2011.07.26.
 

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK 4.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2011. július 24.
 

 

A tanítás kibontakozásához, egy nagyon fontos ponthoz értünk a mai napon. Kezdő Igénk:

Márk 16/17 Azokat, pedig akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben, ördögöket űznek, új nyelveken szólnak,

18. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezeiket és azok meggyógyulnak.

Lukács 10/19 Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek.

Gyermekkorom óta nem volt olyan rémséges álmom, mint az éjjel, az ördög próbált volna valamit előhozni. Ha egy ilyen álmot kap az ember, akkor tudja, hogy mivel kell szembenéznie, és mit kell megkötöznie. Tudja az ember, hogy mi az, amit az ördög próbál tenni, meg kell kötni, és a lábunk alá kell helyezni.

A csodákról, a csodatévő erők munkáiról volt szó, már az előző vasárnapokon is. Azért beszélünk ezekről az utóbbi időben, hogy egy kép alakuljon ki bennünk ezekről a csodákról, hit épüljön ki bennünk, hogy el tudjuk fogadni ezeket a csodákat az alkalmainkon. Még azt sem bánjuk, hogy esetleg kényelmetlen helyzetbe kerülünk emiatt, hogy ezek a csodák valóban megtörténjenek.

A korai időkben a tanítványok tudatában voltak annak, hogy a Szent Szellem munkálja ezeket a csodákat, angyalok munkálkodtak velük és tudatában voltak annak a szellemi birodalomnak, amely munkálja ezeket a csodákat, maga Isten munkálkodott velük. És volt, hogy ők is elragadtattak a mennybe. Volt, hogy gonosz szellemekkel kellett szembenézniük, tudatában voltak a szellemeknek.

Lehet, hogy az angyalok témakörben is fogok egy keveset tanítani. Legtöbben, amikor erről hallanak, csak fantáziálás szinten tudják elképzelni, nem valóságos nékik, még a legtöbb kereszténynek sem, nemcsak a világnak.

Addig nem vagyunk képesek ezeket a csodákat látni az életünkben és magunkhoz ölelni, amíg nem foglalkozunk az igei hátterével, hogy ezt, hogyan is munkálja Isten és Jézus. Hiszitek-e pl. hogy az angyalok valóságosak? Igen. Hiszitek-e, hogy a Szent Szellem valóságos? Igen. Hiszitek-e, hogy a gonosz szellemek valóságosan léteznek. Igen.

Azonban semmitől nem kell félnünk, e vonatkozásban, mert mindannyian a lábunk alatt vannak. Ha valóban tudjuk, hogy kik is vagyunk Krisztusban, akkor ők félnek tőlünk. Ha azonban a hústestben éljük az életünket, és nem nyomulunk előre a szellemiekben, akkor nem leszünk tudatában ezeknek a szellemi dolgoknak, csak a hústesti életet fogjuk tudni élni.

Nem csak, hogy a természetfelettit keressük, mint ilyet, mert ha Isten nélkül keressük, akkor bajba kerülhetünk. Ugyanis a természetfelettiek esetében nem minden esetben Isten oldaláról történnek a megnyilvánulások. Tehát ezért nem szellemeket keresünk, hanem Őt, az Atyát és a Szent Szellemét keressük, és Ő fog megtanítani minket arra, hogy hogyan szánjuk oda magunkat az Ő munkáira, ami szerves részét fogja képezni az életünknek.

Amikor újjászületünk, akkor Isten természetét kapjuk meg, de az Ő jellemvonásai még nem épültek ki bennünk, és erre is szükségünk van. Ezért kell megújítani az elménket, hogy valóban oda tudjuk magunkat teljes mértékben szánni a Szent Szellemnek. A mai tanítás erről fog szólni, hogy miként tudjuk teljes mértékben odaszánni magunkat. Ezért megnézzük a…

Róma 6/12 Ne engedjétek a bűnt uralkodni a ti halandó testetekben, ne is engedelmeskedjetek annak az ő kívánságaiban.

A bűnt úgy szeretném ma meghatározni, hogy az a világosság ellen való cselekvés. Más szóval, valami olyat teszel, amit tudod, hogy nem lenne szabad megtenned.

13. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

Az angolban eszközök szó szerepel, a magyar helyesen mondja, hogy a megigazulás fegyvereivé kell odaszánni magunkat Istennek. Ha valaki esetében a gonosz szellemek megszállása, vagy birtoklása fordul elő, az úgy történik, hogy az illető újra és újra odaszánja magát a bűnnek, és a végén eljut ehhez a fajta megszállottsághoz.

Ha valaki ártatlanul megy az utcán, akkor nem létezik, hogy egyik pillanatról a másikra ördögtől megszállott lesz. Hanem ez úgy történik, hogy az ember újra, és újra odaadja magát a bűnnek, és a bűn rokonságának, a világ elferdült dolgainak. És, ahogy az ember oda, és odaszánja magát ezekre, egyre rosszabb szellemi állapotba kerül.

Minél inkább megnyitja magát az illető, annál inkább a hatásuk alá kerül, és a rajtuk keresztül való megnyilvánulás alá. Nem csak rólad van itt szó. Van, amikor keresztények jönnek hozzánk, és mondják, hogy – én skizofrén vagyok. Ez pl. egy teljes hazugság. Kérdeztem az illetőt, hogy ki mondta ezt neked?

Mondja az illető, hogy mintha nem önmaga lenne, vagyis valami baj van az illetővel, valaki mássá lett. És valószínűleg ez is az igazság, volt ott azonban egy másik jelenlét is, mert ez nem történik csak úgy magától, hanem megnyitotta, megadta magát az illető ennek. Először az elméjükben adták meg magukat, azután odaadták a hangjukat erre, azután a cselekedetüket odaszánták ennek, és a tagjaikat odaszánták. Olyan mértékben tehetik ezt, hogy a végén már fel sem fedezi az illető, hogy miket tesz.

De van ennek egy jó oldala is, hogy ez megtörténhet az emberrel a Szent Szellem viszonylatában is. Odaszánhatja az ember magát a Szent Szellemnek is, oly mértékig, hogy fel sem fedezi azt, amit kimondott a Szent Szellem által, vagy amit cselekedett. És azt Isten szólta, Isten cselekedte, és az jó volt.

Tehát Isten akar minket így az Ő irányítása alá venni, és nem uralkodásszerűen teszi ezt Isten, hanem ha mi odaszánjuk magunkat, akkor tudja ezt megtenni, mert Isten nem ural le senkit. Mi magunk vagyunk képesek arra, hogy odaszánjuk magunkat, és ezt mondja itt a 13-as vers nekünk: szánjátok oda magatokat az Istennek, a tagjaitokat igazságnak fegyvereiül. Tehát a tagjaink, mint Istennek a fegyverei, úgy kell magunkat átadni Istennek.

Mit mond ez nekünk? Isten szeretne itt a földön ‘fegyverként’ használni minket. Tehát, amikor pl. a közbenjáró imáinkat, könyörgéseinket mondjuk, akkor a Szent Szellem, mint egy fegyvert használ minket az imádságainkban, és ezért megyünk időről, időre Izraelbe, hogy a Szent Szellem ott is, mint egy fegyvert tudjon használni minket. A megigazultság fegyverei vagyunk ott, és Isten, használ ott minket.

Pál itt folytatja a bűnről való részletezést, mert így tudjuk megadni magunkat a bűnnek. Az embereknek általában az ördögűzésről a hollywoodi filmekből van valami elképzelésük, de amit ott látunk az ördögűzésről, az egész csak egy nagy szemét. A szándék, amivel ezeket a filmeket készítik, hogy az emberek egyre jobban féljenek az ördögtől. A félelem a legrosszabb dolog, ami történhet velünk, mert a félelem ajtókat nyit és lehetőséget ad az ördögnek.

A probléma ott van, hogy mi magunk adjuk oda magunkat a perverziónak, a hazugságnak, a gonoszságnak, a bűn megnyilvánulásainak. A megtévesztésnek szánjuk oda magunkat, ahelyett, hogy az igazságnak adnánk oda magunkat. És ahogy újra és újra megtesszük ezt, annál rosszabbá válik a helyzetünk. Egy bizonyos idő lefolyása után az ember egy kiképzést kap arra, hogy miként is tudja megadni annak a dolognak magát.

És amikor a gyülekezetbe jönnek panasszal, akkor azt mondják, hogy nem vagyok képes irányítani ezt a dolgot és magamat, és elkövetik pl. azt a bűncselekményt. Mert nem képesek már leállítani azt. De nem egyik napról a másikra kerültek ilyen mély helyre. Az emberek oly mértékben mennek a hazugságokba, és az nem használ nekik.

Annyira hozzászoktak, hogy hazugságot szólnak, hogy olyan könnyedén mondják azt ki, mintha az lenne az igazság. Ebben a lelküknek a vonzata is benne van. Azért megy ennyire könnyen nekik, mert évek során gyakorolják.

Ennek is van jó oldala, az, hogy képesek vagyunk magunkat megnyitni a Szent Szellemnek is. Képesek vagyunk magunkat átadni a Szent Szellemnek és megengedni neki, hogy Ő képezzen ki minket az Ő szellemi dolgaira. Ez oly annyira igaz, hogy…

John G. Lake, a Dél-afrikai gyógyító szolgálatból ismeretes előttetek is, ezerszámra plántálta el a gyülekezeteket. Ahogy a hegyekben ment az úton, azt mondta neki a Szent Szellem, menj át a szemközti sávba. Gondolkodás nélkül megcselekedte, átment a szemközti sávba, és a következő pillanatban azt látta, hogy az ő helyes sávjában egy nagy fát szállító kamion jött, óriási sebességgel az úton. Megmentette az életét, hogy hallgatott a Szent Szellemre.

De elmondta, hogy oly sokáig kapta a tanítást, hogy hogyan kell engedelmeskedni a Szent Szellem hangjára, hogy azt gondolkodás nélkül megcselekedte. Azt kellene mindannyiunknak mondani, hogy – Uram, tanítsál engem! Mondjuk együtt: Uram, taníts engem arra, hogy hogyan szánjam oda a tagjaimat neked, a Szent Szellemnek! Ámen. Meg kell engedni a Szent Szellemnek, hogy tanítson minket.

Vannak, akik megadják magukat a gyűlölettel teljes, sőt a gyilkossággal teljes gondolatoknak. Hogyan lesz képes valaki arra, amit a napokban, Oslóban cselekedett az a tömeggyilkos? Kilencvenegy halottja van, vagy kilencvennégy sajnos. Nem egyik napról a másikra támadta meg őt ez a gondolat. Egyszerűen megvallotta, hogy kényszerből kellett megcselekednie.

Ugye, tanítja a Biblia, hogy nem test és vér ellen [nem fizikális szinten] van tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok [démonikus erők] ellen. Pontosan tudjuk ki használta őt ebben.

Ugyanez a helyzet, amikor megerőszakolnak valakit. Miért teszi ezt az illető? Mert éjjel-nappal erről gondolkodnak, és odaadják magukat arra, mert táplálják a gondolataikban azt, mindaddig, amíg a személyiségükben megtörténik ez a változás.  

Mindenki képes arra, hogy a figyelmét ugyanígy kiépítse a másik irányba, a Szent Szellem irányába, és valami mássá legyen, ami jó. Képesek vagyunk így megváltozni, hogy egyre inkább Jézushoz legyünk hasonlóvá a jellemvonásainkban, jobban, mint valaha is gondoltuk, hogy lehetséges.

Mert el tudunk változni egyre jobban, ahogy átadjuk magunkat a Szent Szellemnek oly mértékben, hogy szinte már nem is gondolkodunk rajta. És nem érvelgetünk, hogy nem így, vagy úgy, hanem hitből azonnal megcselekedjük. Tehát ki tudjuk magunkat fejleszteni odáig, hogy minden gondolkodás nélkül választ adunk a Szent Szellemnek, az Ő dolgaira, és a Jézus Krisztus irányába tudjuk magunkat így kiképezni.

14. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Akár egy hónapig is taníthatnék arról, hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Amikor ezt szoktam válaszolni az illetékeseknek, nagyon elcsodálkoznak ezen. De a Biblia írja.

15. Mit is tehát? Vétkezzünk-é, mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.

16. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek, ami halálra, vagy az engedelmességnek, ami megigazulásra vezet.

 Vagyis aminek odaadod magad, az fog hatalmat venni feletted. Aminek odaszánod magad, az fog irányítást venni az életed felett. Azzá válsz tehát, aminek odaadod magad.

17. De hála az Istennek, hogy jóllehet, a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek, annak a tanításnak, amelyre adattatok.

Vagyis ez a szívetekből, a szellemetekből jött.

18. Felszabadulván pedig a bűn alól, a megigazultság szolgáivá lettetek.

19. Emberi módon szólok, a ti testetek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak, és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a szentségre.

Vagyis mi bűnmentessé tétettünk a megigazultság által. Nincs többé bűn problémánk, mert Jézus elvitte azt az útból, a bűn ugyanis egy angyalban [a lázadó Luciferben] találtatott. Míg a múltban mindannak a szemétnek szolgáltatok, aminek szolgáltatok, most a megigazultságot követően a megigazultság szolgáivá tétettetek. És engedjétek meg, hogy Isten adjon nektek ebben egy kiképzést.

Az egész, amiben meg kell magunkat itt mérni, ez az odaadás. Vagyis adjál helyet neki, hagy Isten legyen a te életed felett, és a te helyed Ő alatta van. És meg kell tanulni vele együttműködni. Ez az odaszánás azt jelenti, hogy a Szent Szellem indíttatásaira azonnali választ adsz. Ez az odaszánás azt jelenti, hogy választ adsz!

Ha pl. valami újra és újra előjön, akkor ne halogasd az időt, beszéld meg azt az Úrral. Mit tegyek Uram? Odaszánom magam ennek az indításnak. Ha valakivel kapcsolatos az a dolog, akkor hívd fel, és bátorítsd. Vagy ha az éjszaka közepén szükséges, akkor kelj fel és imádkozz egy keveset, mert ez az odaszánás pontosan azt jelenti, hogy a Szent Szellem késztetéseinek ösztökéléseire választ adsz.

Nem arról beszélek, hogy hangokat hallunk, vagy érzékelünk dolgokat fizikálisan vagy érzelmi szinten, hanem a szellemünkből való jelzések ezek. Belső tudás, amely a belsőnkben van. Ez a benső tudás, ami a bensőnkből jön elő, mint egy súgás, mintegy figyelmeztetés belülről. Mit fogsz tenni a Szent Szellem ezen késztetéseinek? Meg fogod adni magad ezeknek.

Ha az ördögtől jönnek, akkor mit teszel? Azt mondja az Ige, hogy álljatok ellen az ördögnek. Ez az ellenállás pont az ellentétje annak, mint mikor odaszánod magad. Volt-e már olyan, hogy volt egy igen ostoba gondolatod, hogy tegyél meg valamit? Mit kell tenni ilyenkor? Nem adod oda annak magad, ellenállsz neki, ha jönnek az érzéseink.

Hagin azt mondta annak idején, hogy még a legszentebb embernek az életében is jönnek olyan gondolatok, amelyek nem a szentség oldaláról valók. Ez nem azt jelenti, hogy belőled jött ki az a gondolat, ezeket a gondolatokat kívülről az ördög hozza, és megpróbál téged rávenni arra, hogy ezeken gondolkodj, és ezeknek add oda magad.

Nem csak, hogy ellenállnod kell a teljes szellemi lényeddel, hanem ki is kell mondanod, hogy ellenállok neked, kárhoztatás ellenállok neked, szégyenérzet ellenállok neked. Mert ha nem belülről jött ez a szégyenkezés, akkor nem kell magad odaadni. Kívülről jött.

Az ördög fog azon dolgozni, hogy téged a kárhozat alá vigyen, mert akkor le tudja zárni a hitedet. És mondhatod neki, hogy fogd be a szád és menj el innen, mert én nem adom meg magam ennek. És ha másnap visszajön, ugyanezt kell tenned, ellen kell állnod. Újra mondd meg neki, hogy én nem adom meg magam ennek.

Vagyis ellenállsz az ördögnek, és odaadod magad a Szent Szellemnek. Dicsérjük Istent. Millió számra vannak itt a földön olyanok, akik sajnos Istennek állnak ellent, és az ördögnek szánják oda magukat, és ezért cselekszik azokat a dolgokat és olyanok, amilyenek.

Mik a Szellem gyümölcsei? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hithűség, szelídség, mértékletesség. Galata 5/22 Igében találhatod. Ha valaki megadja magát a Szent Szellemnek, akkor ezeket a gyümölcsöket fogja teremni. Ezek a Szent Szellemtől vannak, ezek a jó gyümölcsök.

Mennél jobban megnyitod magad a Szent Szellemnek, annál jobban fog a szeretet-gyümölcs benned növekedni, és átáradni rajtad keresztül. A szeretet, öröm, békesség - ezzel a hárommal indul. Ha valaki odaszánja magát a Szent Szellemnek, azt látni lehet, mert a gyümölcsök növekednek. Ezért növekedni fogsz a szeretetben, a békességben, az örömben.       

Utána olvashatod a test cselekedeteinek a gyümölcseit is, akkor jönnek ezek a gyümölcsök, ha a rossz dolgoknak szánjuk oda magunkat. Ez az igazság. Galata 5/19-21-ben találod.

Szeretnék most tovább menni és megnézni Illés és Elizeus példáját, hogy miként történt az odaszánásuk. Elizeus Illés oldalán kapott kiképzést, hosszú évekig. Amikor Illés eltávozásának ideje elközeledett, akkor Elizeus kettős mértékű kenetet kért. Azt válaszolta neki Illés, hogy ha látsz engem, akkor, amikor én elvétetem, akkor meg lesz neked, amit kértél.

Látta-e vajon ezt a szellemi tevékenységet? Ahogy Illés elvétetett, a palástja leesett a földre. Ezt a prófétai palástot hordta Illés, míg szolgált. Vagyis Illés a szolgálati palástját nem vitte fel magával. Hiszen a szolgálatainkra, amivel itt szolgálunk a földön, a mennyben nem lesz szükség.

A kenetre itt a földön van szükség, és Isten nem fecsérli el a kenetét. Ezt arra kapjuk, hogy itt a földön szolgálhassunk. Elizeus vette ezt a palástot és visszament a folyóhoz, és azt kiáltotta, hogy hol van Illésnek az Istene, és azzal megütötte a vizet és a víz kettévált. A folyó túloldalán a próféta iskolába járó prófétai növendékek körül folyik most a történet, amikor betekintünk a…

Királyok II. 2/15 És mikor látták őt a próféták fiai, akik átellenben Jerikónál voltak, mondának: Az Illés szelleme megnyugodott Elizeuson.

Azt vélték, hogy Illés szelleme Elizeuson megnyugodott. E témakörben rengeteg zavartság és félreértés van a fejekben. Amikor Istennek egy hatalmas embere hazamegy a mennyekbe, akkor azon folyik a beszéd, hogy ki az, aki majd megkapja a köntösét, a palástját?

Mondják az emberek, hogy én, meg én fogom megkapni. Mintha egy versenyhelyzet jönne létre, aki a legerőteljesebben kiabál, az fogja megszerezni. De először is azt kell tudni, hogy az Úrtól van-e az az elrendelés, vagy sem, mert nem úgy van az, ahogy te szeretnéd. Hanem hasonló elhívás kell hozzá. És ha valakit kijelöl az Úr arra, akkor szükség van még a kiképzés idejére, hogy megtanulja azt, az odaszánás folyamatot is.

Mi az, amit tehát Elizeus az utóbbi években tett? Együtt járt Illéssel, a feladatai közé tartozott, pl. hogy vizet öntsön Illés próféta kezére. Vagyis segítségére volt a természeti dolgokban. Míg azonban ez a munkafolyamat zajlott, volt egy másik is, ami zajlott. Azzal a kenettel, ami Isten felkentjén volt, közösségben volt, és szolgálatban állt, ebben a kenetben, kora hajnaltól, késő éjszakáig.

És nem is tudatosult talán benne, hogy megkapta azt a lehetőséget, hogy megtanulhassa, és láthassa, hogy Illés miként teszi ezt a Szellemnek való odaszánást. Olyan dolgokat tanult meg így, amiről nem is gondolkodott soha, hogy ezek kellenek majd. Egyetemista koromban volt egy mondás, ha szeretnél gazdag ember lenni, akkor keveredj a gazdagok közé, el kell vegyülni közöttük, mert ott megtanulsz dolgokat.

És Elizeus nem is volt tudatában hogy ezeket megtanulja, helyzetekbe került, és látta, hogy azokban Illés miként működik, és hogy hogyan érzékeli Isten jelenlétét. Tudja, hogy valaminek történni kell, de azt nem tudja, hogy annak hogyan és miként kell majd történnie. De látja, hogy Illés ezeket magyarázza és mutatja neki, hogy megtörténnek.

Tehát egy iskolázottságban van része, hogy megtanulja ugyanezt a kenetet használni majd. Valószínűleg abban az időben ez nem is tudatosult benne. Tehát itt értitek ezt? Ugyanez van ma is, ugyanez történt velem is.

Olvasható ugyanez a szellemi tanulási folyamat, a családias, láttató szellemek esetében is. Mit jelentenek ezek az ismerős családias, vagy más néven, láttató szellemek? Ezek az ismerős szellemek kapcsolatban állnak valakikkel. Mondjuk egy családdal, vagy családtaggal, és arról bizonyos dolgokat az idők során megtudnak. Tehát személyes, bizalmas dolgokat tudnak meg vagy egy családról, vagy egy személyről, vagy egy helyről.

Van, hogy ez a szellem ott lakozik közöttük generációkon keresztül. Miért olyan jelentős ez most? Mert hinnünk kell a szellemi valóságokban. És készen kell, hogy legyünk arra, hogy ezt most megértsük. Nagyon fontos dolog van a következő Igében…

Máté 12/43 Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál.

Vagyis először egy emberben lakozott, de mikor az emberből kiment, keresi azt a nyugalmat, de nem találja. A helyétől megfosztott szellem lett. Azt jelenti ez, hogy jelenleg nem rendelkezik egy testtel.

A te tested például a te saját szellemednek a háza. A te tested igen jelentős, lényegi dolog neked. Mondhatod, hogy te nem szereted a te testedet. Valójában ez nem igaz, lehet, hogy a feltételeket, amelyben van a tested, azt nem szereted. Nagy része a mi saját hibánk, de ha valaki az öregedési folyamatokkal nincs kibékülve, tudd meg, hogy másként nem lehet a hosszú életet leélni, csak ha megöregszel.

Ez a test, egy napon romolhatatlanságot fog magára ölteni. És ez a halandó halhatatlanságot fog magára felölteni. Ez a test, a te tested a tiéd mindörökké, a szellemünknek a lakóháza, és nem levetkőztetni akarunk, hogy meztelen szellemek legyünk, hanem felöltöztetni kívánunk, hogy a megdicsőült testünkkel legyünk felöltve.

Jézus itt arról beszél, hogy ezek a szellemek helyüktől megfosztott szellemek lettek, és egy lakóházat [testet] keresnek. Többet is magyarázhatnék ezekről, de most nincs idő erre. Ezek a szellemek hatással voltak valakire, hogy az odaszánja magát nekik. Nem túl könnyű a dolguk ezeknek a szellemeknek, hogy valakit erre rávegyenek. Ezért folyamatosan munkálkodnak az illetőn, és tanítják, hogy hogyan és miként kell megnyitni és odaadni magát az illetőnek.

Amikor megfosztottak lesznek a házuktól [testtől], akkor hová mennek? Vissza akarnak menni ugyanarra a helyre, ahol előzőleg laktak, mielőtt elvesztették a helyüket. Mert nem akarják, a munkát előröl kezdeni valaki újjal, akivel még nincsenek ilyen ismeretségben, hanem ahhoz az illetőhöz kívánkoznak vissza, akivel már meg volt ez a kiépített kapcsolatuk.

És mondja a 44-es versben, hogy visszatérek az én házamba, már itt hazudott, mert az a test, nem az ő háza. Tehát…

44. Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És odamenvén üresen, kisöpörve, és felékesítve találja azt.

45. Akkor elmegy, és vesz maga mellé más hét szellemet, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapota, gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.

Ezért mondta Jézus, amikor valakit megszabadított a betegségből, hogy menj, és többé ne vétkezzél, hogy a következő állapotod ne legyen rosszabb az elsőnél. Ha tehát valaki megszabadult ezektől a gonosz hatásoktól, akkor nem ajánlatos visszatérni ugyanazokhoz a cselekedetekhez, mint előtte, mert rosszabb helyzetbe kerül az illető, mint valaha volt előtte.

Ez is egy igen kiterjedt tanítás lehetne, soha nem tanítottam erről. A következő Igében, amikor Jézus megjelenik, az ördög megszólal, és megkérdezi az Úr, hogy hányan vannak, és azt mondja, hogy kétezren. De a kétezren felül volt egy vezetőjük, aki birtokolta az embert, a többit csak beengedte maga alá. És ez beszélget Jézussal.

Márk 5/10 És igen kéré Őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről.

Kérték az Úrtól, hogy arról a vidékről ne kelljen elmenniük, azért, mert azon a környéken ismerősök és az emberek is ismerik őket. Az ott élő embereket már megtanították arra, hogy miként szánják oda magukat ezeknek a gonosz szellemeknek.

Ezért szokták mondani az emberek, hogy ennek a területnek ez az uralkodó szelleme. És vannak különböző városok, ahol egy bizonyos szellemre mondják, hogy ez az uralkodó szellem, és egyik-másik helyet erről-arról ismerik, hogy arról nevezetes.

Legtöbbje ezeknek gonosz és rossz dolog, Isten Igéje ellen való dolgokat cselekszenek gonosz szellemek. Vannak így városok, ahol több száz év óta ugyanazokban a dolgokban vannak. De akik ma ott élnek, azok nem éltek ott több száz évvel ezelőtt.

Mi történik? Ha az ördög elveszti a seregét, vagy azt a helyet, ahol lakozása volt, akkor szeretne egy ahhoz hasonlót találni. Leggyakrabban ez egy gyermek, jó vagy rossz. Amikor az emberek arról beszélnek, hogy generációs átkok léteznek, és kitalálnak hozzá olyan megszabadító szolgálatokat, amelyek a nullával egyenlők, mert itt nem arról van szó, hogy meg kellene szabadulni, ilyenkor az elmét kell megújítani, hogy az ember többé már ne szánja magát oda azoknak a szellemeknek.

A köpdösés és a kiáltozás, ami ezzel az űzéssel folyik, ez csak egy kis időre lesz segítségére bárkinek is. Mert ha az illető utána ugyanúgy odaszánja magát azoknak a szellemeknek, még rosszabb lesz az állapota, mint először volt.

Ezt a hasonló helyzetet látjuk Illés és Elizeus esetében is, csak a másik oldalról. Kin keresztül kezdett el működni az a szolgálati kenet Illés után? Elizeus nagyon nagy hasonlatosságban kezd el szolgálni, mint Illés tette.

A tanulmányok szerint mondják, hogy legalább tíz évet töltött Illéssel Elizeus, és kiképzést kapott arra, hogy ezeken a területeken miként nyissa meg magát, miként szánja oda magát. Ugyanígy a mi társaságaink, közösségeink sokkal jelentőségteljesebbek, és fontosabbak, mint valaha gondoltuk volna. Figyelmeztetlek, nem arra van szükség, hogy valakinek a szavait, cselekedeteit leutánozd, mert ha ezt teszek, akkor csak a hibáit fogod leutánozni.

Legyél saját magad, mert a földön egyedül te vagy, aki egyedi teremtése Istennek. Nem teremtett Isten még egyet, aki olyan, mint te. De ha az Úr szolgálatában állsz valakivel, és elkezdesz ugyanúgy szolgálni, és ugyanúgy hangozni, mint az illető, akkor ugyanannak a szellemnek nyitottad meg magad, és ez jó.

Nekünk meg kell tanulnunk odaszánni magunkat teljességgel a Szent Szellemnek. Mert az I. Korinthosz 12-ben fel vannak sorolva a Szellemnek a megnyilvánulásai, hogy egyiknek ez adatott, a másiknak az, de mindezeket egy és ugyanaz a Szellem végzi, mindenkiben. Nincs mindannyiunknak ugyanaz az elhívásunk, és nem mindannyiunknak van ugyan az az adatott kegyelmünk, de mindannyiunkban ugyanaz a Szellem munkálkodik.

Ezért van az, hogy Isten valakire rá fog kapcsolni, amikor szolgálati kiképzést kapsz. Mi valójában egy szellemi ház vagyunk. A felekezetek, meg az ilyen és olyan egyház, ezek mind csak emberi csinálmányok. Mert Isten minket egy szellemi házzá épít a Szelleme által, és ez már most folyamatban van.

Jézus azt mondta, hogy én elmegyek, és egy házat készítek számotokra, és ez nem akkor lesz, amikor meghalsz, mert mi már most királyi papság vagyunk, szellemi házzá építtetünk, és ez már most épül. Ez az igazság. Ha valaki nem kész erre az igazságra, akkor elnézést kérünk, de akkor is ez az igazság.

Ha az Úr olyanok mellé helyez, akiknek hasonló az elhívásuk, mint neked, akkor azt azért teszi, mert neked meg kell tanulnod, hogy miként van ez az odaszánás az ő életében, az ő szolgálata, az ő kenete felé.

Ezért az ördög ezt tudja, és nagyon keményen azon munkálkodik, hogy téged arról a vonalról levegyen, megsért, megbánt, hogy valami módon hagyd el ott a helyedet. És amikor onnan elmentél, elhagytad azt a helyedet, akkor levágtad magad arról a szellemi táplálási vonalról, ahol ezt megtanulhatnád.

Ha az ember úgy jár a hústestben, hogy megsértődik, megharagszik, és megbotránkozik, és elmegy, akkor azzal a saját kiképzésed vonaláról szakítottad le magad. Lemetszetted magad arról a környezetről, amelyben teljesen alá kellene merülnöd, és át kellene itatódnod.

És sajnos sokan tették ezt. Elmentek sokan és még a mai napig is azoknak a rossz, téves szellemi dolgoknak nyitják meg magukat. Honnan lehet megtudni? A szájukról, úgy beszélnek, mint ahogy a gonosz beszél.

Isten tudja nekünk ezt a kiképzést biztosítani, hogy miként szánjuk oda magunkat a Szent Szellemnek. Van, aki azt mondja, hogy nekem ugyanazok a gondjaim merülnek fel, mint az édesanyámnak annak idején, ezért ezt a generációs átkot légy szíves törd meg felettem.

Igazából az a helyzet, hogy először fel kell hagynod azzal, hogy olyan tévesen gondolkodsz, mint ahogy ő gondolkodott. És nem szabad magad odaszánni azoknak a téves dolgoknak, aminek ők odaszánták magukat, mert te Isten gyermeke vagy. Neked saját magadnak hatalmad van. Tehát azoknak a rossz dolgoknak való odaszánásod le kell állítanod.

Nem kell, hogy ugyanazok a problémáid legyenek, mint a családodnak, vagy a szüleidnek. Ugyanez igaz, a gyermekeidre. Ehhez azonban szükséges, hogy megújítsd az elmédet Isten Igéjével, és nem lehet, hogy úgy beszélj, ahogy ők beszélnek, és nem szabad úgy hinned, ahogy ők hittek. És nem szabad odaszánnod magad ugyanazoknak a bűnöknek, mint ahogy ők tették.

Mindegy ugyanis, hogy valaki mennyit imádkozik, és hány átkot szakítottak le róla, és hány ördögöt űztek ki belőle, nem leszel szabad, ha továbbra is ugyanazoknak a dolgoknak adod át magad. Látod-e ezt?

Tanítottam erről, ugyanis a generációs átkokról semmit nem ír a Biblia, ráadásul a pogányok nem is voltak a törvény alatt. A zsidók voltak a törvény alatt, és ők is megváltást kaptak a törvény átkától. Ők voltak azok, akik megváltást kaptak a törvény átkától.

Mi új teremtmények vagyunk, mi feltámasztattunk a Krisztussal. A mi szövetségünk az apostolok asztalán köttetett meg, azért veszünk mi is az Úr asztaláról Úrvacsorát. Mi meghaltunk Krisztussal, és új életre támadtunk fel Krisztussal.

Mi pogányok voltunk, Isten szövetsége nélkül, reménység nélkül voltunk e világban. Ő szerezte meg nekünk, kegyelem által. Azok a tanítások, amelyek nem így szólnak, csak időfecsérlés, és kidobott erőfeszítés. Megszállottá válnak az emberek általuk, rossz szellemek által.

Mi meg a jó Szellemet akarjuk, az igazságnak akarjuk odaszánni magunkat, az igazság tesz minket szabaddá. Semmi más csak az igazság. És örülnünk kellene ennek, és ez egy csodálatos dolog, hogy az igazság kiderült. Ugyanaz a trükkös ördög jön újra és újra, aki el akar pusztítani. Kaptál-e ma valamit ebből?

Álljunk fel, és a szánk szavaival tegyünk egy megvallást együtt:

Mennyei Atyám, mindaz, aminek magamat odaszántam, vagy a múltban odaszántam, vagy aminek nem lett volna szabad odaszánnom magam, segíts, hogy felfedezzem ezeket, segíts, hogy meglássam ezeket. Hogy ha az Isten Szelleme, vagy szellemek, akik a családtagokra hatást gyakoroltak a múltban, vagy a közelmúltban, azokat megdorgáljuk Jézus nevében, és megtagadjuk, hogy többé megnyitnánk magunkat. Segíts, hogy megláthassuk ezt, segíts, hogy megláthassuk, hogy mik is azok, és elszánjuk magunkat, hogy ellenállunk azoknak és nem adunk helyet ezeknek az elménkben, a gondolatainkban, a szavainkban, és a cselekedeteinkben, Jézus nevében. Ámen.

El kell kezdeni a figyelmünket más irányba terelni. Fontos, hogy merre vezeted a figyelmedet, mert, ha elkezdesz eltávolodni az Úrtól, akkor évek múlva már a Bibliádat sem fogod olvasni.

Fokozatosan vissza kell venni a figyelmed az Úr felé, mindaddig, míg belekerülsz abba a nagy áradásba, amiben voltál. Amerre a figyelmed tereled, és amerre a gondolataid sora van, abba az irányba fogsz menni.

Vagyis ilyenkor fókuszt kell váltanunk, és el kell kezdeni azokat a CD-ket hallgatni, tanításokat, amelyek az Úr felé irányítanak. Olvasd a Bibliádat. Tehát ezt a fókuszt lassan irányítsd vissza az Úrra, mert túl sok időt töltesz azzal, hogy más dolgokat táplálsz magadba, táplálod ezt a hústestiségedet helyette, ne azt tápláld, hanem az Igét tápláld a szellemedbe.

Látjuk-e ezt? Így fogsz újra a szentek sorába kerülni. Látni kell ezt. Mondd: Ez bizony rám vonatkozik! Helyreállítom a fókuszomat, Jézusra. Ámen!

Megvallásokra került sor, gyógyulásokról, szabadulásokról számolnak be a jelenlévők.

Sanders pásztor elmondja, hogy az internet világában is nagyon sok gyógyulás történik ilyenkor. Kapunk visszajelzéseket erről a területről is, hogy az istentiszteletek alatt a kiszólítások rájuk vonatkoztak, és észlelték a gyógyulásukat. Köszönjük Istennek a munkáit.

Dicsérjük érte az Urat! Ámen!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL