2010.08.17.

 

ISTEN EREJE MŰKÖDÉSBEN

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. augusztus 15.

 

Mindenki mondja: – Olyan izgatott a szívem és olyan boldog vagyok, hogy mit készít ma az Úr számunkra! Áldd meg a szomszédodat egy örömteljes öleléssel, egy mosollyal.

Ma Isten csodatévő erőinek munkájáról fogok tanítani, a csodatévő erőknek befogadásáról. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy miként működik Isten az életünkben. Sokszor követünk el tévedéseket, cselekszünk hiányosan, mert nem értjük ezeket a láncszemeket. Azt ember azt gondolja, hogy hitben jár, és közben látás szerint él.

Nagyon fontos megértenünk, hogy megtapasztalhassuk a gyógyulásunk teljességét, az nem csupán Istentől függ. Tudjuk, hogy az Ő akarta a mi gyógyulásunk és nincs is erejének szűkében, hogy megcselekedje azt. Akkor mi az, ami hátráltatja, mi az akadálya annak, hogy az emberek nem járnak a gyógyulásban? Milyen akadályok tartanak vissza minket a gyógyulástól?

Ma erről fogunk beszélni, és az, a nagyon jó ebben a dologban, hogy ha megértjük, megtesszük a szükséges kiigazításokat, akkor megváltozhatunk. Fő dolog, hogy kiépíthetjük a hitünket Istenben. Ugye tudjuk, hogy a kis rókák rontják meg a szőlőtöveket, azt is tudjuk, hogy a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből származik.

Ezért megkérünk benneteket, hogy engedjétek ma Isten elhangzó Igéjét a szívetekhez, hogy a hitetlenséget kimossa és eltávolítsa a szívetekből! Ha valóban befogadjuk Isten Igéjét, az el fogja mozdítani az akadályokat.

Korinthus II. 4/18 Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

Mit kell tehát tennünk azokkal a dolgokkal, amelyek láthatók? A fizikai érzékszerveinkkel érzékelhetők? – Nem azokra kell tekintenünk, a figyelmünket nem arra vetjük, nem arra figyelünk, mert ezek az érzékszerveink birodalma.

Hanem azokra tekintünk, amelyek láthatatlanok, mert azok, amelyek láthatók, azok ideig valók, csak egy ideig tartanak. Nem állandósultságról, hanem egy átmeneti állapotról van szó. Igaz az, hogy mindaz, amit az érzékszervek birodalmában érzékelünk, az mind csak ideig való? Csak egy ideig tart, ami azt jelenti, hogy alá van vetve a változásoknak.

Ha a dolgok képesek a jóról a rosszra változni, akkor képesek a rosszról jóra is változni, sőt a jóról még jobbra, mint előtte volt. Ha tehát látjuk ezeket, érzékelhetjük, akkor ezek megváltozhatnak, ezért nem figyelmezünk rájuk. Mert megváltozhatnak, és meg is fognak változni. Ilyenkor olyan dolgokra figyelünk, amelyek mozgásban vannak!

Ha az ember az érzékszervek birodalmában él, és oda veti a figyelmét, akkor azokra a dolgokra figyel, amelyek megváltoznak. Ha a láthatatlan dolgokra figyelünk, akkor azokat látjuk, amelyek nem változnak. Mert amelyek nem láthatók, azok az örökkévalók. Mi az, amire tekintünk minden nap? Mi a helyzet, ha a természeti világra tekintünk? – Akkor bajba vagyunk!

Korinthus II. 5/7 Mert hitben járunk, nem látásban.

Mondjuk ezt együtt mindannyian: Hitben járunk, nem látásban! Mi a helyzet akkor, ha azokra figyelünk, amelyek láthatók? Akkor, nem hitben járunk. Ez a legnagyobb probléma a legtöbb keresztény életében. Mert folytonosan csak látás szerint járnak.

Vagy elkezdik hitben a járást és egy idő után mégis csak elkezdenek arra tekintgetni, ami látható, ill. érzékelhető. A Biblia élesen vonalat húz a kettő között, a testi dolgok, és a szellemi dolgok között.

A keresztények sokszor használnak szelleminek tűnő, annak hangzó kifejezéseket, de valójában mind e-mellett, teljesen testben járnak. Hústestinek azt jelenti, hogy a test dolgaira figyelmezni, - mi az, amit érzékelünk, mi az, amit tapinthatunk, látunk?

Ha az ember ezt teszi, akkor bajba kerül. Mert úgy nem lehet hozzáférni a csodálatos természetfelettihez, ha az ember testben jár. És nem lehet hozzáférni Istennek a csodálatos gyógyító kenetéhez, ha állandóan arra figyelünk, hogy mit érzékelünk a testben, vagy mit látunk.

Hiszed-e, hogy Isten valóságos, hogy Isten képes arra, hogy meggyógyítson? Hogy Isten képes a testedet megváltoztatni? De ez nem csupán tőle, illetve az Ő erejétől függ! Jézus számos alkalommal mondta, miután csoda történt, hogy a – te hited tartott meg téged!

Nem azt mondta, hogy az erő szerint, amelyet Isten adott nekem, vagy az én hatalmam szerint. Keresztények milliói gondolkodnak így, pedig Jézus nem ezt mondta. Jézus a hangsúlyt a hitre helyezte. A hit nem egy bonyolult dolog, és ma a lehető legkönnyebbé tesszük számotokra, hogy megértsétek.

De az alapkő, hogy az embernek le kell vennie a figyelmét azokról a dolgokról, amelyek láthatók! Amelyeket láthatunk! Általában az emberek a jelentésekre figyelnek, orvosi jelentésekre. Mint pl. egy röntgenfelvételre, vagy egy orvosi zárójelentésre. Az orvosok arról tesznek bizonyságot, ami látható.

És ha erre helyezzük a figyelmünket, akkor elveszítjük azt, ami annak felette van, és ezután elmondod, hogy egyre rosszabbul érzed magad. Tehát nagyon sok ember arra figyel, hogy, hogy érzi magát a testében, mit lát. A mai napon nagyon sok kijelentést kaphatsz.

Megint mások arra figyelmeznek, amit látni szeretnének. Ez is egy fő probléma, mert megint a figyelmed azon van, ami látható. És a keresztények annak a hatalmába kerülnek, hogy mi az, amit látni szeretnének. Azt mondja az illető, hogy – szeretném magam jól érezni, szeretnék szabad lenni, szeretném végre úgy érezni magam, hogy nincsenek fájdalmaim.

Ez olyasmi, mint mikor az ember a hegy lábánál van, és állandóan felfelé tekint a csúcsra. Arról álmodozik állandó jelleggel, hogy milyen jó lenne a hegycsúcsnak a tetején. Ne erre figyelmezz, hanem arra, hogy miként jutsz oda fel! Az első lépésre kell fokuszálnod.

Mondod, hogy – én szeretném magam jobban érezni. Igen, de most erről feledkezzünk meg egy kicsit, mert nem azokra a dolgokra kell tekintenünk, amelyek láthatók, vagy amelyeket kívánunk magunknak.

Példabeszédek 13/4 Kívánsággal vágyakozik a rest, de hiába, a szorgalmas pedig bővölködik.

Dicsérjük érte az Urat! A restnek a lelke állandóan kívánsággal vágyakozik, de nem lesz semmije. A szorgalmasnak a lelke, pedig gazdagságra jut.

Példabeszédek 21/25-26 A restnek kívánsága megemészti őt, mert az ő kezei nem akarnak dolgozni. Egész nap kívánságtól gyötretik, az igaz pedig ád, nem tartóztatja meg adományát.

Másik fordítás szerint: a lusta embernek a kívánsága megöli őt. A kezei megtagadják, hogy dolgozzanak. Egész nap arról gondolkodik, hogy mi az, amit szeretne, ha lenne neki.

Miről gondolkodik állandóan? – Milyen jó lenne, ha az meglenne. Mi az, amiben hiánya és szüksége van? Vagyis a hegynek a csúcsára tekintget, és a végcélra tekint mindig.

Ez pedig azt hozza, hogy a hústestben jár. Azt tekinti, hogy, hogy érzi magát. Arra figyel, hogy mi az, amit majd látok? Ha valamit akarunk, az akarás nem hit! Mindegy mennyire akarod, mennyire van szükséged rá, az még nem hit.

Olyan sokan vannak, akik imádkoznak és imádkoznak, utána pedig állandóan nézegetik, hogy az a dolog hogy van most, nem történt semmi mondják. – Ó Uram! Teljesen látásban járnak, mert állandóan nézegetik, hogy vajon jobban érzem-e most magam? Nem, valójában rosszabbul. Ez a dolog nem működik nekem, mondják.

Amikor a Biblia iskolában imádkoztunk, minden úgy tűnt, hogy rosszabbra fordult. Mit mondtunk ilyenkor? – Most megy el az ördög, ez egy jó jele annak, hogy most távozik az ördög. Tehát milliókra jellemző ez, még azokra is, akik tisztában vannak Isten erejével.

Mi az ő problémájuk? Az, hogy nem gyakorolják a hitet. Mondják, hogy teljes szívemből hiszek Istenben, de ennél többre van szükség. Nagyon meghatározott fontos dolgok, amit a Bibliából veszünk ki.

Az emberek álmodoznak egész nap, - de jó lenne nekem az, az autó. Szeretném, ha abban a házban lakhatnék, szeretnék egy feleséget, vagy ezt, vagy azt. És egész nap ezen időznek, mi az, amit szeretnének, és közben tönkremennek. Mert kívánkoznak utána, attól az a dolog még nem lesz meg az életükben. Vagy próbálkoznak, hogy egészen keményen megszerezzék azt.

Azok, akiknek ezek meg vannak, nem úgy szerezték meg, hogy egész nap csak álmodoztak utána, hogy milyen jó lenne, ha meglenne. Helyette a figyelmüket arra szegezték, hogy miként jutnak el oda, és megdolgoztak érte, és azon a területen, ahol dolgoztak, sikerre jutottak.

Tehát valami jó megélhetésük, vagy szakmájuk volt, és abban sikerre jutottak. Így lehet oda eljutni. Ha az ember így összpontosítja a figyelmét, akkor eljut oda. Lehet, hogy nem tudjátok, de nekem sok különböző szakmám van. Ezek kitanult szakmák és mesterségek, miután az egyetemet elvégeztem.

Biztos akartam lenni abban, hogy bárhová jutok a világban, képes legyek a megélhetésre. És ha az ember a figyelmét lépésről, lépésre irányozza, akkor eljut oda. Nem csak ücsörgünk és álmodozunk.

Mondják, szükségem lenne már végre, hogy szabad legyek, kikerüljek a kötésekből. Szeretném, ha a gyermekem is szabad lenne, bárcsak újra jól érezném magam. Így koldulgatnak, kuncsorognak Istentől. Böjtölgetnek, imádkoznak és koldulnak. És megkötözöttségben maradnak továbbra is. Évek telnek közben el, és ez nem hit.

Ma könnyűvé teszem nektek a megértést. Három pontot hoztam, és ezekből kijelentést fogunk venni.

 

I. Az első dolog, hinni kell, hogy Isten valóságos.

Mi látjuk ezeket a csodákat, a világban miért nem történnek ezek másfelé, mi az akadálya? A hit hiánya az első és az, hogy a látás szerint járnak.

Ha valóban azt akarod, hogy ez másként legyen, akkor meg kell hozni a szükséges változtatásokat. – Először is többé ne arra tekints, ami látható! És többé ne érezz önsajnálatot magaddal szemben, ne siránkozz, és ne koldulgass, mert így Istentől nem fogsz kapni semmit, és a változásképtelenség állapotába zárod be magad. Pontosan olyan leszel, mint egy hitetlen.

Van azonban valami, ami minden természeti törvényt, szabályt képes megváltoztatni. A világban nem képes megtörténni, de megtörténhet nálunk, mert minden egyes természeti törvény felett van. A gyógyító csodatevő ereje Istennek!  

Ha Isten ma itt jelen van közöttünk, akkor magával hozta a csodatévő gyógyító erőinek munkáit is. De azért, mert ez az erő jelen van itt közöttünk, nem jelenti azt, hogy ezek a csodák, gyógyulások automatikusan meg is történnek.

Jelenleg a torokban van Istennek a gyógyító munkája. Ha az Úr itt köztünk van, akkor jelen van az ereje arra is, hogy ti újjászülessetek, hogy üdvözüljetek.

Márk 9/22-23 És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig mondá néki: ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.

Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz, mondja Jézus. Az apa segítségért fordult Jézushoz és Jézusra vetette a hangsúlyt, hogy Jézus segítsen, de Jézus azonnal visszamutatott, hogy – a te hited!

Tehát nem az a kérdés, hogy Isten képes-e megtenni, nem is az a kérdés, hogy az Ő akarata lenne az. Az Ő akarata az, hogy meggyógyuljatok, az Ő akarata az, hogy megszabaduljatok. És azért, mert ez az Ő akarata, és meg van rá az ereje, nem jelenti azt, hogy ez automatikusan megtörténik az életekben.

Mit mondott Jézus? Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. Mennyi dolog lehetséges? – Minden dolog! Vagyis egy elhalt, működésképtelen vese, képes újra életre kelni és működni? Vagy egy máj, vagy egy tüdő? Most nemrégiben kapott életet egy teljesen elhalt tüdő. Lehetséges ez? Nem mindenkinek, csak azoknak lehetséges, akik hisznek!

Sokan mondják, hogy mit gondol magáról az illető, hogy így beszél, vagy így hisz? Kinek gondolja magát az illető, hogy gyógyító alkalmakat tart? Ilyen nem történik nálunk a gyülekezetben. Ha így hiszel, nem is fog történni a gyülekezetben gyógyulás, mert a te számodra lehetetlen lesz.

Ha az orvos kijelenti feletted, hogy halálos beteg vagy, akkor valóban az lesz, hogy meghalsz. Ha azt mondja feletted, hogy ez a dolog helyrehozhatatlan, akkor az olyan marad. Nem említem a nevüket, - amikor az országba jöttem, olyan keresztények közé kerültem, akik azt hirdették nagy gőgösen, hogy ők az ’Úrért szenvednek’.

Mi történt velük? – Hat hónapon belül közülük ketten meghaltak! Mert tévesen hittek, olyan az illető, mint egy hitetlen. Nem a szuper elme, nem az akadémikus, nem a tudós számára, hanem annak számára lehetséges minden, aki hisz!

És ha most követelik, hogy bizonyítsd be, először is nem az én dolgom, hogy bebizonyítsam. Isten annyit mondott, hogy aki kételkedik, az áldások nélkül marad. Aki hisz, az pedig megkapja.

Az ember saját magának árt a hitetlen felfogással. Az ember elzárja magát a csodák világától. Én hiszek a csodákban, és láttam csodákat, sőt olyat is láttam, hogy Isten az Ő jókedvében és az én mulatságomra, olyanokat is meggyógyított, akik nem voltak hívők. És fel voltak háborodva, hogy, hogy ők meggyógyultak, és füstölögve mentek el. Csak gúnyolódni jöttek, hogy kigúnyolják Istent, hogy majd ők megmutatják. Isten pedig azt mondta, hogy – én ma megmutatom neked…

Láttam olyan csodát, hogy valaki a három összeroppant csigolyája helyett új csigolyákat kapott. Sándorfalván történt ez. Az elmúlt héten is láthattunk süketek füleinek megnyílását, vakok szemeinek megnyílását. Isten tette! Mondhatjuk, hogy minden alkalommal tolókocsiból kelnek ki és járnak, mindez Isten csodatévő ereje által működik.

Sok mindent nem értünk meg, hogy miként működik, a dicsőségnek erről az oldaláról, ahol most vagyunk. Nem kell azonban mindent megértenünk, csak el kell fogadnunk és az áldásait élveznünk. Nem értek az elektromossághoz túl sokat, csak annyit, hogy hol a kapcsoló és felkapcsolom a villanyt.

Hiszek Isten erejében, és hiszem azt, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. A hinni, nem azt jelenti, hogy már látom is. Az ördögnek a legnagyobb hazugsága, amikor azt mondja, hogy hiszem majd, ha látom.

A Zsidó levélben a 11/1-ben olvassuk a meghatározását annak, hogy mi a hit. – A hit pedig a reménylett dolgoknak a valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azok bizonyítéka.

Ha az ember hitben működik, akkor az azt jelenti, hogy még nem látja. Mert a hit a nem látható birodalomnak a lényegi alapja, és arról beszélünk, hogy ott kell elfogadni! A láthatatlanban! Vagyis nem szabad a figyelmünket a látható dolgokon pihentetni, mert az én hitemmel a láthatatlant kell elfogadnom.

És így lehet bejutni, betörni a csodák birodalmába. Ezért kell megújítani az elménket, hiszen egész életünkben arra tanítottak bennünket, hogy aszerint döntsünk, amit látunk. És az ember magát azon kapja, hogy újra az alapján hozza a döntéseit, amit lát. Ilyenkor az embernek fel kell ráznia magát, és felhívni a saját figyelmét, hogy nem erre figyelünk, hanem a láthatatlanra. Nagyon könnyen visszacsúszik az ember a látható dolgokra.

Az ember az autóra összpontosít, hogy milyen jó lenne, ha az lenne, - a sikerre kell összpontosítani, hogy amit most teszel, abban sikeres légy, és akkor könnyen lesz egy autód. Tehát egész nap ne azon gondolkodj, hogy milyen jó lenne, ha már meggyógyultam volna, vagy ha már lenne nekem ez, vagy az, - ez nem hit.

A hit a láthatatlan birodalomban van. A hit pedig nem az, amit látsz, vagy érzékelsz. Mi hitben járunk, és nem aszerint, amit látunk, vagy érzékelünk. Magunkat ebben ki kell képeznünk, mert születésünk óta egy másfajta szemléletben növekszünk, és neveltek minket a látható világban. Olyan könnyű visszacsúszni a természeti, látható világnak a dolgaiba.

Ha az ellenség képes arra, hogy téged az érvelések birodalmában, a látható síkon tartson, akkor képes téged visszatartani a győzelmedtől. Bezár téged abba a közegbe, ahol csak a látható erők működnek. Úgy gondolja az ember, hogy ott is mindent helyre lehet hozni, de nem lehet.

A legjobb orvos-szakértő is el fogja mondani egy bizonyos ponton, hogy itt már nem tudunk segíteni, és hazaküld, hogy elbúcsúzz a hozzátartozóktól. Nem adnak több reményt. De az a dolog, ennek ellenére helyrehozható, mert van egy Isten és Istennek az Igéje! És az Ő számára semmi sem túl nehéz, a csodatévő birodalomban.

Azt hiszem, hogy nincs semmiféle betegség, amit ne láttam volna, hogy Isten a csodatévő erőkkel szempillantás alatt helyre ne hozott volna. Megtapasztaltam, amikor Isten egyik helyről a másikra transzportált, megtapasztaltam az Ő gyógyulásait, az Ő anyagi csodáit és lehetne sorolni, minden természetfelettiben részem volt.

Ha az ember hitben van, akkor az alapján fog igazodni, amit nem lát, nem érzékel, nem tud kitapintani, nem látja, nem hallja. Mert a hit az a láthatatlan birodalom alapanyaga. Amikor arról beszélünk, hogy hitben vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy azt nem lehet érzékelni. Vagyis nincs még javulás a láthatóban.

Látod, hol vétik el az emberek? Imádkoztak, megtették a megvallásaikat, utána pedig azt teszik, hogy azonnal megnézik, megvizsgálják. Ha így teszel, akkor nem is voltál hitben! Ez a magyarázat arra, hogy milliók nem kapnak eredményt a hitükben. A legnagyobb evangélista imádkozott értük, egy imakör is imádkozott, meg a másik is, de ha így maradsz, évtizedekre kötésekben fogsz maradni, pedig ez nem Isten akarata.

 Vagyis a hitnek a meghatározása, hogy mi a hit: - a nem látható dolgokról való meggyőződés! Arra veti a figyelmét, ami még nem látható!  És ha nem hitben vagy, akkor figyelsz azokra, amelyek láthatók, tapinthatók, érzékelhetők. Ha az orvosi jelentésekről beszélsz, akkor sem hitben vagy, vagyis le kell vetni a figyelmedet a láthatókról, mert a hit az a láthatatlan birodalom. Tehát az első, hogy hinnünk kell.

 

II. A második, hogy miben kell hinnünk?

Mit jelent az, hogy hiszünk benne? Hogy nagyon kívánjuk azt? Az nem hit, hogy kívánjuk! Márk 11/24-ben tanítja Jézus, - Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.

Vagyis mit kell hinni? Hogy érzékeled már, hogy az neked megvan, ezt kell hinned? Nem! Azt kell hinned, hogy látod már, hogy látod azt a valamit, hogy látod a kívánságodat? Nem! Hol van elrejtve? A láthatatlanban van elrejtve.

Visszakanyarodunk a II. Korinthus 4/18-ra: - Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Mert hitben járunk, nem látásban. Vagyis, ha hisszük, hogy megkaptuk azt, mi történik utána? Meg lesz az nekünk!

Ebből az Igéből fakadó világosság keltette fel Kenneth Hagint a betegágyából. Amikor kiáltotta, hogy – Értem Uram! Értem! Azt kell hinnem, hogy már megkaptam a gyógyulásomat! Vagyis mit kell hinnie? Azt, hogy meg van neki. Megkapta. Még nem tudta kitapintani, még nem látta.

Hogyan tudsz valamit megkapni, amit még nem érzékelsz? Hit által! Ez a mai tanítás egy óriási tanítás. Ha meghallgattad 45 alkalommal, vagy akár 100 alkalommal, akkor fogod megérteni!

A hit, az pontosan olyan valóságos, mint amikor pénzt kapsz. A hit, az a láthatatlan kéz, ami elveszi Istentől azt, amit Ő ad, mint amikor elvesszük a kezünkkel a pénzt, és elfogadjuk. Azért, mert láthatatlan, - azért valóságos!

És a vallásosság ezt helyettesítette, minden mással. Kétségekkel, hogy – igen, de, ha, mégis? Az Ige azt mondja, hogy hiszed, annak ellenére, hogy nem látod.

Zsidó 11/3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

Isten Szellem, nem lehet Őt sem látni, de tudjuk, hogy van, hiszünk benne, nem látjuk a mennyet sem, de tudjuk, hogy az egy valóságos hely. Angyalok is vannak itt körülöttünk, nem látjuk őket, de tudjuk, hogy ők is valóságosak. A Szent Szellem is jelen van.

És Istennek a csodákat munkáló ereje is jelen van köztünk, ez sem látható, de valóságos. És hinnünk kell, hogy azt befogadjuk. Érzékeled azt, amikor befogadod? Nem! Nem érzékelhető, nem érzékelek ilyenkor semmit, nem látok semmit, de éppen ezért mondja az Ige, hogy hinni kell, hogy megkaptad.

Most a mai napon arról tanítok tehát, hogy hogyan lehet csodákat elfogadni Istentől? Gyógyulásokat. Minden, amit a látható világban tapasztalhatunk, kézzel foghatunk, láthatunk, azt Isten a láthatatlan birodalomból hozza elő, a hite által teremtette, és itt jelen van.

Tehát, amikor a csodákra vágyunk, akkor nem a végtermékre kell összpontosítani a figyelmünket, nem arra kell tekinteni, ami az, amit szeretnénk? Mert nem attól fog az megváltozni. Nem attól fog megtörténni. A hit fogja azt előhozni!

Istennek a csodatévő, gyógyító ereje által fog előjönni. És ezt nem lehet látni, - de érzékeltem, mondják. Nem érzékelted! Az erőnek a végeredményét érzékelhetted. Mielőtt érzékelted, előtte az, az erő, valamit a testedben elvégzett!

Van, amikor az emberek érzékelik a forróságot a testüknek egy bizonyos területén, de a Szent Szellem ereje már elvégezte! Isten ereje! Az erőt nem lehet látni és érzékelni, csak érzed utána, hogy valahol forrósodik a tested.

Az emberek túl sokszor a végeredményre koncentrálnak, megnézik újra, hogy eltűntek-e a tünetek? Mielőtt ez a végeredmény megtörténne a testedben, előtte valami másnak kell megtörténnie, annak a láthatatlan erőnek, amely képes a változást hozni, azt be kell fogadnod a szellemedbe.

Mikor már érzed, hogy megtörtént, előtte már az az erő elvégezte, azért érzed a változást, mert már valami történt. Mondják az emberek gyakran, hogy éreztem itt, vagy ott a forróságot. Ez annak az eredménye, hogy már meggyógyult! Az embereknek mégis tömegei várják ezt a változást anélkül, hogy befogadták volna azt az erőt.

Először jön, hogy hiszem, hogy megkaptam, hogy befogadtam, és utána jön a változás! Az fogja hozni a végeredményt, hogy érzékeled is. Az emberek arra a részre összpontosítanak, hogy mikor érzem már a változást, és itt követik el a hibát! Kérdés pedig az, hogy mikor hiszed?

Legtöbben, akkor fogják hinni, amikor már jobban érzik magukat. Ezt a bűnösök is képesek megtenni. Ebben nincs akkor ott a hitnek a helye, mert a hit a láthatatlan birodalomban megfogja!

És a hit pontosan az a láthatatlan birodalom, amit nem látunk, nem vagyunk képesek érzékelni. Ha ezt az utat követed, akkor az meg fogja hozni azt a végeredményt, hogy a látható, érzékelhető fizikai birodalomban meg lesz, amire vártál, az érzékelés. De mind eközben, nem engeded meg magadnak, hogy mi az, amit érzel!

Amikor befogadtam a Szent Szellemet, elkezdtem nyelveken szólni. Nem éreztem semmit, három napra rá jött az érzékelés. Tehát az első az, hogy hinni kell azt, amit nem látunk, nem érzékelünk. Második, akkor hiszed, hogy megkaptad.

A hit nem azt jelenti, hogy igen akarod elszántsággal, vagy könyörögsz érte, koldulgatsz. Hiszi, hogy megkapta!

 

III. Hiszed, hogy megkaptad!

Elvetted, megragadtad! Mit? A vérfolyásos asszony, amikor megragadta Jézus ruhájának szegélyét anélkül, hogy bárki tudta volna, - nem volt ott éppen gyógyító összejövetel. Mi az, ami a változást hozza? Mi az, az erő? Nézzük a…

Zsidó 11/11-et Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.

Vagyis erőt (görögben dünamisz) nyert, erőt fogadott magába. Mit tett tehát Sára? Hitte azt, hogy erőt fogad a megfoganásra a méhében, mert a fiatalsága óta meddő volt a méhe. Fiatalkorában sem volt képes a foganásra. Bármi is volt a probléma, teljesen mindegy, amikor Isten ereje a színre lép, az helyrehozza.

Mert ugyanez az erő az, amely teremtett minket. Ugyanez az erő teremtette a földet. Mi az, amiből a testünk lett? Egy olyan alapanyagból, amely szemmel nem látható. Amikor a Szent Szellem ereje rád száll, akkor az ugyanaz az alapanyag, az az erő, amelyből a tested lett.

Láttam olyan esetet, amikor valakinek kivették a manduláit és akarta, hogy újra legyenek mandulái, egy-két hónapra vette észre, hogy Isten megteremtette. Az egyik szolgáló süketség probléma felett imádkozott, de teljesen mindegy volt neki, mert azt mondta, hogy nem érdekli mi a probléma, hiányzik a dobhártya, vagy hiányoznak a halló idegek, a hallócsont, teljesen mindegy mi a probléma, - megkaptad a hallásodat! Mindegyik meggyógyult.

A láthatatlan erő elvégezte. Hogyan lehet a láthatatlan erőt befogadni? Hit által! Sára ezt a csodatévő erőt fogadta be hit által, és ezáltal vett erőt a méhe a foganásra. Ez az erő képes megváltoztatni a szerveinket, a vérünket, a manduláinkat, bármit.

Mi az, ami hozta ezt a változást? Istennek a csodatévő ereje, amit hit által lehet elfogadni. Ugyanez az erő árnyékozta be Máriát a foganásra. Mit mondott az angyal? A Szent Szellem száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz be téged! Mit mondott erre Mária? Ímé az Úrnak szolgáló leánya, - legyen nékem a te beszéded szerint.

Az, az erő, amely teremtette őt, kezdett munkálkodni benne. A hit számára minden befogható, ki lehet szélesíteni. Ugyanez az erő teremt meg minden csecsemőt. A Szent Szellemnek szüksége volt arra, hogy Isten Fiának legyen egy földi édesapja? Nem! Istennek az ereje hozta életre azt a sejtet, és Istennek az ereje hoz életre minden sejtet.

Ugyanez az erő könnyedén képes arra, hogy helyre állítsa, felépítse a testet. És tanítottak minket arra, hogy higgyük, hogy befogadtuk ezt az erőt! Mert ez az erő utána megcselekszi azt. És ehhez az kell, hogy többé ne nézegessünk a testünkre, ne vizsgálgassuk azt, mert a javulás, a végeredmény mindig azután jön, miután befogadtuk azt.

Tehát ha hisszük azt, hogy befogadtuk Isten csodatévő erejét, munkáit a szellemünkbe, utána mi következik? Nézzük meg a Lukács Evangéliumot, nagyon jó lesz a kibontakozás, mert kijelentést fogunk venni ebből.

Lukács 5/17 És lőn egy napon, hogy tanít vala és ott ülnek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak ereje volt Ővele, hogy gyógyítson.

Tehát az Úrnak ereje jelen volt, miközben Jézus körbe volt véve a farizeusokkal, a sadduceusokkal, az írástudókkal. És az Úrnak ereje ott volt jelen közöttük, hogy meggyógyítsa őket. És nem gyógyultak meg, mert még a tudatában sem voltak ennek az erőnek. Pedig a Biblia az igazat írja, Istennek az ereje jelen volt, hogy ott gyógyítson.

És egy gyógyult meg. Az ő esetében lebontották a tetőzetet és leengedték, és ott gyógyult meg. Képzeljétek el, hogy mi hullott ott lefelé, és az Úr látta a hitüket. Az egész házat képesek lettek volna lebontani. Látom, hogy főleg, amikor tolókocsiban hoznak valakit, az Úr mindig megkérdezi, hogy mit akar az illető? Nem a könyörgés, koldulás szintjén megy.

Egy asszonyt hoztak az elmúlt héten, mindkét lábára amputált volt, és mutatta, hogy a szemével akar meggyógyulni. És egy óriási csodát tett az Úr vele, utána olvasta a legkisebb betűs írást. Amikor Jézusnak a két vak ember mondta, hogy azt cselekedd meg velünk, hogy lássunk. Mit mondott Jézus nekik? – Nyíljanak meg a ti szemeitek.   Ilyen egyszerű.

Tehát ilyen egyszerű a csodatévő erők befogadása, ha nem süllyedünk bele, a mit érzünk, mit tapogatunkba. Amikor imádkoztok, amit csak kívántok, higgyétek, hogy mindazt megkaptátok. Mit kapunk meg? Láthatatlan pont ez.

Ez az elhatározásunk, hogy befogadom azt az erőt! Ez az elhatározás hozza valóságba annak az erőnek a munkálkodását a testben, hogy az létrejöjjön. Mert amit kívánsz, az még nem érzékelhető és nem látható a testedben. És az, az erő, ami azt elvégzi, azt nem lehet érzékelnie a testednek. Nem képes rá.

Még egyszer: - hogyan lehet valamit befogadni, amit nem lehet érzékelni, tapintani? Hit által! És ez valóságos, de nem látható.

Lukács 6/19 És az egész sokaság igyekszik vala Őt illetni, mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyíta.

Mindenki próbálta Őt megérinteni, mert erő származott ki belőle, és ez az erő, mindenkit meggyógyított. Mindenki tudta, hogy ez valóságos.

Van egy erő, ami az elménket abba az irányba serkenti, hogy az agyunknak a szerkezetében képes legyen működni. Mert nem szabad az elménket és az agyunkat összekeverni. Mert az agyunk egy fizikai szervünk, az elménk pedig egy örökkévaló részünk. Ha ezt megértjük segít nekünk.

Itt is jelen van egy láthatatlan birodalom. Az angyalok, a Szent Szellem, Isten ereje. És ha meg tudjuk azt tenni, hogy nem a láthatókra figyelünk állandóan, akkor fogunk belépni ebbe a láthatatlan birodalomba, ahol ezek a jelek és csodák történnek.

Korinthus I. 2/4-5 És az én beszédem és az én prédikálásom, nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott. Hogy a ti hitetek nem emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.

Tehát Istennek az országa nem szavakban, hanem erőben van. Hogy a ti hitetek nem emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Mondja mindenki: van hitem Isten erejében! Van hitem Isten erejében! És az nem látható!

Ha az érzékelésben is megtapasztalod már, akkor az csak egy utórezgése annak, ami történt szellemben. Mert Isten Szellem és minden ebben a láthatatlan birodalomban indul. Tehát Istennek az ereje az, ami hozza azt a változást, hogy te kijelented, hogy meggyógyultam. Ez Istennek a láthatatlan ereje. És azt kell hinned, hogy azt befogadtad!

Lukács 8/43-44 És egy asszony, aki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Hátulról hozzájárulván, illeté az ő ruhájának peremét, és azonnal elállt vérének folyása.

Miért tette vajon ezt?

Lukács 4/13-14-ben És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre. Jézus pedig megtért a Szellemnek erejével Galileába, és híre ment neki az egész környéken.

Miután megkísértetett, elment az ördög és a Szent Szellem szállt rá, és megtért a Szellem erejével. Az asszonynak, aki megérintette a ruháját, hite volt a Szent Szellem erejében. Jézus miután hatalmat adott a tizenkettőnek, utána hetvenet is kiküldött és őket is felruházta ezzel a hatalommal, és erővel, hogy betegeket gyógyítsanak és szabadítsák meg a foglyokat. Olvassuk a…

Ap.Csel. 1/8-ban Hanem vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim.

Ez az erő ma is rajtunk van, és bent van a gyülekezetben. Mégsem történik sok minden néhány gyülekezetben. Ott, ahol azonban felfogják ennek a természetfeletti erőnek a működését, hogyan kell befogadni, hogyan kell munkára fogni, ott megtalálhatók ezek a csodák, bemennek ebbe a birodalomba.

Lukács 8/45-46 És monda Jézus: Ki az, aki engem illetett? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter, és akik Ővele voltak: Mester a sokaság nyom és szorongat téged, és azt kérdezed, ki az, aki engem illetett? Jézus pedig monda: Illetett engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem.

Ha a Márk Evangélium szerint olvassuk ezt, ott arra kapunk rávilágítást, hogy az asszony úgy ment Jézushoz, hogy állandóan azt mondogatta, - ha csak a ruhájának szegélyét érintem, meggyógyulok! És így gyógyulnak meg a még nem hívők is az alkalmainkon.

Egyszer megkérdeztem valakit, hogy hiszi-e, hogy Isten ezt megcselekszi, és azt mondta, hogy azért jöttem az alkalomra, mert hiszem. És utána született újjá, tehát hite volt ebben az erőben. Miután újjászületett, megkeresztelkedett a Szent Szellemben.

47 Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött és előtte leesvén, megjelentette néki az egész sokaság előtt.

Jézus észrevette magán, hogy erő származott ki belőle. Jézus úgy engedi útjára ezt az asszonyt, hogy – bízzál leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel! Tehát az erő jelen volt, ahogy ment Jézus, és az asszonynak a hite vonta ki, hozta működésbe azt az erőt, ami jelen volt.

Jézus úton volt éppen, és az asszony megragadta a ruhája szegélyét és az erő kiáradt a testébe, és megváltoztatta a testét. Ez változtat meg mindent. És ezt csak hit által lehet mozgásba hozni. Jézus azonnal odahelyezte a hangsúlyt, hogy leányom a te hited tartott meg téged. Nem az erőre helyezte a hangsúlyt.

Ez az erő most is működik a testünkben. Ez az erő felettünk is van és bennünk is van, ahogy a Róma 8/11-ben írja, hogy annak a Szelleme van bennetek, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által. Bennünk van, így kell meggyógyulnunk nekünk, mint hívőknek.

Ha valaki először van, gyakran elmagyarázom, hogy neked csak be kell fogadni a kenetet, és utána meg kell tenni a megvallást, hogy a Szellem ereje bennem van. Nem nézünk a tükörbe, az ördög ugyan azt mondja, hogy nézz a tükörbe, látod semmi nem változott. Erre a hangra ne figyelmezz, mondd, hogy ez az erő bennem van, ez mindent tökéletesen helyreállít a testemben. Ámen!

Kerekegyházán történt 19 évvel ezelőtt, jött egy fiatalember, akinek súlyos balesetben megsérült a teste. Nyomorék volt. Harminc napra rá visszajött, nem lehetett ráismerni, a teste tökéletes lett. Azt mondta, csak annyit tett, amit mondtam neki az első alkalommal. Megfogadta a tanácsomat, hogy mondja el minden nap: Isten ereje bennem működik, és mindent tökéletesen helyreállít!

Mondtam, hogy nézzél a tükörbe, most már megteheted, nézd meg, mi történt. Az történt, hogy a megvallásait megtette, megvallotta, és a testének minden csontja kiegyenesedett.

Hiszem, hogy kaptatok erről ma megértést, hogy hogyan működik az erő. Ez történik az evangélizációs mezőkön hétről-hétre. Istennek a csodatévő ereje teszi. Itt van jelen. Meggyógyulnak a testek, az emberek sokszor észre sem veszik, csak ha megtornáztatjuk őket. A tudás szava az, amikor valamelyik területet kiszólítjuk, ahol a gyógyulás lesz.

Egyszer együtt voltam egy szolgálóval, aki a kezét sem tette rájuk. Előszólította őket, kijöttek előre, és mondta, hogy most pedig tornázni fogsz. Én azért szeretem mégis a kezemet rájuk tenni, hogy kapjanak egy megtapasztalást arról, amikor a Szent Szellem ereje beléjük hatol. De már bennünk van ez az erő. Az erő ott van, hittel jöttek, megkapják, és csodák, gyógyulások történnek.

A tanítás nagyon szorongatta a szívemet, hogy ezt elmondjam. Nagyon fontos ez ebben az időben, hogy ezt megértsétek, hogy mi történik, hogyan történik mindez. Az evangélisták is megértik ezt, a pásztorok is, és a maradék is. A maradék üdvözül, az van a Bibliában. Nincs probléma. Nagyon fontos időket élünk most. 

Hála Istennek, szeret minket, és dicsérjük az Urat! Köszönjük Úr Jézus. Ámen! 

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya testvérünk munkáját, aki a Békevár látogatói számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL