2010.01.05.

TESTMENTESEN ÉLNI
A test cselekedetei

Jim Sanders tanításából
2010. január 03.

 

Áldott legyen az Úr neve. Köszönjük Uram az újévet, dicsőséges év, a nagyobb világosság éve, a sikerek éve, a növekedés éve, a több és a még több éve, hatalmas dolgok történnek az idén, nagy változások, előléptetések lesznek, magasabb pozíciók az életünk minden területén. Köszönjük Mennyei Atyám, hogy az áldottjaid lehetünk. Köszönjük a Szent Szellemet, mindazt, amit tettél, amit elvégeztél értünk. Köszönjük a gyógyító kenetet, a sok-sok munkát, minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé. Ámen.

Zsebkendők felett történik az imádság. Öleljük meg a szomszédunkat, jelentsd ki, hogy szabad vagyok.

Amiről ma szólok, egy éve tanulmányozom és engem is szabaddá tesz ez, és ha ti is eleget időztök ebben a témában, ti is szabadok lesztek. Az Úrnak az öröme jelen van ma itt közöttünk. Ha szabadok lesztek, az örömmel jár, az Úrnak az örömét fogjátok élvezni.

Egy új TV-hálózatban, a Budavidék Regionális TV-ben veszünk a mai naptól részt, amely Budakeszit, Törökbálintot, Érdet, Herceghalom és Biatorbágy településeket érinti elsősorban, valamint a tizenegyedik és tizenkettedik kerületeket. Vasárnap 12 órától, hétfőn, szerdán, pénteken 10 órától délelőtt, kedden és csütörtökön 17 órától és szombaton pedig fél héttől, minden nap 50 percben és minden nap más időben lehetséges ez a vétel. Hisszük, hogy nagyon sok új személyt elérünk így, akik bejönnek a gyülekezetekbe.

Jövő vasárnap Szegeden találkozhatnak, az érdeklődök egyházunk pásztorával, Jim Sanderssel. Nagyon szorgalmasak leszünk az imádságban, szinte minden harmadik héten tartunk egy imakonferenciát az év első felében. A következő január 23-án lesz, azt követőket pedig jelezni fogjuk. Szlovákiában, Magyarországon is választások lesznek az idén, és a keresztényeknek hozzá kell tenniük a részüket imádságban. És izraeli dolgokért is nagyon kell imádkoznunk.

A tanítás, amelyről ma szó lesz és mindannyitokat érinteni fog, hogy hogyan lehet hústesttől mentesen élni. Teljesen új gondolkodási módot kell elsajátítani, hogy ezt majd megérthessük.

Máté 5/11-12 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.

Akkor vagytok boldogok, ha gonoszul szólnak ellenetek mindenféle ok nélkül. Ha az igazak vagytok és így hangoznak el rólatok ezek a gonoszságok, akkor boldogok lesztek. Ha szidalmaznak, és gonoszt szólnak rólatok, úgy hogy az nem igaz, akkor vagytok áldottak. És nem írja az Írás, hogy neked valami rosszat kellene vissza mondani róluk. Akkor leszel igazán áldott, ha nem szólsz vissza semmit, és nem veszed fel ezt a harcot.

A Róma 12/19-ben mondja az Úr: - Enyém a bosszúállás, én megfizetek! Isten fog visszafizetni akkor, ha te valami jót tettél és azt valami rosszal viszonozzák az életedben. Szeretném itt elmondani, hogy ha valami korrekciót mondtak rólad, legyen az igaz, vagy valamiben téves, valamiben kiigazítottak téged, az a hústest dolga. Be fogom ezt ma nektek mutatni, mindkettő ellenére van Istennek.

Egy gyarapodó ember megtanulja, hogy miként kell önmagát legyőznie. Saját magunk legyőzése, az saját magunk felett való uralom vétel! Vagy önuralomnak is nevezhetnék ezt. Ez a Szellemnek egy gyümölcse. Így fogunk belépni az örökségünkbe, ebben a gyülekezetben és minden gyülekezetben. Így leszünk boldogok, és így lépünk be az örökségünkbe. A legboldogabb és legbékésebb emberek leszünk a földkerekségen. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor leszünk a leggazdagabbak is és a legkedvesebbek, legsikeresebbek, legerőteljesebbek a világon.

Mindez az örökségünkön keresztül jön hozzánk, amit Isten adott nekünk. Ez pedig onnan ered majd, ha megtanuljuk magunkat legyőzni. A szabadságunk onnan származik, ha legyőzzük a hústestet. Az ember, aki képes magát legyőzni, azt senki nem képes legyőzni, az legyőzhetetlenné válik.

Ha valaki képes legyőzni a hústestét, legyőzhetetlenné válik. Ha valaki képes uralni önmagát, akkor eljutott arra a helyre, hogy más nem képes uralmat venni felette. A le nem győzött hústest és a le nem győzött jellemvonásaink képesek egyedül legyőzni minket. Mindenképpen többes szám első személybe kell mondani, mi magunkat is bele kell venni. Mondjuk el mindannyian: - Az én le nem győzött hústestem és a le nem győzött magatartásformám győz le engem, tart engem ott, ahol vagyok. Ámen.

Nagyon fontos, amit most hallotok: a te elhívásod a te győzelmedben találtatik meg. Elmagyarázom. Harminchárom évesen születtem újjá. Tele voltam rossz szokásokkal, rossz jellemvonásokkal, szenvedélyekkel, és elkezdtem ezen szorgalmasan munkálkodni ezen. Egyszerre mind nem múlt el, hanem egyszerre mindig csak egy. A mentalitásomnak meg kellett változnia, ami azt jelentette, hogy új gondolatokat kellett felöltenem.

A Biblia iskolánkban nem volt TV. Nem volt rádió, nem volt hamutál, senki nem ült az autóüléseken, egy 40 hektáros területen mindenki el volt különülve. Együtt voltam a drogosokkal, akik épp akkor üdvözültek, annyira megkárosította őket a drog, hogy számolni sem tudtak, kétezren voltunk így, ilyen különböző súlyos hátterekkel. Egy közös volt bennünk, mindannyian meg akartuk tanulni az Igét, és megismerni az Urat, és betölteni azt, amire Isten elhívott minket.

Az alapján fogod megismerni az elhívásodat, hogy milyen mértékben vagy képes legyőzni a hústestedet. Azokban az években nagyon sok hústestet legyőztem magamból, akkor kezdtem el a helyes indítékkal, a helyes szándékkal ezt. Meg fogod tanulni azt, hogy ez egy elhatározás kérdése! Ha ezt a döntést az ember meghozza, és ezen munkálkodik, akkor hozza magát az életben olyan pozícióba, hogy el tudja venni az áldásokat. Ezek vezetnek minket majd ahhoz, hogy előléptetésekben vehessünk részt az életben. Amit le kell győznünk, az a hústest. Pontosan erről szólok ma. Most még nem biztos, hogy értjük, hogy mi is az a hústest. Meg fogjuk határozni.

Az első pont, hogy nincs arra szükségünk, hogy legyőzzük az ördögöt, mert az ördög le lett győzve, trónfosztottá vált, le lett hajítva. A görögben az a szó áll, hogy le lett meztelenítve. Nincs rajta öltözék. Manapság, amikor a terroristákat szűrik ki, és a reptéren különböző technikákkal átvilágítják az embernek a teljes testét, mindent lehet látni az ember testén, még a csontokba beépített műelemeket is. De ez miatt elhatározták, hogy nem mindenhol használják ezeket az eszközöket. Ma szabaddá válunk mindannyian, és boldogok leszünk, megnézzük az…

Efézus 1/3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban.

Megáldott minket, már megáldott minden szellemi áldással, ezek tehát szellemben vannak és a mennyei helyeken vannak. Felettünk vannak, úgymond Krisztusban. Ha szellemben járunk, akkor ebben a mennyei gondolkodásmódban járunk, és tudnunk kell, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy így tudjunk járni. Ekkor vagyunk jelöltek arra, hogy mindabban járjunk, ami már nekünk adatott.           

Mindezek a szellemi áldások, olyan áldások, amelyekkel már megáldott minket Isten ezekről a mennyei helyekről. Ezek szellemi áldások. Vagyis a szellemi birodalomban vannak jelen, másként a Krisztus Jézusban vannak a mennyei helyeken. Ezért kell uralmat vennünk az elménk felett. A mennyei helyek nem csupán a föld felett helyezkednek el, tudjuk, hogy van a harmadik ég /menny/, a második ég, és a földet körülvevő égburkolat.

Mit értünk a mennyei helyeken, - azt is mondhatnánk, hogy az az atmoszféra, amit a gondolatvilágunk alakít ki körülöttünk. Vagyis az elménknek ott kellene gondolkodni, ahol ezek a mennyei dolgok vannak. Nem mondom, hogy ez a harmadik ég, a menny lenne. A mennyei dolgok a mennyei gondolkodással kezdődnek. Ahol a menny találkozik a földdel, az pontosan a gondolatvilágunkban van! Ekkor a mi gondolataink egyezségre jutnak a menny gondolataival.

Az Ésaiás 55/8-at olvasván tanuljuk azt meg, hogy Isten gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál. Szóltam már nektek arról, amikor egy ilyen mennyei gondolat jön fel a szellemünkből… A múlt héten volt egy álmom, egy bizonyos személy volt benne, akiről nem túl magasan gondolkodom, nem kimondottan jó a véleményem a múltjáról, mert gyülekezeteket szakított szét, szakadásokat okozott. De az álomban nem ez volt, az álomban mennyei, Isteni kihatás volt, vagyis a személy megváltozott, vagy megtért. Akkor tudtam, hogy ez csak a Szent Szellemtől, Istentől jöhetett. Mert tőlem nem származhatott ilyen, azért mert arról a bizonyos személyről én nem így gondolkodom.

A lényegre tekintsünk most és folytassuk. Az én hústestem másként gondolkodott tehát erről, mint a mennyeiek. A Szent Szellem azonban jó dolgokat hozott elő az illetőről. Ez Isten, és Isten dolgaival nem szabad szembeszállnunk, ilyenkor a saját hústestünk részét kell lezárni.

Ahogy Kenneth Hagin mondja, hogy senkivel szemben semmilyen neheztelést nem tarthatsz fent. Meg kell bocsátanod, még akkor is, ha Isten munkáit akarták lerombolni a szándékaikkal. Senkivel szemben semmilyen neheztelést nem tarthatsz fent, tovább kell menni. Az Úrnak a munkáit akarták rombolni, biztos megtértek ebből és Isten megbocsátott nekik. Ezért magamat nem fogom ilyen kötésben tartani, hogy meg nem bocsátásban, vagy neheztelésben lennék valaki felé. De Uram köszönöm, nem akarok az illető közelében lenni, ezt megtehetem, nem is akarok gondolkodni róla. Megbocsátottam neki. Ámen!

Neked is vannak ilyen emberek. Én felkent vagyok arra, mondja Jézus, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, akiket az élet megsebzett. Akikkel szemben falakat építettél fel. Ha újjászületsz, akkor Isten ki fogja belőled ezeket gyökerestől szaggatni. Azt szeretné, ha olyan nyitott lennél, mint Ő volt az Istennek Báránya, tele békességgel és telve szeretettel. Mindannyian keresztülmentünk az életnek bizonyos dolgain és szabadok szeretnénk lenni ezektől. Ezektől a sebektől, falaktól, sérelmektől, a hústest dolgaitól, ítélkezni vallásos szemüvegen keresztül a másikat, téves elmebeli berögzültségek.

Az elménkben tehát leronthatjuk ezeket az erődítményeket. Ha Istennel jársz együtt, és Isten áldásaiban akarsz járni, akkor ezeket meg kell tenned. Az erődítmény nem egy épületnek az ereje, vagy nem egy nemzetnek az ereje, hanem az elménkben fellegvárak, a gondolkodásmódunkban. Egy nemzetnek a gondolkodásmódja teremt az embernek a fejében ilyen erődítményeket. És nem azok a démonok, akik a nemzeten belül vannak. A gondolatoknak nagyobb erejük van, mint a démonoknak.

Tisztán meg fogjuk határozni, hogy mi is a hústest. Sok keresztény küszködik azzal, hogy próbálja megfeszíteni a hústestét. Vannak lépések erre, hogy ezt miként kell tenni, de semmiképpen nem a 40 napos böjt az. Azért, mert szeretsz jókat enni, ez nem a hústest önmagában. Ha túl sokat eszel, az már talán az. A testnek a gondolata nem lehet Istennek a tetszésére. Az utolsó napokban pedig nagyon fontos meghallani az Úr hangját. Nagy öröm az, amikor az ember végre a hústestéből ki tud jönni.

Lukács 8/27 És mikor Ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhába nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban.

Démonmegszállott volt, szegény volt, nem volt ruhája, nem volt hol laknia. És ez a démonmegszállottsága okozta, hogy ebbe a szegénységbe jutott. Nem feltétlen kell démonmegszállottnak lennie valakinek, hogy ebbe a szegénységbe jusson.

/28-35/ És mikor meglátta Jézust, felkiálta és lábai elé esék néki, és fennszóval monda: Mi közöm van nékem teveled, Jézus, felséges Istennek Fia? Kérlek téged, ne gyötörj engem. Mert azt parancsolá annak a tisztátalan szellemnek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadá őt: annakokáért láncokkal és béklyókkal megkötözve őrízteték, de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtől a pusztákba hajtaték. Megkérdé pedig őt Jézus, mondván: Mi a neved? És ő monda: Légió, mert sok ördög ment bele. És kérék Őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Vala pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérék Őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek. És megengedé nékik. És minekutána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba, és a disznónyáj a meredekről a tóba rohana, és megfullada. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutának, és elmenvén, hírül adák a városban és a falukban. Kimenének azért megnézni mi történt, és menének Jézushoz, és ülve találák az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél a Jézus lábainál és megfélemlének.

Jézus, amikor kiűzte az ördögöket az emberből, azzal még nem lett teljessé az ember megszabadulása. Mert még további időt kellett tölteni az embernek Jézus lábainál ahhoz, hogy hallhassa az Ő Igéjét. Az Igét hallgatta, és ez megváltoztatta, hogy ő miként gondolkodik, az elméjét kellett megújítania. Rossz gondolatokat kellett Isten gondolataival lecserélni. Azokat a gondolatokat, amiket az ördög helyezett a bensőjébe, azokat ki kellett cserélnie azokra a gondolatokra, amelyek most Jézustól származtak.

Amíg az ördög lakott benne, addig az ördög gondolatait gondolta az elméjében. Miután az ördög kiűzetett belőle, még mindig az ördög gondolatait gondolta mindaddig, amíg új gondolatok nem kerültek a helyükre. Úgy van ez velünk is, amikor újjászületünk, új szellemet kapunk Istentől, de a gondolataink mind a régiek mindaddig amíg, azokat meg nem újítjuk. Azokat a gondolatokat gondoljuk, mint előtte, azokat gondoltuk, amiket az ördög gondolt. Így gondolkodunk, miután újjászületünk.

Ha úgy tanítottak gondolkodni bennünket, ahogy a szüleink gondolkodtak, akkor úgy fogunk gondolkodni mi is, miután újjászülettünk azután is. És ha úgy gondolkodunk, ahogyan azt a tanítónktól, a tanárainktól tanultuk, akkor úgy fogunk gondolkodni újjászületésünk után is. Ezért van az, hogy el kell kötelezni magunkat az újjászületésünk után, hogy megújítjuk az elménket, ez egy folyamat. Ezt a megújítást egy kicsit le kell egyszerűsíteni. Mit jelent ez?

Megváltoztatjuk azt a gondolatmetódust, ahogy eddig gondolkodtunk. Megváltoztatni a gondolkodásmódunkat nem kerül egy, három vagy tíz évbe. Egy elhatározásba kerül! Itt volt egy ember 5-6 évig és elment, azt mondta, hogy Jézus nem volt zsidó. És antiszemita gondolatai voltak. És nem akarta megváltoztatni a gondolkodását ebben. Megváltoztatni, hogy miként gondolkodsz egy dologban, az először is egy döntést igényel.

Egy folyamat ez, hiszen annyi dologról gondolkodunk, amit meg kell változtatnunk. Egy gondolatban megváltozni, ahhoz nem időre van szükségünk, hanem egy elhatározás kérdése. És azért egy folyamat végül is, mert egész gondolatsorozatokban kell megváltoznunk. Ezért egy folyamat, mert nagyon sok gondolatsorunk van, amiben meg kell változnunk. Minden gondolatunkban egyszerre képtelenek vagyunk megváltozni, de egy gondolatot képesek vagyunk átvizsgálni.

Egy rossz gondolatot egy másik rossz gondolattal helyettesíteni nem érdemes, a rossz gondolatainkat gondolatokkal kell helyettesíteni, a jó gondolatokat pedig Isten Igéjéből tudjuk meríteni.

Amikor Csehszlovákiába jöttem, nagyon szeretetreméltó emberek laktak ott és nagyon nagy üdvösség órája volt az. Texasból először Ausztráliába mentem, az megint egy teljesen más mentalitás volt, és amikor Európába jöttem, az megint más volt. Azt mondták pl. nekem, hogy ha nem lopsz, akkor a családodat lopod meg. És akkor néztem, hogy mit beszélnek és hoztak nekem dolgokat, nem személyes dolog volt. Az egész városka egyben, mindenki így gondolkodott. Nem lehetett vele egyszerre foglalkozni, mert mindenki egyformán és így gondolkodott és így viseltek gondot egymásról.

Utána elmentem Szlovákia keleti részére Kassára, egy tízemeletes szállodában voltam és elmagyarázta nekem büszkén az illető, hogy ez tíz évbe telt, mire felépült. Csodálkozva rákérdeztem, hogy – tíz évbe? A fél városba felépítettük közben a lakásokat ebből az anyagból, mondta. Volt ott egy híd is, amit négy-öt évig építettek, de még mindig dolgoztak rajta, kilopták belőle a cementet, hogy felépíthessék a házaikat.

Teljesen érthetővé vált számomra az ottani mentalitás. Ma már másként gondolkodnak ott is, megtanulták. Valahol az életünk során bele kell kerülnünk Isten programterveibe. Itt Budapesten négyszer annyiba kerül egy híd megépítése, mint Németországban, ez óriási, sokszorozott lopást jelent és az adófizetők pénzéből valahol be kell hozni ezt a hiányt.

Valóban az elmebeli gondolkodásmódunknak meg kell változnia és az Isten Igéjével lehetséges. Nem kárhoztatok senkit, nem ítélem el őket, mert ők is a hústestben cselekedtek és rá fogunk erre térni. Tegnap is elmondtam, hogy ezek nem könnyű tanítások, egy éve emésztgetem, hogy miként kell ezt előhozni.

Az egyik oldalon a vallásosság is lehet hústestből, megítélni a másikat, az is hústesté, de azok, akik rossz dolgokat tesznek, azok is a hústestben vannak. Meg kell tehát azt tanulnunk, hogy hogyan lehet rátérnünk a gyarapodás útjára az Isteni úton.

/35/ …felöltözve és eszénél, Jézus lábainál, ült ez az ember.

Most már másként viselkedik, gondolkodik, józan eszénél van és a gyarapodás útján van. Az áldások szellemben kezdődnek! Az áldásaink ellensége az nem az ördög. Az örökségünk ellensége a hústest. A hústest ellenkezik Isten Igéjének, a szellem pedig ellene van a testnek.

Azért nem tapasztaltuk meg örökségünk teljességét még, mert a hústestben vagyunk, vagyis a hústestünk diktálta dolgokban élünk. Ebben a megközelítésben megnézzük most, mit jelent szellemben járni? Vigasztalódjatok, mindannyian szabaddá leszünk, és jókedvben lesztek, néhányszor meghallgatjátok és kikerekedik. 

János 6/63 A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok néktek Szellem és élet.

A Szellem, Ő az, aki megelevenít, a test nem használ semmit. Ha valami olyan, ami semmi profitot nem hoz, akkor én azt nem akarom csinálni. Ha nulla profittal zársz valamit, akkor miért járnak mégis az emberek a hústestben. Általában nem azért teszik, mert kényszerítik őket erre, hanem egyszerűen rabjai a testnek.

Újjászülettünk, új teremtések lettünk Krisztusban, új szellemi lények lettünk, de legtöbben mégis a hústestben járnak, mert úgy gondolkodnak. És úgy hiszik, hogy az valami hasznot hoz majd, ha a hústestben járnak. Ezért lesznek az emberek pl. mérgesek is. Mert ha felemelik a hangjukat, úgy gondolják, hogy rá tudják venni a másikat, hogy valamit megtegyen. Ez is a hústest, és az semmit nem használ.

Az Igék, amelyeket én szólok néktek, az Szellem és élet. Tehát itt elmondja nekünk az Ige, hogy mit jelent a szellemben járás. Szellemben való járás azt jelenti, hogy Isten Igéjében járunk. Ha az Igében járunk, akkor szellemben járunk.

Határozzuk meg most mi a szellemi részünk. A szellemi rész az, ami tudatában van mindannak, ami felettünk zajlik a szellemiekben. A lelkünk az a része a lényünknek, ami annak van tudatában, ami körülöttünk zajlik. És most meghatározzuk a hústestünket, az a része a lényünknek, ami annak van tudatában, ami bennünk zajlik. Ami velünk kapcsolatban a rossz, annak van tudatában, az a rész bennünk, ami az alapján tudatosítható, hogy mi a rossz velünk kapcsolatban.

Tehát ami bennünk van, és nem azt a részt értem alatta, amit Isten tett oda be, hanem arról a részről beszélek, hogy mit is érzünk. A szellemtudatunk az felettünk van, a lélek tudatunk az körülöttünk van, a test pedig az a részünk, amely rajtunk van, a mit érzünk! Mi van felettünk? A menny van felettünk, a menny minden áldása a mennyeiekben van, a szellemi birodalomban van.

A Kolosse 3/2-ben mondja, hogy az oda fel valókkal törődjetek, ahol a Krisztus van, az Atyának a jobbján. Tehát az elménknek ezért arra van szüksége, hogy a felettünk való dolgokra összpontosítson, és ne azokra, amelyek körülöttünk vannak, és ne azokban a dolgokban gondolkodjon, amelyek pedig bennünk zajlanak, itt az érzéseinkről beszélek most.

Galata 5/16-17 Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.

Ebből kiderül, hogy a test és a szellem egy háborúban van egymással, azért, hogy ne tudd azokat tenni, amiket kívánnál, óhajtasz tenni, amiket meg akarsz tenni. Azokat nem teheted, amiket szeretnél tenni, mert van egy háborúzás a test és a szellem között. És ez annak az oka, hogy nincsenek meg nálad azok a dolgok, amelyeket Isten akar, hogy a tieid legyenek.

Ebből következik, hogy a test dolgaitól meg kell szabadulni. Nem azt mondja a Biblia, hogy harcolj a testtel éjjel és nappal, a Biblia úgy szól, hogy feszítsük meg a testet. Ez egy egyszeri halált jelent. Egyszer és mindenkorra keresztre feszítettük a testet, vagyis a testtel nem leszünk onnantól kezdve folytonos harcban. Egyetlen módon lehet megfeszíteni a testet, ha azonosítjuk, hogy mi az a hústest.

Legegyszerűbb meghatározás mód: még egy darab süteményt megettél, - ez a hústest? Vagy ez az érzéki vágy, ez az óhaj, ez a kívánság? A legtöbben úgy gondolják, hogy ezt jelenti a hústest. Legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy – ellentéte a szellemnek. Ellenkezik a szellemmel. Mindenféle gondolkodásmód, amely ellenkezik Isten Igéjével, az hústest bennünk.

„Az Ige, amit én szólok néktek, Szellem és élet!” Szellemben járni jelenti, hogy Isten Igéjében járni. Testben járni jelenti mindazt, ami ellentétes Isten Igéjével. És mindez a gondolkodásunknál kezdődik. Nézzük, pl. hogy az, hogy bűnt követtem el, vajon a testben voltam-e? Dührohamot kaptam, vajon a testben voltam-e? Nem feltétlenül, a testben voltál, az okozta, hogy a bűnt elkövetted. Hústestben lenni az tágabb kör, mint csak az, hogy bűnt követtél el, vagy kaptál egy dührohamot.

Hústestben lenni, az nem egy cselekedet. Hústestben lenni, az egy fajta gondolkodásmód. És mi az? A lelkünknek olyan kóros állapota, amely erkölcstelen, korrupt és romlott döntésekhez vezet, és ebből származnak a kudarcaink. Tehát egy olyanfajta gondolkodásmód, amely rossz döntésekhez vezet, és innen jönnek a kudarcaink.

Nem azt jelenti, hogy az érzelmeinknek ne lennénk a tudatában, és ne uralnánk az érzelmeinket. A kudarc onnan jön, hogy ezeket a rossz döntéseket meghozzuk. A rossz döntéseket pedig azért hozzuk meg, mert a hústestben vagyunk. A rossz döntéseket pedig azért hozzuk meg, mert az érzelmeink uralnak minket, ahelyett, hogy mi uralnánk az érzelmeinket és a hústestünket.

Tehát a hústest az egy rendszert képvisel, a gondolatvilágod rendszerét. A hústest az egy gondolatminta rendszert jelent, egy olyan gondolkodásmódot jelent, amely ellent mond Isten Igéjének, és ellent mond a megigazultságnak. A hústest úgy marad életben, ha ezzel a fajta gondolatminta rendszerrel tápláljuk. Vagyis hogy lehet megfeszíteni a testet? Ha ezeket a gondolatmintákat foglyul ejtjük.

Róma 8/4-5 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a Szellem szerint valók pedig a Szellem dolgaira.

A test gondolata az a hústest elme állapota, a hústest az egy bizonyos fajta gondolkodásmód. A hústest a gondolatainknak egy rendszere, a hústest egy olyanfajta gondolkodásmód, amely ellenkezik Istennel. - Főleg ha arra gondolunk, ahogy Jézus mondta, hogy az én beszédeim Szellem és élet. Vagyis azok a gondolatok, amelyek ellene vannak Jézusnak és Jézus Írásainak, az mind a hústest, vagy pl. a vallás is az.

A hústest akar-e még egy szelet tortát enni, ez nem a hústest, mert a hústestet úgy definiáltuk, hogy egy gondolatminta. A gondolkodásmódod vezethet a túlevéshez, vagy egy bizonyos erkölcstelenséghez és érzéki kívánságokhoz, mert ezek mind fel vannak sorolva a hústest cselekedeteinél. Mik ezek? Beszél az Ige a kicsapongásról. Azt jelenti, hogy határok nélküli vagy, nem szabtál határokat, nincsenek korlátok, mindent megtehetek, amit akarok, - nincsenek szigorú határok az életed körül.

A Galata levél 5. fejezetében olvashatjuk ezt a 20. versben, a varázslás bűne, vagy az ellenszegülés is olyan, vagy a házasságtörés is, a test cselekedetei közé tartozik. A varázslás olyan, mint az ellenszegülés.

Galata 5/19 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

Ezeket tehát a test cselekedeteinek nevezi, azért, mert ezek mind a téves gondolkodásunknak, a rossz gondolkodásunknak a megnyilvánulásai. Így definiáltuk a hústestet: egy téves gondolkodásmód, amely ellenkezik Isten Igéjével. Úgy gondoltuk eddig, hogy talán a hústest nem más, mint érzéki dolgokon való gondolkodás, de pontosabban úgy kell meghatározni, hogy a hústest ezt a téves gondolkodásmódot hozza magával, ezeket a cselekedeteket. Tehát a testnek a gyümölcsei ezek. A hústestnek az aratása, a téves gondolkodásmódnak az aratása ezek a cselekedetek.

Vegyünk néhány ilyen hústestbeli gondolatot: - az a bűn, amelyet elkövettem, az teljesen tönkre fog tenni engem. Isten most már nem boldog velem. Ez a hústest gondolata, nem gondolnád, hogy ilyenkor a hústested szól hozzád. De a kárhoztatás az ellenkezik Isten Igéjével, és ezért pontosan ebbe a kategóriába esik, a hústest szólt hozzád, mert ellenkezik Isten Igéjével. Az Ige azt írja, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi bűneinket.

Amikor ezt mondod magadban, hogy nem tudom vajon képes vagyok-e legyőzni ezt a betegséget, akkor ez megint a hústest volt. Úgy gondoljuk, hogy a hústestben lenni, az gorombaságokat jelent, az érzéki kívánságot jelent, vagy túlenni magunkat. Ezeket soroljuk általában a hústest közé. Ezek mind a téves gondolkodásmódunknak a megnyilvánulásai, rossz gondolatok.

Azt mondja a hústest, hogy ha elég sokat imádkozom, akkor tudom, hogy meg fogom kapni a választ rá. Ez megint a hústest volt, mert a szellem így szól: nekem megvan a válasz. A hústest úgy szól, hogy ha majd eleget böjtölsz, akkor majd képes leszel megfeszíteni a hústestet. Soha nem leszel képes, ez a hústest hangja volt. A böjtölés abban fog segíteni, hogy az elmédet rá tudd hangolni a szellemi dolgokra. Le fogja csendesíteni a testednek az étvágyát. Tehát a hústest étvágyát úgy tudjuk felgerjeszteni, ha olyan gondolatmintákkal tápláljuk, ami a hústestet élteti. Ahogy pl. a gyűlöletet táplálják az emberben. Ez egy példa rá, és ezt látnunk kell.

Ha azt mondod pl. magadban, hogy nem tudom, hogy ezen a helyzeten, hogy fogok tudni átvergődni, - a hústest szólt. Honnan tudjuk, hogy a hústest szólt? Mert ellenkezik a szellemmel. Mert a szellem azt mondja, hogy mindenre képes vagyok a Krisztusban. A hústest azt mondja, hogy nem fogsz ebből kikeveredni, ez soha nem fog működni neked. A hústest azt mondja, hogy én ezt képtelen vagyok elhinni. A hústest semmi másban nem hisz, csak önmagában, amit lát.

Róma 8/8 Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.

Ezek a hústest gondolatok tehát nem tetszenek Istennek. Miért? Mert a test a szerint él, amit lát. Ha csak a szerint élsz, amit látsz, akkor nem élhetsz hitben. És azt tudjuk a Zsidó 11/6-ból, hogy…

Zsidó 11/6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza mindazokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

A hitnek az ellentétje tehát a hústest. A Róma 10/17 mondja, hogy…

Róma 10/17 A hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van.

A hústest táplálása úgy jön, ha Isten Igéjével ellentétes dolgokat hallasz, a félelem is az, amikor a hústest hangját hallgatjuk. A depresszió is az, amikor a hústest hangját hallgatjuk. Az keresztre van feszítve. Hogyan lehet azt megfeszíteni? Úgy, hogy szellemben jársz és akkor ezek a tendenciák legyőzhetők.

Szeretnék most itt egy állítást tenni a testnek megfeszítéséről. Egy jó hírt. – Valójában a testünk már megvan feszítve! Mert, ahogy Isten Igéjében tanulmányozzuk, Isten egy hit Isten, Isten úgy tekint rá, hogy az már elvégeztetett.

Most figyelj megint: - a testnek a szokásai, amit a lélek magára vett, még mielőtt újjászülettünk, ezek a testünknek a régi szokásai, amiket még most is szeretünk, a lelkünk ebben kapta a kiképzést, mielőtt újjászülettünk. A következő tanításban lesz majd erről szó, de most is megnézzük, így szól a…

Galata 5/16-17 Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.

Hogy ne tehessük azokat, amiket akarnánk.

/18-21/ Ha azonban a Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt.

És most felsorolja a testnek cselekedeteit, ezek gyümölcsök, ezek a hústest eredményének aratásai:

A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.

A 21-es versre mondom, hogy akik ezeket gyakorolják, nem fogják megtapasztalni az örökségüket Isten királyságában. Miért? Miért követnek el az emberek paráználkodásokat? Azért, mert olyan módon gondolkodnak. Olvastam egy cikket éppen a hormonokról. Valaki mondja, hogy – igen, de a hormonoknak semmi köze hozzá, mert hormonjai mindenkinek vannak, és akkor mindenki elkövetné azt a paráznaságot.

Helyette hústestbeli gondolkodásmódban van az illető, ami ahhoz vezeti, hogy azokat a cselekedeteket elköveti. Pontosan úgy, ahogy a jó oldalon is van, ha Isten Igéjén gondolkodunk, akkor az Isten Igéjének a megnyilvánulását hozza az életünkbe. Erről jövő vasárnap lesz szó.

/22-24/ De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hithűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

Nem azt mondja, hogy most feszítik, hanem megfeszítették. Ez egy elhatározás kérdése. Akik tudják, hogy kik ők Krisztusban, azok megfeszítették a testet. És hogyan lehet ezt birtokba venni, erről fogok majd beszélni a továbbiakban. Ezt még most hozzáteszem, hogy a keresztre feszítése a testünknek, az egy elhatározás kérdése. És a megigazulásunk által lehet bevégezni, azáltal, hogy tudjuk, kik vagyunk Krisztusban. Ahogy a megigazulásunkon, és a megigazultságunkon gondolkodunk, az fogja elönteni az elménket ezekkel a gondolatokkal. Úgy tekintsük a testünket, mint halottat, mondja az Ige, úgy számítsuk a testünket, hogy az meghalt.

A megigazultság az az elménknek a szűrője kell, hogy legyen. Mert a gondolatok jönnek, ha jönnek a gondolatok, akkor a gondolatoknak a bejelentkező pultnál be kell jelentkezni a megigazultságnál. És meg kell kérdezni a gondolatot, hogy vajon bejelentkeztél-e a megigazultság testvérnőnél? Ha a recepciós asztalnál nem jelentkeztél be, akkor nem foglak befogadni.

Az ellenség kiváló ebben. Hozza ezeket a gondolatokat, s az a célja, hogy minket kárhozat alá helyezzen, hogy ne működjön a hitünk. Ezért a gondolatainkat meg kell szűrni, ez pedig egy elhatározás kérdése. Egy döntést kell erről hoznunk és gondolatot gondolatra, minden gondolatot át kell vizsgálni. És az úton vagyunk, és jól érezzük magunkat, egy belső öröm van bennünk, egy boldogság, amit nem lehet elmagyarázni.

Tanulmányozom ezt egy ideje, és nagyon jól érzem magam, nem küszködik az ember, és nem vagyunk kárhozat alatt, nem vagyunk a törvény alatt, és szabadok vagyunk. A gondolatmintáinkat kell megváltoztatni, fel kell ismerni bármit, ami jön. Ülünk és gondolkodunk naphosszat és álmodozunk, hopp ez ellentétes az Igével, ki kell vetni! Ehhez egy elhatározás kell, mert amiként gondolkodik az ember, olyan valójában. És mindenkinek meg kell tenni ezt, mert nagyon erőteljesek a gondolataink.

Képzeljük el, hogy mire lennénk képesek, ha mindig csak az Igét gondolnánk a helyett a többi gondolatok helyet, amit főleg a múltból halászunk elő. Hallelúja! Mindannyiunknak meg kell tenni a magunk részét. Az Úr mindezt elvégezte, nekünk pedig birtokba kell venni az örökségünket.

Mondjuk: Szabad vagyok, Te szabaddá tettél engem, valóban szabad vagyok! Az Ige mondja ezt! Áldott legyen az Úr neve mindörökké! Mi vagyunk az Úrnak az áldottjai és növekszünk és terjeszkedünk, és gazdagok vagyunk. Hallelúja! Dicsőség Istennek! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL