2010.03.17.

HATALOM KRISZTUSBAN

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. március 14.

 

Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk ennek. A tanítások hat nyelven mennek ki a világba. Ezeket le lehet tölteni és utólag is lehet hallgatni.

Ezért van az, hogy szigorúan a jegyzetekből tanítunk, hogy pontosan kerüljön minden fordításra. Nagyon fontos tanítások, mert nem fogod tudni elvégezni azt, amire Isten elhívott, ha csak fel nem növekszel az Igében.

Azért, mert valaki más felkenetett, az nem jelenti azt, hogy te is olyan felkenetett leszel, ha csak el nem végzed azt az igei munkát, ami e mögött áll, és aminek ott kell lenni a szívedben, ez az igei felkészülés.

Tudom, hogy mi az, amit az Úr végez. Csütörtökön és pénteken a nyelvek imájában nagyon sokat imádkoztunk nyelveken és magyarázatokban, ezek szolgálati ajándékok, köpönyegek, palástok lesznek. A szolgálatoknak szellemi ajándékok járnak. A szolgálók kijelentéseket, látásokat, megértéseket, bölcsességet hoznak magukkal arról, hogy mi az, amit Isten akar, hogy elvégezzünk. A mennyben már meg vannak a trónjaink. És itt van a földön az a rész, amelyet nekünk be kell tölteni.

Ezeket Jézus már elkészítette számunkra, ezek a trónok már ott vannak. Tehát amit nekünk itt a földön el kell végezni, - hogy engedelmességben megtalálni az Ő terveit, és ezekben kell előre lépnünk és agresszívnak [előrenyomulónak] kell lennünk.

A szlovák fordítót, - Zsuzsát szlovák nyelven fogja használni az Úr. Ez azt jelenti, hogy 60-90 napon belül az összes magyar nyelvű gyülekezetedet fel kell adnod és egy új bölcsességben, egy új megértésben fogsz járni. Az Úr fogja használni a kezedet, ez a szolgálati ajándék már impartálva [beültetve] lett a szívedbe. Az emberek meg fognak gyógyulni, amikor a kezedet teszed rájuk, a szívükben fognak meggyógyulni. Ez már ott volt, és ezt meg kell tenned.

Isten használja a nyelveket, magyarokat, azokban a nyelvekben. Tehát legyél ebben agresszív, lépjél előre benne, és alapozd meg azt a munkát, amit Isten akar. A te képességeid az Ő képességei, mert te Őbenne vagy. Nem a te cselekedeteid, hanem amit Ő végzett el értünk, Ő felmagasztaltatott, Ő adta neked ezeket. És mindez jön ebben a palástban. Legyél nagyon agresszív és ez természetfeletti módon jön elő, megfelelő napon, megfelelő helyen és ez növekedni fog. Megfelelő személyek a megfelelő támogatást fogják adni számodra és mindez jönni fog hozzád. Istené legyen a dicsőség.

Krisztinát is előreszólítják. A szlovéniai rész kerül most szóba. Nagyon sokan imádkoznak már efelett, és te is impartálást kapsz most Istentől. Angol nyelven fog téged Isten használni. Meg fogod tanulni és meg fogod cselekedni, fogadd el. Ez szellemi, természetfeletti. Isten fog téged használni, legyen bizalmad benne. Meg kell tanulni az üdvösség és a hozzá tartozó szavakat angolul. Isten fog téged használni abban a nyelvben. Százával vannak nyelvek abban az országban, de az angol mindenhol jó nyelv. Ezt meg kell értened, és ebben fogsz működni. Áldott legyen az Úr neve mindörökké.

Egy másik küldetés is jön elő, mindenki számára. Az Úrtól van ez. Az Úr munkáit fogod végezni, mert felkészültél, kimész, és üdvösségre vezeted őket, a kezedet teszed rájuk, a te hited szerint legyen neked, és te erre ki vagy rendelve, hogy ezt elvégezd.

Emeld fel a kezed és mondd, hogy – ez én vagyok. Én a Krisztus Testének tagja vagyok. Az Úr Jézus Krisztushoz tartozom, mert meghaltam vele, és vele feltámadtam a halálból. És vele együtt felmagasztaltattam, én Őbenne vagyok, én Krisztus Jézusban vagyok, és legyőzök minden ellenséget, az ellenség minden erejét, mind a lábam alatt van. Fejedelemségek és hatalmasságok mind! Bennem van a Szent Szellem, Isten felkenetése, és Ő fog vezetni engem, Ő fog irányítani engem, ezért sok gyümölcsöt termek, felmagasztalom az Úr Jézus Krisztust. Csak Jézust. Áldott legyen az Úr neve. Ámen!

Erről fogok tanítani a mai napon. Ismét egy kiszólításra kerül sor, egy fiatalember kap ajándékot az Úrtól. Nagyon izgalmas idők ezek, mert a Szellem mozdul, és a Szellem akar neked adni valamit. Nem itt Magyarországon lesz ez. Isten egész életedben a kezét feletted tartotta, és most természetfelettit kapsz tőle Jézus nevében és ez megszületett most benned.

A Szent Szellem mozdul köztünk. Holnap pásztorkonferencia, ennek az előszelét érezzük már. Az Úrnak ajándékai vannak eltéve a pásztorok számára. A küldetés egy nagyon fontos dolog, amikor az Úr kiküld.

Amikor nagy hó volt és teljes fennakadás és mentem az úton, az útfenntartóknak megparancsolom, hogy tisztítsák le az utakat, mondtam. Vasárnapi napon volt mindez. És visszafelé jöttem valóban tiszták voltak az utak. Tehát egy küldetést adtam nekik. Hatalmunk van arra, hogy ezeket kirendeljük. Könnyebb a helyzet, amikor az embernek hatalma is van hozzá.

Köszönjük drága Mennyei Atyánk, hálát adunk neked és megkérünk, nyisd meg ma nekünk a megértésünk szemeit, hogy kijelentést kaphassunk, hogy ki az Úr Jézus Krisztus az életünkben. Hogy ma erről megértés és kijelentés érkezzen a szívekhez Atyánk, ezt kérjük ma tőled, a Jézus nevében. Mondja mindenki: - ezt befogadtam a szívembe! Ámen!

Az Efézusi levélben fogunk ma legtöbbet időzni. Megemlítem nektek, hogy Kenneth Hagin testvérünknek tíz év leforgása alatt, nyolc Jézusi látogatása volt. És ezekben kijelentéseket adott át neki, és köztük szerepelt ez is, amiről ma szólunk, hogy milyen hatalmunk van Őbenne. Az Úr akarja, hogy ez a részünkké váljon, oly módon, hogy ez megváltoztassa az életünket.

Efézus 1/16-23 Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban: Hogy a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek, bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében, És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a gyülekezetnek fejévé, Mely az Ő teste, teljessége Önéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

Ezt követően pedig olvassuk az…

Efézus 3/14-21 Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben, Hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb hogy nem mint kérjük, vagy elgondoljuk, Néki legyen dicsőség a gyülekezetben, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Ámen!

Ezek Pál imái, amiket az efézusi hívőkért mondott el. Ezeket az imákat saját magunkra is alkalmazhatjuk, mert a Szellem adta őket és a Szellemtől felkent imádságok. A Szellem adta ezeket Pálnak és a Szellem ihletettségében írta le ezeket Pál. Ez azt jelenti, hogy ezeket az imákat te is elmondhatod saját magadért. Ahol Pál úgy imádkozik, hogy tiérettetek, oda saját magadat behelyettesítheted és magadért mondhatod, hogy – engem.

Vegyünk egy példát: /14/ Ezokáért meghatom térdeimet az én Uram Jézus Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg n e k e m /!/, az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberemben. Hogy lakozzék a Krisztus hit által az én szívemben. Hogy én meggyökerezzek a szeretetben, és alapot vegyek, hogy megérthessem minden szentekkel egyben…

Tehát saját személyedre öltsd fel ezt az imát. Ha a Szent Szellemtől ihletett egy imádság, az soha nem fogja elveszíteni a rajta lévő kenetét. Mindaddig imádkozzuk ezeket a szellemi imákat, amíg a szellemi megértésünk szemei meg nem nyílnak. Lehet, hogy az első hetekben, amikor imádkozod, úgy fogod érezni, hogy nem sok változás van.

De úgy kell ezt imádkoznod, hogy Isten nekem adja meg a bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében, hogy az én szellemem szemei megvilágosodhassanak. Ezek a megértések, amelyek hozzád fognak érkezni, mindig is az Igének a vonalában lesznek, azzal egyet értve.

Hagin azt írja a könyvében, hogy hat hónap után, annyi kijelentés érkezett hozzá, hogy bátran állíthatta magáról, hogy új emberré lett. Azután, a Szellem egy szinttel feljebb emelte és azt mondta, hogy elviszlek a kijelentések és a látások szintjére. De utána is kitartóan az Igét tanulmányozta.

Ahogy tehát megtanultuk, a szellemünknek elméjét meg kell újítanunk. Azt követően megint egy újabb szintre vitte őt a Szent Szellem és jézusi látogatásokat élt meg a tíz év alatt többet is, abból három több mint másfél órás volt.

Efézus 6/12 Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

Fel kell fedeznünk, miközben ezek a tusakodásaink vannak, hogy Krisztusban hatalmunk van felettük. Ez a hatalom nem csak kiválasztott, néhány illetékes személy számára adatott. Valaki azt gondolná, hogy ez az illető szolgáló lehet, valami különleges kiválasztottja Istennek és azért. Hamar meg fogod érteni, hogy nincs több hatalma neki sem, mint neked. Ez a hatalom valóságos birtokában áll Isten minden egyes gyermekének.

Efézus 1/3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban.

Más szóval Krisztusban minden mennyei áldás a miénk, hozzánk tartozik.

/17/ Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében.

Annak az ismeretében, hogy ti Őbenne vagytok, mondja egy másik fordítás. Hiszen olvastuk a 3-as versben, hogy minden szellemi áldás a Krisztusban van nekünk. Itt vannak a szellemi áldásaink is. Megáldott minket minden szellemi áldással. Vannak, akik úgy gondolják, hogy néhányan igazán áldottjai Istennek. De ilyen Igét nem találunk, hogy valaki olyan kiválasztottja Istennek, hogy valami különleges módon lett megáldva. Hanem azt találjuk, hogy Ő megáldott minket. Pál úgy érti ezt, hogy engem és az egész efézusi gyülekezetet. És ez ugyanúgy vonatkozik a budapesti, vagy bármelyik vidéki gyülekezet tagjára.

A különbség ott lehet, hogy az egyik tud róla, és ezért élvezi ennek minden vonzatát, a másik pedig tudatlan efelől. Az igazság az, hogy egyikünk sem áldottja Istennek felette való mértékkel, mint egy másik. Nekünk azt kell megtanulnunk, hogy mi az, ami hozzánk tartozik. Akadémiai tudás egymagában nem elegendő, kijelentett tudás, amely alapján cselekszünk is, az hoz eredményt. Isten minden gyermekéhez hozzátartozik ez a hatalom. Az ördög értelemszerűen nem akarja, hogy Isten gyermekei megtudják, hogy mi az, ami valójában az övéké.

Ezért megpróbálja elhomályosítani az igazságot, hogy meg ne ismerjék Isten gyermekei, hogy mi a hozzájuk tartozó igazság. Mert az ördög jól tudja, ha Isten gyermekei megtudják, hogy mi az a valóságos örökség, ami az övéké, akkor tudja azt az ördög, hogy azt élvezni fogják és többé nem lesz képes végrehajtani az ő munkáját az életükben.

Ezért munkálkodik azon, hogy elhomályosítsa ezeket az igazságokat és visszatartsa Isten gyermekeit ennek az ismeretétől. Ha Isten gyermeke hozzájut ehhez a tudáshoz, ismerethez, és az alapján cselekszik is, akkor az ördög nem képes többé visszatartani Istennek azt a gyermekét. Képes lesz így Isten gyermeke élvezni annak a valóságát, ami jog szerint hozzá tartozik.

János 8/32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Nem csupán az igazság, hanem az igazság megismerése és az igazság ismeretén való cselekvés hozza ezt együtt.

Lukács 10/19 Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek.

Én adok néktek hatalmat, mondja az Úr Jézus. Nagyon jó példa, ha megvizsgáljuk, hogy milyen hatalommal szolgál egy rendőr. Ha a lámpák nem működnek, akkor kiküldik a rendőrt a forgalmas kereszteződésbe, hogy ő irányítsa a forgalmat. A rendőrnek nincs olyan fizikai ereje, hogy képes lenne leállítani az egyik sáv forgalmát, de meg van a hatalma, hogy leállítsa azt. És amikor felemeli a kezét, mi felismerjük azt a hatalmat. És ezt világosan kell látnunk, hogy az ördög is felismeri ugyanígy, a nekünk adott hatalmat. Neked tehát felismerve a te hatalmadat, meg kell parancsolni az ördögnek, hogy tűnjön el! Neked meg kell ebben állnod a helyeden. Szembesülj bátran az ellenségeddel.

Egy történet Joel Osteen édesapjáról, akinek a félelmei arra terjedtek ki, hogy nem mert felszállni a repülőgépre. Félt. Végül is ez a félelem olyan mértéket öltött, hogy életének más területeire is kihatással volt. Elhatározta, hogy szembesíteni kell magát ezzel, egy kis propelleres géppel egy rövid kis utat megtesz oda és vissza. Elment és visszajött. És beszámolt róla, hogy a pilóta nem köszönte meg neki, hogy visszatartotta teljes erejével a gépet oda és vissza. Kihatottak rá a félelmei. A félelmeinkkel szembesülnünk kell.

Az egyik szolgáló azt mondta, hogy az ördögöt végre futásra bírtam. Csak az a probléma, hogy én futok elől, ő fut utánam. Tehát az illető nem használta a hatalmát, vagyis nem állt meg az Igén. Miért képes egy rendőr megállítani a forgalmat? Mert használja azt a hatalmat! Nem azért, mert olyan nagy az ereje, hanem azért, mert felruházták őt azzal a hatalommal. Honnan szerezte azt? Ez egy átruházott hatalom valakitől. Ez a hatalom egy átruházott erőt képvisel. Ahogy olvassuk a következő versben…

Efézus 6/10 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében.

Ez az Írás nem arra tanít minket, hogy legyünk erősek a saját erőnkből, sem azt, hogy próbáljunk meg erősnek lenni. Nem mond semmit arról, hogy legyünk erősek a saját erőforrásainkból. Azt mondja legyünk erősek az Úrban! Miért lehetünk erősek az Úrban? Azért, mert az Úr, egy hatalommal ruházott fel minket. És ez Őbenne van meg nekünk. Megáldott minket minden szellemi áldással a Krisztusban. A hatalomnak a mértéke a mögötte lévő erő a nagyságától függ.

A rendőrt pl. a mögötte lévő alkotmányos törvények védik. Ha te kimész a rendőri hatalom nélkül csak a saját kis otthonkádban, megnézzük, ha felteszed a kezed, hogy ki vesz téged komolyan. Nem fog működni a dolog.

Lukács 10/19 Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején és semmi nem árthat néktek.

Valóban a skorpiókról meg a kígyókról beszél szó szerint az Írás? Nem! Hanem csak példának hozza. Hasonlítja az ellenség erejéhez, kígyókhoz, skorpiókhoz és az ellenség minden erejéhez, - mondja. Vagyis a kígyók és a skorpiók az ellenség erejét jelképezik. Kiről szól valójában? Ördögökről, démonokról és a sötétség minden erejéről.

Vagyis ez teljes hatalommal való felruházást jelent az ellenség minden ereje felett! És Isten maga áll, mint erő, ezen felruházott hatalmunk mögött, az ellenség minden ereje felett.

Ennek a tudatában kell, hogy éljünk, Isten maga mondja nékünk, hogy – Ímé adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok és az ellenség minden erején és semmi, semmilyen módon nem árthat nektek.

Az a hívő, aki a mögötte álló isteni erőnek teljes tudatában van, és tisztában van ezzel a hatalmával, az képes egyedül szembesülni az ellenség minden erejével félelem és minden bizonytalanság nélkül. Biztat minket a …

I. János 4/4 Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

Kiről beszél, hogy nagyobb Ő, aki bennetek van, mint aki a világban van? Mi, mint hívők tekintünk magunkra. Ha elolvasod az előtte álló három verset, akkor fogod látni, hogy a gonosz szellemekről szól. És miért meri állítani azt, hogy ti legyőztétek azokat? Felhívom a figyelmedet arra, hogy nem azt írja, hogy ti majd legyőzitek azokat! Mondod, hogy – próbálgatom.

Ha te a Biblia szerinti hívő vagy ezzel a hatalommal, akkor neked ezzel a hatalommal, hatalmat kell venni ezek felett. És legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Így biztat minket. Krisztus tibennetek a dicsőségnek ama reménysége. És Ő benned lakozik a Szent Szellem ereje által, és Ő már mindezeket a gonosz erőket legyőzte. És Ő ruház fel téged azzal a hatalommal, hogy a kígyókon és a skorpiókon és az ellenség minden erején taposhassál.

Tehát minden erő a földön, Jézus nevébe foglaltatik és ezt úgy nyerte meg ezt az erőt, hogy legyőzte az ellenséget, és mindez a gyülekezethez tartozik. Ezt a hatalmat tehát gyakorolnod kell, mert ez a hatalom hozzád tartozik ebben az életben. És ezért fogsz tudni uralkodni, az egy Jézus Krisztus által.

Máté 28/18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

Megfigyelhetjük, hogy az Úr Jézus Krisztus azonnal továbbadta ezt a hatalmat, mielőtt eltávozott volna a földről. Ő a Fej és mi vagyunk a Test. Ezt a hatalmat aktiválni a földön lévő Test [Krisztus Teste = újjászületett hívők összessége] által lehetséges. Ez az igazság. Az a hatalom, amellyel az Úr rendelkezik a földön, azt a Testén keresztül tudja használni, mert Ő a Fej és mi vagyunk a Test.

Mennyi hatalmat tud gyakorolni a fejed a tested nélkül? Semmit! Ha nem így gondolod, akkor tegyünk egy próbát, vágd le a fejed és nézd meg, hogy mire megy a fejed a tested nélkül?

Efézus 1/22 És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a gyülekezetnek fejévé.

Ezt még nem emésztette meg a Gyülekezeti Test egésze, hogy Jézus a Fej, és mi pedig ennek a Testnek vagyunk a tagjai. Őt, Jézust adta, a gyülekezet Fejének. Neki adta azt a jogot, hogy Ő legyen a Fej, és mindent a lábai alá helyezett, vagyis amikor a lábról beszél, akkor a Testről beszél.

/20/ Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

Folytatólag a …

2/5-6 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban.

Nem jövő időben mondja, hogy ezt majd megteszi. Már megtette. Jézus már az Atya jobbjára magasztaltatott. Ez pedig a hatalom helyét jelzi! Valakinek a jobbján lenni, az a hatalom teljes helyét jelzi. És figyeld meg, hogy mi pedig vele együtt ülünk ott.

2/1-6 Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint a többiek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett. Minket kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, a Krisztus Jézusban.

Emlékeztetlek benneteket újra, az Efézus 1/3-ban olvastuk, hogy Ő, megáldott minket a Krisztus Jézusban minden szellemi áldással. És most olvassuk így a…

/7/ Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából, a Krisztus Jézusban.

Tehát az Ő kegyelmének felséges gazdagságát mutatja meg.

1/19 És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint.

Az Ő hatalmának felséges nagyságát és erejét mutatja meg irányunkba, akik hiszünk. Az Ő isteni erejének a mindenhatóságát és a legnagyobb megnyilvánulását mutatja meg nekünk Krisztusban, amikor feltámasztja Őt a halálból.

/20/ Megmutatja az Ő felséges nagyságát, amikor feltámasztja Őt a halálból és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben Magasan minden fejedelemség, és hatalmasság és erő és uraság, és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is.

A sötétségnek minden ereje azon volt, és azt szándékozta, hogy Istennek a Fiát legyőzze, és legyőzöttségben tartsa. De ez nem sikerült nekik, mert Jézus feltámadt a halálból és felmagasztaltatott az Atyának jobbjára, - ültettetett.

És a sátán ereje pedig egy trónfosztott királyság lett, az Úr Jézus Krisztus által. Az Úr Jézus a legmagasabb hatalmi helyre került, az Atya jobbjára. Mindenek fölé.

Ennek a hatalomnak a forrása tehát, az ellenség legyőzése és Krisztusnak a világegyetem legnagyobb hatalmi pontjára való helyezésében van. Olvassuk még egyszer a…

/19/ És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint.

Pál azt imádkozza, hogy a gyülekezet ezt lássa meg, hogy a gyülekezet szemei megnyittassanak erre. Isten azt akarja, hogy mi tudjuk, hogy mi is történt ott. Azt szeretné, hogy a gyülekezeteknek mindenhol nyíljon meg a szemük erre.

Azt akarja, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, és szeretné, ha tudnánk, hogy Krisztus a trónra emeltetett. Magasan minden fejedelemség, hatalmasság és erő és uraság felett. Itt felsorolja őket. Ezt a tényt sajnos nagyon sok keresztény figyelmen kívül hagyja, de ezt akkor is ténynek kell venni.

Isten szelleme imádkozta ezt Pál apostolon keresztül, hogy az efézusi hívők ezt meglássák. Hogy az ő megértésük szemei megvilágosodjanak erre. Isten kívánja ezt, az Ő óhaja ez, hogy mi ebben megvilágosodjunk, és a bölcsességünkkel ebben gyarapodjunk.

Köszönjük Istennek az ördög legyőzését és az ellenség minden erejének eltaposását ebben a győzelemben! Krisztust mutatja ez nekünk, az ember képviseletében, ebben a győzelemben. Az emberiségért szerezte ezt a győzelmet. És elkészített egy trónt, egy uralmi széket, egy mennyei szolgálatot azok számára, akik vele együtt győzedelmeskednek. Ez egy hatalmas kijelenté! Ezt már megalapította.

2/1 Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.

Ide a 2/1-hez egy Ige utal az 1-es fejezetből. Amikor az eredeti íródott, akkor nem fejezetek és igeszámok szerint írta Pál a levelét. Megnézzük, hogy melyik Igékre utal vissza. A 19-20 versekhez fűzi a 2/1-et.

1/19 És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból.

Feltámasztotta Őt és titeket. Ez már a 2 fejezet 1-es verse. És titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Vagyis összekapcsolódik ez a két vers. Nagyon fontos ezt látni.

Tehát az a cselekedet, hogy Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, vele együtt az Ő Testét, a gyülekezeti Testét is feltámasztotta. Isten, amikor Jézust feltámasztotta a halálból, akkor minket is együtt Ővele, feltámasztott a halálból. Olvashatjuk a…

2/5-6 Minket kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.

Vagyis ez a rész arról szól, hogy ezt a hatalmat Isten nekünk átadta. Szó szerint a Fej és a Test együtt lettek feltámasztva. Krisztus a Fej, a gyülekezet pedig a Test. És együtt ülünk Ővele. Nemcsak a Fej ül ott egymagába, hanem a Fej és a Test együtt ül. Ezt a hatalmat nem csak a Fej kapta meg, hanem a Test is, mert a Fej és a Teste egyek. Amikor XY-ra gondolsz, akkor nem csak a fejére gondolsz, az egész testére gondolsz, mint egy személyre.

Ha a gyülekezet meg tudná azt érteni, hogy kik vagyunk Krisztusban, hatalmas dolog lenne! A vallásosak pedig különböző dolgokat hoznak ebből elő. Olvastam már olyan dolgokat is, amit ebből kikövetkeztettek, ami nem becsületes gondolkodásmódja az Igének.

Mit gondol magáról az illető, hogy ő maga lenne a Krisztus? Nem! Hanem a Krisztus Testének egy tagja vagyok! Ha ezt a kijelentést megszerzed a szívedben, akkor leszel képes Krisztus munkáit végezni.

Meg fogom nektek mutatni, hogy a személynek, az egyénnek meg van ez a hatalma Krisztus Testében, és ha ezt megérti, akkor lesz képes ezt használni. Mert használnunk kell ezeket az Írásokat.

I. Korinthus 12/12 Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.

A fizikai testet használja Krisztus Testének a megjelenítésére, jelképes magyarázatára, ezért írja, mert – amiképpen a test, azonképpen! Egy hasonlatot használ, és a Gyülekezet a Krisztus, Krisztus Testéről van szó!

/13-14/ Mert hiszen egy Szellem által, mi mindnyájan egy Testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Szellemmel itattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok.

/27/ Ti pedig a Krisztus Teste vagytok és tagjai rész szerint.

Mondja mindenki, hogy – Köszönöm Istenem, mi vagyunk a Krisztus Teste.

II. Korinthus 6/14-15 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek, hitetlenhez?

A hívőket megigazultságnak hívja, a hitetleneket pedig törvénytelenségnek. A hívőket világosságnak, a hitetleneket pedig a sötétségnek. A hívőket Krisztusnak, a hitetleneket pedig Béliálnak. Miért? Mert ördögök ők. Újjá kell szülessenek, addig az ő természetük az ördög atya természetük, örök életet kell befogadjanak a szellemükbe. És nekünk nem szabadna ördögökkel paktálni. Hanem a hívőkkel kellene közösségbe lenni.

I. Korinthus 6/17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.

Vagyis mi egyek vagyunk Krisztussal, mert Krisztus vagyunk! A felségesnek a jobbján ülünk a magasságban. És minden a lábaink alá helyeztetett. Az országban talán az egyik legnagyobb probléma, hogy rengeteg vallásos tanítást hallani a keresztről.

Kérdeztem az egyik kedves ismerősömet, egy katolikus papot, hogy miért csak a keresztek vannak felállítva, a trónok miért nincsenek? Hiszen a mi Urunk, most a trónon van! A pünkösdiek is éneklik azt a dalt, hogy őrizz meg minket a keresztnél. De nekünk tovább kell mennünk és a győzedelmes feltámadásban kell megtartatnunk.

Természetesen előbb oda kell járulnunk a kereszthez, de a keresztnél nem állunk meg! Ha elmegyünk azután a pünkösdig, ott sem állunk meg, hanem felmegyünk és ott a trónon helyet foglalunk. Mondja az…

Efézus 2/5-6 Minket kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal,.. És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.

Vagyis vele együtt meghaltunk, a vízkeresztség jelképezi ezt. De amikor vízkeresztséget veszel, akkor nem hagyunk téged a víz alatt. Hanem kijössz a víz alól. Együtt feltámasztott, - jelképezi ez, és ültetett minket együtt! Erről a gyülekezet egésze szinte semmit nem hallott. Szerencsések vagyunk, ha bármi aprót is hallottunk erről.

Hol ül most Jézus? És mi hol ülünk? Ahol Ő ül, ott ülünk mi is! Ahol maga a Fej van, ott van a Teste is. Ha Ő a mennyei Úristen jobbján ül, ez a hely a világegyetem erőközpontja, mi is ott ülünk. Ez a trónnak az ereje, amely a feltámadt, felmagasztaltatott Úrnak adatott. És ez a hatalom nekünk adatott. Tudjuk, hogy Jézus felmagasztaltatott az Atya jobbjára és arra vár, míg minden ellensége az Ő lábainak zsámolyául adatik. Tudjuk ezt a…

Zsidó 1/13 Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem!

Az Ő népének a felemeltetése ez Ővele együtt, arra hívattattunk el ezzel, hogy vele együtt uralkodjunk. Hogy vele együtt ülünk és megosztjuk vele a trónját. A trónt valakivel megosztani, jelenti, hogy az a hatalom, ami a trónt képviseli, abban a hatalomban közösséget vállalunk.

Köszönjük Istennek ezt a tervet, amelyet megvalósított és minket felemelt arra a helyre. És azért emeltettünk fel erre a helyre, hogy szellemi megértésünk mértéke szerint gyakorolhassuk azt a hatalmat, a levegőbeli hatalmasságok felett.

Néhányan több hatalmat gyakoroltak másoknál, mert nagyobb megértésük volt erről a hatalomról. Isten azt akarja, hogy mindannyiónknak meg legyen a megértésünk erről a hatalomról. Pálon keresztülimádkozta ezt a Szellem, hogy az egész gyülekezetnek meg legyen az a kijelentése és megértése, hogy ez a hatalom nekünk adatott az ellenség mindene ereje felett. Az ember elméjében képesek ezek az erők, még mindig manipulációkat folytatni, és így helyzeteket hozni előre. Milyen erők ezek?

Efézus 2/2 Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint…

Vagyis ez a levegőbeli hatalmasság szerint van. Mi efölé lettünk felemelve ennek. Az emberek van, hogy a fejükben teljesen rosszul gondolnak mindent, de a szívükben felfognak valamit ebből a hatalomból.

Vannak olyan prédikátorok, akiknek óriási hitük van, és a hitüket lehet követni, de az alaptanaikat és a tanításaikat semmiképpen, mert azok tévesek. Megnézzük milyen hatalmat adott nekünk Jézus. Alexander Dowei (1847-1907) a hajóútjai során megdorgálta a vihart és az elcsendesedett.

János 14/12-13 Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

Dicsérjük ezért az Urat! A biblia-iskolám idején pl. tornádókat kellett elimádkoznunk. Éppen munkába indultam, s azt mondták nekem, hogy most nem szabad kimenni. Az volt a válaszom, hogy – most az előbb imádkoztunk. És akkor elmentem. Ha az épületet találja el ez a tornádó, akkor az épületben sem lett volna jó tartózkodni, de Isten nagyra értékeli a hitet.

Tizenkét ilyen tornádó volt, ami nem jött le a föld színére, nem érintette azt, hanem eltávozott. Az egyik pont felettem volt, és az ember ilyenkor nagyon jól tud nyelveken imádkozni, amikor ilyen közeli helyzetek vannak.

Zsoltár 46/9 Háborúkat szüntet meg a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben.

Ezt is elvégezte az Ige velem. De a lényeg, hogy fel kell fedeznünk ezt a hatalmat és élnünk kell vele. Néhányan már érintettük, pedzegettük ezt a hatalmat, hogy hogyan is van ez. De ez a hatalom a miénk, és fel kell állnunk ebben, és ezt használnunk kell.

Róma 5/17 …uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által.

Amikor a király parancsolatot ad, akkor tudja, hogy az a parancsolat végre lesz hajtva, mert az a királyi hatalma. Az ördög pedig meg fogja nézni, hogy miben is hiszünk és miben nem? De ha próbálkozik, akkor csak mond neki, hogy – ördög, én megtörtem a te erődet az XY élete felett, és Jézus ereje van az ő élete felett.

Ha nem látnánk azonnal változást a körülmények felett, az ne zavarjon meg minket. Ilyenkor sokan visszacsúsznak a természeti világba és a látás szerint kezdenek beszélni csupa hitetlenséget. Így győzik le saját magukat és anélkül, hogy tudnák, visszaadják az uralmat az ördög kezébe. Én a hitnek a parancsszavát adom ki egyszer úgy, hogy azt hallja mindenki, az ördög is, és ott annak vége.

Az Úr szeretné még azt megemlíteni, hogy vannak különböző keresztény szolgálatok, úgynevezett megszabadító szolgálatok. Démonok és ördögök felett imádkoznak órák hosszat és beszélgetnek velük. Ki az, aki egy ördöggel akar beszélgetni? Az ördög, ő maga a hazug. Elég, ha az Igét szólom és gyakorlom ezt a hatalmat. Mondja valaki, hogy – igen, de nem láttam ennek semmi megnyilvánulását. – Már a hitetlenség szólt belőled!

Itt kerültek az apostolok is bajba, amikor megkérdezték Jézust, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni ezt az ördögöt? - Azért, mert a természeti síkról tekintettek rá és valami megnyilvánulást kerestek. És ha látnak valami megnyilvánulást, akkor úgy gondolják, hogy az ördög elment. Az ördög annál trükkösebb és átver téged.

Amikor az emberek elmennek erre a megszabadító szolgálatokra, az történik, hogy ott szednek fel egy ördögöt. Az egyik asszonyból próbálták kiűzni a benne lévő állítólagos ördögöt, és közben összeszedett egy habzó szájú ördögöt. Összesen annyit kell mondani, hogy – takarodj el Jézus nevében! Ez a dolog vége, és el kell mennie.

Nem beszélek azokkal, akik arról beszélnek, hogy nekik van démonjuk. Úgyis képes vagyok megállapítani, ha az utcán megyek is, hogy valakinek van egy démonja, vagy nincs. Megparancsolom, hogy fogja be a száját és hagyja el az illetőt.

Nekünk hatalmunk van, és azt az ellenség jól tudja. Ez a hatalom hozzánk tartozik. Ne hagyd, hogy az ördög rászedjen téged és megtévesszen. Maradj a hatalom helyén. Álljunk fel, és most teszünk egy jó megvallást, mert szeretnék valamit veletek megvallatni. Nagyon fontos tanítás ez és ez az, amit az Úr jobban szeretett volna átadni nektek bármi másnál.

Kenneth Hagin azt mondja, hogy a trónjaink el vannak készítve a mennyben. Tízszer visszamentem a tanításának arra a részére és meghallgattam, hogy valóban azt mondja itt? Ha itt uralmat veszünk és gyakoroljuk ezt a hatalmunkat, akkor itt nyerjük el azokat a jutalmainkat, amiket majd fent élvezünk. Itt lent a földön kell hatalmat venni a dolgok és helyzetek felett. Hallelúja!

Mindenki mondja tehát: Mennyei helyekre ültettünk, Krisztussal! Krisztussal! Az Atya jobbján. Én feltámadtam Ővele együtt. És Ő minket együtt ültetett a mennyekben, Krisztusban. Az Ő hatalma az enyém. Az Ő neve hozzám tartozik. Isten elméjében és Krisztus elméjében mi is feltámadtunk, amikor Krisztus feltámadt. Amikor Krisztus leült a trónjára, mi is leültünk Ővele. És most ott vagyunk! Dicsőség Istennek! Isten minket együtt ültetett! Ezen a helyen vagyunk most! Az Atyának legyen dicsőség! Köszönjük. Elfogadjuk Uram, köszönjük. Hallelúja! Köszönöm Úr Jézus Krisztus! Áldott legyen az Úr neve! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL