2011.04.19.

A SZAVAID EREJE 1.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. április 17.

 

Szeretnék ma arról szólni, és tanítani, hogy miként tudjuk megváltoztatni az életünket. Képesek vagyunk megváltoztatni az életünket, a helyzeteinket, amelyekben vagyunk, ha hiszünk benne és azt meg is cselekedjük.

Jakab 3/1 Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.

Felelősek vagyunk azért, amit tanítunk, számonkérés jön érte, és, hogy milyen hatással van az, az emberek életére, akik hallgatják. Súlyos ítélet következik azokra, akik olyan tanításokkal állnak elő a keresztény körökben, amelyek nem az Igén alapulnak.

Az elmúlt vasárnapi Istentisztelet óta, négy evangelizációs alkalmat tartottunk határokon túl, nagyon nagy érdeklődéssel és jelekkel, csodákkal. Volt többek között egy érdeklődő, aki sok évvel ezelőtt megtért az alkalmunkon, és most visszajött három alapvető kérdéssel. Nagyon szomorú az a kötés, amibe került.

Különböző keresztény körökbe járt el, és azt tanították neki, hogy meg kell tartania a zsidótörvényeket. Mivel én nem vagyok zsidó, a zsidótörvények nem vonatkoznak rám. Nem tartoztam soha a törvény alá, nem tartoztam soha az átkok alá, én törvény nélkül, szövetség nélkül való voltam a világban, és ezért Istennek egy másik tervet kellett, hogy kidolgozzon rám, mint az úgynevezett pogányokra.

Mi szövetség nélkül valók voltunk a világban. Ezt a szövetséget, amit Isten beteljesített, a jövő héten fogjuk ünnepelni. Az Újszövetségnek a vérét, a Szent vérnek a kiontását. Isten szemében mi Krisztussal együtt meghaltunk, és a harmad napon Krisztussal együtt megeleveníttettünk, és feltámasztattunk.

Valaki rosszul tanította ezt az embert, téves programok szerint, és ezért tette fel ezeket a kérdéseket nekünk. A tizedfizetéssel kapcsolatban pl. azt hangsúlyozta, hogy utána kell nézni az emberek jövedelem forrásainak, bankszámláinak, hogy valóban megfelelő módon fizetik-e a tizedet. Ekkor jeleztem neki, hogy te most éppen egy keresztény rendelkezést, egy keresztény törvényt hoztál.

Én nem ütöm bele az orromat abba, hogy az emberek mit adnak, ez köztük és Isten között zajlik, és Isten látja ezt. Jézus is figyelte az adományokat, az özvegyasszony két fillérecskéjénél összehívott mindenkit, a gazdagokat is, és felhívta a figyelmüket, hogy látjátok-e mit adott ez az asszony? Az Úr nézi ezt, és nem nekem kell, nem az én dolgom, hogy ezt figyeljem.

Azoknak a szegény keresztények, akiknek mind zsidótörvényeket, mind keresztények szabta törvényeket kell teljesíteniük, és nagyon büszkék rá, sajnos nem tudunk nekik segíteni.

Jakab 3/2. Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

3. Ímé, a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az egész testüket irányíthatjuk.

4. Vagy nézd a hajókat, noha mily nagyok, és még ha erős szelek hajtják is őket, mindazáltal a kis kormányrúd oda irányítja, ahová a kormányos szándéka akarja.

5. Így a nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé, csekély tűz, mily nagy erdőt felgyújt!

Az Úr azt is megelevenítette bennem, hogy mondjam nektek, hogy a bűneitek sem érdekelnek engem. Mert az Úrnak kell megvallanotok azokat, és ha megvalljátok, Ő megbocsát és megtisztít. Nem kell, hogy végig hallgassam azokat a cselekedeteket, amelyeket az Úrnak kell megvallanotok.

Engem egy dolog érdekel, hogy te megváltozz az Úrnak képére. Ezért tanítalak ma is téged. Egy kicsiny gyufácska száz házat képes leégetni, ugyanez a helyzet a szavainkkal. Ezek a szavak, habár kicsinynek, és jelentéktelennek tűnnek, amelyeket kimondunk, képesek a pusztulás és romlásnak egész láncolatát elindítani az életünkben.

Ezek a szavak azonban, egy másik irányban is használhatók. Ha észreveszed ezeknek az igazságát és elkezded alkalmazni a szavaidat ebbe az irányba, az első hetekben nem fogsz észrevenni semmit változást. De Isten áldásainak és bőségének irányába elkezd megindulni az életed, és így fog kibontakozni ebben az irányban.

A tökéletes ember, nem azt jelenti, hogy hiba nélkül való ember. Azt jelenti, hogy teljes kifejlettségre jutott, ezért képes az egész testét is megfékezni, megzabolázni. A szavaink pontosan behatároznak minket. Az emberek gondolják, hogy ők már szellemi óriások, miközben a szavaik nem ezt mutatják.

A 2-es vers a NIV fordítás szerint: Mindannyian sok dologban megbotlunk, ha valaki sohasem hibádzik, vétkezik abban, amit mond az tökéletes ember, képes az egész testét féken tartani.

Az ember, ha egy napot, egy hetet, egy hónapban képes a nyelvét kordában tartani, akkor mondhatja, hogy teljes felnőtt korba jutott, nem mondott ki egyetlen téves, vagy rossz dolgot sem. Akkor váltál szellemivé.

Mikor fog ez megtörténni az életünkben? Nem fog akkor megtörténni, ha csak végig nem gondolod mindig, hogy mit akarsz kimondani. Vagyis figyelned kell a szavaidat, hogy mi kívánkozik ki a szádból, és lassan, meggondoltan kell ezeket kimondani.

Ha ezt nem így teszed, akármennyire is szellemi óriásnak és felnőttnek gondolod magad, ha a szavaidat meggondolatlanul ejted ki, akkor még nem vagy szellemi kifejlett korban, mert a szavaink igenis behatárolnak minket.

Azt hiszem, hogy mindannyian megtaláljuk azt az igazságot, hogy van még miben fejlődnünk. Ha soha nem vétjük el, és nem vétkezünk abban, amit kimondunk, akkor jutottunk el a teljes, tökéletes, felnőtt korba.

Példabeszédek 18/20 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje, az ő beszédének jövedelmével lakik jól.

A szájának hasznával, vagy gyümölcsével elégedik meg az ő belseje. Sokan vannak, akik keményen dolgoznak az életükben, hogy előbbre jussanak, mégis alá aknázzák az előrehaladásukat a szájuk [helytelen] szavaival.

Tehát nem igaz állítás az, hogy a kemény munka az biztosítja az ember számára az előrehaladást és a sikert. Vannak olyanok, akik egész életüket keményen átdolgozták és mégis szegény sorban élnek.

A szorgalom tehát egy része ennek a sikernek, de nem biztosítja a teljes sikert. Lehet, hogy az illető egy igen szorgalmas munkásember, és mégis rossz irányba haladnak a dolgai. Azért fog az illető jól élni, mert meg van, hogy mit mond ki: Mert az ő szájának hasznával elégedik meg az ő belseje.

Vagyis, csak növekedést szabad szólnunk, még akkor is, ha abban a pillanatban azt tapasztalod, hogy egyre kevesebb van, akkor sem szabad kimondani. Ez lenne a hit, a hit megcselekedése? Ha nehézségeken megyünk éppen keresztül, akkor is csak a növekedést, az előrehaladást mondjuk ki? Ez a hit, erről beszélünk.

21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki, ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Erről az állításról el kell gondolkodnunk. Tehát a halál és az élet a nyelv hatalmában van. És ki, ki amint szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Mit szeret? Akik a halált szeretik, azok a halál szavait szólják, és a halál lesz az osztályrészük. Ha az életet szeretjük, és az élet szavait szóljuk, akkor az lesz a mi osztályrészünk. Dicsérjük közben az Urat, és megnézzük a:

Zsoltár 34/12 Ki az, az ember, aki kívánja az életet, és szeret napokat, hogy jót láthasson.

Tehát az az ember, aki szeretne jó dolgokat látni az életében, és kívánja, hogy az élete hosszan tartson, mit kell tennie?

13. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.

Itt a gonosz jelenti a rossz és téves szavakat, a csalárdságot, a megtévesztést, és a hamisságot. Nem szabad semmit kimondani, ami rossz, ami téves, és ami hamis.

14. Távozz a gonosztól és cselekedjél jót, keresd a békességet és kövesd azt.

Ez pedig idézet a…

Péter I. 3/10 Mert aki akarja az életet szeretni, és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot.

Vajon igaz-e ez az állítás? Mindegy az, hogy mit mondunk ki? Mennyire számítanak a szavaid? Az élet és a halál forog körülötted.

A nyelvünk pontosan olyan, mint a hajónak a kormánylapátja, vagy pedig egy másik hasonlat, a lovak szájába helyezett zabla. A hajó kormányrúdját abba az irányba forgatjuk, amerre kívánjuk, hogy menjen a hajó. A lónak a szájába helyezett zablával megzabolázzuk, hogy melyik irányba menjen a ló.

Ugyanígy a mi nyelvünk, az életünk útirányát határozza meg. A nyelvünkben van az életünk. Vagy a modern használatban az autónak a kormánykereke a mi nyelvünk. Ha rossz irányba haladunk mit kell tennünk a kormánykerékkel?

Tegyük fel a keresztény példáját megint, hogy Miskolc felé megy, és azt mondja, hogy nem akarok Miskolc felé menni, Sopronba akarok menni. Mit kell tennie, ha tudja, hogy rossz irányba halad? Továbbra is ugyanúgy kell a gázt nyomnia? Szegény keresztény az ilyen, továbbra is Miskolc felé megy, és közben mondja, hogy nem Miskolc felé, hanem Sopron felé akarok menni.

De semmit nem tesz ennek érdekében, továbbra is nyomja a gázt, és halad abba az irányba, közben mondja, hogy nem akarok ebbe az irányba haladni. Nem akarok szegénységben élni, nem akarok beteg lenni, itt van ez a fájdalom, nincs pénzem, nem akarok erre menni. Mit kell tenni? El kell forgatni a kormánykereket.

Tudom, hogy ostobának hangzik így ez a példa, de mégis milliók és milliók teszik ezt, és tévesztik itt el. Mert azt mondják ki, amit látnak, amijük van. Azt szólják, amelyik irányba éppen haladnak, vagyis úgy mondják a dolgokat, amint azok vannak. Nem fordítják el azt, a szavaikkal.

Egy másik irányba kell kezdeni beszélniük. Azt hiszik, hogy az úgy nem helyes, nem igaz, és nem valóságos. Nem fedezik fel azt az igazságot, hogy az életünket képesek vagyunk megváltoztatni a szavainkkal. Az életünk útirányát képesek vagyunk megváltoztatni!

Sokszor használtam már ezt a példát, az illető szeretne leszokni a dohányzásról. Itt jegyzem meg, hogy a dohányzás nem bűn. De ha az illető le akar szokni, most elmagyarázom, hogy hogyan lehet leszokni, legyen az akármilyen szenvedély, kábítószer, alkohol, vagy dohányzás.

Az illető mindent kipróbált már, kipróbálta a nikotin tapaszt, az ezt és azt, mindent, és mondja, hogy nem tudok, nem bírok leszokni a dohányzásról. Képtelen vagyok, próbáltam annyiszor, de képtelen vagyok. Mi a probléma?

Nem a cigaretta, nem a nikotin a problémája, mi az ő gondja? Mi az, amiben hisz? Nézd meg, mit mond ki: képtelen vagyok abbahagyni a dohányzást. Nem tudom abbahagyni a dohányzást. Mi az, amiben változtatnia kell? A szavait kell megváltoztatni, mert tévesen hisz, és rosszul beszél hozzá.

Mi az, amit tennie kell ilyenkor? Továbbra is nyugodtan gyújtson rá, és mondja, de akkor dohányzom? Ne aggódj most efelől, ez most rendben van! Hanem változtasd meg hozzá azt, amit kimondasz. Jelentsd ki, hogy szabad vagy! Amikor megveszed a cigarettát, jelentsd ki, hogy szabad vagyok. Amikor rágyújtasz, jelentsd ki, hogy szabad vagyok ettől. Néhány hét után az illető visszajött, és gondoljátok el, hogy mi történt? Többé nem kellett rágyújtania. Mert a gond azzal volt, amit kimondott, a szájában volt a gondja.

Egy turistautunk kapcsán, egy idegenvezetővel beszélgettem Izraelben. Olyan erős dohányos volt, hogy nem lehetett megmaradni a közelében. Ha leszálltunk a buszról első dolga volt, hogy rágyújtson. Mondtam neki, hogy én megtanítalak, hogy, hogy kell ezt abbahagyni. De én úgy szeretek dohányozni, mondta ő. Hát, ha szereti, akkor szereti. Szeretem az almás rétest - ha rád nézünk meg lehet mondani.

A szavaink látni, hogy mennyire befolyásolják az életünket. A dohányosnak az volt a gondja, hogy azt hitte, hogy ő nem tud leszokni, és ez megkötötte őt. És így lett a nikotinnak, és a dohányzásnak a rabja, de a szavai által került ilyen fogságba. Lehetséges, hogy az illető szereti az Urat, és mégis ilyen fogságba kerülhet? Természetesen.

Sok más keresztény meg más dolgoknak válik a rabjává, ami talán még ennél is rosszabb. Keresztényeknek nem szabadna, hogy másokra mutogassanak, és egymást ítélet alá helyezzék, semmilyen ügyben!

Bármilyen rossz szokástól, függőségtől úgy lehet szabaddá válni, ha megváltoztatjuk a szavainkat. És a hajónak a kormányrúdját el kell fordítani. Ahelyett, hogy egyre mélyebb, és mélyebb kötésekbe kerülnénk, ki kell jönni abból, és hinnünk kell, hogy szabadok vagyunk. Valaki panaszkodik, mondja, hogy ő megpróbálta ezt a hit dolgot, de neki nem működik.

Adtam is, és nem kaptam vissza semmit, nekem ez nem megy. Mi az, amiben hisz az illető? Mit mondott ki, épp most mondta ki, amiben hisz, hogy nem kap semmit vissza. Lehet, hogy ma látni fogunk valamit, ahogy a világosságunk felkattan. Legjobb, ha néha felvennénk azt, amit kimondunk, és visszahallgatjuk.

Róma 4/16 Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak. Nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk.

Ábrahámot úgy állítja elénk az Írás, mint a hit példájának időtlen atyját.

17. Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket.

Amikor Isten először szólt Ábrámhoz és Sáraihoz, akkor még gyermektelenek voltak. Ábrámhoz úgy szólt, hogy sok nép atyjává tettelek téged, és ennek megfelelően a nevét is megváltoztatta, és Ábrahám lett ezen túl a neve, de még nem volt gyermekük, Isten azt mondta, hogy én sok nép atyjává tettelek téged. Isten egy olyan Isten, aki megeleveníti a holtakat, ha valami már halott, megszáradt, működésképtelen, de Isten számára nem az.

Miközben olvasom a sorokat itt a jegyzetemben, visszaemlékszem arra az asszonyra, akit Izsákra hoztak el egy összejövetelünkre. Ma is egészségesen él, olyan beteg volt, hogy mozdulni sem tudott, a kocsi hátsó ülésén feküdt, csont, és bőr volt, a szemét tudta csak kinyitni. Csak az újamat tudtam rátenni, és Isten feltámasztotta őt ebből az állapotból, meggyógyította.

Az első időben még az orvosok sem tudták, hogy meggyógyult, mert még mindig egy műtétre kellett őt vinni, és akkor tapasztalták meg az orvosok, hogy nincs daganat a testében. Ha ránéztél, nem tudtad volna megmondani, hogy meggyógyult, mert ennek a betegségnek az utolsó stádiumában volt, a halál pillanatában. Harminc nap telt el, mikorra el tudott jönni az összejövetelünkre, és elmondta, hogy mi történt vele.

Ez azok közül a dicsőséges történetek közül való, amikor Isten megelevenít minket. Isten bármit képes megeleveníteni, ami már halott, elszáradt, szerveket, mandulákat, a működésképtelen vesét, a szívünket, a májunkat. Mert egy olyan Istent szolgálunk, aki képes arra, hogy megelevenítse a holtakat, és meg is teszi, megeleveníti.

Ezt mondta Ezékielnek is, hogy szólj ezekhez a csontokhoz, prófétálj ezeknek a csontoknak. Olvassuk ezt el az…

Ezékiel 37/3 És monda nékem: Embernek fia! Vajon megélednek-é ezek a csontok? És mondék: Uram Isten, te tudod!

4. És monda nékem: Prófétálj e csontok felől és mondjad nékik: Ti megszáradt csontok, halljátok meg az Úr beszédét!

5. Így szól az Úr Isten ezeknek a csontoknak: Ímé, én bocsátok tibelétek szellemet, hogy megéledjetek.

Ami már megszáradt, ami meghalt, azt élővé teszi, úgy teszi Isten azt, hogy előszólítja azokat, amelyek nincsenek, mint meglévőket. Úgy kezeli őket Isten mintha már történelem lenne, mintha már megtörtént volna. Ábrahám az ő példájának hasonlatosságára, ugyanazokat cselekedte és ugyanaz lett az eredmény.

Isten megváltoztatta a nevét is Ábrámról Ábrahámra, ami azt jelenti, hogy sok népnek atyja. És Isten azt jelentette ki, hogy nem a jövőben fogom megcselekedni, nem is folyamatában van, hogy cselekszem, hanem már elvégeztem. Én már sok nép atyjává tettelek téged, ezért a neved többé ne Ábrám, hanem Ábrahám legyen. És neked is így kell nevezned magadat, mert én már ezzé tettelek téged.

Ábrahám megváltoztatta a saját nevét, és ahogy szólította magát, úgy változott meg az élete. Ahogy magát nevezte, az változtatta meg az életét. Amit Isten mondott neki, hogy mi lesz ezen túl mi lesz a neved, és azon a néven szólította magát, ez hozta a változást. Nekünk is ezt kell tennünk.

Meg kell találnunk az Igében, hogy mi az, ahogy Isten nevez minket, és abba a tükörbe belenézve, ahhoz ragaszkodván úgy kell magunkat szólítani. Ahogy ezt tette Ábrahám mássá lett, megváltozott. Ugye értjük ezt. Mi magunkat is úgy kell, hogy nevezzük, ahogy Isten hív minket.

Csodálatos dolgoknak nevez minket Isten, az Ő szerelmeseinek nevez minket. Isten igazságának nevez minket Krisztusban, és több mint győzteseknek nevez minket. Győzedelmeseknek, azoknak, akik legyőzik az ellenséget. Neked ezért, hogyan kell, hogy hívd és nevezd magad?

Mondja mindenki: az vagyok, aminek Ő nevez engem. Én vagyok Isten igazsága Krisztusban. Több mint győztes vagyok. Őbenne győzedelmes vagyok. Ez vagyok én. Ámen!

Ha tehát az ember megváltoztatja azt, hogy miként szól önmagáról, akkor meg fog változni. Az ördög nagyon furfangos, trükkös, és csalárd. Ezért olyan képeket hoz az elmébe, hogy ennek ellenkezőjeként lássuk magunkat, negatív képeket fest bennünk. Ilyen az egész világ. Azt gondolják az emberek, hogy a szavaknak nincs túl sok jelentésük az életükben. Pedig az Ige tanítja, hogy szavaink halált és életet szolgálnak nekünk.

Nem szabad lenne úgy beszélni az embernek magáról, hogy nem nézek ki különösebben jól. Vagy: nem vagyok túl jóképű. Vagy ehhez hasonlók. Azt gondolja az illető, hogy mivel így beszél, Isten majd megáldja. De ez a beszéd nem áld meg minket. Ha ez valóban így igaz, hogy az élet és a halál a nyelv hatalmában van, minél többet beszélünk arról, hogy milyen csúnyácskák vagyunk, akkor az is megváltoztat minket.

Azzá válunk, amit mondunk magunkról.   Mondod, hogy nem vagyok túl okos. Miért mondja ki ezt az ember magáról? Milyen haszna, vagy előnye lehetne ennek az ember életében? Hiszen a Biblia azt mondja, hogy Krisztus elméje, Krisztus értelme a tiéd.

Mifelénk azt mondják az emberek, hogy én csak egy nyomorult, szegény, senki vagyok, de szeretjük az Urat, mondják. Azt gondolják ugyanis, hogy ez az alázatnak az igaz megjelenési formája, azonban ez csak ostobaság.

Minket, keresztényeket sokmindennek neveznek. Erről, hogy az ellenség miként nevez minket, később még fogok tanítani. Isten azt mondja erről, hogy enyém a bosszúállás, én majd megfizetek.

Meg fogja tanulni a világ, hogy ne kezdjen ki az Úr munkáival, mert Istennek a felkentjeivel, Istennek a gyülekezetével nem lehet packázni, mert van a földinél egy magasabb, felsőbb szintű bíróság, a mennyei bíróság. A világi bíróságok feletti erővel bíró bíróság.

A mi részünk ebben, hogy szeretetben járjunk, és szeressük egymást, és ne próbáljunk mi magunk bosszút állni ezekért a sérelmeinkért, majd az Úr visszafizet. Ez a biblikus út. Ezt is el kell kezdenünk használni és hinni.

Keresztények abban az időben, amikor az országba jöttem, volt egy ’dal’, amit nagyon szerettek énekelni. Kérdeztem, hogy vagy? Nincs pénzem. Nincs munkám, nincs pénzem. Ez volt a válasz. Amikor az ember így beszél, nem mást tesz, mint hogy megengedi, hogy az ördög engedélyével a saját magad lábába lőjél, mert írja az Írás, hogy a halál és az élet a nyelv hatalmában van.

Legtöbb keresztény ezt nem hiszi, és ezért nem jutnak előbbre. Úgy tűnik, hogy nem fog sikerülni. Nem látnak semmi rosszat az emberek abban, hogy így beszélnek. Pedig, amikor így beszélnek, szellemi erőket működtetnek, hogy azok valóságba is jöjjenek, amit kimondunk, legyen az jó, vagy rossz.

Ésaiás 57/19 Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét.

Az ajkak gyümölcsét az Úr teremti, legyen az élet vagy halál, áldás, vagy átok. Vagyis egyszerűen úrrá kell lenni a szánkon és a szavainkon. Reggel, amikor felébredek, akkor azt mondom elsőként, hogy dicsérlek Uram, a fejem tetejétől a lábam ujjáig az Úr mindent megújít a testemben, megújít, és meggyógyít. Minden szervem tökéletesen működik, minden ér, minden izom, minden csontom tökéletesen működik, áldom ezért az Urat, és hallelúját zengek.

Ha nehézségekbe ütközünk, akkor van az, hogy hitben kell járni és nem látásban, mert a győzelmet tanítjuk. Ha az ember ostobának érzi magát, vagy ostoba dolgokat cselekedtünk, akkor nem szabad magunkat leostobázni, akkor kell magunkat okosnak nevezni, csillogónak, jól nézek ki, mondod, és nagyon gazdag vagyok, és én egy fő áldása vagyok Istennek.

És a gyermekeid szájába is ezt akarod tenni. És ha szép életet akarsz élni, és szeretnél jó napokat látni, akkor bizony őrizd az ajkadat, ne mondj ki semmi rosszat, vagy gonoszt. És ne mondj ki hamis és megtévesztő dolgokat.

Csak azokat a dolgokat szabad kimondani, amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek. Ezeket mondjuk ki, mert ezeken is gondolkodunk. Erre adta nekünk Isten a Filippi 4/8-as versét, hogy min szabad gondolkodnunk.

Filippi 4/8 Továbbá atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret.

Az elméről fogunk időzni, tanítani legközelebb. Ábrahám úgy nevezte tehát a dolgokat, mintha azok már megtörténtek volna, mint történelmet.

Ennek az Igének a második része a Szószerinti fordítás szerint úgy szól, hogy Ábrahám úgy szólította a nem lévőket, mint meglévőket, mint létezőket. És most fogunk majd rátérni erre, a lenni, létezni szótőre.

Látjuk Mózes I. könyvében, hogy mit tett Isten, mikor letekintett a földre és látta, hogy minden kietlen, puszta, és sötétség uralja a földet. Mit mondott akkor Isten. Hú, de nagy a sötétség odalent!? Az kellene, hogy legyen egy kis világosság odalent.

Keresztények így beszélnek. Erre van szükségünk, ezt akarjuk. De nincs benne hit, és nincs benne erő. Erre van szükségem, ezt akarom, ez legyen. És nagy hitet építünk ki abban, hogy mi az, amire szükségünk van. A hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjének a hallásából van.

Mózes I. könyvében azt olvassuk, hogy Isten azt mondta, hogy legyen világosság. Ugyanez a szótő szerepel a héberben, hogy legyen világosság, mint, amikor azt mondta Mózesnek, hogy Vagyok, aki vagyok. Mond meg a fáraónak, hogy a Vagyok küldött téged, biztos megérti majd ezt.

Vagyis ez a lenni szótőre, főnévi igenévre vezethető vissza. Legyen égboltozat, mondta Isten. Amikor Isten azt mondta, hogy legyen, akkor az létezővé vált. Meglett.

Zsoltár 33/6 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük.

9. Mert Ő szólt, és meglett, Ő parancsolt és előállott.

Ugyanezt tette Ábrahám esetében. Azokat, amelyek még nem léteztek, létezőnek szólította őket. Másik fordításban így jön elő: történelemnek! Így működik a hitünk: Legyen! Ugye az igaznak hitből kell megélnie?

Zsidó 11/6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Vajon mi hitből élünk-e? Annak az a bizonyítéka, ha a még nem létező dolgokat az életünkben létezőnek szólítjuk. Ha ezt nem tesszük, akkor nem mondhatjuk, hogy hitben élünk. És Isten azt mondta, hogy legyetek áldottak, szaporodjatok, sokasodjatok. Amikor Isten ezt kimondta, akkor a szavaival kiárasztott valamit. Egy olyan erőt, ami megteremtette azt, és meghozta a változásokat.

Az ördög igen nagyon tart azoktól a keresztényektől, akik a hit szavát szólják, és próbálja az embereket a sötétségben és az összezavarodottságban tartani. Az ördög másrészt olyan hagyományokat dolgozott ki a különböző vallási körökben, hogy ha valaki ezen az úton akar elindulni, hogy a hit szavát szólja, akkor a felső vezetés megdorgálja, és megszégyeníti az illetőt.

Azt fogják tőle kérdezni, hogy mit gondolsz ki vagy te? Te nem Isten vagy! Mit gondolsz, ki vagy te? És Isten Igéjét félretéve a hagyományaikkal helyettesítik azt. Nem szabadna engednünk azt, hogy bármivel semlegesítsük, vagy elhagyjuk Isten írott Igéjének az igazságát. Isten maga, így hozta elő a világot, és nekünk is így kell működni az életünkben. És ha így élünk, akkor az életünk áldott lesz.

Ésaiás 55/11 Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldöttem.

Isten, amikor szól, akkor nem csak egyszerűen az érzéseit fejezi ki, amikor Ő kibocsátja az Igéjét, azt azért küldi el, hogy az elvégezzen valamit, hogy beteljesítsen valamit. Ezért Isten elküldi az Igéjét, és az, az Ige működik.

Minket beszélő szellemeknek teremtett, megadta nekünk azt a képességet, hogy el tudunk képzelni dolgokat, és be tudjuk azokat fogadni a bensőnkbe. És be tudjuk tölteni a szavainkat hittel, hogy hittel teljes szavakat tudjunk szólni. Ki tudjuk ezeket mondani teljes hittel, és ki tudjuk rendelni a szavainkat, hogy azok elvégezzenek valamit. Ez nagyon egyszerű.

Mit hiszel, mi történik akkor, amikor beszélsz? Mondod, hogy ezek csak szavak, én próbáltam, és nekem egyáltalán nem működött. Azért, mert nem hittél benne! Ha hinnél benne, akkor nem mernéd azt mondani, hogy nem működik. Istennek nem csak hite, hanem béketűrése is van. Mert szól valamit és háromezer évre rá teljesedik be.

Közben nem mondja, hogy majd meglátjuk, hogy valóságba jön-e, vagy sem? Mert az Ő szavai nem üresek, nem tér vissza hozzá üresen, minden, amit mond, az megtörténik. Nem mondta volna ki ugyanis, ha nem akarta volna, hogy az megtörténjen.

Vagyis látjuk, hogy Isten nagyon megfontoltan mondja ki a szavait. Mert az, az Ige, ami a számból kimegy, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott ahová küldöttem. Elküldtem, mondja Isten.

Te megtanultad-e már, hogy elküldted a szavaid, hogy azok megcselekedjenek valamit? Ez a gyülekezet ezt végzi. Mi lenne akkor, ha a gyülekezetek mind felnövekednének ebben, és a szavaink egyre nagyobb erővel bírnának így? Növekedtünk ebben, és sok célkitűzésünket be tudtuk teljesíteni így.

Mi lenne akkor, ha mindannyian egy emberként képesek lennénk felállni, és kijelenteni valamit, amiben hiszünk? Semmi nem tudná azt leállítani! Sem démonok, sem a földön azok, akik másként gondolkodnak. A hitben való együttállásban, semmi nem tudja megszorítani a járásunkat. Isten amikor azt mondta, hogy legyen világosság, - újra visszalapozunk a …

Zsoltárok 33/6 és 9 versekre: Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállott.

Tehát nem csak úgy volt, hogy Ő gondolta, és utána mondott valamit. Legtöbb ember arról beszél, ami már megtörtént. És nincs arról semmi kiépült koncepciójuk, hogy ha mondanának valamit, az majd megtörténne. Csak arról beszélnek, hogy ez a dolog történt, és az történt, tehát csak kommentálják a dolgokat, de másra nem használják a szavaikat.

Isten nem ezt tette, amikor a földre nézett, nem azt mondta, hogy jaj de nagy a sötétség odalent, mert az Úr szavára lettek az egek, és az Ő szájának leheletére minden seregük, a világítótestek, a csillagok, a csillagrendszerek. Nem is látjuk mindazt, amit teremtett, vagy a különböző naprendszerek.

Mondják az emberek, hogy igen, ez így igaz, nem tudjuk, hogy honnan lett mindez, amit látunk. Ha hiszed az Írásokat, akkor tudod, hogy honnan lett, az Ő ereje lépett működésbe. Minden csillag, minden világítótest fent az égbolton így lett, volt idő, amikor ezek még nem voltak ott.

Hogyan lett az ott? Azért lett, mert Isten azt mondta, hogy legyen! Nem úgy szólította a dolgokat, ahogy azt látta. Nem volt ott, Ő előszólította létezésében. Jézus ugyanilyen módon, ebben a rendszerben működött.

Máté 8/3 És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.

Jézus maga próbálta bátorítani az illetőt, próbálta nyugtatni az ő helyzetével kapcsolatban? Vagy pedig kiküldte a szavát? Az Ő szavaiban ott volt a megtisztító ereje Istennek, azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg! Mi történt? Azonnal eltisztult annak poklossága. Most menjünk a 13. versre:

13. És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.

Vagyis ahogy hitte, úgy lett. Legyen neked a te hited szerint, mondta Jézus.

Máté 9/28 Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.

29. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.

A ti hitetek szerint legyen néktek meg. És mi történt?

30. És megnyilatkoztak azoknak szemei.

Megnyíltak azoknak szemei. És ez valóban megtörtént.

Márk 4/39 És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség.

Kihez szól most az Úr? A tengerhez. És mit mondott? Hallgass, némulj el! Miért nem beszélnek így az emberek? Azért, mert nem hiszik azt, hogy a szavaik ilyen cselekedetekre képesek, és azért nem is cselekszenek, nem hiszik, hogy ezek a szavak képesek. De Jézus hitt ebben, ezért meg is tudta cselekedni ezeket.

Márk 7/33 Ő pedig mikor kivette azt a sokaság közül, az ujjait annak fülébe bocsájtotta, és köpvén illeté annak nyelvét.

34. És föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz nyilatkozzál meg.

Nyílj meg, tisztulj meg, légy csendes, nyilatkozz meg. Jézus így élt, így működött! És a keresztények meg vitába szállnak velünk, hogy vajon mi képesek vagyunk-e így beszélni? Mert Ő Jézus volt, Istennek a Fia.

Jézus úgy jött a földre, hogy megüresítette önmagát, letette isteni mivoltát a mennyben, és mint ember jött a földre szolgálni, nem az isteni erejének mivoltában jött a földre szolgálni. Mint egy ószövetségi próféta jött a földre, megmutatni azt, hogy miként tudunk mi is Isten erejében, felkenetésében munkálkodni.

Apostolok Cselekedete 10/38 A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Ővele.

Isten kente fel Jézust, a názáreti Jézust, aki széjjeljárt, jót tévén, meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak. Vagyis a problémáink mind az ördög oldaláról vannak, a szánkon keresztül, megtévesztvén, hogy kimondjuk ezeket a negatív dolgokat.

Mert a világ programoz, tanít minket, a babiloni rendszerben kapjuk a neveltetésünket. Nekünk is valóban ebben a rendszerben kell működtetni a hitünket? Jézus vajon megválaszolta-e ezt? Jézus vajon adott-e nekünk erre útmutatást?

Máté 18/18 Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

Vagyis, amit te megkötsz a földön, az van megkötve a mennyben [a szellemvilágban], amit te megoldasz a földön, az van megoldva a mennyben. Ki az, aki megköt és megold itt a földön? Te!

Elengedni! Megparancsolod az ördögnek, hogy engedje el! Nyíljanak meg a fülek! Mondod, hogy én nem hiszek ebben. Helyette arról beszélsz, hogy mennyire rossz lesz majd a helyzet, és az is lesz neked, az fog valóra válni az életedben.

Máté 21/21 Jézus pedig felelvén mondá nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami a fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meg lészen. 

Látod-e azt mondja, - kelj fel! Neked kell kimondani! Ki az, aki ezt tanítja? Jézus. A vallások próbálnak minket ebben megszégyeníteni, hogy hanyagoljuk el, ne tekintsünk arra, hogy mit mondott a mi Mesterünk erről. De nem kell a vallásos emberekkel ebben vitatkozni, mert nekünk bizonyosan e szerint kellene élnünk.

Isten akarata az, hogy mi ebben tudjunk együttműködni Istennel. Nem csak a mondásban van a mikéntje ennek, hanem a szívbéli hit és annak a megparancsolása. Hallelúja! Innen fogjuk folytatni legközelebb, az elménkre kell majd tekintenünk a következőkben, hogy a szellemünk, és a lelkünk miként tud ebben munkatárs lenni.

Lukács Evangéliumában olvasunk egy asszonyról, akit tizennyolc évig gyötört az ördög, össze volt görnyedve, nem tudott kiegyenesedni. Szombat napon gyógyította őt meg az Úr Jézus, és az egész társaság körülötte megharagudott, hogy hogyan tudott ilyet tenni szombat napon? Oldoztassál el, mondta Jézus!

Évek hosszú során vajon mit mondanak a vallásosak? Nekünk azt kell mondani, hogy oldoztassál fel a te kötelékedből, ha egy beteget látunk. A fájdalmaktól szabaddá tétessél. Szem nyíljál meg Jézus nevében! Hallelúja! Dicsőség Istennek! Ámen!

     

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL