2011.01.07.

AZ IGE KÖRFORGÁSA

Jegyzet Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításából
2011. január 02.

 

Bevezető ima, bejelentések, egymás köszöntése. Sanders pásztor üdvözletét küldi Izraelből. Spisák Katalin szolgálótársunktól búcsúzunk, a napokban átköltözött az Úrhoz. A keresztényeknek jövőjük van, nem múltuk. Vigasztalást kérünk a családtagokra.

December 28-án Vaskúton tartottuk évzáró hálaadó istentiszteletünket. Ezt megtisztelte a vaskúti polgármester, aki magával hozta egyik polgármester barátját. Még az alkalom előtt egy csoda történt. A vendégpolgármester korábban elesett, vállát beütötte és az orvosok nem tudtak rajta segíteni. Hozzá sem kellett érni. Észrevette, hogy a Szent Szellem ereje által meggyógyult és örvendezett ezen felettébb. Egy okból törtét: Isten nagyon szereti! Ez az ajándék egy ajtót nyitott: biztosítani fogja, hogy Isten szeretetét az iskolában szakkör keretében hirdethessék.

Elkezdtük ezt az évet, 2011-et. Ilyenkor az ember forgatja magában, hogy vajon mit hoz ez az esztendő? Mindenki kíváncsi erre. Amikor így tesszük fel a kérdést, hogy vajon mit hoz nekünk ez az év, akkor kicsit hasonulunk a világ gazdasága felé. Amikor a világ kérdezi, hogy vajon mit hoz ez az esztendő, akkor ebben a kérdésben, benne van a kiszolgáltatottsága. Kiszolgáltatottnak tűnik az ember, hogy majd ez az év is hoz olyat, amitől már előre tartunk, hogy meg sem szabadna, hogy történjen.

Közben elfeledkezünk arról, hogy nekünk, mint keresztényeknek másként kellene gondolkodnunk a világ dolgai felől, mint ahogy kint a világban élők, az Isten nélkül élők gondolkodnak. Mert mi hatalmat kaptunk az Úr Jézus Krisztusban, és kaptunk mellé egy hitet, hogy a hatalmunkat használhassuk.

Számunkra, keresztények számára, nem lenne szabad, hogy a kérdés így merüljön fel, hogy mit hoz nekünk az esztendő, mert mi uralkodunk az életben az egy Jézus Krisztus által. Nekünk tehát van beleszólásunk, hogy mit hoz ez az esztendő az életünkbe. És kimerjük jelenteni, hogy csak az történhet meg velünk, ami az Isten akaratában az Ige szerint való. Minden más megbukik. Az ördögnek tudjuk, hogy vannak tervei az életünk felett. Az Ige nem titkolja, hogy az ördög olyan, mint az ordító oroszlán, aki szertejár, keresve, kit tud elnyelni. De minket nem tud elnyelni. Ezt tudni kell egy kereszténynek.

Letudtuk a karácsonyt, a szilvesztert, ettünk finomságokat, letudtuk a családi összejöveteleket, volt díszesen megterített asztal, összejöttek a szeretettek, akiket ritkán látunk, együtt voltunk, ünnepeltük azzal is, hogy asztalhoz ültünk. Azonban Jézus felhívja a figyelmünket, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden Igéjével, amely az Ő szájából származik. Miután tehát ettünk és ittunk, és ünnepeltünk, most azért jöttünk össze, hogy Isten Igéjével éljünk, mert így rendelte nekünk Jézus.

Mi hívő sereg, akik ma összejöttünk, meg fogjuk azt ma tenni, hogy Isten Igéjével fogunk élni, mert Isten Igéje Szellem és élet. Mindig izgalommal tölt el, amikor összejönnek a szent vérrel megmosott, újjászületett, Szent Szellemmel beteljesedett, az Igén felnövekedett, ilyen hívő sereg.

Itt vagyunk vasárnap ötszázan, és az interneten több ezren, és összefogjuk azt a hitet, ami a legdrágább kincs az életünkben, Isten adta nekünk, és elkezdjük azt célirányosan használni. Hatalmas erőket tudunk így megmozgatni. Mindig foglalkoztat ez engem.

Most azt fogjuk tenni, hogy Isten Igéjével fogunk élni, Isten Igéjét a szánkra vesszük, Isten Igéjét megvalljuk, Isten Igéjét fogjuk imádkozni, és hatalmas gyümölcsöket fognak ma teremni az imáink.

Mi tehát nem vagyunk kiszolgáltatva ilyen szempontból, hogy mit hoz 2011. A mi szívünket nem tölthetik el ezek a félelmek, amit hallunk a világban, ha ismerjük a hatalmunkat, kaptunk egy olyan nevet, amely minden név fölött való! Kaptunk hatalmat is és kaptunk hitet. Mi tart vissza, hogy ne használjuk?

Ti, akik itt vagytok, hoztátok az imakönyveiteket, és Isten Igéjével fogunk élni. Izgatott a szívünk ehhez. Mielőtt imádkozni kezdünk, ellapozunk az Efézus 6. fejezetére, nem lesz hosszú, amit el fogok mondani, de mindenképpen szükséges, mielőtt elővesszük a Szellem kardját.

Efézus 6/10 Végezetre atyámfiai legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében.

Mi erősek vagyunk az Úrban, de nem a saját erőnkből. Ez az első, amit egy kereszténynek tudni kell. A saját erőnk hamar elfogyna, az véges, és nem is dicsekszünk ezzel.

11. Öltözzétek fel Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

Az ördögnek vannak ravaszságai, minden ravaszságát elhozhatja neked, minden gonoszságával megpróbálhat, de te meg tudsz állni, mert Isten az összes fegyverzetét odaadta rád, amire szükség van, hogy megállj ebben a győzelemben. Fel kell ölteni, mondja az Ige, hogy öltözzétek fel Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok.

Fegyverzet nélkül nem lehet győzelemre kiállni. Isten adta ezt a fegyverzetet, nem lehet úgy járni az életben nekünk, keresztényeknek, hogy nem veszünk erről tudomást. A fegyverzetet fel kell ölteni, azért adta Isten, és tovább mondja az Úr szent Igéje…

12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

Innen látjuk, hogy kivel van nekünk tusakodásunk, szellemi erők ezek, szellemi osztályok, amelyek ellen meg kell állni, az Úr hatalmas fegyverzetében. Akkor tudunk megállni, ha hatalmat veszünk felettük a mindenható Névben, és felöltjük a fegyverzetünket. Ezt a mai napon meg fogjuk tenni. Kijelentjük, hogy hatalmunk van a fejedelemségek felett, hatalmat veszünk felettük, és megkötjük azokat, mielőtt imádkozni kezdünk.

Nem lehet bemenni úgy az erős embernek házába, hogy az ember előtte meg nem kötözné, mondja Jézus. Ma már nem ő az erős ember, de az elv így igaz: meg kell kötözni, addig nem tudod visszaszerezni, amit elvett tőled, amíg előtte meg nem kötözöd. Ki fogjuk jelenteni, hogy hatalmunk van a fejedelemségek felett.

Ezért hatalmat veszünk felettük a Jézus nevében, minden egyes fejedelemség ellen, aki a gyülekezet tagjai ellen, vagy az egyház ellen, vagy az ország ellen törekedne. Hatalmat veszünk, megkötjük ezeket az erőket, és semmissé tesszük a szándékaikat. Jézus nevében, tedd fel a kezed! Ámen!

Hatalmat veszünk a fejedelemségek felett, hatalmat veszünk a hatalmasságok felett Jézus nevében! Hatalmat veszünk ez élet sötétségének világbírói felett. Léteznek ezek, az Ige írja, és azt is tudjuk, hogy hatalmunk van felettük. Kijelentjük a hatalmunkat, hatalmat veszünk, megkötjük ezeket az erőket, és hatástalanná tesszük.

Ha bejön a tolvaj a házadba, és egy jó erős kötéllel végigkötözöd a feje tetejétől a lába újáig, a kezét szorosan összekötöd, tud-e ártani ellened? Nem! Nagyon fontos, hogy ezeket elvégezzük.

És a gonoszság szellemei léteznek. Kenneth Hagin könyvéből olvashatod, hogy ezeket a legmagasabb szellemi erőket maga Jézus tartja a kezében, akkor, ha te kijelented, hogy Jézusban védettséged van, és hatalmad van felettük. Maga Jézus szembesül ezekkel.

Mi kijelentjük, hogy hatalmunk van a gonoszság szellemei felett, melyek a magasságban vannak Jézus nevében! Hatalmat veszünk felettük, megkötjük ezeket az erőket az életünk felett, nem árthatnak nekünk, semmissé tesszük a szándékainkat Jézus nevében! Ámen!

13. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok.

Minden egyes fegyverzeti részhez szükséged van ahhoz, hogy megállhass az Ő hatalmának erejében. Isten nem adta volna a fegyverzetet, ha nem lenne rá szükségünk. Ha mindent megcselekedtél, nem lesz más dolgod, csak megállsz a győzelemben.

Az Ige nem titkolja, hogy eljön az a gonosz nap, amikor meg leszel próbálva. Isten odaadta a teljes fegyverzetét, hogy ha eljön az a gonosz nap, akkor meg tudj benne állni. Nincs semmi ok arra, hogy ne tudnánk megállni a győzelemben az ellenség minden gonoszságával szemben. Teljes fegyverzetet kaptunk.

16. Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak, minden tüzes nyilát megolthatjátok;

Ebből látszik, hogy az ellenség szeret lövöldözni, vannak tüzes nyilai, de a hit pajzsának nálad kell, hogy legyen, és akkor nem találhat el téged, teljes védelemben vagy. Minden tüzes nyilát kiolthatjuk az ördögnek Jézus nevében. Ehhez izgalomba kell, hogy jöjjön a szívünk.

És felvesszük az üdvösség sisakját, a Szellem kardját, amely Isten Igéje. Ma ezt a „kardot” fogjuk forgatni. A Szellem kardját, amely Isten Igéje. A Szellemnek, a drága Szent Szellemnek, aki benned lakozik és a ti szellemeteknek.

Ti ketten egyek vagytok, egy szellemé lettünk az Úrban, egy kardunk van a hadakozásban, amikor az ördög jön, a hadakozásra. Ez a kard pedig Isten Igéje. Nagyon szemléletes ez. És azt mondja az Ige, hogy utána menjünk imádkozni.

18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben, a Szellem által,

Utána jöhet ez, hogy imádkozzunk. Amíg ez a fegyverzet nincs rajtad, addig védtelen vagy. Miként vesszük fel ezt a fegyverzetet? Erről lesz szó a mai napon, hogyan tesszük ezt, és hogy fogunk elmenni imádságban az Úr elé? Nagyon fontos a Szellem kardja, Isten Igéje. Kardforgatók lettünk Isten országában. Egy csodálatos kijelentés van Isten Igéjéről a:

Zsidó 4/12 Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek, és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.

Istennek Igéje él, és hatékony, olyannyira, hogy élesebb minden kétélű fegyvernél, élesebb az orvosi szikénél. Ha egy olyan rendellenesség van a testedben, amelyet az orvosok készülnek kiműteni, mondhatod nekik, hogy neked van egy élesebb kardod.

Ez egy olyan kard neked, amely elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig. Behatol. Isten Igéje elhat, nincs olyan helyzet az életünkben, hogy ahová kiküldjük Isten Igéjét, hogy az ne lenne élő és ható, és ne hatolna be, és ne hozna megoldást.

Isten Igéje ható, elhat. Egyetlen dolog tudja elválasztani a lélek és a szellem dolgait, Isten Igéje. Egyetlen dolog képes behatolni az ízek, és a velők közé: Isten Igéje. Mert megvan az a természete, hogy az Ige elhat, ahová kiküldöd.

Ma célirányosan fogjuk használni a bennünk felnövekedett hitet, a hitnek a hordozói vagyunk itt a földön. A drága szent hitnek! Össze fogjuk a hitünket, és ellene megyünk az ellenség egy-két gonoszságának.

Amikor Jézus, Istennek Fia, az embernek Fia eljön a földre, írja a Biblia, hogy vajon talál-e hitet a földön? Óriási mennyiségű hit van bennünk. Felnövekedett hit van bennünk. Vannak testvérek, akik húsz éve hallgatják Isten felkent Igéjét, a tiszta, hamisítatlan Igét, a romolhatatlan Igét. Hatalmasra növekedett bennetek ez a hit. Hatékonyan, célirányosan használjuk ezt a hitet.

Oral Roberts azt mondta, amikor Kenneth Copeland még csak növendéke volt, és megfigyelte, mit mond Oral Roberts: - a hitet, ami bennem van, azt úgy használom, mint a garázsban, aki szereli az autóját, mint egy szerszámot, egy igen „hatékony szerszámot”. Mindent el lehet vele végezni. Olyan szerszám a hitünk, ha Isten Igéjével munkáljuk a hitünket, hogy nincs olyan helyzet, ami Istentől való megoldást ne nyerne.

      Nem vagyunk mi elhagyottak, elkeseredettek, és elcsüggedtek, mert mi Istennek a szent hitből vagyunk, és ma fogjuk ezt a hitet, és használni fogjuk. Tehát vajon talál-e az embernek Fia hitet a földön? Ha belenézünk a Krisztus Szeretete Egyházba, akkor állíthatjuk, hogy köztünk óriásira növekedett ez a hit.

Hűségesen tápláljátok magatokat az Igével hétről hétre, napról napra olvassátok az Igét, növekszik bennünk ez a hit, és használjuk, hatalmas dolgokat tud elvégezni az Úr az összefogott hit által. Jézus nevében.

Egy másik gondolat, mielőtt elkezdenénk imádkozni, egy alapelv a Mózes V. könyvében, 32/30 vers alapján jön ez a gondolat, ahol írja, hogy miként tudna megfutamítani egy ezret és kettő tízezret, ha nem az Ő Kősziklájuk lenne velük? Sehogy sem lenne lehetséges.

De ha az ő Kősziklájuk velük van, akkor egy képes ezret megfutamítani, akkor kettő tízezerre képes. Vagyis ez azt mutatja, hogy ha mi összefogjuk a jelenlévő hitünket és a jelenlévő igei hatalmunkat, akkor az, nem lineáris, hanem exponenciális. Megsokszorozódik. Képzeljétek el, ha kettő képes tízezret, akkor ezer ember hányszor hatalmasabb erőt képes megmozgatni a földön?

Ezért van az, hogy sokszor halljuk a nyelvek magyarázatában, legutóbb pl. amikor Sanders pásztor is jelen volt az imakörben és mondta, hogy a szellemi imánk, pl. Mexikóba ment. Egy mexikói maffia helyzet felett vettünk szellemben hatalmat, a fölött imádkoztunk, a Szellem oda vitte a hitünket és az imánkat.

Képzeljétek el, hogy milyen megtisztelő hely ez, ahol mi állunk az Úrban, hogy a Szent Szellem képes ezt a hitet, a világ különböző részeire elvinni és használni. Óriási dolog ez. Köszönjük Istennek ezt a kegyelmét. Tehát ez az egybefogott hit, exponenciálisan sokszorozódik, felfokozottan sokszorozódik, felmérhetetlen az ereje az egybefogott hitünknek. Áldott legyen a mi Urunk!

Ezért bátran kijelenthetjük a mai napon, akik itt egybejöttünk, hogy a 2011-es évben úgy kell, hogy legyen nekünk, akik hiszünk, ahogy meg van írva! Nem lehet másként, nem vagyunk kiszolgáltatva annak, hogy mit hoz ez az esztendő, mert mi mások vagyunk, mint akiket az életnek a hullámai sodornak, vetnek fel-alá. Minket a hatalmas hit tart egybe, és visz győzelemre, és Isten Igéje.

Jób könyvében mondja a 22/28-as verse, hogy rendeld el és meg lesz az néked, és a te útjaidon világosság fénylik.

Vagyis a mai napon elrendelünk dolgokat bizonyos helyzetek felett, isteni igei hatalommal, s annak úgy kell lenni, ahogy meg van írva. Rámutatunk helyzetekre és Isten Igéjével, a Szellem kardjával levágjuk azokat, ami nem oda való.

A szegénység nem a keresztény testhez való, a munkanélküliség nem a szentek öröksége. A szükség és a hiány, nem a szentek öröksége. Vagyis mi fel vagyunk fegyverkezve azokkal a szellemi fegyverzetekkel, és fegyverekkel, hogy képesek vagyunk kijönni ezekből a helyzetekből.

Mert ha tíz embernek nincs munkája, neked akkor is lesz, ha száz ember veszti el a munkáját, neked akkor is lesz. Mert hit által minden lehetséges annak, aki hisz, ha meg tanulunk nyomulni az Igében, ha megtanuljuk alkalmazni a hitünket, ha megtanulunk élni a hitünkkel. Jézus mondja, hogy az igaz, Istennek minden Igéjével él, tehát élni kell vele, mert ha nem használjuk, olyan mintha nem lenne.

Amikor Jézust megkísértette az ördög, minden egyes kísértésnél annyit válaszolt Jézus, hogy meg van írva. Nem szállt vitába, nem próbálta bebizonyítani a saját igazát, és ez nagyon fontos, röviden ennyit mondott, hogy meg van írva! Ezt fogjuk tenni ma. Élünk Isten Igéjével és kijelentjük, hogy meg van írva, 2011-ben nem lehet másként, úgy kell lennie, ahogy meg van írva. Ragaszkodunk ehhez. Mindeneket elvégezvén megálljatok. Egy-két gondolatot szeretnék, még mielőtt elindítjuk ezt a hit megvallásunkat.

Az első, ami meg van írva, és mindannyiunkat érint, akiknél gyermek és család van, az Ésaiás 54/13 szerint, meg van írva, hogy a gyermekeink mind az Úr tanítványai lesznek és nagy lesz az én gyermekeim békessége.

Akarjátok ezt kijelenteni, akkor tegyük meg: Gyermekeim mind az Úr tanítványai lesznek és nagy lesz gyermekeim békessége! Ördög meg van írva, és én élek vele. Ámen!

Ugyanebben a fejezetben meg van írva, mert ki az, akinek az elmúlt évben nem volt olyan helyzet az életében, hogy ne találta volna, hogy egy fegyver van ellene. Írja az Ige, hogy – Egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés.

Az ördög készíthet tüzes nyilakat, gonosz fegyvereket, nyelveket, készíthet csapdákat, de meg van írva, hogy ezek nem lesznek jó szerencsések. Nem jutnak sikerre, te jutsz sikerre. Legyőződ ezeket.

Vagyis ki merjük jelenteni bátran, most bátran, együtt használjuk a szánkat, mindannyian élünk az Igével ma. Bátran! Meg van írva, egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Ámen!

Ap. Csel. 17/28-ban meg van írva, hogy – Őbenne élek, mozgok és vagyok! Őbenne nincs betegség, akkor szabad vagyok minden betegségtől! Ámen!

Bátornak kell lenni, amikor az Igével élünk, ezért bátran kijelentjük most, hogy a…

Róma 5/17-ben meg van írva, hogy Uralkodom az életben az egy Jézus Krisztus által. Ezért betegség, kitakarodsz az életemből, szegénység kitakarodsz az életemből. Mert meg van írva. Ámen!

Nincs mit szégyenkeznünk, győztes Úr Jézus Krisztusunk van, királyok Királya a mi Urunk! Hallelúja! Mi Őbenne vagyunk, nekünk adta ezt a hatalmat, miért sodorna az élet bennünket, tessék megállni a hitben, a hatalomban!

János I. 4/4-ben meg van írva, hogy nagyobb Ő, aki bennem van, mint aki a világban van. Elmondjuk együtt! Az I. János 4/4-ben meg van írva, hogy nagyobb Ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van! Hallelúja! Ha ketten megméretnek a Nagyobb fog nyerni! A Nagyobb van benned.

Jakab 4/7 szerint meg van írva, hogy álljatok ellen az ördögnek és megfut tőletek.  Mondd ezt ki: - ezért én ellenállok az ördögnek és megfut tőlem. Hallelúja! Ezért dicséret jár Istennek, mert úgy van nekem, ahogy meg van írva. 2011-ben úgy lesz nekem, ahogy meg van írva. Ámen! Dicséret jár Istennek!

Az imakönyvet fogjuk bőségesen forgatni, ezek csak a bevezető gondolatok voltak. Nagyon röviden szeretnék szólni még arról, hogy Isten Igéjének, amellyel élnünk kell, van egy körforgása az életünkben. Meg kell nézni az Igéket, és annak be kell menni a szívünkbe, be kell épülnie a szívünkbe.

Róma 10/8 De mit mond, közel van hozzád az Ige, a szádban, és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amit mi hirdetünk.

Ez alapige, tudni kell, hogy az az Ige, amivel nekünk élni kell, Isten minden Igéjével, az közel van hozzánk, mondja az Írás. Hogy milyen közel? A szánkban van, és a szívünkben.

17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Mi történik tehát? Amikor a szánkban élünk az Igével, megvalljuk az Igét, kimondjuk az Igét, imádkozzuk az Igét. Mi történik? Halljuk az Igét, a halláson keresztül lemegy az Ige a szívünkbe. Miközben kimondod az Igét, a halláson keresztül lemegy a szívedbe, a szívedben elkezd növekedni az Ige.

Ez az egyik forgója az Igének: A szádban, és azt hallod, és az lemegy a szívedbe. Vagyis összefoglalhatnánk a gondolatot, amit Jézus itt mond, hogy a hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van. Úgy is össze lehetne foglalni, hogy Isten Igéjének a hallásából van a hit. Kimondod, hallod, és hit lesz belőle!

Van egy másik alapköve ennek a körforgónak. Az Ige körforgása nagyon fontos, mert ezzel élni kell. Jézus a következő Igékben alapvető szellemi igazságot tár fel.

      Máté 12/34 másodi része: Mert a szívnek teljességéből szól a száj.

      35. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat.

Vagyis azt mondja az Ige, hogy szóljuk az Igét, halljuk és beépül a szívünkbe. Épül, épül és növekszik a szívünkbe, és amikor megteltünk az Igével a szívünkben, akkor azt mondja Jézusunk, hogy – a szívnek teljességéből szól a száj. 

Itt van az Igének a másik körforgója, amikor a szívből felhatol az Ige a szájba. A szájból a halláson keresztül megy az Ige le a szívünkbe, és akkor lesz teljes az Ige körforgása, ha a szívünk teljességéből meg tud szólalni a szánk. És az Igét tudja szólni.

Azért mondja az Írás, hogy közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben. És a szívedben és a szádban, és a szádban és a szívedben, és a szívedben és a szádban. Egy igei körforgásnak kell, hogy legyen ez az életünkben, ahhoz, hogy az Igében valóban tudjunk élni.

Azért mondja Jézus, hogy annak lesz meg, aki a szívében nem kételkedik. Fejünkben kérkedhetünk, a világban hallunk ezt is, azt is, a gondolatok jönnek és mennek. Ezeket a gondolatokat ki kell takarítani, uralkodni kell a gondolataink felett, de a szívünkbe nem engedhetjük be.

A szívünkbe akkor jut be, ha kimondtuk a szánkkal. A szívünkbe az tud bemenni, amit a szánkkal belevetünk! Az Ige körforgása: a szánkban és a szívünkben, és a szívünkben és a szánkban. Ebben naponta szorgalmasnak kell lenni.

És ahogy naponta telik az Igével a szívünk, az Igében lévő hittel, úgy a szívnek a teljességéből tud megszólalni a száj, és vesz hatalmat a helyzetek felett, és vesz győzelmet az életünk felett.

Aki egyszer vette a kezébe az imakönyvet, és azt mondja, hogy ez nem működik, annak nem is fog. Istent hazugnak nevezte ezzel, Isten nem fog megharagudni érte, csak az illető nem ismeri az isteni alapelveket. Azt mondja az Ige, hogy elvész az én népem, mivel tudomány nélkül való.

Ezért aki gyakorolja, a szellemi alapelv működik mindenkinek, aki szorgalmas benne. Ez az Igének a kis forgója, amit saját magunk tudunk csak gyakorolni. Szánk – hallás – szív >>> szív – száj.

Jézus azt mondta, hogy a jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat. Vagyis az egész életünk arról szól, hogy ami a szívünkbe van, az előjön az életünkben. Akarsz jó dolgokat látni az életedben? Bele kell tenni az Igét a szívedbe, a jó kincseket, vagyis Isten Igéjét. Amíg az nincs ott benne, nem fogsz jó dolgokat látni, ami Istentől való.

Lehet, hogy a világ jónak nevezi, de a világ csak egy ideig örvendezik, mert nem kősziklán áll. Az ő öröme múlandó, ahogy jött. Ha te akarsz jó dolgokat látni az életedben, a te szívednek jó kincseiből fogod előhozni azt, elő kell hozni, ez egy szellemi élet, ami a szívemben van, azt tudom előhozni, az lesz az életemben. Jézus egyszerűen elmagyarázta és ez igaz.

Van egy nagyobb körforgása az Igének annál, mint, ami a mi kis életünket érinti. Azért nézünk ebbe bele, mert akkor sokkal inkább hatékonyan fogjuk tudni a hitünket kiárasztani, ha ebbe belepillantunk.

Hallelúja, az Ige megnyilatkozása világosságot hoz az életünkbe, hálás a szívünk örökre, hogy megismerhettük az Atyát, az Igét, a drága Szent Szellemet, és élhetünk az Igével, mert valóban más az életünk, ha meg tanulunk élni az Igével, mert az Ige él, és azt termi meg, amire Isten teremtette.

Ésaiás 55/10 Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:

Ez egy gyönyörű kép, megtelnek a fellegek, lehullik az eső, vagy a hó, és látjuk, hogy milyen rendelése van: megöntözi a földet, ami a földbe be van vetve, termővé, gyümölcsözővé teszi, és magot ád annak, aki a magvetésre adja az életét, és kenyeret ad annak, aki éhezik. Jézus azt mondja:

11. Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldöttem.

Emeljük fel a kezünket, és adjunk hálát Istennek, az Ige nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, mondja Isten a trónjáról, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldtem.

Ez az Igének a hatalmas körforgása. Isten a trónjáról szólja az Igét, a bölcs a szájára veszi, a szájából a szívébe építi, a szívéből szólja a száján, amikor Isten ezt hallja… Mit mond Isten? Az Ige nem tér vissza hozzám üresen! Megcselekszi.

Mondja mindenki, hogy az Ige megcselekszi. Te nem fogsz tudni dicsekedni semmivel, mert az Ige cselekszi meg! Az Ige cselekszi meg az életedben, ha az Igével élsz, mert az Ige igaz, Isten nem fog hazudni.

Megcselekszi, amit akarok! És Isten kinyilvánította az akaratát az Igéjében. Elküldte az Ő Igéjét, és meggyógyította őket, kibocsátotta az Ő Igéjét és meggyógyította őket, kimentette a pusztulás verméből. Az Igében benne van, az Ő akarata. Meg cselekszi, amit akarok, mondja Isten. Az Igének óriási körforgója, le a trónjáról, le a földre, és a földről vissza hozzá a trónra.

Mit mond? Hogy nem tér vissza hozzám üresen. Mit visz akkor magával vissza az Ige, ha nem üresen tér vissza? Hálaadásokat! Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét - mondja. Békesség, békesség a messze és közel valóknak - így szól az Úr, én meggyógyítom őt.

Mit visz vissza az Ige? Azt mondja, hogy megteremtem az ajkaikon a hálának gyümölcsét. Amikor Isten jót tesz az életedben, akkor nem tudsz mást tenni, csak megköszönni neki. Isten odaadta az Igéjét és te azt a szádra veszed, hamarosan ott lesz az ajkadon a hálának gyümölcse. Azt mondja Isten, hogy megteremtem az ajkaikon a hálának gyümölcsét. Ne legyetek restek a hálaadásra.

Akkor kezdjetek hálát adni, amikor még nem is látjátok, mert Isten megcselekedte, és az Ige nem megy vissza üresen a trónjához, hanem hálaadással. Megsokasítom a hálaadásukat, a hálaadásuk bőséges legyen, mondja az Isten.

Ésaiás 57/18 Útjait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vigasztalást nyújtok néki és gyászolóinak,

19. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét.

Az Igén keresztül történik ez, ha az Ige az ajkainkon van, akkor megtermi a hálának gyümölcsét. Isten nagyon szereti a hálaadást, és az Igének a körforgásában fogunk ma részt venni. Isten leküldte az Igéjét a földre, ide a szívedbe, a szíveden és a szádon van az Ige, az Ige nem fog visszatérni Istenhez üresen.

Ezt tudni kell, mielőtt az Imakönyvet elkezdjük használni. Így van elrendelve, ez az Ige természete, hogy az Ige élő és ható, és elhat, és megtermi, megcselekszi, tehát ne add fel. Ne látás szerint járj. Az Ige megcselekszi. Hallelúja! Hatalmas Istenünk van!

János Evangélium 1/1-2 versein időztem egy ideig. Isten újra és újra visszavitte a figyelmemet oda, hogy olvassam el újra az első és második sort, nagyon ismert Igék ezek. Így szólnak: Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél volt.

Mi az az ez, ami ott írva van? Az Ige! Ez kezdetben az Istennél volt. Minden az Igével kezdődött. A Szent Szellem újra vezérelt, hogy menjek vissza, és újra olvassam: Ez kezdetben az Istennél volt. És egyszer csak előjött ez a hangsúly, amikor olvastam, hogy ez [Ige] kezdetben az Istennél volt. És az Ige kezdetben, a kezdetek kezdetén az Istennél volt.

De most hol van az Ige? A szánkban és a szívünkben! Óriási dolog, hogy Isten annyira szeretet, hogy az Igét nem tartotta meg magánál, hanem elküldte az Igéjét. Az Ige csak kezdetben volt az Istennél, de az Igét Isten elküldte neked és nekem, mert annyira szeretet, és adta azt a természetet, hogy az Ő képére teremtett, hogy szólhasd az Igét, beszélő szellemnek teremtette az embert.

Hogy beszélje, szólja, bátran jelentse ki a környezete felett, a kétes körülményei felett, a helyzetek felett, az ellentmondó körülmények felett, jelentsd ki az Igét bátran. Az Ige él, és neked adta, ami kezdetben Istennél volt. Az Igét, neked adta, hogy te is szólhasd, és ez az Ige most, a te szádban és a te szívedben van.

Közel van hozzád, kezdetben Istennél volt, de most közel van hozzád. Ha meg tudod ezt köszönni Istennek, emeld fel a kezed. Hallelúja! A leghatalmasabb, amit Isten adott nekünk, az Ő Igéjét, minden neve felett felmagasztalta az Ő Igéjét. Az Igét, amit rád bízott. Közel van hozzád, az Ige, a szádban, és a szívedben, a szívedben és a szádban, és így termi meg gyümölcsét, és nem tér vissza üresen Istenhez.

Felindul a szívünk, hogy éljünk az Igével, ha ezt halljuk, ismerjük és látjuk. Isten, amikor imádkozunk, meg fogja cselekedni, hogy tűzzé teszi az Igét a szádban, az ellenséget pedig fákká, hogy megeméssze azt. Ezt Jeremiás könyvében olvasod. Ha Jeremiással megcselekedte, mennyire inkább megteszi az új teremtéssel.

Előtted megy az úton, és leégeti az ellenséget, elsöpri, megsemmisíti, nincs ott, egy keresztényt soha nem érhet veszteség, pont ezért. Az Úr mindent a javunkra fordít, ha az Igével élsz, nincs olyan mélység, nem tudsz olyan helyzetben lenni, hogy Isten ne tudná azt a javadra fordítani és meg is teszi.

Vigasztalást vett a szívetek Isten Igéjéből? Azt mondja Isten Ézsaiásban, hogy én vagyok az Úr, aki a szolgám beszédét beteljesítem. Vegyél bátorságot ma, amikor az Igét szóljuk, harsogjuk ma az Igét, kiküldjük a világnak, hogy ez így kell, hogy legyen, úgy kell, hogy legyen, ahogy meg van írva. 2011 nekünk előre elrendelt, Isten akarata beteljesedik az életünkben!

A világ nem sodorhat minket, nem hozhat depressziót az életünkbe, azért, mert a hírekből olyan szorongató dolgok jönnek elő, hogy az ember legszívesebben azt mondaná, hogy van-e vajon holnap az ember számára? Vajon van-e remény? Ki kell nyitni a Bibliánkat és abban a vége mindennek meg van írva. A Vége mindennek jó. Jézus mondja, hogy én vagyok az Alfa és az Omega, és közte is minden Ő maga.

Azt is mondja az Írás, hogy gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt, vagyis, ha a szádban van az Ige, Istennek gondja van rá, hogy ne szégyenüljön meg az Ige a szádon, nem engedi Isten, mert az Ige tőle származik. Ha a szádra veszed, azt mondja, hogy gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.

Ezt a körforgását Istennek megtiszteljük azzal, hogy élünk vele, hogy gyakoroljuk az Igét, mert miután megvilágosodott az ember és látja, utána cselekedned is kell, mert ha csak tudjuk, hogy úgy van, és nem cselekedjük, akkor még nem éltünk vele. Azt mondja, hogy minden Igével, ami Isten szájából származik, élni kell. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével. Élni úgy tudunk vele, ha megcselekedjük, ha kimondjuk azt.

Vagyis ha az Ige a szívünkben és a szánkban van, a szánkban és a szívünkben van, a szívünkben és a szánkban van, Isten a trónjáról elrendelte, hogy az Ige uralkodik mindenek felett. Akkor Isten szíve és a te szíved között létrejön egy olyan rezonancia, amelyben a Szent Szellem, nagyon könnyen tud munkálkodni, és mindent a javadra fordít, mindent a kezed alá dolgoz, olajozottan, könnyen mennek a dolgok az életedben, és örömben, az Úr örömében leszel. Csak nézed, hogy az Ige virágzik és gyümölcsöt terem az életedben.

A drága Úr Jézus Krisztusunk nevében most a szellemi kardunk forgatásával fogjuk folytatni. Most ebben az igei világosságban, amit hallottunk, a hozott imakönyvünkből elkezdünk imádkozni.

Az imádság nem olyan, mint amit a keresztények általában gondolnak, hogy jaj, Istenem, adj nekem, adj nekem! Nem ilyen imáról lesz most szó, hanem olyan imáról, amit Isten vár tőlünk, hogy az Igéje legyen a szánkon, mert a szánkba adta azt, hogy éljünk vele. Vagyis ha kimondjuk, és hit van a szívünkbe, már pedig ha a hitünket tápláljuk, akkor a szívvel megvallott Ige gyümölcsöt terem.

Vagyis ellátjuk a keresztényi kötelezettségünket, elsőként azt tanítja az Írás, hogy minden alkalommal, amikor imádkozni kezdünk, a hatalomban lévőkért imádkozzunk. Itt felhívom a figyelmeteket, hogy az országnak a dolgai, a politika, a gazdaság, nem attól fognak előbbre lendülni, hogy mi találunk valakit, akit szidhatunk. Ilyet mindig könnyen lehet találni, hogy éppen most ki tehet róla, hogy most hol tartunk. Ezt a legkönnyebb tenni.

Isten Igéje azt mondja, hogy tessék könyörgésekbe menni elsőként a hatalomban lévőkért. Ezt meg kell tennünk, engedelmesnek kell lennünk ahhoz, hogy a házunk táján áldás legyen, a családunkban áldás legyen, elsőként az országért, a vezetőkért kell imádkoznunk.

És ezt fogjuk most tenni, nagy, nagy hálaadással, hogy élhetünk az Igével, mert az Ige beteljesedik. Ez az Igének a természete, hogy elhat helyzetekre, amikor mondod az országért az imádságot, az Ige elhat oda, ahol szükséges. Isten tudja, hogy hol van szükség rá, az Ige elhatol oda, behatol helyzetekbe és megcselekszi, gyümölcsöt terem. Legyél te bizalommal, hogy ez az ország jó kezekben van, mert Jézus Krisztus a Király. Nem tekintünk a pártokra, a személyekre, a nevekre, a hírekre, mert egy igaz keresztény, hitből él.

Most ezt meg fogjuk tenni, mert az ország sorsa nagyon fontos, hiszen ebben az országban élünk. Elsőként tehát az országért imádkozunk, és az Imakönyv I. kötet 14. oldaláról elkezdjük az imádságot. Hatalommal, és nem bátortalanul fogunk imádkozni. Az úgy van, ahogy meg van írva! Úgy kell, hogy legyen! Ámen! Érzed ezt a hatalmat az Igében? Isten hatalmat adott neked.

Ima az országunkért.*

Jézus az Úr Magyarországon! Ezt harsogjuk el még egyszer!

Jézus az Úr Magyarországon! Hallelúja!

Érzitek a légkört, hogy megváltozott körülöttünk? A Szent Szellem izgatottá lesz, ha van valamivel dolgoznia, amikor a szánkban van az Ige, egyszerűen pezsegni kezd körülöttünk a levegő, egy isteni térerőbe kerülünk. Jönnek az angyalok, veszik az Igét a szánkból, és viszik és cselekszik! Hallelúja!

Öröm van-e a szívetekben, hogy ezt tehetjük? Isten ránk bízta az Igéjét. Hűségesnek kell lenni ebben, nem reménytelen a helyzetünk. Istennel minden lehetséges. Hallelúja! A következő imádság a II-es Imakönyvből következik, mert az ország után az ember a családra gondol. Az egész családért fogunk imádkozni.

A II-es Imakönyv 59 oldaláról fogunk imádkozni, oly módon tesszük ezt, ahogy az Ige írja, hogy a családunk minden tagját, a testvéreinket is, haza kell vinni, ajándékul az Úrnak. Hányan vannak közöttünk itt, akiknek vannak családjaik, akik még nincsenek az Úrnál? Mindannyiunknak szinte vannak ilyen családtagjaink, akiknek nincs, azoknak nagyon nagy hálaadásban kell az Urat magasztalni.

Van teendőnk, meg fogjuk kérni a Mennyei Atyát Jézus nevében, hogy az illetőt, és itt mindenki harsogja a nevét annak, vagy többeket is felsorolsz, feltéve a kezeteket, mondjátok ki a neveket, akit szeretnétek. Felemeljük a Mennyei Atya elé, Jézus nevében az illetőt. Mondd a nevét ……. megtörjük az ellenség minden erejét felette, levágjuk a leplet a szeméről, amely visszatartja, hogy ne lássa az Evangélium dicsőséges világosságát. Aratómunkást kérünk neki, aki képes arra, hogy learatja, mert Isten ismeri a szíveket.

És mostantól kezdve, hogy az Atya meghallgatta az imánkat és megválaszolta azt, az illetőt [hitben] üdvözültnek nevezzük, úgy nevezzük őt, mint atyafit, mint az Úrban testvérünket, és mostantól fogva érvényes rá is, amit imádkozunk, mert az imádság Igéi úgy vannak megszerkesztve, hogy már úgy beszélünk róla, mint aki üdvözült.  Ez a hit. A most hit kijelenti, - nekem ez meg van! Megtörtük az ellenség erejét felette, nem tarthatja vissza az ellenség attól, hogy az Úrhoz térjen.

Kenneth Hagin hosszú évtizedekig böjtölt az egyik testvéréért, és nem jött megtérés a böjtjére. És szólt az Úr, hogy ne böjttel menjen az Úr elé ebben, hanem vegyen hatalmat, törje meg az ördög erejét, követelje az illetőt az üdvösségre, és kérjen egy aratómunkást számára. Két héten belül learatta az aratómunkás, aki el volt rendelve.

Nagyon sokan fogtok látni mostantól fogva két héten belül változást, vagy egy hónapon belül, rövid időn belül. Az Úr az Igéjét megcselekszi, angyalokat küld, és aratómunkásokat, és az illető üdvözült most! Nem akkor, most lett elvégezve az üdvössége. És a családunk felett hatalmunk van ilyen tekintetben. Az örökkévalóságot velük akarjuk tölteni és nem nélkülük. Jézus nevében.

Ima a családért!

Ámen! Dicsérjük ezért az Urat! Magasságos és fenséges az Ige. És ez az igazság a gyermekeink életében. Nem tekintünk a látásra, nem tekintünk a jelenlegi körülményekre. Ez az Ige hatalma, ez örvendezteti meg a szívünket, ez a hitben járás. Érzékelitek, hogy a bensőnk felébredt bennünk, érzékelitek ezt az ébredést a belső emberünkben? Az Ige képes ezt megcselekedni. Fel van kenve, és felgerjed bennünk.

Következik a Védelem a balesetek ellen. Az ördög egyetlen újjal sem érinthet egyetlen hívőt sem a Krisztus Szeretete Egyházban, sem azok családtagjait nem érintheti Jézus nevében. Minden kereszteződésre, ahol az évben járunk, kirendeljük a szent vér oltalmát, angyali seregeket, és a baleset nem osztályrésze a szenteknek. Egyetértünk ezzel? Ámen!

Egy karcolás nem lehet egyetlen hívőjén sem az Úrnak! Sem az autóikon! Sem az ingatlanaikon! Nem érintheti az ördög sem az ingó, sem az ingatlan vagyonainkat ebben az évben. Egyetértetek ebben? Öröm ezt elrendelni! Rendeld el és meglesz ez neked. Ezt mondja az Ige, rendeld el, - ez így lesz nekem 2011-ben Isten dicsőségére, Jézus nevében! Meglátja a világ, hogy különbség van aközött, aki szolgálja az Urat, és aközött, aki nem.

Ugyanaz az özönvíz, amely elpusztította Noé idejében a földön lakókat, ugyanaz az özönvíz emelte fel Noét és bárkáját és magasztalta fel és tartotta meg. Az a pusztulás, ami a világra jön az idén, az téged nem fog elpusztítani. Az a gonoszokra jön, akik nem az Igében jártak, akik nem a Kősziklára építettek. De te, aki a Kősziklára épültél, Noé hasonlatossága szerint, te abban fogsz megtartatni.

Az Úr abban fog felmagasztaltatni, mert téged meg fog oltalmazni, téged meg fog védeni, téged ki fog emelni. Elvetted ezt az Igét most? Ez prófétálás volt!  Elvetted? A tiéd ez Jézus nevében. – Ez így van nekem 2011-ben. Hallelúja! Hol vannak a bátor szentek? – Hozsanna a magasságban! Hozsanna! Hozsanna! Hozsanna a magasságban, tessék nyelveken felemelni! Áldunk Atyám ezért a prófétai szóért.

Az ördög, amit pusztításra tervezett abban te Atyám felmagasztalod, megdicsőíted magad, felemelsz általa. Mert az a víz a Szent Szellemet jelképezi az életünkbe, ami elönti a világot. Az Úr dicsősége betölti a földet, és a gonosz világ elpusztult, és a szentek megdicsőültek, és így lesz ez 2011-ben, Jézus nevében, és áldjuk ezért az Atyát és magasztaljuk, és magasztaljuk és áldjuk, és a hálaadásunk bőséges, és bőséges. Atyám magasztalunk téged! Hozsanna, hozsanna, hozsanna! Ragyogjon az Úr dicsősége rajtatok! Ragyogjon, ragyogjon, ragyogjon!

Minden lépésünk az Úrtól elrendelt! Az Úr akarata végbemegy a Szent Szellem keze által az életedben! Az Úristen akarata végbemegy az életedben, 2011-ben a Szent Szellem által Jézus nevében! Tessék elvenni, az Úr szava ez 2011-ben!  Hallelúja!

Pezseg a Szent Szellem körülöttünk! Érzékelitek? Fenséges az Úr! Ennyire szeret minket! Hallelúja, a szent olaja áradjon rátok! Az Ő szeretetéből élünk. Imakönyv I. 43 oldal, az Igével való közösség a legszebb a világon, nincs más. Nekünk, keresztényeknek nem is kell más, mert az Igéből élünk. Az Ige a mi örök eledelünk, és az Ige jóízű a szánkban. Hallelúja!

Védelem a balesetek ellen!

Óriási hatalma van az Igének az életünkben, nem hogy ellankadtunk volna, hanem felfrissültünk. Érzékelitek? Az az igazság, hogy az Ige, ahogy megelevenít egy frissességet, egy éberséget is eredményez az életünkben, nem lehet elfáradni, miközben az ember az Igébe tekint. Köszönjük Istennek.

Most pedig kijelentjük a Krisztus Szeretete Egyház minden tagja felett a szent sebekben való tökéletes gyógyulást, és minden egyes családtagunk felett, az ördög nem érinthet minket betegséggel, fájdalommal, a gyengeséggel, a vírusokkal, fertőzésekkel, csont betegségekkel, szervi problémákkal, keringési rendellenességekkel. Megtiltottuk! Ez királyi parancsolat volt, szentek parancsolata ez a végzés, írja Dániel! Elrendeltük? Emeld fel a kezed, ez fontos, hogy egy akaraton legyünk. Ámen!

Ha ketten közületek egy akaraton vannak… Mindegyikőtök hitét akarom használni, ezért, ha egy akaraton vagy, emeld fel a kezed! Egy akaraton vagyunk ebben, és most nézze meg magát az ördög! Néha komolyan mondom, hogy megsajnálom őt, amikor ráállok a hatalmamra, és megdorgálom őt, ahogy elpucol, milyen nyomorúságos helyzetbe kerül. Ez történik, amikor egy szent elkezdi használni a hatalmát! Ámen!

Megtanulja, hogy velünk nem próbálkozhat többet. Minden alkalommal veszít, ha velünk próbálkozik. Addig packázik az emberrel, amíg meg nem tanulja ezt. Elsomfordál, és mások után néz, akiket elnyelhet, minket nem nyelhet el! Ámen! Hozsanna a magasságban!

Az Ige élő és ható, és elhat oda, ahol szükség van. Isten tudja, mielőtt te a gondolataidba foglalnád, Isten már tudja, mit akarsz mondani. Az imádság tehát nem abban van, hogy elpanaszoljuk Istennek a problémáinkat, hanem az Igét szóljuk a helyzetek felett, ahogy most tesszük, és ez gyönyörűséges neki.

Az Imakönyv I. 49. oldalról imádkozunk, hatalommal, ügyesen szóljátok, hatalommal az Igét, és így jelentjük ki a teljes testünk épségét, gyógyulását, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus a kereszten ezeket elszenvedte. Olyan sötétség volt három óráig, hogy egyetlen ember sem láthatta, hogy mit szenvedett a mi Krisztusunk, mert minden bűnünk, minden fájdalmunk, minden betegségünk oda volt szegezve a keresztfára. Az adóslevelünk.

A bűn zsoldja a halál törvény, oda volt feszítve a keresztfára, és amit Ő elszenvedett, azt ember nem láthatta. Eltorzult a teste, az arca, mindezt ember nem láthatta, hogy mit szenvedett a mi Urunk akkor. Elvitte, ezért volt teljes sötétség a földön három óráig, és az ördög kétszer nem hajthatja be. Tudnod kell, hogy Ő elvitte!

Krisztussal együtt meghaltam a betegségnek!

Dicsérjük meg Istent a jó ízű Igéért. Köszönjük Atyám, ó hallelúja, dicsőség legyen Neked, áldott legyen az Úr Jézus szent neve.

Az idén, ahogy azt a próféciából lehetett hallani, ahogy Isten dicsősége közeledik a földre, megerősödnek a jelek, csodák, erők, tudás és bölcsesség szava, megnyilvánulás, a Szent Szellem ajándékok. Ezért Istennek ezt a munkáját mi támogatjuk azzal, hogy odaállunk, és segítjük ennek eljövetelét, hisszük és megvalljuk ezt az igesort is.

Mert a jelek és csodák megsokasodnak ebben az esztendőben. Ez úgy van, ahogy meg van írva 2011-ben. Meg fogjátok látni, ahogy megváltozott a kenet december utolsó hetében, ugyanígy tovább folytatódik. Óriási áradatában jön Isten dicsősége a földre, és betölti az Úr dicsőségének ismeretével a földet, teljes lesz a föld.

Kérlek szépen benneteket, hogy az I. Imakönyv 117 oldalára lapozzunk el, ahol ezt az igesort el fogjuk imádkozni. Ugye nem lankadtok, szeretném, ha a kezeteket felemelnétek, hogy folytassuk-e? Köszönöm a buzgóságot, áldott legyen az Úr szent neve.

Az Igét jelek és csodák követik!

Dicsérjük az Urat, hozsanna a magasságban. Ő az egyedül, aki be tudja tölteni az Igét, és Ő megcselekszi. Áldott legyen az Úr szent neve. Hányatoknak van olyan helyzete az életében, amire rá tudtok mutatni, és azt mondjátok, hogy ennek a szegnek ki kell esni az életemből?

Az ördög úgy munkálkodik, hogy beveri a szeget arra a gyenge pontra, ahol meg tud minket közelíteni, és arra elkezd ráakasztani terheket, egyiket a másik után. Egyre nagyobb teret próbál megszerezni magának.

Erre azt mondja az Úr, hogy – kiesik a szeg, amely erős helyre vetetett, és levágatik, és leesik, és összetörik a teher, amely rajta volt, mert az Úr szája szólt. Hányan akarjátok ezt elimádkozni? Megtesszük! Jaj, ezeknek a szögeknek mostantól, mert kiesnek, ahogy az Ige írja. Az Ige él és uralkodik!

Ez így van megírva, összefogjuk a hitünket, és te rámutatsz arra a helyzetre, amire ezt az igesort most kirendeled, és az uralkodni fog felette! Ez a helyzet megmozdult, mert Isten rálehel az Ő Igéjével. Megváltozik a helyzet, meg fognak mozdulni a dolgok az életünkben. Rengeteg jó bizonysággal fogtok jönni a következő hetekben és hónapokban. Hallelúja!

Imakönyv I. kötet, 127. oldal. Nagyon rövid, de nagyon hathatós, és felkent ima. Ez az egyik kedvenc imám az Imakönyvben. Sok kedvencem van, de ez az egyik, amit leginkább szeretek, rövid és hathatós. Nagyon rövid és rámutatsz arra a helyzetre, és annak meg kell változni! Hangos Áment szeretnék hallani!

Megtörik az iga a kenet alatt!

Hozsanna a magasságban. Erre örvendezni kell. Hallelúja! Van még egy terület, amely mindannyiunkat megmozgat, ha hallunk róla, amikor belenézünk a pénztárcánkba. Ami az embert a zsebénél érinti, az nagyon érzékeny terület.

Én most azt a szót szólom, mint Istennek felkent prófétája itt előttetek, hogy idén a pénztárcátok mindig teli-tele lesz, mert Isten megtölti az erszényeket, úgy ahogy írva van! Elküldi neked azt a jobb munkahelyet, elküldi neked azt a kapcsot és kötelet, elküldi neked a magvetéshez az angyalokat, amit elvetettél, annak százszorosát fogod aratni Jézus nevében.

És nem ismersz többé szükséget, minden hiányt megdorgálok az életedben, minden szükséget megdorgálok, mert nem tartozik az örökségedhez Jézus nevében. Kiterjesztem feletted az Úr Jézus hatalmát, és az Ő örökségét, amely a bővölködés és a gazdagság, ez a te életed, hogy gazdag lehessél, Jézus nevében.

Elfogadod, hogy ez az igazság? Akkor megvan neked, mert befogadtad a szívedben. A magzatot sem látod 9 hónapig, csak azt látod, hogy növekszik. Befogadtad ezt az igazságot, és ez meg lesz neked. Meglátod.

Szólhatunk mindenhez, ahogy Jézus tanította, a hegyhez is, és az felkel az életünkből, Jézus szólt a tengerhez is és lecsendesedett, szólt Lázárhoz, aki négy napig a sírboltjában volt és kijött, szólhatunk a pénzhez is, és az hozzánk jön.

Megparancsoljuk, hogy hozzánk jöjjön! És annak úgy kell lenni. Miért adta volna Isten a hitet, ha az nem működne? Működik, összefogjuk a hitünket és kijelentjük, és ellene megyünk a szükségeknek az életekben, ellene megyünk a hiány szellemének, az egy nagyon csúnya démon, a szükség és a nélkülözés!

Meg van kötve a kezed mindenben, nem tudsz elmenni az Evangéliumot hirdetni csak szamárháton, ha van szamarad. Ma már a benzinköltségek tudvalevő, hogy csak emelkednek. De a keresztényt ez nem érinti, ha vet, arat is, akármennyire felemelték a benzin, én el fogok menni prédikálni, ahová az Úr rendeli és tele lesz a tankom. Mert engem nem korlátozhat ez a világ, és ennek a gazdasága!

A sötétség kincsei hozzám jönnek, te is jelentsd ki. Így van megírva, felszólítjuk a pénzt, hogy hozzánk jöjjön. Felhívom a figyelmed, hogy ez az imádság kicsit hosszabb, de minden egyes alapelve benne van az anyagi gyarapodásnak. Azért is lett hosszabb, hogy minden egyes alapelv benne legyen, egy sem maradjon ki belőle, és ha isteni alapelveken állsz, azok megjönnek neked. Nem lehet másként. Ráállsz az Igére, annak úgy kell lenni.

A kitartó hit szerez eredményeket. Ha egy hét után azt mondod, hogy ez neked nem működik, nem is fog akkor. Ha két hét múlva nem működik, nem is fog, mert eldobtad. Az Igére rá kell állni, az pedig a szívedben és a szádban van.

Hála a mennyei Mindenhatónak, hogy ezt megismerhettük! Ezért nem vagyunk kiszolgáltatva a világ körülményeinek. Látjátok, hogy mennyire másként él egy keresztény, mint a világ? Másként él, és gondolkodik.

Imakönyv II. kötet 87. oldal. És, a pénzt felszólítjuk hatalommal, hogy hozzánk jöjjön a jézusi hatalommal, és annak úgy kell lenni. Tudd, hogy minden szavad, amit kiejtesz, fel van jegyezve a mennyben? És az angyalok olvassák ezeket a könyveket, oda be vannak írva, és azokat meg kell, hogy cselekedjék, és hozzák hozzád az anyagiakat. Kiküldöd őket és hozzák.

Angyali seregek vannak kiárasztva arra, hogy az utolsó időkben, a keresztényekhez elhozzák a világ gazdagságát. Nézd meg, hogy a világ pénze, a bankrendszer, a bankvilág, milyen kétségbeesetten kiáltozik. És látsz egy pénz transzfert [átvitelt], ahogy átmegy a pénz az egyik kezéből, a másik kezébe. Ki az, aki meg fogja ragadni a pénzt? Aki hitben kiállt, hogy idejössz! Annak jön a kezébe a pénz.

Jézus nevében elkezdjük kijelenteni az Igét. Egy kulcs van, - nem tekintünk a láthatókra. Nem hagyjuk, hogy elkeserítsen minket, hogy jelen pillanatban mit mondanak a körülményeink, attól az Ige ugyanúgy igazság. Jézus nevében harsogni fogjuk az Igét, mert ez mindannyiunkat érint. És amit elvetettünk, azok a magok nem haltak meg. Azokat most felélesszük az Igével. Isten fel tudja éleszteni az elvetett magokat, amiket mi nem láttunk meg eddig. Mert, aki vet, annak aratni is kell.

És ha szóltunk is olyat, hogy hát ez nem fog kikelni soha, most azt elátkozzuk, és szóljuk felette a friss Igét, ami megöntözi a földet. Az Igét szóljuk felette, és az megöntözi, feléleszti Isten ezeket a magokat, bőséges aratásunk lesz Jézus nevében!

Pénz és gazdagság, hozzám jöttök Jézus nevében!

Dicsérjük meg az Urat, hozsanna a magasságban. Még egy utolsó feladatunk van, egy dologról nem feledkezhetünk meg, azt szokta mondani Sanders pásztor, akinek nagy tisztelettel ejtem a nevét, hogy ha már mindent megpróbáltál az életben, és minden egyes szellemi alapelvet betartottál, és még mindig nem látod az áldásokat, amiket eddig a magad élete felett prófétáltál, mit kell tenned? Meg kell áldanod Izraelt.

Izrael Istennek szerelmetes földje. És le van írva Mózes I. könyvében, hogy akik áldják Izraelt, áldottak lesznek, akik átkozzák Izraelt, átkozottak lesznek! Értse ezt meg minden ember a földkerekségen, ezt kívánom 2011-re. Ti is ezt kívánjátok. Értse ezt meg minden ember!

Meg fogjuk áldani Izraelt, oly módon, hogy Magyarországról sem feledkezünk el, és ez az imádság Dániel imájában van benne, ahol Magyarországot is mindig megemlítjük Istennek, mert ha Dániel imádkozta Izraelért, akkor, akik itt Magyarországon élünk, imádkozhatjuk Magyarországért ugyanazokat az áldásokat, megtehetjük, összefogjuk az imánkat, mert Istennek ez az ország is kedves, hiszen itt élnek a szentjei.

Ne gondoljátok, hogy elfeledkezik erről az országról. Ezt most megtesszük, ez lesz az utolsó imánk ma. Szívesen folytatnám veletek napestig, de időkorlátaink vannak, és nem akarok visszaélni a türelmetekkel. Köszönöm az eddigi odafigyeléseteket is, és a szívetek odaszánását.

Imakönyv I. kötet 147 oldalán van az imánk. Harsogással megyünk a trón elé, Isten Igéjének a harsogásával. Hallelúja! Az Úr nagyon jó az övéihez. Ó, Atyám dicséret illet téged. Az Úr házában dicséret illeti Őt! Hozsanna a magasságban! Hozsanna! Drága Atyám!

Otthon lehet folytatni az imákat tovább. Én biztos előveszem és folytatom, mert az embernek felindul a szíve, és a buzgóságot felgyújtja az ember szívében, akkor nem tud betelni az Igével. Beteljesedni lehet, de nem lehet ebből eleget magunkhoz venni. Még éhesebbek, és éhesebbek leszünk az Igére, ahogy megérezzük az Úrnak a jóságát. Így van az ember, alig várja, hogy újra elővehesse az Igét. Köszönjük az Úrnak!

Dániel imája!

Hála legyen az Úrnak, emeljük fel kezeinket az Úrhoz, hozsanna, hozsanna, Dániel a vég idejéről beszélt, és az Újszövetségben is leírták a próféták, az apostolok, hogy közel az idő, ezt kétezer évvel ezelőtt leírták, akkor ma mennyivel közelebb van az idő? Gondolkodtatok ezen? Minden nap közelebb vagyunk az Úr Jézus Krisztusunk visszajöveteléhez, amikor megpillanthatjuk az Ő orcáját.

Eljön ez az idő, és köszönjük Istennek, ezt a napot várjuk. Addig pedig hűségesen állunk az Ő szolgálatában, az Ő házában. Gyönyörű munkát végeztünk el ma, kiterjesztettük az Igét, az életünk felett, a gyülekezetek felett, az ország felett, Izrael felett, köszönjük Istennek, a velünk való jó kegyelmét, és az irgalmát. Dicsőséget adunk Istennek! Ámen!

 

* Ebben a jegyzetben csak az imádságok címei szerepelnek

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL