2012.05.25. 

SZELLEMI FELNÖVEKEDÉS 4.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. május 13.

 

Dicsőség legyen Istennek, áldott legyen a mi Urunk, Jézus Krisztusunk szent neve. Megtörjük Atyám a halál szellemét a gyülekezet minden tagja felett, a család minden tagja felett, a pásztoraink felett Atyám, kenetet szólunk, bölcsességet szólunk, szellemi ajándékokat szólunk a Jézus nevében. Minden dicsőséget az Úrnak adunk és általa a Mennyei Atyának, köszönjük a jókat, amelyeket cselekszel velünk Atyánk.

Kezeinket a zsebkendőkre vetjük Jézus hatalmával és a Szellem erejével. Köszönjük Atyám ezt a gyógyító kenetet, amelyet adtál, a hitnek a cselekedetére, ahogy a betegek testéhez érnek a ruhadarabok, a kenet kiárad, megtörnek a betegségek, a fájdalmak és minden gonosz munkának a szellemi ereje megtörik és eltávozik az életekről Atyám, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges nevében. Minden dicsőség Atyám a tiéd a Jézus Krisztus által. Ámen!

Egész héten a szívemen volt egy Írás. A lehetőség a mai napon, hogy adományt adhattok az Úrnak, a Tv műsoraink költségeire fogjuk fordítani a mostani adományotok. Nem most gyűjtünk, hanem az adományos dobozba tehetitek.

A jövő hónapban pedig az imakonferenciát követő vasárnap fogunk adományt gyűjteni, akik a Tv műsorok költségeihez szeretnének hozzájárulni. Elég sok pénzbe kerül havonta a műsoridő, és ezt kell fedeznünk.

A következő Ige biztosít minket, hogy ha így cselekszünk, akkor nem csak eldobjuk a pénzt magunktól, hanem célzattal adjuk az Úrnak! Bátorít minket az Ige:

Lukács 6/38 Adjatok és néktek adatik, jó mértéket, megnyomottat, és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.

Az életünk minden területére igaz, amit teszünk az embertársainkért, az visszajön hozzánk sokszoros mértékben. Itt az Úr a hangsúlyt az adakozásra fekteti, az visszajön hozzátok, az emberek adnak vissza a ti öletekbe. Ezt szerettem volna ma tisztázni elsőként, hogy áldottak legyetek mind, akik adakoztok, a tizedet behozzátok az Úr tárházába.

Megáldjuk ezeket, mindig imádsággal kísérjük. A hiány szelleme el kell, hogy távozzon az életetekről, és a bőség kell, hogy hozzátok jöjjön. A szolgáló szellemeket rendszeres kiküldjük, hogy hozzák be számotokra a szükséges anyagiakat.

Nagyon jó dolgok történnek, az egyik pásztorunk beszámolója szerint a tegnapi gyülekezeti alkalmukon kilenc új személy vett részt az istentiszteleten. Ez gyönyörű. Bizony az Urat illeti a dicsőséges taps, köszönjük, hogy Ő elvégzi.

Pál azt írja az egyik levelében, hogy én Istent a szellememmel szolgálom, vagyis a belső emberrel. Erről ma is szó esik majd.

Efézus 4/11 És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére:

Az a szolgálat, amelyről itt az Írás szól, ez a szenteknek, vagyis ti mindannyitoknak a szolgálata. Figyeltem hosszú ideig, hogy vannak pásztorok, prédikátorok, akik magukat teljesen lestrapálják. Teljesen más rendszer szerint próbálják elvégezni, mint Isten rendelné. Magukat túlfeszítik éjjel és nappal, ők próbálják elvégezni a munka egészét.

Az egyik szolgálat, akinek részt vettem a szolgálatában, Ausztráliában, láttam, hogy csak ő imádkozott az emberekért, senki mást nem engedett, hogy szolgáljon. Az első szolgálat, aki felépítette azt a gyülekezetet, az három évig szolgált és annyira túlfeszítette az erejét, hogy soha többet nem tudott visszatérni abba a gyülekezetbe. A pásztor, aki pedig őt követte, szintén lebetegedett, úgyhogy el kellett mennem hozzá, és odahaza imádkoztam érte, mert annyira beteg volt.

Próbálják a nyájnak minden személyes problémáját helyrehozni, megoldani, mindenkit meg akartak látogatni és ebből egyetlen egy sem volt az Úr akaratában. Még a szolgáló próbálja mindezt megcselekedni, addig a nyáj pedig nem csinál semmit.

Vagyis a hívők nem tudtak fejlődni. És egyikőjük sem kap érte semmi jutalmat. Mindannyian csecsemők maradnak, a pásztor és az egész gyülekezete is. Mi azonban nem ilyenek vagyunk, mi felnövekedünk, és mindannyian elvégezzük az Úr szolgálatát.

13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére,

Mindannyiunknak el kell jutnunk ide! Mondjad, kérlek, hogy: – Ez én vagyok! Mindannyiunk számára meg van az Úrnak a ránk szánt feladata. Érett korúságra, felnőtt korúságra kell jutnunk ahhoz, hogy mind azokat a munkákat el is tudjuk végezni.

Az Ige pedig figyelmeztet minket, hogy a nehézségekben úgy meg kell állnunk, mint az Úrnak jó katonái. Ez azt jelenti, hogy bármire elszántnak kell lenned, ami szükséges ahhoz, hogy itt a földön elrendelt munkát elvégezd.

Megadta a feladatainkat és elrendelt, kiküldött minket arra, hogy ezt elvégezzük. Azt is tudnunk kell, hogy az idő pedig rövid. Az Úr Isten mögöttünk áll ezekben és egy nagyon jó programot fejlesztett ki arra, hogy mi itt fejlődhessünk.

Személyesen egy buzdító álmot kaptam arra, hogy a lakótelepeken kell azokat az embereket megkeresni, akik már nem képesek az utcára sem kimenni és az Evangéliumot kell nekik hirdetni egyenként. És ezek örömmel befogadták az Evangéliumot. Ezt mindannyian tudjuk végezni. Így ha mindannyian munkálkodunk ezen, akkor nagyon sok embert meg tudunk nyerni Isten királysága számára.

Sokakat kiképzett az Úr a Szellem ajándékaival, a Szellem kenetével, akkor miért ne használna minket most Isten. Miután téged meggyógyított, egészségessé tett, felkent, az Igével felruházott, készen állsz, hogy kimenjél.

Amikor úgy tűnik, hogy a hited már teljesen elsüllyed, a győzelem akkor van a küszöbön a legerőteljesebben!

El fogom majd magyarázni a hitnek a dolgait, vissza fogunk kanyarodni rá. Nagyon hamarosan jön vissza az Úr! Azt biztosan leszögezhetjük, hogy ha csak ücsörgünk, és a hüvelykujjunkat cumizzuk, akkor semmi nem fog körülöttünk történni.

Ugye a kisbaba szokta azt tenni, hogy bekapja a hüvelykujját, és jól el van magában. Jellemző a csecsemőkorúakra, hogy nagyon hamar haragra gerjednek, mérgesek lesznek, ha valaki nem tesz meg valamit nekik. Ugye van a Bibliában egy olyan vers, hogy minekutána férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat – írja ezt az Írás.

Ahogy írva van a János levelében is, a világ soha nem fogja megérteni azt, amit Jézus tanított, hogy a világ összes könyve nem lenne képes befoglalni mindazokat, amiket Jézus tett a földön. Csak egy kicsi részét közli velünk ez a Szentírás.

A Lukács 2/42-vel fogjuk kezdeni ma az Írás olvasását. Tudod, úgy van ez, hogy ha valóban kívánod az Úrnak a kijelentéseit, akkor bele kell mélyedned az Igébe, mert neked nagyon nagy részed van abban, hogy ma a kijelentéseket kimerjed az edényből. Tehát, amikor kezdem a jegyzeteimet, néha úgy érzem, hogy egy nagy falba ütközünk.

Lukács 2/42 És mikor tizenkét esztendős lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint; 

Tizenkét esztendős lett, mind testének állapotában, mind pedig a szellemiekben. Az azt megelőző esztendőkben is évről-évre szokásuk szerint mindig feljártak a templomba, de ebben az esztendőben az történt, hogy a szülei visszafordultak, Ő pedig ott maradt a templomban.

Mi volt az, ami más volt Jézusnál ebben a tizenkét esztendő korban? Az, hogy a templom dolgai érdekelték, ott maradt. Egy évvel azelőtt, vagy azt megelőző években mit tett Jézus? Mi a különbség? Mi volt az a különbség, amit hozott az, hogy tizenkét esztendős lett? Más lett. Ahelyett, hogy csak beszélt volna a templomban, mit tett? Előtte a gyermekekkel játszadozott odakint. De abban az esztendőben…

És mindig van valami különleges ezzel az esztendővel, amelyben vagyunk, – ebben az esztendőben te gyarapodni fogsz, ebben az esztendőben az álmaid valóra válnak, és ebben az esztendőben a dolgok igenis megváltoznak, ez az esztendő arra adatott, hogy az álmaid mind valóra válnak. És ebben az esztendőben, az idén felnövekszünk, és elhagyjuk a gyermekhez illő dolgokat!

Valami történt Jézussal, amikor tizenkét esztendős lett. Tizenkét esztendős korára egy gyermek képes észlelni a szellemi dolgokat, és képes érzékelni a felnőtt korúaknak a dolgait. Ebben az időben már képesek az Úrtól látogatásokat fogadni a szellemükben. Jézusnak megnyílt a szeme arra, hogy egy elhívás van az élete felett, hogy célzattal van a földön, és hogy mik a feladatai.

Ebben a korban megnyílik a gyermekeknek a szeme, de nagyon szomorú az, hogy később teljesen elkerül a figyelmük ezekről a kijelentésekről, amit itt vesznek. Hideggé válik bennük mindez és elérkeznek az egyetemi évekre, és úgy viselkednek, mint maga az ördög. Zavarodottá válnak és az életük felét elfecsérlik.

De a másik oldalról pedig ugyanúgy igaz lehet, hogy tizenegy-tizenkét-tizenhárom éves korukban ezek a gyermekek úgy magukhoz ölelik Istennek a kijelentett dolgait, hogy egész életükön keresztül az egy uralkodó irányzatot vesz felettük. Lehetséges az, hogy valaki negyven évesen a megfelelő, Istentől rendelt helyén van.

Más idők voltak azok, ha tizenhat esztendős volt valaki, az Ószövetség idején, akkor már fegyverhordozóvá nevezték ki és háborúban kellett részt vennie. Tehát az ember természete nem változott meg, de a társadalmi peremfeltételeink megváltoztak.

Miért nem volt ugyanígy Jézus a templomban három éves korában? Az egyik oka ennek, ahogy az Írás is felhívja a figyelmünket, hogy Jézusnak is növekednie kellett. És tizenkét éves korára annyira növekedett, hogy már nem a gyermekekkel való játszadozás, és a labdajátékok érdekelték, hanem az Úr dolgai.

A mai nyelvre lefordítva, nem az internet előtt ült, és nem számítógépes játékokat játszott. Tehát a fókuszában, a figyelem központjában az Úr dolgai előbbre álltak, mint addig bármely esztendőben előtte.

Lukács 2/40 A kisgyermek pedig növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme volt Őrajta.

52. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.

Amikor a szülei elkezdték keresni, és nem találták, visszamentek egészen a templomig, és ott találták meg, megkérdezték tőle, hogy miért tetted ezt velünk? Mit válaszolt? Hogy nékem az Atyám dolgaival kell foglalatosnak lennem. És ez a jellemző jele annak, hogy felnövekedett.

A mi híveink hol vannak ma? Egy törékeny, apró százaléknak talán meg van az indoka, hogy miért nem tudott ma eljönni, de a többiek gyermekkorban maradtak, és nem látják a felnövekedésnek a szükségét. Ugyanis más dolgokat előtérbe sorolnak, és fontosabb helyre tesznek a saját életükben. Egyszer-egyszer jönnek el, amikor úgy érzik, hogy na, most bemegyek.

Mondom nektek, hogy az idő nagyon rövid, és ha a szellemi felnövekedésedet nem éled meg itt a földön, óriási veszteség ér majd. A kérdés úgy merül fel, hogy hány hónapot és évet engedhetünk meg magunknak, hogy elvesztegessünk az életünkből?

Honnan lehet megtudni azt, hogy felnövekedtünk? Az egyik jellemzője, hogy már tudod pontosan, hogy mikor van ott az ideje annak, hogy játszadozhass, és mikor van ott annak ideje, hogy nem. A gyermekek nem tudják a különbséget, a felnőttek igen.

A felnőtteknek is szükségük van szabadságokra és szükségük van pihenésre, de nem minden héten, amikor eljönne az ideje annak, hogy a királyság dolgait végezzük. Vagyis a prioritások, a fontossági sorrend alapján minden a helyére kell, hogy kerüljön.

Az egyik pásztor megvallását én is nagyon gyakran imádkozom, miszerint kéri az Urat, hogy: Uram, mutasd meg nékem azt a fontossági sorrendet, amelyet követnem kell a te akaratod szerint az életemben!

Nagyon sok jó dolgot elvégezhetünk, de meg kell tudnunk a fontossági sorrendet, hogy melyik az, ami megelőzi a másikat. Ezek a tanítások arról szólnak, hogy neked fel kell növekedned szellemben.

Ugyanis nem növekszel fel szellemben, ha két évet kimaradtál a gyülekezetből, vagy elő sem veszed a Bibliádat, semmit nem növekedtél. Húsz évet elfecséreltél, és még mindig csecsemő vagy, felnőtt testben élvén. És így vannak sokan.

Vannak olyan tanítások ebben a témakörben, amelyek nem pontosak, és a pásztoraimnak fogok erről szólni. Ha Jézusnak fel kellett növekedni, és olvastuk, hogy igen, akkor nekünk miért ne kellene? Mi különlegesebbek lennénk Jézustól? Ő példaként jött a földre, hogy megmutassa, hogy nekünk hogy kell járnunk.

Felszólít minket az Ige, hogy kívánnunk kell az Ige tiszta, hamisítatlan tejét, hogy azon növekedjünk. És abban a korban még nem tudunk húst enni, mert még testiek vagyunk, vagyis a komoly dolgokat még nem vagyunk képesek feldolgozni. Másrészt, Isten nem ken fel csecsemőket.

Fiatal korban is meg lehet ragadni látásokat arról, hogy Isten elhív téged, nem kérdőjelezem ezt meg, de fel kell növekedni az Úr dolgaiban, és fel kell növekedni a kenetben. Nekem is meg kellett tanulnom a kenet útjait, és dolgait. Miután kijártam a Biblia iskolát, még mindig nem tudtam ezekről semmit, csak akadémikus tudásom volt.

Amint az ember belemélyed, és egyre többet tud meg ezekről, úgy lát rá arra, hogy mennyire keveset tud, hogy szinte semmit nem tud még. És az igazi kijelentett tudás, ami most Krisztus testéhez érkezik, az egy óriási sebességgel árasztja el a Testet.

Vannak olyan ismerőseim, akik egész életüket egy széken töltik és tanulmányozzák Istennek a kijelentéseit, és soha nem jutottak előbbre egyről a kettőre. Addig nem is tudunk ilyen dolgokat végezni, amíg fel nem növekszünk, és nem kezdjük el magunkat gyakorolni Isten dolgaiban.

És ez nem akadémikus tudást jelent, hanem szellemi jellegű dolog, szellemben kell megfogni, hiszen a szellemünknek is van egy elméje, egy értelme. És a szellemünket ki lehet képezni. Kaphatunk nagyobb kegyelmet ezekre, és ezekre is rá fogok térni, remélem, hogy odáig elérünk.

Túl sokan jönnek hozzám az ördögnek a füstölgéseivel, hogy micsoda nagy kenetük van, hogy micsoda nagy kijelentéseik vannak, és hangoztatják ezt, közben pedig semmi más ez, csak az ördögnek a füstölgése, ami bennük van.

Biztosíthatlak téged a felől, hogy jön az ördög, és megtéveszthet téged, a világosság angyalaként is képes megtéveszteni téged. És meg fog ’áldani’ téged, egy hamisított jelenléttel.

Zsidó 11/23 Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától.

Figyeld meg, hogy amikor hit által tesznek valamit, akkor nem félnek! Mert a hitben nincs félelem.

24. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, 

Amikor felnövekedett, vagyis, amikor felnőtt korba jutott, és rálátott, akkor megtagadta, azt, hogy őt a fáraó lánya fiának nevezzék. Ez egy óriási dolog volt. Jelentett ez ugyanis pénzt az életében, presztízst, playboy életet.

Bármit érthetsz ezalatt, hogy ő ezt a playboy életet élhette, mert a fáraó udvarában mindezt élvezhette. A legjobb kábítószerek, a legjobb bulik, minden. De valami mégis történt vele. Mi az, ami előtte része volt az életének, mielőtt felnövekedett?

A fáraó palotájában felnövekedni jelent aranyat, pénzt. És istentelen dolgok folyama zajlott ott a fáraó palotájában, ez volt az, ami ott normálisnak számított, mindaddig, amíg felnövekedett.

Az emberek szeretik elítélni a másiknak az életvitelét, de ez nem segít a másikon. Ugyanis, amikor az ember a növekedési folyamatában van, úgy ahogy növekszik, ezek a dolgok leesnek róla. Tehát erőfeszítések nélkül elhagyja az embert, ahogy növekszik. Én is abbahagytam pl. az ivást, amikor növekedtem, felnövekedtem.

Emlékszem az egyik emberre, aki a bizonyságát adta, Istennek egy óriási, nagyon erőteljes embere volt, Gordon Lindsay barátja. Elmesélte nekem, hogy ivott, de elkezdte tanulmányozni a Bibliát. Közben itta az alkoholt, de azt vette észre, hogy ez az iszákosság ez zavarja az ő bibliai tanulmányozásait, és akkor abbahagyta. Ütközött vele, és akkor tudta, hogy neki is meg lesz erre a lehetősége.

Amikor még kisgyermekkoromban voltam, indiánosdit játszottam egész nap. Tíz-tizenegy éves koromban pedig baseball játékos akartam lenni, jobban akartam a labdát eltalálni. De nem ment, ezért elkezdtem a köveket dobálni. Egész nap köveket dobáltam, rákövetkező évben pedig én voltam a legjobb. A csúcsra feljutottam.

Tehát az ember mindenben eljuthat így a csúcsra, ha elkezdi magában, belül a szellemében hinni azt. Mindenkit megdupláztam, olyan jó lettem. Húsz millió dollárt kap ma pl. egy ilyen játékos egy évben.

Minden oda vezethető vissza, hogy mi az, amit ott belül a bensődben hiszel magadról? Ezeket a dolgokat azonban ma már nem teszem, mert vannak helyette más dolgaim, amit cselekednem kell, az Igét kell tanulmányoznom. Vagyis felnövekedtem. Írja a:

Korinthus I. 13/11 Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.  

Nagyon sok mindenről szól itt az Írás, pl., hogy szeretetben járni. Nem pletykálkodunk, nem gyilkoljuk a másikat a szánkkal, és nem támadjuk hátba a másikat, ezeket a világ cselekszi. Ha mi felnövekszünk a szeretetben, ilyeneket már nem fogunk tenni.

Visszatérünk a Zsidó levél 11. fejezetére, és a 24-es versből újra kimerítjük azt a lényeget, hogy hit által tiltakozott Mózes, hit által tagadta meg, óriási dolgokat adott fel az életéből. Ha valamit te is így hit által megcselekszel, akkor azonnal tedd rá az Igét.

Zsidó 11/24 Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják,

25. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;

Tehát volt idő, amikor még ezt nem így látta. Egész nap, különböző partikban vett részt, és az elittel futott együtt. A legjobb kábítószerek és a legjobb ez meg az volt neki, és azután történt valami. Felnövekedett.

Látta, hogy a zsidó nép micsoda rabszolgaságban nyomorog, hogy mennyire el van nyomva ez a nép. Lehet, hogy kisebb korában még nem is látta, hogy létezik ilyen nép, amikor még kisebb korú volt. Később, amikor pedig felnőtt korba jutott, lehet, hogy még mindig nem törődött velük, de amikor igazi felnőtt korba jutott, akkor ezt meglátta.

Először, amikor ezt észrevette, meglátta, hogy mi is történik ott, pedig egész életében ott élt. De egy napon meglátta. Ha az ember úgy gondolkodik, hogy hát ez valaki másnak a problémája, de az ő szívére került, hogy segítsen rajtuk, és odáig eljutott, hogy hajlandó volt mindazt a jót eldobni magától, amiben addig élt.

A presztízst feladta, a pénzt, ezeket az összejöveteleket, a legjobb addigi barátait, és azt mondta nekik, hogy engem többet ne is nevezzetek a fáraó lánya fiának, mert én Isten népének a tagja vagyok. Én az Úr Jézus Krisztushoz tartozom, én a zsidókhoz tartozom, közéjük tartozom, és velük akarok szenvedni, ahelyett, hogy veletek bulizzak egész nap.

Ez jelenti, hogy felnövekedett. Tudod, hogy miért jelenti? Mert a gyermekek ezt még nem látják, egész nap játszadoznak ott, ahol vannak. A szellemi felnövekedett korúak nem ilyenek.

26. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.

Látta egy pár nap után, hogy nincs jutalma annak az életnek, amit ő azokon a dolgokon nyerne. Vagyis, hogy különböző összejöveteleken legyen Egyiptom legfelsőbb rétegeivel, ez számára nem hoz jutalmat. Jelképezi ez ma a világi dolgokat, egyszer mindez lezárul.

De azok, akik engedelmeskednek Istennek, és az Ő akaratának, a Jehova akaratát cselekszik meg, azok örökkévaló királyságnak a tagjai és jutalmazottjai lesznek. Uralkodni, és trónolni fognak az Úr Jézus Krisztussal örökké.

Tegnap elmondtam az imaharcosoknak, hogy láttam ezt a gyönyörű, dicsőséges mennyei sereget. Azoknak, akik a szellemükkel szolgálják Istent, mint Pál is… Láttam a trónt, és láttam a rangfokozatokat. Egy háromszög alakú sokaság, minden időkorszakból benne Isten népe. A legutolsó sorok nagyon hátul vannak. Űrhajó kell ahhoz, hogy az elejére kerülj, és ezt kell neked is szem előtt tartanod.

Amikor [Mózes] felnövekedett, akkor meglátta azt, hogy én választom a népemmel való együtt nyomorgást, az elnyomást, a később való jutalomért. Nagyon nagy jutalma van annak, hogy téged ma leszektáznak.

Nagyon nagy jutalma van annak, hogy te diszkriminációt szenvedsz, hogy törvényeket hoznak ellened és kizárnak. Ők ítéletet kapnak ezért, mi pedig megjutalmazást kapunk érte, ezért örvendezzetek. Azt mondja a Biblia, hogy ugrándozzunk örömünkben. Nem zavar engem.

Vagyis engem [Mózest] húzzál ki azok listájáról, akik ott buliznak. Mikor történt ez? Amikor [Mózes] felnövekedett! Mikor fogják az emberek vajon ezeket a dolgokat elhagyni az életükben? Amikor már többet nem játszanak éjjel és nappal videó játékokat, és amikor a munkában vannak, akkor azt nézik, hogy mikor lesz már a leállás?

Amikor meg van az ebédszünet, akkor azt nézik, hogy mikor fogunk már enni? Az ő hasuk, az ő istenük, mondja róluk a Biblia. Ez gyermekkor. Állandóan azon gondolkodnak, hogy mikor jön már az ideje, hogy ehessek végre, mikor játszhatom újra. Gyermeki dolgok ezek, és fel kell növekednünk.

Fel tudunk növekedni, és fel fogunk növekedni, elkezdünk gondolkodni mások felől, minthogy csak az én, az enyém, és a nekem dolgai érdekelnének. Mondom neked, hogy vannak dolgok, amelyeknek soha nem lett volna szabad, hogy része legyen az életednek. Ámen! Gondolkodjunk ezen.

Filippi 2/3 Semmit ne cselekedjetek versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván magatoknál.

4. Ne keresse ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is.

Ez része annak a folyamatnak, hogy felnövekedünk, hogy elkezdünk másokról is gondoskodni, hogy mi az, amit tehetek a másikért. És meglátod azt, hogy Isten téged mennyire megáldott, és ebből az áldásból miben tudod részesíteni a másikat is. Mert igazán áldott vagy.

20. Mert nincs velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat.

21. Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét.

Másik fordítás mondja, hogy: mindenki csak saját magával törődik, és nem az Úr Jézus Krisztusnak a dolgaival. A felnőtt kor és a fel nem növekedettség jellemzői ezek.

A mi szolgálatunk egyre nagyobb és nagyobb lesz! Vannak, akik azzal közelítenek, hogy nekik ez, meg az kell, ők mindig akarnak valamit, és egyszerűen lecsapolják az erődet. Nem az újakról beszélek, mert az újak általában ilyenek, de a régebben idejárók, akik már felnövekedtek, nekik be kellene csatlakozni az ellátás forrásába.

Ugye tisztán mondja Jézus, hogy a világ innen fog megismerni minket, hogy egymás felől gondot viselünk, és egymást szeretni fogjuk. És mi ezt tesszük. Nagyon jó csapat vagyunk! Ma is hoztunk a templomba négy zsák pékárut, amiből ti is fogyaszthattok és vihettek azoknak, akiknek még nem jutott elegendő. Szomszédoknak is vihettek belőle.

Amikor mi összegyűjtjük a száraz kenyeret, és átvisszük a szomszédnak, azt nem a szomszéd eszi meg, hanem a csirkéi. És nagyon örülnek ennek a segítségnek, a tyúkanyó és a csirkéi is örülnek neki. A bővített fordítás szerint olvasom a:

Máté 16/24 Akkor Jézus így szólt az Ő tanítványaihoz, ha valaki az én tanítványom kíván lenni, tagadja meg magát, szem előtt tévesztve saját magát, és feledkezzen el magáról és az ő saját érdekeiről, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem, kitartóan ragaszkodjon hozzám, teljesen alkalmazkodjon, váljon hasonlóvá az én példámhoz az életében, és ha kell, a meghalásban is.

A teljesen felnövekedett korúaknak a jellemzője ez.

Róma 15/2 Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.  

3. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.

Tehát az, amit most a Szellem nekem mond, hogy te ne kárhoztasd önmagadat, mert nem hívott el minket az Úr arra, hogy mindezt mi magunk megcselekedjük. Csak az én részemet. Ha csak a világ dolgait hallgatod egész nap, tökéletes depresszióba eshetsz tőle.

Nekünk azonban Isten garantálja az Igében, hogy gyarapodóvá tesz minket, tehát meg kell, hogy látszódjon a különbség Isten népe és a világ között. A 35. Zsoltárban adta az Úr tegnap, az Úrtól való Ige volt ez, az egyensúlyt kell, hogy megtaláljuk…

Zsoltárok 35/27 … Magasztaltassék az Úr, aki gyönyörködik az Ő szolgájának gyarapodásában.

És ezért örömkiáltásokban kellene lennünk. Tehát ne legyen kárhoztatás bennetek, egyáltalán semmilyen vonatkozásban.

Galata 6/2 Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 

Ahogy Káin kérdezte: – Vajon az én atyámfiának a megtartója vagyok? Egy szellemi alkalmazása van ennek a jelentésnek, az imádságban, a közbenjárásokban, a kihordásokban, a nyögésekben, a könyörgésekben. Szellemiek ezek, hordozzuk a másikat imádságban. A szellemben felnövekedett tud ezen a helyen imádkozni.

A pásztoroknak tegnap elmondtuk, hogy ha valaki ilyen terheket észlel szellemben magában, el kell, hogy menjen arra a helyre, és imádkoznia kell. Kell, hogy legyen ugyanis egy hely, ahol szoktál imádkozni. Tegnap adtam egy órás tanítást erről, és szó volt ezekről a portálokról, vagyis nyitott ajtókról a mennyből le a földre, ahonnan az imáink könnyen felmennek az égbe.

Itt a teremben ez a hely például ilyen, ahol már hosszú évek óta összegyülekezünk, és itt imádkozunk. Az imaharcosok, akik az egész életüket végig imádkozzák, ezeket a helyeket, ahol imádkoznak, forró helyeknek nevezik. Ha meghalnak is, és a mennybe költöznek, az a hely, ahol az illető ült a széken, egy nyitott ajtó a mennybe, azok, akik állandóan imádkoznak.

Visszatérve a pásztorra, akinek egy ilyen teher jelentkezik a szellemében, azt jelenti, hogy amit éppen tervezett, azt abba kell hagyni, és elmenni haza, és imádkozni, mert valaki a gyülekezetben bajba került. Az ördögnek a csapdái, kelepcéi ezek. Ugyanis, egy szellemi összekapcsolódás jön létre a pásztor és a nyájtagok között, akik gyülekezetbe járnak. Ezért nagyon fontos a gyülekezetbe járás.

Néhány napja történt, hogy terhességi jelzéseket észleltem, mintha valaki terhes lenne. Mondtam, hogy mi közöm nekem ehhez? És az Úr megjelentette nekem, mert valaki, a pásztor pl. nem nyílt meg erre, nem adta oda magát. Valaki bajban volt, akkor jönnek ezek a jelzések, ezek a terhességi fájdalomjelzések.

Mondtam az egyik testvéremnek, hogy pár héten belül jön a baba, annak a membránnak addig erősen kell tartani a magzatvizet, és a babát. Az Úr mindent figyelemmel kísér és a legapróbb részletekig gondja van mindenre.

Amikor ez a dolog engem megütött, akkor kérdeztem az Urat, hogy Uram, mi közöm nekem ehhez? Mondtam, hogy tudom, hogy ki lehet ez, akit ismerek. Így mennek ezek, ugyanis ezek szellemi észlelések, szellemi teherjelzések.

Ehhez el kell jutni a szellemi felnőtt korúságba, akkor vagyunk képesek ezeket szellemben hordozni, és imádkozni, mint ahogy a kismama is akkor képes szülni, ha eltelt az a kilenc hónap. Amikor megérkeznek a szülési görcsök, fájdalmak, ezek jelzések arra, hogy a születés ideje hamarosan elközeleg, és valami áttöréssel a világra jön.

Most a jobb vesében van ilyen, ez gyógyulás. Tudás szava által is lehet, vagy pedig a Szent Szellemnek a kihordása is lehet. Most pl. mind a két vesében működik a megszabadító kenet. Folytonosan mennek ezek, most kapcsolódott be, a hitetek által történnek ezek. Hitben kell lennünk, és erről a hitről fogok még tanítani. A hit úgy jön hozzánk, hogy halljuk, és halljuk az Igét.

Róma 5/2 Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.

Hitben van a hozzáférésünk, a menetelünk ahhoz a kegyelemhez, és ahhoz a békességhez is, amiről az első vers ír. Tehát hit által van ahhoz a kegyelemhez a hozzáférésünk, és ezt a kegyelmet hit által tudjuk megérinteni.

Ausztráliában évekig tanítottam a hit üzenetet. Szeretném most úgy elmagyarázni nektek, hogy a hit olyan, mint egy csővezeték, és a kegyelem folyik ezen a csővezetéken hozzád. Felszólít az Ige, hogy növekedjünk a kegyelemben. Járuljunk bátorsággal, bizalommal a kegyelem királyi trónja elé, és ott fogadjunk még több kegyelmet.

Ez a kegyelem egy képességekkel való felruházást jelent. Mert ha valami helyzetbe kerülsz, el kell végezni. Úgysem te végzed, az Úr teszi, és nem is a te hited, hanem az Úr hite, ami hozzád jött. Ez a hit azért van ott, hogy ezt a kegyelmet hozzád vonzza mindarra, amit el kell végezned az életben. Ugyanis kegyelemből tartattatok meg hit által.

Tehát ezeket, amik így hozzád jönnek ezeken a vezetéken, ezeket nem érdemelted ki amúgy sem, képességeket jelent ez. Az egyik hatalmas nőszolgálat, gyógyító szolgálat, Kathryn Kuhlman mondta, hogy nekem nincs semmim, amit az Úrnak adhatnék, nincs tehetségem, nincsenek képességeim, nincs szépségem, nincs kiválóságom.

Mégis, mivel odaadta magát az Úrnak, és a hite által el tudta fogadni ezt a kegyelmet… (Saját magára pl. nem volt hite, hogy meggyógyuljon.) Azt mondta, hogy semmit nem értek a gyógyulásról, hogy miként megy. És amikor Norvel Hayes meghallotta, akkor azt mondta: – Jaj, csak ezt ne mondtad volna! (Neki persze nem mondta.)

Merítünk ma ebből ugye? Még több kegyelemre van szükségünk, és ezen a hit csővezetéken érkezik hozzánk. Most már csak Igéket fogunk olvasni.

Péter I. 1/2 Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.

3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,

4. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,

Tehát Istennek a kegyelme, az Ő Igéjében van fenntartva számunkra.

Apostolok Csel. 14/3 Mégis sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, aki bizonyságot tett az Ő kegyelmének Igéje mellett, és megadta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által.

Az ő kezeik által jelek, csodák történtek, az Ő kegyelme Igéje szerint.

20/32 És most, atyámfiai, ajánllak titeket az Istennek és az Ő kegyelmessége Igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között.

Itt van újra, az Ő kegyelmessége Igéje. Istennek a kegyelme, az Ő Igéjébe van bezárva, az Ő Igéjéből lehet kimeríteni, az Ő kegyelmességének Igéjéből hit által. Minden képessége Istennek, minden ereje Istennek az Ő Igéjében van, és ezt a kegyelmet az Igéből hit által tudjuk elnyerni.

Az Úr azt is előhozta a héten, hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy ezeken a kulcs Igéken el kell időznünk, el kell gondolkodnunk. Meditálnunk kell az Igén.

Zsidó 1/3 Aki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, leült a Felségnek jobbjára a Magasságban,

Tehát nem az Ő Igéjének az ereje, hanem azt írja, hogy a Szava erejével tartja fent. Az Igéjében van ez az erő, ez a felruházás. Az Igét tehát először hinni kell, a hozzáférés ehhez a kegyelemhez pedig ez a csővezeték rendszer, ami a hitünk által jut el hozzánk.

Kolosse 2/6 Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne,

Miként vettük az Urat? Kegyelemből kaptuk Őt, hit által, ahogy írja azt az…

Efézus 2/8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

Vagyis, ha az ember látásban jár, és nem hitben, akkor nem tud Isten kegyeleméből fogadni. Ez a kegyelem pedig a hit csővezetékeinken keresztül érkezik hozzánk. Hit nélkül, lehetetlen Őnéki tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt hűségesen és szorgalmasan keresik.

Azt mondja az Írás, Péter mondja, hogy növekedni kell ebben a kegyelemben. És azt is mondja, hogy járuljunk oda, és nyerjünk még több kegyelmet minden területen. Ez egy képességgel való felruházást jelent arra, hogy megváltozhassunk, hogy a [helytelen] szokásainkból megtérjünk, hogy képességeket nyerjünk arra, hogy egy munkát el tudjunk végezni.

Norvel Hayes mondta, hogy szükségünk van egy zongoristára, valakinek erre jelentkezni kellene önakaratából, persze az is jó, ha valaki tud játszani, mondta, de akkor is lehet jelentkezni rá, ha valaki nem tud játszani. Keith Moore-nak a története volt ez, két hete járt zongoraórákra, amikor Kenneth Hagin rábízta a zenei dicséretet, mert az előző dicséretvezető elment. És azt mondta Hagin, hogy imádkoztam, és az Úr téged jelölt ki rá.

Keith Moore próbálta magyarázni, hogy valószínűleg nem érted a helyzetet, összesen két hete járok órákra. Bizony az eleje, döcögős volt. A zongoristák ott ültek a gyülekezetben és hallgatták miközben ő mellé ütögetett. Ma viszont másként van, Isten kegyelme megmutatkozott. Ímé, téged is ugyanígy fel fog ruházni képességekkel, ki kell menned a hit csataterére és ott elfogadni.

A szolgálóknak is fel kell fejlődniük, egy újabb, egy következő szintre léptünk fel. Hitről-hitre, kegyelemről-kegyelemre, dicsőségről-dicsőségre lépdelünk felfelé. Gyógyító kenet van a bordákban, a szemben gyógyító kenet van, egy hályog tűnik el az evangélista gyönyörű kenetében. Mert tudod-e, hogy másfajta kenetekben jelenhet meg az Úr?

Egy apostol tartott alkalmat a gyülekezetemben, Ausztráliában, ő képes volt pl. arra, hogy prófétáljon, száz százalékban tudott állni minden hivatalban. Olyan magaslatokat ért el, amit a legtöbb ember, még apostolok sem érnek el.

Felettem azt prófétálta, hogy képes leszel belelátni más emberek szolgálati keneteibe, hogy miként szolgálnak, főleg a gyógyító kenetekre vonatkozott ez. Sok evangélistánk van ma jelen, összegyülekezünk.

Most a jobb láb vádli izmaiban van a gyógyító kenet. Általában ritkábban érzékelem az izomgyógyításokat. Valakinek a jobb lábában idegbecsípődéses problémája van, ez kisugárzó fájdalmakat is okoz, ezzel kezdjük a gyógyító sort. Isten meg tudja mutatni azt is, ha egy kisujjban van ott a fájdalom.

„Ráadás”: A gyógyító sorok után dicsőséges megvallásokra kerül sor, majd a Szent Szellemmel való beteljesedés következik. Az alkalom befejezése előtt még az alábbiak hangzottak el.

Tehát, amiről tegnap is beszéltem, meghallgathatjátok, hogy egy különleges hely van az imádságra. Beszéltünk arról a kőszikláról, ahová Mózesnek is mennie kellett Isten színe elé, és utána Illésnek is arra a kősziklára kellet, hogy felmenjen.

Amikor Mózes kérte Istentől, hogy mutassa meg Isten az Ő dicsőségét, akkor mondta Isten, hogy elhaladok majd melletted, az arcomat nem láthatod, de hátulról megpillanthatsz engem. De ez a héberben egyben azt is jelent, hogy megjelentem az én dicsőségem, megláthatod a jövőt, megjelentem neked, és a kezemmel befedezlek, betakarlak téged.

Tehát ebben az időben Ő beláthatott a dicsőségbe. Isten dicsőségét láthatta meg, és láthatta Jézusnak a keresztre feszítését is. Amikor az imahelyről beszélünk, hogy azon a helyen imádkozol, különböző helyek lehetnek ezek, az imaszobádnak az a sarka is lehet.

Arra a helyre, ha leülsz imádkozni, amikor az Úr a dicsőségét megmutatja, belátást nyerhetsz a jövőbe a tudás szaván, a bölcsesség szaván keresztül. Isten megengedi, hogy megpillanthasd a jövőt. Mindannyian láthattak a jövőbe, Illés is láthatta ezt a jövőt. Mindketten megjelentek a színeváltozás hegyén, amikor Jézust a dicsőség befedezte.

Kifejleszthetjük magunknak az imádságnak azt a helyét, vagy itt az a közös hely, ahol együtt imádkozunk. Vannak olyan helyek, ahová elmegyek, és tudom, hogy ezen a helyen megnyílt az ég. Könnyebb ott imádkozni. Amikor havonta egyszer így összejövünk a közbenjáró imádságra, és elmondom most, hogy Tiberiasra megyünk most, de a városon kívülre.

A vallásos haszidik zsidók, van, hogy harminc busszal jönnek oda arra a helyre, pár ezer ember gyűlik ott össze, vallásosak, fekete köntösben vannak, és mindannyian imádkoznak. Ez egy temetkezési hely különben, ahová egy híres rabbijukat temették, és oda járnak ezek a rabbik, mind imádságra.

Az ezer évek során annyi imádság elhangzott már ott, hogy különleges hellyé vált imádság szempontjából, és most legutóbb én is ezen a helyen voltam. Ezeket portáloknak, vagyis mennyei nyitott ajtóknak nevezik.

Amiért ezt említem most, hogy te is fejlesszél ki egy ilyen imahelyet, imasarkot. Másrészt én nagyon szeretek becsatlakozni az internet imádságokba. Fejleszd ki az imaidőt az Úrral azon a helyen.

Nem is hittem volna, hogy ilyen mozgás van azon az elhagyatott hegyen, buszokkal jönnek oda a vallásosok. Havonta egyszer jönnek össze ott és imádkoznak, pár ezren vannak ezek a vallásos haszidik zsidó emberek ott.

Mi is összejövünk havonta egyszer, tegnap is egy különleges nap volt az imádságra. Egy portált teremtettünk így az imáinkkal, nevezik ezt másként forró pontoknak is.

Jeruzsálemben pedig, ahová megyünk majd, szintén a közelünkben van hat-hét zsinagóga, a szállodán belülre is járnak és ott is imádkoznak. Olyanok közelébe kerülni, akik naponta és rendszeresen imádkoznak…

A pásztoroknak ki kell fejlesztenie ezt a helyet, ahova, ha bemennek, tudják, hogy az Úr már várja őket imádságra azon a helyen, és ott könnyebb imádkozni, közbenjáró imádságokat elmondani. Megnyitotta az én szememet is ez, és az Úr nagyon erőteljesen használja ezt.

A bibliaiskoláról is szóltam tegnap, az egész tanítás meghallgatható a neten. Az a hely, ahol Gordon Lindsay is imádkozott, volt hogy negyven napot is ott töltött, ki sem jött a helyéről, éjjel-nappal imádkozott. Egy olyan szökőkútforrás ott az, hogy az Úrnak a jelenléte, és a félelme olyan erőteljesen érzékelhető azon a helyen, hogy oda visszajárnak ma is imádkozni sokan. Nagyon rettentéssel teljes hely, az Úr jelenléte ott.

Tehát az embernek van egy ilyen széke, vagy fotelje, ahol szívesen imádkozik, oda csak beül, és már folyik az imádság. De mindegy, hogy hol vagyok, Ausztráliában vagy Izraelben, amikor az imaidőben becsatlakozom az internet imádságokba. Vannak olyan helyek, ahová megyek, hogy nagyon kemény a talaj, de észlelhető különbséget hoz azonnal, amikor az internet imakörbe becsatlakozom.

Azt tűztük ki célul az imádságos testvéreinkkel, hogy belátást fogunk kapni a jövőbe a gazdaságot tekintve, a világ dolgait tekintve, tehát az Úr ad nekünk látásokat. Tegnap ez kimaradt a tanításomból, ezért ma hozzáteszem, mert így lesz teljes, hogy a jövőt tekintve megvillantja az Úr, hogy mire kell felkészülnöd, vagy mire kell a hitedet megnyitni. Egy kis lépés ilyenkor az ember életében engedelmesen, és óriási dolgokat nyit meg, ha az ember egy dolgot megragad, és azt megteszi, és abba az irányba mozdul.

Meg fogjuk törni az ördögnek az erejét, egy Jehova tanúja jött ma hozzánk. Megtörjük felette az ördögöt, azért jött, hogy bebizonyítsa, hogy ma nincs gyógyulás, és azért nem szükséges ide jönni. Megtörjük felette az ördögöt, és az üdvösségét követeljük, és hogy világosságot kapjon, és újjászülessen Jézus nevében. Ne jöjjön ide senki rossz szellemiséggel Jézus nevében! Ámen! Áldott legyen az Úr Jézus szent neve!

  

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

  

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL