2010.10.01.

 

EGYEK VAGYTOK KRISZTUSBAN!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. szeptember 26.

 

Tegnap egy utcai evangelizációnk volt és több süketnek nyílt meg a füle. A süketeknek és a gyengén hallóknak volt ott éppen egy rendezvénye, és amikor annak vége lett, mind mellettünk vonult el. Egy sem állt meg közülük, pedig szóltunk nekik. Akik pedig 5-6 m-re voltak hozzánk észlelhették a gyógyulást. Nagyon sokan jöttek a környékből, akik látták a csodákat. Az a probléma nagyon sokszor, hogy az emberek nem hisznek.

Kaptam egy imakérést az interneten keresztül e-mailban. Egy iráni emberről van szó, aki az ördögnek egy tökéletes szószólója. New Yorkban él ez az illető, aki az imakérést tette, ott elment mellette ez az iráni személy, és az imakérés lényege az volt, hogy megrettentették őt az ördögnek a félelmei. Ez maga az ördög. Mert, ahogy elment mellette ez az iráni illető, a félelemnek a szele megütötte az imakérőt.

Mit kell tenni ilyenkor? Meg kell dorgálni az ördögöt, mert ő maga a félelem és a félelem szellemével jön. Úgy érzik, hogy az, az életük elhívása, hogy elpusztítsák Izraelt és a zsidó népet. Csak erről beszélnek. És az egész világ félelmekben retteg, ugyanúgy volt Góliát is, aki a félelmekkel tartotta sakkban Izrael seregét. És amikor a kicsi Dávid kihívta harcba, azt kérdezte, hogy vajon kutya vagyok én, hogy így jössz ellenem harcba? És Dávid közölte vele, hogy nem vagy te akkora, mint gondolod, mert Isten nagyobb nálad. Elmondom nektek a jó hírt, hogy Izraelt senki nem képes elpusztítani!

Az ördögnek is meg vannak a szóvivői a földön, mi viszont Jézus Krisztus szóvivői vagyunk itt a földön. Ő fej, és mi vagyunk a test itt a földön, és mi Isten Igéjét szóljuk Jézus nevébe, mi vagyunk az Ő szája.

Egy kicsit a félelemről is prédikálok most, ami a társadalomban igen széles körben elterjedt, világviszonylatban. Amikor jöttem vissza a repülő utamon, találkoztam egy úriemberrel, aki Magyarországon él, Németországból jött és 16 éve itt él már. Magyar felesége van, egy üzleti vállalkozó. Elmondta, hogy pár éve forgatja már a fejében, hogy elmegy Magyarországról, és Svájcban készül letelepedni, mert nagyon erősen érzi az országban ezt a nyomorgatást, a feszültséget és a félelmet, hogy az emberek mindentől félnek és rettegnek, és csak erről beszélnek.

Nem mondtam neki, hogy Svájcban sem lesz jobb a helyzet, mert az emberek mivel nem tudják, hogy miként tegyék, ezért így beszélnek. Ez azért van, mert az emberek reménytelenek, elnyomottságban élnek, gondolkodnak, és engedik a depressziót magukra telepedni.  Mi nem adjuk fel! Mi továbbra is a helyes dolgokat, vagyis Isten Igéjét valljuk meg a szánkkal és evangelizálunk, és az ördög ezt nem szereti. Az ördög ellenére van, amikor evangelizálunk, és ellene van Isten felkentjeinek is, ez része a hadjáratának.

Rá fogunk térni erre mindjárt, sok gyülekezet van az országban, nem a mi felekezeteinken belül, hanem szerte szét, akiket a félelem szelleme tart egybe. Valaki javasolta nekem, hogy én is vessem be a félelem gondolatokat, mert úgy talán többen ráébrednek, hogy hol a helyük. Azt mondtam, hogy én nem élek a félelem szellemével. Egy dologtól mindenkinek félnie kellene, amikor Isten felkentjeit támadják meg. Mert az Írások tisztán tanítják, hogy akkor mi történik az illetővel.

Ha a Bibliában olvassuk az ószövetségi történeteket, akkor Eszter könyvében találunk erre egy kiváló példát, Madokeus történetét, és hogy mi történt azzal, aki Izrael népét akarta elpusztítani, saját maga került a keresztre. Arra a karóra, amire fel akarta akasztani az ellenséget. Nem sok minden van a jegyzeteimbe, ezért szeretném, ha lépésről-lépésre végig gondolnánk ezeket.

Felmerült a kérdés mostanában újra, hogy mi a helyzet a nőszolgálókkal, a prédikáló nőkkel? Ezért most elmondom nektek, hogy én egy nő szolgálatban üdvözültem. Isten felkentje volt ő, és a gyógyító kenetben szolgált. Kathryn Kuhlmannak volt egy nagyon közeli barátnője, és ugyanúgy volt felkenve, mint Kathryn Kuhlman.

Ezt követően elmentem a Biblia iskolába, és Gordon Lindsay felesége volt a Biblia iskola vezetője. Azután pedig az következett, hogy láthattam, hogy a Biblia iskolában nő tanítók vannak. Szeretném, ha megértenétek az igei alapját, ezért megnézzük a …

Galata 3/28 Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

Ausztráliában volt egy neves apostol, Cliff Beard. Senkit nem láttam az életemben, aki hozzá hasonlóan annyi Szent Szellem ajándékkal lett volna megáldva, mint ő. Döbbenten álltam mindig előtte, hogy mennyi különböző módon, és mennyi ajándékkal bízta meg őt az Úr. Isten rábízta ezeket az ajándékokat, mert megbízott benne. Igazán bámulatos volt, ahogy Isten őt használta. A feleségét Helénnek hívták, aki egy próféta volt.

Abban az időben, amikor megnősült, ő is és a felesége is, nagyon nehéz tanításokkal átitatott pünkösdi körökben nőttek fel. Pontosan úgy, ahogy itt Európában is tapasztalható ez. Amikor az országba jöttem, és pünkösdi körökbe látogattam el, megtapasztaltam, hogy a férfiak és a nők külön szekciókban, külön oldalakon ülnek, mint ahogy az a református gyülekezetekben is szokás.

Hihetetlennek tartottam, de a szememmel láttam, hogy ez így van. Milyen fajta kereszténység uralhatja őket? A tudatlanságnak és a tévtanításoknak a legmagasabb fokát láttam itt Magyarországon is és Európa szerte és itt ezekben a körökben is. Saját maguk hozta keresztény rendelkezéseik és törvényeik, nagyobb kötésekbe tették őket, bizonyos értelemben, mint amelyben a vallásos zsidóság van.

Visszakanyarodva Helénre, aki ebben a szigorú vallásosságban nőtt fel, ez nem engedte meg számára, hogy a szolgálatában kilépjen, mert a gyülekezeti véneknek kellett alávetni magát. Mit gondoltok, ki látogatta meg őt egy napon, amikor a depressziós állapotában a kanapén imádkozott. Feltekintett és maga az Úr Jézus jelent meg neki! Jézus azt mondta: - én hívtalak el, én kentelek fel! És ez a történet vége.

Ilyen helyzetben a nőszolgálók, ki kell, hogy lépjenek abból a szorító, vallásos közegből, ki kell lépniük abból a börtönből. Egyes teljes-evangéliumi körök is hangsúlyozzák tévesen, hogy nők nem pásztorolhatnak. Nálunk igenis vannak női pásztorok. Sőt az is elhangzott, hogy cigány gyülekezetet nem pásztorolhatnak nők, nálunk ez sem szokás, nálunk cigány gyülekezeteket is pásztorolnak nők. Több ilyen gyülekezet is van.

Azt is mondták nekem, annak idején, – akkor még Jugoszláviának mondták az országot – hogy oda nem mehetek be a hitnek és a gyarapodásnak ezzel az üzenetével. Ez is egy igen erős hazugsága volt az ördögnek.

Tehát, ha valaki előre akar haladni az Úrral, akkor ezeket a keresztény tévtanításokat és legalizációs alapelveket, félre kell tennie, ki kell takarítani az életünkből, mert Isten felkeni a nőket. Van valami a Bibliában, amit nem értesz! Van egy könyvünk is, amiben Kenneth Hagin tanít a nőszolgálatokról.

Mi a helyzet akkor, csak példának hozom, az egyik legnagyobb tévé csatornát, a TBN műholdas sugárzást, ahol a nap 24 órájában, a sugárzásban több mint felében női szolgálatokat sugároz. Beszéltem az Úrhoz egyszer és azt mondtam, hogy Uram úgy szoktad, hogy két tanítványt küldesz ki egyszerre, mert nem egyesével küldöd őket.

Mint ahogy mondtam nektek, hogy Cliff Beard és feleségét, akik apostolként és prófétaként lettek kiküldve. Ha ketten így házasságban vannak, vagy ketten együtt mennek ki, tízszeres lesz az ereje az Úr megnyilvánulásának, több gyógyulás, több gyarapodás. Tízszerte erősebb lesz.

Szeretnék hamarosan rátérni a tiszteletadás és az egymás megtisztelése témakörre. Mert oly sok az evangélistánk, szeretném, ha ők megfelelő tisztelettel tekintenének egymásra, és segítsenek is egymásnak, amennyiben ez lehetséges. Nyugodtan elmehettek egymás alkalmaira is, mert ha egy evangélista alkalmára elmegy egy másik, akkor az az illetőnek az alkalma, nem másé.

Kaptam egy szót az Úrtól ma, neked szól ez az Ige Dóra, hogy Szlovákiában tartunk két alkalmat és a második hely, ahová megyünk, ott te leszel a pásztor. Az Úrtól kaptam ezt. Ez volt az, az első település, ahová elmentem evangelizálni Szlovákiába annak idején. Nagykürtös a neve, ennek több mint húsz éve.

Tehát, amikor az ördög hazudozik és a legalizációs kötéseit hozza, akkor, pontosan ellene kell menni annak, és Isten fogja elrombolni ezeket a keresztény, téves törvénykezéseket. Ha valaki harcba száll egy Isten felkentjével, aki nőszolgáló, akkor Istennel áll szemben és gonosszá válik az élete, sátánivá válik, ha az illető tényleg felkent.

Ha Dávid életének példáját vesszük Absolon fiával kapcsolatban: volt egy idő, amikor Absolon fellázadt a király ellen és ő akart a király lenni. Isten felkentje azonban Dávid volt, és Absolonon nem volt ott Isten kenete. Dávid tudta, hogy ebben az esetben neki félre kell lépnie, elmenekült. Amikor kitudódott, hogy Dávid tanácsadója Ahitófel Absolonhoz csatlakozott, és Ahitófelről mindenki tudta, hogy amikor ő szólt, az ő tanácsa olyan volt, mintha maga Isten szólta volna azt a tanácsot. Amikor Dávid megtudta, el sem akarta hinni, megkérdezte, hogy Ahitófel elment, és Absolon tanácsadójává vált?

És akkor úgy imádkozik Dávid, hogy: – Kérlek ó Uram, hogy hiúsítsd meg az Ahitófel tanácsát. Egy nagyon hathatós imát mond el, és utánuk küldi Húsait is, aki egy másik tanácsadója volt. Ami történt ugyanis, amikor Ahitófel átbillent Absolon oldalára, mivel oly híres tanácsadó volt Isten felkenetésében, nagyon sokakat vitt magával Absolon oldalára.

A hiba, amit elkövettek, hogy Isten felkent királya ellen fordultak, és ellene harcoltak. Ahitófel befolyásoltsága alatt voltak mindannyian és meg voltak tévesztve. Szoktam mondani példának, hogy ha valakit elviszel az autóddal, akiről tudod, hogy egy bankot akar kirabolni, elviszed őt a színhelyre, a rendőrség mit fog gondolni rólad? Hiába mentegeted magad, hogy én csak a sofőr voltam, de részese [bűntársa] vagy a dolognak.

Istennél nem tudod magad kimentegetni hazugsággal, itt a földön is számonkérhetőség van és a mennyben is. Absolon olyan tanácsot ad, hogy az édesapja halálát akarja okozni vele, Dávid halálát, aki felkentje volt Istennek. Azután van, amikor az ördög csak ijesztget, nincsenek komoly szándékai, csak a szájával ijesztgeti az ellenséget, és az is elég az ellenségnek.

Zsoltárok 2/1 Miért dühösködnek a pogányok és gondolnak hiábavalóságokat a népek?

Arról szól az Ige, hogy Isten felkentjei ellen terveket szőnek, hogy elpusztítsák Izraelt és Isten felkentjeit. Ez a munka jelenleg is folyik szellemben, a 64-es Zsoltár is a szívemben van. Mert a gonoszok, akik titkon szövik a gonosz tanácsaikat és saját hálóikat, csapdáikat, maguk fognak beleesni a saját csapdáikba.

Ezért nem is nagyon foglalkoztat az, hogy ki és mit szövöget ellenünk, mert Isten fogja őket lelőni a saját, gonosz nyilaikkal. Mert afelől biztosíthatlak benneteket, hogy senki, Istennek ezt az utolsó nagy evangelizációs kiáradás munkáját nem fogja tudni leállítani, vagy elpusztítani, mert embereket ragadunk ki a pokolból. Ez egy nagyon fontos időpillanat, amiben vagyunk, Isten időciklusán belül és ebben ezt el kell végezni.

/2/ A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az Ő felkentje ellen, mondván

/3/ Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket.

Állítsuk le őket!

/4/ Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket.          

És azután az Úr szól hozzájuk, - mert Isten szól ezekhez a gonoszokhoz.

/5/ Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében.

/6/ Én kentem ám fel az én királyomat, a Sionon, az én szent hegyemen.

És itt jönnek az evangélisták, akik kihirdetik.

/7/ Kihirdetem az Úr végzését: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged.

Az Úr Jézus Krisztusról szól! Én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Azon a napon volt, amikor újjászületett. Ő az elsőszülött a halálból, mi pedig Ővele együtt támadtunk fel, mert mi is elfogadtuk az üdvösséget, a kegyelemnek ezt a munkáját. Tehát a sorban valahol mi is valahol ott helyezkedtünk el, mert mi is újjá lettünk szülve az Úr Szellemétől. És Ő a Feje a Gyülekezeti Testnek, mi pedig a testének vagyunk részei.

/8/ Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.

/9/ Összetöröd őket vasvesszővel, széjjelzúzod őket, mint cserépedényt.

/10/ Azért királyok legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái.

A Jelenések könyvében a 1/6-ban olvassuk, hogy királyokká és papokká tett minket a mi Úr Jézusunk, Istennek és az Ő Atyjának. Minden hívőre vonatkozik ez. Mondja most mindenki, hogy: – Ez én vagyok!

/11/ Szolgáljátok az Urat félelemmel és örüljetek reszketéssel.

Tehát Isten felkentjei ellen harcba menni, csak időpocsékolás. Mindegy, hogy ki az illető, mert az Ige az igazság és örökkévaló igazság.  Innen lapozzunk tovább, a János 16. fejezetére, az Úr itt foglalkozik egy olyan dologgal, ahogy mondja az Írás, hogy azon a napon nem kérdeztek majd engem. Az a mai nap, ahol ma élünk.

János 16/23-24 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről, bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Vagyis az Atyához imádkozunk Jézus nevében. És ennek megvan az oka, hogy miért. Pontosan úgy, ahogy meg kell címezni egy levelet, hogy kihez menjen, ugyanúgy az Atyához szól az imánk Jézus nevében. Nem Jézushoz imádkozunk, hanem az imánkat Jézus nevében mondjuk az Atyához. Tehát beszélhetünk Jézushoz, megoszthatjuk vele a gondolatainkat, de amikor az imára kerül a sor, amikor a kéréseidet tárod elő, akkor bizony tudnod kell azt, hogy ki vagy te a Krisztus Jézusban.

És most nem a technikai részletekre szeretnénk rátérni, hanem azt mutatja, hogy amikor megérted, hogy valóban az Atyához kell imádkoznod a Jézus nevében, és ezt így gyakorlod, akkor fogod tudni igazán, hogy ki vagy az Úr Jézus Krisztusban. Fogja azt mutatni, hogy valóban tudod, hogy te itt a földön az Úr helyében állsz ebben a hatalomban.

Te vagy itt a földön az Úr hangja! Az Ő helyében állsz itt, Őt képviseled a földön. Azért nem imádkozhatsz Őhozzá, mert az Ő helyét foglalod el itt a földön. Hogyan imádkoznál Őhozzá, ha az Ő helyét foglalod el itt a földön? Ő a Jézus nevében rád ruházta az Ő hatalmát itt a földön. Olyan hatalmat, hogy bármit, amit kérsz az Atyától ebben a névben, Ő odaadja néked.

/26-27/ Azon a napon az én nevemben kértek majd és nem mondom nektek, hogy én kérni fogom az Atyát tiérettetek, Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.

Vagyis nem kell Jézust megkérni, hogy szóljon az érdekedben az Atyához. Ezt sem kell tenned. Jézus azt mondja, hogy maga az Atya szeret benneteket, és ezért nem mondom, hogy én fogom kérni az Atyát, a ti érdeketekben.

Ezért nem kell, hogy bárki máshoz szóljon a ti érdeketekben, még az Atyához sem. Azt mondja viszont, hogy használjátok az én nevemet, ahhoz, hogy odajárulhassatok. Isten jelenlétében van hozzáférésetek. Még pontosabban úgy szól, hogy ti már az Ő jelenlétében vagytok, attól a naptól fogva, hogy újjászülettél.

Része ez annak, hogy megújítjuk az elménket, és bizony tudjuk, hogy kik vagyunk mi az Úr Jézus Krisztusban. És ha én tudom, hogy az Atya jelenlétében vagyok, és tudom, hogy az Atya hallja az én imáimat, akkor nincs szükségem arra, hogy bárki mást megkérjek, hogy járjon közbe értem az Atyánál, mert én az Atya jelenlétében lakozom, és Jézus adott nekem hozzáférést, odamenetelt.

Jézus által van a belépésünk, a hozzáférésünk az Atyához. Ez az, amit a név szerzett nekünk – legális hatalmat. Egy felhatalmazásod van az Úrtól, egy jogi felhatalmazásod, hogy használhatod az Ő nevét. Vagyis nem Jézust kéred meg az imádban, hanem az Atyát kéred Jézus nevében!

Amikor ezt megérted, akkor az imaéleted meg fog változni. Miként lehetne koldulnunk ebben a névben, Jézus nevében? Ez egy szégyen és sértés az Úrra nézve. Hiszen ez az a név, amely minden név felett való. Filippi 2. fejezetében olvasod.

És tudjuk azt jól, hogy hitben járunk az Úr dolgaiban és nem látásban. Mit jelent ez? Hogy az Igében járunk az Ige által, vagyis nem az számít, hogy mit gondolunk arról, vagy mit érzek arról. Semmi köze ahhoz, az Igében le van írva.

Filippi 2/8-10 És amikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név felett való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké.

Ennek a névnek hallatán, minden térdnek meg kell hajolnia, minden problémának, minden betegségnek térdet kell hajtania. Az egész természeti rend aláveti magát Jézus nevének hallatára. Ez a név pedig nekünk adatott, hogy abban működjünk itt a földön.

Mindösszesen arra van szükség, hogy meg tanuljuk e nevet használni. Ebben a névben születtünk újjá, és amikor újjászülettünk, kaptunk hozzá hitet. „Mert ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek az eperfának, hogy kelj fel gyökerestől és vesd magad a tengerbe, és meglenne néktek!” – ha akkora hitetek lenne. Ezt a hitet mindenki kapta, olvassuk ezt a Róma 12/3 verse szerint.

Róma 12/3 Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek, kinek a hit mértékét.

A hitnek mértékét adta az Úr mindenkinek. Ez azt jelenti, hogy amikor újjászülettünk, akkor megkaptuk ezt a hitet. És ezt a hitet kell elvetnünk, használnunk, Jézus nevét kell kiejtenünk. Nagyon sokan vannak, akik imádkoznak ebben a névben, és nem kapnak semmit, mert nem elváró hittel ejtik ki ezt a nevet.

Jelenések 1/6 mondja, hogy - és tett minket királyokká és papokká, az Ő Istenének és Atyjának.

Hogy ha királyokká tett minket az Úr, a királyok miként imádkoznak? Megköszönik, hogy: – Uram, köszönöm a jó egészségemet. Köszönöm Uram, hogy az Úr Jézus Krisztusnak tanúbizonyság tevőjévé tettél, köszönöm Uram, hogy Jézus élete van bennem, és az megeleveníti, megújítja a testemet, megtartja a testemet. Köszönöm Uram, hogy ahogy Jézus volt ezen a földön, úgy vagyok én is. Ez a biblikus imádság.

A Biblia tanítja ezt vajon? – Amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világon, tanítja az I. János levélben. Másrészt a királyok rendeleteket, parancsolatokat hoznak, ez azt jelenti, hogy kijelenti és elrendeli, hogy a munkahelyemen békesség uralkodik Jézus nevében! És jön ez a békesség. Vagyis a békességet szóltatod.

Nem úgy szól, hogy: – Ó Istenem adj nekem békességet, és elmegy az országból, mert úgy érzi itt nincs békesség. A királyok nem így imádkoznak. A szellemi birodalomban kell szólnod, elrendelned azt a békességet. Miközben így szólod, fogod érezni, hogy a hited felemelkedik benned.

Mondod, hogy az üzleti vállalkozásomba nem jön úgy a pénz. Nagyon lassacskán megy minden. Egészen nyugodtan mondd csak ki, hogy a gyarapodás az enyém, a pénz hozzám jön, a megrendelések hozzám jönnek.

Mindenki mondja most velem: Uram, megnyitom az elmémet az új ötletekre, az új felfedezésekre, az új utakra, és jobb utakra, hogy az életemben azok működjenek. Elfogadom a gyarapodást, Jézus nevében. Siker vagyok, most! Ámen! Mielőtt sikeressé válnál, most ki kell mondanod.

Jób 22/28 Rendeld el és meg lesz az néked, és a te útjaidon világosság fénylik.

Az életemben elrendelem a győzelmet! Azt írja az Ige, hogy ez alapot vesz az életedben. Mi lesz utána? Meg lesz az, és világosság, megértés jön hozzád, hogy miként tedd, hogy úgy legyen!

 Amikor az Úr a magvető példázatát hozza, Márk 4. fejezetében találod, azt mondja az Úr, ha ezt a példázatot nem értitek, akkor miként értitek meg a Biblia többi részét. Vagyis egy bölcsesség kell.

Egy bölcsesség megvallást hallgattunk ma reggel, mert az Úr nekünk bölcsességet adott, mert Krisztus elméje, értelme a miénk. Ezt ki kell jelentenünk, Isten bölcsességét az életünk felett, Isten győzelmét az életünk felett. És akkor nem vallhatunk kudarcot, az Ige, mint egy mag. Hogy veted el? Úgy, hogy kimondod! És folyamatosan kimondod, és nem adod fel, soha nem adod fel! Aznap, amikor jön a robbanás, akkor sem adod fel.

Lukács 9/62 És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten királyságára.

Soha ne add fel az álmaidat, a látásaidat, a céljaidat, amiket kitűztél magadnak az életedre. Az Úrnak való szolgálatunkat az emberek néha túl könnyedén veszik. Tudom, hogy a pásztorokat foglalkoztatja az, hogy azok, akik újjászületnek a gyülekezeteikbe, miért nem maradnak olykor a gyülekezetbe. Ugye, kétfajta birodalomban élünk. Van a szellemi birodalom, és van a természeti sík birodalma.

Galata 4/19 Gyermekeim! Akiket, ismét fájdalommal szülök, mígnem kiábrázolódik bennetek a Krisztus.

Vagyis ez a fajta, közbenjáró imádság mire való? Amikor az ember újjászületik, akkor csak a szellemében született újjá. Ugyanazok az érzelmei, és ugyanaz az intellektusa. Ugyanúgy gondolkodik, ugyanúgy tekint a szükségeire, és az ó ember szerint éli az életét.

Amikor bibliaiskolába jártam, akkor nagyon sok imádságot biztosítottak számunkra a közbenjáró testvérek. Mert az, az élet, amit a szellemünkkel közölt Isten, meg kell, hogy érintse a lélek birodalmát is.

Helyi gyülekezeteknél látom, ahol ezt a fajta imádságot elhanyagolják, vagy nem gyakorolják, ott nagyon sok szenvedés van a helyi gyülekezeteken belül. Az egyik híres szolgálót halottam, aki erről nyilatkozott, azt mondta, hogy az a szolgálat nem éli túl a megpróbáltatásokat, ha nincs a háttérben ilyen fajta, támogató imaközbenjárás!

Most, kiváló lehetőség van arra, hogy az interneten keresztül a hét minden napján becsatlakozhassatok, és együtt imádkozhassatok az imatestvérekkel. Egyrészt szolgálják ezek az imádságok az ellenség tervének megsemmisítését, másrészt az illető felépítését, akiért imádkozol. Vannak, akiket az utcai evangelizációra hív el az Úr, vannak, megint mások, akiket az imahelyre hív el az Úr, ami legalább olyan fontos, mint a másik rész.

Egy teljes evangéliumi gyülekezetben volt egy asszony, és a régi pünkösdi szokás szerint, előrejöttek az oltárhoz, és ott imádkoztak. És az illető asszony igen erőteljesen nyögött és fohászkodott szellemben. Három-négyszázas jó erős gyülekezetük volt, és azután jött az ifjú pásztor, és azt mondta, hogy mi ezt a szokást elhagyjuk. A gyülekezet lecsappant 30-40 főre. Ugyanis egyetlen személy imája hordozta azt az egész gyülekezetet!

Tehát soha se kicsinyeld le azt az imamunkát, amit végzel a közbenjárásokkal. Mert ez nagyon fontos, minden imatestvérünknek mondom, akik itt imádkoznak velünk, hogy nagyon fontos a részetek. És egy igen csodálatos, nagy, hűséges csapatot adott nekünk az Úr, akikkel együtt imádkozunk. A Szellemnek egy nagy mozdulásában vagyunk az evangelizációban, és abban is áradunk, és az újak, akik bejönnek a gyülekezetekbe, akik most születnek újjá, az ő felépülésük, azok az új munkák, fontosabb bárminél.

A nagy neves szolgálatoknak fizetett imaszolgálóik vannak, akiknek az a dolguk, hogy egész nap könyörögjenek. Az egyik kiépített imaláncban ötezer emberhez képes eljutni egyszerre a szolgáló, hogy egy öt percet imádkozzanak együtt valamiért. Óriási dolog ez.

A pásztort sok esetben elhívja az Úr, hogy imádkozzon. Egyszer találkoztam egy fiatalemberrel, együtt dolgoztam vele, egy pünkösdi pásztornak a fia volt, Mexikóból. Azt mondta nekem, hogy ő nem akar keresztény lenni, mert a szülei pásztorok voltak, Mexikóban egy nagy gyülekezetük volt, és egész éjszakákat végig imádkozták a gyülekezetért. A pásztor kenete ez.

A fiatalember azt mondta, hogy: – Én nem akarok egész éjszaka virrasztani! És azt kérdeztem tőle, hogy hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból? Elmondod most ezt az imát velem. Most befogadod Őt, mint életed Urát és Megváltóját. A szülők pedig a szolgálatban vannak, amit ők vállaltak.

A keresztények, akik a kötésekben vannak, ha azokra tekint a világ, nem akarja azokat. Amikor bevezetik őket a keresztény, ezrével kovácsolt szabad és nem szabadok, rendelkezések és törvények kötegébe, a kívülálló inkább azt mondja, hogy nem kérek ebből a kereszténységből.

Mennyire jó lenne, ha valóban megértenék, hogy miről szól ez, hogy milyen szabadság van az Úr Jézus Krisztusban és, hogy Ő azért jött, hogy szabaddá tegyen minket és micsoda hatalmat adott nekünk. Egyetlen okból vagyunk Isten tetszésére, hogy az Úr Jézusunk megtette ezt értünk, semmi más okból.

Az Úr megelégszik velünk, ha egy szinten akarunk maradni, és nem akarunk tovább menni, de én olyan vagyok, aki szeretnék feljebb és feljebb menni a hatalmi létrán, hogy mindazt megszerezhessem, amit az Úr nekem rendelt és szánt. Én imádkozom nyelveken, és hiszek a gyógyulásban, hiszek a gyarapodásban, én az egész csomagot egyben szeretném, mindazt, amiért az Úr megfizetett. És hiszem, hogy te is így szeretnéd, és szabad kell, hogy legyél.

És nem azért kapják az emberek, mert megfelelő módon megtértek, vagy ezt, vagy azt tettek, hanem az Úr jósága indította őket megtérésre, az Ő kegyelméből van az, hogy mi megtérhettünk.

Amikor én arra a bizonyos gyógyító alkalomra elmentem, ahol az a nő szolgáló szolgált, és az emberek mindenfelé gyógyultak, elismertem, hogy Uram először vagyok ilyen jelenlétedben, és amikor rádöbbentem arra, hogy az Úr annyira szeret minket, hogy meggyógyít, ezt a kijelentést megragadtam. Ez az a kijelentés, amit Ő ad neked, hogy Ő szeret téged, az evangélium örömhír.

Az európai keresztényeket tekintve, a mai napig, sajnos azt kell állítanom, hogy nem hisznek a keresztények az újjászületésben. És nagyon sok mindent összekevernek. Összekeverik az Ószövetséget az Újszövetséggel. Nem értik, hogy mi egy Új szövetség alatt jöttünk, ez az a szövetség, az én vérem, a szövetség vére, - az én véremben, ami értetek ontatott, és nekünk egy új szövetségünk van. Ebben a szövetségben kerültünk mi Ővele, mert nekünk nem volt szövetségünk.

De Isten kegyelméből Ővele együtt meghalhattunk, és Ővele együtt feltámadtunk, mert mi pogányok voltunk. A zsidók kaptak megváltást. Isten nekünk valami jobbat munkált, mert minket az Ő kegyelméből a Fiával együtt, feltámasztott a halálból. Ez a miénk, és ezért mi társörökösök lettünk, vagyis én bent vagyok a házban, nem kell kopogtatnom, hogy bemehessek a házba, én bent élek a házban.

Bent vagyok a családban. A gyermekeimnek sem kellett, hogy szövetségük legyen velem, hogy megszülethessenek, beleszülettek a házba, azt jelenti, hogy odamehetnek a jégszekrényhez, és bármikor kinyithatják azt. Így kell nekünk érezni az Atyával. És mi papok vagyunk, és nekünk szolgálni kellene az Atyának, és nem siránkozni a vállán. Mit gondolnál, ha a gyermeked így viselkedne?

Mi bent vagyunk a családban, atyafiak vagyunk, és Jézus azt mondta, hogy felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz. A mi Atyánkról van szó, amikor Istenről beszélünk. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött Fiát adta.

Nem tudsz semmit tenni azért, hogy ezt kiérdemeld, ha meg tudnád tenni, hogy ezt kiérdemeld valamivel, akkor nem lett volna szükség, hogy Isten odaadja a Jézusát. „Kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, kegyelemből, hogy senki ne kérkedjék.” Kegyelemből tartattatok meg hit által, az Ő sebeivel gyógyultatok meg, Ő vitte el a fájdalmainkat, Ő vitte el a bűneinket. A sebeivel gyógyulást kaptunk. Ma fogadd be az Ő gyönyörű gyógyító kenetét és gyógyulj meg. Pontosabban úgy szól ez, hogy már meggyógyultál.

És a száddal teszed a megvallást, szívvel hiszed az igazságot, száddal teszed a megvallást. Azért vagyok megigazult Istennel, mert abban hiszek, és ezt megvallottam. És az evangélistának az a dolga, hogy ezt hirdesse, és ebben egy akaraton kellene lennünk mindannyinknak. Mindenki üdvözült, és mindenki kapott elhívást, hogy a szolgáló munkáját végezze, hogy hirdesse az evangéliumot. Együtt kell kimennünk és elvégezni a munkát.

Üdvösség imájának elmondására kerül sor.

Nagyon sok gyógyító ajándék van a mai napon, amit ajándékként kaptok meg Istentől. Elmondom a szívről, hogy két szívünk van, az egyik a fizikális szívünk, van egy másik szívünk, és nem engeded meg, hogy arra a szívre az ördög rátegye a pánik félelmeket és mindenféle gonoszságait.

Tehát az elménk az agyunkon keresztül működik, de az agyunk az nem az elménk. Az elménk az örök, állandóan működik, és az egyik hazugsága az ördögnek, hogy idős vagy, megöregedtél, és ezért mindenféle betegséget rád tesz.

A szívedet tökéletesen működtetheted akkor, ha azt a másik szívet rendben tartod, nem engeded meg, hogy az ördög rád tegyen rossz dolgokat a szívedre, vagy pánikot, vagy félelemtámadásokat, hogy jaj, ez, vagy az történt. Ki kell rúgnod az életedből, akik odaát vannak már a dicsőség földjén, sokuknak nem kellene még ott lenniük, itt kellene lenniük győztesen, és itt kellene ellene állniuk az ördögnek. Nem adjuk fel, tovább megyünk, az ördögnek a derekát meg kell törnöd minden esetben, ha te megtörted, az a bizonyság jó lesz más számára.

Amikor húsz évvel ezelőtt jöttem az országba, sok helyen nem volt gyülekezet, most vagyunk mi, és vagyunk sokan mások, megnyílt a szellemi tér a gyülekezetek számára, és az ellenség visszaszorul, és még jobban visszanyomjuk őt, mert előre menetelünk hatalomban, és megújulunk az Úrban, nem megöregszünk.

A gyógyításokat az Úr végzi, nekünk csak hálát kell adnunk, miután elfogadtuk azt. Kézrátételes imádságra kerül sor. Dicsőség Istennek! Ámen!

  

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő látogatói számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL