegye. Azt mondta Isten Mózesnek, hogy ne sírj többé hozzám, mondd a népednek, hogy menjen előre! És Izraelnek gyermekei száraz lábbal mentek át a tengeren, mert ez a csodatévő vessző ott volt Mózesnek. Nekünk is meg van ez a pálca [a NÉV]!

A világ nem képes ilyen magasan gondolkodni, ezért akar minket az ellenség a világban megkötözve tartani, nekünk pedig természetfeletti módon kellene gondolkodni. Péter is természetfeletti módon gondolkodott. A koldus pénzt akart tőlük, Péter pedig meglátta, hogy másra van szüksége, egy új lábra. Add ide a kezedet!

Tehát nekünk megvan ez a név. Amikor a gyülekezet szétszóródott, Isten szétszórta a Jeruzsálemi gyülekezetet, és amikor Fülöp előrement Samariába, hirdette nekik a Krisztust, - itt fogjuk a mai igesort bezárni.

Apostolok Csel. 8/9-13 Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samaria népét, magát valami nagynak állítván. Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje! Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. És Simon maga is hitt és megkeresztelkedvén, Fülöppel tartva és látván, hogy jelek és nagy csodák történtek álmélkodik vala.

Nézzük itt a 4-től 8-as verseket, ezeket a nagy jeleket és csodákat. Ez volt a gyülekezet, mindenfelé, ahová mentek, hirdették az Igét.

/4-8/ Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az Igét. És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott, hallván, és látván a jeleket, melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon, kiáltva kimenének, sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. És lett nagy öröm abban a városban.

Mit mondunk tehát? A tanítványoknak az óriási meglepetésére és csodálkozására, azt tapasztalták, hogy kimenvén és Jézus nevét használván ugyanazok a jelek és csodák megtörténnek, mint mikor Ő volt a földön. Mert az Ő nevében ugyanolyan erő áll rendelkezésre, mintha maga az Úr lenne jelen. Betegek meggyógyultak, a halottak feltámadtak, a démonok elszaladtak egyszerűen azáltal, hogy rálehelték ezt a nevet azokra, akik nyomorúságban voltak.

A kereszténység csodákból fakadt, és csodákban terjedt tovább. Minden egyes újjászületés egy csoda. Minden egyes megválaszolt imádság egy csoda. Az emberek manapság egyszerűen kiokoskodják és kiérvelgetik magukat ezekből a csodákból. Jézus, amikor a földön járt, akkor a csodák egyszerűen természetesek voltak körülötte. Az egész élete a halála, a feltámadása már önmagában egy csoda volt.

Minden ember valahol belül vágyakozik arra, hogy megtapasztalhassa ezeket a csodákat, mert erre vagyunk teremtve, azért mert Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette. Tehát Jézus nevében az ember Isten saját természetét kapta meg. Jézus neve által felemel, visszahelyez minket arra a helyre, ahol eredendően voltunk. És dicsőség Istennek ezért.

Amit tehát úgy látok, hogy hiányzik, ez az elvárásaink. Ahogy csak egyszerűen mondogatjuk és utánozgatjuk egymás után Jézus nevét, ahogy kimondjuk és nincsenek elvárásaink, hogy mi történik? Elvárással kell lennünk, amikor kiejtjük ezt a nevet, hogy csoda történik. És képes vagy ezeket a csodákat munkálni, működtetni az élet minden területén. Dicsérjük az Urat ezért.

És el kell várni a mieinknek, hogy Isten használ minket ebben. Még nagyobb fokozatokban, mert képeseknek kell lennünk látni ezeket. És az Urat tudjuk ezért dicsérni. Mózesnek adta a csodapálcát. Nekünk meg adta a nevet. Mózes csodát várt el, amikor használta a pálcát, a vesszőt. És Isten mondta neki, hogy – ne siránkozz már többé hozzám, használd a vesszőt, nyújtsd ki a kezed és válaszd ketté a vizeket. Száraz lábbal mentek át Izrael fiai.

Az Úr szólt hozzánk ma! Álljunk fel. Nagy örömeink lesznek, mert hatalmas csodák lesznek az Úr nevében. Mindenre képes vagy a testedben, hogy megváltozzon. Annak a Szelleme lakik benned, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és megeleveníti a halandó testedet, és mindenre képes gyógyulást hozni neked. Minden szervre.

Mondjuk együtt ezt a megvallást: - Ez én vagyok, mert nekem meg van a NÉV! És én használom ezt a nevet. Én követelek ebben a névben: ördög, elhagyod a testemet, az én házamat, a családomat, a szomszédomat a Jézus nevében! A lábam alatt vagy a Jézus nevében, és ott is maradsz a nap 24 órájában. Hallelúja!  Ámen! Dicsőség az Úrnak!

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL