2008.12. 26.

A KENET 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. december 21.

 

Dicsérünk Téged Uram, áldunk Téged, az Úr Jézus Krisztusunk születésnapját ünnepeljük.

Uram áldunk Téged ezen a napon és köszönjük Néked a Drága Szent Szellemet, akit elhoztál, és a szívünkbe adtál a Jézus nevében.

Áldott Karácsonyt kívánunk nektek. Öleld át a szomszédodat is, kívánj neki áldott ünnepet.

Az elmúlt alkalmon elhangzott tanításból kimaradtakra szeretnék rátérni, a kettős kenettel és a születési joggal járó kiváltságot illetően.

II. Királyok 2 fejezetében voltunk az elmúlt alkalommal és a kenetről szólt a tanítás, amit folytatunk.

Elizeus Illéssel szolgált és tanulta a szolgálatot 10 és 20 év között, hosszabb időszakban. Mindannyiunk számára igaz, hogy Istennek meg vannak a tervei az életünkre. Pl. vannak köztünk ügyvédek, mérnökök, közgazdászok. Meg van a helyük a testben, de tudjuk azt, hogy tanulniuk kellett, valaki alá tartozniuk kellett. Ugyanez a helyzet a szolgálattal. Miután elvégeztem a Biblia iskolát, tizenegy évet töltöttem el más szolgálatok alatt, tanultam a szolgálatot, bár magam is felkent voltam és imádkoztam én magam is a betegekért.

Olvastuk a múlt alkalommal, hogy Illéshez szólt Isten és miután 40 napot töltött így Isten jelenlétében, mondott neki Isten három konkrét feladatot, hogy mit kell elvégeznie, ezek közül egy volt, hogy kenje fel Elizeust.

I.     Királyok 19/16-ban elmondja Isten, hogy három személyt kenjen fel. Az egyik egy Szíriabeli volt, mert annak az volt a feladata, hogy egy ítéletet hajtson végre Izraelen. És Elizeust is fel kellett kenni prófétává Illésnek, - a te helyedbe mondja neki Isten.

Illés ezek közül csak egyet tett meg. A prófétai köpönyegét levette és rádobta Elizeusra, jelképezvén annak felkenetését, majd tovább ment szó nélkül. Mindenki tudta, hogy mit jelképez ez, jelképezte a próféta kenetét. Isten úgy szólt hozzá, hogy kenjed fel őt prófétává a te helyedbe. Több mint tíz évig tartó mindennapos szolgálat volt. Meg kellett tanulnia hogyan imádkozik a próféta, meg kellett tanulnia hogyan kell meghallani az Úr hangját.

Emlékszem az első alkalomra, amikor én elmentem egy ilyen felkent szolgáló alkalmára, hogy miként láttam az ő szolgálatát és miként észleltem, hogy ezek hogy működnek bennem. Ott hat hónapot töltöttem el, voltak benne jó és rossz napok is, amikor az emberek nem adtak választ a kiszólításokra, amikor a Szent Szellem előhozza az ajándékait a tudás szava által.

Tizenhét éve, hogy együtt szolgálunk a feleségemmel és az ajándékok közösen működnek bennünk.

Elhívott ő erre, mert nemcsak itt az Újszövetségben de már az Ószövetségben is voltak női próféták.

Elérkezik tehát Illés a szolgálata végéhez és így kerülünk a II. Királyok 2. fejezethez. Illés minden alkalommal megemlíti Elizeusnak, hogy te maradj itt, én pedig elmegyek ide és ide. Elizeus pedig a végsőkig ragaszkodik hozzá, hogy – én pedig veled megyek, ahová csak mész. Egy hatalmas csodát is láthatott így Elizeus, ahogy Illés leveszi a köpönyegét, amikor eljutnak a Jordán vizéhez és megcsapja a köpönyeggel a vizet, és az kettéválik, és száraz lábbal tudnak átkelni a Jordánon és látják a próféták is ezt, akik körülötte állnak, a próféták fiai is, akik látók, és majd prófétákká lesznek. Akik majd akkor válnak prófétává, ha feladatot kapnak. Ezt látni a 9. fejezetben is, mert Elizeus ad az egyiknek feladatot és akkor válik prófétává.

Amit Isten Illésnek mondott, hogy kenje fel Jéhut, nem tette meg sem Illés, sem Elizeus, hanem Elizeus küld egy prófétát, és az fogja elvégezni ezt a feladatot.

Tehát   Elizeus korában is volt egy iskola a prófétáknak és ott képezték és tanították őket. A 2. fejezetben olvassuk, hogy megkérdezi Illés Elizeustól, hogy mit tegyek teérted és az volt a kívánsága, hogy a rajtad lévő kenetnek a kettős mértéke legyen rajta.

II.  Királyok 2/9

/10/

Egy tüzes szekér, tüzes lovakkal elválasztja őket.

Ma a kettős mértékről szeretnék beszélni.

Elizeusnak a szolgálatában kétszer annyi csoda történt olvassuk ezt, kétszer annyi esetben támasztott fel pl. halottat. Sőt még a halála után is történtek csodák, mert amikor az egyik esetben az ő sírjába dobnak be nagy siettükben egy holt katonát, akit nem volt idejük eltemetni a szertartások szerint, és a katona teste Elizeus csontjaihoz ért és feltámadt. A kétszeres mérték és ebből a kétszeres gyümölcsözés megtörtént. Az Ószövetségben olvasni, ha valakinek két felesége volt és az egyiket szerette, a másikat gyűlölte, és az elsőszülött fiú attól született, akit nem szeretett, de az elsőszülött jogait nem lehet odaadni egy másik fiúnak.

V.  Mózes 21/17

Van tehát 9 gyermek és az örökséget 10 részre kellett osztani és a legidősebb fiú két részt kap, és ő az, aki utána a család dolgait a kezében tartja, irányítja. A születése jogán kettős részt kap.

Kijelentést és útmutatást kap Istentől a család számára. Egy próféta számára ez azt jelenti, hogy kijelentést kap a nemzet számára és Isten királyságából utasításokat ad a földre vonatkozóan, a föld királyságának.

Istent képviselve uralkodik a földi királyságban. Ez a születési jog tehát nagyon fontos volt. Ez az, amit kért Elizeus, amikor a kettős mértéket mondja.

Amikor Elizeus látta, hogy a köntös leesett a földre Illésről, belelátott a szellemvilágba és látta a tüzes szekereket, akkor a saját köntösét levette, és két részre hasította, jelentette ez annak végét és fogta Illés köpönyegét, és ahogy Illéstől látta kettéhajtotta vele a Jordán vizét.

II.  Királyok 2/13-14

Abban a pillanatban megcselekedte és keresztül is ment és elfoglalta a prófétai széket. Isten szemében nem volt veszteség, mert a prófétai hely be volt töltve.

/15/

A próféták fiai javasolják, hogy elmennek és megkeresik Illést, mert biztos megint elragadtatott egy másik városba de Elizeus mondta, hogy nem kell mennetek. Addig hajtogatják azonban, hogy elmennek, hogy csak azt mondja nekik, hogy – jó menjetek és keressétek.

Három napra rá visszajönnek és mondja nekik, hogy – ugye mondtam, hogy nem kell mennetek megkeresni őt.

Most neki van meg a hatalma a keneten keresztül.

Hallottam Izraelben is tanításokat arról, hogy a kenet, a hatalommal együtt jön!

Fel kell ismerni azt a kenetet, és abban a kenetben ott van a hatalom.

Az embereket tanítják tévesen az alávetettségi tanításokra, hogy kinek és hogyan kell magunkat alávetni, de nem így működik.

Ez az elsőszülöttség joga elveszthető. Látni kell az elsőszülöttség jogának fontosságát.

 I. Mózes 49/3-4 igéiben olvassuk, hogy Rúbennek volt meg az elsőszülöttségi joga, és elvesztette, mert az apjának az egyik asszonyával kezdett. Ugyanúgy Ézsau is elvesztette, mert eladta az elsőszülöttségi jogát Jákobnak egy tányér ételért.

Majd olvassuk, hogy Juda szerezte meg, ezt az elsőszülöttségi fiúsági jogot.

/8-10/

A hatalmi pálca nem fog elmúlni Júdától.

Ésaiás 11/1-ben olvasunk Jesse gyökeréről. Zsoltár 60/7-ben olvassuk, hogy Juda az én törvényadóm. Látjuk mennyire fontos a születés jogán elnyert előjog.

Ugyanezt látjuk a 2-es Zsoltárban a 6-9 versekben.

Most nekünk adatott meg az az előjog, hogy királyi rendeleteket hozhatunk, és azok megvalósulnak.

Azt is mutatja ez, hogy mennyire fontos a kenet az életünkön.

És ahogy növekszünk az Úrban, ez a kenet növekedik az életünkön.

Ahogy ezt a palástot Elizeus megragadta, munkába állt, elvégezte a dolgát.

II. Királyok 2-ben olvassuk, hogy a víz keserű volt, ihatatlan, és hallotta az Úrtól, hogy mit tegyen, és a vizet is meggyógyította. Lényeg tehát, hogy úgy hallott az Úrtól, ahogy a prófétának kell, mint ahogy Illés is hallott.

Abból a három feladatból, amit Illésnek mondott az Úr, hogy végezzen el, abból Illés egyet, Elizeus pedig kettőt végzett el.

Ez a próféta öltözet, amit bárány bőrből készítettek, ez különböztette meg a prófétát a többiektől.

A fejezet végén olvassuk, hogy gyermekek jöttek elő és elkezdték őt gúnyolni, ő pedig elátkozta őket és két medve jött elő és 42 gyermeket megölt. Ez egy súlyos kenet, és ma is ott van.

Fontos, hogy megtanuljuk a kenetet és a gyógyító kenetet, mi a fontossága, és hogy te abban meg tanulj működni, amit Isten neked szánt, ha elhívott arra, hogy prédikátor légy. Van pásztori kenet, prófétai kenet, evangélista kenet, tanítói kenet, ezeket be kell tölteni.

Nagyon röviden szeretnék még most a hitről szólni. Fontos dolog következik, amit meg kell érteni, főleg akkor, ha az ember már felnövekszik és megérti a hitet.

Izraelben jártam és három izraeli állampolgár újjászületett és beteljesedett a Szent Szellemmel. Az ismerkedésünk az ellenőrzésnél kezdődött, ahogy a Mórija hegyére akartunk felmenni és csak csoportban tehettük ezt meg, így négyen alkottunk egy csoportot.

Egy muzulmán megkérdezte tőlem, hogy muzulmán vagyok-e és mondtam, hogy nem, én keresztény vagyok, és ráadásul még pásztor is. És ez a hölgy elkezdett ugrándozni örömében, hogy ő meg egy pásztort keres magának. Mert: - hiszek Jézusban és vannak kérdéseim, mondta. A másik, aki vele volt, ő azt mondta, hogy ő nem hisz. Elmagyaráztam, hogy amikor Jézusról beszélünk, akkor két névről van szó, de a zsidó Messiásról beszélünk. Másnap hoztak magukkal még egy személyt, aki nem hallott, süket volt. Engem akartak rávenni, hogy legyek a vezetőjük Jeruzsálemben, és elvállaltam. Elvittem őket a sírkertbe is, de elmondtam, hogy az igazi megfeszítés helye az Olajfák hegyén volt és a temetés helyének is ott kellett lenni. Majd jött a gyógyító kenet az egyik, azt követően a másik fülben. Mondtam a másiknak, hogy ő most meggyógyult. Nem akarta elhinni.

A legfontosabb, az hogy a táblára, ki volt írva, hogy a síbolt üres. Kettőjüket el kellett kapni, mert jött a gyógyító kenet és elestek volna. Volt ott egy régi barátom is, aki ebben segítségül volt. Közben jött a turista csapat, ezek pedig mindketten elkezdtek rögtön nyelveken imádkozni, az egyiknek be kellett a száját fogni, olyan hangosan szólt.

A kint élő ismerőseim, nem tesznek bizonyságot az Úrról, ott voltak velem ekkor és teljesen ledöbbentek a látványon. Vettem Bibliát az újjászületett két személynek és legközelebb visszamegyek hozzájuk, találkozunk. A következő személy, akiért az Úr ki fog nyúlni, az egyikőjük férje lesz.

Most még egy kicsit visszakanyarodunk a hitre, választ fog ez adni néhány dologra. A hit olyan, mint egy mag, amikor növekszik. Mert az Ige, mint egy mag növekszik, ha elültetjük.

Márk 4/26

Ahogy elvetjük a gyarapodás, vagy a gyógyulás magját, vagy a teljes egészségünk magját,

Mert magától terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban.

/29/

/11/

/14/ A magvető az Igét hinti.

A magvető Isten Igéjét hinti. Az Ige örökkévaló mag, mert a szellemi birodalomban van, ott nincs idő.  Ez a mag, amit mi használunk a magvetéshez az örökkévalóságból jön.

Amikor befogadjuk a magot, akkor ebbe a világba hozzuk be az örökkévalóság magját. És abban a magban benne van a válasz, vagyis az aratásunk, amire szükségünk van.   Az embrió állapotában ott van minden.

Az emberek belekerülnek az idő keretébe. És türelmetlenek lesznek, tudniillik a magnak meg van az időszaka, hogy növekedjen és teremjen, ez egy folyamat. Az emberek hajlamosak feladni idő előtt, vagy kompromisszumokat kötnek. Ha ember megszakítja a növekedés folyamatát, az történik, hogy az ember várja a csodát, keresi, - a csodatévőt keresi.

Most hozzád beszélek! - Ha olyan türelmes vagy, mint én, mert fel kell fedezni, hogy az Ige egy növekedés, egy folyamat, a hit pedig a jelen hit. Ha most van, akkor az benne van a szívemben, akkor benne van a számban, a mag - az Ige. A gyógyulás, a gyarapodás, a most gyarapodás benne van a szívednek a méhében, és úgy tudod megőrizni ezt a folyamatot, hogy élő legyen benned, hogy imádkozol.

Fő dolgok, amik kellenek hozzá, - az imádság, imádat, az imádat is imádság, a dicséret, a megvallás és a hit cselekedeteink. Jakab levelében beszél a hittel azonos cselekedetekről.

Azt, amit elvetettünk, azzal összhangban lévő cselekedeteket kell cselekednünk, mert az már meg van nekünk. Miért nem teszi meg Isten? Mert Isten már megtette.

Ha meg van bennem a mag és ismerem a növekedési folyamatot, akkor nem kell elbátortalanodnom és feladnom. Ha az ember csalódottá válik útközben és feladja, akkor a csodára várhat csak. Értitek?

Sok keresztény van ebben a hibában. Kenneth H. mondta erről, hogy előre jöhetsz imádságért, imádkozom érted, de nem fogsz kapni semmit. Ez pedig azért van, mert vannak, akik megtörik ezt a folyamatot.

Az én hitem akkor is ugyanolyan jól működött, amikor még csak néhány hónapos voltam az Úrban, akkor is felfaltam az ördögöt. Mert megálltam. Meg kell állnunk. Az Efézusi levél 6. fejezetében mondja, hogy miután felöltöttük magunkra Isten minden fegyverét, mindent elvégeztünk, meg kell állnunk. Bíznunk kell az Úrban, mert az működik.

Látjuk Illés és Elizeus példáját. - Maradj itt, én meg elmegyek amoda, mondta Illés. Egy órája volt, hogy elhagyja a földet.

Hányan veszik el a fonalat az utolsó egy órában?  Azt szokták mondani, hogy amikor a legnehezebb a nyomás, az a biztosíték, hogy amit keresel, az megvan. Ez az utolsó lövése az ördögnek. Szeretne megtörni, hogy feladd a cél előtt, hogy elbátortalanodj a cél előtt.

Két személyt említek meg, akik az Igén álltak, az egyik az Igén állt és kb. egy éves volt az Úrban, és az apukája elvitte az orvoshoz és ott a rendelőben megkapta a gyógyulását. A másikat egy rúgás érte a szájánál, két évig állt az Igén, és úgy döntött, hogy most már elmegyek az orvoshoz, és még ott ült a rendelőben, megjött a gyógyulása. Öt percen múlt, hogy ne kapja meg a gyógyulását. Mi nem vagyunk Isten.

Galata 6/9

Az Úr azt szeretné, ha fel tudna magának nevelni olyan keresztényeket, akik szilárdan állnának, akik nem bátortalanodnak el, nem adják fel.

Elizeust is ezért választotta Isten, mert szívós volt, nem adta fel. Huszonnégy ökörrel szántotta a földet. Ő maga is húzta az ökrökkel az ekét.

Isten azt mondja, hogy – találtam magamnak valakit, aki nem adja fel. Ne add fel, mert várnak még rád boldog napok a szolgálatban.

Tehát a mai üzenet arról szól, hogy ne lankadj, míg az Ige folyamatában vagy és ebben az időkeretben élsz, mert az Ige örökkévaló. Nincs idővel bekeretezve, mi vagyunk bekeretezve az idővel, de az Ige időtlen, örökkévaló.

Most pedig megteszünk néhány megvallást.

Isten Igéje bennem munkálkodik. Isten bölcsessége bennem munkálkodik, Isten maga bennem munkálkodik. Siker vagyok! Arra születtem, hogy Istennek dicsőséget és tisztességet teremjek. A megfelelő időben születtem. Azért születtem, hogy Istennek dicsőséget hozzak. És amint Ő van, úgy vagyok én is. Élek Istennek! Ismerem Isten akaratát az életemre. Tudom a helyemet. Én Őbenne vagyok! És Ő legyőzte az ördögöt. Én legyőztem az ördögöt, Jézus nevében! Ámen!

Dicsőség Istennek. BÉKEVÁR FŐOLDAL