2011.06.01.


 
LEGYÉL ÁLDÁS MÁSOK FELÉ

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. május 29.

 

Az Úr foglalkozott velem és a hittel kapcsolatos üzenetet hozta elő. Ugyanannak a hitnek kell, hogy működjön akár a gyarapodás tekintetében, vagy a gyógyulásunk tekintetében is.

Az Úr foglalkozott velem a héten, hogy egy nagyon komoly idő előtt állunk. Pásztoraink is hallgatják, a gyülekezeteik is hallgatják ezt az üzenetet, hiszen az interneten keresztül hozzáférhetővé tesszük az élő istentiszteletet.

Evangelizációra akkora lehetőségek, ajtók nyílnak, mint soha előtte eddig az életben. A pásztoraink bizonyára gondolkodnak rajta, hogy milyen is lesz, de előre még nem tudjuk. Az elmúlt esztendeihez viszonyítva újabb ötletekkel fogunk előállni, közte lesz pl. a fiatalok, Hip-Hop tánca, ami nagyon megnyerő ennek a korosztálynak.

Elköteleztem már magam, hogy ez a Hip-Hop csoport, akik az országban utazni fognak az alkalmakra, és egy kis buszt vásárolnak, és ehhez a saját részemet én már odaadtam, nekik van erre egy összegyűjtött összegük, és a hiányzó részt kiegészítettem. Ma adományt fogunk gyűjteni, de nem erre, mert erre én már odaadtam a hiányzó összeget.

Az Úr foglalkozott velem az adakozással kapcsolatban, 36 évvel ezelőtt már. Ebben egy igazság és kijelentés is van, amit ma elő fogunk hozni, feltárunk nektek. Amikor legutóbb gyűjtöttünk egy adományt, kb. két-három hónapja, olyan nagy félelem volt bennetek, hogy két-három napba telt, mire abból valahogy ki tudtam jönni. Ugyanis, ha félelemmel adakoztok, akkor az a fejetekben olyan mintha egy veszteség érne benneteket, amikor adni kell, ezért nem szeretik az emberek az adakozást.

A gazdag emberről fogok beszélni, a gazdag ember nem szeret adakozni. A leginkább buzgó adakozóink, a kevés pénzűek és a nyugdíjasok. A Bibliában olvashatunk egy olyan történést, amikor Jézus egy fiatalemberrel beszél, aki apostoli elhívást kapott volna, ha engedelmeskedik a hívó szóra. De nem volt képes igent mondani, mert valami jobban uralta a szívét, ami Júdásnak is egy kötés volt az életén.

Az ilyen gazdasági helyzetben, amiben most vagyunk, a legjobb, ha elkezdünk valamire adakozni, így döntöttem el, hogy a szőnyeget is kicseréljük erre, a gyönyörű bársony szőnyegre. Volt, aki ezen úgy felháborodott, hogy elmaradt a gyülekezetből. Nem tetszett neki, valaki így gondolkodik, nehéz helyen van az illető.

Hétről hétre mennek haza [a mennybe] testvéreink egy ekkora gyülekezetből, és ott arany utcákon járnak. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen gazdagság vár minket odaát, és ezzel is arra törekedtem, hogy egy új képet kapjatok a gyarapodásról, ahelyett, hogy inkább úgy gondolnád, hogy olyan szegénységben élünk, mint a templom egere.

Első hely, ahol a gyarapodást kell kezdened, az a szádban van. Amit szólunk, amit beszélünk. A gazdag ember általában helyesen beszél, de az ő erősségüket a pénzben vélik, és nem az Úr Jézus Krisztusban. És ezt a kijelentést fogom ma előhozni.

Ennek az ifjú gazdag embernek egy apostoli elhívása volt az életén. Meg fogom mutatni nektek az Igéből, hogy minden apostola Jézusnak gazdag ember volt! Amikor rákérdeztek arra, hogy akkor miként lehet közülünk a mennyországba kerülni, hiszen mindannyian gazdagok voltak. Meg fogjuk ezt nézni.

Elkészítettem a tanítás sorban a következő tanítást is, a szánk szavairól, de arra akkor kerül sor, amikor visszatérünk Izraelből. Bizony történnek dolgok, és segítenünk kell sokaknak. Joe Christiannak az autó motorjával történt valami, meg lehet csináltatni, de ezt is a saját költségemre vállaltam.

Az ember nem tud adni, ha nincs neki. Én is elindultam ezen az úton úgy, hogy nem volt semmim sem. És mivel harminchat éve megyek felfelé ebben az adakozásban, tudom, hogy miről beszélek. A legfontosabb része ennek, hogy a szívünket ne engedjük félelembe, hanem jöjjünk ki a félelemből, mert ha félelembe vagyunk, nem fog működni a hitünk.

Ezért, ha van valamid otthon, ami nagyon aggaszt, hogy esetleg valaki ellopja… Ahogy mondtam, Ausztráliában is, ahol pásztoroltam, azonnal szabadulj meg tőle, vesd be az adományos ládába, és élj békességben.

Akkor misszionáriusnak készültem, és olyan sok pénzem volt, hogy nem tudtam a táskámat magára hagyni, mindig ott kellett legyen velem a táskám a pénzzel, ahol voltam, ezért az egészet elajándékoztam mielőtt elindultam volna, és így a félelmeimtől megszabadultam. Valóban fontos, hiszen a félelmek azt fogják rád hozni, amitől remegsz. Én szeretnék itt a földön szabad lenni a félelmektől, mert azt akarom, hogy a hitem valóban működjön.

A következőkben egy gazdag ifjúról szól a történet, aki Jézushoz ment, és megkérdezte, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy elnyerhesse az örök életet, és felsorolta a parancsolatokat, amelyeket megtartott ifjúsága óta. Most azt szeretné megtudakolni Jézustól, hogy mi az, ami még hiányzik a teljességéhez? Lehet, hogy nektek is van a szíveteken ilyen kérdés. Jézus a következőket mondja néki:

Márk 10/21 Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.

A bővített fordítás szerint, azt mondja Jézus: gyere, kövess engem, az én társaságomba vegyél részt, és velem járj. Ugyanazon az úton, amelyen én járok, járj te is.

Látszik, hogy Jézus felkínálta neki, hogy apostol legyen. Én személyesen úgy hiszem, hogy ő lett volna az a tanítvány, akit Júdás helyett választhattak volna. Sajnos az a probléma, ami a szívében uralkodott, mint Júdás szívén is, az megakadályozta, mert gazdag volt az ifjú.

Jézus egyszerűen adta meg a választ. Mert azt kérem tőled, hogy szeress engem annyira, hogy add el az én kedvemért mindened, amid van, és add oda a szegényeknek. Sajnos elbukott, mert jobban szerette a vagyonát, mint az Urat. Érted-e?

Ez a gazdag ifjú azért bukott el az útján, mert jobban szerette a dolgait, a vagyonát, mint Istent. A világnak a többsége nem érti ezt, hogy szeretni Istent a vagyonunkkal, mit jelent. Jézus itt azt mondja, hogy ha elegendően szereted Istent, akkor a vagyonodból is szeretni fogod Őt. Azokkal a javaiddal is fogod Őt szeretni, amelyeket Ő helyezett a kezedbe.

Tehát azt mondja az Írás itt nekünk, amit már az I. Krónika könyvében is olvashattunk, Salamon király templomfelszentelésénél is, hogy azt adom neked, amit te a kezembe helyeztél, abból adok neked vissza. Ott úgy imádkozik a király, hogy ami az enyém, az nem az enyém, mert tőled kaptam Uram.

Példabeszédek 10/22 Az Úrnak áldása az gazdagít meg…

Mózes V. könyvében a 8. fejezetben pedig azt olvassuk, hogy Ő adja az erőt a gazdagság megszerzésére. Az Újszövetségben annyi a részünk, hogy meg kell tanulnunk követni a Szellemet, az Ő vezetését, és Ő gazdaggá tesz minket.

Tehát Jézus útmutatása nagyon egyszerű volt, add el a vagyonodat, add a szegényeknek és kövess engem. Vagyis mutasd ki a szeretetedet, szeress valakit a vagyonoddal. Szolgálj az emberek felé azzal, amid van. A parancsolataimat megtartod, de azokat a javaidat, amelyeket én adtam neked, hogy áldássá tudj lenni másoknak, azokat nem tudod elengedni.

22. Az pedig elszomorodván e beszéden, elment búsan; mert sok jószága volt.

Jézus válaszán elszomorodott a szíve, mert nagy vagyona volt, de ez a vagyon birtokolta őt. Az embert, amikor szomorúság éri, az mindig akkor van, amikor veszteség éri. Az adakozást úgy élte meg a szívében, mint egy veszteséget, ahelyett, hogy úgy tekintette volna, mint egy nyereséget. Ilyenkor úgy tekintjük, hogy amikor adományt adunk, akkor az a pénz veszteségként eltávozik tőlünk.

Az Ige pedig azt írja, hogy amikor a szegényeknek adunk, akkor kölcsönt adunk az Úrnak. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy azonnal visszaadja nekünk. Amikor a szegénynek adunk, az nem a tizedfizetés, nem az adomány! Amikor Isten királyságában valakit megáldunk anyagiakkal, akkor az nem veszteség, hanem nyereség!

Jézus itt egy olyan területtel foglalkozik a gazdag ifjú életében a fiatalemberrel, ahol annak hiányosságai vannak. És az ifjú szereti Jézust, de annyira nem szereti, hogy a pénzét is fel tudná áldozni. Keresztények 80 %-ára jellemző ez.  

Amikor Budapesten elkezdtem a szolgálatot húsz évvel ezelőtt, akkor a 100 %-ra jellemző volt. Kedd este voltak összejövetelink és bizony telt ház volt, mindenki nagyon szerette az Urat, és szerették dicsérni, jöttek karizmatikusoktól, jöttek pünkösdi körökből, de nem jelentett volna túl nagy különbséget, ha az adomány dobozomat ki sem teszem.

És a szükségeim betöltésére Isten a vidékieket használta. Egy idő után lemondtam az összejöveteleimet, és nem is voltak pesti alkalmaim. Nem szeretem ugyanis a képmutatókat. Mennyire szeretjük az Urat, puszikat dobunk, hallelúját éneklünk, azután elénekeljük a dalt, hogy nincs pénz, nincs pénz…

Akkor miért hívjátok fel a nyugdíjasokat, hogy adjanak kölcsön nektek? Nyugdíjasoktól kölcsönt kérni! Keresztények teszik. Most már sokkal jobb a helyzet. Voltak gyülekezeteink, amelyek nem élték túl a helyzeteket.

Egyszer az egyik pásztor elmondta, hogy ahol pásztorol, összesen egy tizedfizetője van. Ez nem csak, hogy borzasztó helyzet, hanem ilyen módon nem képes a pásztor a szolgálatát fenntartani. A pásztor még a terembért sem tudja kifizetni így, és így hogy várja az áldást az illető?

Elmondom, vegyétek magatokra, ha nem támogatjátok a helyi pásztorotokat, ne várjátok, hogy áldás legyen rajtatok! Ez az első kulcs a gyarapodáshoz. Gondoskodjatok a pásztorotokról első helyen!

Tehát nagyra értékeljük, ha pl. Izraelbe küldtök egy nagyobb adományt a szegényeknek, vagy egyéb helyre, de első helyen az kell, hogy legyen, hogy a pásztorotokról gondoskodtok és azután a többi. Mert a Jézus Krisztusnak a legnagyobb erőssége a helyi gyülekezete. Igazából nincs tudomásom arról, hogy mi zajlik a helyi gyülekezetekben a városokban és a településeken, de az Úr tudja.

Honnan tudnám, hogy pl. mi zajlik Dániában, a gyülekezetben, de a pásztor, aki ott van, ez az ő helye, hogy ő viseljen gondot azokról. És ő méltó arra, mert az Úr nevezte oda ki őt, hogy a helybéliek őt támogassák.

Ha kimutatod a szereteted a pásztor felé, akkor a főpásztor, Jézus felé mutattad ki a szeretetedet. Ugyanis nem személyre tekintesz, nem a pásztornak adsz, hanem az Úrnak adsz, hiszen Ő az, aki létrehozta azt a munkát. Ő az, aki elhívta és felkente a pásztort. És az a hely, amit ő kapott, az a szeretet a nyáj felé. Tehát amiről most beszélünk, hogy a pénzünkkel szeretnünk kell az Urat. Legyél áldás valaki számára!

A szeretet parancsolatára visszatérve, olvassuk a János 13-ban, hogy ez az Ő parancsolata. Mit mond Jézus, hogy honnan fog megismerni minket a világ, hogy mi az Ő tanítványai vagyunk? Onnan, hogy mi szeretjük egymást.

Akkor hogyan tűnik az a világnak, amikor a keresztények elkezdenek viszálykodni és szaggatják egymást? A kívül valók nem akarnak ennek részévé válni, hiszen ez a világban is megtalálható, és ez egy ördögi dolog. A szeretetünk, amit egymás felé mutatunk!

Az Úr hoz egy Írást, ha valakit szükségben látsz, látod, hogy szükségben van, és azt mondod, hogy áldjon meg téged az Isten, és imádkozni fogok érted. Nem ezt mondja az Írás, hanem adjál néki pénzt, vagy ruhát, vagy amire szüksége van, élelmet.

Keresztények nagyon értenek ahhoz, hogy hogyan kell valakit megáldani. Imádkozom érted, nagy imások, ha ilyen barátaid vannak, akkor nálunk van egy mondás rá: nincs szükséged arra, hogy ellenségeid is legyenek.

Ez mind visszajön hozzánk, hiszen tudjuk azt, hogy a hit szeretet által működik. Tudjuk, hogy a szívünk és szánk együtt kell, hogy működjön abban, amit hiszünk, és azt is kell, hogy kimondjuk. És mint ahogy a karnis tartja a függönyt, úgy a szeretet tartja fent az összes többit az életünkben. Mindent arra lehet felakasztani, és az tartja biztonságban. Ámen!

Amikor az adománygyűjtés ideje következik, akkor a legszomorúbb arcokat lehet látni, ha körbenézünk. Drága Jézus, miért pont ma jöttem el, úgy gondoltam, hogy a Szellem vezérelt ma engem ide. Tehát úgy teszik be az adományos dobozba, mintha veszteség érte volna őket. Nem úgy tekintenek rá, mintha nyereség érte őket, hanem úgy, hogy most adom oda a pénzemet. Mintha Jézus nem is létezne a képben.

Tehát nem igazán személy szerint nekem adod, vagy a pásztornak, mert az van az Írásban, hogy Jézus személy szerint fogadja azt, a mennyben. És ezt egy áldásnak kellene, hogy lássuk, és vetünk Isten királyságába. Tehát Isten királyságába való dolgok invesztálásába kell látnod, és a mennyekben lesznek a kincseid, mondja Jézus, ott soha nem veszted el.

Addig tehát, amíg hibás a hozzáállásod az adakozás területén, addig soha nem leszel képes arra, hogy gyarapodó keresztény életet élj. Vannak hiányosságok, és egy kicsi kovász megkeleszti az egész kenyeret, kis hiányosság kihat más területekre az életünkben, minden területét az életünknek befolyásolni fogja.

Amikor a Szellem vezetését akarjuk követni, mivel Isten királysága a szívünkben van… És most figyelj ide gazdag ember! – Láttam királyságokat összeomlani az elmúlt években, láttam biztosító társaságokat, bank rendszereket, pénzintézeteket, amikről nem is gondoltad volna, hogy eltűnnek a színről.

Most, hogy megyünk Izraelbe, imádkozni fogunk azokért a királyságokért, akik nem hívják segítségül az Úr Jézus nevét, kint a világban, bármilyen maffia, vállalkozás, bármilyen intézmény legyen, családi kiskirályságok, ezek mind össze fognak esni. Mert tanítják a tanítók, hogy a bosszúállás az enyém. A gazdag arabok is így fognak járni.

A legbiztonságosabb hely ma a világban, az Úr akaratában lenni, azon a helyen lenni, amit Ő mond, és azt tenni, amit Ő mond, és ha azt mondja, hogy ne ide fektess be, hanem oda, akkor ne legyél önfejű, és ne menjél a másik irányba.

És nem szórjuk széjjel a magokat, ha valami kényszerből mondják, hogy adjál, és tudod, hogy nem helyes, akkor ne tedd. Vannak igenis pásztoraink, akik gyarapodnak oly mértékben, hogy soha előtte nem tapasztalták az életükbe ezt a gyarapodást. És tudom, hogy miért gyarapodnak, mert azt is tudom, hogy hogyan adakoznak. És ha akarjátok tudni az igazságot - ők a legnagyobb adakozók. Az evangélistákra is igaz ez.

Ha megnézed Benny Hinn adakozásait, az egyik legnagyobb adakozó a világban, és ha lefelé nézzük, pl. Coppeland, aki 100 repülőgépet ajándékozott szét az elmúlt évben. Figyelem, hogy mit tesznek. Adakoznak és adakoznak, és ott teszi az ember, azon a szinten, ahol épp van.

Az első hely, ahol rendet kell tennünk, az a szánk szavai. Az sem szükséges, hogy egy forint legyen a pénztárcádban. Szavaiddal elkezded megváltoztatni a gyógyulásod, az egészséged területére és minden másra érvényes. Az Úr szinte kényszerített, hogy ma erre kitérjek.

Az egyik pásztorunk odaát kapott egy adományt és tudjátok mi volt? Kétszáz forint. Egy nagy távolságot tesz meg minden héten, ott szolgál. Ez igen felemelő, amikor ez megtörténik. A keresztények nem tudják, hogy adakozniuk kell.

Zsoltár 52/7 Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott és ereje az ő vagyonában volt. – mondja a héber, nem a gonoszságában.

Tehát a vagyonában találta meg az ő erejét, abban bízott és nem az Istenében. Az ember, amikor a gazdagságában van, akkor abban bízik, hogy az adja az erejét, és nem Isten. A gazdag ifjú megtagadta Jézus kérését, mert jobban bízott a gazdagságában, hogy az tartja meg. Visszamegyünk a…

Márk 10/23 Jézus pedig körültekintvén monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be Isten országába, akiknek gazdagságuk van.

Olyan kicsengése van ennek, mintha a gazdagok nem mehetnének be Isten országába.

24. A tanítványok pedig álmélkodának az Ő beszédén, de Jézus ismét felelvén monda nekik: Gyermekeim mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, Isten országába bemenni.

Látjátok, hogy hol van a bizodalmuk? A gazdagságban. Vagyis nem a pénzen van a hangsúly, hanem hogy miben bíznak. Ott van a baj, ha valaki a pénzében jobban bízik, mint Istenben. A hiányossága a gazdag ifjúnak az, hogy a gazdagságában bízott és nem Istenben. A vagyonát tartotta többre.

25. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

Azoknak nehéz bemenni Isten országába, akik jobban bíznak a gazdagságukban, mint Istenben.

26. Azok pedig még inkább álmélkodának vala, mondván maguk között: kicsoda üdvözülhet tehát?

Vajon miért kérdezték ezt egymástól? Azért, mert bizony volt pénzük. Ugye ezek a tanítványok, tanakodtak így maguk között. Istenbe kell a bizodalmunkat vetni, mert Ő képes arra, hogy minden kegyeltségét és jóságát megmutassa irányunkba.

Hozhatom nektek, példának John G. Lake (1870-1935), az egyik apostolát az elmúlt századnak, akinek óriási vagyona volt az Egyesült Államokban, és teljes vagyonát elajándékozta mielőtt elindult. Az Úr Dél-Afrikába hívta el, hogy menjen, és minden vagyonát elosztotta. Azért tette, mert nem volt rá szüksége, azt mondta, hogy én az Úrban bízom. Amikor partot értek Dél-Afrikában, nem tudták, hogy szükségük lesz pénzre. Ott már várta őket egy ember, életében soha nem látta az illetőt, és ott várta őket pénzzel.

És ma ezrével vannak ott gyülekezetek, hatalmas gyógyító kenetben. Tudta a szívében, hogy nem akadályozhatja a szolgálatát az, hogy miként alakulnak a részvények az Egyesült Államokban. Nem csak egy emberről volt itt szó, ez egy egész csapat volt, és hatalmas munkát végeztek el az Úrnak.

28. És Péter kezdé mondani neki? Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged.

29. Jézus pedig felelvén monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit énérettem és az Evangéliumért,

30. Aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt,

Ez vele jár. Miért járnak ezek az üldözések? Azért, mert az ilyenfajta adakozás egybeköt téged a bővölködéssel, és az irigyek nem fogják szeretni, ha te meggazdagodsz.

Keresztelő János elküldte egyik tanítványát, hogy megtudakolja Jézustól, hogy vajon, te vagy-e az, akit várunk? Hiszen látták a rengeteg gyógyulást, és ő mégis a börtönben volt, és ez felmerült benne.

Jézus azt válaszolta néki, hogy nézd meg, a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Így válhat egy szegény ember gazdaggá! A világban nincs esély, a mai helyzetet tekintve.

Lukács 4. fejezetében mondja Jézus, hogy az Úrnak Szelleme van énrajtam, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, a szegények meghallgatják. Így működik. Tudom, hogy nagy élvezettel hallgattátok, de az Úrnak öröme volt ebben, hogy elmondtam, ugyanis a térdben gyógyulás volt.

A félelmektől meg kell szabadulnotok, mert túl sok a félelem bennetek az anyagiakat tekintve. És mindannyian a mostani időkért vagyunk a királyságban. A mai napért, ezért a napért, és nem véletlenszerűen születtünk, hanem rendelt időben születtünk.

Most egy adományt fogunk gyűjteni és meg fogjuk törni vele az életetek felett az ördögnek a szegénység szellemét! Nagyra értékeljük azokat, akik eddig is támogatták a szolgálatainkat! Nagyon sok jó dolog jön elő ezekből.

 Dicsőség Istennek! Ámen! 

A bal szélen függőleges vonallal jelöljük a más bibliafordításokat!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL