2009.11.10.

HIT ÁLTAL

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. november 08.

 

Dicsőséges a mai nap, áldjuk meg a szomszédunkat, hatalmas kenetek vannak mellkasban, vállban, vesében, szívben most jött a kenet.

Kisgyermek bemutatására kerül sor, aki az Úr elé áll a családjával együtt. Az Úr csodája az ő élete, mert az orvosok lemondtak róla, de az Úr és a hitünk által minden lehetséges. A hitünket mindannyian összekapcsoljuk a szülőkével együtt és:

– Uram megáldjuk a kicsi Mátét, áradjon ez a kenet. Egy szolgálati ajándékot kap most a kicsi, az Úr fogja őt felkenni az Ő szolgálatára. Uram áldunk téged. Az ördögöt megkötjük a kicsi élete felett, a szülők felett Jézus nevében. Jézus nevében a bölcsesség legyen a szülőkön, hogy Isten tökéletes akaratában nevelhessék a kicsit. Isten bölcsességében fogják tudni, hogy mikor kell jobbra, mikor kell balra fordulni, és ezért is tiéd a dicsőség Atyám. Köszönjük őt Istennek!

Szolgálati felkenetésre kerül sor. A jelenlévő gyógyító kenet ajándékok az internet világában is érvényesülnek. Amikor a pénteki imakörbe bekapcsolódtam az internet rádión keresztül, szellemben megrészegedtem. Másodszor, vagy harmadszor történik ez velem, de mondták ezt a mieink is, akik otthon vesznek részt az imakörben, hogy óriási kiáradást tapasztaltak. Másfajta jelenlét ez, mint a televízióban. Más az, amikor élőben vesz részt az ember abban, ami éppen abban a pillanatban zajlik. Kimegy élőben a rádióneten keresztül az istentiszteleti adásunk, és be lehet kapcsolódni, követni lehet azt.

Úgy tűnik, hogy nagyobb erővel tud áradni a Szent Szellem azok felé, akik valahol másutt hallgatják. Olyan erősen érintett meg a kenet, miközben hallgattam az imakört és imádkoztam, hogy ki kellett kapcsolnom. És internet tévében is gondolkodunk a továbbiakban, a Szent Szellem munkája ez, és ha még most nem is értjük, de meg fogjuk érteni. Az is lehetséges, hogy a nap 24 órájában be lehet kapcsolódni majd az internet rádiós imádságba ilyen formában.

Amikor legelőször imádkoztam odahaza ebben a formában, akkor megszabadító kenet jött, ott volt ez a működő ajándék, ezt észlelni lehetett. Tehát képesek vagyunk megmondani mindig, hogy mi az, amit a Szent Szellem végez, a tudás szava által. Most a jobb bokában van a gyógyító kenet.

Óriási dolog, amikor a szentek összegyülekeznek, mint ahogy az Ige int is minket, hogy el ne maradjatok a szentek egybegyülekezéséről. De ha élőben bekapcsolódhattok, bárhol is vagytok az országban, ugyanazt azt az erő kiáradást érzékelhetitek ott, ahol vagytok, és ez már most történik, tapasztalni lehet. Ebben a vonalban szeretnénk terjeszkedni.

Egy bizonyságtételről szól most Bálint Zsolt, akit Isten a halál torkából mentett ki egy olyan baleset során, hogy az orvosok nem sok esélyt adtak az életben maradására. Mindez pár hete történt és már itt van, hogy elmondja a bizonyságát. Dicsőség Istennek!

Közelgő alkalmak bejelentésére kerül sor. Közelgő izraeli utak bejelentése van soron. Sanders pásztor elmondja, hogy egy milliárdossal történt beszélgetést olvasott az interneten a közelmúltban és arra terelődött a beszélgetés, ha így meg akartok gazdagodni, akkor egy dolgot kell tenni, Izraelnek kell adakozni. Így lett gazdag ő is, elmondta ezt!

Antiszemitának lenni mindig és manapság is, átkot hozott. Mert Isten azokat áldja meg, akik áldják Izraelt, és akik átkozzák Izraelt, azok átok alá kerülnek, mert Ábrahám magvában áldatnak meg minden nemzetek. Én áldott vagyok és áldott is akarok maradni. Az, ami a fiatalemberrel történt, ahogy elmondta azt Bálint Zsolt a bizonyságában, kiválóan ideillik a mai tanításba.

 

A hitről szeretnék ma tanítani!

Az életünkben, a testünkben, a személyes történéseinkben képesek vagyunk dolgokat helyrehozni. Az anyagi életünkben ugyanígy. Bármit, amit az ördög megpróbált a pusztítás útjára vinni. Még az ország dolgait, vagy a városunk dolgait is illeti ez az igazság. Látjuk az ördög szándékát, hiszen Jézus mondja, hogy a – tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson, Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek! - János 10/10

Ma egy igeverset fogunk a nagyító alá venni. A pásztoroknak már tanítottam erről, de most visszahozom mindenkinek. Az Igeolvasásunkat a Zsidó levél 11. fejezetében kezdjük. Ha megértjük ezt a mai tanítást, ez mélyebbre fog minket vinni a kitartó imádság rejtekeibe. Rávilágít ez majd arra, hogy milyen hatalmas erővel tudjuk megváltoztatni a helyzeteinket a hitben történő megvallásainkkal. Ez teljesen biblikus és mindezt hit által vagyunk képesek elvégezni, bárhol van probléma az életünkben.

Most pl. a csípőben van a gyógyító kenet. A Szent Szellem van ott jelen és munkálja annak a helyrehozását, tökéletessé tételét. Láttam már olyan csodákat, amikor beültetett póttestrészeket, pl. térd ízületeket, vagy csípő ízületeket tett olyan tökéletessé, mintha eredendően a testhez tartozott volna.

Zsidó 11/1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Ez az egész fejezet a hitről szól.

/2/ Mert hittel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.

A régebbiek is a hitük által szereztek jó bizonyságot Isten előtt. Olyanokról olvashatunk ebben a fejezetben, akik a hitük által hatalmas dolgokat cselekedtek meg Isten királyságának.

/3/ Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható a láthatatlanból állott elő.

És itt fogunk időzni most. Hit által értjük meg! Isten Igéjétől születtünk, azért érjük meg mi is, hogy Isten Igéje formálta a világot. Isten Igéje ebben a versben a Rhema szó, amely Istennek a kimondott, szólt Igéje. A jelen, a most pillanat számára Istentől adott Ige. Tehát amelyek láthatók a szem számára, azok a láthatatlanból állottak elő. Ez a vers megmutatja számunkra a hit erejét.

Az első versben Isten meghatározza a hitet. Utána hivatkozik a régebbi hit hatalmasokra, akik elnyerték Isten dicséretét. És folytatja a 3-as versben, hogy – Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható a NEM láthatóból állott elő. Vagyis amit ma látunk, nem az előtte látásban létező világból jött elő. És ebben a versben kulcsfontosságú dolgokat kell megértenünk.

A Bibliánk, mert nagyon sok fordítás létezik, de amit mi használunk az a görög eredetiből született. Amikor pedig az Ószövetséget olvassuk, akkor tudnunk kell, hogy az az eredeti nyelvből, a héber nyelvből lett fordítva.

Tehát a világról szól a 3-as vers. Tudnunk kell, hogy a görögben két szó szerepelhet a világ vonatkozásában. Az egyik szó, amit a magyarban is használunk a kozmosz szó, ami a világegyetemre és annak elrendezésére, a fizikális világegyetem dolgaira vonatkozik. Vonatkozás világegyetemre, mint helyre akár az Ő csodálatos voltában. Néha ide értelmezhető az azon élő ember is. De legtöbbször csak a földet értjük alatta.

A görögben létezik egy másik szó is, amit világnak fordítunk, magyarul ez az ajon szó. Az ajon jelent korszakot, időkorszakot, egy periódust, egy időszakaszt és egy lefolyás menetet. Szinonima szavak ezek. A 3-as versben, a taglalt versben az ajon szó áll a görögben. Az ajon szó, amelyben élünk Isten Igéje által lett megformálva.

A következő szó, ami itt szerepel az általunk teremtetett szó! Az Igét eddig úgy értelmeztük, hogy Isten Igéje teremtette a világot, ez így igaz, hiszen a Zsoltárokban is olvashatjuk ezt, sőt az I. Mózesben is láthatjuk a világ teremtésének folyamatát. Isten mindig szólt, hogy LEGYEN! Egy izraeli ember vitatkozott velem, hogy ez nincs is a Bibliában, honnan vettem ezt. Nem vitatkoztam vele, de a világ nagy zűrzavarban van, ha ezt nem tudja. Az Úr a Zsoltár 33/6 versét adta nekem…

Zsoltár 33/6 Az Úr SZAVÁRA lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük.

/9/ Mert Ő SZÓLT és meglett, Ő parancsolt és előállott.

Ha erről tanítok, akkor a Zsidó 11/3 helyett ezt az Igét használom. A magyarban a teremtetett szót használja, de ha az eredeti görögre visszapillantunk, nem ezt a tartalmat hordozza az ott szereplő szó. A görög szó, ami itt szerepel, a katartidzo, annak jelentése a megjavít, rendbe hoz, helyreállít, kijavít, megjavít, felújít! Ez nagyon fontos!

Ez lesz az alapköve mindannak, amit végzünk majd közbenjáró imádságban és ma egy igen erőteljes megvilágítást nyerünk erről. Oly sokan hűségesen munkálkodtak velünk hosszútávon az imádságokban. És meg kell értenünk mi az, amit eddig is végeztünk az imában. Így hozom most tehát elő, hogy megértést kapjunk az ajon szóról.

Az ajon szó utal azokra a történésekre, amelyek a téged körülvevő világban zajlanak. Másrészt az ajon körbefogja az életed formáját, tartalmát, szerkezetét. Hogyan zajlanak a dolgok veled kapcsolatban nap, mint nap? Hogyan hatnak ki a reményeidre, a vágyaidra, a törekvéseidre?

Megint egy újabb meghatározása, hogy mit is értünk az ajon szó alatt:

- egy időszakaszt, vagy egy időperiódus világrendszerre, társas, szociális, társadalmi, gazdasági rendszerre vonatkoztatva, környezetgazdálkodásra, beleértve a művészetet és a tudományt is. Művészetet és a tudományt is ideértve.

Ha figyelmesen hallgattad, hogy mi is az ajon definíciója, akkor máris egy másik megvilágosításba került, hogy mi az, amit ez az igevers mondani akar nekünk. Tehát nem a kozmoszra vonatkozik itt a kijelentés, hogy Isten Igéje teremtette a kozmoszt, hanem az ajon időkorszakunkra. A mi személyes világunkat nem a kozmosz szóval fejezi ki a görög, hanem az ajon szóval! A személyes életünk dolgai.

Hogyan zajlanak a dolgaink az én életemben és a tiédben. Hogyan zajlanak majd a jövőben, mi fog történni a jövőben és mi történik a jelenben. A környezetgazdálkodás tekintetében is. Abban az időperiódusban, amíg itt én az életemet a földön töltöm. Az az időkorszak, amiben élek, belefoglalva a művészeteket és a tudományt is.

Még egyszer, hogy mit is jelent a katartidzo szó: - megjavítani, rendbe hozni, helyreállítani, kijavítani, keretbe foglalni. Ezt a szót használja a görög a csontváz szerkezetre is, amelyre azután a test felépül! Tehát egy csontváz szerkezetet adott nekünk Isten és arra építette fel a testünket. Vagy vegyünk egy másik példát: megtervezzük a háznak a tervrajzait, és utána aszerint építjük fel a házat.

Tehát az ajonnal és a katartidzo szóval alakíthatjuk ki az életünknek a formáját, keretét, vonatkozásait ebben az időkorszakban, amelyben élünk. Abban az utcában, ahol lakunk, láthattuk két háznak a felépülését, a semmiből jöttek elő. Erről beszél itt az Ige.

Tudjuk, hogy különböző időkorszakok voltak a világtörténelem során. És hit által értjük meg, hogy az ajonok formáltattak, összeállottak, megalkottak Isten Rhemája, Isten Igéje által, és imádságok által, Isten Igéjének a hittel történő kimondása által, visszaálltak abba a formába, amelyre Isten eredetileg tervezte.

Itt látjuk annak a fontosságát, amit a közbenjáró imádságok elvégeznek, nagyon fontos ez a személyes életünk vonatkozásában, amiket kívánunk, a családunk vonatkozásában is, a helyi közösségek, a város, az ország vonatkozásában. Miért van szükség arra, hogy ezek az időkorszakok, ajonok helyreállíttassanak, megjavíttassanak? Miért van szükség, hogy ezeket visszaállítsuk az eredeti formájukra? 

- Azért, mert valami történt a történelem során. Pl. vegyük a Hitler időszakot, ez is egy időkorszak, időszakasz volt. Hitler sok helyet és helyzetet elpusztított, és ez nem Isten terve volt. Mit kellett Istennek tennie? Hogyan lehetett azokat a dolgokat megváltoztatni, hogy tudja Isten helyrehozni, helyre állítani azt az ajon időkorszakot? Hogyan tudja megváltoztatni azt az időszakaszt? Abban az időperiódusban lehetett volna az ember számára egy jobb világ is? És helyre lehetett volna hozni azokat a történéseket?

Hit által értjük meg, hogy ezek az ajon korszakok helyreállíthatók. Ezek az időperiódusok rendbe hozhatók. Ezek az időkorszakok Isten Igéjével felújíthatók, meggyógyíthatók. Isten Rhemájával. Milyen Rhemával – kérdezheted. Az emberek mindig a jövőben gondolkodnak. Azok, akik az Igét tanulmányozzák, meg tudják mondani, hogy mi az, ami ezzel az ajon időkorszakkal történni fog. Miért? Azért, mert az ősidők prófétái szólták Istennek a Rhemáját erre az időkorszakra vonatkozóan. És Istennek a Rhemája azóta is elhangzik.

Egy magyarázatos formája ennek az Igének tehát, hogy hit által értjük meg, hogy az időkorszakok, amelyben ma élünk, az ó idők, a régi idők prófétái által,  Rhemában már megformáltattak. Vissza kell mennünk időben azokhoz az időkhöz, amikor az ószövetségi próféták Rhemát szóltak a jelen időkre vonatkozóan, amit Isten akkor szólt, idevonatkozóan. Ezért megmondható pl. hogy a kétezres évek milyenek lesznek. Mi fog történni pl. 2015-ben.

Elmehetünk Isten Igéjébe és ott megtaláljuk ezeknek az időkorszakoknak a szerkezetét, a vázát, amit az ószövetségi próféták szóltak erre az időre vonatkozóan. Mit mondtak? Elmondták a keretét a szerkezetét és az ember pedig próbálja ezt lerombolni, elpusztítani. A próféták szava pedig azért adatik, hogy ezt helyreállítsa. Hogy visszaállítsa, megjavítsa hit által. Aki prófétál az a saját hitének mértéke szerint prófétál.

Hit által értjük meg, hogy az ajonok, az időkorszakok megjavíttattak, Isten Rhemája által megjavíttatnak és helyreállíttatnak olyan dolgokból, amelyek szemmel nem láthatók. Az ajon tehát vonatkozik a személyes életed dolgaira, a világ hogyan és milyen hatással  van rád, hogyan alakul a te személyes kis világod, mert valaki összezavarta, elrontotta azt a kis világot, amiben élsz. Az a világ, amiben most élsz, a személyes dolgaid valóságában más-e mint amit álmodtál?

Hit által értjük meg, hogy ez az ajon, ami rád vonatkozik, Isten Rhemája által, helyreállítható. Ez az ajon helyrehozható, helyreállítható Isten Rhemája által. Isten Rhemája pedig a szádban van. Nem azt írja az Ige, hogy Isten Logosza által. Isten Logosza az az írott Ige, az Igének a teljessége, ami le van írva. Isten kijelentett tudása, ismerete, amit neked adott, és te ezt magadba befogadtad, hiszen te az Igétől megszülettél.

De ez nem fogja tudni megjavítani a te ajonodat, nem fogja tudni megadni a szerkezeti vázát csak akkor, ha a te szádból jön ki! Mert ha Isten Logoszát hittel kimondod a szádon, akkor válik Rhemává! Ezt jelenti a  Rhema! Rhema a hitnek az Igéje, beszéde, ami a szádból hangzik. Rhema a teremtő erővel rendelkező, az aktív Ige.

Az Ige, amely benned van az a Logosz, attól születtél, és benned marad és megáld téged, de nem képes megváltoztatni addig semmit, amíg nem hozod működésbe! Nagyon érdekes, hogy mit mond Pál Isten Igéjéről, ezért megnézzük a…

Zsidó 4/12 Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.

Tehát Istennek a Logosza élő és ható. Ki van itt nyomtatva.

Efézusi 6/17 Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje.

A Szellem kardja itt megint a Rhema szó és nem a Logosz. Bár a Logoszról írja az Ige, hogy élő és ható, de mindaddig nem fogod megtapasztalni az életedben, amíg nem hozod azt működésbe. Amikor működésbe hozod, munkába fogod, akkor válik Rhemává.

Egy rövidített formájával jelenik meg az Imakönyvünk, amelyben csak a gyógyulásra vonatkozó Igék lesznek. Ha jön az ez, vagy az fájdalommal, rögtön előjön belőlem angolul, ami úgy hangzik magyarul, hogy – Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljek, akinek sebeivel gyógyultam meg! Ha meggyógyultam, gyógyult vagyok, ha gyógyult vagyok, egészséges vagyok! Tehát ez részemmé vált, mert egyszerűen előszáll a szellememből.

A szellemünknek is van egy elméje és az a mi valós részünk. És Isten azt mondja, hogy az én gondolataim, nem a ti gondolataitok, mert az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál. Ha az Isten gondolatai valóban magasabbak a mi hústest gondolatainknál, az akadémikus érveléseinknél, a szellemünk van magasabban, az van olyan magasan, mint Jézus. A mi szellemünk tökéletes, tiszta mint Jézusé.

Tehát Isten Igéje nem kívül való tőlünk, nem próbálunk engedelmeskedni annak, és nem keresünk megszabadulást, mint olyat, mint az ószövetségi hit ilyen, ami egy bizalmat jelentett Isten felé. Mi mások vagyunk, mi az Igétől születtünk. Isten Igéjétől születtünk meg, romolhatatlan magból születtünk meg. (I. Péter 1/23.)

Mivel tehát az Igétől születtünk, ezért csak élnünk kell az Igét, cselekedni. Egy tükör, amibe nézünk, ha belenézünk az Ige tükre megmondja, kik is vagyunk. Jézus volt az élő Ige, a Logosz az élő Ige, azért mert beköltözött a te házadba, a te testedbe, azért még a te ajonod nem fog megváltozni. De a felől biztosíthatlak, hogy Ő élő és ható.

Jézus is kiűzte a démonokat az Ő szavával, amikor szólt akkor mentek ki! Keresztényekbe nincsenek démonok, mert Jézus és az ördögök együtt nem férnek meg. A mi szellemünk újonnan született, újonnan teremtetett és a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. (II. Korinthus 5/17)

Ausztráliában volt egy nagy összejövetel, egy apostol volt ott, egy fiatal lány állt az út szélén és próbált autót stoppolni, s felvettem. A lényege, hogy befogadta az Urat, a szájával tette, megvallotta Jézust, mint élete Urát és Megváltóját és örök életet fogadott a szívébe. Abban a pillanatban, ahogy újjászületett, az összes démon elhagyta őt, a szelleme megújult, új teremtés lett, azoknak el kellett menni.

A Rhema tehát Istennek a szólt Igéje, ki kell mondani, ki kell ejteni. A te ajonod, amiben élsz, az a te teljes felelősségeden áll. Mi az, ami a te életedbe be tud lépni, meg tud valósulni, és mi az, ami kimegy a te életedből mások felé. Az is a te teljes felelősséged. Hogy téged milyen behatásokkal tud érinteni a világ, és hogyan zajlanak a dolgok veled a te ajonodban, a te idődben? Te vagy a felelőse ennek, te vagy aki számon kérhető.

A te ajonod magába foglalja a te vállalkozásodat, a családodat, mindent, ami veled kapcsolatos. Hogy hogyan zajlanak a dolgok körülötted? Ez a te ajonod. És hit által értjük meg, hogy ez az ajon formálható. Megformáltad már az ajont öt évre előre, amiben élni akarsz, hogy milyennek szeretnéd látni öt év múlva?

Isten formát adott ezeknek az ajonoknak az ószövetségi próféták szája által. Pl. Dániel próféta, aki tanulmányozta Jeremiás könyvét, és abból kiolvasta, hogy milyennek kell lenni majd a jövőnek. Próféta volt. Nagyon nehéz időket élt akkor Isten népe és fogságban volt, imádkoztak és semmi nem változott. Ezért elkezdte tanulmányozni az előtte lévő próféták könyveit, hogy mit ír Isten arról a korszakról, amelyben ő él. Milyen vázat, tervet készített Isten arra?

Miközben tanulmányozta Jeremiás könyvét, rátalált arra, hogy Izraelnek eljön a megszabadulás ideje. Vagyis a világot már megformálta Isten, annak a szerkezetét, hogy milyennek kell lennie, megadta azt Isten előre. És hit által értjük meg, hogy az ajon időkorszakokat Isten Rhémája által formálhatjuk meg.

Más szóval mit is jelent ez? - Teljesen mindegy, hogy most mi zajlik az életedben, mi található az ajon rendszeredben. Képes vagy ezeket a dolgokat megváltoztatni, a nem létezőt valóságba hozhatod egy olyan mértékben, hogy ami látható, az nem azokból állt elő, amelyek megjelentek, amely látható, hanem a nem láthatóból.

Megint másként, - a te életed formálható, megjavítható Isten Igéje által, Isten ad neki keretet. Mert nem volt semmi a világban és Isten adott létet ezeknek. És ez a hit képes ugyanezt megtenni neked is, ezért tervezd meg a jövődet és azt semmi nem tudja elpusztítani. Szerkeszd meg az ajon jövődet, és javítsd meg ha szükséges, tedd jobbá! Aminek nem lenne szabad ott lenni, azoktól szabadulj meg.

Te teremted meg magadnak azt a világot, amiben élsz. Én az enyémet rég megteremtettem, még most is szabok, tervezek hozzá. Egy új világot szólítok magamnak. Egy újabb jövőt, amelynek az útirányát a Szent Szellem mutatja meg. Ha vársz a dolgokra, hogy megváltozzanak az életedben, és nem változnak és ücsörögsz. És így gondolkodsz: - lesz, ami lesz? Így a világ gondolkodik! Mi a saját világunkat kell, hogy megformáljuk, és ha valami próbálná azt elrontani, akkor javítsd meg.

A katartidzo szó ezt jelenti, megjavítani, jobbá tenni. És ez az embert verhetetlenné teszi. Ha a dolgok rosszabbá fordulnának, javítsd ki, ha a dolgok jól mennek, teremts egy újabbat. Az életünk állandóan, folytonosan fölfelé megy, az életben mindig sikereink vannak. De szomorú az, hogy néhányan az egész életüket azzal töltik, hogy azon gondolkodnak, hogy a másik mivel tartozik nekik, vagy a másik mit tett velük.

És ebben nem tudnak változásokat eszközölni. De nekünk van egy láthatatlan építő anyagunk, amivel képesek vagyunk bármit jobbá tenni. Mert a láthatók, amelyeket most látunk, nem a látható birodalomból jöttek elő. Ez azt jelenti, hogy Jézusból jöttek elő. Hiszem, hogy meg tudtatok ebből fogni valamit ma.

Példabeszédek 4/23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Egy hatalmas élet van a szellemünkben jelen. Ha beengeded a kétséget a szívedbe, az meg fogja bénítani a szellemed munkáit. A félelem ugyanígy befolyással van ránk. Ha beengedjük a keserűséget a szívünkbe, az el fog pusztítani minket. Egyszerűen szólva vannak olyan dolgok, amiket nem engedünk be a szívünkbe. Vannak gondolatok, amelyeket nem engedünk meg a fejünkbe. Tehát mi másfajta emberek vagyunk, vannak dolgok, amelyeket egyáltalán nem engedünk meg az életünkben.

A Biblia mondja, hogy vannak olyanok, akik mindig tanulnak, de soha nem jutnak el az igazság megismerésére. Állandóan ostoba kérdéseket tesznek fel, hogy miért ez, és miért az? Döbbenetes, hogy milyen gondolatok ötlenek fel az emberek fejében. És azután azon csodálkoznak, hogy az életük miért nem halad előre. Állandóan tanulmányozzák az igazságot, de soha nem jutnak el annak ismeretére.

Én mindig építőjellegű kérdéseket teszek fel a Szent Szellem által. És ezért mindig előre haladok. Mások pedig ostobán gondolkodnak. Úgy gondolkodj, hogy öt évre előre hol leszel? Ismerek olyanokat hazánkban, akik ahol 15 vagy 20 évvel ezelőtt toporogtak, ma is ott vannak, semmit nem jutottak előre. Én meg hiszek az előrehaladásban. Neked is ugyanígy kellene hinni benne. Hiszek a változásokban és a növekedésben, a felfelé haladásban, és ez mindig is Isten Igéje által tud előjönni.

Ha a Szent Szellemet követed, akkor nem fogod mindig azt a száraz, régi kenyeret enni. Legyél boldog. Mindenki mondja: - én hiszek a fejlődésben. Menj be a belső szobádba és kezd el megformálni az ajonodat. Eddig is ezt tetted, de ne a legyőzöttséget szóljad, ne a kudarcot szóljad, legyél te egy azok közül, aki megváltoztatja a történelmet. Én csak a sikerben hiszek! Teljes sikerben!

Van, aki azt mondja, hogy - hát néha veszítünk, néha nyerünk, így van ez ezen a világon. Ezzel azt mondtad ki, hogy a világ mintáiban hiszel. Amit a nagypapa is mondott, meg a gyermekek is ezt tanulták tőle, az unokák is ezt tanulták tőle, ennek úgy kell, hogy legyen. Nézzük meg a…

Zsidó 6/12 Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket.

Szoktam mondani, hogy nem lehet megtanulni repülőgépet vezetni egy kamion sofőr mellett. Ha Isten felkentje akarsz lenni, akkor olyan mellé társulj, akitől megtanulhatod azt.

Zsidó 13/7-8 Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik szólották néktek Isten Igéjét, és figyelmezvén az ő életük végére kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.

Vagyis a kudarc szavára ne figyelmezz, ne azt kövesd. Milyen változást hoztál te a világba azáltal, hogy beleszülettél ebbe a világba? Így kell gondolkodnod.

Jézusnak soha nem volt olyan érzése, hogy valaminek a hiányában, vagy a szűkében lenne. Te is egy ilyen mentalitást építs ki magadban. Hogyan lehet ezt megtenni? Isten Igéje által. Megint arról a tükör alapelvről beszélek, hogy belenézünk abba és kialakítjuk magunkat arra, hogy mi ilyenek vagyunk. Belenézünk a tükörbe, és ott azt látjuk, hogy – az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

Ahogy mondtam, nektek az ördög meg van bénítva. A Biblia azt mondja, hogy minden a tiétek. Nekünk kell behozni az életünkbe, hogy valóságba jöjjön az. Ezt nekünk munkálni kell. Minden ellenségünk elbukott és elesett, ez a sorsuk, meg van írva az ellenségünk sorsa előre.

Mit akart a mai üzenet mondani? - Bármi helyrehozható az életünkben. És ezt hit által értjük meg. Hit által értjük meg hogy ezt az ajont, amiben élünk Isten Rhémája által alakíthatjuk, formálhatjuk, megjobbíthatjuk. És ezek nem azokból a dolgokból lesznek, amelyek láthatók, hanem a láthatatlanokból lesznek.

A gyermekeink életét is tudjuk ily módon formálni, Isten adja ehhez a bölcsességet. És nekünk szólni kell, hogy hogyan legyen. Volt egy idő, amikor a fiam volt a legkisebb, nem akart nőni, és szóltam, hogy ő lesz a legmagasabb. És egy lábnál többet nőtt egy rövid idő alatt. Elég korán elkezdtem formálni így a gyermekeim ajonját. Tehát ez a képességünk meg van azáltal, hogy kimondjuk azokat, így megteremtjük a világot, amelyben élünk.

A Zsidó 11/3 a bizonyságtevő arra, hogy amit mondtam, az az igazság. Ahogy hallgatjuk ezt a tanítást, nem csak Magyarország szerte, hanem Romániában, Szlovákiában, olasz nyelvre fordítva is, minden országban megismerhető ez az igazság. Mi helyrehozzuk, helyre állítjuk együtt azt a világot, amelyben élünk. De a legfontosabb az az, amit a saját életedben kezdesz el. Nem vagy még túl idős, hogy ezt megtedd. Nincs túl késő ehhez.

Az egyik embernek rákbetegsége volt. Az ördög nagyon ért ahhoz, hogy hogyan adja a gondolatokat, hogy ez már túl késő. Gazdag volt, nagyon gazdag, nagyon jó vállalkozó volt. Azt mondta, hogy amit mondtál nekem, ez az igazság. Elrendezte az összes vagyonát, hogy hogyan legyen és öngyilkosságot követett el. Mit mondott az ördög neki? - Ugyan ez igaz, de neked már túl késő. Ami itt le van írva az ugyan igaz, de neked már túl késő. De soha nem túl késő!

Izsákról hoztak be egy asszonyt egyszer Kecskemétre. A kocsiból nem tudott kijönni, a kocsiban kellett imádkoznom érte. Arra volt egyedül képes, hogy kinyitotta a szemét. Csont és bőr volt. Három napra rá megtalálták az orvosok azt az igazságot nála, hogy nincs daganat a testében, nem rákos többé. Az Úr gyógyította meg. Harminc nap kellett még hozzá, hogy annyi erőt öltsön, hogy az ágyból fel tudjon kelni, hat hónap telt még el, míg kinőtt a haja és el tudta mondani a közönség előtt a gyógyulását. Tudomásom szerint ma is él és teljesen egészséges. És ez 15 évvel ezelőtt történt. Itt is nagyon sokan meggyógyultatok és nincs soha túl későn semmihez, mert Istennek a kimondott Igéje, Rhémája bármire képes, hogy megváltoztassa a testetekben! Megjavítson! Kijavítson! A gazdagságra ugyanez vonatkozik!  Mi gyarapodók vagyunk.

Ki fogunk most mondani együtt jó dolgokat, ezért álljatok fel. Mondja mindenki: Nincs túl későn! Soha nincs túl későn, bármit képes vagyok megváltoztatni, képes vagyok megváltoztatni az ajonomat. Képes vagyok megjavítani az életemet. Képes vagyok a dolgokat kiegyenesíteni. Én egy siker vagyok! Mindig is sikeres leszek, mindenben, amit csak teszek! Hallelúja!

A szolgálatokra ugyanez vonatkozik. Képes vagy megváltoztatni a körülötted lévő szolgálatokat, az evangélistákat vond be a munkába. Jelen vannak a gyógyulások ajándékai, gyertek előre, a hitetekkel képesek vagytok mindent megváltoztatni.

Dicsérjük az Urat! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL