2010.11.16.

ÁLDÁS ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS

Jegyzet Bill Kaiser tanításából
  Szeged, 2010. november 07.

 

Jim Sanders: Minden egyes fal, amit az ördög épített, leomlott! A 133. Zsoltár körül forog most a szívem. Hova parancsolja az Úr az áldást? Ahol egységben vannak az atyafiak, összhangban! Vagyis ott a viszálykodás nem fér meg, a gyűlölködésnek nincs helye, a hazudozás egymásról szintén nem fér el, és saját magunk előléptetése sem. Mi Isten áldásait akarjuk az életünkben. Szeretné valaki Isten áldásait megtapasztalni az életében? Oda parancsolja az Úr az áldásokat… Csodálatos szellemben vagyunk ma együtt.

A mai estére megparancsolta az Úr, hogy áldásban legyünk. Ránk parancsolta az áldásait, lehet érzékelni ezt. Isten egy drága szolgálója van ma velünk, aki igazán a szívén hordozza a Krisztus Testének egységét. Tapssal köszöntjük, a dicsőség Istené! Szeretnénk a pásztorainkat áldásokban látni, mint ahogy ők is áldásokban részesültek az életük során. Szükségetek van arra, hogy legyenek igaz barátaitok, igaz testvérek a gyülekezeten belül, akik támogatnak jóban-rosszban. Csodálatos kenet a mai, amiben jelen vagyunk. Köszöntsük Bill Kaisert!

 

Bill Kaiser: Köszönöm oly nagyon nektek! Jó ide visszatérni hozzátok Szegedre. Tudom, hogy néhányan elég nagy távolságról jöttök, de mindenkinek jó itt lenni Szegeden. Nagyon jó ezen a szent helyen összejönni, ahol mindig is dicséritek az Urat. Ahogy ott ültünk Jimmel, már mondta nekem, hogy mit szól a Szellem.

Ezt szólja a Szellem: "mily jó, ahol a szentek egységben lakoznak!" Mielőtt ezt tette volna azonban, a Szellem már szólt a szívemhez, hogy szóljak arról, amikor Ő kiöntötte a Szent Szellemét a pünkösd napján. Azt hiszem ez a két igehely, ezek ikrek lehetnének.

Mert a 133-as Zsoltár a Szent Szellem olajáról szól, amely leszáll ránk, ha egységben vagyunk. Egy kis bibliai leckét hadd mondjak nektek. A 133-as zsoltár annak a 15 zsoltárnak az egyike, a 134. pontosabban ennek a 15 zsoltárnak a vége, vagyis az utolsó. A felmenetelnek a zsoltárai ezek. És ez pedig annak a 15 lépcsőn való felmenetelnek a zsoltára, amelyen a papnak kellett felmennie az oltárhoz.

Az első lépcsőn állva idéznie kellett neki a 120-as zsoltárt. (Ne aggódjatok, nem fogom ezeket most végigmondani.) A 14. lépcsőfokon idézték ezt a bizonyos 133-as zsoltárt, amelyből olvastuk, hogy "ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben és szeretetben!" Az olyan, mint amikor a Hermon harmatja leszáll a Sion hegyeire. Olyan, mint amikor a főpap szakálláról lefolyik az olaj a köntösének a széléig, a pereméig.

A 15 zsoltárnak az utolsója pedig a 134-es zsoltár, amely így szól: "ímé, áldjátok az Urat mind, ti szolgái az Úrnak, akik az Úr házában álltok éjjelente! Emeljétek fel kezeiteket a szenthelyen és áldjátok az Urat! Áldjon meg téged az Úr a Sionról, aki teremtette az eget és a földet!" Egy dal is született ebből a 134-es Zsoltárból. Így szól ez angolul: gyertek ti, mindnyájan az Úrnak szolgái és áldjátok Őt, akik éjjelente az Úr házában álltok.

Tudod-e mi történik itt? A papoknak folytonosan kellett áldaniuk az Urat a templomban. Ez volt az a zsoltár, amellyel az éjszakai műszakot meghívták az Úr imádatára. A nappal szolgálatos papok egész nap a templomban voltak és dicsérték az Urat.

És ahogy látták a papokat, ahogy felmennek a 15 lépcsőfokon, és amikor a 14. lépcsőfokon állva hallották, amint ezt éneklik, hogy: "ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együttlakoznak az atyafiak..." Akkor a papok, akik bent voltak a templomban a nappali műszakban egymásra néztek és azt mondták, hogy "most jön az éjszakai váltás!" Ezért elkezdték énekelni, hogy "gyertek ti mindnyájan, akik az Úrnak szolgái vagytok, akik éjjelente álltok az Úr házában!"

Vagyis ez egy meghívás volt az éjszaka szolgálóknak, hogy áldják az Urat. Valaki úgy gondolhatná, hogy ez az idők végének a története. Én úgy hiszem, hogy a 14. lépcsőfoknál vagyunk. És Isten arra hívja el az atyafiakat, hogy egységben lakozzanak végre. Hamarosan az angyali seregek a mennyből fognak leszólni és kiáltani, hogy "gyertek ti mindnyájan, akik az Úrnak áldottai vagytok!"

És mi, akik a 14. lépcsőfokon állunk, fel fogunk lépni a 15. lépcsőfokra, s el fogunk ragadtatni Isten jelenlétébe. Tehát ne idézd ezt Bill Kaisertől, ezek csak Bill Kaiser's álmodozások, de hiszem, hogy így akár meg is történhet! "Gyertek és áldjátok az Urat, mind ti, akik az Úrnak szolgái vagytok!" Ti, akik készen álltok arra, hogy egész éjjelente áldjátok az Urat, gyertek! Ti, akik szolgái vagytok az Úrnak, éjjelente, egész éjjelente, áldjátok az Urat! Mert az Úr áldást parancsolt rátok.

Azt mondtam, figyelj, hogy az Úr áldást parancsol rátok! Hányan álltok készen arra, hogy elfogadjátok ezt az áldást, amit az Úr parancsolt rátok?  Mindannyian, bizony, így van, ezért szeretek például Szegedre járni, mert éheztek még többet abból, amit Isten számotokra készített. Már éjjelente álltatok, egész éjjelente és dicsértétek az Urat, és hajlandók vagytok arra, hogy az éjszakai műszakot elvégezzétek, mert az éjszakai dicséret legalább olyan fontos, mint a nappali. Gyertek, áldjátok az Urat egész nap, és gyertek, áldjátok az Urat egész éjjel!

Sokkal jobban működik az egész, hogyha a szentek egységben lakoznak. Ha a szeretetben lakoztok, az egymás iránti szeretetben. És ha hajlandóak vagytok egymásnak megbocsátani és elfelejteni, sokkal jobban működik! Hogyha tisztelettel vagytok a másik iránt, aki esetleg a terem túloldalán ül. Ha hajlandó vagy azt megérteni, hogy a másik legalább olyan fontos Istennek, mint te vagy. És hogyha ő nem tudja az Istent veled együtt dicsérni, akkor valami ott hibádzik.

Egy kis példával hadd szemléltessem. 8 éven keresztül vezettem egy biblia kollégiumot. Minden reggel 8 órakor én vezettem a kis kápolnában a dicséretet. A hét 5 napján minden reggel 8 órakor 5 percen keresztül imádtuk Istent. Ez olyan kis énekes, dicsérő kápolna volt. Néha volt, hogy még zongoristánk sem volt. Néha a kis harmonikám volt csak. Néha Isten küldött nekünk egy nagyon ügyes zongoristát. Különbséget ez nem okozott, mert vagy volt zongoristánk, vagy nem – Istent dicsértük!

Az egyik, amit meg kellett tanítanom a diákoknak, hogy legyenek pontosak. Volt reggel, hogy 2-3 növendék kicsit késett. 50-en 60-an lehettünk összesen, s ketten-hárman késtek. Úgyis elkezdtünk nélkülük énekelni, mert tudtam, hogyha mindenkit bevárok, akkor soha nem kerül sor arra, hogy énekeljünk. Tehát minden nap pontosan 8 órakor elkezdtük az éneklést, még akkor is, hogyha néhány növendék hiányzott.

A Szent Szellem azonban nem mozdult addig, amíg az összes növendék nem került a helyére. Amikor valamennyi növendék a helyén volt már, akkor kezdett a Szent Szellem mozdulni. Ezért mondom nektek, hogy minden egyes szentje az Úrnak fontos Isten kórusában, a dicséretben. Mindegyikőtök szükséges! Senki nem képes téged helyettesíteni!

Azt mondod, hogy 'én nem tudom, hogy miként kell énekelni' - nem azt mondja, hogy gyertek ti, mind az Úrnak szolgái, akik tudjátok, hogy hogyan kell énekelni. Hanem azt mondja, hogy "jöjjetek mindnyájan, és dicsérjük az Urat!" Az éneklés nélkül is képes vagy dicsérni az Urat! Mert lehet, hogy mindenki énekel körülötted, te pedig szólod az Igét. Tehát semmi okod nincs arra, hogy te ne vegyél részt az Úr dicséretében. Ez nagyon fontos!

Ez oly annyira fontos, hogy amikor Jézus a földön járt, azt mondta, hogy "menjetek és legyetek együtt és várakozzatok mindaddig, míg fel nem ruháztattok erővel a magasból". Ez az Apostolok Cselekedei 2. fejezetben olvasható. Tehát az 1:4-ből idéztem, de a 2. fejezetben történt meg. Ez a 120-as csoport – ugye milyen érdekes, hogy pont 120-an voltak?  Tudjátok-e hogy hányan voltak ott, amikor Salamon templomát felszentelték?  120-an voltak ott is. És ott is az Urat dicsérték.

És Istennek a jelenléte, Istennek a dicsősége úgy betöltötte azt a templomot, hogy a papok nem voltak képesek megállni a saját lábukon. Jézus pedig azt mondta, hogy  "menjetek és várakozzatok". 120-an jöttek össze és nem tudták, hogy milyen sokáig kell várakozniuk. Nem tudták, hogy az 1. lépcsőfokon állnak vagy a 2.-on, vagy a 14-es lépcsőn vagy a 15-ös lépcsőn. De ott voltak és Istent dicsérték. Imádkoztak és keresték Istent.

Azt nem tudták, hogy mi az, amit várnak igazán, csak annyit tudtak, amit Jézus mondott nekik, hogy "várjatok, amíg erővel fel nem ruháztattok a magasból." 6. nap eltelt, 7. nap eltelt, 8. nap eltelt, Péter megkérdezte bizonyára, hogy "meddig kell még várakoznunk, hány napig kell várakoznunk?"

Nem tudom, hogy mi volt a válasza Péternek, de a válasz így hangzott, hogy "addig várakozzatok, míg fel nem ruháztattok ezzel az erővel a magasból". 9 nap. A mosdó el tudom képzelni, már hogy nézett ki eddigre. És vajon mit ettek? - gondolkodtatok-e ezen? Valószínűleg böjtöltek! 10 napja ott vannak már, éjjel-nappal és dicsérik Istent!

Biztos vagyok benne, hogy valamelyikőjük visszaemlékezett a 134.-es zsoltárra. Ezt a 120-at három csoportba osztjuk negyvenesével. Az első csoport az első műszakot látja majd el, a második 40-es csoport a második műszakot, és a harmadik csoportra jut majd az éjszakai műszak. "Gyertek Úrnak szolgái mind, és dicsérjétek az Urat, akik az Úr házában álltok éjjelente!" Nem, biztos, hogy nem így szervezték különben. De ha én ott lettem volna köztük, lehet, hogy ezen is elgondolkodtam volna. Folytonosan keresték Istent!

Eljött a 10. napnak a hajnala. Ugyanúgy kelt fel a nap, mint az előző 10 napon. A kakas ugyanúgy szólt hajnalban, mint az előző 10 napon. De amikor a kakas kukorékolt ezen a hajnalon kukorékolt, akkor történt valami. Elkezdték érezni ezt a bizonyos "valamit". Elkezdték érzékelni Isten jelenlétét. Olyan volt, mint a Hermon harmatja, amely leszállt rájuk. Olyasmi volt, mint az az olaj, mely lefolyt Áron szakálláról, egészen a köntösének a pereméig.

Mi volt az a dolog, az a bizonyos dolog, ami történt? Odamentek a Bibliájukhoz és kinyitották az Apostolok Cselekedeteinél. J De ez nem volt lehetséges, mert akkor még nem íródott meg az Apostolok Cselekedetei. Nem volt Apostolok Cselekedeti könyv, amibe beleolvashattak volna. Egyszerűen csak Istenben kellett bízniuk. Köszönjük Istennek nagyon az Apostolok cselekedetei könyvet! Hogyha nem lenne az Apcsel. könyve megírva nekünk, akkor nem tudnánk arról a 120-akról, akik keresték ott Istent.

Azonban nem volt meg nekik az a segítség, ami nekünk ma megvan! Elkezdték Istent dicsérni. És néhányan elkezdtek egy nagyon furcsa nyelven imádkozni. Egy olyan nyelven kezdtek el szólni, amit nem értettek. Az első, aztán kettő és három és négy és öt, s aztán mindannyian kifakadtak ebben a furcsa nyelvben, amit nem értettek.

S Isten dicsősége szállt le rájuk, és tűznyelvek szálltak le a fejükre. És beteljesedtek a Szent Szellemmel, mert a Szentháromságnak a harmadik személye, akiről annyi prófécia szólt, leszállt és betöltötte őket, mind a 120-at! Van-e valaki, aki itt be van teljesedve, meg van keresztelkedve a Szent Szellemben, a nyelveken szólásnak a bizonyítékával? Emelje fel a kezét! Mindenkinek fel van emelve a keze!

Ugyanaz a megtapasztalás a részetek, mint ahogy pünkösd napján volt! Isten Szellemével vagytok betelve! És felülről fel lettetek ruházva ezzel a szent erővel! Úgy, mint ők is a pünkösd napján! Mondjátok: Halleluja! HALLELUJA! Dicsőség legyen Istennek! Isten dicsérő kórusának részesei vagyunk. Halleluja!

Az után mi történik? Olvassuk tovább a Bibliánkat! 9 óra volt, reggeli 9 óra, és Péter kiment az utcára. Annyira telve volt a Szent Szellemmel, hogy az utca egyszerű embere azt hitte, hogy bortól részegedett meg. Ezért meg kellett magát védenie: A napnak a 3. órája van csak. Még csak kilenc óra van, reggel kilenc. Hogy lehetnék részeg reggel kilenckor? Még csak most van reggel. Ő a Szent Szellemtől volt megrészegedve.

Tisztázzunk itt valamit. Nem kell ahhoz részeg módjára viselkedned, hogy bebizonyítsd a többieknek, hogy te vagy telve a Szent Szellemmel. Ne próbálj valamit leutánozni, amit Isten valaha megcselekedett! Csak egyszerűen engedd meg, hogy Isten megtegye.

Péter felkelt, és kiáltotta, hogy: Atyafiak! Ez az, amiről Jóelnél prófétált az Isten! Kitöltöm az én Szellememet minden testre. És a fiaitok, és a leányaitok prófétálni fognak, álmokat látnak. És egy olyan gyönyörű prédikálást levágott... És ennek hatására, 3000 ember született újjá.

Bárcsak mi is megtanulhatnánk egy 5 perces prédikálást, hogy annak hatására 3000 ember újjászülessen. Nem lehet megtanulni. Senki nem tudja megtanulni, miként lehet 5 perc alatt úgy prédikálni, hogy 3000 ember újjászülessen. De amikor prédikálsz, akkor képes vagy felruháztatni ezzel az erővel a magasból. És ahogy a Szent Szellemnek a hatására prédikálsz, a Szent Szellem olyan hatást gyakorol a hallgatóságra, hogy azok kereszténnyé vállnak.

Te ennek a hatalmas generációnak a tagja vagy, akiket úgy nevezünk, hogy: „Szellemmel teljes keresztények”. Annak a gyülekezetnek a része vagy, amelyről elmondható, hogy vesznek erőt a magasból. Ne várd meg, hogy Isten küldjön neked egy levelet a postaládádba, hogy menj el valahova. Dicsérd Istent, az éjszakai órákban.

Mindaddig, amíg oly telve leszel Isten Szellemével, hogy az is nehezedre esik majd, hogy felállj. És aztán menj ki a házadból, és az utcán úgy prédikálj, hogy az egész város azt meghallja. És azért mert a Szent Szellem veled van, azok újjá fognak születni. Istennek egyedi útjai vannak arra, hogy ezeket elvégezze.

Van nekünk egy drága pásztor feleségünk, aki Londonban él. Egy hűséges pásztor. Egy sorházban laknak, egy tipikus sorházban laknak Londonban. Annyira keskeny ez az egész, hogy a háztető alig fér rá. Biztos láttál erről képeket, hogy hogyan vannak a sorházak felépítve Londonban. Ez a házaspár nagyon szereti Istent és Jézust.

Ez a pásztor feleség folytonosan bizonyságot tesz Jézusról. És ő imádkozik. A város úgy rendelkezett, hogy a busz pont ott áll meg a bejárati ajtaja előtt. Pontosan így mondom. A buszmegálló ott van. A bejárati ajtótok képzeljétek el, ott az utca széle, és ott a buszmegálló. És a busz olyan hosszú, hogy a házának az egyik végétől, a másik végéig tart.

Tehát Mary a pásztorfeleség kimegy a kiskertjébe, a kicsiny kertjébe, és várja buszt, hogy az már jöjjön. És mosolyog az emberekre, és üdvözli őket, és barátságok kötődnek. És rákérdez, hogy: vajon ismeritek-e Jézust? Néhányan megbotránkoznak, mások meg újjászületnek. Azt mondta neki Isten, hogy: Egy kicsit édesebbre vedd a dolgot! Úgyhogy teát készít nekik, és egy kis édességet tesz mellé.

Egy nagyon kedves kis fehér kerítést képzeljetek el, és az embereket behívja a kertjébe egy kis teára. A fehér kis kerítésen át meginvitálja a buszra várakozókat, jöjjenek be a kertjébe, és fogyasszanak egy kis teát és süteményt.

Isten tudja tehát, hogy miként vezessen téged. Lehet, hogy nem jár a busz pont a házad előtt, de lehet, a traktor viszont elmegy a házad előtt. Hányótoknál van ez, hogy a traktor elmegy a ház előtt? Bizony. Nézzetek csak körbe! Mire vársz akkor? Az egyik az autóján, a másik a traktorján. Akarnak valamit inni. Hívd be őket a kertedbe, és kínáld meg őket egy kis limonádéval.

- Szia farmer úr!

- Szeretnél-e egy kis limonádét inni?

- Igen, én nagyon szeretem a limonádét.

- Ja, és eszembe is jutott! Szeretnéd ezt a Jézust Megváltónak?

- Igen, a Jézust is add ide vele!

Nem tudom itt most elmondani, hogy mennyi mindenre képes Isten, hogy vezessen téged. De a hagyományos gondolkodásmódotokat vessétek le! De kérd meg a Jézust, hogy vezessen téged ezekben, miközben az Úrnak a házában állsz éjjelente! Kérd meg az Istent, hogy mutassa meg neked, hogy miként kommunikálj az emberekkel, hogy őket a Jézushoz tudd vezetni. Mert te be vagy teljesedve a Szent Szellemmel. Isten erejével vagy betelve.

Úgyhogy töltsd fel az elemeket! Az 1Korinthus 14/4 mondja: Ahogy mi nyelveken imádkozunk, önmagunkat építjük. Mit jelent ez az építés? Hogy feltöltjük az elemeinket. Növesztjük azt az erőt, amellyel felruháztattunk a magasból. A Szent Szellem megerősít minket, miközben mi nyelveken imádkozunk. Úgyhogy éjjelente, ahogy az Úr házában állsz, imádkozz nyelveken!

Hogyha a reggeli műszakban szerepelsz, akkor a reggel kezd el dicsérni az Urat és imádkozz nyelveken. Hogyha nem tudsz az Úr házában állni, akkor állj a saját konyhádban. Vagy a saját garázsodban. Azon a helyen, ahol képes vagy megállni, és imádkozni a Szent Szellem által. És ez által építed önmagad, és felerősíted a szellemi emberedet. És kiálts fel Istenhez: Istenem mutasd meg nekem, hogy miként szóljak a szomszédomnak Jézusról!

Adjál nekem egy teremtő utat, egy ötletet, hogy miként vegyem a figyelmét. Mert valahogy hozd az életembe azt, hogy a figyelmét fel tudjam kelteni. Istenem szeretnék, nem úgy feltűnni, mintha részeg lennék, de még erre is hajlandó vagyok, hogy részegnek tűntetsz fel engem, hogyha a szomszédom figyelmét ez ragadja meg. Mert én úgyis az új bortól leszek részeg. A Szent Szellemtől leszek részeg. Úgyhogy tölts fel engem Isten erejével! Alig tudok állni, annyira! Hogy a szomszédom figyelmét megragadjam. Hogy a szomszédom figyelmét felkeltsem.

Kérdezd meg Istentől, hogy miként tudod felkelteni a szomszédod figyelmét. Hogyha nem közlekedik még a busz a te kis városkádban, akkor kérd meg Istent, hogy adjon egy buszjáratot. Sőt arra is kérd meg, hogy ez a busz pont a házad előtt álljon meg a bejárati ajtónál. Na, ne ezt tegyed, mert ez már megtörtént. Ezt a jó ötletet valaki már felhasználta. Isten neked egy jobbat fog adni. Egy jobb ötletet.

Ugye figyelsz rám? Tudod, hogy hogyan kell figyelni Istenre? Tudod-e, hogy hogyan kell meghallani Isten hangját? Nem vagyok igazán biztos benne. Imádkozz még többet a Szent Szellemben, és a füleid fognak ebben javulni. A Szent Szellemben való imádság a legfontosabb dolog, amit egy keresztény tehet. Mit gondoltok, Jézus miért mondta, hogy: Várakozzatok, mígnem vesztek erőt a magasból? Mit gondolsz, miért árasztotta ki Jézus a Szent Szellemet azokra a 120 felsőházban várakozókra?

Azért, mert a Szent Szellem hordozza az erőt. És ugyanez a Szent Szellem lakozik benned. Hogy imádkozz nyelveken, és gyakorlatozd azt a Szent Szellem izomzatot. És erősítsd meg a Szellemi embert magadban általa. És utána figyelmezzél Istenre. És mutassa meg neked, hogy hogyan tudod megnyerni az elveszetteket. Kinél szóljál, és hova menjél?

Egy ötletet adok nektek, amely óriási ötlet, és ingyen adom oda. Egy nagy bevásárlóközpontot képzelj el, ahol mindenféle élelmiszert vásárolhatsz. Hányan jártok ilyen helyre? Ugye, ugye. Tehát nagyon egyszerű a recept. Fizesd ki a bevásárlókosarát annak, aki előtted áll a sorban. Huh! Ezt nem tudom megtenni! Nincs rá pénzem!

Igenis van, mert Isten azt mondta, hogy: Minden szükségedet betölti az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Tehát, ahogy imádkozol nyelveken, Isten oda fogja adni mindazt a pénzösszeget, hogy megvehesd a szomszédodnak az élelmiszert.

Lehet, hogy az, akinek ezt teszem, majd úgy érzi, hogy megszégyenítem vele. Igen-igen, de a figyelmét is fel fogod kelteni. Lehet, hogy meg fogja kérdezni: Vajon miért teszed ezt? És a válasz az legyen, hogy: A Jézus mondta nekem. Mert a Jézus szeret téged, és meg akar áldani téged. És Jézus azt mondta, hogy: Ő meg akar téged áldani azzal, hogy én ezt megveszem neked.

Ha okos vagy, akkor olyan helyre mész a sorba, ahol előtted a bevásárlókosárban nem sok cucc van a kosárban. Ott kezdjed el, és építsd ki a hitedet! Egy olyan sorban kezdjed, ahol 15-nél kevesebb dolgot vásároltak. És ahogy a bizalmad növekszik, menj a leghosszabb sorba, amit csak találsz, és a leginkább megpakolt kocsi mögé állj be aznap, amit vásároltak. Dr. Kaiser, te ezt nem érted.

De igenis értem, jobban, mint te gondolod. Nekem Isten azt mondta, hogy több mint 100 misszionáriusnak a háromnapi ebédjét és szállását fizessem ki. Nagyon boldog lennék, hogyha csak egy telepakolt bevásárlókosarat kellene kifizetnem. Az nekem, egy darabka torta lenne. A szállodaköltségek, és a háromnapi étkezés, több mint 100 ember számára kell, hogy kifizessem. Nem azért mondom, hogy most dicsekedjek vele. Hanem azért mondom, mert én ezt jól megértem.

Az első ilyen összejövetel-sor, nagyon-nagyon ijesztő volt nekem. Mert azt mondtuk a misszionáriusoknak, hogy jöjjenek nyugodtan, és kifizetjük, minden költségüket, és Istennek pedig erről gondot kellett viselni. Ezekben a napokban, akkoriban, én és a feleségem, az éjszakai órákban sokat álltunk Isten előtt, és dicsértük Őt.

És biztosak akartunk benne lenni, hogy Isten hallja, hogy mit ígértünk a misszionáriusoknak. És Isten valóban gondot viselt róla. És a második összejövetel sort is megadta. Most a 31-kel végeztünk, és még Istennek mindig van mit adnia.

Vannak olyan misszionáriusok, akik azért szolgálják a mai napon is még Istent, mert akkor úgy megérintette a szívüket a szeretetével. Hogyha a szállodai szobák, és az étkezés nem lett volna ingyen a számukra, el sem jönnek.

Ugye figyelsz rám te szent? Tehát nem valami elméleti nagy teológiai tudományt közöltem veled. A valóságot mondtam. Én és a feleségem ezt az életet éltük. Első lépésben mentünk Isten jelenlétébe. Aztán a második lépést megtettük. Nem mondhatom pontosan, hogy mind a 15 lépcsőfokot már megjártuk, de készen állunk, hogy a következő lépcsőfokot megtegyük. Mert szeretjük Jézust. És minden dicséretet neki adunk az életünkben.

Gyertek, és áldjátok az Urat! Ti az Úrnak minden szolgái. Akik éjjelente az Úr házában álltok. Halleluja! Ha megtanulod dicsérni Istent a Szent Szellemben, meg fog tanítani Isten, hogy a sokaságokat az Úrhoz vezesd. Akár egyenként, akár ezresével. Hányan álltok készen a szívetekben, hogy továbbra is Istent dicséritek? Szeretnék imádkozni értetek, emeljétek fel a kezetek! Mindkét kezeteket.

Szent Szellem! Jézus Nevében, friss és új úton szállj le a te népedre! És újonnan töltsd be őket Szent Szellem! És Isten nyelvén, frissítsd fel őket! És egy olyan nyelvre tanítsd őket, amelyet nem ismernek! Hogy szellemileg erősebbek lehessenek. Oly erősek, hogy a szomszédjaik észrevegyék Jézust őbennük. És a szomszéd újjászülessen. Mindenki imádkozzon a Szent Szellemben!

 

Jim Sanders: Nyelvek imája. Emeljük fel a hangunkat! Újjászületés és a Szent Szellem keresztség imáját mondják el együtt.

Bizonyságok hangzanak el Isten természetfeletti gyógyító munkájáról, majd a pásztorok felett szólt próféciákat az Úr szája.

Izraelben impartálásokat [szellemi ajándékok plántálása, kiosztása, átadása] végzett az Úr és a kenet erősebb, mint valaha. A szellemi ajándékok közül a tudás szava, a gyógyító kenet erősebb. Felerősödtek ezek! Gyógyulások is voltak, miközben Izraelben összejöttünk és imádkoztunk. Egyikünk szemét gyógyította meg Isten az imakör során. Hatalmas jelek és csodák voltak köztünk.

Tehát, ahogy megváltozunk az impartálások által, a körülöttünk levők észreveszik. A látásunknak, a szellemi vezetésünknek tökéletessé kell lenni. Az Úrnak a munkáját végezzük, és nagyon jó munkákat végeztek, amire az Úr elhívott benneteket. Naponta meg kell bízni az Úrban! És abban, amit tudsz, bízzál abban, és azt tedd meg. Akkor a dolgok jóra fordulnak, és gyarapodásra fordul az életed.

Mindig a benned levő békességet keresd, a szívedben. S amikor elvéted, mondhatod, hogy belül jobban tudtam. Mindig a szívedben bízzál, és azt kövesd. Nagyon örültünk, hogy itt lehettünk veletek. Minden percét élveztük az Isten jelenlétének. Az impartálás megtörtént bennetek, egy növekedést fog hozni ez, fogjátok tudni és járjatok benne! Áldottak legyetek!

 

 

/Köszönjük az Úrnak Zsuzsa és Miki testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL